Werkstuk Biologie Het (versterkte) broeikaseffect

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkstuk Biologie Het (versterkte) broeikaseffect"

Transcriptie

1 Werkstuk Biologie Het (versterkte) broeikaseffect Werkstuk door een scholier 2699 woorden 8 oktober ,9 162 keer beoordeeld Vak Biologie Wat is het (versterkte) broeikaseffect? Zonder het broeikaseffect zouden er geen mensen op aarde kunnen leven. Het zou er dan namelijk veel te koud zijn. Zonder het broeikaseffect zou het er gemiddeld 18oC zijn terwijl dat nu 15oC is. De werking van het broeikaseffect is als volgt: de zon beschijnt de aarde, dit zorgt niet alleen voor licht maar ook voor energie. Deze energie wordt omgezet in warmte. Een deel van deze warmte blijft binnen de atmosfeer en een deel word teruggekaatst de ruimte in. Niet alle teruggekaatste warmte verdwijnt, een deel word tegengehouden door broeikasgassen. Deze gassen zijn voornamelijk waterdamp, koolstofdioxide, methaan en stikstofoxiden. In principe geeft dit geen problemen, want hierdoor ontstaat er een leefbaar klimaat. Fig. 1.1 schematische weergave broeikaseffect. Wat echter wel een probleem is, is het versterkte broeikaseffect. Door toedoen van de mens worden de hoeveel-heden broeikasgassen in de atmosfeer steeds meer verhoogd. Deze gassen worden onder andere uitgestoten door fabrieken en auto s. Fig. 1.2 uitstoot broeikasgassen De hogere concentratie broeikasgassen zorgt ervoor dat er een steeds grotere hoeveelheid warmte in de aardse atmosfeer blijft hangen. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Wat versterkt het broeikaseffect? De belangrijkste oorzaak van het versterken van het broeikaseffect is de toename van CO2 in de atmosfeer. CO2 komt in de atmosfeer wanneer iets verbrandt waar het element koolstof in aanwezig is. Naast het feit dat er bij de verbranding CO2 in de atmosfeer komt, komt er ook warmte vrij bij dit proces. Deze warmte kan voor een gedeelte niet uit de atmosfeer komen, omdat deze wordt tegen gehouden door de deken van broeikasgassen om de aarde. Hetzelfde gebeurt bij de straling van de zon; deze heeft geen moeite om de aarde te bereiken, maar komt vaak niet naar het heelal doordat hij wordt tegengehouden door de deken van broeikasgassen. Figuur 1. In en uitstraling Daarnaast zijn ook andere gassen verantwoordelijk voor dit proces. Voorbeelden hiervan zijn methaangas (afkomstig uit de magen van herkauwers en moerasgas) en een verzameling fluorverbindingen (te vinden in koel-vloeistoffen, schoonmaakmiddelen, brandblussers en piepschuim) Precies het omgekeerde van het proces van verbranding is fotosynthese (foto = licht; synthese = Pagina 1 van 6

2 aanmaak). Planten (en algen) gebruiken zonlicht als energiebron om water en CO2 om te zetten in koolhydraten en zuurstof. De planten nemen het water op met hun wortels. De CO2 en zuurstof worden in het blad met de lucht uitgewisseld. De koolhydraten worden als bouwstenen in de cellen van de plant gebruikt. Als de plant wordt gegeten door mensen of dieren, dan komt bij de verbranding de opgeslagen CO2 weer vrij. Deze wordt uitgeademd en de kringloop is rond. Hoe meer planten en bomen er zijn, hoe minder CO2 er in de atmosfeer zit. Door de verwarming van huizen, de industrie en het rijden met auto's wordt de deken van broeikasgassen steeds dikker. Hierdoor kan er minder warmte het heelal in ontsnappen en neemt de opwarming van de aarde dus toe. Als wij steeds minder bomen en planten overhouden door overbevolking, veeteelt en ontbossing, komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer en wordt er minder CO2 omgezet in zuurstof. Een laatste oorzaak van het versterkte broeikaseffect is de uitstoot van fijn stof, waaronder roetdeeltjes. Deze overblijfselen van verbranding blijven in de atmosfeer hangen en beperken de uitstraling. Welke problemen geeft het broeikaseffect? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering op mondiale schaal? De gevolgen van de klimaatverandering door het broeikaseffect zijn op mondiale schaal goed merkbaar. Gletsjers smelten, koraalriffen sterven af door het stijgende zeewaterpeil en de kusten moeten steeds beter beschermd worden. Daarnaast staat ook de gezondheid van de mens op het spel. Er vallen ieder jaar meer doden door het toenemende aantal hittegolven (en bosbranden). Ook krijgen (sub-)tropische ziekten steeds betere omstandigheden om zich te verspreiden. Het is moeilijk om de exacte gevolgen te kunnen voorspellen. Men weet dat het op sommige plaatsen nog droger en warmer zal worden, terwijl het op sommige plaatsen juist kouder en/of natter wordt. Ontwikkelings-landen en de laaggelegen tropische gebieden zullen het zwaarst getroffen worden. Je moet je voorstellen dat een temperatuurstijging van 2 tot 4 graden Celsius negatieve effecten heeft op de biodiversiteit. Sommige dier- en plantensoorten kunnen zich niet goed aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Daarnaast zal de landbouwproductie achteruit gaan door de te droge, of juist te natte seizoenen. Wat merkt Nederland van de klimaatverandering? In Nederland zullen de gevolgen van de klimaatverandering ook zeer goed merkbaar zijn. We zullen te maken krijgen met zachtere winters en warmere zomers. De regenbuien die in Nederland plaatsvinden zullen steeds extremere vormen aannemen. Daarnaast wordt Nederland direct bedreigd door een stijgende zeespiegel. De kans dat rivieren uit hun oevers treden en de dijken het water niet meer aan kunnen wordt groter. Dat er een tweede watersnoodramp komt, is steeds waarschijnlijker. Er wordt gesproken over het water de ruimte geven. Nederland is al dicht bevolkt, dus dan zal er zeker ruimtegebrek ontstaan. Als de zeespiegel stijgt, betekend het ook dat in de gebieden langs de kust het grondwater zouter wordt. Niet alle gewassen en inheemse soorten kunnen hier meer groeien. We spreken dan van verzilting van de landbouwgrond. Welke maatregelen kunnen getroffen worden om het versterkte broeikaseffect te verminderen? Er zijn verschillende manieren om het versterkte broeikaseffect terug te dringen. Enkele manieren staan hieronder kort beschreven: Pagina 2 van 6

3 De uitstoot van broeikasgassen moet minder, we hebben dus andere energie bronnen nodig. Er moet minder houtkap plaats vinden en de bossen moeten weer worden aangeplant. Synthestische bomen Een groot zonnescherm tussen de aarde en de zon in plaatsen die een deel van het zonlicht weerkaatst. Een zwavelscherm om zonnestralen tegen te houden. Een vloot van wolkenmakers. Het gebruik van fytoplankton. Deze plankton slaat CO2 op en zorgt dat deze niet vrij komt, net zoals dode planten resten die in fossiele brandstoffen zijn veranderd. Alle manieren worden hierna uitgebreider behandeld. De uitstoot verminderen Een van de manieren om het versterkte broeikaseffect terug te dringen is door te zorgen voor een lagere hoeveelheid vervuilende uitstoot. Mensen en bedrijven hebben energie nodig voor bijvoorbeeld hun auto en huishoudelijke apparaten. Deze energie werd vroeger opgewekt op een zeer milieu-onvriendelijke manier. Er was hierdoor een zeer grote uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Gelukkig is er in het heden al minder uitstoot maar, deze is er echter nog steeds! In het jaar 1997 is het verdrag van Kyoto geïntroduceerd in de wereld. Landen met veel industrie maakten de afspraak om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen. De grootste vervuilers deden echter niet mee met deze overeenkomst. De Verenigde Staten weigerden het verdrag te ondertekenen, omdat President Bush bang was dat de economie zou verminderen als hij dit wel ondertekende. Hierdoor haakte Australië ook af. Met het alleen tegengaan van CO2-uitstoot zijn we er nog niet helemaal, er zijn meerdere schadelijke stoffen in de atmosfeer. Om het versterkte broeikaseffect te verminderen zullen de mensen hun energievoorziening anders moeten aanpakken. Een manier om dit te doen is met behulp van duurzame energie. Dit wordt ook wel groene stroom genoemd. Groene stroom wordt opgewekt door onuitputbare bronnen, zoals zonlicht, de wind en het stromen van water. Energie die op deze manier wordt opgewekt levert verder geen schadelijke uitstoot die het broeikaseffect versterken. Andere alternatieve energie kan worden opgewekt door middel van kernreacties. Het opwekken van kernenergie versterkt het broeikaseffect niet, het is echter wel heel erg slecht voor het milieu. Het afval van kernenergie moet vele jaren worden opgeslagen. Dit komt doordat het nucleair (radioactief) afval is. Greenpeace en andere milieu organisaties zijn tegen het gebruik van kernproeven, Met behulp van alternatieve energie wordt niet het versterkte broeikaseffect verminderd, maar het in mindere mate toenemen. Er moet dus een manier gevonden worden om de broeikasgassen uit de lucht te halen en deze ergens op te slaan. Dit kan door middel van het aanplanten van bomen en fytoplankton. Minder houtkap en aanplanten van bomen Het broeikaseffect wordt ook versterkt doordat er veel bomen gekapt worden. Vooral in Zuid-Amerika wordt het regenwoud op grote schaal gekapt. Dit wordt gedaan om plaats te maken voor landbouwgrond en om de gekapte bomen te verkopen. Pagina 3 van 6

4 Bomen gebruiken onder andere CO2 om te groeien. Als er minder bomen zijn, zullen zijn ook minder Co2 uit de atmosfeer halen. Daarbij komt er tijdens het kappen van bomen weer CO2 in de lucht doordat takken, bladeren en boomstammen langzaam wegrotten. Doordat de temperatuur op aarde gestegen is, zijn er meer bosbranden. Door deze branden gaan er grote stukken bos verloren. Hierdoor komt er meer CO2 in de lucht en kunnen deze bomen dit niet meer consumeren. Het broeikaseffect versterkt zichzelf dus op deze manier. Wat een oplossing voor de afname van het aantal bomen zou kunnen zijn, is zorgen voor minder houtkap. Er worden iedere dag nog veel bomen illegaal gekapt. FSC is organisatie die zorgt voor duurzame houtkap. Hout met het FSC-keurmerk erop kan dus veilig worden gekocht. Als dit logo niet op hout aanwezig is, kan dit wijzen op illegale houtkap. Dat moet met worden tegengegaan zodat de atmosfeer zich kan herstellen van de schadelijke stoffen. Wat mensen zelf kunnen doen, is meer bomen aanplanten in hun tuin en alleen hout met het FSCkeurmerk kopen. Milieuorganisaties vechten onder andere tegen het vele gebruik van energie. Gelukkig zijn er organisaties als deze. Ze maken mensen bewust van het versterkte broeikaseffect en het gebruik van veel energie. Er moet dus niet alleen een duurzame oplossing komen, al het energiegebruik moet worden teruggedrongen. Mensen die bewust zijn van het probleem, zijn eerder geneigd juist te handelen. Dit zorgt ook voor een afname van energiegebruik. Mensen stoken hun huizen minder warm en zijn tegen het kappen van bomen. De regering verbiedt het gebruik van spaarlampen van 100W en meer, dit helpt ook het energie gebruik tegen te gaan. Kunstmatige bomen Een onderzoeker uit Amerika denkt door middel van kunstmatige bomen CO2 uit de lucht te kunnen halen. Dit zijn machines die de functie van natuurlijke bomen nabootst. Langs de kunstbladeren van de kunstmatige boom stroomt lucht. Deze lucht wordt langs een oplossing van water met Natriumhydroxide (NaOH) ook wel natriumloog of loog genoemd. De CO2 uit de lucht reageert met het natriumloog en samen vormen zij een nieuwe stof: natriumcarbonaat (NaCO3) Dat geeft deze reactievergelijking: 2 NaOH + CO2 + H2O CO Na+ + H2O waarbij de H2O aan beide kanten weggestreept kan worden Het voordeel van deze bomen is dat ze minder oppervlakte innemen dan normale bomen. Normale bomen hebben hun bladeren zo wijd mogelijk verspreid staan om zoveel mogelijk fotosynthese plaats te laten vinden. Bij kunstmatige bomen kunnen de takken dicht bij de stam zitten. Een groot nadeel aan deze methode is dat deze bomen niet gebruikt kunnen worden door hun omgeving. Bij normale bomen dienen de bladeren als bescherming en voedsel voor veel insecten. Deze insecten vormen dan weer voedsel voor ander organismen. Hierdoor kan er een heel ecosysteem niet meer gebruikt worden. Het voordeel van dit systeem is dat er veel CO2 uit de lucht gehaald kan worden. Daarnaast kunnen deze kunstmatige bomen staan op plekken waar er weinig ecosystemen afhankelijk van ze zijn. Denk bijvoorbeeld aan de woestijn of op plaatsen waar normaal geen bomen groeien (boven een bepaalde hoogte op een berg bijvoorbeeld). Dit zou wel het landschap kunnen verpesten. Pagina 4 van 6

5 Er is zelfs al een oplossing voor het natriumcarbonaat dat wordt gevormd bij de reactie. Het opgevangen natriumcarbonaat kan in de open gaten worden gestopt die ontstaan bij het boren naar olie. Volgens de schattingen van deze professor, zou elke kunstmatige boom 90,000 ton koolstofdioxide per jaar uit de lucht kunnen halen. Dit staat gelijk aan de emissies van 20,000 auto's. Wolken creëren Dit is niet echt een oplossing voor het versterkte broeikas-effect, maar meer een oplossing voor het gevolg hiervan. Het zorgt dat de temperatuur lager wordt op aarde. Een wetenschapper (naam onbekend) kwam erachter dat wolken een weerkaatsend effect hebben op inkomend licht. Hij ging op zoek naar een manier om meer wolken te maken die het inkomend zonlicht terugkaatsen. Hierdoor daalt de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit compenseert de toegenomen hoeveelheid CO2 die door het verbranden van fossiele brandstoffen in de lucht is gekomen. De wolken worden gecreëerd op afstand bestuurbare boten. Deze boten hebben ongeveer 50 kubieke meter water per seconde nodig. Ze pompen constant zeer kleine waterdeeltjes de lucht in. De boten zelf werken op windenergie en stoten dus geen broeikasgassen uit. Deze machine wordt gecontroleerd door satellieten. Mocht er zich een speciale situatie voordoen, dan kunnen de wolkmachines worden uitgezet. De professor verwacht dat de situatie dan binnen enkele dagen weer normaal is. Dit systeem zou ook gebruikt kunnen worden voor het beschermen van koraalriffen. Deze sterven af doordat de temperatuur van het water te hoog is geworden. Dit geldt ook voor de ijskappen. Zwavelscherm Deze oplossing werkt bijna hetzelfde als het creëren van wolken. Bij het zwavelscherm wordt er dan in plaats van wolken met zwaveldeeltjes gewerkt. Het idee is ontstaan naar aanleiding van een grote vulkaanuitbarsting die plaats vond in 1991 in Azië. Door de grote hoeveelheid zwaveldeeltjes die in de lucht geschoten werd, was de gemiddelde temperatuur op aarde 0.6 C graden lager. Dit effect werd versterkt doordat de vulkaan op de evenaar staat. De zwaveldeeltjes verspreidden zich langzaam over de hele wereld. Een vulkaanuitbarsting kan niet worden veroorzaakt door mensen, dit zou ook teveel risico s met zich meebrengen. Daarom wil de Nederlandse onderzoeker, raketten de lucht in schieten die zwavel loslaat in de atmosfeer. Deze oplossing is zeer milieu onvriendelijk. Zwavel kan zure regen veroorzaken. Dan wordt het reeds versterkte broeikaseffect juist nog meer versterkt en niet verminderd. Zonnescherm In plaats van elk individu tegen de zon beschermen, beschermen we de hele aarde tegen de zon. Hoe? Door middel van een gigantisch scherm in de ruimte. Dit scherm bestaat uit 16 triljoen (16x10^18) glasscherven. Dit moet het broeikaseffect tegengaan. Het is de bedoeling dat dit scherm 2% van de zonnestralen blokkeert. Uit berekeningen blijkt dat het scherm dan km breed zou moeten zijn. Het scherm zou op 1.5 miljoen km afstand van de aarde moeten worden geplaatst. Deze wetenschapper is van plan het scherm in een groot aantal kleinere schermen de ruimte in te schieten. Om deze glasscherven de ruimte in te krijgen heeft deze weten-schapper een speciale Pagina 5 van 6

6 lanceerinstallatie nodig die de scherven de ruimte in schiet. Deze baan is 2 km lang. Hierin bevinden zich speciale elektronenrollen. Deze geven elke een elektrische schok waardoor de raket steeds sneller gaat. De schermen wegen maar 1 gram per stuk. Deze komen in een speciale baan terecht waar ze de aarde dan tegen de zon blijven beschermen. Dit project zou 4 triljoen dollar (1018) kosten en 30 jaar duren om uit te voeren. Waarom is er nog geen (duurzame) oplossing? Hoewel de meeste wetenschappers niet twijfelen over het probleem dat er een versterkt broeikaseffect is, is de oorzaak van dit probleem nog niet helemaal bekend. Er zijn nog steeds twijfels over wat het broeikaseffect nou eigenlijk veroorzaakt. Er zijn wel maatregelen om de gevolgen van het versterkte broeikaseffect te verminderen. Maar om een oplossing te vinden, moet de oorzaak aangepakt worden. Verder geldt dit probleem voor de hele wereld, de hele wereld is dus samen verantwoordelijk voor een oplossing. Niet elk land draagt evenveel bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Dit maakt het moeilijk om een oplossing te vinden waar iedereen achter staat. Cultuurverschillen en budgetverschillen maken dit ook moeilijker. Niet elk land heeft een groot budget beschikbaar voor milieuzaken. De oplossingen die eerder genoemd zijn, zijn elk wel oplossingen die verschrikkelijk veel geld kosten. Pagina 6 van 6

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1310 woorden 20 juni 2006 6,2 45 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het Broeikaseffect Inhoudsopgave Inleiding 1.0 Wat is het broeikaseffect?

Nadere informatie

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Les Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Zonlicht dat de aarde bereikt, zorgt ervoor dat het aardoppervlak warm

Nadere informatie

6,1. Werkstuk door een scholier 1953 woorden 1 april keer beoordeeld. Hoofdvraag: Wat zijn de gevolgen van het versterkte broeikaseffect?

6,1. Werkstuk door een scholier 1953 woorden 1 april keer beoordeeld. Hoofdvraag: Wat zijn de gevolgen van het versterkte broeikaseffect? Werkstuk door een scholier 1953 woorden 1 april 2004 6,1 365 keer beoordeeld Vak Biologie Hoofdvraag: Wat zijn de gevolgen van het versterkte broeikaseffect? Deelvragen: 1. Hoe werkt het broeikaseffect?

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE AARDE

DE TOEKOMST VAN DE AARDE 10 DE TOEKOMST VAN DE AARDE Het broeikaseffect Je zult in het nieuws misschien al horen spreken hebben over het broeikaseffect. Heb je er nog nooit van gehoord? Geen nood, in deze edukit leggen we op een

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

Les bij klimaatverandering:

Les bij klimaatverandering: Les bij klimaatverandering: Lesdoelen: De leerlingen zijn aan het einde van de les meer te weet gekomen over het gevolg van de opwarming van de aarde. De leerlingen kunnen zich verplaatsen in kinderen

Nadere informatie

Opwarming van de aarde

Opwarming van de aarde Leerlingen Opwarming van de aarde 8 Naam: Klas: In dit onderdeel kom je onder andere te weten dat er niet alleen een broeikaseffect is, maar dat er ook een versterkt broeikaseffect is. Bovendien leer je

Nadere informatie

Duurzaamheid. Openbare wijkraad vergadering 15 nov 2018

Duurzaamheid. Openbare wijkraad vergadering 15 nov 2018 Duurzaamheid Openbare wijkraad vergadering 15 nov 2018 Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige

Nadere informatie

Een mengsel van lucht, hete verbrandingsgassen en kleine deeltjes vaste stof In rook zitten ook soms vonken

Een mengsel van lucht, hete verbrandingsgassen en kleine deeltjes vaste stof In rook zitten ook soms vonken Hoofdstuk 5 In vuur en vlam 5.1 Brand! Voorwaarden voor verbranding Ontbrandingstemperatuur De temperatuur waarbij een stof gaat branden De ontbrandingstemperatuur is ook een stofeigenschap. Er zijn drie

Nadere informatie

BANANEN LANGS DE NOORDZEE antwoordblad

BANANEN LANGS DE NOORDZEE antwoordblad Opdracht 1 In het filmpje ging het over klimaatverandering. Bedenk samen drie voordelen en drie nadelen van klimaatverandering. Schrijf op: Voordelen 1. bijvoorbeeld warmere zomers in Nederland 2. bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het milieu is rechtstreeks verantwoordelijk voor onze gezondheid (zuivere lucht, zuiver water zijn nodig om te overleven.)

Het milieu is rechtstreeks verantwoordelijk voor onze gezondheid (zuivere lucht, zuiver water zijn nodig om te overleven.) Samenvatting door een scholier 988 woorden 20 mei 2015 0 keer beoordeeld Vak Biologie Welke soorten verontreiniging van het milieu kennen we? Lucht verontreiniging Water verontreiniging Bodem verontreiniging

Nadere informatie

Braziliaanse regenwoud. Jesse Klever. Groep 7

Braziliaanse regenwoud. Jesse Klever. Groep 7 Braziliaanse regenwoud Jesse Klever Groep 7 Voorwoord Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik dit een heel interessant onderwerp vind. We hebben er al op school over gesproken en het leek mij wel een leuk

Nadere informatie

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces H 2 et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces Bij het ontstaan van de aarde, 4,6 miljard jaren geleden, was er geen atmosfeer. Enkele miljoenen jaren waren nodig voor de

Nadere informatie

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect.

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect. LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Informatieblad Begrippen Biobrandstof Brandstof die gemaakt wordt van biomassa. Als planten groeien, nemen ze CO 2 uit de lucht op. Bij verbranding van de biobrandstof komt

Nadere informatie

5,9. Werkstuk door een scholier 2016 woorden 21 mei keer beoordeeld. Scheikunde. Broeikaseffect. Inhoudsopgave:

5,9. Werkstuk door een scholier 2016 woorden 21 mei keer beoordeeld. Scheikunde. Broeikaseffect. Inhoudsopgave: Werkstuk door een scholier 2016 woorden 21 mei 2007 5,9 37 keer beoordeeld Vak Scheikunde Broeikaseffect. Inhoudsopgave: Deelvragen: - Wat is de oorzaak van het broeikaseffect? - Wat zijn de gevolgen van

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4 Samenvatting door Jel 1075 woorden 17 maart 2018 8 3 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova 1 Warmtebronnen en brandstoffen. Warmtebronnen thuis en op school.

Nadere informatie

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265).

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265). 5.2.1 Lezen In het leerboek krijgen de leerlingen uiteenlopende teksten te lezen. Op die manier worden de verschillende tekstsoorten en tekststructuren nogmaals besproken. Het gaat om een herhaling van

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 122 woorden 17 juni 2016 6, 75 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Samenvatting aardrijkskunde H2 2.1 Het weer: beschrijft

Nadere informatie

LES 2: Klimaatverandering

LES 2: Klimaatverandering LES 2: Klimaatverandering 1 Les 2: Klimaatverandering Vakken PAV, aardrijkskunde Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken, kritisch denken Materiaal Computer met

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

2: vermindering van koolmonoxide, kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide en dat is erg goed om het broeikaseffect tegen te houden.

2: vermindering van koolmonoxide, kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide en dat is erg goed om het broeikaseffect tegen te houden. Stelling door T. 1429 woorden 12 juni 2014 7,8 2 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Stelling 1: openbaar vervoer moet gratis worden 1: km autorijden levert dan per passagier gemiddeld zeven keer

Nadere informatie

Wordt de klimaatsverandering veroorzaakt door de mens, of is het een natuurlijk proces?

Wordt de klimaatsverandering veroorzaakt door de mens, of is het een natuurlijk proces? Werkstuk door een scholier 1718 woorden 9 februari 2009 5,3 20 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding. De aarde warmt op. Daarover gaat deze praktische eindopdracht van ANW. Dit verslag gaat over klimaatverandering.

Nadere informatie

3. Verwerking door discussie. (15 min.) De feiten en juiste antwoorden zijn voor de docent ter beschikking in dit document.

3. Verwerking door discussie. (15 min.) De feiten en juiste antwoorden zijn voor de docent ter beschikking in dit document. versie 10-12-18 Beste docent, De film Morgenland gaat vergezeld van een bijbehorende verwerkingsles. De tijdsduur van film en les is een tot anderhalf uur. Morgenland is geschikt voor alle leerjaren van

Nadere informatie

klimaatverandering Planet

klimaatverandering Planet klimaatverandering Planet 66 67 klimaatver andering De verandering van het klimaat wordt tegenwoordig gezien als de grootste milieudreiging in de wereld. Klimaatmodellen voorspellen op de lange termijn

Nadere informatie

Werkstuk Informatica Energie

Werkstuk Informatica Energie Werkstuk Informatica Energie Werkstuk door een scholier 2227 woorden 27 februari 2004 5,8 143 keer beoordeeld Vak Informatica Wat is groene energie? Groene energie is duurzame energie die particulieren

Nadere informatie

Een ei wordt tijdens het bakken verhit. Er moet constant warmte toegevoegd worden, deze reactie is daarom endotherm.

Een ei wordt tijdens het bakken verhit. Er moet constant warmte toegevoegd worden, deze reactie is daarom endotherm. 8.1 1. Tijdens de verbranding van a. aluminium ontstaat er aluminiumoxide, b. koolstof ontstaat er koolstofdioxide, c. magnesiumsulfide ontstaan er magnesiumoxide en zwaveldioxide, want de beginstof bevat

Nadere informatie

Opwarming aarde niet de schuld van het vee

Opwarming aarde niet de schuld van het vee focus juni 219 Opwarming aarde niet de schuld van het vee Europese landbouwhuisdieren hebben vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse Carbon Dioxide Information

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

Opwarming van de aarde

Opwarming van de aarde Leerlingen Opwarming van de aarde 8 Naam: Klas: In dit onderdeel kom je onder andere te weten dat er niet alleen een broeikaseffect is, maar dat er ook een versterkt broeikaseffect is. Bovendien leer je

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik veel van dieren houd en ik meer wou weten over het WNF.

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik veel van dieren houd en ik meer wou weten over het WNF. Werkstuk door M. 1467 woorden 15 februari 2013 6 150 keer beoordeeld Vak Nederlands Inleiding Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik veel van dieren houd en ik meer wou weten over het WNF. Wat is het

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Klimaatverandering

Werkstuk Aardrijkskunde Klimaatverandering Werkstuk Aardrijkskunde Klimaatverandering Werkstuk door een scholier 2433 woorden 25 april 2004 6,5 277 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Veranderend klimaat De afgelopen jaren is het klimaat vaak

Nadere informatie

Het Regenwoud in Amazonië

Het Regenwoud in Amazonië Het Regenwoud in Amazonië A. Situering B. Klimaat en vegetatie Warm en altijd nat. Tropisch regenwoud 1. Kenmerken van het tropisch woud Woudreuzen: 40 m hoog en kunnen vrij van de zon en lucht genieten.

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING VMBO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING Mensen maken op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen ontstaan uit resten

Nadere informatie

6,1. Werkstuk door een scholier 1741 woorden 4 januari keer beoordeeld. Natuurkunde

6,1. Werkstuk door een scholier 1741 woorden 4 januari keer beoordeeld. Natuurkunde Werkstuk door een scholier 1741 woorden 4 januari 2010 6,1 174 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Wereld Natuur Fonds Gemaakt door: Manon 11-11-2009 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is het WNF? 3. Hoe is het WNF

Nadere informatie

5,8. Werkstuk door een scholier 1926 woorden 27 maart keer beoordeeld. Inhoudsopgave

5,8. Werkstuk door een scholier 1926 woorden 27 maart keer beoordeeld. Inhoudsopgave Werkstuk door een scholier 1926 woorden 27 maart 2004 5,8 26 keer beoordeeld Vak ANW Inhoudsopgave Inleiding Inhoudsopgave Natuurlijke broeikaseffect Versterkte broeikaseffect Oorzaken Gevolgen Internationale

Nadere informatie

LAAT DE WIND WAAIEN

LAAT DE WIND WAAIEN LAAT DE WIND WAAIEN 2019 zal worden herinnerd als het jaar waarin iets veranderde, toen kinderen staakten om volwassenen te vragen actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Geïnspireerd

Nadere informatie

3. Verwerking door discussie. (15 min.) De feiten en juiste antwoorden zijn voor de leraar ter beschikking in dit document.

3. Verwerking door discussie. (15 min.) De feiten en juiste antwoorden zijn voor de leraar ter beschikking in dit document. versie 10-12-18 Beste leerkracht, De film Morgenland gaat vergezeld van een bijbehorende verwerkingsles. De tijdsduur van film en les is een tot anderhalf uur. Morgenland is geschikt voor basisschool groepen

Nadere informatie

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1)

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1) 4 Verbranding Verbrandingsverschijnselen (4.1) Bij een verbranding treden altijd een of meer van de volgende verschijnselen op: rookontwikkeling, roetontwikkeling, warmteontwikkeling, vlammen, vonken.

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Factsheet klimaatverandering

Factsheet klimaatverandering Factsheet klimaatverandering 1. Klimaatverandering - wereldwijd De aarde is sinds het eind van de negentiende eeuw opgewarmd met gemiddeld 0,9 graden (PBL, KNMI). Oorzaken van klimaatverandering - Het

Nadere informatie

Werkstuk ANW Broeikaseffect

Werkstuk ANW Broeikaseffect Werkstuk ANW Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 2224 woorden 16 mei 2008 6,5 9 keer beoordeeld Vak ANW Het broeikaseffect Het broeikaseffect is het gevolg van gassen die hoog in de lucht om de aarde

Nadere informatie

Vragen. Groeien en bloeien

Vragen. Groeien en bloeien Groeien en bloeien Kamerplanten staan langer in de huiskamer dan een boeket of bloemstuk. Een plant heeft bepaalde zaken nodig om goed te kunnen groeien en bloeien. Om een goed advies te kunnen geven moet

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 4 maart Natuurkunde H6 Samenvatting

4 keer beoordeeld 4 maart Natuurkunde H6 Samenvatting 5,2 Samenvatting door Syb 763 woorden 4 keer beoordeeld 4 maart 2018 Vak Natuurkunde Methode Pulsar Natuurkunde H6 Samenvatting PARAGRAAF 1 Er zijn veel verschillende soorten energie: Bewegingsenergie

Nadere informatie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:10 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING VERBRANDEN EN VERWARMEN

NASK1 SAMENVATTING VERBRANDEN EN VERWARMEN NASK1 SAMENVATTING VERBRANDEN EN VERWARMEN Een verbranding is de reactie tussen zuurstof en een andere stof, waarbij vuurverschijnselen waarneembaar zijn. Bij een verbrandingsreactie komt warmte vrij.

Nadere informatie

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten?

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Yorick de Wijs (KNMI) Veenendaal - 09 05 2019 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1 Klimaatverandering Oorzaken en risico s wereldwijd Trends en

Nadere informatie

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Scheikunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Fossiele brandstof Koolwaterstof Onvolledige verbranding Broeikaseffect Brandstof ontstaan door het afsterven van levende organismen,

Nadere informatie

Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 11

Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 11 Geogenie p. 76-83 Atlas p.... Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 5.. Amazoniië,, van werelldwiijjd bellang 1. De ecologie van het regenwoud Noteer met behulp van je atlas de jaarlijkse

Nadere informatie

Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering 8-10-2012. Klimaatverandering

Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering 8-10-2012. Klimaatverandering Zonne-energie 2012: prijs 21 ct per kwh; 2020 prijs 12 ct kwh Groen rijden; energiehuizen, biologisch voedsel Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stichting Stimular www.stimular.nl 010 238

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd.

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april 2017 7,5 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand paragraaf 2 klimaten wereldwijd breedteligging: de afstand van een plaats tot de evenaar in

Nadere informatie

VLP Werkstuk Ontbossing van de aarde

VLP Werkstuk Ontbossing van de aarde VLP Werkstuk Ontbossing van de aarde naam: Oliebol groep: 7 Inhoud inleiding Illegale houtkap sojateeld Palmolie Wat is ontbossing? Ontbossing in tropische regenwouden Wetten en regels hebben geen zin

Nadere informatie

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Page 1 of 6 Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Hoe voorspeld? Klimaatscenario's voor Nederland (samengevat) DOWNLOAD HIER DE WORD VERSIE In dit informatieblad wordt in het kort klimaatverandering

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Biologie Samenvatting Hoofdstuk 7 2b

Samenvatting Biologie Biologie Samenvatting Hoofdstuk 7 2b Samenvatting Biologie Biologie Samenvatting Hoofdstuk 7 2b Samenvatting door D. 1983 woorden 30 september 2012 8,1 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Par. 1 De mens is afhankelijk

Nadere informatie

Deelvraag 1: Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering en wat houdt klimaatverandering in?

Deelvraag 1: Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering en wat houdt klimaatverandering in? Profielwerkstuk door een scholier 2470 woorden 27 maart 2008 6,1 24 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Deelvraag 1: Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering en wat houdt klimaatverandering in? Klimaatverandering

Nadere informatie

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Ontbossing

Werkstuk Aardrijkskunde Ontbossing Werkstuk Aardrijkskunde Ontbossing Werkstuk door een scholier 1725 woorden 16 november 2005 6,5 201 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Ontbossing is het op grote schaal kappen van bossen door mensen en

Nadere informatie

BROEIKASEFFECT HET BROEIKASEFFECT: FEIT OF FICTIE? Lees de teksten en beantwoord de daarop volgende vragen.

BROEIKASEFFECT HET BROEIKASEFFECT: FEIT OF FICTIE? Lees de teksten en beantwoord de daarop volgende vragen. BROEIKASEFFECT Lees de teksten en beantwoord de daarop volgende vragen. HET BROEIKASEFFECT: FEIT OF FICTIE? Levende wezens hebben energie nodig om te overleven. De energie die het leven op aarde in stand

Nadere informatie

Klimaten Verschillende klimaten - Tropisch klimaat - Droog klimaat - Gematigd klimaat - Landklimaat - Poolklimaat - Mediterraan klimaat - Subtropisch klimaat https://schooltv.nl/video/klimaatzones-van-de-wereld-waarom-zijn-er-verschillende-klimaatzones/

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking

Alternatieve energieopwekking Alternatieve energieopwekking Energie wordt al tientallen jaren opgewekt met een paar energiebronnen: Kolen Gas Olie Kernenergie De eerste drie vallen onder de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1392 woorden 15 januari 2014 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs AARDRIJKSKUNDE PW 4.1 T/M 4.6 H 4 1 *Reliëfkaart:

Nadere informatie

DRAAIBOEK SESSIE HOOFD KLIMAATWIJZER

DRAAIBOEK SESSIE HOOFD KLIMAATWIJZER DRAAIBOEK SESSIE HOOFD KLIMAATWIJZER Introquiz uit de workshop Low Impact Lama 15 Korte quiz rond begrippen gelinkt aan klimaatverandering. Dit om de voorkennis van de deelnemers/leerlingen na te gaan

Nadere informatie

In planten vindt fotosynthese plaats:

In planten vindt fotosynthese plaats: Thema6 ecologie + Thema 7 mens en milieu samenvatting 1 invloeden uit het milieu Invloeden uit het Alle organismen worden beïnvloed door hun milieu (leefomgeving) milieu o Het milieu wordt ook door organismen

Nadere informatie

Samenvatting ANW Hoofdstuk 7, Leven op aarde

Samenvatting ANW Hoofdstuk 7, Leven op aarde Samenvatting ANW Hoofdstuk 7, Leven op aarde Samenvatting door een scholier 1461 woorden 2 juni 2003 7,6 96 keer beoordeeld Vak Methode ANW Solar ANW Hoofdstuk 7 boekje 2 7.1 een leefbare planeet de aarde

Nadere informatie

1. Ecologische voetafdruk

1. Ecologische voetafdruk 2 VW0 THEMA 7 MENS EN MILIEU EXTRA OPDRACHTEN 1. Ecologische voetafdruk In de basisstoffen heb je geleerd dat we voedsel, zuurstof, water, energie en grondstoffen uit ons milieu halen. Ook gebruiken we

Nadere informatie

3. Verwerking door discussie. (15 min.) De feiten en juiste antwoorden zijn voor de docent ter beschikking in dit document.

3. Verwerking door discussie. (15 min.) De feiten en juiste antwoorden zijn voor de docent ter beschikking in dit document. versie 10-12-18 Beste docent, De film Morgenland gaat vergezeld van een bijbehorende verwerkingsles. De tijdsduur van film en les is een tot anderhalf uur. Morgenland is geschikt voor alle leerwegen en

Nadere informatie

voetafdruk etcetera. 3. Verwerking door discussie. (30 min.) De feiten en antwoorden zijn voor de docent ter beschikking in dit document.

voetafdruk etcetera. 3. Verwerking door discussie. (30 min.) De feiten en antwoorden zijn voor de docent ter beschikking in dit document. versie 10-12-18 Beste docent, De film Morgenland gaat vergezeld van een bijbehorende verwerkingsles. De tijdsduur van film en les is een tot anderhalf uur. Het lesdoel is het creëren van bewustzijn. Aan

Nadere informatie

Flipping the classroom

Flipping the classroom In dit projectje krijg je geen les, maar GEEF je zelf les. De leerkracht zal jullie natuurlijk ondersteunen. Dit zelf les noemen we: Flipping the classroom 2 Hoe gaan we te werk? 1. Je krijgt of kiest

Nadere informatie

KLIMAATVERANDERING. 20e eeuw

KLIMAATVERANDERING. 20e eeuw KLIMAATVERANDERING 20e eeuw Vraag De temperatuur op aarde is in de afgelopen honderd jaar gestegen met 0.2-0.5 C 0.6-0.9 C Antwoord De temperatuur op aarde is in de afgelopen honderd jaar gestegen met

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING HAVO/VWO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Les Biomassa. Werkblad

Les Biomassa. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne-energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief watersnoodramp 1 februari 1953 www.wshd.nl/1953 Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 februari 1953 Op zaterdagmiddag 31 januari 1953 stak een hevige wind op. Die wind groeide s nachts

Nadere informatie

WASA KOMT OP VOOR DE PLANEET

WASA KOMT OP VOOR DE PLANEET WASA KOMT OP VOOR DE PLANEET WASA BELOOFT: ONS MERK COMPENSEERT CO 2 VOOR 100% 1 We zijn van mening dat opkomen voor de planeet, door onze ecologische voetafdruk te verkleinen en CO 2 te compenseren, de

Nadere informatie

Tropisch Nederland. 1. Aanzetten. 1.a Tropisch Nederland

Tropisch Nederland. 1. Aanzetten. 1.a Tropisch Nederland 1. Aanzetten Tropisch Nederland 1.a Tropisch Nederland Jij gaat aan de slag met het dossier Tropisch Nederland. Welke onderdelen van het dossier ga jij maken? Overleg met je docent. GA IK DOEN STAP ONDERDEEL

Nadere informatie

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Van warme douche, autorit en vliegvakantie tot het verwarmen van ons huis: alles wat we in ons dagelijks leven doen, leidt tot uitstoot van broeikasgassen.

Nadere informatie

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool Naam: Thijs Groep: 6/7 School: St.Willibrordusschool 1 Voorwoord Voor je ligt het werkstuk van Thijs. Dit werkstuk gaat over zonne-energie. Ik kwam op het idee voor dit onderwerp toen papa en mama ook

Nadere informatie

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen.

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen. Samenvatting door een scholier 1790 woorden 1 juni 2016 7,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 2: KLIMATEN 2.1 Klimaten Waardoor is het niet

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENWERKBOEK DE EINDOPDRACHT Team: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele

Nadere informatie

1 ENERGIE Inleiding Het omzetten van energie Fossiele brandstoffen Duurzame energiebronnen

1 ENERGIE Inleiding Het omzetten van energie Fossiele brandstoffen Duurzame energiebronnen 1 ENERGIE... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Het omzetten van energie... 2 1.3. Fossiele brandstoffen... 5 1.4. Duurzame energiebronnen... 7 1.5. Kernenergie... 9 1.6. Energie besparen... 10 1.7. Energieverbruik

Nadere informatie

Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh?

Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh? Moesson Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh? Sanne Sas - 19 april 2017 MOESSON - H2A 1 Voorwoord Wat is moesson? Wat doet het? Wanneer is het aanwezig? Waardoor wordt het veroorzaakt? Wat zijn

Nadere informatie

Het klimaat, broeikasgassen en wij...!

Het klimaat, broeikasgassen en wij...! Inhoud:! Het klimaat, broeikasgassen en wij...! DvhN Klimaatlezing, Groningen, 6 januari 2011! Prof.dr. Harro A.J. Meijer! Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG)! Rijksuniversiteit

Nadere informatie

5,5. Samenvatting door M woorden 10 juni keer beoordeeld Allemaal nodig? Wij maken deel uit van de voedselkringloop.

5,5. Samenvatting door M woorden 10 juni keer beoordeeld Allemaal nodig? Wij maken deel uit van de voedselkringloop. Samenvatting door M. 1285 woorden 10 juni 2013 5,5 4 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 13.1 Allemaal nodig? Wij maken deel uit van de voedselkringloop. Consumenten dieren en mensen Afvaleters

Nadere informatie

Milieuproblemen: Stoffen worden in het milieu onttrokken (deel verwijderen) en er worden andere stoffen aan toegevoegd = veranderen van het milieu.

Milieuproblemen: Stoffen worden in het milieu onttrokken (deel verwijderen) en er worden andere stoffen aan toegevoegd = veranderen van het milieu. Biologie hoofdstuk 7 Mens en milieu Paragraaf 1 mens en het milieu de mens is afhankelijk van het milieu: - voedsel => voor de mens. - zuurstof => voor planten (fotosynthese) en om te ademen. - water =>

Nadere informatie

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger Klimaatveranderingstand van de wetenschap Prof Wilco Hazeleger Achtergrond Wetenschap kan nooit absolute zekerheden bieden Het klimaatsysteem is complex Beperkingen in kennis en waarnemingen Beleid wil

Nadere informatie

Thema: Noordpool, natuur, dieren, reizen, klimaat

Thema: Noordpool, natuur, dieren, reizen, klimaat Lesbrief www.leopold.nl Auteur: Enzo Pérès-Labourette / ISBN 978 90 258 7316 5 Leeftijd: 5-8 jaar Thema: Noordpool, natuur, dieren, reizen, klimaat Wat ik bomen wil vertellen Voor het lezen Vertel aan

Nadere informatie

Praktische opdracht Scheikunde Biomassa als brandstof

Praktische opdracht Scheikunde Biomassa als brandstof Praktische opdracht Scheikunde Biomassa als brandstof Praktische-opdracht door een scholier 694 woorden 13 april 2016 9 2 keer beoordeeld Vak Scheikunde Pagina 1 van 5 PO biomassa als brandstof (practicum

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder vlees geproduceerd worden.

Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder vlees geproduceerd worden. Gebeurteniskaarten positieve gebeurteniskaarten Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder vlees geproduceerd worden. Jullie hebben samen betoogd tegen het kappen

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

Profielwerkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect

Profielwerkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Profielwerkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Profielwerkstuk door een scholier 3221 woorden 18 februari 2003 6,3 76 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde We houden ons Profielwerkstuk over het broeikaseffect.

Nadere informatie

1 Stoffen worden omgezet. Stofwisseling is het vormen van nieuwe stoffen en het vrijmaken van energie. Kortom alle processen in organismen.

1 Stoffen worden omgezet. Stofwisseling is het vormen van nieuwe stoffen en het vrijmaken van energie. Kortom alle processen in organismen. THEMA 1 1 Stoffen worden omgezet 2 Fotosynthese 3 Glucose als grondstof 4 Verbranding 5 Fotosynthese en verbranding 1 Stoffen worden omgezet. Stofwisseling is het vormen van nieuwe stoffen en het vrijmaken

Nadere informatie

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5 Leren voor de biologietoets Groep 8 Hoofdstuk 5 Weer of geen weer 1 Het weerbericht Het weer kan in Nederland elke dag anders zijn. Daarom luisteren en kijken wij vaak naar weerberichten op de radio en

Nadere informatie

- de explosieve groei van de wereldbevolking - de manier van leven die verandert (machines, industrie, grootschaligheid)

- de explosieve groei van de wereldbevolking - de manier van leven die verandert (machines, industrie, grootschaligheid) Samenvatting Thema 4: Mens en milieu Basisstof 1 Mensen hebben het milieu nodig voor het krijgen van: - voedsel - water - energie - grondstoffen - zuurstof - een plekje om je er te recreëren Milieuproblemen

Nadere informatie

foto: Vera Siemons Resultaten onderzoek naar klimaatbeleving Uitgevoerd door Gfk i.o.v. Achmea - oktober 2016

foto: Vera Siemons Resultaten onderzoek naar klimaatbeleving Uitgevoerd door Gfk i.o.v. Achmea - oktober 2016 foto: Vera Siemons Resultaten onderzoek naar klimaatbeleving Uitgevoerd door Gfk i.o.v. Achmea - oktober 2016 1 De meeste jongeren (34%) houden zich niet bezig met de gevolgen van klimaatverandering Toch

Nadere informatie

Koolstof wordt teruggevonden in alle levende materie en in sedimenten, gesteenten, de oceanen en de lucht die we inademen.

Koolstof wordt teruggevonden in alle levende materie en in sedimenten, gesteenten, de oceanen en de lucht die we inademen. Koolstofcyclus Samenvatting Koolstof wordt teruggevonden in alle levende materie en in sedimenten, gesteenten, de oceanen en de lucht die we inademen. Er is een uitwisseling van koolstof tussen oceanen,

Nadere informatie

Ecotanken quiz antwoorden

Ecotanken quiz antwoorden Ecotanken quiz antwoorden 1. Waarom laten we, steeds vaker, auto s rijden op alternatieve brandstoffen. A: De minerale (fossiele) stoffen raken op B: Slecht voor het milieu Uitleg vraag 1 Alle stoffen

Nadere informatie