De paardenhouderij zegt ja tegen zonnepanelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De paardenhouderij zegt ja tegen zonnepanelen"

Transcriptie

1 De paardenhouderij zegt ja tegen zonnepanelen Praktische gids voor ondernemers. Auteur: Dana ten Bokkel Huinink In opdracht van: LTO Noord vakgroep paardenhouderij Onder leiding van: Annet Schrijver & Wim Blokland Pagina 1 van 19

2 Voorwoord Deze praktische gids voor ondernemers is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoeksrapport asbest, energie en zonnepanelen. Dit rapport beschrijft een onderzoek onder hippische ondernemers dat ik heb ontwikkeld in het kader van mijn afstudeerstage bij LTO Noord. Uit het onderzoek blijkt dat de interesse in zonnepanelen groot is onder hippische ondernemers en dat de mogelijkheden voor deze sector minstens zo groot zijn. In deze gids worden een aantal praktische zaken besproken waar aan gedacht moet worden als men overweegt zonnepanelen aan te schaffen. Voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van het onderzoek en het maken van deze praktische gids wil ik de medewerkers en bestuurders van LTO Noord en DGB Energie bedanken die mijn van informatie en kennis hebben voorzien. Dana ten Bokkel Huinink, Dronten 2012 Pagina 2 van 19

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Energiebehoefte, belasting en salderen 6 2. Investering, subsidies en fiscale mogelijkheden Subsidies Fiscale mogelijkheden Overige factoren Keuze in zonnepanelen Systemen Aansluiting Overige factoren Conclusie Advies 17 Pagina 3 van 19

4 Inleiding Naar aanleiding van het onderzoeksrapport; asbest, energie en zonnepanelen is deze gids ontwikkeld. De gids is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek onder 133 hippische ondernemers. Zij hebben aan kunnen geven wat zij de belangrijkste punten en knelpunten vinden als het gaat om investeren in zonnepanelen. Dit is de reden dat een aantal onderwerpen uitgebreider aan bod komen en op andere zaken wat minder diep wordt ingegaan. Uit het onderzoek is gebleken dat 71% van de hippische ondernemers serieuze interesse heeft om te investeren in zonnepanelen of daar al plannen voor heeft. Van de respondenten wil 43 % de investering binnen 5 jaar terugverdienen en vindt 34% 5-7 jaar een acceptabele terugverdientijd. In het onderzoeksrapport staat beschreven dat er binnen de paardenhouderij gemiddeld kwh energie wordt verbruikt per jaar. De uitkomst van de Quickscan (beschikbaar via vraagbundelingzonnepanelen.nl) geeft aan dat de gemiddelde terugverdientijd binnen de sector 6 jaar is en de gemiddelde investering ,-. Terwijl 70% van de ondernemers aangeeft minder te willen investeren. Op de vraag hoe de ondernemers de investering zullen gaan financieren geeft 61% aan eigen middelen te willen gebruiken in combinatie met subsidies en fiscale mogelijkheden. Slechts 14% wil de investering financieren door een lening aan te gaan met de bank. De respondenten geven aan de prijs/kwaliteitverhouding, opbrengst en de vermogensgarantie de belangrijkste factoren te vinden als men zou investeren in zonnepanelen. Pagina 4 van 19

5 De uitkomsten van het onderzoek geven veelal een positieve houding van hippische ondernemers aan tegenover de aanschaf van zonnepanelen. De afweging om wel of geen zonnepanelen aan te willen/kunnen schaffen kent verschillende factoren. De belangrijkste belemmerende factor is de financiering van de investering. Ook de terugverdientijd en gebrek aan vertrouwen in de investeing zijn belangrijke factoren, gevolgd door gebrek aan kennis en een afwachtende houding m.b.t. prijsdalingen in de toekomst. Bij de aanschaf van zonnepanelen komt nogal wat kijken. Daarom zullen bovenstaande factoren en andere in deze gids beschreven worden, om een beeld te schetsen van een aantal belangrijke bijkomstigheden van de investering. Pagina 5 van 19

6 1. Energiebehoefte, belasting en salderen Het energieverbruik is een bepalende factor als het gaan om de keuze voor een zonnepanelensysteem. De gemiddelde paardenhouderij gebruikt op jaarbasis zo n kwh aan energie, variërend van bijna niets tot wel kwh. Voordat zonnepanelen worden aangeschaft is het verstandig ervoor te zorgen dat de hoogte van de energiebehoefte bekend is om de grootte van de installatie te kunnen bepalen. Daarbij is het ook van belang om te bepalen of de gehele energiebehoefte met zonneenergie afgedekt moet worden de keuze wordt gemaakt een gedeelte van de energiebehoefte uit de zonnepanelen-installatie te halen, om de investeringskosten te drukken. Hierbij kan de energiebelasting een belangrijke rol spelen. De gebruiker betaalt namelijk energiebelasting via het schijvensysteem dat in figuur 2.1 is afgebeeld. Figuur 2.1 Energiebelasting naar verbruik kwh Elektriciteit per kwh Tarief in 2012 excl btw Tarief in 2012 incl btw Bedrijven binnen sector 0 t/m ,1140 0, ,2% t/m ,0415 0, ,2% t/m 10 mln 0,0111 0,0134 4,6% Bron: Rijksoverheid Binnen de hippische sector valt het gemiddelde verbruik en het verbruik van 70,2% van de bedrijven in de eerste schijf, waardoor de ROI (Return on Investment) erg voordelig is. Dit komt doordat het in verhouding om een kleine zonnepanelen-installatie gaat waar de relatief grote bedragen van de belasting tijdens het salderen Pagina 6 van 19

7 teruggevraagd kunnen worden. Ten alle tijden is dit natuurlijk afhankelijk van uw energieleverancier. De opbrengst van het terugleveren van energie is afhankelijk van het verbruik, de hoeveelheid die wordt teruggeleverd en de energieleverancier waarbij de ondernemer is aangesloten. Op basis van artikel 31c van de elektriciteitswet 1998 wordt er verplicht om onbeperkt te salderen tot 5000 kwh per jaar. Energieleveranciers zijn dus verplicht om duurzaam opgewekte energie van kleinverbruikers te salderen tot een grens van kilowattuur. Dit betekent dat de teruggeleverde energie mag worden verrekend met de verbruikte energie op hetzelfde net. Voorbeeld Wie kwh stroom afneemt van het energiebedrijf en zelf met zonnepanelen 4000 kwh opwekt en teruglevert aan het energiebedrijf, hoeft slechts voor 4000 kwh afgenomen stroom te betalen. De meeste hippische bedrijven zullen onder de kleinverbruikers vallen met een aansluiting van maximaal 3x80A. Mocht er meer dan kwh per jaar worden teruggeleverd, moet de energieleverancier hier een redelijke terugleververgoeding voor betalen. De hoogte en voorwaarden van deze vergoeding verschillen sterk per energieleverancier. In figuur 2.2 op de volgende pagina zijn de terugleverprijzen en voorwaarden van een aantal leveranciers uitgelicht. Naast de eis dat men een kleinverbruiker is (max. 3x80A), heeft men een elektriciteitsmeter nodig die geschikt is voor terugleverregistratie. Pagina 7 van 19

8 Figuur 2.2: terugleveringsvergoeding per energieleverancier Energielever ancier Salderingsgrens Terugleveringsvergoeding DGB Energie Onbeperkt 100% E.ON 5000 kwh 7 ct per kwh Eneco Max. eigen verbruik 9,2 ct per kwh Greenchoice Onbeperk Leveringstarief incl. btw en EB zoals in het contract tot 1000 kwh, daarboven kaal leveringstarief. Energiedirec t.nl Onbeperkt 100% van het kale leveringstarief Essent 5000 kwh Het kale leveringstarief v.a kwh is de vergoeding 70% van de gem. inkoopprijs (APX gemiddelde) MAIN kwh 80% van het kale leveringstarief Energie NL Energie 5000 kwh Geen NUON 5000 kwh 5,88 ct per kwh Oxxio 5000 kwh Tot 5000 kwh het leveringstarief incl. btw en EB, vanaf 5000 kwh 70% van het kale leveringstarief Bron: Energieleveranciers.nl, gaslicht.com, DGB energie 2012 Sommige energieleveranciers salderen ook boven de wettelijke grens van 5000 kwh per jaar. Dit is interressant voor ondernemers die meer dan 5000 kwh per jaar verbruiken en meer opwekken. Het is belangrijk om in acht te nemen dat aan de terugleververgoeding voorwaarden zijn verbonden. Deze verschillen per energieleverancier en kunnen veel verschil uitmaken. Zo is de salderingsgrens van DGB energie onbeperkt mits men de Pagina 8 van 19

9 zonnepanelen bij deze leverancier afneemt. Als men de zonnepanelen bij een andere leverancier afneemt wordt er 50% van het verbruik 100% gesaldeerd. Voor de andere 50% wordt het kale tarief ex btw minus een halve cent gesaldeerd. Nuon geeft met 5,88 ct de laagste prijs per kwh en Eneco met 9,2 ct de hoogste prijs als terugleververgoeding (september 2012). Pagina 9 van 19

10 2. Investering, subsidies en fiscale mogelijkheden Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn een aantal zaken waar men rekening mee dient te houden. Is er bijvoorbeeld een maximum budget vastgesteld, houd er dan rekening mee dat zonnepanelen verkocht worden naar de opbrengst in wattpiek. Deze wattpiek geeft aan wat de zonnepanelen opbrengen onder ideale omstandigheden. Omdat deze ideale omstandigheden in Nederland bijna nooit gehaald worden, moet het vermogen afgewaardeerd worden. Dit afwaarderen gebeurt met de factor 0,88, waardoor één wattpiek vermogen gelijk staat aan een vermogen van 0,88 watt. Voorbeeld Voor iemand die 8000 kwh energie per jaar verbruikt en 50% van de energie met een zonnepanelen systeem op wil wekken zal een installatie van 4000/0,88= 4545 Wattpiek aan moeten schaffen. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de investeringsprijs van een zonnepanelen-installatie. De hoeveelheid elektriciteit die er benodigd is is hier een voorbeeld van. Ook het soort installatie die men wenst te installeren is van belang. Hierbij is bepalend of het om autonoom systeem gaat of om een installatie die aan het openbare elektriciteitsnetwerk is verbonden, wat wel wenselijk is. Dit omdat de zon niet altijd schijnt en het verbruik sterk kan variëren. Wat de installatie in gunstige tijden teveel levert wordt dan teruggeleverd aan het openbare net en op momenten dat de installatie niet voldoende levert gebruikt men weer stroom van het openbare net. Het zelf installeren van zonnepanelen is uiteraard goedkoper dan het laten doen, vaak heeft dit wel effect op de garantiebepalingen. Als de bereikbaarheid van het dak waarop u de zonnepanelen laat installeren groot is, kan dat voordelig uitpakken voor de kosten. Het gemak waarmee men de Pagina 10 van 19

11 installatie kan uitvoeren is hierbij van belang. Daarnaast kunnen subsidies en eventuele fiscale mogelijkheden van belang zijn. Deze worden besproken in de volgende paragrafen. 2.1 Subsidies De subsidie asbest er af zonnepanelen er op is beschikbaar voor boeren die asbesthoudende daken van hun agrarische bedrijven willen verwijderen en daarvoor in de plaats zonnepanelen installeren. Hiermee probeert Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu twee vliegen in één klap te slaan; het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest saneren en duurzame energie produceren. Er wordt 20 miljoen verdeeld onder de provincies, waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de hoeveelheid agrarische bedrijven in een provincie. Subsidies worden alleen verstrekt voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. De provincies mogen daarnaast hun eigen regelingen treffen wat betreft de verdeling. De subsidieregeling is in werking getreden in oktober 2012 en eindigt op 31 december 2014 Om te controleren welke subsidies een bepaalde gemeente of provincie hanteert, kan men de volgende website raadplegen: Fiscale mogelijkheden In veel gevallen is de investering in zonne-energie aftrekbaar van de inkomstenbelasting en zijn er voor bedrijven nog meer regelingen. Via de Energie Investerings Aftrek (EIA) kan er 41,5% extra van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. De investering moet dan minimaal bedragen en de zonnepanelen mogen niet eerder zijn gebruikt. De EIA kan worden toegepast naast de gewone investeringsaftrek. Gebruik maken van Pagina 11 van 19

12 de kleinschaligheidsaftrek is ook een mogelijkheid. Een voorwaarde is dat er een bedrag tussen de 2.200,- en ,- wordt geinvesteerd in zonnepanelen en andere investeringen voor de onderneming. De hoogte van de aftrek hangt dus af van de totale investeringen binnen een jaar. Als er ook asbesthoudende beplating wordt verwijderd komt de asbest sanering in aanmerking voor de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en VAMIL (willekeurige afschrijving). De hoogte van de aftrek is tevens afhankelijk van de fiscale bedrijfswinst. Via de MIA is 27% van de investeringskosten voor het saneren van asbest af te trekken en met de VAMIL kan het moment van afschrijven vrij worden gekozen. Wordt de asbestsanering gecombineerd met een investering in zonnepanelen op het zelfde dak dan komt ook de investering en zonnepanelen in aanmerking voor de VAMIL. Of de investering uit kan is afhankelijk van onderstaande factoren: De investeringskosten van de panelen De stijging van de stroomprijzen in de toekomst De mate waarin men van de fiscale regelingen gebruik kan maken De mate waarin men de stroom zelf gebruikt of terug levert De mate waarin uw gebruikspatroon aansluit bij uw behoeftepatroon De energieleverancier Eventuele subsidie Deze factoren hebben elk op hun eigen manier invloed op het rendement van de investering. Als de stroomprijzen in de toekomst stijgen is het rendement hoger omdat deze niet of minder hoeven te worden betaald dan wanneer men niet zelf stroom opwekt. Als er gebruik kan worden gemaakt van fiscale mogelijkheden wordt de investering minder hoog. Hetzelfde geldt voor het gebruik maken van subsidies. Als men evenveel stroom opwekt als er verbruikt wordt is dit het voordeligst, er hoeft immers geen stroom gekocht te worden. Pagina 12 van 19

13 3. Praktisch Er zijn veel factoren die invloed hebben op het rendement van een zonnepanelen systeem. In dit hoofdstuk worden praktische invloeden besproken zoals de invloed van temperatuur, soorten panelen, systemen en de aansluiting. 3.1 Keuze in zonnepanelen Er zijn veel factoren die invloed hebben op het rendement van zonnepanelen. Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in wattpiek (Wp). Dit maximale vermogen wordt gemeten onder de ideale omstandigheden voor het rendement van een zonnepaneel. Bij 25 C en een lichtintensiteit van 1000W/m2 presteert een zonnepaneel het best. In de praktijk zullen deze omstandigheden nooit gehaald worden in Nederland. Een zonnepaneel presteert het best in de lente en zomer omdat de zon dan feller schijnt. Het is van belang dat een zonnecel goed geïnstalleerd is, waardoor de afname in vermogen in de herfst en winter relatief beperkt blijft. Als een zonnepaneel warmer dan 25 C wordt is het rendement lager. Dit houdt in dat er ongeveer 0,5% minder elektriciteit opgeleverd wordt per graad celcius boven de 25 C. Het is dus belangrijk dat de zonne-installatie zo geplaatst wordt dat wind voor afkoeling kan zorgen. Ook schaduw is een belangrijke factor tijdens het plaatsen van een zonne-systeem. Als zonnecellen serieel geschakeld zijn werkt het systeem op vermogen van de zwakste schakel. Beschaduwing van één cel leidt in dit geval dus al tot vermindering van opbrengst van het hele systeem. Er zijn verschillende soorten zonnepanelen op de markt bestaande uit monokristallijne zonnepanelen, polykristallijne zonnepanelen en amorfe zonnepanelen. Polykristallijne panelen zijn in Nederland het meest gangbaar omdat deze beter werken bij diffuus licht, waar in Nederland veel sprake van is. Pagina 13 van 19

14 De kwaliteit van zonnepanelen bepalen is een lastige kwestie omdat verschillende panelen eenzelfde vermogen kunnen hebben, en het zelfde uiterlijk. Het is erg belangrijk om een betrouwbare leverancier te vinden die een goed advies kan formuleren tijdens het maken van een keuze. Dat er grote verschillen zijn tussen het rendement van verschillende zonnepanelen is te zien in figuur 3.1. Voor het berekenen van de opbrengst van de verschillende Europese en niet-europese panelen is een objectieve vergelijkingsmethode gebruikt, Polysun 5,4. De methode heeft rekening gehouden met een vermogen van 4400 Wp, vermogenstolerantie, degradatie van het vermogen en de gevoeligheid voor diffuus licht. Bron: duurzaamthuis.nl De grote verschillen tussen de zonnepanelen laten duidelijk zien hoe groot het verschil tussen technisch en daadwerkelijk vermogen van een paneel kan zijn. Daarom is de vermogensgarantie van panelen bij de aankoop een belangrijke factor. 3.2 Systemen Een PV-systeem (Photo-Voltaïsch) bestaat veelal uit een netgekoppeld systeem. Zo n systeem bestaat uit een set Pagina 14 van 19

15 zonnepanelen(liefst aan de zuidzijde) die zonlicht direct omzet in elektriciteit. De opgewekte stroom gaat vervolgens naar de omvormer die van de gelijkstroom een 230V wisselspanning maakt. Deze kan worden aangesloten op het lichtnet. Het is belangrijk om een omvormer van kwaliteit aan te schaffen. Als de opgewekte stroom niet goed of onvoldoende wordt omgezet in wisselspanning heeft dit veel effect op de opbrengst. Keurmerken zoals ECE en CE zijn geen garantie op kwaliteit maar geven wel extra zekerheid. Een andere optie is een autonoom systeem. Deze systemen worden minder gebruikt en onderscheiden zich doordat ze niet op een stroomnet worden aangesloten. De door de panelen geproduceerde stroom word dus direct verbruikt, of opgeslagen in accu s. Dit systeem belast het milieu door de het gebruik van accu s en beperkt de hoeveelheid stroom die er opgeslagen kan worden. 3.3 De aansluiting Een ander belangrijk punt in de aanschaf van zonnepanelen is de huidige aansluiting. Veelal hebben bedrijven met een laag energieverbruik en onvoldoende hoge afzekering in de meterkast om het gehele verbruik op te wekken. De afzekering is afgestemd op de pieken die ontstaan in het energieverbruik van een bedrijf. Zonnepanelen kunnen in de zomer voor een hoge piek zorgen, waardoor de zekering uit kan slaan. Het aantal Wp van de panelen moeten daarom op de afzekering afgestemd worden. Een mogelijkheid is om de afzekering te verzwaren, hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Deze acties mogen enkel door de netberheerder uitgevoerd worden. Tevens zullen hierdoor de jaarlijkse kosten voor het gebruik van het net omhoog gaan met een bedrag van ongeveer 300,- Pagina 15 van 19

16 3.4 Overige factoren Naast de beschreven factoren zijn er nog een aantal dingen om rekening mee te houden voorafgaand aan het plaatsen van een zonnepanelen systeem. Zo moet bijvoorbeeld het dak beoordeeld worden. Deze moet groot genoeg zijn om een aantal panelen op te monteren. Ook vereisen verschillende daken een verschillend montagesysteem, waarbij de kosten uiteraard ook variëren. Zo vereisen golfplaten een duurder systeem dan bijvoorbeeld damwand, puur omdat er meer montagemateriaal benodigd is. Ook de hoogte van het gebouw speelt een rol. Hoe hoger het gebouw, hoe sterker de wind is en hoe meer druk er op de panelen komt te staan. Pagina 16 van 19

17 4. Conclusie Bij een investering in zonnepanelen komen veel verschillende aspecten aan de orde. De energiebehoefte is een belangrijke factor bij de keuze in een PV-systeem. Hierbij is de belastinggroep waarin men valt belangrijk en de mogelijkheid tot salderen. Deze zijn tevens van invloed op de investering in zonnepanelen. Bij het investeren in zonnepanelen kan gebruik worden gemaakt van subsidies en fiscale mogelijkheden zoals de EIA, MIA, VAMIL en de kleinschaligheidsaftrek. Ook de keuze in zonnepanelen is belangrijk omdat deze in kwaliteit sterk van elkaar verschillen. Daarnaast zijn er veel factoren die invloed hebben op de opbrengst van het PVsysteem. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld de omvormer, de huidige aansluiting, de dakconstructie en de hoogte van het dak. Pagina 17 van 19

18 5. Advies Doordat er veel verschillende zaken zijn waarop men dient te letten voor het investeren in zonnepanelen is het verstandig om zich goed in te lezen in het onderwerp en een adviseur te raadplegen. Tevens omdat de investering per bedrijf uiteenloopt en zelfs een investering in eenzelfde systeem bijna nooit dezelfde opbrengst oplevert of eenzelfde investering vereist is een goede voorbereiding belangrijk. Dit wordt veroorzaakt door de sterk bedrijfsspecifieke aspecten die van invloed zijn op de investering, het PV-systeem, installatie en opbrengst. Er zijn een aantal zaken waar men zich zelf in kan verdiepen zoals de globale berekeningen (uit te voeren via vraagbundelingzonnepanelen.nl) en het kiezen van een betrouwbare zonnepanelen-installateur. Doordat er veel media aandacht en interesse vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven is voor zonnepanelen zijn er de laatste jaren veel bedrijven bijgekomen die zich bezighouden met activiteiten rond het installeren van zonnepanelen. Logischerwijs is er veel verschil in prijs en kwaliteit tussen de verschillende bedrijven. Voor het selecteren van een betrouwbare installateur zijn de volgende tips geselecteerd: 1. Offertes: vraag bij diverse installateurs een offerte aan, de prijs (maar ook kwaliteit) kan sterk verschillen. Hierbij is het verstandig om te letten op eventuele keurmerken zoals het CE keurmerk, IEC certificaat, ISO, RoHS en TUV. 2. Voorlichting: Men dient zich goed voor te laten lichten over de investering door een (onafhankelijk) gespecialiseerd adviseur. Het type zonnepanelen is hierbij belangrijk. De monokristallijne zonnepanelen wekken meer energie op maar zijn tevens duurder. Pagina 18 van 19

19 In Nederland worden voor het overgrote deel polykristallijne panelen gebruikt. 3. Voorwaarden: er gelden verschillende voorwaarden per bedrijf wat betreft de zonnepanelen installatie. Hierbij is de vermogensgarantie een belangrijke factor. Ook de voorwaarden van uw energieleverancier zijn belangrijk wat betreft het salderen van de duurzaam opgewekte energie. De garantie op de zonnepanelen beslaat meestal zo n 25 jaar. Let tevens op het aantal jaren waarin het bedrijf al in de markt opereert. Een bedrijf met een goede garantie, die zo overschakelt naar een andere naam is een garantieloze onderneming. Pagina 19 van 19

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Zonne-energie in de landbouw

Zonne-energie in de landbouw Zonne-energie in de landbouw Programma 20.00 uur 20.10 uur 21.10 uur 21.25 uur 21:50 uur 22.15 uur Opening bijeenkomst Mogelijkheden van zonnestroom (Wouter Veefkind) PAUZE Rekenen aan rendement (Monique

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied Koen Nieuwenhuis Advies-specialist voor het Buitengebied Kort voorstellen Problematiek asbestdaken Wetgeving Tijdig voorsorteren 2024 Subsidiemogelijkheden Zonnepanelen ja of nee? De Asbesttrein 1-1-2016

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Salderingsoverzicht Particulieren

Salderingsoverzicht Particulieren Salderingsoverzicht Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

Zonnige en zuinige toekomst? Roodeschool, 20 maart 2013

Zonnige en zuinige toekomst? Roodeschool, 20 maart 2013 Zonnige en zuinige toekomst? Roodeschool, 20 maart 2013 Programma 20.00 uur Opening bijeenkomst 20.05 uur Toelichting op het Programma (Gerard van Drooge) 20.10 uur Energiebesparing (Johannes Zijlstra)

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst

Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst 25 maart Sint Annaparochie Programma 20.00 uur Opening bijeenkomst en toelichting op het Programma 20.10 uur Energiebesparing (Greet Ruitenberg) 20.45 uur

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop. Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra

KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop. Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra 1 Programma Opening bijeenkomst en toelichting op het Programma 5 min Toelichting

Nadere informatie

Zonnestroom in de agrarische sector

Zonnestroom in de agrarische sector Zonnestroom in de agrarische sector Wouter Veefkind wveefkind@projectenltonoord.nl Projecten LTO Noord T 088 888 66 44 Over zonnepanelen Klik om een titel te maken Inhoud presentatie Waar op letten bij

Nadere informatie

Zonnestroom interessant voor u?

Zonnestroom interessant voor u? Zonnestroom interessant voor u? Johan Schuitemaker jschuitemaker@lto-energie.nl Stroomverbruik per sector stijgt (in kwh) En wat doen de stroomtarieven? 2013 Zonnestroom, een kwestie van rekenen Techniek

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

Installatiebedrijf Walraven & Zn. Tel.: 0172-611626 info@walravenenzn.nl Zuidzijde 11 Fax.: 0172-616458 www.walravenenzn.nl 2411 RP Bodegraven

Installatiebedrijf Walraven & Zn. Tel.: 0172-611626 info@walravenenzn.nl Zuidzijde 11 Fax.: 0172-616458 www.walravenenzn.nl 2411 RP Bodegraven Installatiebedrijf Walraven & Zn. Tel.: 0172-611626 info@walravenenzn.nl Zuidzijde 11 Fax.: 0172-616458 www.walravenenzn.nl 2411 RP Bodegraven PV-systemen Groene energie is de laatste jaren aanzienlijk

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen

Alles over Zonnepanelen Alles over Zonnepanelen Tips & Tricks over: subsidies salderen installatie Handige gids bij het vinden van de juiste zonnepanelen Dit boek heeft me goed op weg geholpen 1 Inhoudsopgave Alles over zonnepanelen

Nadere informatie

Bespaartips. 1 persoon 2317 2 personen 3424 3 personen 4092 4 personen 4604 5 personen 5292 6 personen 5430

Bespaartips. 1 persoon 2317 2 personen 3424 3 personen 4092 4 personen 4604 5 personen 5292 6 personen 5430 Zonnepanelen Agenda Bespaartips Wat zijn de materialen in zonnepanelen Wattpiek Dakoriëntatie Uitgangspunten aanschaf zonnepanelen Teruglevering (salderen) Wanneer betaal je niet teveel Wat betaal je als

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon Handleiding versie 205 Softwareversie 3.2 Handleiding Toon Zon Woord vooraf Voor Toon-klanten met zonnepanelen is er Zon op Toon. Met deze uitbreiding heeft u onder meer actueel inzicht in hoeveel energie

Nadere informatie

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech informatiebrochure pv-systemen Stetech BV - Nijverheidsweg 27-9482WB - Tynaarlo - T.0592-541597 - F.0592-542433 - info@stetech.com

Nadere informatie

Zonne-energie; rendabel voor u? Zelhem, 7 februari 2013

Zonne-energie; rendabel voor u? Zelhem, 7 februari 2013 Zonne-energie; rendabel voor u? Zelhem, 7 februari 2013 Programma 20.00 uur Opening bijeenkomst 20.05 uur Toelichting op het Programma (Auke Jan Veenstra) 20.10 uur (On)mogelijkheden van zonnestroom (Auke

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

Vooronderzoek Zonnepanelen VvE Mauritius Augustus Jan Klootsema

Vooronderzoek Zonnepanelen VvE Mauritius Augustus Jan Klootsema Vooronderzoek Zonnepanelen VvE Mauritius Augustus 2012 Jan Klootsema Aanleiding Zonnepanelen Meer en meer VvE s hebben interesse in zonnepanelen. De stroom die wordt opgewerkt wordt gebruikt voor de collectieve

Nadere informatie

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie?

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie? Informatiebrochure mei 2016 ZONNEPANELEN Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! INHOUDSOPGAVE Werking zonnepanelen Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen installatie Zonnepanelen op een plat dak Zonnepanelen

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

123zonnepanelen vergelijken.nl

123zonnepanelen vergelijken.nl 123zonnepanelen vergelijken.nl Zonnepanelen kopen Waar moet ik op letten bij het kopen van zonnepanelen? Checklist voor het bellen naar leveranciers en beoordelen van offertes. Dit E-book geeft u informatie

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen!

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Web pagina : www.installatietechniekdwcschoutens.nl E mail : its@brunssum.net Zonne-energie Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Hoe werkt Zonnestroom? Voor het opwekken van zonnestroom heb je nodig:

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Handleiding Asbest eraf, zonnepanelen erop

Handleiding Asbest eraf, zonnepanelen erop Handleiding Asbest eraf, zonnepanelen erop Inhoudsopgave 1 Asbest eraf..3 2 Zonnepanelen erop...4 2.1 Check vooraf..4 2.2 Keuze..5 2.3 Uitvoering 6 2.4 Regie door HavenLand.7 Vertrouwelijk behandelen

Nadere informatie

Duurzaam Soesterkwartier

Duurzaam Soesterkwartier Duurzaam Soesterkwartier Inhoudsopgave: Zonne-energie overzicht dia 1) Zonnepaneel installatie 2) Opstelling zonnepanelen 3) Opbrengst installatie 4) Opbrengst voor eigen gebruik 5) Panelen onderhouden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Samen verdien je meer in de SRE regio

Samen verdien je meer in de SRE regio Asbest eraf, Zonnepanelen erop Samen verdien je meer in de SRE regio Ruud Hoosemans (Z)LTO Programmamanager Asbestsanering November 13 www.zlto.nl/asbest De wereld van Asbest Asbestanering is van belang!

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP 3 juli 2013 Johan Martens - architect 06-20993941 - jmartens@arvalis.nl Maurice Wolters - bedrijfsadviseur energie en tuinbouw 06-14669886 - mwolters@arvalis.nl

Nadere informatie

Algemeen en Organisatie

Algemeen en Organisatie Welkom! Programma 20:00 Deel 1 Algemeen en Organisatie Techniek 20:45 Pauze 21:00 Deel 2 Plan van Aanpak Voorbeelden en RIC Gemeente Raalte: Duurzaamheidslening Vragen 22:00 Afsluiting Algemeen en Organisatie

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg'

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Zonne-energie installatie Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Basisgegevens Voorbeeldberekening EIA 2016 Rechtsvorm K.I.A. aftrek Aantal vrije m2 beschikbaar punt dak Aantal

Nadere informatie

(Stoute) Saldering Zonnepanelen veroveren Nederland: BRAAFschiks en STOUTschiks! Rogier Coenraads en Anne Stijkel Evenement HIER Opgewekt

(Stoute) Saldering Zonnepanelen veroveren Nederland: BRAAFschiks en STOUTschiks! Rogier Coenraads en Anne Stijkel Evenement HIER Opgewekt (Stoute) Saldering Zonnepanelen veroveren Nederland: BRAAFschiks en STOUTschiks! Rogier Coenraads en Anne Stijkel Evenement HIER Opgewekt Amersfoort, 15 november 2012 BRAAF Direct verbruik De waarde van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart.

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart. Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart 3 oktober 2013 Welkom & aanleiding 19:30 Groen Zonnig Hoorn Zonnepanelen: wat

Nadere informatie

Zonnepanelen op boerderijen STICHTING IJSSELHOEVEN

Zonnepanelen op boerderijen STICHTING IJSSELHOEVEN Zonnepanelen op boerderijen Niet op monumenten? Zonnepanelen op boerderijen Vrijkomende agrarische bebouwing Asbest sanering Energie transitie Gasloos maken grote boerderijen Grootschalige zonne energie

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024

Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024 Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024 Ruud Hoosemans ZLTO Adviseur Markt & Keten LTO Programmamanager Asbestsanering Januari 13 Voor asbest saneren [+ Zonnepanelen!] Gezamenlijke

Nadere informatie

ZonneEnergie voor Thuis

ZonneEnergie voor Thuis ZonneEnergie voor Thuis Programma 20:00 22:00 Welkom Introductie ReestdalEnergie ZonneEnergie: het hoe en waarom Pauze ZonneEnergie van ReestdalEnergie Afsluiting Vragenvuur Reestdal Duurzame Energie

Nadere informatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 162513 / 2497011 1 Over EnergiekLeiden De non profit organisatie EnergiekLeiden is een burgerinitiatief dat streeft naar een Leidse

Nadere informatie

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst Projectsamenvatting In deze samenvatting wordt een kort beeld gegeven van de mogelijkheden voor zonnepanelen op het gebouw van BLTC te Bunnik. Uit de analyse blijkt een installatie van 15 zonnepanelen

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

zonnepanelen Naam: Sadettin Tunç, Jannes van Sinderen, Joran van Reede Datum: Cohort: 2017 Klas: mbgoo17b4 Opdracht: Bieschboshal

zonnepanelen Naam: Sadettin Tunç, Jannes van Sinderen, Joran van Reede Datum: Cohort: 2017 Klas: mbgoo17b4 Opdracht: Bieschboshal BE-5 zonnepanelen Naam: Sadettin Tunç, Jannes van Sinderen, Joran van Reede Datum: 22-05-2019 Cohort: 2017 Klas: mbgoo17b4 Opdracht: Bieschboshal Inhoud Is er een subsidie ter beschikking om de aanschaf

Nadere informatie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Market Pro is de officiële dealer van Nord Solar panelen in de Benelux Wie zijn wij? Market Pro BV is de officiële dealer van Nord Solar GmbH

Nadere informatie

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 26-06-2013

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 26-06-2013 Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM Asbest eraf, zonnepanelen erop! 26-06-2013 Asbest eraf, zonnepanelen erop HARTELIJK WELKOM Mark Ormel namens Oost-Achterhoek-Berkelland-Lochem- Bronckhorst-Doetinchem

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

ZONNEPANELEN. Goed voor uw portemonnee. en het milieu!

ZONNEPANELEN. Goed voor uw portemonnee. en het milieu! ZONNEPANELEN Goed voor uw portemonnee en het milieu! Thuis in de buurt Zonnepanelen... Tiwos wil de woonlasten van haar huurders nu en in de toekomst betaalbaar houden. Besparen op energiekosten draagt

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Brochure Zoek de zon op april 2012

Brochure Zoek de zon op april 2012 Brochure april 2012 Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project.... Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt als u meedoet

Nadere informatie

Zonnepanelen en zonneboilers

Zonnepanelen en zonneboilers Zonnepanelen en zonneboilers techniek, randvoorwaarden en financieel Frank Zegers ES Consult, Wageningen 0 - Energiebehoefte van een huishouden zonneboiler zonnepanelen 20%# 22%# 58%# Elektra((kWh(e)(

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Meer wooncomfort en minder energieverbruik door optimaal te profiteren van de zon

Meer wooncomfort en minder energieverbruik door optimaal te profiteren van de zon Meer wooncomfort en minder energieverbruik door optimaal te profiteren van de zon voltalimburg.nl/zonne-energie ... als de zonnepanelen op uw eigen woning liggen, dan vallen de zonnepanelen vaak onder

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. 3 juli 2013

Informatieavond Zonnepanelen. 3 juli 2013 Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker Peter Molenaar Arnoud Kevenaar 3 juli 2013 Agenda 19:30 Aanvang Aanleiding & Mogelijkheden Groen Zonnig Oldenzaal Zonnepanelen: wat nodig? Van Maatwerkbezoek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Ontdek de voordelen van de zon. Onafhankelijk Verzekerd van het gebruik van schone stroom die u zelf opwekt. Besparen Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM

IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM 1 Glas-glas, glas-folie, monokristallijn, polykristallijn, amorfe Een zonne-energiesysteem kopen kan lastig zijn.

Nadere informatie

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL Saldering Wido van Heemstra Agentschap NL De wetgeving nu 2 Wat verstaan we onder salderen? In de wet wordt dit woord nergens gebruikt, dus verschillende interpretaties en misverstanden mogelijk Belangrijkste

Nadere informatie

Haal de zon in huis! Zonnepanelen De Leyens. Informatie voor huurders van Vidomes

Haal de zon in huis! Zonnepanelen De Leyens. Informatie voor huurders van Vidomes Haal de zon in huis! Zonnepanelen De Leyens Informatie voor huurders van Vidomes Inhoudsopgave Zonnepanelen 3 Waarom kiezen voor zonnepanelen? 3 De voordelen 3 Hoe werken zonnepanelen? 4 Andere praktische

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar)

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) Informatieavond Zonnepanelen Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 Agenda Informatieavond 19:30 Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem.

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING Zie de leidraad op

WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING Zie de leidraad op WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 29-05-2017 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

Onderzoeksrapport ASBEST, ENERGIE EN ZONNEPANELEN OP HIPPISCHE BEDRIJVEN

Onderzoeksrapport ASBEST, ENERGIE EN ZONNEPANELEN OP HIPPISCHE BEDRIJVEN Onderzoeksrapport ASBEST, ENERGIE EN ZONNEPANELEN OP HIPPISCHE BEDRIJVEN Dana ten Bokkel Huinink In opdracht van: LTO Noord vakgroep paardenhouderij Onder begeleiding van: Annet Schrijver & Wim Blokland

Nadere informatie

Zonnepanelen, wat U moet weten

Zonnepanelen, wat U moet weten 8-3-2014 GPI Elektrotechniek Zonnepanelen, wat U moet weten Fiscale voordelen GPI Elektrotechniek Fresialaan 5 6851 TH Huissen 026-4423257 Voordelen Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Natuurkracht. Samen met Natuurmonumenten en Greenchoice de natuur als bron van energie koesteren en beschermen

Natuurkracht. Samen met Natuurmonumenten en Greenchoice de natuur als bron van energie koesteren en beschermen Natuurkracht Samen met Natuurmonumenten en Greenchoice de natuur als bron van energie koesteren en beschermen Introductie Samenwerking Natuurmonumenten & Greenchoice Wij bundelen onze krachten met als

Nadere informatie