Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056)"

Transcriptie

1 Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) INNI RAP-0001 Iv-Infra b.v. i

2 Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Projectnummer opdrachtgever: Project: Constructief advies Gemeente Papendrecht Projectnummer: INNI Betreft: Referentie: INNI RAP-0001 Auteur(s): J. den Hollander Paraaf: Gecontroleerd: H.W.M. van der Ham Paraaf: Goedgekeurd: M.J. Doomen Paraaf: Geautoriseerd: M.J. Doomen Paraaf: Datum: Revisie: 1 Status: Definitief Aantal pagina's: iii + 5 Iv-Infra b.v., Alle rechten voorbehouden, Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke ii toestemming van Iv-Infra b.v.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Doel van de rapportage 1 2 Urgentiebepaling Beknopte beschrijving civiel kunstwerk Relevante schadebeelden Reeds beschikbaar advies Urgentiebepaling 3 BIJLAGE A Relevante documenten INNI RAP-0001 iii

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen De Gemeente Papendrecht heeft een areaal aan civiele kunstwerken (ofwel KW s) / objecten in haar beheer. Onder dit beheer vallen inspectie, klein onderhoud en groot onderhoud. De staat van de constructie(onderdelen), schade, het benodigde onderhoud en de instandhoudingsmaatregelen van de KW s wordt bepaald op basis van inspectie. Bij het KW-nr. 1056, betonnen verkeersbrug Jan Steenlaan B.K.-weg is urgent (achterstallig) benodigd onderhoud en of zijn instandhoudingsmaatregelen benodigd (kunstwerknummering conform systeem Gemeente Papendrecht). Er wordt een kwalitatieve beoordeling van de urgentie / noodzaak voor de uitvoering van het (achterstallig) onderhoud en of de instandhoudingsmaatregelen aangegeven van de betreffende constructie. Er wordt geen expliciete constructieve beschouwing van de constructie uitgevoerd. Voor het overzicht van de gehanteerde relevante documenten wordt verwezen naar Bijlage A. 1.2 Doel van de rapportage Het doel van de rapportage is het weergeven van de urgentie / noodzaak voor de uitvoering van het (achterstallig) onderhoud en of van de instandhoudingsmaatregelen. INNI RAP /5

5 2 Urgentiebepaling 2.1 Beknopte beschrijving civiel kunstwerk Het betreft een vaste betonnen brug voor wegverkeer, voetgangers en fietsers (KW-nr Verkeersbrug Jan Steenlaan) uit 1965 met een enkele overspanning, een totale lengte van ca. 6,5 m en een breedte van ca. 22,5 m [1]. Zie ook onderstaande afbeelding. Datum laatste inspectie: [1] Algehele staat constructie: Matig [1] 2.2 Relevante schadebeelden Onderstaande belangrijkste schadebeelden zijn geconstateerd en beoordeeld bij de reeds uitgevoerde inspectie [1]. 1. De betonnen fundatiesloof van het landhoofd staat scheef (bij beide landhoofden hellen de fundatiesloven achterover) en is beschadigd door zetting. Het risiconiveau is hierdoor hoog en geadviseerd wordt het onderdeel te repareren of vervangen binnen 0-2 jaar. Mogelijk bewegen de onderzijden van de fundatiesloven door horizontale gronddrukken naar elkaar toe, terwijl de bovenzijde tegengehouden wordt door het brugdek (stempelfunctie). Mogelijk is schade opgetreden aan de paalfunderingen. Advies: tekeningen raadplegen, fundering eventueel vrijgraven en onderzoeken en een constructief advies opstellen (nader onderzoek). 2. De betonnen vleugelwand van het landhoofd staat scheef door zetting. Het risiconiveau is hierdoor verhoogd en geadviseerd wordt het onderdeel te repareren of vervangen binnen 0-2 jaar. 3. De overige onderdelen van de constructie zoals de leuning vertonen schade. Het risiconiveau is hierdoor verhoogd en geadviseerd wordt deze delen en het kunstwerk te vervangen binnen 0-2 jaar. INNI RAP /5

6 2.3 Reeds beschikbaar advies Hieronder wordt het constructieve advies op basis van de reeds beschikbare rapportage (constructief advies o.b.v. nader onderzoek, welke is uitgevoerd in maart 2014, [2]) weergegeven. Bij de inspectie in 2013 zijn grote zettingen / deformaties waargenomen aan de Brug Jan Steenlaan te Papendrecht. Dit heeft verschillende schades tot gevolg gehad. In het nader onderzoek is de huidige staat van de brug in kaart gebracht en geanalyseerd. Aan de hand van de analyse zijn verschillende herstelmogelijkheden voorgesteld. Tevens is een trade-off matrix gepresenteerd met de verschillende varianten. Daarbij is gekeken naar de constructieve veiligheid, de (rest)levensduur, de renovatiekosten en de hinder op de omgeving. In verband met tekenen van bezwijken van het landhoofd kan de veiligheid van de weggebruiker in de huidige situatie niet gegarandeerd worden. Variant 0 (geen maatregelen) komt daarmee te vervallen. De variant 1a (geheel vervangen KW) en de varianten 1b t/m 5 (gedeeltelijk vervangen of aangepast in stand houden) blijven over. NB: Indien gekozen wordt om het huidige dek intact te houden (varianten 1b t/m 5) dient een herberekening conform NEN8700 uitgevoerd te worden (op verbouw niveau). Tevens wordt aanbevolen om de huidige staat van de nok van het landhoofd te inspecteren. Het is onduidelijk of het rijdek voldoet aan de huidige eisen, maar vooralsnog zijn er geen tekenen van constructieve schades die duiden op overbelasting van het rijdek. 2.4 Urgentiebepaling Het object, een vaste betonnen brug voor gemengd verkeer, is voor de laatste keer geïnspecteerd in april 2013 en de algehele staat van de constructie is destijds beoordeeld als matig. Er is significante schade aan de constructie geconstateerd. Uit het destijds geadviseerde en uitgevoerde nader onderzoek blijkt gedeeltelijk vervangen / aanpassen of geheel vervangen (nieuwbouw) noodzakelijk. Bij gedeeltelijk vervangen / aanpassen van de huidige constructie dienen de voorgeschreven instandhoudingsmaatregelen uitgevoerd te worden en d.m.v. een herberekening dient (on)beperkt gebruik door (weg)verkeer aangetoond te worden. Beide aspecten brengen aanvullende kosten met zich mee. Het laatst genoemde aspect heeft tevens een onzekere uitkomst en gevolg. In verband met tekenen van bezwijken van het landhoofd kan de veiligheid van de weggebruiker in de huidige situatie niet gegarandeerd worden. Het risico ten aanzien van het bezwijken van de constructie met sociaal en economische gevolgen wordt vastgesteld op hoog. De urgentie voor de uitvoering van het (achterstallig) onderhoud en of instandhoudingsmaatregelen wordt vastgesteld op zeer hoog. Mogelijk kunnen de werkzaamheden gecombineerd worden met de reeds geplande renovatie van het kruispunt Jan Steenlaan Burgemeester Keijzerweg. Onderzocht kan worden of de verkeersbrug is te vervangen door een nieuwe duikerconstructie INNI RAP /5

7 BIJLAGE A Relevante documenten Voor het overzicht van de gehanteerde relevante documenten wordt verwezen naar onderstaand overzicht. [1] Paspoort kunstwerk, Brug in de Jan Steenlaan bij de Burg. Keijzerweg, KW-nr. 1056, Iv- Infra, (a) [2] Constructief adviesrapport, Rapport 1: Constructieve analyse Brug Jan Steenlaan, KW-nr. 1056, Iv-Infra, (b) Voor de bijbehorende eerdere projectnummers, -benaming en oorspronkelijke rapportages van Iv- Infra van de bovenstaande relevante documenten wordt verwezen naar onderstaand overzicht. a) INPA Papendrecht, inspectie en advies 5 kunstwerken Rapportage 5 kw - april 2013, rev. 0 (o.a. KW-nr. 1056) b) INPA Papendrecht, nader onderzoek en advisering bruggen INNI RAP /5

8 Iv-Infra b.v. Trapezium DL Sliedrecht Postbus AC Sliedrecht Nederland Telefoon Iv-Infra b.v. Kraanspoor SE Amsterdam Nederland Telefoon Iv-Infra b.v. Fultonbaan NE Nieuwegein Nederland Telefoon Iv-Groep b.v. Noordhoek LD Papendrecht Postbus CD Papendrecht Nederland Telefoon Fax INNI RAP /5

Variantenstudie versterking Scheffersplein

Variantenstudie versterking Scheffersplein Variantenstudie versterking Scheffersplein Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Objectnummer opdrachtgever: 108021 Project: Variantenstudie versterking Scheffersplein Projectnummer: INPA110670

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3.

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder R-302900 r1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: ProRail Regio Randstad Noord Projectnummer opdrachtgever:

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder K-005410 r1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: ProRail Regio Randstad Zuid Projectnummer opdrachtgever: K-005410

Nadere informatie

Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas

Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas INPA140645 - Verslag workshop levensduur stuwen in de Maas v1 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project:

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder K-005418 r1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: ProRail Regio Randstad Zuid Projectnummer opdrachtgever: K-005418

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Nader onderzoek en advisering bruggen

Gemeente Papendrecht Nader onderzoek en advisering bruggen Gemeente Papendrecht Nader onderzoek en advisering bruggen Iv-Infra b.v. i Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Beschrijving opdracht 1 1.2 Doel van dit rapport 1 2 Objectgegevens 2 2.1 Beschrijving object

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3.

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder risicogestuurd onderhoud Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Nadere informatie

Gemeente Montfoort Inspectie en meerjarenplanning kunstwerken

Gemeente Montfoort Inspectie en meerjarenplanning kunstwerken Gemeente Montfoort Deel 1: Algemeen+overzichten Inspectiejaar 2011 Revisie 1 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Montfoort Project: Betreft: Deel 1: Algemeen+overzichten Inspectiejaar: 2011 Projectnummer

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3.

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. CO2-prestatieladder Norminspecties kunstwerken CO2-rapportage Z-160025.40.10.03.06.07 versie 1.0 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3.

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder IHA.versie 1.0 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Montfoort Inspectie en meerjarenplanning kunstwerken

Gemeente Montfoort Inspectie en meerjarenplanning kunstwerken Gemeente Montfoort Inspectie 2011 Revisie 0 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Montfoort Project: Betreft: Inspectie: 2011 Projectnummer Iv-Infra: INPA110527 Referentie: RB/jvb-2011 Auteur(s): T.

Nadere informatie

Gemeente Montfoort Inspectie en meerjarenplanning kunstwerken

Gemeente Montfoort Inspectie en meerjarenplanning kunstwerken Gemeente Montfoort Inspectiejaar 2011 Revisie 1 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Montfoort Project: Betreft: Inspectiejaar: 2011 Projectnummer Iv-Infra: INPA110527 Referentie: RB/jvb-2011 Auteur(s):

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER

WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER Behorend bij: DO en bestek recreatief fietspad Bovenkerkerpolder Voor: Provincie Noord-Holland Directie B&U, unit bodem en groen Mw. ir. G.E. Nap Uitgebracht

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/375078 1. Inleiding De Buitenrustbruggen zijn in 1935 en 1964 aangelegd. De bruggen zijn volgens het Haarlems Verkeer en Vervoerplan (HVVP)

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan persoonlijk_actieplan_semester_twee Iv-Bouw b.v. i Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool Projectnummer opdrachtgever: PAP Project: Persoonlijk Actieplan Projectnummer:

Nadere informatie

Afdeling Openbare Werken. 14 beweegbare bruggen. Inspectierapportages. najaar 2012 Revisie 1

Afdeling Openbare Werken. 14 beweegbare bruggen. Inspectierapportages. najaar 2012 Revisie 1 Afdeling Openbare Werken 14 beweegbare bruggen Inspectierapportages najaar 2012 Revisie 1 Peulenstraat-zuid 85 3371 AL Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184 41 17 45 Gemeente Stichtse Vecht Afdeling Openbare

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3.

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder IHA.versie 1.1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Projectnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder CO2-Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem 1.2 Iv-Groep b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven. n en milieuzonering Binnenweg 31 te Tw. wello Project

Quickscan Bedrijven. n en milieuzonering Binnenweg 31 te Tw. wello Project Quickscan Bedrijven n en milieuzonering Binnenweg 31 te Tw wello Project projectnummer project Binnenweg 31 te Twello opdrachtgever Te Kiefte Architecten versie concept datum 5 december 2011 auteur ing.

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 Rapportnummer : 23528 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Klein onderhoud... 4 2.2 Groot onderhoud... 4 2.3 Vervanging... 5 2.4 Eenmalig herstel... 5 3 NEVIPRO... 6 4 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Status Hw Definitief ing. E.R. Hoogterp

Status Hw Definitief ing. E.R. Hoogterp GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Veiligheidsinspectie 4 kunstwerken Ingenieursbureau Westenberg B.V. Westeinde 25 Postbus 256 3840 AG Harderwijk Telefoon (0341) 46 70 46 Fax (0341) 43 17 47 E-mail

Nadere informatie

: Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks

: Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks NOTITIE Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks Datum : 27 februari 2017 Onderwerp Betreft Projectcode

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640

Nadere informatie

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Postbus 92 Industrieweg 24 www.saricon.nl Tel. +31 (184) 422 538 KvK-nummer: 23.063.102 3360 AB Sliedrecht 2261 HJ Sliedrecht contact@saricon.nl Fax +31 (184)

Nadere informatie

Notitie Dossier 8915

Notitie Dossier 8915 Notitie 02 03 2016 Dossier 8915 Brandschade bergingen Tichelberg Noord te Zoetermeer Verslag inspecties d.d. 21 en 26 januari 2016 tijdens verwijderen dakbedekking 1 Inleiding Op 31 december 2014 heeft

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder 20170209.CO 2 -prestatieladder Iv-Groep b.v. Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Kwaliteitsmanagementsysteem Referentie:

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Voorbeeldvragenlijst COK

Voorbeeldvragenlijst COK Voorbeeldvragenlijst COK Vragen over de kwaliteit van wonen (Selectie van vragen uit de vragenlijst behorend bij Clienten over Kwaliteit ) Kanaalweg 17c, gebouw B2 3526 KL Utrecht Postbus 8224 3503 RE

Nadere informatie

Steigers Woonschepenhaven. Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen

Steigers Woonschepenhaven. Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen Steigers Woonschepenhaven Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen September 2013 Steigers Woonschepenhaven Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen Opdrachtgever Project

Nadere informatie

Nebest B.V. Marconiweg PD Vianen Postbus EC Vianen 1 INLEIDING

Nebest B.V. Marconiweg PD Vianen Postbus EC Vianen 1 INLEIDING Aan : Gemeente Bloemendaal, de heer G. Janus Gemeente Heemstede, de heer M.J. Hin Van : Nebest B.V., de heer L.R. Kok Datum : 24 januari 2017 Doc.nr. : 26324/26331-NOT-001 Betreft : Interpretatie resultaten

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Lichtplan. Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan. - Versie 1.0

Lichtplan. Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan. - Versie 1.0 Lichtplan Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan - Versie 1.0 Inleiding Voor u ligt het lichtplan dat wij voor u hebben gemaakt voor uw receptieruimte in het nieuwe kantoorgebouw

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van zorg en dienstverlening van AC de Variant (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van zorg en dienstverlening van AC de Variant (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van zorg en dienstverlening van AC de Variant (InteraktContour) Utrecht, januari 2014 Geschreven door: Drs. Dominique van 't Schip Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg

Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg Inleiding De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van haar openbare wegen

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com T.a.v. dhr. A. Schouteten Postbus 5036 5004 EA TILBURG Onze referentie Rijswijk, Uw referentie -

Nadere informatie

Opdracht Nijkerkerbrug

Opdracht Nijkerkerbrug Opdracht Nijkerkerbrug RIJKSWATERSTAAT ZOEKT: Een (constructief) veilige brugverbinding; Voor een levensduur van 25-30 jaar; Zonder beperkingen voor al het passerende verkeer welke voldoet aan de geldende

Nadere informatie

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland ADCIM Geotechniek b.v. Rembrandtlaan 650 3362 AW Sliedrecht

Nadere informatie

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie NoordHolland Ceylonpoort 5, na 1 feb. 2013; Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem, 2037 AA Haarlem ( Nederland ) Ter attentie van:

Nadere informatie

Conditiemeting kunstwerken 2012

Conditiemeting kunstwerken 2012 Conditiemeting kunstwerken 2012 Objectnaam Objectnummer Locatie : Brug Bartelsluis : BV0053 : Wormer Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier A.C. Smidt Movares Nederland B.V. Kenmerk OHM-HHNK

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Onderwerp Vergadering van Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer Lia Franken 10 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1) de bestemmingsreserve

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal Meerjarenprogramma Kunstwerken Noordhollandsch Kanaal Directie Beheer en Uitvoering April 2006 1 Meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken Noordhollandsch kanaal Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein

Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein Ten bate van haalbaarheidsonderzoek overdracht Zomerdijk IJsselstein 23 februari 2017- Versie 1.0 Autorisatieblad Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein

Nadere informatie

Verbouwing Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden

Verbouwing Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden Verbouwing Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden order P7070 NOTITIE: CONSTRUCTIEVE VISIE EN UITGANGSPUNTEN CONFORM MOR ARCHITECT Verlaan & Bouwstra architecten Badhuisstraat 2 4132 BR VIANEN VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

FREULEBRUG kostenverkenning vervanging

FREULEBRUG kostenverkenning vervanging FREULEBRUG kostenverkenning vervanging voor Gemeente Apeldoorn, door ipv Delft, april 2017 INLEIDING De Gemeente Apeldoorn heeft moeten constateren dat de duurzaamheid van de Freulebrug te wensen overlaat.

Nadere informatie

Parkeerdruk Plantage

Parkeerdruk Plantage Factsheet Parkeerdruk Plantage De gemeente Utrecht wenst meer inzicht te verkrijgen in de parkeersituatie in verschillende buurten van Utrecht. Daartoe is in november 2017 een capaciteitsonderzoek en een

Nadere informatie

Stadsbeheer Dordrecht Variantenstudie versterking Scheffersplein Adviesrapport versterkingsmogelijkheden voor gedeelte C Revisie 1. Iv-Infra b.v.

Stadsbeheer Dordrecht Variantenstudie versterking Scheffersplein Adviesrapport versterkingsmogelijkheden voor gedeelte C Revisie 1. Iv-Infra b.v. Stadsbeheer Dordrecht Variantenstudie versterking Scheffersplein Adviesrapport versterkingsmogelijkheden voor gedeelte C Revisie 1 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Stadsbeheer Dordrecht Projectnummer opdrachtgever:

Nadere informatie

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie

Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003

Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003 Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003 Datum PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN PAALFUNDERINGEN PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN PAALFUNDERINGEN PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Opname betreft raming sloopkosten woningen en bedrijven Definitief Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, mede namens Gemeente Moerdijk en Het Rijk Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

GEMEENTE TEXEL. Beleidsplan 25 kunstwerken. Ingenieursbureau Westenberg B.V.

GEMEENTE TEXEL. Beleidsplan 25 kunstwerken. Ingenieursbureau Westenberg B.V. GEMEENTE TEXEL Beleidsplan 25 kunstwerken Ingenieursbureau Westenberg B.V. Westeinde 25 Postbus 256 3840 AG Harderwijk Telefoon (0341) 46 70 46 Fax (0341) 43 17 47 E-mail mail@westenberg.net Versie Datum

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Nadere informatie

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door: Liandon Auteur: H. Rijken Gecontroleerd door: T. Brand Datum: 26 oktober 2012

Nadere informatie

het College van B en W van de gemeente Gooise Meren. Postbus HA BUSSUM Muiderberg, 20 november 2016.

het College van B en W van de gemeente Gooise Meren. Postbus HA BUSSUM Muiderberg, 20 november 2016. Vereniging Dorpsraad Muiderberg Secretariaat: John Haug, Regenwulp 3, 1399 KN Muiderberg tel. 0294-271813/0629438548, e-mail dorpsraadmuiderberg@gmail.com Inschrijving KvK. 40517758 Bank RABO NL 22 RABO

Nadere informatie

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Duurzaam ontwerpen uit oogpunt van Beheer & Onderhoud Agenda Agenda 1. Welkom en even voorstellen; 2. Wat is de doelstelling van deze case?; 3. Duurzaam ontwerpen

Nadere informatie

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex.

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374 760260 www.altrex.com Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik art. nr. 760260 versie 01/09 Copyright Altrex B.V. 09 Alle

Nadere informatie

Gebruikshandleiding X-frame 1.0

Gebruikshandleiding X-frame 1.0 Gebruikshandleiding X-frame 1.0 Conform NEN-EN 1004 IM nl x en x de x fr Deze handleiding is eigendom van: ASC Group Pottenbakkerstraat 32 4871 EP Etten-Leur Nederland 076 5413 019 Disclaimer Deze documentatie

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

Uitgangspunten onderbouwen bouw hulpbrug 1

Uitgangspunten onderbouwen bouw hulpbrug 1 MEMO boven Uitgangspunten onderbouwen bouw hulpbrug 1 Revisie 0.1 Auteur P. Renders Controleur Datum: 04-05-2015 Team: TM630 Citeertitel UQ-ALG-630-009 Overig Ontwerp [Tekst] [Tekst] ua VRIJGEGEVEN VOOR

Nadere informatie

ASSETMANAGEMENT OP WEG NAAR Arie Bleijenberg

ASSETMANAGEMENT OP WEG NAAR Arie Bleijenberg ASSETMANAGEMENT OP WEG NAAR 2040 Arie Bleijenberg INFRA PROVIDERS, MARKT EN KENNIS 2 Assetmanagement op weg naar 2040 woensdag 23 maart 2016 ASSETS + MANAGEMENT = UITDAGING 3 Assetmanagement op weg naar

Nadere informatie

Meerjarenplan onderhoud Civieltechnische kunstwerken

Meerjarenplan onderhoud Civieltechnische kunstwerken Meerjarenplan onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2011-2015 12 april 2011 Regnr 11385 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Wat is de afgelopen periode gerealiseerd?... 6 3. Inventarisatie areaal... 8

Nadere informatie

Rijnhaven. Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Ingenieursbureau. Projectcode MR11134. Datum 20 augustus 2012.

Rijnhaven. Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Ingenieursbureau. Projectcode MR11134. Datum 20 augustus 2012. Ingenieursbureau Rijnhaven Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Projectcode MR11134 Datum 20 augustus 2012 Versie 01 Opdrachtgever Gemeente Rotterdam Paraaf Opdrachtgever: Opsteller ing.

Nadere informatie

I AS. a»->: Uitgangspunten Duikers D-306A, , MEMO. DO-U-DUI-AlG-OOl. Revisiehistorie 1.0. F. Millenaar "" ' R. Krammer ~.r. ~ P..

I AS. a»->: Uitgangspunten Duikers D-306A, , MEMO. DO-U-DUI-AlG-OOl. Revisiehistorie 1.0. F. Millenaar  ' R. Krammer ~.r. ~ P.. I AS MEMO Uitgangspunten Duikers D-306A, 0-3068, 0-307 Revisie 1.0 Auteur bl u: A. Gholizadeh ~A /'. -, Controleur A~ F. Millenaar "" ' Autorisator a»->: R. Krammer ~.r. ~ P.. Datum: 12-10-2015 Team: TM-660:

Nadere informatie

Informatie over de opleiding en de praktijk BBL verkort niveau 4

Informatie over de opleiding en de praktijk BBL verkort niveau 4 7-11-017 Status Definitief Referentie PK 1/5 Auteur(s) Annemarie ten Klooster/Petra Kramp Informatie over de opleiding en de praktijk BBL verkort niveau 4 Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten INPECTIERAPPORT objectnummer 9007 Coördinaten 121-422 Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880 / fax 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl website: www.monumentenwacht.nl

Nadere informatie

Groot Onderhoud N3. Jantien Heijdeman / André Groninger 20 november 2018 Dordrecht 22 november 2018 Papendrecht RWS BEDRIJFSINFORMATIE 1

Groot Onderhoud N3. Jantien Heijdeman / André Groninger 20 november 2018 Dordrecht 22 november 2018 Papendrecht RWS BEDRIJFSINFORMATIE 1 Groot Onderhoud N3 Jantien Heijdeman / André Groninger 20 november 2018 Dordrecht 22 november 2018 Papendrecht RWS BEDRIJFSINFORMATIE 1 Waar gaat het om? N3 asfalt en fundering vervangen (weg is einde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland

Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland Herhuisvesting op huidige locatie Galgeriet Definitief Gemeente Waterland Postbus 1.000 1140 BA MONNICKENDAM Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 6 augustus 2012

Nadere informatie

Oplegvel. Raadsstuk. Moties en amendementen in te vullen door griffie

Oplegvel. Raadsstuk. Moties en amendementen in te vullen door griffie Onderwerp Restauratie Melkbrug Oplegvel Raadsstuk Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. A.S. Buchel Telefoon 020-2511202 E-mail: asbuchel@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/27877 Te kopiëren: bijlage A B &

Nadere informatie

Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN

Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze zijn goedgekeurd door het College van Deskundigen GASTEC QA, waarin belanghebbende partijen op het gebied van gas gerelateerde

Nadere informatie

Korenweg BX Silvolde Telefoon:

Korenweg BX Silvolde Telefoon: Uitbreiding restaurant Sin Chen aan de Terborgseweg 2 te Zeddam Beoordeling Bouwbesluit 2012 Werknummer Adviesbureau Bluemink: WO_6021_01 Versie: definitief Datum: 24-02-2016 Ontwerp Adviesbureau Lucx

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 ProcesVerbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 OCE I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de

Nadere informatie

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL 30-17343 Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: 30-17380 Werkplan Rijnbrug Project: Onderhoud Rijnbrug gemeente Leiden Definitief Auteur: T. Baalbergen

Nadere informatie

FUGRO Archiefonderzoek Parkeergarage Willibrordus te Amsterdam

FUGRO Archiefonderzoek Parkeergarage Willibrordus te Amsterdam FUGRO Archiefonderzoek Parkeergarage Willibrordus te Amsterdam Project Nr.: 1116-0129-000 Versie: 1 Datum: 13 januari 2017 Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau Postbus 12693 1100 AR Amsterdam

Nadere informatie

Beleidskaders ten behoeve van het onderhoud aan bestaande en nieuw te bouwen kunstwerken.

Beleidskaders ten behoeve van het onderhoud aan bestaande en nieuw te bouwen kunstwerken. Openbare RuimteWorkflow Nummer Zaaknummer IO-13-08274 Z-12-23672 Onderwerp Beheerplan kunstwerken 2013-2022 Datum 31 januari 2013 Steller document Pieter Joost Sluis Beleidskaders ten behoeve van het onderhoud

Nadere informatie

AANVULLEND ADVIES TRILLINGEN DOOR VERKEER OVER EEN VERKEERSDREMPEL.

AANVULLEND ADVIES TRILLINGEN DOOR VERKEER OVER EEN VERKEERSDREMPEL. IFCO Funderingsexpertise BV Limaweg 17 2743 CB Waddinxveen Tel: (0182) 646 646 E-mail: mail@ifco.nl Web: www.ifco.nl AANVULLEND ADVIES TRILLINGEN DOOR VERKEER OVER EEN VERKEERSDREMPEL. PROJECT: 30 KM/H

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht (NL). t.a.v.: dhr. B.M. Laarhoven. Tel.:

Nadere informatie

Informatie sollicitatieprocedure leerling-verpleegkundige niveau 5 HBOV

Informatie sollicitatieprocedure leerling-verpleegkundige niveau 5 HBOV 5 november 206 Status Definitief Referentie WAD/PK /6 Auteur(s) Petra Kramp Informatie sollicitatieprocedure leerling-verpleegkundige niveau 5 HBOV Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Annahoeve Science Park 205

Annahoeve Science Park 205 Annahoeve Science Park 205 Amsterdam 215231 Wabo rapportage Uitgangspunten verbouwing 04 juni 2015 Van Slingelandtstraat 28 1051 CH AMSTERDAM Postbus 57153 1040 BB AMSTERDAM www.duyts.nl 020-6847475 info@duyts.nl

Nadere informatie

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2011 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar

Nadere informatie