Statistisch Bulletin. Jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Bulletin. Jaargang"

Transcriptie

1 Statistisch Bulletin Jaargang juli 2017

2 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (6) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder) (6) 5 Vooral onder jongeren daalt werkloosheid 6 Werkloze beroepsbevolking (6) 8 2. Bevolking 9 I. Bevolking, stand en dynamiek (6) 9 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (6) 10 III. Overledenen naar leeftijd en geslacht (6) 11 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (6) 12 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (6) Industrie en energie 16 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (6) 16 Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (6) Inkomen en bestedingen 17 Vertrouwen consument onverminderd positief 17 Consumentenconjunctuuronderzoek (6) 5. Internationale handel 19 Internationale handel in goederen 19 I. Internationale handel in goederen (6) 19 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse export van goederen (6) 19 III. Invoerwaarde van goederen per land (6) 19 IV. Uitvoerwaarde van goederen per land (6) 21 V. Invoerwaarde per goederensoort (6) 22 VI. Uitvoerwaarde per goederensoort (6) Macro-economie 25 Spaartegoeden (6) Prijzen 26 Consumentenprijzen 1,1 procent hoger dan jaar eerder 26 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (06) 27 II. Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100) (06) 28 III. Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid (2015=100) (06) 28 IV. Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100) (06) 28 Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010=100 (6) 29 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per sectie, 2010= Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, 2010= Verklaring van tekens 33 Colofon 33 Meer recente gegevens Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaar gekomen CBS-statistieken. U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd. CBS Statistisch Bulletin

3 1. Arbeid en sociale zekerheid Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (6) Sbicode * jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun Cao-lonen per maand inclusief 2010=100 bijzondere beloningen Totaal ,9 108,4 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 109,1 109,1 109,2 109,3 109,3 109,3 Cao-sector Particuliere bedrijven 108,2 108,8 108,8 108,9 108,9 108,9 108,9 109,5 109,6 109,6 109,8 109,8 109,8 Gesubsidieerde sector 107,4 107,6 107,6 107,6 107,8 107,8 107,8 108,5 108,5 108,6 108,6 108,6 108,7 Overheid 107,5 107,8 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,0 107,6 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 Industrie ,7 110,3 110,3 110,4 110,4 110,4 110,4 111,1 111,1 111,2 111,4 111,4 111,6 Energievoorziening ,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,9 Waterbedrijven en afvalbeheer ,3 112,7 112,7 112,7 112,7 112,7 112,7 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 Bouwnijverheid ,3 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 110,4 110,4 110,4 110,5 110,3 110,3 Handel ,8 107,2 107,3 107,5 107,5 107,5 107,5 108,1 108,2 108,3 108,6 108,7 108,7 Vervoer en opslag ,8 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 111,0 111,0 111,3 111,4 111,4 111,4 Horeca ,1 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 Informatie en communicatie ,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,7 109,7 109,7 109,9 109,9 109,9 Financiële dienstverlening ,8 106,9 106,9 107,0 107,0 107,0 107,0 107,7 107,7 107,7 107,9 108,0 108,0 Verhuur en handel van onroerend goed ,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107, Specialistische zakelijke diensten ,8 107,0 107,1 107,1 107,3 107,3 107,3 108,3 108,3 108,3 108,4 108,4 108,4 Verhuur en overige zakelijke diensten ,8 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,7 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 108,0 108,0 108,0 108,0.. Onderwijs ,3 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 Gezondheids- en welzijnszorg ,4 108,6 108,7 108,7 108,9 108,9 108,9 109,0 109,0 109,0 109,1 109,1 109,2 Cultuur, sport en recreatie ,5 107,0 107,0 107,0 107,2 107,2 107,2 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 Overige dienstverlening ,9 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109, Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,8 108,3 108,3 108,4 108,4 108,4 108,4 108,9 109,0 109,0 109,1 109,1 109,2 Cao-sector Particuliere bedrijven 107,9 108,4 108,5 108,5 108,6 108,6 108,6 109,2 109,2 109,3 109,4 109,5 109,5 Gesubsidieerde sector 108,1 108,3 108,3 108,3 108,5 108,5 108,5 109,1 109,1 109,1 109,2 109,2 109,3 Overheid 107,5 107,8 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,0 107,6 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 Industrie ,1 109,7 109,7 109,8 109,8 109,8 109,8 110,7 110,7 110,8 111,0 111,0 111,1 Energievoorziening ,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,9 Waterbedrijven en afvalbeheer ,5 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 Bouwnijverheid ,6 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,9 109,9 109,9 109,9 109,7 109,7 Handel ,7 107,1 107,2 107,4 107,4 107,4 107,4 108,0 108,1 108,2 108,5 108,6 108,6 Vervoer en opslag ,5 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,7 110,7 111,1 111,2 111,2 111,2 Horeca ,1 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 Informatie en communicatie ,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,8 108,8 108,8 108,9 108,9 108,9 Financiële dienstverlening ,9 106,0 106,0 106,1 106,1 106,1 106,1 106,8 106,8 106,8 106,9 107,1 107,1 Verhuur en handel van onroerend goed ,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108, Specialistische zakelijke diensten ,9 107,2 107,3 107,3 107,4 107,4 107,4 108,4 108,4 108,4 108,6 108,6 108,6 CBS Statistisch Bulletin

4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (slot) (6) Sbicode * jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun Verhuur en overige zakelijke diensten ,7 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,7 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3.. Onderwijs ,3 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 Gezondheids- en welzijnszorg ,1 109,4 109,5 109,5 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,7 109,7 109,8 Cultuur, sport en recreatie ,4 106,9 106,9 106,9 107,0 107,0 107,0 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 Overige dienstverlening ,9 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109, Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,5 109,9 109,9 109,9 110,0 110,0 110,0 110,9 110,9 110,9 111,0 111,1 111,1 Cao-sector Particuliere bedrijven 109,8 110,2 110,3 110,4 110,4 110,4 110,4 111,2 111,2 111,3 111,4 111,4 111,5 Gesubsidieerde sector 109,6 109,8 109,8 109,8 110,0 110,0 110,0 110,4 110,4 110,5 110,5 110,5 110,6 Overheid 108,3 108,6 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,1 108,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 Industrie ,6 110,9 110,9 111,0 111,0 111,0 111,0 112,0 112,0 112,1 112,3 112,3 112,5 Energievoorziening ,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 111,0 Waterbedrijven en afvalbeheer ,7 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 Bouwnijverheid ,1 111,6 111,6 111,7 111,7 111,7 111,7 112,3 112,3 112,3 112,3 112,2 112,2 Handel ,8 109,3 109,3 109,5 109,6 109,6 109,6 110,3 110,5 110,5 110,9 111,0 111,0 Vervoer en opslag ,5 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 113,0 113,0 113,4 113,5 113,5 113,5 Horeca ,8 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 Informatie en communicatie ,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 110,2 110,2 110,2 110,3 110,3 110,3 Financiële dienstverlening ,9 111,0 111,0 111,1 111,2 111,2 111,2 113,0 113,0 113,0 113,1 113,3 113,3 Verhuur en handel van onroerend goed ,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106, Specialistische zakelijke diensten ,4 107,6 107,7 107,7 107,9 107,9 107,9 109,2 109,3 109,3 109,4 109,4 109,4 Verhuur en overige zakelijke diensten ,5 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,4 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 109,4 109,4 109,4 109,4.. Onderwijs ,3 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 Gezondheids- en welzijnszorg ,7 110,9 111,0 111,0 111,2 111,2 111,2 111,1 111,1 111,1 111,2 111,2 111,3 Cultuur, sport en recreatie ,5 108,0 108,0 108,0 108,2 108,2 108,2 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 Overige dienstverlening ,0 112,3 112,3 112,3 112,3 112,3 112, CBS Statistisch Bulletin

5 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder) (6) Sbicode * okt nov dec jan feb mrt apr mei jun Cao-lonen per maand inclusief % bijzondere beloningen Totaal ,1 1,0 1,4 1,9 1,9 1,9 1,7 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,3 1,1 1,2 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Gesubsidieerde sector 1,3 1,1 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 Overheid 0,5 0,4 2,4 3,4 3,0 3,0 3,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,4 1,1 0,9 1,0 1,7 1,7 1,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 Industrie ,6 1,7 1,5 1,6 1,8 1,7 1,3 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,7 Energievoorziening 35 1,8 0,7 0,8 1,4 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 1,2 Waterbedrijven en afvalbeheer ,8 1,0 2,6 2,1 2,5 2,5 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Bouwnijverheid ,3 0,3 1,2 2,8 2,9 2,9 2,1 1,9 1,9 1,9 2,0 1,8 1,8 Handel ,9 0,9 0,9 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 Vervoer en opslag ,8 1,2 1,4 1,9 2,0 2,0 2,0 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 Horeca ,4 0,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Informatie en communicatie ,6 1,4 1,8 2,3 2,0 2,0 2,0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 Financiële dienstverlening ,4 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,6 0,3 2,1 2,1 2,3 1,2 1, Specialistische zakelijke diensten ,8 0,6 1,5 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 Verhuur en overige zakelijke diensten ,6 0,8 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 0,2 0,2 2,1 3,2 2,7 2,7 2,7 1,2 1,2 1,2 1,2.. Onderwijs 85 0,6 0,6 2,6 3,9 3,6 3,6 3,5 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 Gezondheids- en welzijnszorg ,5 1,2 1,1 1,5 1,7 1,7 1,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 Cultuur, sport en recreatie ,8 0,9 1,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Overige dienstverlening ,6 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1, Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,2 0,9 1,4 1,8 1,9 1,9 1,7 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,3 0,9 1,2 1,6 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Gesubsidieerde sector 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 Overheid 0,4 0,4 2,4 3,4 3,0 3,0 3,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,4 1,1 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 Industrie ,6 1,5 1,5 1,5 1,8 1,6 1,2 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 Energievoorziening 35 1,8 0,7 0,8 1,3 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 1,2 Waterbedrijven en afvalbeheer ,8 1,0 2,6 2,1 2,5 2,5 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Bouwnijverheid ,4 0,3 1,2 2,8 2,9 2,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 Handel ,8 0,9 0,9 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 Vervoer en opslag ,7 1,0 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 Horeca ,4 0,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Informatie en communicatie ,6 1,3 1,4 1,9 1,5 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Financiële dienstverlening ,3 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,6 0,3 2,1 2,1 2,3 1,2 1, Specialistische zakelijke diensten ,8 0,6 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 Verhuur en overige zakelijke diensten ,7 0,7 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 0,2 0,2 2,1 3,2 2,6 2,6 2,6 0,6 0,6 0,6 0,6.. CBS Statistisch Bulletin

6 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder) (slot) (6) Sbicode * okt nov dec jan feb mrt apr mei jun % Onderwijs 85 0,6 0,6 2,6 3,9 3,6 3,6 3,5 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 Gezondheids- en welzijnszorg ,5 1,3 1,2 1,6 1,7 1,6 1,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 Cultuur, sport en recreatie ,8 0,7 1,9 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Overige dienstverlening ,6 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1, Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,6 1,3 0,6 2,0 2,0 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,7 1,5 0,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 Gesubsidieerde sector 1,6 1,4 0,7 1,6 1,8 1,7 1,7 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 Overheid 1,4 0,4 0,5 3,0 2,9 2,9 2,9 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,7 1,4 0,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 Industrie ,6 2,3 1,0 1,7 1,7 1,6 1,2 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,7 Energievoorziening 35 1,8 0,6 0,7 1,9 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 1,0 1,0 1,7 Waterbedrijven en afvalbeheer ,6 0,9 1,2 2,7 3,3 3,3 3,3 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 Bouwnijverheid ,9 2,0 0,9 1,6 1,7 1,7 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 Handel ,5 1,7 0,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,8 1,7 1,9 2,0 2,0 Vervoer en opslag ,1 1,3 0,8 2,3 2,5 2,5 2,4 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 Horeca ,6 1,5 0,9 2,2 2,2 2,2 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Informatie en communicatie ,7 2,4 1,4 1,9 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Financiële dienstverlening ,5 1,6 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 2,2 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,5 0,5 0,2 0,8 0,9 0,0 0, Specialistische zakelijke diensten ,0 0,8 0,6 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 Verhuur en overige zakelijke diensten ,6 1,2 0,8 2,0 2,1 2,1 2,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,1 0,2 0,3 3,0 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 1,9.. Onderwijs 85 1,6 0,5 0,8 3,7 3,6 3,6 3,5 2,5 2,5 2,5 1,7 1,7 1,7 Gezondheids- en welzijnszorg ,8 1,9 0,7 1,7 1,9 1,9 1,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 Cultuur, sport en recreatie ,3 1,3 0,9 1,4 1,6 1,6 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Overige dienstverlening ,5 1,8 1,4 0,9 0,8 0,8 0, Vooral onder jongeren daalt werkloosheid De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het sterkst is de afname onder jongeren. In mei bedroeg het aantal werklozen 456 duizend, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind mei 386 duizend WW-uitkeringen. UWV: grote daling WW-uitkeringen onder jongeren Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in mei 2017 uit op 386 duizend, een daling met 16 duizend ( 3,9 procent) ten opzichte van april. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors ( 10,2 procent). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk ( 2,2 procent). De daling van het aantal uitkeringen onder mannen ( 5 procent), was veel groter dan onder vrouwen ( 2,8 procent). CBS Statistisch Bulletin

7 Bij de sectoren was de afname relatief het grootst bij de uitzendbedrijven, waar veel jongeren werken. Ook in sectoren waar mannen de overhand hebben, zoals de landbouw ( 8,9 procent) en de bouwnijverheid ( 8,4 procent) was de daling meer dan gemiddeld. Vergeleken met een jaar geleden telt UWV eind mei 63 duizend uitkeringen minder, ofwel een daling met 13,9 procent. De afname onder 55-plussers blijft met 8,3 procent achter bij de gemiddelde daling. UWV: In 2017 meer beëindigde dan nieuwe WW-uitkeringen UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 175 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 20 procent minder dan in dezelfde periode in Er werden ruim 201 duizend WW-uitkeringen beëindigd, 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In bijna alle sectoren nam het aantal nieuwe uitkeringen af in Vanuit de bouwbedrijven en de grootwinkelbedrijven halveerde het aantal nieuwe uitkeringen zelfs. Vanuit de bankensector was wel sprake van een toename, met ruim 26 procent. Jeugdwerkloosheid verder gedaald In mei was 5,1 procent van de totale beroepsbevolking werkloos. Dat is gelijk aan april, maar lager dan drie maanden geleden. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,3. Vooral onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid gedaald. Het werkloosheidspercentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. Dat is het laagste niveau sinds maart Onder 25-plussers was het percentage werklozen in mei 0,2 procentpunt lager dan drie maanden terug. Meer mensen met werk In Nederland wonen 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei 66,5 procent betaald werk. Dat zijn 8,6 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14 duizend per maand gegroeid. Het aantal jongeren met betaald werk bedroeg in mei bijna 1,3 miljoen. Hiermee is het aantal werkende jongeren weer terug op het niveau van voor de aanvang van de economische crisis. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werkzame jongeren met gemiddeld 5 duizend per maand. Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid. Meer werklozen vinden werk Het aantal werklozen daalt vooral doordat meer mensen werk vinden dan dat mensen hun baan verliezen. In mei waren er 119 duizend werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 79 duizend mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog betaald werk hadden. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (174 duizend), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (151 duizend). CBS Statistisch Bulletin

8 Werkloze beroepsbevolking 1) (6) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec x Verandering t.o.v. een jaar eerder Na verwijdering van seizoeninvloeden ) Werkloze beroepsbevolking van jaar. CBS Statistisch Bulletin

9 2. Bevolking I. Bevolking, stand en dynamiek (6) Levendgeborenen Overledenen Buitenlandse migratie immigratie emigratie 1) Totale bevolkingsgroei 2) Aantal inwoners aan het einde van het jaar/ de maand Binnenlandse migratie Binnengemeentelijk verhuisde personen Partner- Huwelijkssluitingen 3) schapsre- gistraties Echtscheidingen 4) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei ) Inclusief saldo administratieve correcties. 2) Inclusief het verschil tussen het officieel vastgestelde en het berekende inwonertal (overige correcties). 3) Vanaf januari 2010 inclusief partnerschapsregistraties. 4) Vanaf januari 2010 inclusief ontbinding van partnerschapregistraties. CBS Statistisch Bulletin

10 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (6) waaronder niet-echtelijk Eerste kinderen Tweede kinderen Derde kinderen Vierde of volgende kinderen Totaal totaal waaronder eerste kinderen * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei CBS Statistisch Bulletin

11 III. Overledenen naar leeftijd en geslacht (6) 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar 90+ jaar Totaal waaronder beneden 1 jaar 1) m v m v m v m v m v m v m v m v * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei ) Leeftijd op 31 december. CBS Statistisch Bulletin

12 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (6) Werelddelen Landen waaronder Totaal 1) Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EU-landen 3) Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk Immigratie 2) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei CBS Statistisch Bulletin

13 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (6) Werelddelen Landen waaronder Totaal 1) Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EU-landen 3) Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei ) Inclusief geboorteland onbekend. 2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. 3) Vanaf 1 juli 2013 inclusief Kroatië. CBS Statistisch Bulletin

14 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (6) Landen Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voor - malig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Immigratie 2) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei CBS Statistisch Bulletin

15 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (6) Landen Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voor - malig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei ) Inclusief geboorteland onbekend. 2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. 3) Vanaf 1 juli 2013 inclusief Kroatië. CBS Statistisch Bulletin

16 3. Industrie en energie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (6) mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr Gemiddelde dagproductie Nijverheid 1) 106,1 94,4 89,1 90,5 81,6 79,3 92,4 98,2 108,2 108,2 107,8 102,6 102,6 93,3 Delfstoffenwinning 88,2 60,2 37,7 30,3 27,1 40,6 44,7 56,0 90,3 102,4 110,1 82,3 58,1 44,6 Industrie 110,5 104,9 104,4 110,7 100,3 92,6 108,2 111,4 114,5 112,4 103,2 107,6 114,5 107,3 Openbare nutsbedrijven 118,7 97,1 92,1 79,1 69,2 72,4 86,7 98,7 109,6 102,8 139,2 115,3 115,0 98,8 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd voor seizoen Nijverheid 1) 96,7 86,9 83,9 82,9 81,7 84,9 86,2 84,8 87,0 87,3 97,4 97,5 94,4 85,2 Delfstoffenwinning 71,8 71,6 57,0 51,4 48,1 66,5 69,1 61,2 67,8 65,1 65,1 59,1 47,8 53,1 Industrie 104,7 106,6 106,2 106,4 105,5 105,0 106,2 106,4 107,7 108,9 107,1 109,5 108,7 109,2 Openbare nutsbedrijven 98,8 94,3 96,8 98,0 94,3 98,0 100,6 98,9 101,1 96,8 101,7 98,8 95,6 96,3 1) Exclusief bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven. Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (6) NACE REV2 Aandelen in % 1) II III IV I nov dec jan feb mrt apr procentuele mutatie t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Gemiddelde dagproductie Nijverheid 2) ,2 2,3 3,4 3,3 5,6 2,2 6,4 8,5 4,7 5,6 3,3 1,2 Delfstoffenwinning ,5 3,7 1,7 8,6 13,5 6,6 16,7 17,2 11,9 0,8 34,1 26,0 Industrie ,6 2,9 3,2 2,6 3,4 3,5 3,3 6,0 1,0 6,0 3,6 2,4 Voedings- en genotmiddelenindustrie ,4 2,9 4,0 2,2 1,8 0,3 1,7 3,4 0,0 0,7 1,3 3,7 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie ,0 3,1 4,5 2,7 1,9 0,3 2,3 2,9 0,5 0,9 0,5 2,9 Voedingsmiddelenindustrie ,1 3,5 5,5 3,1 1,7 0,1 1,7 3,3 0,1 0,4 0,1 3,5 Veehouderijproducten 101/ ,9 4,1 5,8 2,4 0,8 1,7 1,2 0,2 2,5 3,6 0,8 0,8 Overige voedingsmiddelen / ,2 3,3 6,0 3,1 2,3 0,1 1,9 3,6 0,7 0,2 0,9 5,4 Drankenindustrie ,2 0,0 2,5 0,1 4,0 1,5 8,5 0,8 5,4 5,6 5,0 1,7 Tabakindustrie ,3 6,2 12,0 19,0 5,5 16,2 16,9 41,8 16,7 5,8 23,9 25,1 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie ,2 5,0 6,1 5,4 6,8 6,5 4,3 12,3 2,3 9,3 7,8 2,0 Aardolie-industrie ,2 2,8 0,9 9,4 0,0 6,7 0,1 0,0 0,1 5,4 15,6 4,7 Chemische en farmaceutische industrie ,7 6,6 8,1 8,6 8,1 6,5 4,8 14,8 3,1 10,1 6,2 1,1 Chemische industrie ,6 8,6 9,1 10,8 11,4 7,4 9,0 19,7 4,8 10,7 6,8 3,8 Chemische basisproducten en kunstvezels 201/ ,1 6,1 6,8 8,0 9,7 7,7 7,8 18,2 6,9 9,1 7,0 5,6 Chemische eindproducten /21 3 3,7 7,2 10,2 8,7 3,2 1,9 1,9 4,6 6,2 6,0 4,6 8,0 Farmaceutische industrie ,6 5,3 2,5 4,4 13,4 0,8 20,5 16,1 10,3 7,2 2,4 13,4 Rubber- en kunststofindustrie ,7 4,9 3,6 5,0 8,2 6,1 6,3 14,0 0,7 8,4 8,9 4,2 Basismetaal- en metaalproductenindustrie ,4 0,9 1,2 0,9 0,1 2,8 1,0 1,1 0,5 2,8 5,6 0,5 Basismetaalindustrie ,5 0,4 1,5 1,1 4,5 4,3 4,4 14,2 4,0 0,9 7,8 4,9 Metaalproductenindustrie ,7 1,0 1,8 0,8 1,0 2,5 0,3 1,4 1,5 3,2 5,2 1,6 Elektrotechnische en machine-industrie ,6 1,4 2,2 1,7 5,7 8,5 7,1 10,3 4,4 13,6 7,5 11,8 Elektrische apparatenindustrie ,3 7,3 5,5 1,0 9,1 1,9 10,4 19,8 6,1 11,7 0,0 0,7 Overige machine- en apparatenindustrie ,2 1,1 5,6 2,0 4,5 11,6 5,8 7,0 9,2 14,5 11,3 18,1 Transportmiddelenindustrie ,3 12,3 16,9 9,0 7,1 10,6 9,8 2,7 14,9 9,5 7,9 14,1 Overige industrie 13 18/23/ ,1 0,2 0,8 0,5 0,2 1,6 0,3 1,7 6,0 1,9 1,1 0,2 Textiel-, kleding- en lederindustrie ,0 1,9 0,5 4,7 1,4 3,8 0,9 4,6 1,2 6,2 3,8 0,6 Textielindustrie ,6 1,9 0,6 5,5 1,9 2,9 1,4 5,5 1,4 6,7 3,2 0,3 CBS Statistisch Bulletin

17 Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (slot) (6) NACE REV2 Aandelen in % 1) II III IV I nov dec jan feb mrt apr procentuele mutatie t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Kledingindustrie ,3 3,6 2,2 1,2 10,6 3,9 10,7 7,1 2,9 2,3 6,2 2,1 Leder- en schoenenindustrie ,5 7,3 2,7 5,2 10,7 10,5 10,4 12,1 19,4 6,3 6,5 0,2 Papier- en grafische industrie ,3 1,5 4,1 2,6 1,7 0,3 1,2 4,1 2,2 1,6 0,3 1,9 Papier(waren)industrie ,5 2,4 0,9 2,2 4,5 3,2 3,6 5,5 0,1 4,3 5,3 3,8 Grafische industrie ,1 0,7 6,9 3,0 5,9 3,4 4,6 9,7 4,3 0,7 5,0 0,4 Hout- en bouwmaterialenindustrie 16/23 3 5,9 1,4 1,0 1,2 2,4 0,6 3,3 2,7 11,5 5,9 3,0 3,9 Houtindustrie ,3 3,6 0,8 2,2 8,5 1,1 6,9 18,2 3,7 2,3 4,1 4,1 Bouwmaterialenindustrie ,8 0,4 1,1 0,7 0,3 1,5 1,6 3,5 15,4 7,8 2,5 3,8 Meubelindustrie ,4 1,0 3,7 0,9 3,7 0,7 2,6 6,2 2,2 1,5 1,3 4,5 Overige industrie (rest) ,5 1,6 0,6 1,8 3,0 8,2 4,5 0,4 13,5 3,8 7,6 7,9 Reparatie, onderhoud en service ,4 0,8 1,5 4,8 4,4 2,5 5,3 9,7 3,1 5,3 0,0 4,8 Metaal-, machine- en transportmiddelenindustrie 24 30/ ,3 2,9 2,2 2,3 4,2 6,6 5,6 6,8 4,8 8,8 6,1 7,7 Metaal-, machine- en transportmiddelenindustrie (excl. reparatie, onderhoud en service) ,6 3,1 2,3 2,0 4,2 7,1 5,6 6,3 5,0 9,3 6,9 8,0 Openbare nutsbedrijven 35/ ,8 5,3 6,5 5,2 10,3 6,4 13,2 11,4 13,1 9,3 3,1 1,8 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd voor procentuele mutatie t.o.v. de voorgaande periode seizoenbeweging Nijverheid 2) ,2 2,3 10,4 0,4 2,5 11,6 2,6 0,3 11,5 0,1 3,1 9,8 Delfstoffenwinning ,5 3,7 5,1 2,0 5,8 11,4 10,8 4,0 0,1 9,2 19,0 11,0 Industrie ,6 2,9 1,5 0,8 2,0 0,8 1,3 1,1 1,6 2,2 0,7 0,4 Voedings- en genotmiddelenindustrie ,4 2,9 1,2 1,3 0,5 0,5 0,7 0,3 0,4 0,2 0,0 1,4 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie ,2 5,0 5,3 0,8 4,6 2,4 0,8 3,0 6,8 4,5 1,6 1,0 Basismetaal- en metaalproductenindustrie ,4 0,9 0,7 1,4 0,4 2,7 1,6 0,4 0,4 2,0 1,9 4,0 Elektrotechnische en machine-industrie ,6 1,4 1,1 1,5 2,5 5,2 4,4 3,6 1,1 2,1 3,1 3,3 Transportmiddelenindustrie ,3 12,3 1,5 5,4 5,4 9,9 1,2 4,0 13,0 2,0 2,7 2,8 Overige industrie 13 18/23/ ,1 0,2 0,2 0,3 0,0 1,3 0,0 0,5 3,7 3,5 0,7 0,7 Openbare nutsbedrijven 35/ ,8 5,3 3,4 1,3 1,4 0,3 2,2 4,2 5,1 2,9 3,3 0,8 1) Aandeel in de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen, volgens Nationale rekeningen 2013). 2) Exclusief bouwnijverheid en -installatiebedrijven. 4. Inkomen en bestedingen Vertrouwen consument onverminderd positief De stemming onder consumenten is in juni gelijk gebleven. Het consumentenvertrouwen komt net als in mei uit op 23. Het oordeel over het economische klimaat verandert nauwelijks. De koopbereidheid neemt iets toe. Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in juni ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar ( 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 ( 41). Koopbereidheid neemt toe, oordeel over de economie verandert nauwelijks De koopbereidheid neemt iets toe in juni. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 10, tegen 8 in mei. Consumenten zijn positiever over hun eigen financiële situatie en vinden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen. Het oordeel over het economisch klimaat verandert nauwelijks. Deze deelindicator komt uit op 44, tegen 45 in mei. CBS Statistisch Bulletin

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 September 2018 nr. 9 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (01) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 December 2018 nr. 12 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (04) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 November 2018 nr. 11 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7 Statistisch Bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 9 3. Industrie en energie 16 4. Inkomen en bestedingen 18 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1 Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01 Statistisch Bulletin CBS Statistisch Bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 03 9 maart 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 43 27 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (38) 4 2. Bevolking 5 I. Bevolking, stand en dynamiek

Nadere informatie

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (09) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 42 20 oktober 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (37) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 12 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 19 12 mei 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (16) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 maart 2012 Statistisch Bulletin 12 12 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 50 15 december 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (46) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 42 16 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder in september 3 6 2. Industrie en energie 7 3. Prijzen 9 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 37 15 september 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (32) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 augustus 2010 Statistisch Bulletin 10 32 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 20 15 mei 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 04 28 januari 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 CBS: Consumenten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 47 24 november 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid blijft dalen 3 Werkloze beroepsbevolking(43) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen consument

Nadere informatie

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 16 december 2010 Statistisch Bulletin 10 50 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 juli 2012 Statistisch Bulletin 12 28 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 april 2013 Statistisch Bulletin 13 15 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 17 28 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (12) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 33 13 augustus 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 29 16 juli 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 september 2012 Statistisch Bulletin 12 37 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 4 mei 2011 Statistisch Bulletin 11 18 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 april 2012 Statistisch Bulletin 12 15 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 41 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober pag. 5 t/m 9

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober pag. 5 t/m 9 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 50 / 13 december 2007 Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2007. pag. 5 t/m 9 Industrie en energie Hoeveelheidsindexcijfers

Nadere informatie

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 april 2011 Statistisch Bulletin 11 15 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 11 13 maart 2014 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) 4 III. Overledenen naar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 20 20 mei 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt licht 3 Werkloze beroepsbevolking (17) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 39 / 27 september 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juni augustus 2007. pag. 3 en 4 Bevolking Bevolkingsontwikkeling,

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 januari 2010 Statistisch Bulletin 10 02 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 40 2 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 48 1 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (44) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 20 januari 2005 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk Derde kwartaal 2 industrie daalt, productie vrijwel gelijk Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Productie licht gedaald in vierde kwartaal

Productie licht gedaald in vierde kwartaal Vierde kwartaal 14 Productie licht gedaald in vierde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Omzet industrie daalt opnieuw

Omzet industrie daalt opnieuw Vierde kwartaal 21 industrie daalt opnieuw Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 39 29 september 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Vertrouwen consument stijgt aanzienlijk 3 Consumentenconjunctuuronderzoek (33) 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 12 19 maart 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 16 16 april 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij Derde kwartaal 216 daalt voor negende kwartaal op rij Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, farmaceutische, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Eerste kwartaal 216 Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 2012 Statistisch Bulletin 12 39 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Omzet industrie daalt

Omzet industrie daalt Tweede kwartaal 21 industrie daalt Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-069 15 november 2011 9.30 uur Economische groei valt terug Economie 1,1 procent gegroeid op jaarbasis in derde kwartaal Kwartaal op kwartaal 0,3 procent

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 33 18 ustus 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (29) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens Het Statistisch

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juli september pag.

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juli september pag. Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 43 / 25 oktober 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juli september 2007. pag. 2 Bouwen en wonen Toegevoegde

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 23 december 2010 Statistisch Bulletin 10 51 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Tweede kwartaal 216 Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 8 oktober 2009 Statistisch Bulletin 09 40 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 = tot en met 2009 /2009

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 47 / 28 november 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2002 pag. 4 t/m 8 Arbeid Werkloosheidscijfers

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Industriële omzet stijgt opnieuw

Industriële omzet stijgt opnieuw Vierde kwartaal 217 Industriële omzet stijgt opnieuw Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 juni 2012 Statistisch Bulletin 12 25 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 61e jaargang no. 22 / 2 juni Inhoud Conjunctuurgegevens Consumentenconjunctuuronderzoek, mei. pag. 6 Consumptieve bestedingen door huishoudens incl.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie