Termen en begrippen. Informatie- en archiefmanagement (IAM) in brede zin. - glossarium - woordenboek - typologie - thesaurus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Termen en begrippen. Informatie- en archiefmanagement (IAM) in brede zin. - glossarium - woordenboek - typologie - thesaurus"

Transcriptie

1 - glossarium - woordenboek - typologie - thesaurus Een verzameling termen in de vorm van een woordenboek (dictionary) met verwijzing naar andere termen in de vorm van een thesaurus. Centraal staat het thema informatiebeheer, een vertaling van records management. De termen zijn afkomstig uit verschille Pagina 1 van 111

2 (zonder titel); Bijlage bij de WGA-vergadering van 15 januari 1996 over PIVOT (Publicatie), netbeheerders melden kabels niet online Jolein de Rooij (Bericht) Computable 7-sep Bericht op internet ~ 9 Essential Free Linux Transcoders (Webpagina) versie 14-apr-2012 / Linuxlinks.com, Linuxliinks.com ~ Pagina op internet ~ ABC van blogging Rob Coers en Ronald de Nijs (Artikel) Informatie professional, Jaargang 9. Juni 2005 Het ABC van de andere overheid (Publicatie) EGEM, Den Haag, EGEM ~ Het ABC op internet (PDF) ~ 84BA De actualiteit van een 19e-eeuwse classificatietheorie (1); Over brievenbussen en andere ordeningen Marjolein van der Linden en Henk Margrijn (Artikel) Informatie professional, nr 7/8 Advanced digital preservation David Giaretta (Publicatie) Springer, ISBN CASPAR ~ Site Springer ~ Terminologie ~ Pagina 2 van 111

3 Advies Digitale Duurzamheid; Uitgebracht door: Landsadvocaat te Den Haag 28 oktober 1997 (Nota) Projectbureau Digitale Duurzaamheid, Den Haag, BJH/RS/ Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) (Rapport) Evaluatiecommissies, Den Haag / Utrecht, Versie december 2006 Advies bij de LOPAI ~ en_december_2006.pdf Bericht bij de LOPAI ~ - nie62 Adviezen Regelingen duurzaamheid archiefbescheiden, geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden en archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Advies) Evaluatiecommissies, Den Haag, Concept, 13 maart 2006 Afwachtende houding bij ontwikkeling XBRL Koen Stegeman (Artikel) Computable 13-jun Op de site van Computable ~ * Het alfabet als zoekinstrument; Een beschouwing over de geschiedenis van de alfabetische index prof. dr. W.P. Gerritsen (Lezing / oratie / college) Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, In: Spreken is goud; Oraties en colleges van hoogleraren.. en de archivistiek, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, Jaarboek 2008 Algemene verordening gegevensbescherming (Wet- en regelgeving) Europees Parlement / Raad van de Europese Unie, Brussel, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Eurolex ~ Pagina 3 van 111

4 Alle Friezen - Open data en wetgeving Rienk Jonker (Presentatie) Bijeenkomst Alle Friezen 23-sep-2015 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Europese richtlijn uit 2003 ~ Europese richtlijn uit 2013 (2013/37/EU) - EN ~ Europese richtlijn uit 2013 (2013/37/EU) - NL ~ Website Alle Friezen ~ WHOI ~ ~ WHOI MvT ~ Ambient Functions - Abandoned Children to Zoos Chris Hurley (Artikel) Monash University, Victoria. Australie, Artikel op internet ~ * The Appraisal of modern Public Records. T.R. Schellenberg (Publicatie) Washington, " Modern Archives Reader: Basic Readings on Archival Theory and Practice (National Archives and Records Service, 1984), pp Tekst op internet (Bulletins of the National Archives, Number 8 (October 1956) ~ ~ Archeologie van het boek Piet Verkruisse (Artikel) Spiegel Historiael, Jaargang 36, nummer 7-8, juli-augustus 2001 Archief en democratie; Een bibliografische inleiding Geertrui Elaut (Bibliografie) Algemeen Rijksarchief, Brussel, Serie: Miscellanea archivistica manuale nr 60 ISBN : Publicatienummer: Publ Bibliografie op internet ~ Website digitale tentoonstelling archief en democratie ~ Pagina 4 van 111

5 Archiefbeheer in de praktijk A. van Giesel en Ketelaar en den Teuling (redactie) (Publicatie) Bohn, Stafleu, van Loghum vh Samson documentaire uitgaven., Van archiefcode naar documentair informatiemodel; (2) drs. M. Bouwman en K. van der Heijden (Artikel) Overheidsdocumentatie, mei 1996 De site van Split~vision ~ Archiefregeling (Wet- en regelgeving) Staatscourant, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/ (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archi Achtergrond op de site van het Nationaal Archief ~ Mijn site ~ Tekst op de site van het Nationaal Archief ~ Tekst op internet (versie Staatscourant) ~ Tekst op overheid.nl ~ De archiefsector in het digitale tijdperk; Visie op de rol van ICT in het vergroten van het publieksbereik (Rapport) Taskforce Digitale Toegankelijkheid Archieven, Den Haag, versie 20 december 2004 Rapport op internet ~ Website Taskforce Archieven ~ Archiefselektie op institutioneel niveau.; Meso- en makro selectie bijde organen van de rijksoverheid en de consequenties daarvan voor de rijksarchiefinspectie Hans Janssen (Artikel) Nederlands Archievenblad, jaargang 94 nummer 3 september 1990, blz Archiefterminologie (AT2) Herman Coppens (Publicatie) Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincien, Brussel, Pagina 5 van 111

6 * Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen drs. A.J.M. den Teuling (Publicatie) Stichting Archiefpublicaties, Amsterdam, ISBN Online versie ~ Stichting archiefpublicaties ~ Tekst op internet ~ 7.pdf Archiefwaardig, recordness en procesgebonden informatie Rienk Jonker (Webpagina) Geplaatst 14-okt-2009 / labyrinth.rienkjonker.nl, Archiefwaardig (een definitie) ~ Pagina op internet ~ De Archiefwet 1995 in 100 trefwoorden M.W. van Boven en R. Kramer en C.G.M. Noordam (Publicatie) Stichting SOD en VNG Uitgeverij, Woerden, Den Haag, Derde herziene druk ISBN * Archieven bewaren: cultureel investeren in de toekomst.; Discussienota over selectie en vernietiging van archiefbescheiden ten behoeve van de Rijkscommissie voor de Archieven dr. P.M.M. Klep (Nota) Rijkscommissie voor de archieven, 's Gravenhage / Nijmegen, Nota gevoegd bij brief van 25 maart 1993 met adviezen nrs 403 over Omslag in Opslag en 404. Archieven: Munimenta en monumenta Eric Ketelaar (Artikel) Archievenblad, Jaargang 111, Juni 2007 Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening; Project Referentiemodel Midoffice ten behoeve van Gemeenten (Rapport) EGEM werkgroep Midoffice, Versie: 0.9 Datum: Rapport op internet ~ * Archivalisering en archivering prof. dr. F.C.J. Ketelaar (Lezing / oratie / college) Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, In: Spreken is goud; Oraties en colleges van hoogleraren.. en de archivistiek, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, Jaarboek 2008 Pagina 6 van 111

7 Archiveren; Een definitie Rienk Jonker (Presentatie) versie 7-jan-2015 / Leeuwarden, Definitie op mijn site ~ Definitie Twitter ~ Archiveren digitale teksten bijna onmogelijke opgave John Mackenzie Owen (Artikel) Automatisering Gids 14-aug Archiveren? Archiveren!; (informatie- en archiefmanagement) Rienk Jonker (Dossier (in de zin van een map met documenten)) Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Presentaties uit 2019 in het kader van bewustwording Archiving should be just like an Apple, en acht andere (nuttige?) stellingen dr. G.J. van Bussel (Lezing / oratie / college) HvA Publicaties, Amsterdam, Lectorale Rede in verkorte vorm uitgesproken op dinsdag 16 oktober 2012, Bijzonder Lector Digital Archiving & Compliance aan de Hogeschool van Amsterdam Lectoraat Digital Archiving ~ Over de rede ~ Tekst op internet (PDF) ~ Archivistische kwaliteitssystemen P.J. Horsman (Publicatie) Archiefschool, Den Haag, Versie 3 april 1998 Arrest Hof Amsterdam over de schending ambtsgeheim gemeenteraadslid (Arrest) Uitspraak 6-aug-2003 / Gerechtshof, Amsterdam, LJN: AI0892, de Hoge Raad heeft geen aanleiding gezien dit arrest te casseren (uitspraak van 2 november 2004, niet gepubliceerd, griffienummer 00032/04) Rechtspraak.nl ~ Pagina 7 van 111

8 As We May Think Vanevar Bush (Artikel) Life magazine, July 1945 Gepubliceerd op de site van The Atlantic Monthly Afbeeldingen van de memex ~ NL332&client=firefox-a&um=1&ie=UTF- 8&sa=N&hl=nl&tab=wi Artikel op internet (1) ~ Artikel op internet (2) ~ Audit and certification of trustworthy digital repositories; Recommendation for Space Data System Practices (Standaard) The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), Washington, Recommended practice CCSDS M-1 ISO 16363:2012 ~ Norm op internet ~ public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories, Draft Recommended Practice, (Standaard) Consultative Committee for Space Data Systems, Washington, CCSDS R-1 - Oktober Draft Red Book, Issue 1 ISO 16363:2012 ~ Website CCSDS ~ Auteurswet obstakel voor grootschalige digitalisering; Verweesde werken in digitaal zwart gat Annemarie van Beunen (Artikel) Informatie professional, /2008 Automatic Format Identification Using PRONOM and DROID; Digital Preservation Technical Paper 1 Adrian Brown (Rapport) versie 2 7-mrt-2006 / The National Archives, London, Pronom en Droid op internet ~ Rapport op internet ~ Pagina 8 van 111

9 Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Site NEN ~ Begrippenlijst (Website) Kadaster, Geraadpleegd 21 januari 2008 op internet ~ Begrippenlijst handleiding steekproeven (Webpagina) Geplaatst 19-sep-2019 / Website Nationaal Archief, Den Haag, Begrippenlijst ~ Handleiding steekproeven ~ Nieuwe handleiding Steekproeven ~ Begrippenlijst Nieuwe Media; Website Trouw (Publicatie) Website dagblad Trouw /, De termen op internet ~ the home page of the Moving Picture Experts Group (MPEG) ~ Beheerst beheren; Beheer van ICT voorzieningen uit managementoptiek Theo Thiadens en Herman Spanjersberg (Publicatie) Stichting Het Expertise Centrum, Den Haag, e druk december 2000 ISBN Publicatie op internet ~ Beheerst beheren(0).pdf Verwijzing bij HEC ~ Website van het exertise centrum (HEC) ~ Pagina 9 van 111

10 Beheersverordening gemeente Groningen 1998 (Wet- en regelgeving) Gemeente Groningen, Datum vaststelling: 25 maart Datum inwerkingtreding: 23 mei 1998.Gemeenteblad: Beleg van crackers Martijn Hoogeveen (Column) Computable 3-mrt Besluit Informatiebeheer Leeuwarden 1998 (Wet- en regelgeving) Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, b. en w , nr Besluit informatiebeheer Leeuwarden 2016 (Wet- en regelgeving) Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Vastgesteld door College van B en W op 16 februari 2016, nr. 6 Ingetrokken bij besluit van het College van B en W van 5 juni 2018, nr. 8 Besluit informatiebeheer Leeuwarden 2018 (Wet- en regelgeving) Gepubliceerd 8-jun-2018 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Vastgesteld door College van B en W op 15 juni 2018, nr. 8 Gemeenteblad ~ Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995.; (Archiefbesluit 1995) (Wet- en regelgeving) Staatsblad /, Stb. 1995, nr. 671 Actuele tekst Archiefbesluit 1995 ~ Actuele tekst Archiefwet 1995 ~ De site van Ketelaar ~ Staatsblad jaargang 1995 Nr. 671 ~ Wetteksten zijn te vinden op Overheid.nl ~ Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en gemeenten; (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) (Wet- en regelgeving) Geraadpleegd 24-jan-2018 / Overheid,nl, Overheid.nl ~ Pagina 10 van 111

11 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen; (Besluit elektronische handtekeningen) (Wet- en regelgeving) Staatsblad / Den Haag, Staatsblad 2003 nr 200 Besluit van 9 november 1988, houdende voorschriften met betrekking tot de overgang van archiefbescheiden in geval van organisatieverandering bij de rijksadministratie.; (Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie) (Wet- en regelgeving), Stb. 1988, nr. 541 Actuele tekst op internet ~ Besluit van den 31sten Maart 1936, tot vaststelling van voorschriften omtrent het aanleggen, inrichten en bijhouden van bevolkingsregisters en doen der daartoe vereischte opgaven.; (Besluit bevolkingsboekhouding) (Wet- en regelgeving), Stb. 1936, nr. 342 Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie; (Stcrt. 2004, 47), rectificatie in (Stcrt. 2004, 49) (Wet- en regelgeving) Geraadpleegd 16-nov-2011 / Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag. Besluit informatiebeveiliging rijksdienst ~ Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie ~ Stcrt. 2004, 47 ~ Stcrt. 2004, 49 ~ Wat is geheim bij de overheid? ~ Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007; (Stcrt. 2007, 122) (Wet- en regelgeving) Geraadpleegd 16-nov-2011 / Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag. Besluit informatiebeveiliging rijksdienst ~ Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie ~ Stcrt. 2007, 122 ~ Wat is geheim bij de overheid? ~ Pagina 11 van 111

12 Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013). (Wet- en regelgeving) Staatscourant, Den Haag, Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 1 juni 2013, nr , houdende voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst - bijzondere informatie 2013 StCrt. 2013, Nr Besluit op overheid.nl (staatscourant) ~ Besluit op overheid.nl (staatscourant, PDF) ~ Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering prof. dr. T.M.A. Bemelmans (Publicatie) 23-aug-1993 / Stenfert Kroese, e druk Bestuursrechter onbevoegd in geschil rond inzage stukken Koninklijk Huisarchief (Persbericht) Rechtbank.nl 30-mrt Persbericht ~ kken+koninklijk+huisarchief.htm Uitspraak Rechrbank Breda ~ Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten; Een handreiking voor overheidsorganisaties (Brochure) Forum Standaardisatie, Den Haag, Brochure op internet (versie 2014) ~ Over Stork ~ Pagina - Forum Standaardisatie - Open standaarden ~ Bevrijd informatie delen van de ketens van risicobeheer Michiel Kooper (Artikel) Informatie professional, / Bewaren en bewijzen (Publicatie) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, mei 1998 Nederlands Normalisatie Instituut ~ Pagina 12 van 111

13 Bewaren en digitaal ter beschikking stellen van gegevensbestanden; Een praktische handreiking (Brochure) 1-okt-1998 / Belastingdienst, Bewaring digitale gegevens Rienk Jonker (Memo (intern)) Interdomeinoverleg 10-jan-2013 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, * Bibliothecarium; Het woordenboek voor bibliothecarissen Rosemie Callewaert (Website) istoire Services, Gent. Bibliothecarium ~ istoire Services ~ Over Bibliothecarium ~ Werk, Expressie, Manifestatie, Item ~ Big Data Protection; How to Make the Draft EU Regulation on Data Protection Future Proof Lokke Moerel (Lezing / oratie / college) Lokke Moerel, Tilburg University, Tilburg, Lecture delivered during the public acceptance of the appointment of professor of Global ICT Law at Tilburg University on 14 February 2014 by Prof. dr. Lokke Moerel. ISBN: Over Moerel ~ Tekst op internet ~ * De Big data revolutie; Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden Viktor Mayer-Schönberger en Kenneth Cukier (Publicatie) Maven Publishing, Amsterdam, Recensie op Nu.nl ~ Site Maven Publishing ~ Wikipedia EN (Big Data) ~ Bijsluiter NHG jaarvergadering over Selectie en Vernietiging van archiefmateriaal op vrijdag 24 september (Publicatie) Nederlands Historisch Genootschap, Pagina 13 van 111

14 Het biometrische experiment Geert-Jan van Bussel (Artikel) ARCHOS Magazine, nummer 9, september 2001 BiSL; Management guide Remco van der Pols en Yvette Bakker (Publicatie) Van Haren Publishing, Zaltbommel, ASL BiSL Foundation ~ BiSL Glossary ~ BiSL Glossary (Webpagina) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Geraadpleegd 27 augustus 2008 BiSL Glossary ~ Oude lijst ~ op internet ~ Website ASL BiSL Foundation ~ Blijf uit die databank Arnoud Engelfried (Website) 27-dec-2007 / Ius Mentis, Artikel op internet ~ Blijvend beschikbaar. Onderzoek naar de archivering van websites drs. Erika Hokke (Publicatie) Archiefschool / Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Amsterdam / Den Haag, februari 2003 Tekst op internet ~ Website elektronische overheid ~ Het borgen van publiek belang (Rapport) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, WRR rapport nr. 56 Rapport op internet ~ Pagina 14 van 111

15 Bouwen aan morgen Dany Robberecht en Stijn Smet (Publicatie) Stichting A&O fonds Gemeenten, Den Haag, Over het boek ~ Publicatie op internet ~ Bouwen met RM; Een architectuur-model Rienk Jonker (Presentatie) Versie van 30-jun-2009 / Leeuwarden, BPM Basics For Dummies Kiran Garimella en Michael Lees, Bruce Williams (Publicatie) Wiley Publishing Inc, Software AG Special Edition Zie hier ~ Breaking the Barriers of Traditional Records Management dr. Ulrich Kampffmeyer (Presentatie) Project Consult, Presentatie gehouden tijdens DLM forum in Toulouse op 12 december 2008 The presentation 'Breaking the Barriers of Traditional Records Management' (PDF) ~ The presentation 'Breaking the Barriers of Traditional Records Management' (Powerpoint, automated.pps) ~ Zie ook ~ Brief van de minister voor grote steden- en integratiebeleid; Actieprogramma Elektronische Overheid (Brief) 17-okt-2001 / Tweede Kamer, Kamerstukken, , nr 11 Brief op de site van de Tweede Kamer ~ Bringing Things Together: Aggregate Records in a Digital Age Geoffrey Yeo (Artikel) Archivaria, (Fall 2012): Pagina 15 van 111

16 * Bureaucratie is als een inktvis René ten Bosch (Publicatie) Boom Uitgevers, Amsterdam, Boekbespreking ~ Boekbespreking VN ~ zoeken via Google ~ - q=%22bureaucratie+is+een+inktvis%22 Bureaucratie, bureaucratisme, regelgeving en papierwerk Jaap Haagmans (Weblog) 20-mrt-2006 / Actualiteit.net, Weblog Jaap Haagmans ~ Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht (Wet- en regelgeving) Wetten.Overheid.nl, Tekst op internet ~ Burgerlink; Schakel tussen burger en overheid (Website) Geraadpleegd 28-sep Burgerlink ~ Burgerservicecode ~ e-participatie ~ Een captcha voor de bibliotheken Luc van Peteghem (Artikel) Informatie professional, /2008 Recaptcha op internet ~ A case of digital hoarding Martine J. van Bennekom en Rianne M Blom, Nienke Vulink, Damiaan Denys (Artikel) versie 8-okt-2015 / Case Reports, BMJ Publishing Group, London, Pagina 16 van 111

17 CIO Explainer: What Is Blockchain? Steven Norton (Webpagina) Gepubliceerd 2-feb-2016 / The Wall Street Journal, Tekst op internet (eerst registreren) ~ Combineer meer; Procesgerichte oplossingen om de organisatie meer samen te binden Sander Maarleveld en Marcel Kroeseen Richard Huffmeijer (Artikel) Computable 23-apr Compliance in documentcommunicatie: ADF versie 2.0? Oscar Dubbeldam (Bericht) VIP Vakblad voor Document Management, nr 5, juni 2008 The Concept of Record in Interactive, experiental and dynamic environments: the view of InterPARES Luciana Duranti en Kenneth Thibodeau (Artikel) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in ARCHIVI, a. III-n.2 (luglio-dicembre 2008), numero speciale - Relazioni finali del gruppo internazionale di ricerca InterPARES 2 Artikel op internet ~ Concept-ontwerpselectielijst 2016 (Brief) Brief van 15-apr-2015 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Brief van de gemeente Leeuwarden aan de VNG.nr.: * Concepts of Record (1): Evidence, Information, and Persistent Representations. Geoffrey Yeo (Artikel) The American Archivist, Fall/Winter, Vol. 70, No. 2, pp Artikel (DOI) ~ Artikel (PDF) ~ Concepttekst Archieflexicon; De termen drs. A.J.M. den Teuling (Publicatie) Stichting Archiefpublicaties, Amsterdam, Bestemd voor de inspraakprocedure van de KVAN. (tekst: 26 januari 2001) Pagina 17 van 111

18 * Conceptualizing an Authentic Electronic Record Heather MacNeil (Lezing / oratie / college) Website interpares, Presentation from the Society of American Archivists Annual Meeting 2000 in Denver, Colorado. De site van interpares ~ De tekst staat op de site van interpares ~ Tekst op internet ~ The concise <SGML> compagnion Neil Bradley (Publicatie) Addison-Wesley Longman, Harlow, ISBN Boek over XML ~ Wijzigingen, toevoegingen en verbeteringen met hypertekst versie van de termenlijst ~ Consequences of the use of information and communication technologies for the availability of data for accountability; First Round Delphi-survey: Report Albert Meijer (Rapport) Center for Public Management, Erasmus University, Rotterdam, October 1998, Final version Projectbureau Digitale Duurzaamheid ~ Conservering en restauratie VII; Nieuwe bouw- en inrichtingsvoorschriften voor archiefbewaarplaatsen A.J.M. den Teuling (Artikel) Nederlands Archievenblad, NAB (94) 1990 juni nummer, blz Constructing Web subject gateways using Dublin Core, RDF and Topic Maps Jesús Tramullas en Piedad Garrido (Artikel) Information Research, (2) paper248 Artikel op internet ~ Potnia ~ Pagina 18 van 111

19 Core Trustworthy Data Repositories Requirements: Glossary (Lijst of tabel) CoreTrustSeal, Core Trustworthy Data Repositories Requirements ~ Glossary (PDF) ~ Criteria voor een classificatie (Brochure) Nederlandse Classificatie Stichting (NCS), Den Haag, The Cross-Community Potential of Encoded Archival Description; Editorial Richard Rinehart en Anne Gilliland-Swetland (Artikel) Archives & Museum Informatics, Volume 12, Nos 3-4 (Special Issue, EAD In Action: Applications of the Encoded Archival Description) Informatie over EAD ~ Curation; The power of selection in a world of excess Michael J. Bhaskar (Publicatie) Piatkus, London, Curation the site ~ Goodreads books ~ Little, Brown Book Group ~ Oxford Brookes University ~ Data Brokers; A Call for Transparency and Accountability (Rapport) Federal Trade Commission, Washington DC, May 2014 Rapport op de site van het FTC ~ may-2014/140527databrokerreport.pdf Pagina 19 van 111

20 Data philanthropy and the design of the infraethics for information societies Mariarosario Taddeo (Artikel) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Academia.edu ~ wnload Site auteur ~ Datafraude & beveiliging H. Koppelaar en F.V.B.M. Mutsaerts (redactie) (Publicatie) Delfia press, cop. 1988, Rijswijk, Datasets; Wat gezichtspunten Rienk Jonker (Presentatie) versie 1-nov-2018 / Leeuwarden, Presentatie voor het jaarlijks overleg collectiespecialisten Griekse Latijnse Taal en Cultuur van universiteitsbibliotheken bij Tresoar Definitie begrip dataset op Twitter ~ Typering dataset op Twitter ~ Datawarehouse is ongrijpbaar concept Guus Löhlefink (Artikel) Automatisering Gids 19-nov Datawarehousing Geert-Jan van Bussel (Bericht) ARCHOS Magazine, nr 10 / 2000 * Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction Brien Brothman (Artikel) Archivaria, , Fall 1999 Tekst op internet ~ Definitief BIT-advies voor programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (Advies) versie 6-okt-2017 / Ministerie van Binnenlandse Zaken - Bureau ICT Toetsing, Den Haag, Rijksoverheid.nl ~ Pagina 20 van 111

21 Definities proeftuin ARCHEION Rijksarchief ZEELAND 1988 (Functioneel ontwerp) Projectgroep ARCHEION, Middelburg, Definition of Service Robots (Webpagina) Geraadpleegd 25-jun-2015 / The International Federation of Robotics, Frankfurt am Main. Webpagina ~ * Definitions of electronic records, the European perspective Maria Guercio (Artikel) Archives & Museum Informatics, Vol 11: blz Derde generatie internet is semantisch Luc van Peteghem (Bericht) Automatisering Gids 24-aug Design criteria standard for Electronic Records Management software application; (Versie 24 november 1997) (Rapport) Department of Defense, Washington, This Standard is issued under the authority of DoD Directive , "Department of Defense Records Management Program," April 11, 1997 Design criteria standard for Electronic Records Management software application; (versie 19 juni 2002) Ingetrokken 25 april 2007 (Rapport) Department of Defense, Washington, This Standard is reissued under the authority of DoD Directive , "Department of Defense Records Management Program," March 6, Beleid NARA (NARA endorsement of DoD STD ) ~ De actuele versie van DOD ~ De tekst op internet ~ Designing electronic document infrastructures J.J.M. Uijlenbroek (Proefschrift) (c) 1997 J.J.M. Uijlenbroek, 's Gravenhage, ISBN: DAREnet: Bibliografische informatie ~ DAREnet: proefschrift in PDF-formaat ~ TU Delft ~ Pagina 21 van 111

22 Diensten uit de muur; 'Grid computing', het delen van ict-bronnen via internet, laat bedrijven efficiënter opereren Bert Dekkers (Artikel) Computable 7-feb Dienstgerichte architectuur rukt op kim Loohuis (Artikel) Computable 14-mei Dienstverlening wordt elektronisch maatpak Marten Muskee (Artikel) VNG Magazine 20-apr nr 9/10 B-dossier ~ Dimpact ~ EGEM ~ GovUnited ~ ICTU ~ Pip ~ Dierbare woorden; Ervaring Cornelis Verhoeven (Bericht) Trouw 30-sep Het digitaal bewaren van wetenschappelijke digitale bronnen; E-archivering Ronald Dekker en Martin Slabbertje (Artikel) Informatie professional, Juni 2003, [7] 6 Cedars ~ NEDLIB (Networked European Deposit Library) ~ Digitaal Stelsel Omgevingswet (praatplaat) Rienk Jonker (Schema) versie 28-nov-2016 / labyrinth.rienkjonker.nl, Mijn site ~ site Breed ~ Pagina 22 van 111

23 * Digital Curation Foundations (Rapport) Versie jan-2015 / UC Curation Center, Draft 1.6 Abstract op internet ~ Document op internet ( UC3-curation-foundations-v2.0_draft_1.6.pdf (Draft 1.6, , 860 KB)) ~ Digital Preservation Metadata for Practitioners; Implementing PREMIS Angela Dappert en Rebecca Squire Guenther, Sébastien Peyrard (Publicatie) Springer, Cham (Suisse), ISBN HCL C3886 Boek bij Springer ~ Digitale duurzaamheid en informatiebeveiliging Albert Meijer (Notitie) Projectbureau Digitale Duurzaamheid, Den Haag, Interne notitie Digitale kluis (Commentaar) NRC 9-apr Digitale opslag van notariële akten Sanae de Kroon (Scriptie) Website Centrum voor Recht en ICT, Groningen, Afstudeerscriptie in het kader van de studie notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen Centrum voor Recht en ICT van de Rijksuniverisiteit Groningen ~ De scriptie op Internet ~ Digitalisering bij de Groninger Archieven; Rapport voor een digitale collectie Edwin Mélotte (Rapport) Groninger Archieven / Cultureel digitaal Netwerk Groningen (CDNG), Groningen, Website Mélotte ~ De dilemma s van digitalisering - 3/3 Helma de Boer (Documentaire) Geraadpleegd 26-mrt-2017 / Website Bits of Freedom, Bits of Freedom ~ Pagina 23 van 111

24 Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market; (Text with EEA relevance) (Richtlijn) Verschenen 25-mei-2018 / Europees Parlement / Raad van de Europese Unie, Brussel, Interinstitutional File: 2016/0280 (COD) Document ~ Persbericht ~ * DIRKS: A Strategic Approach to Managing Business Information; A users guide (Publicatie) National Archives of Australia, Appendix 14 - Glossary ~ DIRKS: A Strategic Approach to Managing Business Information (also known as the DIRKS manual). De publicatie op het WWW ~ Meer over DIRKS ~ Standard on full and accurate records ~ Website National Archives of Australia ~ Working with DIRKS ~ Zoeken op de site van het NAA ~ 8&q=DIRKS DIV - van registratuur naar informatiebeheer R.S. Jonker en A. Kuzema, T.Sants, G.Vedder (Rapport (intern)) Gemeente Groningen, Rapport van de werkgroep Visie in het kader van het project ' Inzetbaarheid DIV', maart ' DMS schiet tekort bij e-discovery' Teun Putter (Artikel) VIP vakblad voor informatiemanagers, nummer 9, oktober 2008 Persbericht Commvault ~ Document management uiteindelijk gedefinieerd; Van eilanden tot samenwerking : DMA bundelt de krachten tussen gebruikers en leveranciers Arnold van Trotsenburg (Artikel) Handboek kennismanagement, Leiden, Aflevering 1: juni 1998 Pagina 24 van 111

25 Documentaire functie Groningen - een toekomstbeeld Ad van Heijst (Rapport (intern)) VHIC, Goes, Uitgereikt bij vakoverleg DIV van 6 juni 2001 * Documentatie en informatie - - woordenlijst; Ontwerp NEN 3601 (Publicatie) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, augustus 1992 Documenten uit de tijd, behoud en beheer van digitale informatie (Publicatie) Projectgroep MLG / RAD, 's Gravenhage, Documentkennis der financiele administratie in hoofdzaak van 19e en vroeg 20e Eeuwse bedrijfsadministraties; Deel 1: Tekst H.J.M. Mijland (Publicatie) Rijksarchiefschool, Den Haag, DOP-methodiek; Instrument voor analyse van kwaliteit en risico's op gebied van documenthuishouding drs. T. ten Cate (Publicatie) Digital display, Den Haag, ISBN DOP methodiek ~ Website DigitalDisplay ~ Het dossier bestaat wel; BVD-medewerker kreeg inzage van sociale dienst Amsterdam (Bericht) Trouw 6-mrt Draft Guidelines: Best Practices for using Machine Readible Data; From paper to electronic information Jean Michel Cornu (Publicatie) Office for official publications of the European Communities, Luxemburg, DRM in juridische zin niet zonder problemen Bas Meeuwsen (Artikel) Automatisering Gids 2-aug * Duurzame transparantie; Een bestuurskundige verkenning van archiefbeheer in het digitale tijdperk Thijs van den Broek (Scriptie) Master of Public Information Management; Tias Nimbas Business School, Den Haag, Versie 20 mei 2007 Tekst op internet ~ Pagina 25 van 111

26 Echte vrienden; Intimiteit in tijden van Facebook, GeenStijl en WikiLeaks Stine Jensen (Essay) Maand van de Filosofie en Stine Jensen, Essay van de Maand van de Filosofie, 2011, ISBN Maand van de Filosofie ~ Stine Jensen ~ Voorpublicatie Trouw ~ E-commerce vraagt een andere aanpak risicomanagement Hub Heijnen (Artikel) Automatisering Gids 5-mei ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot, toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie (Rapport) Landelijk overleg van Provinciale Archiefinspecteurs, versie 1, mei 2008 Bericht bij de LOPAI ~ Rapport bij de LOPAI ~ E-depot Rotterdam 5: Hoe hard kun je lopen? Peter Horsman en René van Spork (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 ediscovery, nut of noodzaak? Victor Cohen (Artikel) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nr 7/8 EDRM Glossary (Publicatie) Version apr-2016 / EDRM.net, EDRM Glossary (EDRM.net) ~ Fios, E-Discovery Glossary, ~ Kroll Ontrack, Glossary of Terms ~ Eén systeem, één overzicht Timo ten Cate (Artikel) Proces & Document, nummer 2, juni 2008 Pagina 26 van 111

27 Egodocumenten; Dagboeken, brieven en memoires als historische bron Arianne Baggerman (Artikel) Spiegel Historiael, nummer 3/4 jaargang 40, maart - april 2005 E-governement (Artikel) Website van de Inter America Development Bank, The Information technology for Development Division (SDS/SDP/ICT) De tekst over Governance op Internet ~ De tekst over Government op Internet ~ The Information technology for Development Division (SDS/SDP/ICT) ~ Eisen voor functionaliteit van informatie en archiefmanagement in programmatuur; NEN 2082 (Rapport) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Publicatie uitsluitend voor commentaar Eisen voor informatie- en archiefmanagement functionaliteit in software; Normnummer: NEN2082:2006 nl (Rapport) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Concept versie 5 juli 2006 Electronic Records Management software application design criteria standard; (versie 25 april 2007) (Standaard) Department of Defense, Washington, This Standard is reissued under the authority of DoD Directive , "Department of Defense Records Management Program," March 6, Tekst op internet ~ Electronische tekstarchieven M. Koomen (Artikel) ARCHOS Magazine, nummer 4, bewijzen en bewaren; Een onderzoek naar de Nederlandse en Europese wet-en regelgeving op het gebied van het gebruik van als bewijsmiddel en het bewaren van . mr. Tabitha van Assem (Publicatie) Jakajima BV, Nuenen, ISBN: Januari bewijzen en bewaren - blog ~ bewijzen en bewaren - site ~ Pagina 27 van 111

28 brengt vernietigend pc-virus over (Bericht) Trouw 30-jul Preservation Glossary (Webpagina) Geraadpleegd 21-sep-2011 / Practical E-Records, Pagina op internet ~ ~ The emergenge of the memo as a managerial genre JoAnne Yates (Artikel) Management Communications Quarterly, Vol 2 no 4 May 1989 Encarta(R) 99 Encyclopedie Winkler Prins Editie (Publicatie) Microsoft / Elsevier, Engelstalige archieftermen in het Nederlands verklaard Peter Horsman (Artikel) Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, In: Toegang. Ontwikkeling in de ontsluiting van archieven, SAP Jaarboek 2001 Dictionary of Archival Terminology (DAT-3) ~ De enige plek met overzicht; De vele voordelen van een zaakinformatiesysteem Timo ten Cate (Artikel) Proces & Document, nummer 4, december 2007 Ensie Woordenboek Muiswerk; Lemma Schriftteken (Webpagina) Geraadpleegd 19-dec-2019 / Ensie, Ensie ~ * Ensuring the Longevity of Digital Documents Jeff Rothenberg (Publicatie) Scientific American, Vol. 272, Number 1, pp January 1995 Tekst op internet (PDF - extended edition) ~ Pagina 28 van 111

29 An Entity Name System for Linking Semantic Web Data Paolo Bouquet en Heiko Stoermer,Giovanni Tummarello, Daniele Cordioli (Artikel) Proceedings of the Linked Data on the Web Workshop CEUR, Artikel op internet ~ Publikaties OKKAM-project ~ Erfgoed: de geschiedenis van een begrip. Frans Grijzenhout (Publicatie) Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN X DARE UVA ~ Google books ~ Erfgoedtermen lemma: Collectieprofiel (Artikel) Geraadpleegd 8-dec-2010 / Erfgoedtermen.nl, Collectieprofiel - (erfgoedtermen) ~ * Een essentiële bijdrage aan kennisdelen; Het vaststellen van kennisdomeinen Paul van den Brink (Artikel) Informatie professional, [8] 5 * The Ethics of Information Luciano Floridi (Publicatie) Oxford University Press, Oxford, ISBN: Boekbespreking ~ Over Floridi ~ Oxford Uninversity Press ~ Eureka; Baanbrekende vondsten en ideeën uit de wetenschap Michael Macrone (Publicatie) Prometeus, Amsterdam, Europees Parlement: Strengere regels patent op software (Bericht) Volkskrant 25-sep Pagina 29 van 111

30 Europese telecom- en privacywetgeving Sjooera Nas en Maurice Wessling (Artikel) C'T, december 2002 Via BOF.nl is een uitgebreid dossier te vinden over verkeersgegevens ~ ' Everything should be just like an Apple', but it isn t'; TET-talk gemeente Leeuwarden 13 november Geert-Jan van Bussel (Presentatie) Van Bussel Document Services VOF, Helmond, Explanatory Notes to Electronic Communications Act 2000; These notes refer to the Electronic Communications Act 2000 (c.7) which received Royal Assent on 25 May 2000 (Wet- en regelgeving) The Stationery Office Limited, De toelichting op de Website van The Stationery Office (1) ~ De toelichting op de Website van The Stationery Office (2) ~ Extensible Markup Language (XML) 1.0, W3C Recommendation 10-Feb-98 Tim Bray en Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen (Rapport) W3C XML Working Group, W3 XML specificaties ~ XML in 10 punten (7, eigenlijk...) ~ Filosofie in een tijd van big data Christian Madsbjerg (Publicatie) Ten Have, Utrecht, ISBN: T.S. Elliot, 'East Coker', 1940 ~ Uitgeverij Ten Have ~ Zoekopdracht Google ~ Filter Jens van Nigtevegt (Column) Automatisering Gids 28-jan Pagina 30 van 111

31 Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek mr. N.E. Algra en mr H.R.W. Gokkel (Publicatie) Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Folksonomy Coinage and Definition Thomas vander Wal (Weblog) 2-feb-2007 / vanderwel.net, Formele ontologieën: een literatuurstudie en een toepassing op citatieanalyse Martine de Wulf (Scriptie) Geraadpleegd 16-jul-2009 / Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, IBW, Antwerpen, ingediend ter verkrijging van het diploma Gespecialiseerde Studie Informatie- en Bibliotheekwetenschap' 19 augustus 2005 Scriptie op internet (PDF) ~ The FUD based encyclopedia; Dismantling fear, uncertainty, and doubt, aimed at Wikipedia and other free knowledge resources Aaron Krowne (Artikel) Free Software Magazine, Maart 2005 FUD Wikipedia (Engelstalig) ~ Tekst op internet ~ Wikipedia op internet (Nederlandse versie) ~ Functional Requirements, Attributes, and Unified Modeling Language Class Diagrams for Records Management Services (Rapport) Interagency Project Team and the Records Management Service Components Program Office of the National Archives and Records Administration, Washington, September 7, 2006 Pagina met documenten ~ Rapport op internet ~ The Records Management Services (RMS) Program ~ Geboeid door ketens; Samen werken aan keteninformatisering (Publicatie) Platform keteninformatisering, Den Haag, ISBN e Druk Keteninformatisering.nl ~ Pagina 31 van 111

32 Gebruik GFO's (gemeentelijke functionele ontwerpen) mw. drs. J.A.H.M. Cooijmans (Publicatie) Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, ISBN X Bibliotheek Groninger Archieven toegang 1769 nr Gebruik internet juist om kinderporno te bestrijden Derek Suchard (Ingezonden brief) Trouw 8-aug Geef ons heden ons algoritme Yuval Noah Harari (Essay) Trouw 26-feb Essay op internet ~ Geen woorden maar concepten; Kennisbeheer door het vergelijken van 'fingerprints', unieke representaties van documenten Robert Hoeffnagel (Artikel) Computable 19-apr Artikel op internet ~ Gegevensmanagement in de gemeentelijke organisatie; Het hoe en waarom Erik Euwema en Pieter Weeber (Publicatie) Pinkroccade, Publicatie op internet ~ Samenvatting ~ Gegevensmodellering en gegevensbanken; 1 Inleiding in het ER/G-model. (Publicatie) Open Universiteit, Heerlen, Gegevensmodellering en gegevensbanken; 2 Het relationele model. (Publicatie) Open Universiteit, Heerlen, Gegevensmodellering en gegevensbanken; 3/4 Andere modellen en ontwikkelingen. (Publicatie) Open Universiteit, Heerlen, Pagina 32 van 111

33 * Het geheugen als actieve kracht; De archieffunctie binnen de digitale overheid Paul Baak en Kees Koenen (Rapport) Programma Digitale Duurzaamheid/Synergie Consultancy B.V, Den Haag, ISBN Projectbureau Digitale Duurzaamheid ~ Rapport op internet ~ * Gekkenwerk of de redding van de informatievrijheid?; Afzien van auteursrechten Marijke Verstappen (Artikel) Informatie professional, [7] 2 Gemeente Oss pionier bij digitalisering archief; Gescande documenten kunnen na zes weken vernietigd worden Richard Keijzer (Bericht) Automatisering Gids 6-feb Gemeentelijk standpunt op hoofdlijnen inzake het opzetten en actueel onderhouden van de basisregistratie grootschalige topografie; Stelselmatig 2 (Nota) Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, (versie mei 2010) Nota op internet ~ Gemeentelijk_standpunt_op_hoofdli nen_inzake_bgt.pdf GEMMA Procesarchitectuur 2.0 (Publicatie) versie 9-mei-2011 / Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Den Haag, versie 2.0 Op de site van KING ~ GEMMA Zaaktypecatalogus 2.0; Informatiemodel (Referentiekader) Versie mrt-2013 / KING, Den Haag, Begeleidend document ZTC 2.0 (PDF-bestand, 1,45 MB) ~ Informatiemodel ZTC 2.0 (PDF-bestand, 2,21 MB) ~ Op de site van KING ~ Toepasbaarheidsanalyse ZTC 2.0 (PDF-bestand, 767 kb) ~ Zaaktypesjabloon ZTC 2.0 (Word-bestand, 318 kb) ~ Pagina 33 van 111

34 Generiek Programma van Eisen voor RFID-labels (Website) De Vereniging van Openbare Bibliotheken, Projectgedeelte van de website van Vereniging van Openbare Bibliotheken Website (projectgedeelte) ~ Website vereniging van openbare bibliotheken ~ Geo-informatie in gemeenten, een grote belofte? Dr. Ir. A. Graafland (Artikel) Informatie & Informatiebeleid. 1994, nr. 2 Artikel op internet ~ Gevestigde namen bouwen open source alternatief voor ECM Bas Peters (Artikel) Document Manager, Jaargang 8, nummer 3, mei 2006 * Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven (Rapport) Commissie Waardering en Selectie, Den Haag, [ ] - werkt niet - Informatie op de site van het Nationaal Archief ~ [ ] - werkt niet - Tekst op de site van het Nationaal Archief ~ Mijn site ~ UB Leiden ~ Glossar ausgewählter archivfachlicher Begriffe (Webpagina) Geraadpleegd 31-dec-2017 / Goethe Universität / Universitätsbibliothek, Frankfurt am Main, Lijst op internet ~ Pagina 34 van 111

35 A Glossary of Archival and Records Terminology Richard Pearce-Moses (Website) Society of American Archivists, Chicago, Glossary op internet ~ PDF versie op internet ~ Google Gemeente Maps Sander Koenen (Artikel) Digitaal Bestuur, Jaargang 2, nummer2, januari 2007 Eén van de eerste Nederlandse mashups, een kaart met actuele misdaden gepleegd in Nederland ~ Google maps ~ Lezers van NRC brengen multicultureel Europa in beeld onder de naam We The People ~ Werkzaamheden op de snelwegen AlO Zuid en A4 in kaart gebracht, om frustratie bij automobilisten te voorkomen: ~ Wikipedia (mashup) ~ * Governance en informatievoorziening Rob Kramer (Artikel (niet gepubliceerd)) (c) Rob Kramer, concept Grip op informatievoorziening; IT-governance bij ministeries (Rapport) Algemene Rekenkamer, Den Haag, Tweede Kamer Vergaderjaar , nr , 2 Rapport bij de Rekenkamer ~ Grondslagen informatiebeheer gemeente Leeuwarden Rienk Jonker (Wet- en regelgeving) versie 27-feb-2012 / Gemeente Leeuwarden, Guidelines on the management and appraisal of electronic records Ian Macfarlane en Richard Blake, Stephen Harries and Alun David (Publicatie) The Public Record Office, Kew, Richmond, Surrey, The Eros Project The PRO s website ~ UK National Digital Archive of Datasets ~ Pagina 35 van 111

36 Hacker attacks show vulnerability of cloud computing David Sarno en Salvador Rodriguez (Artikel) Los Angeles Times 17-jun Artikel op internet ~ Handboek digitale criminaliteit; Over daders, daden en opsporing Arjan Dasselaar (Publicatie) Van Duuren Media, Culemborg, Info over het boek op internet ~ Handboek Documentaire Informatiesystemen (Publicatie) Stichting Informatiemanagement. Handleiding GFO Databank (Publicatie) VNG Uitgeverij, * Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. ; Ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland mr. S. Muller Fz en mr J.A. Feith en mr R. Fruin Th.Az (Publicatie) Vereniging van Archivarissen in Nederland / Erven B van der Kamp, Groningen, Tweede druk (kopie archiefschool 1983) Archiefwiki ~ Mijn site. ~ Handleiding voor selektie en vernietiging van archiefbescheiden. H.J. van Meerendonk (Publicatie) 1-mei-1987 / Stichting Archiefpublikaties, 's Gravenhage, ISBN Via googlebooks ~ qzq&sig=-192ocnw8vkqaxlfohivffvzno0 - PPA6,M1 Pagina 36 van 111

37 Handreiking Strategie elektronische gemeente; onderdeel van de Referentiearchitectuur elektronische gemeente (Publicatie) Programmabureau EGEM, Den Haag, Versie 1.0 maart 2007 Achitectuur e-gemeente (niet meer te raadpegen) ~ EGEM (bestaat niet meer) ~ Publicatie bij de VNG ~ Heidegger en zijn tjd Rüdiger Safranski (Publicatie) Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam, Boek bij de uitgever ~ Wikimedia (Zusammenhang de Hauptbegriffe in Heideggers "Sein und Zeit") ~ Wikipedia - NL (Heidegger - Zijn en tijd) ~ Wikipedia - NL (Heidegger) ~ * Het is tijd voor ont-googling Francisca de Jong (Artikel) Automatisering Gids 10-jun Bsik: BioRange (gericht op content uit het bio-medische domein) ~ Bsik: MultimediaN (gericht op content uit hetnieuwsdomein en op e-culture) ~ EU-IST: AMI (Augmented Multiparty Inter action: tools voorbrowsingvan multimodale registraties van vergaderingen ~ EU-IST: M4 (MultiModal Meeting Manager; ontsluiting van opnames van vergaderingen) ~ Information Society Technologies (IST) ~ NWO: Catch (Continuous Access to Cultur al Heritage) ~ NWO: IMIX (lnteractieve Multimodale lnformatie-extractie) ~ Over Francisca de Jong ~ TDT-evaluatie bij het NIST (National Insti tute for Standards and Technology ~ Toolkit voor machine learning ten behoeve van sommige vormen van clustering ~ Pagina 37 van 111

38 Holle frase of nuttige parameter?; Zin en onzin van gebruiksvriendelijkheid Jeroen Visser (Artikel) Computable 30-mei Definitie gebruikersvriendelijk ~ Op de site van Computable ~ ICA-ISDF, International Standard for Describing Functions (Standaard) International Council on Archives, Parijs, The ICA Committee on Best Practices and Standards First edition ISDF op internet ~ Tekst in PDF ~ ICA-ISDIAH, International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (Standaard) International Council on Archives, Paris, Developed by the Committee on Best Practices and Standards, London, United Kingdom, March 2008 First edition Tekst op internet ~ Eng.pdf Zie de site van de ICA ~ Iconiciteit en Nieuwe Media dr. G.J. van den Broek (Lezing / oratie / college) Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten, Identiteitsfraude: internetcriminelen worden slimmer Rob van der Staaij (Artikel) Automatisering Gids 8-jun IEEE Standard for Software User Documentation (Standaard) versie 20-dec-2001 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, Pagina 38 van 111

39 The Impact of Technological Change on Archival Theory Luciana Duranti (Lezing / oratie / college) Website interpares, Presented at the International Congress of Archives, Seville, September 2000 De lezing staat op de site van het INTERPARES project ~ De site van interpares ~ Info management (Periodiek of tijdschrift) ODRP facilitair. ; Uitgangspunten, schema en metadata Rienk Jonker (Referentiekader) Versie jun-2018 / Gemeente Leeuwarden, DDFK gemeenten, Waadhoeke io, Leeuwarden, Informatie en documentatie - Analyse van de werkprocessen voor records; NPR-ISO/TR (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Versie juli 2008 / (Information and documentation - Workprocess analysis for records) Norm bij de NEN ~ Website NEN ~ Informatiebeheer; Er is niet zoveel nieuws onder de zon Rienk Jonker (Website) R.S. Jonker, Winschoten / Leeuwarden, De website ~ Over het structuurplan ~ Over termen en begrippen ~ Over vervangen ~ ~ Pagina 39 van 111

40 Informatiebeheer - Belang en uitgangspunten Rienk Jonker (Referentiekader) Versie 5 30-sep-2015 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Vastgesteld door College van B en W van Leeuwarden (27 oktober 2015, nr. 10) Zie ook de uitgangspunten op mijn site ~ Informatiebeveiliging bij de Rijksoverheid; Is centrale regelgeving mogelijk en wenselijk? C. Schönfeld (Artikel) Informatie 1-feb jaargang 35, nr 2, blz 113 ev. Informatiedesk Standaarden Water; Woordenboek (Website) Geraadpleegd 25-jan-2010 / IDsW, IDsW - aquo-lex ~ Kwaliteitssysteem ~ Informatiemanagement onmisbaar voor studenten bedrijfseconomie Anton van Reeken (Artikel) Automatisering Gids 26-mei Informatieobject Rienk Jonker (Schema) versie 11-feb-2012 / Leeuwarden, Informatieruimte Albert Boekhorst (Column) Archievenblad, jaargang 109,nummer 5, juni 2005 Informatiesystemen; 1 Inleiding in het ontwerpen. (Publicatie) Open Universiteit, Heerlen, Informatiesystemen; Ontwerp en voorbereiding voor de bouw. prof. A.J. van 't Klooster en Prof drs. J.A.M. Oonincx (Publicatie) Samson, Informatievoorziening openbare sector. (Bios nota) (Nota) Ministerie van Binnenlandse Zaken, 's Gravenhage, TK vergaderjaar , 20644, nrs 1-2 Pagina 40 van 111

41 Information and documentation - Principles and functional requirements for records in electronic office environments; Part 1: Overview and statement of principles (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Op de site van de NEN ~ Information and documentation - Principles and functional requirements for records in electronic office environments; Part3: Guidelines and functional requirements for records in business systems (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Op de site van de NEN ~ * Information and documentation - Vocabulary; Information et documentation - Vocabulaire (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, NEN-ISO 5127 (en) ISO 5127:2001,IDT - Informatie en documentatie - Woordenlijst First edition Zie ook ALA glossary ~ Information audit Lian van Uden (Artikel) ARCHOS Magazine, nummer 9, september 2001 DocLinx, adviesbureau voor informatiemanagement ~ Information audits / N.Oxbrow TFPL ~ * Information graphics Sandra Rendgen en Julius Wiedemann (Publicatie) Taschen, Kölln, ISBN10: ISBN13: Informatie bij Taschen ~ Reviews ~ Wat schema's ~ Pagina 41 van 111

42 The Information Society and Its Philosophy: Introduction to the Special Issue on "The Philosophy of Information, its Nature and Future Developments" Luciano Floridi (Artikel) Geraadpleegd 16-jul-2017 / The Informmation Society, Artikel op internet ~ Over Floridi ~ * Information: A Very Short Introduction Luciano Floridi (Publicatie) Oxford University Press, Oxford, hfd 2 digitaal Google books ~ &ots=3igpc1guwv&sig=wcjp6qzgiufbwcvi5vyxankxers - v=onepage&q=floridi%20information%20very%20short%20introduction&f=false Information: A Very Short Introduction ~ ?q=Information:%20A%20Very%20Short%20Introduction&lang=en&cc=nl Inhoudelijk toegankelijk maken van hybride bibliotheekcollecties; Een verkennend onderzoek naar huidige opvattingen, recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Eric Sieverts (Rapport) Eric G. Sieverts, Amsterdam,, Versie 2.1, 31 oktober 2004 Rapport op internet ~ Inleiding een paratekst over (de studie van) parateksten Demmy Verbeke (Lezing (Congres, workshop, bijeenkomst)) Leuven, In: Edd. Tom Deneire, Demmy Verbeke, Dirk Sacré, De verhoudingen tussen auteur, drukker en gededicaeerde bij Neolatijnse publicaties, Acta selecta van de studiedag voor Neolatijn te Antwerpen, Museum Plantin-Moretus op 17 december 2004 Tekst op internet ~ Inleiding in het Nederlandse Recht mr. B. Knottenbelt en mr. R.A. Torringa (Publicatie) Gouda Quint bv, Arnhem, Pagina 42 van 111

43 Instabiele media vragen om andere manier van ontsluiten en bewaren Erna Slangen (Artikel) Informatie professional, Jaargang 6, januari 2002 De site van V2 ~ Nieuwe mediakunst ~ The European Network for Cyberart ~ ' Intelligent agent' vormt gevaar voor privacy (Bericht) Automatisering Gids 21-mei * International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records Luciana Duranti en Randy Preston (Publicatie) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in ARCHIVI, a. III-n.2 (luglio-dicembre 2008), numero speciale - Relazioni finali del gruppo internazionale di ricerca InterPARES 2 Publicatie op internet ~ Interoperabiliteit binnen de e-overheid (1); Wettelijk kader voor uitwisseling en gebruik van informatie en infrastructuur Kees Duijvelaar (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 63, februari 2009, nr. 2 * InterPARES 2 Project, "The InterPARES 2 Project Glossary," [electronic version] (Publicatie) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Ver Op internet ~ The InterPARES Glossary; A controlled vocabulary of terms used in the InterPARES Project (Publicatie) University of British Columbia. Vancouver, Canada., Versie Number , December 1, 2000 De nieuwste versie is te vinden op de site van Interpares ~ De site van interpares ~ Tekst op internet ~ Pagina 43 van 111

44 Introduction to Metadata Tony Gill en Anne J. Gilliland, Maureen Whalen, and Mary S. Woodley (Publicatie) Getty Research Institute, Los Angeles, Online edition, Version 3.0 SBN (pbk.) ISBN (PDF) ISBN (HTML) Publicatie op internet ~ Publicatie op internet (Glossary) ~ Publicatie op internet (PDF versie) ~ An Introduction to XML Digital Signatures Ed. Simon en Paul Madsen, Carlisle Adams (Internet) W3 consortium, De tekst op internet ~ * Introduction: information is what information does Pieter Adriaans en Johan van Benthem (Hoofdstuk) Elsevier BV, In: Handbook of the Philosophy of Science. Volume 8: Philosophy of Information Google zoeken ~ he+philosophy+of+science&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ozqnvay3ic3-aoz1gugl Tekst op internet ~ Inventarisatie Infrastructuur Digitaal Erfgoed; Een onderzoek naar visie, belemmeringen en oplossingen. Daan Velthausz en Eelco Bruinsma (Rapport) Telematica Instituut, Enschede, Inventarisatie, informatiehuishouding uitvoeringsgerichte projecttypen (Nota) Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, Groningen, juni 1993 * Het inventariseren van archieven W.J. Formsma (Artikel) Nederlands Archievenblad, Jaargang 77/1973 nummer 1 blz 3-80 Tekst op internet ~ Pagina 44 van 111

45 * Inzicht in keteninitiatieven; Ontwikkeling van een instrument waarmee de slaagkans van initiatieven in maatschappelijke ketens kan worden ingeschat en vergroot Tjitske Visser (Proefschrift) 2016,T.Visser, Utrecht, Proefschrift ~ Promotie ~ ISAAR(CPF) : international standard archival authority record for corporate bodies, persons and families : final ICA approved version; International Council on Archives. Ad Hoc Commission on Descriptive Standards (Publicatie) International Council on Archives., Ottawa, ISBN Tekst op internet ~ Website ICA ~ * ISAAR(CPF) : international standard archival authority record for corporate bodies, persons and families : second edition (Standaard) International Council on Archives, ISBN/ISSN: ISAAR(cpf) op de site van de ICA ~ Tekst op internet ~ Website ICA ~ * ISAAR(CPF): Internationale Norm voor Archivistische Geautoriseerde Beschrijvingen van Organisaties, Personen en Families Peter Heyrman en Erika Hokke, Peter Horsman, Marc Nelissen, Willem Vanneste (Referentiekader) Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen / Archiefschool, Antwerpen / Leuven / Amsterdam, Vertaling van de tweede uitgave Achtergrondinformatie over ISAAR ~ ISAAR(cpf) op de site van de ICA ~ Nederlandse vertaling ~ Pagina over ISAAR bij de VVBAD ~ Website archiefschool ~ Pagina 45 van 111

46 ISAD(G) : general international standard archival description, second edition: adopted by the Ad Hoc Commission on Descriptive Standards,Stockholm, Sweden, September (Standaard) International Council on Archives, Ottawa, ISBN X Nederlandse vertaling ~ Tekst op internet ~ Website ICA ~ ISAD(G) : general international standard archival description: adopted by the Ad Hoc Commission on Descriptive Standards,Stockholm, Sweden, January 1993: final ICA approved version. (Standaard) International Council on Archives, Ottawa, Website ICA ~ * ISAD(g) Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven; Vertaling van de tweede uitgave Erika Hokke en Peter Horsman, Marc Nelissen, Willem Vanneste (Referentiekader) Antwerpen / Leuven / Amsterdam, Het origineel is in het Engels. Deze vertaling is slechts een referentiedocument. Het is geen officieel document. ISAD(g) op de site van de ICA ~ Website archiefschool ~ ITIL begrippenlijst en afkortingen (Publicatie) AXELOS Limited, ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 Acxelos ~ Termenlijst op InternetL ~ Wikipedia - NL (ITIL) ~ * ITIL3 en COBIT4 gemaakt voor Governance? Michiel Croon en Stijnita Meijer (Artikel) Computable 12-sep Pagina 46 van 111

47 * Je hebt wél iets te verbergen; Over het levensbelang van privacy Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis (Publicatie) de Correspondent Bv, Bits of Freedom ~ Site Correspondent ~ Versie 2016 in PDF ~ John Janmaat's Genealogy Pages; "Genealogical Dictionary" J.H. Janmaat (Website) (c) John Janmaat, Adelaide, Genealogisch woordenboeken ~ Site ~ * Juridische aspecten van elektronisch documentenverkeer bij het Ministerie van OC enw drs. P.J.M. Kolkman en dr. R.W. van Kralingen, drs. L.J. Mathijssen, dr. W.J.M. Voermans (Rapport) Schoordijk Instituut, Tilburg, Rapport van het Centrum voor recht, bestuur en informatisering en het Centrum voor wetgevingsvraagstukken van het Schoordijk Instituut, Katholieke Universiteit Brabant. * Kennismanagement; Inrichting en besturing van kennisintensieve organisities Mathieu Weggeman (Publicatie) Scriptum management Lannoo, Schiedam, * Kernbegrippen Keteninformatisering prof dr. Mr. J.H.A.M. Grijpink (Notitie) (c) J.H.A.M. Grijpink, Den Haag, Keuze voor XML is non-issue Reinier Balt en Guido van der Harst (Bericht) Automatisering Gids 6-dec * Klein filosofisch lexicon Henri Oosthout (Publicatie) Uitgeverij Klement, Zoetermeer, ISBN: Uitgeverij Klement ~ Zoeken Google ~ Pagina 47 van 111

48 * Korte inleiding op de registratuur der rijksadministratie in de 19e eeuw. M.G.H.A. de Graaf (Publicatie) Rijksarchiefschool, 's Gravenhage, Landbouwkwaliteit en Voedselveiligheid, Kwaliteit van het uitgangsmateriaal en Biotechnologie, [1900] ; Basisselectiedocument Aleid Overbeeke (Publicatie), VERSIE CONCEPT TER INDIENING NOVEMBER 2005 Lijst op de site van het Nationaal Archief ~ Lastige ketens Freek Blankena (Verslag) 26-mrt-2009 / Digitaal Bestuur, Tekst op internet ~ Ledenbrief van de VNG over het elektronische bestuurlijke verkeer (Circulaire) 17-okt-2002 / Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nummer: MARZ/INF/BJZ/ Leken geven vaktermen betekenissen waaraan vakmannen zich storen Ton den Boon (Artikel) Trouw 24-okt Zie Trouw ~ Les 1 Bavaario, ; Inleiding, doel en inhoud van de training. W.D. Kuller (Publicatie) Rijksarchiefdienst (PIVOT), Den Haag, Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek G.J. van 't Bork en H. Struik, P.J. Verkruijsse & G.J. Vis (Internet) Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl), Leiden, lexicon op internet ~ Website DBNL ~ Pagina 48 van 111

49 * Lexicon van Nederlandse Archieftermen E.P. de Booy en H. Bordewijk, W.J. Meeuwissen, H.J.M. Mijland, R.M.E. Raaff, B.J. van der Saag, J.O. van der Vegte en J.H.M. Wieland (commissie archiefterminologie) (Publicatie) Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, (c) Vereniging van Archivarissen in Nederland, 1983 Google books ~ Lichtmis, of het geheim van woorden die dreigen te verdwijnen Ton van den Boom (Bericht) Trouw 3-sep Lifting the lid off identity theft and transaction fraud; An Experian white paper (Publicatie) 8-mrt-2002 / Experian, Nottingham, Bericht bij Trouw (De suggestie van de Telegraaf is overgenomen) ~ Voorpagina Telegraaf (Hier wordt de suggestie gedaan dat Bureau Hoffman onlangs dit onderzoek heeft gedaan) ~ Waarschuwing op de site van Bureau Hoffmann Bedrijfsrecherce (Hier wordt duidelijk dat het gaat om een onderzoek door Experian) ~ Website Experian (hier is het onderzoek te vinden) ~ Living with topic maps and RDF; Topic maps, RDF, DAML, OIL, OWL, TMCL Lars Marius Garshol (Artikel) Ontopia, This paper was first published in the proceedings of XML Europe 2003, 5-8 May 2003, organized by IDEAlliance, London, UK. Citaten Ockham ~ Details over overeenkomst en verschil tussen Topic Maps en RDF ~ * The Logic of Information; A Theory of Philosophy as Conceptual Design Luciano Floridi (Publicatie) Oxford University Press, Oxford, ISBN: Site Oxford University Press ~ Pagina 49 van 111

50 De logica van archiveren; Een ontologie en taxonomie Rienk Jonker (Mindmap) versie 27-dec-2019 / 2019 Rienk Jonker, Leeuwarden, (niet voor publicatie) Concept map - Functional Requirements for Bibliographic Records ~ file:///c:\users\rienk\onedrive\documents\schrijfsels\my%20cmaps\frbrenvakgebied_v4.cmap.cmap Conceptmap - Cmap over typering van context (surface) ~ file:///c:\users\rienk\onedrive\documents\schrijfsels\my%20cmaps\probeersel.cmap Directory: LIM documenten LDW ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\werk\psa%20-%20functionaliteiten\ Directory: Mijn handleiding :-) in opbouw ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\informatiemodel\handleiding\ Directory: Spelregels Vernietiging (9907) ~ p:\documenten\schrijfsels\vernietigen\ Directory: Zie ook: Aangepaste definities (9646) ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\informatiemodel\handleiding\ Directory: Zie ook: Beslisboom ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\werk\lim\ Directory: Zie ook: PSA - Functionaliteiten ~ p:\documenten\schrijfsels\werk\psa - Functionaliteiten\ Document: Mijn model en het negenvlaksmodel ~ p:\documenten\schrijfsels\informatiemodel\negenvlaksmodel\ _9705.docx Document: Zie ook: Confrontatie Beslisboom met modellen ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\werk\lim\tabelbeslisboomiam.docx Document: Zie ook: Handleiding 1898 revisited ~ p:\documenten\noteren\knipselkrant\9800\9893.odt Evernote: Informatie, gegevens en archief(bescheiden) - Pagina evernote ~ Evernote: Zie ook: Wat gedachten in Evernote over Faseovergang / Phase transition ~ Mijn siet: Zoeken op LIM ~ Mijn site: A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information (full tekst) ~ Mijn site: Metagegevensschema (een eenvoudig model) ~ Mijn site: Uitgangspunten ~ Mindmap: in opbouw - Freeplane ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\overarchiveren\over%20archiveren.mm Schema: Het wat en waarom van archieven ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\overarchiveren\hetwatenwaaromvanarchiveren.vue Logisch Ontwerp GBA, (Publicatie) 1-jun-1990 /, Machine Leesbare Gegevensbestanden; Rapport Fase 1: Probleemstelling. drs. J. Hofman en W.A. Hoffstädt, P.J. Horsman, drs. R.L. Koops, drs. J.H.M. Wieland. (Publicatie) Rijksarchiefdienst, 's Gravenhage, Reeks studies en rapporten 4 Pagina 50 van 111

51 Machineleesbare gegevensbestanden: archivering en beheer bij het Rijk. Rapport van de Algemene Rekenkamer. (Publicatie) Algemene Rekenkamer, 's Gravenhage, TK vergaderjaar , 22362, nrs ISSN Op internet ~ Management en organisatie. ; Theorie en toepassing. dr. D. Keuning en Dr. D.J. Eppink (Publicatie) Stenfert Kroese, Leiden, Management Informatie-systemen Gordon B. Davis en, Margrethe H. Olson (Publicatie) Academic Service, Schoonhoven, * Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS) (Publicatie) United Nations, New York, ISBN Literatuurlijst op mijn site ~ Maturity model biedt grip op content; Model helpt bedrijven enterprise content management verbeteren Robbert Hoeffnagel (Artikel) Document Manager, oktober 2007 MDW-rapport Elektronisch verrichten van rechtshandelingen (Rapport) Ministerie van Justitie, den Haag, Maart 1998 Rapport op de site van het ministerie van Justitie ~ * Mediawijsheid; De ontwikkeling van nieuw burgerschap (Rapport) versie 1-jul-2005 / Raad voor Cultuur, Den Haag, med /1 Rapport op internet ~ Zie site Raad voor Cultuur ~ Pagina 51 van 111

52 * De menselijke maat in ICT Bart Jacobs (Publicatie) (c) Bart Jacobs, Versie 1.0, Januari 2007, ISBN Creative Commons, Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken Over Bart Jacobs ~ Tekst op internet ~ Toelichting op Internet ~ Merriam Webster; Online dictionary (Website) Geraadpleegd 24-dec-2018 / Merriam-Webster, Inc., Springfield, MA. Affordance ~ Merriam Webster ~ Merriam Webster, about us ~ * Metadata in a nutshell Michael Day (Publicatie) UKOLN: the UK Office for Library and Information Networking, University of Bath, UK, Bath UK, [Draft of an article published in Information Europe 6(2), Summer 2001, p. 11. Information Europe is the quarterly magazine of EBLIDA (the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)]. Tekst op internet ~ UKOLN en Metadata ~ Website UKOLN ~ Pagina 52 van 111

53 * Metadata Requirements for Evidence David Bearman en Ken Sochats (Internet) Archives & Museum Informatics and University of Pittsburgh, Pitsburgh, Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping ~ Metadata Specifications Derived from the Functional Requirements: A Reference Model for Business Acceptable Communications ~ Production Rules Version of the Functional Requirements ~ Tekst op internet ~ Term: Literary warrant ~ Website Archives & Museum Informatics ~ Metadata specifications derived from the functional requirements: A reference model for business acceptable communications (Artikel) Archives & Museum Informatics and University of Pittsburgh, Pitsburgh, Artikel op internet ~ * Metadatamodel Beeld en Geluid biedt gebruiker van digitale content diepte en structuur; De facetten van een audiovisueel product Annemiek de Jong (Artikel) Informatie professional, /2007 Microsoft ontdekt 'FUD' Martin Healey (Column) Computable 22-jun Military handbook; Configuration management guidance (Standaard) versie 7-feb-2001 / Department of Defense, MIL-HDBK-61A Definities ~ Handboek op internet (PDF) ~ Minimum functionele eisen voor Record Management Applicatie Software (Nota) Directie Facilitaire Zaken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag, Functionele eisen RMA, 11 november 1998 (Vertaling Dod STD ) Pagina 53 van 111

54 Model Requirements for the Management of Electronic Records (MoReq) (Publicatie) CECA-CEE-CEEA, Bruxelles- Luxembourg, DLM-forum ~ IDA ~ Op de website van Cornwell Affiliates plc ~ Tekst bij DIGIDIVA ~ Website Cornwell Affiliates plc ~ De moderne informatiehuishouding van de digitale overheid: het archief op het bureau Albert G. Arnold en Boudien Glashouwer (Nota) Het Exptertisecentrum, Den Haag, Papernote no. 17 ISBN e druk juni 2005 Het experisecentrum ~ RMC ~ Tekst op internet (hec) ~ %20De%20moderne%20informatiehuishouding%20van%20de%20digitale%20overheid(1).pdf Tekst op internet (rmc) ~ Morality and Machines: Perspectives on Computer Ethics Stacey L. Edgar (Publicatie) Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA, Boekbespreking SpringerLink ~ ~ OCLC World Cat ~ Pagina 54 van 111

55 * MoReq2, Model requirements for the management of electronic records; Appendix 9 to the Moreq2 specification: Metadata model (Publicatie) Office for Official Publications of the European Communities, Bruxelles- Luxembourg, Version 1.0 February 2008, Update and extension, 2008 Het model op internet ~ Mijn site ~ specification * MoReq2, Model requirements for the management of electronic records; MoReq2 Specification (Publicatie) Office for Official Publications of the European Communities, Bruxelles- Luxembourg, Version 1.0 February 2008, Update and extension, 2008 Mijn site ~ Moreq Downloadpagina ~ Rapport op internet ~ Site Moreq2 ~ Via DLM Netwerk ~ Via het onderdeel The archival policy of the European Commission ~ * MoReq Modular Requirements for Records Systems; Volume 1 - Core Services & Plug-in Modules (Standaard) DLM Forum Foundation, Brussel, Version 1.1 (updated tekst, but no new requirements) Document op internet ~ Moreq 2010 ~ * Moving theory into practice; Digital imaging tutorial (Internet) Cornell University Library/ Department of Preservation and Conservation, Ithaca, NY, Inhoudsopgave ~ The tutorial ~ Pagina 55 van 111

56 Munt slaan uit wetenschap is kortzichtig Vincent Icke (Artikel) NRC 7-jun Naming and Addressing: URIs, URLs,... (Publicatie) W3 consortium, Tekst op internet (engels) ~ W3 consortium ~ Nederland open in verbinding; Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector (Rapport) ministerie van Economische Zaken, Den Haag, Actieplan op internet ~ Persbericht ~ * Nederlandse archiefterminologie drs. J.L. van der Gouw en mr. H. Hardenberg, dr. W.J. van Hoboken, dr. G.W.A. Panhuysen (Publicatie) W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Archivistica, publicaties van de Archiefschool, nr 2 De Nederlandse lexicologie tussen handwerk en machine P.G.J. van Sterkenburg (Bundel) H.D. Tjeenk Willink, Groningen, * Nederlandse Norm NEN-ISO (nl); Informatie en documentatie - Archiefbeheer (ISO :2001,IDT) (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, ICS , november 2001 Normcommissie "Informatie en documentatie" Nederlands Normalisatie Instituut ~ Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, NORA 2.0; Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid (Publicatie) Kenniscemtrum e-overheid, Den Haag, versie 25/4/2007 Betere dienstverlening door e-overheid ~ Rapport op internet ~ Pagina 56 van 111

57 * NEN 2082; Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, NEN 2082:2008 nl Bericht op de site van de NEN ~ uit de NEN normen ~ NEN 2082: bespiegelingen over een norm dr. Geert-Jan van Bussel (Artikel) Website Van Bussel Document Services VOF, Helmond, Op de site van Van Bussel ~ NEN 2084:2012; Taxonomie van documenttypen (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Site NEN ~ NEN 2084:2015; Taxonomie van documenttypen (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, NEN-ISO :2016 (en); Informatie en documentatie - - Deel 1: Concepten en uitgangspunten (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Site NEN ~ * NEN-ISO :2006 en. Informatie en documentatie - Archiefbeheerprocessen - Metainformatie voor archief -; Deel 1: Principles (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Publicatiedatum Registratiedatum NEN-ISO :2006 ~ derzoek_shp Op de site Standards Australia ~ Standards Australia ~ Pagina 57 van 111

58 * NEN-ISO :2006 nl. Informatie en documentatie - Archiefbeheerprocessen - Meta-informatie voor archief - en informatiemanagement; Deel 1: Principes (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Publicatiedatum Registratiedatum Vertaling van NEN-ISO :2006 en NEN-ISO :2006 ~ * NEN-ISO (en). Informatie en documentatie - Archiefbeheerprocessen - Meta-informatie voor archief - en informatiemanagement; Deel 2: Conceptueel en implementatievraagstukken (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Publicatiedatum: / Nederlandse norm NEN-ISO :2009 ~ NEN-ISO/IEC (nl) - Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Code voor informatiebeveiliging (Publicatie) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, versie november 2007 Op de site van de NEN ~ New skills for a digital era; Colloquium Richard Pearce-Moses en Susan E. Davis (Verslag) Society of American Archivists, Site Society of American Archivists ~ Tekst op internet ~ The New Wilderness Maciej Cegłowski (Essay) Gepubliceerd 10-jun-2019 / Idle Words, Essay op internet ~ Website Idlw Words ~ De nieuwe organisatie bestaat uit relatief zelfstandige eenheden (Artikel) DIT Tijdschrift / Gemeente Groningen, Groningen, Pagina 58 van 111

59 Nieuwe privacywet scherpt regels aan; Gegevensverwerking centraal in nieuwe regelingen (Artikel) Computable 9-aug Normblad archiefinventaris Aike van der Ploeg en Caroline Leistra (Referentiekader) Versie jun-2014 / DocDirect / Nationaal Achief, Winschoten / Den Haag, Normblad bij BREED v2.0 ~ M4K1S1rzYgVPCTy0/Normblad_Archiefinventaris_versie_22_ _voor_BREED.pdf Normblad op site van het Nationaal Archief v2.2 ~ Toelichting op de site BREED ~ Normblad materiële staat Aike van der Ploeg en Caroline Leistra (Referentiekader) Versie aug-2014 / DocDirect / Nationaal Achief, Winschoten / Den Haag, Normblad bij BREED v2.0 ~ I9sf8X2*TyFsLdIcYSlhYBdK4tOHpEBNx2ryenfY2Di9yMFVUxluKrgqeqHNtz7w/NORMBLADMATERILESTAATVERSIE2voorBREED.pdf Normblad op site van het Nationaal Archief v2.0 ~ Toelichting op de site BREED ~ Normen goede en geordende staat en Criteria Bewerking code-archieven (Publicatie) LOPAI, Normering materiele toestand archieven. mr. M.W. van Boven en drs M. van Driel, mevr I. Heidebrink, drs. O. Hoogerhuis, P. van der Most, T. Steemers. (Publicatie) Rijksachiefdienst, 's Gravenhage, Reeks studies en rapporten 1 Normering primaire toegankelijkheid dr. H.M Brokken en dr J.P. Sigmond, drs J.E.A. Boomgaard, drs. H.H Jongbloed, J. Meinema, drs H. Spijkerman (Publicatie) Rijksarchiefdienst, 's Gravenhage, Reeks studies en rapporten 2 Nota eerste aanzet post- en archiefbeheer Dienst Sociale Werkvoorziening "Stadspark", Groningen 27 oktober Klaas Tjassens (Rapport (intern)) versie 27-okt-1987 / Gemeente Groningen, Archief GA: dossier nr 398 Notitie goede, geordende en toegankelijke staat. Johan van der Ploeg (Notitie (intern)) Groningen, Geschreven voor projectgroep MLG. oktober Pagina 59 van 111

60 NPR-ISO/TS (en). Informatie en documentatie - Archiefbeheerprocessen - Meta-informatie voor archief - en informatiemanagement; Deel 2: Conceptueel en implementatievraagstukken (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Publicatiedatum: / Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ISO/TS (en) ~ ~ De omgeving van de zaak in kaart; Metadataschema Rienk Jonker (Schema) versie 11-sep-2010 / Leeuwarden, * On defining library and information science as applied philosophy of information Luciano Floridi (Artikel) Social Epistemology, VOL. 16, NO. 1, blz Informatie op internet ~ Tekst op internet ~ Onderzoek naar de consequenties van de Virtuele studiezaal; Plan van aanpak drs. E.C. Nieuwenburg (Rapport) Nationaal Archief / Transformance Management, Den Haag, Versie 2.0, 13 november Online opsporen van informatie; Theorie en praktijk van het gebruik van interactieve informatiesystemen E.G. Sieverts en mw. De Jong - Hofman (Publicatie) NBLC uitgeverij, Den Haag, e herziene druk Ontology Tom Gruber (Webpagina) Geraadpleegd 16-jan-2012 / TomGruber.org, in the Encyclopedia of Database Systems, Ling Liu and M. Tamer Özsu (Eds.), Springer-Verlag, 2009 Tekst op internet ~ De ontsluiting van het kadastrale verleden - een bron van zorg ir. R. van der Schans (Artikel) Geo-info, Artikel op internet ~ Inhoudsopgave ~ Pagina 60 van 111

61 Ontsnappingscode; Strategieen tegen insluiting door verouderde programmeertalen en - omgevingen Paul Jansen (Artikel) Computable 22-mrt Migratie risico's etc. ~ Website van TIOBE ~ Ontwerp NEN 2084; Taxonomie van documenttypen (Standaard) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Versie voor commentaar Site NEN ~ Tekst in OneNote ~ del?cid= d96cecc41 Het ontwerpen van formulieren Th. H. Oltheten en K. Steenwijk (Publicatie) Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, 's Gravenhage, Vierde geheel herziene druk Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 (Brief) Brief van 2-dec-2015 / Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, Lbr. 15/098, woensdag 2 december 2015 Met 5 bijlagen Ledenbrief van 2 december 2015 met bijlagen ~ Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid; Aletta Jacobs Mineke Bosch (Publicatie) UItgeverij Balans, Amsterdam, ISBN: Zie bij Bol.com ~ Oorlog in de chatroom; Terwijl u 'privé' chat, slaan hackers hun slag Martijn de Meulder (Bericht) PC magazine. Februari 1999 Op slot of ontsloten; Keuze van een ontsluitingsmethode voor documentaire informatie P.W. Boersema en L. Popken (Publicatie) Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten, Samengesteld op verzoek van en in overleg met de Nederlandse Stichting voor Classificatie en andere ontsluitingssystemen (NCS), afdeling Woordsystemen Pagina 61 van 111

62 * Op zoek naar de herinnering; Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance Geert-Jan van Bussel en Ferdinand Ector (Proefschrift) Helmond, Boek op internet ~ Kaft ~ Lectoraat Digital Archiving ~ uva ~ Open Definition; Version 1.1 (Webpagina) Geraadpleegd 2-nov-2013 / Website Open Definition. Open definition ~ Open definition v 1.1 ~ Open reseach glossary Jon Tennant en Ross Mounce (Publicatie) Geraadpleegd 29-jul-2015 / Figshare, Version 2.0: Released [12 July 2015] DOI ~ Webpagina ~ Welcome ~ Open standaarden Wim Stubbe (Website) Copyleft 2003 Openstandaarden VZW, Brugge, De term open standaard ~ De term specificatie ~ Openstandaarden.be ~ Pagina 62 van 111

63 Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk B.J. Meiboom (Scriptie) (c) B.J. Meiboom, Media-, Informatie- en Communicatiemanagement & Archivistiek B, Hogeschool van Amsterdam & Archiefschool Scriptie internet (PDF) ~ Open-Source Intelligence (OSINT) Reconnaissance z3rotrust (Artikel) Geplaatst 5-nov-2018 / Medium, `, Artikel op Medium.com ~ z3rotrust ~ Ophef over identiteitsdiefstal verbaast de experts Tanja de Vrede (Bericht) Automatisering Gids 14-nov Ordeningsbeginselen W.J. Formsma (Artikel) Nederlands Archievenblad, NAB 70 Organisatiewijziging en samenwerking met derden in relatie tot de Archiefwet 1995; Wat vuistregels Rienk Jonker (Rapport (intern)) Versie 27-okt-2016 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, OSI-model (Website) 30-mei-2006 / Wikipedia. Pagina van Wikipedia ~ Ourobouros;.. of van lijn naar cirkel dr. G.J. van den Broek (Lezing / oratie / college) Website RMC, Wassenaar, Lezing tijdens tweede RMC-conferentie in Wassenaar op 16 november 2001 De site van RMC ~ Het verslag van de 16e november ~ Pagina 63 van 111

64 Over papieren tijgers en elektronische muizen, ; deel 1 Structuurschets Documenteraire Overheidsinformatie. Rapport van de voorlopige Commissie Documentaire Overheidsinformatie. (Publicatie) Ministerie van Binnenlandse Zaken, 's Gravenhage, november 1992 * Overheid.nl Web Metadata Standaard; OWMS 3.5 (Website) Laatst geraadpleegd 18-mrt-2010 / Overheid.nl. OWMS 3.5 ~ OWMS 3.5 (eigenschappen) ~ OWMS 3.5 (Syntax Codeer Schema's) ~ OWMS 3.5 (waardelijsten) ~ * Overheid.nl Webmetadata; Het verbeteren van de toegankelijkheid van digitale informatie binnen de Nederlandse overheid, Handboek Jeff Rothenberg en Irma Graafland-Essers, Harry Kranenkamp, Abigail Lierens, Constantijn van Oranje, Rob van Schaik (Publicatie) Stichting ICTU / Advies Overheid.nl, Den Haag, Versie 1.01, 16 december 2004 Advies Overheid.nl ~ Documenten op internet ~ Een voorbeeld van een Nederlandse taxonomie is te vinden op de website van Regering.nl ~ Standpunt metadata en vervolgactiviteiten in 2005 ~ Stichting ICTU ~ Tekst op internet ~ Tekst op mijn site ~ Overheidsdocumentatie; Handleiding voor de documentatie der overheidsadministratie en haar toepassing voor de Praktijk P. Noordenbos (Publicatie) Samson, Alphen aan den Rijn, e druk, bewerkt door Ph.F. Ruygh en W.N. Berends Pagina 64 van 111

65 Overheidsinformatie Op Maat; Online zoekstrategieën van burgers dr. Th. van der Geest en dr. R. Klaassen, dr. J. Karreman (Rapport) 15-dec-2005 / Universiteit Twente, Enschede, Rapport op internet ~ Rapport op internet (bijlagen) ~ Overheidsinformatie waarderen; Voorstel voor een nieuwe systematiek voor waardering en selectie van (digitale) informatie van de rijksoverheid (Rapport) versie mei-2009 / Programma Informatie op Orde, Den Haag, Rapportage van het Project Archiefselectie op Orde Programma Informatie op Orde, actielijn 5 Overwegingen en stellingen bij het schilderij 'De omgeving van de zaak in kaart'; Metaschema Rienk Jonker (Notitie (intern)) versie 2-mei-2011 / Leeuwarden, concept Schilderij op internet ~ Het papieren tijdperk voorbij; Beleid voor een digitaal geheugen van onze samenleveing J. Hofman en M.A. Bakker, J,E.A. Boomgaard, J.C. van der Ploeg, J.H.M. Wieland, A.F. Schmits, B, Scheepmaker, J.W.M. Turk, A.A.C. Jansen, A.H. Netiv (Rapport) Sdu Uitgeverij, Den Haag, Permanent houdbaar papier - Eisen en beproevingsmethoden; NEN 2728 (Publicatie) Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, Versie 1993 met wijzigingsblad NEN 2728/A1 (nl) van november 2003 Norm bij de NEN ~ PGP For Personal Privacy ForWindows 95/NT; User s Guide Version 5.5. (Publicatie) Pretty Good Privacy, Inc, Pagina 65 van 111

66 * The Philosophy of Information; An Introduction Patrick Allo en Bert Baumgaertner, Simon D Alfonso, Nir Fresco, Federico Gobbo, Carson Grubaugh, Andrew Iliadis, Phyllis Illari, Eric Kerr, Giuseppe Primiero, Federica Russo, Christoph Schulz, Mariarosaria Taddeo, Matteo Turilli, Orlin Vakarelov, Hector Zenil (Publicatie) The Π Research Network, Over informatiefilosofie ~ Tekst ~ Website ~ The philosphy of information Luciano Floridi (Publicatie) Oxford University Press, Oxford, hfd 1 digitaal ISBN Over Philosopy of information (PI) ~ Semantic conception of information ~ Te bestellen: The Philosophy of Information ~ Te bestellen: The Philosophy of Information (hfd 1) ~ PKIoverheid (Website) PKI overheid, Den Haag, De site van PKI oveheid ~ Op labyrinth ~ ~ Podium ''Datagedreven werken: Sleetse termen, lastige keuzes'' Jan van Ginkel (Lezing (Congres, workshop, bijeenkomst)) 28-nov-2019 / DataFryslân podium, Leeuwarden, Pagina 66 van 111

67 A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using Protégé 4 and CO-ODE Tools; Edition 1.2 Matthew Horridge en Nick Drummond, Simon Jupp, Georgina Moulton, Robert Stevens (Publicatie) versie 13-mrt-2009 / The University Of Manchester, Co ode website ~ Handleiding op internet ~ Meer informatie ~ Protégé editor ~ Praktisch opbergen van documenten J. van Tiggelen (Publicatie) Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Preservation Metadata (second edition); DPC Technology Watch Report May 2013 Brian Lavoie en Richard Gartner (Rapport) Digital Preservation Coalition,, ISSN DOI ~ Preservation watch bij het Nationaal Archief; Anticiperen op digitalisering Pepijn Lucker en Remco van Veenendaal, Vincent Hoolt, Barbara Sierman, Marcel Ras (Webpagina) Gepubliceerd 2-aug-2018 / Website Nationaal Archief, Den Haag, Het Kennisplatform Preservation ~ Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ~ Planets-Preservation_Watch-functional_model ~ Website Nationaal Archief ~ Preservering; Van beleid naar praktijk (Presentatie) versie 19-jun-2008 / Gemeentearchief Rotterdam, Rotterdam, Slideplayer ~ Pagina 67 van 111

68 Preserving Digital Information; Report of the Task Force on Archiving of Digital Information John Garrett en Donald Waters (Rapport) The Commission on Preservation and Access and The Research Libraries Group, Inc, Washington, May 1, 1996 De site ven de Research Library Group ~ Het rapport op het WWW oa inin HTML-formaat ~ Task Force on Archiving of Digital Information (1996) Preserving Digital Information: Report of the Task Force on Archiving of Digital Information (Washington DC: Commision on Preservation and Access). ~ e_0=ed395602&ericextsearch_searchtype_0=no&accno=ed PRINCE2:2009 Glossary of Terms - English (Publicatie) The APM Group, NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status - ACTUAL) Date of last update - 29 September 2009 Over Prince2 ~ Site Prince ~ Vertaalde glossaries ~ * Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 1: Overview and Statement of Principles (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor: Joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN nummer: ISO :2010 ~ Publicatie op internet ~ * Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 2: Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management Systems (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor: National Archives New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN-nummer: ISO :2010 ~ Publicatie op internet ~ Pagina 68 van 111

69 * Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 3: Guidelines and Functional Requirements for Records in Business Systems (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor:National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN-nummer: ISO :2010 ~ Publicatie op internet ~ Principles of Access to Archives (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Committee On Best Practices and Standards Working Group on Access Adopted by the AGM on August 24, 2012 Gepubliceerd op de site van de ICA op 20 feburari 2013, Tekst op de site van de ICA ~ Privacyaspecten van directory services (Publicatie) Surfnet publicatie 15-okt Surfnet publicatie ~ Privacybescherming C.G.M. Noordam (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk / Bohn, Stafleu, van Loghum vh Samson documentaire uitgaven., Procedure vervanging archiefbescheiden (concept) R.S. Jonker en G. Wiegant (Nota (intern)) Gemeente Groningen, concept van 27 april 2000 * Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard; Draft recommendation for space data system standards (Rapport) National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC, Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), White Book (Panel Working Draft Standard). Issue 1. January De tekst op internet ~ Website ISO Archiving Standards ~ Pagina 69 van 111

70 Proefreglement inzake digitale bestanden op grond van artikel 11 en 12 van het Archiefbesluit 1995; Met definities en omschrijvingen van de termen, authenticiteit, contextgegevens, formaat, meta-data en migratie (Wet- en regelgeving) 14-apr-1998 / Project Digitale Duurzaamheid, Versies 14 april en 1 mei 1998 Op de site van overheid.nl ~ Project Startarchitectuur Persoonlijke Internetpagina; Kaders voor het realisatietraject (Presentatie) 8-mei Presentatie op internet ~ Projecten; model/raamwerk en uitgangspunten Rienk Jonker (Rapport (intern)) Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen, versie 22 februari 2005 Projecten; Projectmanagement Rienk Jonker (Prestentatie (intern)) Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, tbv stafoverleg van 22 februari 2005 * The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview of the UBC-MAS Research Project Luciana Duranti en Heather MacNeill (Artikel) Archivaria, nr 42 Fall 1996 Artikel op internet ~ Quality of semantic standards Erwin Folmer (Proefschrift) Universiteit Twente, Enschede, Tekst op internet ~ Rapport institutioneel onderzoek beleid Openbaar Ministerie met betrekking tot de rechtshandhaving in de periode drs. R.P.B.A. Dingemans en E.A.T.M. Schreuder (Rapport) Nationaal Archief / Ministerie van Justitie, Den Haag, Januari 2005 Pagina 70 van 111

71 Rapport Metatrends: Fundamentele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving Sanne Arends en Iwona Maçka, Irma Thoen en Leo van der Vliet (Rapport) Nationaal Archief, Den Haag, Tekst op site Natioaal Archief ~ Reader ten behoeve van institutioneel onderzoek in het kader het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) Wilber Hoffstädt (Publicatie) Rijksarchiefdienst, Den Haag, versie 1 (juni 1991) Recommender Systems and their Ethical Challenges Silvia Milano en Mariarosaria Taddeo, Luciano Floridi (Artikel) Website Academia.edu, Academia.edu ~ * Het Record Keeping System; Een kader voor het beheer van digitale archiefbescheiden P.J. Horsman (Publicatie) Projectbureau Digitale Duurzaamheid, Den Haag, bewerking van een lezing gehouden op een studiedag over digitaal archief in 's Hertogenbosch, 23 september 1997 Nog hier te vinden in de Engelse taal ~ * Records Management Service Components Requirements Development Project; Final Report (Rapport) National Archives and Records Administration Records Management Service Components Program (RMSC), Versie 31 maart 2005 Pagina met documenten ~ Rapport op internet ~ The Records Management Services (RMS) Program ~ Redefining the Library: glossary (Webpagina) British Library, Glossary ~ Pagina 71 van 111

72 Reference Manager; Verzameling aantekeningen met opgave van de herkomst R.S. Jonker (Database / registratie) R.S. Jonker, Winschoten/Leeuwarden. Eigen digitale gegevensverzameling bijgehouden vanaf 1991 (RefMan) Evernote ~ Mijn website (labyrinth.rienkjonker.nl) ~ Tijdlijn met programma's ed ~ Twitter: omschrijving archiveren ~ Twitter: omschrijving semantisch kapitaalgoed ~ * Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS); Draft recommendation for space data system standards (Rapport) National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC, Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), Red Book (Draft Standard). Issue 2. June (CCSDS R-2) De tekst op internet ~ Website ISO Archiving Standards ~ Wikipedia - EN (Open Archival Information System) ~ * Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS); Recommended practice (Rapport) National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC, CCSDS M-2 Magenta book, June 2012 De tekst op internet ~ Wikipedia - EN (Open Archival Information System) ~ Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN) (Referentiekader) LOPAI Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs / WGA Werkverband gemeentelijke archiefinspectie, RODIN op internet ~ Site VNG ~ Pagina 72 van 111

73 Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ); onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) (Referentiekader) Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Den Haag, Versie 1.0 (in gebruik) september 2010 RGBZ ~ Tekst op internet ~ Wiki Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) ~ Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Wet- en regelgeving) Staatscourant 18-sep Staatscourant 2001, nr. 180, pag. 12, 6 september 2001/WJZ/2001/34059 (8081) Actuele tekst regeling 13 ~ Site van Ketelaar ~ Website Rijksarchiefdienst / Nationaal Archief i.o ~ Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2000 (Wet- en regelgeving), Concept (versie 7 april 2000) De site van Ketelaar ~ Regeling budgetbeheer van de gemeente Uitgeest (Wet- en regelgeving) Gemeente Uitgeest, Uitgeest, Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B , gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden met ingang van 1 januari Per die datum vervalt de Regeling Budgetbeheer van de gemeente Uitgees Regeling op internet ~ Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Leeuwarden 2015 (Wet- en regelgeving) Collegebesluit 24-nov-2015 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Pagina 73 van 111

74 Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Wet- en regelgeving) Staatscourant 1-mrt Staatscourant 2002, nr. 43, pag. 8, 23 februari 2002, nr. WJZ/2002/6839(8080) - ingetrokken per 1/4/2010 Actuele tekst regeling 12 ~ Staatscourant 2002, nr.43, pag 8, 23 ferburari 2002 ~ Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden 2000; Ontwerp, versie 14 januari 2000 (Wet- en regelgeving) Rijksarchiefdienst / Project bureau Digitale Duurzaamheid, Den Haag, Regeling geordende en toegankelijke staat van te bewaren archiefbescheiden; Versie 12 juli 2001 (Wet- en regelgeving) Ministerie van OCW, Den Haag, (op grond van art. 12 Archiefbesluit). Dit ontwerp is bij de Europese Commissie ter notificatie aangemeld Overheid.nl ~ Site van Ketelaar ~ Website Rijksarchiefdienst / Nationaal Archief i.o ~ Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. WJZ/(8189), tot vervanging van enkele uitvoeringsregelingen op archiefgebied (Archiefregeling) (Wet- en regelgeving) Versie notificatie 29-jul-2009 / Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Den Haag, Versie ter notificatie bij de Europese Unie Tekst op internet ~ Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. WJZ/200.. /(8189), tot vervanging van enkele uitvoeringsregelingen op archiefgebied; (Archiefregeling 2008) (Wet- en regelgeving) Ministerie van OC en W, Den Haag, Versie 0.12 voor adviesronde Pagina 74 van 111

75 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens); Wet van 6 juli 2000, Staatsblad 2000, 302, gewijzigd bij wet van 5 april 2001, Stb. 2001, 180 (Wet- en regelgeving) Staatsblad. Actuele tekst WBP ~ De tekst op internet (met verwijzingen) ~ Overheid.nl ~ Regenboogtaal geeft weer nieuwe taboes Ton den Boon (Artikel) Trouw 29-jul Artikel bij Trouw ~ Zie ook ~ Het registratuurstelsel J.A.J. Vermaat (Artikel) Nederlands Archievenblad, NAB 24e Jaargang , nummer 2 Reis door de tijd; Origineel Rienk Jonker (Schema) Rienk Jonker, Leeuwarden, Een mindmap met een vue-schema (conceptmap) Rekennorm formatie (inter-)gemeentelijke Archiefinspectie (Rapport) Versie 3 3-mrt-2011 / LOPAI Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs / WGA Werkverband gemeentelijke archiefinspectie, Norm voor formatie archiefinspectie ~ Toelichting op de site van de LOPAI ~ Relationele Data Bases W.A. Schuur (Notitie) RCC, Pagina 75 van 111

76 Resultaatgericht werken in de publieke sector; Een case study binnen de gemeente Gorinchem Remco de Kok (Scriptie) versie van 9-jun-2008 / Gemeente Gorinchem, Gorinchem, Masterthesis Universiteit Utrecht Master Vraagstukken van Beleid en Organisaties Tekst op internet ~ /Resultaatgericht%20werken%20in%20de%20publieke%20sector.pdf Rethinking context: an introduction Charles Goodwin en Allessandro Duranti (Hoofdstuk) Cambridge University Press, Cambridge, In Goodwin, Charles; Duranti, Alessandro, Rethinking context: Language as an interactive phenomenon. Cambridge. Tekst op internet ~ Zie ook Wikipedia ~ Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (Wet- en regelgeving) Ministerie van Justitie, Den Haag, Publikatieblad nr L 013 van 19/01/2000 BLZ Eurolex ~ Richtlijn 2003/98/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Wet- en regelgeving) Publicatieblad van de Europese Unie, Luxemburg, Publicatieblad Nr. L 345 van 31/12/2003 blz Info over de strekking ~ Regeling op internet ~ Regeling op internet (PDF) ~ Richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Wet- en regelgeving) Publicatieblad van de Europese Unie, Luxembourg, Richtlijn op internet ~ Pagina 76 van 111

77 Richtlijnen voor Websites; rapportage drs. H.A. Hokke en P.J. Horsman (Rapport) Archiefschool, eindrapport, februari 2006 Aanvulllende eisen bij (bijlage) ~ Informatie bij ~ Rapport bij ~ Rijksoverheid beveiligt ; Kosten lopen in de miljoenen Jan Kloeze (Artikel) Document manager / Seducom, A Roadmap for a European Standard - Facilitaire grenzen vervagen R. Oosterwijk (Artikel) Overheidsdocumentatie, oktober 2003 Artikel op internet ~ NEN 2748 ~ Ruimten bestemd voor de bewaring van archieven. A.J.M. den Teuling (Publicatie) Archiefbeheer in de praktijk / Bohn, Stafleu, van Loghum vh Samson documentaire uitgaven., Rustig slapen; Een gestructureerde methode om de informatiebeveiliging van bedrijven te verbeteren H.J.K.W. van der Molen (Artikel) Computable 3-mei De schaduwboekhouding van Nederland prof. dr. E. Ketelaar (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 56, nummer 12, december 2002 SCHEMAS: greep krijgen op metadata; Europese projecten Rachel Heery (Artikel) Informatie professional, juli / augustus 2001, jrg 5, no. 7/8 DESIRE metadata registry ~ Glossary ~ Projectwebsite ~ Pagina 77 van 111

78 Scholarly Context Not Found: One in Five Articles Suffers from Reference Rot Martin Klein en Herbert Van de Sompel, Robert Sanderson, Harihar Shankar, Lyudmila Balakireva, Ke Zhou, Richard Tobin (Artikel) Public Library of Science, San Francisco, CA, Artikel op internet ~ Selectiecriteria voor sanering collecties; Oude boeken, nieuwe criteria Aleid Overbeeke (Artikel) Informatie professional, Maart 2000, jrg. 4, no. 3 Selectielijst voor de archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017 (Besluit) Datum publicatie 6-jul-2017 / Nationaal Archief, Den Haag, Staatscourant 2017 (nr ) Documenten op de site van het Nationaal Archief ~ Vaststellingsbesluit Staatscourant 6 juli 2017, nr ~ * Semantic Capital: Its Nature, Value, and Curation Luciano Floridi (Artikel) Published online 29-nov-2018 / Philosophy & Technology, Springer Netherlands, DOI ~ Teks op internet ~ * Semantic conceptions of information Luciano Floridi (Artikel) versie 4-feb-2013 / Stanford University. First published Wed Oct 5, 2005; substantive revision Mon Feb 4, 2013 Tekst op internet ~ Pagina 78 van 111

79 * The Semantic Web; A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities Tim Berners-Lee en James Hendler and Ora Lassila (Artikel) Scientific American, Website May 2001 Artikel op website Scientific American ~ Glossary ~ Markup Languages and Ontologies ~ Ontologie definitie 2007 ~ Semantic web ~ Website Scientific American ~ What is an Ontology? ~ Simple Wiki Lemma: Hacker (Artikel) Simple English Wikipedia, Simple wiki (hacker) ~ Wikipedia (hacker) ~ * Smart contracts als specifieke toepassing van de blockchaintechnologie; Eerste verkenning naar vragen rond wet- en regelgeving en opleidingsbehoeften als gevolg van blockchain en meer specifiek smart contracts Olivier Rikken en Sandra van Heukelom - Verhage, Sander Mul, Jacob Boersma, Inger Bijloo, Pascal Van Hecke, Arne Rutjes, Femke Stroucken, Mr. Joost Linnemann, Hidde Terpoorten, Robert Reinder Nederhoed (Rapport) Smart Contract Werkgroep - Dutch Blockchain Coalition, Rapport Engels ~ Rapport Nederlands ~ Site Advocatenblad - Smart contracts worden volwassen ~ Site Dutch Blockchain Coalition ~ Site Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn - Smart contracts ~ Pagina 79 van 111

80 SMC - Systems Engineering - Primer & Handbook; Concepts, Processes, and Techniques (Standaard) Space & Missile Systems Center U.S. Air Force, rd Edition Primer en handbook online (PDF) ~ * Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid P.J. Horsman Msc en G.J. van Bussel MBA en drs. H. Waalwijk (Publicatie) Archiefschool, Amsterdam, [ReMANO 2004] versie maart 2004 Info over het DOMEA konzept ~ Remano op internet (verdwenen) ~ Stichting certificatie Remano (werkt niet meer) ~ Website archiefschool ~ Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse overheid (Remano) Hans Waalwijk en Geert-Jan van Bussel, Peter Horsman (Publicatie) Ministerie van Binnenlandse Zaken / Archiefschool, Den Haag / Amsterdam, Versie 4.12; Datum: 9 september 2002 De tekst op internet ~ Soorten EU-wetgeving (Webpagina) Geraadpleegd 2-jun-2018 / Website Europese Commissie, Brussel. Pagina (EN) ~ Pagina (NL) ~ Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories (Standaard) versie 15-feb-2012 / International Organization for Standardization, Geneve, ISO 16363:2012 First edition (Magentabook september 2011) ISO 16363:2012 ~ Website CCSDS ~ Pagina 80 van 111

81 De standaard (9); OpenUrl en COinS Theo van Veen (Artikel) Informatie professional, /2007 COinS ~ COinS Wikipedia ~ OpenUrl ~ OpenUrl Wikipedia ~ De standaard (12); Persistent Identifiers Theo van Veen (Artikel) Informatie professional, /08 Standaard digitale foto's in de maak; Consortium maakt 'webdiensten' voor afdrukcentrales (Bericht) Automatisering Gids 21-jun State of the Art on Semantic IS Standardization, Interoperability & Quality Erwin Folmer en Jack Verhoosel (Rapport) TNO, Universiteit Twente, NOiV, CTIT, Enschede, Den Haag, ISBN: Rapport op internet ~ Website ~ Zie ook website NOiV ~ Strength below and grace above: the structuration of records Chris Hurley (Lezing / oratie / college) 2011, Chris Hurley, Prepared for the Brazilian Archivists Association, Fourth Conference on Archival Information Databases, Rio de Janeiro, 4-6 May Lezing op internet ~ Structuur in publiceren; Mediumneutrale opslag: XML slaat brug tussen SGML en HTML Gerard te Vaanhold (Artikel) Computable 19-mrt Stúdzjemiddei Kolleksje Fryslân - Studiemiddag Collectie Fryslân; Deel 2 (citaten) Rienk Jonker (Presentatie) versie 10-mrt-2016 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Pagina 81 van 111

82 Survey of Preservation Practices and Plans; Where We Are Now: Obliquity and Squint? Michèle V. Cloonan en Shelby Sanett (Publicatie) InterPARES Project, International Reasearch on Permanent Authentic Records in Electronic Systems, A Report to the National Historical Publications and Records Commission, University of California, Los Angeles, Draft Appendix, june 2001 De site van interpares ~ Sustainable economics for a digital planet: Ensuring longterm Access to digital information; Final report of the blue ribbon task forcee on sustainable digital preservation and access Abby Smith (Publicatie) The Blue Ribbon Task Forcee on Sustainable Digital Preservation and Access, February 2010 De site van de taskforce ~ Economic Sustainability in a Digital Preservation Context ~ Rapport op internet ~ * SVG slaat goed figuur; De toekomst van afbeeldingen op het Web Sander Duivestein en Pascal van Paridon (Artikel) Computable 20-dec Ches ML ~ Voorbeeld van SVG ~ W3 consortium ~ W3 consortium (SVG) ~ Syllabus Bestuursrecht mr. W.M.B. Elferink (Syllabus) Hengeveld (O), Van Internet 31 augustus 2000 Bestuursrecht Website ~ System development methodology; SDM Nederlandstalige versie W.S Turner en R.P. Langenhorst, G.F. Hice, H.B. Eilers, A.A. Uijttenbroek (Publicatie) Pandata, Rijswijk, ISBN Wikipedia (SDM) ~ Pagina 82 van 111

83 Taxonomie van documentsoorten (Publicatie niet gepubliceerd)) versie 15-mrt-2010 / Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, concept voor commentaar Taxonomieën cruciaal in Enterprise Content Management; Structuren om data te clusteren reduceren operationele kosten Leo Meerman (Artikel) Business Process Magazine, juni 2003, nr. 4 Ontologie en taxonomie ~ ~ * 'Het tekort van het teveel, over de rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed.; Advies Erfgoedselectiebeleid deel I en deel II. (Advies) Raad voor Cultuur, het advies op internet (PDF) ~ Melding bij Raad voor Cultuur ~ Op mijn site ~ Persbericht (PDF) ~ Raad voor Culltuur ~ Tekst voor de toekomst bewaard Jan Libbenga (Artikel) Automatisering Gids 20-okt Telematica Atlas (Publicatie) Samson Bedrijfsinformatie. Terminologie archivistique en usage aux Archives de l'etat en Belgique; I Gestion des Archives [TAB1] Roger Petit en Daniel van Overstraeten, Herman Coppens, Jacques Nazet (Publicatie) Archives générales du Royaume, Bruxelles, Miscellanea archivistica manuale 16 Pagina 83 van 111

84 Terminologie van Online betalen (Internet) Website Ework, De termenlijst op internet ~ Ework ~ Verisign ~ The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them Joseph D. Novak en Alberto J. Cañas (Artikel) Laatst geraadpleegd 1-mrt-2012 / Florida Institute for Human and Machine Cognition,, Technical Report IHMC CmapTools Rev Versie van 22 januari 2008 Artikel op internet in PDF ~ Concept map tools ~ Tekst op internet ~ Thesaurusbouw; Handboek voor opleiding en praktijk Gerhard Riesthuis en Gerard Wijnands (eindredactie) (Publicatie) Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, Den Haag, Bibliotheek Groninger Archieven: nr Tijd; Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden Rüdiger Safranski (Publicatie) Olympus, Amsterdam, ISBN Toekomst van de ontstluiting in Nederland Léonne van der Weegen (Artikel) Informatie professional, /2011 Toezicht en verantwoording: een kritische dialoog Rob de Werd (Artikel) Overheidsmanagement, Nr. 5, mei 2007 Pagina 84 van 111

85 Toward a methodology for requirements definition.; Electronic Documents and Records Management Systems Richard E. Barry (Internet) The journal of Cimtech and UKAIIM, London, Information Management & Technology Vol. 27, No. 6, November 1994 De site van Rick Barry ~ De tekst op internet ~ Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical Luciano Floridi (Artikel) Philosophy & Technology, Academia.edu ~ DOI ~ /s x The trouble with big data? It s called the recency bias Tom Chatfield (Artikel) Gepubliceerd 5-jun-2016 / Website bbc, Trust in Online Information Teun Lucassen (Proefschrift) Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente / Teun Lucassen, Enschede, CTIT Ph.D. Thesis Series No P.O. Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands ISBN: ISSN: (CTIT Ph. D. Thesis Series No ) DOI: / Proefschrift op internet ~ Samenvatting ~ Teun Lucassen ~ Univeristeit Twente ~ Tussen geheimhouding en openbaarheid: waar ligt de grens? Eric Ketelaar (Artikel) Archievenblad, nummer 10, december 2010 Type inbreker is bepalend voor verdedigingstrategie Leo Willems (Artikel) Automatisering Gids 30-nov Pagina 85 van 111

86 Types of EU law (Webpagina) Geraadpleegd 2-jun-2018 / Website Europese Commissie, Brussel. Pagina (EN) ~ Pagina (NL) ~ * A Typology of Privacy Bert-Jaap Koops en Newell, Bryce Clayton, Timan, Tjerk and Škorvánek, Ivan,Chokrevski, Tom, Galič, Maša (Artikel) Last revised 12-apr-2017 / niversity of Pennsylvania Journal of International Law, U 38(2): (2017); Tilburg Law School Research Paper No. 09/2016 Available at SSRN: ~ Uitleg over het opstellen van het ZonMw datamanagementplan Margreet Bloemers en Adee Bodewes (Rapport) ZonMw, Den Haag, Versie Maart 2017 Rapport bij ZonMw (PDF) ~ TTD/Uitleg_opstellen_ZonMw_DMP_NL_- _2017_01_def.pdf UK says it has now shared 'non-papers' on its plans for alternative to backstop with EU (Bericht) The guardian 19-sep Onderdeel uit: Brexit: Parliament could remain suspended even if court finds against PM, government suggests - as it happened The Guardian ~ Twitter ~ * Understanding and preserving reliable and authentic recorded information in a Digital World; Seminar on metadata on Thursday June 8, 2000 (Lezing / oratie / college) Seminar over archivistische metadata georganiseerd door de Archiefschool., Den Haag, De teksten van het seminar komen op de site van de archiefschool ~ Pagina 86 van 111

87 Understanding metadata (Publicatie) NISO press, Baltimore, Over The National Information Standards Organization (NISO) ~ Publicatie op internet ~ UNESCO/PERSIST Guidelines for the Selection of Digital Heritage for Long-Term Preservation. S. C. C. Choy en Crofts N., Fisher R., Choh N. Lek, Nickel S., Oury C., & Ślaska K. (Rapport) UNESCO, Parijs, Tekst op de site van de Unesco ~ * A Unified Framework of Five Principles for AI in Society Luciano Floridi en Josh Cowls (Artikel) versie 1-nov-2019 / Harvard Data Science Review, (1) DOI ~ Over Bioethics ~ Het uur van de waarheid; Het advies van Jan Postma en Jacques Wallage over regie en sturing van de elektronische overheid (Rapport) 20-dec-2007 / De commissie Postma/Wallage, Rapport bij BZK ~ Toelichting op de site van BZK ~ Een vak met een zeldzame dynamiek; Mensen in de documentaire informatievoorziening Ronald Groeneweg en Machteld Doekes, Timo ten Cate (Bundel) Digital display, Den Haag, Van archief naar informatievoorziening. Een omslag?; Lezing voor de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland op 14 mei 1992 in Lelystad F.G. Kordes (Lezing / oratie / college) Nederlands Archievenblad, jaargang 96 blz 162 ev Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (Publicatie) Van Dale Lexicografie bv, Pagina 87 van 111

88 Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands (Publicatie) Van Dale lexicografie, Utrecht / Antwerpen, Van Dale Online Woordenboek (Website) Geraadpleegd 17-nov-2018 / Van Dale Uitgevers, Utrecht/Antwerpen. Pagina gratis woordenboek ~ Van Dale: Lemma Kaart ~ Van Dale: Lemma Tijd ~ Van Dale Thesaurus; Synoniemen en betekenisverwante woorden (Publicatie) Van Dale Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, Zie ook ~ Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandsche taal. H. Kuiper en A. Opprel en P. J. van Malssen (Publicatie) Van Dale lexicografie, Gedigitaliseerde versie op website ENSIE Van Dale 1898 ~ Website Ensie ~ Wikipedia (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal) ~ Van de selectie van papier naar de selectie van handelingen; Een methode voor de vervaardiging van een archiefselectie-instrument uitgaande van het handelen van de overheid. W.D. Kuller (Publicatie) Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's Gravenhage, De veelvormigheid van de archiefontsluiting en de illusie van de toegankelijkheid Theo Thomassen (Artikel) Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, In: Toegang. Ontwikkeling in de ontsluiting van archieven, SAP Jaarboek 2001 Pagina 88 van 111

89 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak (Rapport) Algemene Rekenkamer, Den Haag, Tweede Kamer vergaderjaar nr Tekst op de website van de Rekenkamer ~ Website Rekenkamer ~ De verdachte in de ketens; Informatie delen in ketens en netwerken Wim Borst (Publicatie) Boom bestuurskunde, Den Haag, Boek op internet ~ Citaat Drucker ~ Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (Website) VTHA, Vergelijkend onderzoek hulpmiddelen beheersing bedrijfsprocessen W.D. van Dommelen en Dr. ir. S.M.M. Joosten, Ir. M.C.J. de Mol, H. de Zwart (Publicatie) Anaxagoras Procesarchitecten, Enschede / Ministerie van Financiën, EDP AUDIT POOL, Den Haag / Apeldoorn, De site van Anaxagoras (bestaat niet meer 28/1/2008) ~ Verklarend woordenboek Informatica Anthony Chandor (Publicatie) Uitgeverij Het Spectrum BV, Utrecht, Aula pocket Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (Wet- en regelgeving) Publicatieblad van de Europese Unie L 257/73 28-aug-2014 / Europees Parlement / Raad van de Europese Unie, Brussel, Eurolex ~ Eurolex (samenvatting) ~ Pagina 89 van 111

90 Verordening Informatiebeheer Gemeente Groningen (Wet- en regelgeving) Gemeente Groningen, Groningen, Laatstelijk gewijzigd bij Raadsbesluit van 19 september 2001, nummer 5c Datum bekendmaking 12 oktober 2001 Datum inwerkingtreding 15 oktober 2001 Gemeenteblad BD Website gemeente Groningen (laatste versie) ~ Verordening informatiebeheer Leeuwarden 2016 (Wet- en regelgeving) Raadsvergadering 15-feb-2016 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Vastgesteld door de Raad op 15 februari 2016,nr 1 Gemeenteblad ~ Verordening informatiebeheer Leeuwarden 2018 (Wet- en regelgeving) Gepubliceerd 8-jun-2018 / Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Vastgesteld door de Raad op 23 mei 2018, agendapunt 3.4 Gemeenteblad ~ Verslag van de themabijeenkomst op 28 januari 2004 te Den Haag (Verslag) OZO - Orde op Zaken, zaken op Orde, Den Haag, Verslag op internet ~ Vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten. ; Tweede Kamer, vergaderjaar (Wet- en regelgeving) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> TK vergaderjaar , 22866, nrs 1-3 en A en B. De virtuele bibliotheek, definitie van kernbegrippen Marco de Niet en Marianne Peereboom (Rapport) Koninklijke Bibliotheek, Versie 1.0, oktober 1996 Website Koninklijke Bibliotheek ~ De virtuele studiezaal; (definitie, projecten en standaarden) Rienk Jonker en Jaap Jan Hoogstins, Bert Schut, Cees Tromp (Rapport (intern)) Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen, Pagina 90 van 111

91 VIZI-masterstructuur; Vastleggingsmethode en beschrijvingswijze ten behoeve van de uitwerking van het referentiemodel VIZI Dirk Jan Kruit en Paul Lucas, Johan van der Wall, Rob van de Wetering (Rapport) Telematica Instituut, Enschede, concept Rapport op internet ~ Voorschriften archiefruimten. P.J. Margry en (red) (Publicatie) De gezamenlijke provinciale archiefinspecties in Nederland,, Voorwaarden voor een succesvolle geautomatiseerde documentaire informatievoorziening J.J.M. Uijlenbroek (Artikel) Informatie Management, september / oktober 1994 Vuistregels in geval van verandering van de organisatie (Richtlijn) Handboek DIV, gemeente Groningen, (Bijlage 4) Waardering Financiële Gegevens R.S. Jonker en G.G. Vedder (Rapport (intern)) Gemeente Groningen, Groningen, Waardering Financiële Gegevens; (Versie 1999) R.S. Jonker en A. Smit, G.G. Vedder, G. Wiegant (Rapport (intern)) Gemeente Groningen, Warner Brothers dreigt Potter-fans met rechtszaak (Bericht) Trouw 12-dec Pagina 91 van 111

92 * Warum es die Welt nicht gibt Markus Gabriel (Publicatie) Ullstein Verlag, ISBN Online cursus ~ Recensie Die Welt ~ Recensie FAZ ~ - pageindex_2 ~ Recensie Zeit online ~ Ullstein verlag ~ Zie ook Youtube (Prof. Dr. Markus Gabriel - Warum es die Welt nicht gibt Forschungszentrum caesar) ~ Wat aangepaste definities; Beschouwingen Rienk Jonker (Notitie) Leeuwarden, Definities ImArch ~ Evernote ~ In opbouw ~ file:///p:\documenten\schrijfsels\informatiemodel\handleiding\ Wat een armoede Arre Zuurmond (Column) Overheid Innovatief, nr Wat is intellectuele eigendom (IE/IER) (Website) 1-okt-2005 / Ius Mentis, Iusmentis ~ Tekst op internet ~ Pagina 92 van 111

93 Web Characterization Terminology & Definitions Sheet (Webpagina) Geraadpleegd 5-jun-2009 / W3 consortium, W3C Working Draft 24-May-1999 Deze pagina ~ Laatste versie ~ Wel opgenomen maar zonder herkomst; Niet van alle citaten, aantekeningen en dergelijke is de herkomst duidelijk of bekend R.S. Jonker (Database / registratie) Winschoten. Reference Manager vanaf Welkom in de documentloze bananenmonarchie Pieter Klein (Column) Geplaatst 4-dec-2018 / Website RTLNieuws, Column op internet ~ Welkom in het Zettabyte Tijdperk Wilfred van de Poll (Interview) Trouw 30-dec Interview op de site van Trouw ~ Werken aan werkstroom; Bedrijfsapplicaties uitbreiden met werkstroomfunctionaliteit Bastiaan Beltman en Edwin Dunnink (Artikel) Computable 1-sep Wet bevoegdheden gegevens geëvalueerd; Geen letter over de bibliotheken in Marion Koren (Bericht) Informatie professional, /2011 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet- en regelgeving) Overheid.nl, Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) Wet Bibib ~ Wet elektronische handtekeningen (Wet- en regelgeving) Staatsblad / Den Haag, Staatsblad 2003, nr 199 Pagina 93 van 111

94 Wet op het primair onderwijs; (Wet van 2 juli 1981, houdende Wet op het basisonderwijs) (Wet- en regelgeving) Geraadpleegd 6-nov-2013 / Overheid.nl, Wettekst ~ wetten.overheid.nl/bwbr / Wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht; (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) (Wet- en regelgeving) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Stb.1996, nr Wet van 21 juli 2007, houdende regels inzake de verwerking van politiegegevens; (wet politiegegevens) (Wet- en regelgeving) Geraadpleegd 5-feb-2011 / Overheid.nl, Tekst op internet ~ Wet van 21 juni 1990, houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met politieregisters; (Wet politieregisters) (Wet- en regelgeving) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Stb. 1990, nr. 414, tekst van de wet per 1 januari 1998 Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten ; (Archiefwet Staatsblad 276) (Wet- en regelgeving) Staatsblad. Stb. 1995, nr. 276 Actuele tekst Archiefbesluit 1995 ~ Actuele tekst Archiefwet 1995 ~ De site van Ketelaar ~ Nota van toelichting ~ Pagina 94 van 111

95 Wet van 28 april 1995, houdende wijziging van de Archiefwet 1995 verband houdende met de taken van de commissarissen van de Koning. Staatsblad 277 en AW95 (Wet- en regelgeving), Stb. 1995, nr. 277 Actuele tekst Archiefbesluit 1995 ~ Actuele tekst Archiefwet 1995 ~ Wetteksten zijn te vinden op Overheid.nl ~ Wet van 28 december 1988, houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties ; (Wet persoonsregistraties). Staatsblad 1988 nr 665 (Wet- en regelgeving) Staatsblad. Stb. 1988, nr. 665 Wet van 31 oktober 1991, Stb. 703, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur ; (Wet openbaarheid van bestuur) (Wet- en regelgeving) Overheid.nl. Stb. 1991, nr Wetteksten zijn te vinden op Overheid.nl ~ Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht); (Awb, Stb. 1993, 690) (Wet- en regelgeving) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> versie 19 juli 2005 Tekst op internet ~ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet- en regelgeving) Geraadpleegd 20-jul-2015 / Overheid.nl, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ~ Wikipedia (BrV) ~ Weten is meten Edo Roos Lindgreen (Column) Computable 2-apr Een wettelijk recht op interoperabiliteit is al jaren voorhanden mr. V.A. de Pous (Column) Automatisering Gids 21-sep Pagina 95 van 111

96 * What is a document? ; Rethinking the concept in uneasy times. Linda Schamber (Artikel) Journal of the American Society for Information Systems, JASIS volume 47, nr 9, September What is a record? Ivar Fonnes (Lezing / oratie / college) <Herkomst onbekend of niet geregistreerd.> Seminar in The Hague, 12 september 1995 What is an affordance? Patrick Thornton (Weblog) Geplaatst 5-apr-2019 / Website UX Collective, Pagina op de site van Vrom ~ What is Big Data? (Webpagina) Geraadpleegd 6-okt-2013 / Villanova University.. Website Villanova University ~ Zie ook: Wikipedia (Big data) ~ en.wikipedia.org/wiki/big_data What is Data Ethics? Luciano Floridi en Mariarosaria Taddeo (Artikel) Gepubliceerd 12-dec-2016 / Philosophical Transactions, Volume 376, Issue 2083 Academia.eu ~ Artikel bij Philosophical Transactions A ~ ' What is in a name? ; ISAAR, standaard voor het beschrijven van archiefvormers Erika Hokke (Artikel) Archievenblad, Jaargang 108, nummer 8, oktober 2004 ISAAR(cpf) ~ Tekst op de site van de Archiefschool (PDF) ~ Why it pays to declutter your digital life Kelly Oakes (Artikel) Gepubliceerd 7-jan-2019 / Website bbc, Artikel op internet ~ Pagina 96 van 111

97 Wikipedia (Website) Wikipedia, Encyclopedie op Internet 1 - Wikipedia op internet (Nederlandse versie) ~ Wikipedia op internet (Engelse versie) ~ ABBB ~ Auteursrecht ~ Citaatrecht ~ Epistemology ~ Information Technology Infrastructure Library ~ Intellectueel eigendom ~ Mashup ~ Panopticon ~ Privatisering ~ Simulatie ~ Taal ~ Taxonomie ~ Testament ~ Typologie ~ Ubiquitous computing ~ Verzelfstandiging ~ Waarde ~ XPS ~ Wikipedia Lemma - Meta-ethics (Artikel) Geraadpleegd 30-aug-2019 / Wikipedia, Wikipedia - EN (Meta -ethics) ~ Pagina 97 van 111

98 Wikipedia Lemma: Aforisme (Artikel) Geraadpleegd op 21-feb-2019 / Wikipedia NL, Wikipedia (Aforrisme) ~ Wikipedia Lemma: Attest (Artikel) Geraadpleegd op 11-sep-2019 / Wikipedia NL, Attest: Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Augmented reality (Artikel) Geraadpleegd 26-jun-2009 / Wikipedia EN, Wikipedia (augmented reality) ~ Wikipedia (toegevoegde realiteit) ~ Wikipedia Lemma: Beslissingsboom (Artikel) Geraadpleegd op 22-dec-2009 / Wikipedia NL, Beslissingsboom: Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Big data (Artikel) Geraadpleegd 2-okt-2013 / Wikipedia EN, Wikipedia (Big data) ~ en.wikipedia.org/wiki/big_data Wikipedia Lemma: Business intelligence (Artikel) Geraadpleegd 11-sep-2019 / Wikipedia EN, Wikipedia - EN - (Business Inlelligence) ~ Pagina 98 van 111

99 Wikipedia Lemma: Canon (cultuur) (Artikel) Geraadpleegd 23-okt-2009 / Wikipedia nl, Wikipedia Canon (cultuur) ~ Wikipedia Lemma: Chart (Webpagina) Geraadpleegd 7-mei-2011 / Wikipedia EN, Wikipedia (chart) ~ Wikipedia Lemma: Codicil (Artikel) Geraadpleegd op 15-jul-2013 / Wikipedia NL, Burgerlijk Wetboek Boek 4 erfrecht, artikel 97 ~ wetten.overheid.nl/bwbr /boek4/titel4/afdeling4/artikel97/ Wikipedia (Codicil) ~ Zie ook ~ Wikipedia Lemma: Constant (eigenschap) (Artikel) Geraadpleegd 22-nov-2007 / Wikipedia nl, Constant (eigenschap) Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Data reporting (Artikel) Geraadpleegd 30-jun-2019 / Wikipedia, Wikipedia - EN (Data reporting) ~ Wikipedia Lemma: Data Science (Artikel) Geraadpleegd 11-sep-2019 / Wikipedia EN, Wikipedia - EN - (Data science) ~ Pagina 99 van 111

100 Wikipedia Lemma: Data scraping (Artikel) Geraadpleegd 26-sep-2019 / Wikipedia EN, Wikipedia - EN (Data scraping) ~ Wikipedia - EN (Web scraping) ~ Wikipedia Lemma: Datawarehouse (Artikel) Geraadpleegd 18-sep-2017 / Wikipedia NL, Wikpedia (datawarehouse) EN ~ Wikpedia (datawarehouse) NL ~ Wikipedia Lemma: Denkraam (Artikel) Geraadpleegd 16-dec-2018 / Wikipedia nl, Wikipedia - NL (Denkraam) ~ Wikipedia Lemma: Diagram (Artikel) Geraadpleegd 11-sep-2019 / Wikipedia NL, Wikipedia - NL (Diagram) ~ - Binaire_zoekboom Wikipedia Lemma: DomainKeys Identified Mail (Artikel) Geraadpleegd 29-sep-2016 / Wikipedia NL, DomainKeys Identified Mail Wikipedia ~ RFC4871 ~ Wikipedia Lemma: Doxing (Artikel) Geraadpleegd 17-okt-2015 / Wikipedia EN, Object-oriented ontology Wikipedia ~ Pagina 100 van 111

101 Wikipedia Lemma: Essence (Artikel) Geraadpleegd 28-jun-2014 / Wikipedia EN, Wikipedia (Essence) ~ Wikipedia lemma: Facts on the ground (Artikel) Geraadpleegd 30-jun-2019 / Wikipedia, Wikipedia - EN (Facts on the ground) ~ Wikipedia Lemma: False positives and false negatives (Artikel) Geraadpleegd 29-jun-2019 / Wikipedia EN. Wikipedia - EN (False positives and false negatives) ~ - False_positive_error Wikipedia Lemma: Fictitious entry (Artikel) Geraadpleegd 16-feb-2010 / Wikipedia EN, Wikipedia (fictitious entry) ~ Wikipedia Lemma: Gegevenstype (Artikel) Geraadpleegd op 10-dec-2009 / Wikipedia NL, Gegevenstype: Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Grokken (Artikel) Geraadpleegd 11-mrt-2011 / Wikipedia NL, Wikipedia EN (grokken) ~ Wikipedia NL (grokken) ~ Zie ook ~ Pagina 101 van 111

102 Wikipedia Lemma: Hacker (Artikel) Wikipedia NL, Simple wiki (hacker) ~ Wikipedia (hacker) ~ Wikipedia Lemma: Heuristiek (Artikel) Geraadpleegd 20-sep-2010 / Wikipedia NL, Heuristiek Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Hyperoniem (Webpagina) Geraadpleegd 13-apr-2009 / Wikipedia NL, Wikipedia (hyperoniem) ~ Wikipedia Lemma: Hyponiem (Webpagina) Geraadpleegd 13-apr-2009 / Wikipedia NL, Wikipedia (hyponiem) ~ Wikipedia Lemma: Informatiebeveiliging (Artikel) Geraadpleegd 8-mei-2019 / Wikipedia NL, Informatiebeveiliging ~ Wikipedia Lemma: Informatiesysteem (Artikel) Geraadpleegd 4-dec-2007 / Wikipedia NL, Informatiesysteem Wikipedia ~ Pagina 102 van 111

103 Wikipedia Lemma: Information Lifecycle Management (Artikel) Geraadpleegd 25-okt-2007 / Wikipedia EN, ILM Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Meetkunde (Artikel) Geraadpleegd 21-jan-2008 / Wikipedia NL, Wikipedia (meetkunde) ~ Wikipedia Lemma: Namespace (Artikel) Geraadpleegd 3-jun-2009 / Wikipedia EN, Wikipedia (namespace) ~ Wikipedia Lemma: Nomenclatuur (Webpagina) Geraadpleegd 28-mei-2009 / Wikipedia NL, Wikipedia (nomenclatuur) ~ Wikipedia Lemma: Obfuscatie (Artikel) Geraadpleegd 4-mei-2019 / Wikipedia NL, Wikipedia - NL (Obfuscatie) ~ * Wikipedia lemma: Object-oriented ontology (Artikel) Geraadpleegd 24-apr-2016 / Wikipedia EN, Doxing Wikipedia ~ Zie ook ~ Pagina 103 van 111

104 Wikipedia Lemma: Ontology (Bericht) Geraadpleegd 28-jun-2014 / Wikipedia EN, Ontology Wikipedia (EN) ~ Wikipedia Lemma: Panoramavrijheid (Artikel) Geraadpleegd 21-jun-2015 / Wikipedia NL, Panoramavrijheid Wikipedia ~ Wikipedia - (Vrijheid van panorama) ~ Wikipedia Lemma: Paspoort (Artikel) Geraadpleegd 18-dec-2009 / Wikipedia NL, Wikipedia (Paspoor) ~ Wikipedia Lemma: Persistentie (Artikel) Geraadpleegd 22-nov-2007 / Wikipedia NL, Persistentie Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Proof of concept (Artikel) Geraadpleegd 4-dec-2007 / Wikipedia EN, Proof of Concept Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Rechtspersoon (Artikel) Geraadpleegd 13-feb-2012 / Wikipedia NL, Wikipedia (Rechtspersoon) ~ Pagina 104 van 111

105 Wikipedia Lemma: Rijbewijs (Artikel) Geraadpleegd 18-dec-2009 / Wikipedia NL, Wikipedia Canon (Rijbewijs) ~ Wikipedia Lemma: Robotic Process Automation (Artikel) Geraadpleegd 18-jul-2019 / Wikipedia, Wikipedia - EN (Robotic Process Automatiion) ~ Wikipedia - NL (Robotgestuurde procesautomatisering) ~ Wikipedia Lemma: Schrift (Artikel) Geraadpleegd op 19-dec-2019 / Wikipedia NL, Wikipedia - NL (Schrift) ~ Wikipedia Lemma: Semantiek (Artikel) Geraadpleegd 23-jul-2009 / Wikipedia NL, Wikipedia (semantiek) ~ Wikipedia Lemma: Sjabloon (Artikel) Geraadpleegd 28-dec-2007 / Wikipedia nl, Sjabloon Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Sociale media (Artikel) Geraadpleegd 16-jan-2012 / Wikipedia NL, Wikipedia (Sociale media) ~ Pagina 105 van 111

106 Wikipedia Lemma: Stigmergie (Artikel) Geraadpleegd 11-mrt-2010 / Wikipedia NL, Wikipedia (Stigmergie) ~ Wikipedia Lemma: Textualiteit (Artikel) Wikipedia NL, Wikipedia (tekstualiteit) ~ Wikipedia (textuality) ~ Wikipedia Lemma: Toegevoegde realiteit (Artikel) Geraadpleegd 26-jun-2009 / Wikipedia NL, Wikipedia (augmented reality) ~ Wikipedia (toegevoegde realiteit) ~ Wikipedia Lemma: Transclusion (Artikel) Geraadpleegd 2-nov-2014 / Wikipedia EN, Wikipedia (Transclusion) ~ Wikipedia (Transclusion) idem ~ Wikipedia Lemma: Typologie (Artikel) Geraadpleegd 1-mei-2013 / Wikipedia NL, Typologie Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Vapourware (Artikel) Geraadpleegd 6-okt-2016 / Wikipedia NL, Wikipedia - NL - (Vapourware) ~ Pagina 106 van 111

107 Wikipedia Lemma: Variabele (Artikel) Geraadpleegd 22-nov-2007 / Wikipedia NL, Variabele Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Vlak (Artikel) Geraadpleegd 6-dec-2007 / Wikipedia nl, Vlak Wikipedia ~ Wikipedia Lemma: Web scraping (Artikel) Geraadpleegd 27-sep-2019 / Wikipedia EN, Wikipedia - EN (Data scraping) ~ Wikipedia - EN (Web scraping) ~ Wikipedia Lemma: Webservice (Artikel) Geraadpleegd 29-mrt-2011 / Wikipedia nl, Wikipedia (webservice) ~ Wikipedia Lemma: Wiki (Artikel) Geraadpleegd 21-sep-2019 / Wikipedia NL, Wikipedia - NL (Wiki) ~ Wikipedia: Erkenntnis (Artikel) Geraadpleegd 12-mrt-2014 / Wikipedia DE, Wikipedia (Erkenntnis) ~ Wiktionary (Erkenntnis) ~ Pagina 107 van 111

108 Wikipedia: Lemma Freemium (Artikel) Geraadpleegd 20-jul-2018 / Wikipedia NL, Wikipedia:Lemma: directory (computing) (Artikel) Geraadpleegd 3-mei-2018 / Wikipedia EN, Directory Wikipedia ~ Woordenboek van de actualiteit (Bericht) Intermediair 20-sep Woordenlijst Ministerie van Financiën (Publicatie) Ministerie van Financiën, Den Haag, Site ministerie van Financiën ~ Woordenlijst op de website ~ Woordsystemen; Theorie en praktijk van thesauri en trefwoordsystemen H. Magrijn en S.A. Th. M. Pontzen, G.J.A. Riesthuis, J.D. Schipper, G.J. Wijnands (Publicatie) NBLC uitgeverij, Den Haag, ISBN Google books ~ v=onepage&q=&f=false The Word Spy Paul McFedries (Website) Copyright Paul McFedries and Logophilia Limited, Digifeiter ~ The Word Spy ~ Pagina 108 van 111

109 WordNet; a lexical database for the English language (Website) Cognitive Science Laboratory Princeton University, Princeton, NJ, Google (definities code - en) ~ WordNet ~ WordNet - Code ~ WordNet - wngloss - glossary of terms used in WordNet system ~ Workflow Management Coalition - Terminology and Glossary English; WFMC-TC-1011 Ver 3 (Rapport) The Workflow Management Coalition Specification, Winchester, Issue /05/1999 Achtergrond ~ Tekst op internet (PDF) ~ * Workflow-systemen zijn niet flexibel genoeg; Administratieve bedrijfsprocessen zijn niet te vergelijken met een fabricageproces Richard van Tol (Artikel) Automatisering Gids 17-mrt Workflow-tools aan elkaar gewaagd. ; Serc evaluatieproject werkstroombeheer Marjanne Baumann (Artikel) Computable 21-okt-1994 /, blz 29 en 31 The world factbook (Website) Geraadpleegd 21-mrt-2015 / Central intelligence agency. The world factbook ~ Uitleg met definities ~ The world of documents Gerald P. Michalski (Artikel) Byte, april 1991 Pagina 109 van 111

110 You thought fake news was bad? Deep fakes are where truth goes to die (Artikel) The guardian 12-nov-2018 /, Artikel The guardian ~ Zaken in zicht; GFO-zaken (Publicatie) VNG Uitgeverij, Den Haag, Versie 7 oktober 2004 ISBN EGEM - GFO-zaken ~ zaken EGEM- Stuf 2 ~ Publicatie op internet ~ Ze weten alles Frits Bloemendaal (Artikel) HP/De tijd 8-sep Electronic Frontier Foundation ~ Electronic Privacy and Information Center ~ Onderzoeksbureau Jansen en Jansen ~ Registratiekamer ~ * Zorg goed voor uw bedrijfskritieke informatie! Martin de Haas (Artikel) Facto Magazine, nummer 4, 2005 Tekst op internet ~ Pagina 110 van 111

111 Een verzameling termen in de vorm van een woordenboek (dictionary) met verwijzing naar andere termen in de vorm van een thesaurus. Centraal staat het thema informatiebeheer, een vertaling van records management. De termen zijn afkomstig uit verschille Inlichtingen over dit overzicht bij Rienk Jonker datum afdruk = datum versie Pagina 111 van 111