Een overzicht van de factoren die de omvang van de gevraagde hoeveelheid van een artikel bepalen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een overzicht van de factoren die de omvang van de gevraagde hoeveelheid van een artikel bepalen."

Transcriptie

1 Praktische-opdracht door een scholier 3871 woorden 8 januari ,3 45 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Opdracht 1: Een overzicht van de factoren die de omvang van de gevraagde hoeveelheid van een artikel bepalen. Opdracht 2: Op welke manieren kun je het verband tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid weergeven? Opdracht 3: Hoe Laat je een verschuivingen van de vraaglijn naar rechts, verschuivingen van de vraaglijn naar links en van verschuivingen langs de vraaglijn zien? En wat is de verklaring van deze veranderingen? Opdracht 4: Wat betekend het begrip prijselasticiteit van de vraag en wanneer noemen we de vraag prijselastisch, prijsinelastisch of volkomen prijsinelastisch? De prijselastische vraag: De prijsinelastische vraag: Volkomen prijsinelastische vraag: Opdracht 5: Waarom is het voor een ondernemer belangrijk om te weten of de vraag naar zijn product prijselastisch dan wel prijsinelastisch is, als hij zijn verkoopprijzen wil veranderen? Opdracht 6: Hoe ziet een vraaglijn van een product eruit dat volkomen prijselastisch is? Opdracht 7: Blz. 17 Welke factoren bepalen de omvang van de aangeboden hoeveelheid van een artikel? Opdracht 8: Hoe laat je een verschuivingen van de aanbodlijn naar rechts, verschuivingen van de aanbodlijn naar links Pagina 1 van 12

2 en van verschuivingen langs de aanbodlijn zien? En wat is de verklaring van deze veranderingen? Opdracht 9: Hoe ziet een aanbodlijn van een product eruit dat volkomen prijselastisch is? Opdracht 10: Hoe bereken je de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid bij een aanbod en vraagvergelijking? De berekening van de evenwichtsprijs: De berekening van de Evenwichtshoeveelheid: Opdracht 11: 1. Hoe bereken je het aanbodoverschot over een minimumprijs? 2. Hoeveel kost het de overheid om het Aanbodoverschot op te kopen 3. Waarom stelt de overheid een minimumprijs in? Opdracht 12: 1. Hoe geef je in een grafiek een TVK, TCK, TK, en een TO lijn weer? 2. Bij welke afzet is de totale winst maximaal? 3. Bij welke afzet is er sprake van een kostendekking (break-even)? Opdracht 13: Hoe kun je m.b.v een TO en een TK vergelijking de break-evenafzet en vervolgens de break-evenomzet uitrekenen? Inleiding Voor het vak Economie kregen we de opdracht een PO te maken dat over het onderwerp vraag en aanbod gaat. We konden kiezen of we de PO met zijn tweeën of alleen wilden maken, dus ik wilde het graag alleen doen, om meer te kunnen leren en zelf goed zou weten waar het PO nou eigenlijk over gaat. Om deze PO te kunnen maken kregen we 13 opdrachten die we uitgebreid moesten maken en uitleggen met de bijbehorende grafieken, formules, tabellen, berekeningen, factoren, vergelijkingen en verklaringen. Ik schrijf deze inleiding nu op het moment dat ik de opdrachten (de hoofdstukken) al gemaakt heb. Deze opdrachten moest je maken met behulp van het gehele Praktische Economie boek met de daarbij behorende aantekeningen die we in de les hebben gekregen. Ik ga onderzoek doen naar vraag en aanbod, daar gaat deze hele PO over. Ik verwerk het onderzoek naar vraag en aanbod in de 13 hoofdstukken. In mijn conclusie laat ik weten wat er uit mijn onderzoek is gebleken. Opdracht 1: Een overzicht van de factoren die de omvang van de gevraagde hoeveelheid van een artikel bepalen. Pagina 2 van 12

3 Bij koopgedrag komen economische, sociale en demografische factoren naar voren. In dit geval hangt de omvang van de gevraagde hoeveelheid van een artikel af van de economische factor, daaronder verstaan we deze factoren: De prijs van het goed De voorkeuren (preferenties) van de consument Het inkomen of het budget van de consument De prijzen van de overige goederen: substitutie & complementaire goederen Het aantal vragers Consumenten laten de gevraagde hoeveelheid afhangen van de hoogte van de prijs. Als de prijs heel hoog is, koopt de consument minder. Als de prijs laag is, koopt de consument meer producten zie (bron 1) De consument laat de gevraagde hoeveelheid afhangen aan de voorkeuren want, in de winter is er behoefte aan warme kleding groter dan in de zomer. Er is dus in de winter meer vraag naar bijvoorbeeld truien en winterjassen en in de zomer naar korte broeken en dunne truitjes. De consument laat de gevraagde hoeveelheid afhangen van het inkomen of het budget. De vraag naar een goed neemt toe bij een stijging van het inkomen of het beschikbare budget. Bijv vakantiereizen, eigen woning en cafébezoek. Bij sommige goederen neemt de vraag juist af door een toeneming van het Inkomen (inferieur) zoals minder aardappelen eten en meer gebak of uit eten gaan. De consument laat de gevraagde hoeveelheid afhangen van de prijzen van de overige goederen. Consumenten kopen meer van en goed als de prijs van een vervangend goed omhoog gaat. Als Peren duurder worden, gaat men meer appels kopen. Dat gaat ook zo met goederen die elkaar aanvullen zoals koffie en koffiemelk. Als de koffie duurder wordt, gaat men het minder kopen maar de koffiemelk wordt dan ook minder verkocht. De consument laat de gevraagde hoeveelheid afhangen aan het aantal vragers. Hoe meer vragers er zijn hoe meer er van een product wordt geproduceerd en op de markt gebracht. En vaak ook met een hoge prijs, als mensen iets nodig hebben en er is veel vraag naar dan wordt de prijs duurder (bron 1) Individuele vraaglijn tabel gevraagd aantal pakken luiers prijs per pak door Consument 1 door consument C 20, C 16, C 12, C 8, C 4, Bron 1 geeft het overzicht van het aantal pakken dat twee personen bij verschillende prijzen zullen kopen. Consument 1 koopt als de pakken luiers goedkoop zijn = C 4,- 70 pakken, maar als de luiers duurder worden neemt het aantal pakken af, dus als de pakken C20,- zijn koopt de consument geen pakken luiers dat is ook zo bij consument 2, hoe duurder de pakken luiers zijn hoe minder ervan gekocht worden. Hoe goedkoper de pakken luiers hoe meer ervan gekocht worden. Pagina 3 van 12

4 Opdracht 2: Op welke manieren kun je het verband tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid weergeven? Je kunt het verband tussen de gevraagde hoeveelheid en de prijs weergeven met een wiskundige vergelijking, een tabel en een grafiek. Hieronder zie je een voorbeeld van elke mogelijkheid. Ten eerste; Met een wiskundige vergelijking kun je de loop van een vraaglijn weergeven volgens de onderstaande formule: ( bron 2) Wiskundige vergelijkings Formule: Qv = ap + b Qv = gevraagde hoeveelheid P = prijs van het goed B = de gevraagde hoeveelheid als P = 0 A = richtingscoëfficiënt Wiskundige voorwaarden: a < 0 en b > 0 Bijv: Qv = - 4P + 18 Met een tabel kun je de loop van een vraaglijn weergeven: ( bron 3) Tabel: P Qv Een lineaire vraaglijn is een lijn die gelijkmatig stijgt of daalt. Dat is zoals het in deze grafiek is aangegeven met de wiskundige vergelijking Qv = -4p P = is de prijs van het goed dat op de markt wordt gebracht in dit geval het product Matoela. En Q = de gevraagde hoeveelheid van het goed Uitleg grafiek doormiddel formule Qv = -4p x = 18-4 x = 14-4 x = 10-4 x = 6-4 x = 2 Opdracht 3: Hoe Laat je een verschuivingen van de vraaglijn naar rechts, verschuivingen van de vraaglijn naar links en van verschuivingen langs de vraaglijn zien? En wat is de verklaring van deze veranderingen? ( bron 5) De verschuiving van de vraaglijn naar rechts: Deze verschuiving ontstaat, doordat de consumenten meer behoefte krijgen aan een product(dit gaat om substitutie goederen) Het inkomen / budget is verhoogd, waardoor men meer kan kopen, het aantal vragers wordt meer of als de stijging van de prijs van een ander product omhoog gaat, waardoor dit product goedkoper lijkt en eerder wordt gekocht. Pagina 4 van 12

5 ( bron 6) De verschuiving van de vraaglijn naar links: Deze verschuiving naar links ontstaat door behoefte die afnemen: prijs van een ander product wordt lager. Dat is bijvoorbeeld zo bij de prijs van een complementair goed als deze stijgt. De koffie prijs stijgt maar de koffiemelk daalt. Dan ziet de grafiek er zo uit als hierboven. Het kan ook zo zijn dat het inkomen/ budget daalt of het aantal vragers daalt. ( bron 7) De verschuiving langs de vraaglijn: Deze verschuiving langs de vraaglijn ontstaat wanneer de prijs van een goed verandert. Bij lagere prijzen neemt de gevraagde hoeveelheid toe. Bij hogere prijzen neemt de gevraagde hoeveelheid juist af. Het verloop van de vraaglijn blijft gelijk Opdracht 4: Wat betekend het begrip prijselasticiteit van de vraag en wanneer noemen we de vraag prijselastisch, prijsinelastisch of volkomen prijsinelastisch. Prijselasticiteit van de vraag is een verhoudingsgetal dat de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid weergeeft in verhouding tot de procentuele prijsverandering. Het gaat om de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid. (bron 8) Definitie van de prijselasticiteit van de vraag (Ev) Ev = procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid procentuele verandering van de prijs de prijselastische vraag: De vraag is elastisch als ze heel erg gevoelig is voor een prijswijzeging. Dat is bijvoorbeeld zo bij een merk sportfietsen en bij auto s Bijv: een groenteboer heeft een prijsverhoging van 14 procent ingevoerd en verliest daarop 25 procent van zijn klanten. Als hij zijn prijs met 14 procent verlaagd dan krijgt hij 50 procent meer klanten. Moet de groenteboer zijn prijs verhogen of verlagen? Antwoord: De hoeveelheidverandering van 25 procent is groter dan de prijsverandering van 14 procent. De vraag naar een product is dus elastisch De prijsverhoging is niet verstandig, omdat per procent prijsverhoging de afzet met 3.57 procent afneemt: de omzet daalt dus Regel bij een elastische vraag: het percentage van de hoeveelheidverandering is groter dan het percentage van de prijsverandering De hoeveelheidverandering is + 50 procent en de prijsverandering is 14 procent Ev = procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid = + 50 = procentuele verandering van de prijs Afkorting bij een elastische vraag: Ev < -1 de prijsinelastische vraag: De vraag is inelastisch als ze nauwelijks gevoelig is voor een prijswijziging. Dus de consument reageert nauwelijks op een prijsverandering Bijv op luxe goederen, noodzakelijke of moeilijk te vervangen goederen zoals melk en brood. Bij een inelastische vraag geld de regel: het percentage van de hoeveelheidverandering is kleiner dan het percentage van de prijsverandering. Pagina 5 van 12

6 Bijv: De hoeveelheidverandering is - 5 procent en de prijsverandering is + 12 procent Ev = procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid = - 5% = procentuele verandering van de prijs + 12% Afkorting bij een inelastische vraag: Ev ligt tussen 1 en 0 ( -1 < Ev < 0) volkomen prijsinelastische vraag: Bij een volkomen inelastische vraag blijft de gevraagde hoeveelheid gelijk bij een prijsverandering. De consumenten reageren helemaal niet op een prijsverandering. De afzet blijft constant. De vraaglijn van zo n product is een verticale lijn. ( bron 9) grafiek (volkomen prijsinelastische vraag): Regel die bij een volkomen inelastische vraag geld: Ev = 0 Om te bewijzen dat ev 0 is heb ik een voorbeeld + uitleg: % Q = nieuw oud x 100 % = = 0 oud 80 dus % Q = o Ev / Ea Bij de volkomen prijsinelastische vraaglijn hoort de formule: % Q = % vraag = = 0 Ev / Ea % prijs Opdracht 5: Waarom is het voor een ondernemer belangrijk om te weten of de vraag naar zijn product prijselastisch dan wel prijsinelastisch is, als hij zijn verkoopprijzen wil veranderen? Een ondernemer start zijn onderneming om de omzet te vergroten en zo meer winst te kunnen behalen. Hij wil graag weten wat voor invloed een prijsverandering heeft op de verkochte hoeveelheid wat gebeurt er met de afzet als hij zijn prijs gaat verhogen / verlagen? Als de vraag inelastisch is: dan kan hij zijn prijzen verhogen, want de vraag is nauwelijks gevoelig voor een prijswijziging dan raakt hij misschien wel wat klanten kwijt maar hij houdt er genoeg over om toch op winst uit te kunnen draaien. Bij een inelastische vraag geld de regel: het percentage van de hoeveelheidverandering is kleiner dan het percentage van de prijsverandering. Als de vraag elastisch is: dan kan hij zijn prijzen verlagen, want de vraag is heel erg gevoelig is voor een prijswijzeging, hij moet zijn prijs verlagen om meer te kunnen verkopen. Anders behaalt hij geen winst. Bij een elastische vraag geld de regel: het percentage van de hoeveelheidverandering is groter dan het percentage van de prijsverandering. Opdracht 6: Hoe ziet een vraaglijn van een product eruit dat volkomen prijsinelastisch is? ( bron 10) volkomen prijsinelastische vraaglijn: Bij een volkomen prijsinelastische vraag blijft de gevraagde hoeveelheid gelijk bij een prijsverandering. Pagina 6 van 12

7 Een voorbeeld van zo n volkomen prijsinelastische goed is: BROOD. Ook al stijgt de prijs van het brood, de vraag zal nauwelijks veranderen omdat het goed noodzakelijk is. Om te bewijzen dat ev 0 is heb ik een voorbeeld + uitleg: % Q = nieuw oud x 100 % = = 0 oud 40 dus % Q = o Ev Bij de volkomen prijsinelastische vraaglijn hoort de formule: Ev = % vraag = = 0 Ev % prijs Opdracht 7: Welke factoren bepalen de omvang van de aangeboden hoeveelheid van een artikel? 1. Stand van de techniek 2. De prijs van het artikel 3. het aantal aanbieders 4. De kosten van het productieproces Deze factoren bepalen de omvang van de aangeboden hoeveelheid van een artikel. De vraag zorgt ervoor dat de prijs stijgt daarom zal er meer worden aangeboden Opdracht 8: Hoe laat je een verschuivingen van de aanbodlijn naar rechts, verschuivingen van de aanbodlijn naar links en van verschuivingen langs de aanbodlijn zien? En wat is de verklaring van deze veranderingen? Doormiddel van de algemene formule van de aanbodvergelijking: ( Bron 11) algemene formule aanbodvergelijking. Qa = ( c x p ) + d Qa = de aangeboden hoeveelheid P = de prijs van het goed C = de richtingscoëfficiënt D = een constante ( negatief, soms positief ) Kan de aanbodlijn worden berekend en laat dat met deze drie verschuivingen zien hoe dat in zijn werk gaat. Als voorbeeld heb ik een tabel gemaakt en heb deze gegevens in de grafieken verwerkt. ( bron 12) Tabel: Formule: Qa = 4 P 6 P Qa Pagina 7 van 12

8 ( bron 13) De verschuiving van de aanbodlijn naar rechts: Deze verschuiving ontstaat doordat: - de productiekosten afnemen - toename van het aantal aanbieders - verbetering van de stand van de techniek ( bron 14) De verschuiving van de aanbodlijn naar links: Als de prijs 5 is dan is de hoeveelheid 14. Als de prijs 7 is dan is de hoeveelheid 22. Deze verschuiving ontstaat doordat: - de productiekosten toe nemen - afname van het aantal aanbieders - Verslechtering van de stand van de techniek, het komt dus niet voor als het goed is. ( bron 15) De verschuiving langs de aanbodlijn: Hier zie je een pure prijsverhoging: de prijs gaat omhoog en de hoeveelheid ook Opdracht 9: Hoe ziet een aanbodlijn van een product eruit dat volkomen prijselastisch is? Een prijsinelastisch goed: dat zij producten zoals bloemen, fruit, vis en groente die maar beperkt houdbaar zijn. De aangeboden hoeveelheid wordt niet beïnvloed door de prijs. Het aanbod is dan totaal onafhankelijk van de prijs. ( bron 16) volkomen prijsinelastische aanbod: Bij de volkomen prijsinelastische aanbodlijn hoort de formule: Qa = % van de aangeboden hoeveelheid = = 0 % van de prijs Om te bewijzen dat Qa 0 is heb ik een voorbeeld + uitleg: % Q = nieuw oud x 100 % = = 0 oud 50 dus % Qa = o Ea Opdracht 10: Hoe bereken je de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid bij een aanbod en vraagvergelijking? Aanbodvergelijking: Qa = p vraagvergelijking: Qv = p Pagina 8 van 12

9 Evenwichtsprijs: Qa = Qv De berekening van de evenwichtsprijs: P = P 3 P + 2 P = P = 550 P = 550 delen door 5= 110 De evenwichtsprijs = 110 De berekening van de evenwichtshoeveelheid: De evenwichtshoeveelheid bereken je door de evenwichtsprijs in een van de vergelijkingen in te vullen. In de vraagvergelijking: Q = x 110 = 180 In de vraagvergelijking: Q = x 110 = 180 De evenwichtshoeveelheid = 180 Opdracht 11: 1. Hoe bereken je het aanbodoverschot over een minimumprijs? Als P = 110 Qa = 180 ( p = x 110 = 180) Qv = 180 ( p = x 110 = 180) maar als P = 190 Qa = 420 ( p = x 190 = 420) Qv = 20 ( p = x 190 = 20) Het aanbodoverschot is = Hoeveel kost het de overheid om het Aanbodoverschot op te kopen? Tegen de kosten van de minimumprijs, dus de waarde van het aanbodoverschot. Het overschot is 400. De overheid moet dus betalen. 400 x 190 = Waarom stelt de overheid een minimumprijs in? Het doel van een minimumprijs is beschermen van de producenten. In de praktijk zien we verschillende toepassingen van minimumprijzen: De overheid wil dat een bepaalde bedrijfstak in stand blijft. Bijv: brood zou alleen nog maar in supermarkten te koop zijn geweest. Er werd een minimumprijs ingevoerd op het brood. De maatregel beschermde de warme bakkers. De overheid wil producenten beschermen tegen te lage prijzen als gevolg van seizoensinvloeden. Bijv: het invoeren van een garantieprijs. Dit is de prijs die producenten sowieso krijgen. Door het weer is het aanbod groenten zo hoog, dat de prijs abnormaal laag wordt koopt de overheid de groenten op tegen de minimum prijs. De EU wil bepaalde bedrijfstakken beschermen tegen concurrentie van buiten de EU. Opdracht 12: 1 Hoe geef je in een grafiek een TVK, TCK, TK, en een TO lijn weer? Bij elk bedrijf maken ze gebruik van een grafiek waarin ze duidelijk kunnen laten zien hoeveel geld ze hebben gebruikt en hoeveel geld ze gaan gebruiken in de toekomst. In de volgende grafiek is het Pagina 9 van 12

10 voorbeeld gebruikt van een dure trendy/merk Shirley s te Amsterdam in de Kalverstraat. Zij verkoopt kleren en alles wat maar met de mode branche te maken heeft. Maar eerst wat betekenen de TVK, TCK, TK, en TO lijnen? De totale variabele kosten ( TVK ) = Het aantal kledingstukken X de kosten per kledingstuk. De totale constante kosten ( TCK ) = Deze kosten zijn niet te veranderen, hierbij moet je denken aan het onderhouden van de kledingstukken en het gebouw. De totale kosten ( TK ) = bestaan uit: de totale variabele kosten + totale constante kosten. De totale opbrengst ( TO ) = prijs per eenheid ( P ) X productieomvang ( Q. ( Bron 17 ) grafiek die de TVK, TCK, TK en TO lijnen weergeeft. Kosten en opbrengsten (Euro) TO lijn TK lijn TVK lijn break-even TCK lijn aantal trendy kledingstukken Een bedrijf moet rekening houden met veel dingen zoals de kosten van de zeldzame materialen, de kosten van het onderhouden van de fabriek en de machines die de kledingstukken en andere mode accessoires moeten maken. Ook het loon van de uitzendkrachten en werknemers moeten we niet vergeten. Daarnaast kunnen ze ook een schatting maken van hoeveel geld ze gaan verdienen door het verkopen van dure trendy/merk mode goed. 2 Bij welke afzet is de totale winst maximaal? Om te berekenen bij welke afzet je de maximale winst krijgt, moet je deze formule gebruiken: Totale winst ( TW ) = totale opbrengst ( TO ) totale kosten ( TK ) Dus als voorbeeld van de fabriek: de prijs van bijvoorbeeld 1 driedelig pak inclusief stropdas kost Euro. En dat de variabele kosten per eenheid euro is. Het bedrijf heeft maximale winst bij een productieomvang ( Q ) van driedelige pakken. Pagina 10 van 12

11 Eerst moet je de totale opbrengst uitrekenen: TO = P X Q TO = X TO = Euro Dan moet je de totale kosten uitrekenen: TK = TVK + TCK TVK = het aantal trendy kledingstukken ( driedelig pakken ) X de kosten per Driedelig pak. TVK = X TVK = Euro TK = TVK + TCK TK = TK = Euro Dus de totale winst is maximaal bij: TW = TO - TK TW = TW = Euro 3 Bij welke afzet is er sprake van een kostendekking (break-even)? Als de totale kosten en de totale opbrengst gelijk zijn, dan is er een kostendekking, dat wordt ook wel een break-even genoemd. Bij deze kleding fabriek is het bij sprake van een kostendekking TO = TK X = X X X = = = / 1500 = afgerond Opdracht 13: Hoe kun je m.b.v een TO en een TK vergelijking de break-evenafzet en vervolgens de break-evenomzet uitrekenen? Om te kijken wanneer je precies op het break-evenpoint zit zijn de totale kosten gelijk aan de totale opbrengst TO = TK TO = TK Q = Q Q Q = Q = Q = / 1500 = afgerond Het bij het berekenen van de break-evenafzet moet je de totale opbrengsten de totale kosten berekenen. Formule: Totale winst = TO TK TW = TO - TK Pagina 11 van 12

12 TW = Q ( Q ) TW = 1500 X TW = Euro \ Pagina 12 van 12

Samenvatting Economie Lesbrief Vervoer

Samenvatting Economie Lesbrief Vervoer Samenvatting Economie Lesbrief Vervoer Samenvatting door een scholier 2145 woorden 11 januari 2011 6,8 358 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO H 1 Marktaandeel van de afzet= afzet onderneming/afzet

Nadere informatie

Samenvatting Economie Rekonomie

Samenvatting Economie Rekonomie Samenvatting Economie Rekonomie Samenvatting door een scholier 1570 woorden 24 oktober 2011 5,3 76 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Rekonomie Hoofdstuk 1 De cijfers achter de komma worden ook

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 3/7 samenvatting

Samenvatting Economie Hoofdstuk 3/7 samenvatting Samenva Economie Hoofdstuk 3/7 samenva Samenva door E. 2301 woorden 12 juli 2013 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Economie hoofdstuk 3/7 samenva HAVO 4 en 5 3.1 Markten Welke soorten markten

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module1, H2 en H3

Samenvatting Economie Module1, H2 en H3 Samenvatting Economie Module1, H2 en H3 Samenvatting door een scholier 1851 woorden 28 maart 2006 2 2 keer beoordeeld Vak Economie Module 1, Hoofdstuk 2, Consumeren 1. Hoe consumenten in hun behoeften

Nadere informatie

Domein Markt. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. vwo Frans Etman

Domein Markt. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. vwo Frans Etman Domein Markt Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1.Lees in de grafiek af hoe hoog de totale omzet (TO) en de totale kosten (TK) is bij een afzet van 3 producten,

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en Producent

Samenvatting Economie Consument en Producent Samenvatting Economie Consument en Producent Samenvatting door een scholier 1055 woorden 29 oktober 2004 6,1 60 keer beoordeeld Vak Economie Consument en producent. Hoofdstuk 1: De klant. Marktaandeel

Nadere informatie

1 Aanbodfunctie. 2 Afschrijvingskosten Asymmetrische 3 informatie

1 Aanbodfunctie. 2 Afschrijvingskosten Asymmetrische 3 informatie 1 Aanbodfunctie 2 Afschrijvingskosten Asymmetrische 3 informatie Het verband tussen prijs een aangeboden hoeveelheid kun je weergeven met een vergelijking: de aanbodfunctie. De jaarlijkse waardevermindering

Nadere informatie

Domein Markt. Uitwerking. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. Frans Etman

Domein Markt. Uitwerking. Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit. Frans Etman Domein Markt Zie steeds de eenvoud!! totale winst, elasticiteit Uitwerking vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1.Lees in de grafiek af hoe hoog de totale omzet (TO) en de totale kosten (TK) is bij een afzet

Nadere informatie

Constante kosten - Kosten die niet afhangen van de productieomvang. Bv. Verzekeringskosten & afschrijvingskosten.

Constante kosten - Kosten die niet afhangen van de productieomvang. Bv. Verzekeringskosten & afschrijvingskosten. Samenvatting door D. 1289 woorden 4 oktober 2015 3,5 1 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 - STEEDS MEER MOBILITEIT 1 - Hoe verplaatsen we ons? Manieren van vervoeren: Fiets - Scooter - Auto - Bus

Nadere informatie

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p).

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). 1. Prijselasticiteit van de vraag De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). %-verandering gevraagde hoeveelheid (gevolg)

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 3 Hoofdstuk 1

Samenvatting Economie Module 3 Hoofdstuk 1 Samenvatting Economie Module 3 Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2339 woorden 8 maart 2004 4,9 19 keer beoordeeld Vak Methode Economie ViaDELTA Economie - Module 3 - Hoofdstuk 1: Markten Vraag

Nadere informatie

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk Hoofdstuk 1 1.6 C Markten 1.7 a. De prijzen zijn gestegen. Bij een gelijk volume (= afzet) leidt dit tot een omzetgroei. b. Indexcijfer volume (afzet): 105, indexcijfer prijs: 97,1. 97,1 105 = 101,96.

Nadere informatie

4.9. Samenvatting door K woorden 6 november keer beoordeeld Markt:

4.9. Samenvatting door K woorden 6 november keer beoordeeld Markt: Samenvatting door K. 1250 woorden 6 november 2012 4.9 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO 1.2 - Markt: Het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product of dienst. Er zijn 4 marktsvormen:

Nadere informatie

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3 LESBRIEF VERVOER havo 4 blok 3 Inhoud Met de taxi of met de fiets (kosten, opbrengsten, winst, mo, mk) Verzekeren tegen risico (verzekeren) De lucht in (vraag, aanbod, surplus) Het beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 2

Samenvatting Economie Module 2 Samenvatting Economie Module 2 Samenvatting door S. 1008 woorden 3 januari 2013 6,7 62 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Praktische economie Module 2 Economie Module 2 Eenmaal, andermaal,verkocht

Nadere informatie

2.1 De vraag naar spijkerbroeken

2.1 De vraag naar spijkerbroeken 2.1 De vraag naar spijkerbroeken Voorbeeld 1: Q v = -0,10P + 9 met Q v = gevraagde hoeveelheid spijkerbroeken van Petra P = prijs van een spijkerbroek in euro s P 90 80 60 30 0 Q v 0 1 3 6 9 Er is een

Nadere informatie

Het gevoel van welvaart neemt toe naarmate de schaarste wordt teruggedrongen

Het gevoel van welvaart neemt toe naarmate de schaarste wordt teruggedrongen Samenvatting door A. 1641 woorden 27 januari 2013 7,4 11 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Hoofdstuk 1 Schaarste: de spanning tussen de menselijke behoeften en de beschikbare middelen om in

Nadere informatie

Domein D: markt (module 3) havo 5

Domein D: markt (module 3) havo 5 Domein D: markt (module 3) havo 5 1. Noem 3 kenmerken van een marktvorm met volkomen concurrentie. 2. Waaraan herken je een markt met volkomen concurrentie? 3. Wat vormt het verschil tussen een abstracte

Nadere informatie

Domein markt: volkomen concurrentie

Domein markt: volkomen concurrentie Domein markt: volkomen concurrentie De markt / het marktmechanisme Vraag-aanbodcurve evenwicht, surplus Elasticiteiten E v p, E v i, E v1 p2, E a p Een van de vele aanbieders Opbrengst Kosten Winst TW

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door R woorden 24 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 1. De kledingmarkt. Omzet = prijs x afzet

7,5. Samenvatting door R woorden 24 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 1. De kledingmarkt. Omzet = prijs x afzet Samenvatting door R. 1689 woorden 24 juni 2014 7,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 1. De kledingmarkt Omzet = prijs x afzet Omzetindex = (prijsindex x afzetindex) : 100 Afzet = verkochte

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 en 5

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 en 5 Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 en 5 Samenvatting door een scholier 1527 woorden 30 maart 2012, 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent 4.1 De markt als organisator: De bevoorrading van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18, 19

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18, 19 Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18, 19 Samenvatting door een scholier 1806 woorden 8 april 2003 6,5 29 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Economie, Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Vervoer

Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting door S. 1607 woorden 25 april 2017 5,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 2 : Met de taxi of met de fiets Afzet onderneming Markt Afzet= ------------------------------------

Nadere informatie

I. Vraag en aanbod. Grafisch denken over micro-economische onderwerpen 1 / 6. fig. 1a. fig. 1c. fig. 1b P 4 P 1 P 2 P 3. Q a Q 1 Q 2.

I. Vraag en aanbod. Grafisch denken over micro-economische onderwerpen 1 / 6. fig. 1a. fig. 1c. fig. 1b P 4 P 1 P 2 P 3. Q a Q 1 Q 2. 1 / 6 I. Vraag en aanbod 1 2 fig. 1a 1 2 fig. 1b 4 4 e fig. 1c f _hoog _evenwicht _laag Q 1 Q 2 Qv Figuur 1 laat een collectieve vraaglijn zien. Een punt op de lijn geeft een bepaalde combinatie van de

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting door een scholier 2032 woorden 16 januari 2003 8,1 27 keer beoordeeld Vak Economie Consument en producent Hfst 1 De klant 1.1 het marktaandeel

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 2, 3, 4

Samenvatting Economie Module 2, 3, 4 Samenvatting Economie Module 2, 3, 4 Samenvatting door een scholier 2744 woorden 2 mei 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Basiskennis: Indexcijfers Indexcijfers zijn makkelijk

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 2017 woorden 10 december 2004 7,4 24 keer beoordeeld Vak Economie Consument en producent H1 De klant 1.1 Het marktaandeel Het

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Consument & Producent

Samenvatting Economie Lesbrief Consument & Producent Samenvatting Economie Lesbrief Consument & Pro Samenvatting door een scholier 2932 woorden 4 mei 2004 7,2 52 keer beoordeeld Vak Economie CONSUMENT & PRODUCENT COMPLETE SAMENVATTING: H 1 T/M 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

UIT grafische elasticiteiten

UIT grafische elasticiteiten Elasticiteiten lezen uit grafieken. Een prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid beschrijft het effect van een prijsverandering op de gevraagde hoeveelheid van dat product. De betalingsbereidheid

Nadere informatie

1 Volledige of volkomen competitieve markten Om te spreken van volkomen concurrentie moeten er 4 voorwaarden vervuld zijn:

1 Volledige of volkomen competitieve markten Om te spreken van volkomen concurrentie moeten er 4 voorwaarden vervuld zijn: Competitieve markten van 6 COMPETITIEVE MARKTEN Marktvormen Welke verschilpunten stel je vast als je het aantal aanbieders en het aantal vragers vergelijkt op volgende markten? a/ Wisselmarkt b/ Markt

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 3664 woorden 3 november 2008 6,4 5 keer beoordeeld Vak Economie Consument en Producent Samenvatting. Makkelijk: * Te doen: **

Nadere informatie

H3 Hoe werken markten

H3 Hoe werken markten H3 Hoe werken markten 3.1 Markten marktmechanisme Organisatie door Marktmechanisme Vragers en aanbieders met eigen belang Aanbieders passen aan aan vragers. Soorten markten één, enkele of veel aanbieders

Nadere informatie

WAARDOOR NEEMT DE VRAAG TOE OF AF?

WAARDOOR NEEMT DE VRAAG TOE OF AF? VRAAG & AANBOD WAARDOOR NEEMT DE VRAAG TOE OF AF? De vraag naar een product kan bepaald worden door: Ø Een toe of afname van de bevolking Ø Een toe of afname van het inkomen Ø Een toe of afname behoeften

Nadere informatie

Eco samenvatting; hs 2 + 5

Eco samenvatting; hs 2 + 5 Samenvatting door Inge 1413 woorden 12 januari 2014 7,5 10 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Eco samenvatting; hs 2 + 5 2.1 Hoe verkoop je een product? Martkaandeel is het aandeel van een product

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 1: hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Economie Module 1: hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Economie Module 1: hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door een scholier 1645 woorden 7 oktober 2004 7,1 20 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Hoofdstuk 1 1 Economie gaat

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 4563 woorden 25 juli 2008 6 2 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 De Klant 1.1 Het marktaandeel het marktaandeel van een

Nadere informatie

7,1. Samenvatting door een scholier 818 woorden 19 september keer beoordeeld. MODULE 1: HOOFDSTUK 1 Waarover gaat economie?

7,1. Samenvatting door een scholier 818 woorden 19 september keer beoordeeld. MODULE 1: HOOFDSTUK 1 Waarover gaat economie? Samenvatting door een scholier 818 woorden 19 september 2004 7,1 10 keer beoordeeld Vak Economie MODULE 1: HOOFDSTUK 1 Waarover gaat economie? Economie gaat over de behoeften (de wensen) van mensen. Behoeften

Nadere informatie

Vijf oefenopgaven bij de voorbereiding op toets 1, h5 ec12. 1 van 5

Vijf oefenopgaven bij de voorbereiding op toets 1, h5 ec12. 1 van 5 ijf oefenopgaven bij de voorbereiding op toets 1, h5 ec12. 1 van 5 Opgave 1 Gegevens: q a = 0,6p ; q a : aanbod tarwe van boeren in de EU q v = -0,1p + 40; q v : vraag naar tarwe binnen de EU (q: hoeveelheid

Nadere informatie

UIT deel 2 elasticiteiten. H2 elasticiteiten. H2.1 drie kenmerken van elasticiteiten (verbanden)

UIT deel 2 elasticiteiten. H2 elasticiteiten. H2.1 drie kenmerken van elasticiteiten (verbanden) H2 elasticiteiten H2.1 drie kenmerken van elasticiteiten (verbanden) Uitleg elasticiteiten. Elasticiteiten geven het verband weer tussen een prijsverandering van een goed of een dienst en de mate waarin

Nadere informatie

De (prijs)vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid.

De (prijs)vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid. Samenvatting door een scholier 2072 woorden 16 januari 2003 7,7 108 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans 6.1.1: Het behoeftepatroon Er zijn een aantal factoren die het behoeftepatroon beïnvloeden:

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 2397 woorden 9 januari 2011 5,1 1 keer beoordeeld Vak Economie 1.1 Het marktaandeel Het marktaandeel van een merk geeft aan wat

Nadere informatie

1 De bepaling van de optimale productiegrootte

1 De bepaling van de optimale productiegrootte 1 De bepaling van de optimale productiegrootte Voor wat zorgen de bedrijven en welk probleem treed zich op? De bedrijven zorgen voor het produceren van goederen en diensten. Er treed een keuzeprobleem

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument & Producent

Samenvatting Economie Consument & Producent Samenvatting Economie Consument & Producent Samenvatting door een scholier 1097 woorden 3 april 2003 7,7 84 keer beoordeeld Vak Economie CONSUMENT & PRODUCENT Hoofdstuk 1 de klant Marktaandeel afzet eigen

Nadere informatie

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3

LESBRIEF VERVOER. havo 4 blok 3 LESBRIEF VERVOER havo 4 blok 3 Inhoud Met de taxi of met de fiets (kosten, opbrengsten, winst, mo, mk) Verzekeren tegen risico (verzekeren) De lucht in (vraag, aanbod, surplus) Het beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

5,5. Samenvatting door een scholier 2992 woorden 20 oktober keer beoordeeld

5,5. Samenvatting door een scholier 2992 woorden 20 oktober keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2992 woorden 20 oktober 2015 5,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Opbrengst, totale kosten en winst De opbrengst of omzet wordt uitgedrukt in geld (euro s) en

Nadere informatie

PW EXTRA: Remediëringstaak

PW EXTRA: Remediëringstaak Naam: Nummer: Klas: 5 ECMT-ECWI PW EXTR: Remediëringstaak Lkr.: R. De Wever Herfstvakantie 2016 1. Herstudeer eerst de leerstof economie van Thema 1. 2. Hermaak schriftelijk een selectie van de klassikaal

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 Samenvatting door S. 946 woorden 2 april 2017 8,1 1 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 De vraag naar producten Kernbegrippen 1) Individuele vraaglijn 2) Betalingsbereidheid

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 3455 woorden 13 februari keer beoordeeld. Onderdeel 2: Markten. Hoofdstuk 3: Hoe werken markten?

Samenvatting door een scholier 3455 woorden 13 februari keer beoordeeld. Onderdeel 2: Markten. Hoofdstuk 3: Hoe werken markten? Samenvatting door een scholier 3455 woorden 13 februari 2012 5 13 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Onderdeel 2: Markten Hoofdstuk 3: Hoe werken markten? 3.1 Markten Marktmechanisme: Vragers

Nadere informatie

Kruislingse prijselasticiteit Complementair aanvullend (negatief) Substituut vervangend (positief)

Kruislingse prijselasticiteit Complementair aanvullend (negatief) Substituut vervangend (positief) Prijs Ev = %Δq / %Δ Ev = Geen reactie volkomen rijsinelastisch Ev tussen en -1 Een beetje inelastisch (rimaire, normale goederen) Ev onder de -1 Veel elastisch (luxe goed) Toeassing inelastisch P stijgt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Vraag en aanbod

Hoofdstuk 1: Vraag en aanbod Hoofdstuk 1: Vraag en aanbod 1. Voorbeeld We bevinden ons op een markt van groenten en fruit (aardbeien, sla, bloemkolen, champignons, asperges, tomaten, ). De prijzen van deze goederen variëren sterk

Nadere informatie

Domein D markt. Opgaven. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Domein D markt. Opgaven. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Domein D markt monopolie enzo Zie steeds de eenvoud!! Opgaven vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Bij welke afzet geldt dat de MO-lijn de MK-lijn snijdt? 2. Teken een stippellijn naar de prijslijn van

Nadere informatie

Economie Module 2 & Module 3 H1

Economie Module 2 & Module 3 H1 Economie Module 2 & Module 3 H1 Module 2 1.1 De individuele vraag Individuele vraaglijn kent een dalend verloop: als de prijs daalt, stijgt als gevolg daarvan de gevraagde hoeveelheid. Men wil voor 1 appel

Nadere informatie

KOSTPRIJSVERHOGENDE BELASTINGEN. In de onderstaande getallenvoorbeelden gaan we uit van de aanbodfunctie: Qa = 60P

KOSTPRIJSVERHOGENDE BELASTINGEN. In de onderstaande getallenvoorbeelden gaan we uit van de aanbodfunctie: Qa = 60P pdf06 KOSTPRIJSVERHOGENDE BELASTINGEN In de onderstaande getallenvoorbeelden gaan we uit van de aanbodfunctie:. Door aan producenten opgelegde belastingen (bijvoorbeeld accijnzen, invoerrechten, milieuheffingen

Nadere informatie

Een keuze maken uit het grote aanbod van consumptiegoederen is steeds moeilijker.

Een keuze maken uit het grote aanbod van consumptiegoederen is steeds moeilijker. Samenvatting door een scholier 893 woorden 24 december 2003 6,4 43 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Vaardigheden H1 Consumeren Omgangstaal: Iets verbruiken, of soms iets gebruiken Economie: Het

Nadere informatie

Domein D: markt. 1) Nee, de prijs wordt op de markt bepaald door het geheel van vraag en aanbod.

Domein D: markt. 1) Nee, de prijs wordt op de markt bepaald door het geheel van vraag en aanbod. 1) Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 2) Noem 2 voorbeelden van vaste (=constante) kosten. 3) Geef de omschrijving van marginale kosten. 4) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 5) Hoe

Nadere informatie

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Domein D markt monopolie enzo Zie steeds de eenvoud!! UITWERKINGEN havo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Bij welke afzet geldt dat de MO-lijn de MK-lijn snijdt? q= 6 2. Teken een stippellijn naar de prijslijn

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen Thema 1: Perfect competitieve markten

Herhalingsoefeningen Thema 1: Perfect competitieve markten Herhalingsoefeningen Thema 1: Perfect competitieve markten Oefening 1: De overheid treedt onder druk van milieugroepen op tegen vervuilende ondernemingen en legt de ondernemingen een belasting per eenheid

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en producent

Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting Economie Consument en producent Samenvatting door een scholier 2499 woorden 17 mei 2004 6,6 64 keer beoordeeld Vak Economie CONSUMENT EN PRODUCENT Hoofdstuk 1 De klant Een marktaandeel geeft

Nadere informatie

Domein D: markt (module 3) vwo 4

Domein D: markt (module 3) vwo 4 1. Noem 3 kenmerken van een marktvorm met volkomen concurrentie. 2. Waaraan herken je een markt met volkomen concurrentie? 3. Wat vormt het verschil tussen een abstracte en een concrete markt? 4. Over

Nadere informatie

6,3. Samenvatting door een scholier 2646 woorden 23 juni keer beoordeeld. Economie Lesbrief Vervoer Hoofdstuk 1 t/m 5

6,3. Samenvatting door een scholier 2646 woorden 23 juni keer beoordeeld. Economie Lesbrief Vervoer Hoofdstuk 1 t/m 5 Samenvatting door een scholier 2646 woorden 23 juni 2011 6,3 46 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economie Lesbrief Vervoer Hoofdstuk 1 t/m 5 Hoofdstuk 2 Opbrengst, totale kosten en winst De opbrengst

Nadere informatie

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Domein D markt UITWERKINGEN. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Domein D markt monopolie enzo Zie steeds de eenvoud!! UITWERKINGEN vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Bij welke afzet geldt dat de MO-lijn de MK-lijn snijdt? q= 6 2. Teken een stippellijn naar de prijslijn

Nadere informatie

Domein D markt. Zie steeds de eenvoud!! Grafieken en rekenen Uitwerkingen. Frans Etman

Domein D markt. Zie steeds de eenvoud!! Grafieken en rekenen Uitwerkingen. Frans Etman vwo 5 Frans Etman Domein D markt Zie steeds de eenvoud!! Grafieken en rekenen Uitwerkingen Opgave 1 1. Bereken het consumentensurplus en het producentensurplus. Consumentensurplus 3*3000*0,5= 4500 euro

Nadere informatie

Katern 2 Markten en welvaart

Katern 2 Markten en welvaart Katern 2 Markten en welvaart Begrippen budgetlijn = deze lijn geeft de verschillende mogelijkheden van geld uitgeven voor een consument weer ceteris paribus vraaglijn = het verband tussen de prijs en de

Nadere informatie

2. wat nog belangrijker is welke wensen je bovenaan je lijstje zet. Je moet je wensen op volgorde zetten: wat het meest belangrijk is bovenaan.

2. wat nog belangrijker is welke wensen je bovenaan je lijstje zet. Je moet je wensen op volgorde zetten: wat het meest belangrijk is bovenaan. Samenvatting door Romy 2193 woorden 8 december 2015 7 10 keer beoordeeld Vak Economie 2.1 In ons dagelijks leven maken wij voortdurend keuzes omdat we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen doen of ons

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Vraag en aanbod

Hoofdstuk 1: Vraag en aanbod Hoofdstuk 1: Vraag en aanbod 1. Voorbeeld We bevinden ons op een markt van groenten en fruit (aardbeien, sla, bloemkolen, champignons, asperges, tomaten, ). De prijzen van deze goederen variëren sterk

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door een scholier 1521 woorden 2 oktober 2003 7, keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Economie Module 1 Hoofdstuk 1 Par. 1.1 Behoeften:

Nadere informatie

Domein D: markt. 1) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 2) Groepeer de micro-economische productiefactoren bij de macroeconomische

Domein D: markt. 1) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 2) Groepeer de micro-economische productiefactoren bij de macroeconomische 1) Noem de 4 (macro-economische) productiefactoren. 2) Groepeer de micro-economische productiefactoren bij de macroeconomische productiefactoren. 3) Hoe ontwikkelt de gemiddelde arbeidsproductiviteit als

Nadere informatie

Domein D: Concept markt. Havo 5 Module 2 en 3

Domein D: Concept markt. Havo 5 Module 2 en 3 Domein D: Concept markt Havo 5 Module 2 en 3 Domein D: Concept markt Winst = omzet kosten TW = TO TK TO = 2000 TK = 1500 TW = 500 Omzet per product = gemiddelde omzet = prijs = GO TO = 2000 Als afzet is

Nadere informatie

Extra opgaven hoofdstuk 15

Extra opgaven hoofdstuk 15 Extra opgaven hoofdstuk 15 Opgave 1 Veronderstel dat de oliemarkt wordt beschreven door het onderstaande model (1) q v = 20 p + 16.000 p prijs per vat olie in euro s (2) q a = 20 p q v, q a aangeboden,

Nadere informatie

UIT elasticiteiten

UIT elasticiteiten Wat is een elasticiteit. Een elasticiteit is niets anders dan een verband tussen twee variabelen (grootheden of factoren). Omdat economen erg geïnteresseerd zijn in het effect van de prijs op de hoogte

Nadere informatie

HT1: Vraag en aanbod - marktevenwicht

HT1: Vraag en aanbod - marktevenwicht Naam: Nummer: HT: Vraag en aanbod - marktevenwicht Klas: 5 ECMT Lkr.: R. De Wever 20 september 202 20 Vraag : (2 ptn) ACTUA: Apple. Wie is de huidige CEO? Tim Cook. 2. Waarom kwam Apple afgelopen week

Nadere informatie

Domein Markt. Zie steeds de eenvoud!! uitwerking totale winst. Frans Etman

Domein Markt. Zie steeds de eenvoud!! uitwerking totale winst. Frans Etman Domein Markt Zie steeds de eenvoud!! uitwerking totale winst havo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Lees in de grafiek af hoe hoog de totale omzet (TO) en de totale kosten (TK) is bij een afzet van 3 producten,

Nadere informatie

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet.

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. AANVULLENDE SPECIFIEKE TIPS ECONOMIE VWO 2007 1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. : Leg uit dat loonmatiging in een open economie kan leiden tot

Nadere informatie

Samenvatting Economie Micro-economie

Samenvatting Economie Micro-economie Samenvatting Economie Micro-economie Samenvatting door een scholier 3691 woorden 31 mei 2011 8,2 37 keer beoordeeld Vak Economie Micro-economie HOOFDSTUK 2 HET DICTAAT VAN DE MARKT (VOLKOMEN CONCURRENTIE)

Nadere informatie

samenvatting micro economie. Onderdeel perfect werkende markt

samenvatting micro economie. Onderdeel perfect werkende markt samenvatting micro economie. Onderdeel perfect werkende markt De perfect werkende markt is een model dat beschrijft hoe markten het meest optimaal zouden functioneren. Bij het bestuderen van echte markten

Nadere informatie

H1: De klant. 5,8. Samenvatting door een scholier 6276 woorden 5 augustus keer beoordeeld. 1.1 Marktaandeel.

H1: De klant. 5,8. Samenvatting door een scholier 6276 woorden 5 augustus keer beoordeeld. 1.1 Marktaandeel. Samenvatting door een scholier 6276 woorden 5 augustus 2010 5,8 4 keer beoordeeld Vak Economie H1: De klant. 1.1 Marktaandeel. Het marktaandeel van een merk geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent

Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting Economie Lesbrief Consument en Producent Samenvatting door een scholier 6084 woorden 1 januari 2008 8 7 keer beoordeeld Vak Economie Economie Consument en Producent Samenvattingen: Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Economie Vraag en Aanbod

Samenvatting Economie Vraag en Aanbod Samenvatting Economie Vraag en Aanbod Samenvatting door Y. 1883 woorden 5 juli 2017 8,1 10 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 1 Concrete markt-->vragers en aanbieders komen op bepaalde

Nadere informatie

Samenvatting Economie Vraag en aanbod hoofdstukken 3, 4 & 5

Samenvatting Economie Vraag en aanbod hoofdstukken 3, 4 & 5 Samenvatting Economie Vraag en aanbod hoofdstukken 3, 4 & 5 Samenvatting door een scholier 2679 woorden 14 juni 2011 7,4 5 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 3. De producent: prijzen, kosten en aanbod

Nadere informatie

Dit is het overzicht van de studiestof van het vak Grondslagen Micro-Economie. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur.

Dit is het overzicht van de studiestof van het vak Grondslagen Micro-Economie. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof van het vak Grondslagen Micro-Economie. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van

Nadere informatie

Toegepast Rekenen Opdrachten:

Toegepast Rekenen Opdrachten: Toegepast Rekenen Opdrachten: Hfst 1: Rekenen Opdr. 1: a. 66 : 3 = c. -66 : (-3) = e. 12 - (+5) = b. 66 : (-3) = d. -12 + 5 = f. -12 (-5) = De omzet van een laptopwinkel is 15.000,-. De verkoopprijs per

Nadere informatie

Markt. Kenmerken van marktvormen:

Markt. Kenmerken van marktvormen: 1 1 1 Markt 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 hoeveelheid 1 3 5 7 9 Qv Qa nieuw Qa Qv nieuw p Kenmerken van marktvormen: Volkomen concurrentie: Veel aanbieders Homogeen product(mais) Vrije toetreding Alle kennis van

Nadere informatie

Betalingsbereidheid: hoeveel een consument bereidt is om voor een product te betalen.

Betalingsbereidheid: hoeveel een consument bereidt is om voor een product te betalen. Samenvatting door A. 1304 woorden 7 februari 2017 7,6 23 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Samenvatting vraag & aanbod Hoofdstuk 1 Concrete markt: vragers en aanbieders komen op bepaalde tijden

Nadere informatie

1.1 t/m 1.4 Ondernemen het combineren van productiefactoren; arbeid kapitaal en natuur.

1.1 t/m 1.4 Ondernemen het combineren van productiefactoren; arbeid kapitaal en natuur. Samenvatting door een scholier 1547 woorden 16 april 2007 5,2 6 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Samenvatting economie Module 2. Hoofdstuk 1 1.1 t/m 1.4 Ondernemen het combineren

Nadere informatie

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19, Is de klant koning?

Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19, Is de klant koning? Samenvatting Economie Thema 4, Hoofdstuk 17, 18 en 19, Is de klant koning? Samenvatting door een scholier 3242 woorden 12 februari 2008 5,8 12 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode EC Thema 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

8, Het marktaandeel. 1.2 De vraag naar consumenten. Samenvatting door een scholier 3973 woorden 1 april keer beoordeeld

8, Het marktaandeel. 1.2 De vraag naar consumenten. Samenvatting door een scholier 3973 woorden 1 april keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 3973 woorden 1 april 2002 8,6 207 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 De klant 1.1 Het marktaandeel Het marktaandeel van een merk geeft aan wat de verhouding is tussen

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

Remediëringstaak: Vraag en aanbod

Remediëringstaak: Vraag en aanbod Remediëringstaak: Vraag en aanbod Oefening 1: a. Stijging olieprijs blijft beperkt. Je moet een grafiek tekenen waarin je je aanbod naar links laat verschuiven (aanbod daalt) (wegens pijpleidingen die

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat produceert een onderneming?

Hoofdstuk 2: Wat produceert een onderneming? Hoofdstuk 2: Wat produceert een onderneming? 2.1. Wat je produceert moet je kunnen verkopen. Zie boek: p. 22 25 (+ nota s) Senseo en stadstweewieler van BMW 2.2./2.3./2.4. Vraag en aanbod 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Concrete markt: vragers, aanbieders, product op een bepaalde plaats.

Concrete markt: vragers, aanbieders, product op een bepaalde plaats. Concrete markt: vragers, aanbieders, roduct o een beaalde laats. Abstracte markt: vraag en aanbod bealen de rijs (denkmodel) Volkomen concurrentie Kenmerken: Veel aanbieders Homogeen goed Transarante markt

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april keer beoordeeld. Economie samenvatting hoofdstuk 8

Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april keer beoordeeld. Economie samenvatting hoofdstuk 8 Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april 2016 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economie samenvatting hoofdstuk 8 Een markt is een plaats waar vragers en aanbieders elkaar treffen.

Nadere informatie

Oefeningen: Soorten marktvormen + Vraag en Aanbod + Marktevenwicht bij volkomen concurrentie

Oefeningen: Soorten marktvormen + Vraag en Aanbod + Marktevenwicht bij volkomen concurrentie Oefeningen: Soorten marktvormen + Vraag en Aanbod + Marktevenwicht bij volkomen concurrentie Oefening 1: Geef grafisch weer welke wijziging de vraag- en/of aanbodcurve zal ondergaan in volgende gevallen

Nadere informatie

Inleiding tot de economie (HIR(b)) VERBETERING Test 14 november 2008 1

Inleiding tot de economie (HIR(b)) VERBETERING Test 14 november 2008 1 Inleiding tot de economie (HIR(b)) VERBETERING Test 14 november 2008 1 Vraag 1 (H1-14) Een schoenmaker heeft een paar schoenen gerepareerd en de klant betaalt voor deze reparatie 16 euro. De schoenmaker

Nadere informatie

geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet van een merk (Coca Cola) en de totale afzet van een productvorm (cola)

geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet van een merk (Coca Cola) en de totale afzet van een productvorm (cola) Lesbrief Consument en Producent Hoofdstuk 1 De klant Marktaandeel van een merk: geeft aan wat de verhouding is tussen de afzet van een merk (Coca Cola) en de totale afzet van een productvorm (cola) Afzet

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5: Produceren voor de markt

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5: Produceren voor de markt Ondernemingsvormen Samenvatting Economie Hoofdstuk 5: Produceren voor de markt De eenmanszaak = een onderneming met één eigenaar. De vennootschap onder firma (VOF) = een onderneming waarbij enkele mensen

Nadere informatie

Oefeningen vraag en aanbod

Oefeningen vraag en aanbod Oefeningen vraag en aanbod Oefening 1: Geef grafisch weer welke wijziging de vraag- en/of aanbodcurve zal ondergaan in volgende gevallen (telkens ceteris paribus). a. De productiviteit van een groot aantal

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Antwoorden webquest asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie