Visie Financiële Markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Financiële Markten"

Transcriptie

1 Visie Financiële Markten Maart 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1

2 Economische omgeving en vooruitzichten De economische signalen uit het eerste kwartaal van dit jaar wijzen erop dat de groei van de wereldeconomie nog altijd in een gematigd tempo versnelt. Dit ondanks uitdagende politieke ontwikkelingen in Italië, de VS en de zwakke Europese economie. Een belangrijke steun voor de wereldeconomie komt van de private sector in de VS, de groei van de opkomende markten en de steunprogramma s van centrale banken in de wereld. De onzekerheid in Italië naar aanleiding van de politieke patstelling leidt er vooralsnog niet toe dat pessimisme op de financiële markten de overhand krijgt. Beleggers vinden rust in het vangnet van de ECB en andere centrale banken. Ook de Amerikaanse bezuinigingen van $ 81 miljard die per 1 maart ingingen, lijken de markt niet te deren. Hiervoor is de omvang van de bezuinigingen te gering, bovendien komt de helft ten laste van defensie-uitgaven. En de krimp van de Europese economie stabiliseert, waarbij in de tweede helft van het jaar weer een vooruitzicht is op gematigde groei. Optimistisch raken beleggers over de positieve signalen uit de private sector in de VS, die erop wijzen dat de Amerikaanse economie aan het herstellen is (figuur 1). De huizenprijzen hebben hun weg omhoog gevonden, het aantal arbeidsplaatsen neemt toe en de bedrijfsinvesteringen stijgen. In de opkomende markten is de periode van zeer hoge groeivoeten voorbij, maar de economieën bieden genoeg potentieel om in de komende jaren een voorname bijdrage te leveren aan de wereldwijde groei. Daarnaast blijft de steun van de centrale banken voorlopig gehandhaafd of neemt zelfs toe (in Japan) (figuur 2). Al met al, zien wij in het verloop van het eerste kwartaal geen aanleiding om ons basisscenario met daarin onze verwachting van 3,8% groei voor de wereldeconomie in 2013 te wijzigen. Hoewel de weg ernaar toe zeker niet in een rechte lijn verloopt, zien wij genoeg cyclische en structurele ontwikkelingen die deze hogere groei mogelijk maken. Kernpunten verwachtingen De economische groei in de wereld trekt naar verwachting in 2013 aan naar 3,8% van 3,3% in Economische indicatoren uit verschillende delen van de wereld wijzen erop dat de groei in de komende maanden kan versnellen. Economische indicatoren wijzen nog wel op een recessie in Europa, maar de krimp lijkt af te nemen. De groei in de VS houdt aan, maar bedraagt in 2013 naar verwachting circa 2%, ruim onder de trend van 3%. De centrale banken in de wereld hanteren voorlopig een ruim monetair beleid. FIGUUR 1: ARBEIDSMARKT VS HERSTELT FIGUUR 2: CENTRALE BANKEN BIEDEN NOG ALTIJD RIANTE STEUN MNS. 10 MNS In de komende weken zal Bersani proberen een brede coalitie te smeden. Maar de slagingskans is gering. De verschillen tussen 8 8 de partijen zijn erg groot. Beppe Grillo heeft zich tijdens de campagne sterk afgezet tegen de gevestigde partijen, waardoor zijn geloofwaardigheid wordt aangetast als hij toch met ze gaat 8.50 regeren. De partij van Berlusconi heeft in feite hetzelfde gezegd, maar die wil juist dat belangrijke hervormingen en belasting verhogingen worden teruggedraaid. Het wordt daarom VS: BANENCREATIE BUITEN LANDBOUWSECTOR (*0, MAAND) VS: WERKLOOSHEID (%)(R.H.SCALE) Source: Thomson Reuters Datastream BALANS CENTRALE BANKEN (VS, VK, ECB, BoJ) Source: Thomson Reuters Datastream interessant of Bersani erin zal slagen een coalitie te smeden, anders volgen nieuwe verkiezingen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 2

3 Assetmix De maand februari pakte goed uit voor aandelen. Met een netto totaalrendement van 3,8% bleef deze beleggingscategorie de andere voor. Even leek het erop dat door de onzekerheid over de Italiaanse verkiezingen en de bezuinigingen in de VS aandelenkoersen gedrukt zouden worden. Maar de overtuiging bij beleggers over de bestendigheid van het wereldwijde herstel kreeg de overhand en het vangnet van de ECB stelt nog altijd gerust. In de eerste dagen van maart hield de positieve ontwikkeling van de aandelenkoersen aan, met een rendement van 2,4%. Hiermee komt het rendement sinds begin dit jaar uit op 8%, wat beduidend hoger is dan het rendement op de categorie obligaties. De brede referentie-index die de waardeontwikkeling van Europese obligaties meet, staat sinds begin dit jaar 0,1% hoger. Onze voorkeur voor aandelen ten laste van obligaties pakt hiermee goed uit. De vraag is of aandelen dit jaar deze voorsprong op obligaties kunnen volhouden? Onze verwachting is van wel. Obligaties - in het bijzonder zeer kredietwaardige obligaties - zijn duur. Staatsobligaties van veilig geachte landen geven - voor inflatie gecorrigeerd - vaak nog een negatief rendement. Daarnaast is het absolute rendement op obligaties lager dan het dividendrendement op wereldwijde aandelen. Nu kan deze situatie van lage rentes in beginsel lang aanhouden. Maar als beleggers ervan overtuigd raken dat de wereldeconomie een houdbaar groeipad bewandelt dan kan het snel gaan. Dit hebben we in de eerste weken van dit jaar kunnen zien op de markten. We zien in de loop van het eerste kwartaal meer signalen dat de groei in de wereld een bestendig karakter krijgt. Nu zal de rente niet heel snel omhoog schieten, maar als de onzekerheid over de politieke situatie in Italië naar de achtergrond verschuift en de economieën van Amerika en de opkomende markten zich verder herstellen, dan zien wij een rentestijging voor Duits staatspapier als zeer waarschijnlijk. Dit afgezet tegen een solide winstrendement op aandelen, biedt de categorie aandelen in onze ogen een interessantere beleggingspropositie. Kernpunten assetmix Aandelen overwegen. Aandelen meest aantrekkelijke categorie. Kans op grote rotatie uit obligaties in aandelen neemt toe. Obligaties onderwegen. Obligaties van kernlanden zijn in historisch opzicht risicovol door extreem lage rente. Focus binnen staatsobligaties van kernlanden naar benchmark: inclusief Spanje en Italië via trackers en fondsen. Alternatieve beleggingen zijn neutraal gewogen. Vooral hedgefunds en grondstoffen. Kasposities zijn neutraal. FIGUUR 3: AANDELEN VERSUS OBLIGATIES SINDS FIGUUR 4: BELEGGINGSALLOCATIE (NEUTRAAL PROFIEL) OBLIGATIES AANDELEN JAN FEB MAR Source: Thomson Reuters Datastream 99 Op woensdag 20 maart maakt de Amerikaanse centrale bank zijn nieuwste rentebeslissing bekend. Beleggers zullen met name hun aandacht richten op de toespraak van Fed-president Ben Bernanke over QE. De verwachting is ook dat Bernanke in de toespraak wederom zijn steun zal uitspreken voor de voortzetting van QE. Wij zien in ieder geval in het niveau van de werkloosheid, de gematigde inflatie en de milde inflatieverwachtingen geen aanleiding om QE te stoppen. Bovendien is er een verschil tussen het verminderen of stoppen van QE en het daadwerkelijk terugdraaien van QE. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 3

4 Aandelen Wij zien aantrekkelijke beleggingscasussen voor aandelen van Europese bedrijven en de opkomende markten. Voor beide categorieën zien we potentieel in termen van expansie van de koers-winstverhoudingen, het dividendrendement en in het geval van aandelen van opkomende markten appreciërende valuta s. Toch gaan dit jaar vooralsnog Amerikaanse aandelen aan kop. Verschillende Amerikaanse beursindices laten zelfs een langjarige hoogtepunt zien. In het geval van de Dow Jones zien we zelfs een (niet voor inflatie gecorrigeerd) record. Amerikaanse aandelen doen het relatief goed, doordat de Amerikaanse centrale bank de rente extreem laag houdt, terwijl op de achtergrond de Amerikaanse economie herstelt. Hierdoor vluchten steeds meer beleggers uit Amerikaanse staatsobligaties in Amerikaanse aandelen. Maar Amerikaanse aandelen zijn inmiddels wel aan de prijzige kant. Dit blijkt uit verschillende waarderingsmaatstaven. De shiller PE relateert de prijs van de index aan de voor inflatie gecorrigeerde gemiddelde winst per aandeel over een tienjaars periode. Hiermee worden de invloeden van de conjunctuurcyclus op de winsten geneutraliseerd. Op basis van deze waarderingsmaatstaf bieden zowel Europese aandelen als die van opkomende markten een beter rendementsvooruitzicht dan Noord-Amerika (figuur 5). Wat opvalt aan de grafiek is dat vooral Europese aandelen goedkoop ogen. In de jaren voor de financiële crisis liep de waardering van Europese en Amerikaanse aandelen min of meer in de pas. Vanwege de Europese schuldencrisis zijn beleggers terughoudend ten aanzien van Europese aandelen. Wij verwachten dat als de zorgen over de Italiaanse verkiezingen naar de achtergrond verschuiven, beleggers weer oog krijgen voor Europese aandelen. Deze zijn niet alleen aantrekkelijk gewaardeerd, maar hebben gemiddeld genomen een hogere blootstelling aan de aantrekkelijke opkomende markten. Verder is onze verwachting dat de Europese economie in de tweede helft van het jaar gaat aantrekken. Hiervan kunnen aandelen van opkomende markten profiteren die in steeds mindere mate nog afhankelijk zijn van de Europese economie. Kernpunten regiomix Aandelen van opkomende markten hebben op basis van de belangrijke variabelen als waardering, winstgevendheid, de balansverhouding, macro-economische omgeving en aantrekkelijke vraagdynamiek een goede uitgangspositie voor bovengemiddelde rendementen op de lange termijn. Noord-Amerika is onderwogen. Aandelen uit deze regio zijn relatief duur. Europa is goedkoop. Deze aandelen gaan gebukt onder de schuldencrisis, maar zijn op de lange termijn kansrijk. Over de regio Pacific zijn we neutraal. Winstgroei en waardering zijn in balans. FIGUUR 5: AMERIKAANSE AANDELEN BIEDEN WEINIG POTENTIE FIGUUR 6: REGIOVERDELING AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN; 25,0% EUROPA; 30,0% In Peking komen deze dagen 3000 leden bijeen om de plannen van de nieuwe regering aan te horen. In deze bijeenkomst wordt ook de benoeming van de nieuwe president Xi Jingping als opvolger van Hu Jintao en premier Li Keqiang als opvolger PACIFIC; 15,0% van Wen Jiabao geformaliseerd. Inmiddels heeft Wen al aangegeven dat de groeidoelstelling voor de Chinese economie voor 2013 ligt op 7,5% bij een inflatiedoelstelling van 3,5%. Het SHILLER PE NOORD-AMERIKA SHILLER PE PACIFIC SHILLER PE EUROPA SHILLER PE OPKOMENDE MARKTEN Source: Thomson Reuters Datastream 10 5 NOORD- AMERIKA; 30,0% is bekend dat China zich meer richt op de kwaliteit van de groei in plaats van op de kwantiteit en wat dat betreft zou een nog lagere doelstelling een goede transitie mogelijk maken. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 4

5 Obligaties De Italiaanse verkiezingen zijn uitgelopen op een patstelling. Beleggers hoopten op een zege voor het hervormingsgezinde blok van Bersani, bij voorkeur aangevuld met Monti. Bersani heeft een meerderheid in de tweede kamer, maar de senaat is hopeloos verdeeld. Feitelijk kan Bersani geen wetten of hervormingen doorvoeren. De uitslag laat zich nog het best vertalen als een signaal tegen de opgelegde bezuinigingen. De kans op een stabiele coalitie is gering, waardoor de hervormingsagenda vertraging oploopt. De markt reageerde aanvankelijk teleurgesteld op de uitslag, maar in tegenstelling tot eerdere politieke tegenslagen kwam het deze keer niet tot een escalatie. De rentespreads ten opzichte van Duitsland en Spanje bleven binnen de perken (figuur 7). In de eerste plaats heeft de ECB een adequate stok achter de deur geplaatst in de vorm van het OMT. De toezegging van de ECB om conditioneel maar ongelimiteerd kortlopende staatsobligaties op te kopen van eurolanden in nood, was een echte game changer in de Europese schuldencrisis. Ingeval van Spanje was deze toezegging voldoende om de markt in toom te houden, zonder ook maar een eurocent uit te geven. Diezelfde toezegging helpt Italië om de rente op nieuwe leningen en herfinancieringen binnen de perken te houden, maar pleit de politiek niet vrij van haar hervormingsplicht. In de tweede plaats is de Italiaanse begroting in relatief opzicht niet problematisch, sterker nog er is zelfs sprake van een primair surplus. Ook de lopende rekening is in balans. Gezien de niet-zorgwekkende Italiaanse begroting en de houding van de ECB achten wij een nieuwe fase in de schuldencrisis niet waarschijnlijk. Wij handhaven onze advisering ten aanzien van Italiaans staatspapier. Sommige beleggers zijn bevreesd voor de mogelijke inflatierisico s als gevolg van het onconventionele beleid van centrale banken. Er wordt gevreesd dat de injecties van liquiditeiten in het financiële systeem doorsijpelen in de reële economie en op den duur de inflatie aanwakkeren. Gezien de beneden-trendmatige groei van veel (Europese) economieën en heroriëntatie van de financiële sector achten wij dat scenario minder waarschijnlijk. De inflatieswapmarkt wijst in dezelfde richting (figuur 8). Kernpunten obligaties Onderweging van obligaties als gevolg van de historisch lage risicovrije rente. In 2013 verwachten wij dat obligaties beter presteren dan kas. Maximale onderweging van staatsobligaties. Neutrale weging van kredietwaardige bedrijfsobligaties. Maximale overweging van high yield obligaties. Relatief korte looptijd aanbevolen: ± 4,5 jaar. Beleggingscase staatsobligaties gewijzigd door ECB: meer ruimte om te beleggen in Zuid-Europees papier. Kredietopslagen op covered bonds (gedekte bankobligaties) zijn fors gedaald in 2012, waarmee onze visie is uitgekomen. Wij verwachten geen bovengemiddeld rendement in 2013, althans niet zonder extra risico te nemen. FIGUUR 7: BEPERKTE IMPACT ITALIAANSE VERKIEZINGEN FIGUUR 8: MARKT NIET BEVREESD VOOR INFLATIE EUROZONE INFL.SWAP 2YR EUROZONE INFL.SWAP 5YR EUROZONE INFL.SWAP 10YR Het beleidscomité van de ECB heeft onlangs gesproken over een renteverlaging, maar vooralsnog gaat de centrale bank niet overstag en handhaaft de beleidsrente op 75 basispunten. De ramingen voor de eurozone zijn opnieuw verlaagd. Zo gaat de ECB uit van een krimp van 0,5% in 2013 (was -0,3%) en daalt de inflatie naar 1,6% (was 1,8%), waardoor de afstand ten opzichte van de doelstelling (dicht bij, maar minder dan 2%) toeneemt. Zo bezien heeft de ECB meer ruimte en ook de motivatie voor een rentestap, maar neemt de centrale bank de tijd om meer economische data te analyseren. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 5

6 Alternatieve beleggingen Wij hanteren een neutrale weging voor alternatieve beleggingen met een voorkeur voor hedgefondsen en grondstoffen. De prestaties van hedgefondsen vielen in 2012 uit de toon, althans op indexniveau. De beleggingscategorie scoorde een positief rendement, maar vergeleken met andere risicovolle beleggingen vielen de prestaties tegen. Na het debacle van 2008, waarin veel beleggers werden geconfronteerd met verhulde gevaren van hedgefondsen zoals een hoge leverage en een beperkte liquiditeit, werd geëist dat managers meer oog hebben voor risicomanagement. Verhoogde dijkbewaking is niet gratis, wat zich heeft geuit in beperkt profiteren van stijgende markten. In 2013 liggen de prestaties van hedgefondsen op indexniveau in lijn met de brede aandelenbenchmark (figuur 9). Echter, met een fors lagere volatiliteit dan aandelen. Nu de grote zorgen van 2012 (Amerikaanse politieke impasse, Europese schuldencrisis en Chinese vertraging) meer naar de achtergrond zijn verschoven, lijkt het erop dat de markt meer oog heeft gekregen voor de fundamenten van beleggingen en zich minder laat leiden door politieke onzekerheid. Die verschuiving kan hedgefondsen in de kaart spelen, waar het accent veelal ligt bij het uitbuiten van mispricings op de markt. Voor grondstofbeleggers was 2012 een teleurstellend beursjaar. Echter, in 2013 staat de brede grondstoffenindex na twee maanden opnieuw onder water (figuur 10). De index is opgebouwd uit 5 onderliggende categorieën, waarvan energie veruit het grootste gewicht vormt (ruim 75%). Binnen de component energie voert olie uiteraard de boventoon. Los van de nodige volatiliteit heeft de olieprijs (Brent, USD) sinds begin vorig jaar geen progressie geboekt. Afgezien van een geopolitieke schok behoort de kans op een fors hogere olieprijs niet tot ons basisscenario. De impact van het overlijden van Chávez achten wij beperkt (zie ), maar de energierevolutie in de VS is wel een game changer. Als gevolg van de snelgroeiende winning van onconventionele olie zijn de VS op weg om de afhankelijkheid van buitenlandse olie sterk in te perken. De capaciteitsuitbreiding kan een plafond op de olieprijs zetten, waarop hooguit de groeiende vraag vanuit China een tegengewicht kan bieden. Kernpunten alternatieven Wij adviseren een neutrale weging voor de categorie alternatieve beleggingen. Binnen alternatieve beleggingen leggen wij de nadruk op hedgefondsen (2/3) en grondstoffen (1/3). Private equity en direct vastgoed zijn geen structureel onderdeel van een portefeuille. De beschikbaarheid is afhankelijk van specifieke projecten waardoor deze beleggingen meer opportunistisch van aard zijn. Goede spreiding over strategieën en beheerders beperkt ook bij alternatieve beleggingen de specifieke risico s. FIGUUR 9: HEDGEFONDSEN BELEVEN BETERE START DAN VORIG JAAR Hedgefondsen (2013=) Aandelen Wereldwijd (2013=) FIGUUR 10: GRONDSTOFFENINDEX NIPT IN DE MIN Grondstoffenindex (2013=) Na Brazilië is Venezuela de grootste olieproducent van Latijns- Amerika met een capaciteit van 2,5 miljoen vaten per dag. Bovendien beschikt het land over enorme bewezen olie- en gasreserves. Na de 14 jaar durende socialistische revolutie van Hugo Chávez is de dagelijkse productie echter geslonken met 1 miljoen vaten. De ongelijkheid in Venezuela is afgenomen, maar het ondernemersklimaat is uiterst kil. Uit de Doing business enquête van de Wereldbank blijkt dat Venezuela op plek 180 staat, van 185 landen. Het is de vraag of de beoogd opvolger, Nicolas Maduro, de (olie)industrie nieuw leven kan inblazen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 6

7 Sectormix Sector basismaterialen (+) Het advies voor de sector basismaterialen is overwegen. Het rendement van de sector valt tot dusver helaas tegen (figuur 11). In zowel absolute als relatieve zin blijft het rendement achter. Niet alleen scoren alle andere sectoren een hoger rendement, als enige staat de sector basismaterialen sinds 1 januari onder water. Deze sector heeft een cyclisch karakter pur sang. De ondernemingen profiteren bij uitstek van een versnelling van de mondiale economische groei, en dat is een van kernpunten van ons basisscenario voor In die context verwachten wij dat de sector voor een positieve verrassing kan zorgen. Sector industrie & dienstverlening (+) Het advies voor de sector industrie & dienstverlening is overwegen. De bekendste indices van het producentenvertrouwen wijzen op een voortgaand herstel van de industriële activiteit. Zo bewegen de mondiale indices voor de verwerkende industrie en met name de dienstensector in positief gebied. Onderliggend zien we dat de VS en China de kar trekken, terwijl Europa duidelijk achterblijft (zie Om in de gaten te houden ). Groeiend vertrouwen bij het bedrijfsleven vertaalt zich normaliter in investeringen in kapitaalgoederen en personeel, welke categorieën beide deel uitmaken van de sector. Vanwege de onzekerheid over politieke besluitvorming hebben veel bedrijven hun investeringen uitgesteld, waardoor een inhaalslag kan plaatsvinden. Sector financiële dienstverlening (-) Het advies voor de sector financiële dienstverlening is onderwegen. Ondanks het positieve rendement in 2013 handhaven wij het advies (figuur 12). Naar onze mening kampt de sector met structurele problemen, waardoor het verdienmodel onder druk staat. Met name de Europese banken moeten hun eigen vermogen aansterken, terwijl de winstgevendheid substantieel lager ligt dan in het recente verleden. In de kern is het rendement op het eigen vermogen afgenomen terwijl de funding kosten zijn toegenomen. Kernpunten sectormix De sectoradvisering is ingericht ten behoeve van portefeuilles die in individuele aandelen beleggen. Wij hebben een voorkeur voor cyclische sectoren boven defensieve sectoren. Deze sectoren doen het doorgaans beter als de groei van de wereldeconomie versnelt. Wij hanteren positieve adviezen (overwegingen) voor de sectoren basismaterialen, industrie & dienstverlening en consument cyclisch en IT. De sectoren energie, consument defensief en farmacie & gezondheidszorg hebben een neutraal advies. Negatieve adviezen gelden voor de sectoren financiële dienstverlening, telecom en nutsbedrijven. FIGUUR 11: PERFORMANCE POSITIEVE ADVIEZEN YTD Basismaterialen Industrie & Dienstverlening Consument Cyclisch Wereldindex FIGUUR 12: PERFORMANCE NEGATIEVE ADVIEZEN YTD Financials Telecom Nutsbedrijven Wereldindex Het sentiment bij het Europese bedrijfsleven blijft broos. Na de zwakke jaarstart wist de brede Europese index in februari te klimmen tot 47,9. De stand verhult echter de onderlinge verschillen tussen de eurolanden. Zo wijzen de Duitse cijfers op groei van de industriële activiteit, terwijl Frankrijk op recessieniveau beweegt. Wij verwachten dat de economische groei in Europa in de tweede jaarhelft een symbolisch plusje kan maken. Het echte economische herstel vindt plaats buiten de Europese grenzen, waarbij Europa kan meeliften op de groeiende activiteit elders in de wereld. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 7

8 Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze uitgave is ontleend aan door Rabobank Private Banking betrouwbaar geachte openbare bronnen, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze uitgave dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 8

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Mei 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Sinds de start

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten April 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie Economische omgeving en vooruitzichten De

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het lang verwachte

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015 Beleggingsvisie 2016 15 december 2015 Onze onderscheidende kracht Financiële onafhankelijkheid als drijfveer Dick van Rhee 15 december 2015 Wat is het onderscheidend vermogen van de Rabobank? Wat is het

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juli 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten In de loop

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Met het vertrouwen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking The Big Picture Maart 215 Rabobank Particulieren & Private Banking Agenda The Big picture Terugblik eerste kwartaal Olie & Dollar Macro, vertrouwen, risicoperceptie, monetair beleid & kredietverlening

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Eurozone blijft achter bij de wereldeconomie

Eurozone blijft achter bij de wereldeconomie Eurozone blijft achter bij de wereldeconomie Léon Cornelissen Ronald Doeswijk financialmarketsresearch@robeco.com Highlights Door de schuldencrisis in de eurozone lijkt het voor Europeanen of de wereldeconomie

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie