6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek"

Transcriptie

1 6 september 2012 Statistisch Bulletin no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2012 het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met / 12 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2011 en eindigend in / / 12 oogstjaar, boekjaar enz., 2009/ 10 tot en met 2011/ 12 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. ( ) Achter de titel is het nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Omslag Teldesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten, augustus pag. 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten, augustus pag. 4 Financiële en zakelijke diensten Kappers en schoonheidsverzorging; waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet,. pag. 5 IT-dienstverlening (SBI 62); omzetontwikkeling (excl. BTW), 2e kwartaal pag. 5 Uitzendbureaus van arbeidskrachten, uitleenbedrijven en payrolling (SBI 78201, 7802, 783); ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) en uren, 2e kwartaal pag. 5 Handel en horeca Horeca; waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (incl. BTW),. pag. 6 Kantines en catering (SBI 555); omzetontwikkeling (incl. BTW), 2e kwartaal pag. 7 Verblijfsrecreatie; omzetontwikkeling (incl. BTW), 2e kwartaal pag. 7 Prijzen Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per sectie, juli pag. 7 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, juli pag. 8 Meer recente gegevens Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaargekomen CBS-statistieken. U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd. Internet Teletekst Conjunctuur: pag. 506 en 507 ISSN: A-1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2012 Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (3 Sbi-code * aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. Cao-lonen per maand 2000=100 Totaal ,7 128,7 128,9 128,9 128,9 129,5 129,6 129,7 130,0 130,1 130,2 130,7 131,0 Particuliere bedrijven 128,2 128,2 128,5 128,5 128,5 129,1 129,3 129,3 129,5 129,6 129,7 130,3 130,5 Gesubsidieerde sector 129,8 129,8 130,1 130,1 130,1 130,4 130,4 130,3 130,7 130,7 131,2 132,1 132,1 Overheid 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 130,8 130,8 131,1 131,6 131,6 131,6 131,6 131,9 Landbouw en visserij ,3 126,3 126,3 126,3 126,3 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,6 127,6 Industrie ,6 128,6 128,9 128,9 128,9 129,5 129,6 129,7 129,9 129,9 130,2 131,2 131,5 Energie- en waterleidingbedrijven ,6 132,6 132,6 132,6 132,6 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,5 Bouwnijverheid ,3 132,4 132,8 132,8 132,8 133,0 133,5 133,5 134,4 134,4 134,5 134,6 135,6 Handel ,5 126,5 126,9 127,0 127,0 127,5 127,7 127,7 127,8 128,1 128,1 128,6 129,0 Horeca ,1 123,1 123,2 123,2 123,2 123,3 123,3 123, Vervoer en communicatie ,1 126,2 126,3 126,3 126,3 127,1 127,1 127,1 127,3 127,6 127,7 127,9 127,9 Financiële instellingen ,7 131,9 132,0 132,0 132,1 132,5 132,5 132,5 133,0 133,0 133,3 134,2 134,2 Zakelijke dienstverlening ,8 127,8 127,9 127,9 127,9 129,0 129,0 129,0 129,0 129,1 129,1 129,7 129,7 Openbaar bestuur ,7 128,7 128,7 128,7 128,7 129,9 129,9 130,3 131,0 131,0 131,0 131,0 131,1 Onderwijs ,3 130,3 130,3 130,3 130, Gezondheids- en welzijnszorg ,6 130,6 130,8 130,8 130,8 131,2 131,2 131,1 131,5 131,5 132,0 132,8 133,0 Cultuur en overige dienstverlening ,6 129,6 129,8 129,8 129,8 130,8 130,8 131,0 131,2 131,2 131,3 131,4 131,4 Cao-lonen per uur Totaal ,7 128,7 128,9 128,9 128,9 129,6 129,7 129,7 130,0 130,1 130,2 130,8 131,0 Particuliere bedrijven 127,9 127,9 128,1 128,1 128,1 128,8 128,9 128,9 129,2 129,3 129,4 129,9 130,2 Gesubsidieerde sector 131,8 131,8 132,1 132,1 132,1 132,6 132,6 132,5 132,9 132,9 133,4 134,3 134,3 Overheid 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 130,8 130,9 131,1 131,6 131,6 131,6 131,6 131,9 Landbouw en visserij ,8 125,8 125,8 125,8 125,8 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 127,1 127,1 Industrie ,4 128,4 128,7 128,7 128,7 129,3 129,5 129,6 129,8 129,8 130,0 131,1 131,3 Energie- en waterleidingbedrijven ,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 130,1 Bouwnijverheid ,5 131,5 131,9 131,9 131,9 132,1 132,6 132,6 133,5 133,5 133,6 133,7 134,7 Handel ,0 126,1 126,5 126,5 126,5 127,0 127,3 127,3 127,4 127,7 127,7 128,2 128,6 Horeca ,0 123,0 123,2 123,2 123,2 123,2 123,2 123, Vervoer en communicatie ,6 125,7 125,8 125,8 125,8 126,6 126,6 126,6 126,8 127,1 127,1 127,3 127,3 Financiële instellingen ,8 132,1 132,2 132,2 132,2 132,4 132,4 132,4 132,9 132,9 133,2 134,1 134,1 Zakelijke dienstverlening ,4 127,4 127,5 127,5 127,5 128,6 128,6 128,6 128,6 128,7 128,7 129,3 129,3 Openbaar bestuur ,8 128,8 128,8 128,8 128,8 130,1 130,1 130,4 131,1 131,1 131,1 131,1 131,2 Onderwijs ,2 130,2 130,2 130,2 130, Gezondheids- en welzijnszorg ,0 133,0 133,2 133,2 133,2 133,8 133,8 133,7 134,1 134,1 134,6 135,4 135,6 Cultuur en overige dienstverlening ,6 129,6 129,8 129,8 129,8 130,8 130,8 131,1 131,2 131,2 131,3 131,4 131,4 Contractuele loonkosten per uur Totaal ,7 132,7 132,9 132,9 132,9 134,1 134,2 134,3 134,8 134,9 135,0 135,6 135,8 Particuliere bedrijven 131,5 131,6 131,8 131,8 131,8 133,0 133,1 133,2 133,4 133,6 133,7 134,3 134,5 Gesubsidieerde sector 136,4 136,4 136,7 136,7 136,7 137,8 137,8 137,7 138,1 138,1 138,7 139,6 139,6 Overheid 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 136,5 136,5 136,8 138,6 138,6 138,6 138,6 138,9 Landbouw en visserij ,8 126,8 126,8 126,8 126,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 126,4 126,4 Industrie ,2 131,2 131,6 131,6 131,6 132,1 132,3 132,4 132,6 132,6 132,9 134,0 134,3 Energie- en waterleidingbedrijven ,0 132,0 132,0 132,0 132,0 134,3 134,3 134,3 135,5 135,5 135,5 135,5 136,0 Bouwnijverheid ,7 133,7 134,1 134,1 134,1 135,0 135,5 135,5 136,5 136,5 136,6 136,7 137,8 Handel ,4 128,5 128,9 129,0 129,0 129,6 129,9 129,9 130,0 130,3 130,3 130,9 131,3 Horeca ,1 123,1 123,2 123,2 123,2 123,6 123,6 123, Vervoer en communicatie ,3 133,4 133,5 133,5 133,5 135,1 135,1 135,1 135,3 135,6 135,7 135,9 135,9 Financiële instellingen ,8 133,1 133,1 133,1 133,2 134,5 134,5 134,5 135,0 135,0 135,3 136,2 136,2 Zakelijke dienstverlening ,6 132,6 132,7 132,7 132,8 134,8 134,8 134,8 134,9 135,0 135,0 135,6 135,6 Openbaar bestuur ,2 134,2 134,2 134,2 134,2 136,2 136,2 136,7 138,4 138,4 138,4 138,5 138,5 Onderwijs ,4 134,4 134,4 134,4 134, Gezondheids- en welzijnszorg ,7 137,7 138,0 138,0 138,0 139,0 139,0 138,9 139,5 139,5 140,0 140,9 141,1 Cultuur en overige dienstverlening ,3 134,3 134,5 134,5 134,5 136,3 136,3 136,7 137,1 137,1 137,2 137,3 137,3 Statistisch bulletin 36 (CBS) 6/9/2012 3

4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie dezelfde periode een jaar eerder) (3 Sbi-code * dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. Cao-lonen per maand % Totaal ,5 2,7 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 Particuliere bedrijven 3,5 2,7 1,0 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 Gesubsidieerde sector 3,4 2,9 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,9 1,8 Overheid 3,6 2,7 1,6 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 Landbouw en visserij ,9 2,2 0,7 1,5 1,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 Industrie ,8 2,8 1,1 1,3 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 2,3 Energie- en waterleidingbedrijven ,2 1,3 2,8 1,9 2,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 0,3 0,7 Bouwnijverheid 45 3,7 3,7 0,9 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 1,7 2,5 Handel ,4 2,9 0,7 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 2,0 Horeca 55 2,3 3,6 0,9 1,3 1,7 1,1 1,1 1, Vervoer en communicatie ,8 2,6 1,1 1,8 2,1 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,4 1,4 Financiële instellingen ,7 2,5 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,6 1,9 1,9 Zakelijke dienstverlening ,3 2,3 1,0 1,5 1,3 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 Openbaar bestuur 75 3,6 2,2 1,9 0,1 0,2 0,6 0,6 0,9 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 Onderwijs 80 3,4 3,4 0,9 0,0 0, Gezondheids- en welzijnszorg 85 3,4 2,6 1,7 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,7 1,8 1,8 Cultuur en overige dienstverlening ,2 2,8 1,1 1,3 1,5 1,3 1,1 1,2 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 Cao-lonen per uur Totaal ,3 2,8 1,3 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 Particuliere bedrijven 3,3 2,7 1,0 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 Gesubsidieerde sector 3,5 3,5 2,0 1,4 1,5 1,1 1,1 1,1 1,4 1,3 1,7 2,0 1,9 Overheid 3,5 2,7 1,6 0,1 0,0 0,6 0,7 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 Landbouw en visserij ,9 2,2 0,8 1,5 1,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 Industrie ,8 2,8 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,8 2,1 2,3 Energie- en waterleidingbedrijven ,2 1,3 0,9 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 0,2 0,6 Bouwnijverheid 45 3,7 3,7 1,3 0,8 1,0 1,4 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9 1,7 2,4 Handel ,3 2,9 0,7 1,3 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 2,1 Horeca 55 2,3 3,5 1,0 1,2 1,7 1,1 1,1 1, Vervoer en communicatie ,8 2,4 1,0 1,9 2,1 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,4 1,4 Financiële instellingen ,5 2,5 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,7 1,7 Zakelijke dienstverlening ,0 2,2 1,0 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 Openbaar bestuur 75 3,7 2,1 2,0 0,0 0,2 0,6 0,6 0,9 1,4 1,4 1,8 1,8 1,9 Onderwijs 80 3,3 3,3 0,9 0,1 0, Gezondheids- en welzijnszorg 85 3,4 3,5 2,3 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 1,8 2,0 2,0 Cultuur en overige dienstverlening ,2 2,8 1,1 1,3 1,4 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 Contractuele loonkosten per uur Totaal ,8 2,9 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 Particuliere bedrijven 3,7 2,8 1,3 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 Gesubsidieerde sector 4,3 3,2 2,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,8 1,7 2,1 2,3 2,3 Overheid 4,1 2,6 1,7 0,3 0,1 1,3 1,3 1,6 2,7 2,7 2,9 2,9 3,1 Landbouw en visserij ,0 1,7 1,1 1,8 1,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 Industrie ,0 2,6 1,4 1,5 1,8 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 1,9 2,1 2,4 Energie- en waterleidingbedrijven ,7 0,3 1,5 1,6 1,8 3,3 3,3 3,3 4,0 3,9 3,9 2,7 3,0 Bouwnijverheid 45 3,8 3,7 1,9 1,5 1,7 2,0 1,9 1,9 2,6 2,6 2,6 2,2 3,1 Handel ,1 2,6 1,2 1,8 2,1 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 2,3 Horeca 55 3,1 3,1 1,7 1,2 1,7 1,4 1,4 1, Vervoer en communicatie ,9 3,1 1,6 1,8 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,3 2,0 2,0 Financiële instellingen ,0 4,0 0,2 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 2,2 2,6 2,6 Zakelijke dienstverlening ,8 2,4 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 Openbaar bestuur 75 4,3 2,2 2,0 0,2 0,0 1,3 1,3 1,7 2,7 2,7 3,1 3,2 3,2 Onderwijs 80 3,9 3,4 1,1 0,3 0, Gezondheids- en welzijnszorg 85 4,3 3,1 2,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 2,0 1,9 2,3 2,5 2,5 Cultuur en overige dienstverlening ,6 2,8 1,5 1,7 1,7 1,9 1,6 1,9 2,3 2,3 2,5 2,2 2,2 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2005=100) (25) Wijzigingen in % mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni* mei 2012 mei 2011 april 2012 april 2011 jan jan Prijs ,1 2,2 2,1 2,3 Volume ,1 0,3 5,5 4,0 Waarde ,1 1,9 3,6 1,8 IT-dienstverlening (SBI 62); omzetontwikkeling (excl. BTW) (24) Wijzigingen in % 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.* 1e kw e kw Omzet ,1 1,8 0,9 Uitzendbureaus van arbeidskrachten, uitleenbedrijven en payrolling (SBI 78201, 78202, 783); ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) en uren (24) Wijzigingen in % 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.* 1e kw e kw e kw Geldomzet alle bedrijven ,6 0,5 0,5 Uren totaal alle bedrijven ,9 1,2 2,5 w.v. Uitzenduren alle bedrijven 2) ,6 1,7 1,7 Uren aan derden alle bedrijven 3) ,3 0,2 3,7 2) Uren van uitzendkrachten volgens uitzendovereenkomst voor de duur van de opdracht (fase A). 3) Uren van de beschikbaargestelde arbeidskrachten voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst (fase B+C). Statistisch bulletin 36 (CBS) 6/9/2012 5

6 Horeca; waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (incl. BTW) (2005=100) (22) Wijzigingen in % juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni* mei mei 2011 april 2012 april 2011 jan jan Horeca traditioneel (SBI 551, 561 en 563) Prijs ,8 1,6 1,8 1,7 Volume ,5 0,6 0,2 0,7 Waarde ,3 1,0 1,5 2,4 w.v. Hotels, pensions en conferentie-oorden (SBI 55 Prijs Volume Waarde ,0 2,3 3,3 3,1 Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d. (SBI 56 Prijs ,9 2,1 2,0 2,2 Volume ,2 0,9 0,1 1,1 Waarde ,1 1,1 2,0 3,3 w.v. Restaurants (SBI 5610 Prijs ,7 1,9 1,8 2,1 Volume ,9 0,1 0,4 1,2 Waarde ,6 2,0 2,2 3,3 Cafetaria's, snackbars, ijssalons e.d. (SBI 56102, 56103) Prijs ,4 2,4 2,4 2,6 Volume ,4 2,6 0,8 0,8 Waarde ,9 0,3 1,5 3,4 Cafés e.d. (SBI 563) Prijs ,3 2,3 2,3 2,3 Volume ,5 3,6 4,4 3,3 Waarde ,3 1,4 2,2 1,1 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

7 Kantines en catering (SBI 562); omzetontwikkeling (incl. BTW) (22) Wijzigingen in % 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.* 1e kw. 2e kw.* 1e kw e kw e kw e kw e kw =100 Omzet ,2 0,6 0,9 Verblijfsrecreatie (SBI 552, 553); omzetontwikkeling (incl. BTW) (27) Wijzigingen in % 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.* 1e kw. 2e kw.* 1e kw e kw e kw e kw e kw =100 Omzet ,8 3,2 2,2 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per sectie, 2005=100 (3 SBI Wegingscoëfficient * juli febr. maart* april* mei* juni* juli* B Winning van delfstoffen Afzet binnenland ,4 116,5 137,0 137,2 146,2 148,1 150,1 148,6 148,4 147,8 Afzet buitenland ,9 142,9 177,9 177,2 187,7 188,2 195,3 200,7 195,5 191,7 Totaal ,7 129,8 157,7 157,4 167,2 168,4 172,9 175,0 172,2 170,0 C Industrie Afzet binnenland ,0 115,0 125,5 126,2 129,2 130,1 130,4 129,8 128,1 129,2 Afzet buitenland ,4 114,2 126,1 126,7 130,2 131,5 131,2 129,8 127,0 128,4 Totaal ,4 114,5 125,8 126,5 129,8 130,9 130,9 129,8 127,5 128,7 D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Afzet binnenland ,5 131,3 132,1 128,3 136,0 134,5 132,3 132,9 131,8 129,9 Afzet buitenland ,7 97,9 119,0 108,6 133,5 112,2 112,1 104,3 102,0 103,4 Totaal ,8 130,1 131,6 127,6 135,9 133,7 131,6 131,9 130,8 129,0 E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Afzet binnenland ,9 98,9 99,4 99,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 Totaal ,9 98,9 99,4 99,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 Statistisch bulletin 36 (CBS) 6/9/2012 7

8 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, 2005=100 (3 SBI Wegingscoëfficient * juli febr. maart* april* mei* juni* juli* 06 Winning van aardolie en aardgas Afzet binnenland ,5 116,0 137,0 137,2 146,4 148,4 150,5 149,0 148,9 148,1 Afzet buitenland ,6 144,0 179,5 178,8 189,7 190,3 197,8 203,4 197,9 194,1 Totaal ,1 130,3 158,7 158,4 168,5 169,8 174,6 176,8 173,9 171,6 08 Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Afzet binnenland ,7 123,9 136,6 137,1 143,5 143,1 143,3 143,1 141,8 142,7 Afzet buitenland ,6 120,4 144,7 145,0 145,4 145,2 144,1 144,8 145,3 143,2 Totaal ,6 122,4 140,1 140,4 144,3 144,0 143,6 143,8 143,3 142,9 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen Afzet binnenland ,9 119,9 133,8 135,4 137,1 137,5 138,6 139,3 140,0 141,2 Afzet buitenland ,7 118,9 128,9 128,8 130,7 130,4 129,9 130,0 130,7 132,5 Totaal ,3 119,4 131,4 132,2 134,0 134,1 134,4 134,8 135,5 136,9 11 Vervaardiging van dranken Afzet binnenland ,3 121,5 125,2 125,4 129,6 129,7 130,8 130,9 130,4 130,5 Afzet buitenland ,1 115,4 122,1 122,3 125,7 126,6 126,5 126,9 125,5 124,7 Totaal ,0 117,9 123,4 123,6 127,3 127,9 128,3 128,5 127,5 127,0 12 Vervaardiging van tabaksproducten Afzet binnenland ,0 122,0 130,6 130,8 134,9 134,9 137,5 137,5 137,5 138,0 Afzet buitenland ,8 115,0 117,8 115,9 124,0 124,0 124,1 124,2 124,2 124,6 Totaal ,2 116,2 120,0 118,5 125,9 125,9 126,4 126,4 126,4 126,9 13 Vervaardiging van textiel Afzet binnenland ,4 107,8 112,8 113,5 114,3 114,5 115,1 114,8 114,8 116,3 Afzet buitenland ,3 104,2 108,9 109,7 110,6 110,7 110,8 111,0 111,0 111,8 Totaal ,5 105,7 110,5 111,2 112,1 112,3 112,6 112,5 112,6 113,6 14 Vervaardiging van kleding Afzet binnenland ,2 104,9 109,4 109,9 110,6 110,7 110,6 110,7 110,6 110,6 Afzet buitenland ,1 101,3 103,0 102,9 107,1 107,6 108,8 108,8 108,8 108,4 Totaal ,5 103,6 107,1 107,4 109,4 109,6 110,0 110,1 109,9 109,8 15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Afzet binnenland ,2 108,7 115,0 116,1 116,7 116,7 117,0 117,1 117,0 117,4 Afzet buitenland ,0 107,7 114,0 115,1 115,8 116,1 116,6 116,7 116,7 116,9 Totaal ,5 108,2 114,4 115,5 116,2 116,4 116,7 116,9 116,8 117,1 16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Afzet binnenland ,2 110,3 112,2 112,7 113,3 113,3 113,4 113,5 113,4 113,3 Afzet buitenland ,7 115,5 119,8 121,2 122,4 122,2 122,0 122,2 122,1 122,7 Totaal ,1 111,3 113,7 114,4 115,1 115,0 115,1 115,2 115,1 115,2 17 Vervaardiging van papier, karton en papieren kartonwaren Afzet binnenland ,2 105,6 111,0 112,4 109,3 109,8 109,5 110,2 109,5 108,4 Afzet buitenland ,1 106,2 112,8 114,4 110,4 110,5 111,1 111,1 110,8 110,5 Totaal ,7 105,9 111,9 113,4 109,9 110,1 110,3 110,7 110,1 109,5 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Afzet binnenland ,0 97,4 98,3 98,3 97,8 97,9 98,0 98,0 98,0 97,3 Afzet buitenland ,9 98,0 99,3 99,5 99,2 99,2 99,0 99,0 98,9 98,8 Totaal ,7 97,5 98,4 98,5 98,0 98,1 98,1 98,1 98,1 97,5 19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Afzet binnenland ,6 126,5 159,7 161,5 178,7 185,4 183,1 172,9 160,2 172,4 Afzet buitenland ,3 131,1 164,8 166,9 187,7 192,9 189,7 179,6 164,2 178,2 Totaal ,1 129,6 163,1 165,1 184,7 190,4 187,5 177,4 162,9 176,3 20 Vervaardiging van chemische producten Afzet binnenland ,9 116,0 137,2 137,1 142,4 144,2 144,9 146,0 140,8 138,6 Afzet buitenland ,6 115,5 133,8 134,9 134,9 137,7 138,7 138,8 135,3 131,8 Totaal ,7 115,7 134,7 135,5 137,0 139,5 140,4 140,7 136,8 133,7 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Afzet binnenland ,3 91,3 97,4 97,5 100,7 101,1 101,7 101,6 100,9 100,5 Afzet buitenland ,9 104,8 109,5 109,1 107,2 107,4 107,7 108,5 108,6 108,4 Totaal ,0 102,1 107,1 106,8 105,9 106,1 106,5 107,1 107,1 106,8 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

9 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, 2005=100 (slot) (3 SBI Wegingscoëfficient * juli febr. maart* april* mei* juni* juli* 22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Afzet binnenland ,8 112,3 117,3 118,2 117,8 118,1 119,0 119,0 118,9 119,2 Afzet buitenland ,5 107,5 113,2 114,1 114,3 114,4 115,2 115,4 114,9 114,8 Totaal ,6 109,5 114,8 115,8 115,7 115,9 116,7 116,9 116,5 116,5 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Afzet binnenland ,4 116,9 119,3 119,6 122,3 122,5 122,4 122,4 122,3 122,2 Afzet buitenland ,5 114,9 116,1 116,2 117,2 117,2 117,7 117,7 117,8 117,8 Totaal ,0 116,5 118,6 118,9 121,3 121,4 121,4 121,4 121,4 121,3 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Afzet binnenland ,5 116,5 124,9 126,2 125,2 125,5 125,7 125,4 124,8 123,7 Afzet buitenland ,5 112,0 121,2 122,8 118,7 118,7 117,7 115,8 114,1 113,8 Totaal ,4 113,1 122,1 123,6 120,3 120,4 119,6 118,1 116,7 116,1 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) Afzet binnenland ,6 112,3 114,9 115,1 115,5 115,5 115,1 115,2 115,1 115,2 Afzet buitenland ,3 107,8 111,1 111,6 112,0 112,0 112,0 111,8 112,0 111,8 Totaal ,4 111,0 113,8 114,1 114,5 114,5 114,3 114,3 114,3 114,3 26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur Afzet binnenland ,8 108,2 110,6 110,6 111,1 111,1 110,9 110,9 110,9 111,0 Afzet buitenland ,7 107,7 109,6 109,5 112,5 112,5 112,1 112,4 112,6 114,0 Totaal ,7 107,9 109,9 109,8 112,1 112,1 111,8 112,0 112,2 113,2 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Afzet binnenland ,7 114,6 117,8 118,0 118,0 118,1 118,0 117,9 117,9 117,8 Afzet buitenland ,1 107,1 110,1 110,2 112,2 112,2 111,9 111,9 111,9 111,9 Totaal ,9 109,5 112,6 112,7 114,0 114,1 113,8 113,9 113,8 113,8 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten Afzet binnenland ,6 111,7 113,0 112,8 113,3 113,2 113,5 113,5 113,4 113,7 Afzet buitenland ,1 107,5 108,4 108,3 109,7 109,7 109,7 109,8 109,9 110,1 Totaal ,0 109,0 110,1 110,0 111,0 111,0 111,1 111,2 111,2 111,4 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Afzet binnenland ,8 111,3 114,0 114,7 114,5 114,5 115,5 115,5 115,0 115,0 Afzet buitenland ,3 104,4 105,5 105,7 106,6 107,0 106,9 106,8 106,9 106,8 Totaal ,6 105,7 107,1 107,4 108,1 108,4 108,5 108,4 108,4 108,4 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen Afzet binnenland ,9 109,8 111,6 111,5 112,6 112,8 112,8 112,8 112,7 112,5 Afzet buitenland ,1 99,5 101,0 101,0 102,3 102,3 101,8 101,8 101,8 102,4 Totaal ,1 103,5 105,0 105,0 106,2 106,3 106,0 106,0 106,0 106,3 31 Vervaardiging van meubels Afzet binnenland ,3 114,5 117,2 117,2 118,1 118,2 118,7 118,7 118,7 119,0 Afzet buitenland ,9 108,7 110,6 110,7 112,7 112,7 112,6 112,6 112,6 112,7 Totaal ,9 114,1 116,7 116,8 117,8 117,8 118,3 118,3 118,3 118,6 32 Vervaardiging van overige goederen Afzet binnenland ,1 109,3 113,1 113,5 114,8 115,0 115,7 115,7 115,4 115,2 Afzet buitenland ,6 101,1 102,7 103,0 103,3 103,3 103,4 103,6 104,1 103,9 Totaal ,9 103,1 105,2 105,5 106,1 106,1 106,4 106,5 106,8 106,6 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten Afzet binnenland (totaal) ,4 115,8 115,9 115,8 115,8 115,8 116,0 Totale afzet ,4 115,8 115,9 115,8 115,8 115,8 116,0 35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Afzet binnenland ,5 131,3 132,1 128,3 136,0 134,5 132,3 132,9 131,8 129,9 Afzet buitenland ,7 97,9 119,0 108,6 133,5 112,2 112,1 104,3 102,0 103,4 Totaal ,8 130,1 131,7 127,6 135,9 133,7 131,6 131,9 130,8 129,0 36 Winning en distributie van water Afzet binnenland ,9 98,9 99,4 99,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 Totaal ,9 98,9 99,4 99,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 Statistisch bulletin 36 (CBS) 6/9/2012 9

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 15 10 april 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 4 mei 2011 Statistisch Bulletin 11 18 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 11 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 8 oktober 2009 Statistisch Bulletin 09 40 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 = tot en met 2009 /2009

Nadere informatie

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 12 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 42 20 oktober 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (37) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 10 september 2009 Statistisch Bulletin 09 36 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 maart 2012 Statistisch Bulletin 12 12 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 2012 Statistisch Bulletin 12 39 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 23 december 2010 Statistisch Bulletin 10 51 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 juni 2009 Statistisch Bulletin 09 23 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 juni 2012 Statistisch Bulletin 12 25 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 januari 2012 Statistisch Bulletin 12 02 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 38 18 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt in augustus opnieuw 3 Werkloze beroepsbevolking 5 2. Financiële en zakelijke diensten

Nadere informatie

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 2011 Statistisch Bulletin 11 38 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 20 20 mei 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt licht 3 Werkloze beroepsbevolking (17) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

24 november Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

24 november Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 24 november 2011 Statistisch Bulletin 11 47 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

8 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

8 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 8 december 2011 Statistisch Bulletin 11 49 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 39 29 september 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Vertrouwen consument stijgt aanzienlijk 3 Consumentenconjunctuuronderzoek (33) 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 33 18 ustus 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (29) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens Het Statistisch

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 15 14 april 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft stabiel in maart 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (11) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 11 17 maart 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie in februari blijft gelijk 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (07) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 11 13 maart 2014 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) 4 III. Overledenen naar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 03 9 maart 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 25 maart 2010 Statistisch Bulletin 10 12 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 28 februari 2018 samenvatting trefwoorden Beschrijving basisverlegging Producentenprijzen Index naar 2015=100 inclusief koppeladvies. Producentenprijzen

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (09) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 49 / 7 december 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers pag. 2 Bouwnijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 69 2013 42 17 oktober 2013 Inhoud 1. Macroeconomie 3 Consumptief krediet 3 2. Prijzen 4 Inflatie daalt verder naar 2,4 procent 4 Inflatie 4 Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex

Nadere informatie

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 april 2013 Statistisch Bulletin 13 15 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting

Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting Ruud Remko Holtkamp Ruud Colenberg Otto Swertz CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 17 28 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (12) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumentenvertrouwen

Nadere informatie

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 september 2012 Statistisch Bulletin 12 37 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 20 januari 2005 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 4 / 30 januari 2003 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers oktober 2002 december 2002. pag. 3 en 4 Cao-lonen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 19 12 mei 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (16) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Webartikel 2014 Rendementen en CO -emissie van 2 elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Reinoud Segers 31-03-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 41 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 29 17 juli 2014 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: inflatie stijgt licht 3 Technische toelichting 4 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100) 5 II. Consumentenprijsindex,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 04 28 januari 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 CBS: Consumenten

Nadere informatie

30 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

30 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 30 mei Statistisch Bulletin 13 22 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 47 24 november 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid blijft dalen 3 Werkloze beroepsbevolking(43) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen consument

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

20 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

20 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 20 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 42 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 18 februari 2010 Statistisch Bulletin 10 07 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2013 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 februari 2013 Statistisch Bulletin 13 08 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 50 15 december 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (46) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 april 2012 Statistisch Bulletin 12 15 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 7 / 15 februari 2007 Inhoud Met ingang van nummer 5 zijn in de inhoudsopgave van het Statistisch Bulletin twee wijzigingen aangebracht:

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2008 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2008 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2008 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart 0f07 07 Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart Marc Woudstra en Nicol Sluiter Publicatiedatum CBS-website: 15 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 39 / 28 september 2000 Inhoud Arbeid Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, augustus 2000. pag. 4 Cao-lonen per maand

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2010 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2010 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2010 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

werkwillendheid eid van ouderen (50-64 jaar) in 2007

werkwillendheid eid van ouderen (50-64 jaar) in 2007 08 Arbeidsparticipatie 0i icipatie en werkwillendheid eid van ouderen (50-64 jaar) in 2007 Maaike Hersevoort, Marleen Geerdinck en Lian Kösters Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Beleggingen n institutionele beleggers maken pas op de plaats in 2007

Beleggingen n institutionele beleggers maken pas op de plaats in 2007 7 Beleggingen n institutionele beleggers maken pas op de plaats in 27 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 24 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie