wordt de stelling van Pythagoras toegepast, in dit geval twee keer: eerst in de x y-vlakte en vervolgens in de vlakte loodrecht op de vector y.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wordt de stelling van Pythagoras toegepast, in dit geval twee keer: eerst in de x y-vlakte en vervolgens in de vlakte loodrecht op de vector y."

Transcriptie

1 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 Les 5 Inproduct Als we het in de meetkunde (of elders) over afstanden en hoeken hebben, dan hebben we daar intuïtief wel een idee van. Maar wat is eigenlijk de afstand van twee punten in het 2-dimensionale vlak? Als we twee punten (x, y ) en (x 2, y 2 ) hebben dan is hun afstand de lengte van de vector tussen de twee punten. We kunnen dus het meten van afstanden terug brengen ( op ) het meten van de lengte x van vectoren. Maar de lengte van een vector is natuurlijk x y 2 + y 2. Waarom is dit zo? Hierbij passen we inderdaad de stelling van Pythagoras toe, namelijk op de driehoek met hoekpunten (, ), (x, ) en (x, y). De hypothenuse is dan de vector waarvan we de lengte l willen weten en de katheten hebben lengtes x en y, dus geldt l 2 = x 2 + y 2. Ook in de -dimensionale ruimte berekenen we de lengte van een vector x op een soortgelijke manier, de lengte van y is x 2 + y 2 + z 2. Ook hier z wordt de stelling van Pythagoras toegepast, in dit geval twee keer: eerst in de x x y-vlakte en vervolgens in de vlakte loodrecht op de vector y. Het is nu voor de hand liggend, dat we in een n-dimensionale vectorruimte de lengte van een vector x. x n aangeven met x x2 n. Dit komt er op neer, de stelling van Pythagoras herhaald n keer toe te passen. En hoe zit het met hoeken? Als we weten wat een hoek in het 2-dimensionale vlak is zijn we klaar, want ook in een n-dimensionale vectorruimte liggen twee vectoren altijd in een 2-dimensionale deelruimte en we definiëren de hoek tussen de vectoren gewoon als de hoek in dit vlak. Het aardige is nu, dat we een hoek alleen maar uit afstanden kunnen berekenen, hiervoor hebben we trouwens wel de kosinusstelling nodig. I. Kosinusstelling In een driehoek met zijden a, b en c en met de hoek γ tussen de zijden a en b geldt: c 2 = a 2 + b 2 2ab cos(γ). In het geval van een rechthoekig driehoek vinden we de stelling van Pythagoras terug, want dan is γ en hoek van 9 graden en dus cos(γ) =. Als γ een scherpe hoek is (kleiner dan 9 graden) is cos(γ) >, dus wordt de tegenover γ liggende zijde c in dit geval korter dan in het rechthoekige driehoek, voor een stompe hoek γ wordt c groter. Het bewijs van de kosinusstelling kunnen we eenvoudig aan het volgende plaatje aflezen: 6

2 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 A b h γ C d a D c B De driehoeken CDA en ADB zijn rechthoekig, dus geldt b 2 = h 2 + d 2, c 2 = h 2 + (a d) 2 en d = b cos(γ). Als we nu deze vergelijkingen van elkaar aftrekken krijgen we b 2 c 2 = d 2 a 2 + 2ad d 2 = a 2 + 2ad en dus c 2 = a 2 +b 2 2ad. Als we nu b cos(γ) voor d invullen, hebben we precies de bewering van de kosinusstelling. Voor een stompe hoek γ werkt het bewijs op een analoge manier. We vertalen het berekenen van een hoek in een driehoek nu naar vectoren. Als we de hoek tussen twee vectoren v en w willen weten, verbinden we de punten van de vectoren, en de vector die daar bij hoort is v w. De lengte van vectoren schrijven we als v, dus zegt de kosinusstelling dat voor de hoek γ tussen de vectoren v en w geldt dat v w 2 = v 2 + w 2 2 v w cos(γ). ( ) ( ) x x2 Als we dit nu voor twee vectoren v = en w = uitwerken, wordt het (x x 2 ) 2 +(y y 2 ) 2 = x 2 +y2 +x2 2 +y2 2 2 v w cos(γ), dus 2x x 2 2y y 2 = 2 v w cos(γ). Voor de hoek γ tussen v en w geldt dus: y cos(γ) = x x 2 + y y 2. v w De teller van deze formule kunnen we beschouwen als een functie van de vectoren v en w, namelijk Φ(v, w) = x x 2 + y y 2 als v en w zo als boven gegeven zijn. Wat zijn nu de eigenschappen van deze functie Φ? Als we de tweede vector w vast kiezen, dan zien we makkelijk in dat de functie lineair in het eerste argument is, want er geldt Φ(v + v 2, w) = Φ(v, w) + Φ(v 2, w) en Φ(λv, w) = λφ(v, w). Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het tweede argument, dus is Φ en lineaire functie in de twee argumenten, en zo iets noemen we een bilineaire afbeelding. We zullen nu algemeen naar bilineaire afbeeldingen kijken en vervolgens hieruit een nieuwe begrip van afstanden en hoeken afleiden, die de boven bediscussiërden ideeën als speciaal geval bevat. Het aardige is, dat we het algemene begrip ook op andere vectorruimten dan de gewone n-dimensionale ruimte kunnen toepassen. Dus kunnen we bijvoorbeeld een afstand tussen functies definiëren. 5. Bilineaire afbeeldingen Voor een vectorruimte V noemen we een afbeelding Φ, die aan een paar (v, w) van vectoren een getal Φ(v, w) R toewijst een bilineaire afbeelding als geldt: 7 y 2

3 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 (i) Φ(v + v 2, w) = Φ(v, w) + Φ(v 2, w) voor alle v, v 2, w V (ii) Φ(λv, w) = λφ(v, w) voor alle v, w V, λ R (iii) Φ(v, w + w 2 ) = Φ(v, w ) + Φ(v, w 2 ) voor alle v, w, w 2 V (iv) Φ(v, λw) = λφ(v, w) voor alle v, w V, λ R. Een bilineaire afbeelding is dus lineair in het eerste en in het tweede argument. Als we een basis (v,..., v n ) van de vectorruimte hebben, dan is Φ al eenduidig gegeven door de waarden op paren van basisvectoren, want voor v = a v +... a n v n en w = b v +... b n v n is wegens de lineariteit in het eerste argument Φ(v, w) = n i= a iφ(v i, w) en wegens de lineariteit in het tweede argument Φ(v i, w) = n j= b jφ(v i, v j ), dus is Φ(v, w) = n n i= j= a ib j Φ(v i, v j ). De waarden op de paren van basisvectoren kunnen we handig in een matrix G opslaan waarin het element G ij gedefinieerd is door G ij := Φ(v i, v j ). De matrix G noemen we de Gram matrix van Φ (met betrekking tot de gegeven basis). Als we zo als boven een bilineaire afbeelding op een n-dimensionale vectorruimte definiëren als n Φ(v, w) := x i y i voor v = x. x n en w = y. y n i=, dan is met betrekking tot de standaardbasis de Gram matrix van Φ de n n identiteitsmatrix. Maar we kunnen nu ook naar een voorbeeld van een andere soort kijken: Neem als vectorruimte de veeltermfuncties van graad 2, dan kunnen we een bilineaire afbeelding definiëren door Ψ(f(x), g(x)) := f(x)g(x)dx. Dat dit inderdaad een bilineaire afbeelding is volgt uit de rekenregels voor integralen. We kiezen nu (, x, x 2 ) als basis, dan geldt Ψ(, ) =, Ψ(, x) = Ψ(x, ) = 2, Ψ(, x2 ) = Ψ(x, x) = Ψ(x 2, ) =, Ψ(x, x2 ) = Ψ(x 2, x) = 4 en Ψ(x 2, x 2 ) = 5 en dus is de Gram matrix van Ψ met betrekking tot de basis (, x, x 2 ) de matrix G = Wat hebben we nu aan die Gram matrix? We kunnen hiermee de waarden van een bilineaire afbeelding Φ heel handig als een matrixproduct uitrekenen, want voor vectoren v = a v +... a n v n en w = b v +... b n v n geldt 4 5. Φ(v, w) = (a,..., a n ) G 8 b.. b n

4 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 In het voorbeeld van de gewone n-dimensionale ruimte met Φ(v, w) := n i= x iy i is dus de waarde van Φ op twee vectoren het matrixproduct van de getransponeerde eerste vector met de tweede vector, en dit is misschien voor sommige de bekende manier om het inproduct van vectoren in R n te berekenen. In het voorbeeld van de veeltermen berekenen we Ψ(f(x), g(x)) voor f(x) = x 2 + x + en g(x) = x 2 + x + 5 als (let op de volgorde van de basis) Ψ(f(x), g(x)) = ( ) = ( ) 5 = 66 5 We zullen later zien dat het zelfs voor de gewone n-dimensionale ruimte soms handig is met een bilineaire afbeelding te werken die (met betrekking tot de standaardbasis) niet de identiteitsmatrix is. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld gewichten voor de verschillende componenten van de vectoren invoeren. Het is duidelijk dat de Gram matrix afhankelijk is van de basiskeuze. Als we een andere basis kiezen, krijgen we ook een andere Gram matrix, maar die kunnen we eenvoudig uit de oude Gram matrix G berekenen als we de basistransformatie kennen. Als T de transformatiematrix is, waarin de i-de kolom t i de coëfficiënten van de i-de nieuwe basisvector met betrekking tot de oude basis bevat, dan is Φ(v i, v j ) voor de i-de en j-de vector in de nieuwe basis het product t tr i Gt j. Hierbij betekent t tr i dat we de vector t i transponeren, dus als een rij in plaats van een kolom schrijven. We zien dus, dat de Gram matrix G met betrekking tot de nieuwe basis gegeven is door G = T tr GT, waarbij T tr de getransponeerde (gespiegelde) matrix van T is. 5.2 Inproducten Tot dusver hebben we bilineaire afbeeldingen heel algemeen bekeken, we kunnen een willekeurige matrix A R n n kiezen en deze tot de Gram matrix van een lineaire afbeelding verklaren. Als we nu weer terug komen naar afstanden, lengtes en hoeken, dan zijn er nog een aantal dingen die we ook graag van een nuttige bilineaire afbeelding willen eisen. In het geval van de n-dimensionale ruimte zien we dat de lengte v van een vector v gelijk is aan Φ(v, v). Als we nu op een abstracte vectorruimte een bilineaire afbeelding hebben waarmee we een lengte willen definiëren, dan zullen we precies deze samenhang gebruiken. Omdat het schrijven van wortels soms onhandig wordt, wordt meestal het kwadraat van de lengte gedefinieerd. Maar hier zit al een belangrijke punt in: als Φ(v, v) < is, is het kwadraat van de lengte negatief, maar dan is de lengte een complex en geen reëel getal meer. Ook vectoren van lengte zijn onhandig, we willen dat alleen maar de -vector lengte heeft. Hieruit volgen de volgende eisen aan een nuttige bilineaire afbeelding Φ: (i) Φ(v, v) voor alle v V (ii) Φ(v, v) = v =. 9

5 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 Een bilineaire afbeelding die aan de eisen (i) en (ii) voldoet noemen we positief definiet. Verder hadden we voor de n-dimensionale ruimte gezien, dat we de hoek tussen twee vectoren kunnen berekenen uit de formule cos(γ) = Φ(v,w) v w. Maar de hoek is natuurlijk onafhankelijk van de volgorde van de vectoren, dus willen we nog graag hebben dat Φ symmetrisch is, dus (iii) Φ(v, w) = Φ(w, v) voor alle v, w V. Een bilineaire afbeelding met de eigenschappen (i), (ii) en (iii), dus een positief definiete, symmetrische bilineaire afbeelding, noemen we een inproduct op V. Voor een inproduct schrijven we in plaats van Φ(v, w) ook vaak v, w. We zien nu makkelijk in dat de bilineaire afbeelding Φ(v, w) = n i= x iy i een inproduct op R n is, dit noemen we ook vaak het standaardinproduct op R n. Dat de bilineaire afbeelding Ψ(f(x), g(x)) = f(x)g(x)dx symmetrisch is, is duidelijk en Ψ voldoet ook aan eigenschap (i), want f(x) 2 en een integraal over waarden is zelfs ook. Er zit wel een klein probleempje met eigenschap (ii). De functie f(x) die alleen maar in het punt de waarde heeft, maar elders is, heeft inderdaad het integraal zonder zelfs de -vector te zijn. Maar dit is een functie met een sprong, dus een niet-continue functie, en als we ons op continue functies beperken zien we dat Ψ dan wel positief definiet is: Als f(x ) 2 > dan vinden we een klein stukje om x heen, waar ook f(x) 2 > geldt, omdat f(x) geen sprongen heeft. Maar dan hebben we een positieve vlakte onder de grafiek van f(x) 2 gevonden en is het integraal dus >. De vraag of een bilineaire afbeelding Φ een inproduct is kunnen we aan de Gram matrix G aflezen. Als Φ symmetrisch is, dan is Φ(v i, v j ) = Φ(v j, v i ) voor alle i, j en dus G ij = G ji. In dit geval is dus G tr = G, d.w.z. de Gram matrix is symmetrisch met betrekking tot een spiegeling in de diagonaal. Omgekeerd levert een symmetrische Gram matrix natuurlijk ook een symmetrische bilineaire afbeelding op. Iets ingewikkelder is de vraag of Φ positief definiet is. Laat dus eerst naar een speciale soort van Gram matrices kijken, namelijk diagonale Gram matrices. Voor G met G ii = d i en G ij = voor i j is Φ(v, v) = d a d na 2 n, als a i de coëfficiënten van v met betrekking tot de gekozen basis zijn. Hieruit volgt dat alle d i > moeten zijn, want anders geldt voor een van de basisvectoren dat Φ(v i, v i ). Maar als d i > voor alle i, dan is ook d a d na 2 n > voor elke keuze van a,..., a n, behalve van de -vector. Dus weten we dat in het geval van een diagonale Gram matrix Φ positief definiet is dan en slechts dan als alle diagonaalelementen > zijn. Equivalent hiermee kunnen we ook zeggen: Φ is positief definiet als voor alle links-boven deelmatrices G k van G geldt dat det(g k ) > is. De laatst genoemde eigenschap geldt inderdaad niet alleen maar in het geval van een diagonale Gram matrix maar ook in het algemeen, het bewijs hiervan is niet moeilijk, maar wel iets lastig om op te schrijven, dus laten we het hier bij het aangeven van het criterium: 4

6 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 I. Stelling Een bilineaire afbeelding Φ is positief definiet als voor alle linksboven k k-deelmatrices G k van zijn Gram matrix G geldt dat det(g k ) > is. Een woord van waarschuwing: In de toepassingen zijn niet alleen positief definiete bilineaire afbeeldingen belangrijk. Het meest prominente voorbeeld van een bilineaire afbeelding die niet positief definiet is, is de afstand in de 4- dimensionale ruimtetijd van de relativiteitstheorie. Hier wordt de zogenoemde Minkowski-afstand gebruikt die voor een punt met ruimte-coördinaten (x, y, z) en tijd t de afstand x 2 + y 2 + z 2 ct 2 geeft. Hierbij is c de snelheid van het licht. Het idee is dat twee punten afstand nul hebben als hun posities in de ruimtetijd door een lichtsignaal kunnen worden verbonden. 5. Orthogonale bases We hebben gezien dat voor het standaardinproduct de Gram matrix (met betrekking tot de standaardbasis) de identiteitsmatrix is. Dat is zeker de eenvoudigste situatie die we tegen kunnen komen. Maar ook als de Gram matrix diagonaal is, is hier nog heel goed mee te werken, de inproducten van twee verschillende basisvectoren zijn dan altijd. In de 2-dimensionale vlakte en de -dimensionale ruimte is het duidelijk dat twee vectoren loodrecht op elkaar staan als hun standaardinproduct is. We gaan daarom ook in het algemeen zeggen, dat twee vectoren v, w ten opzichte van een bilineaire afbeelding Φ loodrecht op elkaar staan, als Φ(v, w) = is. We zeggen in dit geval, dat v en w orthogonaal zijn en schrijven dit ook als v w. Een stelsel (v,..., v n ) van vectoren (bijvoorbeeld een basis) heet orthogonaal, als Φ(v i, v j ) = voor alle i j is. Verder is het nog bijzonder handig als de vectoren van een basis lengte hebben, dus als Φ(v i, v i ) = voor alle i is. Zo n basis noemen we orthonormaal. De vraag is nu, of we voor een inproduct, op een vectorruimte V altijd een orthonormale basis kunnen vinden, dat wil zeggen een basis, zo dat de Gram matrix met betrekking tot deze basis de identiteitsmatrix is. Dit is inderdaad het geval en we kunnen zelfs een expliciete methode aangeven, die Gram-Schmidt orthogonalisatie heet. De belangrijke eigenschap van het inproduct die we hierbij gebruiken, is dat het de orthogonale projectie van een vector op de lijn door een andere vector beschrijft. Er geldt namelijk, dat de lineaire afbeelding w v, w π w (v) := v, w = w 2 w, w w de orthogonale projectie op de lijn door w weergeeft. Dit kunnen we goed aan het volgende plaatje aflezen: v v α w v 4

7 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 We schrijven v als v = v + v, waarbij v parallel met w is en v loodrecht op w staat. We weten dat v = v cos(α), maar cos(α) = v,w v w, dus is v = v v,w v w = v,w w. Omdat v een veelvoud λw van w is, zien we dat λ = v,w w 2 = v,w w,w moet zijn. I.2 Gram-Schmidt orthogonalisatie We gaan uit van een basis (v,..., v n ) en willen een nieuwe basis (v,..., v n) vinden, die orthonormaal is. We construeren de orthogonale basis vector voor vector. De eerste vector v kunnen we bijna zo laten, we moeten er alleen maar voor zorgen dat hij lengte heeft. Dit bereiken we door v := v v te kiezen, want dan is v = v v 2, v =. Nu hebben we nodig dat v 2 loodrecht op v staat. Hiervoor trekken we de orthogonale projectie van v 2 op de lijn door v van v 2 af, de rest staat dan loodrecht op v. We zien dat het handig is dat v al lengte heeft, hierdoor wordt de formule voor de orthogonale projectie iets makkelijker. We berekenen v 2 := v 2 v 2, v v. en normeren de tweede basisvector nu weer op lengte door v 2 := v 2 v 2 te definiëren. Op deze manier gaan we nu door. Van de vector v i trekken we de projecties op alle eerder bepaalde basisvectoren in de orthonormale basis af, dus we krijgen algemeen: v i := v i i v i, v j v j, j= v i := v i v i. In het voorbeeld van de veeltermfuncties gaan we nu een orthonormale basis bepalen. We gaan uit van de basis (v, v 2, v ) = (, x, x 2 ). We hebben v =, dus is v = v =. Vervolgens is v 2 = v 2 Ψ(v 2, v )v = x 2. Maar Ψ(v 2, v 2 ) = (x 2 )2 dx = x2 x + 4 dx = = 2. Dus is v 2 = 2(x 2 ). Tenslotte is v = v Ψ(v, v )v Ψ(v, v 2 )v 2 = x2 ( 2( 4 6 ) 2(x 2 ) = x2 (x 2 ) = x2 x+ 6. We hebben Ψ(v, v ) = (x2 x+ 6 )2 dx = x4 + x x + x2 xdx = = 8. Dus is v = 8(x 2 x + 6 ). 5.4 Beste approximatie We kunnen het inproduct ook gebruiken om de coëfficiënten van een vector met betrekking tot een orthonormale basis (v,..., v n ) uit te rekenen. Er geldt namelijk voor v = c v c n v n dat c i = v, v i is, want v, v i = c i v i, v i = c i. Soms worden de coëfficiënten met betrekking tot een orthonormale basis ook Fouriercoëfficiënten genoemd.

8 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 Verder kunnen we met behulp van het inproduct de orthogonale projectie in een deelruimte bepalen. Als (v,..., v r ) een basis voor een deelruimte U is (bijvoorbeeld voor een 2-dimensionaal vlak in de -dimensionale ruimte) dan kunnen we ons voorstellen dat hier nog n r orthonormale vectoren bij komen om een orthonormale basis van de volle ruimte te krijgen. Maar we hebben alleen maar de eerste r vectoren nodig om de orthogonale projectie van een willekeurige vector in de deelruimte U te berekenen, namelijk door v := v, v v v, v r v r. Het aardige aan deze formule is dat we op deze manier de beste approximatie van v in de deelruimte U vinden. Dat wil zeggen: v is degene vector in U waarvoor het verschil v v de minimale lengte heeft. Om dit in te zien schrijven we v = v + w, dan is w, u = voor alle u U omdat w een lineaire combinatie van de n r basisvectoren is die niet in U liggen en dus loodrecht op U staan. Maar als we nu de lengte van het verschil van v met een willekeurige vector u U berekenen, dan is v u 2 = (v v ) + (v u) 2 = (v v ) + (v u), (v v ) + (v u) = v v, v v + v u, v u + 2 v v, v u = v v 2 + v u w, v u = v v 2 + v u 2. Maar dit is minimaal als v u = is, dus als u = v is. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld projecties op een willekeurig 2- dimensionaal vlak in de -dimensionale ruimte uitrekenen. Stel we willen de projectie op het vlak U waarin de vectoren v = en v 2 = 2 liggen. Eerst hebben we dus een orthonormale basis voor U nodig. Dit wordt (met behulp van de Gram-Schmidt orthogonalisatie) v = v en v 2 = v 2 v = v 2 v = 5 en dus is v 2 = De projecties van de eenheidsvectoren in het vlak dat door v en v 2 opgespannen is zijn dus: e v + v = =, e 2 v + 5 v 2 = e v + 4 v 2 = = = ,.

9 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 Maar meestal zijn we inderdaad niet geïnteresseerd in de projecties zelf maar in hun coëfficiënten met betrekking tot de orthonormaalbasis van de deelruimte, bijvoorbeeld als we de projecties in een vlak willen tekenen. We nemen dan de orthonormaalbasis van de deelruimte als de standaardbasis en vinden de componenten van de projecties als de inproducten, dus e ( ), e 2 ( 5 ), e ( 4 We kunnen nu ook functies door veeltermen benaderen door de beste approximatie van een functie door bijvoorbeeld een veelterm van graad 2 te berekenen. De beste approximatie van de sinus-functie op het interval [, ] is dan p(x) = c + c 2 (x 2 ) + c (x 2 x + 6 ) met c = sin(x)dx, c 2 = 2 (x 2 ) sin(x)dx en c = 8 (x2 x + 6 ) sin(x)dx. Dit gaan we hier niet uitwerken maar zien dat we in principe zo n benadering kunnen berekenen. Het principe van een orthogonale projectie in een deelruimte wordt ook in de Fourieranalyse gebruikt die bijvoorbeeld in de analyse en verwerking van geluidssignalen een rol speelt. Hierbij worden periodieke functies (trillingen) beschreven door hun projectie in de deelruimte die door de functies sin(kx) wordt opgespannen. De functies sin(kx) vormen namelijk een orthogonaal stelsel en worden door een geschikte scaling een orthonormale basis. Bij de hoofdcomponenten analyse hebben we de covariantiematrix A = n i= v i vi tr berekend, waarbij elke vector v i het verschil tussen een gemeten vectoren en het gemiddelde van de gemeten vectoren is. De eigenvector van de matrix A voor de grootste eigenwaarde geeft de richting van de grootste spreiding van de resultaten. Het aardige is nu, dat de eigenvectoren voor verschillende eigenwaarden met betrekking tot het standaardinproduct automatisch orthogonaal zijn omdat A een symmetrische matrix is, d.w.z. omdat A tr = A. Neem aan dat v een eigenvector met eigenwaarde λ en w een eigenvector met eigenwaarde µ is en dat λ µ. Er geldt: λ v, w = λv, w = Av, w = (Av) tr w = (v tr A tr )w = v tr (A tr w) = v tr (Aw) = v, Aw = v, µw = µ v, w dus is (λ µ) v, w =, en dus v, w omdat λ µ. We hebben dus de volgende belangrijke stelling gevonden: I. Stelling Voor een symmetrische matrix A = A tr zijn eigenvectoren met verschillende eigenwaarden orthogonaal (met betrekking tot het standaardinproduct). In de hoofdcomponenten analyse hoeven we dus alleen maar de eigenvectoren van de m grootste eigenwaarden te kiezen en deze op lengte te normeren, dan hebben we een orthonormaalbasis voor de m-dimensionale deelruimte met de grootste spreiding van metingen en we kunnen ook meteen de orthogonale projectie van de hoger-dimensionale metingen in deze deelruimte aangeven. 44 ).

10 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, Zoekmachines Een eenvoudige maar wel redelijk efficiënte manier om een zoekmachine in elkaar te zetten is gebaseerd op een variatie van het standaardinproduct. We nemen aan dat we een aantal van documenten D, D 2,..., D n hebben en dat deze de woorden t, t 2,..., t m (t voor term) bevatten. We beschrijven een document of een aanvraag Q (Q voor query) nu door de vector f(q) = (f, f 2,..., f m ) waarbij f i aangeeft hoe vaak het woord t i in Q voorkomt. We zeggen nu dat een aanvraag Q sterk op een document D i lijkt als de hoek tussen de vectoren klein is, dus als het inproduct f(q), f(d i ) tussen de vectoren groot is. Nu komen er nog gewichten bij, omdat sommige woorden belangrijker zijn dan andere: Een woord dat in alle documenten voorkomt geeft geen informatie over de overeenkomst met een aanvraag, terwijl een woord dat alleen in één document voorkomt een heel sterke indicator is. Daarom wordt het inproduct f(q), f(d i ) niet met het standaardinproduct berekend maar door f(q), f(d i ) := m w j f(q) j f(d i ) j, j= w... dus met de diagonale Gram matrix De gewichten w j worden meestal via de inverse document frequency bepaald, namelijk als w j :=... w m log(n/n j ) waarbij n j het aantal documenten in de collectie is, dat het woord t j bevat. Het maat, waarmee een aanvraag Q op een document D i lijkt is dus l(q, D i ) := f(q), f(d i) f(q) f(d i ) waarbij de lengte f(q) weer als f(q), f(q) gedefinieerd is. De documenten worden nu zo gerangschikt dat de waarde l(q, D i ) afneemt. In de praktijk zijn er natuurlijk een aantal trucjes bij de implementatie van zo n zoekmachine. Een van de belangrijkste is de inverse index, die voor een woord t i zegt in welke documenten hij überhaupt voorkomt. Dan hoeft bij een aanvraag alleen maar naar de documenten worden gekeken, waarin een van de woorden in de aanvraag voorkomt en dat zijn meestal niet zo erg veel omdat zinvolle aanvragen alleen maar informatie dragende woorden bevatten. Een lijst van heel onbelangrijke woorden (zogenoemde stopwords) wordt meestal expliciet uit de lijst van woorden uitgesloten. Belangrijke begrippen in deze les bilineaire afbeelding, Gram matrix getransponeerde matrix positief definiet 45

11 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 inproduct orthogonaliteit, Gram-Schmidt orthogonalisatie orthogonale projectie beste approximatie Opgaven 22. Bepaal in een gewone kubus de volgende hoeken tussen vectoren die van het middelpunt van de kubus uit gaan: (i) Tussen de vectoren naar twee hoekpunten die door een ribbe verbonden zijn. (ii) Tussen de vectoren naar een hoekpunt en het middelpunt van een zijvlak die het hoekpunt bevat. (iii) Tussen de vectoren naar de middelpunten van twee ribben die zich op een zijvlak tegenover liggen. 2. Zij Φ een bilineaire afbeelding met Gram matrix (i) Bepaal de deelruimte van vectoren die loodrecht op e = staan. (ii) Bepaal de lijn die loodrecht op het vlak staat waarin e 2 = en e = liggen. 24. Op de 2 2-matrices definiëren we een afbeelding Φ(A, B) := sp(a B tr ). Hierbij betekent sp(x) := X +X 22 de spoor van de matrix X, dus de som van de elementen op de diagonaal. (i) Laat zien dat Φ een bilineaire afbeelding is. (ii) Ga na dat Φ een inproduct is. (iii) Bepaal (met behulp van de Gram-Schmidt orthogonalisatie) een orthonormaalbasis van R 2 2 met betrekking tot Φ. 25. Bereken de orthogonale projectie (met betrekking tothet standaardinproduct) van de vector v = 2 2 in het vlak dat de vectoren v = 2 en v 2 = bevat. 26. Zij V = R 4 met standaardinproduct. De deelruimte U V zij opgespannen door de vectoren v =, v 2 = en v =. Bereken de beste approximatie 46

12 Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 2 2 van v = 2 in U, d.w.z. de vector v U zo dat v v minimaal is. (Let op dat (v, v 2, v ) nog geen orthogonaal stelsel is.) 47

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Les 2 Lineaire afbeeldingen Als een robot bij de robocup (het voetbaltoernooi voor robots een doelpunt wil maken moet hij eerst in de goede positie komen, d.w.z. geschikt achter de bal staan. Hiervoor

Nadere informatie

Vectorruimten met inproduct

Vectorruimten met inproduct Hoofdstuk 3 Vectorruimten met inproduct 3. Inleiding In R 2 en R 3 hebben we behalve de optelling en scalairvermenigvuldiging nog meer structuur ; bij een vector kun je spreken over zijn lengte en bij

Nadere informatie

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen Hoofdstuk 95 Orthogonaliteit 95. Orthonormale basis Definitie 95.. Een r-tal niet-triviale vectoren v,..., v r R n heet een orthogonaal stelsel als v i v j = 0 voor elk paar i, j met i j. Het stelsel heet

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra B

Tentamen Lineaire Algebra B Tentamen Lineaire Algebra B 29 juni 2012, 9-12 uur OPGAVEN Uitwerkingen volgen na de opgaven 1. Gegeven is de vectorruimte V = R[x] 2 van polynomen met reële coefficienten en graad 2. Op V hebben we een

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding

Nadere informatie

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector Les 3 Matrix product We hebben gezien hoe we matrices kunnen gebruiken om lineaire afbeeldingen te beschrijven. Om het beeld van een vector onder een afbeelding te bepalen hebben we al een soort product

Nadere informatie

Unitaire en Hermitese transformaties

Unitaire en Hermitese transformaties Hoofdstuk 11 Unitaire en Hermitese transformaties We beschouwen vervolgens lineaire transformaties van reële en complexe inproductruimten die aan extra eigenschappen voldoen die betrekking hebben op het

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9. email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 9 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets)

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets) Tentamen lineaire algebra 8 januari 9, : : Uitwerkingen (schets) Opgave. ( + punten) Gegeven is de matrix ( ) A =. (a) Bepaal een diagonaliseerbare matrix D en een nilpotente matrix N zodanig dat A = N

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00 Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 3 januari 07, 0:00 3:00 Hint: Alle karakteristiek polynomen die je nodig zou kunnen hebben, hebben gehele nulpunten. Als dat niet het geval lijkt, dan heb je dus

Nadere informatie

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 =

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 = UITWERKINGEN. De punten A, B, C, D in R zijn gegeven door: A : 0, B : Zij V het vlak door de punten A, B, C. C : D : (a) ( pt) Bepaal het oppervlak van de driehoek met hoekpunten A, B, C. Oplossing: De

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra

Tentamen Lineaire Algebra Tentamen Lineaire Algebra 3 januari 214, 8:3-11:3 uur - Bij dit tentamen mogen dictaten en boeken niet gebruikt worden - Een eenvoudige rekenmachine, hoewel niet nodig, is toegestaan, maar geen grafische

Nadere informatie

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Het inwendig product kan eenvoudig worden gegeneraliseerd tot : u v u v Definitie Als u = u n en v = v n twee vectoren in Rn zijn, dan heet u v := u T

Nadere informatie

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit Inwendig product, lengte en orthogonaliteit We beginnen met een definitie : u u Definitie. Als u =. en v = u n v v. v n twee vectoren in Rn zijn, dan heet u v := u T v = u v + u v +... + u n v n het inwendig

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 2014, 10:00 13:00 zalen 174, 312, 412, 401, 402

Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 2014, 10:00 13:00 zalen 174, 312, 412, 401, 402 Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 214, 1: 13: zalen 174, 312, 412, 41, 42 Dit zijn geen complete uitwerkingen. Er is dus geen garantie dat het overschrijven met andere getallen voldoende is voor huiswerk

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN Tentamen Lineaire Algebra 29 januari 29, 3:3-6:3 uur UITWERKINGEN Gegeven een drietal lijnen in R 3 in parametervoorstelling, l : 2, m : n : ν (a (/2 pt Laat zien dat l en m elkaar kruisen (dat wil zeggen

Nadere informatie

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Hoofdstuk 5, Eigenwaarden en eigenvectoren 5.1; Eigenvectoren en eigenwaarden Definitie: Een eigenvector van een n x n matrix A is een niet nulvector x zodat Ax

Nadere informatie

Geadjungeerde en normaliteit

Geadjungeerde en normaliteit Hoofdstuk 12 Geadjungeerde en normaliteit In het vorige hoofdstuk werd bewezen dat het voor het bestaan van een orthonormale basis bestaande uit eigenvectoren voldoende is dat T Hermites is (11.17) of

Nadere informatie

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A =

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A = Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december 2012 Opg 1 De schaakbordmatrix A is de 8 bij 8 matrix 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 A = 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie College WisCKI Albert Visser Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University 16 januari, 2012 1 Overview 2 Overview 2 Overview 2 Overview 3 Zij V een deelruimte met basis v 1,..., v k.

Nadere informatie

Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek

Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek Uitwerkingen worden beschikbaar gesteld op de dinsdagavond voorafgaande aan het volgende college

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 215 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan. Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 5 december 8, 5.5-8. uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra maandag 3--27, 3.3-6.3 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken. Schrijf op elk

Nadere informatie

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen Complexe Getallen Wat is de modulus van een complex getal? Hoe deel je twee complexe getallen? Wat is de geconjugeerde van een complex getal? Hoe kan je z z ook schrijven? Wat is de vergelijking van een

Nadere informatie

TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER

TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER Cursusjaar 2009 / 2010 2 Inhoudsopgave 1 FOURIERANALYSE 5 1.1 INLEIDING............................... 5 1.2 FOURIERREEKSEN.......................... 5 1.3 CONSEQUENTIES

Nadere informatie

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid Hoofdstuk 3 Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid 31 Diagonaliseerbaarheid Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 2015 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Eigenwaarden en eigenvectoren Zij A een n n matrix.

Nadere informatie

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft:

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft: Determinanten Invoeren van het begrip determinant Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { a x + b y = c a 2 a 2 x + b 2 y = c 2 a Dit levert op: { a a 2 x

Nadere informatie

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Bob Jansen Inhoudsopgave 1 Vectoren 3 2 Stelsels Lineaire

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag december 004, 0.00-.00 Bij elke vraag dient een berekening of motivering worden opgeschreven. Het tentamen bestaat uit twee gedeelten: de eerste drie opgaven betreffen

Nadere informatie

Kristallografische groepen

Kristallografische groepen Kristallografische groepen Bernd Souvignier najaar 2005 Hoofdstuk 1 Introductie Het onderwerp van deze cursus Kristallografische groepen zijn in eerste instantie de groepen die in de behandeling van structuren

Nadere informatie

Meetkunde en lineaire algebra

Meetkunde en lineaire algebra Meetkunde en lineaire algebra Daan Pape Universiteit Gent 7 juni 2012 1 1 Möbius transformaties De mobiustransformatie wordt gegeven door: z az + b cz + d (1) Als we weten dat het drietal (x 1, x 2, x

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

More points, lines, and planes

More points, lines, and planes More points, lines, and planes Make your own pictures! 1. Lengtes en hoeken In het vorige college hebben we het inwendig product (inproduct) gedefinieerd. Aan de hand daarvan hebben we ook de norm (lengte)

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Vectorruimten. 9.1 Scalairen

Hoofdstuk 9. Vectorruimten. 9.1 Scalairen Hoofdstuk 9 Vectorruimten 9.1 Scalairen In de lineaire algebra tot nu toe, hebben we steeds met reële getallen als coëfficienten gewerkt. Niets houdt ons tegen om ook matrices, lineaire vergelijkingen

Nadere informatie

Wiskunde voor relativiteitstheorie

Wiskunde voor relativiteitstheorie Wiskunde voor relativiteitstheorie HOVO Utrecht Les 1: Goniometrie en vectoren Dr. Harm van der Lek vdlek@vdlek.nl Natuurkunde hobbyist Overzicht colleges 1. College 1 1. Goniometrie 2. Vectoren 2. College

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I Theorie Opgave 1. In deze opgave wordt gevraagd om een aantal argumenten of overgangen uit de cursusnota s in detail te verklaren. In delen (a) (b) peilen we naar

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Dit tentamen bestaat uit 4 open vragen, en kort-antwoord vragen. De uitwerkingen van de open vragen dienen volledig, duidelijk geformuleerd

Nadere informatie

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen Lineaire Algebra Hoofdstuk 1: Stelsels Gelijkwaardige stelsels: stelsels met gelijke oplv Elementaire rijbewerkingen: 1. van plaats wisselen 2. externe vermenigvuldiging 3. interne optelling (2. en 3.:

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen)

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen) Tentamen Lineaire Algebra Wiskundigen Donderdag, 23 januari 24,.-3. Geen rekenmachines. Motiveer elk antwoord.. Voor alle reële getallen a definiëren we de matrix C a als a C a = a 2. a Verder definiëren

Nadere informatie

De n-dimensionale ruimte Arjen Stolk

De n-dimensionale ruimte Arjen Stolk De n-dimensionale ruimte Arjen Stolk In het vorige college hebben jullie gezien wat R 2 (het vlak) is. Een vector v R 2 is een paar v = (x,y) van reële getallen. Voor vectoren v = (a,b) en w = (c,d) in

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

Symmetrische matrices

Symmetrische matrices Symmetrische matrices We beginnen met een eenvoudige definitie : Definitie Een matrix A heet symmetrisch als A T = A NB Een symmetrische matrix is dus altijd vierkant Symmetrische matrices hebben fraaie

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra donderdag 29 januari 205, 9.00-2.00 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken.

Nadere informatie

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Theorie vraag Zij A een m n-matrix. Geef het verband tussen de formule voor de dimensie d van een niet-strijdig stelsel, d = n rang (A) (zie

Nadere informatie

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie (WB033B) Bernd Souvignier

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie (WB033B) Bernd Souvignier Wiskunde voor kunstmatige intelligentie (WB33B Bernd Souvignier voorjaar 24 Deel I Lineaire Algebra Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 24 Les Stelsels lineaire vergelijkingen Om te beginnen is hier

Nadere informatie

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie (BKI 116)

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie (BKI 116) Wiskunde voor kunstmatige intelligentie (BKI 6) Bernd Souvignier voorjaar 25 Inhoud I Lineaire Algebra 4 Les Stelsels lineaire vergelijkingen.................... 5. Gauss-eliminatie.......................

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Herhaling: opspansel De vectoren v 1,..., v k V spannen

Nadere informatie

Vectormeetkunde in R 3

Vectormeetkunde in R 3 Vectormeetkunde in R Definitie. Een punt in R wordt gegeven door middel van drie coördinaten : P = (x, y, z). Een lijnstuk tussen twee punten P en Q voorzien van een richting noemen we een pijltje. Notatie

Nadere informatie

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A.

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A. . Oefen opgaven Opgave... Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat A = Bepaal de matrix van A. 4, 4 A =, A = 3 4. In de volgende opgave wordt het begrip injectiviteit en surjectiviteit van

Nadere informatie

1 Eigenwaarden en eigenvectoren

1 Eigenwaarden en eigenvectoren Eigenwaarden en eigenvectoren Invoeren van de begrippen eigenwaarde en eigenvector DEFINITIE Een complex (of reëel getal λ heet een eigenwaarde van de n n matrix A als er een vector x is met Ax = λx Dan

Nadere informatie

6. Lineaire operatoren

6. Lineaire operatoren 6. Lineaire operatoren Dit hoofdstukje is een generalisatie van hoofdstuk 2. De meeste dingen die we in hoofdstuk 2 met de R n deden, gaan we nu uitbreiden tot andere lineaire ruimten Definitie. Een lineaire

Nadere informatie

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 Jordan normaalvorm Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit hoofdstuk buigen we ons over de vraag of er

Nadere informatie

Bilineaire Vormen. Hoofdstuk 9

Bilineaire Vormen. Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 9 Bilineaire Vormen In dit hoofdstuk beschouwen we bilineaire vormen op een vectorruimte V nader. Dat doen we onder andere om in het volgende hoofdstuk de begrippen afstand en lengte in een vectorruimte

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, 000-300 Bij elke vraag dient een berekening of mo- Dit tentamen bestaat uit vijf opgaven tivering te worden opgeschreven Grafische en programmeerbare rekenmachines

Nadere informatie

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie. Bernd Souvignier

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie. Bernd Souvignier Wiskunde voor kunstmatige intelligentie Bernd Souvignier voorjaar 2003 Hoofdstuk I Lineaire Algebra Les Stelsels lineaire vergelijkingen Om te beginnen is hier een puzzeltje: vandaag is Annie twee jaar

Nadere informatie

3 De duale vectorruimte

3 De duale vectorruimte 3 De duale vectorruimte We brengen de volgende definitie in de herinnering. Definitie 3. (hom K (V, W )) Gegeven twee vectorruimtes (V, K) en (W, K) over K noteren we de verzameling van alle lineaire afbeeldingen

Nadere informatie

Wiskunde voor relativiteitstheorie

Wiskunde voor relativiteitstheorie Wiskunde voor relativiteitstheorie Utrecht Les : Goniometrie en vectoren Dr. Harm van der Lek vdlek@vdlek.nl Natuurkunde hobbyist verzicht colleges. College. Goniometrie 2. Vectoren 2. College 2. Matrixen

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 4 J.Keijsper

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS) op --9,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Voortgezette Lineaire Algebra. Prof. dr. J. van Mill Dr. F. van Schagen

Voortgezette Lineaire Algebra. Prof. dr. J. van Mill Dr. F. van Schagen Voortgezette Lineaire Algebra Prof. dr. J. van Mill Dr. F. van Schagen Inhoud Hoofdstuk I. Complexe vectorruimten en inwendige producten 5 I.1. Vectorruimten 5 I.2. Hermitische producten 8 I.3. Inwendig-productruimten

Nadere informatie

Toepassingen in de natuurkunde: snelheden, versnellingen, krachten.

Toepassingen in de natuurkunde: snelheden, versnellingen, krachten. WIS8 8 Vectoren 8. Vectoren Vectoren Een vector met dimensie is een kolom bestaande uit twee reële getallen, bijvoorbeeld [ We kunnen deze meetkundig interpreteren als een pijl in het platte vlak van de

Nadere informatie

FLIPIT 5. (a i,j + a j,i )d i d j = d j + 0 = e d. i<j

FLIPIT 5. (a i,j + a j,i )d i d j = d j + 0 = e d. i<j FLIPIT JAAP TOP Een netwerk bestaat uit een eindig aantal punten, waarbij voor elk tweetal ervan gegeven is of er wel of niet een verbinding is tussen deze twee. De punten waarmee een gegeven punt van

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I MAANDAG 17 JANUARI 2011 1. Theorie Opgave 1. (a) In Voorbeelden 2.1.17 (7) wordt gesteld dat de maximale lineair onafhankelijke deelverzamelingen van

Nadere informatie

Lineaire algebra I (wiskundigen)

Lineaire algebra I (wiskundigen) Lineaire algebra I (wiskundigen) Toets, donderdag 22 oktober, 2009 Oplossingen (1) Zij V het vlak in R 3 door de punten P 1 = (1, 2, 1), P 2 = (0, 1, 1) en P 3 = ( 1, 1, 3). (a) Geef een parametrisatie

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Hoofdstuk 4 Lineaire afbeeldingen In de algebra spelen naast algebraïsche structuren zelf ook de afbeeldingen ertussen die (een deel van de structuur bewaren, een belangrijke rol Voor vectorruimten zijn

Nadere informatie

Kwantummechanica Donderdag, 13 oktober 2016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4. Bestudeer Appendix A, bladzijden van het dictaat.

Kwantummechanica Donderdag, 13 oktober 2016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4. Bestudeer Appendix A, bladzijden van het dictaat. 1 Kwantummechanica Donderdag, 1 oktober 016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4 VECTOREN OVER DE REËLE RUIMTE DUS DE ELEMENTEN ZIJN REËLE GETALLEN Bestudeer Appendix A, bladzijden 110-114 van het dictaat. Opgave 1:

Nadere informatie

Optelling en scalaire vermenigvuldiging zijn weer plaatsgewijs gedefinieerd, bijvoorbeeld: 7 (x 1, x 2, x 3,...)

Optelling en scalaire vermenigvuldiging zijn weer plaatsgewijs gedefinieerd, bijvoorbeeld: 7 (x 1, x 2, x 3,...) 5. Lineaire ruimten Tot nu toe hebben we ons uitsluitend met de R n bezig gehouden. We gaan de behandelde theorie nu uitbreiden tot verzamelingen die een sterke overeenkomst met een R n vertonen. Een dergelijke

Nadere informatie

. Maak zelf een ruwe schets van f met A = 2, ω = 6π en ϕ = π 6. De som van twee trigonometrische polynomen is weer een trigonometrisch polynoom

. Maak zelf een ruwe schets van f met A = 2, ω = 6π en ϕ = π 6. De som van twee trigonometrische polynomen is weer een trigonometrisch polynoom 8. Fouriertheorie Periodieke functies. Veel verschijnselen en processen hebben een periodiek karakter. Na een zekere tijd, de periode, komt hetzelfde patroon terug. Denk maar aan draaiende of heen en weer

Nadere informatie

College WisCKI. Albert Visser. 5 december, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Lijn, Vlak, etc.

College WisCKI. Albert Visser. 5 december, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Lijn, Vlak, etc. College WisCKI Albert Visser Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University 5 december, 2012 1 Overview 2 Overview 2 Overview 2 Overview 2 Overview 3 Vectorvoorstelling Lijn: x = b +

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 15 januari, 2016 Opgave 2 (10 punten (a Het karakteristiek polynoom van A is det(ti A = (t 1 5, dus er is maar één eigenwaarde, namelijk λ = 1 Er geldt (A I 2 =

Nadere informatie

compact weer te geven (ken ook een waarde toe aan n).

compact weer te geven (ken ook een waarde toe aan n). 1 HOVO: Gravitatie en kosmologie OPGAVEN WEEK 2 - Oplossingen Opgave 1: Er geldt n 3 en we hebben de compacte uitdrukking y i a r i x r, waarbij we gebruik maken van de Einsteinsommatieconventie. a Schrijf

Nadere informatie

Lineaire Algebra Een Samenvatting

Lineaire Algebra Een Samenvatting Lineaire Algebra Een Samenvatting Definitie: Een (reële) vectorruimte is een verzameling V voorzien van een additieve en multiplicatieve operatie, zodat (a) u V en v V u + v V, (1) u + v = v + u voor alle

Nadere informatie

Overzicht Fourier-theorie

Overzicht Fourier-theorie B Overzicht Fourier-theorie In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten van de Fourier-theorie. Dit kan als steun dienen ter voorbereiding op het tentamen. Fourier-reeksen van

Nadere informatie

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode 2008-2009 Een rechte conoïde met als richtrechte de X-as, en als richtoppervlak de sfeer met middelpunt in (0, 16, 0) en straal 9. (1) Stel

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op -4-, 4.-7. uur. Opgave Gegeven is het volgende stelsel lineaire vergelijkingen met parameters

Nadere informatie

Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra 1, najaar y y = 2x. P x. L(P ) y = x. 2/3 1/3 en L wordt t.o.v de standaardbasis gegeven door

Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra 1, najaar y y = 2x. P x. L(P ) y = x. 2/3 1/3 en L wordt t.o.v de standaardbasis gegeven door Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra, najaar 007. Gegeven is de lineaire afbeelding L : R R, die een punt P = (x, y) langs de lijn y = x projecteert op de lijn y = x: y y = x P x L(P ) y = x Bepaal

Nadere informatie

Vectorruimten en deelruimten

Vectorruimten en deelruimten Vectorruimten en deelruimten We hebben al uitgebreid kennis gemaakt met de vectorruimte R n We zullen nu zien dat R n slechts een speciaal geval vormt van het (veel algemenere begrip vectorruimte : Definitie

Nadere informatie

11.0 Voorkennis V

11.0 Voorkennis V 11.0 Voorkennis V 8 6 4 3 6 3 0 5 W 8 1 1 12 2 1 16 4 3 20 5 4 V is een 2 x 4 matrix. W is een 4 x 3 matrix. Deze twee matrices kunnen met elkaar vermenigvuldigd worden. Want het aantal kolommen van matrix

Nadere informatie

a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n.

a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n. . Oefen opgaven Opgave... Gegeven zijn de lijnen l : 2 + λ m : 2 2 + λ 3 n : 3 6 4 + λ 3 6 4 a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n. b) Bepaal de afstand tussen die lijn

Nadere informatie

Driehoeksongelijkheid en Ravi (groep 1)

Driehoeksongelijkheid en Ravi (groep 1) Driehoeksongelijkheid en Ravi (groep 1) Trainingsdag 3, april 009 Driehoeksongelijkheid Driehoeksongelijkheid Voor drie punten in het vlak A, B en C geldt altijd dat AC + CB AB. Gelijkheid geldt precies

Nadere informatie

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b,

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b, UITWERKINGEN 1. Gegeven in R 3 zijn de punten P = (1, 1, ) t en Q = ( 2,, 1) t en het vlak V gegeven door de vergelijking 2x 1 x 2 + x 3 = 1. Zij l de lijn door P loodrecht op V en m de lijn door Q loodrecht

Nadere informatie

Platonische lichamen en andere reguliere polytopen

Platonische lichamen en andere reguliere polytopen Platonische lichamen en andere reguliere polytopen Bernd Souvignier Voorjaar 005 Inhoud De platonische lichamen. Reguliere veelhoeken.......................... Reguliere veelvlakken.........................

Nadere informatie

Coördinatiseringen. Definitie 1. Stel dat B = {b 1,..., b n } een basis is van een vectorruimte V en dat v V. iedere vector v V :

Coördinatiseringen. Definitie 1. Stel dat B = {b 1,..., b n } een basis is van een vectorruimte V en dat v V. iedere vector v V : Coördinatiseringen Het rekenen met vectoren in R n gaat erg gemakkelijk De coördinaten bieden de mogelijkheid om handig te rekenen (vegen Het is nu ook mogelijk om coördinaten in te voeren voor vectoren

Nadere informatie

Extrema van functies van meerdere variabelen

Extrema van functies van meerdere variabelen Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 005 Les 3 Extrema van functies van meerdere variabelen Bij gewone functies van één variabel hebben we in Wiskunde 1 de vraag behandeld hoe we minima en maxima van

Nadere informatie

Vincent van der Noort Scoop vult de gaten in onze kennis... Het gevoel van eigenwaarden van David J. Griffith

Vincent van der Noort Scoop vult de gaten in onze kennis... Het gevoel van eigenwaarden van David J. Griffith Scoop februari 2003 Scoop vult de gaten Vincent van der Noort Scoop vult de gaten in onze kennis... Het gevoel van eigenwaarden van David J. Griffith De wiskundigen onder jullie zal de naam waarschijnlijk

Nadere informatie

P is nu het punt waarvan de x-coördinaat gelijk is aan die van het punt X en waarvan de y-coördinaat gelijk is aan AB (inclusief het teken).

P is nu het punt waarvan de x-coördinaat gelijk is aan die van het punt X en waarvan de y-coördinaat gelijk is aan AB (inclusief het teken). Inhoud 1. Sinus-functie 1 2. Cosinus-functie 3 3. Tangens-functie 5 4. Eigenschappen 4.1. Verband tussen goniometrische verhoudingen en goniometrische functies 8 4.2. Enkele eigenschappen van de sinus-functie

Nadere informatie

3 De duale vectorruimte

3 De duale vectorruimte 3 De duale vectorruimte We brengen de volgende definitie in de herinnering. Definitie 3.1 (hom K (V, W )) Gegeven twee vectorruimtes (V, K) en (W, K) over K noteren we de verzameling van alle lineaire

Nadere informatie

Overview. Goniometrie. Goniometrie. Loodrechte Deelruimten. Vergelijkingen en Loodrechte Projecties

Overview. Goniometrie. Goniometrie. Loodrechte Deelruimten. Vergelijkingen en Loodrechte Projecties College WisCKI Albert Visser Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University 9 december, 202 Overview 2 Overview 2 Overview 2 Overview 3 Cosinuswet Stel we hebben een driehoek ABC. Stelling

Nadere informatie

Samenvatting wiskunde havo 4 hoofdstuk 5,7,8 en vaardigheden 3 en 4 en havo 5 hoofdstuk 3 en 5 Hoofdstuk 5 afstanden en hoeken Voorkennis Stelling van

Samenvatting wiskunde havo 4 hoofdstuk 5,7,8 en vaardigheden 3 en 4 en havo 5 hoofdstuk 3 en 5 Hoofdstuk 5 afstanden en hoeken Voorkennis Stelling van Samenvatting wiskunde havo 4 hoofdstuk 5,7,8 en vaardigheden 3 en 4 en havo 5 hoofdstuk 3 en 5 Hoofdstuk 5 afstanden en hoeken Stelling van Kan alleen bij rechthoekige driehoeken pythagoras a 2 + b 2 =

Nadere informatie

3.2 Kritieke punten van functies van meerdere variabelen

3.2 Kritieke punten van functies van meerdere variabelen Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 007/008 Als in een kritiek punt x 0 ook de tweede afgeleide f (x 0 ) = 0 is, kunnen we nog steeds niet beslissen of de functie een minimum, maximum of een zadelpunt

Nadere informatie

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015 Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) januari, 5 In deze uitwerkingen is hier en daar een berekening weggelaten (bijvoorbeeld het bepalen van de kern van een matrix) die uiteraard op het tentamen

Nadere informatie

2. Transformaties en matrices

2. Transformaties en matrices Transformaties en matrices Lineaire afbeelding Onder een lineaire afbeelding van R n naar R m verstaan we een functie A die aan iedere vector uit R n een vector uit R m toevoegt en van het volgende type

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 11 J.Keijsper

Nadere informatie

HERTENTAMEN WISKUNDIGE BEELDVERWERKINGSTECHNIEKEN

HERTENTAMEN WISKUNDIGE BEELDVERWERKINGSTECHNIEKEN HERTENTAMEN WISKUNDIGE BEELDVERWERKINGSTECHNIEKEN Vakcode: 8D. Datum: Vrijdag juli 3. Tijd: 9.. uur. Plaats: AUD 5. Lees dit vóórdat je begint! Maak iedere opgave op een apart vel. Schrijf je naam en studentnummer

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y65 Docent: L Habets HG 89, Tel: 4-247423, Email: lcgjmhabets@tuenl http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2y65 1 Herhaling: bepaling van eigenwaarden en eigenvectoren (1) Bepaal het

Nadere informatie