Oefening 4.3. Zoek een positief natuurlijk getal zodanig dat de helft een kwadraat is, een derde is een derdemacht en een vijfde is een vijfdemacht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefening 4.3. Zoek een positief natuurlijk getal zodanig dat de helft een kwadraat is, een derde is een derdemacht en een vijfde is een vijfdemacht."

Transcriptie

1 4 Modulair rekenen Oefening 4.1. Merk op dat Bestaat er een ander getal van de vorm 25ab dat gelijk is aan 2 5 a b? (Met 25ab bedoelen we een getal waarvan a het cijfer voor de tientallen voorstelt en b het cijfer voor de eenheden.) Oplossing 4.1 We zoeken een a en b uit N0, 9 waarvoor geldig is dat 32 a b a + b. We kunnen dit oplossen via trial and error. We zoeken dus een veelvoud van 32 dat gelegen is tussen 2500 en De enige mogelijkheden zijn , en We zien dat de enige oplossing de gegeven oplossing is. Een meer gestructureerde oplossingingsmethode gaat als volgt. Bekijk de gelijkheid 32a b a + b nu modulo 2. Dan vinden we dat b even moet zijn: we kunnen b vervangen door 2b, met b N0, 4. Dan volgt er 32a 2b a + 2b. Bekijken we nu deze gelijkheid modulo 5, dan vinden we 2a 2b 2b (mod 5), of dus a 2b b (mod 5): we mogen delen door 2 omdat ggd(2, 5) 1. Dit betekent dat b een kwadraat moet zijn modulo 5, maar de enige kwadraten modulo 5 zijn 1 en 1 4. Immers, modulo 5 is 1 2 1, 2 2 4, 3 2 4, (mod 5). Hieruit volgt ook dat 1 de enige vierde macht is, want ( 1) 2 1 (mod 5). Als we b 4 proberen, dan vinden we dat a 8 4 (mod 5), maar zoals net opgemerkt, is 4 geen vierde macht modulo 5, dus dit kan niet. Rest ons enkel nog b 1, dus b 2, en we vinden 32a a + 2. We hebben echter a 9 nodig om met 32a 2 boven de 2500 uit te tornen ( < 2500), zodat we met (a, b) (9, 2) de enige oplossing hebben. Oefening 4.2. Vind alle m zodanig dat (mod m). Oplossing 4.2 We zoeken een m waarvoor geldt dat x m Dit kunnen we herschrijven als x m 710. We vinden dat m een deler moet zijn van 710 en dat alle delers van 710 in aanmerking komen. Oefening 4.3. Zoek een positief natuurlijk getal zodanig dat de helft een kwadraat is, een derde is een derdemacht en een vijfde is een vijfdemacht. Oplossing 4.3 Stel dat x een oplossing is, dan volgt uit de opgave dat zowel 2, 3 als 5 het getal x delen. Stellen we nu x 2 a 3 b 5 c, dan moet 2 a 1 3 b 5 c een kwadraat zijn, waaruit volgt dat a 1, b en c even zijn. Wegens de tweede voorwaarde moet 2 a 3 b 1 5 c een derde macht zijn waardoor a, b 1 en c deelbaar moeten zijn door 3. Volgens de laatste voorwaarde besluiten we analoog dat a, b en c 1 deelbaar zijn door 5. Samengevat is a oplossing van a 1 (mod 2) a 0 (mod 3), en a 15 is de kleinste oplossing a 0 (mod 5) b is oplossing van b 0 (mod 2) b 1 (mod 3) b 0 (mod 5), en b 10 is de kleinste oplossing Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 12

2 en c is oplossing van c 0 (mod 2) c 0 (mod 3) c 1 (mod 5), en c 6 is de kleinste oplossing We vinden dus als kleinste oplossing x Oefening 4.4. Zoek de oplossing(en) (x, y) van het volgende stelsel over Z 7. x + 2y 4 4x + 3y 4 Zoek eveneens de oplossingen over Z 5. Oplossing 4.4 De determinant van de coëfficiëntenmatrix is gelijk aan 5. Over Z 7 : De rang van het stelsel is 2 want 5 2 (mod 7) 0 (mod 7). Er is dus een unieke oplossing. Beschouw deze vergelijkingen nu modulo 7: x + 2y 4 4x 4y 4 Uit de laatste x y + 1, wat na invullen in de eerste geeft: 3y 3. Hieruit volgt y 1 en x 2. We vinden de unieke oplossing (x, y) (2, 1). Over Z 5 : De rang van het stelsel is 1 want 5 0 (mod 5). Het stelsel betekent modulo 5 x + 2y 4 x 2y 4, dus het is strijdig (4-4). 4.1 Stelling van Fermat Oefening 4.5. Bereken de rest na deling van 3 47 door 23. Oplossing 4.5 Aangezien ggd(3, 23) 1, kunnen we de kleine stelling van Fermat toepassen, met name (mod 23). Dus (mod 23) 27 (mod 23) 4 (mod 23). Dus de rest van 3 47 na deling door 23 is 4. Oefening 4.6. Wat is het laatste cijfer van het getal 7 94? Er wordt gevraagd naar 7 94 (mod 10). Omdat 7 en 10 copriem zijn, kunnen we de kleine stelling van Fermat toepassen: 7 Φ(10) (mod 10). Bijgevolg is 7 94 ( 7 4) (mod 10). Het laatste cijfer van 7 94 is dus een 9. Meteen hebben we bewezen dat elke macht van 7, waarbij de exponent 2 modulo 4 is, eindigt op een 9. Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 13

3 Oefening 4.7. Bereken de kleinste positieve macht n zodat voor elke a Z, met ggd(a, 1020) 1, a n 1 (mod 15) a n 1 (mod 20) a n 1 (mod 17) Oplossing 4.7 Merk vooreerst op dat kgv(15, 20, 17) Elk element dat inverteerbaar is modulo 1020 is dus ook inverteerbaar modulo 15, 17 en 20 (omdat inverteerbaar zijn modulo hetzelfde is als onderling ondeelbaar zijn met). We kunnen de vraag dan ook herformuleren als volgt: zoek het kleinste gemeen veelvoud van k 1, k 2 en k 3 waarbij k 1, k 2 en k 3 de kleinste positieve natuurlijke getallen zijn waarvoor a k 1 1 (mod 15), a k 2 1 (mod 20) en a k 3 1 (mod 17). Gebruikmakend van de stelling van Euler vinden we gemakkelijk k 1 Φ(15) 8, k 2 Φ(20) 8 en k 3 Φ(17) 16. Het antwoord op de vraag is dus n Lineaire congruenties Oefening 4.8. Los op a. 40x 777 (mod 1777) b. 3x 6 (mod 18) c. 15x 26 (mod 51) d. 7x 27 (mod 200) e. 10x 25 (mod 38) f. 10x 25 (mod 35) g. 10x 25 (mod 37) Oplossing 4.8 a. (a) Aangezien ggd(40, 1777) 1, zal de congruentie juist één oplossing hebben. We moeten eerst het invers element van 40 in Z 1777 bepalen, bijvoorbeeld via het algoritme van Euclides zeg maar de algemene oplossingsmethode (17 2 6) ( ) ( ) Beschouw deze laatste vergelijking modulo 1777 en we bekomen (mod 1777). We vinden dus, omdat ggd(40, 1777) 1, dat 40x 777 (mod 1777) equivalent is aan x (mod 1777), wat op zijn beurt equivalent is aan x 1752 (mod 1777). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 14

4 (b) Veel korter vinden we dat 40x (mod 1777). Hieruit volgt dat x (mod 1777). b. Aangezien ggd(3, 18) 3 een deler is van 6 is 3x 6 (mod 18) gelijkwaardig met x 2 (mod 6) c. Geen oplossingen: ggd(15, 51) d. Dit is equivalent met 7x 427 (mod 200), dus x 61 (mod 200). e. Geen oplossingen: ggd(10, 38) f. Verschillende oplossingen: ggd(10, 35) 5 25, dus we delen zowel a, b als de modulus door 5. We vinden 2x 5 (mod 7), of dus 2x 12 (mod 7) en dus x 6 (mod 7). g. 10 is inverteerbaar modulo 37. We kunnen al vereenvoudigen tot 2x 5 (mod 37) of 2x 42 (mod 37) dus de oplossingen zijn x 21 (mod 37). 4.3 Chinese Reststelling Oefening 4.9. Los op 2x 1 (mod 5) 3x 2 (mod 7) 4x 3 (mod 11) Oplossing 4.9 2x 1 (mod 5) 3x 2 (mod 7) 4x 3 (mod 11) x 3 (mod 5) x 10 (mod 7) x 9 (mod 11) x 3 (mod 5) x 3 (mod 7) x 9 (mod 11) De inverse van 2 in Z 5 is 3, aangezien (mod 5). De andere worden analoog berekend. We stellen een uitdrukking als de volgende voorop als oplossing voor dit stelsel: x 3 y y y (mod ) Substitutie van deze uitdrukking in het stelsel geeft: 77y 1 1 (mod 5) 55y 2 1 (mod 7) 35y 3 1 (mod 11) 2y 1 1 (mod 5) 6y 2 1 (mod 7) 2y 3 1 (mod 11) y 1 3 (mod 5) y 2 6 (mod 7) y 3 6 (mod 11) Hieruit volgt dat x (mod 385). Oefening Zoek het kleinste natuurlijk getal x dat aan het volgend stelsel voldoet. 2x 3 (mod 5) 7x 11 (mod 13) 6x 8 (mod 14) Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 15

5 Oplossing x 3 (mod 5) 7x 11 (mod 13) 6x 8 (mod 14) 2x 3 (mod 5) 7x 11 (mod 13) 3x 4 (mod 7) Dit is snel te herleiden tot het volgend equivalent stelsel x 4 (mod 5) x 9 (mod 13) x 6 (mod 7). Toepassen van het algoritme bij de Chinese reststelling geeft dan x 4 y y y met Dus y (mod 5) y (mod 13) y (mod 7) y 1 1 (mod 5) y 2 3 (mod 13) y 3 4 (mod 7) x (mod ) 2869 (mod 455) 139 (mod 455). Oefening Zoek het kleinste natuurlijk getal dat oplossing is van 5x 13 (mod 17) 2x 3 (mod 5) 8x 12 (mod 14) Oplossing 4.11 We reduceren het stelsel achtereenvolgens tot: 5x 13 (mod 17) 2x 3 (mod 5) 4x 6 (mod 7) 5x 30 (mod 17) 3x 3 (mod 5) 4x 20 (mod 7) x 6 (mod 17) x 1 (mod 5) x 5 (mod 7) Hieruit volgt dan dat x 6 y y y (mod ), waarbij y (mod 17) y (mod 5) y (mod 7) Hieruit volgt dat y 1 1 (mod 17) y 2 4 (mod 5) y 3 1 (mod 7) x (mod ) 1111 (mod 595) 516 (mod 595). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 16

6 Oefening a. Ga na welke van de volgende congruenties oplosbaar zijn: 18x 6 (mod 12) x 8 (mod 13) 35x 25 (mod 14) 25x 5 (mod 15) 28x 13 (mod 16) b. Los het stelsel, gevormd door de oplosbare congruenties, op. Oplossing We weten dat ax b (mod m) oplosbaar is als ggd(a, m) b. We gaan na in welke congruenties deze voorwaarde is voldaan. 18x 6 (mod 12) : ggd(18, 12) 6 en 6 6 x 8 (mod 13) : ggd(1, 13) 1 en x 25 (mod 14) : ggd(35, 14) 7 en x 5 (mod 15) : ggd(25, 15) 5 en x 13 (mod 16) : ggd(28, 16) 4 en Dit betekent dat de derde en de vijfde congruentie niet oplosbaar zijn. 2. We lossen het volgende stelsel op: 18x 6 (mod 12) x 8 (mod 13) 25x 5 (mod 15) 3x 1 (mod 2) x 8 (mod 13) 5x 1 (mod 3) x 1 (mod 2) x 8 (mod 13) x 1 (mod 3). Aangezien 2, 13 en 3 onderling priem zijn, kunnen we het algoritme bij de Chinese reststelling toepassen. De oplossing van het stelsel is dus van de vorm: x 1 y y y (mod ).( ) We bekomen y (mod 2) y (mod 13) y (mod 3). 1 y 1 1 (mod 2) 6 y 2 1 (mod 13) 2 y 3 1 (mod 3). We vinden snel y 1 1, y 2 11 en y 3 2. Substitutie van deze waarden in ( ) geeft x (mod 78). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 17

7 Oefening Zoek het kleinste natuurlijk getal dat een oplossing is van volgend stelsel. 5x 36 (mod 91) x 38 (mod 70) Oplossing 4.13 We brengen het stelsel eerst naar de vorm x b i (mod m i ). Hiertoe zoeken we het invers element van 5 in Z 91. ( ) Het stelsel herleidt zich tot x 80 (mod 91) ( ) x 38 (mod 70) Om de Chinese reststelling te kunnen toepassen, moeten 91 en 70 copriem zijn. Maar we vinden dat ggd(91, 70) 7, waarbij en We kunnen nu de Chinese reststelling in de omgekeerde richting toepassen en vinden dat x 80 (mod 91) gelijkwaardig is met het stelsel x 80 (mod 7) x 80 (mod 13) Om dit in te zien, kunnen we x 80 (mod 91) ook schrijven als x 80 + a a Als we deze uitdrukking modulo 7 nemen, bekomen we x 80 (mod 7) en analoog x 80 (mod 13). Anderzijds heeft het stelsel gevormd door deze twee vergelijkingen juist 1 oplossing modulo We vinden dat x 80 (mod 91) noodzakelijk gelijk moet zijn aan de unieke oplossing van het stelsel. Analoog is x 38 (mod 70) gelijkwaardig met het stelsel x 38 (mod 7) x 38 (mod 10) Wanneer we nu stelsel (*) willen oplossen, bekomen we een stelsel met 4 congruenties. We zouden deze stap de ontbinding van het stelsel kunnen noemen. x 80 (mod 7) x 3 (mod 7) x 80 (mod 13) x 2 (mod 13) x 38 (mod 7) x 3 (mod 7) x 38 (mod 10) x 8 (mod 10) Aangezien de eerste en de derde congruentie dezelfde restklasse modulo 7 hebben, is dit geen strijdig stelsel. We kunnen dus 1 van deze congruenties weglaten en stellen volgende oplossing voorop: x 3 y y y 3 91 (mod ) Het stelsel herleidt zich tot 130y 1 1 (mod 7) 70y 2 1 (mod 13) 91y 3 1 (mod 10) We vinden nu als oplossing 4y 1 1 (mod 7) 5y 2 1 (mod 13) y 3 1 (mod 10) y 1 2 (mod 7) y 2 8 (mod 13) y 3 1 (mod 10) x (mod 910). Met andere woorden, als we geen stijdigheid bekomen bij het ontbinden van het stelsel, vinden we een unieke oplossing modulo kgv(m 1, m 2 ). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 18

8 Oefening Zoek het kleinste natuurlijk getal dat een oplossing is van volgend stelsel. x 15 (mod 32) x 12 (mod 72) Uit de eerste vergelijking volgt dat x 15 7 (mod 8). Uit de tweede vergelijking volgt dat x 12 4 (mod 8). Deze zijn in tegenspraak met elkaar, dus het stelsel is strijdig: de verzameling oplossingen van dit stelsel is ledig en bezit dus geen kleinste element. Oefening Zoek het kleinste natuurlijk getal dat een oplossing is van volgend stelsel. x 5 (mod 62) x 17 (mod 14) (4) Omdat de moduli 62 en 14 niet copriem zijn, kunnen we de Chinese reststelling niet toepassen. We kunnen echter wel één van de moduli, bijvoorbeeld 62, delen door 2, zodat we wel onderling ondeelbare moduli hebben. Inderdaad: als x een oplossing is van (4), zal x zeker een oplossing zijn van x 5 (mod 31) (5) x 17 (mod 14). Omgekeerd, als x voldoet aan (5), dan zijn er twee mogelijkheden modulo 62: x 5 (mod 62) x 36 (mod 62). Wegens de tweede vergelijking weten we echter dat x 1 (mod 2), zodat noodzakelijk het eerste geval geldt. Bijgevolg voldoet x aan (4). We kunnen het gereduceerde stelsel oplossen. We hebben wegens de Chinese reststelling een unieke oplossing modulo We mogen op zoek gaan naar een oplossing van de vorm x 5 y y Invullen hiervan in (5) geeft: 14y (mod 31) 31y 2 1 (mod 14) 7y (mod 31) 3y 2 15 (mod 14) We vinden dus y 1 11, y 2 5 en dit geeft x 5 ( 11) (mod 434). 129 zal dus het kleinste natuurlijk getal zijn dat aan de gegeven congruenties voldoet. Oefening Stel dat een jaar een schrikkeljaar is, m.a.w. 366 dagen bevat, als en slechts als het jaartal een veelvoud is van 4. Veronderstel ook dat een maancyclus bestaat uit 29 dagen. Op zaterdag 1 juni 1991 was het volle maan. In welk jaar, volgend op een schrikkeljaar, zal het voor het eerst volle maan zijn op een dinsdag 2 juni? Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 19

9 Oplossing 4.16 Deel 1: Het stelsel congruentievergelijkingen. Zij x het aantal dagen na 1 juni 1991 waarop het voor de eerste maal volle maan is op een dinsdag 2 juni, in een jaar volgend op een schrikkeljaar. Dan voldoet x aan x 0 (mod 29) x 3 (mod 7) x 732 (mod 1461), want een maancyclus bestaat uit 29 dagen, wat de eerste vergelijking geeft. De volle maan moet op een dinsdag zijn, dus 3 dagen na een zaterdag, waaruit de tweede vergelijking volgt. De derde vergelijking wordt als volgt bekomen: De eerst mogelijke oplossing is 2 juni 1993 en dit is 732 dagen na 1 juni De volgende kandidaat-oplossingen zijn 2 juni 1997, 2 juni 2001,... Tussen twee mogelijke oplossingen liggen er dus 4 jaar en 4 jaar bestaat uit dagen. Dus x 732 (mod 1461). Deel 2: De oplossing van het stelsel , dus de drie moduli zijn onderling ondeelbaar, zodat de Chines reststelling van toepassing is. We zoeken een oplossing voor x van de vorm x y y 2. Invullen in het stelsel geeft ons om te beginnen y 1 1 (mod 7) 1 5 y 1 15 (mod 7) y 1 3 (mod 7), maar het bepalen van de inverse van modulo 1461 zal niet zo vlot gaan. We gebruiken het algoritme van Euclides: ( ) ( ) Uit de laatste gelijkheid volgt dat gezochte inverse is van 203 (mod 1461), dus y (mod 1461). We vinden x (mod ) (mod ). Daar , is het voor de eerste keer volle maan op dinsdag 2 juni, in een jaar volgend op een schrikkeljaar, in het jaar Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 20

10 4.4 Hogeregraadscongruenties Oefening Zoek de oplossingen van Z 6 29 (mod 35). Oplossing 4.17 Merk op dat De vergelijking is dus equivalent met het stelsel Z 6 29 (mod 5) Z 6 4 (mod 5) Z 6 29 (mod 7) Z 6 1 (mod 7) De laatste vergelijking is wegens de stelling van Fermat altijd voldaan, van zodra Z 0 (mod 7). Anderzijds, aangezien terug wegens de stelling van Fermat, Z 4 1 (mod 5) (indien inverteerbaar) is de eerste vergelijking Z 6 4 (mod 5) gelijkwaardig met Z 2 4 (mod 5) en dus Z ±2 (mod 5). Er volgt dus dat alle oplossingen van de gegeven vergelijking precies deze waarden van Z zijn waarvoor Z ±2 (mod 5) en die geen 7-voud zijn. Oefening Toon aan dat het berekenen van (mod 391) te herleiden valt tot het oplossen van het stelsel X 10 (mod 17) X 19 (mod 23). Zoek de oplossingen van dit stelsel. Oplossing 4.18 Deel 1 Reductie van de vergelijking tot lineaire congruenties. We zoeken een oplossing voor de vergelijking X (mod 391) Omdat , is het berekenen van (mod 391) equivalent met het zoeken naar een oplossing van het stelsel X (mod 17) X (mod 23) We willen gebruik maken van de stelling van Euler. Omdat Φ(17) 16 hebben we dat (mod 17). We kunnen berekenen dat , dus (mod 17). Analoog, omdat Φ(23) 22 en (mod 22), is het stelsel equivalent met X 5 7 (mod 17) X 5 15 (mod 23) Nu is ( 4) (mod 17). Analoog is ( 3) (mod 23). Het stelsel is dus equivalent met X 10 (mod 17) X 19 (mod 23). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 21

11 Deel 2 Oplossing van de stelsels lineaire congruenties. We zoeken een oplossing hiervan met behulp van de Chinese reststelling. Stel X 10 y y Dan is 23y 1 1 (mod 17) 17y 2 1 (mod 23) 6y 1 18 (mod 17) 17y 2 1 (mod 23) y 1 3 (mod 17) y 2 19 (mod 23). Na substitutie van y 1 en y 2 vinden we dat X 180 (mod 391) de oplossing is van het stelsel. Oefening Zoek alle oplossingen van de vergelijking y (mod 2479), als je weet dat Oplossing 4.19 Aangezien , is deze equivalentie gelijk aan volgend stelsel: y (mod 37) y (mod 67). Deel 1 Reductie van de vergelijkingen tot lineaire congruenties. We zoeken met behulp van het Legendre symbool of 12 en 14 een kwadraatrest zijn respectievelijk modulo 37 en ( 1) 7 67 ( 1) ( 1) Beide Legendre symbolen zijn 1. Beide vergelijkingen hebben dus oplossingen in y. We hadden dit ook onmiddellijk kunnen vinden, want het stelsel kunnen we herschrijven als y 2 12 (mod 37) 49 (mod 37) y 2 14 (mod 67) 81 (mod 67). De eerste equivalantie heeft als oplossingen y ±7 (mod 37), de tweede heeft als oplossingen y ±9 (mod 67). Dit geeft dan vier stelsels lineaire congruenties: y 7 (mod 37) y 7 (mod 37) y 9 (mod 67) y 9 (mod 67) y 7 (mod 37) y 9 (mod 67) y 7 (mod 37) y 9 (mod 67) Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 22

12 Deel 2 Oplossing van de stelsels lineaire congruenties. Het eerste en tweede, net zoals het derde en vierde stelsel, hebben tegengestelde oplossingen die, wegens de Chinese reststelling, uniek zijn modulo S1 Een oplossing voor het eerste stelsel is y 7 67 y y 2. Substitutie in het eerste stelsel geeft 67y 1 1 (mod 37) 37y 2 1 (mod 67) y 1 21 (mod 37) y 2 29 (mod 67), immers: de inverse van 30 (mod 37) volgt uit het algoritme van Euclides, analoog als de inverse van 37 (mod 67) uit dezelfde berekening volgt. We berekenen namelijk (30 4 7) (37 30) (67 37) Deze laatste vergelijking modulo 67 nemen levert ons het ene resultaat, terwijl modulo 37 we het andere gezochte resultaat vinden. Beide waarden voor y 1 en y 2 geven y (mod 37 67) 2153 (mod 2479). S2 De oplossing voor het tweede stelsel is dan y 2153 (mod 2479) 326 (mod 2479). S3 Het derde stelsel heeft als oplossing: y 7 67 y y 2 Substitutie in het derde stelsel geeft 67 y 1 1 (mod 37) 37 y 2 1 (mod 67) Deze vergelijkingen werden reeds opgelost bij stelsel 1, namelijk y 1 21 en y We vinden dus y (mod 2479) 192 (mod 2479). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 23

13 S4 De oplossing voor het vierde stelsel is dan y 192 (mod 2479) 2287 (mod 2479). Oefening Los op: x 4 17 (mod 19) x 2 5 (mod 59) Oplossing 4.20 Deel 1 Reductie van de vergelijkingen tot lineaire congruenties. De eerste vergelijking is equivalent met x 4 17 (mod 19) 36 (mod 19) x 2 ±6 (mod 19). Dus x 2 6 (mod 19) of x 2 6 (mod 19) 13 (mod 19). We onderzoeken met behulp van het Legendre symbool of 6 en 13 kwadraatresten zijn (mod 19) ( 1) ( 1) ( 1) en ( 1) We vinden dat 6 een kwadraatrest is (mod 19), maar dat 13 geen kwadraatrest is (mod 19). De vergelijking x 2 13 (mod 19) heeft geen oplossingen. Het origineel stelsel is herleid tot x 2 6 (mod 19) x 2 5 (mod 59). De eerste vergelijking is equivalent met x 2 25 (mod 19), dus x ±5 (mod 19), en de tweede vergelijking kan herschreven worden als x 2 64 (mod 59) zodat x ±8 (mod 59). Besluit: de vergelijkingen x ±5 (mod 19) x ±8 (mod 59) geven vier stelsels lineaire congruenties. Deel 2 Oplossing van de stelsels lineaire congruenties. S1 Beschouw x 5 (mod 19) x 8 (mod 59). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 24

14 Een oplossing hiervoor is x 5 59 y y 2. Substitutie in het eerste stelsel geeft 59 y 1 1 (mod 19) 19 y 2 1 (mod 59). y 1 10 (mod 19) y 2 28 (mod 59). Waarbij we het algoritme van Euclides gebruikt hebben: ( ) Hieruit volgt dat y 1 10 en y Substitutie van deze waarden in de uitdrukking van x geeft x (mod 19 59) 480 (mod 1121). S2 Als een onmiddellijk gevolg heeft het stelsel x 5 (mod 19) x 8 (mod 59) x 480 (mod 1121) 641 (mod 1121) als oplossing. S3 Analoog is een oplossing voor x 5 (mod 19) x 8 (mod 59) gelijk aan x 5 59 y y 2 (mod 19 59). Substitutie van y 1 10 en y 2 28 geeft x 936 (mod 1121). S4 Tenslotte is het tegengestelde van deze oplossing, de oplossing van x 5 (mod 19) x 8 (mod 59). Oefening Los op: x 3 5 (mod 11) x 4 38 (mod 43). Oplossing 4.21 Deel 1 Reductie van de vergelijkingen tot lineaire congruenties. Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 25

15 De eerste vergelijking oplossen in Z 11 geeft X 3 5 (mod 11) X 3 (mod 11) x x x Voor de tweede vergelijking vinden we dat X (mod 43), waaruit volgt dat X 2 9 (mod 43) of X 2 34 (mod 43). We moeten nu onderzoeken of 34 al dan niet een kwadraat is modulo 43 aan de hand van de Legendre symbolen. We berekenen ( 1) ( 1) We vinden waaruit volgt dat X 2 34 (mod 43) geen oplossingen heeft. Besluit We bekomen twee stelsels lineaire congruenties: X 3 (mod 11) X 3 (mod 11) X 3 (mod 43) X 40 (mod 43). Deel 2 Oplossing van de stelsels lineaire congruenties. S1 Voor het eerste stelsel is de oplossing X 3 (mod 11 43) 3 (mod 473). S2 Een oplossing voor het tweede stelsel is X 3 y y Substitutie in het stelsel geeft 43y 1 1 (mod 11) 11y 2 1 (mod 43) y 1 10 (mod 11) y 2 4 (mod 43). Het algoritme van Euclides geeft We vinden X (mod 473). Oefening Geef alle oplossingen van x (mod 1829). Oplossing 4.22 Aangezien kan de opgave herleid worden tot het volgende stelsel: x (mod 59) 51 (mod 59) x (mod 31) 7 (mod 31). Deel 1 Reductie van de vergelijkingen tot lineaire congruenties. We zoeken met behulp van het Legendresymbool of 51 een kwadraatrest is modulo 59 en of 7 een kwadraatrest is modulo We bekijken deze twee Legendresymbolen afzonderlijk: Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 26

16 3 59 ( 1) 59 3 ( 1) 2 3 ( 1) ( 1) 1. We vinden dat Anderzijds is 7 ( 1) ( 1) De twee Legendresymbolen zijn 1, waaruit volgt dat beide vergelijkingen hebben oplossingen in x. We vinden voor de eerste vergelijking dat x 2 51 (mod 59) 169 (mod 59), dus x ±13 (mod 59). De tweede vergelijking levert het volgende op: x 2 7 (mod 31) 100 (mod 31), dus x ±10 (mod 31). We bekomen de volgende vier stelsels lineaire congruenties: x 10 (mod 31) x 10 (mod 31) x 13 (mod 59) x 13 (mod 59) x 10 (mod 31) x 13 (mod 59) x 10 (mod 31) x 13 (mod 59). Deel 2 Oplossing van de stelsels lineaire congruenties. Het eerste en tweede, net zoals het derde en vierde stelsel, hebben tegengestelde oplossingen die, wegens de Chinese reststelling, uniek zijn modulo S1 Een oplossing voor het eerste stelsel is x x x 2. Het Algoritme van Euclides geeft Substitutie van de oplossing in het stelsel geeft 59y 1 1 (mod 31) 31y 2 1 (mod 59) y 1 10 (mod 31) y 2 40 (mod 59) x (mod 59 31) 72 (mod 1829). S2 De oplossing voor het tweede stelsel is dan x 72 (mod 1829) 1757 (mod 1829). S3 Het derde stelsel heeft als oplossing: x x x 2 Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 27

17 Substitutie in het derde stelsel geeft 59y 1 1 (mod 31) 31y 2 1 (mod 59) y 1 10 (mod 31) y 2 40 (mod 59) De oplossing van het stelsel wordt nu: x (mod 1829) 1075 (mod 1829). S4 De oplossing voor het vierde stelsel is dan x 1075 (mod 1829) 754 (mod 1829). Oefening Los het volgende stelsel op: z 2 2 (mod 7) z 2 81 (mod 101) Oplossing 4.23 Deel 1: Reductie van de vergelijkingen tot lineaire congruenties. De eerste vergelijking is equivalent met z 2 9 (mod 7) z ±3 (mod 7). De tweede vergelijking impliceert z ±9 (mod 101). Deel 2: Oplossing van de stelsels lineaire congruenties. We zoeken dus een oplossing van de vier stelsels (voor elke mogelijke combinatie van + en in ±): z ±3 (mod 7) z ±9 (mod 101). We zoeken de vier oplossingen van de vorm z (±3) 101 y 1 + (±9) 7 y 2. Invullen van deze gedaante van z levert 101y1 1 (mod 7) 7y 2 1 (mod 101) Om de inversen te bepalen, voeren we het algoritme van Euclides uit: ( ) Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 28

18 We vinden dus dat y1 2 5 (mod 7) y 2 29 (mod 101) Na substitutie van y 1 en y 2 in de vorm van z geeft dit z (±3) (±9) 7 29 (mod 7 101) 514, 312, 193, 395} (mod 707). Oefening Zoek alle oplossingen voor de congruentie X 2 + 6X 31 0 (mod 72). Oplossing 4.24 Deze congruentie (mod 72) is equivalent met het stelsel X 2 + 6X 31 0 (mod 8) X 2 + 6X 31 0 (mod 9) X 2 + 6X (mod 8) X 2 + 6X (mod 9) X 1, 5 (mod 8) X 4, 8 (mod 9). Er zijn dus 4 stelsels die opgelost moeten worden: X 1 (mod 8) X 1 (mod 8) X 4 (mod 9) X 8 (mod 9) X 5 (mod 8) X 4 (mod 9) De oplossingen hiervoor zijn X 49, 17, 13, 53} (mod 72). X 5 (mod 8) X 8 (mod 9). Een alternatieve oplossing kan erin bestaan om eerst de term in X te elimineren. Dan vinden we, met Y X + 3: X 2 + 6X 31 0 (mod 72) (X + 3) (mod 72) Y 2 40 (mod 72) Dit is equivalent met Y (mod 8) Y (mod 9) Y 0 of 4 (mod 8) Y ±2 (mod 9). De oplossingen die we in elk van de vier gevallen zijn precies weer 49, 17, 13, 53} (mod 72). Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 29

19 Oefening Wanneer bezit de vergelijking 5X 2 + 8X (mod p), p priem, p 13, een oplossing? Oplossing 4.25 De vergelijking bezit een oplossing als de discriminant 44 een kwadraatrest (mod p) is, m.a.w. als 11 een 11 kwadraatrest (mod p) is. Dus 1. p Uit de kwadratische wederkerigheidswet volgt 11 p ( 1) 5(p 1)/2 ( 1) (p 1)/2 p 11 en dit impliceert, aangezien Deel 1: p 11 p 11 ( 1) (p 1)/2. 11 p 1 ( 1) (p 1)/2. 1, dat Dan is (p 1)/2 oneven en dus p 3 (mod 4). Aangezien p geen kwadraatrest is (mod 11), is p 2, 6, 7, 8, 10 (mod 11), dus p, p 13, is een priemgetal dat voldoet aan de vergelijkingen p 2, 6, 7, 8, 10 (mod 11) p 3 (mod 4) en dit impliceert p 35, 39, 7, 19, 43 (mod 44). p Deel 2: 1 ( 1) (p 1)/2. 11 Dan is (p 1)/2 even en dus p 1 (mod 4). Aangezien p een kwadraatrest is (mod 11), is p 1, 3, 4, 5, 9 (mod 11). Dus hier voldoet p aan de vergelijkingen p 1, 3, 4, 5, 9 (mod 11) p 1 (mod 4) en dit betekent p 1, 25, 37, 5, 9 (mod 44). We concluderen dat deze vergelijking oplossingen heeft als p 13, p priem, congruent is met 1, 5, 7, 9, 19, 25, 35, 37, 39 of 43 modulo 44. Oefening Hoeveel primitieve elementen bezit het veld Z 16? Welke orde kan een niet-primitief element van Z 16 hebben en hoeveel elementen van die orde zijn er? Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 30

20 Oplossing 4.26 Om een primitief element te vinden, moeten we eerst alle elementen vinden die copriem zijn met 16. Er zijn juist Φ(16) Φ(2 4 ) elementen van Z1, 16 copriem aan 16, namelijk 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}. Van deze elementen moeten we de orde bepalen. Dit is het kleinste natuurlijk getal t waarvoor geldt dat a t 1 (mod 16). Om niet voor alle elementen een groot aantal berekeningen te moeten maken, zullen we de theorie moeten gebruiken. Aangezien a Φ(m) 1 (mod m) vinden we al dat elke t 8. We weten ook dat de mogelijke ordes van deze getallen een deler moet zijn van 8, we hebben dus enkel 1, 2, 4 en 8 als mogelijke ordes van deze elementen. Een element wordt primitief element genoemd als t 8. Verder hebben we dat als de orde van een element a gelijk is aan t, a k eveneens orde t heeft als en slechts als ggd(k, t) 1. Hieruit kunnen we reeds besluiten dat als we een primitief element a vinden, er minstens Φ(8) 4 primitieve elementen zijn, namelijk a, a 3, a 5 en a 7 (die wegens primitiviteit van a allemaal verschillend zijn). Deze voorberschouwingen zullen we kunnen gebruiken bij de berekeningen. De orde van 1 is gelijk aan 1. Beschouw a 3. We vinden (mod 16) (mod 16) (mod 16) De orde van 3 is gelijk aan 4, maar ook de orde van (mod 16) is gelijk aan 3. We vinden ook dat de orde van (mod 16) kleiner of gelijk is aan 2, maar aangezien enkel 1 als orde 1 heeft, vinden we dat de orde van 9 gelijk is aan 2. Beschouw nu a 5. We vinden (mod 16). Aangezien we de orde van 9 al kennen, vinden we dat de orde van 5 gelijk is aan 4. Ook de orde van (mod 16) is gelijk aan 4. Hieruit kunnen we ook meteen besluiten dat er geen primitieve elementen zijn, aangezien er geen 4 elementen meer over zijn. We moeten nu nog de orde van 7 en 15 bepalen. We vinden dat (mod 16), de orde van 7 is dus gelijk aan 2. Uit ( 1) 2 1 (mod 16), volgt dat ook de orde van 1 15 gelijk is aan 2. We vatten dit samen in volgende tabel: x orde Opgeloste oefeningen Relaties en Structuren, hoofdstuk 4 31

Oefening 4.3. Zoek een positief natuurlijk getal zodanig dat de helft een kwadraat is, een derde is een derdemacht en een vijfde is een vijfdemacht.

Oefening 4.3. Zoek een positief natuurlijk getal zodanig dat de helft een kwadraat is, een derde is een derdemacht en een vijfde is een vijfdemacht. 4 Modulair rekenen Oefening 4.1. Merk op dat 2 5 9 2 = 2592. Bestaat er een ander getal van de vorm 25ab dat gelijk is aan 2 5 a b? (Met 25ab bedoelen we een getal waarvan a het cijfer voor de tientallen

Nadere informatie

Getaltheorie II. ax + by = c, a, b, c Z (1)

Getaltheorie II. ax + by = c, a, b, c Z (1) Lesbrief 2 Getaltheorie II 1 Lineaire vergelijkingen Een vergelijking van de vorm ax + by = c, a, b, c Z (1) heet een lineaire vergelijking. In de getaltheorie gaat het er slechts om gehele oplossingen

Nadere informatie

Getaltheorie groep 3: Primitieve wortels

Getaltheorie groep 3: Primitieve wortels Getaltheorie groep 3: Primitieve wortels Trainingsweek juni 2008 Inleiding Voor a relatief priem met m hebben we de orde van a modulo m gedefinieerd als ord m (a) = min { n Z + a n 1 (mod m) }. De verzameling

Nadere informatie

6 Ringen, lichamen, velden

6 Ringen, lichamen, velden 6 Ringen, lichamen, velden 6.1 Polynomen over F p : irreducibiliteit en factorisatie Oefening 6.1. Bewijs dat x 2 + 2x + 2 irreducibel is in Z 3 [x]. Oplossing 6.1 Aangezien de veelterm van graad 3 is,

Nadere informatie

OPLOSSINGEN VAN DE OEFENINGEN

OPLOSSINGEN VAN DE OEFENINGEN OPLOSSINGEN VAN DE OEFENINGEN 1.3.1. Er zijn 42 mogelijke vercijferingen. 2.3.4. De uitkomsten zijn 0, 4 en 4 1 = 4. 2.3.6. Omdat 10 = 1 in Z 9 vinden we dat x = c 0 +... + c m = c 0 +... + c m. Het getal

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Congruentierekening. 6.1 Congruenties

Hoofdstuk 6. Congruentierekening. 6.1 Congruenties Hoofdstuk 6 Congruentierekening 6.1 Congruenties We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens opgemerkt dat bij vermenigvuldigen van twee getallen de laatste cijfers als het ware meevermenigvuldigen. Stel

Nadere informatie

De Chinese reststelling

De Chinese reststelling De Chinese reststelling 1 Inleiding 1. De Chinese reststelling is een stelling binnen de getaltheorie. De stelling werd voor het eerst beschreven in de vierde eeuw na Chr. door de Chinese wiskundige Sunzi

Nadere informatie

7.1 Het aantal inverteerbare restklassen

7.1 Het aantal inverteerbare restklassen Hoofdstuk 7 Congruenties in actie 7.1 Het aantal inverteerbare restklassen We pakken hier de vraag op waarmee we in het vorige hoofdstuk geëindigd zijn, namelijk hoeveel inverteerbare restklassen modulo

Nadere informatie

Getaltheorie I. c = c 1 = 1 c (1)

Getaltheorie I. c = c 1 = 1 c (1) Lesbrief 1 Getaltheorie I De getaltheorie houdt zich bezig met het onderzoek van eigenschappen van gehele getallen, en meer in het bijzonder, van natuurlijke getallen. In de getaltheorie is het gebruikelijk

Nadere informatie

RSA. F.A. Grootjen. 8 maart 2002

RSA. F.A. Grootjen. 8 maart 2002 RSA F.A. Grootjen 8 maart 2002 1 Delers Eerst wat terminologie over gehele getallen. We zeggen a deelt b (of a is een deler van b) als b = qa voor een of ander geheel getal q. In plaats van a deelt b schrijven

Nadere informatie

Oplossing van opgave 6 en van de kerstbonusopgave.

Oplossing van opgave 6 en van de kerstbonusopgave. Oplossing van opgave 6 en van de kerstbonusopgave. Opgave 6 Lesbrief, opgave 4.5 De getallen m en n zijn verschillende positieve gehele getallen zo, dat de laatste drie cijfers van 1978 m en 1978 n overeenstemmen.

Nadere informatie

2 n 1. OPGAVEN 1 Hoeveel cijfers heeft het grootste bekende Mersenne-priemgetal? Met dit getal vult men 320 krantenpagina s.

2 n 1. OPGAVEN 1 Hoeveel cijfers heeft het grootste bekende Mersenne-priemgetal? Met dit getal vult men 320 krantenpagina s. Hoofdstuk 1 Getallenleer 1.1 Priemgetallen 1.1.1 Definitie en eigenschappen Een priemgetal is een natuurlijk getal groter dan 1 dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Om technische redenen wordt

Nadere informatie

Getallenleer Inleiding op codeertheorie. Cursus voor de vrije ruimte

Getallenleer Inleiding op codeertheorie. Cursus voor de vrije ruimte Getallenleer Inleiding op codeertheorie Liliane Van Maldeghem Hendrik Van Maldeghem Cursus voor de vrije ruimte 2 Hoofdstuk 1 Getallenleer 1.1 Priemgetallen 1.1.1 Definitie en eigenschappen Een priemgetal

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Algebra 3 8 juni 2017, 14:00 17:00

Uitwerkingen tentamen Algebra 3 8 juni 2017, 14:00 17:00 Uitwerkingen tentamen Algebra 3 8 juni 207, 4:00 7:00 Je mocht zoals gezegd niet zonder uitleg naar opgaven verwijzen. Sommige berekeningen zijn hier weggelaten. Die moest je op je tentamen wel laten zien.

Nadere informatie

Opgaven Eigenschappen van Getallen Security, 2018, Werkgroep.

Opgaven Eigenschappen van Getallen Security, 2018, Werkgroep. Opgaven Eigenschappen van Getallen Security, 2018, Werkgroep. Gebruik deze opgaven, naast die uit het boek, om de stof te oefenen op het werkcollege. Cijfer: Op een toets krijg je meestal zes tot acht

Nadere informatie

Diophantische vergelijkingen

Diophantische vergelijkingen Diophantische vergelijkingen 1 Wat zijn Diophantische vergelijkingen? Een Diophantische vergelijking is een veeltermvergelijking waarbij zowel de coëfficiënten als de oplossingen gehele getallen moeten

Nadere informatie

Opgeloste en onopgeloste mysteries in de getaltheorie

Opgeloste en onopgeloste mysteries in de getaltheorie Opgeloste en onopgeloste mysteries in de getaltheorie Jan De Beule, Tom De Medts en Jeroen Demeyer Voorwoord 1 Voorwoord Beste leerling, Deze nota s zijn bedoeld als begeleiding bij 6 lesuren Opgeloste

Nadere informatie

Universiteit Gent. Academiejaar Discrete Wiskunde. 1ste kandidatuur Informatica. Collegenota s. Prof. Dr.

Universiteit Gent. Academiejaar Discrete Wiskunde. 1ste kandidatuur Informatica. Collegenota s. Prof. Dr. Universiteit Gent Academiejaar 2001 2002 Discrete Wiskunde 1ste kandidatuur Informatica Collegenota s Prof. Dr. Frank De Clerck Herhalingsoefeningen 1. Bepaal het quotiënt en de rest van de deling van

Nadere informatie

2. Ga voor volgende relaties na of het al dan niet functies, afbeeldingen, bijecties, injecties, surjecties zijn :

2. Ga voor volgende relaties na of het al dan niet functies, afbeeldingen, bijecties, injecties, surjecties zijn : HOOFDSTUK. VERZAMELINGEN, RELATIES EN FUNCTIES Opgaven verzamelingen, relaties en functies. Toon aan : a) (A B) C = A (B C) b) A (B C) = (A B) (A C) c) (A B) c = A c B c d) A B B c A c. Ga voor volgende

Nadere informatie

Bijzondere kettingbreuken

Bijzondere kettingbreuken Hoofdstuk 15 Bijzondere kettingbreuken 15.1 Kwadratische getallen In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat 2 = 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,.... Men kan zich afvragen waarom we vanaf zeker moment alleen maar

Nadere informatie

Geldwisselprobleem van Frobenius

Geldwisselprobleem van Frobenius Geldwisselprobleem van Frobenius Karin van de Meeberg en Dieuwertje Ewalts 12 december 2001 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Afspraken 3 3 Is er wel zo n g? 3 4 Eén waarde 4 5 Twee waarden 4 6 Lampenalgoritme

Nadere informatie

Inleiding tot de Problem Solving - deel 1: Combinatoriek en getaltheorie

Inleiding tot de Problem Solving - deel 1: Combinatoriek en getaltheorie Inleiding tot de Problem Solving - deel 1: Combinatoriek en getaltheorie Jan Vonk 1 oktober 2008 1 Combinatoriek Inleiding Een gebied dat vandaag de dag haast niet onderschat kan worden binnen de wiskunde

Nadere informatie

Algebra. Oefeningen op hoofdstuk Groepentheorie Cayleytabellen van groepen van orde Cyclische groepen

Algebra. Oefeningen op hoofdstuk Groepentheorie Cayleytabellen van groepen van orde Cyclische groepen Oefeningen op hoofdstuk 5 Algebra 5.2 Groepentheorie 5.2.1 Cayleytabellen van groepen van orde 8 Oefening 5.1. Stel de Cayleytabel op voor de groep van de symmetrieën van een vierkant. Bewijs dat deze

Nadere informatie

Getallen, 2e druk, extra opgaven

Getallen, 2e druk, extra opgaven Getallen, 2e druk, extra opgaven Frans Keune november 2010 De tweede druk bevat 74 nieuwe opgaven. De nummering van de opgaven van de eerste druk is in de tweede druk dezelfde: nieuwe opgaven staan in

Nadere informatie

Heron driehoek. 1 Wat is een Heron driehoek? De naam Heron ( Heroon) is bekend van de formule

Heron driehoek. 1 Wat is een Heron driehoek? De naam Heron ( Heroon) is bekend van de formule Heron driehoek 1 Wat is een Heron driehoek? De naam Heron ( Heroon) is bekend van de formule = s(s a)(s b)(s c) met s = a + b + c 2 die gebruikt wordt om de oppervlakte van een driehoek te berekenen in

Nadere informatie

Definitie 5.1. Cyclische groepen zijn groepen voortgebracht door 1 element.

Definitie 5.1. Cyclische groepen zijn groepen voortgebracht door 1 element. Hoofdstuk 5 Cyclische groepen 5.1 Definitie Definitie 5.1. Cyclische groepen zijn groepen voortgebracht door 1 element. Als G wordt voortgebracht door a en a n = e, dan noteren we de groep als C n = a.

Nadere informatie

Worteltrekken modulo een priemgetal: van klok tot cutting edge. Roland van der Veen

Worteltrekken modulo een priemgetal: van klok tot cutting edge. Roland van der Veen Worteltrekken modulo een priemgetal: van klok tot cutting edge Roland van der Veen Modulorekenen Twee getallen a en b zijn gelijk modulo p als ze een veelvoud van p verschillen. Notatie: a = b mod p Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

5.2.4 Varia in groepentheorie

5.2.4 Varia in groepentheorie Oefeningen op hoofdstuk 5 Algebra 5.2 Groepentheorie 5.2.1 Cayleytabellen van groepen van orde 8 Oefening 5.1. Stel de Cayleytabel op voor de groep van de symmetrieën van een vierkant. Bewijs dat deze

Nadere informatie

6 Ringen, lichamen, velden

6 Ringen, lichamen, velden 6 Ringen, lichamen, velden 6.1 Polynomen over F p : irreducibiliteit en factorisatie Oefening 6.1. Bewijs dat x + x + irreducibel is in Z 3 [x]. Oplossing 6.1 Aangezien de veelterm van graad 3 is, is deze

Nadere informatie

1 Delers 1. 3 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud 12

1 Delers 1. 3 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud 12 Katern 2 Getaltheorie Inhoudsopgave 1 Delers 1 2 Deelbaarheid door 2, 3, 5, 9 en 11 6 3 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud 12 1 Delers In Katern 1 heb je geleerd wat een deler van een getal

Nadere informatie

IMO-selectietoets I donderdag 2 juni 2016

IMO-selectietoets I donderdag 2 juni 2016 IMO-selectietoets I donderdag juni 016 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave 1. Zij ABC een scherphoekige driehoek. Zij H het voetpunt van de hoogtelijn vanuit C op AB. Veronderstel

Nadere informatie

Pijlenklokken. 1 Inleiding

Pijlenklokken. 1 Inleiding Pijlenklokken 1 Inleiding In bovenstaande tekening zie je 1 rode punten. Er staan blauwe pijlen van elk rood punt naar een ander rood punt 4 plaatsen verder op de cirkel. Een dergelijke afbeelding noemen

Nadere informatie

Gehelen van Gauss. Hector Mommaerts

Gehelen van Gauss. Hector Mommaerts Gehelen van Gauss Hector Mommaerts 2 Hoofdstuk 1 Definities Gehelen van Gauss zijn complexe getallen van de vorm a + bi waarbij a, b Z. De verzameling van alle gehelen van Gauss noteren we met Z(i). Dus

Nadere informatie

= (antwoord )

= (antwoord ) Rekenkunde Nadruk verboden 1 Opgaven 1. 2. 3. 4. = (antwoord 10.) 10 10 10 = (antwoord: 10.) 10 10 = (antwoord: 10.).,,, = (antwoord 15. 10.),,, 5. 7 7 7 7 7 = (antwoord: 7.) 6. 10 10 10 10 10 10 = 7.

Nadere informatie

6 Ringen, lichamen, velden

6 Ringen, lichamen, velden 6 Ringen, lichamen, velden 6.1 Polynomen over F p : irreducibiliteit en factorisatie Oefening 6.1. Bewijs dat x 2 + 2x + 2 irreducibel is in Z 3 [x]. Oefening 6.2. Ontbind x 5 + x 4 + x 3 + x in irreducibele

Nadere informatie

Opgeloste en onopgeloste mysteries in de getaltheorie

Opgeloste en onopgeloste mysteries in de getaltheorie Opgeloste en onopgeloste mysteries in de getaltheorie Jan De Beule, Tom De Medts en Jeroen Demeyer Voorwoord 1 Voorwoord Beste leerling, Deze nota s zijn bedoeld als begeleiding bij 6 lesuren Opgeloste

Nadere informatie

Ringen en Galoistheorie, 1e deel, 19 april 2012

Ringen en Galoistheorie, 1e deel, 19 april 2012 Ringen en Galoistheorie, 1e deel, 19 april 2012 Bij dit tentamen mag het dictaat niet gebruikt worden. Schrijf op elk vel je naam, studnr en naam practicumleider. Laat bij elke opgave zien hoe je aan je

Nadere informatie

Definitie 1.1. Een groep is een verzameling G, uitgerust met een bewerking waarvoor geldt dat:

Definitie 1.1. Een groep is een verzameling G, uitgerust met een bewerking waarvoor geldt dat: Hoofdstuk 1 Eerste begrippen 1.1 Wat is een groep? Definitie 1.1. Een groep is een verzameling G, uitgerust met een bewerking waarvoor geldt dat: 1. a, b G : a b G 2. a, b, c G : a (b c) = (a b) c = a

Nadere informatie

Dossier 3 PRIEMGETALLEN

Dossier 3 PRIEMGETALLEN Dossier 3 PRIEMGETALLEN atomen van de getallenleer Dr. Luc Gheysens Een priemgetal is een natuurlijk getal met twee verschillende delers, nl. 1 en het getal zelf. De priemgetallen zijn dus 2, 3, 5, 7,

Nadere informatie

5 Inleiding tot de groepentheorie

5 Inleiding tot de groepentheorie 5 Inleiding tot de groepentheorie Oefening 5.1. Stel de Cayleytabel op voor de groep van de symmetrieën van een vierkant. Bewijs dat deze groep de viergroep van Klein bezit als deelgroep van index 2. Oplossing

Nadere informatie

Vergelijkingen in één onbekende

Vergelijkingen in één onbekende Module 3 Vergelijkingen in één onbekende 3.1 Lineaire vergelijkingen Dit zijn vergelijkingen die herleid kunnen worden tot de gedaante ax+b = 0 met a,b Ê en a 0 ax+b = 0 ax = b x = b a V = { b } a Voorbeelden

Nadere informatie

IMO-selectietoets III zaterdag 3 juni 2017

IMO-selectietoets III zaterdag 3 juni 2017 IMO-selectietoets III zaterdag 3 juni 017 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave 1. Gegeven is cirkel ω met middellijn AK. Punt M ligt binnen de cirkel, niet op lijn AK. De lijn AM snijdt

Nadere informatie

WISKUNDE 1. Aansluitmodule wiskunde MBO-HBO

WISKUNDE 1. Aansluitmodule wiskunde MBO-HBO WISKUNDE 1 Aansluitmodule wiskunde MBO-HBO Wat moet je aanschaffen? Basisboek wiskunde tweede editie Jan van de Craats en Rob Bosch isbn:978-90-430-1673-5 Dit boek gebruikt men ook op de Hanze bij engineering.

Nadere informatie

Je hebt twee uur de tijd voor het oplossen van de vraagstukken. µkw uitwerkingen. 12 juni 2015

Je hebt twee uur de tijd voor het oplossen van de vraagstukken. µkw uitwerkingen. 12 juni 2015 Je hebt twee uur de tijd voor het oplossen van de vraagstukken. Elk vraagstuk is maximaal 10 punten waard. Begin elke opgave op een nieuw vel papier. µkw uitwerkingen 12 juni 2015 Vraagstuk 1. We kunnen

Nadere informatie

Tentamen algebra 1. 8 juni 2005, , zaal A.404

Tentamen algebra 1. 8 juni 2005, , zaal A.404 Tentamen algebra 1 8 juni 2005, 13.30 16.30, zaal A.404 Schrijf je naam en collegekaartnummer of het werk dat je inlevert. Het tentamen bestaat uit 5 opgaven. Beargumenteer telkens je antwoord. Veel succes!

Nadere informatie

Zwakke sleutels voor RSA

Zwakke sleutels voor RSA Zwakke sleutels voor RSA Benne de Weger, Mike Boldy en Hans Sterk 23 juni 2008 Zwakke sleutels voor RSA Benne de Weger, Mike Boldy en Hans Sterk 23 juni 2008 RSA: beroemd cryptosysteem Genoemd naar Rivest,

Nadere informatie

IMO-selectietoets I donderdag 1 juni 2017

IMO-selectietoets I donderdag 1 juni 2017 IMO-selectietoets I donderdag 1 juni 2017 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave 1. Zij n een positief geheel getal. Gegeven zijn cirkelvormige schijven met stralen 1, 2,..., n. Van

Nadere informatie

We beginnen met de eigenschappen van de gehele getallen.

We beginnen met de eigenschappen van de gehele getallen. II.2 Gehele getallen We beginnen met de eigenschappen van de gehele getallen. Axioma s voor Z De gegevens zijn: (a) een verzameling Z; (b) elementen 0 en 1 in Z; (c) een afbeelding +: Z Z Z, de optelling;

Nadere informatie

OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010

OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010 OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010 1. Zij V een vectorruimte en A = {v 1,..., v m } een deelverzameling van m vectoren uit V die voortbrengend is voor V, m.a.w. V = A.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 Familienaam:....................................................................... Voornaam:.........................................................................

Nadere informatie

Men kan enkele samenstellingen berekenen en vervolgens de Cayleytabel aanvullen, wetende dat het een Latijns vierkant is. De Cayleytabel wordt:

Men kan enkele samenstellingen berekenen en vervolgens de Cayleytabel aanvullen, wetende dat het een Latijns vierkant is. De Cayleytabel wordt: Oefeningen op hoofdstuk 5 Algebra 5.2 Groepentheorie 5.2.1 Cayleytabellen van groepen van orde 8 Oefening 5.1. Stel de Cayleytabel op voor de groep van de symmetrieën van een vierkant. Bewijs dat deze

Nadere informatie

Getaltheorie I. c = c 1 = 1 c (1)

Getaltheorie I. c = c 1 = 1 c (1) Lesbrief 1 Getaltheorie I De getaltheorie houdt zich bezig met het onderzoek van eigenschappen van gehele getallen, en meer in het bijzonder, van natuurlijke getallen. In de getaltheorie is het gebruikelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Equivalentierelaties. 3.1 Modulo Rekenen

Hoofdstuk 3. Equivalentierelaties. 3.1 Modulo Rekenen Hoofdstuk 3 Equivalentierelaties SCHAUM 2.8: Equivalence Relations Twee belangrijke voorbeelden van equivalentierelaties in de informatica: resten (modulo rekenen) en cardinaliteit (aftelbaarheid). 3.1

Nadere informatie

Oefening: Markeer de getallen die een priemgetal zijn.

Oefening: Markeer de getallen die een priemgetal zijn. Getallenkennis : Priemgetallen. Wat is een priemgetal? Een priemgetal is een natuurlijk getal groter dan 1 dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. (m.a.w. een priemgetal is een natuurlijk getal

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 12 juni 2010

Uitwerkingen toets 12 juni 2010 Uitwerkingen toets 12 juni 2010 Opgave 1. Bekijk rijen a 1, a 2, a 3,... van positieve gehele getallen. Bepaal de kleinst mogelijke waarde van a 2010 als gegeven is: (i) a n < a n+1 voor alle n 1, (ii)

Nadere informatie

7 Deelbaarheid. 7.1 Deelbaarheid WIS7 1

7 Deelbaarheid. 7.1 Deelbaarheid WIS7 1 WIS7 1 7 Deelbaarheid 7.1 Deelbaarheid Deelbaarheid Voor geheeltallige d en n met d > 0 zeggen we dat d een deler is van n, en ook dat n deelbaar is door d, als n d een geheel getal is. Notatie: d\n k

Nadere informatie

Enkele valkuilen om te vermijden

Enkele valkuilen om te vermijden Enkele valkuilen om te vermijden Dit document is bedoeld om per onderwerp enkele nuttige strategieën voor opgaven te geven. Ook wordt er op een aantal veelgemaakte fouten gewezen. Het is géén volledige

Nadere informatie

II.3 Equivalentierelaties en quotiënten

II.3 Equivalentierelaties en quotiënten II.3 Equivalentierelaties en quotiënten Een belangrijk begrip in de wiskunde is het begrip relatie. Een relatie op een verzameling is een verband tussen twee elementen uit die verzameling waarbij de volgorde

Nadere informatie

PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5

PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5 2015-2015 PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5 Inhoud Kenmerken van deelbaarheid (herhaling)...1 Ontbinden in factoren...1 Priemgetallen (herhaling)...2 Ontbinden in priemfactoren...2 KGV (Kleinste Gemene

Nadere informatie

Algebra, Les 18 Nadruk verboden 35

Algebra, Les 18 Nadruk verboden 35 Algebra, Les 18 Nadruk verboden 35 18,1 Ingeklede vergelijkingen In de vorige lessen hebben we de vergelijkingen met één onbekende behandeld Deze vergelijkingen waren echter reeds opgesteld en behoefden

Nadere informatie

1.5.1 Natuurlijke, gehele en rationale getallen

1.5.1 Natuurlijke, gehele en rationale getallen 46 Getallen 1.5 Getaltheorie 1.5.1 Natuurlijke, gehele en rationale getallen De getallen 0,1,2,3,4,... enz. worden de natuurlijke getallen genoemd (de heleverzamelingvanaldezegetallenbijelkaarnoterenwemethetteken:

Nadere informatie

FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE

FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE UvA-MASTERCLASS WISKUNDE 1993 P. Stevenhagen Faculteit Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam 1993 INLEIDING In deze masterclass zullen we ons voornamelijk bezighouden

Nadere informatie

1. REGELS VAN DEELBAARHEID.

1. REGELS VAN DEELBAARHEID. REKENEN VIJFDE KLAS Luc Cielen 1. REGELS VAN DEELBAARHEID. Deelbaarheid door 10, 100, 1000 10: het laatste cijfer (= cijfer van de eenheden) is 0 100: laatste twee cijfers zijn 0 (cijfers van de eenheden

Nadere informatie

Veeltermen. Module 2. 2.1 Definitie en voorbeelden. Een veelterm met reële coëfficiënten in één veranderlijke x is een uitdrukking van de vorm

Veeltermen. Module 2. 2.1 Definitie en voorbeelden. Een veelterm met reële coëfficiënten in één veranderlijke x is een uitdrukking van de vorm Module 2 Veeltermen 2.1 Definitie en voorbeelden Een veelterm met reële coëfficiënten in één veranderlijke x is een uitdrukking van de vorm a 0 +a 1 x+a 2 x 2 + +a n x n met a 0,a 1,a 2,...,a n Ê en n

Nadere informatie

handleiding ontbinden

handleiding ontbinden handleiding ontbinden inhoudsopgave inhoudsopgave de grote lijn 3 Bespreking per paragraaf 4 Applets 4 1 met gegeven product 4 ontbinden van getallen 4 3 vergelijkingen 5 4 onderzoek 6 tijdpad 9 materialen

Nadere informatie

Memoriseren: Een getal is deelbaar door 10 als het laatste cijfer een 0 is. Of: Een getal is deelbaar door 10 als het eindigt op 0.

Memoriseren: Een getal is deelbaar door 10 als het laatste cijfer een 0 is. Of: Een getal is deelbaar door 10 als het eindigt op 0. REKENEN VIJFDE KLAS en/of ZESDE KLAS Luc Cielen 1. REGELS VAN DEELBAARHEID. Luc Cielen: Regels van deelbaarheid, grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud 1 Deelbaarheid door 10, 100, 1000. Door

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I Theorie Opgave 1. In deze opgave wordt gevraagd om een aantal argumenten of overgangen uit de cursusnota s in detail te verklaren. In delen (a) (b) peilen we naar

Nadere informatie

Discrete Structuren voor Informatici

Discrete Structuren voor Informatici Discrete Structuren voor Informatici 1 Eenvoudige telproblemen Dit zijn aantekeningen voor het college Discrete Structuren voor Informatici, Blok A, herfst 2008. We behandelen een aantal telproblemen,

Nadere informatie

3.0 Voorkennis. y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x.

3.0 Voorkennis. y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x. 3.0 Voorkennis y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x. y = -4x + 8 kan herschreven worden als y + 4x = 8 Dit is een lineaire vergelijking met twee variabelen. Als je

Nadere informatie

RINGEN EN LICHAMEN. Aanvullende opgaven met uitwerkingen

RINGEN EN LICHAMEN. Aanvullende opgaven met uitwerkingen RINGEN EN LICHAMEN Aanvullende opgaven met uitwerkingen Hierna volgen een aantal aanvullende opgaven die gaan over kernbegrippen uit de eerste hoofdstukken van Ringen en Lichamen. Probeer deze opgaven

Nadere informatie

Selectietoets vrijdag 10 maart 2017

Selectietoets vrijdag 10 maart 2017 Selectietoets vrijdag 10 maart 2017 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave 1. Zij n een even positief geheel getal. Een rijtje van n reële getallen noemen we volledig als voor elke gehele

Nadere informatie

Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur

Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur Geef een goede onderbouwing van je antwoorden. Succes! 1. (a) (10 pt) Ontbindt het polynoom X 3 3X+3 in irreducibele factoren in Q[X] en in

Nadere informatie

Wanneer zijn veelvouden van proniks proniks?

Wanneer zijn veelvouden van proniks proniks? 1 Uitwerking puzzel 92-1 Wanneer zijn veelvouden van proniks proniks? Harm Bakker noemde het: pro-niks voor-niks De puzzel was voor een groot deel afkomstig van Frits Göbel. Een pronik is een getal dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : DEELBAARHEID

Hoofdstuk 6 : DEELBAARHEID 1 H6. Deelbaarheid Hoofdstuk 6 : DEELBAARHEID 1. Wat moet ik leren? (handboek p. 203-230 ) 6.1 Delers en veelvouden Verklaren waarom een natuurlijk getal (wel of geen) deler is van een ander natuurlijk

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 18 maart 2011

Uitwerkingen toets 18 maart 2011 Uitwerkingen toets 8 maart 20 Opgave. Alle positieve gehele getallen worden rood of groen gekleurd, zodat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Er zijn zowel rode als groene getallen. De som van drie

Nadere informatie

Selectietoets vrijdag 18 maart 2016

Selectietoets vrijdag 18 maart 2016 Selectietoets vrijdag 18 maart 016 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave 1. Voor een positief geheel getal n dat geen tweemacht is, definiëren we t(n) als de grootste oneven deler van

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : DEELBAARHEID

Hoofdstuk 6 : DEELBAARHEID 1 H6. Deelbaarheid Hoofdstuk 6 : DEELBAARHEID 1. Wat moet ik leren? (handboek p. 203-230 ) 6.1 Delers en veelvouden Verklaren waarom een natuurlijk getal (wel of geen) deler is van een ander natuurlijk

Nadere informatie

Opgaven Getaltheorie en Cryptografie (deel 4) Inleverdatum: 13 mei 2002

Opgaven Getaltheorie en Cryptografie (deel 4) Inleverdatum: 13 mei 2002 Opgaven Getaltheorie en Cryptografie (deel 4) Inleverdatum: 13 mei 2002 19.a) Laat zien dat 5 een voortbrenger is van F 37. b) In het sleuteldistributiesysteem van Diffie en Hellman (met G = F 37, α =

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 9 juni 2012

Uitwerkingen toets 9 juni 2012 Uitwerkingen toets 9 juni 0 Opgave. Voor positieve gehele getallen a en b definiëren we a b = a b ggd(a, b). Bewijs dat voor elk geheel getal n > geldt: n is een priemmacht (d.w.z. dat n te schrijven is

Nadere informatie

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen?

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen? In deze les bekijken we de situatie waarin er mogelijk meerdere vergelijkingen zijn ( stelsels ) en meerdere variabelen, maar waarin elke vergelijking er relatief eenvoudig uitziet, namelijk lineair is.

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 011 Module 1 Algebraïsch rekenen (versie augustus 011) Inhoudsopgave 1 Rekenen met haakjes 1.1 Uitwerken van haakjes en ontbinden in factoren............. 1. De

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 008 Algebraïsch rekenen (versie 7 juni 008) Inleiding In deze module worden een aantal basisrekentechnieken herhaald. De nadruk ligt vooral op het symbolisch rekenen.

Nadere informatie

3.2 Vectoren and matrices

3.2 Vectoren and matrices we c = 6 c 2 = 62966 c 3 = 32447966 c 4 = 72966 c 5 = 2632833 c 6 = 4947966 Sectie 32 VECTOREN AND MATRICES Maar het is a priori helemaal niet zeker dat het stelsel vergelijkingen dat opgelost moet worden,

Nadere informatie

POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding

POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding 2/59 POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding Stijn Lievens (Stijn.Lievens@hogent.be) Noemie Slaats (Noemie.Slaats@hogent.be) Lieven Smits (Lieven.Smits@hogent.be) Martine Van Der Weeen

Nadere informatie

Opgaven Rekenen met Getallen Security, 2018, Werkgroep.

Opgaven Rekenen met Getallen Security, 2018, Werkgroep. Opgaven Rekenen met Getallen Security, 2018, Werkgroep. Gebruik deze opgaven, naast die uit het boek, om de stof te oefenen op het werkcollege. Cijfer: Op een toets krijg je meestal zes tot acht opgaven.

Nadere informatie

Complexe e-macht en complexe polynomen

Complexe e-macht en complexe polynomen Aanvulling Complexe e-macht en complexe polynomen Dit stuk is een uitbreiding van Appendix I, Complex Numbers De complexe e-macht wordt ingevoerd en het onderwerp polynomen wordt in samenhang met nulpunten

Nadere informatie

De pariteitstestmatrix van de (6,4) Hamming-code over GF(5) is de volgende: [ H =

De pariteitstestmatrix van de (6,4) Hamming-code over GF(5) is de volgende: [ H = Oplossing examen TAI 11 juni 2008 Veel plezier :) Vraag 1 De pariteitstestmatrix van de (6,4) Hamming-code over GF(5) is de volgende: H = [ 1 0 1 2 3 ] 4 0 1 1 1 1 1 (a) Bepaal de bijhorende generatormatrix

Nadere informatie

Tweede Huiswerk Security 26 of 28 oktober, 11.00, Nabespreken op Werkcollege.

Tweede Huiswerk Security 26 of 28 oktober, 11.00, Nabespreken op Werkcollege. Tweede Huiswerk Security 26 of 28 oktober, 11.00, Nabespreken op Werkcollege. Kijk het huiswerk van je collega s na en schrijf de namen van de nakijkers linksboven en het totaalcijfer rechts onder de namen

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Groepen, ringen en velden

Groepen, ringen en velden Groepen, ringen en velden Groep Een groep G is een verzameling van elementen en een binaire operator met volgende eigenschappen: 1. closure (gesloten): als a en b tot G behoren, doet a b dat ook. 2. associativiteit:

Nadere informatie

Een Stelling over Priemgetallen Bewezen op een Schaakbord Seminar Combinatorial Algorithms (voorjaar 2010)

Een Stelling over Priemgetallen Bewezen op een Schaakbord Seminar Combinatorial Algorithms (voorjaar 2010) Een Stelling over Priemgetallen Bewezen op een Schaakbord Seminar Combinatorial Algorithms (voorjaar 2010) Johan de Ruiter, johan.de.ruiter@gmail.com 27 april 2010 1 De stelling van Fermat over de som

Nadere informatie

Priemontbinding en ggd s

Priemontbinding en ggd s Hoofdstuk 3 Priemontbinding en ggd s 3.1 Priemgetallen Een getal > 1 dat alleen 1 en zichzelf als positieve deler heeft noemen we een priemgetal. De rij priemgetallen begint als volgt, 2, 3, 5, 7, 11,

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45 15 x 3 = 45 2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 is een product. 15 en 3 zijn de factoren van het product. 15 : 3 = 5 15 : 3 is een

Nadere informatie

Selectietoets vrijdag 9 maart 2018

Selectietoets vrijdag 9 maart 2018 Selectietoets vrijdag 9 maart 2018 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave 1. We hebben 1000 ballen in 40 verschillende kleuren, waarbij er van elke kleur precies 25 ballen zijn. Bepaal

Nadere informatie

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1]

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1] 4. Vergelijkingen en herleidingen [] Er zijn vier soorten bijzondere vergelijkingen: : AB = 0 => A = 0 of B = 0 ( - 5)( + 7) = 0-5 = 0 of + 7 = 0 = 5 of = -7 : A = B geeft A = B of A = - B ( ) = 5 ( )

Nadere informatie

Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 1

Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 1 Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 1 1.4.1 Basis Oefeningen Romeinse cijfers 1 Op deze zonnewijzer staan achtereenvolgens de getallen: I (= 1) II (= 2) III (= 3) IV (= 4) V (= 5) VI (= 6) VII (= 7) VIII

Nadere informatie

In Katern 2 hebben we de volgende rekenregel bewezen, als onderdeel van rekenregel 4:

In Katern 2 hebben we de volgende rekenregel bewezen, als onderdeel van rekenregel 4: Katern 4 Bewijsmethoden Inhoudsopgave 1 Bewijs uit het ongerijmde 1 2 Extremenprincipe 4 3 Ladenprincipe 8 1 Bewijs uit het ongerijmde In Katern 2 hebben we de volgende rekenregel bewezen, als onderdeel

Nadere informatie

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen ( 15 x 3 = 45

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (  15 x 3 = 45 15 x 3 = 45 2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 is een product. 15 en 3 zijn de factoren van het product. 15 : 3 = 5 15 : 3 is een

Nadere informatie