11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek"

Transcriptie

1 11 april 2013 Statistisch Bulletin no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2013 het gemiddelde over de jaren 2012 tot en met / 13 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2012 en eindigend in / / 13 oogstjaar, boekjaar enz., 2010/ 11 tot en met 2012/ 13 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Inhoud Industrie en energie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, februari pag. 6 Macro-economie Spaargelden, februari pag. 6 Prijzen Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100), Consumentenprijsindex, maart pag. 3 t/m 5 Meer recente gegevens Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaar gekomen CBS-statistieken. U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd. ( ) Achter de titel is het nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Omslag Teldesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Internet Teletekst Conjunctuur: pag. 506 en 507 ISSN: A-1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2013 Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent De inflatie is in maart licht gedaald naar 2,9 procent. In januari en februari waren de prijzen voor consumenten nog 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. In maart was de consument aan de pomp gemiddeld 0,6 procent goedkoper uit dan een jaar eerder. Het btw-tarief voor onderhoud van de woning en tuin is in maart verlaagd van 21 naar 6 procent. Dit heeft ook een verlagend effect gehad op de inflatie. Roken werd in maart flink duurder door een verhoging van de accijnzen op tabak. De accijnzen zijn per 1 januari verhoogd, maar tot maart was er nog veel voorraad beschikbaar tegen de oude prijzen. Daardoor is de stijging nu pas goed merkbaar voor de consument. De prijsontwikkeling van kleding en schoeisel had ook een verhogend effect op de inflatie. De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) in Nederland is voor de derde maand op rij uitgekomen op 3,2 procent. In de eurozone is de inflatie in maart verder gedaald met 0,1 procentpunt naar 1,7 procent. De inflatie in de eurozone ligt nu 1,5 procentpunt lager dan in Nederland. Dit verschil is na juni 2009 niet zo groot geweest. Voorlopige uitkomsten De uitkomsten over de consumentenprijsindex van een verslagmaand zijn bij de eerste publicatie voorlopig en krijgen een maand later een definitieve status. Cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van nagekomen gegevens. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn en/of een herziening in een latere maand wordt verwacht. Technische toelichting Inflatie De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex Naast de nationale consumentenprijsindex is er ook een Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP). Met de HICP is het mogelijk de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te vergelijken. Definities, indelingen en methoden zijn daartoe zo goed mogelijk gecoördineerd en in Europese regelgeving vastgelegd. Er wordt een HICP berekend voor de afzonderlijke lidstaten, voor de groep landen die de euro hebben ingevoerd (eurozone) en voor de Europese Unie als geheel. Statistisch bulletin 15 (CBS) 11/04/2013 3

4 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100) (11) Wegingscoëfficiënt maart aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart* 0 Totaal bestedingen ,22 111,90 111,61 112,24 112,70 113,36 112,90 112,74 112,77 113,66 114,87 1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken ,17 112,40 112,15 111,95 111,85 113,11 113,15 114,94 113,98 115,53 115,94 Voedingsmiddelen ,73 111,81 111,58 111,32 111,29 112,45 112,61 114,30 113,32 114,85 115,35 Brood en graanproducten ,65 114,97 114,25 114,65 115,41 115,97 115,65 116,93 115,97 117,19 117,44 Vlees ,63 109,76 108,84 109,90 109,72 110,83 111,37 112,32 111,88 112,06 112,60 Vis, schaal- en schelpdieren ,12 113,37 112,87 113,91 111,45 114,46 114,70 115,29 114,13 114,44 114,84 Melk, kaas en eieren ,81 117,41 117,05 117,90 117,12 116,72 118,28 118,84 117,97 118,76 118,77 Oliën en vetten ,37 118,50 118,66 118,18 118,51 117,65 116,81 120,10 117,34 120,72 121,47 Fruit ,33 116,23 114,23 114,06 118,23 120,02 117,83 121,72 120,72 124,54 124,50 Groenten en aardappelen ,63 107,74 109,93 105,15 103,47 106,77 107,33 112,37 110,60 113,51 115,68 Suiker, zoetwaren en ijs ,58 107,40 108,22 106,52 106,19 107,87 107,69 108,75 107,57 109,74 109,75 Overige voedingsmiddelen ,95 104,04 104,06 104,29 103,73 104,54 104,85 105,49 104,70 106,70 107,18 Alcoholvrije dranken ,98 118,73 118,24 118,70 117,81 120,29 118,88 121,79 121,18 122,92 122,29 Koffie, thee en cacao ,17 124,89 125,01 125,40 122,89 124,95 123,11 123,06 124,79 123,94 123,71 Mineraalwater, frisdranken en sappen ,72 114,84 114,03 114,53 114,48 117,16 115,98 120,39 118,39 121,67 120,81 2 Alcoholhoudende dranken en tabak ,74 129,05 126,57 129,38 129,74 130,55 132,52 132,56 134,64 135,84 141,03 Alcoholhoudende dranken ,56 113,03 111,75 112,83 113,62 113,97 115,83 115,30 119,81 119,15 119,96 Tabak ,91 140,20 136,85 140,92 140,96 142,12 144,15 144,62 144,70 147,39 156,04 3 Kleding en schoeisel ,59 102,12 113,13 93,78 105,90 107,22 105,92 97,13 89,12 93,38 114,46 Kleding en kledingstoffen ,93 101,59 113,64 93,00 105,25 106,50 105,31 96,31 87,70 92,75 114,59 Schoeisel en schoenreparaties ,95 104,75 110,06 97,81 109,24 110,92 108,97 101,41 96,55 96,64 113,68 4 Huisvesting, water en energie ,27 112,43 111,03 113,51 113,59 114,07 113,99 113,97 114,49 114,51 114,30 Werkelijke huur ,39 112,94 111,36 114,52 114,52 114,52 114,52 114,52 114,52 114,52 114,52 Toegerekende huur eigen woning ,29 112,66 111,20 114,12 114,12 114,12 114,12 114,12 114,12 114,12 114,12 Onderhoud en reparatie van de woning ,16 113,30 112,50 112,86 113,92 115,83 114,64 114,35 116,04 116,57 114,08 Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning ,11 108,13 107,84 108,43 108,44 108,45 108,45 108,45 109,03 109,00 107,53 Energie ,38 112,14 110,65 112,38 112,51 114,38 114,25 114,23 116,14 116,12 116,05 5 Stoffering, huishoudelijke apparaten ,08 109,28 108,98 108,84 109,29 110,40 110,55 110,32 110,18 110,30 110,43 Meubelen en vloerbedekking ,87 106,57 106,51 106,20 106,52 107,31 107,80 107,53 107,60 107,35 108,00 Huishoudtextiel ,92 114,59 114,02 113,01 113,93 116,45 117,68 117,64 117,43 117,65 117,20 Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie ,61 98,75 98,18 98,28 98,66 99,26 99,10 98,88 98,00 97,94 97,34 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen ,24 120,61 119,62 120,46 122,68 123,16 122,75 121,89 122,64 122,67 122,60 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin ,78 110,80 110,59 110,51 111,16 112,65 111,28 110,58 112,32 111,96 111,65 Dagelijks woningonderhoud ,05 112,95 112,71 112,60 112,54 114,13 114,11 114,15 113,50 114,33 114,38 6 Gezondheid ,29 104,22 103,57 104,56 104,46 104,98 105,32 105,01 105,80 105,73 105,07 7 Vervoer ,90 117,83 116,87 119,94 119,54 120,65 118,66 118,61 119,15 120,70 120,55 Aankoop voertuigen ,79 101,84 100,18 103,68 101,79 103,54 103,44 103,46 106,62 106,45 106,85 Gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen ,07 125,77 126,22 126,31 128,00 129,18 127,65 126,35 127,25 128,82 128,12 Vervoersdiensten ,04 114,98 109,94 123,43 117,75 117,52 110,60 115,07 110,25 114,41 115,46 8 Communicatie ,31 95,37 96,04 95,29 94,33 95,66 95,20 94,61 96,21 96,27 95,12 9 Recreatie en cultuur ,11 100,85 99,23 102,85 101,14 101,24 100,36 102,25 100,79 102,23 101,99 Audio en video, computers en software ,73 60,20 59,53 60,29 60,24 60,64 61,27 61,05 60,56 59,74 59,65 Duurzame goederen voor recreatie en cultuur ,60 112,61 111,71 112,59 113,10 114,44 114,49 114,51 113,76 113,61 113,51 Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren ,87 102,50 102,43 100,50 101,42 102,58 102,72 103,96 103,66 106,18 106,05 Recreatieve en culturele dienstverlening ,20 121,85 120,36 122,34 121,91 123,27 123,26 122,95 123,83 124,11 124,15 Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren ,42 109,56 110,53 107,54 109,40 110,18 111,37 112,50 113,05 113,86 115,04 Pakketreizen ,22 115,20 106,80 133,48 118,60 113,31 104,23 116,33 105,69 112,88 110,47 10 Onderwijs ,69 107,75 107,47 109,57 108,66 108,66 108,83 108,83 105,93 105,93 105,93 11 Hotels, cafés en restaurants ,92 120,63 118,51 122,81 120,90 121,87 120,32 121,64 119,94 121,37 121,15 Restaurants, cafés en kantines ,18 120,76 120,20 120,82 120,86 121,61 121,72 121,90 122,45 122,73 122,80 Accommodatie ,45 119,07 102,11 141,43 120,96 124,06 106,69 118,84 93,57 107,11 103,76 12 Diverse goederen en diensten ,99 116,69 116,56 116,34 116,64 117,38 117,40 117,23 120,74 121,41 121,32 Lichaamsverzorging ,21 110,31 110,27 109,25 109,52 112,08 111,67 111,85 110,56 112,87 112,50 Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g ,84 127,85 126,62 127,36 128,76 129,67 130,00 130,94 130,29 131,45 131,26 Sociale bescherming ,95 112,70 112,69 112,68 112,72 112,72 112,72 112,72 115,40 115,48 115,48 Verzekering ,82 120,65 120,43 120,81 120,94 120,93 121,12 121,15 129,63 130,05 130,05 Financiële diensten ,87 115,38 115,89 114,94 114,94 115,31 115,60 115,31 119,06 119,08 119,08 Andere diensten n.e.g ,21 117,17 116,99 116,53 117,27 117,94 117,92 116,42 119,03 118,79 118,81 13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd ,22 118,68 118,44 118,57 119,05 119,05 119,05 119,05 120,85 120,85 120,85 Consumptiegebonden belastingen ,95 119,28 119,28 119,28 119,28 119,28 119,28 119,28 121,16 121,16 121,16 Overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld VO ,58 116,41 115,30 115,90 118,18 118,18 118,18 118,18 119,69 119,69 119,69 14 Consumptie in het buitenland ,48 117,73 116,10 119,75 120,85 119,29 118,35 116,90 118,48 117,74 118,89 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 II. Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2006=100) (11) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar ,68 99,06 99,84 100,30 100,38 100,02 99,83 100,36 100,74 100,49 100,33 99,96 100, ,08 100,54 101,63 102,12 102,19 101,77 101,29 101,47 102,07 102,11 102,26 101,83 101, ,11 102,80 103,82 104,20 104,57 104,38 104,54 104,74 105,19 104,95 104,57 103,81 104, ,08 104,81 105,86 106,10 106,24 105,87 104,74 105,03 105,59 105,69 105,58 104,96 105, ,93 105,68 106,93 107,29 107,25 106,74 106,44 106,60 107,26 107,35 107,22 106,99 106, ,00 107,74 109,02 109,54 109,71 109,18 109,23 109,38 110,17 110,15 110,01 109,54 109, na herberekening 106,87 107,68 108,90 109,48 109,57 109,03 109,58 109,76 110,15 110,20 109,86 109,58 109, ,52 110,35 111,61 112,06 111,90 111,36 112,09 112,24 112,70 113,36 112,90 112,74 111, ,77 113,66 114,87* III. Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2006=100) (11) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar ,71 99,09 99,87 100,32 100,39 100,02 99,85 100,33 100,72 100,47 100,30 99,94 100, ,94 100,41 101,49 101,96 102,04 101,62 101,14 101,32 101,92 101,96 102,11 101,68 101, ,85 102,51 103,51 103,86 104,23 104,03 104,13 104,34 104,79 104,54 103,99 103,20 103, ,32 104,05 105,09 105,32 105,47 105,13 104,02 104,30 104,86 104,96 104,85 104,25 104, ,01 104,74 105,98 106,32 106,26 105,76 105,46 105,63 106,28 106,41 106,28 106,05 105, ,99 106,72 107,95 108,43 108,55 108,02 108,01 108,15 108,91 108,89 108,76 108,30 108, na herberekening 105,87 106,66 107,83 108,37 108,41 107,87 108,36 108,52 108,90 108,94 108,61 108,33 108, ,16 108,98 110,22 110,67 110,51 109,98 110,64 110,78 111,23 111,10 110,64 110,50 110, ,88 110,71 111,9* 1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen. IV. Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2005=100) (11) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar ,39 79,79 80,76 81,00 80,68 80,27 80,03 79,87 80,76 81,00 80,84 80,76 80, ,76 80,92 81,72 81,80 81,96 81,48 81,56 81,88 82,77 82,85 82,85 82,53 81, ,04 82,61 83,49 83,81 83,65 83,25 83,01 83,01 83,81 84,05 84,05 83,73 83, ,73 84,30 85,18 85,42 85,42 85,02 84,54 85,10 85,50 85,58 85,74 85,34 85, ,10 85,58 86,55 86,87 87,11 87,11 86,87 87,19 88,00 88,32 88,24 87,83 87, ,04 89,85 90,89 91,61 91,86 91,53 91,45 91,70 92,66 92,74 92,50 92,34 91, ,38 93,87 94,83 95,48 95,31 94,99 94,91 95,07 96,04 95,96 95,48 95,31 95, ,88 96,60 97,49 97,57 97,49 97,00 96,92 97,16 97,97 97,81 97,41 96,84 97, ,33 97,89 98,69 99,01 99,18 98,45 98,13 98,29 99,10 99,26 98,85 98,05 98, ,53 99,34 100,14 100,30 100,22 99,90 99,58 99,90 100,78 100,78 100,46 100,06 100, ,28 100,78 101,58 102,06 102,02 101,68 101,32 101,81 102,30 102,12 102,10 101,75 101, ,50 102,16 103,47 104,05 104,09 103,55 102,77 102,89 103,60 103,76 103,92 103,35 103, ,32 104,20 105,44 105,81 106,25 105,94 105,82 105,96 106,49 106,32 105,88 105,07 105, ,12 106,15 107,38 107,75 107,87 107,39 105,67 105,89 106,46 106,75 106,59 105,82 106, ,52 106,51 108,08 108,45 108,35 107,64 107,01 107,16 107,96 108,22 108,06 107,77 107, ,52 108,60 110,08 110,74 110,82 110,12 110,48 110,61 111,15 111,27 110,83 110,48 110, ,61 111,72 113,26 113,81 113,55 112,87 113,35 113,43 113,98 114,90 114,35 114,2 113, ,17 115,34 116,88 Statistisch bulletin 15 (CBS) 11/04/2013 5

6 Spaartegoeden (10) jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. mln euro Tegoed op deposito's (ultimo voorgaande periode) Stortingen Terugbetalingen Spaarverschil Bijgeschreven rente Besparingen Correcties en statistische verschillen Tegoed op deposito's (ultimo) w.v. deposito's met opzegtermijn deposito's met vaste looptijd Bron: De Nederlandsche Bank. Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (12) jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. Gemiddelde dagproductie Nijverheid 1) 104,1 109,5 104,8 95,8 94,4 95,3 87,2 85,1 95,7 101,6 106,9 107,9 107,6 106,0 Delfstoffenwinning 138,3 145,1 111,0 81,4 70,0 60,2 52,0 53,0 56,5 88,1 111,2 129,5 156,5 144,5 Industrie 99,7 98,1 111,5 100,2 101,9 105,0 98,2 93,8 105,8 105,5 107,7 103,4 97,1 96,4 Openbare nutsbedrijven 110,6 123,5 85,7 95,1 74,6 75,1 67,9 66,1 73,9 90,0 96,7 102,1 119,9 115,3 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd voor seizoen Nijverheid 1) 95,4 105,9 96,7 99,4 100,9 99,8 97,8 99,2 99,0 97,1 98,2 98,8 98,8 102,2 Delfstoffenwinning 82,9 102,7 84,9 95,9 102,8 96,5 90,3 90,9 88,7 91,2 90,0 84,3 95,4 98,2 Industrie 102,8 102,7 103,8 102,5 101,7 101,4 102,7 102,6 102,0 100,9 102,0 104,3 100,6 101,3 Openbare nutsbedrijven 81,4 111,0 79,6 106,5 86,7 89,7 83,8 82,2 85,2 87,0 86,4 83,9 87,1 104,2 1) Exclusief bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven. 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

7 Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (12) NACE REV2 Aan delen in % 1) 1e 2e 3e 4e sept. okt. nov. dec. jan. febr. Gemiddelde dagproductie procentuele mutatie t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Nijverheid 2) ,5 0,4 1,6 1,6 2,2 0,5 1,3 1,2 0,4 2,1 3,4 3,2 Delfstoffenwinning ,1 0,6 4,5 8,8 7,0 2,1 4,5 5,9 2,8 0,8 13,2 0,4 Industrie ,3 0,7 1,1 0,9 0,6 0,4 1,2 2,4 0,2 1,1 2,6 1,7 Voedings- en genotmiddelenindustrie ,6 2,4 0,6 3,2 3,3 2,5 4,0 4,6 0,0 2,7 2,4 2,1 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie ,4 1,9 0,3 2,3 2,7 2,2 4,0 5,0 0,0 1,6 3,4 1,5 Voedingsmiddelenindustrie ,9 2,1 0,6 2,3 3,6 2,1 4,4 5,0 0,3 1,6 2,8 1,7 Veehouderijproducten 101/ ,3 0,6 0,1 1,0 0,8 0,5 0,1 1,7 0,2 0,5 0,7 Overige voedingsmiddelen / ,4 2,7 0,1 2,8 4,5 3,3 6,0 5,5 0,8 5,2 2,7 Drankenindustrie ,4 0,1 1,2 1,5 3,1 2,4 0,5 5,5 2,0 0,5 7,3 1,9 Tabakindustrie ,2 6,6 0,7 11,6 9,8 3,8 6,2 5,0 2,7 3,8 0,6 6,4 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie ,0 3,3 1,0 4,4 3,1 4,8 3,6 0,8 7,6 5,9 2,4 5,2 Aardolie-industrie ,5 2,7 4,9 8,3 0,7 13,4 0,5 29,2 8,9 1,3 1,7 10,3 Chemische en farmaceutische industrie ,0 5,3 3,1 4,7 4,9 8,6 5,5 6,8 13,3 5,6 4,9 5,4 Chemische industrie ,8 5,4 3,1 5,5 5,1 7,9 6,5 6,7 12,8 4,3 6,4 3,7 Chemische basisproducten en kunstvezels 201/ ,9 6,9 3,8 7,5 6,3 10,0 8,7 8,3 15,4 6,4 6,9 4,8 Chemische eindproducten /21 3 4,9 0,4 1,3 2,6 1,3 4,8 3,7 3,6 7,4 3,5 1,2 0,0 Farmaceutische industrie ,4 4,4 3,0 0,3 5,5 16,8 0,6 9,7 20,6 21,8 6,2 2,6 Rubber- en kunststofindustrie ,0 1,9 3,7 1,3 1,0 1,5 2,3 2,1 3,0 1,3 0,6 5,4 Basismetaal- en metaalproductenindustrie ,9 1,9 0,4 2,1 2,5 2,6 2,0 2,9 3,2 1,7 5,3 1,7 Basismetaalindustrie ,0 1,4 1,2 0,7 4,1 3,8 3,4 6,4 0,4 5,5 Metaalproductenindustrie ,8 2,9 0,1 2,7 4,6 4,7 4,1 5,2 4,1 4,8 Elektrotechnische en machine-industrie ,1 1,9 1,1 0,6 2,2 3,7 3,6 1,2 1,7 9,8 7,2 4,7 Elektrische apparatenindustrie ,4 0,5 4,5 3,6 1,6 7,0 2,0 10,4 2,7 29,3 15,8 1,6 Overige machine- en apparatenindustrie ,0 2,5 3,6 2,3 3,6 0,9 4,4 2,3 3,4 2,8 3,9 4,9 Transportmiddelenindustrie ,3 5,1 6,4 3,7 5,9 4,4 9,8 6,1 6,6 0,2 4,4 4,0 Overige industrie 13 18/23/ ,8 1,4 2,3 1,9 1,7 0,2 1,2 2,4 2,0 5,4 2,4 0,6 Textiel-, kleding- en lederindustrie ,2 2,8 3,8 3,4 3,5 0,5 2,0 2,4 2,6 1,9 0,8 7,8 Textielindustrie ,6 3,0 3,6 3,7 3,8 0,6 3,5 3,1 2,7 1,3 2,2 Kledingindustrie ,0 2,7 1,9 5,3 3,2 3,4 5,5 1,8 5,2 3,5 1,9 Leder- en schoenenindustrie ,2 1,2 3,1 3,9 5,6 1,0 10,5 0,1 15,4 14,1 0,1 Papier- en grafische industrie ,9 1,4 3,1 2,7 1,3 1,4 0,6 1,9 1,9 4,1 8,9 1,5 Papier(waren)industrie ,1 0,2 2,9 1,0 0,2 3,4 0,8 1,3 4,4 4,9 4,8 0,6 Grafische industrie ,7 2,3 3,4 3,9 2,6 0,3 0,6 4,7 0,8 4,4 11,1 2,1 Hout- en bouwmaterialenindustrie 16/23 3 6,1 7,2 8,8 4,8 8,6 6,9 5,7 9,4 8,0 2,1 18,3 8,4 Houtindustrie ,2 8,4 3,7 7,6 11,5 11,0 13,1 13,4 8,9 10,8 9,8 7,7 Bouwmaterialenindustrie ,1 6,6 9,8 4,0 6,1 6,9 2,4 8,7 7,7 3,6 21,7 12,3 Meubelindustrie ,0 2,4 1,1 5,1 4,5 1,8 1,7 5,3 2,6 2,7 13,1 8,8 Overige industrie (rest) ,2 0,1 0,7 0,1 0,3 1,5 0,9 1,6 0,2 2,6 0,5 3,1 Reparatie, onderhoud en service ,6 4,4 5,6 3,8 2,5 5,3 3,5 0,6 1,4 16,2 0,2 1,2 Metaal-, machine- en transportmiddelenindustrie 24 30/ ,8 1,5 0,8 1,2 2,1 2,1 2,8 1,7 2,9 1,6 5,1 3,4 Metaal-, machine- en transportmiddelenindustrie (excl. reparatie, onderhoud en service) ,3 2,3 0,9 1,3 3,9 3,2 3,3 1,8 2,4 5,6 6,6 4,5 Openbare nutsbedrijven 35/ ,5 0,0 1,3 8,1 7,4 0,7 1,8 1,8 0,3 0,7 8,4 6,6 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd voor seizoenbeweging procentuele mutatie t.o.v. de voorgaande periode Nijverheid 2) ,5 0,4 2,0 0,7 1,4 0,6 0,2 1,9 1,1 0,6 0,0 3,4 Delfstoffenwinning ,1 0,6 6,0 9,1 8,5 1,7 2,4 2,8 1,3 6,3 13,1 2,9 Industrie ,3 0,7 0,3 1,2 0,6 0,1 0,5 1,1 1,1 2,2 3,5 0,7 Voedings- en genotmiddelenindustrie ,6 2,4 1,8 1,7 1,0 0,4 1,3 1,0 3,5 1,8 1,5 0,3 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie ,0 3,3 7,5 3,4 2,7 2,2 0,2 6,3 7,3 2,8 4,5 1,7 Basismetaal- en metaalproductenindustrie ,9 1,9 1,4 0,5 2,4 0,8 0,4 0,5 0,2 0,4 2,9 2,2 Elektrotechnische en machine-industrie ,1 1,9 1,6 2,2 0,1 0,8 2,3 0,9 0,9 1,3 3,3 1,4 Transportmiddelenindustrie ,3 5,1 1,8 4,3 2,8 1,4 1,0 0,9 0,6 6,1 4,3 0,7 Overige industrie 13 18/23/ ,8 1,4 0,1 1,8 0,9 3,0 2,2 0,4 0,3 8,9 8,3 0,7 Openbare nutsbedrijven 35/ ,5 0,0 6,1 4,0 11,3 2,5 3,6 2,2 0,7 2,9 3,8 19,6 1) Aandeel in de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen, volgens Nationale rekeningen 2010). 2) Exclusief bouwnijverheid en -installatiebedrijven. Statistisch bulletin 15 (CBS) 11/04/2013 7

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 11 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 september 2012 Statistisch Bulletin 12 37 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 20 15 mei 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-024 9 april 2013 9.30 uur Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent Inflatie gedaald door benzineprijzen Accijnzen op tabak verhogen inflatie De inflatie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 15 10 april 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 69 2013 42 17 oktober 2013 Inhoud 1. Macroeconomie 3 Consumptief krediet 3 2. Prijzen 4 Inflatie daalt verder naar 2,4 procent 4 Inflatie 4 Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex

Nadere informatie

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 januari 2012 Statistisch Bulletin 12 02 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 april 2012 Statistisch Bulletin 12 15 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Inflatie daalt licht naar 1,5 procent

Inflatie daalt licht naar 1,5 procent Persbericht PB13 077 5 december 2013 9:30 uur Inflatie daalt licht naar 1,5 procent Pakketreizen en voeding verlagen inflatie Benzine verhoogt inflatie Inflatie eurozone stijgt De inflatie is in november

Nadere informatie

Inflatie daalt naar 2,8 procent

Inflatie daalt naar 2,8 procent Persbericht PB13-057 5 september 2013 9:30 uur Inflatie daalt naar 2,8 procent - Inflatie daalt van 3,1 naar 2,8 procent - Daling door benzine, kleding en buitenlandse vakanties - Inflatie eurozone gedaald

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

Inflatie stijgt in december naar 1,7 procent

Inflatie stijgt in december naar 1,7 procent Persbericht PB14-001 9 januari 2014 9.30 uur Inflatie stijgt in december naar 1,7 procent - Prijzen van benzine en kleding verhogen inflatie - Inflatie in 2013 gemiddeld 2,5 procent - Inflatie eurozone

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 50 15 december 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (46) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-007 11 februari 2010 9.30 uur Inflatie omlaag door gas en elektriciteit Energie ruim 17 procent goedkoper dan een jaar eerder Voeding goedkoper Nederlandse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

Inflatie zakt naar 0,8 procent

Inflatie zakt naar 0,8 procent Persbericht PB14-022 10 april 2014 9.30 uur Inflatie zakt naar 0,8 procent Laagste inflatie in bijna vier jaar tijd Tabak en identiteitsbewijzen drukken inflatie Kleding goedkoper De inflatie is in maart

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie iets lager. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie iets lager. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-016 4 maart 2010 9.30 uur Inflatie iets lager Kleding en brandstoffen drukken inflatie Beltarieven hoger Nederlandse inflatie blijft duidelijk onder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-072 6 november 2008 9.30 uur Inflatie weer onder 3 procent Inflatie lager door sterkste daling benzineprijs in dertig jaar Ook inflatie eurozone flink

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds 1987

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds 1987 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-052 6 augustus 2009 9.30 uur Laagste inflatie sinds 1987 Inflatie duikt naar 0,2 procent Prijsdaling gas verlaagt inflatie met 1,0 procentpunt Huurstijging

Nadere informatie

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-026 8 april 2010 9.30 uur Dure benzine verhoogt inflatie Inflatie in maart omhoog door prijsstijging benzine Groenteprijzen stijgen door strenge winter

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 29 17 juli 2014 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: inflatie stijgt licht 3 Technische toelichting 4 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100) 5 II. Consumentenprijsindex,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 42 20 oktober 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (37) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 19 12 mei 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (16) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-068 9 oktober 2008 9.30 uur Inflatie in september licht gedaald Benzine, diesel en vliegtickets minder duur Inflatie eurozone opnieuw gedaald De Nederlandse

Nadere informatie

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 12 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 41 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

Inflatie in januari 1,4 procent Halvering in halfjaar tijd Inflatie Nederland en eurozone nagenoeg gelijk

Inflatie in januari 1,4 procent Halvering in halfjaar tijd Inflatie Nederland en eurozone nagenoeg gelijk Persbericht PB14-008 13 februari 2014 9.30 uur Inflatie daalt Inflatie in januari 1,4 procent Halvering in halfjaar tijd Inflatie Nederland en eurozone nagenoeg gelijk De inflatie is in januari 2014 gedaald

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek. Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone

Persbericht. Inflatie loopt verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek. Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-048 3 juli 2008 9.30 uur Inflatie loopt verder op Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone De inflatie is in juni uitgekomen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 33 13 augustus 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

CBS: inflatie omhoog door autobrandstoffen en vakanties

CBS: inflatie omhoog door autobrandstoffen en vakanties Persbericht PB14-029 8 mei 2014 9.30 uur CBS: inflatie omhoog door autobrandstoffen en vakanties Inflatie stijgt van 0,8 procent naar 1,2 procent Inflatie omhoog na drie maanden daling Verschil met eurozone

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 42 16 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder in september 3 6 2. Industrie en energie 7 3. Prijzen 9 Meer recente gegevens

Nadere informatie

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 februari 2013 Statistisch Bulletin 13 08 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-062 6 oktober 2011 9.30 uur Inflatie stijgt naar 2,7 procent Inflatie hoger door duurdere kleding en benzine Telefoon- en internetdiensten drukken de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-034 10 mei 2011 9.30 uur Inflatie stijgt naar 2,1 procent Inflatie stijgt vooral door duurdere benzine Tabak, voedingsmiddelen en koffie ook duurder

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 42 15 oktober 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

5 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

5 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 5 maart 2009 Statistisch Bulletin 09 10 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-027 5 april 2007 9.30 uur Inflatie hoger door duurdere kleding De inflatie is in maart 2007 uitgekomen op 1,8 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan

Nadere informatie

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Persbericht PB14-046 7 augustus 2014 9.30 uur CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Inflatie in juli onveranderd laag op 0,9 procent Huren weer fors omhoog Inflatie eurozone gedaald De inflatie in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 29 16 juli 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september 2,0 procent. Inflatie afgelopen halfjaar vrijwel stabiel

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september 2,0 procent. Inflatie afgelopen halfjaar vrijwel stabiel Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-195 30 oktober 2003 9.30 uur Inflatie in september 2,0 procent De inflatie in Nederland is in september 2003 uitgekomen op 2,0 procent. Dat is een lichte

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 15 10 april 2015 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: Inflatie stijgt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 37 15 september 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (32) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in december gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Prijzen in december gedaald. Inflatie naar laag niveau

Persbericht. Inflatie in december gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Prijzen in december gedaald. Inflatie naar laag niveau Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-002 8 januari 2004 9.30 uur Inflatie in december gedaald De inflatie in Nederland is in december 2003 uitgekomen op 1,7 procent. Dit is de laagste uitkomst

Nadere informatie

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 18 februari 2010 Statistisch Bulletin 10 07 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 april 2011 Statistisch Bulletin 11 15 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

CBS: inflatie stijgt licht

CBS: inflatie stijgt licht Persbericht PB14-042 10 juli 2014 9.30 uur CBS: inflatie stijgt licht Inflatie in juni 0,9 procent Kleding, vakanties en vliegtickets verhogen inflatie Verschil met eurozone kleiner De inflatie in juni

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-056 9 augustus 2007 9.30 uur Inflatie daalt, huurstijging historisch laag De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-017 8 maart 2007 9.30 uur Inflatie in februari iets hoger De inflatie is in februari 2007 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is iets hoger dan in januari.

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB04-036)

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB04-036) Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-035 11 maart 2004 9.30 uur Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB04-036) Inflatie in februari gedaald naar 1,2 procent

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-016 5 februari 2004 9.30 uur Inflatie in januari gedaald naar 1,4 procent De inflatie in Nederland is in januari 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dit

Nadere informatie

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 10 september 2009 Statistisch Bulletin 09 36 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 januari 2010 Statistisch Bulletin 10 02 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 15 14 april 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft stabiel in maart 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (11) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-095 5 oktober 2006 9.30 uur Inflatie flink lager door goedkopere brandstof De inflatie is in september 2006 afgenomen tot 1,1 procent. In augustus lagen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 11 17 maart 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie in februari blijft gelijk 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (07) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-121 5 augustus 2004 9.30 uur Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent De inflatie is in juli 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei 1,3 procent. Geen opvallende prijsveranderingen in mei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei 1,3 procent. Geen opvallende prijsveranderingen in mei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-064 8 juni 2006 9.30 uur Inflatie in mei 1,3 procent De inflatie is in mei 2006 uitgekomen op 1,3 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in februari naar 1,1 procent. Lagere benzineprijzen drukken inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in februari naar 1,1 procent. Lagere benzineprijzen drukken inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-028 9 maart 2006 9.30 uur Inflatie daalt in februari naar 1,1 procent De inflatie is in februari 2006 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt in juni naar 1,6 procent. Kleding en schoenen in juni goedkoper

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt in juni naar 1,6 procent. Kleding en schoenen in juni goedkoper Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-079 7 juli 2005 9.30 uur Inflatie stijgt in juni naar 1,6 procent In juni 2005 lagen de prijzen voor consumenten 1,6 procent hoger dan in juni 2004.

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds Centraal Bureau voor de Statistiek. Inflatie vooral laag door gedaalde voedingsprijzen

Persbericht. Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds Centraal Bureau voor de Statistiek. Inflatie vooral laag door gedaalde voedingsprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-001 6 januari 2005 9.30 uur Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds 1989 In 2004 bedroeg de inflatie in Nederland gemiddeld 1,2 procent. Dit is het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-014 10 februari 2005 9.30 uur Inflatie in januari hoger door energieprijzen De Nederlandse inflatie is in januari 2005 uitgekomen op 1,5 procent. In

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei opnieuw gedaald. Prijzen in mei even hoog als in april

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei opnieuw gedaald. Prijzen in mei even hoog als in april Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-069 9 juni 2005 9.30 uur Inflatie in mei opnieuw gedaald De inflatie is in mei 2005 uitgekomen op 1,3 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in april.

Nadere informatie

CBS: Inflatie daalt licht

CBS: Inflatie daalt licht Persbericht PB14-077 4 december 2014 9.30 uur CBS: Inflatie daalt licht Inflatie in november 1 procent Benzine goedkoper Inflatie in Nederland gelijk aan die in de eurozone De inflatie is in november gedaald

Nadere informatie

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 augustus 2010 Statistisch Bulletin 10 32 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex juni

Persbericht. Consumentenprijsindex juni Persbericht PB99-176 9 juli 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex juni De consumentenprijzen zijn tussen mei en juni met 0,4 procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met vorig jaar

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 juli 2012 Statistisch Bulletin 12 28 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 juni 2009 Statistisch Bulletin 09 23 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in 1999 is 2,2 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in 1999 is 2,2 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-008 14 januari 2000 10.30 uur Inflatie in 1999 is 2,2 procent In 1999 lagen de prijzen voor consumenten gemiddeld 2,2 procent hoger dan in 1998. Dit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds Inflatie vooral laag door overheidstarieven

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds Inflatie vooral laag door overheidstarieven Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-103 9 november 2006 9.30 uur Laagste inflatie sinds 1989 De inflatie is in oktober 2006 uitgekomen op 0,9 procent. Dit is de laagste inflatie sinds maart

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-165 9 september 2003 9.30 uur Inflatie in juli 2,1 procent De inflatie in Nederland is in juli 2003 uitgekomen op 2,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt in april licht op. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie loopt in april licht op. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-107 12 mei 2000 10.30 uur Inflatie loopt in april licht op De inflatie is in april 2000 iets hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal dit jaar. Ten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-112 7 december 2006 9.30 uur Inflatie blijft laag De inflatie is in november 2006 uitgekomen op 1,0 procent. Dat is iets hoger dan in oktober. Toen lagen

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999 Persbericht PB99-200 6 augustus 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex juli 1999 In juli zijn de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld niet veranderd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren wel

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex maart 1999

Persbericht. Consumentenprijsindex maart 1999 Persbericht PB99-085 9 april 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex maart 1999 In maart was de consumentenprijsindex 0,9 procent hoger dan in februari. De stijging is vooral een gevolg van de stijging van

Nadere informatie

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 16 december 2010 Statistisch Bulletin 10 50 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 maart 2012 Statistisch Bulletin 12 12 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent. Energie belangrijkste oorzaak inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent. Energie belangrijkste oorzaak inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-089 4 augustus 2005 9.30 uur Inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent De inflatie is in juli 2005 niet gewijzigd. Net als in juni lagen de prijzen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 11 13 maart 2014 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) 4 III. Overledenen naar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie