De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen"

Transcriptie

1 1 De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen In het publieke domein worden allerlei nieuwe technieken gebruikt: ambtenaren gebruiken Twitter, games, webplatformen en monitoringtools om de organisatie en hun werk te verbeteren. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën binnen de overheid is zeker niet nieuw, maar typerend voor het vernieuwingsproces dat momenteel plaatsvindt is dat dit slechts in beperkte mate van bovenaf wordt gestuurd. Veel meer dan voorheen zijn ideeën en activiteiten van ambtenaren, toezichthouders, adviseurs en publieke professionals leidend bij het doorvoeren van veranderingen. Twitterende wijkagenten, milieuambtenaren met ideeën voor policy games en innoverende gemeenteambtenaren die digitale participatie faciliteren geven op allerlei manieren vorm aan De Nieuwe Overheid. We gebruiken de term De Nieuwe Overheid om te benadrukken dat het gebruik van technologie weliswaar een grote rol speelt, maar de echte transformatie te maken heeft met veranderingen in structuren, processen en instituties. Hiërarchische verhoudingen, formele procedures en gecentraliseerde besluitvorming staan onder druk. De nieuwe technologieën maken platte, informele en gedistribueerde organisatievormen mogelijk. De kracht van 9

2 DE nieuwe overheid deze organisatievormen ligt in de flexibiliteit en het vermogen om nieuwe verbindingen te creëren binnen de overheid en tussen overheid en omgeving. De Nieuwe Overheid krijgt momenteel vorm doordat inpassing van nieuwe technologieën in publieke organisaties de structuur en de werkwijze van publieke organisaties op ingrijpende wijze verandert. Overheidsorganisaties incorporeren in rap tempo nieuwe technologieën en passen hun structuur en werkwijze hierop aan. De Nieuwe Overheid betekent dat er veranderingen plaatsvinden in de organisatie van de overheid, het beleid en de democratische inbedding: De Nieuwe Organisatie. De nieuwe technologieën worden ingezet om processen te stroomlijnen maar ook om samenwerkingen op te zetten die dwars door traditionele organisatiegrenzen heen lopen. Procedures en rolverdeling worden ter discussie gesteld en opnieuw ingericht; Het Nieuwe Beleid. De mogelijkheden om informatie te verzamelen en op die manier beter geïnformeerd beleid te maken nemen met big data sterk toe. Tegelijkertijd creëren sociale media de mogelijkheid om de beleidscommunicatie te versterken, te flexibiliseren en te individualiseren; De Nieuwe Democratie. De democratische inbedding van het bestuur krijgt ook nieuwe vormen doordat de politieke omgeving verandert onder invloed van nieuwe media. Dit gebruik roept ook vragen op over de rol van ambtenaren in het democratisch debat. Dit boek is ontstaan vanuit het idee dat er te weinig reflectie plaatsvindt op deze vormgeving van De Nieuwe Overheid. Ambtenaren, adviseurs en publieke professionals zijn vanuit hun enthousiasme met de nieuwe mogelijkheden bezig, maar nemen vaak te weinig tijd om de implicaties hiervan grondig te doordenken. Wetenschappers lopen ofwel achter de feiten aan, ofwel schrijven 10

3 De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen artikelen in internationale tijdschriften die niet of nauwelijks door practitioners in Nederland worden gelezen. Deze reflectie is echter wel van groot belang omdat het gebruik van technologie een aantal basiswaarden van bestuur, politiek en democratie ter discussie stelt. Laten we enkele voorbeelden van deze vragen noemen: Hoe staat het met politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden wanneer individuele ambtenaren samenwerken in netwerken die alle organisatiegrenzen doorsnijden? In welke mate mag de privacy van burgers worden geschonden wanneer dit leidt tot betere dienstverlening en een veiligere samenleving? Hoe staat het met de democratische rol van ambtenaren wanneer zij in toenemende mate directe relatie onderhouden met burgers en deelnemen aan publieke debatten? Wat betekenen de meer fluïde vormen van overheidsorganisatie voor de arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren? Hoe verandert de kennispositie van overheidsorganisaties door het gebruik van nieuwe technologieën en wat betekent dit voor de verhouding tot burgers? Uit onderzoek naar digitalisering in de publieke sector weten we dat het gebruik van nieuwe technologieën niet alleen instrumentele vragen oproept (hoe kunnen we de huidige taken beter uitvoeren?) maar ook institutionele vragen (hoe veranderen de nieuwe technologieën onze omgang met waardenconflicten?). Juist voor reflectie op deze institutionele vragen is soms te weinig tijd en aandacht en daarom stellen wij die vragen in dit boek centraal. De reflectie op technologische ontwikkeling die we hier presenteren heeft een ander karakter dan dat we gewend zijn wanneer het gaat om nieuwe technologieën, zoals kernenergie en genetische manipulatie. Bij dergelijke technologieën vindt de ontwikkeling in een beperkt aantal universiteiten en onderzoekscentra plaats en gaat het publieke debat over de vraag wat wetenschappers wel of 11

4 DE nieuwe overheid niet mogen doen. Kenmerkend aan de huidige informatierevolutie is dat heel veel mensen op allerlei plekken binnen het publieke domein bezig zijn met technologieontwikkeling en innovatie. Waar kernenergie en genetische manipulatie dure (veiligheids) voorzieningen vragen, kunnen nieuwe apps en toepassingen snel en zonder veel formele training worden ontwikkeld. Ook inpassing van nieuwe technologieën binnen organisaties vraagt helemaal geen technologische kennis maar oog voor de waarde van nieuwe instrumenten. Dit betekent dat deze technologische dynamiek een veel gefragmenteerder en sluipender karakter heeft dan de dynamiek rondom kernenergie en genetische manipulatie. De verandering heeft vaak al plaatsgevonden voordat iemand er erg in heeft. Juist daarom is het nodig dat er breed wordt gesproken over en gereflecteerd op de wenselijkheid van De Nieuwe Overheid. Deze reflectie is nodig om onze preferenties en waardenpatronen leidend te laten zijn bij de vormgeving van De Nieuwe Overheid. De wijze waarop dit boek tot stand is gekomen sluit aan bij het idee dat de vormgeving van De Nieuwe Overheid op allerlei plekken plaatsvindt. Dit boek heeft de boeiende discussies die op internet plaatsvinden over de organisatie van de overheid en het overheidsbeleid als startpunt genomen. Deze discussies gaan over onderwerpen zoals het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, transparantie en openheid en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Deze discussies leveren interessante resultaten op, maar vinden vaak hun weg niet naar een breder publiek. Ook focussen deze discussies zich vaak op instrumentele mogelijkheden en besteden zij relatief weinig aandacht aan de meer fundamentele issues. In dit boek hebben we deze discussies als uitgangspunt genomen en verbonden aan theoretische noties uit de bestuurswetenschap. Op die manier maken we een verbinding tussen de dynamische discussies op internet en de reflectieve benadering in de bestuurswetenschappen. 12

5 De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen Bij het schrijven van dit boek hebben we een benadering gevolgd die bij internet past: we hebben een concept geschreven, plaatsten dit online met een verzoek om commentaar en schreven op basis daarvan een definitief stuk. Dat betekent dat dit boek via een proces van coproductie is ontstaan: de denkkracht van de crowd is in hoge mate benut om de analyse van de verschillende issues te versterken. In het boek vermelden we daarom ook steeds welke bijdragen gebruikt zijn om oorspronkelijke analyses verder aan te scherpen. In dit boek behandelen we tien issues die te maken hebben met allerlei verschillende aspecten van De Nieuwe Overheid. Sommige issues, zoals Big Data (hoofdstuk 11) en gaming (hoofdstuk 5), hebben de technologie als startpunt en roepen daarna vragen op over organisatiebeleid en technologie. Bij andere issues, zoals flexibilisering van de arbeid (hoofdstuk 10) en samenwerking in netwerken van individuen (hoofdstuk 4), wordt deze volgorde omgedraaid. Dan gaat het allereerst om een verandering in de structuur of positie van de publieke organisatie en bekijken we vervolgens welke rol nieuwe technologieën hierin spelen. In alle gevallen gaat het om een geheel van organisatorische veranderingen rondom de introductie van nieuwe technologieën: technologie en verandering in sociale praktijken gaan hand in hand. In de onderwerpen die we behandelen komen de drie kernaspecten van de bestuurswetenschap aan de orde: organisatie, beleid en democratie. Organisatievragen komen aan de orde in de hoofdstukken over Het Nieuwe Werken (hoofdstuk 2), samenwerking in netwerken van individuen (hoofdstuk 4), ambtenaren als innovatoren (hoofdstuk 7), Bring Your Own Device (hoofdstuk 8) en flexibele inzet van ambtenaren (hoofdstuk 10). Beleidsvragen worden behandeld in de hoofdstukken over gaming als beleidsinstrument (hoofdstuk 5), monitoren van internetcommunicatie van burgers (hoofdstuk 6) en Big Data (hoofdstuk 11). Democratische 13

6 DE nieuwe overheid vragen worden behandeld in de hoofdstukken over online meningsuiting door ambtenaren (hoofdstuk 3) en fluide democratie (hoofdstuk 9). De hoofdstukken vormen geen systematische behandeling van alle vragen die spelen, maar bieden via een selectie aan onderwerpen zicht op onderliggende dynamieken. We laten zien dat er sprake is van een aantal gemeenschappelijke patronen die aandacht behoeven. In het slothoofdstuk zullen we deze patronen analyseren en bespreken. De hoofdstukken worden gepresenteerd in de volgorde waarin ze zijn geschreven en gepubliceerd in het tijdschrift Bestuurswetenschappen. Daarbij zijn de hoofdstukken zelfstandig te lezen en kan de lezer direct naar de onderwerpen gaan die hem of haar het meest interesseert. In elk hoofdstuk introduceren we het onderwerp, de discussie erover op internet en een reflectie vanuit de bestuurswetenschappelijke theorie. We hopen dat deze opbouw het boek zowel interessant maakt voor degenen met meer bestuurskundige kennis maar minder kennis van nieuwe technologieën als voor degenen met meer technologische kennis maar minder kennis van bestuurswetenschappelijke inzichten. Met dit boek willen we de versterking tussen bestuurspraktijk, technische praktijken en bestuurswetenschap versterken en de reflectie op De Nieuwe Overheid verrijken. 14

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big Data zijn alle data die niet meer fysiek of logisch in één locatie of in één systeem kunnen worden opgeslagen. Open data

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

HET POLICY LAB. Tjerk Timan. ScienceWorks 25 mei 2018

HET POLICY LAB. Tjerk Timan. ScienceWorks 25 mei 2018 HET POLICY LAB Tjerk Timan ScienceWorks 25 mei 2018 SAMENVATTING Het Policy Lab doet gecontroleerde experimenten voor het ontwikkelen van data gedreven beleid zodat beleidsmakers veilig kunnen experimenteren

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie:

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie: BIJGESTELDE VISIE OP HET LEERGEBIED DIGITALE GELETTERDHEID Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse

Nadere informatie

12 mei Piet van Mourik. Welke weg slaat de Rekenkamer in?

12 mei Piet van Mourik. Welke weg slaat de Rekenkamer in? 12 mei 2017 Piet van Mourik Welke weg slaat de Rekenkamer in? Sterke Democratie in Dynamische Samenleving! Waarom? WERKEN AAN BESTUUR SAMEN MET DE BUITENWERELD Effectief STUREN EN BESLISSEN Beleid Uitvoering

Nadere informatie

Cocreatie in de opsporing. Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht

Cocreatie in de opsporing. Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht Cocreatie in de opsporing Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht Cocreatie in de opsporing: Perspectief van de wetenschap Albert Meijer Universiteit Utrecht Politieacademie 11 september 2012 Even voorstellen

Nadere informatie

Realisatie. Indienersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening

Realisatie. Indienersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening Realisatie Indienersbrochure DE PILOTSTARTER Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening DE PILOTSTARTER Werk je ook aan innovaties om gemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Kennisdag Nieuwe Democratie! Nieuwe Bedrijfsvoering? Subtitel van het document. Wat betekent de veranderende democratie voor uw organisatie?

Kennisdag Nieuwe Democratie! Nieuwe Bedrijfsvoering? Subtitel van het document. Wat betekent de veranderende democratie voor uw organisatie? Nieuwe Democratie! Nieuwe Bedrijfsvoering? Kennisdag 2017 Wat betekent de veranderende democratie voor uw organisatie? Thijs Jagersma Govert Schermers Subtitel van het document Welkom! Ons Verhaal 3. Nieuwe

Nadere informatie

Marije van den Berg. knutselt aan een energieke samenwerking tussen overheid, politiek en gemeenschap

Marije van den Berg. knutselt aan een energieke samenwerking tussen overheid, politiek en gemeenschap Marije van den Berg knutselt aan een energieke samenwerking tussen overheid, politiek en gemeenschap Adviseur, trainer en publicist overheidsparticipatie Raadslid van 2002-2010 Bestuurslid van Stadslab

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs Gelderland Arbeidswijs Inspiratiedocument 2018 v1.0 Heb jij een goed idee voor Gelderland Arbeidswijs? 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gelderland Arbeidswijs in het kort... 4 3. Gelderland Arbeidswijs...

Nadere informatie

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Participatie en social media Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Futurawonen E: info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl 21 april 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering?

1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering? 1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering? 2. Waarom zijn standaard basisprocessen Meerdere redenen, de belangrijkste: - Juist door digitalisering

Nadere informatie

Loslaten is het nieuwe vasthouden. Hoofdstuk 9

Loslaten is het nieuwe vasthouden. Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 9 Ik geloof in een bescheiden opstelling als gemeentelijke organisatie in combinatie met een gulle benadering als het gaat om het faciliteren van de lokale gemeenschap zelf. We zijn nog steeds

Nadere informatie

Van buiten naar binnen

Van buiten naar binnen Van buiten naar binnen Klantcontact & Interactie in het publieke domein David Kok Frank de Goede Ewoud de Voogd 5 april 2017 Cascadis congres 2025 Waar staan gemeenten? Frank de Goede (SIMgroep) 230 gemeenten

Nadere informatie

Drie domeinen als basis voor onze toekomstige veiligheid De genoemde trends en game changers raken onze veiligheid. Enerzijds zijn het bedreigingen, anderzijds maken zij een veiliger Nederland mogelijk.

Nadere informatie

Visie op Dienstverlening

Visie op Dienstverlening Visie op Dienstverlening 2019 2023 1. Inleiding en context Dronten geeft je de ruimte en is een gemeente met lef. De samenleving verandert snel, de gemeente Dronten verandert mee. Het is een tijd van verdere

Nadere informatie

Realitycheck HRM-thema s in de boardroom

Realitycheck HRM-thema s in de boardroom Realitycheck HRM-thema s in de boardroom U kunt deze vragenlijst digitaal invullen, opslaan en delen. Naam: Datum: Deze Realitycheck is bedoeld voor (leden van een) raad van toezicht (RvT) of raad van

Nadere informatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie DOSSIER Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE BETREKKEN VAN KWETSBARE BURGERS VRAAGT OM: van ervaring naar doelgerichte actie (idee of agenda) systeemwereld overheid & organisaties veiligheid nodig

Nadere informatie

Professionalisering door. Bruggen Bouwen

Professionalisering door. Bruggen Bouwen Professionalisering door Bruggen Bouwen Wij presenteren: innoveren onderwijs persoonlijk talent leven lang ontwikkelen Najaar 2018: meerdere nieuwe meerjarenagenda s Strategische agenda digitalisering

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Benchmark Burgerparticipatie

Benchmark Burgerparticipatie Benchmark Burgerparticipatie meten, vergelijken, leren en ontwikkelen Jaarbijeenkomst 18 juni 2012 13.00 tot 17.30 uur Stadhuis, gemeente Almere hein albeda Jaarrapport De 11 deelnemende gemeenten in beeld

Nadere informatie

In welke mate kunt u zich vinden in het benoemen van vrijheid, gelijkheid/gelijkwaardigheid en solidariteit als basiswaarden voor

In welke mate kunt u zich vinden in het benoemen van vrijheid, gelijkheid/gelijkwaardigheid en solidariteit als basiswaarden voor Ontwikkelteam Burgerschap Ronde Derde ronde () REFERENTIE BU000880 Naam Coen Gelinck Organisatie Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) E-mailadres coengelinck@nvlm.nl Namens wie geeft

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

De open data hobby voorbij

De open data hobby voorbij De open data hobby voorbij Door: Paul Suijkerbuijk Gek van kippen en eieren!! Het is niet anders, ook met open data is de kip ei situatie meer dan ooit aanwezig, hoewel ik vermoed dat de onzekerheidsrelatie

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

Mastermind groep. Business Development. Leiderschap in het creëren van een sterke business

Mastermind groep. Business Development. Leiderschap in het creëren van een sterke business Mastermind groep Business Development Leiderschap in het creëren van een sterke business Business Development Leiderschap in het creëren van een sterke business In turbulente tijden staat uw business voortdurend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

waarbij de kennisontwikkeling plaatsvindt vanuit een specifieke situatie en gericht is op een specifiek gemeenschappelijk doel. In dit proces is het v

waarbij de kennisontwikkeling plaatsvindt vanuit een specifieke situatie en gericht is op een specifiek gemeenschappelijk doel. In dit proces is het v Samenvatting Het oplossen van complexe vraagstukken gebeurt steeds vaker door experts die in multidisciplinaire teams virtueel, veelal langs elektronische weg, samenwerken zonder elkaar rechtstreeks te

Nadere informatie

HET LOKALE ALS BROEINEST VOOR SOCIALE INNOVATIE. Symposium Oud of the box 27 oktober 2016 Gie Van den Eeckhaut

HET LOKALE ALS BROEINEST VOOR SOCIALE INNOVATIE. Symposium Oud of the box 27 oktober 2016 Gie Van den Eeckhaut HET LOKALE ALS BROEINEST VOOR SOCIALE INNOVATIE Symposium Oud of the box 27 oktober 2016 Gie Van den Eeckhaut VASTSTELLING Waar ik mensen heb kunnen samen brengen over organisatiegrenzen heen, zijn altijd

Nadere informatie

Realisatie. Deelnemersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening

Realisatie. Deelnemersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening Realisatie Deelnemersbrochure DE PILOTSTARTER Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening DE PILOTSTARTER Werk je ook aan innovaties om gemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Sessie Data Science Centers

Sessie Data Science Centers Sessie Data Science Centers Anja Lelieveld en Jaron Haas, Directie Informatiesamenleving en Overheid, Ministerie van BZK Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling 28 november 2017 Regeerakkoord 2017-2021

Nadere informatie

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Als hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht onderzoekt Albert Meijer vernieuwing in de publieke sector. Open Overheid en Open Data maken

Nadere informatie

de pilotstarter Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening deelnemersbrochure

de pilotstarter Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening deelnemersbrochure de pilotstarter Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening deelnemersbrochure de pilotstarter werk je ook aan innovaties om gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren?

Nadere informatie

PRACTICUM PROCESMANAGEMENT. Open inschrijving

PRACTICUM PROCESMANAGEMENT. Open inschrijving PRACTICUM PROCESMANAGEMENT Open inschrijving 1 ONTWIKKELEN VAN IDEEËN TOT DUURZAME UITKOMSTEN edereen stond achter het idee, en enthousiasme overheerste. Er gebeurt nu alleen niets meer. Hoe had ik dit

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Interne communicatie moet anders Pieter van Gelder 104 Nederland en de manier waarop we zijn georganiseerd

Nadere informatie

1 www.rijksoverheid.nl/i-strategie-venj 2 I-Strategie VenJ 2017-2022 Aanleiding Een moderne en veilige informatievoorziening is essentieel voor VenJ om haar doelstellingen te behalen De medewerkers hebben

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Stedelijk netwerken en de verhouding met de publieke. sector. Filip De Rynck. Hogeschool Gent

Stedelijk netwerken en de verhouding met de publieke. sector. Filip De Rynck. Hogeschool Gent Stedelijk netwerken en de verhouding met de publieke sector Filip De Rynck De eeuw van de samenwerking Van Government naar Governance toenemende onderlinge afhankelijkheid voor meer en meer complexe problemen

Nadere informatie

Ketensamenwerking: Bedrieglijk simpel & onverwacht krachtig

Ketensamenwerking: Bedrieglijk simpel & onverwacht krachtig Ketensamenwerking: Bedrieglijk simpel & onverwacht krachtig Prof.dr. Jack AA van der Veen evofenedex Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Platform WCM Zuid Brightlands Campus,

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

OP KOERS NAAR EEN DATAGEDREVEN ORGANISATIE?

OP KOERS NAAR EEN DATAGEDREVEN ORGANISATIE? OP KOERS NAAR EEN DATAGEDREVEN ORGANISATIE? THE FULL STORY Dit artikel verscheen ook in The full story. Een luchtig boek waarmee managers, ondernemers en professionals drie vliegen in één klap slaan. Je

Nadere informatie

LOKALE DEMO- CRATIE IN DE STEIGERS ISVW UITGEVERS

LOKALE DEMO- CRATIE IN DE STEIGERS ISVW UITGEVERS LOKALE DEMO- CRATIE IN DE STEIGERS ISVW UITGEVERS VOORWOORD De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

STAND VAN EDUCATIEF NEDERLAND

STAND VAN EDUCATIEF NEDERLAND STAND VAN EDUCATIEF NEDERLAND Onderwijsraad TRNDR-resultaten Hilversum, 20 februari 2019 1 TRNDR-RESULTATEN (14-12-2018 T/M 15-02-2019) 2 1. TOP 10 TRENDS Onderwijsraad - TRNDR resultaten 3 TOP 10 TRENDS

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN AAN DE SPORTIEVE Wagner Group Ondernemen met kennis

SAMEN BOUWEN AAN DE SPORTIEVE Wagner Group Ondernemen met kennis SAMEN BOUWEN AAN DE SPORTIEVE MIENSKIP @PhilipEWagner Wagner Group Ondernemen met kennis 1 WIJ ZIJN EEN VERENIGINGSLAND We zijn niet echt communistisch, hebben de Verelendung niet gekend, zijn nooit geindigd

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog

Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog Deze kaderbrief geeft richting aan onze (team)plannen voor 2018. Zo zorgen we ervoor dat ontwikkelingen binnen Cello elkaar versterken én dat we invulling blijven geven

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Big data in de publieke sector. Leergang voor ervaren public controllers en professionals.

Big data in de publieke sector. Leergang voor ervaren public controllers en professionals. het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership www.hetzijlstracenter.nl Big data in de publieke sector Leergang voor ervaren public controllers en professionals Big data in de publieke

Nadere informatie

KANTELEN ruimte maken voor de leefwereld als uitgangspunt

KANTELEN ruimte maken voor de leefwereld als uitgangspunt KANTELEN ruimte maken voor de leefwereld als uitgangspunt Raadsnummer 16R6686 De verticale wereld waarin alles van bovenaf geregeld is, is achterhaald, zei Rob van Gijzel tijdens zijn nieuwjaarsspeech.

Nadere informatie

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Kivi-Niria Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Geert Munnichs Opzet Algemene introductie Wat is/doet het Rathenau Instituut? Publieksonderzoek Status uitkomsten Implicaties voor besluitvorming

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Gezocht: architecten om de BV Nederland te redden!?

Gezocht: architecten om de BV Nederland te redden!? 1 Gezocht: architecten om de BV Nederland te redden!? Art Ligthart Associate Partner @artligthart art.ligthart@ordina.nl linkedin.com/artligthart We leven in uitermate fascinerende tijden. De maatschappij

Nadere informatie

Hoe schrijf je een invloedrijk advies? Of: zorg je ervoor dat de bestuurder luistert?

Hoe schrijf je een invloedrijk advies? Of: zorg je ervoor dat de bestuurder luistert? Hoe schrijf je een invloedrijk advies? Of: zorg je ervoor dat de bestuurder luistert? Korte introductie MZ Services: Bureau voor arbeidsverhoudingen Actief in overheid, zorg en profit in heel Nederland

Nadere informatie

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren,

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren, Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016 Dames en heren, Allereerst hartelijk dank aan de Rob voor dit lezenswaardige rapport. Het doet me deugd dat de Rob zo veel punten heeft

Nadere informatie

10. Hoe ziet de frontoffice van uw dienst eruit in 2025? Kijk van buiten naar binnen! Ewoud de Voogd, OBI4wan

10. Hoe ziet de frontoffice van uw dienst eruit in 2025? Kijk van buiten naar binnen! Ewoud de Voogd, OBI4wan 10. Hoe ziet de frontoffice van uw dienst eruit in 2025? Kijk van buiten naar binnen! Ewoud de Voogd, OBI4wan Van buiten naar binnen Klantcontact & Interactie in het publieke domein in 2025 Ewoud de Voogd

Nadere informatie

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015 A&O Inspiratiesessie Henk Wesseling 26-11-2015 1 Uitgangspunten 1. Datagedreven sturing gaat om het slimmer verzamelen en analyseren van data en verwerken hiervan tot kennis, op basis waarvan we handelen.

Nadere informatie

Digitale transformatie bij gemeenten Binnen het Data-ecosysteem

Digitale transformatie bij gemeenten Binnen het Data-ecosysteem Realisatie Datagedreven werken Digitale transformatie bij gemeenten Binnen het Data-ecosysteem Colofon Digitale transformative van Gemeenten Onderzoek uitgevoerd door drs. Etienne B.M. Schoenmakers CMC

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Zorgbrede Governancecode 2017

Zorgbrede Governancecode 2017 Utrecht 9 november 2016 Zorgbrede Governancecode 2017 wat betekent de code? hoe maken wij ons de code eigen? Introductie Waar staan wij in het proces? Waarom zo n grondige herijking? Wat is nieuw / anders?

Nadere informatie

Risico A: De samenwerkingsdoelen worden niet / onvoldoende bereikt

Risico A: De samenwerkingsdoelen worden niet / onvoldoende bereikt Risico-inventarisatie Samenwerking Haarlem Zandvoort Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de voorgenomen ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Haarlem en Zandvoort vanaf 1 januari 2018.

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. Geachte mevrouw Arib,

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. Geachte mevrouw Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20 december

Nadere informatie

Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving?

Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving? Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving? ECP en de zorg E-healthweek Gemeenten en digitale zorg Platform zorg en ICT ECP ZORG Digivaardig in de zorg Zorg en privacy Data en zorg

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Parlaeus verbindt burgers met bestuur

Parlaeus verbindt burgers met bestuur Parlaeus verbindt burgers met bestuur Parlaeus is een merk van DocWolves. In dit merkpaspoort lees je waar wij met Parlaeus voor staan. Hierin lees je wie wij zijn, wat we geloven en willen bereiken. We

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Beweging. Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente?

Burgerbetrokkenheid in Beweging. Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente? Burgerbetrokkenheid in Beweging Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente? 12/19/2017 Wie ben ik en wat doe ik? Burgerbetrokkenheid in beweging Waar hebben we het eigenlijk

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II Opgave 2 De digitale stedeling 9 maximumscore 2 aangeven dat het gebruik van sociale media mogelijk is door nieuwe communicatietechnieken 1 aangeven dat nieuwe communicatietechnieken voorbeeld zijn van

Nadere informatie

Promotieprogramma NSOB. een academisch thuis voor de promoverende professional

Promotieprogramma NSOB. een academisch thuis voor de promoverende professional Promotieprogramma NSOB een academisch thuis voor de promoverende professional Het Promotieprogramma Voorwoord Het idee van een academische promotie spreekt veel bestuurders en ambtenaren aan. Maar waar

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Ridderkerk dragen we samen!

Ridderkerk dragen we samen! Ridderkerk dragen we samen! Inleiding In mei 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met de titel Ridderkerk dragen we samen! De subtitel luidt: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Nadere informatie

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid door Levien Nordeman Wat betekent mediawijsheid voor de e-cultuursector? De afgelopen maanden heeft Virtueel

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Digitaliseringsstrategie in de praktijk

Digitaliseringsstrategie in de praktijk Digitaliseringsstrategie in de praktijk Schriftelijke bijdrage rondetafelgesprek 13-09-2018 Aan: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Digitalisering verandert onze economie, onze democratie

Nadere informatie

6STAP BELEIDSBEÏNVLOEDING ZELFBEHEER MEEBESLISSEN COPRODUCEREN ADVISEREN RAADPLEGEN INFORMEREN. actie vanuit de burger naar overheid

6STAP BELEIDSBEÏNVLOEDING ZELFBEHEER MEEBESLISSEN COPRODUCEREN ADVISEREN RAADPLEGEN INFORMEREN. actie vanuit de burger naar overheid introductie 3 10 tips succesvolle online beleidsbeïnvloeding 3 ONLINE BELEIDSBEÏNVLOEDING VORMEN & VOORBEELDEN actie vanuit de burger naar overheid 6STAP MEEBESLISSEN 4STAP ADVISEREN 2STAP ZELFBEHEER 5STAP

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Over Ren Steenvoorden

Over Ren Steenvoorden Over Ren Steenvoorden Ren Steenvoorden is als CIO en Chief Digital Officer bij Randstad verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de digitale strategie. Wie met hem praat over de impact

Nadere informatie

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Kinderopvang in transitie Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Conclusies Ingrijpende maatschappelijke verandering vraagt aanpassing Transities leiden tot onzekerheid, spanning en afbraak Omgaan met transities

Nadere informatie

Antoine de Saint-Exupery

Antoine de Saint-Exupery Ons Plan 2019-2023 Vrijheid: Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen, maar leer de mensen te verlangen naar

Nadere informatie

De provincie en taaie maatschappelijke vraagstukken: is faciliteren genoeg?

De provincie en taaie maatschappelijke vraagstukken: is faciliteren genoeg? De provincie en taaie maatschappelijke vraagstukken: is faciliteren genoeg? Katrien Termeer Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen katrien.termeer@wur.nl Taaie vraagstukken (Wicked problems) Moeilijk te definiëren

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie