HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

2 Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE Organisator Verantwoordelijken Telefoon in geval van nood Kind en Gezin HET BELEID De aangeboden kinderopvang Het pedagogisch beleid Afspraken over eten Afspraken over verzorging Afspraken over opvolging van de kinderen Inschrijving en opname Inschrijving Voorrangsregels Wanneer breng en haal je jouw kind Ziekte of ongeval van een kind Medicatie De veiligheid Afspraken over slapen PRIJS Hoeveel betaal je? Individueel verminderd tarief Prijs voor opvang Principe opvang bestellen, is opvang betalen Extra opvangdagen Regeling afwezigheden Wijziging opvangplan Extra kosten Kosten die te maken hebben met de opvang Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs en breng je zelf mee Hoe betaal je? Fiscaal attest RECHT VAN HET GEZIN Je kind mag wennen Ouders mogen altijd binnen Je mag een klacht uiten Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer ANDERE DOCUMENTEN Verzekeringen Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister Kwaliteitshandboek WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN OPZEGMODALITEITEN VOOR DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement Gelijkwaardige opzegmodaliteiten voor de schriftelijke overeenkomst Opzegmodaliteiten voor het gezin Opzegmodaliteiten voor de organisator TOT SLOT

3 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Organisator OCMW Lebbeke is de organisator van kinderopvang t Kwakkeltje. Rechtsvorm: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Ondernemingsnummer: Adres: Brusselsesteenweg Lebbeke Telefoon: 052/ Website: Verantwoordelijken Karlien Bosteels Telefoon: 052/ Kelly Willems Telefoon: 052/ Je kan Karlien en Kelly bereiken tussen 8u30 en 17u, en op dinsdag, woensdag en donderdag tot sluitingstijd. Wens je ons buiten deze uren te spreken, kan je steeds een afspraak maken. Bij afwezigheid van de verantwoordelijken kan je steeds terecht bij de kinderbegeleiders van de buitenschoolse opvang of van leefgroep de wolkjes. Kinderopvanglocatie Naam: t Kwakkeltje Adres: Brusselsesteenweg Lebbeke Telefoon: 052/ Website: Maximum aantal kinderen kinderdagverblijf: 53 Maximum aantal kinderen buitenschoolse opvang: 33 De kinderopvanglocatie is open op: maandag van 6u45 tot 18u45 dinsdag van 6u45 tot 18u45 woensdag van 6u45 tot 18u45 donderdag van 6u45 tot 18u45 vrijdag van 6u45 tot 18u45 Tijdens schoolvakanties is de kinderopvanglocatie gesloten om 18u15. De kinderopvanglocatie is gesloten op feestdagen. Elk jaar ten laatste op 31 januari krijg je een brief of over de dagen dat de kinderopvang sluit. Je vindt ook een overzicht van sluitingsdagen en vakantie op de website Extra sluitingsdagen worden minstens 2 maanden vooraf gemeld in een brief of Telefoon in geval van nood In geval van nood kan je de verantwoordelijken opbellen op het nummer (Kelly Willems) of (Karlien Bosteels) als de opvang gesloten is. Bel dit nummer enkel in uitzonderlijke noodgevallen. 3

4 1.4 Kind en Gezin t Kwakkeltje heeft een vergunning en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Naam: Kind en Gezin Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: Je kan Kind en Gezin contacteren via het contactformulier op de website: 4

5 2 HET BELEID 2.1 De aangeboden kinderopvang Kinderopvang t Kwakkeltje is een dienstverlening van het OCMW en voorziet in de opvang van baby s en peuters. Daarnaast is er voor de kleuters in hetzelfde gebouw van de kinderopvang een lokaal voorzien voor de buitenschoolse opvang. Kleuters die naar school gaan kunnen hier voorschools, s middags en naschools opgevangen worden. Er is eveneens opvang op woensdagnamiddag, tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen. Kinderopvang t Kwakkeltje wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. De kinderopvanglocatie vangt ook kinderen op met een extra of specifieke zorgbehoefte Het pedagogisch beleid Elk kind is welkom in de opvang en krijgt alle kansen om zich te ontplooien en zijn talenten te ontwikkelen. We willen elk kind met aandacht, liefde, warmte en geborgenheid omringen zodat het zich thuis voelt in de kinderopvang. We stimuleren de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van kinderen. Kinderopvang t Kwakkeltje heeft een kindvriendelijke infrastructuur en biedt een veilige en gezonde omgeving. Het kind krijgt structuur. De eigenheid van elk kind wordt gerespecteerd. We houden rekening met wat elk kind nodig heeft. We vinden het belangrijk dat jij en je kind zich goed voelen en betrokken zijn bij de opvang. We maken graag tijd om naar jouw vragen en opmerkingen te luisteren en vertellen bij het ophalen over het dagverloop van je kind. Wij krijgen ook graag van jou de nodige informatie over je kind. Indien je nood hebt aan een langer gesprek in alle rust kan je steeds een afspraak maken. Er worden ook regelmatig ouderactiviteiten georganiseerd. Wij hopen dat je hieraan kan en wil deelnemen. Wij gaan graag buitenspelen, ook in de winter. Elke leefgroep beschikt over een omheind tuintje. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de zandbak. Omdat de kindjes buiten ook kennismaken met modder, zand, nat gras, vragen we om je kind kleren aan te doen die vuil mogen worden, voldoende reservekledij te voorzien en in de winter te zorgen voor sjaal, handschoenen, muts en eventueel laarsjes. Leefgroepen De groepsopvang werkt met verticale leefgroepen. Je kindje blijft vanaf de start van de opvang tot het einde van de opvang in hetzelfde groepje. In elke leefgroep zijn dus zowel baby s als peuters aanwezig. Er is één groep die plaats heeft voor 14 kinderen en 3 groepen met telkens plaats voor 13 kinderen. s Morgens en s avonds vangen we de kinderen samen op. In de buitenschoolse opvang worden kinderen opgevangen van de instapklas tot ten laatste 31 augustus van de 3 e kleuterklas. Er is plaats voor 33 kinderen. 5

6 2.1.2 Afspraken over eten Flesvoeding Baby s krijgen flesvoeding zoals ze dat thuis gewoon zijn. Flesjes en poeder voor de flesvoeding voor je baby breng je zelf mee (flesjes en poeder afzonderlijk meebrengen). Water wordt door ons voorzien. Meld ons hoe we de flesvoeding moeten klaarmaken. De flesvoeding maken we klaar net voor we ze aan je baby geven. Ofwel breng je de doos met poeder mee. Daarop schrijf je: de naam van je kind de datum wanneer je de doos open deed. Ofwel breng je een afgedekt potje mee en daarop schrijf je: de naam van je kind welke poeder erin zit datum: wanneer de doos open is gegaan Borstvoeding Geef je borstvoeding? Breng je afgekolfde melk mee. Doe dit gekoeld of ingevroren in een fles of afgedekt potje of bewaarzakje. Daarop schrijf je: de naam van je kind datum en uur van afkolven datum van invriezen Zorg ervoor dat je kind uit een flesje kan drinken voor de opvang start. De kinderopvang beschikt ook over een borstvoedingslokaaltje. Je kan hier gebruik van maken om je kind in alle rust te voeden. Maaltijden Geef thuis de eerste flesvoeding. Bij een vroege opvang kan je tot 8u30 een gezond ontbijt meebrengen (geen frisdranken, koeken of snoep). Wij kiezen voor gezonde en verse voeding zoals Kind en Gezin voorschrijft die we zelf bereiden. Heeft je kind een allergie voor bepaalde voedingstoffen? Dan maken we daar afspraken over. De verantwoordelijken kunnen je hier meer uitleg over geven. Rond 10u wordt er aan de kinderen een tas soep aangeboden. Als middagmaal bereiden we elke dag gezonde, verse maaltijden. Het maandmenu hangt ter inzage aan het bureau van de verantwoordelijke en aan de leefgroepen en staat tevens op de website Als vieruurtje voorzien we voor de kleinsten fruitpap. De peuters en de kleuters krijgen fruit. Op dinsdag krijgen alle kinderen rauwe groenten, aangevuld met natuuryoghurt. In de buitenschoolse opvang worden ook op donderdag rauwe groenten en yoghurt aangeboden. Kinderen die laat blijven krijgen rond 18u een cracotte. We vragen om geen boterhammen als avondmaaltijd mee te brengen. Dieetvoeding Heeft je kind dieetvoeding nodig? Dan kan je die zelf meebrengen. Breng dit afgedekt en gekoeld mee. Kleef een etiket op de verpakking met: o de naam van je kind o o welke voeding/allergenen erin zit datum: wanneer heb je de maaltijd bereid? (ouders zijn verantwoordelijk voor de bereiding) Meld aan de verantwoordelijke waarom je kind dieetvoeding nodig heeft. 6

7 Zelf eten meebrengen Zelf eten meebrengen kan als je kind iets niet mag eten wegens allergenen en bij een verjaardag mag je trakteren met eten. Breng dit afgedekt (en gekoeld) mee. Wanneer je zelf iets bereidt, hou dan rekening met de wetgeving op de voedselveiligheid en de allergenenwetgeving. Kleef een etiket op de verpakking met: o je contactgegevens o welke voeding/allergenen erin zitten o datum: wanneer heb je de maaltijd bereid? Afspraken over verzorging Breng je kind gewassen en aangekleed naar de opvang. Er zijn handdoeken, washandjes, slabbetjes en slaapzakken in het kinderdagverblijf. Ook luiers en verzorgingsproducten worden door de groepsopvang voorzien. Eigen luiers en verzorgingsproducten worden om praktische redenen enkel toegestaan in het geval je kind een allergische reactie vertoont op de luiers en verzorgingsproducten die door onze opvang worden voorzien, mits vertoon van een doktersattest. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spullen op te bergen (vb. knuffel, tutje, enz.) Afspraken over opvolging van de kinderen We kijken naar jouw kind: Hoe eet je kind? Hoe rust het? Hoe reageert het op verzorging? Hoe speelt jouw kind? Zo volgen we de ontwikkeling en weten we of je kind zich goed voelt. Als we denken dat jouw kind een probleem heeft met ontwikkelen, dan zeggen we dat. Elke opvangdag houden we voor jouw kind het dagverloop bij. Hierin staat alles wat je moet weten over de opvangdag. Heeft jouw kind geslapen? Hoelang? Goed gegeten? Flink gespeeld? Dit overlopen we met jou tijdens het ophaalmoment en je krijgt dit ook dagelijks per mail toegestuurd. Indien je niet over een mailadres beschikt, kan je ons dit laten weten. Wij zorgen dan voor een papieren versie van het dagverloop. We vragen om geen eigen heen en weer boeken mee te brengen. Vanaf de leeftijd van 1,5 jaar laten we de kinderen al kennis maken met het potje of het toilet door hen aan te bieden om tijdens het verluieren op het potje te gaan zitten. Eens ze voldoende interesse hebben om zindelijk te worden (rond de leeftijd van 2 jaar), kan in samenspraak met de ouders de effectieve potjestraining van start gaan. 2.2 Inschrijving en opname Inschrijving Kinderdagverblijf Ouders nemen contact op met de vraag voor een opvangplaats (telefonisch, mail, persoonlijk). Ouders die zich aanmelden (mail, telefonisch, persoonlijk) worden op een voorlopige inschrijvingslijst vermeld (op basis van het intake-document). Binnen 10 dagen krijgen de ouders antwoord of hun kindje al dan niet kan ingeschreven worden. Als er een vrije plaats is, wordt onmiddellijk een afspraak gemaakt voor de inschrijving. Wanneer er geen vrije plaats is, kunnen ze ervoor kiezen om op de wachtlijst genoteerd te worden en nemen we met hen contact op als er een plaats vrij komt. Bij het toewijzen van plaatsen wordt rekening gehouden met de wettelijke voorrangsregels. In het belang van het kind, werkt onze kinderopvang met een minimum van 2 opvangmomenten per week. 7

8 Buitenschoolse opvang Kinderen die in ons kinderdagverblijf verblijven, hebben automatisch een plaats in onze buitenschoolse opvang. Kort voor de kinderen naar school mogen gaan, ontvangen de ouders een brief met de vraag of ze wensen gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang. Wie dat wenst, vult een schriftelijke overeenkomst in betreffende de buitenschoolse opvang. Ouders die een plaats wensen in de buitenschoolse opvang voor hun kindje dat niet naar ons kinderdagverblijf gaat, worden ofwel ingeschreven (als er plaats is) ofwel op een wachtlijst gezet (indien de ouders dit wensen). We nemen met hen contact op van zodra er plaats is. Inschrijving Op de afspraak voor de inschrijving overlopen we met jullie het huishoudelijk reglement en de praktische werking van de kinderopvang. Nadien volgt een rondleiding. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst werd ondertekend en de waarborg betaald is. In deze schriftelijke overeenkomst leggen we ook een opvangplan vast. In dit opvangplan staan afspraken die we samen maken over de opvangdagen. Start van de opvang De verantwoordelijke neemt een maand voor de startdatum contact op met de ouders om een afspraak te maken om het administratief dossier in orde te maken en om de wenmomenten te plannen. De ouders ontvangen op het eerste wenmoment een inlichtingenfiche waarop je gewoontes en medische informatie van je kind en administratieve gegevens noteert. Ze ontvangen tevens hun toegangsbadges en tekenen voor ontvangst. Een overzicht van de sluitingsdagen van het betreffende jaar wordt overhandigd Voorrangsregels Wij wijzen plaatsen toe volgens de bij wet bepaalde voorrangsregels. Heb je opvang nodig in het kader van je werksituatie? Dan krijg je absolute voorrang. Ook is er voorrang voor deze gezinnen: - alleenstaanden - ouders met een laag inkomen - pleegkinderen - kinderen met een broer of zus in de opvang Bijkomend stelt de wet dat 20 % van de kinderen die wij op jaarbasis opvangen, kinderen zijn van gezinnen die tot 1 van volgende groepen behoren: - opvang nodig voor de werksituatie en alleenstaand zijn - opvang nodig voor de werksituatie en een laag inkomen hebben - opvang nodig voor de werksituatie en een pleegkind hebben - alleenstaand zijn en een laag inkomen hebben - alleenstaand zijn en een pleegkind hebben - een laag inkomen en een pleegkind hebben; - opvang nodig voor de werksituatie en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben - opvang nodig voor de werksituatie en een laag opleidingsniveau hebben - alleenstaand zijn en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben - een laag inkomen hebben en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben - een laag inkomen en laag opleidingsniveau hebben - problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben en een laag opleidingsniveau hebben Zolang 20% niet bereikt is, kan afgeweken worden van de absolute voorrang in het kader van de werksituatie. 8

9 Werksituatie kan zijn: werk hebben, werk zoeken, een beroepsgerichte opleiding volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, zoals inburgeringstraject en lessen Nederlands. Een laag inkomen is: een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan ,04 euro per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Problemen met gezondheid of zorg nodig hebben is: een gezin - waarvan een persoon die verantwoordelijk is voor het kind een handicap heeft of minder goed voor zichzelf kan zorgen; - dat om sociale of pedagogische redenen (professionele hulpverlening of inburgering) opvang nodig heeft. Een laag opleidingsniveau is: geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs. Naast deze hoger genoemde voorrangsregels krijgen inwoners van Lebbeke en personeel van OCMW Lebbeke ook voorrang. Deze voorrangsregels komen pas aan de orde na de toepassing van de wettelijke voorrangsregels. 2.3 Wanneer breng en haal je jouw kind In de schriftelijke overeenkomst wordt een opvangplan genoteerd. Je brengt en haalt je kind op het uur dat afgesproken werd in het opvangplan. Voor kinderen met een variabel opvangplan, dienen de ouders ten minste 1 werkdag op voorhand hun opvangplan voor de komende week of maand schriftelijk of via mail door te geven. Werkwijze om de dagen en uren waarop je kind aanwezig is te bevestigen Wij houden de dagen en uren waarop je kind aanwezig is digitaal bij. Je ontvangt per opvangdag een mail waarin je het dagverloop en het breng- en haaluur terugvindt. Indien je met deze uren niet akkoord bent, kan je op deze mail antwoorden met de correcte uren. Indien wij geen antwoord ontvangen binnen de 2 kalenderdagen, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de aangegeven uren en zal er ook zo gefactureerd worden. Voor ouders die het dagverloop schriftelijk ontvangen, geldt dezelfde regeling. Vroeger brengen of later ophalen Breng je je kind vroeger of haal je je kind later af dan afgesproken? Verwittig dan de opvang. Breng je je kind vroeger? Verwittig de dag voordien voor sluitingstijd. Haal je je kind later af? Verwittig zeker 1 uur voor het normale uur. Er wordt een toeslag van 20,00 euro aangerekend wanneer je je kind na sluitingstijd ophaalt, behalve wegens door de inrichtende macht aanvaarde overmacht. Personen die je kind kunnen afhalen Enkel de personen van wie de naam op de inlichtingenfiche staat, mogen je kind op regelmatige basis in de opvang komen halen. Als hierin iets verandert, meld je dat zo snel mogelijk schriftelijk aan de verantwoordelijke. Indien een andere persoon je kind komt afhalen, laat je zo snel mogelijk weten wie je kind komt afhalen en wanneer. De persoon die jouw kind komt ophalen moet meerderjarig zijn en in het bezit van zijn identiteitskaart. Verandert het ouderlijk gezag, het verblijfsrecht of het bezoekrecht? Meld dit zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke. De verantwoordelijke past dan de inlichtingenfiche aan. Eventueel wordt ook de schriftelijke overeenkomst aangepast. 9

10 2.4 Ziekte of ongeval van een kind Is je kind ziek? Dan kan je kind niet in de opvang terecht. Zoek best vooraf een oplossing voor als je kind onverwacht ziek wordt. Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die het niet kan krijgen in de opvang. Een ziek kind kan ook andere kinderen ziek maken. We kunnen je kind niet opvangen als: het te ziek is om mee te doen met de normale activiteiten van de kinderopvang. het te veel aandacht en zorg vraagt zodat de gezondheid of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden. het een van deze ziektetekens vertoont: o diarree: 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is om in de opvang te blijven. Als het kind peuterdiarree heeft, mag het wel naar de opvang komen. o braken: bloedbraken, 2 of meer keer braken tijdens de laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is voor de opvang, wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat of wanneer een zuigeling jonger dan 6 maanden is. o Problemen met ademhaling, gierende hoest of ademnood. o meer dan 38 C koorts, samen met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag of alarmsignalen. o huiduitslag en koorts bij een te ziek kind of het kind gedraagt zich anders. o mondzweertjes bij een te ziek kind. o buikpijn van 2 uren of langer. het een besmettelijke ziekte heeft waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. Meer informatie over infectieziekten, symptomen, behandeling en wanneer het kind terug naar de opvang mag komen vind je op de website van Kind en Gezin via (via ziek? Zoek hier vind je alle informatie over een bepaalde infectie). Komt je kind na een ziekte opnieuw naar de opvang? Dan kan de opvang een doktersattest vragen. Daarin bevestigt de arts dat je kind genezen is. Meld alle medische problemen van je kind die we niet kunnen zien. Zeker als we extra moeten opletten of er een gevaar kan zijn voor anderen. Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt de opvang jou. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem. Wordt je kind tijdens de dag ziek? Dan belt de verantwoordelijke of één van de kinderbegeleiders je op. Samen maken jullie dan afspraken over de zorg van je kind. Soms moet je je kind zo snel mogelijk ophalen. Bij hoge koorts zal gevraagd worden het kind op te halen binnen de 2 uur. Bij kinderen jonger dan drie maanden die een lichaamstemperatuur hebben vanaf 38 C vragen we om het kind binnen de 2 uur op te halen. Ben je niet bereikbaar? Dan bellen we de contactpersoon/ contactpersonen vermeld op de inlichtingenfiche. Deze dag wordt aangerekend als een aanwezigheidsdag voor de uren waarop het kind effectief in de opvang aanwezig was. Wordt je kind eerder opgehaald omwille van ziekte, dan wordt een halve gerechtvaardigde of ongerechtvaardigde afwezigheidsdag aangerekend indien je kind geen volledige dag aanwezig was. Zie ook verder onder punt In geval van nood bellen we onmiddellijk een arts of de hulpdiensten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte. De kinderopvang heeft een crisisprocedure die toegepast wordt indien nodig. Je betaalt voor alle kosten voor medische hulp die de kinderopvang maakt, behalve bij een ongeval. 10

11 2.5 Medicatie Dien medicatie zoveel mogelijk thuis toe. Vraag je arts om medicatie voor te schrijven die je zelf s morgens en s avonds kan toedienen. De opvang geeft enkel medicatie als het echt nodig en haalbaar is. Meld altijd als je kind medicatie krijgt. Moet de opvang toch medicatie geven? Dat kan enkel op voorschrift van een arts. Vraag een attest aan de arts en geef dit aan de kinderbegeleider. Op dit attest staat: naam van de medicatie naam van de arts naam van het kind datum van aflevering en vervaldatum dosering en wijze van toediening wijze van bewaren einddatum en duur van de behandeling Zonder voorschrift dienen we geen medicatie toe, ook geen homeopathische middelen, geneesmiddelen of zalven die vrij te verkrijgen zijn in de apotheek. Wanneer medicatie noodzakelijk is voor langere duur, moet dit op het attest vermeld staan. As je als ouder medicatie of verzorgingsproducten meegeeft, vermeld je de naam van je kind en de openingsdatum. Het geneesmiddel moet steeds in de originele verpakking zitten en de bijsluiter moet aanwezig zijn. Koortswerend middel Heeft je kind koorts? Dan kan de opvang één keer een koortswerend middel geven, als de ouders van het kind hiermee akkoord gaan. We nemen telefonisch contact op voor verdere afspraken. Wondzorg Wondzorg is een verpleegkundige handeling en mag niet door de medewerkers van de kinderopvang gebeuren. Wat mag: aanstippen van korstjes van windpokken Aanbrengen van hydraterende crèmes Aanbrengen van barrièrecrème ter hoogte van de stuit Aanbrengen van voorgeschreven crèmes op huiduitslag Wat mag niet: Verzorgen van brandwonden Post-operatieve handelingen (voorbeeld druppels) 2.6 De veiligheid Kinderopvang t Kwakkeltje zorgt voor een veilige opvang. Met een risico-analyse schat de kinderopvang risico s in en tracht deze te voorkomen en weg te werken. De kinderopvang volgt de regels over brandveiligheid, voedselveiligheid, veilige speeltoestellen en speelterreinen, enz. De opvang is voorbereid op gevaar. Een procedure legt de stappen en de manier van communiceren vast in geval van crisis. De crisis wordt zo snel mogelijk aan Kind en Gezin gemeld. Grensoverschrijdend gedrag* wordt niet getolereerd. Hiervoor voeren wij een preventief beleid en wordt een plan van aanpak door alle medewerkers onderschreven. * Definitie grensoverschrijdend gedrag (Vergunningenbesluit van 22 november 2013 art. 28 ): een situatie waarin een kind in relatie tot een persoon die aanwezig is tijdens de kinderopvang, slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld. Je ontvangt bij het wenmoment een folder over veiligheidstips in en rond de kinderopvang. 11

12 Veilige toegang We zorgen voor een veilige toegang. Bij de start van de opvang ontvangen de ouders een badge. De badge is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden. Gelieve geen derden mee binnen te laten. Indien je geen badge hebt, of je badge niet bij hebt, dien je aan te bellen om binnen gelaten te worden. Als je badge verloren of beschadigd is, moet je dat onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke. Wanneer je je kind s morgens afzet of s avonds komt ophalen, verwittig dan de begeleidster dat je kind toegekomen is of mee is naar huis Afspraken over slapen Kinderopvang t Kwakkeltje volgt de richtlijnen van Kind en Gezin voor veilig slapen. We leggen baby s op hun rug te slapen. Met een doktersattest of attest van de ouders leggen we je kind op de buik. We leggen baby s in een passende slaapzak te slapen. Dit moet een optimale temperatuur garanderen. Kinderen kunnen een tutje zonder lint of ketting gebruiken bij het inslapen en een doekje of knuffel. Je helpt je kind als je thuis dezelfde slaaphouding en gewoontes gebruikt. De kinderopvanglocatie neemt maatregelen om wiegendood te voorkomen. Daarom voldoen alle bedjes en materiaal aan de veiligheidsvoorschriften, is er altijd toezicht, worden baby s onder de 6 maanden te slapen gelegd in de leefruimte en zorgen we voor een goede temperatuur om te slapen. Het is verboden te roken in de opvang. Heeft je kind een monitor nodig om medische redenen? Dan maken we daar afspraken over. 12

13 3 PRIJS 3.1 Hoeveel betaal je? Je betaalt in onze opvang een tarief afhankelijk van je inkomen. In deze prijs zijn de meeste kosten inbegrepen, zoals eten, verzorging, personeel, enz. Sommige dingen zijn niet inbegrepen in de prijs, zoals melkpoeder, reservekleren, enz. Die breng je zelf mee. Voor andere dingen betaal je extra [zie 3.5.]. De prijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. Je vindt het op het laatste aanslagbiljet. Je berekent zelf de prijs via het berekeningsinstrument op de website van Kind en Gezin op de volgende manier: STAP 1 Surf naar Daar registreer je je. Wat heb je nodig? Je federaal token of je e-id-kaart, je pincode, een kaartlezer en een eigen adres. STAP 2 STAP 3 Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan. Klik op attest inkomenstarief aanvragen Meld je aan met je e-id of federaal token. Beantwoord alle vragen. Vink aan wat voor jou van toepassing is. De berekening gebeurt automatisch met informatie van FOD Financiën en het Rijksregister. Je krijgt het attest inkomenstarief via . Geef je attest inkomenstarief aan je kinderopvang. HULP nodig? Spreek de verantwoordelijke van de opvang aan, zij helpen je graag verder. De eerste berekening van je attest inkomenstarief vraag je aan ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang. De prijs geldt zolang je kind naar de opvang gaat tot het 3,5 jaar wordt tenzij een herberekening nodig is. Jaarlijks krijg je een nieuw attest dat een prijs vermeldt die is aangepast aan de gezondheidsindex. Je haalt het nieuwe attest op via Mijn Kind en Gezin en bezorgt het aan je kinderopvang. Wanneer moet je een nieuwe berekening van het inkomenstarief aanvragen? In de maand waarin je kind 3,5 jaar en 6 jaar wordt (herberekening binnen de 2 maanden voor het einde van de geldigheidsdatum is nodig) Als je gezinssituatie verandert (vb. huwelijk, echtscheiding, ) Als je aantal kinderen ten laste verandert (vb. geboorte van een kind) Als je denkt recht te hebben op een individueel verminderd tarief. Als je individueel verminderd tarief vervalt (herberekening binnen de 2 maanden voor het einde van de geldigheidsdatum is nodig) Hoe vraag je een nieuwe berekening aan? Surf naar of vraag hulp aan de verantwoordelijke van de opvang. Zonder geldig attest inkomenstarief kan je deze opvang niet gebruiken. De opvang dient ten laatste de eerste dag dat je kind alleen komt wennen in het bezit te zijn van een geldig inkomensattest. Zolang wij niet over een geldig inkomensattest beschikken, wordt de opvang geschorst. Elk attest heeft een einddatum. Als je na de einddatum van het attest nog opvang nodig hebt, herbereken dan je tarief. Dat doe je best 2 maanden voor de einddatum van je attest. Lukt het niet? Laat het weten. De verantwoordelijke zal je graag helpen. Bezorg altijd het nieuwe attest aan de verantwoordelijke van de opvang. Als je dit nalaat, kan de organisator een attest met maximumtarief aanmaken. De verantwoordelijke bezorgt je uiterlijk op de vervaldatum van het attest een aangetekende brief. Deze brief vermeldt de datum waarop het maximumtarief ingaat als je geen nieuw attest bezorgt. Neem gerust een kijkje op voor meer informatie over het inkomenstarief. 13

14 HANDIG OM WETEN: Hoe kan je ervoor zorgen dat je kinderopvang altijd het juiste (individueel verminderd) tarief aanrekent? Vul bij je eerste en latere berekeningen steeds het adres van de kinderopvang in Zo krijgt jouw kinderopvang ook het attest per mail. Op het berekende inkomenstarief gelden verminderingen per kind ten laste vanaf het 2de kind en 1 aanvullende vermindering voor gezinnen met 1 of meer meerlingen ten laste. Deze verminderingen gelden tot en met het jaar waarin een kind ten laste 12 jaar wordt. Foute informatie Kind en Gezin doet controles op de berekening van je tarief. Geef je foute info? Of kan je de bewijsstukken niet bezorgen? Dan kan Kind en Gezin het juiste tarief opnieuw bepalen. Dit tarief moet je in de toekomst betalen. Ook voor de periode waarin je te weinig betaalde, kan Kind en Gezin een schadevergoeding vragen. Gebeurde er een fout en was het niet jouw schuld? Dan krijg je het teveel dat je betaalde terug. Gebruik je documenten bij de berekening van je tarief? Bewaar deze bewijsstukken gedurende 5 jaar. 3.2 Individueel verminderd tarief In bepaalde omstandigheden heb je recht op een individueel verminderd tarief. Dit tarief geldt voor 12 maanden tenzij in tussentijd een nieuwe berekening nodig is (vb. kind wordt 3,5 jaar). De einddatum staat vermeld op je attest zodat je tijdig een nieuwe aanvraag kan doen. Welke individueel verminderde tarieven zijn er? Welke situaties geven recht op een individueel verminderd tarief? Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De meest recente bedragen kan je steeds raadplegen op de website van Kind & Gezin. 25% vermindering met als minimum 5,24 euro Tarief werkloosheidsuitkering: jij of de inwonende persoon hebben een voltijdse werkloosheidsuitkering voor 6 opeenvolgende maanden Tarief invaliditeit: jij of de inwonende persoon krijgt een invaliditeitsuitkering Tarief faillissement: jij of de inwonende persoon krijgt een faillissementsuitkering als zelfstandige Tarief verminderd inkomen werknemer: jij of de inwonende persoon hebt/heeft voor 12 maanden een inkomen dat minstens 50% minder is, zonder dat het inkomen van de andere persoon stijgt Tarief verminderd inkomen zelfstandige: jij of de inwonende persoon betaalt voor 12 maanden lagere sociale bijdragen, zonder dat het inkomen van de andere persoon stijgt; 5,24 euro Tarief leefloon zonder opleidingstraject: jij of de inwonende persoon krijgt een leefloon; 3,29 euro Tarief leefloon met opleidingstraject: jij of de inwonende persoon krijgt een leefloon en volgt een opleiding bij de VDAB of OCMW; Tarief laag inkomen met inburgering: jij en de inwonende persoon hebben een berekend inkomenstarief dat lager is dan 5 euro en één van jullie volgt een inburgeringstraject met attest onthaalbureau; Tarief laag inkomen met werk: jij en de inwonende persoon hebben een berekend inkomenstarief dat lager is dan 5 euro en jullie werken beiden minstens halftijds; 1,65 euro Tarief materiële en medische hulp: jij en de inwonende persoon hebben een attest voor materiële of medische hulp van Fedasil, het Rode Kruis, enz. Tarief pleegkind: je hebt een pleegkind dat bij je woont. 14

15 Kan je het (individueel verminderd) tarief dat op je attest staat toch niet betalen? Wend je tot het OCMW. Op basis van hun beslissing zorgt Kind en Gezin voor een attest. Bij het aanvragen van je attest inkomenstarief kan je in het systeem aanvinken welke situaties je recht geven op verminderd tarief. Je krijgt dan automatisch een verminderd tarief. Is je situatie officieel veranderd en heb je hierdoor recht op een individueel verminderd tarief? Dan kan je dit op elk moment aanvragen. Hoe vraag je een individueel verminderd tarief aan? Surf naar of vraag hulp aan de verantwoordelijke van de opvang. Kind en Gezin controleert de berekening van je tarief. Bewaar de documenten die bewijzen dat je situatie voldoet aan de voorwaarden voor een individueel verminderd tarief gedurende 5 jaar. Opvang van een pleegkind Voor de opvang van een pleegkind betaal je het minimumtarief. Bezorg het bewijs van de plaatsing met startdatum aan Kind en Gezin: Je ontvangt een nieuw attest inkomenstarief (tarief pleegkind). De dienst voor pleegzorg kan je een bewijs van plaatsing bezorgen. 3.3 Prijs voor opvang Voor opvang van je kind betaal je het inkomenstarief of individueel verminderd tarief voor: de gereserveerde opvangdagen in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is de extra overeengekomen kinderopvangdagen waarop het kind aanwezig is. In de groepsopvang: voor opvang meer dan 11 uur: 120% van het tarief voor opvang meer dan 5 uur en minder dan 11 uur: 100% van het tarief voor opvang minder dan 5 uur: 60 % van het tarief In de buitenschoolse opvang: voor opvang meer dan 11 uur: 120% van het tarief voor opvang meer dan 5 uur en minder dan 11 uur: 100% van het tarief voor opvang meer dan 3 uur en minder dan 5 uur: 60 % van het tarief voor opvang meer dan 2 uur en minder dan 3 uur: 40% van het tarief voor opvang meer dan 1 uur en minder dan 2 uur: 30% van het tarief voor opvang minder dan 1 uur: 20% van het tarief 3.4 Principe opvang bestellen, is opvang betalen Bestel je opvang? Dan betaal je de opvang. Je betaalt voor de dagen die je reserveerde. Ook voor extra gepresteerde dagen betaal je. Daarom maken we een schriftelijke overeenkomst met opvangplan. Alle dagen waarvoor je opvang nodig hebt, staan in dit plan. Voor deze dagen moet je betalen. In de schriftelijke overeenkomst staat de startdatum en de einddatum. Als de startdatum om een niet-medische reden wordt uitgesteld, worden de gereserveerde maanden aangerekend aan inkomenstarief. Wanneer de startdatum omwille van een medische reden wordt uitgesteld, vragen we een doktersattest Extra opvangdagen Wil je een extra dag opvang? Vraag het aan de verantwoordelijke. Deze extra dag opvang kan geweigerd worden als er niet genoeg plaats is of door overmacht. Voor een extra dag opvang betaal je het inkomenstarief. 15

16 Regeling afwezigheden Groepsopvang Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen Je hebt recht op gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Je kan zo n dag gebruiken wanneer je kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werd, ongeacht de reden (bv. je baby is ziek thuis, je neemt een snipperdag, je kindje gaat eens een dagje naar oma, enz.). Voor deze dagen moet je niet betalen. Sluitingsdagen en dagen waarop onze voorziening je kind onverwacht niet kan opvangen, moet je niet betalen en worden ook niet in mindering gebracht van de gerechtvaardigde dagen. Een ouder heeft recht op 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen voor een voltijds opvangplan (5 volle dagen in de week) voor een volledig kalenderjaar. Voor een deeltijds opvangplan wordt het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen verhoudingsgewijs verminderd. Hetzelfde geldt voor een onvolledig kalenderjaar. Bovenop het aantal toegekende gerechtvaardigde afwezigheidsdagen wordt ook ziekte van het kind niet aangerekend, als je een doktersattest kan voorleggen. Ziektebriefjes dienen voor de 2 e van de maand volgend op de maand van de ziekte ingediend te worden (via of afgeven aan de verantwoordelijke of aan de kindbegeleiders). Indien een ziektebriefje niet tijdig wordt binnengebracht, kan er geen rekening mee gehouden worden en zullen de ziektedagen aangerekend worden. Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen worden verrekenend op basis van de duur van de afwezigheid. Is je kind een halve dag afwezig op een moment waarop een volle dag voorzien was (ook omwille van ziekte), dan wordt er een halve dag in mindering gebracht van het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor je niet betaalt. Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen Dit zijn de dagen waarop je kind had moeten aanwezig zijn in de opvang op basis van het opvangplan, maar je kind toch niet naar de opvang kwam en de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op zijn. Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen worden net zoals de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen verrekend op basis van de duur van de afwezigheid. Voor deze extra afwezigheden bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen zal de dagprijs aangerekend worden. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend. Verwittigen als je kind afwezig is en sanctie indien dit niet gebeurt Verwittig de opvang als je kind afwezig is (telefonisch of via mail naar Het tijdstip waarop je als ouder ten laatste moet verwittigen is 9u. Je betaalt een extra kost van 100% van het inkomenstarief als je niet (tijdig) verwittigde Buitenschoolse opvang Schooldagen Je kind maakt gebruik van de buitenschoolse opvang zoals voorzien in het opvangplan. Je betaalt voor elk opvangmoment volgens het opvangplan, ook bij afwezigheid van je kind. Ziektedagen worden niet in rekening gebracht als je een doktersatttest kan voorleggen. Ziektebriefjes dienen voor de 2 e van de maand volgend op de maand van de ziekte ingediend te worden (via of afgeven aan de verantwoordelijke of aan de kindbegeleiders). Indien een ziektebriefje niet tijdig wordt binnengebracht, kan er geen rekening mee gehouden worden en zullen de ziektedagen aangerekend worden. Kan je kind niet aanwezig zijn in de buitenschoolse opvang omwille van een activiteit op school? Laat het ons minstens één dag op voorhand weten. Dan rekenen we het opvangmoment niet aan. Indien we niet verwittigd werden, worden zowel de prijs van de dagopvang als een boete wegens niet verwittigde afwezigheid aangerekend. 16

17 Schoolvrije dagen Je ontvangt voor elke vakantie of schoolvrije dag een mail of brief met een enquête waarop je kan aangeven of jouw kind al dan niet aanwezig zal zijn, met het breng- en haaluur. Op de begeleidende brief staat steeds tot wanneer je kan inschrijven. Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt rekening gehouden met de datum van inschrijving. Kindjes die tijdens het schooljaar komen, krijgen voorrang. Bij laattijdig indienen van de enquête kunnen wij geen opvang garanderen. Enkel als de bezetting het toelaat, kunnen we opvang aanbieden aan kinderen die niet tijdig waren ingeschreven. Op dagen waarop een uitstap gepland staat, kunnen we dit niet toestaan. Indien je je kind ingeschreven hebt, maar je wil de opvang annuleren, kan dit kosteloos tijdens de inschrijvingsperiode. Na de uiterste inschrijvingsdag wordt voor een geannuleerde dag de dagprijs volgens het voorziene opvangplan aangerekend. Voor afwezigheden zal de dagprijs aangerekend worden. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend. Bij ziekte, op vertoon van een doktersattest, moet je niet betalen. Ziektebriefjes dienen voor de 2 e van de maand volgend op de maand van de ziekte ingediend te worden (via of afgeven aan de verantwoordelijke of aan de kindbegeleiders). Indien een ziektebriefje niet tijdig wordt binnengebracht, kan er geen rekening mee gehouden worden en zullen de ziektedagen aangerekend worden. Verwittigen als je kind afwezig is en sanctie indien dit niet gebeurt Verwittig de opvang als je kind afwezig is (telefonisch of via mail naar Het tijdstip waarop je als ouder ten laatste moet verwittigen is 9u. Je betaalt een extra kost van 100% van het inkomenstarief als je niet (tijdig) verwittigde Wijziging opvangplan Ouders die het opvangplan willen wijzigen, melden dit aan de verantwoordelijke. Voorbeelden van wijzigingen: - meer of minder dagen opvang - van volle dagen naar halve dagen - van vast opvangplan naar flexibel opvangplan of omgekeerd. De verantwoordelijke en de ouders maken samen een nieuw opvangplan. Vraag de wijziging van je opvangplan aan aan de verantwoordelijke. Doe dit minstens 1 maand voorafgaand aan de gewenste startdatum van het gewijzigd opvangplan, behoudens overmacht. Extra dagen toevoegen aan je opvangplan kan van zodra er plaats is op de gevraagde dagen. Het aantal dagen in je opvangplan verminderen kan mits opzeg van 1 maand. De verantwoordelijke beslist wanneer de wijziging ingaat en houdt rekening met jouw vraag. De verantwoordelijke kan je vraag weigeren. Dat kan als er niet genoeg plaats is of door overmacht. Jaarlijks kan je het opvangplan 1 keer wijzigen. Volg je het opvangplan 2 maanden niet (vaak afwezig en/of extra opvangdagen)? Dan kan de verantwoordelijke een gesprek vragen met jou om een nieuw opvangplan te maken of om een andere oplossing te zoeken. Indien je je herhaaldelijk niet aan het gewijzigde opvangplan houdt, kan de opvang stopgezet worden. Ook bij overmacht kan de verantwoordelijke vragen om het opvangplan te wijzigen. 17

18 3.5 Extra kosten Er wordt een bijkomend tarief gevraagd voor bepaalde kosten. Daarnaast vragen we je een aantal zaken mee te brengen die niet zijn inbegrepen in de kostprijs Kosten die te maken hebben met de opvang Als ouder betaal je in onze opvang: 100% van het inkomenstarief voor een niet-verwittigde of te laat verwittigde afwezigheid van je kind; Voor een afwezigheid bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen betaal je de dagprijs. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend; 20,00 euro als je je kind na sluitingstijd ophaalt, behalve wegens door de inrichtende macht aanvaarde overmacht; Wanneer je de luiers van de kinderopvang gebruikt: o 1,50 euro bij een verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur o 0,90 euro bij een verblijf van minder dan 5 uur Wanneer je zelf voor luiers zorgt of wanneer je kind zindelijk is (dit moment wordt bepaald door de kinderbegeleider), wordt enkel de kost voor afvalverwerking aangerekend: o 0,30 euro bij een verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur o 0,18 euro bij een verblijf van minder dan 5 uur 2,00 euro voor een warme maaltijd in de buitenschoolse opvang bij een verblijf van minder dan 5 uur; 2,00 euro indien je kind minder dan 5 uur verblijft in het kinderdagverblijf en in die tijd 2 maaltijden nuttigt; 1,00 euro per maand per gezin voor administratiekosten indien je kiest voor papieren facturatie. Er worden geen administratiekosten gerekend indien je kiest voor een digitale factuur; u ontvangt een korting van 1,00 euro bij betaling van de facturen met domiciliering; Inningskosten bij wanbetaling: o 1ste herinneringsbrief - bij gewone zending: gratis o 2de herinneringsbrief bij aangetekende zending: 15,00 euro o Na drie maanden wordt de gerechtelijke procedure opgestart 11,50 voor het verlies, de beschadiging of het niet terug bezorgen van de toegangsbadge. Deze bedragen kunnen veranderen (o.a. door aanpassing aan de index). Je krijgt daarover dan een brief of . Prijs voor waarborg In het kinderdagverblijf betaal je 250,00 euro waarborg. Is je gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan ,04 per jaar? Geef ons daarvan een bewijs. Je betaalt dan 50,00 euro waarborg. In de buitenschoolse opvang bedraagt de waarborg 50 euro. Deze waarborg stort je op de rekening van de organisator, waar deze ook bewaard wordt. Bij het: - naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats; - betalen van alle facturen; - naleven van de opzegbepalingen.[zie ]; wordt dit bedrag volledig teruggestort ten laatste 2 maanden na de laatste opvangdag op het rekeningnummer dat je aan de verantwoordelijke doorgeeft. Betaalde je de facturen niet? Dan wordt dat bedrag afgehouden van de waarborg. Is er schade? Dan kan een deel of het geheel van de waarborg worden ingehouden. Bij de definitieve inschrijving van je kind, dus bij ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst, vragen we een waarborg van 250,00 euro (buitenschoolse opvang 50,00 euro). Pas na storting van de waarborg is je opvangplaats gegarandeerd. Indien de reservatiefactuur niet binnen de uiterste betalingstermijn vereffend is, wordt de gereserveerde opvangplaats onmiddellijk geannuleerd. Wanneer de opvang niet kan doorgaan omwille van overmacht wordt het bedrag integraal teruggestort. Het is aan de ouders om de terugbetaling aan te vragen en de overmacht te staven. 18

19 3.5.2 Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs en breng je zelf mee Volgende zaken vragen we dat je als ouder zelf meebrengt naar de opvang: flessenvoeding: een pak babymelkpoeder; kleef er een etiket op met vermelding van naam en datum van opening flesje en speen dat in de opvang mag blijven dieetvoeding of andere voeding; kleef er een etiket op met vermelding van naam en datum reservekledij: boven en onderkledij. Geef genoeg onderbroekjes, hemdjes en extra reservekledij mee als je kind leert het potje te gebruiken Zonnehoedje of petje in de zomer Muts, sjaal en handschoenen in de winter Eventueel laarsjes een tutje of een knuffeldoekje die je liefst in de opvang achterlaat fysiologisch water Zet duidelijk de naam van je kind in alle persoonlijke spullen. Zo vermijd je dat we spullen verliezen of verwisselen. Wij kunnen niet instaan voor het verlies ervan. Indien er reservekledij van ons wordt gebruikt, bezorg je die binnen de week gewassen terug. 3.6 Hoe betaal je? Je ontvangt elke maand een factuur met deze info: het aantal halve en volle dagen waarop het kind aanwezig was, met het aankomst- en vertrekuur. het inkomenstarief van het gezin de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen het tarief voor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen de gedetailleerde weergave van alle bijkomende tarieven met vermelding van aard, aantal en het bedrag Betwistingen van de factuur mag je voor het einde van de maand volgend op de gefactureerde maand doorgeven. Betaal de factuur voor het einde van de maand. Hoe je betaalt, kies je zelf. Dit kan door overschrijving of domiciliëring. Het is belangrijk dat je op tijd betaalt. Daarom raden we je aan te betalen met domiciliëring. Betaal je te laat? Dan krijg je na één maand een herinnering. Na twee maanden ontvang je een tweede, aangetekende, aanmaning. Na drie maanden wordt de gerechtelijke procedure opgestart en kunnen we je schorsen of de overeenkomst stopzetten. De invordering van de gefactureerde bedragen zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet door middel van een dwangbevel. Als je blijft weigeren te betalen, vragen we dus hulp van de rechtbank. De regels over wanneer de prijs van de opvang verandert, staan in de schriftelijke overeenkomst. Prijswijzigingen, met uitzondering van indexeringen, worden 2 maanden vooraf bekend gemaakt aan de ouders met een brief. Die moet je tekenen als bewijs dat je op de hoogte bent van de wijziging. Ga je niet akkoord? Dan mag je de overeenkomst opzeggen zonder kosten, als je de opzegtermijn van 1 maand volgt. 3.7 Fiscaal attest De kosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. t Kwakkeltje OCMW Lebbeke geeft je na het verlopen jaar een fiscaal attest. Je ontvangt dat in het eerste semester van het volgende jaar. Het bedrag op het fiscaal attest kan je fiscaal aftrekken, extra kosten niet. 19

20 4 RECHT VAN HET GEZIN Als ouder ben je de eerste opvoeder. We respecteren je waarden, wensen en verwachtingen. Kinderopvang helpt in de opvoeding van jonge kinderen. t Kwakkeltje is open en wil met je praten. Daarom geven we: info over hoe we werken (huishoudelijk reglement, brochure, website, enz.) de communicatie van de vergunningsbeslissing Met elke ouder maken wij een schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind inlichtingenfiche met alles over de gezondheid en veiligheid Wij informeren je graag over de opvang van jouw kind, door: de mail/ print met het dagverloop waarmee wij je informeren over het verloop van de opvang van je kind; dagelijkse korte gesprekken bij het brengen en halen; de kans om te praten met kinderbegeleiders en verantwoordelijke voor overleg. We willen weten of je tevreden bent over onze opvang. Daarom vragen we je deelname aan onze (online) tevredenheidsenquêtes. Als we jouw verwachtingen, opmerkingen en voorstellen kennen, kunnen wij onze werking verbeteren. 4.1 Je kind mag wennen Je kind mag wennen bij de start, bij de overgang naar de buitenschoolse opvang, en als je kind lang afwezig was (afhankelijk van de leeftijd en of je kind er behoefte aan heeft). Voor de start van de opvang mag je kindje enkele keren wennen. De eerste dagen van de opvang zorgen voor stress: nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe geuren, enz. Door enkele keren langs te komen in de opvang, kan jullie kindje geleidelijk aan vertrouwd geraken met de nieuwe omgeving en de nieuwe prikkels. Ook voor jullie is het een grote stap. Door te wennen zullen zowel jullie als jullie kindje zich meer op jullie gemak voelen. We raden aan om de stap naar de kinderopvang niet te laten samenvallen met andere ingrijpende gebeurtenissen (vb. stoppen met borstvoeding, verhuis, terug gaan werken, ). Door te wennen is de overgang van thuis naar de opvang makkelijker. Als je kind zich goed voelt, is dat ook goed voor de gezondheid. Tijdens het wennen leren onze kinderbegeleiders jouw gewoontes kennen zodat zij nog beter voor je kind kunnen zorgen. We streven naar samen opvoeden. We willen jullie tijdens de wenmomenten ook een beeld schetsen van hoe de kinderen hun dag doorbrengen in onze opvang, door te vertellen, door jullie te laten rondkijken. Wenmomenten bij de start van opvang beschouwen wij als een noodzakelijke voorwaarde voor een veilige en kwalitatieve kinderopvang. We beginnen met wennen 2 weken vóór de startdatum van de opvang: Wenmoment 1: samen met (één van beide) ouders 9u-10u: samen met de verantwoordelijke wordt het administratieve dossier in orde gebracht. De begeleidsters van de leefgroep overlopen samen met jullie de inlichtingenfiche en doen een rondleiding. Wenmoment 2: samen met (één van beide) ouders 9u-11u: jullie verblijven gedurende een tweetal uren in de leefgroep van jullie kindje. Zo krijgen jullie de mogelijkheid om het reilen en zeilen van onze kinderopvang te ontdekken. De begeleiders van hun kant leren jullie gewoontes kennen. Wenmoment 3: kind alleen 9u-12u: jullie kindje blijft een eerste keer alleen in de opvang voor een korte periode Wenmoment 4: kind alleen 9u-14u: de tijd dat jullie kindje in de opvang verblijft wordt geleidelijk aan opgebouwd 20