natuurkunde havo 2017-I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "natuurkunde havo 2017-I"

Transcriptie

1 Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Elektrische doorstroomverwarmer maximumscore voorbeelden van antwoorden: Er gaat minder energie verloren aan de buitenlucht. / De waterleiding wordt minder verwarmd. Een antwoord in de trant van er is minder draad nodig of er is minder verlies zonder fysisch correcte vermelding waaraan: geen scorepunt toekennen. maximumscore uitkomst: 5 K Er geldt P= 0 debiet T. Invullen geeft: 5000 = 0,9 T Hieruit volgt dat T = = 5 K. 0,9 gebruik van P= 0 debiet T completeren van de berekening 3 maximumscore 3 voorbeeld van een antwoord: P 5000 De stroomsterkte I = = =, (A), de zekering van 5 A is dan het U 30 meest geschikt. Zekeringen tot en met 0 A branden allemaal door, de zekering van 0 A geeft te weinig bescherming bij overbelasting. gebruik van P = UI inzicht dat te kleine zekeringen doorbranden en te grote te weinig bescherming bieden tegen overbelasting completeren en consequente conclusie Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie.

2 maximumscore antwoord: de totale weerstand van de doorstroomverwarmer afneemt. de totale stroomsterkte door de weerstandsdraden samen daardoor toeneemt. het vermogen van de doorstroomverwarmer daardoor toeneemt. de eerste zin correct volgende twee zinnen beide consequent met de eerste zin 5 A maximumscore uitkomst: I =,3 0 A Voor de weerstand van de waterkolom geldt: R = ρ, A 5 3 waarbij ρ =,3 0 Ω m; = 5,0 0 m; A= π r = π (,5 0 ) m. Invullen geeft R = 3,8 0 Ω. De stroomsterkte door de waterkolom is dan U 30 I = = =,3 0 A. R 3,8 0 gebruik van R = ρ A gebruik van A=π r met r = 5 mm of A= πd gebruik van U = IR completeren van de berekening

3 Molybdeen-99 maximumscore 3 antwoord: Mo + n Mo 0 atoomnummer van molybdeen correct massagetal en atoomnummer van het neutron correct voor de moederkern een consequente berekening van massagetal en atoomnummer en consequente notatie Een kandidaat die het verkeerde atoomnummer bij Mo-99 vindt maar wel Mo-98 als moederkern noteert, mist de eerste deelscore, maar kan de derde deelscore nog wel behalen. 8 A 9 maximumscore uitkomst: λ = 8,9 0 m 9 Er geldt E = hf met E = 0,MeV = 0, 0,0 0 J en 3 h =, 0 Js. Invullen geeft: Hieruit volgt dat Ten slotte geldt: 9 3 0, 0,0 0 =, 0 f. 9 f = 3,09 0 Hz. c,998 0 λ = = = 8,9 0 m. 9 f 3, inzicht dat geldt,000 MeV =,0 0 3 J gebruik van E = hf met correcte waarde voor h gebruik van c = fλ met correcte waarde voor c completeren van de berekening en Onder correcte waarde wordt verstaan: de waarde uit een tabellenboek. Fouten in de significantie vallen onder de vierde deelscore. 3

4 0 maximumscore voorbeeld van een bepaling: Voor de activiteit geldt: N A = t raaklijn De helling van de grafiek aan de (N,t)-grafiek van Tc-99m op t = 3,0 uur is gelijk aan N 0,0 0 0,80 0 0,0 0 = = =, 0 (Bq). 3 t (,0,) 300 9, 0 Dit is meer dan,0 0 (Bq). inzicht dat de helling van de grafiek gebruikt moet worden bepalen van de helling van de grafiek in het vervaldiagram van Tc-99m op t = 3,0 uur binnen het interval ( ),0 0 tot en met ( ), 0 Bq completeren van de bepaling en consequente conclusie voorbeeld van een antwoord: De helling van de grafiek op t = 3,0 uur is bij beide andere stoffen minder steil. (Dus de activiteit op t = 3,0 uur is lager, er is een grotere beginhoeveelheid nodig.) inzicht dat de helling van de grafieken op t = 3,0 uur bij beide andere stoffen minder steil is of de activiteit van beide andere stoffen op t = 3,0 uur kleiner is Een antwoord waar het inzicht in de helling of activiteit niet uit blijkt: vierde deelscore niet toekennen. maximumscore voorbeelden van antwoorden: Meer absorptie van straling. / Verspreiding over een grotere oppervlakte..

5 maximumscore 3 voorbeeld van een antwoord: De intensiteit die detector p meet, is groter dan de intensiteit die q meet. De tracer bevindt zich dus in a of in b. methode De afstand bp = cm; de intensiteit die p meet is De afstand bq = 0 cm; de intensiteit die q meet is = 3,9 dus de tracer bevindt zich in b. of methode De afstand ap = 8 cm; de intensiteit die p meet is μw m. μw m. 5 μw m. De afstand aq = cm; de intensiteit die q meet is μw m. 5 = 9 dus de tracer bevindt zich niet in a, maar in b. inzicht dat de tracer zich in a of in b moet bevinden bepalen van afstanden en intensiteiten van a of b tot een detector consequente conclusie Een antwoord zonder uitleg: geen scorepunten toekennen. Road-train 3 maximumscore 3 uitkomst: 3,3 (h) voorbeeld van een bepaling: De afstand van Port Augusta naar Port Lincoln is op de kaart van de uitwerkbijlage 5,0 cm. Dit komt overeen met een afstand van 5,0 0 = 300 km. De road-train rijdt met 90 km h, de reis duurt dus 300 3,3 (h). 90 = bepalen van de werkelijke afstand van Port Augusta naar Port Lincoln met een marge van 0 km gebruik van s = vt completeren van de bepaling 5

6 bij vraag 3: Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie. maximumscore uitkomst: P =,9 0 W De hoogte van het wegdek stijgt over traject ab van 3,0 m naar 5,0 m. De motor levert dan 3 W = mg h = 0 0 9,8 5,0 3,0 = 3, 0 J extra arbeid. ( ) 90 De road-train legt hierbij 000 m af met een snelheid van = 5 ms. 3, s 000 Dit duurt t = = = 0 s. Het vermogen dat de motor extra levert is v 5 W 3, 0 P = = =,9 0 W. t 0 inzicht dat geldt: W = mg h bepalen van Δh =,0 m W gebruik van s = vt en P = t completeren van de berekening 5 maximumscore antwoorden: bewering juist onjuist Op traject ab is de zwaartekracht op de road-train het grootst. De normaalkracht op de road-train is het grootst op traject bc. De tijd die nodig is om traject cd af te leggen is het langst. indien drie antwoorden juist indien twee antwoorden juist indien één of geen antwoord juist 0 X X X

7 maximumscore voorbeelden van een antwoord: methode Er geldt: v,09 a = = = 0,5ms. t 8, 3 3 F = ma = 0 0 0,5= 0, 0 (N) = 0, (kn). en: E = mv = 3 0 0,09 =,0 0 (J) =,0 (MJ). k Dus: bewering juist onjuist De motor van de road-train van 0 ton levert over deze 00 m meer kracht dan de motor van de vrachtwagen van 0 ton. De road-train van 0 ton heeft na 00 m meer kinetische energie dan de vrachtwagen van 0 ton. v gebruik van a = t en F = ma completeren en consequente conclusie bij bewering gebruik van E k = mv completeren en consequente conclusie bij bewering of X X

8 methode Er geldt: E 3 k = 0 0,09,0 0 (J),0 (MJ). mv = = = en: W Ekin,0 0 3 F = = = = 0, 0 (N) = 0, (kn). s s 00 Dus: bewering juist onjuist De motor van de road-train van 0 ton levert over deze 00 m meer kracht dan de motor van de X vrachtwagen van 0 ton. De road-train van 0 ton heeft na 00 m meer kinetische energie dan de vrachtwagen van 0 ton. X gebruik van E k = mv completeren en consequente conclusie bij bewering inzicht dat geldt Ek = Fs completeren en consequente conclusie bij bewering en Wanneer de massa verkeerd is omgerekend: maximaal 3 scorepunten toekennen. Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie. Wanneer de massa op dezelfde manier fout is omgerekend als in vraag : niet opnieuw aanrekenen. 8

9 maximumscore 3 uitkomst: s = 0 m met een marge van,0 m rem voorbeeld van een bepaling: De remweg van een voertuig kan worden bepaald met de oppervlakte onder het (v,t)-diagram. Voor de vrachtwagen van 0 ton is dit,0, 50 m. = Voor de road-train van 0 ton is dit,, = 0 m. Het verschil in remweg is dan 0 50 = 0 m. inzicht dat de remweg de oppervlakte onder het (v,t)-diagram is inzicht srem = s0t s0t completeren van de bepaling Wanneer gerekend is met v max in plaats van met v gem vervalt de eerste deelscore, maar is de deelscore voor completeren nog wel te behalen. Metaalmoeheid 8 maximumscore 3 uitkomst: F = 5,00 0 N F Voor de spanning geldt: σ =. A Hierin is A =,3 mm =,3 0 m. De spanning σ = 90MPa = 90 0 Pa. Invullen geeft F = σ A= 90 0,3 0 = 5,00 0 N. F gebruik van σ =. A inzicht dat,0 mm =,0 0 m completeren van de berekening 9

10 9 maximumscore uitkomst: ε = 9,5 0 (Binas) of ε = 9, 0 (Science Data) methode Binas: Er geldt: E σ = waarin E = 0,0 0 Pa en σ = 90 MPa. ε σ 90 0 De relatieve rek van de spaak is dan ε = = = 9,5 0. E 0,0 0 gebruik van E σ = met E = 0,0 0 Pa ε completeren van de berekening 9 In Binas wordt ook gewerkt met de waarde E = 00 0 Pa voor roestvast staal. De uitkomst is dan in 3 significante cijfers. of methode Science Data: Er geldt: E = σ waarin ε 9 E = 95 0 Pa en σ = 90 MPa. σ 90 0 De relatieve rek van de spaak is dan ε = = = 9, 0. 9 E 95 0 gebruik van E σ 9 = met E = 95 0 Pa ε completeren van de berekening 0 maximumscore uitkomst: f = 3,8 Hz met een marge van 0,0 Hz voorbeeld van een bepaling: methode Uit de figuur op de uitwerkbijlage is af te lezen dat de spaak keer, 85 ronddraait in,85 s, dus T = = 0, s. Hieruit volgt f = = 3, 8 Hz. 0, benodigde tijd inzicht dat geldt T = en f = aantal omwentelingen T completeren van de bepaling 0

11 of methode Uit de figuur op de uitwerkbijlage is af te lezen dat de spaak keer ronddraait in,85 s, dus f = = 3, 8 Hz., 85 aantal omwentelingen inzicht dat geldt f = benodigde tijd completeren van de bepaling maximumscore voorbeelden van een antwoord: De spanningsamplitude in dit onderzoek is gelijk aan = 3 MPa. inzicht dat σmax en σmin bepaald moeten worden completeren van de berekening van σ A (met een marge van MPa) Bij een spanningsamplitude van 00 MPa zijn 0 wielomwentelingen te maken. De spanningsamplitude voor de spaak is lager, dus het wiel kan (minimaal) 0 wielomwentelingen maken. inzicht dat σ A vergeleken moet worden met σ bij N = 0 consequente conclusie Bij de tweede deelscore hoeft geen rekening gehouden te worden met fouten in significantie of eenheid. maximumscore 3 3, 0 km uitkomst: ( ) voorbeeld van een bepaling: Bij een spanningsamplitude van 0 MPa wordt de levensduur van de spaak 3, 0 0 wielomwentelingen. De diameter van het wiel is 0 cm, de omtrek is dan π 0 = 0 cm =, m. De spaak zal dan na 3 3,0 0, =, 0 m =, 0 km breken. aflezen van de levensduur bij 0 MPa gebruik van omtrek = πr met r = 35 cm of πd met d = 0 cm completeren van de berekening Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie.

12 Naaldjes rond de aarde 3 maximumscore 3 Er geldt: m= ρv = ρ A. De dichtheid van koper is ,9 0 kg m. Invullen geeft: 0 0 = 8,9 0 0,08 π d. Hieruit volgt dat 5 d =,8 0 m = 8 μm. Dit is minder dan de diameter van een mensenhaar. 3 3 gebruik van m= ρv met ρ = 8,9 0 kg m omrekenen van µ g naar kg completeren van de berekening en consequente conclusie Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie. maximumscore 3 9 uitkomst: f = 8,3 0 Hz De golflengte van de microgolfstraling is gelijk aan, 8 = 3, cm. Voor de frequentie van deze straling geldt: c 3, f = = = 8,3 0 Hz. λ 0,03 inzicht dat λ = naaldje gebruik van c= fλ completeren van de berekening 8

13 5 maximumscore uitkomst: t = 0, (h),0 0 Er wordt = 500 byte per seconde =,5 0 3 megabyte per 8 seconde verzonden. 5 3 Voor een foto van 5 megabyte is dan 0 s 0, h 3,5 0 = = nodig. correct omrekenen van bits naar megabyte of omgekeerd completeren van de berekening Wanneer is gerekend met,000 MB = 0 kb (=,09 0 B), dit goed rekenen. 3

14 maximumscore uitkomst: T =,0 0 s Voor de snelheid van een naaldje geldt: M v= G. r Hierin is G =, 0 N m kg en M = 5,9 0 kg. De straal van de cirkelbaan is gelijk aan r = h+ r aarde = 3,0 0 +,3 0 = 0,0 0 m. Hieruit volgt dat Uit πr v = volgt: T 5,9 0 3 M v= G =, 0 =,9 0 ms. r 0,0 0 π 0,0 0 T = =,0 0 s. 3,9 0 gebruik van M v= G met correcte waardes voor G en M r inzicht dat r = h+ raarde met correcte waarde voor r aarde πr gebruik van v = T completeren van de berekening en Wanneer de straal van de aarde niet is meegerekend is het scorepunt voor completeren nog wel te behalen. Onder correcte waarde wordt verstaan: de waarde uit een tabellenboek. Fouten in de significantie vallen onder de vierde deelscore. Als een kandidaat voor de straal van de aarde gebruik maakt van de waarde,38 0 m: dit ook goed rekenen. Toelichting: In Binas tabel 3 wordt zowel de polaire als de equatoriale straal van de aarde gegeven. ScienceData geeft alleen de waarde,3 0 m. maximumscore antwoord: De naaldjes bevonden zich lager dan de geostationaire baan. De middelpuntzoekende kracht op een naaldje was gelijk aan de gravitatiekracht op een naaldje. per correcte zin

15 8 maximumscore 3 uitkomst:, (naaldjes per km ) 3 8 Het aardoppervlak is π r = π(,3 0 ) = 5,0 0 km. Het gemiddelde aantal naaldjes per km is ,0 5,0 0 8 =,. gebruik van A= πr correct gebruik van factor 0% completeren van de berekening en Wanneer is gerekend met dezelfde foutieve waarde voor r aarde als in vraag : niet opnieuw aanrekenen. Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie. De antwoorden (naaldjes per km ) of 5 (naaldjes per km ) ook goed rekenen. 5

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 207 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores Regels

Nadere informatie

natuurkunde havo 2017-I

natuurkunde havo 2017-I Elektrische doorstroomverwarmer Een elektrische doorstroomverwarmer is een apparaatje dat in de koudwaterleiding gemonteerd wordt om koud water op te warmen. In een oud type doorstroomverwarmer is een

Nadere informatie

natuurkunde havo 2018-I

natuurkunde havo 2018-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Scheepsradar maximumscore uitkomst: s =,9 0 4 m Elektromagnetische golven bewegen met de lichtsnelheid. De afstand die 8 4 het signaal

Nadere informatie

natuurkunde havo 2017-II

natuurkunde havo 2017-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Panfluit maximumscore In de buis bevinden zich longitudinale geluidsgolven met verschillende frequenties. Er treedt resonantie op

Nadere informatie

Opgave 1 Koolstof-14-methode

Opgave 1 Koolstof-14-methode Eindexamen havo natuurkunde pilot 04-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave Koolstof-4-methode maximumscore 3 antwoord: aantal aantal aantal massa halveringstijd

Nadere informatie

Examen HAVO. natuurkunde. tijdvak 1 maandag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. natuurkunde. tijdvak 1 maandag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2017 tijdvak 1 maandag 22 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Opgave 1 Millenniumbrug

Opgave 1 Millenniumbrug Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave Millenniumbrug maximumscore antwoord: resonantie maximumscore uitkomst: v =, 6 0 m s voorbeeld van een berekening: Er geldt:

Nadere informatie

natuurkunde havo 2015-II

natuurkunde havo 2015-II natuurkunde havo 05-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Vleugel maimumscore antwoord: vier knopen en drie buiken, afwisselend afstand KB = afstand BK B maimumscore,70

Nadere informatie

natuurkunde havo 2019-II

natuurkunde havo 2019-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Koper 67 maximumscore 3 67 67 0 0 Cu Zn + e + γ 9 30 0 β en γ rechts van de pijl Zn als vervalproduct (mits verkregen via kloppende

Nadere informatie

natuurkunde havo 2018-II

natuurkunde havo 2018-II natuurkunde havo 08-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Magische lamp D maximumscore uitkomst:,0 cm voorbeeld van een bepaling: De weerstand R LDR is dan gelijk

Nadere informatie

Opgave 1 Koolstof-14-methode

Opgave 1 Koolstof-14-methode Opgave Koolstof-4-methode maximumscore 3 antwoord: aantal aantal aantal massa halveringstijd protonen elektronen neutronen nee nee ja ja ja nee bij aantal protonen en bij aantal elektronen ja bij aantal

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde pilot II

Eindexamen havo natuurkunde pilot II Eindexamen havo natuurkunde pilot 0 - II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden scorepunten toegekend. Opgave Parasaurolophus maximumscore antwoord: resonantie maximumscore Voor de grondtoon

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde pilot I

Eindexamen havo natuurkunde pilot I Eindexamen havo natuurkunde pilot - I Opgave Sprong op de maan maximumscore uitkomst:,43 m (met een marge van,3 m) voorbeeld van een bepaling: Als Young loskomt van de grond is zijn zwaartepunt op een

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde II

Eindexamen havo natuurkunde II Eindexamen havo natuurkunde 0 - II Opgave Parasaurolophus maximumscore antwoord: resonantie maximumscore voorbeeld van een berekening: Voor de grondtoon bij een halfgesloten pijp geldt dat de lengte van

Nadere informatie

natuurkunde havo 2019-I

natuurkunde havo 2019-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Walstroom maximumscore Voor het elektrisch vermogen van het schip geldt: 6 E 000,5 0,6 0 6 P = = =, 2 0 W. t 65 24 600 gebruik van

Nadere informatie

natuurkunde havo 2016-I

natuurkunde havo 2016-I natuurkunde havo 06-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Radiumbad maximumscore voorbeeld van een antwoord: Radium-6 vervalt volgens: 6 4 6 Ra Rn + He + γ of Ra Rn

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo I

Eindexamen natuurkunde pilot havo I Eindexamen natuurkunde pilot havo 0 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave Tower of Terror maximumscore 4 4 uitkomst: F = 4, 0 N voorbeeld

Nadere informatie

Opgave 1 Millenniumbrug

Opgave 1 Millenniumbrug Opgave Millenniumbrug maximumscore antwoord: resonantie maximumscore uitkomst: v =, 6 0 m s voorbeeld van een berekening: Er geldt: λ = vt met λ = 44 m en T = 0,90 s. De golfsnelheid in het λ 44 wegdek

Nadere informatie

natuurkunde havo 2015-I

natuurkunde havo 2015-I natuurkunde havo 205-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Mürrenbaan maximumscore 3 uitkomst: v = 3, 05 m s gem x (500 860) vgem = = = 3, 05 m s t 20 x gebruik van

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo II

Eindexamen natuurkunde pilot havo II Eindexamen natuurkunde pilot havo 0 - II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opgave Vooruitgang maximumscore 4 uitkomst: (met een marge van 5 m) s = 8 (m) voorbeeld van een bepaling: De afstand s die

Nadere informatie

natuurkunde bezem vwo 2016-I

natuurkunde bezem vwo 2016-I natuurkunde bezem vwo 06-I Dwarsfluit maximumscore 3 antwoord: e voorbeeld van een bepaling: Uit figuur is af te lezen dat er 5 trillingen zijn in,6 ms. 3 0 Dus T =,6 =,5 0 3 s. Dan is 5 f = =,5 0 3 T

Nadere informatie

natuurkunde oud programma havo 2015-I

natuurkunde oud programma havo 2015-I Opgave Train Whistle maximumscore v Een lage toon heeft een lage frequentie. Volgens λ = vt = hoort bij een f lage frequentie een grote golflengte. De klankkast met de grootste lengte, zal dus de laagste

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2018-II

natuurkunde vwo 2018-II Mechanische doping maximumscore 5 uitkomst: V =,7 0 m 4 3 voorbeeld van een berekening: Er geldt: Enuttig = Pt = 50 0,5 = 5 Wh. Enuttig 5 Dus geldt: Ein = = = 56 Wh. η 0,80 De batterij heeft een energiedichtheid

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot vwo II

Eindexamen natuurkunde pilot vwo II Beoordelingsmodel Opgave Sopraansaxofoon maximumscore 4 uitkomst: F d = 7, N voorbeeld van een bepaling: Er geldt: Fr z z= Fr d d. Opmeten in de figuur levert: rz =,7 cm en rd= 5,4 cm. Invullen levert:,

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo II

Eindexamen natuurkunde havo II Beoordelingsmodel Opgave Optische muis maximumscore antwoord: A sensoren Q + lens P tafel B lijn vanuit A door het midden van de lens om punt B te bepalen tekenen van de lichtstralen vanuit B naar de randen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Eindexamen vwo natuurkunde pilot 03-II Beoordelingsmodel Opgave Splijtstof in een kerncentrale maximumscore 3 35 7 87 U + n Ba + Kr + n of 9 0 56 36 0 35 7 87 U + n Ba + Kr + n één neutron links van de

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Beoordelingsmodel Opgave Splijtstof in een kerncentrale maximumscore 3 235 7 87 U + n Ba + Kr + 2 n of 92 0 56 36 0 235 7 87 U + n Ba + Kr + 2n één neutron links van de pijl en twee neutronen rechts van

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot vwo II

Eindexamen natuurkunde pilot vwo II Eindexamen natuurkunde pilot vwo 0 - II Beoordelingsmodel Opgave Wega maximumscore 3 Voor het verband tussen de temperatuur van de ster en de golflengte waarbij de stralingsintensiteit maximaal is, geldt:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave SPECT-CT-scan B maximumscore 3 antwoord: 99 99 Mo Tc + 0 e + ( γ) of 99 99 Mo Tc + e + ( γ ) 4 43 het elektron

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-I Eindexamen natuurkunde -2 havo 2002-I Opgave Binnenverlichting Maximumscore 4 uitkomst: R tot = 4 Ω voorbeelden van een berekening: methode Het totale vermogen van de twee lampjes is gelijk aan 25,0 =

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I Eindexamen vwo natuurkunde 03-I Beoordelingsmodel Opgave Sprint maximumscore De snelheid is constant omdat het (s,t)-diagram (vanaf 4 seconde) een rechte lijn is. De snelheid is gelijk aan de helling van

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde I

Eindexamen vwo natuurkunde I Opgave Lichtpracticum maximumscore De buis is aan beide kanten afgesloten om licht van buitenaf te voorkomen. De buis is van binnen zwart gemaakt om reflecties van het licht in de buis te voorkomen. inzicht

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 07 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores Regels voor

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2016-I

natuurkunde vwo 2016-I natuurkunde vwo 06-I Gekleurde LED s maximumscore uitkomst: R =, 0 Ω voorbeeld van een bepaling: Bij een stroom door de LED van 0,60 ma is de spanning over de LED,64 V. Voor de spanning over de weerstand

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde II

Eindexamen vwo natuurkunde II Eindexamen vwo natuurkunde 0 - II Opgave Duimpiano maximumscore Uit figuur kan de trillingstijd bepaald worden. Dit levert: 0T = 0,09 T = 0, 009 s. Voor de frequentie geldt: f = 56 Hz. T = 0, 009 = Dus

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. methode 1 Omdat de luchtweerstand verwaarloosd wordt, geldt: v( t) = gt. ( ) ( ) 2

Vraag Antwoord Scores. methode 1 Omdat de luchtweerstand verwaarloosd wordt, geldt: v( t) = gt. ( ) ( ) 2 natuurkunde vwo 05-II Opgave Indoor Skydive maximumscore 3 uitkomst: h =,7 0 m voorbeelden van een berekening: methode Omdat de luchtweerstand verwaarloosd wordt, geldt: v( t) = gt. Invullen levert: 40

Nadere informatie

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak natuurkunde havo, eerste tijdvak (2017). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre

Nadere informatie

natuurkunde bezem vwo 2016-I

natuurkunde bezem vwo 2016-I Motorrijden 8 maximumscore uitkomst: t =0 s voorbeeld van een berekening: Het maximale vermogen van de motorfiets bedraagt P max =75 pk =75 7, 355 0 = 5,5 0 W. Er geldt: Invullen levert: max max P t =

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo I Eindexamen natuurkunde - vwo 009 - I Beoordelingsmodel Opgave Mondharmonica maximumscore 3 In figuur 3 zijn minder trillingen te zien dan in figuur De frequentie in figuur 3 is dus lager Het lipje bij

Nadere informatie

natuurkunde havo 2016-II

natuurkunde havo 2016-II natuurkunde havo 206-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Sluis van Fankel maximumscore 2 uitkomst: 9,6 (minuten) voorbeeld van een bepaling: Op de heenweg ligt het

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2014-II

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2014-II Opgave Skydiver maximumscore 3 Voor de zwaartekracht geldt: Fz = mg = 00 9,8=,96 0 N. Als je dit aangeeft met een pijl met een lengte van 4,0 cm, levert opmeten: 3 3 F I =, 0 N, met een marge van 0,3 0

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde vwo I

Eindexamen natuurkunde vwo I Eindexamen natuurkunde vwo 0 - I Beoordelingsmodel Opgave Zonnelamp maximumscore antwoord: doorzichtige koepel buis lamp toepassen van de spiegelwet (met een marge van ) tekenen van de tweemaal teruggekaatste

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot vwo I

Eindexamen natuurkunde pilot vwo I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden twee punten toegekend. Opgave Een temperatuursensor maken maximumscore 5 Usensor (V) 4 A C 3 B 0 0 t ( C) inzicht dat de ijkgrafiek

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2018-I

natuurkunde vwo 2018-I Uitrijden van een auto maximumscore 3 uitkomst: s =, 8 km (met een marge van 0, km) voorbeelden van een bepaling: methode De uitrij-afstand komt overeen met de oppervlakte onder de grafiek vanaf t = 0

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo I

Eindexamen natuurkunde havo I Beoordelingsmodel Opgave Eliica maximumscore uitkomst: De actieradius is 3, 0 km. de energie van de accu's De actieradius is gelijk aan. het energieverbruik per km 55 Hieruit volgt dat de actieradius 3,

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2012 - I

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2012 - I Eindexamen vwo natuurkunde pilot 0 - I Opgave Lichtpracticum maximumscore De buis is aan beide kanten afgesloten om licht van buitenaf te voorkomen. maximumscore 4 De weerstanden verhouden zich als de

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2019-II

natuurkunde vwo 2019-II Pariser Kanone maximumscore 3 uitkomst: L = 34 m (met een marge van m) voorbeeld van een bepaling: De lengte van de loop is gelijk aan de door de granaat afgelegde weg. Deze volgt uit de oppervlakte onder

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2019-I

natuurkunde vwo 2019-I Dafne Schippers tegen Ireen Wüst maximumscore uitkomst: v ge = 0,05 ms m voorbeeld van een berekening: 00 00 vgem = = 9, 5 9, 0 = 0,05 ms. 0,8 0,87 Δx gebruik van vgem = Δt completeren van de berekening

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo I

Eindexamen natuurkunde 1 havo I Beoordelingsmodel Opgave Tsjernobyl, ruim 0 jaar later maximumscore 3 uitkomst: Het percentage Cs-37 dat in het gebied terechtkwam, is 7,%. voorbeelden van een berekening: methode 3 6 6 5 De totale activiteit

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2018

Correctievoorschrift HAVO 2018 Correctievoorschrift HAVO 08 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo I

Eindexamen natuurkunde pilot havo I Beoordelingsmodel Opgave Tsjernobyl, ruim 0 jaar later maximumscore 3 uitkomst: Het percentage Cs-37 dat in het gebied terechtkwam, is 7,%. voorbeelden van een berekening: methode 3 6 6 5 De totale activiteit

Nadere informatie

De hoeveelheid lucht die elke dag onderzocht wordt bedraagt 5,0 cm 3. Op dag 40

De hoeveelheid lucht die elke dag onderzocht wordt bedraagt 5,0 cm 3. Op dag 40 berekend. De meetresultaten zijn verwerkt in figuur. figuur De hoeveelheid lucht die elke dag onderzocht wordt bedraagt 5,0 cm 3. Op dag 40 3 vond men daarin 3,6 0 atomen radon. 8 Bereken het volume van

Nadere informatie

voorbeeld van een berekening: Uit de definitie volgt dat de ontvangen stralingsdosis gelijk is aan E m,

voorbeeld van een berekening: Uit de definitie volgt dat de ontvangen stralingsdosis gelijk is aan E m, Eindexamen natuurkunde havo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Nieuwe bestralingsmethode Maximumscore antwoord: 0 7 5 0 B + n Li + per juist getal Maximumscore 2 uitkomst: D 2, 0 Gy of 2, 0 J/kg voorbeeld

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo II

Eindexamen natuurkunde pilot havo II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden twee punten toegekend. Opgave Superbus maximumscore 4 uitkomst: s = 40 m (met een marge van m) methode : voorbeeld van een bepaling:

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde pilot 2013-I

Eindexamen havo natuurkunde pilot 2013-I Eindexamen havo natuurkunde pilot 203-I Beoordelingsmodel Opgave Radontherapie maximumscore 2 Uit de figuur blijkt dat door het verval een kern ontstaat met twee protonen en in totaal vier nucleonen minder

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-II Eindexamen natuurkunde vwo 004-II 4 Beoordelingsmodel Opgave Brachytherapie Maximumscore voorbeeld van een antwoord: De -straling, want deze heeft het grootste ioniserend vermogen / een zeer korte dracht

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2017-I

natuurkunde vwo 2017-I natuurkunde vwo 07-I Cessna 4 maximumscore 5 uitkomst: α = 7,8 voorbeeld van een berekening: In verticale richting geldt: F = Fz = mg = 70 9,8= 6,965 0 N. De motorkracht kan berekend worden met behulp

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-I Eindexamen natuurkunde -2 havo 200-I 4 Antwoordmodel Opgave Rolweerstand Maximumscore 5 voorbeeld van een juiste grafiek: F rol (N) 40 20 00 80 60 40 20 0 0 200 400 600 800 000 200 m (kg) de schaalverdeling

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2016-II

natuurkunde vwo 2016-II natuurkunde vwo 06-II Onderzoek naar geluid uit een fles maximumscore Aflezen uit figuur levert: 4,5T = 9, 0, 4 = 8,8 ms. Dus: T = 4,8 ms. Dit levert: f = = = 39 Hz =,4 0 Hz. 3 T 4,8 0 gebruik van f =

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde vwo I

Eindexamen natuurkunde vwo I Eindexamen natuurkunde vwo 00 - I Beoordelingsmodel Opgave ingda a maximumscore 4 uitkomst: amax = 3,8g (met een marge van 0, g ) voorbeeld van een bepaling: De maximale versnelling is gelijk aan de steilheid

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores maximumscore Bij het consumeren van radioactieve melk is sprake van besmetting omdat het lichaam de ioniserende straling van binnenuit absorbeert / de bron zich in het lichaam bevindt. inzicht dat bij

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2008-I Beoordelingsmodel Opgave Doorstralen van fruit maximumscore antwoord: 60 60 0 Co Ni + e (+ γ) of 7 8 60 60 Co Ni + β (+ γ) elektron rechts van de pijl Ni als eindproduct (mits verkregen via kloppende atoomnummers)

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot vwo I

Eindexamen natuurkunde pilot vwo I Eindexamen natuurkunde pilot vwo 0 - I Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opgave Splijtsof opsporen met neutrino s maximumscore 3 35 47 87 U+ n Ba+ Kr+ n of 9 0 56 36 0 35 47 87 U+ n Ba+ Kr+ n één

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde vwo II

Eindexamen natuurkunde vwo II Eindexamen natuurkunde vwo 00 - II Beoordelingsmodel Opgave Sopraansaxofoon maximumscore 4 uitkomst: F d = 7, N voorbeeld van een bepaling: Er geldt: Fr z z= Fr d d. Opmeten in de figuur levert: rz =,7

Nadere informatie

Mooie opgaven met mooie contexten. Maar je moet het wel snappen. Standaard aanpak van bekende opgaven werkt hier niet. Je moet de aanpak wel zien.

Mooie opgaven met mooie contexten. Maar je moet het wel snappen. Standaard aanpak van bekende opgaven werkt hier niet. Je moet de aanpak wel zien. Verslag examenbespreking pilot-examen VWO 2014 (eerste tijdvak) Utrecht, 20 mei 2014 Eerste resultaten: Totaal 36 kandidaten. Gemiddeld 39,7 punten. Algemene opmerkingen: Slechts twee leerlingen van te

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I Eindexamen natuurkunde pilot havo 00 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden twee punten toegekend. Opgave Eliica maximumscore uitkomst: De actieradius is 3, 0 km. de

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave Schrikdraadinstallatie maximumscore 3 De stroomkring bestaat uit de onderdelen: hoogspanningsbron, (verbindings)draden, schrikdraad, dier, aarde, metalen pen, hoogspanningsbron. Als de draad niet

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo II

Eindexamen natuurkunde havo II Eindexamen natuurkunde havo 999 - II Opgave Fietser Elementen van een berekening: Er geldt F w = F rol + F lucht. Uit de grafiek lees je af dat F rol = 4,0 N en dat F(5) = 8,0 N. Dus F w (5) = 8,0 N =

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2008-I Eindexamen natuurkunde - compex havo 008-I Beoordelingsmodel Opgave Lensverwarming maximumscore 3 voorbeeld van een antwoord: De schakeling bestaat uit twee parallelle takken van twee in serie geschakelde

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Opgave Didgeridoo maximumscore 4 uitkomst: f = 78 Hz (met een marge van Hz) voorbeeld van een bepaling: In de figuur komt 9,0 cm overeen met een tijd van 0,08 s. Voor periodes wordt een

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde -2 havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2008-I Eindexamen natuurkunde - vwo 008-I Beoordelingsmodel Opgave Kerncentrale maximumscore In een reactor met een constant vermogen wordt elke splijting gevolgd door één nieuwe splijting (zodat de vermenigvuldigingsfactor

Nadere informatie

Eindexamen moderne natuurkunde vwo 2008-I

Eindexamen moderne natuurkunde vwo 2008-I Beoordelingsmodel Opgave Kerncentrale maximumscore 4 56 57 Fe+ n Fe 6 0 6 57 58 6Fe+ 0n 6 58 59 6Fe+ 0n 6 Fe Fe 59 59 0 6 7 59 60 7Co+ 0n 7 Fe Co+ e+ ν (antineutrino) Co _ inzicht in herhaaldelijk invangen

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo I Eindexamen natuurkunde -2 compex vo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave Mondharmonica maximumscore 3 voorbeeld van een antoord: In figuur 3 zijn minder trillingen te zien dan in figuur 2. De frequentie in

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2006-I Eindexamen natuurkunde - havo 006-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Itaipu uitkomst: In dat jaar waren er gemiddeld generatoren in bedrijf. voorbeelden van een berekening: methode Als een generator continu

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-II Beoordelingsmodel Opgave Friteuse maximumscore 3 uitkomst: R = 9,4 Ω voorbeeld van een berekening: P = UI 800 = 30I I = 7,86 A U 30 R = = = 9,4 Ω I 7,86 gebruik van P = UI met U = 30 V gebruik van U =

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-I Eindexamen natuurkunde vwo 008-I Beoordelingsmodel Opgave Jan-van-gent maximumscore 4 methode Voor een vrije val geldt: s gt t t = y 30 = 9,8 =,47 s. De snelheid op het water is dan: v= gt = 9,8,47 = 4,3

Nadere informatie

Eindexamen moderne natuurkunde 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen moderne natuurkunde 1-2 vwo 2008-II Eindexamen moderne natuurkunde - vwo 008-II Beoordelingsmodel Opgave Onderwatergeluid maximumscore 3 uitkomst: 3,8 km 3 Uit Binas volgt: v zeewater =,5 0 m s. 3 3 Het geluid heeft afgelegd: s = vzeewatert

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 009 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-I Eindexamen natuurkunde -2 vwo 200-I 4 Antwoordmodel Opgave Armbrusterium antwoord: 70 207 277 Zn + Pb 30 82 2 Ab notatie nieuwe isotoop keuze voor de 70 Zn-isotoop aantal nucleonen links en rechts kloppend

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo I

Eindexamen natuurkunde havo I Eindexamen natuurkunde havo 0 - I Beoordelingsmodel Opgave Tower of Terror maximumscore 4 4 uitkomst: F 4, 0 N Voor de kracht op de kar geldt: F ma, waarin v 46 a 6,57 m/s. t 7,0 3 4 Hieruit volgt dat

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo 2011 - II

Eindexamen natuurkunde havo 2011 - II Eindexamen natuurkunde havo 0 - II Beoordelingsmodel Opgave Vooruitgang maximumscore 4 uitkomst: s = 8 (m) (met een marge van 5 m) voorbeeld van een bepaling: De afstand s die het schip in de eerste 50

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo I

Eindexamen natuurkunde havo I Beoordelingsmodel Opgave Lord of the Flies maximumscore voorbeelden van een antwoord: methode Alleen een bolle lens kan licht concentreren in één punt (zodat de temperatuur kan stijgen). De bril van de

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2005-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2005-II Beoordelingsmodel Opgave Nerobergbahn uitkomst: Er is 9,0 0 liter water in wagon A gepompt. De totale massa van wagon A is gelijk aan de totale massa van wagon B. Hieruit volgt dat mwater (0 5) 60 9, 00

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde/scheikunde 1 vmbo gl/tl II

Eindexamen natuurkunde/scheikunde 1 vmbo gl/tl II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Drijvende vijverbol? 1 maximumscore 1 Om het volume te kunnen meten, moet de bol helemaal onder water zitten. Opmerking

Nadere informatie

Uitwerking examen e tijdvak

Uitwerking examen e tijdvak Uitwerking examen 2014 1 e tijdvak Vraag 1. schakelaar en lampje met het juiste symbool in serie met de weerstand 1 voltmeter met het juiste symbool parallel over het lampje 1 en Als er geen stroomkring

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-I Eindexamen natuurkunde vwo 007-I Beoordelingsmodel Opgave Goliath maximumscore 3 uitkomst: α = 0 5,0 De lengte van de helling s = vt = 5= 70,8 m 3, 6. 6 Voor de hellingshoek α geldt: sin α = ; 70,8 hieruit

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2006-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Itaipu uitkomst: In dat jaar waren er gemiddeld 5 generatoren in bedrijf. voorbeelden van een berekening: methode Als een generator continu draait, levert hij in een jaar een

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo 2008-I Eindexamen natuurkunde - compex vwo 008-I Beoordelingsmodel Opgave Kerncentrale maximumscore voorbeeld van een antwoord: In een reactor met een constant vermogen wordt elke splijting gevolgd door één nieuwe

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2004-II Eindexamen natuurkunde - havo 004-II 4 Beoordelingsmodel Opgave Nachtlenzen voorbeeld van een antwoord: Voor de breking van de lichtstralen geldt: sin i n sin r, waarin i 5 en n,4. sin5 0,574 Hieruit volgt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 00 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2002-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2002-II Eindexamen natuurkunde - vwo 00-II Opgave Sellafield Maximumscore voorbeeld van een antwoord: U ( n) Cs ( x n) Rb. 9 0 55 0 7 (Het andere element is dus Rb.) berekenen van het atoomnummer consequente keuze

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-I Eindexamen natuurkunde havo 2003-I 4 Antwoordmodel Opgave Verwarmingslint Maximumscore 2 voorbeeld van een antwoord: Ook bij hoge buitentemperaturen (waarbij geen gevaar voor bevriezing is) geeft het lint

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2002-I Eindexamen natuurkunde havo 2002-I Opgave Binnenverlichting uitkomst: R = 29 Ω P 5,0 De stroomsterkte door één lampje is: I = = = U 2 U 2 Uit U = IR volgt dat R = = = 29 Ω. I 0, 47 0,47 A. gebruik van

Nadere informatie