Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?"

Transcriptie

1 U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In de tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen dan in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling. U kunt laag 2 en 3 vinden op onze website of opvragen bij Cappital, Postbus 554, 9700 AN Groningen. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe bouwt u pensioen op? Met deze regeling bouwt u netto pensioen op over het deel van uw salaris boven ,-. In het reglement leest u wat u precies in deze pensioenregeling krijgt. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? Komt u te overlijden voor pensioendatum? Dan krijgt uw partner en/of kinderen geen netto nabestaandenpensioen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan stopt uw pensioenopbouw en krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. U bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op leest u meer over de AOW. B. De basispensioenregeling (tot ,-) en een nettopensioenregeling bij Cappital over het deel van uw salaris boven ,-. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Dit Pensioen gaat over de nettopensioenregeling. C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. Premies worden gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdomspensioen of een ouderdomsen partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling. U betaalt de beschikbare premie voor uw pensioenopbouw zelf. Dit wordt ingehouden op uw netto salaris en vindt u terug op uw loonstrook. Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 of 3 van Pensioen op maart 2015

2 Welke keuze heeft u zelf? Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, mits deze een nettopensioenregeling uitvoert. U heeft de mogelijkheid om het kapitaal dat wordt aangewend voor een levenslang partnerpensioen geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen. Het levenslange partnerpensioen wordt daardoor lager of vervalt daardoor helemaal. Wij beleggen uw premie volgens het principe van een Life Cycle. Wilt u zelf bepalen hoe uw beschikbare premie wordt belegd? Kijk dan in laag 2 van uw Pensioen Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen U heeft de mogelijkheid om op de pensioeningangsdatum in plaats van een jaarlijks gelijkblijvend ouderdomspensioen te kiezen voor een in aanvang hoger of lager levenslang ouderdomspensioen. De termijnen kunnen in hoogte fluctueren binnen de verhouding 100:75. Op uw verzoek kunt u eerder of later (gedeeltelijk) met pensioen gaan, voor zover de fiscale regelgeving dit toestaat. De aankoop van pensioen vindt dan plaats op de dan gekozen pensioeningangsdatum. Hoe zeker is uw pensioen? De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen. Welke kosten maken wij? Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt uw werkgever aan ons. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal en het aan- en verkopen van beleggingen rekenen wij kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal of ingelegde premie. Wanneer moet u in actie komen? Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioenen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Als u verhuist naar het buitenland. Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder Welke keuzes heeft u zelf?. Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Cappital, Postbus 554, 9700 AN Groningen Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 of 3 van Pensioen op maart 2015

3 U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen dan in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling. U kunt laag 2 en 3 vinden op onze website of opvragen bij Cappital, Postbus 554, 9700 AN Groningen. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Met de nettopensioenregeling van Cappital bouwt u nettopensioen op over het deel van uw salaris boven ,-. U bouwt netto pensioen op door maandelijks netto pensioenpremies storten op uw pensioenrekening bij Cappital. Door de premies te beleggen bouwt u een kapitaal op waarmee u op uw pensioendatum een levenslang pensioen inkoopt. U koopt dan een ouderdomspensioen en (als u dat dan wilt) een nabestaandenpensioen in. Het fiscale maximum van de premie die u mag besteden aan uw netto ouderdomspensioen is leeftijdsafhankelijk. Het percentage dat achter de leeftijd vermeld staat wordt jaarlijks berekend over het netto salarisdeel boven ,- Leeftijd Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag Van 21 t/m 24 jaar 3,84% Van 25 t/m 29 jaar 4,46% Van 30 t/m 34 jaar 5,18% Van 35 t/m 39 jaar 6,00% Van 40 t/m 44 jaar 7,01% Van 45 t/m 49 jaar 8,16% Van 50 t/m 54 jaar 9,50% Van 55 t/m 59 jaar 11,18% Van 60 t/m 64 jaar 13,30% 65 en 66 jaar 15,12% Hoeveel netto ouderdomspensioen u opbouwt vindt u op en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. In laag 3 van Pensioen leest u welke elementen de hoogte van het netto ouderdomspensioen bepalen. Pensioenreglement In het reglement leest u wat u precies in onze pensioenregeling krijgt. Neem contact met ons op als u het reglement wilt ontvangen. Meer weten over uw pensioen? Kijk dan maart 2015

4 Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? Netto nabestaandenpensioen Komt u te overlijden voor pensioendatum? Dan krijgt uw partner en/of kinderen geen netto nabestaandenpensioen. Arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u arbeidsongeschikt? Dan stopt uw pensioenopbouw en krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Het is mogelijk dat uw werkgever een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen via een andere uitvoerder heeft verzekerd. Het kan ook zijn dat u een uitkering van de overheid krijgt. Dit is geregeld in de WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. Dit hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U leest meer hierover op Hoe bouwt u pensioen op? Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt op 3 manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt overigens alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vindt u op B. Pensioen via uw werkgever Dit bestaat uit een basispensioenregeling tot en een nettopensioenregeling bij Cappital over het deel van uw salaris boven Dit Pensioen gaat over de nettopensioenregeling. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op C. Pensioen dat u zelf regelt Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud Beschikbare premie Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling. Life Cycle beleggen Beleggen brengt risico s met zich mee. Cappital belegt uw pensioenpremie automatisch in Life Cycle Neutraal. Cappital stelt daarin een zo goed mogelijke beleggingsportefeuille voor u samen, waarin de beleggingen zijn afgestemd op uw leeftijd en het aantal jaren totdat u met pensioen gaat. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, wordt het beleggingsrisico automatisch afgebouwd. Wilt u een andere keuze maken qua beleggingen? Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Daarom vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee bepalen wij uw risicoprofiel. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op Zelf beleggen U kunt ook zelf bepalen in welke beleggingsmix uw premie belegd wordt. Dat kan een andere Life Cycle zijn, een door Cappital samengesteld beleggingsdepot of een depot dat u zelf samenstelt. Wij vragen u dan een aantal vragen te beantwoorden waarmee wij uw risicoprofiel bepalen. U kiest daarna zelf in welke fondsen u belegt. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op

5 Hoe bouwt u pensioen op? Premieverdeling tussen werkgever en werknemer U betaalt de premie voor het netto ouderdomspensioen zelf. Dit wordt iedere maand ingehouden op uw netto salaris en vindt u terug op uw loonstrook. De hoogte van de premie die u fiscaal vriendelijk mag besteden aan uw netto ouderdomspensioen is leeftijdsafhankelijk en wordt berekend over het netto salarisdeel boven ,-. Welke keuze heeft u zelf? Waardeoverdracht Verandert u van baan en wilt u uw pensioen meenemen, dan kan dit. Dit kan gunstig zijn als u alle pensioenen bij één uitvoerder wilt hebben. Geef dit dan binnen 6 maanden nadat u deel bent gaan nemen aan de nieuwe pensioenregeling door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Cappital staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje Wat krijgt u in deze pensioenregeling. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Cappital helpt u graag. Beleggingskeuze Wij beleggen uw beschikbare premie automatisch in Life Cycle Neutraal. Wilt u zelf bepalen in welke beleggingsmix uw premie belegd wordt? Wij vragen u dan een aantal vragen te beantwoorden waarmee wij uw risicoprofiel bepalen. U kiest daarna zelf in welke fondsen u belegt. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op Variatie in pensioenuitkeringen U heeft de mogelijkheid om op de pensioeningangsdatum in plaats van een jaarlijks gelijkblijvend ouderdomspensioen te kiezen voor een in aanvang hoger of lager levenslang ouderdomspensioen. De termijnen kunnen in hoogte fluctueren binnen de verhouding 100:75. De wijze waarop de termijnen fluctueren is afhankelijk van de vastgestelde regels bij de door u gekozen verzekeraar. Door deze variatie in de hoogte van de uitkeringen mag de laagste uitkering niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering. Ruilen ouderdomspensioen en partnerpensioen U heeft de mogelijkheid om het pensioenkapitaal dat wordt aangewend voor een levenslang partnerpensioen geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen. Het levenslange partnerpensioen wordt daardoor lager of vervalt daardoor helemaal. Voor deze wijziging heeft u wel toestemming van uw partner nodig. Als er sprake is geweest van een scheiding, wordt de partnerpensioenaanspraak van de gewezen partner hierop in mindering gebracht. De uitruilmogelijkheid als hiervoor genoemd geldt niet voor de pensioenaanspraak van uw gewezen partner. Keuzemogelijkheden De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn: eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt; wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren; eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom; bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen.

6 Welke keuze heeft u zelf? Eerder met pensioen gaan is toegestaan vanaf de eerste van de maand waarin u 55 jaar wordt. Eerder met pensioen gaan voor de 60e verjaardag is slechts mogelijk als de dienstbetrekking wordt beëindigd. Voor het gedeelte dat u in dienst blijft van uw werkgever, blijft u deelnemen aan de nettopensioenregeling, tenzij u uw pensioen volledig heeft vervroegd. In dat geval is er geen nieuwe opbouw meer mogelijk. Een ingegaan deeltijdpensioen is onherroepelijk. Het percentage waarmee het deeltijdpensioen ingaat kan na ingang uitsluitend nog worden verhoogd. Later met pensioen gaan is mogelijk tot vijf jaar na de datum waarop u recht hebt gekregen op een AOW uitkering. Vanaf de pensioendatum (leeftijd 67) wordt geen premie meer beschikbaar gesteld en vervallen de dekkingen voor het partner- en wezenpensioen. Hoe zeker is uw pensioen? Risico s De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen. Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn: de rente; de levensverwachting van mensen; vergoeding voor kosten die ze maken. Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen verwijzen wij u naar en Welke kosten maken wij? Kosten U betaalt de beleggingskosten. De beheerskosten worden verrekend met het rendement op uw beleggingen. Voor meer informatie over de beleggingskosten, waaronder ook de aan- en verkoopkosten verwijzen wij u naar

7 Wanneer moet u in actie komen? Waardeoverdracht Verandert u van baan en wilt u uw pensioen meenemen, dat kan. Dit kan gunstig zijn als u alle pensioenen bij één uitvoerder wilt hebben. Geef dit dan binnen 6 maanden nadat u deel bent gaan nemen aan de nieuwe pensioenregeling door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Cappital staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje Wat krijgt u in deze pensioenregeling. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Cappital helpt u graag. Trouwen, samenwonen of geregistreerd partenrschap Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen Als u gaat scheiden of geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat u daar afwijkende afspraken over maakte. Deze staan dan in uw echtscheidingsconvenant. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door. Dit doet u door een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen. Ontvangen wij binnen 2 jaar geen echtscheidingsconvenant? Dan verdelen wij uw pensioen standaard. Uw ex-partner krijgt dan een eigen pensioen. Woont u ongehuwd samen? Dan moet u zelf afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. Verhuizen naar het buitenland Als u verhuist naar het buitenland kan het zijn dat u dan geen pensioen meer opbouwt. Bespreek dit met uw financieel adviseur en uw werkgever. Mijnpensioenoverzicht.nl Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op Als u vragen heeft over uw pensioenregeling Neem contact met ons op: (050) als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Of stuur uw naar Als u belt of mailt, vermeld dan uw pensioennummer. U vindt dit nummer op de brieven van Cappital onder Ons kenmerk. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt

Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt Inhoud Wat verandert er bij het bereiken van de AOW-leeftijd? 2 Wanneer ontvangt u van ons bericht? 2 Wat verandert in de berekening? 3 Eenmalige

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie