NEDERLANDSE GRAVEURS EN HUN BIJDRAGE AAN DE ONTWIKKELING EN VERRIJKING VAN DE RUSSISCHE GRAVEERKUNST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE GRAVEURS EN HUN BIJDRAGE AAN DE ONTWIKKELING EN VERRIJKING VAN DE RUSSISCHE GRAVEERKUNST"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE GRAVEURS EN HUN BIJDRAGE AAN DE ONTWIKKELING EN VERRIJKING VAN DE RUSSISCHE GRAVEERKUNST Farida Guseynova Introduc e Dankzij het initiatief van de Russische tsaar Peter de Grote ( ) kon ook de graveerkunst zich in Rusland tot een tot dan toe ongekend niveau ontwikkelen. Het begon met de eerste buitenlandse reis van de Russische tsaar in 1697 als lid van het Grote Gezantschap dat ook Nederland bezocht.[1] Hij leerde onderweg allerlei nieuwe wetenschappelijke vindingen en technieken kennen, die hij in Rusland wilde gaan toepassen. De hervormingen, waarmee de tsaar zijn land uit een middeleeuwse slaap wakker schudde, betroffen een breed terrein. Ook voor de Russische graveerkunst brak er een periode van vernieuwing aan.[2] Gravures en etsen werden door de Russische tsaar als belangrijk gereedschap gebruikt voor zijn politieke propaganda. De Nederlandse graveur Adriaen Schoonebeek ( )[3] kreeg een uitnodiging van de Russische tsaar om in Rusland te gaan werken en daar zijn kennis en vakmanschap aan Russen te leren.[4] Na Schoonebeeks dood nam zijn stiefzoon Pieter Pickaert (II) (1668/ ) de verantwoording op zich voor de graveerafdeling in Rusland. Een kort historisch overzicht van de geschiedenis van de Russische graveerkunst van voor de 18de eeuw zal ons helpen de bijdrage van Nederlandse graveurs te waarderen. De boekdrukkunst en de prentkunst ontstonden in Rusland beide in de 16de eeuw. Een van de eerste houtsneden (uit 1656) die wij in Moskou aantreffen was van een antimins of antimension[5] een gewijd altaardoek van linnen of zijde met daarop een afbeelding van de Bewening van Christus.. In de 17de eeuw bleef de houtsnede de populairste grafische techniek in Rusland. Voor de houtblokken werd meestal perenhout gebruikt. De vroegste houtsneden werden tussen 1692 en1696 door Vasilij Korenja verzameld in een boek, getiteld Apocalyps en Bijbel.[6] De Russische prenten uit de 17de eeuw waren niet alleen qua inhoud religieus; de vervaardigers waren ervaren iconenschilders, zoals Simon Oesjakov en Afanasi Troechmenski.[7] In de schilderkunst van de 17de eeuw was echter al merkbaar 1

2 geworden dat men probeerde te breken met de traditionele vormen van de icoonschilderkunst, waardoor ook de prentkunst al spoedig voorzichtig een wereldser karakter begon aan te nemen.[8] De prentkunst werd zelfs voor politieke doeleinden en propaganda gebruikt. Zo maakte de opstandeling Grigorij Talitskij bijvoorbeeld gebruik van houtsneden om zijn vorovskije piesma [9] te verspreiden. Als gevolg van de voorzichtige modernisering van Rusland in de 17de eeuw, waren er twee stromingen ontstaan de conservatieve traditionalisten en de hervormers. De conservatieven zagen gevaar in de ontwikkeling van de grafiek, niet alleen vanwege de propagandistische potentie, maar ook als aantasting van oude religieuze waarden. Een oorkonde van patriarch Ioakim uit 1680 luidt als volgt: de kooplui snijden meestal in houten blokken en drukken heilige iconen op papier [ ], ik verbied het dat men op papier de heilige iconen afdrukt. [10] Volgens Russische bronnen uit de 18de eeuw was de kopergravure in Rusland rond 1700 ingevoerd en diende nog voornamelijk, getuige de overheersend kerkelijke thema s, ter versiering van religieuze boeken.[11] In de tweede helft van de jaren 1660 werden in Rusland echter al kopergravures gemaakt, bijvoorbeeld de gravures Zeven zonden en Vaderland van Simon Oesjakov uit de jaren [12] De eerste meldingen over het bestaan van een plaatdrukpers in Rusland stammen uit de jaren Het is daarbij belangrijk te onderstrepen dat de kopergravures vanaf het begin als een buitenlandse introductie werden beschouwd. Men noemde ze dan ook frajzjskoj. [13] Het belangrijkste verschil tussen de Russische en Europese kopergrafiek is het feit dat deze in Rusland vanaf haar ontstaan in de late 17de eeuw geen privé- maar een staatszaak was.[14] De Russische graveerkunst onderging in de 17de eeuw ook invloed uit de Oekraïne, dat tot het Pools-Litouwse Rijk behoorde en daardoor meer op het westen was georiënteerd. Innokentij Shirskij, een Oekraïner die ook in Rusland werkte, was een van de beroemdste graveurs uit de 17de eeuw en maakte voor een speciale gelegenheid in 1691 de gravure De filosofische conclusie van Obidovskij.[15] Dit onderwerp, een soort allegorische voorstelling van een verpletterende overwinning kwam vaak in de Russische graveerkunst van de 17de eeuw voor (afb.1). Aan het eind van de 17de eeuw kwamen er langzamerhand veranderingen in de traditionele productie van gravures in Rusland. Deze veranderingen deden zich niet alleen inhoudelijk voor, maar ook op technisch vlak. Als voorbeeld dient in dit geval de in opdracht van patriarch Adrian vervaardigde antimins uit 1690, die waarschijnlijk door de graveur Shirskij werd vervaardigd (afb. 2).[16] De traditionele iconografie van de antimins onderging hier een belangrijke verandering. In plaats van de Bewening werd hier de Graflegging van Christus afgebeeld en voor het afdrukken van de kopergravure werd zijde gebruikt. 2

3 A.1 Anoniem graveur uit Moskou van de 17de eeuw, Conclusie van Kariona Istomina met portre en van Iohanna en Petra Aleksjevitja, tsarevitja Alekseja Petrovitja, Patriarch Adriaan en Metropoliet Waarlam Jasinskogo uit het Kiev, 1693, gravure. 138,5 x 85,5 cm (op twee platen), Staats openbare Bibliotheek in Sint-Petersburg, inv.nr. ЭГР

4 A. 2 Anoniem graveur (I. Shirskii? En anderen), An mins, uit jaren 1690, gravure, 46 x 54 cm, Centraal Staats Historisch archief in Sint-Petersburg. Nederlandse graveurs in dienst van Peter de Grote: Adriaen Schoonebeek en Pieter Pickaert (II) De belangstelling voor de graveerkunst werd bij Peter de Grote gewekt door een gravure van het portret van zijn halfzuster Sofja. De Nederlandse graveur Abraham Bloteling ( ) kreeg in 1687 via diaken A. Vinius tekeningen voor het graveren van Sofja s portret (afb.3). Met kleine afwijkingen van het originele ontwerp graveerde Bloteling Sofja s portret in een medaillon omringd door allegorieën van de zeven deugden wijsheid, devotie of rechtzinnnigheid, kuisheid, genegenheid, rechtvaardigheid, stevigheid, zachtaardigheid.[17] Deze gegraveerde Sofja s portret fungeerde als bewijsstuk in de opsporing recherche onderzoek die in 1689 tegen de raadsman van Sofja, Fedor Shaklovitij en de monnik Silvester Medvedjev, die verzen voor het Sofja s portret gravure had geschreven, was gestart. Sofja was een regentes die namens twee minderjarige, namelijk Peter de Grote en Ivan V het rijk bestuurde. Niettemin was ze hier met de attributen van het Russische koningschap, op haar hoofd de kroon en in handen de rijksappel en scepter afgebeeld, wat opzich 4

5 A.3. A. Bloteling, Portet van tsarevna So a, gravure ca al een criminele daad was. Dit schokkende portret was een bewijs van haar ambitie zich te laten kronen. In 1698 trekt Peter de Grote alle macht naar zich toe en een jaar later werd Sofja in het Moskouse Novodevittsji-klooster gevangen gezet. Het is hoogwaarschijnlijk dat 17 jarige Peter toen deze prent van Sofja had gezien. Tsaar Peter herkende de mogelijkheden van de graveerkunst en wilde ook gebruik maken van gravures voor het realiseren van zijn politieke ambities. Zo introduceerde Tsaar Peter de Grote in een ijl tempo de gravure in Rusland en nodigde hij de Nederlandse graveur Adriaen Schoonebeek ( ) uit.[18] Deze graveur kreeg in Rusland verschillende taken. Om te beginnen wilde tsaar Peter zelf kennis maken met de graveertechniek en kreeg hij zelf les van Schoonebeek. De ets die hij onder leiding van Schoonebeek in 1698 vervaardigde is daar een voorbeeld van (afb.4). Op deze ets werd in een symbolische voorstelling de overwinning van het Christendom op de Islam weergegeven.[19] In haar boek veronderstelde Aleksejeva dat Schoonebeek die al eerder in Moskou was geweest, waarschijnlijk in samen met Tsaar Peter de Grote naar Amsterdam was teruggekeerd.[20] Dankzij zijn kennis van archeologie en het antiquariaat zou 5

6 A.4. Peter de Grote onder de leiding van Adriaen Schoonebeek, De overwinning van het Christendom op de Islam, 1698, ets, 13,2 x 16,3 cm, exemplaar uit Gemeentearchief Amsterdam, inv.nr.s. 376 A. 6

7 Schoonebeek als gids voor Tsaar Peter in Amsterdam hebben gediend en hij maakte via de graveur ook kennis met de Amsterdamse kunstverzamelaar Jacobus de Wilde.[21] In de Bibliotheek van de Russische Academie van Wetenschappen is de handleiding van Adriaen Schoonebeek, genaamd Korte Manier om de Ets-Konst volkomen te leren, bewaard gebleven. Dit boek is een soort samengestelde handleiding over de etskunst, geïllustreerd met werktekeningen van de graveur. Schoonebeek gaf dit boek op 1 januari 1698 aan Peter de Grote uit dankbaarheid voor de aandacht die de kunstenaar van de Tsaar had gekregen.[22] Per brief bood Schoonebeek zijn diensten aan de Tsaar aan.[23] Uit Schoonebeeks brief van 30 december 1697 is gebleken dat de graveur niet alleen in het graveren van historische gebeurtenissen, personen, landschappen, steden, bouwwerken en landkaarten[24] bekwaam was, maar ook kon hij huizen, tuinen, erepoorten, vuurwerken en scheepsversieringen afbeelden.[25] Na ondertekening van een contract op 13 mei 1698 trad Schoonebeeck op 10 oktober 1698 in dienst van de Tsaar in Moskou.[26] Hier moest de schilder in koper, zoals Schoonebeek zichzelf noemde, de hervormingen van Peter de Grote propageren en zijn overwinningen in gravures voor een breed publiek zichtbaar maken.[27] Daarnaast werkte de graveur ook voor Peters boeken uitgeef inhaal programma dat voorzag in allerlei leerboeken met illustraties.[28] Schoonebeek organiseerde in het Moskouwse Arsenaal een werkplaats, de Wapenkamer, en onderwees hier de techniek van het etsen en graveren aan zijn Russische leerlingen, onder wie de iconenschilders Pjotr Boenin, Aleksej Zoebov en Vasilij Tomilov.[29] Adriaen Schoonebeek leerde zijn Russische pupillen ook de techniek van de mezzotint, een diepdruktechniek die voor die tijd onbekend was in Rusland.[30] Vanaf het begin was de boekdrukkunst een staatszaak in Rusland. Deze regel gold ook voor de graveerkunst uit Peters tijd. In de drie belangrijkste staatsateliers werden gravures geproduceerd; in het Arsenaal, de Wapenkamer van het Kremlin in Moskou, en in twee andere drukkerijen, de ene in Moskou en andere in Sint Petersburg.[31] Van de graveurs werd in Rusland mobiliteit verwacht. Zij moesten alle belangrijke politieke gebeurtenissen van dichtbij bijwonen en deze zo realistisch mogelijk weergeven in hun productie van prenten. Om Peters ideeën beter uit te kunnen dragen moesten de graveurs zich vaak in de nabijheid van de tsaar bevinden tijdens de militaire tochten of bouwwerkzaamheden.[32] Dus kwamen de Nederlandse graveurs in Rusland in staatsdienst te werken en werden ze daarmee afhankelijk van staatsinstellingen en kregen zij hun loon door de tsaar en zijn medestanders toegekend.[33] 7

8 De veelzijdige func es en taken van de Nederlandse graveurs in Rusland. Gravures en etsen vormden in Rusland als politiek propagandamiddel het overgrote deel van de productie van prenten. In maakte Schoonebeek zijn eerste ets in Rusland, Het beleg van Azov ter gelegenheid van de inname van de stad in 1696 (afb. 5). Het was een ets die een duidelijk propagandistisch karakter droeg. De nieuwe onderwerpen, zoals oorlogsscènes, belegeringen en triomftochten in de Russische gravurekunst aan het eind van de 17de en het begin van de 18de eeuw waren aanleiding voor het ontstaan van nieuwe methoden van afbeelden in de graveertechniek. De weergave van het lineair perspectief van een wijds panorama was een introductie van Schoonebeek in de Russische graveerkunst.[34] Het was een van de eerste keren in de Russische beeldende kunst dat het nieuwe beeld, namelijk een vogelvluchtperspectief van een stad, werd gecreëerd.[35] Deze ets van Schoonebeek stelde een soort portrettengalerij A.5. Adriaen Schoonebeek, Het beleg van Azov ter gelegenheid van de inname van de stad in 1696, ets, 43,3 x 57,2 cm, Russisch Staats Museum in Sint-Petersburg, ГР

9 voor waarin Peter Grote en zijn medestanders werden afgebeeld. Op de ets kan men de op het eerste plan afgebeelde groep van ruiterportretten herkennen. Hier onderscheidt men Peter de Grote te paard met een bontmuts op. Naast de tsaar had de graveur Peters Russische en buitenlandse medestanders zoals F.A. Golovin, A.C. Shein, F.J. Lefort en Gordon geëtst. De weergave van de kleding in deze ets was ook een typisch verschijnsel in de tijd voor Peters reis naar het buitenland. De Russische traditionele kleding verschijnt hier samen met Europese kledingstukken. Afgezien van de introductie van het vogelvluchtperspectief, bevatte Schoonebeeks ets Het beleg van Azov een andere nieuwigheid, die daarvoor niet voorkwam in de Russische grafiek. De hier geëtste personen hebben een meer individualistisch karakter (vergelijk het bijvoorbeeld met de afgebeelde personen van afb.1). Meer gedetailleerder en realistischer portretweergaven treffen wij ook in twee andere Schoonebeek-prenten aan. De ene is de ets Portret van Peter de Eerste ( ) (afb.6) en de andere stelt het in mezzotint techniek vervaardigde Portret van graaf Sheremetjev voor (ca. 1702) (afb.7). Dankzij Schoonebeek s bijdrage aan het verzelfstandigde portret-genre in de 18de eeuwse Russische graveerkunst opende hij de weg naar het gebruik van westerse beeldtradities in dit genre van de prentkunst. Schoonebeek heeft zeven vruchtbare jaren in Rusland gewerkt met als resultaat dat hij verschillende reeksen van prenten heeft geproduceerd.[36] In zijn oeuvre treffen wij de grote panaroma s aan, in vogelvluchtperspectief afgebeelde veldslagen, stadsgezichten, geëtste beelden van schepen, triomftochten en landschappen. Het vakmanschap van Schoonebeek komt ook tot uiting in het formaat van de gravures. Hij werkte regelmatig met twaalf tot twintig platen en het formaat van een gedrukte prent kon oplopen tot een breedte van drie meter. Dankzij het ijverige werk van de graveurs Schoonebeek en Pickaert (II) (1668/ ) werden de onderwerpen in de Russische grafiek in een tot die tijd ongekende mate uitgebreid. Deze kunstenaars konden voortborduren op het eerdere voorzichtige begin van de niet-kerkelijke Russische prentkunst.[37] Een van de taken van de Nederlandse graveurs was ook om de cartografie van Sint Petersburg en omgeving vast te leggen.[38] De inbreng van Schoonebeek en Pickaert (II) bij het ontstaan van de cartografie naar toenmalige internationale maatstaven in Rusland was aanzienlijk. Zo diende Schoonebeeks kaart van De Zee Azov (1701) als basis voor de eerste op mathematische gegevens berustende gedrukte kaart die in Rusland verscheen.[39] Het eerste stadsgezicht van St. Petersburg (1704) was een ets van Pickaert (II). Deze prent heeft ook een historische waarde omdat het de eerste gebouwen van de stad omvatte (afb. 8). Hier werd met wijds perspectief de stad Petersburg afgebeeld, gezien vanaf de tegenoverliggende oever van de rivier de Neva. Op de andere oever 9

10 A.6. Adriaen Schoonebeek, Portret van Peter de Eerste, ets, gravure, , 28 x 17,5 cm, Staats Openbare Bibliotheek van Sint-Petersburg, Э

11 A.7. Adriaen Schoonebeek, Portret van de graaf Scheremetjev, ca. 1702, mezzo nt, 34,4 x 26,2 cm, Staats Museum van de beeldende kunst van Moskou, nr

12 A.8. Pieter Pickaert (II), Het eerste stadsgezicht van Sint-Petersburg, 1704, ets, Afdeling gravure van Staats Openbare Bibliotheek in Sint-Petersburg, Эгр onderscheiden wij in de verte de contouren van de destijds nog onvoltooide Peter- en Paulusvesting, het nog steeds bestaande huisje van Peter en andere vroege gebouwen van de stad. Op het eerste plan heeft Pickaert (II) in deze ets een groot donker gebouw van een herberg afgebeeld. Daarmee krijgen de gebouwen op de tegenoverstelde oever van de rivier een scherper contrast. Op bekwame manier creëert de graveur hier ruimte in het beeld. Een van de bekendste etsen die Schoonebeek in Rusland vervaardigde was het triptiek met de afbeeldingen van het schip Predestinatsia ( ) (afb.9, 10, 11).[40] In maakte Schoonebeek drie etsen waarop het eerste grote Russische oorlogsschip stond afgebeeld. Deze etsen dienen al decennia lang als een onmisbare bron voor onderzoekers naar de beginperiode van de Russische zeescheepvaart. De methode waarmee Schoonebeeks ets tot stand was gekomen verdient hier een nadere toelichting. Het was bekend dat Schoonebeek naar Voronezj (een stad in Rusland waar de scheepswerven waren) werd gestuurd om daar de officiële tewaterlating van het schip Predestinatsia bij te wonen.[41] Dat blijkt ook uit Schoonebeeks inscriptie ad vivum deline avit Waroni, die op de ets staat. Tijdens de tewaterlating van de Predestinatsia zag de graveur het schip zonder de gemonteerde masten, kanonnen en andere tuigage, omdat normaal gesproken alle net genoemde onderdelen van een 12

13 A. 9. Adriaen Schoonebeek, Predes natsia, , ets, (uitzicht vanaf de boeg van het schip), Russisch Staats Museum van Sint-Petersburg. schip pas na de tewaterlating er op werden gemonteerd. Dat was de reden waarom M. Aleksejeva concludeerde dat Schoonebeeks taak hier niet alleen uit het etsen van het beeld van de Predestinatsia bestond. Volgens haar was Schoonebeek ook degene die voor de decoratie van het schip verantwoordelijk was.[42] Na zijn terugreis van Voronezj naar Moskou etste Schoonebeek het triptiek dat uit drie beelden van de Predestinatsia in verschillende posities (vanaf de achtersteven, het boord en de boeg) bestond. Hij was niet de enige kunstenaar die vanaf drie verschillende posities een schip kon weergeven. Eerder in Amsterdam etste de graveur Lambrecht het schip Peter en Paul (ca. 1700) waaraan Peter de Grote in Amsterdam had meegebouwd in drie posities.[43] Met de ets Predestinatsia toonde Schoonebeek de verbeeldingkracht waarmee hij als graveur op een bekwame wijze de nog niet bestaande onderdelen van een schip kon weergeven. De Nederlandse graveurs Schoonebeek en Pickaert (II) kregen in Rusland veel bestellingen. Dat was de reden dat er soms weinig tijd overbleef voor een zorgvuldige uitvoering.[44] 13

14 A.10. Adriaen Schoonebeek, Predes natsia, , ets, (uitzicht vanaf de achtersteven van het schip), Russisch Staats Museum van Sint-Petersburg. A.11. Adriaen Schoonebeek, Predes natsia, , ets, (detail van de achtersteven van het schip), Russische Staats Museum van Sint-Petersburg. 14

15 Pieter Pickaert (II), de andere in Rusland werkzame Nederlandse graveur,[45] etste samen met zijn Russische leerling A. Zoebov in 1715 de ets De slag bij Poltava in 1709 (afb.12).[46] Incorrect noemde J. Abbing in zijn artikel deze ets als een van de eerste realistische afbeeldingen van een eigentijdse gebeurtenis in de Russische beeldende kunst.[47] De Russische kunsthistoricus Roman Grigorjev ontdekte dat de uit twee delen bestaande bovengenoemde ets De slag bij Poltava in 1709 een vierde staat was van een en dezelfde koperplaat van de Nederlandse graveur Romeyn de Hooghe ( ), waar alleen de kop van de veldheer elke keer opnieuw in werd gemonteerd.[48] In 1973 publiceerde J. Landwehr drie prenten van Romeyn de Hooghe die drie verschillende militaire avonturen weergeven:[49] Veldtocht van Christiaan IV van Denemarken in 1678 ; Overwinning van Willem III op de Verenigde A. 12. A. Zoebov, P. Pickaert (II), De slag bij Poltava in 1709, 1715, ets, derde staat, twee delen, Sint-Petersburg RG A. 13. Romeyn de Hooghe, Overwinning van Willem III op de Verenigde Ierse en Franse legers bij de rivier de Boyne, 12 juli 1690, ets, tweede staat, twee delen, Leiden, Prentenkabinet FM

16 Ierse en Franse legers bij de rivier de Boyne, 12 juli 1690 (afb.13); De belegering van de sterke stad Buda of Offen, 1698.[50] In alle drie de prenten bleef de achtergrond onveranderd, alleen het hoofd van de veldheer werd er elke keer opnieuw ingemonteerd. Met het opnieuw gemonteerde hoofd van Peter de Grote werd dezelfde koperplaat voor een vierde keer afgedrukt. Deze koperplaat wordt nog steeds in het Russisch Museum in Sint-Petersburg bewaard.[51] Romeyn de Hooghe was de leermeester van Adriaen Schoonebeek en hij bezat uit de nalatenschap van Romeyn de Hooghe een aantal koperplaten. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat Schoonebeek deze koperplaat mee naar Rusland heeft gebracht.[52] Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat Nederlandse graveurs in Rusland zowel hun eigen inventie als andere westerse prentmodellen bij het maken van hun gravures gebruikten. De heersende techniek met betrekking tot de graveerkunst was in Rusland anders dan in het westen. In Rusland gebruikten de graveurs voor een prent twee tot vier en soms zelfs twaalf platen. In grote drukken bereikten enkele prenten een formaat van drie meter. De productie van prenten droeg hier een meer propagandistisch karakter. Het is interessant te vermelden dat de gravures die Schoonebeek en Pickaert (II) in Rusland vervaardigden, mede door hun formaat hun Nederlandse prentproductie overtroffen.[53] Een andere functie van de gravure werd het gebruik als wandversiering. Men hing de prenten aan de muur. Daarmee kreeg de gravure in Rusland ook een meer esthetische betekenis. De vrije prentproductie (nadat het belangrijkste deel naar verschillende (staats) adressanten was verzonden) werd in Rusland op de markt gebracht en verkocht. Bij de prijsbepaling van de prenten speelden in Rusland andere criteria dan in de rest van Europa een rol. Bijvoorbeeld in de Drukkerij in Moskou werd bij de prijsbepaling van de gravures niet naar de kwaliteit, het formaat of het onderwerp van de prent gekeken. Het doorslaggevende criterium waren de gemaakte kosten bij het tot stand komen van de prent.[54] De ontwikkeling van de graveerkunst werd echter na dood van Peter de Grote door stagnatie gekenmerkt.[55] 16

17 De invloed van prenten uit het Theatrum Biblicum, gepubliceerd door Claes Jansz. Visscher te Amsterdam in de jaren 1639, 1643, 1646 en 1650 op de vorming van een Westerse beeldtradi e binnen de Russische kunst Dankzij de werkzaamheden van de Nederlandse graveurs werd in Rusland de kopergravure een zelfstandige en professionele kunstvorm. Tegelijkertijd stimuleerden ook de Nederlandse prenten het ontstaan van de Westerse beeldtradities in de Russische schilderkunst. Adriaen Schoonebeek nam naar Rusland onder andere een kopie van de Nederlandse prentenbijbel Theatrum Biblicum mee.[56] Hij adviseerde zijn leerlingen, onder wie Peter Boenin, Ivan en Aleksej Zoebov, Vasilii Tomilov, om de prenten uit deze Bijbel op ware grootte te kopiëren.[57] Zo werd in 1701 de prent Pinksteren van de graveur A. Collaert naar een tekening van Maarten de Vos door Aleksej Zoebov gekopieerd uit de prentenbijbel Theatrum Biblicum, die gedrukt was in Amsterdam in 1643.[58] In deze letterlijke kopie doet A. Zoebov s kopie toch stijf aan, waardoor de kwaliteit van Collaerts professioneel gegraveerde figuren op de originele prent Pinksteren aanzienlijk aan kwaliteit verliezen. In de 17de eeuw circuleerden in Rusland naast de Nederlandse Theatrum Biblicum ook andere Westerse prentenbijbels, zoals Icones Biblicae, Evangelicae Historiae en Biblia Ectypa.[59] De prenten uit deze bijbels werden in de Russische kunst van de 18de eeuw ook in grote aantallen als iconografische voorbeelden gebruikt. De Theatrum Biblicum werd door Claes Jansz. Visscher (1586/ ) in Amsterdam gepubliceerd in de jaren 1639, 1643, 1646 en 1650.[60] Deze bijbel bestond uit een prentencollectie. In de krulversieringen van deze prenten stonden de Latijnse teksten, die scènes uit het Oude- en het Nieuwe Testament en het Credo illustreerden.[61] Dankzij de brede keuze aan onderwerpen werden in de Russische schilderkunst vaak prenten uit de Theatrum Biblicum gekopieerd. Zo treffen wij in scènes van de iconostase in de Grote Kathedraal van het Donskoj Klooster in Moskou ( ) en in verschillende iconen van de iconostase van de Drieëenheid Kerk in Ostankino (1692) afbeeldingen aan gebaseerd op en ontleend aan de prentenbijbel Theatrum Biblicum.[62] De Russische kunstenaar Zolotarev gebruikte voor de scène van de Presentatie in de tempel (afb.14), die zich tussen de iconen in de iconostase van de hoogste rang bevindt in het Donskoj Klooster, de gelijknamige gravure van Herman Muller ( ) uit het Theatrum Biblicum (Amsterdam, 1639 en later) (afb15).[63] De compositie van De doop van Christus (afb.16) in de iconostase van de Drieënheid Kerk in Ostankino, uit 1692 vertoont overeenkomsten met de prent uit het Theatrum 17

18 A. 14. K. Zolotarev, Presenta e in de Tempel, icoon, Donskoi Klooster, Moskou, A. 15. Herman Muller naar Maarten van Heemskerk, Presenta e in de Tempel, gravure, Theatrum Biblicum, Amsterdam, C.J. Visscher, 1643, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 392 D 25, fol

19 A. 16. Anoniem, De Doop van Christus, 1692, iconostase van de Drieënheid Kerk in Ostankino. A. 17. A. Wierix naar Maarten de Vos, De doop van Christus, gravure, Theatrum Biblicum, Amsterdam, C.J. Visscher, 1643, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 392 D 25, fol

20 Biblicum (afb.17) naar een tekening van Maarten de Vos ( ) gegraveerd door graveur Antonie Wierix ( ).[64] Voor de 18de-eeuwse Russische schilderkunst dienden de prenten uit de bijbel Theatrum Biblicum ook als inspiratiebron. Zo werd er voor het iconografische programma van de iconostase van Peter de Grote in de Peter- en Paul Kathedraal vaak naar het Theatrum Biblicum verwezen. De Nederlandse prentproductie uit de 16de en 17de eeuw werd, in dit geval door middel van prentenbijbels, de belangrijkste iconografische bron voor Russische kunstenaars, waarmee een symbiose met de traditionele orthodoxe Russische religieuze kunstvormen en de westerse beeldtraditie ontstond. In de 17d-eeuwse Russische kunst deden met voorzichtige stappen de nieuwe Westerse beeldtradities hun intrede, terwijl de 18de-eeuwse Russische schilderkunst in het teken stond van de uitbreiding en verrijking met de nieuwe vormentaal. Conclusie Dankzij de Nederlandse bijdrage werd in Rusland graveerkunst met nieuwe thema s en technieken verrijkt. Bovendien beïnvloedde de Nederlandse prentproductie de traditionele Russische orthodoxe kunst, waar de laatste een meer werelds karakter kreeg en met westerse beeldtaal werd verrijkt. In de Westerse kunsthistorische literatuur werd over de Russsiche periode van de Nederlandse graveurs Adriaan Schoonebeeck en Pieter Picaert weinig geschreven. De handboeken bevatten alleen informatie over hun Nederlandse prentproductie.[65] De analyse van de Russische bronnen toonde aan dat in Rusland ook aanvullende informatie over de Nederlandse periode van deze graveurs bestaat. 20

21 [1] Het was in geen 600 jaar gebeurd dat een Russische heerser uit vrije wil zijn land verliet. Zie daarover: J. Driessen, Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden, Utrecht/Antwerpen 1996, p. 7: Peter de Grote verbleef twee keer in Holland. Eerst van augustus 1697 tot mei 1698 en later van december 1716 tot augustus 1717 [... ] Peter de Grote was de eerste Russische tsaar die buiten de grenzen van zijn rijk reisde. Hij reisde incognito als onderofficier Peter Michajlov met het Grote Gezantschap. [2] J. Abbing, Nederlandse graveurs in dienst van Peter de Grote, in: Spiegel Historiael, maandblad voor geschiedenis en archeologie, 24, nr. 6 (juni 1989), p [3] Voor een overzicht van zijn oeuvre, zie: Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts , Vol. XXVI., Gent/ Amsterdam, 1982, pp [4] Driessen 1996, op. cit. n. 1., pp [5] an mins of an mension is een doek van linnen of zijde met daarop het afgedrukte beeld van de bewening van Christus. Zie M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p. 7. [6].Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 7. [7] Abbing 1989, op. cit. n. 2, p. 270: Het graveren op koper was nog geen zelfstandige kunstvorm en er bestonden geen meesters die zich uitsluitend met graveren bezighielden. [8] Abbing 1989, op. cit. n. 2, p [9] Aleksejeva 1990, p. 8: vorovskije piesma betekent le erlijk dieven brieven, en ze werden officieel in Rusland in de 17de en 18de eeuw als schri elijke document van de opstand beschouwd. [10] Ibid., p. 8. (Eigen vertaling.) [11] Ibid., p. 7. Door de radicale veranderingen die de Russische graveerkunst in de 18de eeuw betroffen, werd deze periode ten onrechte als de geboorte het beginpunt van de kopergravure beschouwd. [12] Ibid., p. 8. [13] Ibid., p.8. Het woord frajzjskij (фряжский) is afgeleid van het Russisch woord frjaz ( Фрязь ) wat Italianen betekent. Dus blijkbaar waren de eerste kopergravures in Moscovië een Italiaanse introduc e. [14] Ibidem, p.171. Hier meldt de auteur dat de 18de-eeuwse gravures in de drie belangrijkste staatsateliers werden de gravures van de 18de eeuw geproduceerd: in de Wapenkamer te (Moskou ) en in twee staatsateliers in Moskou en Sint-Petersburg. [15] Ibid., p. 12. [16] Ibidem [17] M. Aleksejeva, Gravjoera, in tent. cat. Portret petrovskogo vremeni, Leningrad 1973, p [18] Over Adriaen Schoonebeek meldt M. Aleksejeva, 1990 op. cit. n. 5, p.19; Adriaen Schoonebeek werd op 28 maart in 1661 in Ro erdam geboren en kwam uit een familie van graveurs. Zijn vader Christofel en broer Robert waren ook graveurs, maar over hun prenten is niets bekend. Volgens de RKD (Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documenta e te Den Haag) werd Adriaen Schoonebeek tussen in Amsterdam geboren en hij is broer van Pieter Damiaan Schoonebeek (etser en uitgever). Bij Romeyn de Hooghe ( ) leerde Adriaen Schoonebeek de graveerkunst. Over de werken van Schoonebeek, die hij in Nederland vervaardigde, zie Hollstein F.M. Dutch and Flemisch etching, Amsterdam, 1982, vol. 26, 21

22 pp Hier worden alleen twee prenten van de graveur uit de Russische periode (H. nr. 16, H. nr. 17) genoemd. [19] In deze ets zijn duidelijk twee handen te onderscheiden. De ene is de professionele hand van Schoonebeek en de andere, met aarzelende arceringen, die van Peter de Grote. De ets werd eerst in 1903 in Rusland uit Peter s prentenalbum los gemaakt en met een toegevoegd onderschi gepubliceerd (zie daarover Aleksejeva, 1990, op. cit. n. 5, p. 196, noot 12). Een dergelijk lithografische reproduc e van deze ets, met onderschri trof ik in het Gemeentelijk Archief van Zaanstad aan onder het inv. nr. S. 376 A. Het onderschi luidt: Peter Alexewitz, de grote czar der Russen hee dit met de naald op koper geëtst, onder de direc e van Adriaan Schoonebeek, tot Amsterdamden 1698, in sijn logie, en slaapkamer, op de werf van de oos ndisse Maatschappij. Volgens Aleksejeva zijn er twee exemplaren van deze ets, de ene in de Historisch Topografische Atlas, Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam en de andere in de Bibliotheek van de Russische Academie van Wetenschappen in Sint Petersburg, bewaard gebleven. Echter wordt enige originele exemplaar van deze ets zonder onderschri in de Bibliotheek van de Russische Academie van Wetenschappen in Sint Petersburg bewaard gebleven. In Amsterdam hebben wij met een lithografische reproduc e van originele ets te maken(zie daarover D. Goezevitj en I. Goezevitj, Velikoje posolstvo. Sint Peterburg 2003, p. 66. [20] Aleksejeva, 1990, op. cit. n. 5, p. 29. [21] Hierover schreef Abbing het tegenovergestelde, namelijk dat Peter de Grote jdens zijn eerste reis naar Amsterdam in 1697 kennis maakte met Adriaen Schoonebeek via de verzamelaar Jacobus de Wilde. Zie daarover Abbing 1989, op. cit. n. 2, p [22] Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 20; p. 196, noot 11: Korte manier om de Ets-Konst volkomen te leren werd door E.I. Bobrova, medewerkster van de Bibliotheek van de Russische Academie van Wetenschappen in het toenmalige Leningrad, ontdekt en door W.K. Makarova vertaald. [23] Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 20. [24] Abbing 1989, op. cit. n. 2, p [25] Driessen, 1996, op. cit. n. 1, p.102. Over de inhoud van de originele brief zie Aleksejeva,1990, op. cit. n. 5, pp en D.A. Rovinski, Podrobnyj slovar Roeskich gravjorov XYI-XIX vv.tom I, A-I, St. Petersburg 1895, pp [26] E. Okhuizen, St Peterburg en omgeving in kaart en prent: Het aandeel van Nederlandse cartografen in dienst van Peter I, in: De Nederlandse cartografie van de Gouden Eeuw, Geschiedenis, wetenschap, kunst, geografie. Conferen e 23 september 2003, Sint-Petersburg, p. 106: Schoonebeek werkte van 1698, het jaar waarin hij in Russische dienst trad, tot aan zijn overlijden in 1705 in de Wapenkamer van het Kremlin in Moskou. De Wapenkamer was reeds jdens de tweede hel van de 17de eeuw in gebruik als werkplaats voor allerlei Russische kunstenaars in dienst van de tsaar, en vormde daarmee het officiële centrum van de Russische kunst. [27] Op een prent noemde Schoonebeek zichzelf de eerste schilder in koper van Rusland. Zie J. Driessen, 1996,p.16. [28] Driessen 1996, op. cit. n. 1, p [29] Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 21: In telde dit atelier Russische leerlingen. [30] Abbing 1989, op. cit. n. 2, p

23 [31] Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 171: In Frankrijk, Holland, Duitland en andere Europese landen waren meer kleine privé gravure-ateliers of drukkerijen. [32] Aleksejeva op. cit. n. 5, p. 171: Pickaert (II) klaagde dat hij doordat hij zijne majesteit in vele militaire ac es had vergezeld, het reizen zeer schadelijk voor zijn gezondheid was geworden. [33] Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 174: Het is bekend dat de toestand en de werkomstandigheden van buitenlandse kunstenaars in Rusland in vergelijking met die van de plaatselijke kunstenaars beter was. Peter de Grote kende Schoonebeek persoonlijk en onderhield contacten met Pickaert (II). De naam van deze laatste kwam vaak in de corresponden e van de Russische tsaar voor. Volgens het contract kreeg Schoonebeek in de Wapenkamer jaarlijks 330 roebel en Pickaert (II) 275 roebel, terwijl het inkomen van zijn leerling A. Zoebov of dat van graveur De Wit jaarlijks 100 roebel bedroeg. [34] R. Grigorjev, Batalnaja pjetjatnaja grafika v Roccii( konezt XYII- perwaja tjetwert XIX veka), Sint- Peterburg 1996, p. 5. [35] Ibidem. [36] Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 49: Schoonebeek overleed op 47- jarige lee ijd. Zijn Russische periode was het belangrijkste deel van zijn kunstenaarscarrière. De prenten die hij in Nederland produceerde waren van een meer eenvoudig karakter en eentoniger vergeleken bij de produc e die hij in Rusland had vervaardigd. [37] Okhuizen, 2003, op. cit. n. 26, p.105. [38] Ibidem. [39]Ibid., p [40] Zie daarover Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, pp [41] Ibid., p. 30. [42] Ibidem: Het is bekend dat in de 17de en 18de eeuw grote aandacht aan de scheepshoutsnede werd besteed. In Nederland werden de schetsen voor de scheepshoutsneden door bekende kunstenaars zoals A. van Dijk en V Van de Velde gemaakt. Schoonebeek noemde zichzelf ook een meester in de versiering van de schepen met de verschillende houtsneden. [43] Deze ets werd door Jan Tessing, de Nederlandse uitgever van de Russische boeken in Amsterdam, met de Russische en Nederlandse opschri en er op uitgegeven. Zie daarover Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 34. [44] Abbing 1989, op. cit. n. 2, p. 270: Er werd slecht gewerkt door Pickaert (II) en zijn leerlingen. De Russische leerlingen werden terstond aan het graveren gezet zonder een gedegen vooropleiding. Iedereen kopieert van elkaar, of van de meester, of naar westers model. De beste gravures zijn die welke direct naar het Hollandse origineel zijn nagemaakt. [45] Okhuizen 2003, op. cit. n. 26, p. 108: Vanaf zijn indiens reding in 1702 is Pieter Picaert vele jaren als graveur in Rusland ac ef geweest. Na de dood van zijn leermeester en s efvader Schoonebeek in 1705 kwam Pickaert (II) aan het hoofd te staan van de graveerafdeling op de Wapenkamer van het Kremlin en werd hij de belangrijkste Westerse graveur van Russische kaarten en prenten. Tevens ac ef in de boekdrukkunst werkte hij tot 1714 in Moskou en tussen voor de Sint Petersburgse drukkerij. In 1737 overleed hij in Sint. Petersburg. 23

24 [46] Volgens Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p. 141 dateert deze ets uit 1715, terwijl bij de Driessen 1996, op. cit. n. 1, p. 103 de ets fou ef 1710 dateert. [47] Abbing 1989, op. cit. n. 2, p [48] Zie daarover Grigorjev 1996, p. 7. en Driessen 1996, op. cit. n. 1, pp [49] J. Landwehr, Romeyn de Hooghe as an Etscher. Amsterdam a. 13 en 14. [50] Driessen 1996, op. cit. n. 2, p [51] Ibid., p [52] Ibidem. [53] Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p [54] Zie daarover Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p [55] Zie daarover Aleksejeva 1990, op. cit. n. 5, p en Abbing 1989, op. cit. n. 2, p. 270: Na Peters dood [1725] verslechterde de situa e voor de graveurs. In 1727 werd de Petersburgse drukkerij gesloten en er brak een jd aan van grote armoede met nauwelijks staatsopdrachten of ander werk. In 1732 s erf Picaert. Zoebov vertrok naar Moskou en bleef daar graveren zonder iets van noemenswaardige kwaliteit te maken. [56] Gerasimova The iconostasis of Peter The Great in the Peter and Paul Cathedral in St Petersburg ( ), Amsterdam, 2004, p.28; The fact that Schoonebeek brought a copy of the Theatrum Biblicum in Rusland is men oned in an entry in the Dic onary of Russian engravers from the 16th -17th centuries, published by Rovinskii, Podrobnyi slovar, vol , idem, Russkie gravery, 346, and by Lebedianskii, Aleksei Zubov, [57] Ibidem. [58] Zie daarover Gerasimova 2004, p. 29. [59] Ibidem, p.27. [60] Ibidem. [61] Ibidem. [62] Ibidem, p.25. [63] Deze gravure werd door Herman Muller naar de tekening van Maarten van Heemskerck vervaardigd. Zie daaover Gerasimova 2004, p. 25. [64] Gerasimova 2004, p. 26. [65] In het handboek van Hollstein s Dutch and Flemish Etchings, vol.xxvi, Gent en Amsterdam 1982, pp treffen wij informa e over Schoonebeek s Nederlandse prentproduc e (behalve van twee in Rusland vervaardigde gravures). Een korte melding over Pickaert (II) staat in het handboek van F.G. Waller, Biografisch woordenboek van Noord Nederlandse graveurs, s-gravenhage 1938, p

25 AFBEELDINGEN 1. A. 1 Anoniem graveur uit Moskou van de 17de eeuw, Conclusie van Kariona Istomina met portre en van Iohanna en Petra Aleksjevitja, tsarevitja Alekseja Petrovitja, Patriarch Adriaan en Metropoliet Waarlam Jasinskogo uit het Kiev, 1693, gravure. 138,5 x 85,5 cm (op twee platen), Staats openbare Bibliotheek in Sint-Petersburg, inv.nr. ЭГР M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 2 Anoniem graveur (I. Shirskii? En anderen), An mins, uit jaren 1690, gravure, 46 x 54 cm, Centraal Staats Historisch archief in Sint-Petersburg. M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 3. A. Bloteling, Portet van tsarevna So a, gravure ca M. Aleksejeva, Portret Tsarevny Sofi Gravera Tarasevitsja, in Pamjatniki koeltoery, Novye otkry ja, Ezjegodnik 1975, p A. 4. Peter de Grote onder de leiding van Adriaen Schoonebeek, De overwinning van het Christendom op de Islam, 1698, ets, 13,2 x 16,3 cm, exemplaar uit Gemeentearchief Amsterdam, inv.nr.s. 376 A. 5. A. 5. Adriaen Schoonebeek, Het beleg van Azov ter gelegenheid van de inname van de stad in 1696, ets, 43,3 x 57,2 cm, Russisch Staats Museum in Sint-Petersburg, ГР M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 6. Adriaen Schoonebeek, Portret van Peter de Eerste, ets, gravure, , 28 x 17,5 cm, Staats Openbare Bibliotheek van Sint-Petersburg, Э M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 7. Adriaen Schoonebeek, Portret van de graaf Scheremetjev, ca. 1702, mezzo nt, 34,4 x 26,2 cm, Staats Museum van de beeldende kunst van Moskou, nr M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 8. Pieter Pickaert (II), Het eerste stadsgezicht van Sint-Petersburg, 1704, ets, Afdeling gravure van Staats Openbare Bibliotheek in Sint-Petersburg, Эгр M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 9. Adriaen Schoonebeek, Predes natsia, , ets, (uitzicht vanaf de boeg van het schip), Russisch Staats Museum van Sint-Petersburg. M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 10. Adriaen Schoonebeek, Predes natsia, , ets, (uitzicht vanaf de achtersteven van het schip), Russisch Staats Museum van Sint-Petersburg. M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p

26 11. A. 11. Adriaen Schoonebeek, Predes natsia, , ets, (detail van de achtersteven van het schip), Russische Staats Museum van Sint-Petersburg. M. Aleksejeva, Gravjoera petrovskogo vremeni. Leningrad 1990, p A. 12. A. Zoebov, P. Pickaert (II), De slag bij Poltava in 1709, 1715, ets, derde staat, twee delen, Sint-Petersburg RG J. Driessen, Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden, Utrecht/ Antwerpen 1996, p A. 13. Romeyn de Hooghe, Overwinning van Willem III op de Verenigde Ierse en Franse legers bij de rivier de Boyne, 12 juli 1690, ets, tweede staat, twee delen, Leiden, Prentenkabinet FM J. Driessen, Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden, Utrecht/Antwerpen 1996, p A. 14 K. Zolotarev, Presenta e in de Tempel, icoon, Donskoi Klooster, Moskou, J. Gerasimova The iconostasis of Peter The Great in the Peter and Paul Cathedral in St Petersburg ( ), Amsterdam, 2004, a A. 15. Herman Muller naar Maarten van Heemskerk, Presenta e in de Tempel, gravure, Theatrum Biblicum, Amsterdam, C.J. Visscher, 1643, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 392 D25, fol.408 J. Gerasimova The iconostasis of Peter The Great in the Peter and Paul Cathedral in St Petersburg ( ), Amsterdam, 2004, a A. 16. Anoniem, De Doop van Christus, 1692, iconostase van de Drieënheid Kerk in Ostankino. J. Gerasimova The iconostasis of Peter The Great in the Peter and Paul Cathedral in St Petersburg ( ), Amsterdam, 2004, a A. 17. A. Wierix naar Maarten de Vos, De doop van Christus, gravure, Theatrum Biblicum, Amsterdam, C.J. Visscher, 1643, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 392 D 25, fol.389. J. Gerasimova The iconostasis of Peter The Great in the Peter and Paul Cathedral in St Petersburg ( ), Amsterdam, 2004, a

Peter de Grote. Dit werkboekje is van:

Peter de Grote. Dit werkboekje is van: Peter de Grote Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin je allerlei

Nadere informatie

George Hendrik Breitner (1857-1923)

George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner werd op 12 september 1857 in Rotterdam geboren. Al van kleins af aan wilde hij het liefst historieschilder

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

belangrijk omdat het alle boeken omvat waarover de Russische wetenschap in haar beginperiode over beschikte. Alvorens hierop in te gaan is het

belangrijk omdat het alle boeken omvat waarover de Russische wetenschap in haar beginperiode over beschikte. Alvorens hierop in te gaan is het I.M. Beljaeva (Plv. wetenschappelijk Directeur van de Bibliotheek van de Russische Akademie van Wetenschappen): Het boekenverkeer tussen Rusland en Nederland in de 18e eeuw. Uit de collecties van de Bibliotheek

Nadere informatie

De wapenschilden van Cuijk en Grave

De wapenschilden van Cuijk en Grave De wapenschilden van Cuijk en Grave Het wapenschild van de familie van Cuyck Aernt Van Buchel reproduceerde in zijn Monumenta drie verschillende wapenschilden van de van Cuycks 1 : In goud twee dwarsbalken

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307

WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307 WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307 Naam Klas Inleveren DOEN Lees in je (stencil)boek Reflectie de teksten

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar ASO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar ASO Historische benadering: 4 lessen De Orthodoxe Kerk in de wereld vandaag: De Orthodoxe Kerk: inleiding - algemene situering. De Orthodoxe Kerk in België. De term Orthodox : juiste lofprijzing, geloof. De

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

De 17de eeuw door de ogen van Jacques Callot Een selectie uit het Prentenkabinet van het Groeningemuseum

De 17de eeuw door de ogen van Jacques Callot Een selectie uit het Prentenkabinet van het Groeningemuseum persinfo De 17de eeuw door de ogen van Jacques Callot Een selectie uit het Prentenkabinet van het Groeningemuseum p. 2 De 17 de eeuw door de ogen van Jacques Callot. Een selectie uit het Prentenkabinet

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Samenvatting CKV Kunsthistorisch overzicht 1 - Klassieke oudheid tot de 19e eeuw

Samenvatting CKV Kunsthistorisch overzicht 1 - Klassieke oudheid tot de 19e eeuw Samenvatting CKV Kunsthistorisch overzicht 1 - Klassieke oudheid tot de 19e eeuw Samenvatting door S. 721 woorden 4 juni 2004 4 24 keer beoordeeld Vak CKV Beknopte samenvatting van het schoolboek Kunsthistorisch

Nadere informatie

Middeleeuwen. door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013

Middeleeuwen. door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013 Middeleeuwen door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013 Inhoud blz 1. Voorpagina blz 2. Inhoud blz 7. Sint Willibrord blz 8. De Landheer blz 3. De Middeleeuwen blz 9. Munten blz 4. Carcassonne blz 10.

Nadere informatie

#GOUDENEEUW Chatten met Hollanders uit de 17e eeuw

#GOUDENEEUW Chatten met Hollanders uit de 17e eeuw ONDERZOEKSBLAD KUNST ALGEMEEN De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakt in de 17e eeuw een gigantische bloeiperiode door. Holland heeft als rijkste gewest de meeste invloed in de Republiek. Meer

Nadere informatie

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Adriaen Backer

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Adriaen Backer Rkd Explore http://rkd.nl/ RKD explore 11377 Adriaen Backer Anatomische les van Prof. Frederik Ruysch, 1670 gedateerd Amsterdam, Amsterdam useum, inv./cat.nr. SA 2000 Download Download Download Object

Nadere informatie

De klassieke tijdlijn

De klassieke tijdlijn De klassieke tijdlijn In de lessen geschiedenis heb je waarschijnlijk al gehoord over de tijdlijnen, of de historische periodes en waarschijnlijk ook over exacte datums zoals 476. In dit documentje kom

Nadere informatie

Glans en Glorie Kunst van de Russisch- Orthodoxe Kerk. Dit werkboekje is van:

Glans en Glorie Kunst van de Russisch- Orthodoxe Kerk. Dit werkboekje is van: Glans en Glorie Kunst van de Russisch- Orthodoxe Kerk Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILING VAN RUSSISCHE REISIKONEN IN HET IKONENMUSEUM TE KAMPEN. Datum: 14 december 2013 om15.00 uur. Zaal open voor bezichtiging: 13.

VEILING VAN RUSSISCHE REISIKONEN IN HET IKONENMUSEUM TE KAMPEN. Datum: 14 december 2013 om15.00 uur. Zaal open voor bezichtiging: 13. VEILING VAN RUSSISCHE REISIKONEN IN HET IKONENMUSEUM TE KAMPEN Datum: 14 december 2013 om15.00 uur Zaal open voor bezichtiging: 13.00 uur Informatie over deze veiling op zaterdag 14 december2013: Deze

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

De werkplaats van Jacob

De werkplaats van Jacob De werkplaats van Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling VMBO 4, onderbouw havo / vwo Stedelijk Museum Alkmaar Jacob Cornelisz van Oostsanen In deze tentoonstelling ga je kennis maken met Jacob Cornelisz

Nadere informatie

Rembrandt vanaf 9 september te zien in Museum Boijmans Van Beuningen. Virtuositeit en verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit eigen collectie

Rembrandt vanaf 9 september te zien in Museum Boijmans Van Beuningen. Virtuositeit en verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit eigen collectie Rembrandt vanaf 9 september te zien in Museum Boijmans Van Beuningen Virtuositeit en verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit eigen collectie 07 SEPTEMBER 2017 SAMENVATTING Museum Boijmans Van Beuningen

Nadere informatie

Opdracht door Kimberly 1213 woorden 30 september keer beoordeeld. Beeldende vorming

Opdracht door Kimberly 1213 woorden 30 september keer beoordeeld. Beeldende vorming Opdracht door Kimberly 1213 woorden 30 september 2017 6 2 keer beoordeeld Vak Beeldende vorming Dit schilderij heet De onverschrokkenheid van Gaius Fabricius Luscinus in Pyrrhus legerkamp. De kunstenaar

Nadere informatie

Twee afbeeldingen van Spaanse soldaten.

Twee afbeeldingen van Spaanse soldaten. Twee afbeeldingen van Spaanse soldaten. De stadstimmerman Van der Mey werd naar Hoorn gestuurd waar de afgevaardigden van de Noordhollandse steden vergaderden met de vraag of de dijken doorgestoken mochten

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR Stedelijk Museum Alkmaar is hét geheugen van de stad Alkmaar en een vertrekpunt voor iedereen die de geschiedenis en kunst van Alkmaar en omgeving wil beleven

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Geertgen tot sint jans man van smarten

Geertgen tot sint jans man van smarten Geertgen tot sint jans man van smarten Eén van de topstukken van Museum Catharijneconvent in Utrecht is het kleine paneeltje Man van Smarten geschilderd door Geertgen tot Sint Jans. Van de schilder Geertgen

Nadere informatie

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Van de oogst van hun land en van hun dieren Jagers & boeren Wat

Nadere informatie

De kruistochten. God wil het! Steden en Staten

De kruistochten. God wil het! Steden en Staten prehistorie 42 oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Steden en Staten De kruistochten In de woonkamer van familie Vos hangt een klok met Romeinse cijfers. Jos en Mirthe willen graag

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk In de kastelenbuurt van Heemskerk werd in november 2012 vanwege de sloop en nieuwbouwplannen een proefsleuvenonderzoek verricht. Dit werd uitgevoerd door het archeologische

Nadere informatie

Oswald Wenckebach. RKDartists&

Oswald Wenckebach. RKDartists& RKDartists& Oswald Wenckebach man / Nederlands schilder, tekenaar, grafisch ontwerper, etser, lithograaf, vervaardiger van houtsnedes, beeldhouwer, monumentaal kunstenaar, restaurator, medailleur 2 afbeeldingen

Nadere informatie

Kunstrondje om de Cunerakerk

Kunstrondje om de Cunerakerk OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - mei 2004 - no. 2 - blz. 23 Kunstrondje om de Cunerakerk Ad J. de Jong Door de eeuwen heen werden kunstenaars geboeid door de fraaie Cuneratoren die statig oprijst

Nadere informatie

Rembrandt en de Bijbel

Rembrandt en de Bijbel Rembrandt en de Bijbel POSE CHRISTENDOM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST De profetie van Simeon aan Maria olieverf op paneel (55 44 cm) 1628 Kunsthalle, Hamburg - Duitsland 1 Wat gaan jullie doen? Als

Nadere informatie

Genealogische bijdragen Leiden en omgeving Jubileumuitgave van NGV Rijnland Boek en usb-stick, uitgave A4 formaat.

Genealogische bijdragen Leiden en omgeving Jubileumuitgave van NGV Rijnland Boek en usb-stick, uitgave A4 formaat. Genealogische bijdragen Leiden en omgeving Jubileumuitgave 1985 2015 van NGV Rijnland Boek en usb-stick, uitgave 2015. A4 formaat. Afdeling Rijnland bestaat nu al weer ruim dertig jaar. In november 2015

Nadere informatie

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A DE DOOD VAN MARIA Heidi de Wit VT1A De dood van Maria Maria was de dochter van Anna en Joachim. Zij bleven lang kinderloos, totdat zij onafhankelijk van elkaar een goddelijke boodschap kregen, zij zouden

Nadere informatie

Groepswerk: Ik ga op ontdekkingsreis en ik neem mee...

Groepswerk: Ik ga op ontdekkingsreis en ik neem mee... Groepswerk: Ik ga op ontdekkingsreis en ik neem mee... 1. Een oceaanwaardig schip Bron 1: Doc 98 p. 76 in Pionier 4 Bron 2: Memo 4, p.10 Bron 3: kopie uit handboek Onvoltooid verleden Bron 4: kopie uit

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland 14-3-2008 1 1.Profilering van een christelijk museum 2.Hoe het begon 3.De collectie 4.Een rondje Catharijneconvent 5.Tot slot 14-3-2008

Nadere informatie

QUIZ. geschiedenis hoofdstuk 1

QUIZ. geschiedenis hoofdstuk 1 QUIZ vraag 1: Over welke eeuw gaat dit hoofdstuk? A. De 20 ste eeuw B. De 14 de eeuw C. De 16 de eeuw D. De 18 de eeuw vraag 2: Hoe wordt deze tijd ook wel genoemd? A. Tijd van de Azteken en de Maya s.

Nadere informatie

Welkomstwoord commissaris van de koningin Max van den Berg viering Russisch Nieuwjaar, 13 januari 2013, provinciehuis Groningen

Welkomstwoord commissaris van de koningin Max van den Berg viering Russisch Nieuwjaar, 13 januari 2013, provinciehuis Groningen Welkomstwoord commissaris van de koningin Max van den Berg viering Russisch Nieuwjaar, 13 januari 2013, provinciehuis Groningen Namens de stuurgroep Noord Nederland Rusland 2013 wil ik graag met u het

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

V4 cp3 Romaans Gotiek

V4 cp3 Romaans Gotiek ART HISTORY De middeleeuwen 500-1400 V4 cp3 Romaans 1000-1200 Gotiek 1200-1400 Tijdlijn Vroege middeleeuwen Gotiek RomaRoans Romaans Christendom als bindende factor Doordat het centrale gezag in Europa

Nadere informatie

De dood is dood, leve het leven!

De dood is dood, leve het leven! De dood is dood, leve het leven! blok A - nivo 3 - avond 5 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Romeinen 6:1-13 19.30 De opstanding als historisch feit 19.45 Zondag 17 HC 20.00

Nadere informatie

Getuigen onder Moslims

Getuigen onder Moslims Getuigen onder Moslims Het Evangelie gaat over Gods Zoon Zendingswerkers onder moslims volgen deze eerste training om te leren getuigen naar Moslims. Het is een laagdrempelige manier van evangeliseren

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Egbert Haubois en zijn vogelvluchtplattegrond van Groningen

Egbert Haubois en zijn vogelvluchtplattegrond van Groningen Jan van den Broek Egbert Haubois en zijn vogelvluchtplattegrond van Groningen Een van de meest verrassende onderdelen van de manifestatie Het Verleden van Groningen was de 3-D presentatie van de plattegrond

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

2 Vroege renaissance 2.1

2 Vroege renaissance 2.1 2 Vroege renaissance Giotto di Bondone, rond 1315 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de 14e eeuwse kunstenaar Giotto di Bondone, die in Italië een nieuwe kunststijl introduceerde. Voor het

Nadere informatie

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf.

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf. b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT e g o g a Syn Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger:

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

DE REIS VAN SINT BRANDAAN

DE REIS VAN SINT BRANDAAN DE REIS VAN SINT BRANDAAN 16 mei Inleiding Op 16 mei wordt de feestdag van Sint Brandaan gevierd, de beschermer van alle zeevaarders. Brandaan was een onverschrokken Ierse monnik die in de zesde eeuw volgens

Nadere informatie

Kennismaking met de Russische cultuur in Sint-Petersburg tijdens de witte nachten 11-17 mei 2015

Kennismaking met de Russische cultuur in Sint-Petersburg tijdens de witte nachten 11-17 mei 2015 Serge Bulatov Jolanda Denekamp Van Wassenaersheuvel 39 Hertespoor 46 6862XT Oosterbeek 3772 SG Barneveld tel.: +31 645677181 tel.: +31 620045274 email: sergereizen@gmail.com email: jolanda@denekamptaalenteken.nl

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

TIJDLIJN VAN DE MIDDELEEUWEN TIJDLIJN

TIJDLIJN VAN DE MIDDELEEUWEN TIJDLIJN e-book Deze serie bestaat uit... 978-94-6175-209-3 (HB) 978-94-6175-153-9 (HB) 978-94-6175-963-4 (e-book) 978-94-6175-967-2 (e-book) 978-94-6175-210-9 (HB) 978-94-6175-155-3 (HB) 978-94-6175-154-6 (HB)

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

Durf jij Afrika te ontdekken?

Durf jij Afrika te ontdekken? Durf jij Afrika te ontdekken? Dr. Joost Willink Haags Historisch Museum 10 februari 2013 MuseumJeugdUniversiteit - Dr. Joost Willink Wie gaat er wel eens op vakantie? Waar ga je naar toe op vakantie? MuseumJeugdUniversiteit

Nadere informatie

In het kader van de workshop-reeks: Onderzoek in spiegelbeeld

In het kader van de workshop-reeks: Onderzoek in spiegelbeeld Lesbrief Workshop etsen Museum Het Rembrandthuis In het kader van de workshop-reeks: Onderzoek in spiegelbeeld Panorama Rembrandt Museum Het Rembrandthuis heet u en uw leerlingen van harte welkom bij de

Nadere informatie

Kunstbeschouwen met Jacob

Kunstbeschouwen met Jacob Kunstbeschouwen met Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling Bovenbouw havo/vwo Stedelijk Museum Alkmaar Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kenmerken late Middeleeuwen: Kenmerken vroege Renaissance:

Nadere informatie

Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance

Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kunstbeschouwen met Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling Bovenbouw havo/vwo Stedelijk Museum Alkmaar Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kenmerken late Middeleeuwen: Hoog-gotiek Spitsbogen, Verticaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie KOOT-ANDRIESSEN. Lidy Visser

Inventaris van het archief van de familie KOOT-ANDRIESSEN. Lidy Visser Archiefnummer 0597 Inventaris van het archief van de familie KOOT-ANDRIESSEN Lidy Visser Den Haag 2006/2013 INHOUD 1. Inleiding 4 2. Inventaris 2.1 Correspondentie familie Vester en familie Andriessen

Nadere informatie

Collectie R. A. Papegaaij

Collectie R. A. Papegaaij Inventaris Collectie R. A. Papegaaij Oorlogsdocumentatie 1940-1945 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Inventaris p. 4 I Algemeen p. 4 II Persoonlijke documenten p. 4 III Verzameld materiaal met betrekking tot

Nadere informatie

Veel glas-in-lood ramen van rond 1215 zijn in deze kathedraal nog bewaard gebleven. Dit is vrij uniek omdat ramen meestal in de loop van de tijd door

Veel glas-in-lood ramen van rond 1215 zijn in deze kathedraal nog bewaard gebleven. Dit is vrij uniek omdat ramen meestal in de loop van de tijd door Kerken in de Berry De Berry is een oud graafschap in het centrum van Frankrijk. Recentelijk is de naam Berry bekend geworden door de grote overzichtstentoonstelling van het werk van de gebroeders Van Limburg,

Nadere informatie

Afkomstig uit de nalatenschap van

Afkomstig uit de nalatenschap van in de etalage Afkomstig uit de nalatenschap van Op woensdag 23 januari 2013 vond er een bijzondere onthulling plaats in het Stedelijk Museum Kampen. Een onthulling die werd verricht door Herman Krans,

Nadere informatie

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER indrukwekkend NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET OUDE MEESTERS ARENTSHUIS MODERNE GRAFIEK GROENINGEMUSEUM 31.10.2015-14.02.2016 SELECTIE 1 05.03.2016-19.06.2016

Nadere informatie

Sterre, de familie Huygens in de Gouden Eeuw. van Rieks Veenker. Voor groep 6, 7 en 8

Sterre, de familie Huygens in de Gouden Eeuw. van Rieks Veenker. Voor groep 6, 7 en 8 Sterre, de familie Huygens in de Gouden Eeuw van Rieks Veenker Voor groep 6, 7 en 8 Vooraf Sterre is de zus van Christiaan Huygens. Hij is natuurkundige en een kei in wiskunde en astronomie. Hij doet een

Nadere informatie

Over cijfers en getallen gesproken

Over cijfers en getallen gesproken Over cijfers en getallen gesproken Voor veel mensen is het tijdens een Van Gogh-rondleiding in Nuenen een eye opener als zij horen dat Vincent in zijn leven zoveel kunstwerken heeft gemaak. Dat zijn er

Nadere informatie

Maak hier de gaatjes voor in je multomap. Leerlingenboekje WELKOM BIJ DE ROMEINEN. Dit boekje is van

Maak hier de gaatjes voor in je multomap. Leerlingenboekje WELKOM BIJ DE ROMEINEN. Dit boekje is van Maak hier de gaatjes voor in je multomap Leerlingenboekje WELKOM BIJ DE ROMEINEN _ Dit boekje is van Welkom bij de Romeinen! In Welkom bij de Romeinen maak je kennis met het Romeinse leven. Je zult merken

Nadere informatie

Napoleon, Alexander en Josephine. Dit werkboekje is van:

Napoleon, Alexander en Josephine. Dit werkboekje is van: Napoleon, Alexander en Josephine Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw

Nadere informatie

BRUSSEL BRUEGELT IN 2019

BRUSSEL BRUEGELT IN 2019 ! Login Opening Minds. Touching souls. Antwerp Management Energizing business. S c h o o l HOMETIJDSCHRIFTARCHIEFABONNEESBOEKENMUSEATENTOONSTELLINGENWEBWINKELOVER OKVCONTACT BRUSSEL BRUEGELT IN 2019 Vierhonderdvijftig

Nadere informatie

Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk

Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk Eén van de bekendste koningen uit de Middeleeuwen is Karel de Grote. Hij leeft zo'n 1300 jaar geleden, waar hij koning is van het Frankische rijk. Dat rijk

Nadere informatie

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst)

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een

Nadere informatie

De brieven van Van Gogh

De brieven van Van Gogh De brieven van Van Gogh Tijdens een rondwandeling door het dorp, vertelt ieder gids wel iets over de vele brieven die Vincent schreef in zijn leven. Hoe belangrijk waren de brieven voor Vincent, aan wie

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen Tijdvak 3 Toetsvragen 1 Op veel afbeeldingen wordt de Romeinse keizer Constantijn als een heilige afgebeeld met een stralenkrans om zijn hoofd. Welke reden was er om Constantijn als christelijke heilige

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

DE KALKOEN Een verzameling van historische feiten en opmerkelijke wetenswaardigheden over kalkoenen

DE KALKOEN Een verzameling van historische feiten en opmerkelijke wetenswaardigheden over kalkoenen DE KALKOEN Een verzameling van historische feiten en opmerkelijke wetenswaardigheden over kalkoenen Tekst en afbeeldingen: Theo Philipsen DEEL 2 Rechts: Voorpagina van een Oostenrijks tijdschrift Columbus

Nadere informatie

Nederlandse literatuur op postzegels (5)

Nederlandse literatuur op postzegels (5) Tijl Uilenspiegel en Reintje de Vos, ofwel één van de meest populaire genres in de middeleeuwen, de schelmenroman, worden in deze vijfde aflevering van onze serie Nederlandse literatuur op postzegels door

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Catharina de Grootste. Dit werkboekje is van:

Catharina de Grootste. Dit werkboekje is van: Catharina de Grootste Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin je

Nadere informatie

Mercator en de ontdekkingsreizen

Mercator en de ontdekkingsreizen Mercator en de ontdekkingsreizen V.U. ANNEMIE CHARLIER, GROTE MARKT 1, 9100 SINT-NIKLAAS Stedelijke Musea Sint-Niklaas 1 Beste leerling! Hopelijk vonden jullie het bezoek aan het Mercatormuseum een boeiende

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

Theodoor van Thulden ('s-hertogenbosch 1606 - 's-hertogenbosch 1669)

Theodoor van Thulden ('s-hertogenbosch 1606 - 's-hertogenbosch 1669) De barok (1600 1720) In de noordelijke Nederlanden vormde de rijke stedelijke burgerij de belangrijkste groep opdrachtgevers. Zij schilderden vooral onderwerpen uit het dagelijks leven en de natuur: landschappen,

Nadere informatie

De schilders en schrijvers van Tachtig

De schilders en schrijvers van Tachtig De schilders en schrijvers van Tachtig De schilders en schrijvers van Tachtig De oude Haagse en jonge Haagse en Amsterdamse kunstenaars In de eerste helft van de jaren tachtig van de negentiende eeuw eindigde

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Examen VWO. Grieks. tijdvak 1 dinsdag 24 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Grieks. tijdvak 1 dinsdag 24 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2016 tijdvak 1 dinsdag 24 mei 9.00-12.00 uur Grieks Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de Coalitieoorlogen voerde de Franse regering de dienstplicht in. 2p 1 Leg uit dat zij hiermee de betrokkenheid van Franse

Nadere informatie

Salomon Leonardus Verveer

Salomon Leonardus Verveer RKDartists& Salomon Leonardus Verveer man / Nederlands aquarellist, etser, lithograaf, schilder 5 afbeeldingen Naamvarianten Verveer, Samuel Leonardus Verveer, Sam Kwalificaties aquarellist, etser, lithograaf,

Nadere informatie