Archief van de. Vereniging. Van der Lek de Clerq kleuterschool. te Stavenisse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de. Vereniging. Van der Lek de Clerq kleuterschool. te Stavenisse"

Transcriptie

1 Archief van de Vereniging Van der Lek de Clerq kleuterschool te Stavenisse

2 2 Inleiding Op 2 maart 1898 richtte Mr. Johan van der Lek de Clercq, vice-president bij de arrondissementsrechtbank te Middelburg en ambachtsheer van Stavenisse zich tot de burgemeester van laatstgenoemde plaats. Uit zijn schrijven bleek dat hij reeds langer met plannen rondliep een bewaarschool te stichten, doch dat er geen geschikt terrein was. Na een gesprek met het hoofd van de lagere school was hij echter tot de overtuiging gekomen, dat het voormalige gebouw van de lagere school aan de Molendijk op de hoek van de Voorstraat een goede gelegenheid was. De gemeente verkocht hierna het schoolgebouw voor ƒ 800,-- aan de ambachtsheer, die het liet verbouwen en als bewaarschool inrichten. Na zijn overlijden zette de familie de exploitatie voort. Op den duur vond men dit toch te bezwaarlijk en overwoog men de bewaarschool in een stichting onder te brengen. De toezegging van het kapitaal moest echter worden ingetrokken. De gemeente kon de exploitatie van dit niet verplichte onderwijs niet dragen en nam het initiatief tot oprichting van een vereniging. Na besprekingen tussen de gemeente, de familie Van der Lek de Clercq en de oudercommissie van de lagere school werd de vereniging de Van der Lek de Clercq bewaarschool op 24 januari 1936 opgericht. Drie van de vijf bestuursleden moesten statutair uit het dagelijks bestuur van de gemeente worden gekozen. Het gebouw en de leermiddelen werden zonder kosten aan de gemeente overgedaan, die op haar beurt het gebouw en het materiaal aan de vereniging in gebruik gaf. De ambachtsvrouwe Van Roijen-Van der Lek de Clercq nam het beschermvrouwschap op zich en mevrouw L.A.C. Panhuijs-Van der Lek de Clercq, de dochter van de stichter, werd erevoorzitster. Laatstgenoemde schonk de vereniging jaarlijks ƒ 400,--. Na haar overlijden werd dit een jaarlijks legaat. De vereniging begon met 109 leden en 37 begunstigers. Dit aantal is in de loop der jaren iets gegroeid. De school begon in 1936 met 48 kleuters, verdeeld over 2 klassen. Tijdens de oorlog werd de school verschillende malen door het Duitse leger gevorderd, onder meer in Het werd in deze jaren verder nog gebruikt als opslagplaats van evacuatiegoederen, werkplaats, hospitaal, gevangenis en kazerne van de geallieerde troepen. Het gebouw heeft hiervan nogal geleden. Het grootste deel van het speelgoed is in deze jaren gestolen of vernield. Op 26 september 1945 konden de kleuters weer naar school. De Watersnoodramp van 1 februari 1953 had eveneens gevolgen voor de school. Een aantal kleuters en begunstigers kwamen om het leven. Nagenoeg al het materiaal ging verloren. Het gebouw zelf kreeg veel schade en werd in 1955 gesloopt. Met hulp van buiten het eiland Tholen kon men na de ramp in het nieuwe dorpshuis beginnen. Op 9 juli 1955 werd met de bouw van de nieuwe bewaarschool aan de Prinses Margrietstraat op de hoek van het Van der Lek de Clercqplein begonnen. De eerste steen werd gelegd op de Wederopbouwdag, op 30 september. Het jaar daarop werd de kleuterschool op 21 juni in gebruik genomen. Dat jaar werd de vereniging lid van de schoolraad voor scholen met de Bijbel. Met ingang van 1 januari 1956 trad de Kleuteronderwijswet in werking (Staatsblad 1955, nr. 558). Het was de eerste wettelijke regeling voor deze tak van onderwijs, die ruime mogelijkheden bood voor opbouw en verdere ontwikkeling van het kleuteronderwijs. In 1965 werden de verenigingsstatuten gewijzigd. De verouderde naam bewaarschool werd vervangen door kleuterschool. De stichting van een bijzondere lagere school naast de openbare basisschool betekende het einde van de bijzondere Van der Lek de Clercq-kleuterschool,

3 3 die aan beide scholen kleuters leverde. Het bleek niet mogelijk samen te werken, onder meer op het gebied van het funderend onderwijs en het schoolwerkplan. Na overleg met beide scholen en de gemeente besloot men tot vervroegde integratie van het basis- en kleuteronderwijs. Een wettelijke regeling van deze zaak zal vermoedelijk eerst in 1985 plaatsvinden. Eind 1981 nam de vereniging het principebesluit tot opheffing en fusie met beide scholen, die ieder een kleuterklas zouden krijgen. Op 1 juli 1982 nam de algemene ledenvergadering het besluit tot opheffing met ingang van 1 augustus Twee klassen van de Openbare Lagere School De Schalm werden voor de opname van de kleuters verbouwd. Het gebouw van de kleuterschool ging naar de Stichting tot het versrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag. Het archief van de vereniging werd in 1983 overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het heeft een omvang van ca. 1,5 m. Het archief van voor de Watersnoodramp van 1 februari 1953 is gedeeltelijk verloren gegaan. De stukken die gespaard zijn gebleven hebben van het zeewater geleden. Van het archief van de bewaarschool van voor 1936 is weinig bekend. Er zijn slechts een viertal stukken bewaard gebleven uit de periode dat de bewaarschool in particuliere handen was. De rekening en de bijlagen van 1982 berusten nog bij de administrateur van de Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag.

4 4 INVENTARIS I. Algemeen 1. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging, Notulen van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1936 jan juli 1. 1 deel Los hierin bevinden zich de notulen van de 25 e algemene vergadering met onder meer een historisch overzicht van de bewaarschool Stukken ingekomen bij en afschriften van stukken uitgaande van het dagelijks bestuur, pakken 20. Register van ingekomen en uitgaande stukken, deel 21. Jaarverslagen, Hierbij een historisch overzicht van de bewaarschool opgemaakt ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan. II. Financiële zaken Zie ook de inv. nrs. 41, 42 en Rekeningen, begrotingen en balansen, De rekeningen van 1938, 1939, 1942 en 1957 ontbreken. De serie begrotingen begint in Die van 1944, 1945, 1948 en 1957 ontbreken. De serie balansen begint in Die van 1957 ontbreekt Bijlagen van de rekeningen, pakken

5 Kas-, bank- en giroboeken en staten, Hierbij 2 spaarbankboekjes. 37. Schoolgeldlijsten, Stukken betreffende financiële vergoedingen door Rijk en gemeenten, Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het reservefonds, met bijlagen, Met leemten. 40. Intekenlijsten ten behoeve van St. Nicolaas-, Kerst- en Paasfeesten, met bijlagen, III. Overige zaken 41. Akten van koop, verkoop en overdracht van het schoolgebouw en het legaat van mevrouw L.A.C. Panhuys- Van der Lek de Clercq, met bijlagen, en Registers van leden en begunstigers met de door hen betaalde bijdragen, Achterin is een financieel overzicht opgenomen, evenals een rooster van aftreding van de kascontrolecommissie en diverse andere roosters Stukken bevattende teksten gesproken bij openingen en jubilea, 1947, 1949 en Hierbij een financieel overzicht van 25 jaar inkomsten en uitgaven. Zie ook inv. nr delen 45. Stukken betreffende het personeel, Stukken betreffende het Pensioenfonds, Stukken betreffende belastingen en sociale lasten, Tekeningen van de bouw en verbouw van de kleuterschool aan de Prinses Margrietstraat, 1955 en Inventarissen van meubilair, speelgoed en ander materiaal ( ).

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland Archief van de Groene Kruisverenigingen in Tholen en Sint Philipsland 1907-1974 Inleiding 2 In Nederland werd de eerste plaatselijke kruisvereniging opgericht in 1875 in Hilversum. Ongeveer gelijktijdig

Nadere informatie

Nummer Toegang: 365 Inventaris van het archief van de Sociëteit Standvastigheid te Delft,

Nummer Toegang: 365 Inventaris van het archief van de Sociëteit Standvastigheid te Delft, Nummer Toegang: 365 Inventaris van het archief van de Sociëteit Standvastigheid te Delft, 1781-2005 Archief Delft 365 Sociëteit Standvastigheid 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Nummer Toegang: 864 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School Maasland,

Nummer Toegang: 864 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School Maasland, Nummer Toegang: 864 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School, 1860-1990 Archief Delft 864 Gereformeerde schoolvereniging en school 3 I N H O U D

Nadere informatie

Archief van de. Onderlinge Veeverzekeringsmaatschappij. Tholen (OVT)

Archief van de. Onderlinge Veeverzekeringsmaatschappij. Tholen (OVT) Archief van de Onderlinge Veeverzekeringsmaatschappij Tholen (OVT) 1904-1994 Inleiding 2 De Onderlinge Veeverzekering-maatschappij voor het eiland Tholen, kortweg de O.V.T. werd in 1904 opgericht. Het

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 264. Archief Delft

Nummer Toegang: 264. Archief Delft Nummer Toegang: 264 Plaatsingslijst van de archieven van de vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs, de afdeling Delft van de unie 'school met de bijbel', de gereformeerde schoolvereniging 'groen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond,

Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond, Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond, 1934-2000 Archief Delft 424 Nederlands Christen-vrouwen Bond 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief van de Stichting AVO sociale werkplaats te Tholen

Archief van de Stichting AVO sociale werkplaats te Tholen Archief van de Stichting AVO sociale werkplaats te Tholen 1950-1967 Inleiding 2 De Nederlandse vereniging tot bevordering van de arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten, in 1951 omgedoopt in Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 559 Plaatsingslijst van de archieven van de christelijke coöperatieve woningbouwvereniging ons huis en

Nummer Toegang: 559 Plaatsingslijst van de archieven van de christelijke coöperatieve woningbouwvereniging ons huis en Nummer Toegang: 559 Plaatsingslijst van de archieven van de christelijke coöperatieve woningbouwvereniging ons huis en Archief Delft 559 bouwvereniging Ons Huis en De Goede 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Inventaris van het archief van de Vereniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland 896 Inventaris van het archief van de Vereniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1911-1994 tot 1984 genaamd Gereformeerde Predikanten Vereniging Samengesteld door Frans Rozemond

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst,

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 1921-2001 De stichting PCBO Voorst treedt op als schoolbestuur van de protestants-christelijke scholen in de gemeente Voorst.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en

Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en Archief Delft 736 Protestants Christelijk basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D

Nadere informatie

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, 1912-1980 Archief Delft 462 Vereniging Vrijzinnig Hervormden Delft 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998

Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998 500 Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) 1869-1988 (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van

Nadere informatie

Archief van de Schoolvereniging Willemspark

Archief van de Schoolvereniging Willemspark Archief van de Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1368 Periode: 1921-1992 Archiefvormer Inleiding De (WPS) werd in 1921 opgericht naar aanleiding van de invoering van de Lager Onderwijswet in 1920. Verontruste

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 329 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten hockey club,

Nummer Toegang: 329 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten hockey club, Nummer Toegang: 329 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten hockey club, 1920-1992 Archief Delft 329 Delftsche Studenten Hockey Club 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 865 Plaatsingslijst van het archief van de Nederlands-Hervormde school Maasland,

Nummer Toegang: 865 Plaatsingslijst van het archief van de Nederlands-Hervormde school Maasland, Nummer Toegang: 865 Plaatsingslijst van het archief van de Nederlands-Hervormde school Maasland, 1861-1994 Archief Delft 865 Nederlands-Hervormde school Maasland 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 358 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

Vereniging Van Ittersum voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wijk bij Duurstede K. Wildenbeest 2005

Vereniging Van Ittersum voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wijk bij Duurstede K. Wildenbeest 2005 265 Vereniging Van Ittersum voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wijk bij Duurstede 1860-2004 K. Wildenbeest 2005 Inhoudsopgave Inventaris...3 1. Financiën...3 1.1. Vereniging tot instandhouding van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996 T00452 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996 E.Hinders D. Ruiter Januari 2014 Inleiding De Vereniging

Nadere informatie

Archief van het Weezenfonds te Zevenaar voorlopige inventaris

Archief van het Weezenfonds te Zevenaar voorlopige inventaris Archief van het Weezenfonds te Zevenaar voorlopige inventaris Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, 1974 I ALGEMEEN 1-2. Notulen van de Provisoren, 1826-1941 N.B. voor de jaren 1904-1917 zie inv.nr.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 108 Periode: 1900-1931 Archiefvormer Vakschool voor Schoenmakers Inleiding Reeds dadelijk, toen er sprake was van inventarisering

Nadere informatie

Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) z.n. z.j.

Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) z.n. z.j. 422 Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) 1910-1964 z.n. z.j. Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Burgerlijk Armbestuur-Bureau voor Sociale Zorg (1919-1964)...3 2. Nieuwjaarscommissie

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGNG 'SCHRIFT EN BELIJDENIS' (1958)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGNG 'SCHRIFT EN BELIJDENIS' (1958) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGNG 'SCHRIFT EN BELIJDENIS' (1958) 1962-2009 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING Hervormde deelgemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk Reeds vele jaren (ca 1900) was de hervormde

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Nummer Toegang: 644 Plaatsingslijst van het archief van de algemene studentenvereniging 'de Delftsche zwervers',

Nummer Toegang: 644 Plaatsingslijst van het archief van de algemene studentenvereniging 'de Delftsche zwervers', Nummer Toegang: 644 Plaatsingslijst van het archief van de algemene studentenvereniging 'de Delftsche zwervers', 1920-1990 Archief Delft 644 Studentenvereniging De Delftsche Zwervers 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Archief van de. Nederlandse Bond van. Plattelandsvrouwen (NBP) Afdeling Tholen. en van het Kringbestuur. Tholen en Sint Philipsland

Archief van de. Nederlandse Bond van. Plattelandsvrouwen (NBP) Afdeling Tholen. en van het Kringbestuur. Tholen en Sint Philipsland Archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBP) Afdeling Tholen en van het Kringbestuur Tholen en Sint Philipsland 1934-2005 2 Inleiding De Nederlandse Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Woerden 1982-2008 (archiefnr W282a)

Stichting Welzijn Ouderen Woerden 1982-2008 (archiefnr W282a) Stichting Welzijn Ouderen Woerden 1982-2008 (archiefnr W282a) De Stichting Welzijn Ouderen Woerden werd op 20 juli 1982 opgericht als opvolger van de Stichting Dienstencentra Woerden. Behalve de taken,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 723 Inventaris van het archief van de stichting woningbeheer te rijswijk,

Nummer Toegang: 723 Inventaris van het archief van de stichting woningbeheer te rijswijk, Nummer Toegang: 723 Inventaris van het archief van de stichting woningbeheer te rijswijk, 1927-1971 Archief Delft 723 Stichting Woningbeheer Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014

Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014 452 Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) 1892-1996 E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn,

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, 1956-1995 Archief Delft 895 Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

K.J. Wildenbeest z.j.; versie december 2018

K.J. Wildenbeest z.j.; versie december 2018 77 Vereniging Het Groene Kruis te Amerongen, Elst e.o. 1929-1989 K.J. Wildenbeest z.j.; versie december 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3...4 Pag. 2 van 5 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest

Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest (1977-1994) 395 Samengesteld door P. Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Het Wit-Gele Kruis, Westervoort

Inventaris van het archief van. Het Wit-Gele Kruis, Westervoort Inventaris van het archief van Het Wit-Gele Kruis, Westervoort 1946-1993 Op woensdag 15 oktober 1947 werd het Wit-Gele Kruis Westervoort opgericht als katholieke tegenhanger van het Groene Kruis. In 1971

Nadere informatie

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft,

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, 1676-1923 Archief Delft 68 Commissarissen Bank van Lening 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

(Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek

(Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek (Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek 1985 I. PASTOOR (EN KAPELAANS), ALGEMEEN 1. Correspondentie, 1854 1941 en z.d. 2-3. Bisschoppelijke circulaires

Nadere informatie

Nummer Toegang: 418. Archief Delft

Nummer Toegang: 418. Archief Delft Nummer Toegang: 418 Inventaris van het archief van de afdeling Delft van de algemene nederlandse vrouwenvereniging "tesselschade", sedert 1953 gefuseerd met de algemene nederlandse vrouwenvereniging "arbeid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening,

Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening, Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening, 1949-1976 Archief Delft 88 Van der Woudenstichting 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 125 Stichting Muziekschool Houten (1971) 1974-1997 J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De organisatie...3 2. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 3. Openbaarheid...3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 820 Plaatsingslijst van de archieven van de rijswijkse kruisverenigingen,

Nummer Toegang: 820 Plaatsingslijst van de archieven van de rijswijkse kruisverenigingen, Nummer Toegang: 820 Plaatsingslijst van de archieven van de rijswijkse kruisverenigingen, 1904-1987 Archief Delft 820 Rijswijkse Kruisverenigingen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Archief van de Dienst Gemeentelijke Verenigingsgebouwen en rechtsvoorganger

Archief van de Dienst Gemeentelijke Verenigingsgebouwen en rechtsvoorganger Archief van de Dienst Gemeentelijke Verenigingsgebouwen en rechtsvoorganger Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5302 Periode: 1926-1989 Archiefvormer Dienst gemeentelijke verenigingsgebouwen Inleiding Stichting

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 362 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WONINGBOUWVERENIGING VOOR KETHEL 1914-1989 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

Nummer Toegang: 769 Inventaris van het archief van de vereniging voor heemschut te rijswijk,

Nummer Toegang: 769 Inventaris van het archief van de vereniging voor heemschut te rijswijk, Nummer Toegang: 769 Inventaris van het archief van de vereniging voor heemschut te rijswijk, 1941-1984 Archief Delft 769 Vereniging voor Heemschut Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg

Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg 276 Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg 1964-2007 K.Th.H. Wildenbeest, aanvullingen door E. Hinders November 2006, aanvullingen door E. Hinders, Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg,

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg, T00276 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg, 1964-2007 K.Th.H. Wildenbeest November, 2006 Aanvullingen door: E. Hinders, Juli 2014 Inleiding Op 7 maart

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

Nummer Toegang: 309 Inventaris van het archief van de scherpschuttersvereniging "diletto ed arme",

Nummer Toegang: 309 Inventaris van het archief van de scherpschuttersvereniging diletto ed arme, Nummer Toegang: 309 Inventaris van het archief van de scherpschuttersvereniging "diletto ed arme", 1617-1921. Archief Delft 309 Scherpschuttersvereniging Diletto ed Arme 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente,

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, 1850-1962. Archief Delft 458 Nederlands-Israelitische gemeente 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 280 Inventaris van het archief van de kunstkring Delft,

Nummer Toegang: 280 Inventaris van het archief van de kunstkring Delft, Nummer Toegang: 280 Inventaris van het archief van de kunstkring Delft, 1923-1951. Archief Delft 280 Kunstkring Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( )

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( ) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst (1896-1992) Beschrijving van het archief: Naam archief: Archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst Periode: 1896-1992 Archiefnummer: 1307

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 279 Plaatsingslijst van het archief kunst aan het volk, , en het fonds tot stichting ener expositiezaal,

Nummer Toegang: 279 Plaatsingslijst van het archief kunst aan het volk, , en het fonds tot stichting ener expositiezaal, Nummer Toegang: 279 Plaatsingslijst van het archief kunst aan het volk, 1918-1973, en het fonds tot stichting ener expositiezaal, 1918-1977. Archief Delft 279 Vereniging Kunst aan het volk 3 I N H O U

Nadere informatie

Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen

Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1068 Periode: 1925-1989 Archiefvormer Vereeniging Het Joods begrafeniswezen Inleiding De Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

M.A. van der Eerden-Vonk, H.J. Postema Februari 1996; juni 2018

M.A. van der Eerden-Vonk, H.J. Postema Februari 1996; juni 2018 124 Fanfare St. Caecilia te Schalkwijk 1909-2010 M.A. van der Eerden-Vonk, H.J. Postema Februari 1996; juni 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 I. Stukken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 564. Archief Delft

Nummer Toegang: 564. Archief Delft Nummer Toegang: 564 Plaatsingslijst van het archief van het mannen-, vanaf 1976 gemengd zangkoor "die Delftsche sanghers", 1934-1988, met de archieven van het Delfts dameskoor, 1967-1979, en de federatie,1952-1979.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 209. Archief Delft

Nummer Toegang: 209. Archief Delft Nummer Toegang: 209 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging jeugdwerk Delft met clubhuis "de haven" en het centrum jeugdvorming, later jeugd- en jongerenraad, 1921-1976. Archief Delft 209 Vereniging

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

0803. Vereeniging tot Ziekenverpleging voor Voorst en omgeving

0803. Vereeniging tot Ziekenverpleging voor Voorst en omgeving 0803. Vereeniging tot Ziekenverpleging voor Voorst en omgeving Beschrijving van het archief: Naam archief: Archief van de Vereeniging tot Ziekenverpleging voor Voorst en omgeving Periode: 1911-1986 Archiefnummer:

Nadere informatie

Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen

Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Archiefblokgegevens Archiefnummer: Archiefnaam: Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Begin-eindjaar: 1946-1998 Omvang: 1,8 m. Plaats: FF 1-2 Bewerker:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 179 Plaatsingslijst van het archief van de koninklijke Delftsche leerlooierij en drijfriemenfabriek voorheen alex. adam,

Nummer Toegang: 179 Plaatsingslijst van het archief van de koninklijke Delftsche leerlooierij en drijfriemenfabriek voorheen alex. adam, Nummer Toegang: 179 Plaatsingslijst van het archief van de koninklijke Delftsche leerlooierij en drijfriemenfabriek voorheen alex. adam, 1823-1970. Archief Delft 179 Leerlooierij en drijfriemfabriek,

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

Nummer Toegang: 756. Archief Delft

Nummer Toegang: 756. Archief Delft Nummer Toegang: 756 Inventaris van het archief van het burgerlijk armbestuur (1921-1923), de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon (1924-1954) en de gemeentelijke instelling voor maatschappelijke

Nadere informatie

Lieve Vrouwe Broederschap te Houten D. Ruiter Februari 2014

Lieve Vrouwe Broederschap te Houten D. Ruiter Februari 2014 123 Lieve Vrouwe Broederschap te Houten 1732-2010 D. Ruiter Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voorde gebruiker...3 2. Bijzonderheden... 3 Inventaris...5 Pag. 2 van 7 Inleiding

Nadere informatie

Archief van de Curatoren van het Athenaeum

Archief van de Curatoren van het Athenaeum Archief van de I.H. van Eeghen, N. Verhoeff Algemene kenmerken Toegangsnummer: 278 Periode: 1682-1877 Archiefvormer Scholarchen, na 1804 Curatoren van de Latijnse School en Curatoren van het Atheneum Illustre

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

STATUTEN. Naam, zetel en duur:

STATUTEN. Naam, zetel en duur: STATUTEN Naam, zetel en duur: Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Lea Dasberg hierna te noemen: "de stichting. 2. Zij heeft haar zetel te Zutphen. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

Statuten Vogelwacht Utrecht

Statuten Vogelwacht Utrecht Naam en zetel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam VOGELWACHT UTRECHT. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. Het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Werklieden Vereeniging St. Joseph, afdeling Cothen, en opvolgers M.A. van der Eerden-Vonk 1997

Rooms-Katholieke Werklieden Vereeniging St. Joseph, afdeling Cothen, en opvolgers M.A. van der Eerden-Vonk 1997 62 Rooms-Katholieke Werklieden Vereeniging St. Joseph, afdeling Cothen, en opvolgers 1918-1988 M.A. van der Eerden-Vonk 1997 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De organisatie...3 2. Het archief... 3...4 Pag.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van het. Wit-Gele Kruis. afdeling IJsselstein

Inventaris van het Archief van het. Wit-Gele Kruis. afdeling IJsselstein Inventaris van het Archief van het Wit-Gele Kruis afdeling IJsselstein 1934-1977 G.J. Vermeij RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2013 Inventaris Stukken van algemene aard. 1-4.Notulenvanhetbestuur1934-1975.3delen,1pak

Nadere informatie

Plaatsingslijst van aanvullingen op het. archief van de Hervormde gemeente

Plaatsingslijst van aanvullingen op het. archief van de Hervormde gemeente T00457_Aanvulling Plaatsingslijst van aanvullingen op het archief van de Hervormde gemeente Vianen, 1897-2002 E. Hinders, D. Ruiter Augustus 2014 Inleiding Deze stukken vormen een aanvulling op het reeds

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Schiedamse Sociëteit "De Vrijheid 1945" (2010)

Inventaris van het archief van de Schiedamse Sociëteit De Vrijheid 1945 (2010) Toegangsnummer: 369 Inventaris van het archief van de Schiedamse Sociëteit "De Vrijheid 1945" 1945-1990 (2010) E. Bijl Gemeentearchief Schiedam 2005 This finding aid is written in Dutch. 2 Sociëtiet "De

Nadere informatie

Nummer Toegang: 325 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten aeroclub,

Nummer Toegang: 325 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten aeroclub, Nummer Toegang: 325 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten aeroclub, 1930-1987 Archief Delft 325 Delftsche Studenten Aeroclub 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation

Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1282 Periode: 1901-1992 Archiefvormers Club van Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nummer Toegang: Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Nummer Toegang: 0309 Inventaris van Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, afdelingen Herpt, Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg, Drunen-Elshout, Groot-Vlijmen alsmede gelieerde organisaties, 1900-1999

Nadere informatie

K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest 2006; versie december 2018

K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest 2006; versie december 2018 79 Protestants Christelijke Scholen te Doorn 1886-1993 K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest 2006; versie december 2018 Inhoudsopgave Plaatsingslijst...4 1. Vereniging

Nadere informatie

Nummer Toegang: 247 Plaatsingslijst van het archief van de saai- en linnenweversbus, 1662,

Nummer Toegang: 247 Plaatsingslijst van het archief van de saai- en linnenweversbus, 1662, Nummer Toegang: 247 Plaatsingslijst van het archief van de saai- en linnenweversbus, 1662, 1790-1956. Archief Delft 247 Saai- en linnenweversbus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie