DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER"

Transcriptie

1 DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI- EN TRANSGENDERWETGEVING

2 INHOUD ALGEMEEN GEHUWDE PAREN ONGEHUWDE PAREN OVERGANGSRECHT (CLANDESTIENE MEEMOEDERS) FAMILIENAAM TOEKOMST

3 ALGEMEEN

4 ALGEMEEN DE WET IS VAN TOEPASSING VANAF DE EERSTE DAG VAN DE ZESDE MAAND NA DIE WAARIN ZE IS BEKENDGEMAAKT IN HET BELGISCH STAATSBLAD DE WET HEEFT EEN RUIM TOEPASSINGSGEBIED - GEHUWDEN, SAMENWONENDEN - MBV, ZELFINSEMINATIE - KINDEREN GEBOREN VOOR/NA INWERKINGTREDING DE WET IS VAN TOEPASSING OP (TRANS)VROUWEN, MAAR NIET OP (TRANS)MANNEN

5 ALGEMEEN DE WET IN GROTE LIJNEN - INDIEN GEHUWD : VERMOEDEN VAN MEEMOEDER- SCHAP - INDIEN NIET GEHUWD (OF INDIEN GEHUWD EN KIND GEBOREN VOOR INWERKINGTREDING WET) : ERKENNING - ONDERZOEK NAAR HET MEEMOEDERSCHAP

6 ALGEMEEN INDIEN EEN BEROEP WORDT GEDAAN OP MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING, MOET JE REKENING HOUDEN MET DE BEPALINGEN UIT DE MBV-WET DE OVEREENKOMST MET HET FERTILITEITSCENTRUM WORDT ONDERTEKEND DOOR BEIDE WENSOUDERS + WIJZIGINGEN WORDEN ONDERTEKEND DOOR BEIDE WENSOUDERS DE AFSTAMMINGSREGELS SPELEN IN HET VOORDEEL VAN DE WENSOUDERS + GEEN AFSTAMMINGSVORDERING MOGELIJK DOOR OF TEGEN DE BEKENDE DONOR

7 ALGEMEEN DE AANGIFTE VAN DE GEBOORTE KAN GEBEUREN DOOR DE MOEDER EN/OF DE MEEMOEDER BINNEN 15 D. NA DE GEBOORTE BIJ DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE GEBOORTEPLAATS MEEBRENGEN : - EEN GEBOORTEATTEST AFGELEVERD DOOR HET ZIEKENHUIS OF DOOR DE VROEDVROUW - EVENTUEEL HET TROUWBOEKJE, HUWELIJKSBEWIJS OF EEN ERKENNINGSAKTE - DE IDENTITEITSKAART(EN) VAN DE OUDER(S)

8 ALGEMEEN DE AANGIFTE VAN DE GEBOORTE KAN GEBEUREN DOOR DE MOEDER EN/OF DE MEEMOEDER DE MEEMOEDER KAN DE GEBOORTE ALLEEN AANGEVEN INDIEN : - ZE GEHUWD IS MET DE MOEDER (EN HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP VAN TOEPASSING IS) - ZE NIET GEHUWD IS MET DE MOEDER, MAAR HET KIND ERKEND HEEFT VOOR DE GEBOORTE INDIEN ERKENNING DOOR DE MEEMOEDER IN DE GEBOORTE- AKTE, MOETEN BEIDEN OUDERS AANWEZIG ZIJN

9 GEHUWDE PAREN

10 GEHUWDE PAREN ALGEMENE REGEL : VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP HET KIND GEBOREN TIJDENS HET HUWELIJK, OF BINNEN DRIEHONDERD DAGEN NA ONTBINDING OF NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK, HEEFT DE ECHTGENOTE TOT MEEMOEDER INDIEN DE MOEDER EN DE MEEMOEDER SCHEIDEN VOOR DE GEBOORTE, KAN DE MEEMOEDER TOCH NOG DE JURIDISCHE MOEDER WORDEN INDIEN DE MEEMOEDER ZOU OVERLIJDEN VOOR DE GEBOORTE, WORDT ZE DE JURIDISCHE MOEDER

11 GEHUWDE PAREN UITZONDERING : VROEGTIJDIG OPEENVOLGEND HUWELIJK HET KIND GEBOREN TIJDENS HET HUWELIJK, OF BINNEN DRIEHONDERD DAGEN NA ONTBINDING OF NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK, HEEFT DE ECHTGENOTE TOT MEEMOEDER IN GEVAL VAN CONFLICT (VROEGTIJDIG OPEENVOLGEND HUWELIJK) : ONTBINDING HUWELIJK NIEUW HUWELIJK GEBOORTE KIND OPLOSSING: 300 DAGEN DE NIEUWE ECHTGENOTE (ECHTGENOOT) WORDT JURIDISCHE MOEDER (VADER) MAAR BETWISTING MOGELIJK, MAAR

12 GEHUWDE PAREN ONTBINDING HUWELIJK MET VROUW NIEUW HUWELIJK MET VROUW GEBOORTE KIND 300 DAGEN HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP KAN WORDEN BETWIST DOOR DE MOEDER, DE MEEMOEDER T.A.V. WIE DE AFSTAMMING VASTSTAAT EN DE VORIGE ECHTGENOOT OF ECHTGENOTE ONTBINDING HUWELIJK MET VROUW NIEUW HUWELIJK MET MAN GEBOORTE KIND 300 DAGEN HET VERMOEDEN VAN VADERSCHAP KAN WORDEN BETWIST DOOR DE MOEDER, DE MAN T.A.V. WIE DE AFSTAMMING VASTSTAAT EN DE VORIGE ECHTGENOOT

13 GEHUWDE PAREN UITZONDERING : IN EEN AANTAL GEVALLEN WORDT HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP UITGESCHAKELD WANNEER HET KIND GEBOREN WORDT NADAT MEN DRIEHONDERD DAGEN FEITELIJK GESCHEIDEN HEEFT GELEEFD O.A. - NA EEN NEERLEGGING VAN EEN VERZOEKSCHRIFT MET HET OOG OP EEN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - IN HET KADER VAN DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN DIE MACHTIGEN OM AFZONDERLIJKE VERBLIJFPLAATS TE BETREKKEN - NA EEN INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER OP VERSCHILLENDE ADRESSEN MAAR MEN KAN, UITERLIJK OP HET TIJDSTIP VAN DE AANGIFTE VAN DE GEBOORTE, VOOR DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VERKLAREN DAT HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP TOCH VAN TOEPASSING IS

14 GEHUWDE PAREN HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP KAN BETWIST WORDEN VOOR DE FAMILIERECHTBANK KORT VOOR DE GEBOORTE KOMT HET TOT EEN BREUK IN DE RELATIE. DE MOEDER WIL NIET DAT DE MEEMOEDER DE TWEEDE JURIDISCHE OUDER WORDT EN BETWIST HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP DE MOEDER HAD EEN AVONTUURTJE TIJDENS DE VAKANTIE, EN WERD ZWANGER ZONDER MEDEWETEN VAN DE MEEMOEDER. DE MEEMOEDER WIL GEEN TWEEDE JURIDISCHE OUDER WORDEN EN BETWIST HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP

15 GEHUWDE PAREN HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP KAN BETWIST WORDEN VOOR DE FAMILIERECHTBANK ENKEL BEPAALDE PERSONEN KUNNEN HET VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP BETWISTEN : - DE MOEDER - HET KIND - DE MEEMOEDER TEN AANZIEN VAN WIE DE AFSTAMMING VASTSTAAT - DE VROUW DIE HET MEEMOEDERSCHAP VAN HET KIND OPEIST - DE MAN DIE HET VADERSCHAP VAN HET KIND OPEIST EN DIT KAN ENKEL GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE : -- BIJVOORBEELD MOEDER : BINNEN EEN JAAR NA DE GEBOORTE - BIJVOORBEELD MEEMOEDER : BINNEN EEN JAAR NA DE ONTDEKKING VAN HET FEIT DAT ZIJ NIET HEEFT TOEGESTEMD IN DE DAAD DIE DE VOORTPLANTING TOT DOEL HAD

16 GEHUWDE PAREN DE BETWISTING WORDT GEGROND VERKLAARD, TENZIJ BEWEZEN WORDT : - DAT DE MEEMOEDER VOORAFGAAND AAN DE VERWEKKING HEEFT INGESTEMD - MET DE KUNSTMATIGE INSEMINATIE OF EEN ANDERE DAAD DIE DE VOORTPLANTING TOT DOEL HAD - EN DE VERWEKKING VAN HET KIND HET GEVOLG KAN ZIJN VAN DE HANDELING WAARIN MEN HEEFT TOEGESTEMD

17 GEHUWDE PAREN IDEM: ER WERD BEROEP GEDAAN OP EEN BEKENDE DONOR EN DIE WIL VADER WORDEN VAN HET KIND MBV-WET IS VAN TOEPASSING MBV-WET IS NIET VAN TOEPASSING

18 GEHUWDE PAREN TIPS - FERTILITEITSCENTRUM : STEEDS SAMEN DE OVEREENKOMST TEKENEN - ZELFINSEMINATIE : ZET VOORAF DUIDELIJK AFSPRAKEN OP PAPIER MET ALLE BETROKKENEN - BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN : - GEHUWD LESBISCH KOPPEL WAARVAN EEN ECHTGENOTE OPTREEDT ALS DRAAGMOEDER - GEHUWD LESBISCH KOPPEL SPREEKT AF MET HOMOKOPPEL VOOR GEDEELD OUDERSCHAP

19 ONGEHUWDE PAREN

20 ONGEHUWDE PAREN ALGEMENE REGEL : ERKENNING DE MEEMOEDER KAN HET KIND ERKENNEN WANNEER? - VOOR DE GEBOORTE (MITS ATTEST VAN VERMOEDELIJKE BEVALLINGSDATUM) - SAMEN MET DE GEBOORTE-AANGIFTE - NA DE GEBOORTE HOE? - BIJ DE BURGERLIJKE STAND - VIA DE NOTARIS OPGELET - VOOR ZOVER ER NOG GEEN TWEEDE JURIDISCHE OUDER IS

21 ONGEHUWDE PAREN WAAROM AL ERKENNEN VOOR DE GEBOORTE? DE MEEMOEDER KAN DE GEBOORTE ALLEEN AANGEVEN INDIEN DE MEEMOEDER OVERLIJDT VOOR DE GEBOORTE, WORDT ZE JURIDISCHE OUDER BIJ DE GEBOORTE. WERD HET KIND NIET ERKEND VOOR HET OVERLIJDEN, DAN MOET DE MOEDER EEN ONDERZOEK NAAR HET MEEMOEDERSCHAP LATEN INSTELLEN (= VAN BELANG VOOR ERFRECHT)

22 ONGEHUWDE PAREN DE MOEDER (EN HET KIND) MOET(EN) TOESTEMMEN IN DE ERKENNING NOG NIET GEBOREN KIND OF MINDERJARIG KIND - INSTEMMING MOEDER - INSTEMMING KIND VANAF 12 JAAR MEERDERJARIG KIND - GEEN INSTEMMING MOEDER - INSTEMMING KIND GEEN BEWIJS VAN MBV VEREIST

23 ONGEHUWDE PAREN WAT INDIEN ER GEEN INSTEMMING IS MET DE ERKENNING EN HET KIND IS MINDERJARIG? STAP 1 : DE MEEMOEDER DAGVAARDT DE MOEDER (EVT. HET KIND) VOOR DE FAMILIERECHTBANK STAP 2 : DE PARTIJEN WORDEN IN RAADKAMER GEHOORD STAP 3 : DE RECHTBANK POOGT DE PARTIJEN TE VERZOENEN STAP 4 : INDIEN GEEN VERZOENING MOGELIJK IS - HET VERZOEK WORDT VERWORPEN INDIEN VASTSTAAT DAT DE MEEMOEDER NIET HEEFT TOEGESTEMD IN DE VERWEKKING OVEREENKOMSTIG DE MBV-WET OF DE VERWEKKING HIERVAN NIET HET GEVOLG KAN ZIJN - BOVENDIEN KAN DE RECHTBANK KAN DE ERKENNING WEIGEREN ALS ZE KENNELIJK STRIJDIG IS MET HET BELANG VAN HET KIND

24 ONGEHUWDE PAREN WAT INDIEN ER GEEN INSTEMMING IS MET DE ERKENNING EN HET KIND IS MEERDERJARIG? HET MEERDERJARIG KIND HEEFT EEN VETORECHT

25 ONGEHUWDE PAREN DE ERKENNING KAN BETWIST WORDEN VOOR DE FAMILIERECHTBANK HET KIND WERD TIJDENS DE ZWANGERSCHAP ERKEND DOOR DE MEEMOEDER. KORT VOOR DE GEBOORTE KOMT HET TOT EEN BREUK IN DE RELATIE. DE MOEDER WIL NIET MEER DAT DE MEEMOEDER DE TWEEDE JURIDISCHE OUDER WORDT KORT VOOR DE GEBOORTE KOMT HET TOT EEN BREUK IN DE RELATIE. DE MOEDER WIL NIET DAT DE MEEMOEDER DE TWEEDE JURIDISCHE OUDER WORDT. NA DE GEBOORTE LAAT ZE HAAR NIEUWE PARTNER HET KIND ERKENNEN

26 ONGEHUWDE PAREN DE ERKENNING KAN BETWIST WORDEN VOOR DE FAMILIERECHTBANK ENKEL BEPAALDE PERSONEN KUNNEN DE ERKENNING BETWISTEN : - DE MOEDER - HET KIND - DE MEEMOEDER DIE HET KIND ERKEND HEEFT - DE VROUW DIE HET MEEMOEDERSCHAP VAN HET KIND OPEIST - DE MAN DIE HET VADERSCHAP VAN HET KIND OPEIST EN DIT KAN ENKEL GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE : BIJVOORBEELD MOEDER EN MEEMOEDER : BINNEN EEN JAAR NA DE ONTDEKKING DAT HET KIND NIET HET GEVOLG KAN ZIJN VAN DE MBV WAARIN WERD TOEGESTEMD

27 ONGEHUWDE PAREN DE ERKENNING KAN SOMS NIET BETWIST WORDEN GEWONE ERKENNING : DE ERKENNER EN DIEGENEN DIE TOESTEMDEN IN DE ERKENNING (MOEDER EN/OF KIND) KUNNEN DE ERKENNING SLECHTS BETWISTEN INDIEN ER AAN HUN TOESTEMMING EEN GEBREK KLEEFDE ERKENNING VIA PROCEDURE VOOR DE FAMILIERECHTBANK : DE ERKENNING KAN NIET WORDEN BETWIST DOOR DIEGENEN DIE PARTIJ WAREN BIJ DE BESLISSING

28 ONGEHUWDE PAREN DE ERKENNING KAN BETWIST WORDEN VOOR DE FAMILIERECHTBANK DE ERKENNING WORDT TENIETGEDAAN INDIEN DOOR ALLE WETTELIJKE MIDDELEN IS BEWEZEN DAT DE BETROKKENE NIET HEEFT TOEGESTEMD IN DE VERWEKKING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 6 JULI 2007 BETREFFENDE DE MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING OF DE VERWEKKING HIERVAN NIET HET GEVOLG KAN ZIJN DE VORDERING TOT BEWISTING INGESTELD DOOR DE VROUW DIE HET MEEMOEDERSCHAP OPEIST IS MAAR GEGROND INDIEN BEWEZEN WORDT DAT ZE OVEREENKOMSTIG DE MBV-WET HEEFT TOEGESTEMD TOT MBV EN HET KIND HIERVAN HET GEVOLG KAN ZIJN. DE BESLISSING WELKE DIE VORDERING TOT BETWISTING INWILLIGT, BRENGT VAN RECHTSWEGE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMINGSBAND VAN DE VERZOEKER MET ZICH

29 ONGEHUWDE PAREN ER WERD BEROEP GEDAAN OP EEN BEKENDE DONOR EN DIE WIL VADER WORDEN VAN HET KIND. DE MOEDER GAAT HIER NIET MEE AKKOORD MBV-WET IS VAN TOEPASSING DE DONOR KAN DE ERKENNING NIET AFDWINGEN VIA DE FAMILIERECHTBANK MBV-WET IS NIET VAN TOEPASSING BEWISTING ERKENNING MEEMOEDER -> BEWIJS TOESTEMMING MBV-WET? PROCEDURE VOOR FAMILIERECHTBANK VOOR ERKENNING DOOR DONOR -> RECHTER BESLIST IN HET BELANG VAN HET KIND

30 ONGEHUWDE PAREN ER WERD BEROEP GEDAAN OP EEN BEKENDE DONOR EN DIE WIL VADER WORDEN VAN HET KIND. DE MOEDER GAAT HIER WEL MEE AKKOORD MBV-WET IS VAN TOEPASSING DE MOEDER KAN AKKOORD GAAN MET DE ERKENNING DOOR DE DONOR MBV-WET IS NIET VAN TOEPASSING DE MOEDER KAN AKKOORD GAAN MET DE ERKENNING DOOR DE DONOR DE MEEMOEDER KAN DE ERKENNING NIET BETWISTEN

31 ONGEHUWDE PAREN TIPS - FERTILITEITSCENTRUM : STEEDS SAMEN DE OVEREENKOMST TEKENEN - ZELFINSEMINATIE : ZET VOORAF DUIDELIJK AFSPRAKEN OP PAPIER MET ALLE BETROKKENEN - BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN : - BEKENDE DONOR

32 ONGEHUWDE PAREN WAT ALS DE MEEMOEDER HET KIND NIET WIL ERKENNEN? ONDERZOEK NAAR HET MEEMOEDERSCHAP DE MOEDER MOET BEWIJZEN DAT DE MEEMOEDER HEEFT TOEGESTEMD TOT MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 MBV-WET EN DE VERWEKKING VAN HET KIND HIERVAN HET GEVOLG KAN ZIJN OPLETTEN BIJ ZELFINSEMINATIE : ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP VAN DE DONOR (VIA BEWIJS GENETISCH VADERSCHAP)

33 OVERGANGSRECHT

34 OVERGANGSRECHT DE WET TREEDT IN WERKING OP DE EERSTE DAG VAN DE ZESDE MAAND NA DIE WAARIN ZE IS BEKENDGEMAAKT IN HET BELGISCH STAATSBLAD VANAF DAN IS DE ERKENNING MOGELIJK VOOR KINDEREN GEBOREN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET, VOOR ZOVER ER TUSSEN DE PERSOON DIE HET KIND WENST TE ERKENNEN EN HET KIND NOG GEEN AFSTAMMINGSBAND IS ONTSTAAN VIA ADOPTIE DUS NIET : - VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP - ONDERZOEK NAAR HET MEEMOEDERSCHAP

35 CLANDESTIENE MEEMOEDERS HET KIND HEEFT TWEE JURIDISCHE OUDERS : - EEN ANDERE VROUW ADOPTEERDE HET KIND D.M.V. STIEFOUDER- OF PARTNERADOPTIE - EEN MAN ERKENDE HET KIND NEE JA

36 CLANDESTIENE MEEMOEDERS HET KIND IS MEERDERJARIG EN STEMT TOE IN DE ERKENNING : JA NEE

37 CLANDESTIENE MEEMOEDERS HET KIND IS MINDERJARIG EN DE MOEDER (+ KIND VANAF 12 JAAR) STEMT (STEMMEN)TOE IN DE ERKENNING : JA NEE DE ERKENNING IS AAN GEEN ENKELE TERMIJN ONDERWORPEN

38 CLANDESTIENE MEEMOEDERS HET KIND IS MINDERJARIG EN DE MOEDER (+ KIND VANAF 12 JAAR) STEMT (STEMMEN) NIET TOE IN DE ERKENNING : - MEEMOEDER TEKENT VERHAAL AAN BIJ FAMILIERECHTBANK - DE FAMILIERECHTBANK TRACHT BEIDE PARTIJEN TE VERZOENEN

39 CLANDESTIENE MEEMOEDERS HET KIND IS MINDERJARIG EN DE MOEDER (+ KIND VANAF 12 JAAR) STEMT (STEMMEN) NIET TOE IN DE ERKENNING : - INDIEN GEEN VERZOENING MOGELIJK : - HET VERZOEK WORDT VERWORPEN INDIEN VASTSTAAT DAT DE VERZOEKER NIET HEEFT TOEGESTEMD IN DE VERWEKKING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 6 JULI 2007 BETREFFENDE DE MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING EN DE BESTEMMING VAN DE OVERTALLIGE EMBRYO S EN DE GAMETEN OF DE VERWEKKING HIERVAN NIET HET GEVOLG KAN ZIJN - ZONIET OORDEELT DE RECHTER IN HET BELANG VAN HET KIND

40 FAMILIENAAM

41 DE FAMILIENAAM VAN HET KIND ALGEMENE REGEL OP HET OGENBLIK VAN DE AANGIFTE VAN DE GEBOORTE KIEZEN DE MOEDER EN DE MEEMOEDER : - DE NAAM VAN EEN VAN HEN - OFWEL EEN VAN DE NAMEN VAN ELK VAN HEN IN DE VOLGORDE DIE ZIJ BEPALEN DE GEKOZEN NAAM GELDT OOK VOOR DE ANDERE KINDEREN WIER AFSTAMMING LATER KOMT VAST TE STAAN

42 DE FAMILIENAAM VAN HET KIND ALGEMENE REGEL INDIEN DE MEEMOEDER HET KIND PAS ERKENT NA DE AANGIFTE VAN DE GEBOORTE : - HET KIND KRIJGT DE NAAM VAN DE MOEDER BIJ DE AANGIFTE VAN DE GEBOORTE - BIJ DE ERKENNING BLIJFT DE NAAM VAN HET KIND ONVERANDERD TENZIJ BEIDE OUDERS IN EEN DOOR DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND OPGEMAAKTE AKTE VERKLAREN DAT HET KIND DE NAAM VAN DE MEEMOEDER ZAL DRAGEN

43 DE FAMILIENAAM VAN HET KIND OVERGANGSMAATREGEL BINNEN TWAALF MAANDEN NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET BETREFFENDE DE FAMILIENAAM : - GEMEENSCHAPPELIJK VERKLARING BIJ AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND - TEN GUNSTE VAN GEMEENSCHAPPELIJKE MINDERJARIGE KINDEREN - VOOR ZOVER ER GEEN GEMEENSCHAPPELIJK MEERDERJARIGE KINDEREN ZIJN - OM DUBBELE NAAM TE GEVEN AAN ALLE GEMEENSCHAPPELIJKE MINDERJARIGE KINDEREN

44 TOEKOMST

45 WAT KAN? MBV-WET BURGERLIJK HUWELIJK ADOPTIE WET TRANS- SEKSUALITEIT GEBOORTE- VERLOF AUTOMATISCH OUDERSCHAP MEEMOEDERS GENDER- EXPRESSIE EN GENDER- IDENTITEIT

46 WAT KAN?

47 WAT WILLEN WE NOG? DRAAGMOEDERSCHAP SOCIAAL OUDERSCHAP MEERVOUDIGE AFSTAMMING

48 WAT ELDERS KAN? LESBISCHE PAREN COURT OF APPEAL ONTARIO (2007): The Three-Parent Case: Family Law in the New Millennium Therefore, the Court of Appeal allowed the appeal, issuing a declaration that the non-biological mother was a legal parent, with the result that this child now has two legal mothers and one legal father. This marks the first time in Canadian history that a child has had more than two parents under law.

49 EINDE BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft Toelichting Dames en Heren, Ingediend door Sonja Becq Steeds meer kinderen worden opgevoed

Nadere informatie

Meemoederschap, afstamming en naam

Meemoederschap, afstamming en naam Meemoederschap, afstamming en naam Maurice Goffart maurice.goffart@stad.antwerpen.be maurice@vlavabbs.be 03 338 98 51 0474 96 98 79 www.vlavabbs.be/meemoeder Afstamming van de meemoeder Aanpassingen burgerlijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader Naam van een kind Regels voor juni 04 - oud artikel 335 burgerlijk wetboek Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk /

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nadere informatie

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Machteld Vonk Inleiding Eindelijk is het zover: de regering is gekomen met een conceptwetsvoorstel om het ouderschap van lesbische paren te regelen.

Nadere informatie

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte?

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte? De geboorteaangifte Wie doet de aangifte? Beste ouder De stad Antwerpen wenst u van harte proficiat met de geboorte van uw kindje. Het is belangrijk dat u de geboorte van deze nieuwe wereldburger op de

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5

HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5 INHOUD Voorwoord xix DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING PATRICK SENAEVE 1 HOOFDSTUK I. SITUERING 3 HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5 1. Titularissen 5 2.

Nadere informatie

DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING

DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING INHOUD Voorwoord.............................................. xix DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING Patrick Senaeve....................................... 1 HOOFDSTUK I. SITUERING..............................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T Rolnummer 4836 Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

II. BURGERLIJK RECHT

II. BURGERLIJK RECHT II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek Wet 21 maart 1804 p. 111 112 II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek p. 92 Wet 21 maart 1804 Art. 57 volledig vervangen Art. 57. }1 [De akte van geboorte vermeldt:

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de adoptie Nr. 8 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 21 oktober 1996 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 772 Wet van 24 december 1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 153 Wet van 14 maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk?

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk? Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? A.J.M. Nuytinck Published

Nadere informatie

HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP?

HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP? RoSa. Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP? Inleiding Sylvia Sroka Door de wet van 13 februari 2003 1 werd het

Nadere informatie

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF Gerd Verschelden..................................... 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rolnummer 4957. Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4957. Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4957 Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 675 Regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet conflictenrecht afstamming) Nr.

Nadere informatie

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Handleiding Cipers iseries Workarounds per 1 april 2014 Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Versie Status Datum Omschrijving 1.0 Definitief 28 maart 2014 Eerste versie 1.1 Definitief 16 mei

Nadere informatie

Ouderschap, gezag en scheiding

Ouderschap, gezag en scheiding Ouderschap, gezag en scheiding mr. Paulien Boerkamp met dank aan: mr. Lydia Janssen 2 en 12 maart 2015 Programma Twee soorten juridische banden met kind: 1. Ouderschap (= familie) 2. Gezag (= zeggenschap)

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

Overzicht van roze ouderschapsvormen Gezag en juridisch ouderschap

Overzicht van roze ouderschapsvormen Gezag en juridisch ouderschap Versie 1.4, 20 juni 2015 Overzicht van roze ouderschapsvormen ezag en juridisch ouderschap uni 2015 Dit werk valt onder een Crea>ve Commons Naamsvermelding- NietCommercieel- elijkdelen 4.0 Interna>onaal-

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014.

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014. Omzendbrief van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het ontstaan van het moederschap van rechtswege van en de mogelijkheid van erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder MEMORIE VAN

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

Juridische gids. over ouderschap voor holebi s en transgenders

Juridische gids. over ouderschap voor holebi s en transgenders Juridische gids over ouderschap voor holebi s en transgenders Voorwoord Huisje, boompje, beestje Verliefd, verloofd, getrouwd en dan een kind: het traditionele verhaal is de droom van velen. In de praktijk

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2012/162 Rechtbank 's-gravenhage 18 januari 2012, 391535/FA RK 11-2699; LJN BV2597. ( mr. De Wit mr. Nijman mr.

» Samenvatting. JPF 2012/162 Rechtbank 's-gravenhage 18 januari 2012, 391535/FA RK 11-2699; LJN BV2597. ( mr. De Wit mr. Nijman mr. JPF 2012/162 Rechtbank 's-gravenhage 18 januari 2012, 391535/FA RK 11-2699; LJN BV2597. ( mr. De Wit mr. Nijman mr. Meijer ) [Verzoeker 1] en [verzoeker 2] te s-gravenhage, hierna verzoekers, dan wel [verzoeker

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 13-07-2017 Zaaknummer C/09/520036 / FA RK 16-7841 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

HOMOSEKSUEEL OUDERSCHAP - De juridische aspecten -

HOMOSEKSUEEL OUDERSCHAP - De juridische aspecten - HOMOSEKSUEEL OUDERSCHAP - De juridische aspecten - BROCHURE - 1 - Met dank aan; Brusselsestraat 51 6211 PB Maastricht Tel.: 0031 (0)43-325 96 79 Fax: 0031 (0)43-325 04 31 www.leliveldadvocaten.nl Email:

Nadere informatie

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen Programma: 13.45 u Inloop 14.00 u Opening Catelijne van der Hoeven, stafarts Jeugd en Gezin 14.05 Juridisch

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Juridische gids. over ouderschap voor holebi s en transgenders

Juridische gids. over ouderschap voor holebi s en transgenders Juridische gids over ouderschap voor holebi s en transgenders Voorwoord Huisje, boompje, beestje Verliefd, verloofd, getrouwd en dan een kind: het traditionele verhaal is de droom van velen. In de praktijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002 Klein Verlet Loonwaarborg bij klein verlet Artikel 30 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorziet dat de werknemer het recht heeft om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om: bepaalde

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK Ouders, kinderen & scheiding Mie Jacobs VCOK Deze workschop Juridische bril: ouders, kinderen & scheiding Hulp- en dienstverlening, informatie Conflictueuze scheiding: vaak voorkomende vragen Uw vragen

Nadere informatie

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters )

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK 12-7108; 96507/FA RK 12-71111; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) [Verzoekster] te [adres verzoekster], verzoekster, advocaat: mr. M. Huisman

Nadere informatie

Plaats van de jongere in het Nederlandse recht

Plaats van de jongere in het Nederlandse recht 21 2 Plaats van de jongere in het Nederlandse recht 2.1 Inleiding 23 2.2 Afstamming 23 2.2.1 Geboorte 24 2.2.2 Erkenning 25 2.2.3 Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap 26 2.2.4 Vaderschapsactie

Nadere informatie

Rolnummer 4875. Arrest nr. 144/2010 van 16 december 2010 A R R E S T

Rolnummer 4875. Arrest nr. 144/2010 van 16 december 2010 A R R E S T Rolnummer 4875 Arrest nr. 144/2010 van 16 december 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 329bis, 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 Instantie Datum uitspraak 16-01-2013 Datum publicatie 12-11-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 187067 / FA RK 11-3921 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Dossier Draagmoeder. Beleidsinformatie:

Dossier Draagmoeder. Beleidsinformatie: Dossier Draagmoeder Een draagmoeder is een vrouw die zwanger is voor een ander: de wensouder(s). De draagmoeder staat het kind na de geboorte af aan de wensouders. Niet-commercieel draagmoederschap is

Nadere informatie

Beleidsaanbeveling van het. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. met betrekking tot de uitvoering van het arrest nr.

Beleidsaanbeveling van het. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. met betrekking tot de uitvoering van het arrest nr. Beleidsaanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen met betrekking tot de uitvoering van het arrest nr. 2/2016 van het Grondwettelijk Hof over de naamsoverdracht 1 INHOUD I. Context...

Nadere informatie

Internationale afstamming en draagmoederschap

Internationale afstamming en draagmoederschap Internationale afstamming en draagmoederschap Ian Curry- Sumner 1 en Machteld Vonk 2 1. Inleiding Bij het opstellen van een testament of het afwikkelen van een nalatenschap is het van groot belang om te

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

239. Duomoederschap anno 2014

239. Duomoederschap anno 2014 239. Duoschap anno 2014 Mr. dr. M.J. Vonk Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om via het afstammingsrecht twee juridische s te hebben. Op de geboorteakte staan dan een en een uit wie het kind is geboren.

Nadere informatie

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, vonnis van 15 februari 2011

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, vonnis van 15 februari 2011 Rechtbank van eerste aanleg Brussel, vonnis van 15 februari 2011 Draagmoederschap Erkenning Oekraïense geboorteakte Artikel 27 WIPR Belgische openbare orde Mère porteuse Reconnaissance d un acte de naissance

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 26-01-2011 Datum publicatie 07-02-2011 Zaaknummer 82435 FA RK 10-2820 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Afstamming ongeacht gerichtheid of geslacht 1

Afstamming ongeacht gerichtheid of geslacht 1 Afstamming ongeacht gerichtheid of geslacht 1 door Kees Waaldijk 2 versie 7 januari 2015 verschenen in: Ernee Loeb, Caroline Martens, Nora van Oostrom, Leo Vollebregt (red.), Alle kleuren Jaap! Liber Amicorum

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/245613 / FA RK 16-4085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Meerouderschap- en gezag Regeling ten behoeve van Staatscommissie Herijking ouderschap. 1. Inleiding

Meerouderschap- en gezag Regeling ten behoeve van Staatscommissie Herijking ouderschap. 1. Inleiding Meerouderschap- en gezag Regeling ten behoeve van Staatscommissie Herijking ouderschap 1. Inleiding In april 2014 heeft de ministerraad op voorstel van de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:449

ECLI:NL:RBMNE:2017:449 ECLI:NL:RBMNE:2017:449 Instantie Datum uitspraak 02-02-2017 Datum publicatie 06-02-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/418623 / FA RK 16-4448 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN Algemeenheden Artikel 15 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging (B.S. van 31 december 2013) voorziet de opname

Nadere informatie

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T Rolnummer 2525 Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2012:25290

ECLI:NL:RBSGR:2012:25290 ECLI:NL:RBSGR:2012:25290 Instantie Datum uitspraak 12-11-2012 Datum publicatie 19-11-2013 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 422786 FA RK 12-5036 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2011/33 Gerechtshof 's-gravenhage 1 december 2010, 200.020.898/01; LJN BO7387. ( mr. Van Nievelt mr. Mink mr. Pijls-Olde Scheper )

» Samenvatting. JPF 2011/33 Gerechtshof 's-gravenhage 1 december 2010, 200.020.898/01; LJN BO7387. ( mr. Van Nievelt mr. Mink mr. Pijls-Olde Scheper ) JPF 2011/33 Gerechtshof 's-gravenhage 1 december 2010, 200.020.898/01; LJN BO7387. ( mr. Van Nievelt mr. Mink mr. Pijls-Olde Scheper ) 1. [Appellant 1], hierna te noemen: de vader, en 2. [appellant 2],

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT INHOUD VOORWOORD........................................... xv DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT Frederik Swennen, Sven Eggermont

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven

De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven Protocol School en Scheiding Dit protocol: legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden; beschrijft

Nadere informatie

(ROPA = Reception of Oocytes from Partner)

(ROPA = Reception of Oocytes from Partner) Advies nr. 67 van 12 september 2016 betreffende het ontvangen van eicellen afkomstig van de partner binnen een lesbisch paar met het oog op een invitrofertilisatie (ROPA = Reception of Oocytes from Partner)

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

GS:$ Personen0! &" Familierecht) Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden)

GS:$ Personen0! & Familierecht) Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden) GS:$ Personen0! &" Familierecht Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden LES1:AFSTAMMING(16/02/15! INLEIDING! Familierechtspeeltvanavondgeenstructurerenderolmeer,maareerdereendienenderol. Ditheefttotgevolgdathetrechttotaalandersisdanvroeger,omdatmenmetveelmeer

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T Rolnummer 4725 Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij artikel

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring

Nadere informatie