TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Erika de Bruin 10 mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Erika de Bruin 10 mei 2011"

Transcriptie

1 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Erika de Bruin 10 mei 2011 Maliesingel BK Utrecht T I E info@vanweert.nl

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting Emotionele balans Motieven Sociale talenten Beïnvloedende talenten Leidinggevende talenten Organisatorische talenten Sterkte-zwakte-overzicht 5.1 Sterke kanten Valkuilen Communicatie met de kandidaat 6.1 Effectief communicatiegedrag Te vermijden communicatiegedrag Ideale werkomgeving en voorkeur in management Ontwikkeling 8.1 Suggesties Leer- en ontwikkelstijl 16 Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 2

3 1. Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie. Drijfveren en talenten Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van de personen. Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van de drijfveren. Motivatie De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het "willen" (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren. 2. Betekenis van de scores De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntsschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van ""standard nine"") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2. Onderstaande tabel geeft de grootte van de stanineklassen en de vertaalslag naar gangbare normklassen. Stanine Klassengrootte Omschrijving 1 4% Zeer laag 2 7% Laag 3 12% Laag 4 17% Gemiddeld 5 20% Gemiddeld 6 17% Gemiddeld 7 12% Hoog 8 7% Hoog 9 4% Zeer hoog 3. Consistentie In de vragenlijst zitten een aantal vragen die de consistentie van de gegeven antwoorden meten. Zo wordt gemeten of de kandidaat niet willekeurig antwoorden geeft Hieronder ziet u de consistentiescore van de kandidaat weergegeven op een 10-puntsschaal: Consistentie score : 8 De respondent heeft de vragenlijst consistent ingevuld. De rapportage geeft hoogst waarschijnlijk een goed beeld van de persoonlijkheid. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 3

4 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting Beschrijving van de talenten van Mevrouw de Bruin: De resultaten geven aan dat Mevrouw de Bruin er veel voor over heeft om haar doelen te bereiken en ernaar streeft haar prestaties steeds weer te vergroten. Dit uit zich met name in haar ambitieniveau; dit is zeer hoog en geeft aan dat zij zich waarschijnlijk gestimuleerd voelt door competitieve elementen of prestatiedruk binnen haar werk. Het is waarschijnlijk dat deze juist een motivatie voor haar vormen om steeds weer nieuwe successen te (willen) bereiken. In relatie tot anderen is zij zeer krachtig en uitgesproken aanwezig en zij kan anderen daardoor zeer effectief overtuigen. Ze kan wel autoritair en directief overkomen waardoor bij sommigen weerstand kan ontstaan. Ze heeft een hoge eigenwaarde en veel zelfrespect. Ook is zij bijna niet onzeker of angstig ten aanzien van het maken van fouten of vergissingen en zij zal hier zelfs aanzienlijke risico s in durven aangaan. Ze toont respect jegens anderen. Ten aanzien van personen die een voorbeeldfunctie voor haar hebben kan zelfs sprake zijn van enig ontzag. Ze respecteert hiërarchische verhoudingen redelijk. Kan wat minder genegen zijn om superieuren of mensen met hoog aanzien te benaderen. De behoefte aan structuur en netheid is bij haar tamelijk groot. Ze houdt de touwtjes graag stevig in handen. In de uitvoering van werkzaamheden is zij praktisch ingesteld en heeft zij een actiegericht probleemoplossend vermogen. Ze is tamelijk doelgericht; zij weet welk pad zij wil volgen en probeert hier meestal op aan te sturen. Ze treedt graag wat meer op de voorgrond maar kan zonodig ook meer ruimte aan anderen laten. Zowel in kleine kring als in grotere groepen weet zij zich staande te houden. Bij groepen en sociale evenementen geeft zij er een lichte voorkeur aan zich meer te profileren en wat minder ruimte aan anderen te laten, zonder mensen echt te overschaduwen. Ze heeft een zekere behoefte aan goede contacten met anderen en is hierin ongedwongen. Door de mensen om haar heen wordt zij waarschijnlijk ervaren als een tamelijk energieke persoonlijkheid, die toch op tijd gas terug weet te nemen. Ze is functioneel empathisch, wat zij situationeel laat zien. Ze is iemand die bij tegenslag of moeilijke uitdagingen door zal zetten als dat van belang is. Aan geldende regels of cultuur past zij zich functioneel aan. Ze heeft een gemiddelde behoefte aan erkenning van haar prestaties door anderen en vindt het prettig als zij zo nu en dan complimenten en positieve bevestiging krijgt uit haar omgeving. Hierdoor wordt haar motivatie verhoogd. Ze overweegt in haar besluitvorming standpunten van anderen maar kan ook snel besluiten nemen indien nodig. Ze kan redelijk met druk omgaan, maar dient er zo nu en dan voor uit te kijken niet te sterk betrokken te raken en enige afstand te nemen om zo de eigen rust te bewaren. Bij focus op een beperkt aantal opdrachten voelt zij zich prettiger, aangezien zij zich liever concentreert op minder taken om die goed te doen, dan op meerdere taken met een minder goed resultaat. Ze is iemand die behoefte heeft aan een klankbord of overleg in het algemeen bij het vormen van haar mening. Ze is iemand die een beheerste indruk maakt en niet heel snel boos zal worden. Ze zal conflicten en confrontaties alleen aangaan als het echt moet. Zelfs bij zeer moeilijke situaties en taken zal zij nagenoeg geen hulp en ondersteuning van anderen vragen. Ze heeft nauwelijks behoefte aan steun uit haar omgeving. Ze heeft een zakelijke houding en zal minder genegen zijn om anderen als vanzelf sprekend bij te staan. Ze gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 4

5 4.2 Emotionele balans Balans van Mevrouw de Bruin: Mevrouw de Bruin toont respect jegens anderen. Ten aanzien van personen die een voorbeeldfunctie voor haar hebben kan zelfs sprake zijn van enig ontzag. Ze heeft weinig behoefte aan steun vanuit haar omgeving. Ze gaat voornamelijk uit van zichzelf en kan prima functioneren zonder dat anderen haar moed inspreken als het even tegen zit. De maten van eigenwaarde en zelfrespect zijn bij haar hoog, er is veel optimisme over de eigen kwaliteiten en zij heeft een zelfbewuste houding. Ze heeft een bepaalde zekerheid waardoor zij bijna geen moeite heeft met het maken van fouten. Ook is zij iemand die een beheerste indruk maakt en niet heel snel boos zal worden. Ze zal conflicten en confrontaties alleen aangaan als het echt moet. Ze kan redelijk met druk omgaan, maar dient er zo nu en dan voor uit te kijken niet te sterk betrokken te raken en enige afstand te nemen om zo de eigen rust te bewaren. Samenvatting emotionele balans van Mevrouw de Bruin: - Toont tamelijk veel respect en ontzag jegens anderen. - Heeft weinig behoefte aan steun. Gaat voornamelijk uit van zichzelf. - Heeft een hoge mate van eigenwaarde en zelfrespect. Is optimistisch. - Is nauwelijks bang om fouten te maken, voelt zich zeker van zichzelf. - Vermijdt conflicten en confrontaties liever. - Kan redelijk met druk omgaan. - Zelfvertrouwen - Veerkrachtig - Respectvol - Bewonderen - Dankbaar - Support vragen - Stabiel - Stressbestendig - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Fouten vermijden - Zelfkritisch - Gelijkwaardig - Benaderen - Zelfstandig - Weinig hulp nodig - Betrokken - Bezorgd Eigenwaarde behoefte heeft aan zelfwaardering en mentale stabiliteit bezit. Ontzag behoefte heeft tegen anderen en hun prestaties op te kijken, te bewonderen en te respecteren. Steunbehoefte behoefte heeft aan steun uit de omgeving. Stressbestendig & druk tegen stress kan en behoefte heeft aan druk en spanning. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 5

6 4.3 Motieven Wat Mevrouw de Bruin drijft en wat zij wil bereiken: Mevrouw de Bruin heeft een zeer hoog ambitieniveau. Ze is zeer gedreven en wil zichzelf graag optimaal ontplooien. Ze is bijzonder prestatiegericht. Om tot prestaties te komen is zij zeer goed in staat zichzelf te motiveren en te doen wat gedaan moet worden om van anderen te winnen. Ze is sterk competitief. Aan afwisseling binnen een functie of taken heeft zij een gemiddelde behoefte. Ze kan goed focussen op haar taken en werkzaamheden. Tevens vindt zij een gezonde balans tussen volhouden en zich richten op andere zaken wanneer dit gewenst is. Door de mensen om haar heen wordt zij waarschijnlijk ervaren als een tamelijk energieke persoonlijkheid, die toch op tijd gas terug weet te nemen. Ze heeft een gemiddelde behoefte aan erkenning van haar prestaties door anderen en vindt het prettig als zij zo nu en dan complimenten en positieve bevestiging krijgt uit haar omgeving. Hierdoor wordt haar motivatie verhoogd. Samenvatting motieven van Mevrouw de Bruin: - Heeft een zeer hoog ambitieniveau, probeert consequent haar prestaties te verbeteren. - Is zeer sterk gedreven door competitie. - Heeft behoefte aan enige concentratie en focus. - Is iets meer een specialist dan een generalist. - Vindt een gezonde balans tussen volhouden en loslaten. - Is over het algemeen een energieke persoonlijkheid met enig temperament. - Heeft een gemiddelde hoeveelheid complimenten en aanzien nodig ter motivatie. - Representatief - Trots - Gevarieerd - Omgevingsgericht - Competitief - Presteren - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Bescheiden - Nuchter - Focus - Geconcentreerd - Tevreden - Relativerend Aanzienbehoefte behoefte heeft om aanzien te genieten en erkenning te krijgen in werk en prestaties. Afwisseling behoefte heeft aan variatie en nieuwe ervaringen. Ambitie & uitdaging succes wil hebben, uitdaging behoeft, competitiedrang heeft en wil presteren. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 6

7 4.4 Sociale talenten Hoe Mevrouw de Bruin in relatie tot anderen is: Ze treedt in een groep graag wat meer op de voorgrond maar kan zonodig ook meer ruimte aan anderen laten. Zowel in kleine kring als in groepen weet zij zich staande te houden. Bij groepen en sociale evenementen geeft zij er een lichte voorkeur aan zich meer te profileren en wat minder ruimte aan anderen te laten, zonder mensen echt te overschaduwen. Sociale relaties, vriendschap en contacten met anderen zijn voor Mevrouw de Bruin van bovengemiddeld belang. Ze heeft een redelijke behoefte aan vriendschappen en een goede band met collega s. Ze is iemand met een gebalanceerde intrinsieke belangstelling in de problemen van anderen. Ze zal zich dus zowel functioneel als intrinsiek inleven, afhankelijk van de situatie. In moeilijke situaties zal zij zelden hulp van anderen vragen. Ze zal vrijwel zonder overleg tot actie overgaan. Ze heeft heel weinig behoefte aan afstemming. Ze heeft een zakelijke houding en zal minder genegen zijn om anderen bij te staan of bijvoorbeeld service te bieden wanneer hier weinig tot niets tegenover staat. Ze gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ze is iemand die een evenwicht weet te vinden tussen zich aanpassen aan de omgeving enerzijds en haar eigen weg gaan anderzijds. Samenvatting sociale talenten van Mevrouw de Bruin: - Wil gezien worden, kan zonodig ook ruimte aan anderen laten. - Heeft een bovengemiddelde behoefte aan sociale contacten. - Heeft een gemiddelde intrinsieke belangstelling in menselijke problemen. - Heeft bijna geen steun nodig. - Neemt een zakelijke houding aan. - Vindt evenwicht tussen zich aanpassen en een eigen weg gaan. - Formeel - Integer - Opvallend - Aanwezig - Hulpverlenend - Servicegericht - Inlevend - Diplomatiek - Amicaal - Communicatief - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Informeel - Grensverleggend - Onopvallend - Geeft ruimte - Zakelijk - Delegeren - Feitelijk - Functioneel - Individueel - Gereserveerd Conformeren zich graag schikt en aanpast aan kaders en cultuur. Extraversie wil opvallen en neigt tot extravert gedrag tonen. Hulpverlenen behoefte heeft om anderen te helpen en te ondersteunen. Sociale empathie intrinsieke belangstelling en interesse heeft voor menselijke problemen en behoefte heeft het gedrag bij anderen te analyseren. Sociabiliteit & contact behoefte heeft aan vriendschap en sociaal contact. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 7

8 4.5 Beïnvloedende talenten Hoe en in welke mate Mevrouw de Bruin haar doelen bereikt: In haar stijl van beïnvloeden is Mevrouw de Bruin zeer krachtig en uitgesproken. Ze bezit een zeer grote overtuigingskracht. Een risico is dat zij autoritair en directief kan overkomen. Hierdoor kan er weerstand tegen haar visie ontstaan, wat de effectiviteit om mensen te beïnvloeden kan verminderen. Ze voelt zich niet snel belemmerd wanneer een ander niet meegeeft of wanneer zij geconfronteerd wordt met enige tegenslag of weerstand. Weet wanneer los te laten en wanneer door te zetten. Ze heeft bovengemiddelde energie om zaken voor elkaar te krijgen. Dit betekent dat zij vrij veel in het werk zal stellen om een doel te bereiken of een ander te beïnvloeden. Tevens gaat zij bij het overtuigen van mensen niet snel polariserend te werk en is vrij tolerant. Als de sfeer wat meer gespannen wordt gaat zij het gesprek liever uit de weg of probeert de rust enigszins te herstellen. Door haar minder confronterende en assertieve houding loopt zij enig risico dat haar belangen in gedrang komen. Ze kan zich aanpassen aan de kaders en cultuur van een omgeving als zij dat wil waardoor zij wat eerder en redelijk de taal zal spreken en verstaan van de cultuur waarin zij zich begeeft. Hierdoor begrijpen en accepteren mensen haar wat eerder wat haar beïnvloedingsvermogen ten goede komt. Samenvatting beïnvloedende talenten van Mevrouw de Bruin: - Bezit zeer veel overtuigingskracht. - Geeft niet zomaar op, maar blijft ook niet onnodig doorgaan. - Heeft wat meer energie om zaken te bereiken. - Gaat niet snel polariserend te werk en is vrij tolerant. - Past zich aan als dat van belang is, maar weet ook wanneer haar eigen lijn te bewaken. - Sturend - Overtuigend - Ondernemend - Energievol - Assertief - Duidelijk - Doorwerken - Taken afronden - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Beïnvloedt subtiel - Meegaand - Kalm - Geduldig - Vergevingsgezind - Tolerant - Loslaten - Prioriteiten verleggen Dominantie behoefte heeft krachtig en dominant op te treden en te handelen. Energie & actie actie behoeft en beschikt over energie om zaken te ondernemen en doelen te bereiken. Confrontatie behoefte heeft confronterend te reageren en (verbaal) grenzen aan te geven. Volharding wil doorzetten en vasthouden. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 8

9 4.6 Leidinggevende talenten Hoe Mevrouw de Bruin leiding geeft en welke ambities zij hierin heeft: Mevrouw de Bruin is vrij sterk gericht op het team en laat de te kiezen richting ook graag over aan de groep. Ze zal regelmatig willen afstemmen met haar omgeving of team. Dit kan haar wel ontvankelijk maken voor de invloed van anderen. Ook heeft zij een bovengemiddelde behoefte aan vriendschap en sociaal contact met directe collega s en zal zij een lichte voorkeur hebben voor informeel en vriendschappelijk leidinggeven. Omdat zij zich gemiddeld inleeft in anderen weet zij in haar stijl van leidinggeven een balans te vinden tussen situationeel optreden en haar eigen koers varen. Op het gebied van leiderschap geeft zij aan dat zij veel aspiraties heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen. Ze overweegt in haar besluitvorming standpunten indien nodig. In haar stijl van leidinggeven handelt zij tamelijk doelgericht; zij weet welk pad zij wil volgen en stuurt hier meestal op aan. Samenvatting leidinggevende talenten van Mevrouw de Bruin: - Is meer gericht op het team en anderen dan op zichzelf. - Heeft een iets meer informele dan zakelijke stijl van leidinggeven. - Heeft veel ambitie om leiding te geven. - Vindt een balans tussen draagvlak zoeken en kordaat besluiten nemen. - Geeft leiding op redelijk doelgerichte wijze. - Initiatiefrijk - Probleemoplossend - Autonoom - Eigen mening - Verantwoordelijk - Leidend - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Genuanceerd - Overwegend - Groepsgericht - Transparant - Volgend - Accepteren Besluiten nemen stelling wil nemen, behoefte heeft besluiten te nemen en daaraan vast te houden. Onafhankelijk denken & handelen behoefte heeft aan autonomie en zelfstandigheid bij oordeelsvorming en handelen. Verantwoording & leiderschap behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 9

10 4.7 Organisatorische talenten Hoe Mevrouw de Bruin haar werk organiseert: Mevrouw de Bruin heeft in haar omgeving een vrij sterke behoefte aan structuur in de vorm van discipline, kaders of regels. Ze hecht aan normen en waarden en kan soms formeel zijn. Haar stijl van organiseren is redelijk ordelijk en gestructureerd. Enige focus op taken spreekt haar aan. In de uitvoering van werkzaamheden is zij praktisch ingesteld. Ze is dus iets sterker gericht op doen dan op denken en zal de toepasbaarheid van oplossingen veelal centraal stellen. Ze neemt de juiste tijd om haar besluiten te nemen en af te wegen. Ze vindt een evenwicht tussen enerzijds het overwegen van besluiten en anderzijds het daadwerkelijk nemen van besluiten. Samenvatting organisatorische talenten van Mevrouw de Bruin: - Voelt zich prettig in een omgeving met een duidelijke structuur, orde en regels. - Is planmatig, gestructureerd en ordelijk. - Heeft enige behoefte aan afwisseling in het werk. - Is praktisch ingesteld, wat minder theoretisch. - Overlegt indien nodig bij het nemen van besluiten, neemt ze anders zelf. - Doelgericht - Concreet - Gestructureerd - Accuraat - Praktisch - Efficiënt - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Procesgericht - Improviseren - Creatief - Flexibel - Theoretisch - Abstract Doelgerichtheid behoefte heeft zich te richten op (gestelde) doelen en resultaten. Orde & structuur behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Pragmatisme het van belang vindt dat zaken nuttig en praktisch zijn en daar zelf naar wil handelen. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 10

11 5. Kwaliteiten en valkuilen overzicht Kwaliteiten van Mevrouw de Bruin: - Ambitieus, zoekt uitdagingen. Weet van aanpakken en gaat ervoor. Sterke competitiedrang. - Kan zelfstandig problemen oplossen. Valt anderen niet snel lastig met eigen problemen. - Wil beïnvloeden en de richting bepalen. Krachtige persoonlijkheid met de wil om te overtuigen. - Een positief zelfbeeld met groot zelfvertrouwen. Twijfelt niet aan de eigen capaciteiten. - Gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van anderen, geeft de ander de ruimte om zelf problemen op te lossen. - Neemt graag verantwoordelijkheid. Heeft ambitie om leiding te geven. Mogelijke valkuilen van Mevrouw de Bruin: - Mogelijk te sterk gericht op competitie. - Niet weten wanneer hulp te vragen, te lang zelfstandig doorgaan. - Wel eens te directief. - Minder zelfkritiek, risico op zelfoverschatting. - Mogelijk afstandelijk overkomen. Te veel op de verantwoordelijkheid van anderen vertrouwen. - Kan moeite hebben met het loslaten van verantwoordelijkheden. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 11

12 6. Communicatie met de kandidaat In dit hoofdstuk wordt besproken welk communicatiegedrag positief op deze kandidaat zal uitwerken en welk gedrag beter vermeden kan worden. Er worden suggesties gedaan hoe de kandidaat het meest effectief benaderd kan worden en welke benadering eerder averechts zal uitpakken. Deze informatie kan dus vooral nuttig zijn voor degenen die met deze kandidaat willen communiceren. 6.1 Effectief communicatiegedrag Suggesties voor effectieve communicatie met Mevrouw de Bruin: - Kom goed voorbereid en georganiseerd voor de dag; laat zien dat u haar serieus neemt. Verduidelijk welk resultaat nagestreefd wordt (ook voor haar persoonlijk). Leg uit welk nut iets heeft of welk doel het dient. - Stuur op mogelijkheden en successen. Benoem de positieve betekenis of het belang van een onderneming, zodat een appèl gedaan wordt op het positieve gevoel van het presteren, het neerzetten van iets. Vraag naar eerdere successen of prestaties om deze te prijzen. - Wees effectief en efficiënt in uw gesprekken met haar; benoem het doel van het gesprek en geef kort aan wat besproken gaat worden. Wees concreet. Omschrijf of benoem het nut of doel van zaken, werkzaamheden of situaties. Werk duidelijk naar een conclusie toe. Zorg dat zij weet waar zij aan toe is, schep duidelijkheid. - Wees goed voorbereid en georganiseerd, duidelijk en to the point. Geef sturing aan het gesprek. Benader haar als volwaardige gesprekspartner. - Creëer een vriendelijke, maar zakelijke sfeer. Wees georganiseerd. Schep duidelijkheid en neem een leidende (maar niet bedreigende) rol aan. - Ga georganiseerd en goed voorbereid te werk, eventueel met ondersteunend materiaal. Breng structuur aan in het gesprek. Hanteer een formele communicatiestijl. Wees accuraat en realistisch en geef haar de ruimte om dit ook te zijn. Schep duidelijkheid over het vervolg van het gesprek of het vervolg op andere zaken. - Benoem het doel van het gesprek. Wees realistisch in uw communicatie en kom met praktisch uit te voeren voorstellen. Leg uit welk nut iets heeft of welk doel het dient. Richt de aandacht op de praktijk. - Geef haar het vertrouwen met betrekking tot het nemen van leiding en verantwoordelijkheid of laat merken dat zij beschouwd wordt als degene die sturing geeft, de verantwoordelijkheid draagt en invloed heeft. Geef haar de ruimte voor haar visie en inbreng. Spreek haar aan op haar verantwoordelijkheden. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 12

13 6.2 Te vermijden communicatiegedrag Communicatiegedrag dat bij Mevrouw de Bruin beter vermeden kan worden: - Zaken onbesproken en in het midden laten. Praten over irrelevante zaken. Geen toekomstperspectief bieden. - Sterk focussen op onmogelijkheden en beren op de weg. Prestaties bagatelliseren. - Klagen (ook niet over triviale zaken als het weer) of uitgebreid en emotioneel begrip vragen. Dit zal irritatie oproepen. Houd het liever kort, duidelijk en zakelijk. - Haar sterk confronteren met irrelevante (bij)zaken of theoretische uiteenzettingen. Er omheen draaien. Haar in het ongewisse laten. Onduidelijk zijn. - Haar het gesprek compleet laten overnemen. - Verwachten dat zij ziet wanneer je hulp nodig hebt. - Ongestructureerd communiceren. - Onduidelijk, vaag of zweverig zijn. Om de kern van de zaak heendraaien. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 13

14 7. Ideale werkomgeving en voorkeur in management Mevrouw de Bruin heeft een voorkeur voor: - Een omgeving met doorgroeimogelijkheden naar een andere functie of de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen een functie. - Een motiverende, resultaatgerichte omgeving waarin doelen of targets gesteld worden en zij voldoende uitgedaagd wordt. - Een omgeving waarin een no-nonsensecultuur heerst en de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Een organisatie met voldoende middelen om resultaten te behalen. - Een omgeving waarin een beroep gedaan wordt op samenwerking of waarin voldoende overlegmomenten bestaan om feedback te krijgen en te geven. Een organisatie waarin beslissingen in overleg genomen worden en er relatief veel interactie tussen collega s is. - Een omgeving waarin men zijn plaats kent en/of een eigen duidelijk gedefinieerde taak of rol heeft. Een organisatie waarin voortgang en functioneren besproken worden en eraan gedacht wordt ook de successen te benoemen en te bevestigen. - Een gestructureerde organisatie met heldere communicatie, procedures, kaders en/of regels. - Een no-nonsense-omgeving met een resultaatgerichte en praktische instelling. Een organisatie waarin de communicatie helder verloopt en knopen doorgehakt worden. Een omgeving waarin aangepakt wordt en een doeners -mentaliteit heerst. - Een omgeving waarin een appel wordt gedaan op haar verantwoordelijkheidsgevoel. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 14

15 8. Ontwikkeling 8.1 Suggesties Mevrouw de Bruin wordt geadviseerd om: - Goed te luisteren en de mening van een ander niet te snel van tafel te vegen. - Rekening te blijven houden met de behoeften en belangen van anderen. - Soms wat flexibeler om te gaan met chaos, wanorde of verandering. - Naast de praktische kant van zaken ook oog te hebben voor zaken die niet direct enig nut dienen, maar belangrijk kunnen zijn voor het proces en het grotere geheel. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 15

16 8.2 Leer- en ontwikkelstijl De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl van Mevrouw de Bruin: Verticale as: Orde en structuur Horizontale as: Pragmatisme Gestructureerd Gestructureerd theoretisch Gestructureerd praktisch Theoretisch Praktisch Creatief theoretisch Creatief praktisch Creatief - Praktisch - Efficiënt - Gestructureerd - Accuraat - Doorwerken - Taken afronden - Competitief - Presteren - Gevarieerd - Omgevingsgericht - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Theoretisch - Abstract - Creatief - Flexibel - Loslaten - Prioriteiten verleggen - Tevreden - Relativerend - Focus - Geconcentreerd Pragmatisme het van belang vindt dat zaken nuttig en praktisch zijn en daar zelf naar wil handelen. Orde & structuur behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Volharding wil doorzetten en vasthouden. Ambitie & uitdaging succes wil hebben, uitdaging behoeft, competitiedrang heeft en wil presteren. Afwisseling behoefte heeft aan variatie en nieuwe ervaringen. Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 16

17 Aantekeningen: Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 17

18 Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Talenten Aanzienbehoefte 5 Afwisseling 4 Ambitie & uitdaging 9 Besluiten nemen 5 Conformeren 5 Confrontatie 3 Doelgerichtheid 7 Dominantie 9 Eigenwaarde 8 Energie & actie 6 Extraversie 6 Talenten Hulpverlenen 2 Onafhankelijk denken & handelen 3 Ontzag 7 Orde & structuur 7 Pragmatisme 7 Sociabiliteit & contact 6 Sociale empathie 5 Steunbehoefte 2 Stressbestendig & druk 5 Verantwoording & leiderschap 8 Volharding 5 Overig Consistentie 8 Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 18

19 Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies Emotionele balans (EB) Eigenwaarde 8 Ontzag 7 Steunbehoefte 2 Stressbestendig & druk 5 Beïnvloedende talenten (BT) Dominantie 9 Energie & actie 6 Confrontatie 3 Volharding 5 Motieven (MO) Aanzienbehoefte 5 Afwisseling 4 Ambitie & uitdaging 9 Leidinggevende talenten (LT) Besluiten nemen 5 Onafhankelijk denken & handelen 3 Verantwoording & leiderschap 8 Sociale talenten (ST) Conformeren 5 Extraversie 6 Hulpverlenen 2 Sociale empathie 5 Sociabiliteit & contact 6 Organisatorische talenten (OT) Doelgerichtheid 7 Orde & structuur 7 Pragmatisme 7 Overig Consistentie 8 Persoonlijk rapport van: Erika de Bruin 19

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 Parkstraat 4 4818 SJ Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobilitygroup.nl E info@humanmobility.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Sara Berger

TMA Talentenanalyse Sara Berger TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting 5-2-2018 Sara Berger Inhoudsopgave Inleiding Betekenis van de scores Consistentie Beschrijving van de persoonlijkheid Kwaliteiten en valkuilen overzicht

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 15 april 2013 Minervum 7444 4817 ZG Breda T 0162 51 59 02 I www.mectraining.nl E info@mectraining.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sjors Keij 11 juni 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sjors Keij 11 juni 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sjors Keij 11 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Mathilde Voorbeeld 24 december 2011 T I E

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Mathilde Voorbeeld 24 december 2011 T I E TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Mathilde Voorbeeld 24 december 2011 T I E Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jacob Turan 27 september 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jacob Turan 27 september 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Jacob Turan 27 september 2011 Oosteinde 27 1017 WT Amsterdam T 020 42 34 313 I www.careercentre.nl E info@careercentre.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jan de Vos 27 mei 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jan de Vos 27 mei 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Jan de Vos 27 mei 2011 Vasteland 12 3011 BL Rotterdam T +31 (0)10-2710200 I www..com E info@.com Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

Talentenanalyse Gabriëlle van der Meulen 5 mei 2010

Talentenanalyse Gabriëlle van der Meulen 5 mei 2010 Gabriëlle van der Meulen 5 mei 2010 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Goedgekeurd door TMA-expert: ( ) 8/27/2018. Sara Berger

TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Goedgekeurd door TMA-expert: ( ) 8/27/2018. Sara Berger TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Goedgekeurd door TMA-expert: ( ) 8/27/2018 Sara Berger Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Beschrijving van de persoonlijkheid 3.1 Samenvatting

Nadere informatie

Viktor Voorbeeld. 14 juni 2007. TMA Functie Analyse. Willemsvaart 11 8019 AB Zwolle T 038-88 00 150 I www.robuustgroep.nl E info@robuustgroep.

Viktor Voorbeeld. 14 juni 2007. TMA Functie Analyse. Willemsvaart 11 8019 AB Zwolle T 038-88 00 150 I www.robuustgroep.nl E info@robuustgroep. Viktor Voorbeeld 14 juni 2007 TMA Functie Analyse Willemsvaart 11 8019 AB Zwolle T 038-88 00 150 I www.robuustgroep.nl E info@robuustgroep.nl Talent Score Ideaal GAP Mate van Belang Doelgerichtheid 6 >

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Hillegonda Schaaphok 5 oktober 2009

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Hillegonda Schaaphok 5 oktober 2009 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Hillegonda Schaaphok 5 oktober 2009 Scheidingsreed 9 8433 LX Haulerwijk T 06-50400904 I www.movishon.nl E info@movishon.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 1 maart 2014

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 1 maart 2014 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 1 maart 2014 Hazelaar 116 5664 VL Geldrop T 06 538 63 254 I l E Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Teamrapportage. Drijfveren & talenten. 29 juli De Burght PT Geldrop T I E

Teamrapportage. Drijfveren & talenten. 29 juli De Burght PT Geldrop T I   E Teamrapportage Drijfveren & talenten 29 juli 2016 De Burght 268 5664 PT Geldrop T 040-2802120 I www.testmijntalent.nl E info@testmijntalent.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geselecteerde kandidaten 3

Nadere informatie

Paul van der Voorbeeld

Paul van der Voorbeeld TMA Talentenanalyse Talenten- en competentiepaspoort 27-8-2018 Paul van der Voorbeeld Linie 2-1 0-Linie 2-1 72 DZ Apeldoorn info@certigon.nl Inhoudsopgave Inleiding Overzicht talenten per TMA dimensie

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Sara Berger

TMA Talentenanalyse Sara Berger TMA Talentenanalyse Talenten- en competentiepaspoort 5-2-2018 Sara Berger Inhoudsopgave Inleiding Overzicht talenten per TMA dimensie Overzicht Competentiepotentieel Overzicht Competentiepotentieel TMA

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 15 april 2013 T I E

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 15 april 2013 T I E TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 15 april 2013 T I E Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 1 maart I E

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 1 maart I   E TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 1 maart 2014 I l E Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting

Nadere informatie

Marieke de Vries 21 mei 2007 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage

Marieke de Vries 21 mei 2007 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Marieke de Vries 21 mei 2007 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Maliesingel 39 3581 BK Utrecht T 030 2670444 I www.ehrmvision.nl E info@ehrmvision.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Paul van der Voorbeeld

Paul van der Voorbeeld TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage 24-11-2017 Paul van der Voorbeeld Linie 2-1 0-Linie 2-1 732 DZ Apeldoorn info@certigon.nl Inhoudsopgave Inleiding Betekenis van de scores Consistentie Beschrijving

Nadere informatie

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258. Marcq Supervisor Assessment Kandidaat Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 31 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.B1 Rabobank: 1643157

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 17 maart 2012

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 17 maart 2012 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 17 maart 2012 Maliesingel 39 3581 BK Utrecht T (030) 2670444 I www.tmamethod.com E info@ehrmvision.com Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Sara Berger

TMA Talentenanalyse Sara Berger TMA Talentenanalyse Talenten- en competentiepaspoort 21-12-2017 Sara Berger Inhoudsopgave Inleiding Grafisch overzicht talenten Overzicht talenten per TMA dimensie Overzicht Competentiepotentieel Overzicht

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Goedgekeurd door TMA-expert: (Edwin van IJzendoorn) 12/19/2017. Sara Berger

TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Goedgekeurd door TMA-expert: (Edwin van IJzendoorn) 12/19/2017. Sara Berger TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Goedgekeurd door TMA-expert: (Edwin van IJzendoorn) 12/19/2017 Sara Berger Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Beschrijving van de persoonlijkheid

Nadere informatie

Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage

Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Ingrid Bergman. Pythagoraslaan BB Utrecht

TMA Talentenanalyse Ingrid Bergman. Pythagoraslaan BB Utrecht TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage 27-7-2018 Ingrid Bergman Pythagoraslaan 101 3584 BB Utrecht info@tma.nl 0302670444 Inhoudsopgave Inleiding Betekenis van de scores Consistentie Beschrijving van

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment. Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Sara Berger

TMA Talentenanalyse Sara Berger TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage 5-2-2018 Sara Berger Inhoudsopgave Inleiding Betekenis van de scores Consistentie Beschrijving van de persoonlijkheid Emotionele balans Motieven Sociale talenten

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Eigenwaarde Talent Hoog Mogelijke Valkuil Talent Laag Mogelijke Valkuil

Pagina 1 van 7. Eigenwaarde Talent Hoog Mogelijke Valkuil Talent Laag Mogelijke Valkuil Pagina 1 van 7 Emotionele balans Eigenwaarde Talent Hoog Mogelijke Valkuil Talent Laag Mogelijke Valkuil : Zelfwaardering Mentale stabiliteit Fouten vermijden Zelfkritisch Sfeergevoelig Zelfvertrouwen

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK De resultaten van dit onderzoek mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de doelstelling zoals door de opdrachtgever geformuleerd. Bovendien zijn de resultaten

Nadere informatie

Team rapportage. Drijfveren & talenten. teamanalyse 30 januari 2017

Team rapportage. Drijfveren & talenten. teamanalyse 30 januari 2017 Team rapportage Drijfveren & talenten teamanalyse 30 januari 2017 Grote Kerkplein 15 8011 PK Zwolle T 14038 1 loopbaancentrum@zwolle 111 E www.zwolle nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geselecteerde kandidaten

Nadere informatie

De Leeuw Consult. Verslag potentieel assessment De heer/mevrouw Januari 2013

De Leeuw Consult. Verslag potentieel assessment De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult Verslag potentieel assessment De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult 1 Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen voor het hanteren van het rapport 2 2. Opbouw van het rapport 3

Nadere informatie

LOGO OPDRACHTGEVER. Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage talentgericht onderzoek. Functie. Organisatie logo

LOGO OPDRACHTGEVER. Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage talentgericht onderzoek. Functie. Organisatie logo LOGO OPDRACHTGEVER Vertrouwelijk Rapportage talentgericht onderzoek Naam kandidaat Functie Organisatie logo 1. PERSONALIA KANDIDAAT Naam : XXX Voorletters Geboortedatum Email Mobiel nummer : XX : XXXX

Nadere informatie

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult 1 Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen voor het hanteren van het rapport 2 2. Opbouw van het rapport 3 3. Algemeen

Nadere informatie

De loopbaan van de ambtelijk secretaris. Hoe verloopt dat bij u?

De loopbaan van de ambtelijk secretaris. Hoe verloopt dat bij u? De loopbaan van de ambtelijk secretaris Hoe verloopt dat bij u? Even voorstellen Richard Priem, mede-eigenaar MEDE, trainer/adviseur Loopbaan: Trainer medezeggenschap Trainer Microsoft Office + opleider

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

De Leeuw Consult. Verslag assessment De heer/mevrouw November 2012

De Leeuw Consult. Verslag assessment De heer/mevrouw November 2012 De Leeuw Consult Verslag assessment De heer/mevrouw November 2012 De Leeuw Consult 1 4 december 2012 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen voor het hanteren van het rapport 2 2. Opbouw van het rapport 3 3. Algemeen

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

Bijlage 2. Persoonlijkheidskenmerken

Bijlage 2. Persoonlijkheidskenmerken Bijlage 2. Persoonlijkheidskenmerken Persoonlijkheid wordt beschouwd als een consistente interne structuur die bestaat uit disposities die het gedrag richting geven. 1. Dominantie Deze personen houden

Nadere informatie

Teamrapportage

Teamrapportage Teamrapportage Drijfveren & talenten 3-4-2018 Inhoudsopgave Inleiding Grafisch teamoverzicht van de drijfveerscores Geselecteerde kandidaten Teamtalenten Drijfveren en talenten per persoon Emotionele balans

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage assessment. Functie. Naam opdrachtgever. Logo opdrachtgever

Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage assessment. Functie. Naam opdrachtgever. Logo opdrachtgever Vertrouwelijk Naam kandidaat Rapportage assessment Functie Naam opdrachtgever Logo opdrachtgever 1. PERSONALIA KANDIDAAT Naam : XXX Voorletters Geboortedatum Email Mobiel nummer : X : : : 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Sara Berger

TMA Talentenanalyse Sara Berger TMA Talentenanalyse Competentie potentieelindicatie 21-12-2017 Sara Berger Inhoudsopgave Overzicht Competentiepotentieel Conclusie 2 Overzicht Competentiepotentieel Veel talent Talent Matig talent Weinig

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 TMA Talentenanalyse Performance rapportage Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 Parkstraat 4 4818 SJ Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobilitygroup.nl E info@humanmobility.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De informatie uit dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek!

De informatie uit dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek! George Washington Inhoud Introductie... 2 Bridge Theorie... 3 Bridge Antwoordgedrag...4 Bridge Quickscan...5 Bridge Dimensie Overzicht - Besturen... 6 Bridge Dimensie Overzicht - Uitvoer...7 Bridge Dimensie

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment. Talentenanalyse Performance rapportage Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie

Nadere informatie

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten aan te reiken voor het

Nadere informatie

Talenten Motivatie Assessment

Talenten Motivatie Assessment Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment expert rapportage Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 053123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE ONTWIKKELINGSASSESSMENT DIVISIEDIRECTEUR XXXX

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE ONTWIKKELINGSASSESSMENT DIVISIEDIRECTEUR XXXX - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE ONTWIKKELINGSASSESSMENT DIVISIEDIRECTEUR XXXX Naam : M. XXXX Datum onderzoek : De resultaten van dit onderzoek mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de doelstelling zoals

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Neutraliserende talenten

Neutraliserende talenten TMA Drijfveer Eigenwaarde De mate waarin de persoon behoefte heeft aan zelfwaardering en mentale stabiliteit bezit. Eigenwaarde wordt gecategoriseerd onder de TMA-dimensie Emotionele balans. Zelfvertrouwen,

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Paul van der Voorbeeld

Paul van der Voorbeeld TMA Talentenanalyse match 24-11-2017 Paul van der Voorbeeld Linie 552-1 0-Linie 552-1 7325 DZ Apeldoorn info@certigon.nl Inhoudsopgave match Assertiviteit Conflicthantering Delegeren Flexibel gedrag Integriteit

Nadere informatie

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure GOO! voor Opvang en Onderwijs RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure Elk kind heeft een held of heldin in zich om moeilijke situaties te overwinnen. Hiervoor is niet alleen moed nodig, maar ook inzicht, de juiste

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.nl Gegevens deelnemer Naam B. Smit Testgegevens Testdatum Sep 8, 2009 Testnummer 319585.545312 Disclaimer

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Aanzienbehoefte. De mate waarin de persoon behoefte heeft om aanzien te genieten en erkenning te krijgen in werk en prestaties.

Aanzienbehoefte. De mate waarin de persoon behoefte heeft om aanzien te genieten en erkenning te krijgen in werk en prestaties. Aanzienbehoefte Hoog De mate waarin de persoon behoefte heeft om aanzien te genieten en erkenning te krijgen in werk en prestaties. Gedreven worden door erkenning krijgen als persoon voor de eigen prestaties

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

TSI TriMetrix. Victor Voorbeeld. 23 Persoonlijke Talenten

TSI TriMetrix. Victor Voorbeeld. 23 Persoonlijke Talenten TSI TriMetrix 23 Persoonlijke Talenten Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Onderzoek heeft uitgewezen dat er een directe relatie bestaat tussen de mate waarin iemand voldoening

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

0 feedback competentieanalyse

0 feedback competentieanalyse 0 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Bart Kamerling VAG Chef Werkplaats 23/9/2015 6 oktober 2015 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl

Nadere informatie

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. THQPS Quick Performance Scan Dit rapport werd gegenereerd op 11112015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data (PQ) dateren van 10032015. OVER DE THQPS

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

Signaalkaart Werkgeluk

Signaalkaart Werkgeluk Naam: Datum: Herman Westerhof 16 februari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Herman Westerhof... 3. Toelichting op de uitslag... 4. Tot slot... 3 5 6 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Op 16 februari 2013 heb

Nadere informatie

GEDRAGSCODE MEDEWERKERS (ONDERLING) AMBIQ

GEDRAGSCODE MEDEWERKERS (ONDERLING) AMBIQ GEDRAGSCODE MEDEWERKERS (ONDERLING) AMBIQ Inleiding Deze gedragscode dient voor werknemers onderling. Daarnaast kent Ambiq een gedragscode voor de bejegening van haar cliënten. Ambiq hecht veel waarde

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Competentie Indicator Kandidaat Voorbeeld

Competentie Indicator Kandidaat Voorbeeld Competentie Indicator Kandidaat Voorbeeld Kandidaatcode IFCEE Invoerdatum 23 januari 2015 Online Talent Manager Kandidaat Voorbeeld / IFCEE Pagina 1 van 11 Inleiding Een competentie is kortgezegd een beroepsbekwaamheid.

Nadere informatie