Dit is een mooi voorbeeld van een tornado, je kunt goed zien dat de energie op een punt gericht is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is een mooi voorbeeld van een tornado, je kunt goed zien dat de energie op een punt gericht is."

Transcriptie

1 Profielwerkstuk door een scholier 2124 woorden 20 april keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde We gaan ons bezig houden met tornado s alleen moet er eerst uitgelegd worden wat een tornado precies is. Een tornado is een krachtig draaiende zuil van lucht, zich uitstrekkend van een onweersstorm naar de grond. Een tornado heeft windsnelheden die variëren van 65 kilometer per uur tot wel meer dan 500 kilometer per uur, dit laatste valt in de categorie zeldzaam zware tornado s. Met deze snelheden kunnen tornado s veel schade aanrichten. Een tornado heeft een onvoorstelbaar verwoestende kracht, dat komt doordat alle energie die de tornado bevat gericht is op een punt: de slurf. Dit is een mooi voorbeeld van een tornado, je kunt goed zien dat de energie op een punt gericht is. Als een tornado ontstaat boven water, worden het water en de nevel opgezogen in de wolken. Dit worden waterhozen genoemd, en hoewel ze meestal niet zo krachtig zijn als tornado s op het land kunnen ze ernstige schade toebrengen aan schepen. Door de lage druk in de trechter wordt het water opgezogen. De meeste waterhozen hebben een doorsnee van tussen de zes en zestig meter. El NiÑo Deze oceanische en atmosferische gebeurtenis ontstaat wanneer het warme water van de Stille Oceaan westwaarts naar het bovenste deel van Zuid-Amerika stroomt, met als gevolg hogere water temperaturen en klimatologische veranderingen in verschillende mate. Men vermoedt dat El NiÑo temaken heeft met veranderingen in luchtbewegingen boven de Stille Oceaan, die de normale richting van de passaatwinden doen keren. El NiÑo is Spaans voor het kind ; de naam verwijst naar het kind Jezus omdat het effect meestal rond kerstmis merkbaar wordt. Het verschijnt ongeveer elke drie tot zeven jaar en kan het klimaat op aarde elke keer voor langer dan een jaar beïvloeden. El NiÑo veroorzaakt meer regenval en stormen in Noord- en Zuid-Amerika, waaronder orkanen en tornado s, en aan de andere kant extreme droogte in Australië en Indonesië. Hier zie je de normale omstandigheden, het water heeft hier een normale temperatuur en de stromingen lopen hier ook normaal. Pagina 1 van 6

2 Dit is het El NiÑo verschijnsel, duidelijk is dat het water een hele andere stroomrichting heeft en de temperatuur een stuk hoger is. De richting die de wolken nemen verschillen ook. Onze eerste onderzoeksvraag luidt: Welke elementen zij nodig om een tornado te vormen? Om een tornado te vormen zijn vier elementen nodig: -Warme vochtige lucht -Koude droge lucht -Straalstroom -Land om in te slaan Hieruit kan een zogeheten supercell ontstaan. Een supercell is een enorme onweerswolk. Als warme vochtige lucht uit het zuiden van Amerika in aanraking komt met koude droge lucht uit Canada ontstaat een bui die langzaam om zijn as draait met de sterkste draaiing in het midden. Omdat de lucht rondom de wervelwinden naar binnen wordt getrokken door de lage druk, krijgen deze ook een grotere snelheid. Soms wordt de rotatie versterkt door een krachtige, draaiende en opwaarts bewegende kolom lucht in het hart van het systeem. Deze zo genoemde updraft is een kolom warme vochtige lucht die omhoog gaat in de onweerswolk. Als deze updraft en de wind zich op een voor een tornado gunstige manier gedragen, ontstaat er een roterende kracht die steeds sneller wordt in het midden van de supercell. Dit is een grote supercell en als alle elementen aanwezig zijn zal dit een tornado worden. Als de draaiingen krachtig genoeg zijn, kan hieruit een tornado ontstaan die met zijn slurf de grond zal zoeken, omdat er een lage druk gebied ontstaat. En als de draaiende lucht op een bepaald punt komt, dan zal de lucht gaan condenseren en wordt de slurf wit. Als de tornado de grond raakt zal deze ook stof doen opwaaien en wordt de slurf bruin. Als de tornado met het aardoppervlak in aanraking komt, zal hij zich verplaatsen over de aardoppervlakte en als hij krachtig genoeg is een spoor van vernieling achter laten. Hier is duidelijk te zien dat de kracht van een tornado niet onderschat moet worden, de ergste tornado s laten grote, zware objecten vliegen. De snelheid waarmee een tornado zich verplaatst is sterk verschillend. Er zijn verschillende categorieën die samen de Fujita-schaal vormen. Fujita tornadoschaal F-Schaal Nummer Intensiteit Windsnelheid Schade F0 Lichte tornado km/uur(40-72 mph) Enige schade aan schoorstenen. Takken breken van bomen Pagina 2 van 6

3 af. Ondiep gewortelde bomen waaien om. Verkeersborden beschadigen. F1 Matige tornado km/uur( mph) Daken raken bedekking kwijt. Caravans, woonwagens kunnen omslaan. Auto's worden van de weg gedrukt. Aanbouw (schuren, garages) worden soms verwoest. F2 Tornado van betekenis km/uur( mph) Aanzienlijke schade aan vaste huizen. Woonwagens en caravans worden verwoest. Grote bomen worden ontworteld en versplinterd; Kleinere objecten worden als projectielen gelanceerd. F3 Zware tornado km/uur( mph) Daken en sommige muren van stevig gebouwde huizen waaien om. Treinen slaan om of ontsporen. De meeste bomen in bossen worden ontworteld. F4 Zeer verwoestende tornado km/uur( mph) Goed gebouwde huizen worden geheel opgetild. Auto's en andere grote voorwerpen worden als raketten gelanceerd en over een zeker afstand door de lucht verplaatst. F5 Meest verwoestende en zware tornado km/uur( mph) Huizen en auto's vliegen honderd meter of meer door de lucht; bomen worden ontschorst; grote metalen constructies verbuigen en worden deels verwoest. F6 Zeldzaam zware tornado km/uur( mph) Zijn nog nooit voorgekomen. Schade is zeer lokaal maar in een smalle strook groter dan bij F5 tornado's. De opbouw van de tornado neemt veel tijd in beslag, maar de uiteindelijke tornado heeft niet zo n lange levensduur, meestal tien tot vijftien minuten. Heel soms kan het wel uren duren, dit komt omdat alle energie van de tornado heel snel verbruikt wordt en dus alleen in uiterst bijzondere omstandigheden is de levensduur van een tornado langer omdat de kracht van de supercell groter is. Hier is duidelijk te zien dat tornado s vaak gepaard zijn met noodweer, in dit geval bliksem. Onze tweede onderzoeksvraag luidt: Waar komen de meeste tornado s voor en hoe kunnen ze voorspeld worden? Midden in de VS bevinden jaarlijks de meeste tornado s plaats. Dit gebied wordt ook wel Tornado Alley genoemd. Tornado Alley beslaat een paar staten, namelijk: Texas, Kansas, Oklahoma, Arkansas en Nebraska. Texas wordt het meest getroffen door tornado s, gemiddeld 125 keer per jaar. Op de tweede plaats komt Oklahoma met zo n 52 tornado s per jaar, daarna Kansas met 48 tornado s, vervolgens Nebraska met 38 tornado s per jaar en als laatste Arkansas met 32 tornado s. Deze cijfers zijn het gemiddelde over alle jaren genomen die men heeft geregistreerd. Tornado Alley is de enige plek ter wereld waar jaarlijks zoveel tornado s voorkomen, omdat er voor tornado s de ideale weersomstandigheden zijn. Er is een sterke straalstroom, de warme vochtige lucht wordt aangevoerd uit de tropen van Mexico en de koude droge lucht wordt vanuit Canada en de Rocky Mountains aangevoerd. De straalstroom heeft boven de Verenigde Staten een sterk zuigende werking en hierdoor ontstaat de updraft. Het landschap is over het algemeen vlak en vormt geen obstakel. Door het vlakke oppervlak kunnen de koude en warme lucht makkelijk bij elkaar komen en kan er dus makkelijk een tornado Pagina 3 van 6

4 ontstaan. Met deze schematische tekening is duidelijk te zien hoe wat nodig is om een tornado te vormen. De warme lucht stijgt op, en terwijl steeds meer warme lucht naar binnen raast begint de lucht te draaien. De draaiende lucht vormt een tornado die op het noordelijk halfrond die meestal tegen de klok in draait. De tornado wordt met zijn onweerswolk verder geduwd door winden hoger in de atmosfeer. Het is moeilijk om te voorspellen waar en wanneer er een tornado zal ontstaan, omdat de wetenschappers en meteorologen nog niet precies alles weten hoe een tornado ontstaat. Er zijn veel kleine factoren die uitmaken of een tornado net wel of net niet ontstaat. Toch kan men nu wel een beetje waarschuwen voor tornado s, terwijl ze vroeger pas konden waarschuwen als ze de tornado konden zien. Nu kan men met ongeveer tien minuten van tevoren waarschuwen voor een tornado, die tien minuten zijn goed voor het redden van ongeveer 50 mensenlevens per jaar. Het is niet duidelijk vanaf wanneer er voor het eerst werd onderzocht hoe tornado s ontstaan. De eerste tekens van een voorspelling dateren uit 1948, nadat men gelijkenissen zag in het weer met voorgaande tornado s. Dit heeft ook redelijk veel levens gered. Om zoveel mogelijk levens te redden, steekt de VS veel geld in onderzoek naar betere voorspellingen van tornado s. Het Storm Prediction Center is een speciaal opgericht centrum voor het voorspellen van tornado s en andere soorten stormen. Nieuwe technieken zoals internet hebben het ook mogelijk gemaakt om mensen snel te bereiken. Iedereen kan nu het internet op gaan en actuele informatie opvragen over mogelijke waarschuwingen. Ook worden de radio, telefoon en de televisie gebruikt om mensen te waarschuwen. Een grote doorbraak was het gebruik van een speciale radar: de Doppler-radar. De Doppler-radar kan een supercell analyseren door middel van geluid en weerkaatsingen van het geluid tegen de supercell. Dit is een analyse van een Doppler-radar, de pijl geeft aan waar mogelijk een tornado zal ontstaan. Duidelijk is dat het rode vlak bij de pijl wil gaan draaien, dus zal er een tornado kunnen ontstaan. Sinds de jaren 80 proberen Stormchasers oftewel Stormjagers meetinstrumenten op de baan van tornado s te plaatsen, of van veilige afstand met een speciale radar te achterhalen wat zich middenin een tornado afspeelt. Dit is een van de Stormchasers die zijn leven waagt om meer informatie over tornado s probeert te winnen. In de loop van de jaren 90 is er een film uitgekomen over Stormchasers, deze film heette twister. Een groep Stormchasers probeert een radar in de baan van de tornado te zetten in de hoop dat de radar mee wordt gezogen door de tornado. Pagina 4 van 6

5 Je ziet dat ze alles op alles zetten om een tornado te vinden en de radar te laten werken. De radar bestaat uit een grote bak met allemaal balletjes erin, de bedoeling is dat de balletjes in de tornado terecht komen (dit is een fictief apparaat en bestaat dus niet echt), dit lukt niet totdat één van de Stormchasers een idee krijgt, ze maken van frisdrank blikjes een soort vleugeltjes aan de balletje zodat deze makkelijker de tornado in vliegen. Na een aantal mislukte pogingen lukt het wel met de vleugeltjes en verschijnt de tornado op hun computers en krijgen ze heel veel data over de tornado. Twister is een goed gemaakte film die door veel mensen is bekeken, je kan duidelijk zien hoe zo n tornado eruit ziet en hoe eng het moet zijn om het mee te maken. Dit is de cover van de film twister. Onze derde onderzoeksvraag luidt: Welke gevolgen brengt een tornado met zich mee en hoe beschermd men zich er tegen? In bepaalde gebieden is er altijd bedreiging van tornado s. In sommige delen van de wereld is er een speciaal televisie kanaal voor de weersvooruitzichten, maar zelfs als men gewaarschuwd is, is het moeilijk te weten wat voor voorzorgsmaatregelen men moet treffen. Ter bescherming tegen hevige winden zouden huizen eenvoudig afgesloten moeten worden en de bewoners geëvacueerd voordat de tornado toeslaat. Langs de kust en langs rivieren kunnen barrières worden gebouwd om verwoestende vloedgolven tegen te houden. Op Rhode Island in de Verenigde Staten werden bij een tornado meer dan 250 mensen gedood. Tegenwoordig kan de Fox Piont dam in de rivier de Providence worden gesloten bij tornado s en andere hevige stormen. Tornado s zijn heel moeilijk te voorspellen en kunnen heel onverwacht opduiken. Er zijn ook veel verhalen over tornado s. Gabriel Hernandez wist wat tornado s waren, hij had er in 1989 een meegemaakt. Dus besloten hij en zijn vrouw een kelder onder hun huis te graven in Jarrell, Texas. Die kelder lag midden in de tornadobaan en die kelder was net iets kleiner dan 6 vierkante meter. Op 27 mei 1997 trok een tornado met een sterkte van F4 op de schaal van Fujita langzaam over Jarrell. Zevenentwintig mensen werden gedood, en het huis van de familie Hernandez werd volledig verwoest. Maar de ouders en de drie kinderen overleefden de ramp in hun kelder. Tornado s zijn serieuze stormen er is niet alleen materiële schade, maar er vallen ook veel gewonden en doden. In het cirkeldiagram hierboven zie je het aantal doden bij de sterkte van de tornado, het is op zich vrij logisch dat hoe sterker de tornado hoe meer schade en vooral meer doden er vallen, dit is dus in percentages, hoe groter de sterkte van de tornado is, hoe groter de kans is dat er doden zullen vallen. Niet alleen tornado s brengen veel schade aan in de Verenigde Staten, maar ook orkanen, cyclonen en tyfonen brengen schade aan. Orkanen zijn erger dan tornado s, omdat het een enorme omvang heeft. De doorsnede van een orkaan Pagina 5 van 6

6 varieert van 400 tot 800 kilometer. Orkanen in het noordwesten van de grote oceaan noemt men tyfonen, bij die in de Indische Oceaan en rond Australië spreekt men van cyclonen. De verzamel-naam luidt: Tropische cyclonen. Ze ontstaan als een groepje onweersbuien die in een spiraal vorm samenklonteren en zo uitgroeien tot een reusachtige storm. Pas wanneer de windsnelheid oploopt tot 120 kilometer per uur of meer, mag een storm de naam orkaan dragen. De spiraalvormige rijen onweersbuien die de orkaan vormen, kunnen ook tornado s veroorzaken, waardoor de verwoestende kracht nog groter wordt. De meeste orkanen brengen tien tot twintig tornado s voort, maar bij Beulah in 1967 waren het maar liefst 115! Pagina 6 van 6

6,3. Scriptie door een scholier 2582 woorden 15 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Tornado's in de verenigde staten.

6,3. Scriptie door een scholier 2582 woorden 15 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Tornado's in de verenigde staten. Scriptie door een scholier 2582 woorden 15 maart 2000 6,3 277 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Tornado's in de verenigde staten. Wat is een tornado? De definitie van een tornado is een krachtig draaiende

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's

Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's Praktische-opdracht door een scholier 3189 woorden 23 augustus 2006 6,3 91 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag: Hoe kunnen mensen zichzelf tegen een

Nadere informatie

Werkstuk ANW Tornado's

Werkstuk ANW Tornado's Werkstuk ANW Tornado's Werkstuk door een scholier 2575 woorden 10 juni 2003 5 64 keer beoordeeld Vak ANW Voorwoord Op 23 augustus werd me in de klas verteld, dat we een mondelinge presentatie over een

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's

Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's Praktische-opdracht door een scholier 3110 woorden 20 april 2001 6,3 197 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Del City, een voorstad van Oklahoma City,

Nadere informatie

Profielwerkstuk Aardrijkskunde Tornado's

Profielwerkstuk Aardrijkskunde Tornado's Profielwerkstuk Aardrijkskunde Tornado's Profielwerkstuk door een scholier 5676 woorden 30 januari 2005 5,4 116 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding: De keuze van het onderwerp voor ons profielwerkstuk,

Nadere informatie

Orkanen ontstaan in gebieden net ten noorden en ten zuiden van de evenaar, namelijk bij de keerkringen.

Orkanen ontstaan in gebieden net ten noorden en ten zuiden van de evenaar, namelijk bij de keerkringen. Werkstuk door een scholier 1742 woorden 25 april 2004 6,9 431 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Wat is een orkaan Een orkaan is een zeer krachtige storm met hevige wervelwinden die snelheden van 120

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken Begrijpend en studerend lezen leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken 8 BLOK 2 LES 2 TORNADO S www.tornadoweb.nl/tornado www.tornadoweb.nl/ooggetuigenverslagen 1 1 Dood en verderf Het plaatsje

Nadere informatie

Tornado en orkaan hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Tornado en orkaan hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/76067 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Storm in het nieuws!

Storm in het nieuws! Kopieerblad 1 Storm in het nieuws! Storm in het nieuws! Wat weet je over de storm die heeft plaatsgevonden? Waar heeft de storm plaatsgevonden? Duid dit aan op de wereldkaart. Voeg hier eventueel een artikel

Nadere informatie

Tornado en orkaan hv123

Tornado en orkaan hv123 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 11 december 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76067 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

5.7. Boekverslag door R woorden 18 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave

5.7. Boekverslag door R woorden 18 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave Boekverslag door R. 3505 woorden 18 oktober 2004 5.7 185 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave 1) Wat zijn tornado s precies? 2) Hoe ontstaan tornado s? 3) Zijn er verschillende soorten tornado

Nadere informatie

7.2. Werkstuk door Timon 2335 woorden 15 maart keer beoordeeld. Hoofdstuk 1: Weer en atmosfeer DE ATMOSFEER

7.2. Werkstuk door Timon 2335 woorden 15 maart keer beoordeeld. Hoofdstuk 1: Weer en atmosfeer DE ATMOSFEER Werkstuk door Timon 2335 woorden 15 maart 2014 7.2 22 keer beoordeeld Vak Biologie Hoofdstuk 1: Weer en atmosfeer DE ATMOSFEER Weer ontstaat in de atmosfeer. De atmosfeer is een dichte luchtlaag waar wij

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 t/m 3.4

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 t/m 3.4 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 t/m 3.4 Samenvatting door een scholier 1914 woorden 11 april 2011 7,8 9 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra 3.1 Wat is een verklarende aardrijkskundige

Nadere informatie

Lieve klasgenootjes, ik ga mijn spreekbeurt houden over wind. Maar wel de wind buiten.

Lieve klasgenootjes, ik ga mijn spreekbeurt houden over wind. Maar wel de wind buiten. Spreekbeurt over wind van Mees Lieve klasgenootjes, ik ga mijn spreekbeurt houden over wind. Maar wel de wind buiten. Wat ga ik doen? - Ik wil in mijn spreekbeurt eerst iets vertellen over wat wind is.

Nadere informatie

TSUNAMI S EEN KRACHTIGE NATUURRAMP NATUURRAMPEN. Hallo! WERKBOEK VOOR LEERLINGEN INHOUD. Vul hier je naam in. Vul hier je groep in.

TSUNAMI S EEN KRACHTIGE NATUURRAMP NATUURRAMPEN. Hallo! WERKBOEK VOOR LEERLINGEN INHOUD. Vul hier je naam in. Vul hier je groep in. EEN KRACHTIGE NATUURRAMP ERKBOEK VOOR LEERLINGEN Vul hier je naam in. INHOUD at is een tsunami? 2 Vul hier je groep in. Hoe ontstaat een tsunami? 3 aar komen tsunami s voor? 4 De gevolgen van een tsunami

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Tornado's, orkanen, windhozen, El Nino

Werkstuk Aardrijkskunde Tornado's, orkanen, windhozen, El Nino Werkstuk Aardrijkskunde Tornado's, orkanen, windhozen, El Nino Werkstuk door een scholier 2698 woorden 10 april 2001 6,3 325 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1. Tornado's. 1. Wat is een tornado?

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Tornado's en Orkanen

Werkstuk Aardrijkskunde Tornado's en Orkanen Werkstuk Aardrijkskunde Tornado's en Orkanen Werkstuk door een scholier 5614 woorden 30 mei 2005 6,9 225 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Voorwoord 3 Mei 1999, Oklahoma City, Amerika Het is een normale

Nadere informatie

ORKANEN EEN RAZENDE NATUURRAMP NATUURRAMPEN. Hallo! WERKBOEK VOOR LEERLINGEN INHOUD. Vul hier je naam in. Orkanen zijn superstormen 2

ORKANEN EEN RAZENDE NATUURRAMP NATUURRAMPEN. Hallo! WERKBOEK VOOR LEERLINGEN INHOUD. Vul hier je naam in. Orkanen zijn superstormen 2 EEN RAZENDE NATUURRAMP ERKBOEK VOOR LEERLINGEN Vul hier je naam in. INHOUD Orkanen zijn superstormen 2 Hoe ontstaat wind? 3 at is een orkaan? 4 Hoe ontstaat een orkaan? 5 aar komen orkanen voor? 6 Is een

Nadere informatie

Zondag zeer zware onweersbuien?

Zondag zeer zware onweersbuien? Zondag zeer zware onweersbuien? Zondag kan een interessante dag worden voor onweersliefhebbers. Het wordt waarschijnlijk een tropisch hete dag (meer dan 30 graden). Het kan een dag worden die mensen lang

Nadere informatie

5,9. Werkstuk door een scholier 2330 woorden 18 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Voorwoord

5,9. Werkstuk door een scholier 2330 woorden 18 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Voorwoord Werkstuk door een scholier 2330 woorden 18 maart 2003 5,9 66 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Voorwoord Het werkstuk dat wij hebben gemaakt gaat over wervelwinden. Dit is een natuurverschijnsel dat al

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's en orkanen

Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's en orkanen Praktische opdracht Aardrijkskunde Tornado's en orkanen Praktische-opdracht door een scholier 4062 woorden 4 april 2002 6,2 337 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Ik heb me profiel werkstuk gedaan

Nadere informatie

> Schatting van de verplaatsingssnelheid

> Schatting van de verplaatsingssnelheid >>> Context De Meteosat satelliet De Meteosat satellieten zijn geostationaire satellieten, dat wil zeggen dat de bewegingsrichting gelijk is aan die van de Aarde en de rotatieperiode dezelfde is als die

Nadere informatie

Lees de tekst hieronder. Er staan geen leestekens: geen hoofdletters, geen punten en geen komma s in het verhaal.

Lees de tekst hieronder. Er staan geen leestekens: geen hoofdletters, geen punten en geen komma s in het verhaal. OEFENBLAD 1/6 2.2 Leestekens Lees de tekst hieronder. Er staan geen leestekens: geen hoofdletters, geen punten en geen komma s in het verhaal. Plaats leestekens. Schrijf elke zin op een nieuwe regel. Let

Nadere informatie

Thema 5 Weer en klimaat

Thema 5 Weer en klimaat Naut samenvatting groep 7 Mijn Malmberg Thema 5 Weer en klimaat Samenvatting Wordt het warm vandaag? De stralen van de zon zorgen voor warmte op aarde. De zon geeft niet altijd dezelfde temperatuur. Doordat

Nadere informatie

Tornado's en Orkanen. Profielwerkstuk. www.havovwo.nl - 1 -

Tornado's en Orkanen. Profielwerkstuk. www.havovwo.nl - 1 - - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Deelvraag 1: Wat zijn tornado s en orkanen? Deelvraag 2: Hoe kan klimaatsverandering het ontstaan van tornado s en orkanen beïnvloeden? Deelvraag 3: Worden tornado s en orkanen

Nadere informatie

Factsheet KNMI waarschuwingen windhoos en waterhoos

Factsheet KNMI waarschuwingen windhoos en waterhoos Factsheet KNMI waarschuwingen windhoos en waterhoos Factsheet Risicosignalering Windhoos en Waterhoos Wanneer het weer om extra oplettendheid vraagt vanwege gladheid en winterse neerslag, onweer, regen,

Nadere informatie

AARDE. 5 havo 2 End. en ex. processen 14-16

AARDE. 5 havo 2 End. en ex. processen 14-16 AARDE 5 havo 2 End. en ex. processen 14-16 Natuurlijke gevaren in de VS De westkust van de VS: een gecompliceerde situatie Convergente, divergente en transforme plaatbewegingen. Welke situatie is afwijkend

Nadere informatie

5.9. Vraagstelling: Waarom worden Midden-Amerika en het Caribisch Gebied getroffen door de Orkaan. Subvragen: Tussenstuk: De categorieen.

5.9. Vraagstelling: Waarom worden Midden-Amerika en het Caribisch Gebied getroffen door de Orkaan. Subvragen: Tussenstuk: De categorieen. Boekverslag door R. 2419 woorden 17 oktober 2007 5.9 327 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Wij zijn: Robin en Peter. Onderwerp: Orkaan Dean in Midden-Amerika en het Caribisch Gebied. Inleiding: Vraagstelling:

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Het verschil tussen tornado's en orkanen

Praktische opdracht Aardrijkskunde Het verschil tussen tornado's en orkanen Praktische opdracht Aardrijkskunde Het verschil tussen tornado's en orkanen Praktische-opdracht door een scholier 5079 woorden 8 november 2004 6,1 228 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde De inleiding Ik

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf extra)

Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf extra) Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf 2 + 3 + 4 + extra) Samenvatting door M. 1439 woorden 10 juni 2013 5,4 12 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk 3. De Verenigde

Nadere informatie

Strategietoets strategie 3 en 4 Begrijpend lezen. Niveau B

Strategietoets strategie 3 en 4 Begrijpend lezen. Niveau B Strategietoets strategie 3 en 4 Begrijpend lezen Niveau B 2 Je gaat zo een tekst lezen met als onderwerp tornado s. Beantwoord voor het lezen van de tekst eerst vraag 1. 1 Wat weet jij al over het onderwerp

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief watersnoodramp 1 februari 1953 www.wshd.nl/1953 Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 februari 1953 Op zaterdagmiddag 31 januari 1953 stak een hevige wind op. Die wind groeide s nachts

Nadere informatie

Aardbevingen hv123. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52470

Aardbevingen hv123. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52470 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 16 december 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52470 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52470 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Werkstuk ANW Aardbevingen

Werkstuk ANW Aardbevingen Werkstuk ANW Aardbevingen Werkstuk door een scholier 879 woorden 3 juni 2004 5,7 57 keer beoordeeld Vak ANW Hoe ontstaat een aardbeving Om deze deelvraag te beantwoorden moet ik eerst uitleggen dat de

Nadere informatie

5,8. Hoofdstuk 1 Algemene geschiedenis. Hoofdstuk 2 Vulkanen 2.1 Wat is nu precies een vulkaan?

5,8. Hoofdstuk 1 Algemene geschiedenis. Hoofdstuk 2 Vulkanen 2.1 Wat is nu precies een vulkaan? Werkstuk door een scholier 2157 woorden 29 december 2005 5,8 62 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Algemene geschiedenis Duizenden jarenlang hebben mensen uit verschillende culturen geloofd

Nadere informatie

6,1. Werkstuk door een scholier 2176 woorden 28 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,1. Werkstuk door een scholier 2176 woorden 28 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 2176 woorden 28 mei 2002 6,1 98 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Wat is het weer precies? Als je naar buiten kijkt dan gebeurt er wel iets met de lucht. Het regent, sneeuwt

Nadere informatie

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari 1953. www.wshd.nl/1953. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari 1953. www.wshd.nl/1953. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief watersnoodramp 1 februari 1953 www.wshd.nl/1953 Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 februari 1953 Op zaterdagmiddag 31 januari 1953 stak een hevige wind op. Die wind groeide s nachts

Nadere informatie

15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique

15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique 15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique Land Inwoners: 24.692.14 (België: 11.491.346) Oppervlakte: 784.089 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $ 1.200 (België: $ 48.258) Bevolking Levensverwachting

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Weerkaarten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82687

Weerkaarten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82687 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82687 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Wat is Meteorologie?

Wat is Meteorologie? Meteorologie Niek van Andel www.alweeronline.nl Wat is Meteorologie? Latijn: Meteorologia Grieks: Meteorologos metewros (hoog in de lucht) logos (leer van) Leer van iets, hoog in de lucht (abstract) 1

Nadere informatie

Noodweer ontstaat vooral bij warm en vochtig weer. Dat komt omdat de zon al het water laat verdampen.

Noodweer ontstaat vooral bij warm en vochtig weer. Dat komt omdat de zon al het water laat verdampen. Spreekbeurt door een scholier 2330 woorden 25 oktober 2001 5,7 73 keer beoordeeld Vak Biologie VOORWOORD Dit werkstuk gaat over noodweer. Ik doe erg mijn best om dit werkstuk leuk en interessant te maken.

Nadere informatie

RISICOSIGNALERING Storm

RISICOSIGNALERING Storm RISICOSIGNALERING Storm Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut INLEIDING Storm Er is sprake van storm (9 Beaufort) bij een gemiddelde wind van 75-88 km/uur (21m/s), van zware storm (10 Beaufort)

Nadere informatie

15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique

15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique 15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique Land Inwoners: 24.692.14 (België: 11.491.346) Oppervlakte: 784.089 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $ 1.200 (België: $ 48.258) Bevolking Levensverwachting

Nadere informatie

Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh?

Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh? Moesson Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh? Sanne Sas - 19 april 2017 MOESSON - H2A 1 Voorwoord Wat is moesson? Wat doet het? Wanneer is het aanwezig? Waardoor wordt het veroorzaakt? Wat zijn

Nadere informatie

4 Dodelijke vloedgolf

4 Dodelijke vloedgolf 4 Dodelijke vloedgolf 1 a voor de kust van Sumatra b 9.0 c zeer catastrofaal d doordat de zeebodem werd opgetild en weer neergegooid e omdat de golven op zee niet erg hoog waren 2 a De zeebodem remt het

Nadere informatie

Het Weer. Vroeger. De dampkring

Het Weer. Vroeger. De dampkring Het Weer Van het weer kun je alles verwachten. Soms schijnt het zonnetje volop maar dan kan het de volgende dag regenen. Soms kan het zelfs hele plekken verwoesten, bijvoorbeeld bij overstromingen, orkanen

Nadere informatie

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5 Leren voor de biologietoets Groep 8 Hoofdstuk 5 Weer of geen weer 1 Het weerbericht Het weer kan in Nederland elke dag anders zijn. Daarom luisteren en kijken wij vaak naar weerberichten op de radio en

Nadere informatie

Bijlage A Schaal van Beaufort

Bijlage A Schaal van Beaufort Bijlage A Schaal van Beaufort kracht benaming KNMI snelheid in km/h snelheid in m/s uitwerking boven land en mens 0 stil 0-1 0-0,2 rook stijgt recht of bijna recht omhoog 1 zwak 1-5 0,3-1,5 windrichting

Nadere informatie

Begrijpend Iaen. IIJIER 3 Herhaling: remediëring. .. Wat is droogtd' 2 Wat Is het nut van bomen?

Begrijpend Iaen. IIJIER 3 Herhaling: remediëring. .. Wat is droogtd' 2 Wat Is het nut van bomen? Kopieerblad 9 Begrijpend Iaen.. Wat is droogtd' Droogte treedt op als de regen die mensen verwachten niet komt. Er is nergens water. De bodem droogt uit en rivieren en meren komen droog te staan. Gewassen

Nadere informatie

Project natuurrampen.

Project natuurrampen. Project natuurrampen. Klas Vicky Januari 2013 1. Overstromingen 2. Vulkanen 3. Tornado s 4. Aardbevingen 5. Tsunami s 6. Orkanen 1. Overstromingen 1.1. Wat zijn overstromingen? Je kan pas spreken van een

Nadere informatie

Informatieblad Zeilvoering 1

Informatieblad Zeilvoering 1 Bijlage Werkbladen Werkblad Onderbroken kaartprojectie van de wereld Informatieblad I Zeilvoering 1 Zeilvoering van een laat 18e eeuws schip met Grootzeilen, Marszeilen en Bramzeilen (van onder naar boven)

Nadere informatie

12. Depressies, fronten en andere neerslagproducerende weersystemen

12. Depressies, fronten en andere neerslagproducerende weersystemen 12. Depressies, fronten en andere neerslagproducerende weersystemen 12.1 Inleiding In hoofdstuk 10 (Neerslag en buien) is de samenhang besproken tussen neerslag en bewolking; ook zagen we hoe de neerslagsoort

Nadere informatie

Natuurrampen. Natuurrampen. Enkele voorbeelden... Oorzaken: bijvoorbeeld lawine, aardbeving, orkaan, overstroming, tsunami en vulkaanuitbarsting.

Natuurrampen. Natuurrampen. Enkele voorbeelden... Oorzaken: bijvoorbeeld lawine, aardbeving, orkaan, overstroming, tsunami en vulkaanuitbarsting. Natuurrampen Natuurrampen Natuurrampen Enkele voorbeelden... Oorzaken: bijvoorbeeld lawine, aardbeving, orkaan, overstroming, tsunami en vulkaanuitbarsting. Gevolgen: bijvoorbeeld bedolven mensen, doden,

Nadere informatie

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat 5.1 Wordt het warm vandaag Lees het verhaal Wat is het weer? Kijk naar de boom Kijk naar de muts en de wanten Wat denk jij? Is het koud? In de zomer is het warm In

Nadere informatie

Natuurverschijnselen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Natuurverschijnselen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 21 december 2018 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/87250 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I Actieve aarde Opgave 7 Platentektoniek en klimaat Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. 1p 25 Welke atlaskaart moet je gebruiken om inzicht te krijgen in de plaattektonische bewegingen vanaf het

Nadere informatie

5,3. Werkstuk door R woorden 19 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inleiding

5,3. Werkstuk door R woorden 19 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inleiding Werkstuk door R. 1394 woorden 19 oktober 2016 5,3 8 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Bij het vak aardrijkskunde kreeg iedereen een opdracht om het werkstuk over verschillende natuurrampen (verschijnsels)

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Cyclonen

Werkstuk Aardrijkskunde Cyclonen Werkstuk Aardrijkskunde Cyclonen Werkstuk door een scholier 2027 woorden 3 februari 2007 6,7 65 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoud Inleiding Hoe ontstaan cyclonen Waar ontstaan cyclonen Andere namen

Nadere informatie

7,4. Samenvatting door een scholier 2345 woorden 11 november keer beoordeeld

7,4. Samenvatting door een scholier 2345 woorden 11 november keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2345 woorden 11 november 2010 7,4 35 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Aardrijkskunde 3.1 Wat is een verklarende aardrijkskundige vraag? Een aardrijkskundige

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Het Weer 1. Wolken Als je vaak naar buiten kijkt zie je soms wolken. Aan dan vraag jij je soms wel eens af wat er allemaal in een wolk zit. Nou ik zal eens uitleggen hoe een wolk in elkaar zit. Een wolk

Nadere informatie

Werkblad:weersverwachtingen

Werkblad:weersverwachtingen Weersverwachtingen Radio, tv en internet geven elke dag de weersverwachting. Maar hoe maken weerdeskundigen deze verwachting, en kun je dat niet zelf ook? Je meet een aantal weergegevens en maakt zelf

Nadere informatie

bij een examen de antwoorden van iemand anders proberen te lezen en te gebruiken

bij een examen de antwoorden van iemand anders proberen te lezen en te gebruiken Woordenlijst Thema 3 aandoen aankomen aanraden aantrekken afkijken aflopen afsluiten afzeggen aldus ANWB (de) behoren tot bewolkt bibberen blauw van de kou blazen bliksem (de) botsen branden deskundige

Nadere informatie

Werkstuk door een scholier 1483 woorden 31 december keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave

Werkstuk door een scholier 1483 woorden 31 december keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave Werkstuk door een scholier 1483 woorden 31 december 2001 6 412 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave Inleiding Wat is een aardbeving Hoe onstaat een aardbeving Voorzorgsmaatregelingen voor aardbevingen.

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Nieuw-Zeeland

Werkstuk Aardrijkskunde Nieuw-Zeeland Werkstuk Aardrijkskunde Nieuw-Zeeland Werkstuk door een scholier 1094 woorden 13 februari 2006 4,9 106 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Nieuw Zeeland Inhoudsopgave Inleiding Nieuw Zeeland Algemene dingen

Nadere informatie

Woordenlijst - Aarde

Woordenlijst - Aarde Woordenlijst - Aarde de aardbeving het schudden van de grond de aardbol de planeet aarde de atlas het boek met landkaarten de atmosfeer de luchtlaag om de aarde de bliksem de elektrische ontlading tijdens

Nadere informatie

Beknopt Stormrapport 17 juli 2004

Beknopt Stormrapport 17 juli 2004 Beknopt Stormrapport 17 juli 24 1. ANALYSE Situatie op 17.7.24 12u GMT : langs de voorzijde van een koufront, dat zich uitstrekt over de nabije Atlantische Oceaan, wordt er warme, potentieel onstabiele

Nadere informatie

5 havo 2 End. en ex. processen 1-4

5 havo 2 End. en ex. processen 1-4 5 havo 2 End. en ex. processen 1-4 Rusteloze aarde De Toch miljoenenstad ging het in 79 Napels na Chr. ligt grandioos op nog geen mis 10km De inwoners van de Vesuvius, van niemand Pompei waren lijk zich

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,

Nadere informatie

Een tsunami, de kracht van water? Lespakket voor de leerling

Een tsunami, de kracht van water? Lespakket voor de leerling Japanese Red Cross/Toshirharu Kato Een tsunami, de kracht van water? Lespakket voor de leerling Hallo! Heb jij al ooit een tsunami meegemaakt? Nee? Dat is heel normaal, want in België kwam er nog geen

Nadere informatie

Over orkanen, onweer en tornado s. Pieter De Meutter

Over orkanen, onweer en tornado s. Pieter De Meutter Over orkanen, onweer en tornado s Pieter De Meutter 1 Onderzoek in België Orkaan Onweer Geschatte grootteorde van schade in België: 0 wikimedia.org Geschatte grootteorde van schade in België: 100 000 000

Nadere informatie

1. Het Heelal. De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte.

1. Het Heelal. De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte. De aarde 1. Het Heelal De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte. De oerknal Wetenschappers denken dat er meer dan 15 miljoen jaar geleden een enorme ontploffing

Nadere informatie

inhoud blz. Wind 1. Wat is wind? 2. Van briesje tot orkaan 3. De kracht van de wind 4. Dieren en wind 5. Planten en wind 6.

inhoud blz. Wind 1. Wat is wind? 2. Van briesje tot orkaan 3. De kracht van de wind 4. Dieren en wind 5. Planten en wind 6. Wind inhoud blz. Wind 3 1. Wat is wind? 4 2. Van briesje tot orkaan 6 3. De kracht van de wind 7 4. Dieren en wind 10 5. Planten en wind 11 6. Wind en sport 13 7. Windweetjes 14 8. Filmpjes 16 Pluskaarten

Nadere informatie

De kracht van de natuur

De kracht van de natuur De kracht van de natuur inhoud blz. Natuurrampen 3 1. Aardbevingen 4 2. Vulkanen 7 3. Lawines 10 4. Tornado s 13 5. Tsunami s 14 Pluskaarten 15 Bronnen en foto s 17 Colofon en voorwaarden 18 Natuurrampen

Nadere informatie

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 02 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52470 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Aardbevingen Bergen Bosbranden Koraal Lawines Meteorieten Onweer...

INHOUD. Inleiding Aardbevingen Bergen Bosbranden Koraal Lawines Meteorieten Onweer... INHOUD Inleiding...6 1 Aardbevingen...8 2 Bergen... 10 3 Bosbranden... 12 4 Koraal... 14 5 Lawines... 16 6 Meteorieten... 18 7 Onweer... 20 8 Opwarming van de aarde... 22 9 Orkanen... 24 10 Overstromingen...

Nadere informatie

WOW-NL in de klas. Les 1 Het weerstation. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 1 1

WOW-NL in de klas. Les 1 Het weerstation. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 1 1 WOW-NL in de klas Les 1 Het weerstation Primair Onderwijs bovenbouw WOW-NL Les 1 1 Colofon Het lespakket WOW-NL is ontwikkeld door De Praktijk in opdracht van het KNMI, op basis van lesmaterialen van Science

Nadere informatie

Praktische opdracht ANW De zon en ons klimaat

Praktische opdracht ANW De zon en ons klimaat Praktische opdracht ANW De zon en ons klimaat Praktische-opdracht door een scholier 1325 woorden 3 juni 2004 6,9 41 keer beoordeeld Vak ANW De zon en ons klimaat 1. a. Wat is een zonnevlek? Zonnevlekken

Nadere informatie

Profielwerkstuk Aardrijkskunde El Ni

Profielwerkstuk Aardrijkskunde El Ni Profielwerkstuk Aardrijkskunde El Ni Profielwerkstuk door een scholier 3597 woorden 16 maart 2004 o 6,7 93 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoud Deelvraag 1: Hoe ontstaat El Niño en wat is La Niña?

Nadere informatie

Manieren om een weersverwachting te maken Een weersverwachting kun je op verschillende manieren maken. Hieronder staan drie voorbeelden.

Manieren om een weersverwachting te maken Een weersverwachting kun je op verschillende manieren maken. Hieronder staan drie voorbeelden. Weersverwachtingen Radio, tv en internet geven elke dag de weersverwachting. Maar hoe maken weerdeskundigen deze verwachting, en kun je dat niet zelf ook? Je meet een aantal weergegevens en maakt zelf

Nadere informatie

EEN SLAPENDE VULKAAN ONTWAAKT

EEN SLAPENDE VULKAAN ONTWAAKT EEN SLAPENDE VULKAAN ONTWAAKT Veel belangstelling bij de naderende uitbarsting van de Mount St. Helens (najaar 2004). 30 september 2004 DE VULKANISCHE ACTIVITEIT RONDOM MOUNT ST. HELENS IS TOEGENOMEN.

Nadere informatie

e-book: gebonden versie: e-book: gebonden versie: Chris Oxlade

e-book: gebonden versie: e-book: gebonden versie: Chris Oxlade Chris Oxlade Chris Oxlade Anita Ganeri Anita Ganeri Boeken in deze serie e-book: 978-94-6175-825-5 gebonden versie: 978-90-5566-931-8 e-book: 978-94-6175-822-4 gebonden versie: 978-94-6175-285-7 e-book:

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 5 paragraaf 1tm5

Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 5 paragraaf 1tm5 Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 5 paragraaf 1tm5 Samenvatting door een scholier 1899 woorden 24 juni 2016 1 2 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde hoofdstuk 5 par 1 t/m

Nadere informatie

Sinds de jaren 70 zijn wetenschappers bezorgd om de vervuiling van onze oceanen door allerhande plastiek afval. De laatste 10 jaar loopt het echt uit

Sinds de jaren 70 zijn wetenschappers bezorgd om de vervuiling van onze oceanen door allerhande plastiek afval. De laatste 10 jaar loopt het echt uit Sinds de jaren 70 zijn wetenschappers bezorgd om de vervuiling van onze oceanen door allerhande plastiek afval. De laatste 10 jaar loopt het echt uit de hand en wetenschappers schatten dat er jaarlijks

Nadere informatie

Wat zie jij op het plaatje? Schrijf het vehaal af. De golf was zo hoog als een. Er staan heel veel huizen onder

Wat zie jij op het plaatje? Schrijf het vehaal af. De golf was zo hoog als een. Er staan heel veel huizen onder Lees het verhaal van de aardbeving. Stel je voor: de aarde beweegt. De lampen schudden heen en weer. Je hele huis schudt heen en weer. Het huis stort in! Alles is kapot. Dat kan gebeuren bij een aardbeving.

Nadere informatie

Inleiding Waarom dit onderwerp?

Inleiding Waarom dit onderwerp? Inleiding Ik zou graag willen weten hoe vulkanen ontstaan. En wat de oorzaak kan zijn dat vulkanen uitbarsten. Waarom dit onderwerp? Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik laatst heel vaak de Etna op tv

Nadere informatie

Overzicht Beaufortschaal, windsnelheden en winddrukken. info@aluraad.nl

Overzicht Beaufortschaal, windsnelheden en winddrukken.
info@aluraad.nl BEAUFORTSCHAAL WINDSNELHEDEN WINDDRUKKEN : UITTREKSEL: NBN B 03 002 1 (1988) WINDBELASTING OP BOUWWERKEN Betrekking tussen de snelheid en de stuwdruk : ALGEMENE INFORMATIE TECHNISCHE NORMEN De windsnelheid

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting door Jordan 595 woorden 14 december 2017 5,5 2 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Aardrijkskunde Weer en klimaat in de VS

Nadere informatie

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door J. 181 woorden 13 januari 2016 6,1 48 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra 2.1 Klimaten A Waardoor is het bij de evenaar warm? In bron

Nadere informatie

CALIFORNISCHE ZEELEEUW

CALIFORNISCHE ZEELEEUW CALIFORNISCHE ZEELEEUW Zwemmende acrobaat De Californische zeeleeuw is een van de meest elegante waterdieren die er bestaan. Met snelheden van wel 40 kilometer per uur schieten ze als een pijl door het

Nadere informatie

Die aantrekkingskracht noemt men ook de zwaartekracht.

Die aantrekkingskracht noemt men ook de zwaartekracht. Als we iets uit onze hand loslaten, valt het steeds op de grond. Als we springen, komen we vanzelf weer op de grond terecht. Voorwerpen en lichamen worden als het ware naar de aarde toegetrokken. Die aantrekkingskracht

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Natuurrampen

Werkstuk Aardrijkskunde Natuurrampen Werkstuk Aardrijkskunde Natuurrampen Werkstuk door een scholier 3576 woorden 18 oktober 2010 5,8 431 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Wij maken ons werkstuk over natuurrampen. Maar wat zijn

Nadere informatie

DE CALIFORNISCHE ZEELEEUW

DE CALIFORNISCHE ZEELEEUW DE CALIFORNISCHE ZEELEEUW Zwemmende acrobaat De Californische zeeleeuw is één van de meest elegante waterdieren die er bestaat. Met snelheden van wel 40 kilometer per uur schiet hij als een pijl door het

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk door een scholier 1543 woorden 8 januari 2003 6,5 185 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Inleiding In dit werkstuk wil ik

Nadere informatie