Samenvatting Economie Consument en producent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Economie Consument en producent"

Transcriptie

1 Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 3664 woorden 3 november ,4 5 keer beoordeeld Vak Economie Consument en Producent Samenvatting. Makkelijk: * Te doen: ** Moeilijk: *** Hoofdstuk Marktaandeel *: Afzet bedrijf x 100% Totale afzet bedrijf Of Omzet bedrijf x100% Tot. Omzet bedrijf 1.2 vraaglijn *: Na een markt onderzoek kan je een tabel maken met verband Van prijs en de vraag bij die prijs Prijs 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,30 Vraag Pagina 1 van 15

2 Dit is de vraag naar frisdrank. Deze vraag kun je weergeven in een grafiek. De lijn in de grafiek noem je een vraaglijn, die in het algemeen dalend is. Hoe lager de prijs hoe hoger de vraag en dat is ook logisch! Niet alleen de prijs van het product is belangrijk ook: Het inkomen Behoeftes en voorkeuren De prijzen van andere producten (concurrenten) en aantal vragers Als voorkeur toeneemt verschuift de vraaglijn in de grafiek naar rechts! Er zijn een aantal redens voor het verschuiven van de vraaglijn: aantal vragers veranderd! Prijzen van andere producten(concurrenten) veranderen Inkomen van kopers (consument) veranderd ze kunnen ineens minder of meer De behoefte en voorkeuren van de consumenten veranderen 1.3 Elasticiteiten **: Voorbeeld: Overheid prijs tabak verhogen om mensen roken te verminderen Is een Oorzaken gevolgen verband. Een oorzaken gevolgen verband noemen ze in de economie een Elasticiteit. Een elasticiteit kan je uitdrukken in getal: % verandering gevolg = Elasticiteit % Verandering oorzaak Een soort elasticiteit is: Prijselasticiteit van het aanbod: geeft aan hoe de aanbod van iets veranderd ten opzichte van prijs Je hebt ook de : Prijselasticiteit van de vraag (ook wel EV in korte letters) Deze reken je uit. EV= % verandering gevraagde hoeveelheid % verandering prijs Je moet dus voor boven en onder eerst de percentage berekenen Pagina 2 van 15

3 Door Nieuw Oud x 100% Oud De prijs en gevraagde hoeveelheid veranderen meestal tegenovergestelde van elkaar. Als de prijs stijgt zal de gevraagde hoeveelheid ervan dalen. Als de prijs in verhouding veel invloed heeft op de vraag dan is de vraag prijselastisch Als e prijs in verhouding weinig of niet zoveel invloed heeft op de vraag dan is die prijsinelastisch. 1.4 Elasticiteit en omzet**: 2 manieren om verkoop te meten: 1. hoeveelheden (aantallen,stuks,kilos,liters, je weet het wel) = AFZET 2. Waarde van hun verkopen (hoeveelheid x prijs per eenheid) = OMZET Als de vraag inelastisch is dan stijgt de omzet als de prijs stijgt omdat de prijsstijging in de verhouding groter is dan de daling van de gevraagde hoeveelheid. Als de prijselasticiteit van de vraag elastisch is gebeurt het omgekeerde als de prijs stijgt word er in verhouding minder van het product gekocht. Een stijging van de prijs met bijvoorbeeld 5 % leidt dan tot een procentueel grotere daling van de afzet met bijvoorbeeld 10% de omzet zal dan dalen De vraagfunctie***: De gegevens vraag en prijs kunnen ook in wiskundige gegevens worden opgeschreven. Zo een vergelijking heet een vraag functie. Als dit daarna in een grafiek word getekend krijg je de bekende vraaglijn (zie 1.2) In zo een vergelijking (vraagfunctie) is: Qv= de gevraagde hoeveelheid P= prijs Qv= -2.5 p + 10 Pagina 3 van 15

4 Als p= 2 dan is Qv= -2.5 x 2= = 10 De Gevolgen voor andere *. Consumenten houden niet alleen rekening met hun eigen behoeftes als ze iets kopen. Ze zijn niet altijd opzoek naar het goedkoopst. Denk aan eten dat duurder is maar dat goed is voor derde wereld Soms hebben mensen last van iemand anders rook walm of vliegtuigen die over je huis vliegen dit heet een negatief extern effect. Zowel bij productie als bij consumptie komt dit voor. Externe negatieven effecten zijn effecten van productie en consumptie waar je niet voor betaald. Je hebt ook positieve externe effecten: Voorbeeld, als de bloemen uitkomen in Nederland hebben we meer toerisme door die toerisme zijn de horeca gelegenheden drukker waardoor de horeca extra geld verdiend dat is positief voor hun. als je houdt van de pijp tabak lucht van andere of de lucht van iemands broodje tegenwoordig zijn we er ook een stuk zuiniger in. Hoofdstuk het aanbod **: Alles verschilt per land denk maar aan olie. Koeweit slechts enkele dollars VS 10 dollar of soms meer Bij een lage olieprijs is het in veel landen niet aantrekkelijk om olie te winnen. In noord zee gebieden olie prijs 14 dollar Dus gaan ze niet winnen dat zal nooit winstgevend zijn bij een lage olie prijs, maar zodra het wel stijgt (de olie prijs) dan is er ook meer aanbod van olie Aangeboden hoeveelheid is groot bij een hoge prijs en klein bij een lage prijs. Prijs en aanbod reageren in de zelfde richting hoogà groot - laagß klein. Pagina 4 van 15

5 Dit heet een positief verband. Maar die van vraag is negatief ( zie 1.2) Ook de aanbod lijn kan verschuiven! Bij elke prijs word dan meer aangeboden door producenten Redenen voor verschuiven van de aanbodslijn: de productie kosten van het product veranderen. door natuurlijke omstandigheden door verandering van het aantal aanbieders 2.2 Break-Evenanalyse ***: Doel van ondernemingen is winst maken. Dus zijn bedrijven ook geïnteresseerd in de hoeveelheid ze moeten afzetten zonder verlies te maken dit heet de break even afzet Voordat een bedrijf iets uitbrengt doen ze een break- even analyse verwachte opbrengsten worden dan bedacht en de kosten en dan tegenover elkaar gezet. Dan kijken ze of de opbrengsten groot genoeg zijn om de kosten te bedekken. En dan nog winst zonder de winst is het dus de break even afzet. Bij een break-evenanalyse zijn er een aantal vooronderstellingen: er wordt er van uitgegaan dat alle geproduceerde eenheden verkocht worden er wordt er van uitgegaan dat alle eenheden voor dezelfde prijs verkocht worden. Bij zo een analyse worden de kosten onderscheid in 2 dingen: constante kosten: Kosten die niet afhangen van de productie omvang, de kosten die er dus sowieso al zijn zonder dat er ook een product is. Machines enz. 2.Variabele kosten Kosten die wel afhangen van productie omvang, als er meer geproduceerd wordt stijgen deze kosten. Grondstofkosten. Meer produceert meer grondstoffen meer geld variabele kosten dus. Q=Productie omvang Pagina 5 van 15

6 TCK=totale constante kosten + TVK=totale variabele kosten = TK= Totale kosten Je kan de kosten mooi in een grafiek zetten. Naast de totale kosten en con/var zijn de kosten per product ook belangrijk Kosten pp= gemiddelde kosten Gemiddelde= totaal/aantal Totaal= gemiddeld x aantal Bij een gemiddelde constante kosten (GCK) leidt dit steeds tot een maar afnemend getal naarmate de hoeveelheid toeneemt want je deelt een vast bedrag door een steeds maar toenemende hoeveelheid GCK = TCK Q Voorbeeld: TCK bedrijf= 500,000 Q= 2,000 GCK= 500, = ,000 Het gekke is! Als Q= 5000 wordt. Daalt het GCK GCK= 500, = 100 5,000 Bij de Variabel kosten is het precies andersom, Pagina 6 van 15

7 GVK= TVK Q Voorbeeld Q= 10,000 En het bedrag aan grondstoffen nodig heeft van TVK= 200,000 Dan is GVK 200, = 20 10,000 Maar als dit bedrijf maar Q=5,000 maakt Dan is TVK= 100,000 Dus GVK= 100, = 20 5,000 Dit heette proportioneel variabele kosten. De variabele kosten per product blijven gelijk als de productie omvang kleiner of groter word. Vergeet niet het Break-evenanalyse: Na de kosten komen de opbrengsten. Totale opbrengst heet omzet. TO= Afzet x Verkoopprijs of te wel Q x p Voorbeeld: Pagina 7 van 15

8 Q bij bedrijf = 20,000 (mobieltjes verkocht) P= 60 (per mobiel) Dan is de TO= 20,000 x 60 = 1,200,000 GTO (gemiddelde opbrengst)= TO of te wel Q x p Q Q Korten samenvatting van de samenvatting van Break-even Analyse: /=delen TCK totale constante kosten GCK x q TVK totale variabele kosten GVK x q TK Totale kosten TVK + TCK GCK Gemiddelde constante kosten TCK/q GVK Gemiddelde variabele kosten TVK/q GTK Gemiddelde totale kosten TK /q P Verkoop prijs GO Gemiddelde opbrengst TO/q TO Totale opbrengst(omzet) Q x p Winst**: Elk bedrijf streeft naar winst. Belangrijk over winst: Het uitkeren van winst als inkomen aan de aandeelhouders/eigenaren Het verkrijgen van geldmiddelen om investeringen te financieren Hier gebruiken we weer de afkortingen van net en een paar nieuwe TO= Q x p TK= GVK x q + TCK TW= TO TK Hoofdstuk 3 De concurrentie*: De machtspositie van een bedrijf op een markt is afhankelijk van de concurrentie op de markt. Hoe meer concurrentie hoe beperkter de macht van een enkel bedrijf is. Pagina 8 van 15

9 Voor de consument is het gunstig als er veel bedrijven zijn die hetzelfde product aanbieden de bedrijven moeten dan met elkaar concurreren. Dan kan de consument een beter product krijgen voor een lagere prijs. Daarom stimuleert de overheid nieuwe bedrijven die op de markt komen. Het is ook belangrijk om naar de behoefte te kijken voorbeeld: Als we kijken naar hoe mensen zich verplaatsen dan zijn trein bus fiets auto concurrenten. Dan moet de ns dus rekening houden met autofabrikanten Maar kijken we alleen naar mensen die de trein nemen dan heeft NS volle macht. Concurrentie tussen bedrijven is regionaal beperkt dit houdt in dat twee supermarkten in dezelfde wijk echt concurrenten zijn maar een supermarkt in bijvoorbeeld Hilversum en een supermarkt in zeeland zijn dit niet van elkaar. Maar wat voor supermarkten geldt, geldt weer niet voor een ander soort bedrijf die wel regionaal concurreren. De markt*: Bedrijven bieden hun producten op een bepaalde markt aan, andere bedrijven of gewoon consumenten vragen dit product. Vraag en aanbod Concrete markt: letterlijk bij elkaar komen Abstract: een markt gewoon bijvoorbeeld DE markt voor fietsbellen Er zijn een aantal functies van een markt: 1. vragers en aanbieders komen bij elkaar zaken worden gedaan. 2. Er komt een prijs tot stand 3. meestal ruimen markten, dit is dat alle aanbieders hun spullen kunnen verkopen en alle vragers in spullen kunnen kopen. Vraag en aanbod zijn dus gelijk. Als een markt niet ruimt veranderd de prijs. Dus als de vraag niet hoog genoeg is vergeleken met het aanbod dan zal het aanbod veranderen in prijs. Denk aan het einde van een markt middag. Marktvormen**: Doorzichtig= als de belangrijke gegevens van een markt helder en duidelijk te verkrijgen zijn. Ondoorzichtig= als je niet goed kan zien wat er allemaal gebeurd op een markt Pagina 9 van 15

10 Er zijn 4 soorten marktvormen maar eerst moet je weten waar je naar kijkt bij zo een markt vorm je kijkt naar. Aantal aanbieders. Het soort product is die homogene of heterogene? Het product is identiek met homogene en anders met heterogene dan is een zelfde product toch anders Marktvorm 1: Volkomen Concurrentie: Kenmerken: - Veel vragers - Veel aanbieders - Een homogene goed(product) VC komt bijna nooit voor omdat: er is alleen sprake van VC als de individuele aanbieder geen enkele invloed heeft op de prijs van zijn goed. In alle markten zijn er wel aanbieders die invloed hebben op de prijs dus komt het bijna nooit voor. er zijn bijna nooit echt identieke producten hij kan dus niet de prijs aanpassen alleen zijn hoeveelheid Marktvorm 2: Monopolistische Concurrentie: Kenmerken: Veel vragers Veel aanbieders Heterogeen product Deze marktvorm komt veel voor! Goed voorbeeld horeca: Eetcafés met hetzelfde op de kaart maar met andere inrichting toch verschillen in de ogen van de mensen. Bedrijven hebben dus ook een beperkte invloed op de prijs oftewel in beperkte mate kunnen zij zelf de prijs aanpassen. Er moet ook veel rekening worden gehouden met wat hun concurrenten doen. Marktvorm 3: Pagina 10 van 15

11 Oligopolie Kenmerken: veel vragers slechts enkele aanbieders homogene/heterogene komt redelijk veel voor. Computer aanbieders niet heel veel aanbieders wel veel vraag. Enige invloed op prijs alleen moet nog wel rekening gehouden worden met die paar concurrenten. Soms is er 1 bedrijf die iets hoger staat en dus in feite de prijzen bepaald de andere volgen dan. Homogene voorbeeld: benzine Marktvorm 4: Monopolie Kenmerken: Veelvragers Maar 1 aanbieder Met een monopolie is er 1 aanbieder dus ook gelijk een prijs zetter denk maar aan de NS De Marktenmix *: In de concurrentie strijd gebruiken bedrijven verschillende wapens wat in economische termen heet: De marketingmix We spreken van een mix omdat de verschillende instrumenten(dingen) voor concurrentie samen worden gebruikt. Marketing instrumenten 4 P s: de prijs: door producten goedkoper te leveren dan concurrenten met een lagere prijs probeert een bedrijf een groter markt aandeel te veroveren Het productbeleid: aantrekkelijker dan die van concurrenten goede kwaliteit door speciale eigenschappen. Service en garantie horen hier ook bij. Ze komen steeds met nieuwe producten, en innovatie speelt een belangrijke rol. Producten worden aangepast op de verschillende wensen aan doelgroepen ook wel productie differentie. promotiebeleid: de aandacht op de product te krijgen, reclame. Verkoop acties Plaatsbeleid: producten moeten immers ook bij de klant komen. Beslissingen over de manier waarop de Pagina 11 van 15

12 producten bij de klant komen, internet mail. Consument en markt *: De macht van een bedrijf op een markt hangt onder meer af van de marktvorm. Tot jaren 50 was de macht van de consument op de markt maar beperkt. Er zijn nu organisaties om die macht te versterken. Hoofdstuk 4 Prijsvorming bij volkomen concurrentie **: (Even overtyp werk want snap het zelf niet) Bij een varkens prijs van 125 en bij een prijs van 200 zijn de gevraagde hoeveelheid en de aangeboden hoeveelheid niet aan elkaar gelijk. Economisch gezegd : De markt is niet in evenwicht ofwel de markt ruimt niet. Bij een prijs van 125 is de gevraagde hoeveelheid groter dan het aanbod. Dat is een vraagoverschot dan gaat de prijs dus stijgen. Door de prijs stijging neemt de vraag af en het aanbod toe. Het proces topt bij 150 bij een prijs van 150 zijn de vraag en aanbod aan elkaar gelijk. 150 is dus de evenwichtsprijs. In dit voorbeeld is de evenwichtshoeveelheid 35,000 Dit hele systeem heet een marktmechanisme. Evenwichtsprijs kan veranderen door veranderingen in de vraag en/of in het aanbod. Stel dus dat in het voorbeeld hierboven in ene varkenspest uitbreekt! Bij dezelfde prijs zal het aanbod dalen Met vergelijkingen (wiskundige formules) kan je bepalen wat de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid is. (zie 1.5 vraagfuncties) Nog een voorbeeld van een vraagfunctie: Qv= -8P + 20,000 Net als de vraag kunnen we dit doen met het aanbod, Qa= 10P 40,000 Een aanbodsvergelijking legt het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van een product Pagina 12 van 15

13 (Qa). Voorbeeld som als je de evenwichts prijs en hoeveelheid wil weten. Gegeven is: Qv= - 8p + 40,000 Qa= 12p Algemene regel : Qa = Qv dus 12p 20,000 = - 8p + 40,000 Dan breng je de -8p naar de andere kant van het = teken + - = + dus 12p + 8p = 40, ,000 Dan reken je de 2 kanten uit 12+8= 20p 40,000+20,000= 60,000 20p= 60,000 60, = 3,000 = evenwichts prijs 20 Evenwichts hoeveelheid: Dan vul je de evenwichts prijs in bij p Qv= - 8p + 40,000 dus -8 x ,000 = varkens Qa= 12P 20,000 dus 12 x ,000 = varkens De evenwichtshoeveelheid is 16,000 varkens! Het maakt niet uit of je de vraag of aanbod pakt ze zijn toch gelijk. Evenwicht kan ook in een grafiek worden bepaald, je kan evenwichtsprijs en hoeveelheid vinden door de Pagina 13 van 15

14 snijpunt van de 2 grafieken. prijsvorming bij onvolkomen concurrentie: op de meeste markten is er geen volkome concurrentie, op sommige markten is er monopolie maar vooral oligopolie en monopolistische concurrentie komen veel voor. Markten met monopolie oligopolie en monopolistische concurrentie noemen we ook wel onvolkomen concurrentie. Dit ontstaat omdat er weinig vraag of aanbod is of er is sprake van een heterogene product. Monopolie: Een monopolist is een alleenheerser, denk maar aan het spel monopoly je probeert alleenheerser te worden. Een monopolist kan in principe zelf de prijs bepalen maar hij moet natuurlijk wel rekening houden met de vraag anders verkoop je natuurlijk niks. Ook moet er rekening gehouden worden met een substitutiegoed deze kan een vervanging worden denk aan bus met trein NS bedrijf. Oligopolie: Zij moeten oppassen op hun concurrenten als een oligopolie zijn prijs verhoogd is er het risico dat de concurrenten niet volgen en zij zichzelf uit de markt concurreren. Als ze de prijs verlagen worden ze bijna zeker wel gevolgd door de concurrenten. Het is een zogenaamde prijzen oorlog. Oligopolisten kunnen afspraken maken om de concurrentie te verminderen. Zo een afspraak heet ook wel een kartel. Als er afspraken onderling worden gemaakt over prijzen noemen we het prijskartel. En deze afspraak gaat samen met een productie kartel afspraken over de hoeveelheid productie. Zo heb je de OPEC die van olie. Voor OPEC bestond waren de vragers de baas. Olie exporterende landen kregen weinig geld voor hun olie. Als olie duurder werd gingen ze gewoon naar een ander land om te kopen. De macht van de olie exporterende landen was niet hoog. Door de OPEC kregen de landen steeds meer macht. Wanneer ze de prijs laag vonden verminderde ze gewoon de productie waardoor de prijs weer steeg. Soms met bijvoorbeeld koffie word er zoveel geproduceerd dat de prijzen te laag worden dan koopt het grondstoffenbureau ook een soort kartel de koffie en slaan ze het op voor een keer dat de productie minder is. Dit heet buffervoorraad. Met dit mechanisme blijven de prijzen binnen een bepaalde groep (marge) Monopolistische concurrentie Lopen altijd risico dat hun consumenten naar de concurrenten overstappen, daarom moeten ze de prijzen Pagina 14 van 15

15 niet te erg verhogen maar ook niet verlagen want ze moeten wel winst blijven behouden. Hoofdstuk Vuile lucht: Om het milieu en gezondheid op peil te houden zijn BTW en accijns op sommige dingen toegevoegd (sigaretten benzine alcohol). Behalve via belastingen, heffingen en subsidies kan de overheid ook op andere manieren consumenten en producenten bedrag aanpassen. Pagina 15 van 15

Samenvatting Economie Consument & Producent

Samenvatting Economie Consument & Producent Samenvatting Economie Consument & Producent Samenvatting door een scholier 1097 woorden 3 april 2003 7,7 84 keer beoordeeld Vak Economie CONSUMENT & PRODUCENT Hoofdstuk 1 de klant Marktaandeel afzet eigen

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en Producent

Samenvatting Economie Consument en Producent Samenvatting Economie Consument en Producent Samenvatting door een scholier 1055 woorden 29 oktober 2004 6,1 60 keer beoordeeld Vak Economie Consument en producent. Hoofdstuk 1: De klant. Marktaandeel

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 2017 woorden 10 december 2004 7,4 24 keer beoordeeld Vak Economie Consument en producent H1 De klant 1.1 Het marktaandeel Het

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 2397 woorden 9 januari 2011 5,1 1 keer beoordeeld Vak Economie 1.1 Het marktaandeel Het marktaandeel van een merk geeft aan wat

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting door een scholier 2032 woorden 16 januari 2003 8,1 27 keer beoordeeld Vak Economie Consument en producent Hfst 1 De klant 1.1 het marktaandeel

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Consument & Producent

Samenvatting Economie Lesbrief Consument & Producent Samenvatting Economie Lesbrief Consument & Pro Samenvatting door een scholier 2932 woorden 4 mei 2004 7,2 52 keer beoordeeld Vak Economie CONSUMENT & PRODUCENT COMPLETE SAMENVATTING: H 1 T/M 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Economie Producenten

Samenvatting Economie Producenten Samenvatting Economie Producenten Samenvatting door een scholier 1593 woorden 11 jaar geleden 5,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Economie Index Hoofdstuk 2 Producenten 2.1 Introductie Als de producent gaat

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 4563 woorden 25 juli 2008 6 2 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 De Klant 1.1 Het marktaandeel het marktaandeel van een

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7

Samenvatting Economie Hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7 Samenvatting Economie Hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7 Samenvatting door een scholier 1407 woorden 7 jaar geleden 5,7 38 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Hoofdstuk 3 Hoe werken markten? Marktmechanisme:

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 2499 woorden 17 mei 2004 6,6 64 keer beoordeeld Vak Economie CONSUMENT EN PRODUCENT Hoofdstuk 1 De klant Een marktaandeel geeft

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Vervoer

Samenvatting Economie Lesbrief Vervoer Samenvatting Economie Lesbrief Vervoer Samenvatting door een scholier 2145 woorden 11 januari 2011 6,8 358 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO H 1 Marktaandeel van de afzet= afzet onderneming/afzet

Nadere informatie

4.9. Samenvatting door K woorden 6 november keer beoordeeld Markt:

4.9. Samenvatting door K woorden 6 november keer beoordeeld Markt: Samenvatting door K. 1250 woorden 6 november 2012 4.9 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO 1.2 - Markt: Het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product of dienst. Er zijn 4 marktsvormen:

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door R woorden 24 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 1. De kledingmarkt. Omzet = prijs x afzet

7,5. Samenvatting door R woorden 24 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 1. De kledingmarkt. Omzet = prijs x afzet Samenvatting door R. 1689 woorden 24 juni 2014 7,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 1. De kledingmarkt Omzet = prijs x afzet Omzetindex = (prijsindex x afzetindex) : 100 Afzet = verkochte

Nadere informatie

Domein D: markt (module 3) havo 5

Domein D: markt (module 3) havo 5 Domein D: markt (module 3) havo 5 1. Noem 3 kenmerken van een marktvorm met volkomen concurrentie. 2. Waaraan herken je een markt met volkomen concurrentie? 3. Wat vormt het verschil tussen een abstracte

Nadere informatie

Een overzicht van de factoren die de omvang van de gevraagde hoeveelheid van een artikel bepalen.

Een overzicht van de factoren die de omvang van de gevraagde hoeveelheid van een artikel bepalen. Praktische-opdracht door een scholier 3871 woorden 8 januari 2003 5,3 45 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Opdracht 1: Een overzicht van de factoren die de omvang van de gevraagde hoeveelheid

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 3/7 samenvatting

Samenvatting Economie Hoofdstuk 3/7 samenvatting Samenva Economie Hoofdstuk 3/7 samenva Samenva door E. 2301 woorden 12 juli 2013 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Economie hoofdstuk 3/7 samenva HAVO 4 en 5 3.1 Markten Welke soorten markten

Nadere informatie

H1: De klant. 5,8. Samenvatting door een scholier 6276 woorden 5 augustus keer beoordeeld. 1.1 Marktaandeel.

H1: De klant. 5,8. Samenvatting door een scholier 6276 woorden 5 augustus keer beoordeeld. 1.1 Marktaandeel. Samenvatting door een scholier 6276 woorden 5 augustus 2010 5,8 4 keer beoordeeld Vak Economie H1: De klant. 1.1 Marktaandeel. Het marktaandeel van een merk geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting door een scholier 6084 woorden 1 januari 2008 8 7 keer beoordeeld Vak Economie Economie Consument en Producent Samenvattingen: Hoofdstuk

Nadere informatie

Constante kosten - Kosten die niet afhangen van de productieomvang. Bv. Verzekeringskosten & afschrijvingskosten.

Constante kosten - Kosten die niet afhangen van de productieomvang. Bv. Verzekeringskosten & afschrijvingskosten. Samenvatting door D. 1289 woorden 4 oktober 2015 3,5 1 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 - STEEDS MEER MOBILITEIT 1 - Hoe verplaatsen we ons? Manieren van vervoeren: Fiets - Scooter - Auto - Bus

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 2, 3, 4

Samenvatting Economie Module 2, 3, 4 Samenvatting Economie Module 2, 3, 4 Samenvatting door een scholier 2744 woorden 2 mei 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Basiskennis: Indexcijfers Indexcijfers zijn makkelijk

Nadere informatie

Samenvatting Economie Micro-economie

Samenvatting Economie Micro-economie Samenvatting Economie Micro-economie Samenvatting door een scholier 3691 woorden 31 mei 2011 8,2 37 keer beoordeeld Vak Economie Micro-economie HOOFDSTUK 2 HET DICTAAT VAN DE MARKT (VOLKOMEN CONCURRENTIE)

Nadere informatie

Eco samenvatting; hs 2 + 5

Eco samenvatting; hs 2 + 5 Samenvatting door Inge 1413 woorden 12 januari 2014 7,5 10 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Eco samenvatting; hs 2 + 5 2.1 Hoe verkoop je een product? Martkaandeel is het aandeel van een product

Nadere informatie

Domein D: markt. 1) Nee, de prijs wordt op de markt bepaald door het geheel van vraag en aanbod.

Domein D: markt. 1) Nee, de prijs wordt op de markt bepaald door het geheel van vraag en aanbod. 1) Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 2) Noem 2 voorbeelden van vaste (=constante) kosten. 3) Geef de omschrijving van marginale kosten. 4) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 5) Hoe

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 3043 woorden 14 jaar geleden 8,2 36 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1: de klant 1.1 Het totale marktaandeel van een merk

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 3

Samenvatting Economie Module 3 Samenvatting Economie Module 3 Samenvatting door een scholier 2365 woorden 16 jaar geleden 7,5 50 keer beoordeeld Vak Economie Module 3 Hoofdstuk 1 Concrete markt - het geheel van vraag naar en aanbod

Nadere informatie

MARKT & OVERHEID. HAVO 4 Blok 4

MARKT & OVERHEID. HAVO 4 Blok 4 MARKT & OVERHEID HAVO 4 Blok 4 INHOUD Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: De telefoniemarkt Van volledige mededinging naar monopolie Oligopolie en

Nadere informatie

Katern 2 Markten en welvaart

Katern 2 Markten en welvaart Katern 2 Markten en welvaart Begrippen budgetlijn = deze lijn geeft de verschillende mogelijkheden van geld uitgeven voor een consument weer ceteris paribus vraaglijn = het verband tussen de prijs en de

Nadere informatie

Samenvatting Economie Markt & Overheid

Samenvatting Economie Markt & Overheid Samenvatting Economie Markt & Overheid Samenvatting door S. 1169 woorden 25 april 2017 7,6 9 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 1: De telefoniemarkt Markt van volledige concurrentie /

Nadere informatie

Domein Markt. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. vwo Frans Etman

Domein Markt. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. vwo Frans Etman Domein Markt Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1.Lees in de grafiek af hoe hoog de totale omzet (TO) en de totale kosten (TK) is bij een afzet van 3 producten,

Nadere informatie

Domein D: Concept markt. Havo 5 Module 2 en 3

Domein D: Concept markt. Havo 5 Module 2 en 3 Domein D: Concept markt Havo 5 Module 2 en 3 Domein D: Concept markt Winst = omzet kosten TW = TO TK TO = 2000 TK = 1500 TW = 500 Omzet per product = gemiddelde omzet = prijs = GO TO = 2000 Als afzet is

Nadere informatie

Economie Module 3 H1 & H2

Economie Module 3 H1 & H2 Module 3 H1 & H2 Hoofdstuk 1 1.1 - Markt, marktstructuur en marktvorm De markt is het geheel van factoren waaronder vragers en aanbieders elkaar ontmoeten en producten verhandelen. Er zijn twee soorten:

Nadere informatie

Domein D: markt (module 3) vwo 4

Domein D: markt (module 3) vwo 4 1. Noem 3 kenmerken van een marktvorm met volkomen concurrentie. 2. Waaraan herken je een markt met volkomen concurrentie? 3. Wat vormt het verschil tussen een abstracte en een concrete markt? 4. Over

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5: Produceren voor de markt

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5: Produceren voor de markt Ondernemingsvormen Samenvatting Economie Hoofdstuk 5: Produceren voor de markt De eenmanszaak = een onderneming met één eigenaar. De vennootschap onder firma (VOF) = een onderneming waarbij enkele mensen

Nadere informatie

8, Het marktaandeel. 1.2 De vraag naar consumenten. Samenvatting door een scholier 3973 woorden 1 april keer beoordeeld

8, Het marktaandeel. 1.2 De vraag naar consumenten. Samenvatting door een scholier 3973 woorden 1 april keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 3973 woorden 1 april 2002 8,6 207 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 De klant 1.1 Het marktaandeel Het marktaandeel van een merk geeft aan wat de verhouding is tussen

Nadere informatie

Economie Module 3. De marktstructuur is het geheel van kenmerken van de markt die het marktevenwicht beïnvloeden.

Economie Module 3. De marktstructuur is het geheel van kenmerken van de markt die het marktevenwicht beïnvloeden. Module 3 Hoofdstuk 1 1.1 - Markt, marktstructuur en marktvorm De markt is het geheel van factoren waaronder vragers en aanbieders elkaar ontmoeten en producten verhandelen. Er zijn twee soorten: - De concrete

Nadere informatie

1 Aanbodfunctie. 2 Afschrijvingskosten Asymmetrische 3 informatie

1 Aanbodfunctie. 2 Afschrijvingskosten Asymmetrische 3 informatie 1 Aanbodfunctie 2 Afschrijvingskosten Asymmetrische 3 informatie Het verband tussen prijs een aangeboden hoeveelheid kun je weergeven met een vergelijking: de aanbodfunctie. De jaarlijkse waardevermindering

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie 3.1 Wat zijn de kosten? Toegevoegde = extra waarde die ontstaat door de bewerking van een product waarde Toegevoegde waarde = verkoopwaarde inkoopwaarde Productiefactoren = productiemiddelen die een producent

Nadere informatie

Samenvatting Economie Vervoer

Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting door S. 1607 woorden 25 april 2017 5,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 2 : Met de taxi of met de fiets Afzet onderneming Markt Afzet= ------------------------------------

Nadere informatie

Domein Markt. Uitwerking. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. Frans Etman

Domein Markt. Uitwerking. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. Frans Etman Domein Markt Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit Uitwerking vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1.Lees in de grafiek af hoe hoog de totale omzet (TO) en de totale kosten (TK) is bij een afzet

Nadere informatie

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3 LESBRIEF VERVOER havo 4 blok 3 Inhoud Met de taxi of met de fiets (kosten, opbrengsten, winst, mo, mk) Verzekeren tegen risico (verzekeren) De lucht in (vraag, aanbod, surplus) Het beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

1 Volledige of volkomen competitieve markten Om te spreken van volkomen concurrentie moeten er 4 voorwaarden vervuld zijn:

1 Volledige of volkomen competitieve markten Om te spreken van volkomen concurrentie moeten er 4 voorwaarden vervuld zijn: Competitieve markten van 6 COMPETITIEVE MARKTEN Marktvormen Welke verschilpunten stel je vast als je het aantal aanbieders en het aantal vragers vergelijkt op volgende markten? a/ Wisselmarkt b/ Markt

Nadere informatie

geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet van een merk (Coca Cola) en de totale afzet van een productvorm (cola)

geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet van een merk (Coca Cola) en de totale afzet van een productvorm (cola) Lesbrief Consument en Producent Hoofdstuk 1 De klant Marktaandeel van een merk: geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet van een merk (Coca Cola) en de totale afzet van een productvorm (cola) Afzet

Nadere informatie

Samenvatting Economie Rekonomie

Samenvatting Economie Rekonomie Samenvatting Economie Rekonomie Samenvatting door een scholier 1570 woorden 24 oktober 2011 5,3 76 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Rekonomie Hoofdstuk 1 De cijfers achter de komma worden ook

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 en 5

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 en 5 Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 en 5 Samenvatting door een scholier 1527 woorden 30 maart 2012, 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent 4.1 De markt als organisator: De bevoorrading van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk Hoofdstuk 1 1.6 C Markten 1.7 a. De prijzen zijn gestegen. Bij een gelijk volume (= afzet) leidt dit tot een omzetgroei. b. Indexcijfer volume (afzet): 105, indexcijfer prijs: 97,1. 97,1 105 = 101,96.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18, 19

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18, 19 Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18, 19 Samenvatting door een scholier 1806 woorden 8 april 2003 6,5 29 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Economie, Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19.

Nadere informatie

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Domein D markt monopolie enzo Zie steeds de eenvoud!! UITWERKINGEN vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Bij welke afzet geldt dat de MO-lijn de MK-lijn snijdt? q= 6 2. Teken een stippellijn naar de prijslijn

Nadere informatie

I. Vraag en aanbod. Grafisch denken over micro-economische onderwerpen 1 / 6. fig. 1a. fig. 1c. fig. 1b P 4 P 1 P 2 P 3. Q a Q 1 Q 2.

I. Vraag en aanbod. Grafisch denken over micro-economische onderwerpen 1 / 6. fig. 1a. fig. 1c. fig. 1b P 4 P 1 P 2 P 3. Q a Q 1 Q 2. 1 / 6 I. Vraag en aanbod 1 2 fig. 1a 1 2 fig. 1b 4 4 e fig. 1c f _hoog _evenwicht _laag Q 1 Q 2 Qv Figuur 1 laat een collectieve vraaglijn zien. Een punt op de lijn geeft een bepaalde combinatie van de

Nadere informatie

Markt. Kenmerken van marktvormen:

Markt. Kenmerken van marktvormen: 1 1 1 Markt 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 hoeveelheid 1 3 5 7 9 Qv Qa nieuw Qa Qv nieuw p Kenmerken van marktvormen: Volkomen concurrentie: Veel aanbieders Homogeen product(mais) Vrije toetreding Alle kennis van

Nadere informatie

1 Markt en marktvormen

1 Markt en marktvormen 1 Markt en marktvormen Wat is het verschil tussen een markt en een marktvorm? Markt= Concrete markt, plaats waar vragers en aanbieders van een bepaald goed elkaar ontmoeten en transacties afsluiten Marktvorm

Nadere informatie

100% 100% = 30% 1.2. Winst, opbrengsten en kosten In de meest eenvoudige vorm kan de winst als volgt worden uitgerekend:

100% 100% = 30% 1.2. Winst, opbrengsten en kosten In de meest eenvoudige vorm kan de winst als volgt worden uitgerekend: 1. Drie bedrijfsdoelstellingen De kern van dit hoofdstuk is dat bedrijven drie bedrijfsdoelstellingen hebben. Met deze bedrijfsdoelstellingen kunnen er verschillende dingen worden berekend. Zoals de verwachte

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april keer beoordeeld. Economie samenvatting hoofdstuk 8

Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april keer beoordeeld. Economie samenvatting hoofdstuk 8 Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april 2016 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economie samenvatting hoofdstuk 8 Een markt is een plaats waar vragers en aanbieders elkaar treffen.

Nadere informatie

Domein markt: volkomen concurrentie

Domein markt: volkomen concurrentie Domein markt: volkomen concurrentie De markt / het marktmechanisme Vraag-aanbodcurve evenwicht, surplus Elasticiteiten E v p, E v i, E v1 p2, E a p Een van de vele aanbieders Opbrengst Kosten Winst TW

Nadere informatie

Domein D: markt. 1) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 2) Groepeer de micro-economische productiefactoren bij de macroeconomische

Domein D: markt. 1) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 2) Groepeer de micro-economische productiefactoren bij de macroeconomische 1) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 2) Groepeer de micro-economische productiefactoren bij de macroeconomische productiefactoren. 3) Hoe ontwikkelt de gemiddelde arbeidsproductiviteit als

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 2

Samenvatting Economie Module 2 Samenvatting Economie Module 2 Samenvatting door S. 1008 woorden 3 januari 2013 6,7 62 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Praktische economie Module 2 Economie Module 2 Eenmaal, andermaal,verkocht

Nadere informatie

Concrete markt: vragers, aanbieders, product op een bepaalde plaats. Abstracte markt: vraag en aanbod bepalen de prijs (denkmodel)

Concrete markt: vragers, aanbieders, product op een bepaalde plaats. Abstracte markt: vraag en aanbod bepalen de prijs (denkmodel) Concrete markt: vragers, aanbieders, product op een bepaalde plaats. Abstracte markt: vraag en aanbod bepalen de prijs (denkmodel) Kenmerken: Veel aanbieders Homogeen goed Vrije toe- uittreding Transparante

Nadere informatie

Economie Module 2 & Module 3 H1

Economie Module 2 & Module 3 H1 Economie Module 2 & Module 3 H1 Module 2 1.1 De individuele vraag Individuele vraaglijn kent een dalend verloop: als de prijs daalt, stijgt als gevolg daarvan de gevraagde hoeveelheid. Men wil voor 1 appel

Nadere informatie

De (prijs)vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid.

De (prijs)vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid. Samenvatting door een scholier 2072 woorden 16 januari 2003 7,7 108 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans 6.1.1: Het behoeftepatroon Er zijn een aantal factoren die het behoeftepatroon beïnvloeden:

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /06

ALGEMENE ECONOMIE /06 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Het begrip markt is niet eenduidig; er zijn verschillende markten, waaronder: F concrete markt F abstracte

Nadere informatie

1 De bepaling van de optimale productiegrootte

1 De bepaling van de optimale productiegrootte 1 De bepaling van de optimale productiegrootte Voor wat zorgen de bedrijven en welk probleem treed zich op? De bedrijven zorgen voor het produceren van goederen en diensten. Er treed een keuzeprobleem

Nadere informatie

Evenwichtspri js MO WINST

Evenwichtspri js MO WINST Volkomen concurrentie Volledige mededinging Hoeveeldheidsaanpassing: prijs komt door Qa en Qv tot stand, individu heeft alleen invloed op de hoeveelheid die hij gaat produceren Veel vragers en veel aanbieders

Nadere informatie

UIT grafische elasticiteiten

UIT grafische elasticiteiten Elasticiteiten lezen uit grafieken. Een prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid beschrijft het effect van een prijsverandering op de gevraagde hoeveelheid van dat product. De betalingsbereidheid

Nadere informatie

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p).

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). 1. Prijselasticiteit van de vraag De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). %-verandering gevraagde hoeveelheid (gevolg)

Nadere informatie

OVER OMZET, KOSTEN EN WINST

OVER OMZET, KOSTEN EN WINST OVER OMZET, KOSTEN EN WINST De Totale Winst (TW) van bedrijven vindt men door van de Totale Opbrengsten (TO), de Totale Kosten (TK) af te halen. Daarvoor moeten we eerst naar de opbrengstenkant van het

Nadere informatie

samenvatting micro economie. Onderdeel perfect werkende markt

samenvatting micro economie. Onderdeel perfect werkende markt samenvatting micro economie. Onderdeel perfect werkende markt De perfect werkende markt is een model dat beschrijft hoe markten het meest optimaal zouden functioneren. Bij het bestuderen van echte markten

Nadere informatie

Samenvatting Economie Markt en overheid

Samenvatting Economie Markt en overheid Samenvatting Economie Markt en overheid Samenvatting door M. 1925 woorden 2 jaar geleden 8,3 28 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Hoofdstuk 1 Structuur, evenwicht en presentaties

Nadere informatie

Op zoek naar een spijkerbroek

Op zoek naar een spijkerbroek Hoofdstuk 2 Op zoek naar een spijkerbroek 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 D A A D B C D B C A 2.33 a. P = 6 Qv = -0,8 6 + 20 = 15,2 15.200 stuks. b. Omzet = P Qv = 6 15.200 = 91.200.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module1, H2 en H3

Samenvatting Economie Module1, H2 en H3 Samenvatting Economie Module1, H2 en H3 Samenvatting door een scholier 1851 woorden 28 maart 2006 2 2 keer beoordeeld Vak Economie Module 1, Hoofdstuk 2, Consumeren 1. Hoe consumenten in hun behoeften

Nadere informatie

UIT doelstellingen en grafieken

UIT doelstellingen en grafieken Vraaglijn is prijs-afzetlijn. De vraaglijn die we kennen van de perfect werkende markt, zien we terug bij de niet perfecte marktvormen. Het drukt nu de betalingsbereidheid van de klant voor het specifieke

Nadere informatie

2 Katern Consumenten en producenten

2 Katern Consumenten en producenten Vwo-katern 2 Consumenten en producenten hoofdstuk 1 Consumenten en producenten 2 Katern Consumenten en producenten hoofdstuk 1 Het gedrag van de consument Opdracht 1 a Bijvoorbeeld via reclame of via prijsacties.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 3 Hoofdstuk 1

Samenvatting Economie Module 3 Hoofdstuk 1 Samenvatting Economie Module 3 Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2339 woorden 8 maart 2004 4,9 19 keer beoordeeld Vak Methode Economie ViaDELTA Economie - Module 3 - Hoofdstuk 1: Markten Vraag

Nadere informatie

Prijsvorming bij monopolie

Prijsvorming bij monopolie Prijsvorming bij monopolie Wanneer we naar het evenwicht van de monopolist op zoek gaan, gaan we op zoek naar die afzet en die prijs waar de monopolist een maximale winst bereikt (of minimaal verlies).

Nadere informatie

Het gevoel van welvaart neemt toe naarmate de schaarste wordt teruggedrongen

Het gevoel van welvaart neemt toe naarmate de schaarste wordt teruggedrongen Samenvatting door A. 1641 woorden 27 januari 2013 7,4 11 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Hoofdstuk 1 Schaarste: de spanning tussen de menselijke behoeften en de beschikbare middelen om in

Nadere informatie

H3 Hoe werken markten

H3 Hoe werken markten H3 Hoe werken markten 3.1 Markten marktmechanisme Organisatie door Marktmechanisme Vragers en aanbieders met eigen belang Aanbieders passen aan aan vragers. Soorten markten één, enkele of veel aanbieders

Nadere informatie

Domein D markt. Opgaven. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Domein D markt. Opgaven. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Domein D markt monopolie enzo Zie steeds de eenvoud!! Opgaven vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Bij welke afzet geldt dat de MO-lijn de MK-lijn snijdt? 2. Teken een stippellijn naar de prijslijn van

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen Thema 1: Perfect competitieve markten

Herhalingsoefeningen Thema 1: Perfect competitieve markten Herhalingsoefeningen Thema 1: Perfect competitieve markten Oefening 1: De overheid treedt onder druk van milieugroepen op tegen vervuilende ondernemingen en legt de ondernemingen een belasting per eenheid

Nadere informatie

UIT prijsdiscriminatie

UIT prijsdiscriminatie Marktmacht. Aanbieders op een niet perfect werkende marktvorm, zoals monopolistische concurrentie, oligopolie en monopolie, hebben marktmacht. Hoe groter de invloed van de aanbieder op de prijs, hoe hoger

Nadere informatie

Kruislingse prijselasticiteit Complementair aanvullend (negatief) Substituut vervangend (positief)

Kruislingse prijselasticiteit Complementair aanvullend (negatief) Substituut vervangend (positief) Prijs Ev = %Δq / %Δ Ev = Geen reactie volkomen rijsinelastisch Ev tussen en -1 Een beetje inelastisch (rimaire, normale goederen) Ev onder de -1 Veel elastisch (luxe goed) Toeassing inelastisch P stijgt

Nadere informatie

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Domein D markt monopolie enzo Zie steeds de eenvoud!! UITWERKINGEN havo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Bij welke afzet geldt dat de MO-lijn de MK-lijn snijdt? q= 6 2. Teken een stippellijn naar de prijslijn

Nadere informatie

6,3. Samenvatting door een scholier 2646 woorden 23 juni keer beoordeeld. Economie Lesbrief Vervoer Hoofdstuk 1 t/m 5

6,3. Samenvatting door een scholier 2646 woorden 23 juni keer beoordeeld. Economie Lesbrief Vervoer Hoofdstuk 1 t/m 5 Samenvatting door een scholier 2646 woorden 23 juni 2011 6,3 46 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economie Lesbrief Vervoer Hoofdstuk 1 t/m 5 Hoofdstuk 2 Opbrengst, totale kosten en winst De opbrengst

Nadere informatie

3.1 De reis van een spijkerbroek. Willem-Jan van der Zanden

3.1 De reis van een spijkerbroek. Willem-Jan van der Zanden 3.1 De reis van een spijkerbroek 1 3.1 De reis van een spijkerbroek Bedrijfskolom = De weg die een product aflegt van grondstof tot eindproduct. Tussen elke schakel van de bedrijfskolom bevindt zich een

Nadere informatie

2.1 De vraag naar spijkerbroeken

2.1 De vraag naar spijkerbroeken 2.1 De vraag naar spijkerbroeken Voorbeeld 1: Q v = -0,10P + 9 met Q v = gevraagde hoeveelheid spijkerbroeken van Petra P = prijs van een spijkerbroek in euro s P 90 80 60 30 0 Q v 0 1 3 6 9 Er is een

Nadere informatie

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19, Is de klant koning?

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19, Is de klant koning? Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19, Is de klant koning? Samenvatting door een scholier 3242 woorden 12 februari 2008 5,8 12 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode EC Thema 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Remediëringstaak: Vraag en aanbod

Remediëringstaak: Vraag en aanbod Remediëringstaak: Vraag en aanbod Oefening 1: a. Stijging olieprijs blijft beperkt. Je moet een grafiek tekenen waarin je je aanbod naar links laat verschuiven (aanbod daalt) (wegens pijpleidingen die

Nadere informatie

Extra opgaven hoofdstuk 15

Extra opgaven hoofdstuk 15 Extra opgaven hoofdstuk 15 Opgave 1 Veronderstel dat de oliemarkt wordt beschreven door het onderstaande model (1) q v = 20 p + 16.000 p prijs per vat olie in euro s (2) q a = 20 p q v, q a aangeboden,

Nadere informatie

Vijf oefenopgaven bij de voorbereiding op toets 1, h5 ec12. 1 van 5

Vijf oefenopgaven bij de voorbereiding op toets 1, h5 ec12. 1 van 5 ijf oefenopgaven bij de voorbereiding op toets 1, h5 ec12. 1 van 5 Opgave 1 Gegevens: q a = 0,6p ; q a : aanbod tarwe van boeren in de EU q v = -0,1p + 40; q v : vraag naar tarwe binnen de EU (q: hoeveelheid

Nadere informatie

Ev = % verandering gevolg dus prijselasticiteit: % verandering gevraagde hoeveelheid. % verandering oorzaak % verandering prijs

Ev = % verandering gevolg dus prijselasticiteit: % verandering gevraagde hoeveelheid. % verandering oorzaak % verandering prijs Boekverslag door C. 2585 woorden 29 mei 2016 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Samenvatting economie Kleding H.2 Op zoek naar een spijkerbroek Vraaglijnen: individuele vraaglijn geeft aan hoeveel

Nadere informatie

1.4 a. 6,54 wordt afgerond 6,5 en het antwoord: 6, = b. 6,54 wordt dan 7 en het antwoord: =

1.4 a. 6,54 wordt afgerond 6,5 en het antwoord: 6, = b. 6,54 wordt dan 7 en het antwoord: = Hoofdstuk 1 Rekenen 1.1 a. Bij het afronden van 5,45 op een heel getal kijk je naar het eerste cijfer achter de komma. Dat is een 4, dus moet je naar beneden afronden. 5,45 wordt dan een 5. b. De docent

Nadere informatie

Concrete markt: vragers, aanbieders, product op een bepaalde plaats.

Concrete markt: vragers, aanbieders, product op een bepaalde plaats. Concrete markt: vragers, aanbieders, roduct o een beaalde laats. Abstracte markt: vraag en aanbod bealen de rijs (denkmodel) Volkomen concurrentie Kenmerken: Veel aanbieders Homogeen goed Transarante markt

Nadere informatie

Een keuze maken uit het grote aanbod van consumptiegoederen is steeds moeilijker.

Een keuze maken uit het grote aanbod van consumptiegoederen is steeds moeilijker. Samenvatting door een scholier 893 woorden 24 december 2003 6,4 43 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Vaardigheden H1 Consumeren Omgangstaal: Iets verbruiken, of soms iets gebruiken Economie: Het

Nadere informatie

Oefeningen Producentengedrag

Oefeningen Producentengedrag Oefeningen Producentengedrag Oefening 1: Bij een productie van 10.000 eenheden bedragen de totale kosten van een bedrijf 90.000 EUR. Bij een productie van 12.500 bedragen de totale kosten 96.000 EUR. De

Nadere informatie

5,5. Samenvatting door een scholier 2992 woorden 20 oktober keer beoordeeld

5,5. Samenvatting door een scholier 2992 woorden 20 oktober keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2992 woorden 20 oktober 2015 5,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Opbrengst, totale kosten en winst De opbrengst of omzet wordt uitgedrukt in geld (euro s) en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Structuur, evenwicht en prestaties

Hoofdstuk 1 Structuur, evenwicht en prestaties Hoofdstuk 1 Structuur, evenwicht en prestaties Verkenning 1 a De kosten van het onderzoek en het risico dat het mislukt moet worden afgewogen tegen de mogelijke winst als het onderzoek wel lukt en het

Nadere informatie

T3: Niet-competitieve en onvolkomen competitieve markten

T3: Niet-competitieve en onvolkomen competitieve markten Onvolkomen competitieve markten - 1 van 5 T3: Niet-competitieve en onvolkomen competitieve markten 1. Monopolie 1/ Wanneer spreken we van een monopolie? 2/ Geef enkel voorbeelden van ondernemingen met

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1, 2 en 3, Consumenten en producenten

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1, 2 en 3, Consumenten en producenten Samenvatting Economie Hoofdstuk 1, 2 en 3, Consumenten en producenten Samenvatting door een scholier 2676 woorden 23 januari 2007 8,5 21 keer beoordeeld Vak Methode Economie Index Economie begrippenlijst

Nadere informatie

UIT elasticiteiten

UIT elasticiteiten Wat is een elasticiteit. Een elasticiteit is niets anders dan een verband tussen twee variabelen (grootheden of factoren). Omdat economen erg geïnteresseerd zijn in het effect van de prijs op de hoogte

Nadere informatie

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3 LESBRIEF VERVOER havo 4 blok 3 Inhoud Met de taxi of met de fiets (kosten, opbrengsten, winst, mo, mk) Verzekeren tegen risico (verzekeren) De lucht in (vraag, aanbod, surplus) Het beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

WAARDOOR NEEMT DE VRAAG TOE OF AF?

WAARDOOR NEEMT DE VRAAG TOE OF AF? VRAAG & AANBOD WAARDOOR NEEMT DE VRAAG TOE OF AF? De vraag naar een product kan bepaald worden door: Ø Een toe of afname van de bevolking Ø Een toe of afname van het inkomen Ø Een toe of afname behoeften

Nadere informatie

Product 1 Misconceptie Opbrengst = Winst

Product 1 Misconceptie Opbrengst = Winst Product 1 Misconceptie Opbrengst = Winst Vakdidactiek Algemene Economie, Masters jaar 2 In opdracht van: dhr. Peter Voorend Instituut: Hogeschool van Amsterdam Gemaakt door: Natasha Pers Naam docent: Vak:

Nadere informatie