Resultaten peiling 17: detailhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten peiling 17: detailhandel"

Transcriptie

1 Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan de detailhandelvisie voor de gemeente en wil graag weten hoe tevreden inwoners zijn over het winkelaanbod in de buurt en wat de mening van inwoners is over de markt, koopzondag en koopavond. Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van deze peiling. In totaal zijn er panelleden uitgenodigd om aan deze peiling deel te nemen. Uiteindelijk vulden 724 van hen de vragenlijst volledig in. De respons komt hiermee uit op 32 procent. Aan de peiling deden meer mannen (62 procent) dan vrouwen (38 procent) mee. Tweederde van de deelnemers is 50 jaar of ouder. Het grootste deel van de deelnemers aan deze peiling (59 procent) heeft in het dagelijks leven een betaalde baan, of is eigen baas. Daarnaast is ruim een kwart (28 procent) gepensioneerd. De resterende 13 procent studeert, doet het huishouden, is arbeidsongeschikt, werkzoekend of zit in een andere situatie. Een grote meerderheid van de panelleden (87 procent) vond het onderwerp van deze peiling interessant. De resultaten zijn herwogen naar leeftijd, geslacht en woonkern. Achtereenvolgens komen in deze nieuwsbrief winkelbezoek, marktbezoek, koopzondag en koopavond en online winkelen aan bod. De resultaten rondom winkelbezoek zijn hierbij uitgesplitst naar woonkern. Het aantal panelleden uit Ambt, Bentelo en is echter relatief klein (zie tabel 1). Bij alle tabellen en grafieken wordt met n=.. aangegeven hoeveel panelleden de vraag hebben beantwoorden. De resultaten van panelleden uit deze kernen moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 2. Winkelbezoek Boodschappen doen Bijna vijf op de zes panelleden doet wel eens boodschappen in. Meer dan de helft (52 procent) doet minimaal een keer per week boodschappen in. Na is de plaats waar het vaakst boodschappen worden gedaan, gevolgd door (figuur 1). Slechts 4 panelleden (0,5 procent) doet nooit boodschappen in een van de kernen van Hof van Twente. Figuur 1 Hoe vaak bezoekt u de volgende kernen om er uw dagelijkse of wekelijkse boodschappen te doen? (n=702) 52% 18% 16% 33% 5% 4 20% 6% 13% 61% 8% 3% 79% Bentelo Ambt 5% 3% 6% 3% 4% 94% 94% 86% 0% 25% 50% 75% 100% minimaal 1 keer per week 1-2 keer per maand minder dan 1 keer per maand (doorgaans) nooit Tabel 1 laat zien waar panelleden uit verschillende kernen van de gemeente regelmatig (minimaal eens per week) hun wekelijkse boodschappen doen. Panelleden uit de grootste plaatsen binnen de gemeente, namelijk en doen met name in hun eigen plaats minimaal een keer per week boodschappen. Een groot deel van de panelleden uit Bentelo doet in iedere week boodschappen (81 procent), maar eveneens een groot deel, namelijk 65 procent doet wekelijks boodschappen in Bentelo. Een deel van de panelleden uit Bentelo doet daarmee in beide plaatsen wekelijks boodschappen. Ook panelleden uit 1

2 en komen wekelijks in meerdere plaatsen voor hun boodschappen. Panelleden uit komen regelmatig in en in en panelleden uit komen regelmatig in en in. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat men kleine boodschappen in de eigen woonplaats doet en voor de grote (week)boodschappen naar de grotere kern gaat. Panelleden uit gaan vooral naar en in vergelijking met panelleden uit Bentelo, en gaat een relatief klein deel frequent naar de grotere kern voor boodschappen. De panelleden uit Ambt tot slot gaan veelal óf naar óf naar voor boodschappen. Tabel 1 Dagelijkse of wekelijkse boodschappen, uitgesplitst naar woonkern woonplaats doet minimaal een keer per week boodschappen in Ambt (n=26) Bentelo (n=17) (n=255) (n=47) (n=209) (n=27) (n=125) Hof v Twente totaal (n=706) Ambt 8% 13% 1% % Bentelo - 65% 1% % 3% 59% 81% 98% 6% 2% 2% 33% % 2% - 3% 8% 41% 19% 3% 63% 9 51% 39% 52% 3% 13% - 6% 1% 8-5% % 5% 6% 88% 20% Tabel 2 laat zien waar panelleden naar eigen zeggen het vaakst de boodschappen doen. De meeste panelleden doen het vaakst boodschappen in de eigen woonplaats. Panelleden uit en doen zelfs allemaal het vaakst boodschappen in de eigen woonplaats. Panelleden uit Ambt en Bentelo vormen hier een uitzondering op. De grootste groep panelleden uit Ambt (55 procent) doet het vaakst boodschappen in, een iets kleiner deel (40 procent) komt het vaakst in voor boodschappen. Onder de panelleden uit Bentelo gaat de grootste groep panelleden (77 procent) het vaakst naar. 2

3 Tabel 2 Waar binnen de gemeente Hof van Twente doet u het vaakst boodschappen? woonplaats doet het vaakst boodschappen in Ambt (n=26) Bentelo (n=17) (n=255) (n=47) (n=209) (n=27) (n=125) Hof v Twente totaal (n=706) Ambt 5% Bentelo - 4% % 7 100% % % - - 1% 6% 40% 13% - 25% 100% 35% 21% 44% - 6% - 3% - 65% - 3% % % 16% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Winkelen Naast boodschappen doen, kan er in de kernen van Hof van Twente ook gewinkeld worden, bijvoorbeeld voor kleding, cadeaus of elektronica. Panelleden gaan om te winkelen het vaakst naar. Driekwart van de panelleden winkelt wel eens in. Iets meer dan een op de zeven winkelt zelfs wekelijks in (figuur 2). Na is de meest populaire winkelplaats onder panelleden. Van alle panelleden winkelt 6 procent nooit in een van de kernen van Hof van Twente. Figuur 2 Hoe vaak bezoekt u de volgende kernen om er te winkelen (nmin=698) 23% 3 25% 11% 12% 23% 54% 5% 5% 12% 78% Ambt Bentelo 3% 2% 90% 91% 96% 9 0% 25% 50% 75% 100% minimaal 1 keer per week 1-2 keer per maand minder dan 1 keer per maand (doorgaans) nooit Vrijwel alle panelleden uit winkelen het vaakst in (tabel 3). Ook panelleden uit winkelen het vaakst in hun eigen woonplaats. Ook voor en geldt dat panelleden het vaakst winkelen in de eigen woonplaats, respectievelijk 51 en 55 procent. Panelleden uit Ambt en uit Bentelo winkelen het vaakst in, respectievelijk 52 en 62 procent. Panelleden uit winkelen het vaakst in (66 procent). 3

4 Tabel 3 Waar binnen de gemeente Hof van Twente winkelt u het vaakst? woonplaats winkelt het vaakst in Ambt (n=27) Bentelo (n=17) (n=254) (n=47) (n=209) (n=26) (n=123) Hof v Twente totaal (n=703) 52% 62% 95% - 1% % % % 35% 31% 1% 66% 93% 38% 38% 49% - 6% 1% % - 3% % - 55% 12% Winkelt niet (in Hof van Twente) 13% - 3% 12% 5% 12% 6% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oordeel over de detailhandel in Hof van Twente Panelleden is gevraagd om de plaats waar men het vaakst boodschappen doet met rapportcijfers te beoordelen op een aantal aspecten zoals winkelaanbod, sfeer, parkeergelegenheid enzovoort. In veel gevallen is de plaats waar men boodschappen doet ook de plaats waar men het vaakst winkelt. Sommige panelleden doen hun boodschappen in hun eigen woonplaats, maar gaan om te winkelen het vaakst naar. Deze groep panelleden is gevraagd om naast de plaats waar zij meestal boodschappen doen, ook winkelstad te beoordelen. Alle gemiddelde rapportcijfers zijn terug te vinden in tabel 4. Bezoekers van winkels in en geven de hoogste rapportcijfers voor de plaats waar zij het vaakst hun boodschappen doen. Beide kernen krijgen een 7,9. Voor beide plaatsen geldt dat bezoekers erg tevreden zijn (rapportcijfer van 8 of hoger) over de klantvriendelijkheid van ondernemers, de netheid en goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor auto s. In krijgt daarnaast ook de veiligheid een gemiddeld rapportcijfer hoger dan een 8. Bezoekers van zijn het meest kritisch. Panelleden die hun boodschappen doen in en hier soms ook winkelen, geven de kern gemiddeld een 6,4. De sfeer en de inrichting van het winkelgebied in beoordelen panelleden die hier boodschappen doen als onvoldoende. 4

5 Tabel 4 Gemiddelde rapportcijfers voor de plaats waar men het vaakst boodschappen en/of winkelt aspecten van boodschappen doen plaats waar men het vaakst boodschappen doet en soms ook winkelt (n=271) (n=39) (n=105) (n=21) (n=283) plaats waar men het vaakst winkelt (34<n<64) diversiteit winkelaanbod 6,1 5,5 6,1 6,5 7,2 7,1 kwaliteit winkelaanbod 6,4 7,6 6,9 7,7 7,5 7,1 mix van voorzieningen, incl. horeca 6,2 6,8 6,8 7,5 7,5 6,7 sfeer/ambiance 5,3 7,8 6,3 7,3 7,8 6,2 klantvriendelijkheid ondernemers 7,1 8,8 7,9 8,5 7,9 7,1 inrichting winkelgebied 5,3 6,9 5,9 6,5 6,9 6,4 netheid (schoonmaak/onderhoud) 6,5 8,3 7,5 8,3 7,4 6,8 veiligheid/overlast 6,6 8,3 7,0 7,8 7,4 6,9 bereikbaarheid per auto 7,5 8,5 7,9 8,9 7,1 7,1 bereikbaarheid per openbaar vervoer 6,5 5,9 6,1 7,1 6,7 6,5 parkeergelegenheid 7,6 8,1 7,3 9,0 6,8 7,0 evenementen en acties van winkeliers 6,3 7,9 7,2 6,9 7,3 6,4 toegankelijkheid voor minder validen 6,4 7,8 6,8 7,3 6,4 6,9 algemeen oordeel (nmin=708) 6,4 7,9 7,1 7,9 7,6 6,9 Sterke punten en verbeterpunten detailhandel Panelleden is gevraagd om voor de plaats waar zij het vaakst boodschappen doen en/of winkelen aan te geven wat zij hiervan het sterkste punt vinden en wat het belangrijkste verbeterpunt. Hieronder vindt u per kern een overzicht van veelgenoemde sterke punten en verbeterpunten. Bentelo en Ambt zijn door het gering aantal panelleden dat hier winkelt buiten beschouwing gelaten. + bereikbaarheid, dichtbij, diversiteit in winkels, klantvriendelijkheid! sfeer, autovrij maken van centrum, meer diversiteit in winkels + kleinschaligheid, diversiteit en kwaliteit winkels! obstakels op de stoep, parkeergelegenheid, inrichting Langestraat + klantvriendelijkheid, nabijheid, goede slagerij! meer winkels, meer variatie in winkels + klantvriendelijkheid, nabijheid, (goede) supermarkt! meer winkels, meer variatie in winkels + klantvriendelijkheid, breed aanbod (voor een dorp)! winkels ver uit elkaar, meer aanbod, prijs 5

6 Trekpleisters Ongeveer tweederde van de bezoekers van, en bezoeken in deze plaats een specifieke winkel (tabel 5). Naar komt iets meer dan de helft voor een specifieke winkel en naar komt de meerderheid niet voor een specifieke winkel. Tabel 5 Is er een bepaalde winkel waarvoor u de plaats bezoekt waar u meestal winkelt of boodschappen doet? plaats waar men het vaakst boodschappen doet bepaalde winkel? (n=265) (n=37) (n=100) (n=20) (n=282) ja 68% 24% 54% 68% 6 nee 32% 72% 46% 32% 31% weet niet 0% 4% 1% 0% 3% totaal 100% 100% 100% 100% 100% Bezoekers van die hier voor een specifieke winkel komen, noemen veelal de supermarkten (Lidl, Jumbo). Daarnaast wordt ook de Action meermaals genoemd. In mist men o.a. een grote Hema, cadeauwinkels en een winkel voor huishoudelijke artikelen of kookspullen. Ook een Albert Heijn wordt meermaals genoemd. Bezoekers van die voor een specifieke winkel komen, noemen ook vaak de supermarkt (Dirk van de Broek). Ook de Readshop wordt regelmatig genoemd. Gemist in wordt onder andere een vishandel, een sportzaak en een Albert Heijn. Trekpleisters van zijn de supermarkt, de bakker, de slager en ijzerhandel Rotink. Gemist wordt onder andere een dierenwinkel (of Welkoop) en een kledingzaak. In komt men vaak speciaal voor de Spar, of de slagerij. Men mist hier onder andere een bakker, vishandel en kledingzaak. In komt men speciaal voor de supermarkt (Plusmarkt en Dirk van de Broek). Daarnaast wordt ook de Welkoop vaker genoemd. Men mist hier onder andere een winkel voor huishoudelijke artikelen en een schoenenwinkel. 6

7 2. Marktbezoek Als panelleden de markt bezoeken, is dit het vaakst de vrijdagmarkt in, gevolgd door de vrijdagmarkt en de streekmarkt in (figuur 3). Het aandeel panelleden dat wekelijks een markt bezoekt is relatief klein. De vrijdagmarkt in kent de meeste wekelijkse bezoekers (figuur 3). Figuur 3 Hoe vaak bezoekt u de volgende markten in Hof van Twente? (nmin=721) Vrijdagmarkt 6% 8% 23% 62% Streekmarkt 22% 71% Vrijdagmarkt 9% 71% Donderdagmarkt 4%4% 6% 86% Dinsdagmarkt 9 0% 25% 50% 75% 100% 1 keer per week 1-2 keer per maand minder dan 1 keer per maand (doorgaans) nooit De belangrijkste reden om niet of zelden naar de markt te gaan is dat men er geen tijd voor heeft (figuur 4). Redenen gerelateerd aan de markt zelf (te weinig aanbod, ongezellig, ver weg enzovoort) worden relatief weinig genoemd. Figuur 4 Wat is voor u de belangrijkste reden om de markt niet/nauwelijks te bezoeken? (n=144) Geen tijd 44% Te weinig divers productaanbod Te ongezellig / weinig sfeer Te ver weg Te duur Te weinig parkeermogelijkheden 6% 6% 3% 1% 0% Anders 29% Weet niet 11% 0% 25% 50% 75% 100% 3. Koopzondag en koopavond Binnen Hof van Twente zijn koopavonden en koopzondagen, en hebben sommige supermarkten een openstelling op zondag. De koopavonden zijn de meest benutte speciale winkelmomenten. Negen op de tien panelleden gaat wel eens op koopavond winkelen. Tweederde bezoekt wel eens een koopzondag en iets meer dan de helft doet wel eens boodschappen op zondag (figuur 5). Ruim tweevijfde van de panelleden bezoekt regelmatig, dat wil zeggen een keer per maand of vaker, een koopavond. Iets minder dan een kwart doet regelmatig boodschappen op zondag en een op de tien bezoekt regelmatig een koopzondag. 7

8 Figuur 5 Hoe vaak maakt u gebruik van speciale winkelmomenten? (nmin=713) 1 keer per maand of vaker 11% 23% 44% 1 keer per kwartaal 8% 16% 20% 1 keer per half jaar 16% koopavond boodschappen op zondag koopzondag 1 keer per jaar of minder vaak 25% Nooit 32% 4 0% 20% 30% 40% 50% Het aandeel panelleden dat meer koopzondagen wenst of een groter aantal supermarkten met zondagopenstelling is relatief klein. Ongeveer een op de zeven wenst meer winkelmogelijkheden op zondag (figuur 6). Een aanzienlijk deel van de panelleden, bijna tweevijfde, wenst geen openstelling van supermarkten op zondag. Een evenzo groot deel van de panelleden vindt de huidige situatie juist goed. Er zijn minder tegenstanders van koopzondagen dan van zondagopenstellingen van supermarkten. Toch ziet nog een van de vier panelleden liever geen koopzondagen. Iets minder dan de helft van de panelleden vindt de huidige situatie juist goed. Figuur 6 Wat is uw voorkeur ten aanzien van de koopzondag en de openstelling van supermarkten op zondag? (n=724) openstelling supermarkten 14% 3 38% koopzondag 13% 48% 25% 14% 0% 25% 50% 75% 100% meer gewenst huidige situatie is goed geen opening op zondag weet niet 8

9 4. Online winkelen Een groot deel van het panel, namelijk ruim vijf op de zes panelleden, doet wel eens aankopen via internet (figuur 7).1 De grootste groep doet dit niet heel frequent, namelijk minder dan een keer per maand. Ongeveer een op de zes doet gemiddeld eens in de 14 dagen aankopen via internet, soms nog vaker. Figuur 7 Hoe vaak doet u aankopen via internet? (n=718) Enkele malen per week 1 keer per week 1 keer per 2 weken 5% 2% 1 keer per maand 26% Minder dan 1 keer per maand 43% Nooit 0% 20% 30% 40% 50% De internetaankopen zijn in de meeste gevallen niet bij winkels in de eigen gemeente (figuur 8). Slechts acht procent van de panelleden die wel eens online aankopen doen, bestellen wel eens producten via internet bij winkels in Hof van Twente. Figuur 8 Bestelt u wel eens producten via internet bij winkels in Hof van Twente? (n=705) 1 8% Ja soms of vaak Nee, nooit Niet van toepassing, bestel nooit via internet 76% Een suggestie is om een digitale winkelstraat voor Hof van Twente te ontwikkelen. Lokale (internet-)ondernemers kunnen dan via internet hun producten aanbieden. Ongeveer de helft van de panel vindt dit een goed initiatief, ruim een kwart is neutraal en een op de zeven vindt het een slecht initiatief (figuur 9). De resterende 11 procent heeft geen mening. 1 Hierbij moet worden bedacht dat het gaat om leden van een online panel. Waarschijnlijk is deze groep digitaal vaardiger en doet vaker online aankopen dan de gemiddelde inwoner 9

10 Figuur 9 Wat zou u er van vinden wanneer er een digitale winkelstraat voor Hof van Twente wordt ontwikkeld waar lokale (internet-)ondernemers via internet hun producten kunnen aanbieden? (n=724) Zeer goed initiatief 12% Goed initiatief 3 Niet goed/ niet slecht initiatief 26% Slecht initiatief Zeer slecht initiatief Weet niet 11% 0% 20% 30% 40% 50% De vraag bij zo n digitale winkelstraat is natuurlijk of inwoners hier ook sneller hun producten online zouden bestellen dan van (internet-)winkels elders. De meeste panelleden, namelijk 42 procent zegt dat het hen niet uitmaakt dat het hier lokale internetondernemers betreft. Zij zouden om deze reden hier niet sneller producten bestellen. Een iets kleiner deel, namelijk 38 procent denkt wel eerder hier te bestellen en 8 procent zegt zeker weten hier sneller te bestellen (figuur 10). Figuur 10 En zou u hier dan sneller producten bestellen dan via andere websites, omdat het lokale (internet-)ondernemers zijn die hier hun producten aanbieden? (n=724) Ja, zeker weten 8% Ja, denk het wel 38% Nee, speelt voor mij geen rol 42% Weet het niet 12% 0% 20% 30% 40% 50% 10

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Hofpanel Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Maart 2014 1. Inleiding De achttiende peiling onder het Hofpanel gaat over de warenmarkten in de gemeente Hof van Twente. Dit zijn er in totaal

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT

LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT Gemeente Leiderdorp September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 166 Datum September 2016

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar?

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Project: 15070161 Datum: 28 oktober 2015 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Conclusie en aanbevelingen 7 1: Oordeel centrum 14 2: Verbeterpunten 18

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Mening bewoners en ondernemers Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

duurzaamheid en energiebesparing

duurzaamheid en energiebesparing Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari 2013 1. Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente

Nadere informatie

2014, peiling 3 oktober 2014

2014, peiling 3 oktober 2014 resultaten 2014, peiling 3 oktober 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 3. Reden keuze winkelgebied & Animo voor in-shop diensten

Winkelgedrag Fashion Deel 3. Reden keuze winkelgebied & Animo voor in-shop diensten Winkelgedrag Fashion Deel 3 Reden keuze winkelgebied & Animo voor in-shop diensten Winkelgedrag Fashion Om een beeld te krijgen van het winkelgedrag en de voorkeuren van Nederlandse consumenten bij het

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE

ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE Rapport ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE Wat is het draagvlak voor de winkeltijden op zondag en voor de koopavond? November 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

BELEVING BINNENSTAD EMMEN

BELEVING BINNENSTAD EMMEN Rapport BELEVING BINNENSTAD EMMEN Gemeente Emmen November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/192 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onder het plaveisel het Goorse moeras

Onder het plaveisel het Goorse moeras Onder het plaveisel het Goorse moeras Resultaten peiling 4 Hofpanel 8 mei 2009 Inleiding Van 16 tot 26 april is een peiling onder het Hofpanel gehouden. De voorgelegde onderwerpen waren: mantelzorg, vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Evaluatie verplaatsing markt

Evaluatie verplaatsing markt Evaluatie verplaatsing markt Gemaakt Genop 6/4/2013 10:51:00 AM Gemeente Noordoostpolder 3 juni 2013 Pagina 2 van 84 Samenvatting De weekmarkt van is begin 2012 verplaats naar het Kettingplein e.o.. Na

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Winkelstraten in Oud-West

Winkelstraten in Oud-West Winkelstraten in Oud-West Van 8 tot en met 14 mei 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de winkelstraten in Oud-West. Van de 957 panelleden hebben er 456 meegedaan. De komt neer

Nadere informatie

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat Bewonerspanel Utrecht peiling maart 2011 Van 14 t/m 27 maart 2011 heeft de gemeente Utrecht een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over het bezoeken van debatten,

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Draagvlak voor (k)open op zondag

Draagvlak voor (k)open op zondag Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers en personeel Augustus 2013 Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers

Nadere informatie

Onderzoek wijkwinkelcentra

Onderzoek wijkwinkelcentra Onderzoek wijkwinkelcentra Gemeente Amersfoort, Onderzoek & Statistiek Ben van de Burgwal februari 2017 Niet elke Amersfoorter doet zijn dagelijkse boodschappen in het wijkwinkelcentrum dat het dichtste

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Tabellenboek en wordclouds digipanel

Tabellenboek en wordclouds digipanel Binnenstadsmonitor 2014 Tabellen en digipanel Tabellenboek en wordclouds digipanel Algemene informatie Tabel 1 Leeftijd van respondenten, 1998-2014 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010* 2012 2014* 16-25jr

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Centrummarkt BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De Leidse weekmarkt op woensdag en zaterdag in het centrum van Leiden is van oudsher

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen.

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen. Bijlage 4 Inleiding Bij het nemen van een besluit over de openstelling van winkels op zon en feestdagen is het van belang de mening te kennen van de doelgroepen ondernemers en inwoners. Eind 2013/begin

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

ONDERZOEK VERRUIMING ZONDAGOPENSTELLING DE RONDE VENEN

ONDERZOEK VERRUIMING ZONDAGOPENSTELLING DE RONDE VENEN Rapport ONDERZOEK VERRUIMING ZONDAGOPENSTELLING DE RONDE VENEN Opdrachtgever: Gemeente De Ronde Venen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker)

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker) Hofpanel Verslag evaluatiepeiling en panelbijeenkomst 22 maart 2010 Inleiding Het Hofpanel is opgericht in juni 2008. Destijds is gestart met 575 deelnemers. Deze zijn geworven via een aselecte aanschrijving

Nadere informatie

worden door de helft van de panelleden

worden door de helft van de panelleden Inwoners van Enschede beoordelen leefklimaat en imago De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/087

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Consumentenenquête Venray centrum Woonmax De Brier Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Aanpak enquête Resultaten consumentenenquête Venray 2015 2 www.seinpost.com/enquetevenray Digitaal: thuis, onderweg,

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Gemeente Arnhem November 2016

Binnenstadsmonitor. Gemeente Arnhem November 2016 Binnenstadsmonitor 2016 Gemeente Arnhem November 2016 1 2 Samenvatting Aantal bezoekers Sinds 2014 neemt het aantal bezoekers naar de binnenstad weer toe. 75% van de bezoekers komt uit de stadsregio Arnhem-Nijmegen

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

ENQUETE M.B.T. WINKELCENTRUM LEYWEG UITGEVOERD TIJDENS ESCAMPFESTIVAL

ENQUETE M.B.T. WINKELCENTRUM LEYWEG UITGEVOERD TIJDENS ESCAMPFESTIVAL ENQUETE M.B.T. WINKELCENTRUM LEYWEG UITGEVOERD TIJDENS ESCAMPFESTIVAL TOTAAL INGEVULDE FORMULIEREN: (118 waarvan 2 onvolledig en niet inbegrepen=) 116 waarvan bewoner Morgenstond / niet woonachtig in Morgenstond:

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Binnenstad en winkelcentra

Hoofdstuk 24. Binnenstad en winkelcentra Hoofdstuk 24. Binnenstad en winkelcentra Samenvatting De meeste Leidse huishoudens doen 2 à 3 keer in de week hun dagelijkse boodschappen. Waar men de dagelijkse boodschappen doet is, logischerwijs, afhankelijk

Nadere informatie

Bezoek en waardering winkelcentrum Cronjéstraat

Bezoek en waardering winkelcentrum Cronjéstraat Bezoek en waardering winkelcentrum Cronjéstraat Bezoekersenquête en peiling digipanel Haarlem April 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs.

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Peter van Hinte Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Onderzoek Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Uitgevoerd door CDA-fractie Huizen Juni 2012 2 Inhoudsopgave Conclusies 5 Vergelijking winkelcentrum Oude Dorp en Oostermeent 6 Winkelcentrum

Nadere informatie

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar ergens in Nederland op zondag een winkel bezocht en/of boodschappen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie