De SSgN gaat uit van een aantal basisprincipes dat belangrijk is voor ieder mens in een samenleving. In het kort komt het hier op neer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De SSgN gaat uit van een aantal basisprincipes dat belangrijk is voor ieder mens in een samenleving. In het kort komt het hier op neer."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Beste leerlingen, beste ouders, De SSgN gaat uit van een aantal basisprincipes dat belangrijk is voor ieder mens in een samenleving. In het kort komt het hier op neer. Elk mens is uniek en heeft het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Wij gaan uit van normen en waarden waarmee we allen kunnen samenleven; ieder individu wordt gerespecteerd om wie hij is en wordt als zodanig ook benaderd. Dat betekent omgaan met verschillen en veranderingen, maar ook ontwikkelen van je eigen talenten en maken van je eigen keuzes. Ontwikkelen doe je met Hoofd (kennis), Hand (creatief) en Hart (sociaal), vandaar dat wij deze drie begrippen een centrale plaats geven in ons onderwijs. Ieder mens is volgens ons namelijk nieuwsgierig naar kennis, vaardigheden en sociale omgang. Wij willen graag een sfeer creëren waarin leerlingen uitgedaagd worden zich te ontwikkelen vanuit hun eigen ervarings- en belevingswereld. De SSgN probeert een leer- en leefschool te zijn. De SSgN is een Jenaplanschool. Daarom hebben we hoge verwachtingen van de manier waarop jullie je opstellen naar de andere mensen op school (respect) en naar de leerstof (we doen meer dan alleen maar van buiten leren). Voor een goed verloop van het schooljaar hebben we de belangrijkste informatie hier opgenomen. Bewaar deze brochure daarom goed. September 2015, Rinus van de Voort, teamleider N-profielen Ruud Chermin, teamleider M-profielen Theo Verhoeven, conrector bovenbouw

3 Inhoud Voorwoord... 2 Informatie... 4 Magister... 4 Website SSgN... 4 Publicatieborden en monitoren... 4 Indeling in blokken: les-, toets- en projectweken... 5 Centraal Examen... 6 Vakanties... 6 Oudercontacten... 6 Organisatie team M en team N... 7 Werken in teams... 7 Teamleiders bovenbouw (4,5 havo en 4,5,6 vwo)... 7 Conrector bovenbouw... 7 Examencommissie... 7 Absentiecontrole... 7 Decanaat... 7 Begeleiding... 7 Wie aan te spreken... 8 Profiel-, cluster- en klaswijzigingen... 8 PTA-boekje... 8 Spoorboekjes... 8 Examenreglement... 9 Toetsweken... 9 Voortgangstoetsen... 9 Herkansingsregeling... 9 Herexamens Dossierachterstand en overschrijden deadlines Slaag-, zakregeling Doubleurs & vrijstellingen Absentie en verzuim Medische redenen Verlof Te laat komen Verantwoording Eruit gestuurd worden Mobiele telefoons De regels van het SSgN-spel

4 Informatie Magister Via de schriftelijk verspreide code kan men inloggen in Magister waar zaken als het rooster, absenties, cijfers, studiewijzers en spoorboekjes te vinden zijn. Leerlingen en ouders ontvangen ieder een aparte inlogcode. Je kunt Magister ook bekijken via een App die je op je telefoon kan installeren. Download daarvoor de app: maestro van schoolmaster b.v Een handleiding is te vinden op de website SSgN ( > ouders. Vanuit de website van de SSgN ( is een directe link naar Magister. Het lesrooster is terug te vinden via je agenda binnen de ELO: open Magister en klik op agenda. Via de ELO kun je ook berichten versturen en ontvangen. Via deze berichten wordt er regelmatig vanuit school gecommuniceerd. Het is raadzaam deze berichten regelmatig te checken. Naast de berichten via de ELO heeft elke leerling ook een uniek adres gekregen van school: Via dit adres wordt regelmatig vanuit school gecommuniceerd. Het is raadzaam dit adres regelmatig te checken op nieuwe informatie maar het is nog verstandiger om dit adres door te linken naar je eigen privé (hotmail, gmail, ) e- mailaccount. De SSgN gaat ervan uit dat informatie verstuurd via de ELO of het account van de school ook door jou ontvangen en gelezen wordt. Je kunt je er dus niet op beroepen dat je iets niet wist dat langs deze wegen naar je gestuurd is omdat je deze niet hebt doorgelinkt naar je privé e- mailaccount of omdat je nooit in de mailbox van je account van school of op de ELOberichten in Magister kijkt. Website SSgN Op staat actuele informatie (bijeenkomsten, ziektemeldingen, verlofaanvragen, ouderavonden enz.). Bezoek de site regelmatig zodat je niets ontgaat. Studiewijzers / spoorboekjes: Magister > ELO > studiewijzers Inschrijven herkansingen schoolexamentoetsen: Website SSgN > leerlingen > bovenbouw > herkansingen Examenreglement: Website SSgN > leerlingen > bovenbouw > PTA, toetsen, examen PTA (programma van toetsing en afsluiting): Website SSgN > leerlingen > bovenbouw > PTA, toetsen, examen Roosters (jaar-, basis, week-, dagrooster): Magister > ELO > Agenda Profielmiddagenrooster (klas 4): Website SSgN > roosters > profielmiddagen én op mededelingenbord voor kamers teamleiders Inschrijven niveaugroepen klas 4: VWO: Website SSgN > leerlingen > bovenbouw > VWO > niveaugroepen VWO HAVO: Website SSgN > leerlingen > bovenbouw > HAVO > niveaugroepen HAVO Jaarrooster: Website SSgN > roosters > jaarplanning Facebook: je kunt de SSgN volgen op Facebook, (aanrader!): zie startpagina SSgN Publicatieborden en monitoren Op het publicatiebord tegenover de kamer van de teamleiders (S.63-M en S.63-N) wordt alle relevante informatie m.b.t. de bovenbouw gepubliceerd (rooster profielmiddagen, bijzondere activiteiten, oproepen van leerlingen, ). Op de monitoren in de gangen is informatie te halen, kun je ook zien wie van de docenten afwezig is die dag; op de dagroosters (monitoren, internet) staat aanvullende informatie. 4

5 Jaarplanning Indeling in blokken: les-, toets- en projectweken 4 HAVO 5 HAVO 4 VWO 5 VWO 6 VWO Blok I t/m Les Les Les Les Les t/m Projectweek Profielwerkstuk Projectweek Profielwerkstuk Profielwerkstuk Jubileumweek Jubileumweek Jubileumweek Jubileumweek Jubileumweek t/m Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie t/m Les Les Les Les Les t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Blok II t/m Les Les Les Les Les t/m Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie t/m Les Les Les Les Les t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Blok III t/m Les Les Les Les Les t/m Voorjaarsvaka ntie Voorjaarsvakan tie Voorjaarsvakan tie Voorjaarsvakanti e Voorjaarsvakant ie t/m Les Les Les Les Les t/m Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Blok IV t/m Les Les Les Les Les Koningsdag Koningsdag Koningsdag Koningsdag Koningsdag t/m Les Facultatief les Les Les Facultatief les t/m Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie t/m Projectweek Facultatief les Projectweek Projectweek Facultatief les t/m Les CE1 Les Les CE t/m Les Les Les t/m Les CE2 Les Les CE t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek 1 Wijzigingen voorbehouden. Op de website van de SSgN staat altijd de laatste versie. 5

6 Centraal Examen Centraal Examen Uitslag Diploma-uitreiking CE I t/m HAVO, M-team HAVO, N-team VWO CE II t/m Vakanties Vrije dag Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Vrije dag Paasvakantie t/m Koningsdag Meivakantie t/m e Pinksterdag Zomervakantie t/m Oudercontacten info-,mentoravonden 4h/4a: a: h/6a: minutenavonden en en vervolgstudie beroepenavond 4h,5a: voorlichting HAN: info DUO-groep 5h,6a:

7 Organisatie team M en team N Werken in teams Op de SSgN werken wij in teams. In de bovenbouw HAVO en VWO zijn er twee teams, het N-team (alle leerlingen van de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek met hun docenten) en het M-team (alle leerlingen van de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij met hun docenten). Dhr. Ruud Chermin is teamleider van het M-team en Dhr. Rinus van de Voort van het N-team. Teamleiders bovenbouw (4,5 havo en 4,5,6 vwo) M-team: Dhr. R. Chermin; kamer S.63-M; N-team: Dhr. R. van de Voort; kamer Conrector bovenbouw Dhr. T. Verhoeven; kamer S.55; Examencommissie M-team: Dhr. G. Verstegen; kamer S.54; N-team: Mw. E. Spoeltman; kamer S.54; Absentiecontrole M-team: Dhr. T. Hermsen; N-team: Mw. H. van den Brand; Decanaat Dhr. M. de Beer; kamer 1.31; Mw. S. Bijlsma; kamer Mw. E. Buddendijk; kamer 1.31; Begeleiding STUDIEBEGELEIDING 1. Docenten 2. Mentor 3. Teamleiders en conrector 4. Bijles: bemiddeling via mw. P. Krol 5. Toptalentenprogramma: Hr. G. Verstegen (M-profielen) Hr. T. Verhoeven (N-profielen) 6. Topsporttalenten: Hr. N. Voet (NEC-lln) Hr. K. Mansouri (lln ob) Mw. T. Teunissen (lln bb) Eindverantwoordelijk: Hr. T. Verhoeven 7. Loopbaanoriëntatie: Hr. M. de Beer Mw. E. Buddendijk VAARDIGHEDEN en ATTITUDE 1. Faalangstreductietraining: Mw. M. Hermans 2. Dyslexie/ontheffingen: Hr. A. van Dam (V-team) Hr. G. Verstegen (M-team) Mw. E. Spoeltman (N-team) 3. RT-team: Mw. L. van Zundert 4. Leerlingbegeleiding: Mw. S. Bijlsma Mw. M. Cuppen 5. NT2: Mw. P. Krol INSPRAAK 1. Mentoruur 2. Personeelsvergaderingen en personeelsraad 3. Medezeggenschapsraad 4. Leerlingenraad 7

8 Wie aan te spreken Bij vragen, problemen of vermeende onjuistheden is het in eerste instantie de bedoeling dat je je docent aanspreekt. In tweede instantie je mentor. Gaat het om zaken waar hij/zij je niet mee kan helpen, ga dan naar je teamleider. Is deze niet aanwezig, dan kun je terecht bij de andere teamleider of bij dhr. Verhoeven (conrector). De teamleiders bovenbouw havo/vwo en de conrector hebben hun kantoor in het souterrain van de noordvleugel. Een afspraak maken kan natuurlijk altijd met je teamleider of dhr. Verhoeven. Dit geldt zowel voor ouders als voor leerlingen. Wij zijn ook per bereikbaar (adressen: zie eerder) Mochten er ernstige studiebelemmerende factoren optreden (bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding, sterfgevallen in de nabije omgeving), dan dien je daarvan niet alleen je mentor op de hoogte te stellen maar ook je teamleider. Deze zal het doorgeven aan de directie. De teamleiders en de conrector bovenbouw hebben structureel 1x per week overleg met elkaar. Profiel-, cluster- en klaswijzigingen In uitzonderlijke gevallen kan een leerling van vak of profiel veranderen, een vak erbij kiezen, of een vak laten vallen. Daarvoor gelden de volgende afspraken: als een leerling vak(ken) wil wijzigen, meldt hij zich bij zijn teamleider. Deze zal de vervolgprocedure met de leerling bespreken en bevat o.a. overleg met de decaan over de consequenties van de gewenste verandering voor mogelijke vervolgopleidingen; indien nodig advies van de betrokken docenten; schriftelijk toestemming van ouders/verzorgers voor de gewenste verandering; de teamleider beslist in overleg met de conrector; er kan alleen gewijzigd worden als dit roostertechnisch of wat klassengroottes betreft geen problemen oplevert. PTA-boekje PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het PTA-boekje bevat de schoolexamenstof per vak over een heel schooljaar. Tevens wordt daarin aangegeven wat voor een soort schoolexamentoets er afgenomen wordt en wat het gewicht van die toets is. Het staat gepubliceerd op de website. Het verdient aanbeveling het bestand te downloaden en/of te printen en van al je schoolexamenjaren elk behaald cijfer van een schoolexamentoets op de betreffende plaats te vermelden. Zo bouw je voor jezelf een goed overzicht op van hoe je er voor staat en krijg je inzicht in welke toetsen je beter wel of niet kunt herkansen. Naast het PTA-boekje bestaat er een (school)examenreglement; zie daarvoor het aparte boekje. Spoorboekjes De spoorboekjes (studiewijzers) staan op Magister. De mentor zal het spoorboekje bespreken met de leerlingen met o.a. de volgende aandachtspunten: welke stof dit blok wordt behandeld; wat wordt er in de eerste toetsweek getoetst, en hoe zwaar tellen de toetsen mee; hoe spreid je de stof over de acht weken uit (maken van een planning); wat moet er aan dossierwerk gedaan worden in dit blok. De vakdocenten besteden natuurlijk ook de nodige aandacht aan het spoorboekje. 8

9 Examenreglement Het examenreglement is te vinden op de website van de SSgN. Toetsweken Bij toetsweken passen we vergelijkbare regels toe als bij het eindexamen: Mobieltjes, smartphones, mp-3, mp-4 en mogelijke andere beeld- en geluiddragers zijn NIET toegestaan in de ruimte waar de toets wordt afgenomen. Bij overtreding hiervan wordt de betreffende toets aangemerkt als fraude en de daarbij behorende sanctie opgelegd. Bij onverhoopt te-laat-komen voor een toets geldt dat je nog aan de toets kunt beginnen als je binnen 15 minuten na aanvang aanwezig bent. De eindtijd van de betreffende toets wordt niet verschoven (je bent de tijd die je te laat kwam ook echt kwijt). Materialen als grafische rekenmachine, gewone rekenmachine, passer e.d. dien je zelf mee te nemen en kunnen niet tijdens de toets van klasgenoten geleend worden. Tijdens de 1- of 2-uurs toetsen in de toetsweken, is de gang naar het toilet niet toegestaan. Zorg dat je voor aanvang van de toets naar het toilet geweest bent indien nodig. Mocht er een (kortstondige) medische reden zijn voor frequenter toiletgebruik, dan moet de examencommissie hier van te voren over ingelicht worden zodat zij dit kunnen aangeven aan de betreffende surveillant(en). Voorzie je een mogelijk probleem, meld dit dan voortijdig bij de examencommissie. Gebeurt er iets onverwachts vlak vóór aanvang van een toets, meld dit dan vóór je aan de toets begint bij de examencommissie. Gebeurt er tijdens een toets iets onverwachts, meld dit dan z.s.m. na afloop van de toets (en in ieder geval binnen één dag) bij de examencommissie. Voortgangstoetsen Voortgangstoetsen zijn toetsen die door het jaar heen worden afgenomen. De behaalde cijfers bepalen mede je rapportcijfer en zijn dus van invloed bij je overgangsrapport. Voortgangstoetsen maken geen onderdeel uit van het schoolexamen. Als een leerling een voortgangstoets mist noteert de docent het cijfer 1 in Magister. De leerling heeft bij voortgangstoetsen dan één herkansingsmogelijkheid, te regelen met de desbetreffende docent. Als deze herkansingsafspraak niet wordt nagekomen, blijft het cijfer 1 voor die toets staan en heeft de leerling geen mogelijkheid meer tot herkansing van de voortgangstoets. Herkansingsregeling voor toetsen die meetellen voor het schoolexamen Deze herkansingsregeling geldt voor toetsen (T1, T2, T3 enz.) en praktische opdrachten (P1, P2, P3 enz.), die meetellen voor het schoolexamen Voor handelingsdeel-opdrachten en voor het profielwerkstuk geldt deze herkansingsregeling niet. Zie daarvoor het examenreglement op de SSgN-website. De herkansingsregeling voor SE-toetsen is: a. Na elke toetsweek krijgen de leerlingen de mogelijkheid om één of twee toetsen die meetellen voor het schoolexamen, te herkansen. b. Het aantal herkansingen dat een leerling per blok mag maken is: In 4 vmbo-t: 2 herkansingen per blok In 4 havo: 1 herkansing per blok In 5 havo: 2 herkansingen per blok In 4 vwo: 1 herkansing per blok In 5 vwo: 1 herkansing per blok In 6 vwo: 2 herkansingen per blok De toetsen van toetsweek 4 kunnen pas het volgende cursusjaar, in blok 1, worden herkanst. En daarbij geldt dat het aantal herkansingen bepaald wordt door het leerjaar waar de leerling dan in zit (dus een leerling uit 5 havo mag tijdens het dagdeel dat gereserveerd is voor herkansingen in blok 1 TWEE toetsen uit blok 4 van 4 havo herkansen). c. Je kunt aan die herkansingen deelnemen in twee gevallen: 1. als je tijdens een SE-toets in de toetsweek afwezig was; 2. als je nog niet het volledige aantal van de toegestane herkansingen hebt moeten inzetten voor SE-toetsen die je niet hebt gemaakt in de toetsweek EN voor de toets een cijfer haalde, waarvan je denkt dat je dat kunt verbeteren. Dus: als in de toetsweek SE-toetsen gemist worden, vervalt het recht op herkansing; herkansingen worden dan ingezet om de reguliere toetsen in te halen. 9

10 d. SE-toetsen worden uiterlijk in week 2 van een blok teruggegeven aan de leerlingen. e. Leerlingen kunnen zich vanaf week 2 tot de inschrijvingsdeadline die op de website wordt vermeld, digitaal via onze website (zie onder het kopje Hoe moet je inschrijven ) aanmelden voor de herkansingen. f. De herkansingen (en uiterste data van inschrijven) staan hieronder vermeld: 4 VWO & 4 HAVO o herkansingen SE-toetsen blok 1: maandag 14 december 2015, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 2: woensdag 2 maart 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 3: donderdag 28 april 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 4: schooljaar , blok 1 5 VWO o herkansingen SE-toetsen blok 4 (vorig schooljaar): maandag 28 september 2015, lesuur 7-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 1: maandag 14 december 2015, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 2: woensdag 2 maart 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 3: donderdag 28 april 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 4: schooljaar , blok 1 5 HAVO & 6 VWO o herkansingen SE-toetsen blok 4 (vorig schooljaar): donderdag 24 september 2015, lesuur 5-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 1: woensdag 9 december 2015, lesuur 5-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 2: dinsdag 23 februari 2016, lesuur 5-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o herkansingen SE-toetsen blok 3: vrijdag 15 april 2016, lesuur 1-4 (uiterste inschrijfdatum dinsdag ) Eventuele wijzigingen hierop worden op de website en/of de schermen en/of Magister gepubliceerd. g. Wanneer een kandidaat niet verschijnt op een afgesproken herkansing, zonder dat daarvoor naar de beoordeling van de rector een geldige reden aanwezig was, wordt door de rector het cijfer 1 toegekend. h. Het definitieve cijfer voor de SE-toets wordt het hoogst behaalde cijfer. i. Zie ook de artikelen van het examenreglement en de website onder herkansingen. 10

11 Hoe moet je inschrijven? Via de website van de SSgN > leerlingen > bovenbouw > herkansingen Je moet je inloggen met je gebruikersnaam en je wachtwoord. Je gebruikersnaam is je leerling-nummer. Je wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord dat je gebruikt als je inlogt op school op de computer. Let bij het wachtwoord op kleine letters en hoofdletters. (Wachtwoord vergeten? Vraag het de administratie). Hoe kan ik controleren of ik ingeschreven heb? Als je ingeschreven hebt en je scrollt even naar beneden, dan zie je voor welke vakken je staat ingeschreven. Bovendien kun je een bevestigings van je inschrijving vragen via je school adres, dit is later eventueel een bewijs dat je je hebt ingeschreven. Wat moet ik doen als het inschrijven niet lukt? In ieder geval contact opnemen met iemand van de examencommissie voordat de deadline afloopt. Ook al ben je ziek thuis, je kunt je altijd inschrijven Wat moet ik doen als ik denk dat ik om bepaalde reden meer dan de toegestane herkansingen nodig heb? Het herkansingsprogramma staat een leerling niet toe zich voor meer dan het aantal toegestane herkansingen in te schrijven. In geval van overmacht, als een leerling meer dan de toegestane herkansingen rechtmatig nodig denkt te hebben, dient de leerling en zijn ouder(s), een schriftelijk verzoek (liefst digitaal) te sturen naar de examencommissie voor het verstrijken van de deadline van inschrijven voor de betreffende herkansingsperiode. (Het is overigens niet zo dat ziekte automatisch recht geeft op extra herkansing/inhalen.) De examencommissie zal zich over het verzoek buigen en zo snel mogelijk reageren. Krijg ik nog een extra herkansing als ik afwezig (ziek) ben bij de herkansing? Nee, in principe niet, alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan, indien een verzoek is ingediend bij de examencommissie, de examencommissie besluiten om alsnog een herkansing toe te kennen, maar ziek zijn alleen is geen reden voor een extra herkansing. Waar kan ik met vragen en verzoeken terecht? Voor leerlingen van het M-team: dhr. G. Verstegen, kamer S.54, Voor leerlingen van het N-team: mw. E. Spoeltman, kamer S.54, Herexamens Voor vakken die worden afgesloten met alleen een schoolexamen en waarvoor als eindcijfer een onvoldoende is behaald, heeft een leerling het recht een herexamen aan te vragen. Hij dient dit op tijd (binnen een week na het bekend zijn van het schoolexamen-eindcijfer van het betreffende vak) schriftelijk aan te vragen bij de examencoördinator van zijn team. Het herexamen bestaat uit de totale stof van het betreffende vak. De examinator kan hiervan afwijken. Het herexamen vindt plaats in het cursusjaar dat het betreffende vak wordt afgesloten. Voor vakken die worden afgesloten met een centraal eindexamen geldt dat een leerling binnen twee dagen na het bekend maken van de eindexamenresultaten herexamen kan aanvragen in één vak. Het herexamen bestaat uit dezelfde stof als het centraal examen. Dossierachterstand en overschrijden deadlines Bij een dossierachterstand of het overschrijden van een deadline noteert de docent voor het betreffende onderdeel het cijfer 1 of een onvoldoende. De leerling dient zelf afspraken te maken met de docent over een eventuele nieuwe deadline of het op orde brengen van het dossier. Als de leerling de nieuwe deadline niet haalt of de nieuwe dossierafspraken niet nakomt, blijft het cijfer 1 of de onvoldoende staan en is er geen mogelijkheid meer dit onderdeel te herkansen. Bij dossierachterstand of het overschrijden van deadlines kan een leerling door de teamleider op elk moment worden opgeroepen deze buiten de reguliere lestijden op school weg te werken. De teamleider kan de leerling de toegang tot de lessen ontzeggen tot het dossier of werk in orde is. Indien een leerling zijn dossier niet in orde heeft, kan daardoor zijn overgang of examen in gevaar komen. 11

12 Slaag-, zakregeling Wanneer slaag je voor je examen in 2016? De kandidaat die eindexamen VWO of HAVO heeft afgelegd, is geslaagd indien 1) het gemiddelde van de behaalde cijfers tijdens het centraal examen onafgerond tenminste 5,50 bedraagt én 2) de slechts één van de eindcijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde een onvoldoende bevat, die niet lager dan een vijf mag zijn; als wiskunde niet tot het vakkenpakket behoort, dan is deze regel van toepassing op alleen de vakken Nederlands en Engels; (de kernvakkenregeling ) én 3) a) voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer is behaald, b) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer is behaald, dan wel c) indien voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, een vier dan wel voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 is behaald dan wel voor één van deze vakken 4 en voor één van deze vakken 5 is behaald, en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is én 4) de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer minstens met een 4 zijn afgesloten; cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk en op het VWO ANW maken deel uit van het combinatiecijfer; én 5) de vakken CKV en LO van het gemeenschappelijk deel zijn beoordeeld als voldoende of goed én 6) de rekentoets is afgesloten met minimaal een 5. Doubleurs & vrijstellingen Doubleurs in 4 HAVO of 4 VWO krijgen geen vrijstellingen. Doubleurs in 5 VWO, 5 HAVO en 6 VWO kunnen na toestemming van teamleider of conrector vrijstellingen krijgen voor schoolexamenvakken die met een voldoende afgesloten zijn: voor 5 HAVO: BSM, CKV, Informatica, Kunst-discipline, Maatschappijleer, Profielwerkstuk; voor 5 VWO: ANW, BSM, CKV, Maatschappijleer; voor 6 VWO: ANW, BSM, CKV, Informatica, Kunst-discipline, Maatschappijleer, NLT, Profielwerkstuk. De vrijgekomen SLU moeten wel ingevuld worden, overleg daarover met de teamleider. Van vakken of onderdelen van vakken die door een doubleur opnieuw moeten worden gedaan, vervallen de voorheen behaalde resultaten. Voor toetsen die betrekking hebben op (een deel van) de stof die op het Centraal Eindexamen terugkomt, worden geen vrijstellingen verleend. De leerling die vrijstellingen heeft voor een of meer vakken dient contact op te nemen met de teamleider om hierover afspraken te maken. Leerlingen die overstappen van 5 HAVO naar 5 VWO hebben vrijstelling voor maatschappijleer. 12

13 Absentie en verzuim Zie ook: Website SSgN > ouders > ziek, te laat, verlof Medische redenen Als leerlingen wegens ziekte de lessen verzuimen, moeten de ouders / verzorgers dit zo snel mogelijk, bij voorkeur vóór aanvang van de eerste les op de eerste dag van de afwezigheid, melden op de SSgN. Dit kan zowel telefonisch ( ) als via de Als de leerling de lessen weer kan hervatten moet dit telefonisch of via de gemeld worden. Als ouders de leerlingen op tijd ziek en weer beter melden, voorkomt dit foutieve absentmeldingen in het leerlingvolgsysteem. Deze maatregel heeft ook te maken met de striktere meldingsplicht aan de afdeling Leerplichtzaken. Als leerlingen wegens dokters- of tandartsbezoek enkele lessen moeten verzuimen, dient dit vooraf te worden doorgegeven. Leerlingen die de school willen verlaten wegens ziekte of dokters-, tandartsbezoek moeten zich melden bij de receptie. Indien er door de ouders nog geen melding is gemaakt, worden deze telefonisch benaderd voordat de leerling toestemming krijgt de school te verlaten. Verlof Verzuim, zoals voor een jubileum, bruiloft etc. moet ruim op tijd worden aangevraagd via een formulier dat van de website is te downloaden of bij de receptie is af te halen. Buitengewoon verlof aansluitend aan een periode van schoolvakantie is niet toegestaan, behalve als het werk van de ouders geen vakantie toestaat tijdens schoolvakanties. Te laat komen Wat betreft te laat komen gelden de volgende afspraken: Als een leerling onverhoopt te laat op school verschijnt, dient hij zijn schoolpas aan de receptionist(e) te overhandigen, die een te-laat-briefje print waarmee toegang tot de les verkregen kan worden. Tevens dient deze leerling zich de volgende dag om 7.45 uur te melden bij de receptie, ook als hij die dag niet het eerste lesuur zou hoeven te beginnen. Als de betreffende leerling zich niet om 7.45 uur meldt, zullen er maatregelen genomen worden. Leerlingen die een goede reden denken te hebben voor het te laat komen, nemen z.s.m. contact op met de absentiecontroleur van het team. Die gaat het gesprek aan en beoordeelt of een leerling zich de volgende dag moet melden. In het geval van bovenmatige telaatkomingen treedt de absentiecontroleur in ieder geval in overleg met de teamleider, waarna verdere actie ondernomen kan worden richting ouders, mentor, zorgcoördinator en eventueel met leerplicht. Verantwoording Via Magister is een overzicht van de absentiemeldingen in te zien voor ouders én leerlingen. Mocht er een onterechte absentie staan, dan neemt de leerling of ouder/verzorger contact op met school. De leerling wordt in eerste instantie door de absentiecontroleur aangesproken op onverantwoorde absentie- en te-laat-meldingen. Indien nodig, zal deze eventueel in overleg met de teamleider passende maatregelen nemen. De teamleider kan te allen tijde besluiten de gemiste uren in te laten halen. Dit geldt ook voor een hoog aantal (verantwoorde) absentie- en/of te-laat-meldingen. Bij veel absenties en/of te-laat-meldingen zijn wij verplicht hiervan melding te maken bij leerplichtzaken. In het geval van onverantwoord verzuim (spijbelen) zullen we geheel volgens het examenreglement het recht op herkansingen moeten ontnemen. Iedere leerling dient ongeacht het lesrooster tot uur (9e uur) beschikbaar te zijn. Eruit gestuurd worden Indien een leerling door een docent uit de les verwijderd wordt, moet hij zich onmiddellijk bij de receptie melden om daar een rode kaart in te vullen. Vervolgens gaat hij in een studieruimte in de buurt van het lokaal aan het werk. Aan het einde van de les gaat de leerling met de rode kaart terug naar de desbetreffende docent en bespreekt het probleem. Als dit niet tot een oplossing leidt, onderneemt de teamleider of conrector actie. De docent levert de rode kaart in bij de teamleider. Deze bewaart de rode kaarten. Als een leerling meer dan eens een rode kaart moet in leveren worden passende maatregelen getroffen, ter beoordeling van de teamleider, waarbij het aantal kaarten en de aard van de incidenten meegewogen worden. 13

14 Mobiele telefoons Voor en na de lestijd alsmede in de pauzes is het gebruik van mobieltjes toegestaan. Bij gebruik van het mobiel dient het geluidsniveau zodanig te zijn ingesteld dat anderen er geen hinder van ondervinden. Binnen de klaslokalen is het gebruik van mobieltjes alleen toegestaan als de docent daar toestemming voor geeft. Als de telefoon zonder toestemming van de docent in de les gebruikt wordt, wordt deze door de docent ingenomen en samen met het innameformulier afgegeven bij de receptie. De leerling kan de mobiel na drie werkdagen weer ophalen bij de receptie, na inlevering van het leerlingdeel van het innameformulier, dat door ouders/verzorgers ondertekend dient te zijn. Tijdens toetsen in toetsweken, de herkansingen van deze toetsen en het eindexamen zijn mobiele telefoons niet toegestaan in de ruimte waar de toetsen worden afgenomen (zie ook onder Toetsweken). Bij overtreding hiervan wordt de betreffende toets aangemerkt als fraude en de daarbij behorende sanctie opgelegd. De regels van het SSgN-spel Zie ook: Website SSgN > onze school > schoolgids en documenten > spelregels De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen houdt er niet van om regels en gedragscodes dwingend op te leggen. Toch is er op een plek waar veel mensen bij elkaar komen een aantal gezamenlijke afspraken nodig waar iedereen zich vanzelfsprekend aan houdt. Zie voor deze afspraken het reglement op de website. 14

begeleiding afspraken data

begeleiding afspraken data begeleiding afspraken data 2017 2018 bovenbouw havo - vwo Voorwoord Beste leerlingen, beste ouders, De SSgN gaat uit van een aantal basisprincipes dat belangrijk is voor ieder mens in een samenleving.

Nadere informatie

begeleiding afspraken data

begeleiding afspraken data begeleiding afspraken data 2016 2017 bovenbouw havo - vwo Voorwoord Beste leerlingen, beste ouders, De SSgN gaat uit van een aantal basisprincipes dat belangrijk is voor ieder mens in een samenleving.

Nadere informatie

2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024 3563974 e-mail: info@ssgn.nl fax : 024 3541087 web: www.ssgn.nl

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

welkom Info-avond 3 MAVO

welkom Info-avond 3 MAVO welkom Doel van deze avond Deel I Info over uitwisselingen Deel II Kennismaking met het MAVO-team (3+4 MAVO) Informatie over organisatie Informatie schoolexamen Deel III Mentorgedeelte begeleiding, afspraken

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Studiewijzer. 11havo5

Studiewijzer. 11havo5 Studiewijzer 11havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 11havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Studiewijzer. 12havo5

Studiewijzer. 12havo5 Studiewijzer 12havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12 havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Informatieavond leerjaar 3 Deel 1 aula. Christiaan Huygens College

Informatieavond leerjaar 3 Deel 1 aula. Christiaan Huygens College Informatieavond leerjaar 3 Deel 1 aula Welkom bij de informatieavond leerjaar 3 Frank van der Meeren Teamleider bovenbouw mrn@huygenscollege.nl 19.00 uur Opening en schoolreis Londen 19.10 uur Beroepskeuze

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

welkom Info-avond 3 MAVO

welkom Info-avond 3 MAVO welkom Doel van deze avond Deel I Info over uitwisselingen Deel II Kennismaking met het MAVO-team (3+4 MAVO) Informatie over organisatie Informatie schoolexamen Deel III Mentorgedeelte Begeleiding Afspraken

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6 INHOUDSOPGAVE I. Examencommissie pag. 2 II. Reglement 2014-2015: Begrippen pag. 3 1. Algemene bepalingen pag. 3 2. Overige bepalingen pag. 6 III. Examenoverzicht pag. 7 I. DE EXAMENCOMMISSIE -.. 2014-2015

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 20 september 2016 5VWO Coördinator leerlingzaken: Michel Otter / Marije Rozema Decaan havo/vwo: Linda Veldhuis Afdelingsleider vwo: Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Deze powerpoint

Nadere informatie

Doel info-avond. Deel I. Deel II

Doel info-avond. Deel I. Deel II welkom Doel info-avond Deel I Kennismaken: mentoren, teamleiders & conrector Informatie: wat, hoe, waar en bij wie Studieloopbaanplanning (vervolgopleiding) Deel II Mentorgedeelte Informatie samenvatting

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Studiewijzer. 11havo-4

Studiewijzer. 11havo-4 Studiewijzer 11havo-4 2018/2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 11 havo4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Ouderavonden i.v.m. de voortgang: Ouderavond: 28 of 29 november 2017 Ouderavond: 20 of 21 maart 2018

Ouderavonden i.v.m. de voortgang: Ouderavond: 28 of 29 november 2017 Ouderavond: 20 of 21 maart 2018 PERIODEN VAN HET PTA 2017 2018 Periode 1: 4 september t/m 10 november 2017 Periode 2: 13 november 2017 t/m 2 februari 2018 PTAWeek: 1 t/m 7 februari 2018 Periode 3: 5 februari t/m 20 april 2018 Periode

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Studiewijzer 10t 2018/2019

Studiewijzer 10t 2018/2019 Studiewijzer 10t 2018/2019 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt

Nadere informatie

WELKOM. Informatieavond 4 havo t/m 6 vwo donderdag 4 oktober 2018

WELKOM. Informatieavond 4 havo t/m 6 vwo donderdag 4 oktober 2018 WELKOM Informatieavond 4 havo t/m 6 vwo donderdag 4 oktober 2018 Programma vanavond 19.00-19.25 uur informatie werkweken H4 en V5 19.30 uur welkom en algemene inleiding 19.50 uur havo 4a, 4b, 4c havo4d

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2018/2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO van magister Indeling van de avond

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Examenreglement aanvullingen 5H

Examenreglement aanvullingen 5H Examenreglement aanvullingen 5H HAVO bovenbouw Cohort 2016-2018 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Kalender voor belangrijke onderdelen van het examendossier... 4 Data Centraal Examen Havo 2018... 5 Aanvullingen/wijzigingen

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 16 september 2015 4 havo en 4 vwo Onderweg naar het examen! Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO Afdelingsleider Havo: Gökhan Iyigünler

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2016 Maandag 14 september 2015 Goede voorbereiding Hoe Wat Wanneer 1 Hoe doet Daphne Schippers het?! aandacht of afleiding! precies weten en veel oefenen! Topprestatie! SE examen

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 8 september 2015 5VWO Coördinator leerlingzaken: Decaan havo/vwo: Afdelingsleider vwo: Michel Otter Linda Veldhuis Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Kenmerkend voor 5 VWO Studiereis

Nadere informatie

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Wie zijn wij? A.E.J. Dirks afdelingsleider HAVO 4, 5 Ch. Custers MEd MSEN afdelingsleider VWO 4, 5, 6 drs. H. Van Ommen, rector / bestuurder

Nadere informatie

Ouderavond V6 COHORT Welkom

Ouderavond V6 COHORT Welkom Ouderavond V6 COHORT 2016 Welkom Onderwerpen - Schoolexamen - Slagen of zakken? - Combinatiecijfer - Profielwerkstuk - Centraal examen - 18+ regeling - jaarplanner Het schoolexamen Herkansingen schoolexamens

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Informatieavond PTA en examenreglement 3 vmbo-t, 4 havo en 4/5 vwo

Informatieavond PTA en examenreglement 3 vmbo-t, 4 havo en 4/5 vwo Informatieavond PTA en examenreglement 3 vmbo-t, 4 havo en 4/5 vwo Woensdag 3 oktober 2018 Disclaimer: aan de inhoud van deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de wet, het

Nadere informatie

begeleiding afspraken data

begeleiding afspraken data begeleiding afspraken data 2017 2018 3 en 4 MAVO Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024 3563974 e-mail:

Nadere informatie

Informatieavond 4-vwo. Welkom! 15.30 20.00 uur

Informatieavond 4-vwo. Welkom! 15.30 20.00 uur Informatieavond 4-vwo Welkom! 15.30 20.00 uur De mentor Hanneke Hengst HEH@regiuscollege.nl Werkzaam op di/wo/do/vr (dus niet op maandag) Informatieavond 4V Agenda Introductie Taak van de mentor Taak van

Nadere informatie

begeleiding afspraken data

begeleiding afspraken data begeleiding afspraken data 2016 2017 3 en 4 MAVO Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024 3563974 e-mail:

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 5 HAVO en 6 VWO

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 5 HAVO en 6 VWO Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 5 HAVO en 6 VWO 2016-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking wijze

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege.

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege. Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax: (024)

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 vwo. 15 september 2014

Informatie-avond. 4 vwo. 15 september 2014 Informatie-avond 4 vwo 15 september 2014 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfsvoering en financiën dhr. A.

Nadere informatie

Kennismakingsavond 4 havo

Kennismakingsavond 4 havo Kennismakingsavond 4 havo Mentoren: Judith Scheepers Margriet van Zwam Christina Sanchez Lizzy Bos E-mail: j.scheepers@lyceumelst.nl m.vanzwam@lyceumelst.nl c.sanchez@lyceumelst.nl l.bos@lyceumelst.nl

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2018 2020 V.M.B.O. THEORETISCHE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2018 2020 Periode 1: 4 september t/m 10 november 2018 Periode 2: 13 november 2017 t/m 8 februari 2019 PTAWeek:

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, dinsdag 26 september 2017

WELKOM. informatieavond havo5, dinsdag 26 september 2017 WELKOM informatieavond havo5, dinsdag 26 september 2017 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday e-mail: j.renders@augustinianum.nl

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

informatieavond 5 havo en 6 vwo

informatieavond 5 havo en 6 vwo informatieavond 5 havo en 6 vwo bovenbouw introductie invulling mentoruur het pta absentieregeling toetsenrooster contact met de mentor eindexamenjaar examendossier profielwerkstuk combinatiecijfer zak/slaagregeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-5-6 vwo 2015-2016

ALGEMEEN DEEL. 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-5-6 vwo 2015-2016 ALGEMEEN DEEL 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-5-6 vwo 2015-2016 VOORWOORD Als bovenbouwleerling heb je te maken met allerlei regels en afspraken die er voor moeten zorgen dat het toets- en examenprogramma op de

Nadere informatie

Kennismakingsavond havo 5 en atheneum 6

Kennismakingsavond havo 5 en atheneum 6 Kennismakingsavond havo 5 en atheneum 6 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw C. Janssen - Sterker in Studie, mevrouw G. Smid - coördinator: dhr. J. van Dam Kennismaking met de mentor Sterker in

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2018-2019 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2018-2019 R.S.G. Tromp Meesters 1. Inleiding Beste 5havo examenkandidaten, Vorig jaar hebben jullie

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de bovenbouw VWO CS VINCENT VAN GOGH

Slagen en zakken. in de bovenbouw VWO CS VINCENT VAN GOGH Slagen en zakken in de bovenbouw VWO CS VINCENT VAN GOGH Schooljaar 2018-2019 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Ouderavond V6 Welkom

Ouderavond V6 Welkom Ouderavond V6 Welkom Ouderavond 6 VWO 16 september 2015 Wat bespreken we vanavond? Ouderavond V6 -Welkom -Zaken met betrekking tot het Schoolexamen (SE) -Zaken met betrekking tot het Centraal Examen (CE)

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond vwo6, dinsdag 26 september 2017

WELKOM. informatieavond vwo6, dinsdag 26 september 2017 WELKOM informatieavond vwo6, dinsdag 26 september 2017 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten: FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday e-mail: j.renders@augustinianum.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 cursus 2013/2014 GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE INLEIDING Beste leerlingen, Dit boekje is het eerste deel van jullie programma van toetsing en afsluiting. Je zit

Nadere informatie

Informatieavond havo WELKOM. Ontwikkel je talenten en leer voor het leven!

Informatieavond havo WELKOM. Ontwikkel je talenten en leer voor het leven! Informatieavond havo 5 2018-2019 WELKOM Ontwikkel je talenten en leer voor het leven! Aula Plenaire bijeenkomst - Algemeen W. Ruijsch - Informatie en communicatie - Leerlingenbegeleiding - Tijdpad decanaat

Nadere informatie

Voorlichtingsavond VWO 6. 17 september 2014

Voorlichtingsavond VWO 6. 17 september 2014 Voorlichtingsavond VWO 6 17 september 2014 2 juli 2015 Team vwo-6 Conrector Onno Arts Decaan Marijke Godwaldt Examensecretaris Betty van der Winden Zorgteam Schoolmaatschappelijk werk Anne van der Hoeven

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 VWO

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 VWO REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 VWO 2018-2019 Dit reglement betreft alle toetsen voor, 4 vwo, met uitzondering van de vakken maatschappijleer, CKV, informatica, BSM en wiskunde D. De toetsen

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2016-2017 Leerjaar 6 Versie 1: september 2016 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het

Nadere informatie

Mondial College, schooljaar 2014-2015

Mondial College, schooljaar 2014-2015 LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 5 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2015-2016 1 Algemeen deel van het PTA TL/HAVO/VWO Meander College - 2015-2016 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling,

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4 Purmerend, 23 maart 2018 Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Binnenkort gaan de leerlingen beginnen aan het Centraal Examen.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 4/5/6. Versie: september 2018

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 4/5/6. Versie: september 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2018-2019 Leerjaar 4/5/6 Versie: september 2018 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Alle vakken op de lessentabel tellen mee. Voor de vakken lichamelijk opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt de beoordeling

Nadere informatie

Ouderavond 17 september 2013 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 17 september 2013 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 17 september 2013 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO Indeling van de avond inleiding:

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2018-2019 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2016-2017 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie