Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

2 Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op of scan de code met uw mobiele telefoon. Deze brochure kunt u op onze website in andere talen lezen. Ga naar en kijk onder downloads. Deze brochure geldt als uw eerste ziektedag op of na 1 januari 2007 ligt.

3 Speciaal voor werknemers in de Metaal en Techniek: een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? 4 Hoe zit het met mijn deelname bij NV Schade? 5 Wat doet de WIA-bodemverzekering voor mij? 6 Wat regelt de WGA-hiaatverzekering? 7 Hoeveel is mijn premie? 8 Wanneer krijg ik een uitkering? 9 Wat moet ik nog meer weten van mijn verzekeringen? 10 Wat is mijn loon als ik ziek word? 11 Wat regelt de overheid als ik langere tijd niet kan werken? 12 Wie is NV Schade? 14 Begrippenlijst 15 3

4 Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Automatisch verzekerd: wel zo handig Een langere tijd niet kunnen werken en de gevolgen voor uw inkomen. Daar denkt u waarschijnlijk niet dagelijks aan. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek voor de werknemers iets geregeld: de MT WIA-verzekeringen. Deze verzekeringen vullen het inkomen aan, soms wel tot 100%. U werkt in de Metaal en Techniek en bent daarom automatisch verzekerd voor de MT WIA-verzekeringen. Welkom bij NV Schade De MT WIA-verzekeringen staan in de CAO Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Technische Bedrijfstakken (CAO AvIM) en worden uitgevoerd door NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken (NV Schade). Bij de brief vindt u uw deelnamebewijs van NV Schade. Mijn verzekeringen in het kort Werknemers in de Metaal en Techniek zijn automatisch verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. De MT WIA-verzekeringen van NV Schade staan in de CAO. Lage premies: NV Schade heeft geen winstoogmerk. Een ruime dekking: mogelijk tot 100% van het oude loon. De verzekeringen sluiten op elkaar aan: u bent niet oververzekerd. Ook als u buiten de bedrijfstak gaat werken loopt uw uitkering door. 4

5 Hoe zit het met mijn deelname bij NV Schade? Is iedereen verzekerd die werkt in de Metaal en Techniek? De verzekeringen worden automatisch afgesloten voor iedereen die in de Metaal en Techniek komt werken. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo kunnen bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouders (dga), arbeidsongeschikten en stagiaires niet deelnemen aan de verzekeringen. Kijk voor alle uitzonderingen op onze website Ik wil niet deelnemen aan de verzekeringen van NV Schade. Wat moet ik doen? Stuur ons binnen drie maanden na indiensttreding of, als u de welkomstbrief ontvangt, binnen 30 dagen na ontvangst van uw eerste deelnamebewijs een aangetekende brief. Vermeld in deze brief uw naam en persoonsnummer bij NV Schade en aan welke verzekeringen u niet wilt deelnemen. De verzekeringen zijn dan niet tot stand gekomen. Kan ik mij op een later moment nog afmelden? Ja, u kan dagelijks de verzekeringen opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Voorwaarde is dat u 12 maanden hebt deelgenomen. U stuurt een aangetekende brief met uw naam en persoonsnummer en geeft aan welke verzekeringen u wilt stopzetten. Let op: als u overstapt naar een andere verzekeraar, stop dan pas onze verzekeringen als uw nieuwe verzekering is afgesloten. Op deze manier voorkomt u dat u onverzekerd bent. Wat gebeurt er met mijn verzekeringen als ik de bedrijfstak verlaat? Uw verzekeringen stoppen automatisch als u niet meer werkt in de Metaal en Techniek. U betaalt dan ook geen premie meer. Waar vind ik de polisvoorwaarden? Op onze website vindt u de polisvoorwaarden van de MT WIA-verzekeringen. 5

6 Wat doet de WIA-bodemverzekering voor mij? Een aanvulling op uw inkomen als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent De WIA-bodemverzekering zorgt voor een aanvulling op uw loon als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt raakt. Meestal tot het volledige inkomen dat u gewend was. Hoe hoog is de WIA-bodemuitkering? uw arbeidsongeschiktheidspercentage uw loon vóór arbeidsongeschiktheid x WIA-bodemuitkering Wanneer ontvang ik een uitkering? De WIA-bodemuitkering gaat twee jaar na de eerste ziektedag in. En duurt maximaal 7,5 jaar tot uw wettelijke AOW-leeftijd. Gaat u in de uitkeringsperiode buiten de Metaal en Techniek werken, dan loopt de uitkering gewoon door. Bij werkloosheid stoppen wij de uitkering. Gaat u weer aan het werk, dan ontvangt u ook weer een WIA-bodemuitkering. De WW-periode telt mee voor de maximale uitkeringsperiode. Een voorbeeld: de WIA-bodemverzekering van Ronald Ronald is 50 jaar en verdient bruto per maand. Door een ongeluk wordt hij na twee jaar ziekte 30% arbeidsongeschikt verklaard door UWV. Van UWV krijgt hij géén wettelijke uitkering, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Ronald heeft intussen bij zijn werkgever een andere functie gekregen en verdient bruto per maand. De WIA-bodemverzekering vult zijn loon voor 7,5 jaar aan met 630. Hij ontvangt dus 100% van zijn loon vóór arbeidsongeschiktheid WIA-bodemverzekering (maximaal 7,5 jaar) bruto inkomen % % % 1470 Inkomen uit werk % inkomen uit werk wettelijke UWV-uitkering bruto inkomen % WIA-bodemverzekering (maximaal 7,5 jaar) % % uitkering van NV Schade Loondoorbetaling 1470 Inkomen uit werk door werkgever 0,5 jr 1,5 jaar Na 2 jaar tot 59,5 jaar % Van 59,5 tot de wettelijke AOW-leeftijd looptijd Loondoorbetaling

7 Wat regelt de WGA-hiaatverzekering? Een aanvulling op uw inkomen als u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent De WGA-hiaatverzekering zorgt voor een aanvulling op uw loon als u 35% tot 80% arbeidsongeschikt raakt. De WGA-hiaatverzekering vult uw inkomen aan tot minimaal 70% van uw loon vóór arbeidsongeschiktheid. De wettelijke WGA-uitkering wordt hierop in mindering gebracht. Kijk op bladzijde 12 wat UWV vanuit de wet uitkeert. Hoe hoog is de WGA-hiaatuitkering? 70% van uw loon vóór arbeidsongeschiktheid 70% van uw loon tijdens arbeidsongeschiktheid -/- Verschil Wettelijke WGA-uitkering van UWV -/- WGA-hiaatuitkering NV Schade brengt niet uw hele loon tijdens arbeidsongeschiktheid in mindering voor de berekening van de WGA-hiaatuitkering. Dit betekent dat 30% van uw loon niet wordt gekort op uw WGA-hiaatuitkering. Dus hoe meer u werkt, hoe groter de mogelijkheid dat jouw inkomen meer dan 70% van uw loon vóór arbeidsongeschiktheid bedraagt. Wanneer ontvang ik een uitkering? De WGA-hiaatuitkering gaat in als u een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV ontvangt. De WGA-hiaatverzekering keert uit tot uw wettelijke AOW-leeftijd. Ook als u buiten de Metaal en Techniek gaat werken of werkloos wordt, loopt de uitkering door. Een voorbeeld: Marjan heeft de WGA-hiaatverzekering Marjan is 29 jaar en verdient bruto per maand. Door een ongeluk raakt zij 50% arbeidsongeschikt. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid krijgt Marjan een wettelijke WGA-uitkering van UWV. Ze heeft 11 jaar gewerkt en krijgt 11 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering van: Daarnaast werkt Marjan gedeeltelijk en verdient daarmee 400 bruto per maand. Haar maandinkomen komt daarmee op bruto. Volgens UWV zou Marjan nog voor 50% van haar loon vóór arbeidsongeschiktheid moeten kunnen verdienen. Helaas lukt haar dit niet. Ze ontvangt na 11 maanden een WGA-vervolguitkering van 490. Haar WGA-hiaatverzekering vult dit tot de wettelijke AOW-leeftijd aan tot per maand bruto inkomen % % WGA-loongerelateerde uitkering % 700 WGA-hiaatverzekering % 490 WGA-vervolguitkering 400 Inkomen uit werk Loondoorbetaling door werkgever 0,5 jr 1,5 jr tot de wettelijke AOW-leeftijd 11 maanden looptijd 7

8 Hoeveel is mijn premie? Winst ontvang u terug De premies voor de MT WIA-verzekeringen zijn zeer laag. De premie voor de WIA-bodemverzekering is 0,13%. Voor de WGA-hiaatverzekering is de premie 0,545%. De premies van beide verzekeringen worden op het bruto jaarloon ingehouden. Het bruto jaarloon zijn alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die u met uw werkgever heeft afgesproken. Het bruto jaarloon is niet meer dan het maximum SV-loon per 1 januari ( ,- per 1 januari 2014) en is dat deel van het salaris waarvoor u arbeidsgeschikt bent. Als NV Schade winst maakt, dan geven wij dit terug door de premie te verlagen. In welke situaties betaal ik geen premie? Voor de WIA-bodemverzekering betaalt u geen premie meer twee jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Voor de WGA-hiaatverzekering is dit tot 62 maanden voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Raakt u beperkt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u geen premie meer voor de WIA-bodemverzekering. Wanneer u een wettelijke WGA-uitkering van UWV ontvangt, betaalt u ook geen premie meer voor de WGA-hiaatverzekering. Uw werkgever betaalt mee en belastingvoordeel Uw werkgever betaald de helft van de premie van beide verzekeringen. U betaald dus slechts 0,065% voor de WIA-bodemverzekering en 0,2725% voor de WGAhiaatverzekering. De premie houdt uw werkgever in op uw bruto loon. U betaalt dus minder belasting. Dit is in de CAO geregeld. Voorbeeld: de premie van Henk Bij een bruto jaarloon inclusief vakantiegeld van betaalt Henk een bruto maandpremie van slechts 1,63 voor de WIA-bodemverzekering en 6,81 voor de WGA-hiaatverzekering. Het resterende gedeelte betaalt zijn werkgever. Bovendien zijn de premies aftrekbaar van zijn belastbare loon. Dit regelt zijn werkgever bij de inhouding van de premie op zijn bruto loon. Bij een belastingpercentage van 42% betaalt Henk netto 4,90 per maand voor beide verzekeringen. Hoe bereken ik mijn eigen premie? Bereken uw premie met de WIA-calculator op de website van NV Schade. Hier kunt u ook kijken welke loonaanvulling NV Schade betaalt. 8

9 Wanneer krijg ik een uitkering? Wanneer heb ik recht op een uitkering? De WIA-bodemuitkering gaat twee jaar na uw eerste ziektedag in. De WGA-hiaatuitkering gaat in na afloop van de loongerelateerde periode. Om tot uitkering te komen hebben wij van u nodig: De beschikking van UWV waarop uw mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. Wanneer verandert mijn uitkering? Bij beëindiging van uw werkzaamheden. Bij het aangaan van een nieuw dienstverband. Bij wijziging van het recht op een WGA-vervolguitkering en WGA-loonaanvullingsuitkering. Tijdens uw uitkeringsperiode houdt u ons schriftelijk op de hoogte van bovenstaande situaties. Ziek en gaan werken buiten Metaal en Techniek Als u ziek bent op het moment dat u de Metaal en Techniek verlaat en aansluitend aan het werk gaat buiten de bedrijfstak, dan behoudt u uw recht op een eventuele uitkering van NV Schade in de toekomst. Arbeidsongeschikt en gaan werken buiten Metaal en Techniek Bent u arbeidongeschikt op het moment dat u de Metaal en Techniek verlaat en neemt de mate van arbeidsongeschiktheid toe? Dan is deze toename meeverzekerd ongeacht de oorzaak van de toename. Voorwaarde is wel dat de eerste ziektedag binnen de verzekerde periode bij NV Schade ligt. Ik krijg een uitkering en raak werkloos. Wat nu? Voor de WIA-bodemuitkering geldt dat deze niet door loopt als u werkloos raakt. Zodra u weer aan het werk gaat, ontvangt u weer een uitkering als hiermee de 7,5 jaar niet wordt overschreden. Een WW-periode telt hierin mee. Heeft u een lopende WGA-hiaatuitkering, dan loopt deze door als u werkloos raakt. Is uw eerste ziektedag nog tijdens u dienstverband in de Metaal en Techniek en raakt u werkloos voordat uw uitkering is ingegaan? Ook dan kunt u aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-hiaatverzekering. 9

10 Wat moet ik nog meer weten over mijn verzekering? U bent verzekerd tot het maximum SV-loon Het verzekerd salaris bestaat uit alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die u met uw werkgever heeft afgesproken. Het verzekerd salaris is niet meer dan het maximum SV-jaarloon per 1 januari of 1 juli. Dit is per 1 januari Bij de berekening van uw uitkering wordt ook rekening gehouden met maximum SV-loon. Ik verdien meer dan het maximum SV-loon. Wat nu? Dan heeft u ondanks de WIA-bodemverzekering en WGA-hiaatverzekering toch een terugval in uw inkomen. U kunt hiervoor de WIA-excedentverzekering afsluiten bij NV Schade. Informeer bij uw werkgever voor meer informatie. De MT WIA-verzekeringen zijn risicoverzekeringen... De MT WIA-verzekeringen zijn risicoverzekeringen. U bouwt geen aanspraken op. Wanneer uw verzekering eindigt en u niet ziek bent, vervalt de dekking en een mogelijke uitkering van NV Schade. en gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst De MT WIA-verzekeringen zijn een zogenaamde uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat u een vastgestelde uitkering ontvangt. Beleggingsresultaten hebben geen invloed op de hoogte van uw vastgestelde uitkering. Uw werkgever heeft een polis van NV Schade dat het bewijs is voor de overeenkomst. Als u dat wilt, kunt u de polis bij uw werkgever inzien. Uw uitkering is een arbeidsongeschiktheidspensioen Onze verzekeringen volgen de Pensioenwet. Uw eventuele uitkering is namelijk afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Daarom zijn onze uitkeringen een arbeidsongeschiktheidspensioen. Elk jaar ontvangt u van ons een overzicht waarop uw eventuele toekomstige uitkeringsrechten staan. Wordt mijn uitkering jaarlijks verhoogd? NV Schade probeert ieder jaar de uitkeringen te verhogen met de loonontwikkeling in de bedrijfstak Metaal en Techniek. 10

11 Wat is mijn loon als ik ziek word? Uw werkgever helpt de eerste twee jaar Als u een langere tijd niet kunt werken heeft dat nare gevolgen voor uw dagelijkse leven, maar mogelijk ook voor uw inkomen. Uw werkgever betaalt in de eerste twee jaar vanaf de eerste ziektedag uw inkomen door. Dit is de wettelijke wachttijd. In de CAO Metaal en Techniek staat dat u het eerste halfjaar van uw ziekte 100% van uw loon ontvangt. De anderhalf jaar daarna krijgt u minimaal 90% van uw loon. Ik ben bijna twee jaar ziek. Wat nu? Als uw ziekteperiode langer duurt, dan krijgt u te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Samen met uw werkgever naar de mogelijkheden kijken Als u ziek bent, kijkt u samen met uw werkgever hoe u zo snel mogelijk weer aan de slag kan. De overheid heeft hiervoor een stappenplan gemaakt, dat u en uw werkgever verplicht zijn te volgen. Dit is het stappenplan volgens de Wet verbetering poortwachter. U vindt het stappenplan op onze website 11

12 Wat regelt de overheid als ik langere tijd niet kan werken? Wat kunt u nog wél Bent u niet binnen twee jaar weer (volledig) aan de slag? Dan kunt u te maken krijgen met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit is een wettelijke regeling die UWV in opdracht van de overheid uitvoert. De wet WIA geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2006 langer dan twee jaar ziek zijn en keert tot uiterlijk de AOW-leeftijd uit. De wet WIA richt zich zoveel mogelijk op het werk dat u nog wél kunt doen. Hoeveel is de wettelijke uitkering? Deze wettelijke uitkering is maximaal 75% van uw inkomen. De wet WIA zorgt er dus niet vanzelfsprekend voor dat u het inkomen hebt dat u gewend was. In het schema op de volgende bladzijde ziet u de vier situaties weergegeven waarin u een uitkering van UWV ontvangt. Wilt u meer weten over de WIA en wat de wet voor u kan betekenen? Kijk dan op of neem contact op met uw werkgever. Bereken uw uitkering met de WIA-calculator Op de website van NV Schade staat de WIA-calculator. Met deze calculator kunt u bekijken wat er met uw inkomen gebeurt in de verschillende situaties. De WIAcalculator laat ook zien hoe onze verzekeringen uw inkomen aanvullen als u arbeidsongeschikt raakt. 12

13 De wettelijke uitkering van UWV als u arbeidsongeschikt bent 104 weken loondoorbetaling door uw werkgever. Dit staat in de CAO. situatie 1: Minder dan 35% arbeidsongeschikt. situatie 2 en 3: 35% tot 80% arbeidsongeschikt of 80% of meer maar niet duurzaam arbeidsongeschikt situatie 4: volledig (80% of meer ) en duurzaam arbeidsongeschikt Geen uitkering van UWV U blijft bij voorkeur in dienst bij uw huidige werkgever. Samen met uw werkgever zoekt u als dat nodig is naar een aangepaste functie of werkplek. Als het niet anders kan, dan bij een andere werkgever. WGA-uitkering van UWV U kunt gedeeltelijk werken. U valt onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De wettelijke WGA-uitkering van UWV bestaat uit twee fases: IVA-uitkering van UWV U kunt niet meer werken. U valt onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). U ontvangt een wettelijke IVA-uitkering van 75% van uw loon voor arbeidsongeschiktheid. Eerste fase De eerste maanden geldt een loongerelateerde WGA-uitkering. De duur is afhankelijk van het arbeidsverleden 3 tot 38 maanden. De uitkering is de eerste twee maanden 75% van het oude (gemaximeerde) loon min 75% van het loon dat de werknemer bij arbeidsongeschiktheid nog verdient. Daarna wordt deze verlaagd naar 70%. Tweede fase Afhankelijk van het loon dat u nog verdient zijn twee situaties mogelijk: Uw loon is minder dan 50% van de restverdiencapaciteit die UWV vaststelt U ontvangt een lage uitkering: de WGA-vervolguitkering. Dit is uw UWV-uitkeringspercentage maal het minimumloon. Dit betekent meestal een forse inkomensachteruitgang. Uw loon is 50% of meer van de restverdiencapaciteit die UWV vaststelt U ontvangt de WGA-loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering vult het verschil tussen uw loon vóór arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u volgens UWV nog zou kunnen verdienen aan tot maximaal 70%. 13

14 Wie is NV Schade? Speciaal voor de Metaal en Techniek NV Schade voert speciaal voor de Metaal en Techniek de MT WIA-verzekeringen uit. De belangen van werkgevers en werknemers tellen gelijk mee. De directie van NV Schade bestaat daarom uit een directeur voor werkgevers en een directeur voor werknemers. Ruim werknemers zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen en voor ruim werkgevers regelen wij de werkgeversrisico s. Sociale verzekeraar zonder winstoogmerk NV Schade is een betrouwbare en transparante verzekeraar: een goede dekking zonder kleine lettertjes met een soepel uitkeringsbeleid. NV Schade heeft geen winstdoelstelling. Alle winst geven we werkgevers en werknemers terug door premiekortingen en extra uitkeringen. Onze premies zijn dan ook zeer gunstig ten opzichte van andere verzekeraars. De premie is voor de hele bedrijfstak gelijk en wordt bij schade niet individueel verhoogd. De mens centraal We werken doorlopend aan het afstemmen van onze dienstverlening op de veranderende wensen en behoeften. Wij onderhouden daarom regelmatig contact met werkgevers en werknemers. Heeft u een idee hoe wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren? Dat horen wij graag. Stuur een naar Wilt u meer weten over NV Schade? Bekijk dan het jaarverslag en de jaarrekening op onze website Geschillen of klachten? Geschillen of klachten kunt u voorleggen aan NV Schade. Deze zullen wij zoveel mogelijk in overleg met u en uw werkgever oplossen. Wij hanteren het reglement Taak en werkwijze van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt uw klacht richten aan: NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken T.a.v. Klachtencoördinatie Antwoordnummer VE Den Haag Privacy De verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden door NV Schade verwerkt: ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Nadere informatie daarover verstrekken wij op aanvraag door of namens de verzekeraar. Meer informatie vindt u ook op de website van het Verbond van Verzekeraars: 14

15 Begrippenlijst IVA IVA staat voor Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. De IVA is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De IVA is een wettelijke uitkering voor werknemers die 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV en binnen vijf jaar geen uitzicht op herstel hebben. Maximum SV-jaarloon Voor de werknemersverzekeringen geldt een maximum SV-loon. UWV stelt dit bedrag jaarlijks per 1 januari en 1 juli vast. Het maximum SV-jaarloon bedraagt per 1 januari 2014 bruto ,-. Restverdiencapaciteit De restverdiencapaciteit is het loon dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (35% tot 80%) volgens UWV nog kan verdienen. SV-loon SV-loon staat voor loon Sociale Verzekeringen. Dit loon wordt gebruikt voor het berekenen van de premies voor de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, WW, Ziektewet) en voor een eventuele uitkering. Verzekerd loon Het verzekerd loon is het loon waarover de premies en uitkering worden berekend. Voor de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering bestaat het verzekerd loon uit alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die u met uw werkgever afspreekt. Het verzekerd loon is niet meer dan het maximum SV-jaarloon. WGA WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA is een wettelijke regeling voor werknemers die 35% tot 80% of 80% tot 100% niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV. De WGA bestaat uit: WGA-loongerelateerde uitkering WGA-vervolguitkering WGA-loonaanvullingsuitkering Op bladzijde 13 leest u wanneer welke uitkering geldt. De wet WIA De wet WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon bij langdurige arbeidsongeschiktheid voor werknemers die op of na 1 januari 2006 langer dan twee jaar ziek zijn. UWV UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid en het uitkeringspercentage voor de wettelijke WIA- en WAO-uitkeringen. Maar bijvoorbeeld ook het recht op een WW-uitkering. WW-periode Tijdens de WW-periode ontvangt u een uitkering volgens de Werkloosheidswet (WW). Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van NV Schade, tenzij een en ander dient ter informatie van werknemers van bedrijven en organisaties bij de uitvoering van de MT WIA-verzekeringen van NV Schade. 15

16 Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op of scan de code met uw mobiele telefoon. NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Postbus BW Den Haag T: (070) W: E: Klanteninformatie is op werkdagen van 8.00 tot uur telefonisch bereikbaar. NV Schadeverzekeringen Metaal en Technische bedrijfstakken, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registratienummer Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer Bovemij Verzekeringen, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer NVS 205 PD wn

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de cao Metaal en Techniek of cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, augustus 2016 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 juli 2016 2 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de cao Metaal en Techniek of de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao Werkgevers AOV WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao I N H O U D S O P G A V E Goed geregeld 3 De WIA in het kort 4 Praktijkvoorbeeld 6 Goed geregeld

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering

Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering Uw voorbereiding op ons advies Alles over de WIA-verzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Bereid u goed voor 3 02 Dit doen wij 5 03 Dit doet u 6 04 Dit zijn de stappen 7 05 Het wettelijk kader 9 06

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Daarnaast sloot uw werkgever voor u de volgende verzekering(en) bij Bovemij Inkomensverzekeringen:

Daarnaast sloot uw werkgever voor u de volgende verzekering(en) bij Bovemij Inkomensverzekeringen: Welkom bij Bovemij Inkomensverzekeringen. Uw werkgever biedt u de mogelijkheid te kiezen voor een . Bovemij Inkomensverzekeringen voert

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

WIA verzekering Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Overheid & Onderwijs WIA verzekering Overheid & Onderwijs Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 1 april 2018 (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Inhoudsopgave 3 1 De

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie