Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht"

Transcriptie

1 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014

2 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusie en advies..3 Situatieoverzicht..Bijlage 1 Resultaten veiligheidscontrole Bijlage 2 September

3 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Prohold BV op, 11 en 16 september 2014,alle kastanjebomen aan de Veerdam op veiligheid gecontroleerd. De aanleiding hiervoor is het uitbreken van een gesteltak uit één van de bomen op een nagenoeg windstille dag. Werkwijze Bij deze veiligheidscontrole is elke boom aan de hand van de Vissuel Tree Assesment-methode (VTA) op mogelijke veiligheidsrisico s geïnspecteerd. Hierbij worden de bomen, aan de hand van uiterlijk zichtbare symptomen, op mogelijke gebreken en/of aantastingen gecontroleerd. Bij het aantreffen van dergelijke symptomen is direct een nader technisch onderzoek (NTO) uitgevoerd. Dit onderzoek is er op gericht de aard en risico s van het gebrek of de aantasting vast te stellen. Daarnaast wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Kastanjebloedingsziekte Bij deze controle is ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte meegenomen. Hierbij maken we onderscheid in een e, een of een zware aantasting. Bij een e aantasting zijn lokaal op de boom enkele bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig afgestorven. Bij een e aantasting zijn verspreid over de boom meerdere bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig is afgestorven. Bij een zware aantasting is de bast op één of meerdere plaatsen volledig afgestorven en ligt het achterliggende hout bloot. Dit blootliggende hout is een invalspoort voor secundaire aantasters. Aangezien kastanjehout weinig weerbaar is tegen infecties kan een aangetaste plek hierdoor snel structureel verzwakken. Om die reden is bij deze veiligheidscontrole ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte beoordeeld en zijn de gesteltakken op blootliggend hout gecontroleerd. Tomografie metingen Aanvullend aan het onderzoek zijn de als attentieboom aangemelde bomen, door Boomtotaalzorg op veiligheid gecontroleerd met behulp van de Arbotom. Hierbij zijn sensoren geplaatst, verdeeld over de omtrek van de te onderzoeken locatie. Deze sensoren zenden en ontvangen geluid. Aan de hand van de geluidssnelheid wordt de kwaliteit van het inwendige van de boom goed gevisualiseerd. De meting is op één hoogte in de boom uitgevoerd en zegt alleen iets van de staat van de boom op die hoogte. Rapportage Alle bomen zijn op basis van de resultaten van het onderzoek in categorieën ingedeeld. In hoofdstuk 2 Conclusie en advies worden deze met bijbehorende maatregelen en urgentie overzichtelijk weergegeven. In bijlage 1 is een situatieoverzicht weergegeven en in bijlage 2 zijn alle resultaten van het onderzoek uiteengezet. 2.Conclusie en advies Conclusies Langs de Veerdam zijn alle 65 bomen beoordeeld. Qua conditie vinden we het volgende beeld: Conditie goed: 3 bomen Conditie redelijk: 45 bomen Conditie : 14 bomen Conditie slecht: 3 bomen September

4 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Wat betreft de aantasting door Kastanjebloedingsziekte vinden we het volgende beeld: Geen aantasting:7bomen Lichte aantasting: 18 bomen Matige aantasting: 21 bomen Zware aantasting: 19 bomen Op basis van het onderzoek blijkt dat er dit groeiseizoen een zeer sterke toename van de aantasting van kastanjebloedingsziekte is. Opmerkelijk is dat bij veel verse bloedingsplekken het volledige bastweefsel is afgestorven waardoor het achterliggende hout open ligt voor infectie. Veel oude bloedingsplekken (van voorgaande jaren) laten juist op diverse plekken hergroei van bastweefsel zien onder de aangetaste laag omdat juist niet de volledige laag bast was afgestorven. Het op grote schaal afsterven van bast leidt tot een snelle terugloop in de conditie van de bomen wat ook duidelijk waarneembaar is. Met name de combinatie van sterk verminderde conditie ( of slecht) in combinatie met een zware aantasting van kastanjebloedingsziekte leidt in de praktijk tot onomkeerbaar verval van de boom en sterfte binnen enkele jaren. Een andere verzwakking van de laan, zijn de vele ingerotte snoeiwonden. Bij met name de grotere snoeiwonden is het houtrot in veel gevallen doorgebroken tot het stamhout waarna het zich bij kastanjes relatief gemakkelijk kan uitbreiden. Bij 4 bomen is de structuur (o.a.) hierdoor zodanig verzwakt dat de boom gekapt moet worden. Deze zijn in het advies meegenomen. Bij de Tomografie metingen is bij 7 bomen een enigszins verminderde houtkwaliteit aangetroffen. De kwaliteit van de overige 18 bomen is goed. Er zijn t.a.v. breukgevaar geen bomen aangetroffen die direct gevaar opleveren. Op basis van de VTA, tomografie metingen en nadere technische onderzoeken is elke boom ingedeeld in één van de volgende categorieën: Actie nodig: Alle bomen die gevaar op kunnen leveren totdat een maatregel is uitgevoerd. De betreffende maatregel staat bij het advies vermeld en dient in het kader van de veiligheid binnen drie maanden uitgevoerd te worden. Wanneer een boom verwijderd wordt, verdwijnt deze uit de lijst. Voor bomen die na uitvoering van een maatregel weer voldoende veilig zijn, geldt vervolgens reguliere controle (VTA), of ze blijven als attentieboom aangemerkt. Verhoogde controle: Alle bomen waarvoor nog geen direct veiligheidsrisico geldt maar die, vanwege de aard van aangetroffen gebreken, een hogere controlefrequentie moeten hebben.deze bomen moeten twee keer per jaar gecontroleerd worden, bijvoorbeeld net na het uitlopen en net voor de bladval. Attentiebomen:Voor alle bomen zonder noemenswaardige gebreken geldt op de Veerdam een controlefrequentie van 1 x per jaar. Dit met het oog op de omvang van de bomen en de grote onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de Kastanjebloedingsziekte. Advies Voor een beleid ten aanzien van kastanjes op de Veerdam met de kastanjebloedingziekte is in samenspraak met gemeente Papendrecht onderstaande tabel opgesteld. Hierbij word de mate van aantasting door kastanjebloedingsziekte gekoppeld aan de huidige conditie van de boom en eventuele extra verzwakkingen. Afhankelijk van die combinatie van factoren is een standaard beheeradvies voor alle kastanjes op de Veerdam opgesteld. Onderstaande tabel is alleen van toepassing op de kastanjes op de Veerdam, voor de overige kastanjes in Papendrecht wordt tevens een tabel opgesteld. September

5 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Conditie Aantasting kastanjebloedingsziekte Verzwakking Advies Opmerking Slecht n.v.t. n.v.t. Actie Matig Zwaar Ja Actie Matig Zwaar Nee 2x Matig Matig Ja Actie Matig Matig Nee 1x Matig Licht Ja 1x Matig Licht Nee 1x Redelijk Zwaar Ja 2x Redelijk Zwaar Nee 2x Redelijk Matig Ja 1x Redelijk Matig Nee 1x Goed Zwaar Ja 2x Goed Zwaar Nee 2x Goed Matig Ja 1x Goed Matig Nee 1x 2x 1x Actie Verhoogde controle; twee maal per jaar Attentieboom () Verwachte restlevensduur > 3 jaar = snoei Verwachte restlevensduur < 3 jaar = kap Afhankelijk van aard verzwakking Als we van mening zijn dat een boom na een actie, in de vorm van snoeien, een verwachte restlevensduur heeft van meer dan drie jaar is een snoeiadvies gegeven. Als voor de veiligheid zodanig ingegrepen moet worden dat er vrijwel geen kroon meer overblijft of als verwacht wordt dat een boom hooguit drie jaar te leven heeft en voor de veiligheid nu gesnoeid zou moeten worden, is een kapadvies gegeven. Op basis hiervan komen we tot de volgende acties: Kap van dertien bomen. Deze zijn zodanig aangetast dat kap noodzakelijk is (boomnummers:10387,10355, 10336,10639, 10617,10607,10610, 10367,10355, 10359, 10621, en Snoei van veertien bomen (boomnummers 10659,10648, 10618, 10358, 10376, 10366, 10598, 10599, extra boom, 10326, 10642, 10641,10348 en 10608). Het gaat hier om het selectief innemen en/of uiten van de kroon of kroondeel gericht op het beperken van belasting op gesteltakken met tekenen van verzwakking. In de tabel in bijlage 2 is aangegeven om welke tak(ken) of kroondeel het gaat. Door het uitvallen van bomen in de laan zal de windbelasting op de overblijvende exemplaren sterk veranderen. Het torderen en uitbreken van takken is daarmee een risico. Om die reden adviseren we om bij alle overblijvende bomen die deels vrij komen te staan selectief gesteltakken met tekenen van zware belasting uit te en. De mate waarin dit nodig is zal door een ervaren Treeworker direct na het uitvoeren van de velwerkzaamheden moeten worden bepaald. September

6 Bijlage 1. Situatieoverzicht Legenda Conditie: goed redelijk slecht Aantasting door Kastanjebloedingsziekte: geen Onderhoudsstatus: attentieboom verhoogde controle actie nodig x N Extra boom 10386

7 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole boomnr: boomsoort: omtrek: conditie: opmerkingen stam: opmerkingen kroon: kastanjebloedingsziekte: Aesculushippocastanum Baumannii 210 slecht oude stamvoetschade, 40cm breed en 70cm hoog zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw beheermaatregel: redelijk schade met blootliggend hout op de stam, 30cm boven maaiveld redelijk oude stamschade 2,5m hoog zuidzijde, 27cm diep kap zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw. op 3m hoogte zijn 3 holtes doorgebroken in het stamhout en door en door verbonden. doorgebroken igsw op 5m hoogte aan de zuidzijde 40cm d. bij kap boom risico op torsie door veranderende windbelasting kap aanrijschade tak westzijde, blootliggend hout. div igsw redelijk doorgebroken igsw; zuidoostzijde op 4m hoogte, 35cm diep. div igsw. ago zuidwestzijde twee redelijk doorgebroken igsw op 5,5m hoogte aan de oostzijde, 20 cm diep op 40cm ø. doorgebroken igsw op 6m hoogte aan de oostzijde. 20 cm diep op 32cm ø, doorgebroken igsw op 4 m hoogte aan de zuidoostzijde, 35 cm diep. div igsw redelijk doorgebroken holte in stam op 3m hoogte aan de oostzijde, 32cm diep op 56cm ø. doorgebroken holte stam op 3m hoogte aan de zuidwestzijde, 17cm diep op 55cm ø. oude stamvoetschade; 15cm diep, scherp begrensd. geen

8 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Boomnr: Boomsoort: Omtrek: Conditie: Opmerkingen Stam: Opmerkingen Kroon: Kastanjebloedingsziekte: beheermaatregel: Aesculushippocastanum Baumannii 245 redelijk doorgebroken igsw op 6m hoogte, 48 cm diep op 55cm ø en doorgebroken igsw op 6m hoogte, 35 cm diep op 55cm ø, holtes zijn door en door verbonden. doorgebroken igsw op 6m hoogte, 33 cm diep op 52cm ø. oude beschadiging aan tak met blootliggend hout. ag redelijk doorgebroken igsw stam; 35cm diep op 70cm ø. uiten/innemen kroon doorgebroken igsw oostzijde, 27cm diep op 65cm ø doorgebroken igsw op 6m hoogte, 30cm diep op 60cm ø. 2 ago op 3,5m hoogte. 1 ago bijna dichtgegroeid. kap doorgebroken igsw op 8m hoogte aan de oostzijde, 28cm diep op 50cm ø. ago. divers aangetast reactiehout o.a. zware tak boven weg kap redelijk verwijderd grote gesteltakken verwijderd. igsw door en door, 65 cm diep op 95cm ø. ago 5m hoog. verse bloeding op reactie hout. kap doorgebroken igsw westzijde, 45cm diep op 65cm ø. ago, tak in kroon aan de noordzijde. mechanische belasting. kap redelijk oude stamwond; niet doorgerot, onder borst hoogte. doorgebroken igsw op 4m hoogte aan de zuidzijde, 30cm diep op 60cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de oostzijde, 30cm diep op 75cm ø. ag redelijk doorgebroken igsw; 40cm diep, 80cm ø, zuidzijde. ag, zware gesteltak oostzijde redelijk diverse ag, ook op hoogte, waaronder reactiehout, oostzijde redelijk aanrijschade gesteltak. ag noordzijde. uiten/ innemen kroon twee uiten/innemen gesteltak uiten/ innemen kroon uiten/innemen aangetaste tak

9 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Aesculushippocastanum 101 redelijk Baumannii redelijk diverse igsw. gao; 2de tak oostzijde oude stamvoetschade, niet ingerot aanrijschade gesteltak. diverse ago redelijk igsw. ag redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 25cm diep op 80cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidoostzijde, 25cm diep op 80 cm ø redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 38cm diep op 75cm ø. div igsw geen twee kap uiten/ innemen kroon uiten/ innemen kroon wortelaanzet oostzijde klinkt dof verdroogd vruchtlichaam van secundaire aantaster op aangetaste gesteltak met blootliggend hout. 2 ago. diverse ag kap redelijk doorgebroken igsw aan de noordzijde, redelijk div igsw. div ag ag 22cm diep op 75cm ø. ago 2de tak zuidoostzijde. zonnebrand bast. uiten/innemen kroon twee redelijk ag doorgebroken igsw op 4m hoogte, 20cm diep op 47cm ø. doorgebroken igsw op 4m hoogte, 30cm diep op 47cm ø. halve kroon afstervend extra boom goed Aesculushippocastanum Baumannii 238 zware aantasting kbz aan wortelaanzet, zuidzijde redelijk ag schade door uitgescheurde gesteltak 20 cm diep. ago noordwestzijde redelijk e aanrijschade, ago oostzijde kap uiten/innemen kroon twee twee

10 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole slecht aantasting witrot zuidwestzijde; 28 cm diep, 40 cm hoog en 20 cm br. holte stam zuidzijde 37 cm diep ingerot snoeiwond op 8m hoogte aan de oostzijde, ag op 6m hoogte aan de oostzijde kap witrot noordoostzijde stam op igsw, ago 2de tak zuidzijde borsthoogte, 40cm diep, 13 cm restwand op 85cm ø (aanwasboring). kap redelijk oude beschadiging bovenzijde gesteltak noordwestzijde, 45 cm lang, 1cm breed en 1cm diep redelijk redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 10 cm diep redelijk redelijk igsw 2de tak oostzijde, 37cm diep in de lengte richting. ago oostzijde en zuidwestzijde. twee aanrijschade gesteltak geen ago zuidwestzijde, tak is aan het afsterven. uiten/innemen aangetaste tak twee oude stamschade 25 cm diep, begrensd. ago meerdere takken kap redelijk ago zuidwestzijde twee redelijk geen Aesculushippocastanum 214 redelijk Baumannii redelijk redelijk ago noordoostzijde uiten/innemen aangetaste tak twee

11 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole redelijk aanrijschade gesteltak. uiten/innemen beschadigde tak (aanrijschade) boven weg redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 54 cm diep ingerot redelijk redelijk ag slecht doorgebroken igsw op 3m hoogte, 35cm div ag diep. doorgebroken igsw op 5m hoogte 30cm diep kap goed aanrijschade gesteltak redelijk gebroken tak boven weg redelijk igsw oostzijde stam op 6m hoogte, 13 cm diep. oude wond afgescheurde gesteltak, stamhout beschadigd niet ingerot, tak zelf trechtervormig ingerot. igsw oostzijde op 4m hoogte, 50cm diep in lengterichting tak. snoeien tak boven weg gesteltakken uiten/ innemen geen redelijk div igsw geen redelijk div igsw geen goed vruchtlichamen op geamputeerde wortel div igsw resten redelijk vruchtlichamen op geamputeerde wortel aanrijschade gesteltak, resten vruchtlichamen, 3 ag zuidzijde legenda igsw: ingerotte snoeiwond, als deze is doorgebroken is ook het stamhout aangetast ago: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak met blootliggend hout ag: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak zonder blootliggend hout Actie nodig Verhoogde controle nodig

Werkorganisatie HLTsamen Nader onderzoek ca 23 bomen Postbus 149 VOORHOUT Boomonderzoek

Werkorganisatie HLTsamen Nader onderzoek ca 23 bomen Postbus 149 VOORHOUT Boomonderzoek ONDERZOEKSRAPPORT Werkorganisatie HLTsamen Nader onderzoek ca 23 bomen Postbus 149 VOORHOUT Boomonderzoek Rapportnummer: 190079 Datum: 11-03-2019 Inhoud Colofon 3 1 Inleiding 4 1.1 Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 Links: Boom 12, boom met geringe aantasting; onder een zone met losse schors is nieuw (lichtbruin) bastweefsel gevormd. Rechts boom 10,

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. de heer J. Winter Postbus GZ s-hertogenbosch. Betreft: Beoordeling bomen fietspad Vliertjeshoeve Rosmalen

Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. de heer J. Winter Postbus GZ s-hertogenbosch. Betreft: Beoordeling bomen fietspad Vliertjeshoeve Rosmalen Aan: Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. de heer J. Winter Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Betreft: Beoordeling bomen fietspad Vliertjeshoeve Rosmalen Inleiding Op verzoek van Gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag Den Haag Dienst Stadsbeheer RAPPORTAGE Boomonderzoek Johanna Naberweg COLOFON Opdrachtgever: Stadsdeel Escamp Dhr. P. van Kan Projectnummer: 201707 Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Advies Boomtechnisch

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

G e m e e n t e B l o e m e n d a a l

G e m e e n t e B l o e m e n d a a l G e m e e n t e B l o e m e n d a a l D i r k B a k k e r l a a n B o o m o n d e r z o e k P r o j e c t n u m m e r : 1 7 6 5 2 P r o j e c t n u m m e r 17652 O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. de heer J. Winter Postbus GZ s-hertogenbosch. Betreft: Beoordeling bomen fietspad Vliertjeshoeven Rosmalen

Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. de heer J. Winter Postbus GZ s-hertogenbosch. Betreft: Beoordeling bomen fietspad Vliertjeshoeven Rosmalen Aan: Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. de heer J. Winter Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Betreft: Beoordeling bomen fietspad Vliertjeshoeven Rosmalen Datum: 23 april 2018 Inleiding Op verzoek van Gemeente

Nadere informatie

G E M E E N T E L E I D E N

G E M E E N T E L E I D E N G E M E E N T E L E I D E N K A N A A L W E G BOOMTOTAALZORG VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL O n d e r z o e k t w e e I e p e n 1 3 A 0 6 3 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling. 8 bomen Projectlocatie Markt van Matena, Papendrecht

Kwaliteitsbeoordeling. 8 bomen Projectlocatie Markt van Matena, Papendrecht Kwaliteitsbeoordeling 8 bomen Projectlocatie Markt van Matena, Papendrecht OPDRACHTGEVER Gemeente Papendrecht Afdeling Ruimtelijke Ordening PROJECTCODE 17251 STATUS RAPPORTAGE Definitief DATUM RAPPORTAGE

Nadere informatie

G E M E E N T E D E B I L T

G E M E E N T E D E B I L T G E M E E N T E D E B I L T L A P L A T A BOOMTOTAALZORG VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL B o o m o n d e r z o e k P a a r d e n k a s t a n j e s 1 3 A 0 4 3 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Maliskampsestraat 84 te Maliskamp. In opdracht van: Familie Van Gerven. 18 november 2013 J.P.M. Hovens.

Bomen Effect Analyse Maliskampsestraat 84 te Maliskamp. In opdracht van: Familie Van Gerven. 18 november 2013 J.P.M. Hovens. Bomen Effect Analyse Maliskampsestraat 84 te Maliskamp In opdracht van: Familie Van Gerven 18 november 2013 J.P.M. Hovens Faunaconsult Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl

Nadere informatie

Nader onderzoek bomen Sint Wilbertsplein in Bakel

Nader onderzoek bomen Sint Wilbertsplein in Bakel Project 302466 v1.0 Nader onderzoek bomen Sint Wilbertsplein in Bakel Opdrachtgever Gemeente Gemert-Bakel De heer G. Rutten Ridderplein 1 5421 CV GEMERT Inleiding In opdracht van gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

ONDERZOEK. VTA-inspectie bij 78 stuks diverse bomen aan de Doolhoflaan op landgoed Kernhem te Ede

ONDERZOEK. VTA-inspectie bij 78 stuks diverse bomen aan de Doolhoflaan op landgoed Kernhem te Ede ONDERZOEK VTA-inspectie bij 78 stuks diverse bomen aan de Doolhoflaan op landgoed Kernhem te Ede Opdrachtgever : Gemeente Ede De heer P. Peters Boomtechnisch adviseur : De heer W. Noorloos Projectnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle 21520401 Bijlage 3 Aan SPA ingenieurs Contactpersoon Kenmerk Status Datum Pascal Peterman 15385C definitief 4 april 2016 Betreft Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle Aanleiding en

Nadere informatie

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Broström Boomtechniek Boomtechnisch advies Boomverzorging Ecologisch advies Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Colofon Project: Doezastraat 35-37, Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Aan : Rob Scheper Gemeente Hilversum Van : Gerbrand van de Weerd Bomenwacht Nederland Datum : 15 april 2013 Projectcode : 12565 Inleiding

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen februari 2017 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland februari 2017 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Wisselspoor Utrecht. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal. Inventarisatie en VTA. Newtonstraat 19A 3902 HP Veenendaal

Wisselspoor Utrecht. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal. Inventarisatie en VTA. Newtonstraat 19A 3902 HP Veenendaal Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: Opdrachtgever: PFBV16.HO.003 Steenbergen & Kas Newtonstraat 19A 3902 HP Veenendaal Contactpersoon: Telefoon: 0318-519039 / 06-49410666 E-mail: veenendaal@piusfloris.nl

Nadere informatie

Onderzoek populieren Chopinlaan te Voorschoten

Onderzoek populieren Chopinlaan te Voorschoten Onderzoek populieren Chopinlaan te Colofon Projectnummer: PFBA 16/21480-2 Opdrachtgever: Vestiging: Procesmanager: de heer R. Pitlo Pius Floris Boomverzorging Amsterdam H. Werner Onderzoeker & ing. D.

Nadere informatie

Tilia x europaea Toekomstverwachting

Tilia x europaea Toekomstverwachting Tilia x europaea Toekomstverwachting In opdracht van: Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Onderzoek en rapportage: Maarten H. van Atten, Alphen aan den Rijn European Tree Technician en dendroloog

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BTL Bomendienst Rapport Gezien : M. Bouwer : M. Lansink Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet : www.bomendienst.nl

Nadere informatie

Boomveiligheidscontrole Golfclub Driene

Boomveiligheidscontrole Golfclub Driene Boomveiligheidscontrole Golfclub Driene Januari 2015 In opdracht van: Golfclub Driene Morshoekweg 16 7552 PE Hengelo Opdrachtnemer Bosgroep Noord-Oost Nederland Balkerweg 48a 7738 PB Witharen t (0523)

Nadere informatie

Beknopt rapport visuele boomcontrole

Beknopt rapport visuele boomcontrole Beknopt rapport visuele boomcontrole Betreft: VTA-controle 11 beuken staand bedrijfsterrein rietdekkersbedrijf Onstenk Datum controle: 27 december 2017 Opdrachtgever: Dhr/ mevr. Onstenk Opgesteld door:

Nadere informatie

Baobab boomverzorging European Tree Worker

Baobab boomverzorging European Tree Worker RAPPORTAGE i.o.v. Dhr. C. Goosen, secretaris Stichting "het Wantij" Baobab boomverzorging European Tree Worker IJdenhove 55 3341 RG Hendrik Ido Ambacht 06-25557685 info@baobabboomverzorging.nl 22 mei 2018

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling populieren, Laan van Meerdervoort

Kwaliteitsbeoordeling populieren, Laan van Meerdervoort Kwaliteitsbeoordeling populieren, Laan van Meerdervoort Den Haag, November 2014 Opdrachtgever: Gem. Den Haag Dienst stadsbeheer L. Koudstaal Postbus 12651 2500 DP Den Haag Opdrachtnemer: G.J. van Prooijen

Nadere informatie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie Samenvatting Onderzoek en beheerstrategie COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Mevrouw ing. I. Tepp Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer R. Geerts Mevrouw W.W. Batenburg Fotografie:

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy bv. Onderwerp: Bomen effect analyse twee bomen Villa Mol te Gilze en Rijen

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy bv. Onderwerp: Bomen effect analyse twee bomen Villa Mol te Gilze en Rijen Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy bv Onderwerp: Bomen effect analyse twee bomen Villa Mol te Gilze en Rijen Peter Spijker 21 april 2015 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy T.a.v. de heer

Nadere informatie

Inventarisatie en boomveiligheidscontrole betreffende 1 boom op het perceel Mockstraat 79 te Maastricht. In opdracht van de heer Bastin.

Inventarisatie en boomveiligheidscontrole betreffende 1 boom op het perceel Mockstraat 79 te Maastricht. In opdracht van de heer Bastin. Inventarisatie en boomveiligheidscontrole betreffende 1 boom op het perceel Mockstraat 79 te Maastricht In opdracht van de heer Bastin 3 april 2017 Behoort bij besluit van B&W d.d. 19-04-2017 Pagina :

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteitsbeoordeling 12 Kwaliteitsbeoordeling Onderzoeksmethode Aanvullingen ontvangen Datum: 15-03-2017 Kenmerk: OLO 2695239 Inleiding Om u inzicht te verschaffen in de kwaliteit van uw bomen, kan Bomenwacht Nederland een

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN ZILVERLINDE AAN DE HERENSINGEL TE LEIDEN - Oktober 2016 - TITEL Boomtechnische beoordeling van een zilverlinde aan de Herensingel te Leiden LOCATIE Herensingel t.h.v.

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005

Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005 Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005 1) Locatie Op de Antwerpse Charlottalei staan 58 kastanjebomen (Aesculus ) waarvan 45 beoordeeld werden door de firma Interplant NV. Onderzoek bomen Charlottalei;

Nadere informatie

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Arnhem, augustus 2014 Opdrachtgever: Gem. Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Grondzaken t.a.v. W. Dekker Opdrachtnemer: Prohold BV G.J. van Prooijen

Nadere informatie

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Monsterseweg 93. Geachte [Geanonimiseerd],

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Monsterseweg 93. Geachte [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen zie documentenlijst Onderwerp Het verlenen van de gevraagde

Nadere informatie

Boomonderzoek Amstelstation e.o.

Boomonderzoek Amstelstation e.o. Boomonderzoek Amstelstation e.o. Actualisatie bomen Prins Bernardplein en Wibautstraat Opdrachtgever: Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Projectnummer : P08177 Datum : 15 december 2008 Auteur : P.M.A. van

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Opdrachtgever: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Stedelijke Structuren Adres: Postbus 12651 2500

Nadere informatie

Boomveiligheidscontrole Golfclub Driene

Boomveiligheidscontrole Golfclub Driene Boomveiligheidscontrole Golfclub Driene Januari 2011 In opdracht van: Golfclub Driene Morshoekweg 16 7552 PE Hengelo Opdrachtnemer Bosgroep Noord-Oost Nederland Balkerweg 48a 7738 PB Witharen t (0523)

Nadere informatie

VTA-PLUS SECOND OPINION APELDOORNSEWEG GEMEENTE BRUMMEN. BTL Bomendienst. : Dorien Nooitgedagt : Arnold Meulenbelt

VTA-PLUS SECOND OPINION APELDOORNSEWEG GEMEENTE BRUMMEN. BTL Bomendienst. : Dorien Nooitgedagt : Arnold Meulenbelt VTA-PLUS SECOND OPINION APELDOORNSEWEG GEMEENTE BRUMMEN BTL Bomendienst Rapport Gezien : Dorien Nooitgedagt : Arnold Meulenbelt Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : dorien.nooitgedagt@btl.nl

Nadere informatie

COLOFON. Visual Tree Assessement (VTA) Golfbaan Het Rijk van Sybrook. Golfbaan Het Rijk van Sybrook. Datum 18 november 2016

COLOFON. Visual Tree Assessement (VTA) Golfbaan Het Rijk van Sybrook. Golfbaan Het Rijk van Sybrook. Datum 18 november 2016 COLOFON Titel Opdrachtgever Contactpersoon Visual Tree Assessement (VTA) Golfbaan Het Rijk van Sybrook Golfbaan Het Rijk van Sybrook dhr. H. Blaauw Status DEFINITIEF Datum 18 november 2016 Datum uitvoering

Nadere informatie

VISUAL TREE ASSESSEMENT (VTA) GOLFBAAN DE HOGE KLEIJ

VISUAL TREE ASSESSEMENT (VTA) GOLFBAAN DE HOGE KLEIJ COLOFON Titel Opdrachtgever Contactpersoon Visual Tree Assessement (VTA) Golfbaan De Hoge Kleij Golfbaan De Hoge Kleij dhr. Joost Sträter Status Datum concept 19 mei 2017 Datum uitvoering VTA 18 mei 2017

Nadere informatie

Boomcontrole Louise de Colignylaan 1

Boomcontrole Louise de Colignylaan 1 Boomcontrole Louise de Colignylaan 1 Betreft : Boomcontrole iepen Louise de Colignylaan 1 Vlaardingen Opdrachtgever : De heer A.J. Hordijk Contactpersoon : De heer A.J. Hordijk Rapport/projectnummer :

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Begeleidingssnoei van laanbomen

Begeleidingssnoei van laanbomen Begeleidingssnoei van laanbomen IPC Groene Ruimte, Arnhem 2009 Inhoud Inleiding 5 1 Achtergronden van het snoeien 7 1.1 Vrijstaande boomvorm 7 1.2 Groei van een boom 7 1.3 Groeisnelheid en conditie 9 1.4

Nadere informatie

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling bv Regio Noord West Leidsevaart 588, 2014 HT Haarlem Postbus 4376, 2003 EJ Haarlem

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland J Gemeente Woerden nventarisatie 'Defensie Eiland Rapport 5A191 Gemeente Woerden 6.12554 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 4/1/27 Kantoor : Adres : Opnamedatum : Opgenomen door:

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

SNOEIEN (LAAN) BOMEN

SNOEIEN (LAAN) BOMEN SNOEIEN (LAAN) BOMEN Snoeien van bomen Ideale boomvorm Een solitaire boom in de vrije ruimte behoeft géén snoei Begrippen binnen begeleiding snoei Scheut een nog niet verhouten stengel die max. 1 groeiseizoen

Nadere informatie

Noodkap gewone acacia begraafplaats Tolsteeg

Noodkap gewone acacia begraafplaats Tolsteeg Stadsbedrijven BORG Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht Noodkap gewone acacia begraafplaats Tolsteeg O n d e r w e r p Datum donderdag 24 mei 2018 Van Frank van den Brink Doorkiesnummer 030 286 75

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012 NOTA dienst: Dienst Stad datum: 25 juni 2012 registratienummer: DD1205821 afdelingsnaam: DS/Openbare Werken steller: dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: kopie aan: Van Roekel,, Scheper, onderwerp:

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

Registratieformulier boomtechnisch onderzoek

Registratieformulier boomtechnisch onderzoek Registratieformulier boomtechnisch onderzoek Zie legenda voor coderingen en interpretaties. * Bovengrondse beoordeling geldt als indicatief. Naam onderzoeker(s): H.L. Sloots Project: Centrum Westwijk Datum:

Nadere informatie

Amsterdam, 23 augustus Geachte leden van de Stichting,

Amsterdam, 23 augustus Geachte leden van de Stichting, Stichting De Drie Straatjes T.a.v. J. Assendelft Beatrijsstraat 53 3021 RC Rotterdam E-mail: joost@assendelft.net Betr: bedreigde bomen Beatrijsstraat e.o. Amsterdam, 23 augustus 2018 Geachte leden van

Nadere informatie

Rabobank Utrecht. Boomverzorging Veenendaal. Beoordeling Abelen. Projectnummer: PFBV.17.BP 031

Rabobank Utrecht. Boomverzorging Veenendaal. Beoordeling Abelen. Projectnummer: PFBV.17.BP 031 Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: PFBV.17.BP 031 Opdrachtgever: Rabobank Locatie Croeselaan Utrecht T.a.v. Postbus 17100 3500 HG Utrecht Contactpersoon: Telefoon: 06 51224491 E-mail: ginkelgroep.nl

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 21 bomen Witte Kerkje Noordwijkerhout

Boomtechnisch onderzoek 21 bomen Witte Kerkje Noordwijkerhout Boomtechnisch onderzoek 21 bomen Witte Kerkje Noordwijkerhout Boomtechnisch onderzoek 21 bomen Witte Kerkje Noordwijkerhout Opdrachtgever: Team: Gemeente Noordwijkerhout Ruimtelijk Beheer Adres: Postbus

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen December 2016 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland december 2016 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek Spijkerkwartier. Parkstraat Prins Hendrikstraat Kastanjelaan

Boomtechnisch onderzoek Spijkerkwartier. Parkstraat Prins Hendrikstraat Kastanjelaan Boomtechnisch onderzoek Spijkerkwartier Parkstraat Prins Hendrikstraat Kastanjelaan Onderzoek huidige kwaliteit bomen Inschatten toekomstverwachting in de huidige situatie Bewortelingsonderzoek om effecten

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed Contactpersoon: J. (Jan) van Maanen Auteur: C (Kees) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 30 januari

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Opdrachtgever: Ingenieursbureau Den Haag Dhr. J. Plug Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Uitgevoerd door: New York Boomadvies Ing. E.J. Ros Beëdigd taxateur

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/ RIS november Vervangingsplan populieren

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/ RIS november Vervangingsplan populieren Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu B.A. Revis Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2014.764

Nadere informatie

180 paardenkastanjes diverse locaties Den Haag

180 paardenkastanjes diverse locaties Den Haag Visuele controle 180 paardenkastanjes diverse locaties Den Haag Dossiernummer 300265 Nader onderzoek 180 paardenkastanjes diverse locaties Den Haag Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Nadere informatie

Stadsbomen Vademecum 3A: Boomcontrole en onderzoek

Stadsbomen Vademecum 3A: Boomcontrole en onderzoek Stadsbomen Vademecum 3A: Boomcontrole en onderzoek IPC Groene Ruimte, Arnhem 2008 Inhoud 1 2 3 Inleiding 9 1.1 Kwaliteitseisen 10 1.2 Conditie en vitaliteit 11 1.3 Structuur 13 1.4 Inhoud van dit deel

Nadere informatie

Quickscan toestand kastanjes Lopikersingel Schoonhoven

Quickscan toestand kastanjes Lopikersingel Schoonhoven 2017 Quickscan toestand kastanjes Lopikersingel Schoonhoven Paul van Otterloo PKS Boomverzorging 27-7-2017 vrijdag 28 juli 2017, Malden Beste meneer Strijbosch, Hierbij de quickscan die u heeft aangevraagd

Nadere informatie

Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag

Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag 2016 Fons van Kuik Wageningen Plant Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Wageningen Plant

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek?

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

Rapport onderzoek frameconstructies

Rapport onderzoek frameconstructies Rapport onderzoek frameconstructies van 29 bomen op de werven Oude- en Nieuwegracht Augustus 2015 Colofon uitgave Gemeente Utrecht Stedelijk Beheer Stadswerken Afdeling Cultuurtechniek 3503 RJ Utrecht

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012 Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout Helmond, januari 2012 Colofon Gemeente Helmond Afdeling Beheer Openbare Ruimte Januari 2012 John van den Berg j.van.den.berg@helmond.nl

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

Verslag visual tree assessment (VTA) 27/04/2019 Saffierstraat, Berchem

Verslag visual tree assessment (VTA) 27/04/2019 Saffierstraat, Berchem VERSLAG VTA +32 (0)494 08 54 76 info@boomingtom.be Tom Deckmyn Belpairestraat 71 2600 Berchem Klantgegevens: Saffierstraat 2600 Berchem BTW BE 0668.650.593 Bank BE22 1431 0034 1147 Verslag visual tree

Nadere informatie

Uitgevoerde onderzoeken.

Uitgevoerde onderzoeken. Uitgevoerde onderzoeken. 2013: In dit jaar is door Tree-O-Logic, een boomtechnisch onderzoeks- en adviesburo uit Harskamp, een nader onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de groeiplaats. Tevens is

Nadere informatie

Universiteit Utrecht Directie Vastgoed & Campus, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht (Postbus 80125, 3508 TC Utrecht)

Universiteit Utrecht Directie Vastgoed & Campus, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht (Postbus 80125, 3508 TC Utrecht) Toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning in het USP De Uithof Aanplanten en kappen van bomen Universiteit Utrecht Directie Vastgoed & Campus, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht (Postbus 80125, 3508

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

: Groeiplaatsonderzoek en advies platanen voor nieuwbouw. : Situatietekening met meetpunten, 10 geboden bomen en bouwen

: Groeiplaatsonderzoek en advies platanen voor nieuwbouw. : Situatietekening met meetpunten, 10 geboden bomen en bouwen Opdrachtgever Lokatie Eigenaar Betreft Onderzoeker Bijlagen : de heer van Eldik : Weteringpad 19, Woubrugge : De heer R.P. van Eldik : Groeiplaatsonderzoek en advies platanen voor nieuwbouw : R. D. van

Nadere informatie

Bewonersavond Vervangen kastanjebomen Aesculus hippocastanum Baumanii. 23 april 2019

Bewonersavond Vervangen kastanjebomen Aesculus hippocastanum Baumanii. 23 april 2019 Bewonersavond Vervangen kastanjebomen Aesculus hippocastanum Baumanii 23 april 2019 1 PROGRAMMA 1. Welkom + voorstellen Gespreksleider Margreet Kokshoorn 2. Aanleiding + doel van de avond Wethouder Rob

Nadere informatie

Wat is essentaksterfte?

Wat is essentaksterfte? Wat is essentaksterfte? Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel (vals wit bladvlieskelkje, Chalara fraxinea). Door de aantasting van essentaksterfte verzwakt de boom dusdanig

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Bussum Onderwerp: Bomen effect analyse twee beuken en één kastanje Emmaschool te Bussum Martijn van der Spoel 29 juli 2015 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Wat is essentaksterfte?

Wat is essentaksterfte? Wat is essentaksterfte? Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel (vals wit bladvlieskelkje, Chalara fraxinea). Door de aantasting van essentaksterfte verzwakt de boom dusdanig

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark?

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Lawickse Hof, te Wageningen

Bomen Effect Analyse Lawickse Hof, te Wageningen Bomen Effect Analyse Lawickse Hof, te Wageningen Boomtechnisch onderzoek projectnr. 120118 Concept 3 31 januari 2012 Opdrachtgever Aveco de Bondt Reggesingel 2 7461 BA Rijssen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Boomadvies dijklichaam Westerpark West langs de Haarlemmerweg te Amsterdam Project: Westerpark West Datum:

MEMO. Onderwerp: Boomadvies dijklichaam Westerpark West langs de Haarlemmerweg te Amsterdam Project: Westerpark West Datum: MEMO Onderwerp: Boomadvies dijklichaam Westerpark West langs de Haarlemmerweg te Amsterdam Project: Westerpark West Datum: 30-11-2018 Opgesteld door: dhr. P.H van der Laan Aan: Mw. M. Keijzer Boomadvies

Nadere informatie

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

semeeiiñ oerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF

semeeiiñ oerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF semeeiiñ oerdijk Van Aan Onderwero RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer qriffie Zaaknummer Documentnummer van en wethouders : de leden van de oemeenteraad : Bestriiding bacterievuur Fort Sabina en wallen Willemstad

Nadere informatie

Rapport Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE. Kwalitatieve beoordeling boombeplanting

Rapport Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE. Kwalitatieve beoordeling boombeplanting Rapport 15-1180 Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE Kwalitatieve beoordeling boombeplanting Asserstraat, Rolde Fietsoversteek Opdrachtgever Gemeente Aa en Hunze Afdeling Beheer en Onderhoud Team

Nadere informatie

Resultaat weergegeven. Werkwijze. Werkwijze. Kijken. Hulpmiddelen: Geen verhoogd risico ( GVR ) Verhoogd risico ( VR ) Snoeikenmerken Boomveiligheid

Resultaat weergegeven. Werkwijze. Werkwijze. Kijken. Hulpmiddelen: Geen verhoogd risico ( GVR ) Verhoogd risico ( VR ) Snoeikenmerken Boomveiligheid Werkwijze Kijken Snoeikenmerken Boomveiligheid Stabiliteit Breukgevoeligheid Hulpmiddelen: Prikstok Houten hamer Werkwijze Resultaat weergegeven Geen verhoogd risico ( GVR ) Verhoogd risico ( VR ) Werkwijze

Nadere informatie

1 Plantmateriaal Naktuinbouw gekeurd? Aanduiding ja / nee EG-kwaliteit en het aansluitnummer bij Naktuinbouw op afleverbon/leveranciersdocument.

1 Plantmateriaal Naktuinbouw gekeurd? Aanduiding ja / nee EG-kwaliteit en het aansluitnummer bij Naktuinbouw op afleverbon/leveranciersdocument. Keuring plantmaterialen In te vullen door toezichthouder van de gemeente Waalwijk bij levering van de plantmaterialen op de projectlocatie. Pagina 1 t/m 2: keuring gehele levering Pagina s 3 t/m 14: beoordeling

Nadere informatie

BOOMINVENTARISATIE DFS SPORTPARK

BOOMINVENTARISATIE DFS SPORTPARK BOOMINVENTARISATIE DFS SPORTPARK BOOMINVENTARISATIE DFS SPORTPARK Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer : P12182 Datum : 20 november 2012 Auteur : M.H. Verzijlbergen Controle : B. Stoffer Paraaf

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie