ONKRUIDBESTRIJDING IN GRASLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONKRUIDBESTRIJDING IN GRASLAND"

Transcriptie

1 ONKRUIDBESTRIJDING IN GRASLAND Voorjaars- en Zomeronkruiden Solutions for the Growing World

2 Inhoud P3 WAT LEVERT EEN ONKRUIDBESTRIJDING OP? P3 Significante toename van de opbrengst P4-5 Duidelij ke verbetering van de kwaliteit van het ruwvoer P6-7 DE GRASLANDHERBICIDEN VAN DOW AGROSCIENCES P8-9 BESTRIJDING VAN VOORJAARSONKRUIDEN P10-11 BESTRIJDING VAN ZOMERONKRUIDEN P12-13 ONKRUIDBESTRIJDING IN JONG GRASLAND P14-15 BESTRIJDING VAN SPECIFIEKE PROBLEEMONKRUIDEN P GIFTIGE ONKRUIDEN P19 TABEL GIFTIGE ONKRUIDEN 2

3 Wat levert een onkruidbestrijding op? Significante toename van de opbrengst Een eerste maar heel belangrij k direct resultaat van het uitvoeren van een onkruidbestrij ding is de meeropbrengst. Gedurende verschillende jaren, voerde ARI in Nederland in opdracht van Dow AgroSciences proeven uit waarbij de opbrengst nauwkeurig werd bepaald. In deze proeven waren hoofdzakelij k paardenbloemen en boterbloemen aanwezig zoals in de praktij k vaak voorkomt. Gemiddeld werd een opbrengsttoename van 25% vastgesteld na het uitvoeren van een onkruidbestrij ding! Dit is gemakkelij k te verklaren: wanneer in een weide of grasland verschillende onkruiden voorkomen, dan nemen deze de plaats in van gras. Vooral wanneer er onkruiden voorkomen met een uitgebreid rozet zoals paardenbloemen of grote planten zoals ridderzuring, dan nemen deze veel (kostbare) plaats in. De opbrengsttoename zal dan ook in eerste plaats bepaald worden door het type onkruiden die in het grasland voorkomen. Daarnaast zorgen de onkruiden voor veel concurrentie met het gras: alle water en meststoffen die de onkruiden opnemen, zij n niet meer ter beschikking voor het gras. Een onkruidbestrij ding stopt deze concurrentie en zorgt dus voor een optimale grasopbrengst. Gemiddeld zal een onkruidbestrij ding dus heel wat extra kilo s droge stof opleveren wat zich meteen vertaald in een extra financiële surplus! Uiteraard is het hierbij van belang om tij dig de onkruidbestrij ding uit te voeren, voordat de grasgroei eronder lij dt. De ideale periode is hierbij van maart tot mei naargelang de groeiperiode van het onkruid % MEEROPBRENGST KG DROGE STOF PER HA Zonder onkruidbestrijding Met onkruidbestrijding 3

4 Duidelijke verbetering van de kwaliteit van het ruwvoer In dezelfde proeven werd ook de kwaliteit van het vers gras en de onkruiden gemeten. De kwaliteit van ruwvoer wordt in hoofdzaak bepaald door een viertal parameters zij nde de voederwaade, het darmverteerbaar eiwit, de structuurwaarde en het droge stofgehalte. Onderstaande grafieken geven de analyseresultaten weer van de voederwaarde (VEM) en het darmverteerbaar eiwit (DVE) van diverse onkruiden en vers gras in VEM - WAARDE* DVE - WAARDE* VEM WAARDE Paardenbloem Muur Zuring Distel Brandnetel Vers gras DVE WAARDE Paardenbloem Muur Zuring Distel Brandnetel Onkruid Vers gras *Analyses uitgevoerd door BLGG (Nederland) De VEM-waarden variëren voor de verschillende onkruiden maar gemiddeld genomen is de voederwaarde van vers gras 28% hoger dan de voederwaarde van het onkruid. Hetzelfde beeld zien we voor het DVE-gehalte waar vers gras gemiddeld 31% meer darmverteerbaar eiwit bevat dan onkruid. Ook voor de structuurwaarde en het droge stofgehalte was er gedurende de verschillende proefjaren een duidelij k hogere waarde voor het vers gras dan voor de onkruiden. Concreet betekent dit dus dat hoe meer onkruiden het grasmengsel bevat, des te lager de kwaliteit en de voederwaarde van het ruwvoer is! 4

5 Het vervoederen van kwalitatief hoger ruwvoer heeft een invloed op de voereffciëntie of het aantal liter melk per kg voer. 100 VEM verschil per kg DS gras X 13 kg DS opname per dag per koe = 1300 VEM 1300 VEM / 442 VEM per L melk = 3 L melk per dag per koe extra Het verschil tussen een minder goed en goed beheerd grasland bedraagt ruwweg 100 VEM-eenheden. Reken daarbij een gemiddelde opname van 13 kg DS/dag dan komt dit neer op 1300 VEM-eenheden extra. Voor de productie van 1 L melk heeft de koe ongeveer 442 VEMeenheden nodig. Dit betekent dus ongeveer 3 L melk per koe extra door haar kwalitatief ruwvoer te geven. Als dit kwalitatief beter ruwvoer op het bedrijf kan geproduceerd worden, dan heeft dit op termijn zeker en vast een invloed op de rentabiliteit van een melkveebedrijf. Zeker wanneer je weet dat ongeveer 60% van de voerkosten ruwvoerkosten zijn, is opbrengst en kwaliteit van eigen grond voor groot belang voor het bedrijfsrendement. Samengevat levert een onkruidbestrijding in grasland direct een hogere opbrengst alsook kwalitatief beter ruwvoer. Op deze manier is een onkruidbestrijding heel snel terug verdiend! 5

6 De graslandherbiciden AZ 500 (100 ml/ha) Erkenningsnummer: 7573P/B Samenstelling: isoxaben 500 g/l Werkt uitstekend op de meeste eenjarige onkruiden: muur, herderstasje, herik, kamille, melganzevoet AZ bestrijdt gedurende meerdere weken de kiemende onkruiden. Toepassen kort na de zaai, liefst op vochtige bodem. BOFIX (6 L/ha) Erkenningsnummer: 8171P/B Samenstelling: Clopyralid 20 g + fluroxypyr 40 g + MCPA 200 g/l BOFIX is vooral geschikt voor de bestrijding van meerjarige onkruiden zoals akker- en melkdistel, boterbloemen, grote brandnetel, paardenbloem en zuring. BOFIX is echter ook uitstekend tegen eenjarige onkruiden zoals muur, herderstasje, melganzevoet, veelknopigen en zwarte nachtschade. BOFIX moet worden toegepast op planten met een goede sapstroom die nog geen bloemstengel hebben gevormd. BOFIX kan worden toegepast tussen 15 C en 25 C. Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen KART/ATACO (1,2 L/ha) Erkenningsnummer: 9463P/B / 9508P/B Samenstelling: Florasulam 1 g + fluroxypyr 100 g/l Door de combinatie van fluroxypyr en florasulam werken KART en ATACO oa. zeer goed op muur en veelknopige onkruiden. Daarnaast worden ook jonge zuring en jonge brandnetel goed bestreden. Kan gebruikt worden vanaf 10 C. Inzetbaar vanaf het 3-blad stadium van het gras Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen BOFORT (2 L/ha) Erkenningsnummer: 9612P/B Samenstelling: Aminopyralid 30 g + fluroxypyr 100 g/l BOFORT is de ideale oplossing tegen sterk ontwikkelde zuring, distels, grote brandnetel en Jacobskruiskruid. Ook wanneer de bloemknoppen verschijnen, biedt BOFORT nog een goede bestrijding. Omwille van de kans op residu van aminopyralid met schade in andere teelten als gevolg, mag BOFORT vollevelds enkel toegepast worden in permanente weiden zonder aansluitende stal! BOFORT kan reeds worden gebruikt vanaf 5 C maar een actieve groei van de plant is aangewezen. Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen GARLON SUPER (2 L/ha) Erkenningsnummer: 9758P/B Samenstelling: Aminopyralid 30 g + triclopyr 240 g/l GARLON SUPER is hét middel tegen probleemonkruiden! Distels, grote zuring, klaverzuring, akkerpaardestaart, bereklauw... worden uitstekend bestreden maar ook halfhoutachtige planten zoals bramen, verhoutte brandnetels en Japanse duizendknoop. Omwille van de kans op residu van aminopyralid met schade in andere teelten als gevolg, mag GARLON SUPER vollevelds enkel toegepast worden in permanente weiden zonder aansluitende stal! Toe te passen bij temperaturen tussen 15 en 25 C. Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen 6

7 van Dow Agrosciences PRIMUS (100 ml/ha) Erkenningsnummer: 9074P/B Samenstelling: Florasulam 50 g/l Werkt uitstekend op zowel eenjarige onkruiden: muur, herderstasje, kamille, kruiskruid als meerjarige onkruiden: boterbloem, paardenbloem, jong Jacobskruiskruid PRIMUS is weinig temperatuursgevoelig ( vanaf 5 C tot 25 C) en kan daardoor al vroeg in het voorjaar ingezet worden. Inzetbaar vanaf het 3-blad stadium van het gras. Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen PRIMSTAR (2 L/ha) Erkenningsnummer: 9327P/B Samenstelling: Florasulam 2.5 g + fluroxypyr 100 g/l Door de toevoeging van fluroxypyr aan florasulam werkt PRIMSTAR nog breder en sneller dan PRIMUS. PRIMSTAR is ideaal voor een vroege bestrijding van zowel eenjarige onkruiden: muur, herderstasje, kamille, kruiskruid, varkensgras als meerjarige onkruiden: boterbloem, paardenbloem, jong Jacobskruiskruid, jonge zuring, brandnetel Kan gebruikt worden vanaf 10 C. Inzetbaar vanaf het 3-blad stadium van het gras. Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen STARANE FORTE (0,54 L/ha) Erkenningsnummer: 10260P/B Samenstelling: Fluroxypyr 333 g/l STARANE FORTE wordt meestal gebruikt ter versterking van een ander herbicide tegen muur, brandnetels en zuring. Toe te passen bij temperaturen vanaf 10 C. Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen SILVANET (2-3 L / 100 L water) Erkenningsnummer: 8629P/B Samenstelling: Fluroxypyr 20 g + triclopyr 60 g/l SILVANET bestrijdt perfect houtachtigen en bramen. Ook akkerwinde, haagwinde, oude zuring, schermbloemige onkruiden en Japanse duizendknoop worden door SILVANET goed bestreden. SILVANET bevat geen aminopyralid en kan daardoor wel worden toegepast in permanente weiden met stal. Toe te passen bij temperaturen vanaf 15 C. Wachttijd voor begrazen of maaien: 14 dagen TREVISTAR (1,5 L/ha) Erkenningsnummer: 9799P/B Samenstelling: Florasulam 2.5 g + fluroxypyr 100g + clopyralid 80 g/l Door de toevoeging van clopyralid aan fluroxypyr en florasulam bezit TREVISTAR een zeer breed spectrum. Hierdoor bestrijdt TREVISTAR naast de eenjarige onkruiden: muur, herderstasje, kamille, kruiskruid, varkensgras en de meerjarige onkruiden: boterbloem, paardenbloem, jong jacobskruiskruid, jonge zuring en brandnetel ook distels, klein hoefblad en smalle weegbree. Toe te passen naargelang de onkruidsoort vanaf C. Inzetbaar vanaf het 3-blad stadium van het gras. Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen 7

8 Bestrijding van voorjaarsonkruiden Voorjaarsonkruiden zoals muur, herderstasje, paardenbloem en boterbloem kunnen zich al bij relatief lage temperaturen ontwikkelen. Daarom komen ze ook al snel voor in de kale plekken die na de winter zijn overgebleven. Deze voorjaarsonkruiden zorgen al vanaf het begin van de groei voor concurrentie met het gras. Daarom is een bestrijding in maart-april aan te raden. Het vroeg stoppen van deze concurrentie zal ongetwijfeld de uiteindelijke opbrengst optimaliseren. De weiden zo snel mogelijk na de winter beoordelen, zorgt voor een efficiënte onkruidbestrijding en een goed onderhoud van de weide. De voordelen van een vroege onkruidbestrijding zijn dan ook duidelijk Een onkruidbestrijding in maart-april bestrijdt uitstekend alle voorjaarsonkruiden. Jonge, groeikrachtige onkruiden zijn namelijk veel gevoeliger dan oude onkruiden. De concurrentie tussen onkruid en gras wordt onmiddellijk gestopt. Hierdoor wordt een hogere grasopbrengst van betere kwaliteit bekomen. April is de ideale periode voor weidevernieuwing en doorzaai. Door het inzaaien van kale plekken kan de graszode zich snel herstellen. De dieren zijn vaak nog op stal tot half april. Hierdoor hoeven de dieren tijdens de behandeling niet uit de weide verwijderd te worden. Sommige giftige onkruiden zoals Jacobskruiskruid kunnen reeds vroeg worden bestreden! De jonge onkruiden zitten nog onderin het gras waardoor er achteraf geen problemen zijn met grazende dieren of met hooi dat deze giftige onkruiden bevat. Omdat PRIMUS, TREVISTAR, PRIMSTAR en KART/ATACO weinig temperatuursgevoelig zijn, kunnen ze reeds perfect ingezet worden in maart-april. PRIMUS (100 ml/ha) : indien vooral herderstasje, kamille, muur, boterbloem of paardenbloem aanwezig is. PRIMSTAR (2 L/ha) of TREVISTAR (1,5 L/ha): indien er naast herderstasje, kamille, muur, boterbloem en paardenbloem ook varkensgras, jonge zuring, jonge dovenetel of jonge brandnetel voorkomt. KART/ATACO (1,2 L/ha) : indien vooral muur, varkensgras, jonge zuring en jonge brandnetel aanwezig is. 8

9 PRIMUS - PRIMSTAR - TREVISTAR - KART/ATACO Herderstasje Kruipende boterbloem Muur Pardenbloem Paarse dovenetel Ridderzuring 9

10 Bestrijding van zomeronkruiden Eind april begin mei gaan de meerjarige zomeronkruiden zich volop ontwikkelen. Veel van deze typische zomeronkruiden zoals ridderzuring en distels beschikken over een uitgebreid worstelstelsel wat de bestrijding niet altijd eenvoudig maakt. Op dergelijke wortelonkruiden geven groeistoffen, omwille van hun goede systemiciteit, de beste resultaten. De temperaturen zijn vanaf eind april voldoende hoog om deze middelen succesvol in te zetten. De meeste groeistoffen hebben niet alleen voldoende temperatuur nodig maar ook een goede saptroom. Maai daarom oude planten eerst en laat ze hergroeien, nadien kunnen ze opnieuw goed bestreden worden. Bestrijd de onkruiden bij voorkeur vóór het doorschieten. Hoe ouder de plant des te moeilijker de bestrijding. BOFIX (6 L/ha) is een passe-partout product tegen netels, distels, zuring, paardenbloem en boterbloemen. Best inzetten op planten met een actieve groei en vóór de vorming van de bloemstengel. BOFIX geeft geen residu in mest zodat het in alle gras- en weiland kan toegepast worden. BOFORT (2 L/ha) is aangewezen indien er sterk ontwikkelde distels, grote zuring en Jacobskruiskruid voorkomen. BOFORT kan ook nog gebruikt worden bij het verschijnen van de bloemknoppen. BOFORT werkt uitstekend op onkruiden die al jaren woekeren op dezelfde plaats en daardoor een uitgebreid wortelstelsel hebben opgebouwd. BOFORT mag echter enkel op permanente graasweiden zonder aansluitende stal toegepast worden. GARLON SUPER (2 L/ha) indien grote zuring, distels, verhoutte brandnetels, schermbloemigen, bramen en houtachtigen. Kan ook nog worden gebruikt wanneer de bloemknoppen verschijnen. GARLON SUPER mag enkel op permanente graasweiden zonder aansluitende stal toegepast worden. Akkerdistel Akkermelkdistel BELANGRIJKE WAARSCHUWING BOFORT en GARLON SUPER mogen enkel toegepast worden op permanente graasweiden die niet aansluiten op de stallen omdat beide producten gedurende enkele maanden residu kunnen nalaten in de planten en de mest. Hierdoor is het noodzakelijk dat alle mest en alle gras op de graasweiden aanwezig blijft. Wanneer er mest, silogras of hooi van een behandeld grasland in de stallen terechtkomt, kan dit aanleiding geven tot residu in de mest. Deze mest kan bij gebruik in gevoelige teelten zoals aardappelen of bieten schade veroorzaken. 10

11 BOFIX - BOFORT - GARLON SUPER Duizendblad Fluitekruid Grote brandnetel Kruipende boterbloem Ridderzuring Speerdistel 11

12 Onkruidbestrijding De onkruidbestrij ding in jong grasland vraagt vaak om een specifieke benadering. Niet alleen is er de sterke concurrentie met het onkruid, bovendien is het jonge gras ook een stuk gevoeliger. Een vroege onkruidbestrij ding is nochtans heel belangrij k om een goede vestiging van het gras te verkrij gen. In jong grasland hebben we meestal te maken met eenjarige onkruiden zoals muur, melganzevoet, kamille, kruiskruid, herderstasje... Voor de opkomst van het gras AZ (100 ml/ha) is ideaal om kort na de zaai toe te passen om kieming van nieuwe onkruiden te vermij den. AZ heeft breed spectrum en bestrij dt akkerviooltje, ereprij s, melganzevoet, kamille, knopkruid, herderstasje, muur, kruiskruid... Let wel: AZ heeft voldoende vocht nodig om te werken. Na-opkomst van het gras PRIMUS (100 ml/ha), TREVISTAR (1 L/ ha) en PRIMSTAR (1 L/ha) zij n heel veilig voor jong gras en kunnen reeds vanaf 3-blad stadium toegepast worden. Ze bestrij den een heel breed spectrum onkruiden zoals muur, kamille, herderstasjes, herik, veelknopigen en zwarte nachtschade maar indien melganzevoet voorkomt, moet MCPA toegevoegd worden. BOFIX (4 L/ha) kan vanaf 3-4 blad worden gebruikt en bestrij dt een heel breed spectrum aan onkruiden zoals melganzevoet, muur, herderstasje, herik, veelknopigen en zwarte nachtschade. Indien grote kamille voorkomt, wordt best gemengd met PRIMUS, PRIMSTAR of TREVISTAR. 12

13 in jong grasland *UDVODQG 9/ LQGG

14 Bestrijding van specifieke Vooral schermbloemigen zijn moeilijk te bestrijden. Tot deze familie behoren onder meer bereklauw, fluitekruid, hondspeterselie en zevenblad. Ook sommige moeilijke composieten zoals boerenwormkruid, duizendblad, madeliefjes, speerdistel en Jacobskruiskruid zijn vaak moeilijk te bestrijden. Toch bestaan er ook voor deze specifieke onkruiden goede bestrijdingsmogelijkheden. In maai- en graasweiden MET een aansluitende stal BOFIX + PRIMUS bestrijdt zowel de schermbloemigen als de composieten maar wel liefst in jong stadium. BOFIX + STARANE FORTE is zeer goed tegen grote zuring en oude brandnetels. SILVANET bestrijdt goed de moeilijke schermbloemigen. Ook andere moeilijke onkruiden zoals akkerpaardestaart, Japanse duizendknoop, verhoutte brandnetels, klaverzuring en grote zuring worden goed bestreden. In maai- en graasweiden ZONDER aansluitende stal of door lokale toepassing BOFORT bestrijdt zeer goed al de moeilijke composiete onkruiden en grote zuring. GARLON SUPER bestrijdt zowel de moeilijke composiete als de moeilijke schermbloemige onkruiden. Ook andere moeilijke onkruiden zoals akkerpaardestaart, Japanse duizendknoop, verhoutte brandnetels, klaverzuring en grote zuring worden goed bestreden. Peen Invasie van Kaukasische bereklauw 14

15 probleemonkruiden Akkerpaardenstaart Kaukasische bereklauw Bereklauw Bramen Japanse duizendknoop Zevenblad 15

16 Giftige onkruiden Bepaalde onkruiden zijn giftig voor het vee. In oud grasland zijn vooral Jacobskruiskruid en scherpe boterbloem gekend om hun giftigheid. In nieuw gezaaid grasland vormen vooral zwarte nachtschade, herik en bingelkruid een gevaar voor het vee. Meestal bevatten deze giftige planten bitterstoffen zodat de dieren deze planten niet lusten. Na een onkruidbestrijding (bij het afsterven van de plant) of na het maaien of hooien verdwijnen deze bitterstoffen maar bij een aantal giftige onkruiden verdwijnen de toxische stoffen niet. Hierdoor komen de meeste vergiftigingen voor bij het vervoederen van silogras of hooi in de stal. Afgestorven giftige onkruiden in een graasweide kunnen alsnog voor problemen zorgen en worden daarom best eerst verwijderd uit de graasweide vooraleer het vee er terug wordt ingelaten. Een voorbeeld van een dergelijk giftig onkruid dat zijn toxische stoffen behoudt, is Jacobskruiskruid. Een bestrijding van deze giftige onkruiden is dus een absolute noodzaak! Het beste tijdstip voor de bestrijding is het vroege voorjaar zodat ze niet samen met het gras geoogst of gegeten kunnen worden. Tot slot enkele bruikbare tips om giftige onkruiden uit je weiden en grasland te houden Bestrijd giftige onkruiden vooraleer de dieren in de weide staan of vooraleer er gemaaid wordt. De meeste giftige onkruiden kunnen reeds perfect met een vroege voorjaarstoepassing en dus in een jong stadium bestreden worden. Bovendien groeit het gras snel terug over de bestreden onkruiden. In kale plekken kunnen giftige onkruiden zich massaal ontwikkelen en verspreiden. Grijp daarom tijdig in! Voeg eventueel AZ toe aan het bladherbicide om kieming van nieuwe onkruiden te voorkomen. Giftige onkruiden die pas behandeld worden eens ze sterk ontwikkeld zijn, worden best eerst uit de weide of het grasland verwijderd vooraleer er gegraasd of gemaaid wordt. Dit omdat sommige onkruiden giftig blijven nadat ze afgestorven zijn. Bingelkruid Herik 16

17 Giftige onkruiden Doornappel Hondsdraf Hondspeterselie Klaproos Stinkende gouwe Wolfsmelk 17

18 Giftige onkruiden Gevlekte scheerling Jacobskruiskruid Schapezuring Scherpe boterbloem Sint-Janskruid Zwarte nachtschade 18

19 Tabel giftige onkruiden NAAM ONKRUID NAAM TOXINE SYMPTOMEN GEVOELIGE DIEREN akkerpaardestaart antivitamine B vitamine B gebrek paard bingelkruid mercurialine buikloop-bloedingen rund-schaap doornappel hyoscyamine braken-spiertrillingen paard-rund-schaap gevlekte scheerling coniinine buikloop-verlamming-dood paard-rund guichelheil cyclamine darmontsteking-narcose paard herfsttijloos colchicine braken-ademhalingsproblemen paard-rund-schaap herik sinigine slaperigheid-darmstoornissen paard-rund-schaap hondsdraf glechomie hart-ademhalingsstoornissen paard hondspeterselie aethusine buikloop-verlamming paard-rund Jacobskruiskruid jacobine levercirose-spierzwakte-dood paard-rund-schaap klaproos rhoeadine slaperigheid-darmstoornissen paard-rund schapezuring oxaalzuur diarree-coma rund-schaap scherpe boterbloem ranunculine bloedingen-verlamming paard-rund Sint-Janskruid hypercine albinisme-huidirritatie paard-rund stinkende gouwe chelidonine slaperigheid-darmstoornissen paard-rund veldzuring oxaalzuur diarree-coma-dood rund-schaap vingerhoedskruid digitoxine hartritmevertraging paard-rund-schaap waterscheerling cicutxine verlamming-buikloop paard-rund wolfsmelk euphorbon krampen-braken rund-schaap zwarte nachtschade solanine braken-buikloop-dood paard-rund-schaap 19

20 Do.L.0314 Trademark of The Dow Chemical Company ( Dow ) or an affiliated company of Dow

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Inhoud Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Voordelen van een onkruidbestrijding in het najaar Middelen voor een onkruidbestrijding in het najaar

Nadere informatie

Groeistoffen in Weiland. Een onmisbare en betrouwbare partner! Basisonkruidbestrijding. goedkope en rendabele investering

Groeistoffen in Weiland. Een onmisbare en betrouwbare partner! Basisonkruidbestrijding. goedkope en rendabele investering Basisonkruidbestrijding = goedkope en rendabele investering Behandel elke weide minstens 1 keer om de 2 jaar Groeistoffen in Weiland Een onmisbare en betrouwbare partner! De onkruidbestrijding in grasland

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst Onkruidbestrijding in weiland in nazomer en herfst Inhoud Veel en goed ruwvoer Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Onkruidbestrijding in nazomer en najaar Middelen voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

15 ton ds. 7,5 ton ds. Bron: Opbrengst in kg ds per ha. kg meetmelk per ha

15 ton ds. 7,5 ton ds. Bron: Opbrengst in kg ds per ha. kg meetmelk per ha 1 2 17500 Opbrengst in kg ds per ha 15000 12500 10000 7500 15 ton ds 7,5 ton ds 5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 kg meetmelk per ha Bron: 3 Onkruid Vers gras Verschil VEM (Voederwaarde)

Nadere informatie

EDITIE Onkruidbestrijding in grasland in nazomer en herfst

EDITIE Onkruidbestrijding in grasland in nazomer en herfst EDITIE 2017 Onkruidbestrijding in grasland in nazomer en herfst INHOUD 1 - Onkruidbestrijding in grasland in nazomer en herfst 4 2 - Advies TAPIR in grasland 6 3 - Zuringbestrijding: hoe het beste resultaat

Nadere informatie

EDITIE Onkruidbestrijding in grasland. Voor beter ruwvoer

EDITIE Onkruidbestrijding in grasland. Voor beter ruwvoer EDITIE 2018 Onkruidbestrijding in grasland Voor beter ruwvoer INHOUD 1 - TAPIR: de opvolger van PRIMSTAR in grasland 2 - Proefveldresultaten 3 - Voordelen onkruidbestrijding 4 - Zuringbestrijding 5 - Mogelijkheden

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in grasland Meer onkruid door droge zomer 2018 EDITIE 2019

Onkruidbestrijding in grasland Meer onkruid door droge zomer 2018 EDITIE 2019 Onkruidbestrijding in grasland Meer onkruid door droge zomer 2018 EDITIE 2019 INHOUD 1 Voorwoord Corteva Agriscience; een nieuwe naam in de agrarische wereld. 1 2 3 4 Voorwoord Terugblik 2018 Zuring bestrijding

Nadere informatie

Onkruidbestrijding wintergraan EDITIE 2019

Onkruidbestrijding wintergraan EDITIE 2019 Onkruidbestrijding wintergraan EDITIE 2019 INHOUD 1 Voorwoord Corteva Agriscience; een nieuwe naam in de agrarische wereld. 1 2 3 4 Voorwoord Onkruidbestrijding graan algemeen Indien breedbladige onkruiden

Nadere informatie

INHOUD. Benut een goede gelegenheid in het voorjaar zodra die zich voordoet om effectief onkruid te bestrijden

INHOUD. Benut een goede gelegenheid in het voorjaar zodra die zich voordoet om effectief onkruid te bestrijden Onkruidbestrijding wintergraan 2018 INHOUD 1 Praktische aandachtspunten voorjaars onkruidbestrijding 2 Breedbladige onkruiden en onkruidgrassen 3 Breedbladige onkruiden 4 Klein kruiskruid in graan 100%

Nadere informatie

Gazonzaden en onkruidbestrijding

Gazonzaden en onkruidbestrijding Gazonzaden en onkruidbestrijding in gazon Iedere tuinliefhebber kan genieten van een groen gazon zonder onkruiden. Een correcte bemesting is belangrijk om het gazon optimaal te laten groeien en onkruiden

Nadere informatie

Examenlijst onkruiden open teelten. Beeldenbank

Examenlijst onkruiden open teelten. Beeldenbank Examenlijst onkruiden open teelten Beeldenbank Exported on 02/03/2018 1 Table of Contents 1 Table of Contents...2 Table of Contents 2 Akkerdistel 1 De akkerdistel is een overblijvende plant tot een hoogte

Nadere informatie

Dow AgroSciences. Primstar 5 L PET IRRITEREND MILIEUGEVAARLIJK UN 3082

Dow AgroSciences. Primstar 5 L PET IRRITEREND MILIEUGEVAARLIJK UN 3082 Primstar HERBICIDE UN 3082 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN WINTER- EN ZOMERGRANEN, GRASZAADTEELT, GRASZODENTEELT, WEILANDEN, GAZONS EN SPORTVELDEN, GRASGROENBEMESTERS TOELATINGSNUMMER : 12585

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (vo

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (vo PrimstarTM HERBICIDE ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN WINTER- (m.u.v. kanariezaad) EN ZOMERGRANEN, GRASZAADTEELT, GRASZODENTEELT, GRASACHTIGE GROENBEMESTERS, VOEDERGRASLAND en GRASVEGETATIE TOELATINGSNUMMER

Nadere informatie

Hazerswoude

Hazerswoude Hazerswoude 8-2-2017 www.erkenningen.nl Emissie Agrarisch meetnet Waterschap 2009 2012 Roulerend meetnet. Elke teelt eens in de drie jaar gemeten. 2013 en verder Vast meetnet. Teelten worden elk

Nadere informatie

Het Product. De Werking

Het Product. De Werking Safari Dossier Het Product Safari is een herbicide voor gebruik in suikerbieten en voederbieten. Safari is een gebruiksvriendelijke dry flowable (spuitkorrel) en bevat 50% van de werkzame stof triflusulfuron-methyl.

Nadere informatie

GRASLAND. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ADLO (Voorlichting en Vorming)

GRASLAND. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ADLO (Voorlichting en Vorming) Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ADLO (Voorlichting en Vorming) GRASLAND A. Demeyere, E. Hofmans, F. Meurrens - Enkel voor persoonlijk gebruik - D. Coomans, G. Rombouts - Nadruk verboden - Ellips,

Nadere informatie

IBS Zaaien, poten en planten

IBS Zaaien, poten en planten IBS Zaaien, poten en planten Breed scala aan middelen toegelaten in snijmaïs Mogelijk wisselen ook als mais op mais wordt geteeld Voorzichtig met hoge doseringen 10-15% lagere opbrengsten Via internet

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (vo

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (vo Primstar HERBICIDE ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN WINTER- EN ZOMERGRANEN, GRASZAADTEELT, GRASZODENTEELT, WEILANDEN, GAZONS EN SPORTVELDEN, GRASGROENBEMESTERS TOELATINGSNUMMER : 12585 N W4 Bevat

Nadere informatie

Bruikbare herbiciden in potchrysant

Bruikbare herbiciden in potchrysant Bruikbare herbiciden in potchrysant - Alle teelten 1, Sierplanten 1,1, sierbomen en -heesters 1,1,1, coniferen (sierbomen) open lucht incl. boom- en struikenkwekerijen Kerstsparren onder bescherming open

Nadere informatie

http://www.mijntuingeheim.nl

http://www.mijntuingeheim.nl http://www.mijntuingeheim.nl Onkruiden herkennen voor dummys (e-book). Beste tuinliefhebber, In dit ebook vindt u een lijst van de meest voorkomende onkruiden met foto om ze te herkennen en wieden in de

Nadere informatie

INNOVATIEF IN GRANEN

INNOVATIEF IN GRANEN INNOVATIEF IN GRANEN 1 ARYLEX UNIEKE WERKINGSWIJZE Arylex TM behoort tot een nieuwe chemische familie binnen de synthetische auxines Arylex TM of halauxifen-methyl behoort tot de familie van de Arylpicolinaten

Nadere informatie

Een bodemherbicide met meerwaarde in diverse teelten

Een bodemherbicide met meerwaarde in diverse teelten Een bodemherbicide met meerwaarde in diverse teelten 1 Het nieuwe bodemherbicide AZ 500 electief & veilig terk tegen breedbladige onkruiden Uitstekende duurwerking 2 Inhoud AZ de toelating AZ eigenschappen

Nadere informatie

Weersinvloeden op oogst Actualiteiten Ruwvoerteelten. Weersinvloeden op oogst Weersinvloeden op oogst Januari.

Weersinvloeden op oogst Actualiteiten Ruwvoerteelten. Weersinvloeden op oogst Weersinvloeden op oogst Januari. Actualiteiten Ruwvoerteelten Mei Juni 1 Juli Juli Oktober Oktober 2 Oktober Oktober Terugblik 2015 & Vooruit kijken op 2016 3 Wat is mijn droge stof opbrengst? 1 e snede 4.000 31% 2 e snede 3.000 23% 3

Nadere informatie

Gallant 2000TM. voor een betrouwbare bestrijding van grassen.

Gallant 2000TM. voor een betrouwbare bestrijding van grassen. Gallant 2000TM voor een betrouwbare bestrijding van grassen www.dowagro.nl INHOUD 1 - DE WERKINGSWIJZE VAN GALLANT Een sterk systemisch bladherbicide 2 - TOELATING VAN GALLANT Bij bieten, uien, wortelen,

Nadere informatie

Kruidenrijk Grasland in de melkveehouderij

Kruidenrijk Grasland in de melkveehouderij Kruidenrijk Grasland in de melkveehouderij Dr. Ir. Wiepk Voskamp-Harkema Lector Duurzame melkveehouderij Leeuwarden, 11 juni 2018 Met dank aan Goaitske Iepema Hoe denk je over kruidenrijk grasland? Hoe

Nadere informatie

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden

Nadere informatie

Onkruid herkennen voor dummys

Onkruid herkennen voor dummys Geral Overbeek Onkruid herkennen voor dummys 2.1 Onkruid herkennen voor dummys 2.1 Geral Overbeek Schrijver, opmaak en fotografie: Geral Overbeek Coverontwerp: Heleen Verkerk 52 pagina s eboek

Nadere informatie

Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval. Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde

Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval. Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde Natuurmaaisel kan afval zijn Voor Nederland en Vlaanderen : Europese regelgeving = Kaderrichtlijn afvalstoffen Artikel 3 lid

Nadere informatie

Oeverplanten in Lelystad

Oeverplanten in Lelystad Oeverplanten in Lelystad Inleiding Lelystad is rijk aan water. Binnen de bebouwde kom is een blauwe dooradering aanwezig van talloze wateren. Om de waterbergingscapaciteit te vergroten en de leefomgeving

Nadere informatie

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer Edward Ensing Graslandvernieuwing nodig? Nee, waarom graslandvernieuwing? Voer genoeg? Geen vooruitgang rassen? Gras is groen en groeit vanzelf?

Nadere informatie

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 BB-082011 Grasgids voor Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 Belgisch Witblauw Groot in Gras Barenbrug Belgium NV Hogenakkerhoekstraat 19 9150 Kruibeke E-mail:

Nadere informatie

EC 200 UN 1993 TEGEN ONKRUIDEN

EC 200 UN 1993 TEGEN ONKRUIDEN EC 200 TEGEN ONKRUIDEN werkzame stof : fluroxypyr-meptyl formulering : emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte : 288 g/l toelatingsnummer : 12059 N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in grasland. Als loonwerker maak je het verschil!

Onkruidbestrijding in grasland. Als loonwerker maak je het verschil! Onkruidbestrijding in grasland Als loonwerker maak je het verschil! Inhoud Beste loonwerker, Bij onkruidbestrijding in grasland maak je als loonwerker het verschil. Want in veel gevallen adviseert de loonwerker

Nadere informatie

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr:

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr: Verigal D TEGEN ONKRUIDEN werkzame stoffen: 308 g/l Mecoprop-p 250 g/l Bifenox formulering: suspensie concentraat (SC) toelatingsnummer: 10194 N W.3 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor

Nadere informatie

CONSERVE PRO BOOMERANG TRACER

CONSERVE PRO BOOMERANG TRACER CONSERVE PRO BOOMERANG TRACER De ideale oplossing in kolen tegen koolvlieg en koolrupsen Solutions for the Growing World CONSERVE PRO, BOOMERANG en TRACER Spinosad, een uniek biologische insecticide Spinosad

Nadere informatie

Herbicidenproeven

Herbicidenproeven Herbicidenproeven 2013-2014 Marc Vissers Destelbergen 20 januari 2014 Proefmedewerkers Proefopstelling en Proefkeuringen: Frans Goossens, Yvan Cnudde, Willy Van loo, TC Begonia Proefbedrijf: Dirk Buysse

Nadere informatie

(on)kruiden kennen. Datum: woensdag 8 februari Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap

(on)kruiden kennen. Datum: woensdag 8 februari Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap (on)kruiden kennen Datum: woensdag 8 februari 2017 Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap 2 Denk aan de toets Aan het einde van deze presentatie gaan we na of je de belangrijke termen die besproken worden

Nadere informatie

Van optimale bodem naar optimaal voer!

Van optimale bodem naar optimaal voer! Van optimale bodem naar optimaal voer! Veehouderij en loonwerker informatiebijeenkomst 2016 www.tenbrinkebv.nl Van optimale bodem naar optimaal voer. Inleiding De beste wensen voor een gezond en gelukking

Nadere informatie

Basiscursus Ecologische Moestuin. Onkruid

Basiscursus Ecologische Moestuin. Onkruid Basiscursus Ecologische Moestuin Onkruid Onkruid: veel werk! Onkruid vergaat niet Het komt telkens terug Het groeit harder dan de groenten Wieden helpt maar tijdelijk Herbiciden: nee! Bijen (enz) sterven

Nadere informatie

Meer dan gras. Terreinstudie in de Bourgoyen

Meer dan gras. Terreinstudie in de Bourgoyen Meer dan gras Terreinstudie in de Bourgoyen Stad Gent - Educatieve Diensten - Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen - 2018 Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke - ( 09 226 15 01-7 bourgoyen.educatie@stad.gent

Nadere informatie

2015 Graszaadmengsels

2015 Graszaadmengsels 2015 Graszaadmengsels 3 TopDairyMix Melk Topmengsel voor maaien en beweiden TopDairyMix Weidegang Maximaal melken uit vers gras TopDairyMix Melk is een standvastig grasmengsel en zeer geschikt voor volop

Nadere informatie

Weidemengsels Informatie en productenoverzicht

Weidemengsels Informatie en productenoverzicht Weidemengsels 2019 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels Het wordt voor de veehouder steeds belangrijker om zo veel mogelijk ruwvoer zelf te telen. Lagere voerkosten zorgen voor een beter rendement.

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in kleinfruit en steenfruit Hans Puijk - Vlamings

Onkruidbestrijding in kleinfruit en steenfruit Hans Puijk - Vlamings Onkruidbestrijding in kleinfruit en steenfruit 11-02-2015 Hans Puijk - Vlamings Inhoud Herbicide 2014-2015 Ervaringen afgelopen jaar Ontwikkelingen Vraagje Hadden jullie vorig jaar genoeg middelen en toepassingen

Nadere informatie

1 0 SEP 2014. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

1 0 SEP 2014. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: [info@nmv.nu] dinsdag 9 september 2014 14:20 Diergezondheidsproblemen door Jacobskruiskruid B3584 Jacobskruiskruid.pdf; B3584 Bijlage Jacobskruiskruid.pdf Geachte

Nadere informatie

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering:

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: 64% dimethenamide-p Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 22

Nadere informatie

Creëren kruidenrijkgrasland

Creëren kruidenrijkgrasland Creëren kruidenrijkgrasland Nick van Eekeren Jan de Wit Projecten: Winst en Weidevogels, Koeien & Kruiden Partners: Van Hall Larenstein, VIC, PPP-Agro Kruidenrijk grasland op boerenland Vroeger extensieve

Nadere informatie

Plantenteelt maïs. Docent: Muhtezan Brkić

Plantenteelt maïs. Docent: Muhtezan Brkić Plantenteelt maïs Docent: Muhtezan Brkić Programma Chemische onkruidbestrijding in snijmaïs Kahoot graan en onkruiden Werkopdracht PowerPoint presentatie snijmaïs werk in groepen. Ma. 13 maart 1 ste toets

Nadere informatie

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof:

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: Butisan S Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l metazachloor Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 20/22 Schadelijk bij opname

Nadere informatie

Setanta Flo Toelatingsnummer: W1 Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Werkzame stof: propyzamide Gehalte: 400 g/l Inhoud: 5 l

Setanta Flo Toelatingsnummer: W1 Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Werkzame stof: propyzamide Gehalte: 400 g/l Inhoud: 5 l Setanta Flo Toelatingsnummer: 14233 W1 Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Werkzame stof: propyzamide Gehalte: 400 g/l Inhoud: 5 l Gevarenaanduidingen: Waarschuwing Verdacht van het veroorzaken

Nadere informatie

Soortenkennis O43. Bloemplanten

Soortenkennis O43. Bloemplanten Soortenkennis O43 Bloemplanten In deze presentatie krijg je meestal een foto te zien. Raad wat het is. Op de volgende pagina zie je de naam van de plant, met eventueel nog wat bijzondere kenmerken. Daarnaast

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg2

SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg2 Een exclusief clubje van 6 slobkousen deze keer op wandel aan de boorden van de Maas. Vanuit Kessenich wandelden ze tussen de grindputten naar de landtong van Kollegreend. Het is

Nadere informatie

GRASDUINEN IN HET GRAS

GRASDUINEN IN HET GRAS Ruraal Netwerk 25 april 2013 GRASDUINEN IN HET GRAS GEBRUIKSDOELSTELLINGEN VAN GRAS VOOR LANDBOUW Geert Rombouts Mathias Abts Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Voorlichting

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Hoe de onkruiden aanpakken in de maïsteelt in 2013?

Hoe de onkruiden aanpakken in de maïsteelt in 2013? Hoe de onkruiden aanpakken in de maïsteelt in 2013? 1. Terugblik 2012: de onkruidbestrijding verliep meestal goed Na een droge en zachte maand maart was april zeer vochtig met 21 regendagen. Een tiental

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIPLANT NV LICHTENBERGLAAN 2045

Nadere informatie

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Auteurs Gert Van de Ven, An Schellekens Wendy Odeurs Joos Latré 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Adviezen...

Nadere informatie

Onkruid in kassen Westland

Onkruid in kassen Westland Onkruid in kassen Westland C.J. Nonhof KNNV afdeling Delfland Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland

Nadere informatie

Voorwoord. Toki. Deze technische brochure bevat naast belangrijke algemene productinformatie ook handige tips voor een optimale toepassing van Toki.

Voorwoord. Toki. Deze technische brochure bevat naast belangrijke algemene productinformatie ook handige tips voor een optimale toepassing van Toki. Voorwoord Toki is hét bodemherbicide voor permanent onbeteelde terreinen. Daarnaast is het ook toegestaan op plaatsen onder vangrails, rondom verkeersborden en wegbebakingen waar plantengroei ongewenst

Nadere informatie

Maïsopbrengsten. Case study Verdien 395 per hectare met het bekalken van uw maïspercelen

Maïsopbrengsten. Case study Verdien 395 per hectare met het bekalken van uw maïspercelen Maïsopbrengsten Case study Verdien 395 per hectare met het bekalken van uw maïspercelen Het meeste onderzoek naar de effecten van bekalking op de maïsopbrengsten is gedateerd. De onderzoeken zijn gedaan

Nadere informatie

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers Meer melk uit uw ruwvoer Conserveringsmiddelen en broeiremmers > betere ruwvoerkwaliteit > smakelijk ruwvoer > hogere opname > lagere voerkosten Ecosyl: meer melk uit uw ruwvoer Op melkveebedrijven blijft

Nadere informatie

MEER GRAS MEER MELK. Haal meer rendement uit grasland

MEER GRAS MEER MELK. Haal meer rendement uit grasland MEER GRAS MEER MELK Haal meer rendement uit grasland INHOUD GRASLANDMANAGEMENT 4 ONKRUIDBESTRIJDING 6 WERKINGSTABEL 10 VOEDERWAARDE GRASSEN EN ONKRUIDEN 12 ADVIES ONKRUIDBESTRIJDING 15 KRINGLOOPWIJZER

Nadere informatie

Weiden. Beweidingssystemen

Weiden. Beweidingssystemen Weiden Beweidingssystemen Beweidingssystemen 1. Omweiden 2. Standweiden 3. Roterend standweiden 4. Stripweiden en rantsoenweiden 5. Weiden met robot 6. Overige weidesystemen 7. Zomerstalvoedering en Summerfeeding

Nadere informatie

Workshop: Overig ruwvoer en eigen krachtvoerteelt. Zijn er alternatieven? Huidige situatie voerteelt

Workshop: Overig ruwvoer en eigen krachtvoerteelt. Zijn er alternatieven? Huidige situatie voerteelt Overig ruwvoer en eigen krachtvoerteelt Huidige situatie voerteelt Zijn er alternatieven? Gras eiwit Mais energie zetmeel Aankoop krachtvoer om rantsoen compleet te maken. Voederbieten Soja Lupine Veldbonen

Nadere informatie

Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf.

Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf. Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf. Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij eddy.decaesteker@inagro.be LCV-avond Poperinge 31 jan 2018 Ruwvoederkostprijzen LCV 2012 Kostprijs

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN PROTEX N.V. TECHNOLOGIELAAN 7 1840

Nadere informatie

INFO 152 MAART Dé herbiciden in bieten: Fiesta, Pyramin DF en Frontier Optima. Fiesta. Pyramin DF. Frontier Optima

INFO 152 MAART Dé herbiciden in bieten: Fiesta, Pyramin DF en Frontier Optima. Fiesta. Pyramin DF. Frontier Optima 152 MAART 2010 INFO MAART 2013 Dé herbiciden in bieten: Fiesta, Pyramin DF en Frontier Optima BASF biedt de bietenteler een breed scala aan middelen om het maximale uit de bietenteelt te halen. Naast fungiciden

Nadere informatie

EEN ADEQUATE ONKRUIDBESTRIJDING IN MAÏS VRAAGT DE NODIGE

EEN ADEQUATE ONKRUIDBESTRIJDING IN MAÏS VRAAGT DE NODIGE EEN ADEQUATE ONKRUIDBESTRIJDING IN MAÏS VRAAGT DE NODIGE AANDACHT! Geert Haesaert, Veerle Derycke en Joos Latré Hogeschool Gent, Departement voor Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Dirk Martens

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant

Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant Liesbet Blindeman 1 Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant 2009: screening middelen op kleine schaal op containerveld 2010: Testen fytotoxiciteit en effectiviteit

Nadere informatie

75% Gezond gazon. Vlaamse tuinen en gazon Milieuvriendelijk beheer, zonder zorgen. Dit terwijl gazon. Gazon en herbiciden

75% Gezond gazon. Vlaamse tuinen en gazon Milieuvriendelijk beheer, zonder zorgen. Dit terwijl gazon. Gazon en herbiciden Gezond gazon Vlaamse tuinen en gazon Milieuvriendelijk beheer, zonder zorgen 75% Oppervlakte Tijdsbesteding Groenresten Dit terwijl gazon arbeidsintensief is: wekelijks maaien, bemesten, sproeien in de

Nadere informatie

WILDPLUKKALENDER. blaadjes. vrucht. zaden. wortels

WILDPLUKKALENDER. blaadjes. vrucht. zaden. wortels WILDPLUKKALENDER blaadjes vrucht zaden wortels Pluk niet in natuurreservaten, nooit veel van één soort op dezelfde plaats, nooit beschermde planten op openbaar domein. Soorten gemarkeerd met * zijn van

Nadere informatie

Weiden. Beweidingssystemen

Weiden. Beweidingssystemen Weiden Beweidingssystemen Beweidingssystemen 1. Omweiden 2. Standweiden 3. Roterend standweiden 4. Stripweiden en rantsoenweiden 5. Weiden met robot 6. Overige weidesystemen 7. Zomerstalvoedering en Summerfeeding

Nadere informatie

Het beste tijdstip om grasland te vernieuwen

Het beste tijdstip om grasland te vernieuwen Het beste tijdstip om grasland te vernieuwen Auteur Alex De Vliegher 16/04/2014 www.lcvvzw.be 2 / 7 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Wanneer grasland vernieuwen in het najaar? Wanneer in het voorjaar?...

Nadere informatie

De heerser van het veld

De heerser van het veld De heerser van het veld Krachtig! Regenvast! Compleet! Snel! ONGEËVENAARD STERK TEGEN ALLE ONKRUIDEN Kyleo is een combinatie van glyfosaat met 2,4-D en heeft door zijn unieke formulering een uitstekende

Nadere informatie

Studiedagen fytolicentie. Graslandbeheer. Houd grasmat en spuitlokaal gesloten. Geert Rombouts

Studiedagen fytolicentie. Graslandbeheer. Houd grasmat en spuitlokaal gesloten. Geert Rombouts Studiedagen fytolicentie Graslandbeheer Houd grasmat en spuitlokaal gesloten Geert Rombouts april 2018 Inhoud Inleiding Typische kenmerken gras Graslandvernieuwing Bemesting Oogst Onderhoud Besluit INLEIDING

Nadere informatie

ON kruid. op en in de bodem. Ecologisch leven koken en tuinieren

ON kruid. op en in de bodem. Ecologisch leven koken en tuinieren ON kruid op en in de bodem wat is Onkruid? Onkruiden zijn planten die we niet in onze tuin willen hebben en die groeien en woekeren tussen de wel gewilde planten Hoe kom ik van onkruid af? Nooit? Herkenning

Nadere informatie

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Pilotveehouder Henk van Dijk Proeftuinadviseur Gerrit de Lange Countus Accountants Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: 8

Nadere informatie

Paardengras versus koeiengras

Paardengras versus koeiengras Paardengras versus koeiengras Stichting De Paardenkamp Soest 6 december 2016 Mark Jan Vink Waarom dit onderwerp? Omdat in de dagelijkse praktijk blijkt dat veel paarden worden gehouden op koeiengras Dat

Nadere informatie

De invloed van een goede ph op maïsopbrengsten, na bekalking met Ankerpoort kalk

De invloed van een goede ph op maïsopbrengsten, na bekalking met Ankerpoort kalk De invloed van een goede ph op maïsopbrengsten, na bekalking met Ankerpoort kalk Onderzoek naar de effecten van bekalking op de maïsopbrengsten is zeer gedateerd. Deze onderzoeken zijn gedaan in een tijd

Nadere informatie

Weiden. Smakelijkheid en verteerbaarheid Doorschieten en rassen keuze

Weiden. Smakelijkheid en verteerbaarheid Doorschieten en rassen keuze Weiden Smakelijkheid en verteerbaarheid Doorschieten en rassen keuze Grassoorten en -rassen doen er niet toe, het gaat om het juiste stadium van inscharen. Verschillen in VC-OS zijn klein tussen rassen

Nadere informatie

Weidemengsels 2017 Informatie en productenoverzicht

Weidemengsels 2017 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels 2017 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels Voor de veehouder wordt het steeds belangrijker om zo veel mogelijk ruwvoer zelf te telen. De lagere melkprijs van het afgelopen jaar heeft

Nadere informatie

Bemesting en uitbating gras(klaver)

Bemesting en uitbating gras(klaver) Bemesting en uitbating gras(klaver) Alex De Vliegher ILVO-Plant T&O Melle, 10 november 2011 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant www.ilvo.vlaanderen.be Beleidsdomein Landbouw en

Nadere informatie

W O O R D E N B O E K V A N D E V L A A M S E D I A L E C T E N

W O O R D E N B O E K V A N D E V L A A M S E D I A L E C T E N W O O R D E N B O E K V A N D E V L A A M S E D I A L E C T E N UNIVERSITEIT GENT Vragenlijst 104 Vakgroep Nederlandse Taalkunde DECEMBER 1998 Blandijnberg 2 9000 Gent PLANTEN 1 Dialect van :..................................................(stad,

Nadere informatie

Weidemengsels 2016 Informatie en productenoverzicht

Weidemengsels 2016 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels 2016 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels Mengselwijzer Kies het juiste weidemengsel Na de afschaffing van het melkquotum is het voor de veehouder nog belangrijker geworden om goed

Nadere informatie

AGRO VITAL Inhoudsopgave:

AGRO VITAL Inhoudsopgave: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef... 2 2. Proefgegevens... 2 3. Objecten en spuitdatums... 3 4. Resultaten... 3 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

WILDPLUKKALENDER. blaadjes. vrucht. zaden. wortels. bloem LEGENDE

WILDPLUKKALENDER. blaadjes. vrucht. zaden. wortels. bloem LEGENDE WILDPLUKKALENDER blaadjes vrucht zaden wortels bloem Gebruiken De planten(delen) in deze kalender kan je zo opeten, ze zijn geschikt om koud en rauw te gebruiken. Kan je er nog iets anders mee bereiden

Nadere informatie

Tool voor nauwkeurig s. van grasopname

Tool voor nauwkeurig s. van grasopname Tool voor nauwkeurig s van grasopname Met Amazing Grazing is er veel onderzoek naar weidegang. Een nieuwe doorbraak is aanstaande: het inschatten van de grasopname. Met negen indicatoren is die gemiddelde

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi Lontrel 100 HERBICIDE Toelatingshouder : B.V. Sneeuwbeslaan 20 bus 10 2610 Wilrijk, België Tel : +32.3.450.27.00 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN SUIKER- EN VOEDERBIET, MAIS, KOOLZAAD, VLAS, AARDBEI,

Nadere informatie

Weidemengsels 2018 Informatie en productenoverzicht

Weidemengsels 2018 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels 2018 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels De fosfaatrechten zijn een feit, daardoor komen er minder melkkoeien per ha. Het belang voor een maximaal rendement wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Grasklaver met kruiden in Vlaanderen, ervaringen uit onderzoek en praktijk. Luk Sobry Wim Govaerts

Grasklaver met kruiden in Vlaanderen, ervaringen uit onderzoek en praktijk. Luk Sobry Wim Govaerts Grasklaver met kruiden in Vlaanderen, ervaringen uit onderzoek en praktijk Luk Sobry Wim Govaerts Motieven voor kruideninzaai Mineralenvoorziening Geneeskrachtige werking Smakelijkheid Melkkwaliteit Mineralenbenutting

Nadere informatie

Weidemengsels 2018 Informatie en productenoverzicht

Weidemengsels 2018 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels 2018 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels Mengselwijzer Kies het juiste weidemengsel De fosfaatrechten zijn een feit, daardoor komen er minder melkkoeien per ha. Het belang voor

Nadere informatie

DairyGrass mengsels. Hoge grasopbrengst

DairyGrass mengsels. Hoge grasopbrengst DairyGrass mengsels Hoge grasopbrengst oktober 2016 Onderzoek Agrifirm Met de komst van de KringloopWijzer is een efficiënte benutting van voer en mineralen belangrijker dan ooit. Gedegen, wetenschappelijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN DOW AGROSCIENCES B.V. SNEEUWBESLAAN

Nadere informatie

Gele bloemen in het grasland

Gele bloemen in het grasland Gele bloemen in het grasland Iedereen heeft wel gehoord van het gevaar van Jacobskruiskruid voor vee. Maar hoe onderscheidt je nu Jacobskruiskruid van al die andere gele bloemen? In de weide wordt dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6208 28 maart 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 maart 2012, nr.

Nadere informatie

PROEF CHEMISCH-MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE CICHOREITEELT

PROEF CHEMISCH-MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE CICHOREITEELT PROEF CHEMISCH-MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE CICHOREITEELT Beredeneerde gewasbescherming vandaag en morgen Les 13 & 14 Juin 2017 à Ramillies Met ondersteuning van de Vlaamse en Waalse regio en ontvangst

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN MONSANTO EUROPE N.V. SCHELDELAAN 460

Nadere informatie

Vlinderbloemigen voor lagere kosten?

Vlinderbloemigen voor lagere kosten? Vlinderbloemigen voor lagere kosten? Jan de Wit Voordelen van gras-rode-klaver-mengsels en lage kostprijs is meer dan s 2-6-2016 Opbouw verhaal 1. Waarom grasklaver? 2. Verschil rode en witte klaver 3.

Nadere informatie

Grondgebondenheid = Eiwit van eigen land

Grondgebondenheid = Eiwit van eigen land Grondgebondenheid = Eiwit van eigen land Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: Gerjan Hilhorst WUR De Marke Inhoud Resultaten (waar staan we?) Vergelijking laag en hoog scorende bedrijven Resultaten

Nadere informatie

Herkauwers & Akkerbouw

Herkauwers & Akkerbouw Herkauwers & Akkerbouw -project Teelttechniek van kruiden in grasland Annelies Beeckman (Inagro), Luk Sobry (Wim Govaerts & co.) Project: Teelttechniek kruiden voor gezond vee Doelstelling: Teelttechniek

Nadere informatie

PROEF CHEMISCH-MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE BIETENTEELT

PROEF CHEMISCH-MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE BIETENTEELT PROEF CHEMISCH-MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE BIETENTEELT Beredeneerde gewasbescherming vandaag en morgen 13 & 14 Juni 2017 te Ramillies Met ondersteuning van de Vlaamse en Waalse regio en ontvangst

Nadere informatie