Genealogie van de familie Van Polanen Petel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genealogie van de familie Van Polanen Petel"

Transcriptie

1 Genealogie van de familie Van Polanen Petel E.J.C. Boutmy de Katzmann m.m.v. A.P. Intveld en W.J.A. Kellner Wapen Gevierendeeld: I op zilver drie zwarte wassenaars (2-1); II op zwart drie gouden gesteelde plompebladen (2-1); III op goud een beurtelings gekanteelde zwarte schuinbalk; IV op zilver een klimmende zwarte leeuw. Helmteken: een zwarte wassenaar tussen een vlucht van zilver en zwart. Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver. Dit wapen 1 werd in 1847 gevoerd door Oscar van Polanen Petel ( ), asistent-resident van Bandjarnegara, en komt nagenoeg overeen met het wapen dat staat afgebeeld op een portret (olie op doek, 78.4 x 62.2 cm., toegeschreven aan Charles Howard Hodges) van diens grootvader maternel Mr. Rogier Gerard van Polanen ( ). Het laatstgenoemde wapen toont in het derde kwartier in goud een beurtelings gekanteelde rode schuinbalk. Het wapen in het eerste kwartier is dat van de middeleeuwse riddermatige geslacht Van Polanen, hetgeen een aanwijzing is dat Mr. R.G. van Polanen pretendeerde daarvan af te stammen. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, valt te bezien. Zijn oudst bekende voorvader is Frans Jansz. van Polanen uit Rotterdam, die in dienst van de V.O.C. naar Nederlandsch-Indië vertrok. Hij was meesterknecht der timmerlieden op het eiland Onrust toen hij op 18 augustus 1682 aldaar werd aangesteld als baastimmerman. De familie Petel in Frankrijk voerde in zilver drie rode sterren. Inleiding Begin negentiende eeuw stond de familie in Nederlandsch-Indië bekend als Petel de Vaugarny. Ondanks uitgebreid onderzoek in Frankrijk werden geen personen 133

2 met deze samengestelde geslachtsnaam gevonden. Uiteindelijk slaagde de heer Nuss de Rijk te Parijs erin de afstamming van de familie vast te stellen (zie de eerste drie generaties in onderstaande genealogie), waarvoor ik hem van harte dank. Deze gegevens zijn eveneens terug te vinden op Geneanet. Hieruit bleek dat de vader van de stichter van de Indische tak (generatie III in onderstaande genealogie) heer van Vaugarny was en dat de familie zich dus Petel de Vaugarny kon noemen. Bij gouvernementsbesluiten van 25 september 1836, nr. 83 en 7 september 1847, nr. 13 verkreeg het echtpaar Petel de Vaugarny-Van Polanen voor hun zonen vergunning zich te noemen en te schrijven Van Polanen Petel. De onderstaande genealogie is grotendeels gebaseerd op een getypte fragmentgenealogie in de collectie Oost-Indische bronnen, de aantekeningen op de naam Van Polanen Petel in de collectie Bloys van Treslong Prins, de collectie Indische fiches en de collectie Familieadvertenties, alle bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Voorts werd een groot aantal aanvullende gegevens ontvangen van mevrouw T. Kroesen- Brugman, mevrouw V. Cézard, 2 M. Etmans, L. Janssen, mevr. M. McCarty, R.G. de Neve, H. van Oosten, mevrouw E. Klaassen-van Polanen Petel, J. van Polanen Petel, mevrouw K. Richard, mevrouw W. Etmans-Rijpstra en T. de Vroom. Genealogie I. Jean Petel, ged. Rouen 1 jan (zn. van Jean Petel en (tr. Rouen 31 jan. 1665) Marie Fontaine), kaperkapitein en reder, overl. Saint-Servan (Bretagne) 9 en begr. ald. 10 sept. 1746, tr. 1e Saint-Servan 16 jan Laurence Lenart, geb. [onbekend], overl. [onbekend], dr. van [onbekend]; tr. 2e [plaats onbekend] 5 juli 1707 Jacquotte Perrine Leclerc, geb. [onbekend], overl. Saint-Mâlo (Bretagne) 1708, dr. van [onbekend]; tr. 3e Saint-Enogat (Bretagne) 16 aug Jeanne Bertranne le Marchand, geb. Saint-Mâlo 12 dec. 1699, overl. Saint-Mâlo 24 april 1762, dr. van Nicolas le Marchand en Elisabeth Mauny. Uit het derde huwelijk: II. Jean Louis Michel Petel, heer van Vaugarny, geb. Saint-Mâlo 25 aug. 1730, stalmeester, reder, overl. dec. 1783, tr. 1e Saint-Mâlo 13 mei 1749 Marie Thérèse Jeanne Walsh de Valois, ged. Saint-Mâlo 31 dec. 1728, overl. [plaats onbekend] in of voor 1777, dr. van Jacques Walsh de Valois en Scolastique Julienne Françoise Breget; tr. 2e Saint-Servan 7 jan Ursule Schiffman, geb. [plaats onbekend] 1752, overl. Saint-Servan 24 mei 1786, dr. van Gaspard Schiffman en Anne Barbe Henerin. Uit het tweede huwelijk: III. Louis Auguste Jean Petel [de Vaugarny], geb. Saint-Mâlo 25 febr. 1777, koper 3 van het particuliere land Pondok Jagong 30 okt. 1807, medeeigenaar van de brik Kopenhagen (120 ton, twee kanonnen van zes en zes kanonnen van twaalf pond), 4 lid van de Subcommissie van Landbouw in de 134

3 residentie Pekalongan 1829, 5 overl. Penoembing (Bataviase Ommelanden) 3 aug. 1856, tr. Batavia (huwelijkse voorwaarden ald. voor nots. J.N. Michell 18) 19 april 1807 Sara Johanna van Polanen, geb. Bordeaux 1784/1785, 6 eigenares van het particuliere land Penoembing (later overgegaan aan de erven Wassink), overl. Batavia 6 april 1846, dr. van Mr. Rogier Gerard van Polanen, minister-resident van de Bataafse Republiek in de Verenigde Staten van Amerika , raad van politie van de Kaapkolonie , vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia , agent van het Indische gouvernement in de Verenigde Staten , raad-extraordinair van Nederlandsch-Indië , en Helena Wilhelmina de Vos en wed. van Etienne Firmin Pérot. 7 Uit dit huwelijk: 8 1. Auguste Henry, volgt IVa (tak A). 2. Sophie Adèle Hélène Petel, geb. Batavia 9 aug en ged. ald. 4 febr (get.: Raphael Jauffret, Gertrude Adriana van Polanen), overl. [Baden- Baden?] 4 okt. 1845, tr. Pekalongan 25 febr Nicolas Sigisbert Cézard, geb. Nancy 12 juli 1797, commanditair vennoot van de firma G. Suermondt (1854), overl. Nancy 9 febr. 1891, zn. van François Sigisbert Cézard en Marie Elisabeth Claudine Martinet, hij hertr. Nancy 9 juni 1847 zijn schoonzuster Malvina Antoinette Petel (generatie III, sub 8). 3. Louisa Georgine Petel, geb. Batavia 10 jan. en ged. ald. 23 juni 1811 (get.: Jean Michel van Beusechem, Petronella Georgette Augustine Jauffret), overl. Semarang 21 okt. 1845, tr. Pekalongan 25 febr Martinus Hendrikus Halewijn (R.N.L.), geb. Utrecht 1795, achtereenvolgens resident van Batavia, 9 directeur der producten en civiele magazijnen, 10 directeur der middelen en domeinen, 11 resident van Pekalongan, 12 thesaurier 13 en bestuurslid 14 van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, overl. a/b van het schip Prins van Oranje tijdens de reis naar Nederland 30 okt. 1845, zn. van Martinus Halewijn en Elisabeth Francisca Bouman. 4. Oscar, volgt IVb (tak B). 5. Elisa Carolina Petel, geb. Batavia, h. Bergzicht 23 febr. en ged. ald. 7 dec (get.: Johan Frederik Arnold, Geertruida Frederica Carolina Neun), overl. Hyères (Var, F.) 29 dec Henry Leonce, volgt IVc (tak C). 7. Edouard, volgt IVd (tak D). 8. Malvina Antoinette Petel, geb. Batavia 25 mei 1818 en ged. ald. 10 okt (get.: de moeder, Antoine le Marchand), overl. Houdemont (Meurtheet-Moselle, F.) 15 sept. 1862, tr. 1e Batavia 6 april 1837 Benoît Gernaert, geb. Riquet (Haute Garonne, F.) omstr. 1797, consul van Frankrijk te Canton (China) , Ridder in het Legioen van Eer, overl. Brussel 7 april 1843, zn. van [onbekend]; tr. 2e Nancy 9 juni 1847 haar zwager Nicolas Sigisbert Cézard (zie bij generatie III, sub 2). 9. Cornelia Wilhelmina Petel, geb. Batavia 19 aug. en ged. ald. 10 okt (get.: Guillaume Elie Teisseire, Louisa Frederica Geertruida von Bilfinger), overl. Batavia 30 sept. 1845, tr. Batavia 3 okt Louis Benjamin Charles 135

4 Sanier, geb. La Rochelle 1810, koopman te Batavia, samen met zijn zwager Cézard (generatie IV, sub 8) commanditair vennoot van de fa. G. Suermondt & Co. (1854), overl. (Frankrijk) 22 dec. 1858, zn. van Charles Christophe Sanier en Marie Louise Adelaïde Chessé. 10. Louis Bernard, volgt IVe (tak E). 11. George Frederik, volgt IVf (tak F). 12. Mathilde Hélène Petel, geb. Batavia 4 maart en ged. ald. 13 juni 1824 (get.: de vader, Louisa Wilhelmina Frederica Geertruida von Bilfinger), overl. Bandoeng 22 juni 1902, tr. Bandjarnegara 2 sept Pieter Jacob Dammers, geb. Amsterdam 23 juli 1820, overl. Paijacombo (Padangse Bovenlanden) 21 juni 1860, zn. van Pieter Jacob Dammers en Johanna Catharina Schlegel. Tak A IVa. Auguste Henry Petel, 15 geb. Batavia 19 febr. 1808, handelaar te Manilla, overl. Parijs 17 okt. 1890, tr. 1e [plaats onbekend] in of vóór 1833 Clémentine Marie Christine de Lassaulx, geb. [onbekend], overl. [plaats onbekend] in of vóór 1851; tr. 2e [plaats onbekend] in of na 1851 Felicia Olazo, geb. [onbekend], overl. [plaats onbekend] 12 aug. 1896, zn. van [onbekend]. Uit het eerste huwelijk: 1. Emma Petel, geb. Parijs 16 juli 1833, overl. Bordeaux [datum onbekend], tr. Nancy 20 jan Stanislas de Vaudrecourt, geb. [plaats onbekend] 1827, overl. [onbekend], zn. van Charles François Stanislas de Vaudrecourt en Marguerite Hélène Thory de la Fosse. Uit het tweede huwelijk: 2. Joaquin Alfred Petel, geb. Manilla 24 aug. 1854, overl. Pampanga (Filippijnen) 20 april 1937, tr. [onbekend] Tomasa Manuel, geb. [onbekend], overl. [plaats onbekend] 7 jan. 1908, dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk zeven zonen (waaruit een omvangrijk nageslacht op de Filippijnen) en drie dochters. Tak B (uitgestorven 1938) IVb. Oscar van Polanen Petel, geb. Batavia 5 juni 1812 en ged. ald. 30 mei 1813 (get.: Pierre François Riquet, Geertruida Adriana van Polanen), achtereenvolgens surnumerair ambtenaar (geplaatst in achtereenvolgens de residenties Pekalongan en Kedoe), 16 controleur 3e klasse (geplaatst in de residentie Kedoe), 17 controleur 2e klasse (geplaatst in de residentie Kedoe) 18 en controleur 1e klasse (geplaatst in achtereenvolgens de residenties Kedoe en Soerabaja) 19 bij de landelijke inkomsten en cultures, assistent-resident van achtereenvolgens Bandjarnegara (Banjoemas), 20 Keboemen (Bagelen), 21 Malang (Pasoeroean) 22 en Krawang, 23 en tenslotte resident van Bantam, 24 Ridder 2e klasse in de Orde van de Koninklijke Kroon (Pruisen) (toestemming bij K.B. van 12 juni 1863, nr. 79), overl. Batavia 136

5 21 sept. 1876, tr. Magelang (Kedoe) 9 aug Elisabeth Christina Adriana Aletta Keuchenius, geb. Batavia 4 april 1819, overl. Batavia 18 april 1900, dr. van Willem Adriaan Keuchenius en Maria Christina de Man. Zijn erkende zoon (ex matre de Javaanse vrouw Mina): 1. Eduard van Polanen Petel, geb. Magelang (Kedoe) 25 mei 1832 en erk. Banjoemas 1848, 25 korporaal-kadet, overl. Geertruidenberg 30 juni Louisa Betje van Polanen Petel, geb. Magelang 4 dec. 1834, erk. Keboemen 1853, overl. Soerakarta 5 febr. 1883, tr. Malang 7 okt James Thomas Joseph/Justus 27 White, geb. [onbekend], overl. Batavia 3 april 1906, zn. van Justus Thomas White en Margaretha Charlotte Manuel. Uit het huwelijk: 3. Willem Johan Christiaan Lodewijk van Polanen Petel, geb. Semarang 26 aug. 1838, tweede luitenant bij het korps genie en sappeurs O.I.L. 1858, vertrek naar Nederlandsch-Indië vanuit Havre de Grace a/b van het schip Alphonse N. Cézard, aankomst te Batavia 1859, wegens lichamelijke ongeschiktheid tijd. op non-actief gesteld 1862, eerste luitenant 1863 en vervolgens met tweejarig verlof naar Nederland tot herstel van gezondheid, 28 overl. a/b van het schip Louise 12 dec Charles Antoine van Polanen Petel, geb. Magelang (Kedoe) 26 juni 1840, overl. Magelang 4 nov Caroline Louise van Polanen Petel, geb. Magelang (Kedoe) 6 juni 1842, overl. Batavia 26 juli 1862, tr. Poerwokerto (Krawang) 16 juli 1861 Karel Lodewijk Pfeiffer (R.N.L.), geb. Delft 4 april 1834, tweede luitenant bij het korps genie en sappeurs O.I.L. 1852, eerste luitenant 1856, kapitein 1861, majoor 1869, luitenant-kolonel 1872, sous-chef der generale staf 1874, kolonel en chef der generale staf 1876, generaal-majoor en hoofd van de tweede afdeling van het Departement van Oorlog 1879, luitenant-generaal en commandant van het O.I.L. en chef van het Departement van Oorlog 1883, eervol ontslag 1887, commandeur in de Orde van de Witte Olifant van Siam, 29 overl. s-gravenhage 16 april 1901, zn. van Frederik George Pfeiffer en Jeannette Janssen, hij tr. 2e Serang (Bantam) 30 mei 1864 zijn schoonzuster Adriana Antoinette van Polanen Petel (generatie IVb, sub 7). 6. Oscar van Polanen Petel, geb. Soerabaja 24 juli 1844, overl. Soerabaja 19 april Adriana Antoinette van Polanen Petel, geb. Soerabaja 24 okt. 1845, overl. s-gravenhage 7 dec. 1930, tr. Serang (Bantam) 30 mei 1864 haar zwager Karel Lodewijk Pfeiffer (zie bij generatie IVb, sub 5). 8. Mathilde Louise Hélène van Polanen Petel, geb. Bandjarnegara (Banjoemas) 16 juli 1848, overl. s Gravenhage 25 nov. 1922, tr. Batavia 24 juni 1869 Arnoud Jacob de Bordes, geb. Amsterdam 31 juli 1843, makelaar te Batavia, directeur van de Crediet- en Handelsvereniging Banda te Amsterdam, overl. Haarlem 16 nov. 1908, zn. van Willem Johan de Bordes en Sara Elisabeth van der Vies. 137

6 Uit dit huwelijk (o.a.): Oscar de Bordes, geb. Batavia 14 febr. 1872, agent van de Escompto Maatschappij, overl. Zutphen 22 april 1943, tr. Meester Cornelis 28 mei 1903 Elisabeth Oscardine Dinger, geb. Batavia 11 dec. 1876, overl. Berlijn 20 april 1945, dr. van Jan Dinger en Elisabeth Malvina Ernestina van Polanen Petel (generatie IVb, sub 12). 9. Jean Louis Auguste van Polanen Petel, geb. Keboemen (Bagelen) 20 febr. 1853, overl. Keboemen 23 april Nicolaas Jules César van Polanen Petel (R.M.W.O.4), 30 geb. Malang (Pasoeroean) 2 jan. 1855, kapitein O.I.L., tijd. ter beschikking gesteld aan de directie der Burgerlijke Openbare Werken om te worden belast met de werkzaamheden verbonden aan de betrekking van kantoorchef van de gouvernerments telefoondienst te Semarang, 31 overl. s Gravenhage 4 febr Louise Cornelie van Polanen Petel, geb. Malang 2 jan. 1855, overl. Batavia 21 april 1891, tr. Batavia 3 mei 1873 Nicolaas Albertus Ruijl, geb. Meester Cornelis 4 mei 1847, assuradeur, overl. Batavia 16 febr. 1888, 32 zn. van Johannes Ruijl en Hendrica Koster. 12. Elisabeth Malvina Ernestina van Polanen Petel, geb. Malang 25 juli 1857, overl. Batavia 7 maart 1938, tr. Batavia 7 aug Jan Dinger (R.N.L., R.O.N.), geb. Amsterdam 16 aug. 1853, directeur van de N.V. Escompto Maatschappij, landbouwindustrieel en directeur van Cultuurmaatschappijen op Java, overl. Toeloeng Agoeng (Kediri) 2 febr. 1917, zn. van Willem Nicolaas Dinger en Alida Margarete Stam. Uit dit huwelijk (o.a.): Elisabeth Oscardine Dinger, geb. Batavia 11 dec. 1876, overl. Berlijn 20 april 1945, tr. Meester Cornelis 28 mei 1903 Oscar de Bordes, geb. Batavia 14 febr. 1872, overl. Zutphen 22 april 1943, zn. van Arnoud Jacob de Bordes en Mathilde Louise Hélène van Polanen Petel (generatie IVb, sub 8). Tak C IVc. Henry Leonce van Polanen Petel, geb. Penoembing 14 mei 1815, 33 klerk bij de generale directie van Financiën 1835, surnumerair ambtenaar 3e klasse ald. 1838, controleur 3e klasse bij de landelijke inkomsten 1840, controleur 2e klasse 1846, overgeplaatst van Semarang naar Rembang 1847, controleur 1e klasse en overgeplaatst van Semarang naar Banjoemas 1850, geschorst in de uitvoering van zijn functies 1850, gerechtelijke invordering gelast van in zijne betrekking van controleur te Kendal den lande verschuldigde gelden 1851, afwijzende beschikking op zijn aan de koning gedane verzoek om rehabilitatie 1859, ontheven van de smet van eerloosheid 1862, 34 overl. Soerakarta 13 jan. 1894, tr. Semarang 9 nov Lydia Jacoba Maria Abrahami de Melverda, geb. Batavia 9 juni 1829, overl. Klaten (Soerakarta) 10 juli 1893, dr. van Aeneas Abrahami de Melverda en Jacoba Maria Albertina de Vos. 138

7 Zijn erkende dochter: 1. Louisa Elisabeth Henrietta van Polanen Petel, geb. Semarang 6 dec. 1842, erk. Bagelen 1845, overl. Soerakarta 15 juli Uit het huwelijk: 2. Emmanuel Césard Louis Oscar, volgt Va. 3. Henri Jacques Jules Albert Nicolaas, volgt Vb. 4. Auguste Adrien George Edouard, volgt Vc. 5. Ernest Eugène Auguste van Polanen Petel, geb. Ngawi (Madioen) 16 dec. 1860, overl. Ngawi 7 dec Amelie Marie Angelique Jeanne Malvina Mathilde van Polanen Petel, geb. Ngawi (Madioen) 2 maart 1863, tr. Soerakarta 2 sept Johannes Nicolaas Leddy, geb. Nijmegen 9 juli 1853, gegageerd dragonder, ordonnans van de rijksbestuurder van Soerakarta, wonende ald. (1901, ), 35 overl. Soerakarta 20 aug. 1909, zn. van Johannes Nicolaas Leddy en Trijntje Boendermaker. 7. Auke August Charles, volgt Vd. 8. Victor Alexander, volgt Ve. 9. Jules Marie Leonce van Polanen Petel, geb. Wonogiri (Soerakarta) 2 aug. 1876, overl. Ambarawa (Semarang) 27 dec Edouard van Polanen Petel, geb. [onbekend], overl. Karang Pandan (Soerakarta) 11 juni Va. Emmanuel Césard Louis Oscar van Polanen Petel, geb. Semarang 13 mei 1854, klerk bij staatsspoorwegen, overl. Djokjakarta 16 mei 1890, tr. 1e Soerakarta 7 juli 1875 Maria Hendrika Jansen, geb. [onbekend], overl. Rembang 5 jan. 1877, dr. van [onbekend]; tr. 2e Salatiga (Semarang) 1 mei 1888 (echtsch. ingeschr. Djokjakarta 27 febr. 1889) Adolphine Hamar de la Bretonière, geb. [onbekend], overl. [onbekend], dr. van Adolphe Hamar de la Bretonière en Frijda Angelhina Serrie. Uit het eerste huwelijk: 1. Louise Hermina van Polanen Petel, geb. Soerakarta 18 mei 1876, overl. Soerakarta 11 sept. 1909, tr. Soerakarta 7 nov Johannes Jacobus Barend Kunkels, geb. Soerakarta 12 febr. 1868, commies 1e klasse bij de Goendih-Soerabaja Stoomtrammaatschappij, wonende te Soerabaja (1901), stationschef ( ) en stationschef 1e klasse ( ) bij en gepensioneerd hoofdstationschef 1e klasse (1924) van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, wonende te Soerakarta ( ) en Semarang ( ), 36 overl. verm. Semarang omstr. 1924, zn. van Johannes Kunkels en Johanna Christina Portier. Zijn erkende zoon (ex matre de inlandse vrouw Moor): 2. Willem Auke Louis August, volgt VIa. 139

8 VIa. Willem Auke Louis August van Polanen Petel, geb. Soerakarta 28 juni 1880, erk. Klaten 1882, employé van achtereenvolgens de suikerondernemingen Gedaren bij Klaten (Soerakarta) (1901, ), Manishardjo bij Tjepper (Soerakarta) ( ), Tjepper bij Klaten (1913), tuinemployé van de suikeronderneming Gesiekan bij Djokjakarta ( , , 1932, 1934, 1938, 1941), 37 overl. in Maleisië 29 aug. 1960, 38 tr. Pati (Semarang) 11 maart 1903 Johanna Mathilda Scipio, geb. Semarang 16 febr. 1881, overl. Djokjakarta 30 maart 1933, dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk: Eddi, volgt VIIa. 2. Jeanne Charlotte van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 4 mei 1906, ingeschreven als inwoonster van Amsterdam 5 juni 1951, uitgeschreven in verband met vertrek naar Indonesie (Semarang) 20 okt. 1951, ingeschreven als inwoonster van Amsterdam 2 aug. 1956, uitgeschreven in verband met vertrek naar Indonesië (Klaten) 25 jan. 1957, ingeschreven als inwoonster van Nieuwer- Amstel 8 nov. 1958, overl. Venlo 31 dec. 1982, tr. Djokjakarta 27 febr Gerard Felix Bernet, geb. Djokjakarta 6 juli 1905, chemiker van de suikeronderneming Langsee bij Pati (Semarang), overl. Amsterdam 14 sept. 1970, zn. van Johan Hugo Bernet en Maria Sophia Catharina Lichte. 3. Louise Wilhelmina van Polanen Petel, geb. Djoewana (Japara) 16 jan. 1909, repatrieerde a/b van het schip Willem Ruys 1949, ingeschreven als inwoonster van s Gravenhage 25 juni 1949, overl. Leidschendam 2 nov. 1979, tr. Djokjakarta 7 febr Prof. Dr. Ir. Willem Johan van Blommestein, geb. Sragen (Soerakarta) 15 mei 1905, civiel ingenieur, doctor in de technische wetenschappen, ingenieur van s lands waterstaat in Nederlandsch-Indië, hoogleraar waterkracht te Bandoeng en Buitenzorg, regeringsadviseur te Paramaribo , 40 overl. Eemnes 11 aug. 1985, natuurlijke zn. van Herman Theodoor Popkens Brouwer en Alexandrina Helena van Blommestein en erk. door haar broer Guillaume François van Blommestein. 4? Johanna Pauline van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 18 okt. 1915, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 15 jan. 1958, overl. Huizen 27 sept. 2007, tr. Jakarta 6 juni 1950 Dr. Albert Frits van Heerde, geneesheer-directeur van Ziekenhuis Hoog Laren (1969), geb. Groningen 10 april 1910, overl. Blaricum 9 mei 1969, zn. van Alardus Antonius van Heerde en Douwine de Jager. 5? Johan Charel van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 13 dec. 1919, sergeant-vliegtuigschutter bij de Koninklijke Marine, over. a/b Mitchell N5-210 ten Oosten van Langgoer 19 aug ? Irma van Polanen Petel, geb. Djokjakarta okt./nov. 1917, tr. 1e Bryan Volkmaars, overl. omstr. 1945; tr. 2e sept Djoenarso (Indonesiër). VIIa. Eddi van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 6 maart 1904, employé van Resink & Co., wonende te Djokjakarta (1930), employé, wonende te Djokjakarta (1932, 1934), 41 ingeschreven als inwoner van Hilversum 14 juli 140

9 1956, in Nederland bedrijfsleider, later [technisch] tekenaar, overl. Veghel 18 juli 1973, tr. Djokjakarta 25 febr Jenny van Dijk, geb. Terbono (Semarang) 13 jan. 1909, overl. Veghel 15 dec. 1993, dr. van Johannes Gerardus IJsbrand van Dijk en Wilhelmine Bernardine van Garling. Uit dit huwelijk: Willem Gerard van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 7 febr. 1930, repatrieerde a/b van het schip Asturias 1950, emigreerde naar de Verenigde Staten, werktuigkundig ingenieur, werkzaam bij Lockheed en Armaco, overl. Placida (Florida, U.S.A.) 2 febr. 2008, tr. Vlaardingen 8 aug Tine Jacoba Bos, geb. Semarang 22 nov. 1932, dr. van Jacob Heiko Bos en Charlotte Elisabeth Nanlohy. Uit dit huwelijk een zoon en twee dochters. Vb. Henri Jacques Jules Albert Nicolaas van Polanen Petel, geb. Sema rang 18 mei 1856, administrateur [van de suikeronderneming Gempol (Cheribon)], overl. suikeronderneming Gempol 27 dec. 1889, tr. Karang Pandan (Soerakarta) 19 mei 1874 Maria Eleonora Nooij, geb. Madioen 9 maart 1857, broodbakster te Tegal ( ), woonde te Tegal (-1930), overl. verm. Tegal omstr. 1930, dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk: 1. Henriëtte Johanna Frederika Lijdia Margaretha van Polanen Petel, geb. Karang Pandan (Soerakarta) 16 april 1874, overl. [plaats onbekend] in of voor 1944, tr. Cheribon 2 jan Adriaan van der Weide, geb. Soerabaja 3 maart 1859, directeur van N.V. Toko Van der Weide te Tegal, overl. Tegal 3 nov. 1917, 42 zn. van [onbekend]. 2. Jeane Hermine Lijdia van Polanen Petel, geb. Soerakarta 20 juli 1875, overl. Semarang 3 juni 1899, tr. Tegal 8 febr Leonardus Theodorus Roos van Raadshooven, geb. [onbekend], machinist van achtereenvolgens de suikerondernemingen Tandjong Modjo bij Pati (Semarang) (1903) en Kali Mati bij Batang (Pekalongan) ( ) en de onderneming Pagilaran (Pekalongan) ( ), 43 overl. Tegal 12 okt. 1915, zn. van Herman Willem Nicolaas Roos van Raadshooven en Anna Dorothea Offerhausen. 3. Jean Herman Auke van Polanen Petel, geb. Soerakarta 30 april 1878, overl. Soerakarta 6 mei Eugenie Albertine van Polanen Petel, geb. Ambarawa (Semarang) 11 sept. 1879, overl. Tegal (Pekalongan) 26 mei August Herman, volgt VIb. 6. Henry Auke Leonard George, volgt VIc. 7. Frederik Louis Eduard van Polanen Petel, geb. Tedja (Cheribon) 1 mei 1884, overl. Tegal 12 aug Jacques Adrien Charles van Polanen Petel, geb. Madjalengka (Cheribon) 7 juni 1886, klerk bij de Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij, wonende te Tegal (Pekalongan) ( ), employé van de suikeronderneming Kemantren bij Tegal ( ), tuinemployé van de suikeronderneming Doekoewringin bij Slawi (Tegal) ( , , 1932, 1941), 44 in de 141

10 Jacques Adrien Charles van Polanen Petel (foto particuliere collectie). Tweede Wereldoorlog lid van het vernielingscorps van genoemde suikerfabriek, overl. a/b van het schip Junyo Maru nabij Benkoelen 18 sept Lydia Marie Eleonore van Polanen Petel, geb. Madjalengka (Cheribon) 26 mei 1888, woonde als weduwe te Toeloengagoeng (Kediri) ( , ), 45 ingeschreven als inwoonster van Amersfoort 29 april 1946, overl. s Gravenhage 21 maart 1976, tr. 1e Tegal 18 maart Daniel Johannes Haaxman, geb. Amsterdam 24 nov , tuinemployé van achtereenvolgens de suikerondernemingen Kemantran bij Tegal (Pekalongan) ( ) en Poerworedjo bij Poerworedjo (Kedoe) ( ), onderadministrateur van de suikeronderneming Pakis bij Pati (Semarang) ( ), administrateur van de onderneming Medono bij Grabak Merbaboe bij Magelang (Kedoe) ( ), eerste geëmployeerde van de suikeronderneming Ponen bij Djombang (Soerabaja) (1923), 47 overl. Soerabaja 4 okt. 1923; tr. 2e Batavia 13 nov Johan Frederik ten Harmsen, geb. Hengelo (O.) 18 jan. 1891, employé bij de fabriek van Goodyear, wonende te Buitenzorg (1938, 1941), 48 overl. Tjimahi 2 mei 1945, zn. van Berend Jan ten Harmsen en Johanna Assink. VIb. August Herman van Polanen Petel, geb. Batavia 29 april 1881, klerk bij de Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij, wonende te Tegal ( ), employé van achtereenvolgens de ondernemingen Tjisadea bij Bandoeng ( ) en Kertowono bij Loemadjang (Pasoeroean) (1923), hoofdemployé van laatstgenoemde onderneming ( ), administrateur van de onderneming Soembersarie bij Pasirian (Pasoeroean) (1927, , 1932, 1934, 1938, 1941), 49 ingeschreven als inwoner van Uden 28 okt. 1954, overl. Uden 19 juli 1970, tr. Soerabaja 30 mei 1951 Emeh (Indonesische vrouw), geb. Tjiwidij (Bandoeng) 23 dec. 1895, 50 overl. Veghel 21 jan. 1969, dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk: 1. Eileen Lydia van Polanen Petel, geb. Bandoeng 23 dec. 1916, repatrieerde a/b van het schip Somersetshire 1950, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 23 aug. 1950, overl. Heeze 26 mei 2005, tr. Loemadjang 31 maart 1948 Winny Monteiro, geb. Soerabaja 14 nov. 1921, overl. Veghel 28 nov. 1995, zn. van Frederik Richard Monteiro en Louise Henriëtte Julie de la Rambelje. 142

11 2. Jacques August van Polanen Petel, geb. Bandoeng 30 jan. 1919, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 31 juli 1953, overl. Veghel 31 juli 2006, tr. 1e Bandoeng 9 okt (echtsch. ingeschr. s-gravenhage 21 juli 1956) C. Furrer; tr. 2e Amsterdam 27 juli 1962 A.M. Lans. Uit het tweede huwelijk een zoon en een dochter. VIc. Henry Auke Leonard George van Polanen Petel, geb. Batavia 2 jan. 1883, klerk bij de Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij, wonende te Tegal ( ), 51 overl. Bandoeng 21 juni Uit zijn verbintenis met Hawie (inlandse vrouw) (geb. Tegal 15 maart 1893, overl. Baarn 7 sept. 1980): Marie Jeanne van Polanen Petel, geb. Tegal 23 febr. 1920, overl. Flemington (New Jersey, U.S.A.) 29 maart 2008, tr. Batavia 11 maart 1949 Armand Maximiliaan Richard, geb. Pematang Siantar (Oostkust van Sumatra) 6 juni 1924, overl. Newark (New Jersey, U.S.A.) 27 mei 1993, zn. van Nicolaas Alexander Richard en Jeanne Louise Madeline Steevensz. 2. Leonard Paul van Polanen Petel, geb. Tegal 7 juli 1921, registratie van vestiging in Nederland vanuit Nederlands Nieuw-Guinea 19 april 1955, overl. s-gravenhage 20 okt. 2006, tr. Bandoeng 7 nov Fernanda Fleur, geb. Tegal 19 mei 1921, overl. s-gravenhage 6 jan. 1996, dr. van Ferdinand Jozef Fleur en Marie Antoinetta Pereira. Uit dit huwelijk een zoon en een dochter. 3. Jacques Albert van Polanen Petel, geb. Slawi (Pekalongan) 8 aug. 1922, overl. Slawi 2 aug (V.l.n.r.) Jacques Albert, Jean Henri, Marie Jeanne en Leonard Paul, kinderen van Henry Auke Leonard George van Polanen Petel en Hawie (inlandse vrouw), omstreeks 1928 (foto particuliere collectie). 143

12 Marie Jeanne van Polanen Petel en Armand Maximiliaan Richard, 11 maart Naast de bruidegom de moeder van de bruid (Hawie) en naast de bruid de moeder van de bruidegom (Jeanne Louise Madeline Richard, geboren Steevensz). De overige personen zijn (v.l.n.r.) Jean Henri van Polanen Petel, Hetty van Polanen Petel en Henri Auke Leonard George van Polanen Petel (vader van de bruid) (foto particuliere collectie). 4. Jean Henri van Polanen Petel, geb. Tegal 7 okt. 1923, registratie van vestiging in Nederland vanuit Nederlands Nieuw-Guinea 7 febr. 1962, overl. Tilburg 2 okt. 2004, tr. Rheden 16 febr Adriana Johanna Maaskant, geb. Puttershoek 12 mei 1923, dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk een zoon en een dochter. Vc. Auguste Adrien George Edouard van Polanen Petel, 53 geb. Ngawi (Madioen) 5 maart 1858, administrateur (1899, 1901) en eigenaar ( ) van de onderneming Tjidjangkar bij Tjiandjoer (Preanger Regentschappen), administrateur en eigenaar van de onderneming Waroengbitoeng bij Tjibeber (Preanger Regentschappen) (1907), eigenaar van laatstgenoemde onderneming, tijd. verblijf houdend in Europa ( ) en wonende te Meester Cornelis ( ), werktuigkundige, wonende te Bandoeng ( ) en Soekaboemi (West-Priangan/Buitenzorg) ( ), 54 overl. Soekaboemi 5 dec. 1937, 55 tr. 1e Soerakarta 23 aug Wilhelmina Charlotta Schultz, geb. Soerakarta 20 aug. 1862, overl. Buitenzorg 7 dec. 1882, dr. van [onbekend]; tr. 2e 144

13 Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 13 sept (echtsch. ingeschr. Batavia 31 aug. 1931) Maria Adriana van Rijk, geb. Padang 23 dec. 1871, overl. Naarden 16 dec. 1952, dr. van Pieter van Rijk en Caroline Georgina Victoria Henriëtte Botter. Uit het tweede huwelijk: 1. Henriëtte Elize Adriana van Polanen Petel, geb. Soekaboemi 20 april 1889, ingeschreven als inwoonster van Maartensdijk 6 mei 1946, uitgeschreven vanwege vertrek naar Indonesië 5 juli 1949, ingeschreven als inwoonster van Amsterdam 5 juni 1951, overl. De Bilt 31 jan. 1973, tr. Batavia 20 april 1915 Theodorus Bernardus Kerkheide, geb. Amsterdam 15 juli 1887, employé van Harmsen Verwey te Mr. Cornelis, overl. Katwijk 20 maart 1951, zn. van Thomas Johannes Kerkheide en Sophia Derksen. 2. Henry Auguste Johannes, volgt VId. 3. Jean Alexander Augustienes, volgt VIe. 4. Loura Elviera Sophie van Polanen Petel, geb. Soekaboemi 10 jan. 1896, repatrieerde a/b van het schip Sibajak vanuit Australië 1946, ingeschreven als inwoonster van Laren (N.H.) 7 nov. 1946, overl. Zoetermeer 13 dec. 1986, tr. Tjibadak (Preanger Regentschappen) 11 juli 1912 Louis Leonard Rumphius Twijsel, geb. Pontianak 21 aug. 1889, administrateur van de theeonderneming Goenoeng Toengal bij Rangkasbetoeng (Bantam), overl. Zoetermeer 21 febr. 1989, zn. van Alexander Rumphius Twijsel en Francina Albertina Nicolai. 5. August Adrien George, volgt VIf. 6. Frans Arnold Cornelis Martinus, volgt VIg. 7. Maria Adriana van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 30 sept. 1908, overl. Amsterdam 1 maart 1994, tr. Amsterdam 9 aug Hugo Paulus Swarttouw, geb. Arnhem 22 dec.1898, overl. Amsterdam 10 jan. 1974, zn. van Theodorus Jacobus Franciscus Swarttouw en Anna Maria Elisabeth Lucas. Zijn dochters (ex matre de inlandse vrouw Halimah): Betsy van Polanen, geb. Soekaboemi 18 mei 1920, tr. Soekaboemi 26 april 1939 Evert Adolf Marcks, geb. Rangkasbetoeng (Bantam) 20 juli 1911, overl. Arnhem 21 juni 2001, zn. van Jean Martinus Marcks en Ratna Maria. 9. Eduardina van Polanen, geb. Soekaboemi 18 juni 1922, overl. Zevenaar 15 juni 2001, tr. Batavia 20 jan Cursiaan Eduard Marcks, geb. Bandoeng 27 jan. 1922, zn. van Jean Martinus Marcks en Ratna Maria. VId. Henry Auguste Johannes van Polanen Petel, geb. Soekaboemi 18 juli 1891, employé van de onderneming Goenoeng Andir [onbekend waar die onderneming ligt] ( ), adjunct-administrateur van achtereenvolgens de Afdeelingsbank te Soemedang (Preanger Regentschappen) ( ) en Buitenzorg ( ), administrateur van achtereenvolgens de Afdeelingsbank (lees: Volkscredietbank Lebak ) te Rangkasbetoeng (Bantam) ( , , 1932) en de Algemeene Volkscredietbank (lees: Volksbank) te Kendal (Semarang) (1934), administrateur (lees: beheerder) van de Algemeene 145

14 Volkscredietbank te Batoeradja (Madoera) (1938, 1941), 57 overl. Ambon 30 sept en herbegr. s Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen), tr. 1e Batavia 26 juni 1913 (echtsch. ingeschr. ald. 18 april 1939) Margot Claudine Eugenie Lapré, geb. Batavia 26 jan. 1895, overl. s Gravenhage 13 okt. 1992, dr. van Gustave Adolphe Lapré en Pieternella Eugenie Hoff; tr. 2e Johanna Huiberdine van Os, geb. [plaats onbekend] 21 mei 1906, repatrieerde a/b van het schip Oranje 1951, overl. [onbekend], dr. van Cornelis van Os en Willemina Kroon. Uit het eerste huwelijk: 1. Adolf Adriaan Johan, volgt VIIb. 2. Umfried van Polanen Petel, geb. Weltevreden 22 dec. 1916, overl. (vermoord) Bekasi 5 okt. 1945, tr. Buitenzorg 16 okt Elisabeth Loen, geb. Depok 14 april 1889, overl. Utrecht 12 juni 1961, dr. van Andrias Loen en Suzanna Salija. Dit huwelijk bleef kinderloos. 3. Henriëtte Margot van Polanen Petel, geb. Batavia 15 febr. 1921, registratie van vestiging in Nederland vanuit Nederlandsch-Indië 2 aug. 1947, overl. s Gravenhage 7 aug. 2002, tr. Bandoeng 14 dec Ir. Reindert Johannes van Erven, geb. Batavia 6 febr. 1922, overl. s Gravenhage 19 juli 2000, zn. van Hendrik van Erven en Maria Cornelia Westbroek. 4. Elvire Eugenie van Polanen Petel, geb. Buitenzorg 20 jan. 1924, registratie van vestiging in Nederland vanuit de Nederlandse Antillen 17 aug. 1970, overl. Rijswijk 8 mei 2003, tr. s Gravenhage 8 april 1953 Franciscus Gerard Scheltens, geb. Batavia 21 dec. 1919, overl. [onbekend], zn. van [onbekend]. VIIb. Adolf Adriaan Johan van Polanen Petel, geb. Weltevreden 8 april 1915, ambtenaar, musicus, kunstschilder, overl. s Gravenhage 13 okt. 1992, tr. 1e s Gravenhage 28 jan (echtsch. ingeschr. s Gravenhage 11 jan. 1944) Ghizelle Elfrida van Wickevoort Crommelin, geb. Sloten (N.H.) 12 sept. 1915, overl. [onbekend], dr. van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, zij hertr. s Gravenhage 23 aug Mr. Arie François Maarten Pronk; tr. 2e s Gravenhage 6 nov (echtsch. ingeschr. ald. 19 nov. 1951) Martha Gesina Bourgois, geb. Rotterdam 25 mei 1925, dr. van Jacobus Cornelis Bourgois en Martina Haringsma; tr. 3e s Gravenhage 15 juli 1953 Magdalena Margrita Brandes, geb. s-gravenhage 3 juli 1926, overl. s Gravenhage 10 febr. 1996, dr. van Andries Brandes en Anna Margrita Wessels. Uit het tweede huwelijk: 1. Humphrey Paul van Polanen Petel, geb. s-gravenhage 23 sept. 1947, emigreerde naar Australië 1981, tr. I. van der Maas. Uit dit huwelijk twee dochters. Uit het derde huwelijk: 2. Vincent Claude André van Polanen Petel, geb. s-gravenhage 15 maart 1958, tr. J. de Kruyf. 146

15 VIe. Jean Alexander Augustienes van Polanen Petel, geb. Buitenzorg 16 sept. 1892, employé van achtereenvolgens de ondernemingen Tji Emas bij Tjibadak (Preanger Regentschappen) (1916) en Indragiri bij Bandoeng ( ), achtereenvolgens employé ( ) en adjunct-administrateur ( , 1932) van de Afdelingsbank te Tjiandjoer (Preanger Regentschappen/Priangan), adjunct-administrateur van de Algemeene Volks Credietbank te Tjiandjoer (1934, 1938, 1941), 59 ingeschreven als inwoner van Maartensdijk 5 okt. 1946, uitgeschreven in verband met vertrek naar Nederlandsch-Indië 17 april 1948, opteerde voor de Indonesische nationaliteit 1951, ingeschreven als inwoner van s Gravenhage 24 maart 1961, overl. Breda 4 mei 1974, tr. 1e Amsterdam 13 aug (echtsch. ingeschr. Batavia 25 mei 1920) Jeltje Anna Lindenaar, geb. Amsterdam dec. 1893, overl. Maastricht 11 nov. 1983, dr. van Christiaan Cornelis Lindenaar en Jeltje de Vries, zij hertr. Bandoeng 12 febr Emilio Brägger; tr. 2e Tjiandjoer 17 maart 1942 Rozina Theodora Elisabeth Beijerinck, geb. Soekaboemi 25 nov. 1906, overl. Breda 27 febr. 1991, dr. van Gerrit Jan Adrianus Beijerinck en Rozina Theodora Elisabeth von Freijburg. Uit het eerste huwelijk: Christiaan Frans Brägger van Polanen Petel (naamsvermeerdering bij Gouvernements Besluit van 7 mei 1930, nr. 4), geb. Soekaboemi 3 okt. 1915, overl. Bladel 26 okt. 2008, tr. Maastricht 13 nov Theodora Johanna Janssen, geb. Eersel 10 sept. 1918, overl. Bergeijk 8 juli 1997, dr. van [onbekend]. 61 Dit huwelijk bleef kinderloos. VIf. August Adrien George van Polanen Petel, geb. Soekaboemi 2 sept. 1900, 62 machinist bij de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, wonende te Weltevreden ( ), employé van de Bataafsche Petroluem Maatschappij, wonende te Tarakan (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) (1927, , 1932, 1934) en Tjepoe (Rembang) (1938, 1941), 63 overl. Makassar 18 maart 1945 en herbegr. Nederlands ereveld Kembang Kuning te Soerabaja, tr. Batavia 19 maart 1928 Martha Betsy Loonen, geb. Batavia 9 nov. 1908, overl. [onbekend], dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk: 1. Alice van Polanen Petel, geb. Tarakan 17 apr. 1929, emigreerde naar Zuid-Afrika. 2. Nanny van Polanen Petel, geb. 1931, tr. R. Spangenberg, emigreerde naar Zuid-Afrika. VIg. Frans Arnold Cornelis Martinus van Polanen Petel, geb. Arnhem 29 juni 1907, repatrieerde a/b van het schip Tegelberg 1946, emigreerde naar Canada, overl. Vancouver 13 aug. 1975, tr. 11 mei 1936 Alida Wilhelmina Eleonora Sibbelée, geb. Batavia 19 sept. 1914, overl. [onbekend], dr. van [onbekend]. 147

16 Uit dit huwelijk (dochters): 1. R.R. van Polanen Petel, geb. [plaats onbekend] 5 mei S.E. van Polanen Petel, geb. [plaats onbekend] 1 juni Vd. Auke August Charles van Polanen Petel, geb. Soerakarta 13 jan. 1867, 64 achtereenvolgens employé (1901, ), tuinemployé ( ) en hoofdtuinemployé ( ) van de suikeronderneming Tjepper bij Klaten (Soerakarta), oud-hoofdtuinemployé, wonende te Soekaboemi (1927, , 1932, 1934, 1938, 1941), 65 overl. Soekaboemi 15 febr. 1941, 66 tr. Soekaboemi 6 juni 1889 Hendrika Petronella Vermeulen, geb. Kedoe 15 mei 1867, 67 overl. Klaten (Soerakarta) 17 mei 1924, dr. van Pieter Leonard Vermeulen en Louise Henriëtte Schijns. Uit dit huwelijk: 1. Elisabeth Henriëtte van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 22 sept. 1891, ingeschreven als inwoonster van Amsterdam 16 aug. 1947, overl. Nieuwer-Amstel 14 febr. 1960, tr. Klaten (Soerakarta) 11 aug Johannes Theodorus Josephus Haanraadts, geb. Amsterdam 20 dec. 1881, machinist van achtereenvolgens de suikerondernemingen Poppoh bij Sidoardjo (Soerabaja) ( ), Soemobito bij Djombang (Soerabaja) ( ), Plered bij Pasoeroean (1918), Poerworedjo bij Djenar (Kedoe) ( ), zonder beroep ( ), 68 woonde te Djokjakarta ( ), administrateur van de IJs Maatschappij, wonende te Djokjakarta (1927, , 1932), bouwkundige, wonende te Djokjakarta (1934) en Malang (1938, 1941), 69 overl. Ambarawa, kamp 7 13 april 1945 en herbegr. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, zn. van [onbekend]. 2. Irma Ledya Augusta van Polanen Petel, geb. suikeronderneming Tjepper bij Klaten (Soerakarta) 27 mei 1894, ingeschreven als inwoonster van Gouda 19 mei 1947, uitgeschreven in verband met vertrek naar Nederlandsch- Indië (Malang) 28 febr. 1949, repatrieerde a/b van het schip Johan van Oldebarnevelt 1951, ingeschreven als inwoonster van Amsterdam 9 maart 1951, overl. s Gravenhage 18 maart 1982, tr. 1e Klaten (Soerakarta) 5 april 1911 (echtsch. ingeschr. Semarang 1933) Edouard Gilles Pieter de Neve, geb. Soekaradja (Buitenzorg) 30 juni 1886, chemiker van achtereenvolgens de suikerondernemingen Meritjan bij Kediri (1908), Tjepper bij Klaten (Soerakarta) (1909) en Sewoe Galoer bij Djokjakarta ( ), fabricagechef van de suikeronderneming Gesiekan bij Djokjakarta (1912), eerste chemiker van achtereenvolgens de suikerondernemingen Kaliwoengo bij Kendal (Semarang) (1913) en Gesiekan bij Djokjakarta (1914), fabricagechef van achtereenvolgens de suikerondernemingen Somobito bij Djombang (Soerabaja) ( ) en Tjepper bij Klaten (1918), chemiker van de suikeronderneming Ngandjoek bij Ngandjoek (Kediri) (1919), tuinemployé van achtereenvolgens de suikerondernemingen Gondanglipoero bij Djokjakarta en Modjo bij Sragen (Soerakarta) ( , , 1932), 70 overl. Rijswijk (Z.H.) 27 febr. 1962, zn. van Gillis Pieter de Neve en Marie Françoise Boutmy; tr. 2e Soerakarta 11 sept (echtsch. ingeschr. s Gravenhage 148

17 2 dec. 1955) Willem Binken, geb. Boskoop 18 nov. 1906, koopman, wonende te Bandoeng (1938), employé bij Lindeteves, wonende te Soerabaja (1941), 71 in Nederland makelaar, overl. s Gravenhage 26 dec. 1982, zn. van Petrus Laurentius Binken en Geertruida Adriana van Delft, hij hertr. s Gravenhage 24 dec Louiza Jozefina Margaretha Sytsma. 3. Eleonora Ewaldina van Polanen Petel, geb. Semarang 29 sept. 1895, ingeschreven als inwoonster van Middelburg 12 jan. 1951, overl. s Gravenhage 12 mei 1982, tr. Klaten (Soerakarta) 12 nov Karel Robert Herman Butteling, geb. Sidoardjo 10 nov. 1880, machinist van achtereenvolgens de suikerondernemingen Kremboeng bij Sidoardjo (Soerabaja) (1901), Watoetoelis bij Sidoardjo (1902), Balong Bendo bij Modjokerto (Soerabaja) (1904), Krebet bij Toeren (Pasoeroean) (1905), Poerwodadi bij Madioen ( ), Gemoe bij Kendal (Semarang) ( ), Tjepper bij Klaten (Soerakarta) (1914), Peterongan bij Djombang (Soerabaja) ( ) en Koedjomanis bij Kertosono (Pasoeroean) (1918), techniker, wonende te Soerabaja ( ), opzichtermachinist bij de Oost-Java Stoomtrammaatschappij, wonende te Wonokromo bij Soerabaja ( ) en Soerabaja ( , 1932) en de Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij, wonende te Tegal (Pekalongan) ( ), gepensioneerd opzichter-machinist van de Oost-Java Stoomtrammaatschappij, wonende te Soerabaja (1934, 1938, 1941), 72 overl. Makassar 20 april 1947, zn. van Johannes Henricus Michael Butteling en Johanna Wilhelmina Frederiksz. 4. Hendrika Augusta van Polanen Petel, geb. Blitar 19 dec. 1897, ingeschreven als inwoonster van s Gravenhage 13 april 1946, overl. s Gravenhage 25 juni 1969, tr. Klaten (Soerakarta) 17 maart 1917 Willem Cornelis Nassy, geb. Frederiksdorp (Suriname) 4 april 1893, chemiker van achtereenvolgens de suikerondernemingen Kandangdjati bij Kraksaän (Pasoeroean) (1915), Tjepper bij Klaten (Soerakarta) ( ) en Manishardjo bij Klaten ( ), fabricagechef ( ) en tuinemployé ( , 1929) van de suikeronderneming Gondanglipoero bij Djokjakarta, tuinemployé (1930, 1932, 1934, 1938) en chef aanplant (1941) van de suikeronderneming Soedhono bij Madioen, 73 overl. s Gravenhage 26 febr. 1956, zn. van Maurice Nassy en Louise Grace Monsanto. 5. Elisabeth Henriëtte van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 1899, over. Klaten 19 okt Wilhelmina Ledija van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 20 aug. 1901, ingeschreven als inwoonster van Tietjerksteradeel 13 maart 1946, uitgeschreven in verband met vertrek naar Nederlandsch-Indië 17 sept. 1947, ingeschreven als inwoonster van Naarden 22 juli 1954, overl. Leidschendam 22 aug. 1989, tr. Klaten 23 april 1919 Klaas Reen, geb. Amsterdam 27 jan. 1892, employé bij Lindeteves, wonende te Semarang ( ), employé van achtereenvolgens de ondernemingen Siloewok Sawangan bij Weliri (Semarang) ( ), Langkapoera ( ) en Tandjoeng Kemala beide bij Tandjoeng Karang (Lampongsche Districten) (1930, 1932, 1934), ambtenaar bij de kapokcentrale, wonende te Semarang (1938, 1941), 74 overl. s Gravenhage 23 juni 1960, zn. van Klaas Reen en Regina Wijpkjen Oberschilp. 149

18 7. Levenloze zoon, geb. Klaten (Soerakarta) 28 aug Henri August Leonard van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 25 nov. 1905, employé van de onderneming Soemadra bij Garoet (Priangan), gemobiliseerd als landstormsoldaat 2e klasse bij het K.N.I.L., overl. Kinsayok, kamp nr. 6 langs de Birma Spoorweg 24 maart 1943 en herbegr. Kanchanaburi War Cemetry (Thailand), tr. Tasikmalaja (Priangan) 19 okt Jacqueline Catharine Granpré Molière, geb. Goedo (Djombang) 19 okt. 1912, repatrieerde a/b van het schip Cameronia 1951, overl. [onbekend], dr. van François Daniel Granpré Molière en Johanna Amalia Elisabeth van Mierlo. Zijn erkende kinderen (ex matre Ibut Nio Soen Nio, geb. Soekaboemi 10 jan. 1900, overl. Djakarta 15 juli 1960): 9. Rudolf van Polanen Petel, 75 geb. Soekaboemi 14 jan. 1923, overl. Kediri 14 april 2002, tr. [onbekend] Roebiam (Indonesische vrouw), geb. 17 juni Uit dit huwelijk vijf dochters en vijf zonen. 10. Eva van Polanen Petel, geb. Soekaboemi 7 aug. 1927, overl. Djakarta 31 okt. 2009, tr. Kin Soe Tjen (na voorgeschreven naamswijziging in 1951 Kent Steven Zein). Ve. Victor Alexander van Polanen Petel, geb. Soerakarta 10 nov. 1868, commies bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, wonende te Lempoejangan (Kedoe) (1901, 1903), Kalassan (Kediri) ( ), Prambanan (Soerakarta) ( , ), Weltevreden (1908), en Djokjakarta (1918), 76 overl. Djokjakarta 24 okt. 1942, tr. 1e Soerakarta 1 aug Wilhelmina Elizabeth Soute, geb. Semarang 25 maart 1864, overl. Soerakarta 7 nov. 1899, dr. van [onbekend]; tr. 2e Soerakarta 12 april 1900 Augustine Elisabeth Hoff, geb. Salatiga (Semarang) 28 maart 1877, overl. Prambanan (Klaten) 26 febr. 1912, dr. van August Frederik Constantijn Hoff en Johanna Claudina Elisabeth van der Schoor; tr. 3e Soerakarta 3 maart 1913 (echtsch. ingeschr. Klaten (Soerakarta) 12 sept. 1913) Karolina Ott, geb. Poerworedjo (Bagelen) 8 nov. 1877, overl. [onbekend], dr. van [onbekend]. Uit het eerste huwelijk: 1. Willem Leonce Alexander van Polanen Petel, geb. Bojolali (Soerakarta) 4 okt. 1889, 77 werkzaam bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, wonende te Toentang (Semarang) ( ), employé van achtereenvolgens de ondernemingen Mandjoong bij Delangoe (Soerakarta) ( ), Demangan bij Klaten (Soerakarta) ( ) en Kebonaroem bij Klaten ( , , 1932, 1934, 1938) en de suikeronderneming Sorogedoog bij Djokjakarta (1941), 78 overl. Oudenbosch 13 sept. 1976, tr. 1e Klaten 19 maart 1921 Annie Georgine Beem, geb. Wonogiri (Soerakarta) 2 sept. 1901, erk. Sragen 1913, overl. Djokjakarta 28 maart 1945, dr. van [onbekend]; tr. 2e Djokjakarta 31 okt Deodata Donkers, geb. Klaten 2 jan. 1922, overl. Oudenbosch 15 maart 1981, dr. van [onbekend]

19 Uit dit huwelijk: Thommy van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 11 sept. 1944, tr. B. Tasic. 2. Eduard Emanuel, volgt VIh. 3. Elisabeth Henriëtte van Polanen Petel, geb. Bojolali (Soerakarta) 30 april 1893, 80 overl. Klaten (Soerakarta) 19 okt George August van Polanen Petel, geb. Soerakarta 18 juli 1894, stationsklerk ( ), stationscommies ( , 1929) en stationscommies 2e klasse (1930) bij de staatsspoorwegen, wonende te Tjilatjap (Banjoemas) (1915), Weltevreden ( , 1932, 1934, 1938) en Meester Cornelis (1941), 81 overl. a/b van het schip Junyo Maru nabij Benkoelen 18 sept Henri Lodewijk, volgt VIi. 6. Albert Louis, volgt VIj. Uit het tweede huwelijk: 7. Victor August van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 30 jan. 1901, opteerde voor de Indonesische nationaliteit 1950, ingeschreven als inwoner van Haarlem 13 okt. 1964, overl. Roosendaal 16 mei 1970, tr. Makassar 21 april 1954 Margaretha Maria Sumie, geb. Kediri omstr. 1914, overl. [onbekend], dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk een dochter. 8. Armand Reinoud, volgt VIk. 9. Lydia Elisabeth van Polanen Petel, geb. Soerakarta 21 maart 1904, overl. [plaats onbekend] 1 okt. 1984, tr. Djokjakarta 23 nov (door echtsch. ontb. omstr ) 82 Erlandinus Antonie Swaving, geb. Djokjakarta 13 april 1893, employé van de onderneming Sewoegaloer bij Djokjakarta (1920), employé ( , , , 1932) en machinist (1938, 1941) van de suikeronderneming Kedaton Pleret bij Djokjakarta, 83 overl. [onbekend], zn. van Robert Louis Henri Swaving en Virginie Jeanette Elisabeth Plasman, hij hertr. [onbekend] E. Straube. 10. Fernand van Polanen Petel, 84 geb. Prambanan (Klaten) 14 sept. 1906, burgermonteur bij de Militaire Motor Dienst van het K.N.I.L., gemobiliseerd als landstormsoldaat, overl. a/b van het schip Suez Maru nabij de Kangean eilanden 29 nov. 1943, tr. (zeer waarsch.) L.G. Lutgers. 11. Richard (tweeling met voorgaande), volgt VIl. 12. Christine Augustine van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 19 jan. 1911, tr. Sydney 1955 Arthur Back. 13. Juliana Augustina Victorine van Polanen Petel, geb. Klaten (Soerakarta) 26 febr. 1912, overl. Djokjakarta 24 aug VIh. Eduard Emanuel van Polanen Petel, geb. Soerakarta 26 febr. 1891, 85 klerk ( ) bij en ex-klerk ( ) van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, wonende te Djokjakarta (1909, ), Semarang ( ) en Djokjakarta ( ), employé van achtereenvolgens de 151

20 suikerondernemingen Mingiran (Kediri) ( ) en Badas bij Djombang (Soerabaja) (1927), tuinemployé van achtereenvolgens de suikerondernemingen Goenoengsarie bij Kentjong (Kediri) ( , 1932), Menang bij Kediri (1934, 1938) en Kentjong bij Paree (Kediri) (1941), 86 ingeschreven als inwoner van Helmond 19 aug. 1958, overl. Helmond 31 juli 1965, tr. Semarang 31 mei 1916 Melanie Caroline Gartz, geb. Magelang 15 maart 1901, overl. Eindhoven 20 dec. 1960, dr. van Carel Adolf Gartz en Carolina Albertina Jacobs. Uit dit huwelijk: 1. Frieda Charlotte Melanie van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 20 sept. 1916, ingeschreven als inwoonster van Deurne 8 febr. 1958, overl. Helmond 26 juni 1976, tr. Kediri 14 jan Ludwig Staupe, geb. Kediri 29 maart 1907, overl. Helmond 18 maart 1993, zn. van Ernst Felix Staupe en Sarie (inlandse vrouw). 2. Elly Caroline Albertine van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 18 maart 1918, ingeschreven als inwoonster van Eindhoven 2 dec. 1954, overl. Eindhoven 14 febr. 1984, tr. Soerabaja 20 juni 1953 H.L. Tims. 3. Irma Johanna van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 9 maart 1920, tr. 1e 1942 (door echtsch. ontb. 1944) Cornelis van Dee, geb. [onbekend], 87 piloot, overl. [onbekend], 88 zn. van Cornelis van Dee en Christina Koch, hij hertr. Bandoeng 20 april 1948 Wally Hoijer; tr. 2e Amsterdam 22 mei 1962 Jaap Volkmaars, geb. Amsterdam 31 mei 1923, overl. Amsterdam 23 febr. 1997, zn. van Adrianus Volkmaars en Klasina Maria van der Woude. 4. Adolf Johan van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 4 jan. 1922, korporaal bij de Koninklijke Luchtmacht, ingeschreven als inwoner van Helmond 19 aug. 1958, overl. Eindhoven 26 dec. 1989, tr. 1e Kediri 28 sept (echtsch. ingeschr. s Gravenhage 29 sept. 1960) Onny Martjoerni, geb. Bandoeng 10 okt. 1926, dr. van [onbekend]; tr. 2e Helmond 12 okt Ch.E.M. Rapp. Uit het tweede huwelijk drie zonen en een dochter. 5. Jeanne Juliana van Polanen Petel, geb. [plaats onbekend] 2 mei 1924, repatrieerde a/b van het schip Cameronia 1950, tr. Semarang 22 sept Theodorus Johannes Brugman, geb. Nijmegen 13 febr. 1927, overl. Nijmegen 9 okt. 2007, zn. van Peter Johannes Brugman en Willemien van Heumen. 6. Frans van Polanen Petel, geb. [plaats onbekend] 5 juli 1927, overl. in de Verenigde Staten omstr. 2009, tr. E. Burer. Uit dit huwelijk twee zoons. 7. Gretha Julia van Polanen Petel, geb. Djatiroto (Besoeki) 23 juli 1931, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 4 maart 1952, overl. Oss 28 april 2007, tr. Nijmegen 27 mei 1960 (echtsch. ingeschr. ald. 30 nov. 1983) Franciscus Cornelis Johannes Maria Bosz, geb. Nijmegen 24 juni 1929, overl. Oss 16 jan. 2000, zn. van Theodorus Johannes Bosz en Hendrika Roukens. 8. Robert van Polanen Petel, geb. Pare (Kediri) 5 nov. 1934, emigreerde naar de Verenigde Staten. 9. Freddie Eduard van Polanen Petel, geb. Kediri 21 dec. 1936, tr. N.N. Uit dit huwelijk een zoon. 10. Edith van Polanen Petel, geb. Kediri 20 sept. 1938, tr. N. Brink. 152

21 VIi. Henri Lodewijk van Polanen Petel, geb. Semarang 9 jan. 1896, employé van de suikeronderneming Tasikmadoe bij Kemiri (Soerakarta) (1918), employé bij de pestbestrijding, wonende te Djokjakarta ( ), employé van achtereenvolgens de suikerondernemingen Kemantran bij Tegal (Pekalongan) ( ), Kalimati bij Batang (Pekalongan) (1926) en Modjoagoeng bij Modjokerto (Soerabaja) ( , , 1932, 1934), 89 ingeschreven als inwoner van Venray 20 okt. 1956, overl. Venlo 3 juli 1982, tr. Djokjakarta 21 nov Johanna Gertruda Godschalk, geb. Djokjakarta 30 april 1898, 90 overl. Venlo 22 aug. 1987, dr. van Fredericus Godschalk en Johanna Emelia Wolff. Uit dit huwelijk: 1. Eugenie Mathilde van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 21 juni 1919, overl. Djokjakarta 12 juli Eddy Emanuel van Polanen Petel, geb. Tegal 4 okt. 1920, repatrieerde a/b van het schip Oranje 1945, overl. Rotterdam 12 febr. 2005, tr. Driebergen- Rijsenburg 5 sept J.J. van Barneveld. Uit dit huwelijk drie dochters. 3. Augustine Elisabeth van Polanen Petel, geb. Tegal 29 aug. 1922, registratie van vestiging in Nederland vanuit Nederlands-Nieuw-Guinea 11 aug. 1954, overl. Venlo 14 dec. 2007, tr. Hollandia (Nederlands Nieuw-Guinea) 2 mei 1953 Henry Humphrey Meijer, geb. Kediri 30 april 1922, overl. Venray 25 jan. 1994, zn. van Johannes Petrus Meijer en Fanny Louisa Humpris. 4. Lydia Elisabeth van Polanen Petel, geb. Pekalongan 3 jan. 1925, registratie van vestiging in Nederland vanuit Nederlands Nieuw-Guinea 20 april 1955, overl. Maastricht 23 sept. 2009, tr. Batavia 11 febr Hendrik Karel Brandt, geb. Enrekang (Celebes) 6 aug. 1922, overl. Maastricht 17 jan. 1989, zn. van Theodor Heinrich Brandt en Johanna Maria Wilhelmina Tannhäuser. 5. Wilhelmina van Polanen Petel, geb. Pekalongan 2 juni 1926, overl. Batavia 6 juni Geert Ludwig van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 15 febr. 1928, registratie van vestiging in Nederland vanuit Nederlands Nieuw-Guinea 9 febr. 1961, overl. Rosmalen 8 jan. 2000, tr. Hengelo (O.) 14 april 1966 (echtsch. ingeschr. ald. 12 juli 1989) A.G. Hartung. Uit dit huwelijk een zoon en een dochter. 7. Hannes Winfried van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 8 nov. 1929, tr. K. Loriaux. Uit dit huwelijk een dochter. 8. Miriam Margot van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 21 nov Femke Maria Quirina van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 9 juni 1935, tr. Venray 5 nov W.L. Breuer. 10. Theresia Magdalena van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 19 febr. 1937, tr. Venray 3 nov J. Herben. 11. Astrid Johanna van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 7 april 1941, tr. R.R. Benning. 153

22 VIj. Albert Louis van Polanen Petel, geb. Semarang 20 april 1897, assistent bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, wonende te Semarang ( ), employé van de suikeronderneming Meritjan bij Kediri ( ), boekhouder van de suikeronderneming Redjosari bij Madioen (1924), employé van de suikeronderneming Manishardjo bij Pedan ( ), boekhouder van de suikeronderneming Bandjaratma bij Tegal (1929), boekhouder, wonende te Tegal ( ), woonde te Klaten (Soerakarta) (1941), 92 overl. Tokio (Shinagawa Hospitaal) 1 aug. 1945, 93 tr. [datum onbekend] Johanna de Vroom, geb. Klaten 21 sept. 1905, overl. Phoenix (Arizona, U.S.A.) 2 jan. 1994, dr. van Jacob Nicolaas de Vroom en Gendoek (inlandse vrouw). Uit dit huwelijk: 1. Ellen Yvonne van Polanen Petel, geb. Klaten 14 juni 1924, tr. Bandoeng 24 dec Christiaan Weiss, geb. 10 nov. 1921, overl. Hemet (Californië, U.S.A.) 18 mei 1999, zn. van [onbekend]. 2. Jenny Alice van Polanen Petel, geb. Klaten 13 sept. 1925, tr. Bandoeng 1949 Jan Francken, geb. [onbekend] 15 dec. 1915, overl. [dag onbekend] maart 1976, zn. van [onbekend]. 3. Henriëtte Elena van Polanen Petel, geb. Soerakarta 18 sept. 1926, repatrieerde a/b van het schip Oranje 1954, overl. Hemet (Californië, U.S.A.) 17 mei 2001, tr. Tilburg 1952 Henricus Peeters. 4. Louise Johanna van Polanen Petel, geb. Tegal 5 febr. 1929, repatrieerde a/b van het schip Willem Ruys 1952, tr. Bandoeng 14 juli 1950 Johannes Nicolaas Anten, geb. Kertosono (Kediri) 22 juli 1922, zn. van [onbekend]. VIk. Armand Reinoud van Polanen Petel, 94 geb. Soerakarta 10 mei 1902, repatrieerde a/b van het schip Willem Ruys 1956, ingeschreven als inwoner van s Gravenhage 13 sept. 1956, magazijnbediende bij een sigarenfabriek, overl. s Gravenhage 25 juli 1985, tr. Bandoeng 28 jan Louise Johanna van Motman, geb. Maswati (Bandoeng) 11 nov. 1906, erk. Bandoeng 11 juni 1910, overl. s Gravenhage 6 nov. 1988, dr. van Theodorus Gerardus van Motman en Liza (inlandse vrouw). Uit dit huwelijk: 1. Rudolf Constantijn van Polanen Petel, geb. Bandoeng 9 juli 1926, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 17 april 1962, overl. s Gravenhage 21 juli 2001, tr. Djakarta 21 aug W.D. Meijer. Uit dit huwelijk twee zoons en twee dochters. 2. Hendrik Eduard van Polanen Petel, geb. Bandoeng 19 jan. 1928, emigreerde naar Australië, tr. E. Stook. Uit dit huwelijk drie dochters. 3. Ferdinand Lodewijk van Polanen Petel, geb. Bandoeng 26 febr. 1932, ingeschreven als inwoner van s Gravenhage 13 sept. 1956, overl. Leiden 22 aug. 1976, tr. s Gravenhage 21 maart 1958 E.M.M. Captain. Uit dit huwelijk drie dochters. 4. Victor Wilhelm van Polanen Petel, geb. Bandoeng 30 mei 1937, emigreerde naar Australië, tr. Alphen a/d Rijn 30 juli 1959 M. van der Krogt. Uit 154

23 dit huwelijk drie zoons en een dochter. 5. Irma Theresia van Polanen Petel, geb. Bandoeng 4 aug. 1941, tr. 1e s-gravenhage 21 dec (door echtsch. ontb. 1985) W.S. Eysma; tr. 2e H. Brinkers. VIl. Richard van Polanen Petel, geb. Prambanan (Klaten) 14 sept. 1906, employé bij achtereenvolgens Esche, Forwerg & Co. (1930) en de Nederlandsch- Indische Escomptomaatschappij (1932), wonende te Weltevreden (1930, 1932), opzichter bij het gevangeniswezen, wonende te Djokjakarta (1938, 1941), 95 overl. Brisbane 5 juni 1983, tr. [onbekend] Sophie Anne Elmire von Hegedus, 96 geb. Klaten (Soerakarta) 29 maart 1923, overl. Brisbane 13 mei 2003, dr. van [onbekend]. Uit dit huwelijk: 1. Richard Ralph Willem van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 13 maart 1946, overl. (verdronken) Denpasar (Bali) 4 nov. 1994, 97 tr. Enschede 20 juni 1969 J. Flinkert. Uit dit huwelijk een zoon en een dochter. 2. Louis Franklin van Polanen Petel, geb. Soekaboemi (Buitenzorg) 28 aug. 1948, ingeschreven als inwoner van Hengelo 24 april 1958, overl. Nordhorn (Duitsland) 3 aug. 1976, tr. Enschede 1 sept G. Laverman. Uit dit huwelijk een zoon. 3. Ulrich van Polanen Petel, geb. Djokjakarta 8 mei 1950, tr. Hengelo (Ov.) 14 mei 1976 J. Davids. Uit dit huwelijk een zoon en twee dochters. [Australië] Tak D IVd. Edouard van Polanen Petel, geb. Batavia 17 maart 1817, eigenaar van het particuliere land Pondok Tjina (Buitenzorg), overl. Tegal 6 april Zijn erkende kinderen (ex matre de Javaanse vrouw Bintang): 1. Alice Maria van Polanen Petel, geb. Pondok Tjina (Buitenzorg) 26 okt en erk. 26 febr. 1856, overl. Semarang 16 maart 1919, tr. Batavia 8 juli 1874 Jhr. Leonard Hendrik Philip Goldman, geb. Batavia 17 juli 1852, telegrafist 3e klasse Post- en Telegraafdienst, commies 3e klasse idem te Weltevreden 1873, commies 2e klasse idem 1877 en geplaatst te Bondowoso (Besoeki), overgeplaatst naar Djember (Besoeki) 1879, ontheven van de verdere vervulling der betrekking van kantoorchef 4e klasse en overgeplaatst naar Soerabaja 1882, commies 1e klasse idem 1883, overgeplaatst naar Soerakarta 1885, wegens ziekte eervol uit zijn betrekking ontslagen 1886, opnieuw commies 1e klasse 1887 en geplaatst te Soerabaja, wegens ziekte eervol uit zijn betrekking ontslagen 1888, wnd. commies 2e klasse 1889 en geplaatst te Soerabaja, commies le klasse 1890, wegens ziekte eervol uit zijn betrekking ontslagen 1891, eervol uit s lands dienst ontslagen 1892, 98 overl. Semarang 21 aug. 1913, zn. van Jhr. Carel Frederik Goldman en Louisa Carolina Elisabeth Engler. 2. Louis Roger Edouard, volgt Vf. 155

24 Vf. Louis Roger Edouard van Polanen Petel, geb. Pondok Tjina (Buitenzorg) 6 dec. 1849, erk. 26 febr. 1856, derde commies bij de Algemene Rekenkamer 1877, tweede commies 1884, eerste commies 1890, ontslag uit s lands dienst 1898, waarbij nader zal worden beslist of dit ontslag al dan niet als eervol moet worden beschouwd, 99 overl. Batavia 20 febr Zijn erkende kinderen (ex matre de Javaanse vrouw Sa-ama, ook genaamd Saudjah): 1. Willem, volgt VIm. 2. Otto van Polanen Petel, geb. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 13 april 1884, erk. Soekaboemi 27 juni 1891, derde commies bij het hoofdbureau van de Arbeidsinspectie 1914, eerste commies ald. 1923, een jaar verlof naar Europa 1924, eerste commies bij het Departement van Justitie 1925, ontslag uit s lands dienst 1927, 100 woonde na zijn ontslag te Weltevreden ( ), employé van de Officieele Vereeniging van Toeristenverkeer in Nederlandsch- Indië, wonende te Weltevreden (1932, 1934, 1938) en Batavia (1941), 101 overl. Djakarta 19 mei 1958, tr. Batavia 22 okt Henriëtte de Bell, geb. Batavia 14 sept. 1888, derde commies bij afdeling comptabiliteit van het Departement van Justitie 10 juni 1915, 102 tweede commies 28 juni 1921, 103 wnd. eerste commies 31 aug. 1927, 104 overl. Dordrecht 18 dec. 1977, dr. van Johan Hendrik Herman de Bell en Maria Magdalena Abrahams Johanna van Polanen Petel, geb. 24 sept. 1885, erk. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 27 juni 1891, overl. Jakarta 1957, tr. Kim Eng Oey. Haar natuurlijk kinderen: a. Huntly Charles van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 1 april b. Nelly van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 11 mei 1906, tr. Lim Hwie Oen. c. Lelie van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 10 juni d. Evy van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 5 juli e. Cerij (Cherry) van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 24 mei f. Elly van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 19 jan Edouard, volgt VIn. 5. Louis, volgt VIo. 6. Leendert, volgt VIp. 7. George, volgt VIq. 8. Henri, volgt VIr. 9. Albertine van Polanen Petel, geb. 15 april 1897, erk. Batavia 1898, overl. [onbekend]. VIm. Willem van Polanen Petel, geb. Batavia 25 febr. 1883, erk. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 27 juni 1891, particulier, wonende te Meester Cornelis (1901, 1903), employé van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, wonende te Meester Cornelis ( ) en Batavia ( ), boekhouder van achtereenvolgens de suikerondernemingen Pagongan bij Tegal ( , 1912, 1914) en Bandjardawa bij Pemalang (Pekalongan) (1916, 1918), 156

25 particulier, wonende te Sindanglaja (Buitenzorg) ( ), employé van de onderneming Maleber bij Tjiandjoer (West-Priangan/Buitenzorg) (1927, , 1932, 1934, 1938), 107 overl. Batavia 30 aug. 1938, tr. 1e Meester Cornelis 24 mei 1902 Adolphine Wilhelmina Albertine Schröder, geb. [onbekend], overl. Batavia 20 april 1907, dr. van [onbekend]; tr. 2e (door echtsch. ontb.) 108 Antoinet Louise Adelaide Milar, geb. Tegal 30 aug. 1892, overl. Arnhem 2 aug. 1984, dr. van Willem Wijnand Milar en Clara Elisabeth Petronella Schluter, zij hertr. Tegal 29 febr Frederik Karel Otto de Korte; tr. 3e Batavia 6 april 1922 Billitonia Everdina Bouwina van der Meer, geb. Ternate 4 jan. 1898, overl. Capelle a/d IJssel 13 juni 1977, dr. van Charles Anton van der Meer en Billitonia Everdina Bouwina Coldenhoff. Uit het eerste huwelijk: 1. Napoleon van Polanen Petel, geb. en overl. Meester Cornelis 27 nov Adolf Meinhardt, volgt VIIc. Uit het tweede huwelijk: 3. Corry van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 8 nov. 1909, overl. Meester Cornelis 26 nov Uit het derde huwelijk: 4. Irma Johanna van Polanen Petel, geb. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 6 febr. 1923, onderwijzeres, overl. Rotterdam 24 juni 2010, tr. Batavia 25 febr Theodorus Johannes Marius Rijkschroeff, geb. Batavia 28 aug. 1915, hoofdcommies bij s lands waterstaat, overl. Rotterdam 30 nov. 1990, zn. van Arnoldus Raphael Rijkschroeff en Dolfina Dorothea Amelia Tehupeiory. 5. Hetty van Polanen Petel, geb. Batavia 16 dec. 1923, over. Patjet (Preanger Regentschappen) 20 aug Everdine van Polanen Petel, geb. Sindanglaja (Preanger Regentschappen) 26 okt. 1924, 109 tr. J.F. Berkhoudt. 7. André Roger van Polanen Petel, geb. Batavia 5 okt. 1935, tr. L.A. Rijkschroeff. Uit dit huwelijk een zoon. VIIc. Adolf Meinhardt van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 15 april 1904, adjudant-onderofficier bij de Topographische Dienst (IXe afdeling van het Departement van Oorlog), wonende te Batavia (1941), 110 ingeschreven als inwoner van Amsterdam 8 mei 1956, overl. s-gravenhage 29 juni 1972, tr. 1e Magelang 15 nov (echtsch. ingeschr. Batavia 17 nov. 1946) Johanna Emilie Brandt, geb. Nijmegen 9 juli 1916, overl. Gemert 14 febr. 1953, dr. van Theodor Heinrich Brandt en Johanna Maria Wilhelmina Thannhauser, zij hertr. Batavia 6 april 1949 Donald Willem Hendrikus Metselaar; tr. 2e Bandoeng 2 maart 1948 Victorine Maijer, geb. Batavia 26 dec. 1899, overl. s-gravenhage 13 jan. 1983, dr. van Thominie Maijer en Mathilde Zimberlin en wed. van George van Polanen Petel (generatie VIq). 157

26 Zijn erkende dochter (ex matre de inlandse vrouw Sa amah): 1. Augustine van Polanen Petel, geb. Bandoeng 20 aug en erk. ald. 26 febr. 1948, ingeschreven als inwoonster van Hoogeveen komende vanuit Suriname 22 sept. 1967, overl. Groningen 17 jan. 1988, tr. 1e Bandoeng 11 mei 1949 (echtsch. ingeschr. ald. 15 maart 1954) Aurelius Wilhelm Idzerda, geb. [plaats onbekend] 20 febr. 1923, overl. Beaverton (Oregon, U.S.A.) 29 sept. 2007, zn. van [onbekend]; tr. 2e Bandung [datum onbekend] 29 dec (echtsch. ingeschr. ald. 8 aug. 1964) Ferdinand Leopold Carel Swart, geb. Malang 5 april 1920, zn. van Gerard Antoine Swart en Betsy Patty en gesch. echtg. van Else Everdina Eugenia Moormann; tr. 3e Hoogeveen 18 dec Fredrik Cornelis Missoorten, geb. Batavia 9 maart 1921, overl. Ooststellingwerf 25 aug. 2000, zn. van Franciscus Cornelius Missoorten en Cornelia Porpon en gesch. echtg. van Albertine Regien. Uit het eerste huwelijk: 2. Rudolf van Polanen Petel, geb. Bandoeng 12 juli 1933, geëmigreerd naar de Verenigde Staten, tr. C. van der Laan. Uit dit huwelijk een zoon en twee dochters. VIn. Edouard van Polanen Petel, geb. Batavia 11 juni 1887 en erk. Soekaboemi 27 juni 1891, tijd. klerk bij het hoofdbureau van de Burgerlijke Geneeskundige Dienst, wnd. derde commies ald. op 150 gulden per maand 29 jan. 1917, derde commies 1917, tweede commies 1918, tijd. wnd. adjunct-administrateur van de dienst der volksgezondheid bij het Koningin Wilhelminagasthuis voor ooglijders te Bandoeng 30 nov. 1928, tijd. wnd. administrateur 3e klasse van het doorgangshuis voor krankzinnigen te Semarang 27 maart jan. 1933, 111 ex-administrateur 3e klasse van de dienst der volksgezondheid, wonende te Semarang (1934, 1938, 1941), 112 employé van Java Veem te Bandoeng, overl. Soerabaja 27 juni 1942, tr. 1e Batavia 4 aug (echtsch. ingeschr. ald. 17 dec. 1934) Geertruida Wilhelmina Agerbeek, geb. Meester Cornelis 6 jan. 1898, overl. Beverwijk 13 sept. 1983, dr. van Johannes Henricus Agerbeek en Maria Sophia Johanna Benjamins, zij hertr. Soerabaja 27 jan Ernst Friedrich Wilhelm Akkerman; tr. 2e Soerabaja 8 april 1937 Emma Julie Persijn, geb. Pandji (Panaroekan) 8 maart 1886, overl. Beverwijk 22 okt. 1974, dr. van Johannis Hendricus Wilhelmus Persijn en Christine Frederika Brouwer, gesch. echtg. van August François Marie Haenszgen. Uit het eerste huwelijk: 1. Eithel Adelbert van Polanen Petel, geb. Bandoeng 11 dec. 1921, commercieel medewerker bij Geo Wehry te Soerabaja, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 12 maart 1962, in Nederland werkzaam bij Organon, overl. s Hertogenbosch 2 febr. 1997, tr. Soerabaja 23 juni 1949 Fera Jacoba Socrates. Uit dit huwelijk twee zoons en een dochter. 2. Jean Edouard van Polanen Petel, geb. Bandoeng 16 sept. 1923, registratie van vestiging in Nederland vanuit Nederlandsch-Indië 9 sept. 1946, in Nederland werkzaam bij Dagblad Het Graafschap, overl. Zevenaar 9 aug. 2004, 158

27 tr. 1e Baarn 16 sept Vera Hortense Schram, geb. Batavia 8 nov. 1919, overl. Doetinchem 27 nov. 1976, dr. van André Victor Charles Schram en Wilhelmina Brickmann; tr. 2e Doetinchem 17 mei 1979 M.C.M. Bassa. Uit het eerste huwelijk vijf zoons en twee dochters. Uit het tweede huwelijk een zoon. 3. Maria Theresia Antonia van Polanen Petel, geb. Bandoeng 23 sept. 1926, repatrieerde a/b van het schip Atlantis 1950, tr. Bandoeng 21 mei 1946 (echtsch. ingeschr. s-gravenhage 3 april 1957) Arie Franciscus Eberhard de Korver, geb. Semarang 5 sept. 1922, zn. van [Arie de Korver en Sophia Helena de la Fonteijne]. VIo. Louis van Polanen Petel, geb. Batavia 18 april 1890, erk. Soekaboemi 27 juni 1891, klerk bij het Departement der Gouvernementsbedrijven, wonende te Weltevreden ( , , 1932), woonde te Weltevreden (1934), 113 overl. Batavia 23 nov. 1936, tr. Bandoeng 18 okt Adèle Sophie Maijer, geb. Batavia 29 dec. 1897, ingeschreven als inwoonster van s Gravenhage 8 juni 1948, uitgeschreven in verband met vertrek naar Nederlandsch-Indië 31 okt. 1949, ingeschreven als inwoonster van Amsterdam 28 aug. 1956, hoofdcommies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, overl. Leiden 14 jan. 1970, dr. van Thominie Maijer en Mathilde Zimberlin, zij hertr. Djakarta 1 febr Emile Johan Rudolf Verstege. Uit dit huwelijk: Louise van Polanen Petel, geb. Bandoeng 1 april 1927, ingeschreven als inwoonster van s Gravenhage 8 juni 1948, overl. Amsterdam 21 mei 1975, tr. Amsterdam 30 dec (echtsch. ingeschr. ald. 19 juli 1971) Geuchien Jakob Luitjes, geb. Groningen 20 febr. 1928, overl. Groningen 1 sept. 1994, zn. van Eltjen Luitjes en Alberdina van Dieken. 2. Ilse van Polanen Petel, geb. Batavia 13 okt. 1928, 115 tr. Batavia 8 april 1948 George Benz, geb. Bagan Si Api Api (Oostkust van Sumatra) 28 aug. 1924, overl. Leidschendam 27 juni 1998, zn. van Bernard Benz en Annie (inlandse vrouw). VIp. Leendert van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 13 okt. 1891, employé van achtereenvolgens de ondernemingen Djajanegara ( ) en Tjisalak ( ), beide bij Paroengkoeda (Preanger Regentschappen) en Tjiliwoeng bij Buitenzorg( ), 116 overl. Djakarta 21 juni Zijn erkende kinderen 117 (ex matre de inlandse vrouw Nji Atjih, ook genaamd Atjih Maria Noöd, geb. Tjiandjoer 30 jan. 1910, overl. Roermond 18 febr. 1992): 1. Cecilia Elisabeth Dorothea van Polanen Petel, geb. Tjiandjoer, tr. Mochtar. 2. Hendricus Victorinus Theodorus van Polanen Petel, geb. 1929, tr. Bena (Indonesische vrouw). Uit dit huwelijk een dochter. 3. Emelia Wilhelmina Cessilia van Polanen Petel, geb. Batavia Tilly Emma van Polanen Petel, geb

28 5. Oscar Frans van Polanen Petel, geb. Tjiparai (Priangan) 7 sept. 1934, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 1 juni 1976, overl. Roermond 18 okt. 2001, tr. Roermond 27 okt S.E. Hunslip. Uit dit huwelijk twee zoons en vier dochters. 6. Henricus Daniël van Polanen Petel, geb. Tjiandjoer (Buitenzorg) 12 dec. 1935, tr. Djakarta 29 juli 1966 E. Brugman. Uit dit huwelijk een dochter en een zoon. 7. Ferdinand Anthony van Polanen Petel, geb. 1940, tr. 1e Carla Hermana de Laugh; tr. 2e Etty. Uit het eerste huwelijk een zoon, uit het tweede huwelijk zes kinderen. 8. Johny Eddy Theo van Polanen Petel, geb. Batavia 25 aug. 1945, tr. S. Naderi. VIq. George van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 27 mei 1893, klerk bij Post- en Telegraafdienst (1912), later de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst ( ) en commies bij achtereenvolgens de belastingdienst ( ) en het Departement van Justitie ( , 1929), wonende te Weltevreden ( , 1929), 118 overl. Batavia 4 april 1929, 119 tr. Batavia 16 sept Victorine Maijer, geb. Batavia 26 dec. 1899, overl. s Gravenhage 13 jan. 1983, dr. van Thominie Maijer en Mathilde Zimberlin, zij hertr. Bandoeng 2 maart 1948 Adolf Meinhardt van Polanen Petel (generatie VIIc). Uit dit huwelijk: 1. Mathilde van Polanen Petel, geb. Batavia 4 febr. 1919, overl. Hoogeveen 13 febr Georgine Victorine van Polanen Petel, geb. Batavia 2 jan. 1920, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 14 okt. 1959, overl. Berkel en Rodenrijs 18 april 1996, tr. 1e Bandoeng 29 april 1938 (echtsch. ingeschr. ald. 17 nov. 1954) Wilhelmus Johannes Jongejan, geb. Batavia 25 mei 1910, overl. [onbekend], zn. van [onbekend]; tr. 2e Surabaja 15 sept Bian An Tan, geb. Kediri 8 aug. 1930, zn. van [onbekend]. 3. Stella van Polanen Petel, geb. Batavia 14 dec. 1920, repatrieerde a/b van het schip Sibajak 1950, ingeschreven als inwoonster van Amsterdam 13 juli 1950, overl. Zoetermeer 14 juli 1982, tr. Bandoeng 23 dec Dr. Bernard Lammerts van Bueren (Vs.O.A.), 121 geb. Soerabaja 4 nov. 1905, arts, tijdens de Tweede Wereldoorlog reserve-officier van gezondheid 1e klasse K.N.I.L., overl. Zoetermeer 16 jan. 1996, zn. van Casper Louis Lammerts van Bueren en Ginem (Javaanse vrouw). 4. Onno van Polanen Petel, geb. Bandoeng 9 sept. 1922, registratie van vestiging in Nederland vanuit Indonesië 13 dec. 1954, reserveofficier, overl. Tilburg 28 okt. 2003, tr. 1e Bandoeng 8 mei 1946 (echtsch. ingeschr. ald. 20 dec. 1951) Jeanne Louise Simone de Waal; tr. 2e Surabaya 29 sept Henderika Philippina Dissevelt, geb. Bangli (Bali) 24 mei 1927, dr. van Antony Dissevelt en Sandin (inlandse vrouw). Uit het eerste huwelijk twee zoons. Uit het tweede huwelijk twee zoons. 160

29 VIr. Henri van Polanen Petel, geb. Meester Cornelis 16 febr. 1895, klerk bij het Departement van Justitie (1913), klerk ( ) en ex-derde commies ( ) bij het Departement van Gouvernementsbedrijven, commies (1927, , 1932) en eerste commies (1934, 1938, 1941) bij het Departement van Justitie, wonende te Weltevreden ( , , 1932, 1934, 1938) en Meester Cornelis (1941), 122 gemobiliseerd als landstormsoldaat 2e klasse van het K.N.I.L., opteerde voor de Indonesische nationaliteit 1951, ingeschreven als inwoner van Maastricht 28 aug. 1962, overl. Deventer 13 april 1976, tr. Meester Cornelis 4 febr Non Nio Thio (Chinese vrouw), geb. Batavia 31 aug. 1907, overl. Deventer 28 maart 1981, dr. van Eng Seng Thio. Uit dit huwelijk: 1. Frederik van Polanen Petel, geb. Batavia 1 mei 1930, tr. Amsterdam 22 nov G.M. Giroth. Uit dit huwelijk een zoon. 2. Rudolf Henri van Polanen Petel, geb. Batavia 18 nov. 1932, repatrieerde a/b van het schip Captain Cook 1958, tr. s-gravenhage sept I.E. Salomons. Uit dit huwelijk twee zoons. 3. August van Polanen Petel, geb. Batavia 26 aug. 1934, tr. G. Na. Uit dit huwelijk een zoon. Tak E (uitgestorven 1944) IVe. Louis Bernard van Polanen Petel, geb. Batavia 19 nov en ged. ald. 14 april 1822, geëmployeerde bij de directie der civiele magazijnen, ter beschikking gesteld van de Gouverneur van Sumatra s Westkust 1841, controleur 3e klasse 1843, overgeplaatst naar de Danaudistricten (Padangse Bovenlanden) 1847, controleur 2e klasse 1848, controleur 1e klasse te Sinkel (Tapanoeli) 1855, overgeplaatst naar het district Batipoe in de X Kotta s (Padangse Bovenlanden) 1857, assistent-resident van Airbangis en Rau 1857, assistent-resident van Tanah Datar (Padangse Bovenlanden) 1859, twee verlof naar Nederland 1861, assistentresident van Tanah Datar 1864, overgeplaatst naar Priaman (Padang) 1865, notaris ald. 1866, overgeplaatst naar Limapoeloeh (Padangse Bovenlanden) 1868, tevens vendumeester ald., eervol ontslag 1871, 123 overl. Batavia 9 sept. 1883, tr. 1e Padang 23 okt Cornelia Louisa In tveld, geb. Bengkoelen 11 april 1832, overl. Batavia 17 nov. 1874, dr. van Jacobus Frederik In tveld en Maria Barthelemy; tr. 2e Meester Cornelis 24 juli 1883 Lauw Tjioe Nio (Chinese vrouw), ook genaamd Celestine de l Est. Uit het eerste huwelijk: 1. Frederik van Polanen Petel, geb. Padang 1 aug. 1853, overl. [onbekend]. 2. Louis van Polanen Petel, geb. Padang Pandjang (Padangsche Bovenlanden) 4 maart 1855, overl. Rotterdam 13 aug Cornelia van Polanen Petel, geb. Singkel (Tapanoeli) 6 dec. 1856, overl. Batavia 22 jan Helena Wilhelmina van Polanen Petel, geb. Ayer Bangis (Padang) 161

30 14 juli 1859, overl. Batavia juli 1902, 126 tr. Soerabaja 15 nov Johan Gerard Charles Bouman, geb. Rotterdam 18 febr. 1856, overl. Genève 1 juni 1909, zn. van Aart Bouman en Charlotte Henriëtte Agatha ten Siethoff, hij hertr. Breda 20 juni 1906 Margaretha Cornelia Wilhelmina Nieuwenhuizen. 5. Adriaan van Polanen Petel, geb. Fort Van der Capellen (Padangsche Bovenlanden) 8 jan. 1861, administrateur van de onderneming Meloewoeng bij Bandjar (Banjoemas), overl. Ambarawa, kamp 8 16 dec en herbegr. Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang, tr. Antwerpen 6 dec (ingeschr. Tjilatjap (Banjoemas) 15 dec. 1910) Catharina van Eeckhoven, geb. Antwerpen 17 april 1879, ingeschreven als inwoonster van s Gravenhage komende vanuit Indonesië 12 dec. 1956, overl. s Gravenhage 17 okt. 1957, dr. van Petrus Adrianus van Eeckhoven en Maria Catharina Mauquoy. 6. Rogier Gerard van Polanen Petel, geb. Fort Van der Capellen (Padangsche Bovenlanden) 8 jan (tweeling met voorgaande), assistent van de onderneming Tandem Hilir (Oostkust van Sumatra), overl. Boven-Langkat (Oostkust van Sumatra) 13 mei George van Polanen Petel, geb. Maastricht 8 dec. 1862, employé van de onderneming Ngoepit bij Klaten (Soerakarta) (1903), handelaar, wonende te Poerwakarta (Batavia) ( ), employé van de suikeronderneming Seloredjo bij Djombang (Soerabaja) ( ), suikeremployé (onderneming en of woonplaats niet genoemd) ( ), planter, wonende te Pangkalan Brandan (Oostkust van Sumatra) ( ), 127 overl. [plaats onbekend] 3 jan. 1919, tr. Klaten (Soerakarta) 15 nov Johanna Maria Schiff, geb. [onbekend], overl. [onbekend], dr. van [onbekend]. 8. Ernest van Polanen Petel, geb. Fort Van der Capellen (Padangsche Bovenlanden) 25 jan. 1865, 128 overl. Paijacombo (Padangsche Bovenlanden) 28 maart Tak F IVf. George Frederik van Polanen Petel, geb. Batavia 4 febr. 1822, administrateur van de onderneming Penoembing, honarair consul in Manilla , overl. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 7 nov. 1899, tr. Manilla 5 juli 1871 Marie Rose Rodrigues, geb. Manilla 29 juni 1835, overl. Bandoeng juli 1923, dr. van Joseph Rodrigues en Sebastienne Perez de Tagle. Uit dit huwelijk: 1. Marie Rosalie van Polanen Petel, ged. Manilla 2 jan. 1855, overl. Bandoeng 10 maart 1912, tr. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 29 nov Car(e)l Joseph Hausmann, geb. Batavia 30 nov. 1854, administrateur van de onderneming Tjinangerang bij Soemedang (Preanger Regentschappen) (1901, ), woonde te Tjitjalengka (Preanger Regentschappen) ( ), 129 overl. Garoet (Preanger Regentschappen) 2 april 1922, zn. van waarsch. George Michael Hausmann en N.N. 2. Jules Edouard, volgt Vg. 162

31 3. Adolphe Georges Henri van Polanen Petel, geb. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 6 aug. 1876, administateur van de onderneming Tjitarik bij Tjibadak (Preanger Regentschappen), employé van achtereenvolgens de ondernemingen Goenoeg Malang bij Tjireungas (Preanger Regenstschappen) ( ), Tjikembang bij Tjibadak (1905) en Tjimonteh bij Tjibeber (Preanger Regentschappen) ( ), administrateur van de onderneming Tjimenteng bij Tjibadak (1911), woonde te Soekaboemi (1912), zonder beroep en woonplaats vermeld ( ), administrateur van achtereenvolgens de ondernemingen Montjolimo bij Bandjar (Preanger Regentschappen) ( ) en Goenoeng Silalanggoe bij Madja (Bantam of Cheribon) ( , ), 130 oud-administrateur, wonende te Bandoeng ( ) overl. [plaats onbekend] febr Vg. Jules Edouard van Polanen Petel, geb. Manilla 28 mei 1856, administrateur van achtereenvolgens de ondernemingen Soeka Radja (1901, 1903) en Goalpara ( ), beide bij Soekaboemi (Preanger Regentschappen), woonde zonder beroep te Bandoeng ( , , 1932), 132 commissaris van verschillende cultuurondernemingen van Geo Wehry, overl. Bandoeng 25 juli 1933, tr. Batavia 5 mei 1886 (echtsch. ingeschr. ald. 23 juli 1897) Maria Mina Madeline Bédier de Prairie, geb. Penang (Straits Settlements) 28 aug. 1864, overl. Brussel 3 jan. 1933, dr. van Achille Bédier de Prairie en Madeline Mina Chaulan, zij hertr. Meester Cornelis 24 maart 1898 Charles Emile du Perron. Uit dit huwelijk: VIs. Oscar Arend van Polanen Petel, geb. Argalingga (Preanger Regentschappen) 31 dec. 1887, employé van achtereenvolgens de ondernemingen Goalpara (1910) en Wangoenredja (1911), beide bij Soekaboemi (Preanger Regentschappen), beheerder (1912) en administrateur ( ) van de onderneming Tjigentoer bij Sasaksaät (Preanger Regentschappen), administrateur van achtereenvolgens de ondernemingen Dajeuh Manggoeng bij Garoet (Preanger Regentschappen) ( ) en Goalpara bij Soekaboemi (Preanger Regentschappen/West-Priangan) ( , ), woonde te Soekaboemi (Buitenzorg) (1932), 133 overl. Bandoeng 22 sept. 1932, 134 tr. Nijmegen 11 april 1912 Ernestiene Augusta Britt, geb. Poerworedjo (Kedoe) 1 juli 1890, overl. Epse 19 febr. 1970, dr. van Julius Britt en Anne-Marie Henriëtte Louise Halewijn. Uit dit huwelijk: 1. Jules Edouard, volgt VIId. 2. Oscar Ernest van Polanen Petel, geb. Bandoeng 16 aug. 1914, employé van de onderneming Pasir Randoe bij Tjibeber (Priangan) (1938, 1941), 135 repatrieerde a/b van het schip Weltevreden 1946, overl. Whangarei (Nieuw-Zeeland) 21 dec. 1978, tr. Bandoeng 6 okt Henriëtte Kerkheide, geb. Batavia 28 febr. 1916, overl. Whangarei 18 okt. 1997, dr. van [onbekend]. 163

32 Jules Edouard van Polenen Petel met zijn zoon Oscar Arend, Parijs 1907 (foto particuliere collectie). Jules Edouard van Polenen Petel met zijn zoon Oscar Arend (foto particuliere collectie). 164

33 (V.l.n.r.) Ernestiene Augusta Britt, Oscar Arend van Polanen Petel, Edgar du Perron (de schrijver E./ Eddy du Perron), Jules Edouard van Polanen Petel en Maria Mina Madeline Bédier de Prairie (moeder van Oscar Arend van Polanen Petel en Edgar du Perron) (foto particuliere collectie). (V.l.n.r.) een onbekende, Oscar Arend van Polanen Petel, Jules Edouard van Polanen Petel en Ernestiene Augusta Britt met op haar arm Oscar Ernest van Polanen Petel, onderneming Dajeuh Manggoeng bij Garoet (Preanger Regentschappen), 1916 (foto particuliere collectie). Oscar Arend van Polanen Petel met zijn jachthonden, onderneming Tjigentoer bij Garoet (Preanger Regentschappen), 1913 (foto particuliere collectie). 165

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II CARTES DE VISITE versie januari 2019 Cartes-de visite zijn op karton afgedrukte portretten. De cartes hebben meestal een grootte van 6 cm x 8,5 cm. en zijn voornamelijk gemaakt in de tweede helft van de

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië I. FRIEDRICH WILHELM SAMUEL VON STAEDEL, geb. Dinslaken (D.) 31 dec. 1815 1 (zn. van Moritz Carl von Staedel en Dorothea Helena Osthoff),

Nadere informatie

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I I. Guilielmus Cornelii Gabriëls, begr. te Meerle op 9 aug 1679, relatie met Margareta Huybrechts Vermeeren, begr. te Meerle op 9 nov 1679. Uit deze

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Parenteel van Jan van Gent. Generatie I I. Jan van Gent, trouwde met Johanna Geertrui Snak. 1. Jan, volgt II [blz. 1]. Generatie II II. Jan van Gent, (zoon van I [blz. 1] ), trouwde te Gorinchem op vrijdag

Nadere informatie

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië I. FREDERIKUS HENDRIK/FREDRIK HENDRIK BOUMA, geb. Rotterdam 14 april 1838 (zn. van Hendrik Hendriks Bouma en Anna Maria Wiks), op de inwonerslijst van Probolinggo

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden Drama op de Palembangrivier, 20 februari 1852. De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden HEINRICH JOSEPH ANDRÉ, geb...., adjudant-onderofficier-betaalmeester, overl. Palembang 20 febr.

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolas Valois

De nakomelingen van Nicolas Valois een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolas Valois door 31 juli 2017 De nakomelingen van Nicolas Valois Generatie 1 1. Nicolas Valois, is geboren in 1690. Hij is parochiemedewerker van

Nadere informatie

KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage A. (Zie hoofdstuk A van het verslag.) UITKOMSTEN

KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage A. (Zie hoofdstuk A van het verslag.) UITKOMSTEN KOLONIL VERSLG 3. - I. NEDERLNDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage. (Zie hoofdstuk van het verslag.) UITKOMSTEN van de in 0 in Nederlandsch-Indië gehouden volkstelling (sterkte der bevolking, oppervlakte van

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen I. JANUS MOZES VAN LEEUWEN, geb. Tiel 10 aug. 1802 (met voornamen Jonas Moses) (zn. van Moses Joseph van Leeuwen 1 en Dina Marcus/Mercus), trad voor acht jaar als

Nadere informatie

GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK. Christiaan Pieter Tak 1

GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK. Christiaan Pieter Tak 1 GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK Christiaan Pieter Tak 1 C.4.17 : (2) Cristiaan Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 14 November 1809 en gestorven in Vlissingen op 19 Juli 1859, beroep Prediker

Nadere informatie

Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië I. JOSEPH (PAULUS JOSEPH) ZANNET (ZANNETTI), afkomstig uit Bellingsonne 1 (lees: Bellinzona, kanton Ticino, Zwitserland) 2 in 1744 of 1745,

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien Proband 1. FRANÇOISE PAULINE MARIE BOERMEESTER, geb. Soerabaja 12 mei 1853,1 overl. s-gravenhage

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

5. Cornelis Jacobus, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 18 januari 1826,

5. Cornelis Jacobus, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 18 januari 1826, Parenteel van Jacobus Koopman. Generatie I I. Jacobus Koopman, geboren te Namen [Namen, België], ondertrouw te Bergen op Zoom op zaterdag 17 april 1779, trouwde (Petronella ongeveer 25 jaar oud) te Bergen

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

5. Johannes Consemulder, geboren te Bergen op Zoom op

5. Johannes Consemulder, geboren te Bergen op Zoom op Parenteel van Wilhelmus Consemulder. Generatie I I. Wilhelmus Consemulder, gedoopt te Breda op zaterdag 12 december 1795, trouwt met Cornelia Schenkenberg, gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 27 augustus

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Parenteel van Joannes Cornelis Aartssen. Generatie I. Generatie II. Generatie III

Parenteel van Joannes Cornelis Aartssen. Generatie I. Generatie II. Generatie III Parenteel van Joannes Cornelis Aartssen. Generatie I I. Joannes Cornelis Aartssen, geboren omstreeks 1799, trouwt met Anna Maria Jansen, geboren omstreeks 1803. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Antonius Adrianus

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Hr Ms Piet Hein Hr Ms Piet Hein Torpedobootjager Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Op 19 februari 1942 tot zinken gebracht door torpedo's en artillerievuur van de Japanse torpedojagers Oshio, Asashio

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adriaan Steur, overl. 04-09-1786 te Hontenisse. Hij trouwde Elisabeth Bal, getrouwd 19-08-1780 te Hontenisse, geb. 17-04-1749 te Ossenisse, overl. 15-08-1802 te Hontenisse. 2. i. Pieter

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Diversen Bl. 1 De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Stamboom Van der Zaiëmsz Verklaring tekens o = geboren x = gehuwd = gestorven ** = onbekend Godert A.G.Ph. baron van der Capellen

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15]

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] 1 Willem Cornelis. 2 3 Willem en Dina als jong paar 4 Promotiediner 1906. 3e van 3e van rechts vader Adriaan W I Willem Cornelis Mees [R 11-15] (afb. 1 t/m

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

Fragment genealogie familie Jennekens

Fragment genealogie familie Jennekens Fragment genealogie familie Jennekens Fon Weusten I: Henricus JENNIKENS Hij huwde op 1 mei 1764 te Valkenburg voor de kerk met Maria Gertrudis LEMMENS. 1. Jan Mathijs JENNEKENS, volgt onder [II]. II: Jan

Nadere informatie

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië I. STATIUS HEINRICH JULIUS CÄSAR (JULIUS) VON MAGIUS, 1 geb. Emmerik 23 mei (1837 of) 1838 (zn. van Franz Wilhelm von Magius en Maria Dinna/Anna

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Die Nachkommen von Laurent Jacques (Laurens Jacobus) : Makelaar la Maison (Lamaison)

Die Nachkommen von Laurent Jacques (Laurens Jacobus) : Makelaar la Maison (Lamaison) eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Laurent Jacques (Laurens Jacobus) : Makelaar la Maison (Lamaison) von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Laurent Jacques (Laurens Jacobus) : Makelaar la

Nadere informatie

Inleiding. R.G. de Neve

Inleiding. R.G. de Neve De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders (dit artikel werd zonder de foto van Wilders eerder gepubliceerd in De Indische Navorscher 22 (2009) 109-114) 1 R.G. de Neve Foto: Serge Ligtenberg

Nadere informatie

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik)

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) Voornaamste woonplaatsen van deze tak: Brussum; Kerkrade; Maaseik; ; Swalmen; Sao Paolo (Brazilië); Update maart 2018 (correcties en aanvullingen

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Parenteel van Wange Hendrik Richard van Bali. Generatie I. Generatie II

Parenteel van Wange Hendrik Richard van Bali. Generatie I. Generatie II Parenteel van Wange Hendrik Richard van Bali. Generatie I I. Wange Hendrik Richard van Bali, geb. te Leeot, Flores [ce, Indonesië] circa 1798, ged. te Delft [zh] op 27 dec 1818, koopmansbediende (1828),

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Parenteel van Michael de Bont. Generatie I. Generatie II. Generatie III

Parenteel van Michael de Bont. Generatie I. Generatie II. Generatie III Parenteel van Michael de Bont. Generatie I I. Michael de Bont, trouwt met Joanna Torians. Uit dit huwelijk een zoon: 1. Cornelis de Bont, gedoopt te Alphen op zondag 25 februari 1748, overleden (ongeveer

Nadere informatie

Afstammelingen van Johannes Lütweiler/Leutweiler (Leutwylers von Lupfig)

Afstammelingen van Johannes Lütweiler/Leutweiler (Leutwylers von Lupfig) GENERATIE I = A 1 Afstammelingen van Johannes Lütweiler/Leutweiler (Leutwylers von Lupfig) A : Johannes Lütweiler/Leutweiler, geboren in Lupfig (Zwitserland), op 27 Maart 1718, Soldaat Berner Regiment

Nadere informatie

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte Generatie 1 1. Johann/ Friedrich Diederich

Nadere informatie

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Generatie I 1. Dorothea Margaretha (Teddy) VAN ZWIETEREN [19646], geb. Den Haag 11-5-1926 (Copernicusstraat 280), zangeres, bestuur Rode Kruis, overl.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Burgers

De nakomelingen van Jacobus Burgers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Burgers door 16 juni 2016 De nakomelingen van Jacobus Burgers Generatie 1 1. Jacobus Burgers, zoon van Burchardus Burgers en Mechtildis van Bergeren,

Nadere informatie

Het Montfoortse geslacht Foreest

Het Montfoortse geslacht Foreest Schema genealogie Foreest Dirk (I) Dirk (lila) Nicolaas (II) Jacobus (Illb) 1 Albertus (IIIc) Nicolaas (IVa) Gijsbertus (IVc) Nicolaas (IVe) Philippus (IVg) Cornelis (IVb) Dirk (IVd) Nicolaas (IVf) Dirk

Nadere informatie

Tak AF. De nakomelingen van Clara Wendela Saut n ( )

Tak AF. De nakomelingen van Clara Wendela Saut n ( ) Tak AF De nakomelingen van Clara Wendela Saut n (1721-1756) 5 juni 1999 / 265 GENERATIE VIII VIII-06 Clara Wendela Sautijn (1721-1756), dr. van Wendela Reael (VII-03) en Willem Sautijn, tr. 1740 Mr. Pieter

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Overink

De nakomelingen van Jan Overink een genealogieonline publicatie door 7 May 2019 Generatie 1 1. Jan Overink. Hij is getrouwd met Margarita Schilt. Dirk Overink, volg 2. Jan is overleden. Generatie 2 2. Dirk Overink, zoon van Jan Overink

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

De nakomelingen van Albert Borman

De nakomelingen van Albert Borman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Albert Borman door 26 December 2018 De nakomelingen van Albert Borman Generatie 1 1. Albert Borman, is geboren op 1 januari 1795 te Baambrugge. Hij is

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils pagina 1 van 10 Genealogie van Jan Hendrikse van Gils I Jan Hendrikse van Gils. Jan ging in ondertrouw op 22 juni 1765 in Oosterhout met Catharina Ansems. Catharina ging later in ondertrouw op 19 juli

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Gerard

De nakomelingen van Jean Gerard een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Gerard door 29 oktober 2014 De nakomelingen van Jean Gerard Generatie 1 1. Jean Gerard, is geboren rond 1500 te Gerardmer(Fr). Hij trouwde in met?

Nadere informatie

Parenteel van Adrianus de Bont. Generatie I. Generatie II

Parenteel van Adrianus de Bont. Generatie I. Generatie II Parenteel van Adrianus de Bont. Generatie I I. Adrianus de Bont, trouwt met Lucia van der Ven. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Adriaen Bartholomeus de Bont, geboren te Udenhout, volgt IIa [blz. 1]. 2.

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

De nakomelingen van Henri Joai

De nakomelingen van Henri Joai een genealogieonline publicatie door 19 July 2019 Generatie 1 1. Henri Joai. Hij is metselaar (maçon) van beroep. Hij is getrouwd op 14 Mei 1765 in Ans met Hedwige (Heluidis Helui Aelid) Jamin, dochter

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Ackermans

Fragment-genealogie fam. Ackermans Fragment-genealogie fam. Ackermans De naam Ackermans kan evenals Akkermans en Van den Akker duiden op een naam voor een persoon die op of bij een plek woonde, die bekend stond als De(n) Akker. Mogelijk

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Albertus Bernardus Christoffel Kolmus - MyHeritage-stambomen - MyHeritage pagina 1 van 2 ruimschotel-overakker kwarti Hendrik Jan Nederlands Over genealogie Prikborden Familienamen Family Tree Builder

Nadere informatie

Genealogie in de Zilverstad

Genealogie in de Zilverstad Genealogie in de Zilverstad Rene Kappers Historische Vereniging Schoonhoven 18 april 2011 'Ze zeggen altijd...' Algemeen "Ze trouwen allemaal met elkaar..." "Het gaat van vader op zoon..." Schoonhoven

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

X.388 Catharina BESSELING, geboren op te Wognum, overleden op

X.388 Catharina BESSELING, geboren op te Wognum, overleden op VIII.64 Johannes BESSELING, bouwman, landman, geboren op 17-04-1851 te Zwaag, overleden op 05-07-1922 op 71-jarige leeftijd, begraven op 08-07-1922 te Zwaag. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1874

Nadere informatie

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer door 14 november 2016 De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer Generatie 1 1. Georg Philipp Schaefer, is geboren op 3 maart

Nadere informatie

Tak BE. De nakomelingen van Willemina Françoise van Hoorn ( )

Tak BE. De nakomelingen van Willemina Françoise van Hoorn ( ) Tak BE De nakomelingen van Willemina Françoise van Hoorn (1735-1788) 5 juni 1999 / 838 GENERATIE VIII VIII-16. Willemina Françoise van Hoorn, geb. Amsterdam 20 maart 1735,... 11 april 1788, dr. van Nicolaas

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

Tak AJ. De nakomelingen van Johanna Cornelia de Bas ( )

Tak AJ. De nakomelingen van Johanna Cornelia de Bas ( ) Tak AJ De nakomelingen van Johanna Cornelia de Bas (1717-1787) 5 juni 1999 / 395 GENERATIE VIII VIII-10 Johanna Cornelia de Bas (1717-1787), dr. van Cornelia Eliana Reael (VII-04) en Lodewijk de Bas,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

Parenteel Carel Bartholomeus Eijgenraam, geb Parenteel van Carolus Bartholomeus (Carel) Eijgenraam per generatie.

Parenteel Carel Bartholomeus Eijgenraam, geb Parenteel van Carolus Bartholomeus (Carel) Eijgenraam per generatie. Parenteel van Carolus Bartholomeus (Carel) Eijgenraam per generatie. Generatie I I. Carolus Bartholomeus (Carel) Eijgenraam, zn. van Catharina Halverhout, geb. op 4 aug 1814 te 's-gravenhage, vischkoper,

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Stassen

Fragment-genealogie fam. Stassen Fragment-genealogie fam. Stassen (zie ook: Houthems Verleden, H.J.J. Philippens, uitg. 1983, pag. 189 e.v.) De naam Stassen is ontstaan uit de roepnaam Stas, afkomstig van Eustachius hetgeen "de vruchtbare"

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

Von Winning (niet tot de Nederlandse adel behorende tak)

Von Winning (niet tot de Nederlandse adel behorende tak) Von Winning (niet tot de Nederlandse adel behorende tak) R.G. de Neve Wapen Op een rood veld drie zilveren sikkels met gouden handgreep, boven elkaar geplaatst. De helm gekroond met een kroon van drie

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie