Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 019

2 Inhoudsopgave 8565 WW-uitkeringen 3 Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, beroepsklasse, leeftijd, duur, geslacht, opleidingsniveau en regio. De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Inlichtingen Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders via Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019

3 WW-uitkeringen 8565 WW uitkeringen a mutatie (cumulatief jan t/m mei) mei apr mei maand jaar mutatie Lopend ,6% -16,7% Nieuw ,3% 11,3% ,6% Beëindigd ,1% -9,% ,0% -vanwege max duur ,9% -3,5% ,% -overige redenen ,% -1,9% ,6% -vanwege werkhervatting ,% -11,7% ,9% -werkgerelateerde redenen b ,6% -10,9% ,5% a Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen - en 5-weekse verslagperiodes. In 019 zijn januari, mei, augustus en oktober 5-weekse verslagperiodes. In 018 waren dat maart, mei, augustus en november. b Met ingang van de Nieuwsflits van oktober 018 staan beëindigingen vanwege werkgerelateerde redenen ook vermeld in de tabel. Hieronder vallen het niet indienen van een inkomstenopgave en het afzien van (het recht op) een uitkering. Ruim minder WW-uitkeringen dan een jaar geleden Eind mei 019 verstrekte UWV lopende WW-uitkeringen. Ten opzichte van april daalde het aantal lopende uitkeringen met 6.700, ofwel -,6%. In vergelijking met een jaar geleden werden minder lopende uitkeringen verstrekt. Dit is een daling van 16,7%. Eind mei 019 ontvingen.00 personen één of meerdere WW-uitkeringen. Daarvan ontving 7,6% de uitkering een jaar of langer. Eind mei 018 was dit nog een derde. Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 3

4 Ook daling door wijzigingen in opbouw rechten en maximale duur Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is de opbouw van WW-rechten veranderd. Werknemers die meer dan tien jaar gewerkt hebben bouwen sinds 016 minder WW-rechten op dan voorheen. Daarnaast is de maximale WW-duur stapsgewijs verkort van 38 maanden naar maanden 1. Naast de gunstige situatie op de arbeidsmarkt zijn deze beleidswijzigingen ook een oorzaak voor de huidige daling van WWuitkeringen. De komende notitie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, die begin juli verschijnt, gaat nader in op de ontwikkeling van het aantal personen met een langdurige WW-uitkering. Sterke daling in de bouw De daling van lopende WW-uitkeringen is in alle sectoren te zien. Vooral in de bouw neemt het aantal WWuitkeringen sterk af. Het aantal lopende uitkeringen in deze sector is in mei 019 met 30,8% gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Ook in de sector zorg en welzijn is sprake van een relatief grote afname van lopende WW-uitkeringen (-3,5%) in vergelijking met een jaar geleden. Nieuwe en beëindigde uitkeringen In de eerste vijf maanden van 019 werden nieuwe uitkeringen verstrekt. Dit is iets meer (+0,6%) dan in dezelfde periode in 018. Het aantal beëindigde uitkeringen betrof in de eerste vijf maanden van In vergelijking met dezelfde periode in 018 is het aantal beëindigde uitkeringen gedaald met 9,0%. 1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019

5 Statistische bijlage 8565 Historie WW-uitkeringen mutatie tov vorige maand Jaar Maand Lopend Nieuw Beëindigd Lopend Nieuw Beëindigd Totaal Wegens werk- hervatting Totaal Wegens werk- hervatting 016 Jan ,% -8,9% -15,1% -1,0% Feb ,0% -0,% 9,9% 6,8% Maa ,1% 10,7%,0% 16,% Apr ,1% -6,9% -7,0% -,5% Mei ,7% -1,1% -,8% -1,6% Jun ,1% 36,9% 19,1% 19,1% Jul ,6% -1,% -15,% -1,7% Aug ,% -7,9% -10,8% -1,% Sep ,6%,6% 13,1%,5% Okt ,1% -19,8% -13,7% -17,7% Nov ,% -5,3% 9,3% 0,3% Dec ,6% 9,6% 8,% 1,7% 017 Jan ,6% -6,% -16,1% -16,9% Feb ,7% -0,5% 1,0% -9,6% Maa ,3% 19,1% 1,9% 16,3% Apr ,% -1,8% -1,8% -,6% Mei ,9% 6,0% 10,7% 18,3% Jun ,5% 5,8% 10,3% 1,0% Jul ,1% -1,% -13,0% -1,3% Aug ,6% 9,8% -5,8% -13,% Sep ,1% -3,9% -7,3% -6,0% Okt ,% 5,9% -6,% -5,6% Nov ,8%,9% 8,3% 38,8% Dec ,1% -3,9% -18,7% -19,5% 018 Jan ,5% 35,% -6,0% -9,% Feb ,6% -5,7% 1,6% -5,% Maa ,7% 6,6% 13,9% 8,3% Apr ,9% -35,3% -5,3% 0,7% Mei ,% 13,5% 9,9% 1,% Jun ,3% -1,9% -9,% -8,7% Jul ,0% 15,5% -,6% -,% Aug ,%,8% -,6% -13,% Sep ,6% -5,6% -1,7% -,0% Okt ,7% -5,8% -5,1% 7,3% Nov ,9% 9,6% 33,6%,6% Dec ,% -8,8% -3,0% -6,7% 019 Jan ,% 97,3% 1,% 8,5% Feb ,0% -5,7% 0,0% -9,9% Maa ,% -,8% -,8% 1,3% Apr ,8% -8,7% 7,%,% Mei ,6% 7,3% 8,1% 30,% Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 5

6 Lopende WW-uitkeringen naar kenmerken WW uitkeringen mutatie Leeftijd mei apr mei maand jaar WW% < >=50 Totaal ,6% -16,7%,7% Geslacht Man ,6% -15,8%,6% Vrouw ,6% -17,6% 3,0% Onbekend Leeftijd 15-5 jaar ,0% -6,6% 0,7% jaar ,% -7,8%,3% jaar ,5% -13,0%,7% jaar ,1% -,6%,9% jaar en ouder ,8% -19,0%,8% Onbekend Verstreken duur < 6 maanden ,7% -5,5% tot 1 maanden ,8% -17,1% tot jaar ,9% -7,6% jaar of langer ,9% -39,3% Opleidingsniveau Basisopleiding ,7% -8,0% 3,8% VMB/MBO alg/mbo ,% -,7% 3,3% VWO/HAVO ,6% -10,8% 1,7% MBO t/m ,9% -0,9%,% HBO ,1% -16,5%,% WO ,5% -10,7% 1,8% Onbekend Startkwalificatie Met startkwalificatie ,5% -17,%,% Zonder startkwalificatie ,7% -5,7% 3,% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 6

7 Lopende WW-uitkeringen naar sectoren en beroepsklassen WW uitkeringen mutatie Leeftijd mei apr mei maand jaar < >=50 Sectoren Bank- en verzekeringswezen ,5% -1,% Bouw ,3% -30,8% Chemische industrie ,5% -8,9% Cultuur ,1% -18,5% Detailhandel ,0% -0,6% Groothandel ,% -13,9% Horeca en catering ,% -10,1% Landbouw, groenvoorziening, visserij Metaalindustrie, installatie, voertuigen ,0% -18,8% ,0% -15,8% Onderwijs ,3% -18,3% Overheid ,5% -16,3% Overige commerciële dienstverlening ,1% -11,% Overige industrie ,6% -1,% Schoonmaak ,8% -1,0% Uitzendbedrijven ,6% -18,5% Vervoer en logistiek ,% -9,1% Voeding- en genotmiddelenindustrie ,% -15,% Zorg en welzijn ,9% -3,5% Overig ,5% -1,6% Onbekend Beroepsklassen Agrarische beroepen ,3% -19,% Bedrijfseconomische en administratieve beroepen ,5% -18,1% Commerciële beroepen ,% -0,1% Creatieve en taalkundige beroepen ,6% -15,3% Dienstverlenende beroepen ,5% -0,7% Ict beroepen ,% -11,9% Managers ,5% -10,7% Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch ,0% -16,7% Pedagogische beroepen ,6% -0,5% Technische beroepen ,9% -0,3% Transport en logistiek beroepen ,% -16,9% Zorg en welzijn beroepen ,% -19,5% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 7

8 Lopende WW-uitkeringen naar provincies en grote gemeenten WW uitkeringen mutatie Leeftijd mei apr mei maand jaar WW% < >=50 Totaal ,6% -16,7%,7% Provincies Groningen ,9% -18,3%,9% Drenthe ,5% -0,9% 3,1% Friesland ,8% -19,6%,9% Overijssel ,9% -18,5%,6% Gelderland ,% -18,7%,5% Flevoland ,6% -13,3% 3,3% Utrecht ,6% -16,1%,5% Limburg ,3% -11,7% 3,0% Noord-Holland ,% -1,7%,7% Zuid-Holland ,3% -17,%,6% Zeeland ,7% -1,%,1% Noord-Brabant ,1% -1,%,9% Overig/onbekend WW uitkeringen mutatie Leeftijd mei apr mei maand jaar WW% < >=50 Grote gemeenten Amsterdam ,5% -10,8% 3,0% Rotterdam ,0% -13,8% 3,% s Gravenhage ,8% -16,8% 3,0% Utrecht ,% -1,7%,% Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 8

9 Lopende WW-uitkeringen naar arbeidsmarktregio s WW uitkeringen mutatie Leeftijd Arbeidsmarktregio mei apr mei maand jaar WW% < >=50 Groningen ,1% -17,8%,9% Friesland ,8% -19,6%,9% Drenthe ,3% -3,% 3,1% Regio Zwolle ,8% -19,5%,5% Twente ,6% -19,%,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,% -18,8%,6% FoodValley ,9% -16,8%,0% Midden-Gelderland ,7% -17,6% 3,0% Rijk van Nijmegen ,0% -17,6%,8% Achterhoek ,6% -,3%,3% Rivierenland ,9% -16,%,% Flevoland ,6% -1,8% 3,3% Gooi en Vechtstreek ,3% -15,3%,9% Midden-Utrecht ,5% -16,1%,5% Amersfoort ,3% -15,8%,6% Groot Amsterdam ,7% -1,5%,8% Noord-Holland Noord ,1% -17,5%,3% Zuid-Kennemerland en IJmond ,9% -16,5%,5% Zaanstreek/Waterland ,% -15,9%,6% Zuid-Holland Centraal ,5% -18,1%,5% Holland Rijnland ,0% -19,3%,% Midden-Holland ,0% -17,9%,% Haaglanden ,7% -17,7%,7% Gorinchem ,9% -3,7% 1,9% Rijnmond ,5% -15,6% 3,0% Drechtsteden ,7% -0,%,5% Zeeland ,7% -1,%,1% West-Brabant ,% -18,%,8% Midden-Brabant ,3% -1,8% 3,0% Noordoost-Brabant ,9% -13,6%,9% Zuidoost-Brabant ,1% -9,%,8% Helmond-De Peel ,8% -11,7%,9% Noord-Limburg ,0% -10,1% 3,% Midden-Limburg ,% -1,%,9% Zuid-Limburg ,8% -1,%,8% Overig/onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 9

10 Nieuwe uitkeringen naar kenmerken (cumulatief januari t/m mei) Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,6% Geslacht Man ,0% 5% 5% Vrouw ,9% 8% 8% Onbekend Leeftijd 15-5 jaar ,6% 9% 10% jaar ,8% 9% 9% jaar ,% 1% 1% jaar ,8% % % jaar en ouder ,3% 19% 18% 8.58 Onbekend Maximale duur < 6 maanden ,0% 3% 33% tot 1 maanden ,9% 18% 17% tot jaar ,9% 0% 35% jaar of langer ,9% 8% 15% Opleidingsniveau Basisopleiding ,8% 9% 10% VMB/MBO alg/mbo ,0% 18% 19% VWO/HAVO ,0% 5% 5% MBO t/m ,% 6% 8% HBO ,5% 16% 16% WO ,% 8% 8% Onbekend Startkwalificatie Met startkwalificatie ,0% 55% 57% Zonder startkwalificatie ,9% 6% 9% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

11 Nieuwe uitkeringen naar sectoren en beroepsklassen (cumulatief januari t/m mei) Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd abs. % < >=50 Sectoren Bank- en verzekeringswezen ,% % % Bouw ,7% % % Chemische industrie ,7% 1% 1% Cultuur ,3% 1% 1% Detailhandel ,0% 9% 9% Groothandel ,5% 6% 6% Horeca en catering ,6% 5% 5% Landbouw, groenvoorziening, visserij Metaalindustrie, installatie, voertuigen ,1% % % ,0% 6% 6% Onderwijs ,1% 3% 3% Overheid ,8% 1% 1% Overige commerciële dienstverlening ,% 1% 0% Overige industrie ,3% % % Schoonmaak ,% % % Uitzendbedrijven ,7% 1% 13% Vervoer en logistiek ,% 8% 8% Voeding- en genotmiddelenindustrie ,% % % Zorg en welzijn ,9% 1% 1% Overig ,6% 1% 1% Onbekend Beroepsklassen Agrarische beroepen ,7% % % Bedrijfseconomische en admin. beroepen ,0% 19% 0% Commerciële beroepen ,7% 10% 11% Creatieve en taalkundige beroepen ,6% % % Dienstverlenende beroepen ,7% 7% 7% Ict beroepen ,0% % % Managers ,5% 7% 7% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,5% % % Pedagogische beroepen ,5% 3% 3% Technische beroepen ,0% 18% 19% Transport en logistiek beroepen ,6% 8% 9% Zorg en welzijn beroepen ,6% 7% 8% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

12 Nieuwe uitkeringen naar provincies en grote gemeenten (cumulatief januari t/m mei) Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,6% Provincie Groningen ,8% Drenthe ,1% Friesland ,3% Overijssel ,0% Gelderland ,7% Flevoland ,0% Utrecht ,7% Limburg ,5% Noord-Holland ,0% Zuid-Holland ,% Zeeland ,9% Noord-Brabant ,6% Overig/onbekend Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Grote gemeenten Utrecht ,3% Amsterdam ,% Rotterdam ,5% s Gravenhage ,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 1

13 Nieuwe uitkeringen naar arbeidsmarktregio s (cumulatief januari t/m mei) Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Arbeidsmarktregio Groningen ,5% Friesland ,3% Drenthe ,7% Regio Zwolle ,5% Twente ,1% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,9% FoodValley ,7% Midden-Gelderland ,6% Rijk van Nijmegen ,7% Achterhoek ,9% Rivierenland ,% Flevoland ,% Gooi en Vechtstreek ,% Midden-Utrecht ,% Amersfoort ,0% Groot Amsterdam ,3% Noord-Holland Noord ,8% Zuid-Kennemerland en IJmond ,3% Zaanstreek/Waterland ,1% Zuid-Holland Centraal ,0% Holland Rijnland ,7% Midden-Holland ,8% Haaglanden ,5% Gorinchem ,8% Rijnmond ,5% Drechtsteden ,0% Zeeland ,9% West-Brabant ,6% Midden-Brabant ,7% Noordoost-Brabant ,3% Zuidoost-Brabant ,9% Helmond-De Peel ,0% Noord-Limburg ,6% Midden-Limburg ,6% Zuid-Limburg ,3% Overig/onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

14 Beëindigde uitkeringen naar kenmerken (cumulatief januari t/m mei) Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,0% Geslacht Man ,% 51% 51% Vrouw ,8% 9% 9% Onbekend Leeftijd 15-5 jaar ,7% 9% 8% jaar ,9% 6% 6% jaar ,8% 0% 1% jaar ,% % 3% jaar en ouder ,5% 3% % Onbekend Verstreken duur < 6 maanden ,7% 59% 56% tot 1 maanden ,% 16% 18% tot jaar ,7% 11% 13% jaar of langer ,0% 13% 13% Opleidingsniveau Basisopleiding ,5% 10% 10% VMB/MBO alg/mbo ,5% 0% 1% VWO/HAVO ,9% 5% 5% MBO t/m ,6% 8% 30% HBO ,3% 16% 17% WO ,6% 8% 7% Onbekend Startkwalificatie Met startkwalificatie ,3% 58% 59% Zonder startkwalificatie ,8% 9% 31% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 1

15 Beëindigde uitkeringen naar beroepsklassen en sectoren (cumulatief januari t/m mei) Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd abs. % < >=50 Sectoren Bank- en verzekeringswezen ,5% 3% % Bouw ,% % % Chemische industrie ,% 1% 1% Cultuur ,0% 1% 1% Detailhandel ,6% 8% 9% Groothandel ,1% 6% 6% Horeca en catering ,5% 5% 5% Landbouw, groenvoorziening, visserij Metaalindustrie, installatie, voertuigen ,5% 3% 3% ,8% 6% 6% Onderwijs ,7% 3% 3% Overheid ,3% 1% 1% Overige commerciële dienstverlening ,% 19% 18% Overige industrie ,8% % % Schoonmaak ,8% % % Uitzendbedrijven ,1% 1% 13% Vervoer en logistiek ,5% 8% 7% Voeding- en genotmiddelenindustrie ,% % % Zorg en welzijn ,9% 13% 13% Overig ,% 1% 1% Onbekend Beroepsklassen Agrarische beroepen ,% 3% 3% Bedrijfsecon. en admin. beroepen ,5% 0% 0% Commerciële beroepen ,9% 11% 11% Creatieve en taalkundige beroepen ,9% % % Dienstverlenende beroepen ,6% 7% 8% Ict beroepen ,6% % % Managers ,0% 7% 6% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,6% % % Pedagogische beroepen ,% % % Technische beroepen ,5% 19% 0% Transport en logistiek beroepen ,5% 8% 9% Zorg en welzijn beroepen ,6% 8% 8% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

16 Beëindigde uitkeringen naar provincies en grote gemeenten Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,0% Provincies Groningen ,9% Drenthe ,1% Friesland ,6% Overijssel ,3% Gelderland ,% Flevoland ,7% Utrecht ,% Limburg ,0% Noord-Holland ,0% Zuid-Holland ,5% Zeeland ,0% Noord-Brabant ,5% Overig/onbekend Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Grote gemeenten Amsterdam ,7% Rotterdam ,3% s Gravenhage ,6% Utrecht ,% Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

17 Beëindigde uitkeringen naar arbeidsmarktregio s Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Arbeidsmarktregio Groningen ,3% Friesland ,6% Drenthe ,7% Regio Zwolle ,9% Twente ,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,6% FoodValley ,5% Midden-Gelderland ,% Rijk van Nijmegen ,1% Achterhoek ,7% Rivierenland ,% Flevoland ,0% Gooi en Vechtstreek ,3% Midden-Utrecht ,8% Amersfoort ,% Groot Amsterdam ,9% Noord-Holland Noord ,7% Zuid-Kennemerland en IJmond ,0% Zaanstreek/Waterland ,6% Zuid-Holland Centraal ,% Holland Rijnland ,% Midden-Holland ,6% Haaglanden ,6% Gorinchem ,1% Rijnmond ,7% Drechtsteden ,5% Zeeland ,0% West-Brabant ,7% Midden-Brabant ,1% Noordoost-Brabant ,% Zuidoost-Brabant ,0% Helmond-De Peel ,8% Noord-Limburg ,% Midden-Limburg ,0% Zuid-Limburg ,6% Overig/onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

18 Beëindigde uitkeringen wegens werkhervatting naar kenmerken Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens werkhervatting abs. % < >=50 Totaal ,9% Geslacht Man ,5% Vrouw ,% Leeftijd 15-5 jaar ,3% jaar ,3% jaar ,% jaar ,3% jaar en ouder ,% Verstreken duur < 6 maanden ,0% tot 1 maanden ,3% tot jaar ,% jaar of langer ,7% Opleidingsniveau Basisopleiding ,6% VMB/MBO alg/mbo ,% VWO/HAVO ,3% MBO t/m ,5% HBO ,% WO ,9% Onbekend Startkwalificatie Met startkwalificatie ,0% Zonder startkwalificatie ,0% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

19 Beëindigde uitkeringen wegens werkhervatting naar beroepsklassen en sectoren Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens werkhervatting abs. % < >=50 Sectoren Bank- en verzekeringswezen ,9% Bouw ,% Chemische industrie ,8% Cultuur ,9% Detailhandel ,1% Groothandel ,7% Horeca en catering ,1% Landbouw, groenvoorziening, visserij ,% Metaalindustrie, installatie, voertuigen ,5% Onderwijs ,% Overheid ,3% Overige commerciële dienstverlening ,1% Overige industrie ,5% Schoonmaak ,6% Uitzendbedrijven ,6% Vervoer en logistiek ,0% Voeding- en genotmiddelenindustrie ,7% Zorg en welzijn ,3% Overig ,0% Onbekend Beroepsklassen Agrarische beroepen ,9% Bedrijfseconomische en admin. beroepen ,3% Commerciële beroepen ,9% Creatieve en taalkundige beroepen ,6% Dienstverlenende beroepen ,% Ict beroepen ,9% Managers ,% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,% Pedagogische beroepen ,3% Technische beroepen ,8% Transport en logistiek beroepen ,5% Zorg en welzijn beroepen ,9% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei

20 Beëindigde uitkeringen wegens werkhervatting naar provincies Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens werkhervatting abs. % < >=50 Provincies Groningen ,3% Friesland ,% Drenthe ,6% Overijssel ,7% Flevoland ,5% Gelderland ,5% Utrecht ,6% Noord-Holland ,8% Zuid-Holland ,1% Zeeland ,3% Noord-Brabant ,3% Limburg ,6% Overig/onbekend Beëindigde uitkeringen wegens werkhervatting naar grote gemeenten Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens werkhervatting abs. % < >=50 Grote gemeenten Amsterdam ,% Rotterdam ,8% s Gravenhage ,8% Utrecht ,% Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 0

21 Beëindigde uitkeringen wegens max duur naar kenmerken Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens max duur abs. % < >=50 Totaal ,% Geslacht Man ,9% Vrouw ,8% Onbekend Leeftijd 15-5 jaar ,% jaar ,% jaar ,% jaar ,% jaar en ouder ,5% Onbekend Verstreken duur < 6 maanden ,5% tot 1 maanden ,0% tot jaar ,5% jaar of langer ,0% Opleidingsniveau Basisopleiding ,3% VMB/MBO alg/mbo ,0% VWO/HAVO ,% MBO t/m ,5% HBO ,3% WO ,6% Onbekend Startkwalificatie Met startkwalificatie ,5% Zonder startkwalificatie ,3% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 1

22 Beëindigde uitkeringen wegens max duur naar beroepsklassen en sectoren Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens max duur abs. % < >=50 Sectoren Bank- en verzekeringswezen ,3% Bouw ,% Chemische industrie ,6% Cultuur ,% Detailhandel ,3% Groothandel ,6% Horeca en catering ,1% Landbouw, groenvoorziening, visserij ,6% Metaalindustrie, installatie, voertuigen ,0% Onderwijs ,1% Overheid ,7% Overig ,3% Overige commerciële dienstverlening ,6% Overige industrie ,6% Schoonmaak ,3% Uitzendbedrijven ,8% Vervoer en logistiek ,1% Voeding- en genotmiddelenindustrie ,7% Zorg en welzijn ,8% Onbekend Beroepsklassen Agrarische beroepen ,1% Bedrijfseconomische en admin. beroepen ,1% Commerciële beroepen ,3% Creatieve en taalkundige beroepen ,5% Dienstverlenende beroepen ,1% Ict beroepen ,3% Managers ,7% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,3% Pedagogische beroepen ,6% Technische beroepen ,1% Transport en logistiek beroepen ,0% Zorg en welzijn beroepen ,% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019

23 Beëindigde uitkeringen wegens max duur naar provincies en grote gemeenten Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens max duur abs. % < >=50 Provincies Groningen ,% Friesland ,5% Drenthe ,9% Overijssel ,8% Flevoland ,3% Gelderland ,7% Utrecht ,9% Noord-Holland ,% Zuid-Holland ,0% Zeeland ,9% Noord-Brabant ,% Limburg ,3% Overig/onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% Rotterdam ,% s Gravenhage ,6% Utrecht ,6% Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019 3

24 Toelichting WW 8565 UWV ziet de ontwikkelingen in WW-uitkeringen als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers die UWV presenteert mogen niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen en 5 weekse verslagperiodes. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WWuitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. UWV beschikt over de sectorindeling die in het kader van de financiering van de sociale verzekeringen wordt gebruikt. Deze indeling is vereenvoudigd tot een globalere indeling. Voor zover dat mogelijk is wordt de SBIindeling van het CBS gevolgd, maar dat kan lang niet voor alle sectoren. Het WW-percentage is het volume WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking in 018. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage (CBS). Vanwege het risico op onthulling van individuele personen, wordt in de tabellen in cellen met aantallen onder de tien een sterretje weergegeven. Indien een aantal onder de tien terug te rekenen is met informatie uit andere cellen wordt in de desbetreffende cellen ook een sterretje weergegeven. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken (een deel van) de WW-uitkering. De invoering van de Wwz heeft ook gevolgen voor de registratie van redenen van beëindiging. Omdat uitkeringen pas formeel worden beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten, moeten WW ers nog twee maanden na werkhervatting een inkomstenopgave indienen. Wanneer een WW er dit niet doet, wordt de uitkering geregistreerd als beëindiging wegens het niet indienen van een inkomstenopgave. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel hiervan het werk heeft hervat. Daarnaast kunnen WW ers afzien van (het recht op) een uitkering, bijvoorbeeld omdat ze al werken en nog maar een kleine WW-uitkering krijgen. Het niet indienen van een inkomstenopgave en het afzien van (het recht op) een uitkering ziet UWV als werkgerelateerde beëindigingen. Zie ook: Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en naar beroep en sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Flevoland maart 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Flevoland maart 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Flevoland maart 2019 Aandeel WW ers met lange uitkeringsduur neemt af In maart verstrekte UWV in Flevoland 7.754 WW-uitkeringen. In nagenoeg alle sectoren bleef het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Amersfoort, maart 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Amersfoort, maart 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Amersfoort, maart 2019 Aandeel WW ers met lange uitkeringsduur neemt af In maart verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio Amersfoort 4.898 WW-uitkeringen. In nagenoeg alle

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, maart 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, maart 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, maart 2019 Minder werkzoekenden langdurig in de WW in Holland Rijnland In Holland Rijnland houdt de daling van WW-uitkeringen gelijke tred met die van Nederland.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Dec 2017 % aantal % aantal % Nederland 329.953

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie