Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie"

Transcriptie

1 6a Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie Datum Juni 2012 V3.0

2 Inhoudsopgave 1. Naar CareAssist internet urenregistratie Toegang tot CareAssist internet urenregistratie Toevoegen aan Favorieten Naar via Favorieten Inloggen als gebruiker 5 2. Uitleg CareAssist internet urenregistratie Startpagina Rooster Gebruikte symbolen Declaraties Gebruikte symbolen Wijzigen periode Berichten Gebruikte symbolen Aan de slag met internet urenregistratie Printen rooster Afspraak wijzigen of laten vervallen Afspraak toevoegen Afspraak accorderen en niet accorderen Declaraties toevoegen Declaraties wijzigen of verwijderen Declaraties accorderen 24 Copyright I tension Enschede. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 1. Naar CareAssist internet urenregistratie 1.1 Toegang tot CareAssist internet urenregistratie Om de urenregistratie via internet te kunnen laten verlopen moet de Internet Explorer eerst worden opgestart. In de adresbalk dient het volgende adres te worden ingegeven: Zie onderstaande schermafdruk 1.2 Toevoegen aan Favorieten Om de toegang tot de internet urenregistratie te vergemakkelijken kan het internet adres aan de favorieten worden toegevoegd. Dit gaat als volgt: Klik op Favorieten en kies voor Aan Favorieten toevoegen. Zie onderstaande schermafdruk Copyright I tension Enschede. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4 Het onderstaande scherm verschijnt: Voer een naam in en klik op Toevoegen. Het adres wordt bij Favorieten neergezet. Stappen: 1 Ga naar Internet Explorer 2 Ga naar 3 Klik op Favorieten 4 Kies voor Aan Favorieten toevoegen 5 Voer een naam in 6 Klik op Toevoegen 1.3 Naar via Favorieten Om de internet urenregistratie op te starten hoeft de gebruiker nu alleen de Favorieten te openen en door middel van een klik op CareAssist internet urenregistratie wordt het adres in de adresbalk geplaatst en de urenregistratie geopend. Stappen: 1 Ga naar Internet Explorer 2 Open Favorieten 3 Klik op CareAssist internet urenregistratie 4 van 24

5 1.4 Inloggen als gebruiker Om nu daadwerkelijk bij de urenregistratie te komen dient er eerst te worden ingelogd met de naam van de organisatie, gebruikersnaam en wachtwoord. Door Gebruikersnaam onthouden aan te vinken hoeft niet elke keer bij het inloggen de gebruikersnaam te worden ingegeven. Stappen: 1 Ga naar Internet Explorer 2 Ga naar (via Favorieten ) 3 Log in met Organisatienaam 4 Gebruikersnaam = adres gebruiker 5 Voer wachtwoord in (de eerste keer is het wachtwoord careassist ) 6 Vink eventueel gebruikersnaam onthouden aan 7 Klik op inloggen 5 van 24

6 2. Uitleg CareAssist internet urenregistratie 2.1 Startpagina Klik op Inloggen en de startpagina verschijnt. Belangrijk om te weten is dat er te allen tijde kan worden teruggegaan naar de startpagina door op het logo van CareAssist te klikken. In de eerste balk bevindt zich links een kruimelpad waarmee te allen tijde kan worden bekeken waar de gebruiker zich bevindt binnen de website. Aan de rechterkant van deze balk bevindt zich een snelkoppeling om uit te loggen. De betekenis van de snelkoppeling(en) wordt getoond wanneer men met de muis over de snelkoppeling beweegt. Kruimelpad en snelkoppelingen: Eén scherm terug of vooruit bereikt men door op de pijlen helemaal links bovenaan naast de adresbalk te klikken. 6 van 24

7 Onder de bovenste balk bevindt zich aan de linkerkant het menu met de verschillende menu opties Rechts daarvan wordt het rooster van vandaag getoond. Eventuele afspraken voor die dag worden blauw in het rooster getoond en door dubbel op een afspraak te klikken wordt meer informatie inzichtelijk. Onderaan dit rooster kan gekozen worden voor de optie Toon 24 uur. In dit geval zal het mogelijk zijn om de gehele 24 uur van de desbetreffende dag te bekijken. Tevens is het onderaan mogelijk om het complete rooster te bekijken door op de tekst Toon uw weekrooster te klikken. Rechts van het rooster wordt de volgende informatie getoond: Het eerste blok bevat de meldingen die betrekking hebben op de ingelogde zorgverlener. Onderaan dit blok wordt verwezen naar de niet geaccordeerde afspraken en (indien aanwezig; in dit geval niet) de niet geaccordeerde declaraties met de optie om daar direct naar toe te kunnen gaan. Onder het blok met de meldingen kan de gebruiker het blok berichten vinden. Het kunnen hier algemene of persoonlijke berichten betreffen. Bovenaan kan gekozen worden welke berichten wel of niet getoond moeten worden. Door bijvoorbeeld de optie Toon gelezen berichten aan te vinken, ziet de gebruiker ook berichten die hij/zij in het verleden al eens heeft bekeken. 7 van 24

8 2.2 Rooster Na het inloggen zijn er drie mogelijkheden om vanuit het hoofdmenu naar het huidige rooster te gaan: 1. klik op de snelkoppeling Toon uw weekrooster in het rooster van vandaag 2. klik in het menu op het menu item Rooster inzien 3. klik in het blok meldingen, voor het accorderen van de afspraken (alleen zichtbaar indien aanwezig) Wanneer op het menu-item Rooster wordt geklikt ziet u het volgende overzichtsscherm waarin alle mogelijkheden worden getoond. Door op het item Rooster inzien te klikken, wordt naar het rooster gegaan. Door op het item Afspraak toevoegen te klikken kunt u een afspraak toevoegen: Wanneer wordt gekozen voor het item Rooster inzien wordt het volgende scherm getoond: 8 van 24

9 Onderstaand scherm toont een rooster in de diverse stadia van registratie. Boven het rooster wordt de geselecteerde week weergegeven. Indien de gebruiker op de naam van een cliënt klikt, verschijnt er een tekstvakje met het adres en telefoonnummer van de betreffende cliënt. Wanneer er bijzonderheden zijn ingevoerd, worden deze hier ook getoond. Wanneer er voor de cliënt rapportages beschikbaar zijn, worden deze inzichtelijk middels de kolom Rapportages. Er zal in dit geval een afbeelding aanwezig zijn. Door op de afbeelding te klikken wordt een venster geopend met de gewenste rapportages Gebruikte symbolen Printbare versie In de balk naast geselecteerde week staat een printersymbool. Door hierop te klikken verschijnt een overzicht voor de zorgverlener, bedoeld als bewaarversie van toegevoegde, verwijderde of gewijzigde afspraken. PDF knop Om het rooster van de benodigde week te printen klikt de gebruiker op de PDF knop. Er wordt een PDF bestandje aangemaakt waarna het rooster geprint kan worden. 9 van 24

10 Afspraak toevoegen Daarnaast staat een knop die gebruikt kan worden om een afspraak toe te voegen. Details Deze knop in het rooster is alleen zichtbaar wanneer een afspraak niet meer gewijzigd kan worden. Door op de blauwe knop te klikken worden de details van de betreffende afspraak getoond. Accorderen Door op deze knop in het rooster te klikken wordt de afspraak geaccordeerd. Niet accorderen Met deze knop worden eerder geaccordeerde afspraken op niet akkoord gezet. Wijzigen Door van deze knop gebruik te maken kan de afspraak worden gewijzigd. Verwijderen Met deze knop kan de eerder toegevoegde afspraak worden verwijderd. Rapportages openen Met deze knop kunnen (indien aanwezig) rapportages van de cliënt worden geopend 10 van 24

11 2.3 Declaraties Er zijn twee mogelijkheden om naar de declaraties te gaan: 1. wanneer er declaraties geaccordeerd moeten worden zal er in het hoofdscherm, in het blok meldingen, een melding staan dat dit het geval is. Dit gebeurd op dezelfde manier als bij afspraken. Wanneer deze melding aanwezig is, kunt u deze gebruiken door naar de declaraties te gaan. 2. klik in het menu op Declaraties Wanneer op het menu-item Declaraties wordt geklikt ziet u het volgende overzichtsscherm waarin alle mogelijkheden worden getoond. Door op het item Declaraties inzien te klikken, wordt naar het overzicht van de declaraties gegaan. Door op het item Declaratie toevoegen te klikken kunt u een declaratie toevoegen: Wanneer wordt gekozen voor de optie Declaraties inzien wordt het volgende scherm getoond: 11 van 24

12 Onderstaand scherm toont een declaratieoverzicht in de diverse stadia van registratie. Boven het declaratieoverzicht wordt de geselecteerde week weergegeven Gebruikte symbolen Printbare versie Declaratie toevoegen In de balk naast geselecteerde week staat een printersymbool. Door hierop te klikken verschijnt een overzicht voor de zorgverlener, bedoeld als bewaarversie van toegevoegde, verwijderde of gewijzigde declaraties. Daarnaast staat een knop die gebruikt kan worden om een declaratie toe te voegen. Details Accorderen Deze knop in het declaratieoverzicht is alleen zichtbaar wanneer een declaratie niet meer gewijzigd kan worden. Door op de blauwe knop te klikken worden de details van de betreffende declaratie getoond. Door op deze knop in het rooster te klikken wordt de declaratie geaccordeerd. Niet accorderen Met deze knop worden eerder geaccordeerde declaraties op niet akkoord gezet. Wijzigen Door van deze knop gebruik te maken kan de declaratie worden gewijzigd. Verwijderen Met deze knop kan de eerder toegevoegde declaratie worden verwijderd. 12 van 24

13 2.4 Wijzigen periode Er zijn verschillende manieren om een andere periode te selecteren: 1. Snel één week vooruit of één week terug wordt bereikt door op het pijltje rechts of links te klikken. 2. Door op de datumknop (naast het datumvak) te klikken of door een dubbelklik in het datumvak verschijnt de maand waarin de geselecteerde week valt. Hierin kan een willekeurige datum worden gekozen. De week waarin de datum valt wordt vervolgens getoond. Door op de pijltjes links en rechts in de kalendermaand te klikken wordt een maand terug of vooruit getoond. Door op de maand zelf te klikken verschijnt een venster met hierin alle maanden van het jaar. Zie venster hierna. 3. Door klikken op een maand wordt de betreffende maand getoond waarna een datum kan worden geselecteerd. In dit venster is het ook mogelijk een jaar terug of een jaar vooruit te kiezen door gebruik te maken van de pijltjes links en rechts van het jaar. Door op het jaar zelf te klikken verschijnt een venster met een aantal jaren waaruit gekozen kan worden. Zie venster hierna. 4. Door te klikken op een jaar wordt het betreffende jaar getoond waarna een maand en daarna weer een week of datum kan worden geselecteerd. Ook in dit venster weer de mogelijkheid om d.m.v. de pijltjes links en rechts een aantal jaren terug of vooruit te gaan. Om direct terug te keren naar het rooster van vandaag kan op de onderste regel in het vak geklikt worden, in dit voorbeeld: vandaag 21, juni, van 24

14 2.5 Berichten Er zijn twee mogelijkheden om bij de berichten te komen: 1. Vanuit de startpagina, middels het blok berichten: 2. klik in het menu op Declaraties Wanneer op het menu-item Berichten wordt geklikt ziet u het volgende overzichtsscherm waarin alle mogelijkheden worden vermeld: 14 van 24

15 Om nieuwsberichten te kunnen inzien dient te worden gekozen voor de optie Nieuwsberichten inzien. Er wordt dan naar het volgende scherm gegaan: In bovenstaand scherm kunnen alle berichten worden bekeken, door op de rood omcirkelde items te klikken. Boven in het scherm is het mogelijk om bepaalde opties aan/uit te zetten zodat de getoonde berichten gefilterd worden. Het gaat hier om de volgende opties: 1. Toon persoonlijke berichten: Als deze optie is aangevinkt worden persoonlijke berichten getoond; 2. Toon algemene berichten: Als deze optie is aangevinkt worden algemene berichten getoond; 3. Toon gelezen berichten: Als deze optie is aangevinkt worden reeds gelezen berichten ook getoond; Wanneer de gebruiker het hele bericht wil lezen en op één van bovenstaande items heeft geklikt, wordt er naar het volgende scherm gegaan: In dit scherm wordt het hele bericht getoond. Tevens worden eventuele bijlagen getoond die kunnen worden geopend door op de tekst Bestand bekijken te klikken. 15 van 24

16 Wanneer een bericht voor de eerste keer wordt geopend, wordt er een melding getoond dat het bericht gemarkeerd is als gelezen. Wanneer de gebruiker dit niet wil, kan de optie hiernaast worden gekozen. Dit houdt in dat het bericht niet langer gemarkeerd is als gelezen. Wanneer er in het overzichtsscherm niet wordt gekozen voor Nieuwsberichten inzien maar voor de mogelijkheid Uitgebreid zoeken, wordt er naar het volgende scherm gegaan: Er zijn verschillende zoekopties: 1. Trefwoorden: Dit zijn de woorden waarop gezocht wordt in het bericht; 2. Alle woorden/eén van de woorden: Deze optie geeft aan of het bericht moet voldoen aan alle trefwoorden, of dat één van de trefwoorden voldoende is; 3. Zoeken in bericht en onderwerp: Deze optie geeft aan of er naar de trefwoorden moet worden gezocht in het bericht en de onderwerp, of alleen binnen het bericht; 4. Zoeken in: Dit geeft aan in welke categorie berichten er gezocht moet worden. Een resultaat van een zoekactie is bijvoorbeeld als volgt (hierbij is gezocht op het trefwoord de ): De gebruiker kan vervolgens eenvoudig naar het gehele bericht gaan door op de tekst lees het gehele bericht te klikken. 16 van 24

17 2.5.1 Gebruikte symbolen Ga terug In sommige balken is deze afbeelding te zien. Met behulp van deze knop kan terug worden gegaan naar een vorig scherm. Markeer ongelezen Met behulp van deze knop kan een bericht worden gemarkeerd als niet gelezen Markeer gelezen Met behulp van deze knop wordt een bericht gemarkeerd als gelezen. Verwijder resultaten Wanneer er een zoekactie heeft plaatsgevonden, kunnen de resultaten weer worden verwijderd met behulp van deze knop. 17 van 24

18 3. Aan de slag met internet urenregistratie 3.1 Printen rooster Om het rooster van de benodigde week te printen wordt op de PDF knop geklikt. Er wordt een PDF bestandje aangemaakt waarna het rooster geprint kan worden. NB. Het printersymbool geeft alleen een kale print van het rooster voor de zorgverlener, bedoeld als bewaarversie van zelf toegevoegde, verwijderde of gewijzigde afspraken. Stappen: 1 Ga naar Rooster 2 Klik op de PDF knop 3 Print het rooster 18 van 24

19 3.2 Afspraak wijzigen of laten vervallen Om een afspraak te wijzigen wordt op de knop Wijzigen geklikt die voor elke niet geaccordeerde afspraak staat. Onderstaand scherm verschijnt: In dit scherm is het mogelijk de begintijd, de eindtijd of de tijdsduur te wijzigen. Als de begintijd wordt gewijzigd wordt de eindtijd vanzelf aangepast en blijft de tijdsduur gelijk Als eindtijd wordt gewijzigd wordt de tijdsduur vanzelf aangepast Als alleen de tijdsduur wordt gewijzigd blijft de begintijd staan en wordt de eindtijd aangepast. De originele begintijd, eindtijd en tijdsduur staan aangegeven naast de invulvelden. Bijzonderheden kunnen worden ingevoerd in het daarvoor bestemde tekstvak. Stappen: 1 Klik op de knop Wijzigen 2 Pas de begin- eindtijd of tijdsduur (aantal) aan 3 Geef eventueel een reden aan 4 Voer eventueel bijzonderheden toe 5 Klik op Opslaan en sluiten Het is ook mogelijk de afspraak in zijn geheel te laten vervallen. Hiervoor is het voldoende een vinkje te zetten voor Afspraak komt te vervallen. Afhankelijk van wat de organisatie heeft ingevoerd kunnen er bepaalde redenen aangegeven worden waarom de uren afwijken of de afspraak is komen te vervallen. Om de wijzigingen te bewaren klikt de gebruiker op het symbool voor Opslaan en sluiten. Indien de wijziging geannuleerd moet worden klikt de gebruiker op het symbool voor Annuleren. Stappen: 1 Klik op de knop Wijzigen 2 Vink Afspraak komt te vervallen aan 3 Klik op Opslaan en sluiten 19 van 24

20 3.3 Afspraak toevoegen Om een afspraak toe te voegen klikt de gebruiker op de snelkoppeling boven het rooster naast het printersymbool of op Afspraak toevoegen in de menubalk links van het rooster. Onderstaand scherm verschijnt Vul de velden met de gevraagde informatie en klik op het symbool voor opslaan en sluiten. Indien de wijziging moet worden geannuleerd klikt de gebruiker op het symbool voor Annuleren. Door op het printersymbool in het scherm van het rooster te klikken verschijnt een overzicht voor de zorgverlener, bedoeld als bewaarversie van de toegevoegde, verwijderde/gewijzigde afspraken. Stappen: 1 Ga naar Rooster 2 Ga naar Afspraak toevoegen 3 Voer de gegevens in 4 Klik op Opslaan en sluiten 20 van 24

21 3.4 Afspraak accorderen en niet accorderen Na afloop van een zorgperiode dienen de afspraken en de declaraties geaccordeerd te worden door de zorgverlener. Het aantal niet geaccordeerde afspraken en declaraties staan bij de Meldingen op de startpagina. Via nevenstaand venster kan direct naar de eerste niet geaccordeerde afspraak of niet geaccordeerde declaratie worden doorgeklikt. Indien geen gebruikt gemaakt wordt van deze optie is het ook mogelijk om via het rooster de afspraken te accorderen. (Het accorderen van de declaraties wordt beschreven in paragraaf 3.7). Dit gebeurt door te klikken op de knop Accorderen die voor de afspraak staat. Bij de status komt Akkoord door zorgverlener te staan en de knop Accorderen verandert in de knop Niet accorderen. Om na het accorderen toch nog iets te kunnen wijzigen of te annuleren in een declaratie is het mogelijk op de knop Niet accorderen te klikken. De declaratie staat dan weer vrij om te worden gewijzigd of verwijderd. Stappen: 1 Klik op Accorderen 2 Bij wijzigingen na het accorderen: klik op Niet accorderen 21 van 24

22 3.5 Declaraties toevoegen Om een declaratie toe te voegen wordt op het symbool declaraties toevoegen geklikt boven het declaratieoverzicht naast het printersymbool of op Declaratie toevoegen in de menubalk links van het overzicht. Onderstaand scherm verschijnt. Vul de velden met de gevraagde informatie en klik op het symbool voor opslaan en sluiten. Indien de wijziging moet worden geannuleerd klikt de gebruiker op het symbool voor Annuleren. declaraties. Door op het printersymbool in het scherm van de declaraties te klikken verschijnt een overzicht voor de zorgverlener, bedoeld als bewaarversie van de toegevoegde Stappen: 1 Ga naar Declaraties 2 Ga naar Declaratie toevoegen 3 Voer de gegevens in 4 Klik op Opslaan en sluiten 22 van 24

23 3.6 Declaraties wijzigen of verwijderen Om een declaratie te wijzigen klikt de gebruiker op de knop Wijzigen die voor elke niet geaccordeerde declaratie staat. Onderstaand scherm verschijnt. In dit scherm is het mogelijk het aantal (of bedrag) van de ingevoerde declaratie te wijzigen. Om de wijzigingen te bewaren klikt de gebruiker op het symbool voor Opslaan en sluiten. Indien de wijziging moet worden geannuleerd klikt de gebruiker op het symbool voor Annuleren. Door op het printersymbool in het scherm van de declaraties te klikken verschijnt een overzicht voor de zorgverlener, bedoeld als bewaarversie van de verwijderde of gewijzigde declaraties. Stappen: 1 Klik op de knop Wijzigen 2 Wijzig het aantal of het bedrag 3 Klik op Opslaan en sluiten Indien de ingevoerde omschrijving of datum gewijzigd of verwijderd moet worden,wordt de declaratie in zijn geheel verwijderd met de optie Verwijderen. Door op Ja te klikken in onderstaande melding wordt de declaratie verwijderd. Stappen: 1 Klik op de knop Verwijderen 2 Klik op Ja 23 van 24

24 3.7 Declaraties accorderen Na afloop van een zorgperiode dienen ook de declaraties geaccordeerd te worden door de zorgverlener. Het aantal niet geaccordeerde afspraken en declaraties staan bij de Meldingen op de startpagina. Via nevenstaand venster kan direct naar de eerste niet geaccordeerde afspraak of niet geaccordeerde declaratie worden doorgeklikt. Indien geen gebruikt gemaakt wordt van deze optie is het ook mogelijk om via het declaratieoverzicht de declaraties te accorderen. (Het accorderen van de afspraken is beschreven in paragraaf 3.4). Dit gebeurt door te klikken op de knop Accorderen die voor de declaratie staat. Bij de status komt Akkoord door zorgverlener te staan en de knop Accorderen veranderd in de knop Niet accorderen. Om na het accorderen toch nog iets te kunnen wijzigen of te annuleren in een declaratie is het mogelijk op de knop Niet accorderen te klikken. De declaratie staat dan weer vrij om te worden gewijzigd of verwijderd. Stappen: 3 Klik op Accorderen 4 Bij wijzigingen na het accorderen: klik op Niet accorderen 24 van 24

Handleiding CareAssist Online

Handleiding CareAssist Online Handleiding CareAssist Online Mobiele applicatie E.E. Brantjes Versie 0.2 Datum 4-7-2017 1 Inhoud 1. Hoe log ik in?... 3 2. Hoe kan ik CareAssist mobile eenvoudig opstarten vanuit het beginscherm van mijn

Nadere informatie

CareAssist Mobile. Instructie

CareAssist Mobile. Instructie CareAssist Mobile Instructie Inhoudsopgave 1. Het inlogscherm 1.1 Hoe log ik in? 3 2. Afspraken 2.1 Mijn afspraken 4 2.2 Mijn account(s) en mijn afspraken 4 2.3 Mijn afspraken en de gegevens van de cliënt

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Cliëntportaal. Documentversie: 2.0

Cliëntportaal. Documentversie: 2.0 Cliëntportaal Documentversie: 2.0 Datum uitgifte: 01-10-2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het portaal.... 3 2 Portaal openen... 4 3 Registreren... 4 4 Inloggen... 8 5 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS.

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Handleiding inloggen Talent en Salaris (web) Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Hiervoor typ je in het webadres van je browser het volgende

Nadere informatie

Handleiding Cliëntportaal voor cliënten en naasten van Zorggroep Elde. Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Portaal openen 2. 3 Registreren 3.

Handleiding Cliëntportaal voor cliënten en naasten van Zorggroep Elde. Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Portaal openen 2. 3 Registreren 3. Handleiding Cliëntportaal voor cliënten en naasten van Zorggroep Elde Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Portaal openen 2 3 Registreren 3 4 Inloggen 5 5 Wachtwoord vergeten 5 6 Algemeen 6 6.1 Hoog contrast

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing cliëntportaal. voor cliënten van Zonnehuisgroep Noord

Gebruiksaanwijzing cliëntportaal. voor cliënten van Zonnehuisgroep Noord Gebruiksaanwijzing cliëntportaal voor cliënten van Zonnehuisgroep Noord Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Portaal openen... 4 3. Registreren... 6 4. Inloggen... 8 5. Wachtwoord vergeten... 9 6. Algemeen...10

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Versie: 2.18 Versiedatum: 05-12-2014. Startershandleiding

Versie: 2.18 Versiedatum: 05-12-2014. Startershandleiding Versie: 2.18 Versiedatum: 05-12-2014 Startershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Inloggen... 4 2.1 Inloggen... 4 3 Startpagina... 5 4 Planning... 6 5 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Versie 2.4 oktober 2017 Inloggen op het cliëntportaal Ga naar de website www.brabantzorg.eu en klik op de knop Direct inloggen cliëntportaal. U krijgt het

Nadere informatie

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv Handleiding Berichtensysteem Multitask ICT bv Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 2 Berichten 4 2.1 Berichten bekijken 5 2.1.1 Ongelezen berichten 5 2.1.2 Zoeken 5 2.1.3 Berichten accorderen 5 2.1.4 Bericht gelezen

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

De selectietool Curves van Van der Ende Groep is een tool waarmee je online kunt zoeken naar verwarmingspompen. Dit kan op twee manieren:

De selectietool Curves van Van der Ende Groep is een tool waarmee je online kunt zoeken naar verwarmingspompen. Dit kan op twee manieren: HANDLEIDING De selectietool Curves van Van der Ende Groep is een tool waarmee je online kunt zoeken naar verwarmingspompen. Dit kan op twee manieren: 1. Zoeken op benodigd werkpunt 2. Zoeken op naam Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Instellen Internet Explorer t.b.v. Z-Online

Instellen Internet Explorer t.b.v. Z-Online Instellen Internet Explorer t.b.v. Z-Online Voor een correcte werking van Z-Online in de browser Internet Explorer dienen er een aantal instellingen gedaan te worden. Aangezien Z-Online ondersteund wordt

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK.

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK. Online declareren Stap 1: Inloggen Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK. Klik vervolgens op Inloggen en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Stap 2: Mijn IAK Direct nadat u bent

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding. Berichtenbox

Handleiding. Berichtenbox Handleiding Berichtenbox 1. INLEIDING 1.1 Doel van deze handleiding Deze handleiding geeft gebruikers van het ZorgAanbiedersPortaal (ZAP) inzicht in de werking van het systeem. 1.2 Voor wie is deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen Techniekstad 3.0 KSL185809.2 Kenteq Leermiddelen 2010 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Leerkrachten / begeleiders. Versie: 11 oktober 2016

Handleiding. Leerkrachten / begeleiders. Versie: 11 oktober 2016 Handleiding Leerkrachten / begeleiders Versie: 11 oktober 2016 Wat Zikke vindt Onderwijs is geen doel, maar een middel om dromen waar te maken Je wilt dat je kinderen gezond en gelukkig zijn. Helemaal

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding JOIN NOW

Handleiding JOIN NOW Handleiding JOIN NOW Inleiding JOIN NOW is het hulpprogramma waarmee rechtstreeks bestanden vanuit de Microsoft Office applicaties kunnen worden opgeslagen in JOIN het document management systeem dat we

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Inleiding. 2 Copyright 2017 Abrona, Huis ter Heide.

Inleiding. 2 Copyright 2017 Abrona, Huis ter Heide. Inleiding Abrona vindt het belangrijk om de zelfstandigheid en eigen regie van cliënten zoveel mogelijk te ondersteunen. Een manier om hier aan bij te dragen is het gebruik van het cliëntportaal in het

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum Versienummer 2.0

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum Versienummer 2.0 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 30-09-2014 Versienummer 2.0 Inhoudsopgave Handleiding 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. RaadDigitaal installeren 4 2.1.

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

Instructie: De SelfServiceDesk

Instructie: De SelfServiceDesk Instructie: De SelfServiceDesk Deze instructie legt uit hoe de SelfServiceDesk werkt. Met de Selfservicedesk is het mogelijk om via een gestructureerde manier o.a. vragen te stellen. Deze instructie is

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal D atum : 0 1-0 3-201 5 1. Inleiding POSD MKB urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden

Nadere informatie

Wordpress Handleiding Woocommerce

Wordpress Handleiding Woocommerce Wordpress Handleiding Woocommerce In deze handleiding is uitleg te vinden over het toevoegen of het bewerken van producten in de plugin Woocommerce in Wordpress. WordPress Handleiding Producten in Woocommerce

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Carrosserie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Carrosserie Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Carrosserie Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Carrosserie versie 201612 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Inhoud. 1 Gebruik ECD op smartphone (telefoon) INSTRUCTIE ECD GEBRUIKEN OP DE SMARTPHONE Vragen? Stuur een naar

Inhoud. 1 Gebruik ECD op smartphone (telefoon) INSTRUCTIE ECD GEBRUIKEN OP DE SMARTPHONE Vragen? Stuur een  naar Inhoud 1 Gebruik ECD op smartphone (telefoon)... 1 1.1 Inloggen... 2 1.2 Startscherm... 3 1.3 Dagelijks werk... 3 1.3.1 Geplande afspraken bekijken... 3 1.3.2 Details afspraak, rapportage, metingen, uren

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

HANDLEIDING Webportaal. Voor ouders van gastouders

HANDLEIDING Webportaal. Voor ouders van gastouders HANDLEIDING Webportaal Voor ouders van gastouders Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Gebruik van het ouderportaal... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Het ouderportaal... 4 2. Urenregistratie... 5 3. Corrigeren

Nadere informatie

Pool Service B.V. 2016

Pool Service B.V. 2016 Werkinstructies Pool Service B.V. 2016 Contents 1. Leveranciers... 3 1.1 Inloggen en wachtwoord wijzigen... 3 1.2 Orders plaatsen... 3 1.3 Orders wijzigen en transacties terugvinden... 4 1.4 Order annuleren...

Nadere informatie

Handleiding urenportal TMI er

Handleiding urenportal TMI er Handleiding urenportal TMI er Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Inloggen... 3 2.1 Inloggen op de urenportal... 3 2.2 Geen inloggegevens... 3 3 De urenportal... 4 3.1 Start... 4 3.2 Mijn gegevens... 4 3.3

Nadere informatie

Aan de slag met Windows 10

Aan de slag met Windows 10 Aan de slag met Windows 10 Titel Aan de slag met Windows 10 Eerste druk December 2017 De module Aan de slag met Windows 10 is een onderdeel van de WERK-portal.nl. De WERK-portal.nl is een product van SBCM

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Handleiding HWO V3. Versie:

Handleiding HWO V3. Versie: Handleiding HWO V3 Versie: April 2016 Inhoudsopgave INLOGGEN... 3 ZOEKFUNCTIES... 4 NIEUW STANDAARD PROTOCOL AANMAKEN... 7 PROGRAMMA AANMAKEN VOOR CLIËNT... 12 BESTAAND PROTOCOL BEWERKEN... 17 MAAK EIGEN

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

Handleiding online urenregistratie voor inleners

Handleiding online urenregistratie voor inleners Handleiding online urenregistratie voor inleners Versie: 1.6.2 Versiedatum: 20-01-2015 1. Inleiding Het online urenportaal van Workbus is een website waarmee uren kunnen worden geadministreerd, documenten

Nadere informatie

Nieuwsbrieven versturen met MailChimp

Nieuwsbrieven versturen met MailChimp Nieuwsbrieven versturen met MailChimp 2014 Captise 17-3-2014 2014 Captise, Tweede Bloksweg 4, 2742 KJ Waddinxveen Versie: 1.0, maart 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding administrator

Handleiding administrator Handleiding administrator september 2016 Handleiding Administrator Als administrator van uw bedrijf, kunt u in de Administrator omgeving de accounts van uw kantoor beheren en rapporten uitdraaien. U vindt

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Cliëntportaal

Gebruikershandleiding. Cliëntportaal Cliëntportaal Versie 2.0 februari 2017 Inloggen op het cliëntportaal Ga naar de website www.mijnsevagram.nl Klik op de knop Cliënten Login. U krijgt nu het volgende scherm te zien. Vul bij het eerste veld

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de moderator (03-2012) 1 Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Aanmelden bij de Acadin leeromgeving... 4 Afmelden... 5 Gebruikers administreren...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding ONS Medewerkerportaal

Handleiding ONS Medewerkerportaal Handleiding ONS Medewerkerportaal Inhoud Inleiding... 2 1. Inloggen... 2 2. Instellingen... 3 3. De Mobiele ONS App koppelen... 4 4. Planning bekijken... 5 5. Rooster bekijken... 5 6. Werkstaat, ondertekenen

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Via de website van SBOH (Pagina Formulieren onder uw opleidingspagina) of via URL: portal.sboh.nl kunt u inloggen op de beveiligde webportal van

Nadere informatie

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0 voor zorginstellingen Versie 2: 5 juni 2018 Inhoud 1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal... 2 2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft... 6 3

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding gebruikershandleiding 1. ONDERHOUDEN VAN FOTOALBUM OPLADEN VAN FOTO S VIA PC Surf naar www.framashoe.be/wp-admin & log in op de website. Vink Onthoud mij aan zodat je niet telkens opnieuw je gebruikersnaam

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie