School voor individueel onderwijs & dikke pret Anjeliersstraat Palmstraat NG Amsterdam 1015 HP Amsterdam tel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School voor individueel onderwijs & dikke pret Anjeliersstraat Palmstraat NG Amsterdam 1015 HP Amsterdam tel:"

Transcriptie

1 Schoolberichten 1. loting 2. groepsindeling uitblaasdag groep 8 4. schoolfotograaf 5. kunstmuur 6. thema-ochtend 7. schoolreisje groep schoolkamp groep schoolkamp groep groep 7-8 naar de Hortus Botanicus 11. april: cultuurmaand voor de 5-6 groepen 12. schooltuinen 13. sportdag Berichten van buiten 14. speciale ouderavond OKC Schoolberichten Nieuwsbrief 12 april 2012 Theo Thijssenschool School voor individueel onderwijs & dikke pret Anjeliersstraat Palmstraat NG Amsterdam 1015 HP Amsterdam tel: Website : 1. Loting Zoals eerder in de nieuwsbericht gemeld, heeft de Theo Thijssenschool helaas voor het eerst vandaag mee moeten doen aan een loting, vanwege een over aanmelding van kinderen uit het voedingsgebied. Het betreft aangemelde kinderen die in de maanden oktober, november, december 2012 of januari 2013 vier jaar worden. Voor die periode hebben wij 27 plaatsen beschikbaar, waarvan 12 ingenomen worden door broertjes/zusjes van huidige leerlingen. Voor de 15 overgebleven plaatsen, zijn 31 kinderen aangemeld. Zestien kinderen kunnen dus niet geplaatst worden. Op korte termijn zullen het schoolbestuur, het stadsdeel centrum en de scholen uit het centrum overleg voeren over de mogelijkheden de uitgelote kinderen als nog op een school in het centrum te plaatsen. De ouders van de betreffende kinderen worden uiteraard geïnformeerd. Het is nog altijd verstandig broertjes/zusjes bij ons op tijd aan te melden. Nog al wat ouders vergeten dit. 2. Groepsindeling De leerkrachten zijn volop aan de slag met het maken van de groepsindeling voor het komende schooljaar De indeling geschiedt aan de hand van de procedure formatie en groepsindeling Theo Thijssenschool, welke afgelopen winter door de medezeggenschapsraad opnieuw is vastgesteld. U kunt de procedure nalezen in de schoolgids. De schoolgids staat op onze site. De groepsindeling geschiedt aan de hand van onderstaande acties en tijdspad. Tijdspad indeling groepen schooljaar

2 week actie door wie doorgeven aan februari +/- nieuwe groepen en te verdelen kinderen leerkrachten 1 t/m 8 bouwcoördinatoren geven door aan intern begeleiders en februari controle +/- scores intern begeleiders en 5 maart 20 april indelen groep (n.a.v. +/- lijst groep ) maart Eerste controle IB en MT 28 maart 20 april indelen groep (n.a.v. +/- lijst groep ) april controle indeling groep mei controle indeling groep mei definitieve vaststelling in teamvergadering leerkrachten 1 t/m 8 IB en MT leerkrachten 1 t/m 8 leerkrachten 1 t/m 8 intern begeleiders en het schoolteam bouwcoördinatoren 3 t/m 8 bouwcoördinator ontvangende groepen Bouwcoördinator indelende groepen bouwcoördinator ontvangende groepen bouwcoördinatoren geven door aan intern begeleiders en bouwcoördinatoren oude groep 25 mei publicatie ouders 29 mei 4 juni vragen/bezwaren ouders leerkrachten 5 juni teamvergadering leerkrachten ouders n.a.v. bezwaren 6 7 juni mededeling aan leerkrachten ouders ouders 8 15 juni bezwaren ouders juni afhandelen bezwaren ouders De nieuwe groepsindeling zal op vrijdag 25 mei bekend gemaakt worden. 3. Groep 8: sportieve Uitblaasdag op vrijdag 20 april Vrijdag 20 april a.s. doen de leerlingen van onze groepen 8 mee aan de sportdag van de basisscholen in het stadsdeel Centrum. Deze zogenaamde Cito-Uitblaasdag wordt gehouden op het terrein van de Marine, vlakbij het Scheepvaartmuseum. De Uitblaasdag bestaat uit 7 onderdelen, en de kinderen zijn inmiddels ingedeeld bij een door hun gekozen onderdeel. De sportdag begint om 8.30 uur, daarom moeten de kinderen om 7.50 uur op school aanwezig zijn. Vanuit school gaan we met het openbaar vervoer naar het Marineterrein. De dag is naar verwachting om uur afgelopen en dan vertrekken we weer naar school. Daarna zijn de achtstegroepers vrij. De leerlingen moeten het volgende meenemen: eten en drinken (geen snoep!) OV-chipkaart (voldoende opgeladen) of 2,00 voor een scholenkaart droge kleding (watersporters) zaalschoenen mee (tafeltennissers, streetdancers, tennissers)

3 Doe je sportkleding alvast zoveel mogelijk aan, en laat je waardevolle spullen thuis, dan kan je ze ook niet kwijtraken! 4. Schoolfotograaf Op maandag 23 april (Anjeliersstraat) en dinsdag 24 april (Palmstraat) komt de schoolfotograaf op school. Voor de groep van Mirjam/Liesbeth (die zijn dan op schoolkamp) komt de fotograaf terug op 29 mei. De klassenfoto s zullen bij mooi weer op het schoolplein worden gemaakt. Broertjes en zusjes die op dezelfde locatie zitten, kunnen op de dag zelf samen gefotografeerd worden. De leerkrachten zullen er voor zorgen dat deze broertjes en zusjes gefotografeerd worden. Ouders hoeven hier voor dus niet naar school te komen. Broertjes en zusjes verdeeld over de Anjelier en de Palm mogen om 8.30 uur op dinsdag 24 april nar de Palmstraat komen. Ouders moeten dit wel zelf regelen. De fotograaf werkt met een bestelformulier met antwoordnummer. Ouders wordt gevraagd een ingevuld machtigingsformulier op te sturen. De klassenfoto s zijn gratis. Tip van de fotograaf: kinderen geen witte of zwarte kleding aangeven. 5. Kunstmuur Het voorjaar is aangebroken. Dat betekent dat komende weken het door Piet Parra uitgekozen en bewerkte gedicht (naar aanleiding van het gedichtenproject vorig voorjaar) op de grote grijze muren (achter de school aan de Tuinstraat) gezet zal worden. De werkzaamheden zijn in volle gang. Het voetbalhek is tijdelijk verwijderd; de containers zijn verplaatst en er zijn steigers gebouwd. Deze week zijn de muren bewerkt, zodat komende week het gedicht op de muren aangebracht kan worden. Ouders en kinderen zullen de werkzaamheden dagelijks goed kunnen volgen. Op vrijdag 27 april (de laatste dag voor de meivakantie) zullen de kunstmuren feestelijk geopend worden. De school en Ymere organiseren samen het openingsfeest. De opening zal in twee delen gevierd worden. Aan het begin van de ochtend (rond 9.15 uur) zullen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 de opening vieren. Wellicht kunnen de ouders die hun kind naar school brengen even langer blijven om de viering mee te maken. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren de opening aan het eind van de schoolmiddag, dat is rond uur. Ouders van deze kinderen die de viering mee willen maken, kunnen dan wat eerder naar school komen. In de middag ontvangen Ymere en de school wat genodigden. Deze kunnen dan de opening aan het einde van de middag meemaken. Het is de bedoeling dat de vieringen op het schoolplein plaatsvinden. We hopen dus dat het weer zal meewerken. 6. Thema-ochtend Op 17 april verzorgt Katja Nederhoed een thema-ochtend over verschillen tussen jongens- en meisjesgedrag. Tijd: 9:00-10:30 Locatie: het overblijflokaal in de Anjeliersstraat Het verschil tussen jongens en meisjes Jongens zijn ruw, druk en ongeconcentreerd. Meisjes zijn kattig, lief en rustig. Dit zijn stereotypen, ieder individu is immers anders. Toch ervaren ouders/verzorgers verschillen tussen jongens en meisjes. Ze waarderen de verschillen en genieten hiervan maar soms leiden ze tot verbazing, onbegrip en conflicten. Het is goed om stil te staan bij de verschillen: verschillen in aanleg, in biologische aspecten, de hersenontwikkeling en in de manier waarop zij met prikkels uit de omgeving omgaan. Zijn de verschillen tussen jongens en meisjes aangeboren of in de opvoeding ontstaan? En wat kun je hier als ouder/verzorger mee? Informatieve themabijeenkomst voor ouders/verzorgers van zoons en dochters.

4 7. Schoolreisjes groep 1-2 Ook dit jaar gaan de groepen 1-2 weer een dag naar het Sprookjeswonderland in Enkhuizen. De groepen 1-2 in de Anjeliersstraat gaan donderdag 19 april en de groepen 1-2 in de Palmstraat gaan vrijdag 20 april. Het schoolreisje kost 30 per kind en kan vanaf nu betaald worden aan de leerkracht van uw kind. Uiteraard volgt er tegen die tijd nog een brief met nadere informatie. 8. Schoolkamp groep 3-4 Ook dit schooljaar gaan de 3-4 groepen drie dagen (twee nachten) op kamp naar boer de Boer bij Groet (Schoorl). De kosten van het kamp zijn dit jaar 60 euro. De groep van Corry en Irma is deze week geweest. Deze week is de groep van Mireille aan de beurt. Ze komen vrijdag 13 april weer terug. Komende week gaan de groepen van Annuska/Mariët en Kim De verdere dienstregeling is als volgt: Maandag 16 april tot en met woensdag 18 april: Annuska Woendag 18 april tot en met vrijdag 20 april: Kim Maandag 23 april tot en met woensdag 25 april: Mirjam Woensdag 25 april tot en met vrijdag 27 april: Marleen Uitgebreide informatie is bij de leerkrachten beschikbaar. 9. Kamp groep 5-6 Dit schooljaar gaan de groepen 5-6 op werkdagen naar Hei- en Boeicop. Omdat de 5-6 groepen nogal groot zijn en we niet meer terecht kunnen in Wolkenland, hebben we besloten op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Dat is Hei- en Boeicop geworden in Zuid-Holland. Het kamp duurt drie dagen en vindt midden in de natuur plaats. Naast allerlei leuke spellen en ontspannende activiteiten, zullen we ook veldwerk en natuuronderzoek gaan doen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site De data waarop de verschillende groepen naar Hei- en Boeicop gaan, zijn: juni de groep van Simone en Maarten juni de groepen van Karin/Carmen en Bret/Carmen juni de groepen van Gerda en Hilly/Caroline De kosten voor het kamp en veldwerk in Hei- en Boeicop bedragen 125,-. Ouders wordt verzocht het verschuldigde bedrag voor 1 april 2012 over te maken op rekening t.n.v. Theo Thijssenschool o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Ruim voordat de 5-6 groepen naar Hei- en Boeicop gaan, zal een informatiebijeenkomst voor de ouders georganiseerd worden. 10. Groep 7-8 naar de Hortus Botanicus Alle groepen 7-8 gaan twee keer de Amsterdamse Hortus bezoeken. Daar zullen ze een lessenproject volgen rond het thema Waar komt de chocola vandaan? De leerlingen bezoeken in de Hortus de verschillende kassen, en leren zo veel over de exotische planten en hun vruchten. De meeste bezoeken hebben inmiddels plaatsgevonden. Er staat nog één bezoek gepland voor de groep van Kars op donderdag 26 april. Alle lessen beginnen om uur en eindigen om uur. We gaan met de tram naar de Hortus, daarom het vriendelijke verzoek uw kind die dag een (opgeladen) OV-chipkaart mee te geven.

5 11. April: cultuurmaand voor de 5-6 groepen Van de vele geplande activiteiten voor deze maand is het bezoek aan de Hermitage inmiddels achter de rug. Op dinsdag 17 en woensdag 18 april doen de klassen van Gerda en Hilly/Caroline mee aan het project Open Ateliers Jordaan. Onder begeleiding van drie kunstenaars uit de Jordaan is er een gevelstenenspeurtocht in de buurt. Met daarop aansluitend een tekenles. Op woensdag 18 april brengen de kinderen uit groep 6 een bezoek aan de ateliers van de kunstenaars, waar ze een gevelsteen van klei gaan maken. Groep 5 maakt een gevelsteen in de klas. De werkstukken worden tentoongesteld tijdens de Open Ateliers route Jordaan. Vrijdagmiddag 20 april gaan alle 5/6 groepen naar NEMO. Het programma heet "Bureau SO en de mysteries van Amsterdam" en behalve een bezoek aan het museum is daar ook een theatervoorstelling voor de kinderen. We lopen heen en weer naar het Nemo en zullen rond uur weer terug zijn op school. 12. Schooltuinen In de week van 16 april gaan de buitenlessen op de schooltuinen van start. De kinderen van groep zes gaan dan voorlopig wekelijks op de tuinen werken. De kinderen horen van de groepsleerkrachten op welke dagen ze naar de tuinen gaan, welke kleding raadzaam is en welke spullen ze mee moeten nemen. 13. Sportdag Ook dit jaar organiseren we samen met de ouderraad weer en sportdag voor de groepen 3-4 en 5-6 in het Westerpark. We hebben woensdag 6 juni gepland voor de 5-6 groepen en woensdag 13 juni voor de 3-4 groepen. Bij afgelasting kunnen we nog uitwijken naar woensdag 20 juni. Bij de sportdag hebben we de hulp van veel ouders nodig. Welke hulp dat precies is, maken we nog bekend. Maar als ouders nu al weten dat ze die dagen beschikbaar zijn en ons willen helpen, kunnen ze zich al aanmelden bij de leerkracht van hun kind. Berichten van buiten 14. SPECIALE OUDERAVOND 23 MEI 2012 Sinds een aantal jaren kunnen kinderen en ouders terecht bij het Ouder- en Kindcentrum Onder de Linden, aan de Lindengracht. In dit Ouder- en Kindcentrum (OKC) zijn meerdere organisaties werkzaam voor u en uw kind: de verloskundigenpraktijk, het consultatiebureau, het opvoedpunt en de schoolgezondheidszorg. Op 23 mei vanaf uur organiseert het OKC in samenwerking met basisschool de Aloysius, de Burght, de Theo Thijssen, de 14 e Montessori en de Eilanden, een gezamenlijke ouderavond. Tijdens deze ouderavond zijn er diverse workshops waaraan u als ouder kunt deelnemen. Zo krijgt u een indruk van wat er allemaal mogelijk is in en vanuit het OKC. Ook kunt u een rondleiding door het OKC krijgen, is er een informatiemarkt en kunt u persoonlijk kennismaken met verschillende medewerkers. Het informatieve gedeelte van de avond sluiten we af met een hapje en een drankje!

6 Wanneer : woensdag 23 mei Waar : St. Aloyiusschool, Westerstraat 297 Van : uur tot uur Workshops De thema s van de workshops waar u op kunt inschrijven zijn: 1 Voeding en gewicht Uw kind een gezond gewicht en plezier in bewegen? Dat kan!! Het OKC heeft een nieuw samenwerkingsverband waarbij we u en uw kind de optimale hulp willen bieden bij het behalen van een gezond gewicht en een gezonde leefstijl!! Kom naar de ouderavond voor mee informatie van GGD, Sciandri, Lekker Puh en Amsterdam Fysio! 2 Van ex-partner naar collega-ouder Na de scheiding samen zorgen voor je kind :niet gemakkelijk, wel noodzakelijk! Een workshop voor gescheiden of scheidende ouders, waarin we kijken naar wat belangrijk is voor kinderen van gescheiden ouders, en hoe je daar als collegaouders goed voor kunt blijven zorgen. 3 Leren luisteren Moet u ook altijd tien keer iets zeggen, voordat uw kind luistert? Voelt u zich thuis net een politieagent? Bent u constant aan het discussiëren met uw kind over wat wel en niet mag? Luisteren en doen wat je wordt gezegd is iets wat alle kinderen kunnen leren. Aan de hand van dvd beelden en een werkboekje maakt u kennis met vaardigheden die u hierbij helpen. Samen kijken we naar de oorzaken van ongewenst gedrag en maken een plan van aanpak om dit aan te pakken. Met dit plan kan u thuis aan de slag! 4 Sociale vaardigheden en de training van SEMMI Vaardige ouders? Vaardige kinderen! Sociale vaardigheden is iets wat kinderen vooral leren van wat ze zien, beleven, aan woorden meekrijgen, van anderen horen. In deze workshop krijgt uw tips en adviezen over hoe u als ouders uw kind kunt helpen bij het aanleren van sociale vaardigheden. 5 Social Media Kinderen gaan steeds jonger online. De gemiddelde driejarige peuter zit zo n 35 minuten per week achter de computer. Hoelang mag uw kind computeren? Welke websites kent u die passen bij de leeftijd van uw kind? Weet u wat u kind uitvoert op internet? Verandert de computer de rol van de opvoeder? Kinderen hebben naast hun gewone leven al snel een uitgebreid digitaal leven. Hoe kunnen ouders hun in die wereld begeleiden? Tijdens deze workshop praten we over het thema Het digitale kind en de rol van u als opvoeder hierin." 6 Alcoholgebruik Zit uw kind in groep 8? Wees voorbereid op de puberteit. Deze avond staat in het teken van alcohol. Hoe bereidt u uw kind daarop voor? Hoe stelt u grenzen? En wat zijn de gevaren van alcohol? Theater over ouders & pubers Deze workshop is eigenlijk een theaterstuk en wordt verzorgd door de GGD en DNL-theatercollectief. U ziet herkenbare situaties, misverstanden en conflicten tussen ouders en beginnende pubers. Aan de hand van de scènes kunt u

7 meedenken over de verschillende manieren om nu al met uw kind te praten over alcohol. Alle ouders kunnen suggesties geven die door de acteurs direct worden toegepast. Kortom, dit wordt een avond met veel vaart en humor waarin u zelf kunt meedenken, meepraten en meelachen! Inschrijven voor de workshops Schrijf u in voor de workshops via het bijgevoegde stookje. Belangrijk hierbij is dat u aangeeft welke 2 workshops u wenst deel te nemen (vermeldt hierbij het nummer van de workshop). De workshops duren steeds drie kwartier, behalve die over alcoholgebruik.. Deze duurt ruim 1 uur en wordt dan ook maar een keer gegeven deze avond. Ook vragen wij u uw adres te vermelden, zodat wij u kunnen mailen in welke workshops u bent ingedeeld op de ouderavond. U kunt het formulier inleveren in de OKC doos die op 16 april op de school van uw kind komt te staan. Ja, ik kom 23 mei naar de speciale ouderavond Naam:. .. School uw kind:. 1 ste ronde workshop van tot uur, nummer:

8