Op de komende bladzijden leggen we deze punten zo helder mogelijk aan u uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de komende bladzijden leggen we deze punten zo helder mogelijk aan u uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent."

Transcriptie

1 ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) Heeft u ook weleens gedroomd van een luxe badkamer, een andere keuken, een vaste trap naar de zolder en dergelijke? Het hoeft niet bij een droom te blijven, want dit soort voorzieningen behoort tegenwoordig, óók in een huurwoning, tot de mogelijkheden. ZAV-beleid is het beleid van Vooruitgang over deze Zelf Aangebrachte Voorzieningen. In deze folder leest u alles over het ZAV-beleid van Vooruitgang. Uiteraard is de inhoud van deze folder besproken met uw huurdersbelangenvereniging, Huurders Belang Teylingen (HBT) Motto Vooruitgang Het motto van Vooruitgang luidt: Maak van ons huis uw thuis. Dit betekent dat Vooruitgang u de vrijheid geeft om uw huurwoning op een betaalbare wijze naar eigen wensen en omstandigheden aan te passen. Uitgangspunten Behalve met u, moeten we ook rekening houden met anderen, zoals nieuwe huurders die na u komen. Daarom hebben wij een paar uitgangs- punten op een rij gezet om ervoor te zorgen dat uw klus op een prettige manier geklaard kan worden. Het draait eigenlijk allemaal om vijf punten: Veranderplannen? Bij grotere bouwkundige veranderingen adviseren wij u ons vooraf op de hoogte te stellen, dit kan problemen bij verhuizing voorkomen. Vooruitgang adviseert, kent de regels en wil het eventueel ook voor u uitvoeren. Voor grote veranderingen kunt u bij verhuizing een vergoeding ontvangen. Zelf verbouwen betekent ook zelf onderhouden. Vooruitgang neemt uw aanpassing, mits van goede kwaliteit, altijd over als er vooraf toestemming is verleend. Op de komende bladzijden leggen we deze punten zo helder mogelijk aan u uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Melden ook in uw belang Heeft u plannen om uw huurwoning naar uw eigen ideeën en omstandigheden aan te passen? Mi sschien wilt u een mooiere badkamer inbouwen of een tussenmuurtje weghalen. De eerste stap is: Overleg vooraf met Vooruitgang, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Als eigenaar van uw huurwoning willen wij graag op de hoogte blijven van de staat waarin onze woningen verkeren. Het melden van verander-plannen is echter ook in úw belang. U kunt gratis gebruik maken van onze ervaring en kennis. Een dakkapel plaatsen in een complex waar wij over een jaar of drie de daken vernieuwen heeft weinig zijn. Wanneer u toestemming heeft gekregen voor uw plannen, mogen uw aanpassingen, mits van goede kwaliteit, blijven zitten bij verhuizing. Sommige grote veranderingen komen zelfs in aanmerking voor een vergoeding. Kleine klussen Voor kleine veranderingen (zie tabel) zoals stucwerk of wandtegels, hoeft u geen toestemming te vragen. U krijgt van ons wel een advies (zie bijlagen) waaraan de aanpassing moet voldoen. De aanpassing kan zonder probleem blijven zitten als bij uw vertrek wordt vastgesteld dat u zich aan die eisen heeft gehouden en de verandering in goede staat verkeert.

2 Het grotere werk Grote aanpassingen zoals badkamers, keukens, uitbouwen/serres, dakkapellen en dakterrassen vragen om een wat uitgebreidere beoordeling en een advies op maat. Beoordeling door Vooruitgang Uw persoonlijke vrijheid is ons uitgangspunt. Met dat idee in ons achterhoofd bekijken wij uw plannen. Daarbij letten wij niet alleen op de technische zaken, maar kijken we ook naar het beheer en de verhuurbaarheid van de woning in de nieuwe situatie. We geven een paar voorbeelden van vragen die wij stellen als we uw plannen bekijken: A - Vooruitgang beoordeelt het plan. Kunnen bestaande gas -, water- en elektriciteitsleidingen blijven functioneren, kunnen we er nog bij als er iets stuk is? Worden er deugdelijke materialen gebruikt of vormen die een risico voor bijvoorbeeld kortsluiting? B - Liggen er voor uw wooncomplex renovatie- of onderhoudsplannen klaar? Het zou jammer zijn om op eigen houtje te investeren in een woning die volgend jaar voor een grondige renovatie op onze lijst staat! In gezamenlijk overleg zoeken we naar de beste oplossing. C - is de woning nog verhuurbaar na de aanpassing? Heel aparte plannen kunnen in de toekomst een probleem opleveren als we een nieuwe huurder moeten vinden. D - Past de investering bij de huurprijs van de woning? Een kostbare keuken installeren in een woning van 300,- huur per maand lijkt niet zo logisch. Misschien is het dan verstandiger een huis te kiezen dat beter bij u past. Onze woonconsulenten zijn u graag behulpzaam bij het zoeken naar een andere woning. Toestemming Bij grote veranderingen krijgt u schriftelijk toestemming voor uitvoering. Uiteraard kunt u ook tussentijds voor advies bij ons terecht. Uw aanpassing mag na vertrek achterblijven, mits van goede kwaliteit, en wordt door ons overgenomen. U weet hiermee precies waar u aan toe bent. Overleg loont dus de moeite! Het kan gebeuren dat we geen toestemming geven. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw verzoek niet voldoet aan de wet- en regelgeving of niet past binnen het beleid van Vooruitgang. In een brief zullen we altijd uitleg geven waarom we tot dit oordeel zijn gekomen. Voert u de gewenste verandering toch uit, dan moet bij verhuizing één en ander dan ongedaan gemaakt worden en moet eventuele schade worden hersteld. Dit is voor rekening van de huurder. Hoe melden? Hiervoor hebben wij een speciaal aanvraagformulier. Dat vult u in en u stuurt het met eventuele bijlagen (bijvoorbeeld kopieën bouwtekening, offertes) naar Vooruitgang. Wij nemen dan spoedig contact met u op. Een aanvraagformulier vindt u in deze brochure.

3 Vergoeding Vooruitgang? Een verbouwing kost vaak veel geld. Logisch dus dat u daar iets voor terug wilt krijgen wanneer u bin nen 10 jaar gaat verhuizen. De volgende punten zijn van belang om te beoordelen of uw klus in aanmerking komt voor een vergoeding: a. Niet elke grote aanpassing waarvoor toestemming is verleend, komt in aanmerking voor vergoeding. De vergoedingsregeling is vooral bedoeld voor voorzieningen waarvan een huurder nog jarenlang plezier kan hebben. Daarom geldt die regeling alleen voor keukens, badkamers, dakramen en dakkapellen, centrale verwarming en vaste trappen (zie tabel); b. De zelf aangebrachte voorziening moet uiteraard in goede staat verkeren. De vergoeding is hoger naarmate u zelf korter van de aanpassing heeft geprofiteerd. U kunt alle rekeningen voor materiaalkosten en uurlonen van erkende bedrijven indienen voor een vergoeding. Bewaar dus alle originele bonnen die met uw verbouwing te maken hebben zorgvuldig!; uw eigen tijd vergoeden we echter niet. Het vergoedingspercentage van uw investering varieert (zie tabel); c. De vergoeding geldt over een maximaal investeringsbedrag van ,- en moet passen bij de huurprijs. d. Het bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat u de huur heeft opgezegd en de sleutels van de woning zijn ingeleverd. Heeft u zelf een aanpassing in uw woning aangebracht, dan bent ú natuurlijk degene die er uitgebreid van kan genieten. Maat let op: het onderhoud van uw aanpassing is dan óók uw zaak. Onderhoud en reparatie van uw aanpassingen zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Zijn er vragen of problemen, neem dan contact op met de leverancier of de persoon die de klus voor u heeft uitgevoerd. We vertelden al eerder in deze brochure voor welke voorzieningen u een gedeeltelijke kostenvergoeding krijgt bij uw vertrek. Vooruitgang neemt dus de voorziening over. U bent dan niet afhankelijk óf een nieuwe huurder de zaken wil overnemen en óf hij er voor wil betalen. U behoudt overigens altijd het zogenaamde wegbreekrecht, dat houdt in dat u bijvoorbeeld uw zelf geplaatste luxe keuken meeneemt. Eventuele schade moet natuurlijk wel worden hersteld. Als het item, in dit voorbeeld de keuken, door ons nog niet is afgeschreven bent u een afschrijfvergoeding verschuldigd. De vergoeding verrekenen we bij de eindafrekening. Vergoedingstabel Periode verbetering-vertrek 1 jaar 1 2 jaar 2 3 jaar 3 4 jaar 4 5 jaar 5 6 jaar 6 7 jaar 7 8 jaar 8 9 jaar 9 10 jaar Percentage van kostprijs vergoed 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

4 Tips Controleer of uw verzekering schade dekt die door uw verbouwing eventueel bij anderen kan ontstaan. U dient de ZAV zelf te verzekeren. Schaf bij tegelwerkminstens 1 m2 reservetegels aan, zodat eventuele schade in de toekomst makkelijk hersteld kan worden. Overleg met buren over geplande veranderingen buiten de woning.

5 Aanvraagformulier aan te brengen voorzieningen Woonstichting Vooruitgang beoordeelt uw aanvraag aan de hand van kwaliteitseisen. Deze eisen vindt u in de Toelichting op de volgende pagina. Binnen drie weken krijgt u een antwoord van Woonstichting Vooruitgang. Uw gegevens Naam :. Adres :. .. Postcode :. Woonplaats :.. Telefoonnummer:.. Mobiel :.. Korte omschrijving van uw woningaanpassing Waar in de woning wilt u een aanpassing uitvoeren?. Welke woningaanpassing wilt u gaan uitvoeren?. Welke materialen gaat u gebruiken?. Wie gaat de klus uitvoeren?.. Wanneer wordt de klus uitgevoerd? Woonstichting Vooruitgang wil het voor u doen De meeste verbeteringen (m.n. dubbel glas; cv-installatie; beveiliging volgens Politiekeurmerk) kan Vooruitgang voor u aanbrengen. De kosten hiervan worden naar uw keus en indien mogelijk doorberekend in de huurprijs, in één keer afgerekend of een combinatie hiervan. Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken, krijgt u een vrijblijvende offerte. Heeft u interesse in de aanleg door Vooruitgang? 0 Ja 0 Nee (uw keuze aankruisen) Verklaring huurder Ik verklaar mij te zullen houden aan de kwaliteitseisen en voorschriften van Vooruitgang, zoals genoemd in de Toelichting van dit aanvraagformulier en zoals beschreven in de toestemmingsbrief die u als antwoord op uw aanvraag zult ontvangen. Indien Vooruitgang als voorwaarde stelt dat ik de verbetering bij beëindiging van de huurovereenkomst moet verwijderen, zal ik me daaraan houden en eventuele schade herstellen. Plaats en datum :. Handtekening huurder: Dit formulier kunt u sturen naar: Woonstichting Vooruitgang, Jan van Brabantweg 25, 2171 HC Sassenheim of mailen naar

6 Toelichting op aanvraagformulier aan te brengen voorzieningen Met het aanvraagformulier vraagt u toestemming om veranderingen aan te brengen in uw woning. Als blijkt dat u zich niet heeft gehouden aan de onderstaande uitgangspunten, verplichten wij u bij vertrek uit de woning of, indien noodzakelijk, onmiddellijk de voorziening ongedaan te maken. Uitgangspunten beoordeling Vooruitgang beoordeelt uw aanvraag aan de hand van kwaliteitseisen. Zo moet u ervoor zorgen dat de aan te brengen voorziening voldoet aan de volgende kwaliteitseisen. 1. De veiligheid van de huurders en omgeving moet ten allen tijde gewaarborgd zijn: - de voorziening moet veilig zijn - niet brandgevaarlijk zijn - mag de gezondheid geen schade toebrengen 2. De voorziening moet technisch en esthetisch verantwoord zijn uitgevoerd, daarbij geldt dat: - zij moet worden aangebracht volgens technische eisen van Bouwbesluit, nutsbedrijven en Vooruitgang, dat wil zeggen dat ze volgens geldende voorschriften op vakkundige wijze dient te worden uitgevoerd - in geval van installaties de verbetering of verandering daaraan door een erkend installateur moet worden uitgevoerd - er, indien nodig een bouwvergunning is afgegeven of is voldaan aan de meldingsplicht 3. Het uitvoeren van verantwoord onderhoud moet, ook bij toekomstige huurders, gegarandeerd zijn. Dat wil zeggen dat: - de onderhoudsconsequenties aanvaardbaard moeten zijn (zo mogen de voorzieningen geen aanzienlijke extra onderhoudskosten met zich mee brengen) - de onderhoudsgevoelige delen altijd goed bereikbaar zijn - de gebruikte materialen zijn na te leveren of op voorraad zijn (bijv. extra tegels) 4. De voorziening mag de verhuurbaarheid en de waarde van de woning ni et schaden: - de woningplattegrond moet zodanig intact blijven dat het de verhuurbaarheid niet schaadt en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit - en is van een minimaal gelijkwaardig kwaliteits -gebruiksniveau als de bestaande verbetering 5. Algemeen - in woningcomplexen waar sloop-, renovatie- of verkoopplannen bestaan en die al eerder aan de huurder bekend zijn gemaakt, wordt geen vergoeding voor de aangebrachte voorziening verstrekt

7 Tabel met ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) Hieronder staat de ZAV-tabel. Voor elke onderdeel van deze lijst worden de technische, financiële, en verhuur technische voorwaarden opgesteld. Daar waar het onmogelijk is om aan deze voorwaarden te voldoen, volgt nader overleg. Klusoverzicht Toestemming vragen? Vergoeding mogelijk? Opmerkingen Alle klussen in huis op een rij Wand Verwijderen van dragende wand Ja Nee Dragende wand verplaatsen Ja Nee (niet-dragende) wand verwijderen Ja Nee (niet-dragende) wand plaatsen Nee Nee (niet-dragende) wand verplaatsen Ja Nee Verwijderen van vaste kastruimte Nee Nee Schoorsteen plaatsen Nvt Nvt Wordt nooit toegestaan Schoorsteen verwijderen Ja Nee Schroten (hout, mdf) aanbrengen Nee Nee Schroten kunststof Nee Nee Niet toegestaan in keukens Lambrisering (hout, tegels) aanbrengen Nee Nee Sierpleister of structuurverf aanbrengen Nee Nee Steenstrips aanbrengen Nee Nee Kurk aanbrengen op wand Nee Nee Tapijt aanbrengen op wand Nee Nee Plafond Schrotenplafond (hout, mdf) Nee Nee Schrotenplafond (kunststof) Nee Nee Niet toegestaan in keukens Polystyreen platen Nee Nee Gipsplaten Nee Nee Verlaagde plafondconstructie Ja Nee Inbouwspots armaturen etc. Nee Nee Houten balken weghalen Ja Nee Houten balken plaatsen Nee Nee Polystyreen balken Nee Nee Ornamenten (houtgips) Nee nee Vloer Tapijt Nee Nee Alleen randen lijmen Linoleum/marmoleum/kurk/vinyl Nee Nee Zwevend laminaat/parket Nee Nee

8 Klusoverzicht Toestemming vragen? Vergoeding mogelijk? Opmerkingen Alle klussen in huis op een rij Vloer Plavuizen en vloertegels Ja Nee Kozijn, raam, deur Andere binnendeuren Nee Nee Weghalen binnendeuren Nee Nee Bij verhuizing terugplaatsen Dichtmaken deur Ja Nee Weghalen kozijn Ja Nee Betimmering/beplating Nee Nee Binnendeuren en kozijnen schilderen Nee Nee Schuifdeur of schuifwand plaatsen Nee Nee Harmonicadeur Nee Nee Andere deurkrukken Nee Nee Bijzetsloten Ja Nee Inbraakpreventie/politiekeurmerk Ja Ja Deurhorren/raamhorren Nee Nee Kattenluik in buitendeur Ja Nee Sierglas/glas in lood binnen Nee Nee Stickers Nee Nee Dubbele beglazing Ja Ja Voorzetramen Ja Nee Nieuwe vensterbanken Nee Nee Sanitair Badkamerverbetering Nee Ja Badkamer(onderdeel) vervangingen Nee Ja Specifiek: Andere toiletpot of duoblok Nee Nee (ander) fonteintje Nee Nee Tweede toilet (bijvoorbeeld in badkamer) Ja Ja Andere wastafel Nee Nee Douche aanleggen Ja Ja Vast ligbad aanbrengen Ja Ja Andere wandtegels aanbrengen Nee Nee Wandtegels schilderen Nee Nee Voegen in kleur schilderen Nee Nee Andere vloertegels in toilet/badkamer Nee Nee Andere kranen Nee Nee

9 Klusoverzicht Toestemming vragen? Vergoeding mogelijk? Opmerkingen Alle klussen in huis op een rij Sanitair (vervolg) Wasmachine aansluiting Nee Nee Wasdroger aansluiting Nee Nee Keuken Plaatsen nieuwe keuken Nee Nee Keuken (onderdeel) vervanging Nee Nee Specifiek: Extra onderkastjes Nee Nee Extra bovenkastjes Nee Nee Planken tussen kastjes Nee Nee Planken overig Nee Nee Ander aanrechtblad Nee Nee Andere deurtjes Nee Nee Vervangen tegelwerk Nee Nee Extra tegels Nee Nee Andere kraan Nee Nee Inbouwapparatuur Nee Nee Geen vergoeding mogelijk Afzuigkap Ja Nee Wasmachine aansluiting Nee Nee Wasdroger aansluiting Ja Nee Extra groep noodzakelijk Vaatwasser aansluiting Ja Nee Extra groep noodzakelijk Installaties aangebracht of gecontroleerd door erkend installateur *) Verplaatsen energiemeters Nee Nee Wordt nooit toegestaan Verwijderen meterkast Nee Nee Wordt nooit toegestaan Extra wandcontactdozen Nee Nee Andere schakelaars Nee Nee Gasleiding aanleggen Ja Nee Buitenkraan Nee Nee Schotelantenne Nee Nee Alleen achterzijde woning Zendantenne Nee Nee Alleen achterzijde woning Extra groep (voor elektr. Ja Nee koken/vaatwasser) Aansluitpunt buitenverlichting Nee Nee Elektra in berging of garage Nee Nee Aanbrengen cv-installatie Ja Ja

10 Klusoverzicht Toestemming vragen? Vergoeding mogelijk? Opmerkingen Alle klussen in huis op een rij Installaties (vervolg) Extra radiator plaatsen Ja Ja Radiator verplaatsen of vervangen Ja Nee Sierradiator in badkamer Nee Nee Vloerverwarming Ja Nee Thermostaatknoppen Ja Nee Klokthermostaat Ja Nee Close-in-boiler Nee Nee Mechanische ventilatie Ja Nee Gevelkachel Ja Nee Tuinen Schutting Nee Nee Let op: overleg met buren Heg Nee Nee Specifiek: Vaste planten/struiken verwijderen of Nee Nee Let op: wettelijke regelgeving planten Bomen verwijderen of planten Nee Nee Let op: wettelijke regelgeving Vijver (max. 1/3 van tuinoppervlakte) Nee Nee Andere terrastegels Nee Nee Uitbreiding bestrating Nee Nee Ophogen bestrating Nee Nee Zandlevering mogelijk Overig Bouwen schuur/garage Ja Ja Let op: vergunning of melding Bouwen serre/bijkeuken Ja Ja Let op: vergunning of melding Dierenverblijf (indien geen Nee Nee bouwvergunning vereist) Sauna Ja Nee Zonnescherm Nee Nee Rolluiken (indien geen bouwvergunning Nee Nee vereist ivm gevelaanzicht) Ombouwen vlizotrap naar vaste trap Ja Ja Aanbrengen isolatie (dak, vloer, wand en Ja Ja leidingen) Aanbrengen dakkapel Ja Let op: vergunning of melding Aanbrengen dakraam Ja * Aanleg of verandering van installaties moet via geldende voorschriften uitgevoerd worden.

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? 48 Huren bij Stadgenoot Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen Kranepoort 4A 2831 AK ouderak el. 088 022 59 00 www.wsgouderak.nl Regels bij het klussen wand Dragende wand verwijderen Wand verwijderen Wand plaatsen noodzakelijk Wand verplaatsen aste kast slopen Schoorsteen

Nadere informatie

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting-

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aapassing is aangegeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing

Nadere informatie

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS WBV VAN ERFGOOIERS Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met het team Woonbeheer, telefoon (010) 519 14 91.

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met het team Woonbeheer, telefoon (010) 519 14 91. Wilt u iets veranderen in uw woning, bijvoorbeeld uw keuken of badkamer? Dat kan, want ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. In deze Klussenlijst hebben we voor u op een rijtje gezet

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Informatie voor huurders van Vidomes Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Klussen in uw woning? Overleg met Vidomes! Droomt u wel

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Regels bij het klussen

Regels bij het klussen Waar u op moet letten In een woning van Woonbron krijgt u volop de vrijheid om te klussen. Wij nemen de aanpassingen over als ze voldoen aan bepaalde eisen, wanneer u de woning verlaat. In sommige gevallen

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg.

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. WEGWIJZER Klussen in de woning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Klussen in de woning Welke klussen kan ik in mijn huurwoning

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning U huurt een woning van Centrada. Als huurder kunt u de woning aanpassen naar uw eigen smaak. Misschien wilt u een luxe keuken plaatsen, of zou een dakkapel voor die extra ruimte

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen.

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. Wonen op maat Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zelf uw woning en woonomgeving wilt veranderen en aan uw eigen wensen wilt

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met een medewerker van team Klant, telefoon (010)

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met een medewerker van team Klant, telefoon (010) Wilt u iets veranderen in uw woning, bijvoorbeeld uw keuken of badkamer? Dat kan, want ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. In deze Klussenlijst hebben we voor u op een rijtje gezet

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning

Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Inhoudsopgave Klussen in uw woning? Overleg met Vidomes 3 Waar moet u verder aan denken? 5 Krijgt u een vergoeding als u verhuist? 6 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen.

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen. Klussen en verbouwen Wat is wel en niet toegestaan op het gebied van klussen en verbouwen? Heeft u wel of geen toestemming vooraf nodig voor uw verbouwing? Raadpleeg de klustabellen (vanaf pagina 20) en

Nadere informatie

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet FORMULIER Zelf klussen Wat mag wel en niet Hieronder vindt u een overzicht van de meest voor komende veranderingen. In de kolommen geven wij u helder aan wat u mag aanpassen met of zonder toestemming van

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen Zelf aan de slag in uw woning Tips, richtlijnen en adviezen U wilt zelf in uw woning veranderingen aanbrengen? Wanneer het gaat om kleine aanpassingen heeft u daarvoor geen toestemming van Woonmeij nodig.

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat bewoners ZAV s (Zelf Aangebrachte

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017 Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Vanaf 1 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN... 3 Kleine veranderingen...

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen in, aan en bij uw woning

Zelf veranderingen aanbrengen in, aan en bij uw woning Zelf veranderingen aanbrengen in, aan en bij uw woning Aangenaam wonen Uw woning richt u natuurlijk graag in naar uw eigen smaak en wensen. Wist u dat het wat Domesta betreft niet alleen bij de inrichting

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad.

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad. UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje WBO Wonen. Thuis in de stad. Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. In deze folder leest u

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Zelf je huis verbouwen of veranderen

Zelf je huis verbouwen of veranderen Zelf je huis verbouwen of veranderen Inhoud Maak van je huis een thuis 3 Vraag het altijd eerst aan 4 Een vergoeding? 6 Kluslijst 8 Als je verhuist... 10 Aanvraagformulier 11 Specifieke voorwaarden 13

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Veel mensen, veel wensen. De meeste mensen willen het huis waarin zij wonen graag aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Voor bewoners van een huurwoning kan dat soms

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. In deze folder leest u wat u zelf mag veranderen. U richt uw woning natuurlijk in naar eigen

Zelf uw woning veranderen. In deze folder leest u wat u zelf mag veranderen. U richt uw woning natuurlijk in naar eigen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat,

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Een nieuwe keuken? Of misschien een ligbad? Hoe plezierig u ook woont, als huurder wilt u wellicht iets in uw woning veranderen. Woonstad Rotterdam werkt daar graag aan

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

bij Elkien Uw woning aanpassen

bij Elkien Uw woning aanpassen bij Elkien Uw woning aanpassen We willen graag dat u naar uw zin woont in uw woning. Daarom mag u binnen bepaalde grenzen uw woning aanpassen zoals u dat wilt. We noemen dat zelf aan te brengen veranderingen,

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei Zelf uw woning aanpassen Klussen met Maasvallei Zelf uw woning Lorem ipsum dolor sit amet aanpassen Als huurder heeft u het recht uw woning aan uw persoonlijke smaak en wensen aan te passen. Maasvallei

Nadere informatie

Klussen, wat is er mogelijk?

Klussen, wat is er mogelijk? Klussen, wat is er mogelijk? Maak van uw huis uw thuis! Iedereen heeft andere woonwensen. De een droomt van een nieuwe keuken, de ander van een laminaatvloer. Van ons mag u van uw huurhuis ook echt uw

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden?

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Vroomshoop & Den Ham 1 Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? DOE HET ZELF met advies van Mijande Wonen Ongetwijfeld zult u uw woning naar eigen smaak

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

Spelregels Woningaanpassing

Spelregels Woningaanpassing Spelregels Woningaanpassing U wilt uw eigen woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Dat spreekt voor zich. Het is immers uw huis en u wilt er met plezier wonen. Misschien betekent dit

Nadere informatie

ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN

ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN We willen graag dat jij je helemaal thuis voelt. Als je dus iets wilt veranderen om van jouw huis echt je eigen plek te maken, dan vinden we dat meestal prima. Maar

Nadere informatie

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt! Een nieuwe keuken, badkamer of een houten vloer. Veranderingen die

Nadere informatie

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet.

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet. Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad plaatsen of een tussenwand verwijderen? Bij De Goede Woning kunt u uw huurwoning in richten naar eigen smaak en voorkeur.

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Wilt u als huurder van Rentree iets veranderen in uw woning? Houd er dan rekening mee dat: de veranderingen geen schade mogen veroorzaken aan de woning of het gebouw de

Nadere informatie

ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID

ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID HET ZAV-BELEID ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID U wilt zich thuis voelen in uw woning. De een droomt van een nieuwe keuken, de ander van een laminaatvloer. Woningbouwvereniging Reeuwijk geeft u

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

uw woning naar eigen wens aanpassen

uw woning naar eigen wens aanpassen uw woning naar eigen wens aanpassen Uw woning aanpassen Elkien streeft naar optimaal woongenot voor haar huurders. Daarom krijgt u bij Elkien de vrijheid om uw woning naar eigen inzicht aan te passen.

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten?

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis. Daarom wil Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet.

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet. Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad plaatsen of een tussenwand verwijderen? Bij De Goede Woning kunt u uw huurwoning in richten naar eigen smaak en voorkeur.

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Overzicht mogelijke veranderingen

Overzicht mogelijke veranderingen Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4.500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Viveste Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Zelf aan de slag. Alles over klussen in uw woning

Zelf aan de slag. Alles over klussen in uw woning Zelf aan de slag Alles over klussen in uw woning Zelf aan de slag Alles over klussen in uw woning ALLES OVER klussen in uw woning 4 Uw huis moet uw thuis zijn. Prettig wonen in een woning die u naar uw

Nadere informatie

Klussen in uw woning. huurdersinfo

Klussen in uw woning. huurdersinfo huurdersinfo 3 Gratis klusadvies 3 Voorwaarden 4 Toestemming vooraf? 5 Woningverbetering tegen huurverhoging 5 Overzicht aanpassingen 12 Onderhoudssituatie volgende huurder 12 Voorbeelden vergoeding 13

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Inhoudsopgave TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN...3 Kleine veranderingen...3 Overige veranderingen...3 Toestemming

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Zelf klussen in huis

Zelf klussen in huis Waar moet ik op letten? www.poort6.nl Mijn huis veranderen in mijn thuis Zelf klussen Wij vinden het belangrijk dat u van uw huis een thuis kunt maken. Zodat u met plezier in uw woning woont. Naast het

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen!

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Wilt u veranderingen aanbrengen in huis, zoals een nieuwe keuken of een ligbad plaatsen of wilt u een tussenwand verwijderen? SWZ geeft u de ruimte om uw woning

Nadere informatie