Opdracht Levensbeschouwing Doodstraf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht Levensbeschouwing Doodstraf"

Transcriptie

1 Opdracht Levensbeschouwing Doodstraf Opdracht door een scholier 1930 woorden 14 maart ,2 18 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing 0. Geef een korte argumentatie waarom jij tegen of voor de doodstraf bent. Ik ben tegen de doodstraf omdat ik vind dat je iemand niet kan en zou mogen straffen door hem of haar het leven weg te nemen. Ieder mens heeft recht op zijn leven, en ik vind dat je hoe dan ook een 2e kans verdient. 1. a. Noem minstens 4 argument die voor en/of tegen de doodstraf pleiten. - Artikel 5 van universele verklaring van de rechten van de mens, is een argument tegen want daar staan namelijk in: ieder mens heeft een recht op leven, dat houdt voor Amnesty International dus in; geen doodstraf! - Niet iedereen die veroordeeld is tot doodstraf blijkt uit later onderzoek schuldig te zijn. - Rechtszaken gaan niet altijd even eerlijk (-> in de VS worden gekleurde mensen eerder tot doodstraf veroordeeld.) En doodstraf is niet meer terug te draaien. - Iedereen verdient een tweede kans en zeker wanneer de veroordeelde minderjarig is. b. Waarom zouden de tegen argumenten bij a. niet werken om voorstanders van de doodstraf op een ander idee te brengen? Zij vinden dat als je bent veroordeeld je ook iets hebt gedaan waar zij van vinden dat je daar de doodstraf voor moet krijgen. Ook al ben je minderjarig. 2. Geef commentaar op de 4 hoofdpunten uit de verklaring van Stockholm en geef aan in hoeverre die punten je eigen standpunt versterken of tegenspreken. 1. Hier ben ik het mee eens, je zou iemand zijn leven niet mogen afnemen. 2. Ja, je neemt iemand zijn leven af en degenen die om die persoon geven doe je hiermee ook een groot verdriet. 3. Nee, dat is niet de bedoeling van de doodstraf, deze is er om mensen te straffen die een zware misdaad hebben begaan. Pagina 1 van 6

2 4. Die heeft de doodstraf wel, veel mensen zijn bang voor de dood dus een doodstraf heeft wel een afschrikkende werking. 3. Beantwoord de vragen 4, 5 en 6 op blz Welke reactie roept dit stukje tekst bij je op? - Wat voor effect wil de schrijver daarmee bereiken? Als ik dat stukje lees ga ik met toch echt wel even afvragen of die bewakers wel helemaal goed bij hun hoofd zijn om zo tegen een gevangene te praten die een hele tijd heeft zitten wachtten op zijn doodstraf. Hij wil er waarschijnlijk mee laten weten hoe gevoelloos die bewakers zijn tegenover de gevangenen en hoe erg het zou zijn om daar te zitten. 5. Waarom lacht iedereen aan het einde van het verhaal? Omdat ze niet weten hoe ze zich moeten gedragen. Ze hebben net iemand om het leven gebracht terwijl hij nog helemaal bij zijn volle verstand was. En ze toen begonnen in te zien waar ze eigenlijk mee bezig waren. 6. Hoe denkt George Orwell over de doodstraf? Op welk moment krijgt hij inzicht? Ik denk dat hij door deze tekst wil laten weten dat hij helemaal niet voor de doodstraf is. Maar dat hij er toch aan mee heeft gewerkt omdat hij vond dat hij dat (het werk) verplicht was aan zijn vader. 4. Is het terecht dat voorstanders van de doodstraf deze groepen willen uitzonderen? Beoordeel elke groep apart. 1. Dertien functionarissen terechtgesteld. Is het terecht dat deze 13 mensen terecht worden gesteld als je uitgaat van de 2 voorwaarden? Ik vind van niet, omdat zij niet voor zichzelf op mochten komen. Ze mochten geen bewijsmateriaal laten zien waaruit zou kunnen blijken dat ze onschuldig zijn. 2. Vijf meisjes in Iran geëxecuteerd. Is het terecht dat deze 5 meisjes van onder de 20 geëxecuteerd worden? Er staat in dit artikel niet duidelijk vermeldt dat de meisjes, waarvan de jongste 12,5 was op de dag dat ze werd gearresteerd, ook daadwerkelijk ergens schuldig aan was. En ik denk dat ze ook niet geëxecuteerd mogen worden omdat ze toen nog minderjarig waren. 3. Amnesty wil executie van gehandicapten in Californie voorkomen. Ik ben het er mee eens dat de organisatie Amnesty International hier zegt dat geestelijk gehandicapten niet ter dood veroordeeld mogen worden. Omdat zij waarschijnlijk in de meeste gevallen ontoerekeningsvatbaar verklaard moeten worden. Pagina 2 van 6

3 5. Leg aan de hand van 4 voorbeelden uit dat ethiek tijd- en cultuurgebonden is. 1. In Amerika vinden ze het normaal dat je iemand moet/mag doden als hij of zij dat ook bij iemand anders heeft gedaan. (Cultuur) 2. In 1999 wordt in veel landen de doodstraf afgestraft. Of minder snel toegepast. (Tijd) 3. Heb je in China een andere mening dan dat de rest heeft, dan zijn ze in staat om je de doodstraf te geven. (Cultuur) 4. Het valt op dat in veel Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen de doodstraf wel wordt toegepast. (Cultuur) 6. a. Vertel met hulp van 2 argumenten of de verdragen (blz ) in strijd komen met de UVRM. Sommige van de verdragen komen wel in een strijd met het UVRM maar de meeste gaan toch wel de goede kant op. De UVRM heeft als regel: - Ieder mens heeft een recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Velen zijn het daar mee eens. Zo heeft het BuPo een soortgelijke regel namelijk: - Ieder heeft recht op leven. Maar het Amerikaanse Verdrag inzake de Rechten van de Mens denkt daar niet helemaal hetzelfde over. Die heeft namelijk de volgende regel: - Doodstraf; alleen toegestaan voor de ergste misdrijven. De UVRM heeft als tweede regel: - Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling als straf. Alle landen waar de doodstraf is afgeschaft zijn het hier waarschijnlijk mee eens en zullen om deze reden niet botsten met het UVRM. b. Kun je zeggen dat je als Nederlander niet over de doodstraf mag oordelen omdat die straf tot het eigenen van een cultuur behoort? (2 argumenten) Ik vind dat het nergens op slaat dat je als Nederlander niet zou mogen oordelen over de doodstraf omdat het niet tot onze cultuur behoort. Iedereen heeft zo zijn mening over alles. Ook over de doodstraf en ik vind dat hij of zij die mening ook duidelijk mag maken. Ook denk ik dat, al is het zo dat de doodstraf bij bepaalde culturen hoort, het vast niet zo is dat alle mensen uit die bepaalde cultuur het er mee eens zijn dat de doodstraf bij hen word toegestaan en in andere landen niet. Pagina 3 van 6

4 7. a. Is hier sprake van menselijk of dierlijk gedrag? Ik denk dat hier sprake is van dierlijk gedrag omdat hij af ging op zijn gevoel. Zijn broer heeft hem altijd beschermd en nou wil hij hem ook beschermen. Hij had het gevoel dat zijn broer in gevaar was. En nee, intentioneel handelen was hier niet van toepassing. Hij wist waarschijnlijk niet helemaal waar hij precies mee bezig was. Alleen dat hij zijn broer moest redde. Hoe dan ook. b. Is hier sprake van verantwoordelijkheid? Nee, ook niet. Want hij had niet zo heel veel keus om iets te doen. Dit komt voornamelijk doordat hij vroeger is mishandeld en doordat hij dus zijn broer wou redden omdat hij dacht dat hij in gevaar was. Ook bewust handelen is hier niet helemaal van toepassing. Hij deed iets waarvan hij op dat moment dacht dat het de beste manier was. c. Noem 2 redenen waarom de doodstraf niet noodzakelijk is om misdaad en criminaliteit tegen te gaan. - Dit is niet noodzakelijk want als je iemand de doodstraf geeft is er voor diegene geen kans meer om van zijn fouten te leren en zijn leven te beteren want dat heeft hij dan niet meer. - Veel mensen leren van hun fouten en gaan zich alleen hier al schuldig van voelen. Een straf is natuurlijk wel noodzakelijk maar de doodstraf gaat toch wel erg ver in deze gevallen. 8. Welke levensbeschouwende ideeën spreken je het meest aan, of staan je het meest tegen? - Het boeddhisme spreekt mij het meest aan. Omdat zij de doodstraf niet toepassen. Zij gaan namelijk voor het idee van morele en spirituele verbetering en verzoening. Daarvoor zijn wel een aantal plichten. Zoals het zich onthouden van het nemen van een leven. (Niet doden.) En de overheersende richtlijn moet altijd het toebrengen van zo min mogelijk lijden aan het geringste aantal mensen. Zij zijn dus zwaar tegen de doodstraf en daar ben ik het mee eens. 9. Leg uit wat levensbeschouwing en ethiek betekenen en wat die met elkaar te maken hebben. Levensbeschouwing betekent letterlijk de beschouwing die je hebt op het leven. Dus de manier waarop jij of anderen het leven bekijken. Ethiek is letterlijk vertaald ook het bekijken van het leven. Alleen is dit wat uitgebreider dan levensbeschouwing want dat gaat voornamelijk echt om het leven. Ethiek gaat meestal ook meer om de wereld. Niet alleen het leven dat dicht bij je in de buurt is. 10. a. Leg uit waarom 2 van de argumenten voor de doodstraf niet kloppen. Pagina 4 van 6

5 - Nummer 13 klopt niet. Hier staat: De doodstraf voorkomt dat de familie of anderen wraak nemen. Ik denk dat dit niet klopt omdat de doodstraf vaak voor verdriet en woede bij de familie zorgt. Hierdoor word het dus duidelijk niet voorkomen. - Nummer 23 klopt ook niet. Deze zegt namelijk: De doodstraf is handig als er sprake is van een cellentekort. Ik vind een cellentekort absoluut niet een excuus om de doodstraf uit te voeren. Er zijn waarschijnlijk aardig wat mensen die onschuldig in die cellen zitten en die dan de doodstraf zouden kunnen krijgen. Ik ben het er dus niet mee eens. b. Wat valt je op aan de argumenten voor de doodstraf? De mensen die hier voor de doodstraf denken eigenlijk alleen aan zichzelf en de slachtoffers. Zij vinden dat iedereen die een zware misdaad hebben begaan meteen maar de doodstraf moeten krijgen. Zij houden er hier geen rekening mee dat er ook mensen zijn die om de daders geven. Of dat het een fout is geweest. Een grote fout dan wel maar ik ben het er niet mee eens. c. Leg uit hoe bij elk van de 4 stromingen over de doodstraf gedacht wordt. Dit is de enige opgave waar ik het antwoord niet op kan vinden. Volgens mij staat het namelijk niet in de teksten. 11. a. Ben je veranderd van mening over de doodstraf? Nadat je dit allemaal hebt gemaakt? Ik ben niet van gedachten veranderd als het gaat om de doodstraf. Ik vind nog steeds niet dat je mensen het leven mag wegnemen omdat zij iets hebben gedaan dat tegen de regels is. Dat is namelijk helemaal niet onmenselijk. En er is ook een kans dat mensen terecht gesteld worden die onschuldig zijn. En de dood is niet terug te draaien. Vandaar dat ik nog steeds even erg tegen de doodstraf ben als voor dat ik dit heb gemaakt. b. Tot welk van de ethische stromingen zal je jou standpunt kunnen rekenen? Schweizer. Want volgens hem moet je alles respecteren wat leeft. En hij dacht dat de mens niet voor zichzelf leeft maar in verbondenheid met anderen. Daar ben ik het mee eens. Helemaal alleen zou je hoe dan ook toch niet kunnen leven. Dus daarom denk ik dat er een grote kans is dat het waar is. c. Geef commentaar op een van de genoemde doordenkers. Ik heb voor doordenker nummer 7 gekozen. Deze hield de volgende tekst in: - Doodstraf is een moord met voorbedachten rade in de ergste graad. Geen enkele daad, van welk misdadiger dan ook, kan daarmee vergeleken worden. Men zou zich dan namelijk een moordenaar moeten voorstellen, die zijn slachtoffer precies zou vertellen op welke dag, op welk uur en op welke gruwelijke wijze Pagina 5 van 6

6 hij hem zou doden, om hem vervolgens maanden lang, tot dat tijdstip, op te sluiten. Zulk een monster komt zelden of nooit voor. (Albert Camus, Frans schrijver) Mijn commentaar op dit stukje tekst is dat ik het er wel mee eens ben. Omdat hier word gezegd dat doodstraf eigenlijk gewoon echt moord is en dat is volgens de wet verboden. Ook word hier zo ongeveer duidelijk gemaakt dat de doodstraf meestal nog erger is dan verdere moorden omdat zij bij doodstraf precies vertellen wat de veroordeelde te wachten staat. En dat is waarschijnlijk nog erger dan bij verrassing vermoord te worden. Pagina 6 van 6

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

Over de doodstraf (Uit: Mensenrechteneducatie in Niet-confessionele zedenleer)

Over de doodstraf (Uit: Mensenrechteneducatie in Niet-confessionele zedenleer) Over de doodstraf (Uit: Mensenrechteneducatie in Niet-confessionele zedenleer) Doelstellingen: Reflecteren over pro en contra s van de doodstraf De eigen mening over de doodstraf toetsen aan de mening

Nadere informatie

Spreekbeurt Nederlands Amnesty International

Spreekbeurt Nederlands Amnesty International Spreekbeurt Nederlands Amnesty International Spreekbeurt door een scholier 1518 woorden 28 november 2003 6,3 51 keer beoordeeld Vak Nederlands Mijn spreekbeurt gaat over Amnesty International. Amnesty

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Mensenrechten

Werkstuk Geschiedenis Mensenrechten Werkstuk Geschiedenis Mensenrechten Werkstuk door een scholier 3092 woorden 3 juni 2004 5,5 125 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Wat zijn mensenrechten: Er zijn vrij veel oude rechten. Ik heb gehoord dat

Nadere informatie

Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme

Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme Werkstuk door een scholier 1997 woorden 8 april 2001 5,1 112 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing 1) Geef een korte omschrijving wat het boeddhisme volgens jou voor

Nadere informatie

7,4. Spreekbeurt door een scholier 1803 woorden 18 april keer beoordeeld. Nederlands. Doodstraf. Inleiding:

7,4. Spreekbeurt door een scholier 1803 woorden 18 april keer beoordeeld. Nederlands. Doodstraf. Inleiding: Spreekbeurt door een scholier 1803 woorden 18 april 2001 7,4 479 keer beoordeeld Vak Nederlands Doodstraf Inleiding: - ik ga mijn spreekbeurt houden over de doodstraf. De zwaarste straf die er bestaat.

Nadere informatie

DAMON KLAS: NAAM: JAN DE LEEUW HUMANISME EN CHRISTENDOM HAVO/VWO WERKBOEK. stp hv huma wb1 22 jan 09.indd 1 22-01-2009 16:05:22

DAMON KLAS: NAAM: JAN DE LEEUW HUMANISME EN CHRISTENDOM HAVO/VWO WERKBOEK. stp hv huma wb1 22 jan 09.indd 1 22-01-2009 16:05:22 DAMON KLAS: NAAM: JAN DE LEEUW HUMANISME EN CHRISTENDOM WERKBOEK HAVO/VWO 1 stp hv huma wb1 22 jan 09.indd 1 22-01-2009 16:05:22 Hoofdstuk 3 Het humanisme Paragraaf 1 inleiding u OPDRACHT 1, P.43 Diederick

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Wij zijn wegwerpkinderen

Boekverslag Nederlands Wij zijn wegwerpkinderen Boekverslag Nederlands Wij zijn wegwerpkinderen door Thea Beckman Boekverslag door een scholier 1406 woorden 6 oktober 2008 7,6 23 keer beoordeeld Auteur Genre Thea Beckman Jeugdboek Eerste uitgave 1980

Nadere informatie

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Hey Russel! Een bijzondere vriendschap

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Hey Russel! Een bijzondere vriendschap Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten Hey Russel! Een bijzondere vriendschap Lees blz. 5 tot en met 8. Jim vindt Rudsel een rare naam. Jim zegt dit ook tegen Rudsel. Vind jij het ook een rare naam? Is

Nadere informatie

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Lees blz. 5, 6, 7, 8 Wat denk je dat Aïsha wilde doen? Waarom is dat niet gelukt? Is het goed dat de deur van het dak altijd op slot

Nadere informatie

Betoog Nederlands Doodstraf

Betoog Nederlands Doodstraf Betoog Nederlands Doodstraf Betoog door een scholier 1733 woorden 20 december 2003 7,5 59 keer beoordeeld Vak Nederlands De doodstraf "Met een handkar werd een lading stenen en kiezels naar een braakliggend

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Het hiernamaals, het leven na de dood

Het hiernamaals, het leven na de dood Het hiernamaals, het leven na de dood ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الا خرة لياة بعد املوت» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

Genesis 4:1-16 Een goede broer/zus

Genesis 4:1-16 Een goede broer/zus Genesis 4:1-16 Een goede broer/zus Broers en zussen: fijn om te hebben, maar niet altijd makkelijk. Hoe ga je als broers/zussen met elkaar om? Familieruzies zijn in ieder geval niet nieuw: in het eerste

Nadere informatie

Doodstraf in Nederland

Doodstraf in Nederland Doodstraf in Nederland Naar aanleiding van een onderzoek in De Volkskrant van 5 april 2008 waar een vraag is gesteld over de doodstraf in relatie tot Trots op Nederland heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Opdracht Levensbeschouwing Goed en kwaad

Opdracht Levensbeschouwing Goed en kwaad Opdracht Levensbeschouwing Goed en kwaad Opdracht door een scholier 2131 woorden 11 januari 2007 6,6 35 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Opdracht 1 Kaïn & Abel. Vraag 1: Denk jij dat er meer slechte

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Sommige meisjes zijn heel snel verliefd, andere meisjes zullen niet snel of misschien zelfs helemaal niet verliefd worden. Dit is bij ieder meisje anders. Wat gebeurt

Nadere informatie

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl)

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 19 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s

Nadere informatie

Over de grens bij (on)toerekeningsvatbaarheid, slachtoffer- en daderschap in de forensische psychiatrie. Swanny Kremer

Over de grens bij (on)toerekeningsvatbaarheid, slachtoffer- en daderschap in de forensische psychiatrie. Swanny Kremer Over de grens bij (on)toerekeningsvatbaarheid, slachtoffer- en daderschap in de forensische psychiatrie Swanny Kremer 24 November 2017 Programma 2 Wie is Swanny Kremer? Vooraf Daderschap en slachtofferschap

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel.: 0800 2000 Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een uitgave van JIP Den Haag en Middin.

Nadere informatie

Lieve Marianne, Ik mis je, Papa. Gezocht: Kinderrechten. Groep 2: Lieve Marianne. Lieve papa,

Lieve Marianne, Ik mis je, Papa. Gezocht: Kinderrechten. Groep 2: Lieve Marianne. Lieve papa, Gezocht: Kinderrechten Groep 2: Lieve Lieve papa, Mama zei dat ik je een brief kon schrijven. Ik vond het een goed idee. Ik heb ook een tekening gemaakt, die staat op de achterkant. Hoe is het in de gevangenis?

Nadere informatie

Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven

Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven In het donker zie je niets. Niet waar je bent, niet hoe de wereld er uit ziet, niet wat je moet doen. In het licht ga je het allemaal begrijpen. Jezus zegt:

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands De Cock en het duel in de nacht door A.C. Baantjer

Boekverslag Nederlands De Cock en het duel in de nacht door A.C. Baantjer Boekverslag Nederlands De Cock en het duel in de nacht door A.C. Baantjer Boekverslag door een scholier 1798 woorden 23 februari 2000 7,6 102 keer beoordeeld Auteur Genre A.C. Baantjer Thriller & Detective

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Wat gebeurt er met je als je een leuk meisje of jongen tegenkomt? Je vindt de ander leuk en misschien word je wel verliefd. Eerst wil je heel vaak bij hem of haar

Nadere informatie

7,3. Spreekbeurt door een scholier 2064 woorden 7 april keer beoordeeld. Nederlands

7,3. Spreekbeurt door een scholier 2064 woorden 7 april keer beoordeeld. Nederlands Spreekbeurt door een scholier 2064 woorden 7 april 2004 7,3 40 keer beoordeeld Vak Nederlands Intro Mijn spreekbeurt gaat over de doodstraf: De zwaarste straf die er bestaat. Op het eerste gezicht lijkt

Nadere informatie

Maya s moeder kijkt verbaasd naar de dichte deur. Ze hoort haar dochter snikken. Nou, zo erg is het toch niet, denkt ze.

Maya s moeder kijkt verbaasd naar de dichte deur. Ze hoort haar dochter snikken. Nou, zo erg is het toch niet, denkt ze. Een dichte deur Maya! De stem van Maya s moeder klinkt nu heel hard en een beetje boos. Als ik je nog eenmaal moet roepen, kom ik je kamer in!, dreigt haar moeder. Maya doet de deur van haar kamer gauw

Nadere informatie

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF. Toegangspoort

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF. Toegangspoort LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF Toegangspoort VO & De Gevangenpoort was oorspronkelijk één van de drie toegangspoorten naar het Binnenhof en is het enige middeleeuwse poortgebouw dat

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Zijn mooiste model. Auteur: Marian Hoefnagel Illustraties: Dirk van der Maat. Boekverslag van:... Klas:...

Zijn mooiste model. Auteur: Marian Hoefnagel Illustraties: Dirk van der Maat. Boekverslag van:... Klas:... Zijn mooiste model Auteur: Marian Hoefnagel Illustraties: Dirk van der Maat Boekverslag van:... Klas:... Lees dit boek lekker rustig door. Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt de

Nadere informatie

Amnesty International

Amnesty International Amnesty International Inhoud 1. De geschiedenis van Amnesty International. 2. Wat doen ze? 3. Rechten. 4. Martelingen. 5. Verdwijningen. 6. De doodstraf. 7. Kindsoldaten. 8. Helpt het en wat kun jij doen?

Nadere informatie

Met het Kinderrechtenverdrag

Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten Wat is het Kinderrechtenverdrag? Welke rechten heb ik? Zijn Kinderrechten er voor alle kinderen?

Nadere informatie

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid Inhoudsopgave 1. Misdaad en straf blz. 3 2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz. 4 2.1. De bedoeling 2.2. De werkelijkheid 3. Vrijheid na detentie blz. 5 3.1. Recidive, eens een boef altijd een

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

WERKVORMEN VOOR MIDDELBAAR ONDERWIJS

WERKVORMEN VOOR MIDDELBAAR ONDERWIJS WERKVORMEN VOOR MIDDELBAAR ONDERWIJS STEMBUS Geschikt voor alle graden van het middelbaar Duur: 10 minuten Opzet: Deze oefening is geschikt als je een lesuur besteedt aan de doodstraf. Begin de les met

Nadere informatie

Een ander domein is de wetenschap. Wetenschap kan men als volgt omschrijven:

Een ander domein is de wetenschap. Wetenschap kan men als volgt omschrijven: Pagina B 1 Samenvatting inleidende les ethiek 8/02/06 ETHIEK. Filosofie is denken, hard nadenken over vanalles en nog wat, en hoort eigenlijk bij ethiek. Ethiek zelf kan me ook een beetje vergelijken met

Nadere informatie

Het eten van nietvegetarisch

Het eten van nietvegetarisch Het eten van nietvegetarisch voedsel ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 جواز أ ل اللحوم» بالغة اهلنلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Kinderrechten

Werkstuk Maatschappijleer Kinderrechten Werkstuk Maatschappijleer Kinderrechten Werkstuk door een scholier 1811 woorden 2 februari 2010 5,5 48 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Wat is een recht? Een recht is een geheel van regels die bepalen

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Moord en mishandeling

Werkstuk Maatschappijleer Moord en mishandeling Werkstuk Maatschappijleer Moord en mishande Werkstuk door een scholier 2370 woorden 25 juni 2005 5,5 67 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Punt 2 2. Bij dit probleem zijn best veel mensen betrokken.

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Stap 1. Stap2. Stap3. Stap4. Opstel door een scholier 1979 woorden 11 januari keer beoordeeld. Nederlands. Stappenplan.

Stap 1. Stap2. Stap3. Stap4. Opstel door een scholier 1979 woorden 11 januari keer beoordeeld. Nederlands. Stappenplan. Opstel door een scholier 1979 woorden 11 januari 2007 5 18 keer beoordeeld Vak Nederlands Stappenplan. Stap 1 Wat is kindermishandeling? Wat zijn de gevolgen? Wat moet je doen? Bel je de kindertelefoon?

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Jeremia 1: Vertel het door!

Jeremia 1: Vertel het door! Jeremia 1:4-19 - Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Jeremia 1:4-19 Vertel het door!

Jeremia 1:4-19 Vertel het door! Jeremia 1:4-19 Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

De nieuwe buurt Niet welkom met een hoofddoek?

De nieuwe buurt Niet welkom met een hoofddoek? Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten De nieuwe buurt Niet welkom met een hoofddoek? marian hoefnagel De nieuwe buurt niet welkom met een hoofddoek? Verwerkingsmateriaal bij De nieuwe buurt Lees blz. 1,2,3,4,5,6,7,8,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn bekende en lastige woorden die we vandaag hebben gelezen. Keer de ander je linker wang toe als je wordt geslagen. Heb je vijanden lief. Als

Nadere informatie

6,6. Werkstuk door een scholier 2141 woorden 6 januari keer beoordeeld. Nederlands

6,6. Werkstuk door een scholier 2141 woorden 6 januari keer beoordeeld. Nederlands Werkstuk door een scholier 2141 woorden 6 januari 2007 6,6 478 keer beoordeeld Vak Nederlands Voorwoord Ik heb het onderwerp pesten bedacht voor mijn werkstuk. Ik heb dat gedaan omdat ik meer over pesten

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

1 Samuel 24 Ik krijg je nog wel Of zou jij het anders doen?

1 Samuel 24 Ik krijg je nog wel Of zou jij het anders doen? 1 Samuel 24 Ik krijg je nog wel Of zou jij het anders doen? Gezinsdienst Liturgie Zingen: - Gez 75,1.2.5 Nu gaan de bloemen nog dood - EL 445 Ik zag een kuikentje - Gez 171 Wees stil voor het aangezicht

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Andrews ouders zijn 40 jaar getrouwd. Hij ligt zijn familie in over de komende rechtzaak. Ze zijn trots op hem en ze zullen hem steunen.

Andrews ouders zijn 40 jaar getrouwd. Hij ligt zijn familie in over de komende rechtzaak. Ze zijn trots op hem en ze zullen hem steunen. Filmverslag door een scholier 1510 woorden 24 juni 2001 7 44 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Samenvatting De film begint met een rechtzaak tussen Andrew Beckett en een andere advocaat (later Andrews

Nadere informatie

THEMA 19 STRAATCULTUUR - A2

THEMA 19 STRAATCULTUUR - A2 aanmelden laten weten dat je ergens lid van wilt worden of een bepaalde functie wilt hebben de aanmelding (-en) absoluut de keer dat je laat weten dat je ergens lid van wilt worden of een bepaalde functie

Nadere informatie

Omslag ontwerp en uitvoering: Ward Janssen

Omslag ontwerp en uitvoering: Ward Janssen Colofon BLINDE PAD en LEIDSE KAAS Eerste druk, september 2013 2013, Marianne Janssen www.mariannejanssen.nl Omslag ontwerp en uitvoering: Ward Janssen ISBN: 978-94-6203-353-5 Eboek: ISBN 978-94-6203-415-0

Nadere informatie

De gebroeders Leeuwenhart

De gebroeders Leeuwenhart Astrid Lindgren De gebroeders Leeuwenhart vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur met tekeningen van Ilon Wikland Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Hoofdstuk 1 Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over

Nadere informatie

Sheets cursusmateriaal Wendy Borst persoonlijke en zakelijke coaching

Sheets cursusmateriaal Wendy Borst persoonlijke en zakelijke coaching Sheets cursusmateriaal Wendy Borst www.wendyborst.nl 1 Valkuilen in communicatie Advies willen geven Oplossingen aan willen dragen Iets snel willen doen (tijdgebrek, iemand komt binnenstormen maar je hebt

Nadere informatie

Welke woorden komen bij je op als je deze beelden ziet?

Welke woorden komen bij je op als je deze beelden ziet? Welke woorden komen bij je op als je deze beelden ziet? Slavernij in de geschiedenis van Nederland 1 Een niet zo fraai verleden In de loop van de geschiedenis werden mensen vaak misbruikt. Enkele trieste

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door een scholier 1499 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inhoudsopgave: 01 Amnesty International.

6,5. Werkstuk door een scholier 1499 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inhoudsopgave: 01 Amnesty International. Werkstuk door een scholier 1499 woorden 23 oktober 2005 6,5 19 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inhoudsopgave: 01 Amnesty International. 02 Geschiedenis van Amnesty International. 03 De werkwijze van

Nadere informatie

OPGELUCHT STAAT NETJES

OPGELUCHT STAAT NETJES OPGELUCHT STAAT NETJES Krop de boel niet op, praat het van je af! Een dobbelspel voor wie durft... OPGELUCHT STAAT NETJES Je hart luchten is fijn: je voelt je minder alleen en samen kun je op een rijtje

Nadere informatie

Praktische opdracht Levensbeschouwing Abortus

Praktische opdracht Levensbeschouwing Abortus Praktische opdracht Levensbeschouwing Abortus Praktische-opdracht door een scholier 2330 woorden 28 november 2007 6,9 9 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Inleiding Het ethische onderwerp wat ik heb

Nadere informatie

3 Pesten is geen lolletje

3 Pesten is geen lolletje Na deze les kun je: het verschil tussen plagen en pesten noemen; jouw ervaringen met pesten vertellen; uitleggen hoe je pesten kunt stoppen; afspraken maken over pesten. 3 Pesten is geen lolletje Pesten

Nadere informatie

Naam van gedichtenalbum : De eerste 30

Naam van gedichtenalbum : De eerste 30 Naam van gedichtenalbum : De eerste 30 Kinderen De Roos, een mooie school. Niet te stil of te druk. Kleine kindjes lopen door de gang, ik zie ze stampen en ze zeggen van alles door elkaar. Maar ze kunnen

Nadere informatie

1. een christelijk doekje voor het bloeden?

1. een christelijk doekje voor het bloeden? Samenvatting door I. 965 woorden 12 juni 2013 0 keer beoordeeld Vak Anders Vergeving 1. een christelijk doekje voor het bloeden? In de christelijke opvoeding en prediking + Bijbelse parabels wordt er veel

Nadere informatie

Filmverslag Nederlands De tweeling

Filmverslag Nederlands De tweeling Filmverslag Nederlands De tweeling Filmverslag door een scholier 1926 woorden 10 maart 2005 6,6 402 keer beoordeeld Vak Nederlands De tweeling 1. Verklaar de titel van de film. De titel van de film is

Nadere informatie

Lesbrief bij Niemand mag het weten. Trudy van Harten

Lesbrief bij Niemand mag het weten. Trudy van Harten Lesbrief bij Niemand mag het weten Trudy van Harten Voor groep 6 en 7 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage 1: Opdrachtenblad - Bijlage 2: Niemand

Nadere informatie

De tekst gaat over. 3. Als je moeilijke woorden in tekst tegenkomt kun je de woordhulp gebruiken. Kijk in regel 2. Wat betekent veiligheidsrisico s?

De tekst gaat over. 3. Als je moeilijke woorden in tekst tegenkomt kun je de woordhulp gebruiken. Kijk in regel 2. Wat betekent veiligheidsrisico s? Veilig aan het werk Tekst lezen 1. Lees de tekst met behulp van het stappenplan. 2. Voer stap 1 uit van het stappenplan. Doe een voorspelling. De tekst gaat over 3. Als je moeilijke woorden in tekst tegenkomt

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 1 Je ouders zijn ook maar mensen 11 2 Eerst ruzies, nu ook nog de scheiding 21 3 Dit is niet eerlijk! 31 4 Wat cijfers ons leren 41 5 En toen veranderde mijn wereld 51 6 Bij wie

Nadere informatie

5. De overheidsbril - Hoe is kinderarbeid in Nederland afgeschaft en wanneer wat waren de maatregelen van onze overheid?

5. De overheidsbril - Hoe is kinderarbeid in Nederland afgeschaft en wanneer wat waren de maatregelen van onze overheid? Boekverslag door S. 1702 woorden 8 maart 2004 6.3 168 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1: Inhoud. 2. inleiding. 3. normen en waarden bril -waar komt kinderarbeid voor en in welke soort ervan. 4. De

Nadere informatie

5,2. Gedichtbespreking door een scholier 3097 woorden 1 december keer beoordeeld. Levensbeschouwing

5,2. Gedichtbespreking door een scholier 3097 woorden 1 december keer beoordeeld. Levensbeschouwing Gedichtbespreking door een scholier 3097 woorden 1 december 2002 5,2 107 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Gedicht 1: Voor wie dit leest Gedrukte letters laat ik U hier kijken, maar met mijn warme

Nadere informatie

Teksten uit het script van Hertha, verder geen nieuws. Zie onderaan dit document. A3 papieren en stiften/pennen voor de afsluiting.

Teksten uit het script van Hertha, verder geen nieuws. Zie onderaan dit document. A3 papieren en stiften/pennen voor de afsluiting. Lesidee: Inwisselbaarheid: wat zou jij doen? Stel.. Jij bent Hertha (een Joods meisje) of Teun (een jonge Nederlandse, niet Joodse bewaker) en je bent verliefd. Hoe goed of hoe fout kun je zijn in zo n

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 Mt 16,21 7 8 9 10 Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16 maar de leerlingen herkenden hem niet.

Nadere informatie

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging.

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging. Overdenking zondag 29 januari 2017 kleur groen Ds. A.J. Wouda Psalm 37: 1-11 en Matteüs 5: 1-12 4 e zondag van Epifanie Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 Wil je iets meer vertellen over het pesten? Ik werd vanaf de brugklas gepest op de middelbare school. De leraren wisten het, ze

Nadere informatie

Daniël 6 Leven met overtuiging 2 maart 2014 Voor de leeuwen gegooid

Daniël 6 Leven met overtuiging 2 maart 2014 Voor de leeuwen gegooid Preek I Vanavond gaat het over de leeuwenkuil. Ik moet eigenlijk zeggen: over twee leeuwenkuilen. Twee? Ik zal uitleggen hoe dat zit. Eerst gaan we naar de eerste leeuwenkuil, die van Daniël. Laten we

Nadere informatie

Betoog Nederlands Doodstraf

Betoog Nederlands Doodstraf Betoog Nederlands Doodstraf Betoog door een scholier 5634 woorden 30 oktober 2005 6,1 146 keer beoordeeld Vak Nederlands Betoog voor de Doodstraf De doodstraf is een straf die al sinds de oudheid bestaat.

Nadere informatie

Werkstuk Nederlands De doodstraf

Werkstuk Nederlands De doodstraf Werkstuk Nederlands De doodstraf Werkstuk door een scholier 5308 woorden 20 mei 2003 5,5 46 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederland en de doodstraf: een terugblik Den Haag, 19 november 2002 Demissionair

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Hard tegen hard. Vechten voor je leven

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Hard tegen hard. Vechten voor je leven Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten Hard tegen hard Vechten voor je leven Lees hoofdstuk 1: Capuchon (blz. 5) In de 3de alinea staat: De chauffeur knikt naar hem. Wie is hem? De volgende zin is: Ze kent

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

Kanjertraining uitleg van groep 7A

Kanjertraining uitleg van groep 7A Kanjertraining uitleg van groep 7A We hebben op de piethein een werkboek van de kanjertraining en ik ga vertellen wat er in het boek staat. Er staat in het werkboek meestal samenwerkings opdrachten bijvoorbeeld,

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Werkstuk Verzorging Pesten

Werkstuk Verzorging Pesten Werkstuk Verzorging Pesten Werkstuk door een scholier 1721 woorden 12 juni 2005 6,9 373 keer beoordeeld Vak Verzorging HOOFDSTUK 1 WAT IS PESTEN Pesten is iets heel anders dan plagen, plagen is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ik denk dat op de voorkant Oud-Zuid is afgebeeld, daar woont hij. Hier speelt ook veel van het verhaal af. 3. Titelverklaring

Ik denk dat op de voorkant Oud-Zuid is afgebeeld, daar woont hij. Hier speelt ook veel van het verhaal af. 3. Titelverklaring Boekverslag door M. 2427 woorden 9 maart 2013 4,6 61 keer beoordeeld Auteur Robert Vuijsje Genre Psychologische roman Eerste uitgave 2008 Vak Nederlands Titel: Alleen maar nette mensen Schrijver: Robert

Nadere informatie

Ted van Lieshout Floor van de Ven, H3G, Uitgeveri Plaats Jaar uitgave en druk Aantal bladzijdes Genre Inhoudsopgave Samenvatting

Ted van Lieshout Floor van de Ven, H3G, Uitgeveri Plaats Jaar uitgave en druk Aantal bladzijdes Genre Inhoudsopgave Samenvatting Boekverslag door F. 1662 woorden 8 juni 2016 7 7 keer beoordeeld Auteur Ted van Lieshout Genre Psychologische roman, Jeugdboek Eerste uitgave 1996 Vak Nederlands Gebr. Ted van Lieshout Floor van de Ven,

Nadere informatie

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus,

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: 28-34 ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. En dan volgen, met andere woorden dan wij meestal

Nadere informatie