Uitbesteding & Uitbestedingsrisico s. Ingrid Talsma Verzekeringsmiddag Bussum, 25 april 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbesteding & Uitbestedingsrisico s. Ingrid Talsma Verzekeringsmiddag Bussum, 25 april 2018"

Transcriptie

1 Uitbesteding & Uitbestedingsrisico s Ingrid Talsma Verzekeringsmiddag Bussum, 25 april 2018

2 Agenda Agenda Het onderzoek Uitbesteding Opzet en doel Resultaten Inherent risico Beheersing van het uitbestedingsrisico Concentratierisico Vervolgstappen Evaluatie beheersing uitbestedingsrisico s Good practices / sectorbrief Digitaal loket Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

3 Ingrid Talsma Toezichthouder verzekeraars en pensioenfondsen Expertisecentrum Operationele & IT risico s Aandachtsgebied Uitbesteding / IT-risico / Cloud / Informatiebeveiliging Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

4 Uitbesteding Uitbesteding Activiteiten die een verzekeraar door een andere organisatie laat uitvoeren Wettelijke eisen Uitbestedingsbeleid; zonder beleid geen uitbesteding Risicoanalyse voor elke uitbesteding Recht van onderzoek door DNB, auditrecht voor verzekeraar Exit bepaling- en plan / Noodplan (BCM) Voorwaarden waaronder de serviceprovider verder mag uitbesteden Verzekeraar blijft verantwoordelijk Verzekeraar dient inzicht te hebben in beheersing Cloud is een vorm van uitbesteding Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

5 Kansen én Risico s Uitbesteding Belangrijkste drijfveren voor uitbesteding? Toegang tot (technologische) kennis Kostenreductie en -beheersing Focus op kerncompetenties Flexibiliteit Verwachting hogere kwaliteit dienstverlening Schaalvoordeel informatiebeveiliging Tegenover deze voordelen staan financiële- en reputatierisico s Continuiteit en betrouwbaarheid bedrijfsvoering in gevaar door Contractbreuk Financiële problemen serviceprovider Ongewenste omgang met vertrouwelijke gegevens Geleverde kwaliteit niet volgens afspraak Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

6 Het onderzoek Het onderzoek; doel en opzet Doel: DNB beoogt meer inzicht te krijgen in Inherent risico: de mate waarin uitbesteding plaatsvindt & soort uitbesteding Intern beheersingsrisico: het niveau van de beheersing van het uitbestedingsrisico Concentratierisico: concentraties bij serviceproviders Scope: uitbesteding van materiële / kritische activiteiten naar externe dienstverleners en de volledige keten van onderuitbestedingen van deze dienstverleners tot en met de laatste schakel van de keten; de opslag van data Aanpak: self assesment Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

7 Resultaten Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

8 Uitbestedingsratio Inherent risico Uitbestedingsratio Inherent risico 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% Deelnemende verzekeraars Deelnemende verzekeraars gewogen op technische voorziening Uitbestedingsratio = uitbestedingskosten / operationele kosten Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

9 Inherent risico Wat wordt er zoal uitbesteed? Inherent risico ICT uitbesteding Datacenter services (1) Applicatiebeheer Infrastructurele services Kantoorautomatisering: documentverwerking, Technisch beheer: firewall, netwerk, monitoring Applicatieontwikkeling Business proces uitbesteding Claims- en klachtenafhandeling: schade-afhandeling (2) Vermogensbeheer Verzekeringsadministratie Financiële administratie Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

10 Inherent risico neemt toe Inherent risico Percentage uitbesteding is de afgelopen jaren redelijke stabiel gebleven (20%) Uitbesteding verandert van aard: meer materieel en meer naar de cloud (25% van de gerapporteerde contracten) Het aantal meldingen van cloud uitbesteding bij DNB in 2017 is verdubbeld ten opzichte van 2016 Uitbestedingsketens veranderen Langere ketens, meer schakels (modulariteit) Beheersing over de hele keten complexer Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

11 Kwart uitbesteding in Cloud 7,9% Inherent risico 74,5% 25,5% 17,1% 75,0% Geen cloud Cloud SAAS PAAS IAAS Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

12 Beheersingsrisico Beheersingpercentages per onderwerp Beheersing Beleid uitbestedingsproces Beleidskader Serviceprovider selectieproces Monitoring (managementinformatie) Serviceprovider evaluatieproces Inhoud contract (wettelijke eisen) Deelnemende verzekeraars Business continuiteit management Data gevoeligheid (toegang) Service level rapportage Assurance Totaal 0% 25% 50% 75% 100% Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

13 Beheersing van de risico s die aan uitbesteden zijn verbonden onvoldoende; ruimte voor verbetering (1) Beheersing Uitbestedingen worden niet structureel centraal geregistreerd Een deel van de verzekeraars heeft onvoldoende inzicht in de eigen concentratierisico s Zicht en grip op hele keten van (onder)uitbesteding is nodig om uitbestedingsrisico s te kunnen beheersen Directies ontvangen niet op reguliere basis managementinformatie over uitbestedingen (30%) Evaluatie van dienstverleners (35%) behoeft verbetering Uitbestedingen worden niet met een vastgestelde frequentie en aanpak geëvalueerd Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

14 Beheersing van de risico s die aan uitbesteden zijn verbonden onvoldoende; ruimte voor verbetering (2) Beheersing 25% van de gerapporteerde contracten voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan een uitbestedingsovereenkomst Wettelijke verplichte contractclausules ontbreken; exit-clausule, onderzoeksrecht voor DNB, auditrecht verzekeraar en extern auditor e.a. Inrichting Business Continuity Management onvoldoende (35%) Activiteiten uitgevoerd door serviceproviders worden niet structureel meegenomen in uitwijkplannen en -testen Er is onvoldoende zekerheid (assurance) beschikbaar over de kwaliteit van geleverde diensten door serviceproviders (50%). Er zijn contracten zonder assurancerapport en eigen audits worden niet altijd uitgevoerd De service level rapportages stellen de verzekeraar ook niet altijd in staat om de kwaliteit van de dienst afdoende vast te stellen (30%) Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

15 Beheersingpercentage Uitbestedingsratio en beheersingsrisico Beheersing 90% Deelnemende verzekeraars 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uitbestedingsratio 2016 Uitbestedingsratio = uitbestedingskosten / operationele kosten Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

16 Beheersingpercentage Uitbesteding en beheersing de veel-uitbesteders 90% Beheersing 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uitbestedingsratio 2016 Hoge afhankelijkheid van derden Risicobeheersing nadrukkelijk van belang! Business proces uitbesteding: extra aandacht voor evaluatie van de serviceprovider en exit-planning Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

17 Beheersingpercentage Uitbesteding en beheersing de gemiddeld-uitbesteders 90% Beheersing 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uitbestedingsratio 2016 Uitbestedingsratio grote verzekeraars rondom de 10%: aandeel van de kosten voor uitbesteding op de totale algemene operationele kosten van de verzekeraar Indien alleen IT uitbestedingen vs IT operationele kosten beschouwd, dan loopt de ratio op tot ca 20-25% Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

18 Beheersingpercentage Uitbesteding en beheersing de (nog) niet-zo-veel-uitbesteders 90% Beheersing 80% 70% 60% 50% 40% 30% Risico s liggen misschien niet voor de hand, maar pas op! Geen uitbesteding zonder beleid en risicoanalyse Weet aan welke wettelijke vereisten u moet voldoen Geldt voor alle verzekeraars groot of klein 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uitbestedingsratio 2016 Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

19 Concentratierisico Gerapporteerde contracten van de grootste vijf verzekeraars Visualisatie van alle verzekeraars gaf accurater beeld, maar was niet passend op één plaatje. De pijlen lopen van de verzekeraars af = blauwe wolk (8); leven en schade separaat weergegeven Lange uitlopers met veel schakels (serviceproviders) door onderuitbesteding Aantallen bij de knooppunten (rood omcirkeld) zijn het aantal contracten bij een serviceprovider, inclusief onderuitbesteding door andere providers. Pijlen lopen naar een serviceprovider toe vanaf verzekeraars en vanaf andere serviceproviders. Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

20 Concentratierisico Concentratierisico Mede door het missen van een centrale registratie bij de verzekeraars ontbreekt een volledig beeld van de sector Grote serviceproviders zijn wel in beeld gekomen Top 10 wordt op dit moment aangevoerd door traditionele spelers (o.a. infrastructuur- en datacenterservices, applicatiebeheer) Daarop volgend een aantal nationale en mondiale cloudproviders Nog sprake van spreiding. Aandacht nodig voor analyse en monitoring van concentraties op instellingsniveau (bij herzien strategie) en op sectorniveau (toezichthouders) Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

21 Vervolgstappen Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

22 Vervolgstappen Vervolgstappen DNB DNB heeft de komende periode structureel aandacht voor de beheersing van het uitbestedingsrisico Wij werken aan een sectorbrief voor alle verzekeraars DNB bouwt aan een digitaal loket waar instellingen de meldplicht in nabije toekomst kunnen voldoen Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

23 Vervolgstappen Vervolgstappen verzekeraars U kunt uw scores t.o.v. de benchmark opvragen bij uw toezichthouder Evalueer de beheersing van het uitbestedingsrisico en neem indien nodig beheersingsmaatregelen Maak gebruik van de good practices. Consultatie concept Good practices Uitbesteding Verzekeraars op Open Boek DNB tot 1 juli 2018 (verlengd). Hierin wordt aandacht gegeven aan vijf fases van het uitbestedingsproces: 1. Uitbestedingsbeleid 2. Beleidskader en uitbestedingsovereenkomst 3. Selectie dienstverlener 4. Monitoring uitbesteding 5. Evaluatie uitbesteding Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

24 ? Uitbesteding & Uitbestedingsrisico's - Ingrid Talsma - DNB PUBLIC

[Naam verzekeraar] [Adres] Geachte [..],

[Naam verzekeraar] [Adres] Geachte [..], DNB BriefTalsma, I.J. (Ingrid) (TP_ECOP IT) [Naam verzekeraar] [Adres] De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht Verzekeraars Onderwerp Sectorbrede terugkoppeling verzekeraars Inventarisatie Uitbesteding Postbus

Nadere informatie

Beoordelingskader Informatiebeveiliging DNB

Beoordelingskader Informatiebeveiliging DNB Beoordelingskader Informatiebeveiliging DNB NBA LIO en NOREA symposium 'Volwassen Informatiebeveiliging' 4 februari 2019 Derek Dijst, Expertisecentrum Operationele en IT Risico s Agenda Toezicht door DNB

Nadere informatie

Uitbesteding & Good Practice

Uitbesteding & Good Practice Uitbesteding & Good Practice Ingrid Talsma ACIS symposium, Agenda 1. Uitbesteding wat is het - wat valt op? 2. Cloud niet meer te stoppen 3. Wettelijk kader & Good Practice 4. Beleid & Governance 5. Selectie

Nadere informatie

ACIS-Symposium Uitbesteding publiekrechtelijk kader. 17 mei 2019 Pien Kerckhaert

ACIS-Symposium Uitbesteding publiekrechtelijk kader. 17 mei 2019 Pien Kerckhaert ACIS-Symposium Uitbesteding publiekrechtelijk kader 17 mei 2019 Pien Kerckhaert Inhoud 1. Publiekrechtelijk kader verzekeraars / pensioenfondsen 2. Wat is uitbesteding? 3. Kritieke / belangrijke activiteiten

Nadere informatie

Good Practice DNB: uitbestedingen onder de loep Praktische handvatten om uitbestedingen beheersbaar te houden

Good Practice DNB: uitbestedingen onder de loep Praktische handvatten om uitbestedingen beheersbaar te houden ADVISORY FACTSHEET Good Practice DNB: uitbestedingen onder de loep Praktische handvatten om uitbestedingen beheersbaar te houden Op 29 augustus 2018 zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) de Good Practices

Nadere informatie

IT Beleid Bijlage R bij ABTN

IT Beleid Bijlage R bij ABTN IT Beleid Dit document heeft 8 pagina s Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie V1.0 Bestuur 18 december 2018 Nieuwe bijlage i Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Scope van het IT Beleid 1 3. IT risico s

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Symposium Uitbesteding & Cloud computing. De Nederlandsche Bank. Amsterdam, 14 juni 2012

Symposium Uitbesteding & Cloud computing. De Nederlandsche Bank. Amsterdam, 14 juni 2012 Symposium Uitbesteding & Cloud computing De Nederlandsche Bank 1 Amsterdam, 14 juni 2012 Agenda symposium uitbesteding & cloud computing 13.30-14.00 Ontvangst met koffie 14.00-14.15 Welkomstwoord door

Nadere informatie

Seminar Uitbesteding ACIS. Jan Broekhuizen 17 mei 2019

Seminar Uitbesteding ACIS. Jan Broekhuizen 17 mei 2019 Seminar Uitbesteding ACIS Jan Broekhuizen 17 mei 2019 2 Content 1. Het begrip uitbesteding 2. Een derde 3. Uitbesteding en controle 4. Overeenkomst van opdracht 5. Welke relaties kwalificeren als uitbesteding

Nadere informatie

ENQUÊTE CLOUD- EN HOSTINGPROVIDERS Nederland versus Europa

ENQUÊTE CLOUD- EN HOSTINGPROVIDERS Nederland versus Europa versus VOORKEUR DATACENTER se serviceproviders gebruiken bij voorkeur carrier-neutrale datacenters KLANTENVRAAG OP DIT MOMENT In meer vraag naar traditionele hosting dan naar cloud-hosting 75% Traditionele

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Good Practice. Uitbesteding Verzekeraars

Good Practice. Uitbesteding Verzekeraars Good Practice Uitbesteding Verzekeraars Good Practice Uitbesteding Verzekeraars Inhoud Inleiding 4 1. Uitbestedingsbeleid 9 1.1 Beleidsproces 9 1.2 Business Continuity Management (BCM) 11 2. Governance

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Welkom bij Interconnect. Maartje van Alem Marketing Manager

Welkom bij Interconnect. Maartje van Alem Marketing Manager Welkom bij Interconnect Maartje van Alem Marketing Manager Agenda Introductie Interconnect Outsourcing is niet meer weg te denken in de datacenterwereld Wat zijn de laatste marktontwikkelingen? Technologische

Nadere informatie

White paper. Toezicht op outsourcing bij financiële instellingen wordt omvangrijker. Juli 2019

White paper. Toezicht op outsourcing bij financiële instellingen wordt omvangrijker. Juli 2019 White paper Toezicht op outsourcing bij financiële instellingen wordt omvangrijker Juli 2019 2 Toezicht op outsourcing bij financiële instellingen wordt omvangrijker 1.1 Nieuwe EBA Guidelines voor outsourcing

Nadere informatie

Risico management 2.0

Risico management 2.0 0 Risico management 2.0 De wereld om ons heen verandert wat betekent dat voor risicomanagement 1 Waar gaat deze presentatie over De wereld om ons heen verandert Waarom heeft dat invloed op risicomanagement?

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Data en Applicatie Migratie naar de Cloud

Data en Applicatie Migratie naar de Cloud Data en Applicatie Migratie naar de Cloud Iris Pinkster Professional Testing 1 Agenda - Introductie - De Cloud een introductie - Keuze van geschikte applicaties - Migratie strategieën - Test strategieën

Nadere informatie

Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Robert Beudeker Manager IT Operations Solution Architect

Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Robert Beudeker Manager IT Operations Solution Architect Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Manager IT Operations Robert Beudeker Solution Architect 11-10-2018 Agenda 1. Historie van Inholland Data Center 2013 naar Cloud 2017 2. Business Case 3. Consolidatie

Nadere informatie

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011 Versie 1.0 Mei 2011 J.H. van den Berg B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business Continuity Plan Handboek Vertrouw niet altijd op iemands blauwe ogen. Meiberg Consultancy Bronkhorsterweg

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Even voorstellen 2 Irmin Houwerzijl. Werkzaam bij Ordina. Ordina haar dienstverlening betreft o.a. traditionele hosting

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. Business Continuity Plan Handboek J.H. van den Berg M. Baas B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business

Nadere informatie

Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten

Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De crisis en Outsourcing. Business as usual or change of roads

De crisis en Outsourcing. Business as usual or change of roads De crisis en Outsourcing Business as usual or change of roads Onderwerpen Wat is (out)sourcing? Wat is de impact van de crisis? Wat moet de rol van de IT-auditor zijn? Outsourcing Afbakening Wat is outsourcing

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011 DNB Pensioenseminar Parallelsessie Beleggingen 21 september 2011 Hoofdvragen I. Wat maakt iemand een goede bestuurder op het gebied van beleggingen? II. Wat verwacht u van de toezichthouder op het gebied

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

De as a Service dienstverlening in het Nederlandse ICT landschap in kaart gebracht.

De as a Service dienstverlening in het Nederlandse ICT landschap in kaart gebracht. De as a Service dienstverlening in het Nederlandse ICT landschap in kaart gebracht. VOORLOPIGE RESULTATEN VOISS RESEARCH VOISS research richt zich sinds begin 2013 op het in kaart brengen van ICT bedrijven

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid, bijlage 4 ABTN Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Uitbestedingsbeleid, bijlage 4 ABTN Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Inleiding Het bestuur van Pensioenfonds F. van Lanschot (verder: het pensioenfonds) is van mening dat gezien de omvang van het pensioenfonds uitbesteding van belangrijke bedrijfsprocessen noodzakelijk

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Risicomanagementfunctie

Risicomanagementfunctie Risicomanagementfunctie Good practices uit de praktijk Martin van der Pot en Petra Kleine Verzekeringsmiddag Bussum, 25 april 2018 Inhoud 1. Beeld uit DNB onderzoeken 2. Stellingen en DNB Good practices

Nadere informatie

Hans Kennis 18 & 20 september Het optimale bedrijfsmodel

Hans Kennis 18 & 20 september Het optimale bedrijfsmodel Hans Kennis 18 & 20 september 2018 Het optimale bedrijfsmodel Wat gaan we vandaag met u bespreken? Voor bestuurders zijn kosten altijd een belangrijk onderdeel geweest van de discussie over het bedrijfsmodel

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

RiskTransparant, deel 2. De waarde van een ISAE rapport? welke waarde heeft een ISAE voor het bestuur: in control of een illusie van control

RiskTransparant, deel 2. De waarde van een ISAE rapport? welke waarde heeft een ISAE voor het bestuur: in control of een illusie van control RiskTransparant, deel 2 De waarde van een ISAE rapport? welke waarde heeft een ISAE voor het bestuur: in control of een illusie van control In deze tweede serie uit een reeks van zeven delen, delen wij

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

UITBESTEDINGSBELEID STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS CONCEPT 11 APRIL 2019

UITBESTEDINGSBELEID STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS CONCEPT 11 APRIL 2019 CONCEPT 11 APRIL 2019 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Vermogensbeheer... 2 2.1. Beschrijving Vermogensbeheer... 2 2.2. Onderbouwing beleid uitbesteding... 2 2.2.1. Visie ten aanzien van uitbesteding... 2 2.2.2.

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Visie en Strategie van pensioenfondsen: voorbereid op de toekomst!

Visie en Strategie van pensioenfondsen: voorbereid op de toekomst! Visie en Strategie van pensioenfondsen: voorbereid op de toekomst! Montae Educatiesessie Maarten Heikoop 1 De wereld verandert 2 Visie op toezicht 2018-2022 Thema s 2018 1. Evenwichtige financiële keuzes

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid. Stichting Pensioenfonds Chemours

Informatiebeveiligingsbeleid. Stichting Pensioenfonds Chemours Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Pensioenfonds Chemours Versiebeheer Versie Datum Van Verspreid aan 0.1 J.W. Kinders W. Smouter Vroklage Goedkeuring Versie Goedgekeurd door Datum 2 INHOUD Algemeen

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden; Cloud Computing Cloud computing, waarschijnlijk bent u de term de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. De voor- en nadelen van cloud computing worden met enige regelmaat in de juridische literatuur

Nadere informatie

Academy. pen inschrijving NAJAAR. Programma. Ons Open Inschrijving cursusaanbod voor najaar 2018 bestaat uit: Beheersing van uitbesteding.

Academy. pen inschrijving NAJAAR. Programma. Ons Open Inschrijving cursusaanbod voor najaar 2018 bestaat uit: Beheersing van uitbesteding. Programma NAJAAR 2018 Solutional Academy heeft als doelstelling onze kennis en expertise zoveel mogelijk te delen met mensen die werkzaam zijn in de asset management- en pensioensector. Hierbij treft u

Nadere informatie

Partnering Trust in online services AVG. Vertrouwen in de keten

Partnering Trust in online services AVG. Vertrouwen in de keten AVG Partnering Trust in online services Vertrouwen in de keten De deadline voor het naleven van de nieuwe privacyregelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), nadert snel. De AVG maakt

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

ICT-Risico s bij Pensioenuitvo ering

ICT-Risico s bij Pensioenuitvo ering ICT-Risico s bij Pensioenuitvo ering Seminar Instituut voor Pensioeneducatie 13 juni 2018 Introductie en kennismaking Ali Alam + Senior Consultant bij KPMG IT Assurance & Advisory + Ruime ervaring met

Nadere informatie

Even voorstellen. Ervaringen met het NBAvolwassenheidsmodel. Rijksbrede onderzoeken naar de sturing en beheersing van IB

Even voorstellen. Ervaringen met het NBAvolwassenheidsmodel. Rijksbrede onderzoeken naar de sturing en beheersing van IB Ervaringen met het NBAvolwassenheidsmodel bij de Rijksbrede onderzoeken naar de sturing en beheersing van IB Even voorstellen. Edwin Hummel RO RE CISA Auditmanager Auditdienst Rijk (ADR) Ministerie van

Nadere informatie

Gedragseffecten in de (internal) audit-professie. 25-jarig jubileum Internal Auditing & Advisory 29 juni 2018

Gedragseffecten in de (internal) audit-professie. 25-jarig jubileum Internal Auditing & Advisory 29 juni 2018 Gedragseffecten in de (internal) audit-professie 25-jarig jubileum Internal Auditing & Advisory 29 juni 2018 1 Introductie John Bendermacher RA CIA 57 jaar Chief Audit Executive ABN AMRO Voorheen SNS REAAL,

Nadere informatie

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde.

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde. 1 Q&A Volmachten Q Onder welke voorwaarden staat het een verzekeraar vrij om een volmacht te verlenen aan een gevolmachtigde agent (GA) voor het namens en voor rekening van de verzekeraar sluiten van verzekeringen?

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de circulaire NBB_2019_19

Bijlage 2 bij de circulaire NBB_2019_19 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 xx xx fax + 32 2 221 xx xx ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 19 juli 2019 Bijlage 2 bij de circulaire NBB_2019_19 Richtsnoeren

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen & Naar de Cloud Over mijzelf 10+ jaar ervaring als infrastructuur / cloud architect CCSP (cloud security) gecertificeerd Ervaring binnen overheid: Gemeente

Nadere informatie

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015 Asset 1 van 4 Data Recovery as a Service Data herstellen na een calamiteit is lastiger dan het lijkt. Dit is geen kernactiviteit van ondernemingen, zeker niet van mkb-bedrijven. Zonder data loopt de continuïteit

Nadere informatie

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds Profielschets risicomanager Datum: 25 juli 2016 vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van algemeen pensioenfonds als bedoeld in

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Cloudsourcing & Forensic Readiness. Over verwachtingen, transparantie en samenwerking. Platform voor Informatiebeveiliging! Uit de serie in the cloud!

Cloudsourcing & Forensic Readiness. Over verwachtingen, transparantie en samenwerking. Platform voor Informatiebeveiliging! Uit de serie in the cloud! Platform voor Informatiebeveiliging!!! Uit de serie in the cloud! Cloudsourcing & Forensic Readiness Over verwachtingen, transparantie en samenwerking Willem Tibosch! BlinkLane Consulting!! 13 juni 2013!

Nadere informatie

Van PTT ( Putje graven Tentje bouwen Tukje doen ) naar Professioneel Asset Management van Telecom Infrastructuur

Van PTT ( Putje graven Tentje bouwen Tukje doen ) naar Professioneel Asset Management van Telecom Infrastructuur Van PTT ( Putje graven Tentje bouwen Tukje doen ) naar Professioneel Asset Management van Telecom Infrastructuur AMNL Jaarcongres G r o n i n g e n, 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Bedrijfsprofiel Allinq

Nadere informatie

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden?

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? 10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? Martijn Ruff 30 mei 2012 Agenda Even voorstellen... Introductie 10 Trends Conclusies KETENBEWAKING TM 2 Even voorstellen... KETENBEWAKING

Nadere informatie

Intern Toezicht: Amsterdam, 15 juni Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen en. beleggingsondernemingen. Olaf Sleijpen

Intern Toezicht: Amsterdam, 15 juni Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen en. beleggingsondernemingen. Olaf Sleijpen Intern Toezicht: Olaf Sleijpen Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemingen 3 e seminar Intern toezicht pensioenfondsen Amsterdam, 15 juni 2012 Agenda Recap vorige seminars Ontwikkeling

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid. - Uitbestedingsrelatie: de onderneming aan wie het fonds heeft uitbesteed.

Uitbestedingsbeleid. - Uitbestedingsrelatie: de onderneming aan wie het fonds heeft uitbesteed. Uitbestedingsbeleid Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel (verder: het fonds) heeft haar bedrijfsprocessen en -activiteiten uitbesteed aan andere partijen. Deze processen en activiteiten

Nadere informatie

Intro ISO. Finance. Wie zijn wij? Producten. Programma

Intro ISO. Finance. Wie zijn wij? Producten. Programma 1 Intro 2 Wie zijn wij? Producten ISO Programma ICT Finance Producten 3 Visma/AccountView Vivaldi (Interim) (Financieel) Management Workshops & Trainingen De 4U way 4 Nadruk op training en kennisoverdracht.

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

ICT uitbesteden. Veilig en zeker.

ICT uitbesteden. Veilig en zeker. ICT uitbesteden. Veilig en zeker. ICT is een hulpmiddel ICT uitbesteden draait om het goed regelen van heel veel zaken. Maar uiteindelijk gaat het om een goed gevoel, een gevoel van vertrouwen. Dat alles

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 26 september 2018, PF18-177] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt, worden

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

EIGEN RISICO BEOORDELING (ERB) IORP II JASPER HOOGENSTRAATEN 27 SEPTEMBER 2018

EIGEN RISICO BEOORDELING (ERB) IORP II JASPER HOOGENSTRAATEN 27 SEPTEMBER 2018 EIGEN RISICO BEOORDELING (ERB) IORP II JASPER HOOGENSTRAATEN 27 SEPTEMBER 2018 Impact op uw fonds? 2 Inspanningen van toezichthouders nemen toe 3 Agenda Wat is de ERB en waarom eigenlijk? Vereisten in

Nadere informatie

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens Smart Industry 4.0 Edwin van Rensch/Eric Megens Agenda o Introductie Hotraco Group o Introductie Smart Industry 4.0 o Data model Hotraco Product improvement Remote service Benchmark Additional service

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

To cloud or not to cloud

To cloud or not to cloud Stad & OCMW Sint-Niklaas To cloud or not to cloud gebruik bij lokale besturen Ivan Stuer 25 juni 2015 Wat is cloud eigenlijk? Wat is cloud eigenlijk? Voordelen echte realisatie van 'on-demand' computing

Nadere informatie