Statistisch Bulletin. Jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Bulletin. Jaargang"

Transcriptie

1 Statistisch Bulletin Jaargang maart 2017

2 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie dezelfde periode een jaar eerder) (2) 6 Werkloosheid neemt verder af in januari 7 Werkloze beroepsbevolking (2) 9 2. Bevolking 10 I. Bevolking, stand en dynamiek (2) 10 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (2) 11 III. Overledenen naar leeftijd en geslacht (2) 12 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (2) 13 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (2) Financiële en zakelijke diensten 17 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100) 17 IT-dienstverlening (SBI 62); omzetontwikkeling (excl. BTW), (2010=100) 17 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78000); ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) en uren (2010=100) Handel en horeca 18 Horeca; waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (excl. BTW) (2010=100) 18 Kantines en catering (SBI 562); omzetontwikkeling (excl. BTW) 18 Verblijfsrecreatie (SBI 552, 553); omzetontwikkeling (excl. BTW) Industrie en energie 19 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (1) 19 Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (1) Inkomen en bestedingen 21 Vertrouwen consument stijgt iets in februari 21 Consumentenconjunctuuronderzoek (2) Internationale handel 23 Internationale handel in goederen 23 I. Internationale handel in goederen (2) 23 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse export van goederen (2) 23 III. Invoerwaarde van goederen per land (2) 24 IV. Uitvoerwaarde van goederen per land (2) 25 V. Invoerwaarde per goederensoort (2) 27 VI. Uitvoerwaarde per goederensoort (2) CBS Statistisch Bulletin

3 8. Prijzen 30 Inflatie stijgt in januari naar 1,7 procent 30 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (1) 31 II. Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100) (1) 32 III. Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid (2015=100) (1) 32 IV. Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100) (1) 33 Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010=100 (1) 33 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per sectie, 2010= Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, 2010=100(2) 34 Verklaring van tekens 37 Colofon 37 Meer recente gegevens Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaar gekomen CBS-statistieken. U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd. CBS Statistisch Bulletin

4 1. Arbeid en sociale zekerheid Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 2016* 2017* Sbi-code feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb Cao-lonen per maand inclusief 2010=100 bijzondere beloningen Totaal ,7 107,8 107,9 107,9 108,0 108,5 108,5 108,6 108,6 108,6 108,6 109,2 109,2 Cao-sector Particuliere bedrijven 108,0 108,0 108,2 108,2 108,2 108,9 108,9 109,0 109,0 109,0 109,0 109,6 109,7 Gesubsidieerde sector 107,2 107,2 107,3 107,3 107,4 107,6 107,6 107,6 107,8 107,8 107,8 108,6 108,6 Overheid 107,4 107,4 107,5 107,5 107,5 107,9 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,2 108,2 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,9 107,0 107,0 107,0 107,0 107,6 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 109,9 109,9 Industrie ,2 109,2 109,6 109,6 109,7 110,3 110,3 110,4 110,4 110,4 110,4 111,2 111,3 Energievoorziening ,1 107,1 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 108,2 108,2 Waterbedrijven en afvalbeheer ,3 111,3 111,3 111,3 111,3 112,7 112,7 112,7 112,7 112,7 112,7 112,9 112,9 Bouwnijverheid ,3 108,3 108,3 108,3 108,3 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 110,4 110,4 Handel ,6 106,6 106,8 106,8 106,8 107,3 107,3 107,5 107,6 107,6 107,6 108,2 108,3 Vervoer en opslag ,4 109,6 109,9 109,9 109,9 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 111,3 111,3 Horeca ,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 109,2 109,2 Informatie en communicatie ,0 109,0 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,7 109,7 Financiële dienstverlening ,7 106,7 106,8 106,8 106,8 106,9 106,9 107,0 107,0 107,0 107,0 107,8 107,8 Verhuur en handel van onroerend goed ,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8.. Specialistische zakelijke diensten ,5 106,5 106,6 106,7 106,8 107,0 107,1 107,1 107,3 107,3 107,3 108,3 108,4 Verhuur en overige zakelijke diensten ,8 107,8 107,8 107,8 107,8 109,4 109,4 109,4 109,4 109,4 109,4 109,9 109,9 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 108,0 108,0 Onderwijs ,9 107,9 108,3 108,3 108,3 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 108,6 108,6 Gezondheids- en welzijnszorg ,1 108,1 108,3 108,3 108,4 108,6 108,7 108,7 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 Cultuur, sport en recreatie ,7 106,7 106,7 106,7 106,7 107,3 107,3 107,3 107,4 107,4 107,4 108,2 108,2 Overige dienstverlening ,7 108,7 109,0 109,0 109,0 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8.. Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,6 107,6 107,8 107,8 107,8 108,3 108,4 108,4 108,5 108,5 108,5 109,0 109,1 Cao-sector Particuliere bedrijven 107,6 107,7 107,8 107,9 107,9 108,5 108,5 108,6 108,6 108,6 108,6 109,3 109,4 Gesubsidieerde sector 107,8 107,8 108,0 108,0 108,1 108,3 108,3 108,3 108,5 108,5 108,5 109,0 109,0 Overheid 107,4 107,4 107,5 107,5 107,5 107,9 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 107,9 107,9 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,8 106,9 107,0 107,0 107,0 107,6 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 110,0 110,0 Industrie ,7 108,7 109,1 109,1 109,1 109,8 109,8 109,9 109,9 109,9 109,9 110,8 110,8 Energievoorziening ,1 107,1 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 108,1 108,1 Waterbedrijven en afvalbeheer ,5 110,5 110,5 110,5 110,5 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 112,1 112,1 Bouwnijverheid ,5 107,5 107,6 107,6 107,6 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,9 109,9 Handel ,5 106,5 106,7 106,7 106,7 107,2 107,2 107,4 107,5 107,5 107,5 108,1 108,2 Vervoer en opslag ,1 109,3 109,5 109,5 109,5 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 111,1 111,1 Horeca ,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 109,2 109,2 Informatie en communicatie ,0 108,0 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,8 108,8 Financiële dienstverlening ,8 105,8 105,9 105,9 105,9 106,0 106,0 106,1 106,2 106,2 106,2 106,9 106,9 Verhuur en handel van onroerend goed ,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7.. Specialistische zakelijke diensten ,6 106,6 106,7 106,8 106,9 107,2 107,3 107,3 107,4 107,4 107,4 108,4 108,5 Verhuur en overige zakelijke diensten ,7 107,7 107,7 107,7 107,7 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,7 109,7 CBS Statistisch Bulletin

5 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (slot) (2) 2016* 2017* Sbi-code feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb 2010=100 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 107,3 107,3 Onderwijs ,9 107,9 108,3 108,3 108,3 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 108,6 108,6 Gezondheids- en welzijnszorg ,8 108,8 109,1 109,1 109,1 109,4 109,5 109,5 109,6 109,6 109,6 109,3 109,3 Cultuur, sport en recreatie ,6 106,6 106,6 106,6 106,6 107,1 107,1 107,1 107,3 107,3 107,3 108,1 108,1 Overige dienstverlening ,7 108,7 109,0 109,0 109,0 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8.. Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,2 109,2 109,4 109,5 109,5 109,9 109,9 110,0 110,0 110,0 110,0 111,0 111,0 Cao-sector Particuliere bedrijven 109,5 109,6 109,8 109,8 109,8 110,3 110,3 110,4 110,4 110,4 110,4 111,3 111,4 Gesubsidieerde sector 109,3 109,3 109,5 109,5 109,6 109,8 109,8 109,8 110,0 110,0 110,0 110,5 110,5 Overheid 107,7 107,7 108,3 108,3 108,3 108,7 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 110,2 110,2 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,0 108,1 108,1 108,1 108,1 108,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 111,2 111,2 Industrie ,1 110,1 110,5 110,6 110,6 111,0 111,0 111,1 111,1 111,1 111,1 112,1 112,2 Energievoorziening ,2 108,2 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 110,2 110,2 Waterbedrijven en afvalbeheer ,3 111,3 111,7 111,7 111,7 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 114,0 114,0 Bouwnijverheid ,1 110,1 110,1 110,1 110,1 111,6 111,6 111,7 111,7 111,7 111,7 112,3 112,3 Handel ,6 108,6 108,8 108,9 108,9 109,3 109,3 109,6 109,6 109,6 109,6 110,4 110,5 Vervoer en opslag ,0 111,2 111,5 111,5 111,5 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 113,5 113,5 Horeca ,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 110,5 110,5 Informatie en communicatie ,4 108,4 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 110,2 110,2 Financiële dienstverlening ,9 110,9 110,9 110,9 110,9 111,1 111,1 111,2 111,2 111,2 111,2 113,2 113,2 Verhuur en handel van onroerend goed ,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7.. Specialistische zakelijke diensten ,0 107,0 107,2 107,3 107,4 107,6 107,7 107,7 107,9 107,9 107,9 109,3 109,4 Verhuur en overige zakelijke diensten ,6 109,6 109,6 109,6 109,6 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 110,5 110,5 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,0 107,0 107,4 107,4 107,4 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 109,4 109,4 Onderwijs ,5 108,5 109,3 109,3 109,3 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 111,1 111,1 Gezondheids- en welzijnszorg ,3 110,3 110,6 110,6 110,7 110,9 111,0 111,0 111,2 111,2 111,2 111,0 111,0 Cultuur, sport en recreatie ,6 107,6 107,6 107,6 107,6 108,2 108,2 108,2 108,3 108,3 108,3 108,9 108,9 Overige dienstverlening ,7 111,7 112,1 112,1 112,1 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9.. CBS Statistisch Bulletin

6 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie dezelfde periode een jaar eerder) (2) 2016* 2017* Sbi-code * jun jul aug sep okt nov dec jan feb Cao-lonen per maand inclusief % bijzondere beloningen Totaal ,1 1,0 1,4 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,4 1,4 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,3 1,1 1,2 1,7 1,5 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,6 Gesubsidieerde sector 1,3 1,1 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 Overheid 0,5 0,4 2,4 3,4 3,4 3,8 3,8 3,1 3,1 3,1 3,1 0,7 0,7 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,4 1,1 0,9 1,1 0,3 0,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 2,8 Industrie ,6 1,7 1,5 1,6 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,3 1,8 1,9 Energievoorziening 35 1,8 0,7 0,8 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 Waterbedrijven en afvalbeheer ,8 1,0 2,6 2,1 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,4 1,4 Bouwnijverheid ,3 0,3 1,2 2,8 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,1 1,9 1,9 Handel ,9 0,9 0,9 1,6 1,5 1,8 1,8 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 Vervoer en opslag ,8 1,2 1,4 1,9 1,9 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 Horeca ,4 0,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,0 Informatie en communicatie ,6 1,4 1,8 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,6 0,6 Financiële dienstverlening ,4 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 1,0 1,0 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,6 0,3 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,2 1,2.. Specialistische zakelijke diensten ,8 0,6 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 Verhuur en overige zakelijke diensten ,6 0,8 1,1 1,6 1,4 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 0,2 0,2 2,1 3,2 3,2 3,4 3,4 2,7 2,7 2,7 2,7 1,2 1,2 Onderwijs 85 0,6 0,6 2,6 3,9 4,1 4,8 4,8 3,7 3,7 3,7 3,6 0,6 0,6 Gezondheids- en welzijnszorg ,5 1,2 1,1 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 Cultuur, sport en recreatie ,8 0,9 1,9 1,4 1,1 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 Overige dienstverlening ,6 1,3 1,4 1,8 1,7 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9.. Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,2 0,9 1,4 1,9 1,8 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,8 1,3 1,4 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,3 0,9 1,2 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,7 Gesubsidieerde sector 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 Overheid 0,4 0,4 2,4 3,4 3,4 3,8 3,8 3,1 3,1 3,1 3,1 0,5 0,5 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,4 1,1 0,9 0,9 0,3 0,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 3,0 3,0 Industrie ,6 1,5 1,5 1,6 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,3 1,9 1,9 Energievoorziening 35 1,8 0,7 0,8 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 Waterbedrijven en afvalbeheer ,8 1,0 2,6 2,1 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,4 1,4 Bouwnijverheid ,4 0,3 1,2 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,2 2,2 2,2 Handel ,8 0,9 0,9 1,6 1,4 1,8 1,8 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 Vervoer en opslag ,7 1,0 1,4 2,0 1,8 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 Horeca ,4 0,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,0 Informatie en communicatie ,6 1,3 1,4 1,9 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 0,7 0,7 Financiële dienstverlening ,3 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,6 0,3 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,2 1,2.. Specialistische zakelijke diensten ,8 0,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 Verhuur en overige zakelijke diensten ,7 0,7 1,1 1,6 1,4 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 CBS Statistisch Bulletin

7 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie dezelfde periode een jaar eerder) (slot) (2) 2016* 2017* Sbi-code * jun jul aug sep okt nov dec jan feb % Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 0,2 0,2 2,1 3,2 3,2 3,3 3,3 2,6 2,6 2,6 2,6 0,6 0,6 Onderwijs 85 0,6 0,6 2,6 3,9 4,1 4,8 4,8 3,7 3,7 3,7 3,6 0,6 0,6 Gezondheids- en welzijnszorg ,5 1,3 1,2 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 0,5 0,5 Cultuur, sport en recreatie ,8 0,7 1,9 1,5 1,2 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 Overige dienstverlening ,6 1,3 1,4 1,8 1,7 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9.. Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,6 1,3 0,6 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,6 1,6 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,7 1,5 0,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 Gesubsidieerde sector 1,6 1,4 0,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 1,1 1,1 Overheid 1,4 0,4 0,5 3,1 3,0 3,7 3,8 3,0 3,0 3,0 3,0 2,3 2,3 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,7 1,4 0,8 1,8 1,0 1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,0 3,0 Industrie ,6 2,3 1,0 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,3 1,8 1,9 Energievoorziening 35 1,8 0,6 0,7 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 Waterbedrijven en afvalbeheer ,6 0,9 1,2 2,7 1,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,4 2,4 Bouwnijverheid ,9 2,0 0,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,0 2,0 2,0 Handel ,5 1,7 0,1 2,0 1,9 2,1 2,1 2,3 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 Vervoer en opslag ,1 1,3 0,8 2,3 2,2 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 Horeca ,6 1,5 0,9 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 0,6 0,6 Informatie en communicatie ,7 2,4 1,4 1,9 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 Financiële dienstverlening ,5 1,6 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 2,1 2,1 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,5 0,5 0,2 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0.. Specialistische zakelijke diensten ,0 0,8 0,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 Verhuur en overige zakelijke diensten ,6 1,2 0,8 2,2 2,1 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,8 0,8 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,1 0,2 0,3 3,0 2,9 3,3 3,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 Onderwijs 85 1,6 0,5 0,8 3,8 3,8 4,8 4,8 3,7 3,7 3,7 3,6 2,4 2,4 Gezondheids- en welzijnszorg ,8 1,9 0,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 0,6 0,6 Cultuur, sport en recreatie ,3 1,3 0,9 1,5 1,1 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 Overige dienstverlening ,5 1,8 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3.. Werkloosheid neemt verder af in januari De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand afgenomen. Hiermee kwam het aantal werklozen in januari uit op 480 duizend. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking. UWV telde eind januari 419 duizend WW-uitkeringen. In alle leeftijdsgroepen is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden verder afgenomen. Daarbij is de jeugdwerkloosheid voor het eerst sinds augustus 2011 beneden de 10 procent uitgekomen. Ook het percentage werklozen onder 25- tot 45-jarigen en 45-plussers is verder gedaald, tot respectievelijk 4,1 en 4,8 procent in januari. De daling van de werkloosheid gaat samen met een toename van het aantal mensen met betaald werk. Dat is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. CBS Statistisch Bulletin

8 UWV: meer WW-uitkeringen vanuit seizoengevoelige sectoren Bij UWV komt het aantal lopende WW-uitkeringen in januari 2017 uit op 419 duizend, 1,6 procent meer dan in december vorig jaar. De stijging in januari is lager dan in voorgaande jaren. In seizoengevoelige sectoren zoals de bouwnijverheid, de landbouw en bij uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen relatief het sterkst toe. De toename zit vooral bij mannen en jongeren tot 35 jaar, omdat zij een groot deel uitmaken van de sectoren bouwnijverheid en uitzendbedrijven. UWV: meer nieuwe WW-uitkeringen aan bankpersoneel UWV verstrekte in de eerste maand van dit jaar 45 duizend nieuwe WW-uitkeringen, twintig procent minder dan in januari vorig jaar. Het aantal nieuwe uitkeringen in januari is in acht jaar tijd niet zo laag geweest. Vanuit bijna alle sectoren was vergeleken met een jaar geleden sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Alleen vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden sterk toe (+30,8 procent). Jeugdwerkloosheid onder de 10 procent De jeugdwerkloosheid piekte in september Toen was bijna 14 procent van de jongeren in de beroepsbevolking werkloos. Daarna daalde de werkloosheid onder jongeren en kwam in januari uit op 9,8 procent. Nederland heeft na Duitsland de laagste jeugdwerkloosheid in Europa (EU-28). In 2016 bestond drie kwart van de werkloze jongeren uit onderwijsvolgenden. Van alle onderwijsvolgende jongeren in de beroepsbevolking was 11,6 procent werkloos; bij nietschoolgaande jongeren was het werkloosheidpercentage 8,9. Het aantal jongeren met betaald werk is de afgelopen 12 maanden met 42 duizend toegenomen. Bijna twee derde hiervan betreft banen van meer dan 12 uur per week. In januari kwam het aantal jongeren met betaald werk uit op ongeveer 1,3 miljoen. Meer mensen met werk In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in januari 66,3 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 16 duizend per maand gegroeid. Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 480 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid. Meer baanvinders dan -verliezers De verdere daling van de werkloosheid komt vooral doordat er meer werklozen werk vonden, dan werkenden hun baan kwijt raakten. Verder meldden zich meer mensen op de arbeidsmarkt, dan er mensen stoppen met werken en de arbeidsmarkt verlieten. Daardoor nam de beroepsbevolking (werkenden plus werklozen) over de afgelopen drie maanden ook verder toe. CBS Statistisch Bulletin

9 Bronnen: StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid Technische toelichting Nieuwsflits UWV Wisselingen tussen arbeidsposities Werkloze beroepsbevolking 1) (2) x Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Verandering een jaar eerder Na verwijdering van seizoeninvloeden ) Werkloze beroepsbevolking van jaar. CBS Statistisch Bulletin

10 2. Bevolking I. Bevolking, stand en dynamiek (2) Levendgeborenen Overledenen Buitenlandse migratie immigratie emigratie 1) Totale bevolkingsgroei 2) Aantal inwoners aan het einde van het jaar/ de maand Binnenlandse migratie Binnengemeentelijk verhuisde personen Partner- Huwelijkssluitingen 3) schapsre- gistraties Echtscheidingen 4) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari ) Inclusief saldo administratieve correcties. 2) Inclusief het verschil tussen het officieel vastgestelde en het berekende inwonertal (overige correcties). 3) Vanaf januari 2010 inclusief partnerschapsregistraties. 4) Vanaf januari 2010 inclusief ontbinding van partnerschapregistraties. CBS Statistisch Bulletin

11 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (2) waaronder niet-echtelijk Eerste kinderen Tweede kinderen Derde kinderen Vierde of volgende kinderen Totaal totaal waaronder eerste kinderen * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari CBS Statistisch Bulletin

12 III. Overledenen naar leeftijd en geslacht (2) 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar 90+ jaar Totaal waaronder beneden 1 jaar 1) m v m v m v m v m v m v m v m v * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari ) Leeftijd op 31 december. CBS Statistisch Bulletin

13 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (2) Werelddelen Landen waaronder Totaal 1) Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EU-landen 3) Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk Immigratie 2) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari CBS Statistisch Bulletin

14 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (2) Werelddelen Landen waaronder Totaal 1) Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EU-landen 3) Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari ) Inclusief geboorteland onbekend. 2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. 3) Vanaf 1 juli 2013 inclusief Kroatië. CBS Statistisch Bulletin

15 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (2) Landen Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voor - malig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Immigratie 2) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari CBS Statistisch Bulletin

16 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (2) Landen Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voor - malig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari ) Inclusief geboorteland onbekend. 2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. 3) Vanaf 1 juli 2013 inclusief Kroatië. CBS Statistisch Bulletin

17 3. Financiële en zakelijke diensten Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100) (2016, nr. 49) Wijzigingen in % 1) I II III IV I* II* III* IV* 2016, III 2015, III 2016, IV 2015, IV 2016, I 2016, IV 2015, I 2015, IV Prijs ,2 1,6 2,1 Volume ,7 3,1 3,4 Waarde ,0 4,8 5,6 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. IT-dienstverlening (SBI 62); omzetontwikkeling (excl. BTW), (2010=100) (2016, nr. 49) Wijzigingen in % 1) I II III IV I* II* III* IV* 2016, III 2015, III 2016, IV 2015, IV 2016, I 2016, IV 2015, I 2015, IV Omzet ,8 1,1 2,5 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78000); ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) en uren (2010=100) (2016, nr. 49) Wijzigingen in % 1) I II III IV I* II* III* IV* 2016, III 2015, III 2016, IV 2015, IV 2016, I 2016, IV 2015, I 2015, IV Geldomzet alle bedrijven ,3 5,5 7,6 Uren totaal alle bedrijven ,2 6,3 6,9 waarvan Uitzenduren alle bedrijven 2) ,3 7,0 7,6 Uren aan derden alle bedrijven 3) ,0 5,5 6,1 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. 2) Uren van uitzendkrachten volgens uitzendovereenkomst 'voor de duur van de opdracht' (fase A). 3) Uren van de beschikbaargestelde arbeidskrachten voor 'bepaalde of onbepaalde' tijd in dienst (fase B+C). CBS Statistisch Bulletin

18 4. Handel en horeca Horeca; waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (excl. BTW) (2010=100) (2016, nr. 49) Wijzigingen in % 1) I II III IV I* II* III* IV* 2016, III 2015, III 2016, IV 2015, IV 2016, I 2016, IV 2015, I 2015, IV Horeca traditioneel (SBI 551, 561 en 563) Prijs ,7 2,3 2,5 Volume ,0 3,1 3,9 Waarde ,8 5,5 6,5 waarvan Hotels, pensions en conferentie-oorden (SBI 551) Prijs Volume Waarde ,4 4,9 5,0 Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d. (SBI 561) Prijs ,8 1,9 1,7 Volume ,6 4,4 5,7 Waarde ,5 6,4 7,4 waarvan Restaurants (SBI 56101) Prijs ,5 1,4 1,5 Volume ,5 3,5 4,7 Waarde ,1 5,0 6,3 Cafetaria's, snackbars, ijssalons e.d. (SBI 56102, 56103) Prijs ,3 2,9 2,0 Volume ,6 6,5 7,5 Waarde ,2 9,6 9,7 Cafés e.d. (SBI 563) Prijs ,7 1,7 1,9 Volume ,5 1,6 3,7 Waarde ,3 3,3 5,7 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Kantines en catering (SBI 562); omzetontwikkeling (excl. BTW) (2016, nr. 49) Wijzigingen in % 1) I II III IV I* II* III* IV* 2016, III 2015, III 2016, IV 2015, IV 2016, I 2016, IV 2015, I 2015, IV Omzet ,7 1,9 5,4 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. CBS Statistisch Bulletin

19 Verblijfsrecreatie (SBI 552, 553); omzetontwikkeling (excl. BTW) (2016, nr. 49) Wijzigingen in % 1) I II III IV I* II* III* IV* 2016, III 2015, III 2016, IV 2015, IV 2016, I 2016, IV 2015, I 2015, IV Omzet ,8 5,3 5,4 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. 5. Industrie en energie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (1) nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Gemiddelde dagproductie Nijverheid 1) 101,7 99,8 102,4 98,1 105,7 93,5 89,0 89,7 81,6 79,4 92,2 97,7 107,8 107,2 Delfstoffenwinning 77,4 87,4 98,4 83,7 88,2 60,2 37,6 30,3 27,1 40,6 44,7 56,0 90,3 102,0 Industrie 110,9 106,0 101,3 101,8 109,9 103,6 104,3 109,6 100,4 92,7 107,8 110,7 114,0 111,1 Openbare nutsbedrijven 96,9 92,2 123,0 108,3 118,7 97,1 92,1 79,1 69,2 72,4 86,7 98,7 109,6 102,8 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd voor seizoen Nijverheid 1) 93,9 92,7 94,5 93,9 95,5 96,8 93,1 93,8 92,1 95,5 97,0 95,6 98,4 98,2 Delfstoffenwinning 64,0 60,3 61,7 60,4 69,9 74,3 52,8 51,7 49,8 67,4 71,2 62,2 70,6 67,1 Industrie 104,4 104,4 105,4 104,8 103,8 104,8 105,1 106,4 105,4 104,6 105,2 105,8 107,3 108,8 Openbare nutsbedrijven 90,3 85,2 93,2 93,5 97,0 95,3 97,3 97,4 92,0 97,0 99,7 99,1 100,3 96,1 1) Exclusief bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven. Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (1) NACE REV2 Aandelen in % 1) I II III IV jul aug sep okt nov dec procentuele mutatie de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Gemiddelde dagproductie Nijverheid 2) ,2 1,9 2,7 2,8 3,3 5,0 0,4 4,8 5,4 1,2 6,0 7,5 Delfstoffenwinning ,5 3,5 20,0 1,5 8,6 13,3 24,8 21,7 31,0 2,8 16,7 16,7 Industrie ,6 2,4 1,9 2,4 2,5 2,6 2,3 2,2 3,1 0,3 2,9 4,7 Voedings- en genotmiddelenindustrie ,4 3,1 4,2 3,5 2,5 2,4 5,7 1,0 0,9 1,5 1,9 3,7 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie ,0 3,3 3,9 4,2 3,0 2,5 5,4 1,7 1,9 1,4 2,7 3,4 Voedingsmiddelenindustrie ,1 3,7 4,4 5,1 3,4 2,3 6,4 2,8 1,1 1,1 2,1 3,8 Veehouderijproducten 101/ ,9 4,4 9,1 5,8 2,7 0,3 6,2 1,7 0,2 0,4 0,6 0,0 Overige voedingsmiddelen / ,2 3,5 3,0 5,5 3,2 2,5 5,8 2,9 1,0 0,8 2,2 4,6 Drankenindustrie ,2 0,1 1,2 2,4 0,2 4,0 1,1 5,2 8,2 4,5 8,8 0,9 Tabakindustrie ,3 6,5 12,5 19,2 19,0 2,5 16,6 36,8 32,8 3,5 23,3. Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie ,2 2,7 0,1 4,0 3,4 3,6 2,7 2,4 5,1 0,2 2,0 8,7 Aardolie-industrie ,2 4,4 1,0 0,9 9,4 5,7 13,9 5,8 8,1 10,8 1,5 6,6 Chemische en farmaceutische industrie ,7 3,8 0,4 5,2 5,6 4,8 5,8 4,0 7,0 1,9 1,3 11,5 CBS Statistisch Bulletin

20 Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (slot) (1) NACE REV2 Aandelen in % 1) I II III IV jul aug sep okt nov dec procentuele mutatie de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Chemische industrie ,6 5,3 0,6 5,7 7,3 7,5 6,0 5,4 10,5 2,3 4,9 15,4 Chemische basisproducten en kunstvezels 201/ ,1 6,0 0,1 6,7 7,9 9,4 4,7 7,1 12,1 3,1 7,2 17,9 Chemische eindproducten /21 4 3,7 0,3 0,7 2,7 1,1 4,8 5,9 1,6 1,2 0,7 10,0 3,2 Farmaceutische industrie ,6 5,0 6,4 2,4 4,4 12,3 4,0 5,3 11,8 1,4 20,7 12,9 Rubber- en kunststofindustrie ,7 4,9 2,4 3,3 6,1 8,3 4,8 3,4 9,7 5,7 7,1 13,2 Basismetaal- en metaalproductenindustrie ,4 1,0 3,0 0,9 0,1 0,2 0,5 0,8 1,4 2,0 1,5 1,3 Basismetaalindustrie ,5 0,5 1,4 2,0 0,9 4,1 1,9 1,8 0,9 2,4 4,5 12,8 Metaalproductenindustrie ,7 1,1 3,4 1,5 0,1 0,6 1,1 1,5 1,8 1,9 0,9 0,9 Elektrotechnische en machine-industrie ,6 1,1 0,1 2,3 2,1 4,7 1,1 3,4 3,9 0,9 7,3 7,3 Elektrische apparatenindustrie ,3 6,4 14,3 5,5 1,1 4,7 2,1 3,0 2,0 4,6 9,9 8,6 Overige machine- en apparatenindustrie ,2 1,1 5,9 5,8 2,6 4,7 0,6 3,5 4,7 0,6 6,2 6,9 Transportmiddelenindustrie ,3 12,1 15,1 15,7 10,0 7,3 4,7 10,9 13,5 10,3 9,2 2,2 Overige industrie 13 18/23/ ,1 0,4 0,5 0,4 1,4 0,3 1,2 1,1 1,7 1,2 0,4 1,8 Textiel-, kleding- en lederindustrie ,0 1,9 1,9 0,4 4,0 2,0 4,9 2,3 4,5 0,5 1,4 5,4 Textielindustrie ,6 2,0 1,2 0,4 4,5 2,6 6,2 3,4 3,9 0,1 2,0 6,3 Kledingindustrie ,3 3,7 0,1 2,4 1,6 10,0 8,1 5,1 7,3 14,3 10,3 5,4 Leder- en schoenenindustrie ,5 7,3 9,0 2,7 5,9 10,7 8,6 2,3 5,6 10,3 10,2 11,6 Papier- en grafische industrie ,3 1,7 1,4 3,8 3,3 1,5 2,6 4,8 2,6 0,3 1,0 3,9 Papier(waren)industrie ,5 2,4 1,5 0,5 3,3 4,4 0,8 7,2 3,9 4,8 3,4 4,9 Grafische industrie ,1 1,1 1,3 6,6 3,3 5,5 6,0 2,8 1,5 3,0 4,2 9,0 Hout- en bouwmaterialenindustrie 16/23 3 5,9 1,5 2,0 1,7 3,5 2,6 1,0 2,3 6,7 0,9 3,4 3,7 Houtindustrie ,3 3,9 4,0 1,7 5,0 8,9 5,0 0,2 8,5 3,2 7,5 19,2 Bouwmaterialenindustrie ,8 0,3 1,0 1,8 2,7 0,3 1,0 3,1 5,9 0,2 1,5 2,6 Meubelindustrie ,4 1,2 3,9 3,7 0,6 4,1 1,2 0,9 1,0 3,0 3,4 6,0 Overige industrie (rest) ,5 1,5 1,2 0,1 1,5 3,0 0,0 3,5 1,1 4,9 4,1 0,1 Reparatie, onderhoud en service ,4 1,0 5,0 1,4 4,8 4,4 5,3 6,5 2,7 2,3 5,2 9,6 Metaal-, machine- en transportmiddelenindustrie 24 30/ ,3 2,8 2,7 1,8 2,9 3,8 0,9 4,0 3,7 0,5 5,7 5,3 Metaal-, machine- en transportmiddelenindustrie (excl. reparatie, onderhoud en service) ,6 3,0 3,8 1,9 2,7 3,7 0,4 3,7 3,8 0,8 5,7 4,7 Openbare nutsbedrijven 35/36 8 7,8 5,5 1,1 6,5 5,2 10,3 1,1 11,8 5,5 6,1 13,2 11,5 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd procentuele mutatie de voorgaande periode voor seizoenbeweging Nijverheid 2) ,2 1,9 1,2 0,1 0,3 2,6 1,8 3,7 1,5 1,4 2,9 0,2 Delfstoffenwinning ,5 3,5 3,4 6,8 5,4 6,0 3,7 35,4 5,6 12,8 13,5 4,9 Industrie ,6 2,4 0,2 0,7 0,3 2,1 0,9 0,7 0,5 0,6 1,4 1,4 Voedings- en genotmiddelenindustrie ,4 3,1 1,4 0,2 0,3 1,0 1,0 0,9 0,9 1,6 0,3 1,6 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie ,2 2,7 5,1 5,4 0,6 4,4 1,2 1,7 2,5 1,0 2,3 2,2 Basismetaal- en metaalproductenindustrie ,4 1,0 2,1 0,4 1,5 0,1 0,6 1,6 0,0 0,1 1,5 1,2 Elektrotechnische en machine-industrie ,6 1,1 3,2 1,8 0,7 2,5 1,9 0,4 1,7 2,7 4,2 3,2 Transportmiddelenindustrie ,3 12,1 9,6 1,2 3,9 2,4 7,6 4,3 3,0 1,0 1,8 2,1 Overige industrie 13 18/23/ ,1 0,4 0,9 0,7 0,8 1,3 0,2 1,4 1,4 1,6 1,1 1,2 Openbare nutsbedrijven 35/36 8 7,8 5,5 5,2 2,2 0,4 2,3 5,5 5,5 2,7 0,6 1,2 4,2 1) Aandeel in de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen, volgens Nationale rekeningen 2013). 2) Exclusief bouwnijverheid en -installatiebedrijven. CBS Statistisch Bulletin

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 07 13 juli 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (6) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 September 2018 nr. 9 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (01) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 December 2018 nr. 12 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 Oktober 2018 nr. 10. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 Oktober 2018 nr. 10. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 Oktober 2018 nr. 10 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 November 2018 nr. 11 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (04) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1 Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01 Statistisch Bulletin CBS Statistisch Bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (09) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7 Statistisch Bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 9 3. Industrie en energie 16 4. Inkomen en bestedingen 18 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 75 Maart 2019 nr. 3. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 75 Maart 2019 nr. 3. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 75 Maart 2019 nr. 3 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 42 20 oktober 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (37) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 43 27 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (38) 4 2. Bevolking 5 I. Bevolking, stand en dynamiek

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 15 10 april 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 19 12 mei 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (16) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 maart 2012 Statistisch Bulletin 12 12 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 12 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 50 15 december 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (46) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 37 15 september 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (32) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 42 16 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder in september 3 6 2. Industrie en energie 7 3. Prijzen 9 Meer recente gegevens

Nadere informatie

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 augustus 2010 Statistisch Bulletin 10 32 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 11 13 maart 2014 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) 4 III. Overledenen naar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 7 / 15 februari 2007 Inhoud Met ingang van nummer 5 zijn in de inhoudsopgave van het Statistisch Bulletin twee wijzigingen aangebracht:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 20 15 mei 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 16 december 2010 Statistisch Bulletin 10 50 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 juli 2012 Statistisch Bulletin 12 28 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 33 13 augustus 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 april 2013 Statistisch Bulletin 13 15 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 42 15 oktober 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 29 16 juli 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 september 2012 Statistisch Bulletin 12 37 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 41 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 april 2012 Statistisch Bulletin 12 15 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 4 mei 2011 Statistisch Bulletin 11 18 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 47 24 november 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid blijft dalen 3 Werkloze beroepsbevolking(43) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen consument

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 38 18 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt in augustus opnieuw 3 Werkloze beroepsbevolking 5 2. Financiële en zakelijke diensten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 april 2011 Statistisch Bulletin 11 15 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober pag. 5 t/m 9

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober pag. 5 t/m 9 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 50 / 13 december 2007 Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2007. pag. 5 t/m 9 Industrie en energie Hoeveelheidsindexcijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 20 20 mei 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt licht 3 Werkloze beroepsbevolking (17) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 20 januari 2005 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 januari 2010 Statistisch Bulletin 10 02 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 04 28 januari 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 CBS: Consumenten

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 17 28 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (12) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 48 1 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (44) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk Derde kwartaal 2 industrie daalt, productie vrijwel gelijk Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Productie licht gedaald in vierde kwartaal

Productie licht gedaald in vierde kwartaal Vierde kwartaal 14 Productie licht gedaald in vierde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 47 / 28 november 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2002 pag. 4 t/m 8 Arbeid Werkloosheidscijfers

Nadere informatie

Omzet industrie daalt opnieuw

Omzet industrie daalt opnieuw Vierde kwartaal 21 industrie daalt opnieuw Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 40 2 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 12 19 maart 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Eerste kwartaal 216 Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 16 16 april 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij Derde kwartaal 216 daalt voor negende kwartaal op rij Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, farmaceutische, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

17 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

17 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 17 december 2009 Statistisch Bulletin 09 50 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en

Nadere informatie

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 2011 Statistisch Bulletin 11 38 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 39 / 27 september 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juni augustus 2007. pag. 3 en 4 Bevolking Bevolkingsontwikkeling,

Nadere informatie

Omzet industrie daalt

Omzet industrie daalt Tweede kwartaal 21 industrie daalt Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Tweede kwartaal 216 Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 8 oktober 2009 Statistisch Bulletin 09 40 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 = tot en met 2009 /2009

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie