Slim schenken! Inkomsten uit kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slim schenken! Inkomsten uit kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken"

Transcriptie

1 Slim schenken! Inkomsten uit kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken Wilt u ook structureel meer inkomsten? Een notariële akte maakt het mogelijk!, want de fiscus betaalt maximaal mee aan kerkbijdragen die gedaan worden als periodieke giften via een notariële akte. Voor uw kerkgenootschap is notarieel schenken zo een aantrekkelijke en structurele vorm van fondsenwerven. Schenkservice kan u daarbij helpen, tegen minimale kosten. Voordelig voor uw donateur, voordeel voor u Een periodieke gift via een notariële akte heeft meerdere voordelen voor zowel uw kerkgenootschap als uw donateur. Ten eerste is de periodieke gift niet gebonden aan een minimum of maximum bedrag en daarnaast is de gift volledig aftrekbaar van het inkomen van de schenker. Afhankelijk van zijn inkomen en leeftijd ontvangt de donateur maar liefst 16% tot 52% van het geschonken bedrag terug. De inkomsten voor uw kerkgenootschap kunnen bijna verdubbelen als donateurs hun gewone kerkbijdrage omzetten in een periodieke gift en vervolgens het belastingvoordeel meeschenken. De donateur betaalt nog altijd hetzelfde bedrag, maar uw kerkgenootschap ontvangt meer door het belastingvoordeel. Met een periodieke gift is uw kerkgenootschap verzekerd van structureel meer inkomsten die de continuïteit en armslag van uw activiteiten aanmerkelijk verbeteren. Om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen is in 2011 een aanzienlijke verhoging van de bijdragen uit Kerkbalans nodig! Een rekenvoorbeeld De heer Van Beek heeft een inkomen van ,-. Over zijn inkomen tussen de ,- en ,- betaalt hij 52% inkomstenbelasting. Tot voor kort doneerde hij 600,- per jaar aan zijn kerkgenootschap. Dit bedrag was echter niet aftrekbaar, omdat het onder de 1% drempel ( 850,-) valt. De heer Van Beek besluit daarom zijn gift voor de komende vijf jaar vast te leggen in een notariële akte. Hij schenkt tevens zijn belastingvoordeel mee. Hieronder ziet u het verschil. Zonder notariële akte: A. De donateur betaalt jaarlijks aan u 600, ,- Met notariële akte: B. Wat kost de schenking de donateur 600,- 600,- C. Teruggave van belasting 0,- 650,- Onder A staan de jaarlijkse betalingen en C de jaarlijkse teruggave. Het voordeel geldt voor een periode van minimaal vijf jaar. Waarom kiest u voor Schenkservice? Schenkservice biedt u verschillende manieren om periodieke giften te werven en neemt u daarbij de volledige afhandeling uit handen. Schenkservice biedt uw donateur tevens de mogelijkheid om meerdere instellingen op te nemen in één notariële akte. Dit is gemakkelijk en fiscaal voordelig voor uw donateur en positief voor uw kerkgenootschap omdat de kosten van de akte gedeeld worden door de begunstigde instellingen. Alle voordelen op een rijtje Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de donateur. Voordelig voor de donateur en voordeel voor uw kerkgenootschap. Eenvoudig werven: uw organisatie kan notariële schenkingen werven via , digitale nieuwsbrieven, de website en brieven met volmachtformulieren. Uw potentiële donateurs kunnen online hun voordeel berekenen en direct een akte aanvragen die zij per ontvangen. Schenkservice neemt het gehele proces van notarieel schenken over tegen een vooraf afgesproken tarief. Periodieke giften zijn structurele giften die u continuïteit bieden in uw werkzaamheden. Meerdere instellingen in een akte zorgt voor lagere kosten. Aanmelden Wilt u gebruik maken van notarieel schenken via Schenkservice, vul dan de onderhandse volmacht in (zie bijlage 2) en stuur deze naar ons. Na ontvangst nemen wij contact met u op. Wilt u meer informatie over het werven van periodieke giften? Of wilt een persoonlijk gesprek om de specifieke voordelen voor uw organisatie duidelijk in beeld te krijgen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Werkwijze Een donateur vraagt een akte aan via uw website of via een volmachtformulier (zie bijlage 1). Deze getekende aanvraag gaat dan rechtstreeks naar Schenkservice die ervoor zorgt dat de notaris de schenkingsakte passeert. De betrokken partijen ontvangen daarna een afschrift hiervan. De jaarlijkse uitkering van de donateur gaat rechtstreeks naar uw kerkgenootschap. De kosten voor dit hele traject spreekt Schenkservice vantevoren met u af. Schenkservice Postbus AK Zeist telefoon fax

2 (Voorbeeld brief) (logo en adres) Betreft: Voordelig schenken aan de gemeente Geachte broeder/zuster, Graag vragen wij uw aandacht voor een onderwerp dat van groot belang is voor onze gemeente. De inkomsten en uitgaven van onze gemeente staan al jaren behoorlijk onder druk. Via een verhoging van de ledenbijdragen hopen wij deze financiën samen met u in evenwicht te brengen. Wij realiseren ons dat we daardoor veel van uw offervaardigheid vragen. Daarom hebben wij ons afgevraagd hoe we u hierbij zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen. Wij willen u dan ook de mogelijkheid geven om uw bijdrage voor de gemeente voor een periode van 5 jaar vast te leggen in een notariële akte. Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt het belastingvoordeeldeel dat hierdoor extra vrij komt dus ook schenken. U betaalt dan nog steeds hetzelfde bedrag als in eerdere jaren. Hoe werkt het? Zoals u wellicht weet mogen giften aan onze gemeente bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 16% tot 52% terug. Een nadeel is helaas dat hiervoor een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Hierdoor kunt u dit belastingvoordeel misschien niet volledig benutten. Bij een gezinsinkomen van ,- per jaar mag u bijvoorbeeld de eerste 350,- aan giften niet aftrekken. Daarnaast mag u maximaal 3.500,- (10%) van uw inkomen aan giften aftrekken. Om aan het maximale voordeel bij gewone giften te komen moet u 3.850,- (drempel + maximum (11%)) schenken. Als u uw bijdrage aan de Gemeente voor minimaal 5 jaar vastlegt in een notariële akte, kunt u het bedrag echter wél volledig aftrekken. Uw jaarlijkse bijdrage wordt dan een periodieke gift en in dat geval vervallen de aftrekbeperkingen. Schenkservice kan u helpen om uw kerkbijdrage om te zetten in een periodieke gift. Voor u interessant? Als u jaarlijks minder dan 1% van uw bruto gezinsinkomen schenkt aan goede doelen zoals onze gemeente, dan is een notariële akte zeker interessant voor u. Geeft u veel meer dan 10% van uw inkomen, dan kunt u met een notariele akte zowel het bedrag boven als onder de drempel aftrekken. Graag wijzen wij u erop dat u op het volmachtformulier ook giften aan vijf goede doelen die u kiest kunt opnemen. Deze giften worden in dezelfde notariele akte opgenomen en kunt u eveneens volledig van uw inkomen aftrekken. Dit is makkelijk en fiscaal voordelig voor u en positief voor ons omdat de kosten van de akte gedeeld worden door de goede doelen. Het voordeel Stel dat uw gezinsinkomen is en u wilt jaarlijks 300,- aan ons schenken. Zonder een notariële akte geeft u 300 en dat kost u eveneens 300,- per jaar. Met een notariële akte geeft u 300,- en ontvangt u bij dit gezinsinkomen 42% terug van de belasting. Dit kost u dus slechts 174,-, een voordeel van maar liefst 126, -! We hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook aan ons te doneren. U zou via de notariële akte zelfs 517,- kunnen geven. U krijgt van dit bedrag namelijk 42% terug zodat u nog steeds 300,- per jaar betaalt. Wat moet u doen? Als u gebruik wilt maken van onze schenkservice dan vult u bijgaand volmachtformulier volledig in en stuurt u deze met een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar Schenkservice. Wij nemen de kosten van de notariele akte voor onze rekening bij een minimale periodieke schenking van 200,- per jaar. U ontvangt binnen zes weken een afschrift van de akte per of per post. U geeft vervolgens uw bijdrage aan onze gemeente op als periodieke gift bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug. Besluit We hopen natuurlijk dat we u via Schenkservice in de gelegenheid stellen een verantwoorde bijdrage aan de Gemeente te kunnen doen. Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen. U kunt de informatie op onze website... vinden. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met. (naam, tel, ). Hoogachtend,.. penningmeester voorzitter yyy, kerkrentmeester zzz Schenkservice, Zeist

3 Volmacht voor schenking kerkbijdrage Ik ga over tot fiscaal voordelige schenking bij notariële akte Schenkservice verzorgt het opmaken van de akte. Hierbij verklaar ik dat ik jaarlijks een bedrag van , of anders (minimaal 200), zegge schenk aan gevestigd te Ik schenk het bovenstaande bedrag gedurende jaar (minimaal vijf jaar), of voor onbepaalde tijd met een minimum looptijd van vijf jaar. Ingaande in (u wordt verzocht een jaartal in te vullen). Schenker Achternaam Dhr. Mevr. Voornamen (voluit) Adres Postcode Geboortedatum Telefoon Woonplaats Geboorteplaats Legitimatie Paspoort Identiteitskaart Nummer (kopie meesturen) Burgerlijke staat Ongehuwd en niet als partner geregistreerd Gehuwd met Geregistreerd partner van Weduw(e)(naar) van* Achternaam Dhr. Mevr. Voornamen (voluit) Geboortedatum Geboorteplaats Legitimatie Paspoort Identiteitskaart Nummer (kopie meesturen) * Alleen achternaam en voornamen invullen Schenker verklaart hierbij last en volmacht te geven aan één der medewerkers van Intervivos B.V., handelend onder de naam Schenkservice, gevestigd te 3707 BJ Zeist, Dalweg 48, of één der medewerkers van het notariskantoor Van den Berg & Pheifer Notarissen te Bilthoven, gemeente de Bilt en andere medewerkers van de door Schenkservice aan te wijzen notariskantoren zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk om namens schenker te verschijnen en de akte van schenking in de vorm van een periodieke gift (6.34/6.38 Wet Inkomstenbelasting 2001) te tekenen en al datgene te doen wat ter zake de schenking voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken. Kosten voor de akte komen ten laste van bovengenoemde instelling. Indien ik voor de vervaldatum onverhoopt kom te overlijden vindt er geen uitkering plaats, ook niet naar tijdsgelang. Schenker verklaart: door middel van ondertekening kennis te hebben genomen van de concept notariële akte afgedrukt op één van de pagina s van dit document en met de inhoud in te stemmen en geen prijs te stellen op een nadere toelichting van de inhoud van de akte door de notaris. Ik wens als volgt aan bovengenoemde instelling te betalen Ik maak het bedrag zelf over maand 3 maanden 6 maanden jaar Automatische incasso per maand 3 maanden 6 maanden jaar (niet deelbare maandbedragen worden naar boven afgerond) Van rekeningnummer Getekend te Handtekening schenker Datum Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner Verklaart door medeondertekening de involge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde. U wordt verzocht een kopie van uw geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde) of paspoort en (indien van toepassing) dat van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner ter legitimatie bij te sluiten. U kunt dit sturen naar Schenkservice, Antwoordnummer 6062, 3700 VB Zeist (postzegel is niet nodig).

4 Concept akte van een periodieke schenking Maximaal voordeel voor al uw giften! Indien u van plan bent om aan meerdere goede doelen te geven, dan kunt u deze eenvoudig aan de akte toevoegen. Hierdoor worden deze giften ook volledig aftrekbaar. De kosten van de akte worden gedeeld door de opgenomen goede doelen. Voorwaarden zijn dat het gaat om ANBI s en het jaarlijkse bedrag van schenking minimaal 150 per goed doel per jaar bedraagt. Naam ANBI instelling Plaats Bedrag Periode (onderstaande instellingen toevoegen aan de schenkingsakte) (min. 150) (min. 5 jaar) Handtekening schenker Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner

5 Toelichting periodieke giften bij notariële akte Periodieke giften zijn onder voorwaarden geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er geldt geen drempel en geen maximum zoals bij gewone giften. De Belastingdienst betaalt dus maximaal mee aan uw kerkbijdragen! Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Voor u het gemak, voor ons de zekerheid Een akte regelt u heel eenvoudig. Als u de volmacht invult en verstuurt, geeft u de notaris toestemming om namens u een notariële akte van schenking op te stellen en te passeren. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris. Daarnaast nemen wij de notariskosten voor onze rekening bij een minimale schenking van 200 per jaar. Als de notaris de akte gepasseerd heeft, treedt de schenking in werking en mag u de eerste termijn betalen. U ontvangt een afschrift van de akte per . Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte om het belastingvoordeel te ontvangen. Voorwaarden bij aftrek van periodieke giften U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen. U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar. Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift. Het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U doet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting en geeft de schenking op als periodieke gift. De voordelen van een notariële schenking op een rij U kunt het goede doel meer schenken zonder meer te betalen dankzij het belastingvoordeel. Ook schenkingen die kleiner zijn dan 1% van uw jaarinkomen zijn fiscaal aftrekbaar. De fiscus betaalt tussen de 16% tot 52% mee aan uw schenking. U hoeft niet naar de notaris en door een gunstige afspraak neemt het goede doel de kosten van de notaris voor haar rekening. Uw goede doel is voor een periode van minimaal vijf jaar verzekerd van uw steun die zij kan aanwenden voor langdurige en duurzame projecten. Wanneer stopt de schenking? In de notariële akte is opgenomen in welke situaties de schenking eindigt. Bijvoorbeeld na een vantevoren afgesproken tijdstip of als u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Daarnaast kan de schenking kostenloos stopgezet worden in het geval het goede doel failliet gaat of als de wettelijke ANBI-beschikking vervalt. Als u besluit uw goede doel voor onbepaalde tijd te steunen, dan stopt de schenking pas als u overlijdt. Wel heeft u dan het recht om de schenking na verloop van vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen. Het fiscale voordeel van de notariële akte bij een jaarinkomen van circa Gift Belastingvoordeel U betaalt netto Instelling ontvangt Zonder notariële akte Met notariële akte (zelfde giftbedrag) % van 259 = Goed om te weten Als u al uw giften opneemt in een notariële akte dan wordt u niet meer geconfronteerd met de 1% aftrekbeperking. De giften die u heeft gedaan voor het passeren van de akte mag u niet verrekenen met uw jaarlijkse toezegging. Heeft u al giften gedaan in een kalenderjaar en wilt u fiscaal optimaal overstappen? Vraag dan de akte aan met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. Voordeel voor u en het goede doel Schenken via een notariële akte kan financieel aantrekkelijk zijn voor zowel u als uw goede doel. U bepaalt zelf het bedrag van uw schenking en ontvangt een deel hiervan terug van de fiscus. Houdt u er wel rekening mee als u de hoogte van uw gift bepaalt dat het goede doel de notariskosten voor haar rekening neemt? Algemene Doopsgezinde Sociëteit is bij groepsbeschikking is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan zijn voor u dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is de instelling vrijgesteld van heffing schenkbelasting. Schenkservice Postbus AK Zeist telefoon fax

6 Bijlage 2 Onderhandse volmacht Voor het aanvaarden van periodieke giften Naam Functie Handtekening Ten deze handelende als gevolmachtigde(n)/bestuurder(s) van de: Statutaire naam (hierna:de instelling) Handelsnaam Straat + huisnummer Postcode Gevestigd te Rekeningnummer Minimum bedrag van schenking Bij meerdere goede doelen in een akte minimaal Contactpersoon Telefoonnummer adres Rechtsvorm stichting vereniging kerkgenootschap KvK nummer (ANBI) Fiscaalnummer N.v.t. N.v.t. (Kopie meesturen) (kopie meesturen) Wilt u een specifiek volmachtformulier voor het werven van periodieke giften voorzien van naam en logo van uw kerkgenootschap ja nee Getekend te op De gevolmachtigde(n)/bestuurder(s), handelend als gemeld, verklaart/verklaren bij deze volmacht te geven aan: Ieder van de medewerkers, werkzaam ten kantore van Intervivos B.V., handelend onder de naam Schenkservice, gevestigd te 3707 BJ Zeist, Dalweg 48, of een der medewerkers van het notariskantoor Van den Berg en Pheifer notarissen te Bilthoven gemeente De Bilt en andere medewerkers van de door Schenkservice aan te wijzen notariskantoren zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk; om namens de instelling alle schenkingen/giften te aanvaarden die via Schenkservice aan de instelling opkomen. De ondergetekende(n), handelend als gemeld, verklaard(en) voorts, dat aan de schenkingen geen bijzondere voorwaarden mogen zijn verbonden. Door de ondertekening van de onderhavige volmacht verklaart/verklaren de volmachtgever(s) voorts: een model van de akte te hebben ontvangen waarop deze volmacht betrekking heeft; met de inhoud van dat model bekend te zijn; met de inhoud van dat model in te stemmen; geen prijs te stellen op een nadere toelichting van de inhoud van de akte van schenking door de notaris; de eventueel verschuldigde schenkbelasting en kosten van de akten voor haar rekening te nemen. Gelieve het document retour te sturen met kopie(en) legitimatiebewijzen van de tekenende bestuurders, een kopie uitreksel KvK en een kopie ANBI-beschikking (Versie 1.4). 1/2

7 A Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 1. De instelling dient door de Belastingdienst aangemerkt te zijn als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 2. De instelling dient zich te onthouden van activiteiten die de faciliteiten in de Successiewet 1956, Wet Inkomstenbelasting 2001 en aftrekbaarheid van giften geregeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 doen vervallen/beëindigen. De bestuurders van de instelling dienen iedere wijziging die van belang kan zijn voor de status van algemeen nut beogende instelling onverwijld aan Schenkservice door te geven. 3. Indien het niet aftrekbaar zijn van giften en schenkingen te wijten is aan de instelling, is deze gehouden tot onverwijlde terugbetaling aan Schenkservice of de donateur van de ontvangen bedragen alsmede vergoeding van de ontstane schade en de gemaakte kosten. B Periodieke giften Tot de aftrekbare giften behoren periodieke giften. Dit zijn volgens artikel 6.34 van de Wet IB 2001 giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigen en worden gedaan aan een ANBI of aan een vereniging als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel C, van de Wet IB Een periodieke gift moet berusten op de verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren (artikel 6.38 van de Wet IB 2001). In veel gevallen waarin vijf termijnen worden geschonken, is geregeld dat de eerste termijn vervalt op de dag van het sluiten van de overeenkomst of kort daarna. De volgende vier termijnen vervallen vervolgens met tussenpozen van een jaar. Feitelijk is de verplichting tot het doen van periodieke giften dan binnen vijf jaar al geëindigd. In die situatie is sprake van een periodieke uitkering (arrest van de Hoge Raad van 3 november 1982, nr (BNB 1983/39*)). Als de vervaldatum van de termijnen wijzigt is in het algemeen geen sprake meer van gelijkmatige periodieke uitkeringen. C Geheimhoudingsplicht Schenkservice en de instelling verbinden zich tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkanders organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van de instelling. D Betaling Voor het verwerken, accepteren en passeren van een notariële schenking wordt door Schenkservice aan de instelling een bedrag van 120,- inclusief btw in rekening gebracht. Indien er meer dan een instellingen is opgenomen in een akte, worden de kosten gedeeld door de instellingen met een minimum bedrag van 50,- inclusief btw. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer t.n.v. Intervivos BV, Zeist (Fiscaal nummer: ). E Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden van Schenkservice ( zijn van toepassing. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover er bij deze overeenkomst niet uitdrukkelijk afgeweken wordt. Middels ondertekening geeft Opdrachtgever aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met de toepasbaarheid op deze overeenkomst. Paraaf Schenkservice Postbus AK Zeist telefoon fax /2

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer ,

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer , Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan: hierna te noemen instelling. STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Versie 16augustus 2010 Parochie: Adres: Contactpersoon in de parochie voor periodieke schenking: Jaarlijks schenken aan een parochie is een genereus

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking

Overeenkomst periodieke schenking Overeenkomst periodieke schenking 1. Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Introdans Mijn gegevens achternaam m v voornamen (voluit) bsn/sofinummer straat en huisnummer

Nadere informatie

Zo werkt een notariële akte:

Zo werkt een notariële akte: Zo werkt een notariële akte: Vul het onderstaande volmachtformulier in met uw gegevens en (indien van toepassing) die van uw partner. Maak voor uzelf een kopie. Teken het formulier niet thuis! Ga (indien

Nadere informatie

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Stichting ADRA Nederland RSIN/Fiscaalnummer: 800305589 De gift bestaat

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89. Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.085 e-mail: info@elburghelptgambia.nl www.elburghelptgambia.nl

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud)

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) 1. VERKLARING SCHENKINGSOVEREENKOMST De ondergetekende (naam schenker).. verklaart een schenking te doen aan Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST Exemplaar voor de schenker PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST 1 VERKLARING GIFT * De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Periodieke gift in geld voor de Parochiebijdrage. Exemplaar voor de schenker. Parochie Heilige Geest. het overlijden van de schenker

Periodieke gift in geld voor de Parochiebijdrage. Exemplaar voor de schenker. Parochie Heilige Geest. het overlijden van de schenker Parochie Heilige Geest Hoofdstraat 58 5121 JG Rijen Telefoon: 0161-222833 E-mail: bestuur@parochieheiligegeest.nl Website: www.parochieheiligegeest.nl Kerken: Maria Magdalena Rijen en Anna Molenschot Overeenkomst

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds. De gift bestaat

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING (LIJFRENTESCHENKING) 1a Naam van de schenker Dhr / Mevr. 1b Naam van de begunstigde

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING (LIJFRENTESCHENKING) 1a Naam van de schenker Dhr / Mevr. 1b Naam van de begunstigde 1 BASISGEGEVENS 1a Naam van de schenker Dhr / Mevr 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro Vast bedrag per jaar in letters 2 LOOPTIJD PERIODIEKE SCHENKING 2a Looptijd schenking (minimaal

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking Overeenkomst Periodieke schenking Exemplaar voor de 1 Basisgegevens 1a Naam van de De heer/mevrouw 1b Naam van de begunstigde Stichting TJOMMIE Foundation 1c Vast bedrag per jaar in euro Vast bedrag per

Nadere informatie

JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag!

JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag! JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag! 1. Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Wensstichting Oppepper4All. Mijn

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST GEEFKRINGEN exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds en treedt daarmee toe

Nadere informatie

Particuliere schenking via notariële akte

Particuliere schenking via notariële akte Particuliere schenking via notariële akte Wanneer u het Fonds Atelier Oerol fiscaal optimaal wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte vanaf 300 per jaar voor vijf jaar.

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar van de schenker

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar van de schenker Exemplaar van de schenker 1. Verklaring gift De ongetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan stichting Nederland-Batam. De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Overeenkomst Periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan: WereldOuders De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

Nadere informatie

Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven. OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD voor minstens vijf jaar

Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven. OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD voor minstens vijf jaar Transactie nummer: Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven www.skae.nl OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD voor minstens vijf jaar 1. Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Kunsthal Rotterdam De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Pagina 1 van 12 Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan New Dutch Connections. Periodieke giften, vastgelegd

Nadere informatie

Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen. Hartelijk dank!

Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen. Hartelijk dank! Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen Eenmalige schenking Periodieke schenking U kunt uw gift overmaken op: IBAN: NL11 RABO 0117 5713 26 t.n.v. Stichting Peuple du Monde. Zie onderstaand

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Stichting Hexagon Ensemble. De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift (exemplaar voor schenker)

Overeenkomst periodieke gift (exemplaar voor schenker) Overeenkomst periodieke gift (exemplaar voor schenker) 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1: Verklaring gift Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker)... verklaart een gift te doen aan Stichting Hoge Veluwe Fonds De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

VOLMACHT NOTARIELE SCHENKING

VOLMACHT NOTARIELE SCHENKING VOLMACHT NOTARIELE SCHENKING De ondergetekende(n), A. achternaam:. voornamen (voluit):.. geboortedatum en plaats: adres:.. postcode / Woonplaats: legitimatie: Nederlands *paspoort / rijbewijs / Europese

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal schenkbedrag 100 euro per jaar) Vast bedrag per

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers),

Nadere informatie

* * Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift

* * Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

*010800201* Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift

*010800201* Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker zending via internet Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting GlobalRize Nederland De gift bestaat uit

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst

Periodieke schenkingsovereenkomst Periodieke schenkingsovereenkomst Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Persoonlijke gegevens schenker Achternaam Voornamen (s.v.p.

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften Lorem Ipsum Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Overeenkomst Periodieke gift in geld Belastingen & Giften Giften Geeft u wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling?

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke Gift

Overeenkomst Periodieke Gift Overeenkomst Periodieke Gift Kerkelijke gemeente * via Protestantse Kerk in Nederland Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Relatienummer nummer waaronder de schenker

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5)

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5) Hierbij verklaar ik (ondergetekende/schenker) dat ik periodiek een gift schenk aan Stichting De Luisterpost Bralectah (LPB media). 1. Mijn schenking bestaat uit een vaste en gelijkmatige gift van: (jaarbedrag

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers),

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers), Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters)

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters) Schenking aan: Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Overeenkomst periodieke gift in geld Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. De gift bestaat uit een

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGEN

PERIODIEKE SCHENKINGEN PERIODIEKE SCHENKINGEN Human Rights Watch staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke schenkingen aan een ANBI komen in aanmerking voor belastingvoordeel. Wanneer u met

Nadere informatie

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ...

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ... Schenken en de belastingaangifte Giften aan Stichting Gemeente Opbouw in België (en andere zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI s) zijn in Nederland aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters)

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters) Schenking aan: Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Overeenkomst periodieke gift in geld Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. De gift bestaat uit een

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld Met uw bijdrage helpt u Museum Boijmans Van Beuningen bijzondere projecten realiseren zoals een gedroomde kunstaankoop, een urgente restauratie, een fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT Exemplaar voor schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT VERKLARING GIFT De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Niños Unidos Peruanos. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële akte, mag u

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift* te doen aan Stichting Landschap Overijssel gevestigd te Dalfsen. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld OVEREENKOMST Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Dierenopvangcentrum De Doornakker De gift bestaat uit

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de de schenker Verklaring gift De ondergetekende(naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) Stichting World Vision

Nadere informatie

Overeenkomst tot periodieke schenking (minimaal 5 jaar)

Overeenkomst tot periodieke schenking (minimaal 5 jaar) Overeenkomst tot periodieke schenking (minimaal 5 jaar) Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring Schenking 1a Naam van de schenker De heer/mevrouw 1b Naam van de begunstigde Stichting Universiteitsfonds

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. Renovatie binnenkant kerk. Bouwen naar de Geest en in steen.

INFORMATIEPAKKET. Renovatie binnenkant kerk. Bouwen naar de Geest en in steen. INFORMATIEPAKKET Renovatie binnenkant kerk Bouwen naar de Geest en in steen. Voorwoord Geacht gemeentelid, Voor u ligt het informatiepakket voor de renovatie van de binnenkant van de kerk, waarin het schenken

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking.

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking. Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking. U kunt het formulier printen en met blauwe pen invullen en ondertekenen. Het is van belang dat twee origineel getekende exemplaren aan onze stichting

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon. Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker GZB Postbus 28 3970 AA Driebergen 0343-512444 info@gzb.nl www.gzb.nl 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke schenking

Overeenkomst Periodieke schenking Overeenkomst Periodieke schenking Exemplaar voor de schenker 1a Uw naam m/v 1b Naam van de begunstigde Wilde Ganzen 1c Vast bedrag per jaar in cijfers Vast bedrag per jaar in letters 2a Looptijd (minimaal

Nadere informatie

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld. 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld. 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling OVEREENKOMST Periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Ja, ik steun Open Doors!

Ja, ik steun Open Doors! Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Open Doors. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag

Nadere informatie

Overeenkomst tot periodieke schenking Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst tot periodieke schenking Exemplaar voor de schenker Overeenkomst tot periodieke schenking Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring schenking De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

➀ Verklaring gift. ➁ Looptijd van de gift. ➂ Gegevens schenker

➀ Verklaring gift. ➁ Looptijd van de gift. ➂ Gegevens schenker Overeenkomst begunstiger De Nationale Opera Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker ➀ Verklaring gift Ondergetekende verklaart een gift te doen en ondersteunt De Nationale Opera in de rol van:

Nadere informatie

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Onderwerp: Behandeld door: Bijlage: Periodieke Gift in Geld (PGiG) Dick Jaspers Ingevulde Overeenkomst PGiG Datum: Geachte mevrouw/mijnheer,

Nadere informatie

1. Verklaring gift. 2. Looptijd van de gift. 3. Gegevens schenker. BSN/Sofinummer. (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5

1. Verklaring gift. 2. Looptijd van de gift. 3. Gegevens schenker. BSN/Sofinummer. (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5 Stichting Zaadgoed Voor biologische veredeling Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar 1: voor de schenker (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5 1. Verklaring gift Ondergetekende (naam

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom doneer ik met belastingvoordeel via een notariële akte. UNICEF is er voor álle kinderen > UNICEF werkt in meer dan 190 landen. > Ruim 50 procent van

Nadere informatie

Overeenkomst tot periodieke schenking

Overeenkomst tot periodieke schenking Overeenkomst tot periodieke schenking Exemplaar voor R.K. Parochie St. Johannes de Doper 1 Basisgegevens 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde R.K. Parochie St. Johannes de Doper

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondertekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Ecomare De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van 5mw

Stichting Vrienden van 5mw Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke schenking

Overeenkomst Periodieke schenking Overeenkomst Periodieke schenking Exemplaar voor de 1 Basisgegevens 1a Naam van de De heer/mevrouw 1b Naam van de begunstigde Stichting 1c Vast bedrag per jaar in euro Vast bedrag per jaar in letters 2a

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland de Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Geven aan de molens van Nederland Alles over schenken en nalaten Zeeburgerdijk 139 www.molens.nl 1095 AA Amsterdam dhm@molens.nl T: 020-623

Nadere informatie

Overeenkomst / / Periodieke gift in geld voor stoelenactie Hertz Exemplaar voor de schenker. Verklaring gift. Looptijd van de gift.

Overeenkomst / / Periodieke gift in geld voor stoelenactie Hertz Exemplaar voor de schenker. Verklaring gift. Looptijd van de gift. Overeenkomst Periodieke gift in geld voor stoelenactie Hertz Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Muziekpaleis Utrecht

Nadere informatie

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI MAAK UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR Ilya van Marle/AI voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële

Nadere informatie

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE Wat is periodiek schenken? Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel met ANBI erkenning - > Actie Kerkbalans. Onze Protestantse kerk

Nadere informatie

Uw Gift aan de Kerk in 2014

Uw Gift aan de Kerk in 2014 Kerkelijk Bureau, Postbus 182, 8250 AD Dronten, T: 0321 336055 E: kerkelijkbureau@pgdronten.nl Uw Gift aan de Kerk in 2014 Elk jaar is de onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te

Nadere informatie

U wilt besparen op de erfbelasting. Hoe kunt u dat doen?

U wilt besparen op de erfbelasting. Hoe kunt u dat doen? U wilt besparen op de erfbelasting Hoe kunt u dat doen? Wilt u voorkomen dat uw kinderen erfbelasting betalen over uw erfenis? Waarschijnlijk heeft u al uw hele werkende leven belasting betaald over uw

Nadere informatie

Ja, ik steun Open Doors!

Ja, ik steun Open Doors! Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Open Doors. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag

Nadere informatie

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem,

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, Arnhem, mei 2016 Betreft: fiscaal voordelig schenken en automatische incasso Beste leden, vrienden en belangstellenden van de, Wilt u fiscaal voordelig schenken aan de gemeente en aan goede doelen? En

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

OVEREENKOMST: PERIODIEKE GIFT IN GELD

OVEREENKOMST: PERIODIEKE GIFT IN GELD OVEREENKOMST: PERIODIEKE GIFT IN GELD 1. VERKLARING GIFT De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Dorcas, gevestigd te Andijk, geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Omdat élk kind kind moet kunnen zijn.

Omdat élk kind kind moet kunnen zijn. Omdat élk kind kind moet kunnen zijn. Daarom doneer ik met belastingvoordeel. Thobile uit Swaziland is hiv positief, dankzij de juiste medische behandeling kwam haar dochter Catarea gezond ter wereld.

Nadere informatie

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Slim geven maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk is voor hun inkomsten

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen Omdat we het ze gunnen Regelmatig krijgen we van wethouders, bestuurders en welzijnsorganisaties het compliment dat de mensen die zich inzetten voor Youth

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn Comité van Aanbeveling Mevr. J.F.M.W. van den Eshof-Ansinger Baarnsch Lyceum J.Nijhof Nijhof Woonwarenhuis drs L.W.J.J. Poels Huisarts Ds. W. Schaap Predikant Pauluskerk Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker]

Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker] Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker] Ondergetekende (schenker): Naam: Voornamen voluit: Geboortedatum BSN:. m/v Gegevens partner [als u een partner heeft, moet u de volgende gegevens invullen]

Nadere informatie

Ja, ik steun Open Doors!

Ja, ik steun Open Doors! Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Open Doors. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Stichting Kaap Belvédère: De obligatielening. Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Agenda Hoe werkt de obligatielening? Het fiscale voordeel van de obligatielening De fiscale voorwaarden Vragen Hoe

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker]

Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker] Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker] Ondergetekende (schenker): Voornamen voluit: Geboortedatum. m/v Gegevens /medeschenker: [doorhalen wat niet van toepassing is] [als u een heeft, moet u

Nadere informatie