EnschedeTestPanel over brieven van de gemeente Enschede. Beroep kwijtschelding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EnschedeTestPanel over brieven van de gemeente Enschede. Beroep kwijtschelding"

Transcriptie

1 Factsheet EnschedeTestPanel ver brieven van de gemeente Enschede Onderwerp peiling...he ged schrijven we nze brieven? Datum peiling...nvember 2010 Deelname panelleden geselecteerd van de 768 EnschedeTestPanelleden Inf... neem vr vragen cntact p met I&O Research: f Bijlagen...de 5 berdeelde en herschreven brieven 1 Als u begrijpt wat ik bedel Ik wil brieven versturen die iedereen begrijpt en tch juridisch klppen Het bvenstaande twittert nze wethuder Jeren Hatenber. He duidelijk zijn we als gemeente in nze brieven? Schrijven we duidelijk, znder al te veel vaktermen en meilijke wrden? En k niet nbelangrijk: begrijpt degene die de brief ntvangt waar het m gaat, f wat er van hem verwacht wrdt? Of wat er gebeurt als hij niets det? Krtm, de vraag is: he ged schrijven we nze brieven en waar kan het beter? Om een antwrd te krijgen p deze vraag hebben we het EnschedeTestPanel m haar mening gevraagd. Het EnschedeTestPanel is een grep panelleden van het EnschedePanel die af en te nieuwe f bestaande cmmunicatiemiddelen test. Het EnschedeTestPanel bestaat uit 768 leden. Wie interesse heeft m k deel te nemen aan dit EnschedeTestPanel kan zich hiervr ng steeds aanmelden via U met hiervr dan wel eerst inlggen. In uw prfiel kunt u aangeven dat u TestPanellid wilt wrden. 2 Belangrijkste resultaten EnschedeTestPanel Het EnschedeTestPanel heeft vijf brieven van verschillende afdelingen berdeeld: 1 Verlpen reisdcument 2 Berep kwijtschelding 3 Beschikking Bal 4 5 Einde vrziening Buwaanvraag Geen ambtelijk en frmeel taalgebruik Geen meilijke wrden Begrijpelijke bdschap Gelijk duidelijk waar de brief ver gaat Duidelijk wat er gebeurt als je niets det Tn / taalgebruik prettig f neutraal Geen verbdige infrmatie pgenmen betekent dat minimaal tweederde van het testpanel de brief kwalificeert met het bijbehrende kenmerk. He meer he beter! Cijfers 1 Verlpen reisdcument 7,2 2 Berep kwijtschelding 3 Beschikking Bal 4 Einde vrziening Gemiddeld rapprtcijfer: 5 Buwaanvraag 6,2 5,1 6,3 5,8 6,1 Vrbeelden van meilijke wrden: Betalingscapaciteit Arbeidsinschakeling Cllectief vraagafhankelijk verver Referentieperide Bezettingsgraadklasse Ontvankelijkheid Vrijlating

2 Factsheet - Peiling He schrijven we nze brieven? 3 Van ud naar nieuw Naar aanleiding van de resultaten en pmerkingen van de panelleden hebben we een verbeterslag gemaakt in de geteste brieven. Hiernder een vrbeeld: VOOR U ntvangt een uitkering p grnd van de Wet Werk en Bijstand (WWB) vr de ksten van levensnderhud. Daarnaast ntvangt u inkmsten uit arbeid. Alleen tijdens de eerste 6 maanden dat u arbeidsinkmsten heeft, kan 25% van die inkmsten wrden vrijgelaten. Daarna wrden de inkmsten vlledig p uw uitkering in mindering gebracht. [ ] NA U ntvangt een uitkering. Omdat u alleenstaande uder bent van kinderen jnger dan 12 jaar en extra inkmen heeft uit parttime werk, kmt u in aanmerking vr de Bal regeling (bevrdering arbeidsinschakeling alleenstaande uders). Met deze regeling hudt u nett meer geld ver als u blijft werken. [ ] Zie in de bijlagen alle berdeelde én herschreven brieven! Betekenis resultaten vr de praktijk Initiatiefnemer van het nderzek Opdrachtgever van het nderzek is Christel Kman, prgrammadirecteur vr Dienstverlening. Wat was de aanleiding van de peiling? Kman: Een gede dienstverlening aan de inwners is een belangrijk nderdeel van mijn werk. Het is belangrijk dat brieven duidelijk zijn zdat inwners minder tijd kwijt zijn met het uitzeken en begrijpen van gemeentelijke infrmatie. Om zicht te krijgen he we het nu den, hebben we de deelnemers aan het EnschedeTestPanel gevraagd een aantal van nze brieven te berdelen en suggesties vr verbetering te geven. Mijn eerste reactie p de resultaten Het nderzek is succesvl verlpen. We hadden meer dan geneg deelnemers die wilden meewerken aan dit nderzek. Uit het nderzek blijkt dat het testpanel nze brieven ver het algemeen psitief berdeelt. Z ervaren de panelleden in de meeste gevallen de tn van de brief als neutraal f prettig. Ok geven zij aan dat ze in vier van de vijf brieven de bdschap begrijpen. Met name bij infrmatieve brieven den we het best ged. Dat is natuurlijk prettig m te weten. De grtste verbeterslag kunnen we maken met de juridische en technische brieven. Deze mgen eenvudiger en met minder meilijke wrden. We kunnen hierin duidelijker cmmuniceren ver het besluit, wat de gemeente det en wat de ntvanger met den. Wat ga je met de resultaten den? De resultaten van deze peiling gaan we gebruiken m nze brieven te verbeteren. De grtste uitdaging is dus het begrijpelijker maken van juridische en technische brieven. Daarm willen we samen met de juridische en technische afdelingen een schrijfwijzer ntwikkelen. Dit geeft nze briefschrijvers een leidraad die hen kan helpen betere brieven te schrijven. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat nze infrmatie vr de inwners van Enschede z duidelijk en begrijpelijk mgelijk is en dat de ntvanger van de brief begrijpt waar het m gaat.

3 OUD 1 Onderwerp: verlpen reisdcument Geachte heer Huis, Uit nze administratie blijkt dat uw reisdcument (pasprt f ID-kaart) binnenkrt verlpt. Om internatinaal te kunnen reizen heeft u een geldig reisdcument ndig. Daarnaast kunt u het gebruiken als identiteitsbewijs. In de bijgeslten flder vindt u algemene infrmatie ver het aanvragen van een dcument. Het is verstandig m niet tt het allerlaatste mment te wachten met uw aanvraag. Nieuwe reisdcumenten wrden m veiligheidsredenen p één centrale plaats in Nederland aangemaakt. Dit betekent dat u uw nieuwe reisdcument 5 werkdagen na aanvraag kunt phalen p de lcatie waar u het heeft aangevraagd. De aanvraag van een reisdcument vr vreemdelingen duurt 6 tt 8 weken. Vrkm wachten, maak een afspraak in het Stadskantr f servicecentrum Zuid f Ost. Op is een afspraak maken vr de lcatie Stadskantr z geregeld. Of bel p werkdagen tijdens kantrtijden Vr de lcatie Zuid en Ost kunt u vrlpig alleen telefnisch een afspraak maken. A.A. Willemsen Hfd Publieksdienstverlening De brief is niet in meilijk frmeel taalgebruik p gesteld en gt mdern, vlt en tegankelijk. Bvendien staat er precies de infrmatie in die ndig is.

4 NIEUW 1 Onderwerp: verlpen reisdcument Geachte heer Huis, Uit nze administratie blijkt dat uw reisdcument (pasprt f ID-kaart) binnenkrt verlpt. Om internatinaal te kunnen reizen heeft u een geldig reisdcument ndig. Daarnaast kunt u het gebruiken als identiteitsbewijs. In de bijgeslten flder vindt u algemene infrmatie ver het aanvragen van een dcument. Het is verstandig m niet tt het allerlaatste mment te wachten met uw aanvraag. Nieuwe reisdcumenten wrden m veiligheidsredenen p één centrale plaats in Nederland aangemaakt. Dit betekent dat u uw nieuwe reisdcument 5 werkdagen na aanvraag kunt phalen p de lcatie waar u het heeft aangevraagd. De aanvraag van een reisdcument vr vreemdelingen duurt 6 tt 8 weken. Vrkm wachten, maak een afspraak in het Stadskantr f servicecentrum Zuid f Ost. Op is een afspraak maken vr de lcatie Stadskantr z geregeld. Of bel p werkdagen tijdens kantrtijden Vr de lcatie Zuid en Ost kunt u vrlpig alleen telefnisch een afspraak maken. A. A. Willemsen Hfd Publieksdienstverlening

5 OUD 2 Onderwerp: Uitspraak p berepschrift kwijtschelding Gemeente Enschede Geachte heer Huis, U heeft tegen de kwijtscheldingsbeslissing van 2 augustus 2010 berep ingesteld. Uw berepschrift is dr ns ntvangen p 3 augustus In deze brief den wij uitspraak p uw berepschrift. Samenvatting van uw berep U stelt dat er in de berekening bij de afwijzing als ttale uitgaven 98,15 staat vermeld en dit klpt vlgens u niet. U heeft al uw schulden pgegeven, maar deze staan nergens in de berekening vermeld. De betalingscapaciteit staat in de berekening p 900,50, terwijl er na het betalen van de vaste lasten niets verblijft. Uitspraak Uw berep is ngegrnd m de vlgende redenen. Of u in aanmerking kmt vr kwijtschelding wrdt getetst aan de hand van de Invrderingswet 1990, de ministeriële Uitveringsregeling Invrderingswet 1990 en de gemeentelijke kwijtscheldingsregelgeving. Deze regelgeving geeft aan waarmee wij rekening meten huden bij de beslissing ver een verzek m kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen. Bij het berdelen van het recht p kwijtschelding mgen niet alle uitgaven en schulden wrden meegenmen. De uitgaven, waarmee bij de behandeling van een kwijtscheldingsverzek uitsluitend rekening mag wrden gehuden, bestaan uit: een deel van de huur (dat deel, dat meer wrdt betaald dan het minimumbedrag p grnd van de individuele huursubsidie, tegenwrdig huurteslag); premie ziektekstenverzekering, minus de tegekende zrgteslag, minus de nrmpremie. Nadat de inkmsten en uitgaven zijn vastgesteld ntstaat er een nett-besteedbaar inkmen. Dit nett-besteedbare inkmen wrdt verminderd met de ksten van bestaan m de betalingscapaciteit vast te stellen. Vr de ksten van bestaan zijn nrmbedragen vastgesteld (nrmbedrag levensnderhud). Dit bedrag is vastgesteld p 100% van de bijstandsnrm, waarbij rekening wrdt gehuden met de gezinssituatie. Uit dit nrmbedrag dient u de vaste lasten, zals nder andere de service-ksten, te betalen. Bij de berekening van de betalingscapaciteit mag er geen rekening wrden gehuden met schulden f de aflssingen hiervan. De enige uitzndering is dat er rekening mag wrden gehuden met aflssingen van schulden aan de Rijksbelastingdienst. Met de schulden die u heeft bij Viasi Card, Nkkermenn, GeeGeeZee en de TelCmNed en de aflssingen die u hierp pleegt, is dus terecht geen rekening gehuden. De ng penstaande belastingschuld van 317,10 dient u vóór de p het aanslagbiljet vermelde vervaldag te betalen. Als die vervaldag is verstreken, dient u binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief te betalen. U kunt het bedrag vermaken p bankrekeningnummer t.n.v. Gemeentelijk Belastingkantr Twente, nder vermelding van het aanslagnummer 1A. Als u binnen die termijn niet kunt betalen, kan eventueel een betalingsregeling wrden getrffen. U met deze regeling dan binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief treffen bij de publieksbalie van de gemeente. Vr een betalingsregeling met u eerst telefnisch een afspraak maken via telefnnummer Tegen deze uitspraak kunt u geen bezwaar f berep instellen. Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede namens dezen, Dhr. A.A. Willemsen (Directeur DPGO) Prettig, die samenvatting aan het begin. Het Gemeentelijk Belastingkantr Twente verzrgt de heffing en inning van de gemeentelijke 1/2

6 NIEUW 2 Onderwerp: Uitspraak p berepschrift kwijtschelding Gemeente Enschede Geachte heer Huis, U heeft tegen de kwijtscheldingsbeslissing van 2 augustus 2010 berep ingesteld. In deze brief den wij uitspraak p uw berepschrift. Samenvatting van uw berep Wij hebben uw berep als vlgt samengevat. U stelt dat er in de berekening bij de afwijzing als ttale uitgaven 105,13 staat vermeld en dit klpt vlgens u niet. U heeft al uw schulden pgegeven, maar deze staan nergens in de berekening vermeld. De betalingscapaciteit staat in de berekening p 834,55 terwijl er na het betalen van de vaste lasten niets verblijft. Uitspraak Uw berep is ngegrnd m de vlgende redenen. Bij het berdelen van het recht p kwijtschelding mgen niet alle uitgaven en schulden wrden meegenmen. We mgen uitsluitend rekening huden met de vlgende uitgaven: een deel van de huur (dat deel, dat meer wrdt betaald dan het minimumbedrag p grnd van de individuele huursubsidie, tegenwrdig huurteslag); premie ziektekstenverzekering, minus de tegekende zrgteslag, minus de nrmpremie. We mgen uitsluitend rekening huden met de vlgende schulden en aflssingen: definitief gewrden studieschulden bij de DUO; aflssingen van schulden aan de Rijksbelastingdienst. Met de uitgaven en schulden die u heeft genemd in uw berepschrift mgen wij dus geen rekening huden. Tetsingskader Of u in aanmerking kmt vr kwijtschelding wrdt getetst aan de hand van de Invrderingswet 1990, de ministeriële Uitveringsregeling Invrderingswet 1990 en de gemeentelijke kwijtscheldingsregelgeving. Deze regelgeving geeft aan waarmee wij rekening meten huden bij de beslissing ver een verzek m kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen. Vervlg De ng penstaande belastingschuld van 513,11 dient u vóór de p het aanslagbiljet vermelde vervaldag te betalen. Als die vervaldag is verstreken, dient u binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief te betalen. U kunt het bedrag vermaken p bankrekeningnummer t.n.v. Gemeentelijk Belastingkantr Twente, nder vermelding van het aanslagnummer Als u binnen die termijn niet kunt betalen, kan eventueel een betalingsregeling wrden getrffen. U met dit binnen 10 dagen na de dagtekening van deze brief regelen bij de publieksbalie van de gemeente. Vr een betalingsregeling met u eerst telefnisch een afspraak maken via telefnnummer Tegen deze uitspraak kunt u geen bezwaar f berep instellen. Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede namens dezen, Dhr. A.A. Willemsen Directeur DPGO Het Gemeentelijk Belastingkantr Twente verzrgt de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen vr de gemeenten Brne, Enschede en Hengel

7 OUD 3 Onderwerp: Experiment bevrdering arbeidsinschakeling alleenstaande uders. Geachte mevruw Huis, U ntvangt een uitkering p grnd van de Wet Werk en Bijstand (WWB) vr de ksten van levensnderhud. Daarnaast ntvangt u inkmsten uit arbeid. Alleen tijdens de eerste 6 maand dat u arbeidsinkmsten heeft, kan 25 % van die inkmsten wrden vrijgelaten. Daarna wrden de inkmsten vlledig p uw uitkering in mindering gebracht. Gelet p de bijzndere psitie van alleenstaande uders met kinderen jnger dan 12 jaar is dr het ministerie van Sciale Zaken en Werkgelegenheid een experiment gestart. Hierdr kunnen inkmsten van u vanaf 1 januari 2009 k ng na die eerste 6 maanden gedeeltelijk wrden vrijgelaten. De hgte van de vrijlating hangt af van het gemiddeld aantal uren dat u per week werkt en bedraagt maximaal 120,- per maand. Als u bijvrbeeld gemiddeld 12 uur per week werkt, ist de vrijlating 48 per maand. Vr elk uur dat u meer f minder werkt dan 12 uur, is de vrijlating 4,- hger f lager. Deze vrijlating is autmatisch p uw inkmsten tegepast, maar wij hebben u daarvan niet eerder p de hgte gebracht; daarvr bieden wij u nze excuses aan. De vrijlating lpt tt 31 december van dit jaar. Daarna is geen vrijlating meer mgelijk en wrden de inkmsten uit arbeid vlledig p uw uitkering in mindering gebracht. Uw inkmen wrdt daardr dan lager. Belangrijk is verder ng dat dr het hiervr genemde experiment k een bnus verstrekt kan wrden van 50 vr iedere maand dat u schling f pleiding heeft gevlgd. Die mgelijkheid bestaat tt maximaal eind dit jaar. Als u erin slaagt ng vr het eind van het jaar zveel inkmsten te verdienen dat u geen berep meer heft te den p een bijstandsuitkering, kunt u daarvr een bnus ntvangen die kan plpen tt 2.000,-. Heeft u ng vragen dan kunt u cntact met de gemeente Enschede pnemen via nze website: f u kunt p werkdagen tussen en uur bellen met (053) Ok vr algemene infrmatie ver gemeentelijke nderwerpen kunt u terecht p nze site. A.A. Willemsen Directeur Werkplein. Bijlage: indiening bezwaarschrift De brief is ambtelijk en npersnlijk geschreven. De inhud van de brief is nduidelijk, evenals de cnsequenties. 1/2

8 NIEUW 3 Onderwerp: einde Bal regeling Geachte mevruw Huis, U ntvangt een uitkering. Omdat u alleenstaande uder bent van kinderen jnger dan 12 jaar en extra inkmen heeft uit parttime werk, kmt u in aanmerking vr de Bal regeling (bevrdering arbeidsinschakeling alleenstaande uders). Met deze regeling hudt u nett meer geld ver als u blijft werken. Deze regeling vervalt per 1 januari Uitkering en werken Als u werkt naast uw uitkering dan wrden uw inkmsten nrmaal gesprken vr 100% afgetrkken van uw uitkering. De eerste 6 maanden dat u werkt wrdt 75% van uw inkmen afgetrkken. Wat is de Bal regeling? De Bal regeling zrgt ervr dat uw inkmen k na de eerste 6 maanden niet vlledig van uw uitkering wrdt afgetrkken. De hgte van dat bedrag hangt af van het gemiddeld aantal uren dat u per week werkt. Dit is maximaal 120,- per maand. Vrbeeld Het bedrag dat niet wrdt afgetrkken, is vastgesteld p 4 eur per uur. Als u gemiddeld 12 uur per week werkt, is het ttaal 48,- per maand. De Bal regeling is begnnen p 1 januari 2009 en lpt tt eind We hebben de regeling autmatisch p uw inkmsten tegepast. Daar heeft u niets vr heven den. Wat betekent dit vr u? Drdat de Bal regeling stpt vanaf januari 2011, geldt weer de situatie waarbij 100% van uw inkmsten van de uitkering wrdt afgetrkken. De regeling stpt autmatisch. Uw inkmen wrdt daardr vanaf 1 januari 2011 lager. Heeft u schling f pleiding gevlgd? Als u tussen 1 januari 2009 en december 2010 een pleiding hebt gevlgd, dan heeft u recht p een bnus. Deze bnus bedraagt 50 eur per maand dat u schling f pleiding heeft gevlgd. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven bij uw cntactpersn. Vragen? Heeft u ng vragen dan kunt u cntact pnemen met de gemeente Enschede via nze website: f u kunt p werkdagen tussen en uur bellen met (053) Ok vr algemene infrmatie ver gemeentelijke nderwerpen kunt u terecht p nze site. A.A. Willemsen Directeur Werkplein. Bijlage: Indiening bezwaarschrift

9 OUD 4 Onderwerp: Beëindiging vrziening(en) Geachte erven, Naar aanleiding van het verlijden van meneer Huis, waarvr alsng nze prechte deelneming, delen wij u het vlgende mee. De heer Huis kwam p grnd van de Verrdening maatschappelijke ndersteuning en/f de Regeling gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking vr de vlgende vrziening(en): - cllectief vraagafhankelijk verver - duchestel - gehandicaptenparkeerkaart - rlstel - sctmbiel - tiletnderspelinstallatie - hulp bij het huishuden De heer Huis kwam p grnd van de Verrdening maatschappelijke ndersteuning in aanmerking vr hulp bij het huishuden. Deze hulp zal tt en met ng ingezet wrden. Mcht u na ng gebruik willen maken van hulp bij het huishuden, dan dient u binnen twee weken vr de beëindigingsdatum, bij het Zrglket een nieuwe aanvraag in te dienen. Het Zrglket is gevestigd aan de Hfdstraat 1 en is telefnisch bereikbaar p werkdagen van uur tt en met uur p telefnnummer Dr het verlijden van meneer Huis is/zijn deze vrziening(en) kmen te vervallen. Wij hebben de ververspas CVV laten vervallen. Wij verzeken u de gehandicaptenparkeerkaart in de bijgeslten returenvelp, waarp u geen pstzegel heft te plakken, aan ns terug te zenden. Wij hebben de betreffende leverancier verzcht de duchestel, rlstel, sctmbiel en tiletnderspelinstallatie in te nemen. Deze neemt hiervr cntact met u p. Vr zver dit ng niet heeft plaatsgevnden, verzeken wij u hieraan uw medewerking te verlenen. Als u ng vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u telefnisch cntact met ns pnemen p werkdagen van tt via telefnnummer f via Burgemeester en Wethuder van Enschede, namens dezen, A. Willemsen Teamleider individuele vrzieningen Bijlage: returenvelppe 1/2 Aangezien het een gevelige kwestie betreft, mag het best wat minder zakelijk.

10 NIEUW 4 ONDERWERP Beschikking beëindiging vrziening(en) Geachte erven, Allereerst nze prechte deelneming met het verlijden van de heer Huis. De heer Huis had p grnd van de Verrdening maatschappelijke ndersteuning en/f de Regeling gehandicaptenparkeerkaart recht p een f meerdere vrzieningen. Deze vrzieningen kmen dr zijn verlijden te vervallen. Met deze brief vragen wij uw medewerking m de beëindiging ged af te wikkelen. Hiernder geven wij per vrziening aan wat wij hebben gedaan en wat u met den. Regitaxipas Wij hebben de Regitaxipas laten vervallen. U kunt de pas drknippen en weggien. Duchestel, rlstel, sctmbiel en tiletnderspelinstallatie Wij hebben de leverancier verzcht de duchestel, rlstel, sctmbiel en tiletnderspelinstallatie p te halen. De leverancier neemt cntact met u p m een afspraak te maken. Gehandicaptenparkeerkaart Wij verzeken u de gehandicaptenparkeerkaart in de bijgeslten returenvelp aan ns terug te zenden. U heft hierp geen pstzegel te plakken. Hulp bij het huishuden (indien geen achterblijvende huisgent) Deze vrziening wrdt per direct stpgezet. (indien achterblijvende huisgent) Deze hulp zal ng tt en met ingezet wrden. (nderstaande alinea wrdt alleen pgenmen als de geadresseerde een huisgent betreft) Tt slt Wilt u zelf gebruik blijven maken van een f enkele van de genemde vrzieningen? Dan dient u hiervr binnen 2 weken na dagtekening van deze brief bij het Zrglket een aanvraag in te dienen. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u cntact met ns pnemen. Wij zijn p werkdagen te bereiken tt via telefnnummer f via Burgemeester en Wethuder van Enschede, namens dezen, A. Willemsen Teamleider individuele vrzieningen Bijlage: returenvelppe

11 OUD 1/2 Onderwerp: ntvankelijkheid buwaanvraag F.A. van Mlijnpark, ingang Buitenweg 5 Ik wil weten: ja f nee. En indien nee, he dan wel? Nergens staat krt en bndig en expliciet het besluit. Wij hebben van u een aanvraag m reguliere buwvergunning vr het buwen van een clubgebuw ten beheve van een vetbalvereniging p de lcatie F.A. van Mlijnpark nabij de ingang Buitenweg ntvangen p 19 augustus Naar aanleiding van deze aanvraag delen wij u het vlgende mee. Bestemmingsplan Wij hebben uw aanvraag getetst aan het geldende bestemmingsplan. Het buwplan is gelegen in het geldende bestemmingsplan Binnen-Buiten 2001 met de bestemming Park en de medebestemming Sprtvrzieningen t/m categrie Z. Nieuwe bebuwing is uitsluitend tegestaan binnen een p de plankaart aangegeven buwvlak. Ter plaatse van de gewenste bebuwing is geen buwvlak p de plankaart aangegeven. Tevens kmt de sprtvrziening vetbal niet vr in de lijst van sprtvrzieningen zals in bijlage X van het bestemmingsplan is aangegeven. Het buwplan is derhalve strijd met de bestemmingsplanvrschriften. Of medewerking aan uw verzek mgelijk is zal dr nader intern nderzek en verleg meten wrden uitgezcht. Dit vindt in de kmende peride plaats. U wrdt, nadat er meer duidelijkheid bestaat ver het al dan niet kunnen meewerken aan uw buwplan, hierver geïnfrmeerd. Ontvankelijkheid Wij hebben uw aanvraag getetst aan de daarvr geldende indieningsvereisten. De cnclusie is dat de verstrekte gegevens en bescheiden nvldende zijn vr de berdeling van de aanvraag. Indien wij na intern nderzek besluiten m medewerking te verlenen aan uw buwplan dienen wij de beschikking te hebben ver de vlgende gegevens: - De p tekening aangegeven subgebruiksfunctie bijeenkmstfunctie vr het aanschuwen van sprt is njuist gekzen. Deze subfunctie is bestemd vr tribunes in bijvrbeeld sprthallen en niet vr kantines. Daarbij kan de bezettingsgraadklasse bij de gekzen functie niet lager zijn dan B2 in plaats van B3 zals p tekening is aangegeven. Aangezien de gekzen functie ngunstig is vr het buwplan adviseren wij u dit aan te passen; nadere gegevens waaruit blijkt f ter plaatse alchlische dranken wrden geschnken; een bdemnderzek ter plaatse van de gewenste bebuwing; een ventilatieberekening per verblijfsgebied en verblijfsruimten met bijbehrend strmingsschema. Tevens de te te passen vrzieningen met bijbehrende capaciteiten van zwel de te- als afver aangeven; een energieprestatieberekening waaruit blijkt dat wrdt vldaan aan het gestelde in artikel 5.11 van het Buwbesluit; - een berekening van de warmteweerstanden van alle uitwendige scheidingscnstructies (wanden, vler en dak). De pbuw van de cnstructies dienen verduidelijkt te wrden dr middel van details; een verzicht van de indeling in verblijfsgebieden en een berekening van het zgn. 55% percentage ten pzichte van het gebruiksppervlak. Aan de hand van een arcering de ppervlakten van de gebruiksppervlakte, verblijfsgebieden en verblijfsruimten verduidelijken; het leidingplan en aansluitpunten van rilering en hemelwaterafveren; cnstructieve gegevens, waarbij de hfdlijn in ieder geval bestaat uit: de uitgangspunten en aannamen vr de berekeningen; een beschuwing van de stabiliteit; principe details van de kenmerkende cnstructienderdelen; een funderingsplan met nderbuwing en mtivering van de funderingskeuze p basis van een glbale gewichtsberekening. Vr het funderingsplan met een nderzek naar de draagkracht van de ndergrnd wrden uitgeverd. In NEN 6740 zijn de eisen ten aanzien van een dergelijk nderzek aangegeven; een technisch blad waarp het cnstructieve ntwerp is aangegeven dat in vereenstemming is met de uitgangspunten van de berekening en de infrmatie p de bestektekeningen; de statische berekening dient tenminste te bevatten: inhudspgave pgave gehanteerde nrmen en sftware uitgangspunten berekening: Veiligheidsklasse, referentieperide en windgebied materialen: kwaliteitsmschrijving tegepaste materialen krte prjectmschrijving stabiliteitsberekening c.q. beschuwing mschrijving belastingen per verdiepingvler (vr de permanente belasting de "laagpbuw" en bij de veranderlijke belastingen de mmentaanfactr vermelden).

12 OUD 2/2 5 Ons kenmerk: Datum: Pagina: 2 Nadere infrmatie Indien u vragen hebt ver het bvenstaande, dan kunt u cntact pnemen met de Dienst Stedelijke Ontwikkelingen en Beheer van de gemeente Enschede, Hfdweg 1, Cluster Buwen en Milieu. Ok kunt u telefnisch cntact pnemen met de heer / mevruw Jansen, p drkiesnummer Burgemeester en Wethuders van Enschede, namens dezen, A. Willemsen, hfd afdeling Vergunningen N.B.: Gelieve bij crrespndentie ns kenmerknummer te vermelden

13 NIEUW Onderwerp: Behandeling buwaanvraag F.A. van Mlijnpark, ingang Buitenweg Geachte heren H, Van der Weg en Grt, Wij hebben van u een aanvraag vr een reguliere buwvergunning ntvangen p 19 augustus Het gaat m een aanvraag vr een vergunning vr het buwen van een clubgebuw vr een vetbalvereniging p de lcatie F.A. van Mlijnpark nabij de ingang Buitenweg Met deze brief infrmeren wij u ver het verlp van uw aanvraag. 5 1/2 Besluit Uw aanvraag vr een reguliere buwvergunning is in strijd met het bestemmingsplan dat p die lkatie geldig is. Vrdat wij uw aanvraag kunnen berdelen, meten wij nderzeken f het mgelijk is m aan uw verzek mee te werken. Dit nderzek duurt acht weken, daarna ntvangt u bericht ver het besluit. Bestemmingsplan Binnen-Buiten 2001 Wij hebben uw aanvraag getetst aan het geldende bestemmingsplan. Het buwplan ligt in het geldende bestemmingsplan Binnen-Buiten 2001 met de bestemming Park en de medebestemming Sprtvrzieningen t/m categrie Z. In dit bestemmingsplan is nieuwe bebuwing uitsluitend tegestaan binnen het buwvlak dat p de de plankaart staat aangegeven. In uw aanvraag valt de dr u gewenste bebuwing buiten het tegestane buwvlak. Ok kmt de sprtvrziening vetbal niet vr in de lijst van sprtvrzieningen zals in bijlage X van het bestemmingsplan is aangegeven. Uw buwplan is daardr in strijd met de bestemmingsplanvrschriften. Daarm kunnen wij pas na verder nderzek bepalen f het tch mgelijk is m aan uw verzek mee te werken. Meer gegevens ndig Vr iedere aanvraag vr een buwvergunning gelden bepaalde indieningsvereisten. Om de aanvraag vr de buwvergunning te kunnen tetsen, hebben wij meer gegevens ndig dan wij van u ntvangen hebben. Mchten wij na verder nderzek besluiten af te wijken van het bestemmingsplan en medewerking te verlenen aan uw buwplan, dan hebben wij de gegevens ndig zals deze genemd staan in de bijlage. Nadere infrmatie Als u ng vragen heeft ver het bvenstaande, dan kunt u cntact pnemen met de de heer Jansen via Vr uitleg ver de gebruikte (buwtechnische) termen in deze brief en de bijlage, verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Enschede: Burgemeester en Wethuders van Enschede, namens dezen, A. Willemsen, hfd afdeling Vergunningen N.B.: Graag bij crrespndentie ns kenmerknummer te vermelden. Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Bezekadres: Algemeen telefnnummer: Pstbus 20 Stadskantr Drkiesnummer: AA ENSCHEDE Hengelsestraat 51 Faxnummer:

14 NIEUW Ons kenmerk: Datum: Pagina: 2 5 2/2 Bijlage - De p tekening aangegeven subgebruiksfunctie bijeenkmstfunctie vr het aanschuwen van sprt is njuist gekzen. Deze subfunctie is bestemd vr tribunes in bijvrbeeld sprthallen en niet vr kantines. Daarbij kan de bezettingsgraadklasse bij de gekzen functie niet lager zijn dan B2 in plaats van B3 zals p tekening is aangegeven. Aangezien de gekzen functie ngunstig is vr het buwplan adviseren wij u dit aan te passen; - nadere gegevens waaruit blijkt f ter plaatse alchlische dranken wrden geschnken; - een bdemnderzek ter plaatse van de gewenste bebuwing; - een ventilatieberekening per verblijfsgebied en verblijfsruimten met bijbehrend strmingsschema. Tevens de te te passen vrzieningen met bijbehrende capaciteiten van zwel de te- als afver aangeven; - een energieprestatieberekening waaruit blijkt dat wrdt vldaan aan het gestelde in artikel 5.11 van het Buwbesluit; - een berekening van de warmteweerstanden van alle uitwendige scheidingscnstructies (wanden, vler en dak). De pbuw van de cnstructies dienen verduidelijkt te wrden dr middel van details; - een verzicht van de indeling in verblijfsgebieden en een berekening van het zgn. 55% percentage ten pzichte van het gebruiksppervlak. Aan de hand van een arcering de ppervlakten van de gebruiksppervlakte, verblijfsgebieden en verblijfsruimten verduidelijken; - het leidingplan en aansluitpunten van rilering en hemelwaterafveren; - cnstructieve gegevens, waarbij de hfdlijn in ieder geval bestaat uit: de uitgangspunten en aannamen vr de berekeningen; een beschuwing van de stabiliteit; principe details van de kenmerkende cnstructienderdelen; een funderingsplan met nderbuwing en mtivering van de funderingskeuze p basis van een glbale gewichtsberekening. Vr het funderingsplan met een nderzek naar de draagkracht van de ndergrnd wrden uitgeverd. In NEN 6740 zijn de eisen ten aanzien van een dergelijk nderzek aangegeven; een technisch blad waarp het cnstructieve ntwerp is aangegeven dat in vereenstemming is met de uitgangspunten van de berekening en de infrmatie p de bestektekeningen; de statische berekening dient tenminste te bevatten: inhudspgave pgave gehanteerde nrmen en sftware uitgangspunten berekening: Veiligheidsklasse, referentieperide en windgebied materialen: kwaliteitsmschrijving tegepaste materialen krte prjectmschrijving stabiliteitsberekening c.q. beschuwing mschrijving belastingen per verdiepingvler (vr de permanente belasting de "laagpbuw" en bij de veranderlijke belastingen de mmentaanfactr vermelden).

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag In te vullen dr gemeente: Cliëntnr: Werkprcesnr: Dssiernr: Datum ntvangst: Aanvraagfrmulier Individuele Inkmensteslag Wij adviseren u m eerst de telichting te lezen vrdat u het aanvraagfrmulier invult.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2019

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2019 Veel gestelde vragen Huurverhging 2019 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende nderwerpen: Algemeen Inkmensverklaring

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE Eenmanszaak Beautysaln Anke is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke de Vries is de cördinatr gegevensbescherming

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING Beste drpsgent, Vr u ligt een enquête ver de ntwikkeling van ns drp in de kmende jaren. Deze enquête is een initiatief van de Drpsvereniging Heilig Landstichting,

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen Huurverhging 2014 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Algemeen Inkmensverklaring

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Versie 1.0 augustus 2018 PRIVACY STATEMENT

Versie 1.0 augustus 2018 PRIVACY STATEMENT Versie 1.0 augustus 2018 PRIVACY STATEMENT INHOUDSOPGAVE Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grndslagen... 3 Waarm verzamelen wij uw persnsgegevens?... 3 Welke persnsgegevens gebruiken wij van u?... 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grondslagen... 3 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?... 3 Welke persoonsgegevens gebruiken

Inhoudsopgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grondslagen... 3 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?... 3 Welke persoonsgegevens gebruiken Privacy statement Inhudspgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grndslagen... 3 Waarm verzamelen wij uw persnsgegevens?... 3 Welke persnsgegevens gebruiken wij van u?... 4 Wningzekende... 4 Huurder...

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten Privacy Plicy Dit is de Privacy plicy van het Centrum vr Beweging en Therapie te Eindhven (hierna te nemen: CBT f het CBT ). Het CBT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1 Handleiding vr het aanmaken van een prfiel en het beheer van vacatures en/f trainingen 1. Het aanmaken van een rganisatieprfiel 1 2. He het beheer van uw gegevens werkt 3 3. Vacatures 4 We verwachten van

Nadere informatie

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan.

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan. AANVRAAG VERGUNNING in gebruik name gemeente grnd Telichting vergunning in gebruik name gemeente grnd Aanvraag vergunning: Op grnd van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verrdening 2013 is het verbden

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER REGELING MEEDOEN ALBRANDSWAARD Gegevens Naam Geboortedatum

AANVRAAGFORMULIER REGELING MEEDOEN ALBRANDSWAARD Gegevens Naam Geboortedatum AANVRAAGFORMULIER REGELING MEEDOEN ALBRANDSWAARD 2016 Gegevens Gebrtedatum Aanvrager Partner Kinderen van 4 t/m 17 jaar BSN aanvrager Adres aanvrager Pstcde / Wnplaats Telefnnummer (+mbiel) IBAN rekeningnummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 (even nummers) te Leiden Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 te Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van juw persnsgegevens. In

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Aanvullende Vrzieningen Werkgever Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen Huurverhging 2016 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Kernbdschap: Geen huurverhging

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): PRIVACY POLICY Aplln Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met persnsgegevens. Wij

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar Privacy Statement Stichting Hulst vr Elkaar Hulst, 1 juli 2018 Dit is het Privacy Statement van Stichting Hulst vr Elkaar. Om u ged van dienst te zijn en m ns werk z efficiënt en effectief mgelijk uit

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Over de periode van 19 april 2007 tot 1 maart 2008 ontvangt u een nabetaling.

Over de periode van 19 april 2007 tot 1 maart 2008 ontvangt u een nabetaling. Datum 26 februari 2008 Pstbus 2064, 3500 GB Utrecht Van T 0900-92 94, F Ons kenmerk Oncferwerp : aanpassï"ng van uw WIA-dagln. Geachte heer Hierbij ntvangt u de gecrrigeerde WIA-beslissing. De beslissingen

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2018

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2018 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2018 U KUNT UW AANVRAAG OOK DIGITAAL INVULLEN VIA WWW.HULPWIJZERHATTEM.NL. Vr hulp bij het invullen kunt u terecht bij Op K rs (zie telichting)

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Naam: Voorletters: BSN: Naam: Voorletters: BSN:

Naam: Voorletters: BSN: Naam: Voorletters: BSN: BUDGETPLAN Persnsgebnden budget Wm / Jeugd U wilt bij de gemeente een Persnsgebnden budget (PGB) aanvragen waarmee u zelf zrg / ndersteuning / vrziening kunt inkpen. Als nderdeel van die aanvraag met een

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer J.N. Jonker Raadhuisplein TZ HOOFDDORP

Gemeente Haarlemmermeer J.N. Jonker Raadhuisplein TZ HOOFDDORP Burgemeester en wethuders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de p 20 nvember 2012 ntvangen aanvraag van Gemeente Haarlemmermeer J.N. Jnker Raadhuisplein 1 2132TZ HOOFDDORP Omgevingsvergunning vr een

Nadere informatie