Sinterklaas liedjes. voor Gitaar en Zang. Arrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sinterklaas liedjes. voor Gitaar en Zang. Arrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker"

Transcriptie

1 Sinterklaas liedes voor itaar en Zang rrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker met Simpele itaar kkoorden!

2 Sinterklaas liedes Voor itaar en Zang Met simpele itaar kkoorden rrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker

3 Titel: Sinterklaas liedes voor itaar en Zang Samenstelling en arrangementen: Vincent Vaneker -mail: Website: Front page design: Studio Bellamy msterdam epubliseerd door: Studio Bellamy msterdam Bellamystr B msterdam urope / Netherlands opyright Kopieën voor individueel gebruik is toegestaan. Voor professioneel gebruik van gedrukte boeken, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de auteur.

4 Inhoud: 1 Sinterklaas goed heilig man 2 Wie komt er alle aren 3 Hi komt, hi komt! 4 Zie ginds komt de stoomboot 5 ongens, heb e t al vernomen? 6 Zwarte Piet ging uit fietsen 7 Sinterklaas Kapoente 8 Sinterklaase Bonne Bonne Bonne 9 Hoor de wind waait door de bomen 10 Zie de maan schint 11 Zachtes gaan de paardevoetes 12 Rommel de bommel wat een gestommel 13 Zwarte Piet, wiedewiedewiet 14 O, Kom r ens Kiken 15 Sinterklaas is arig 16 aar wordt aan de deur geklopt 17 Hoor wie klopt daar kind ren 18 Sinterklaase kom maar binnen 19 e zak van Sinterklaas 20 ag Sinterklaase

5 List met basis akkoorden min 231 min7 2 1 B min 231 min min 23 min7 2 F

6 1 1. Sinterklaas goed Heilig Man & # # 4 2 Sin - ter - klaas goed hei - lig man trek e bes - te tab - berd án min 7 & # # rid er - mee naar m - ster - dam van m - ster - dam naar Span - min e. & # # min 7 p - pel - tes van O - ran - e priump - es aan de bo - men min 7 & # # Sin - ter - klaas zal ko - men!

7 2 2 Wie komt er al die aren & c. Wie Wie komt heeft er een al zak die vol a koek - - ren, es, &. daar speel min weer uit Span - e va - - goed en pren - ten boek - ren. es, &. o wie - ver de gro - te gro brengt een zak vol lek - - te kers zee, mee, &. Si Si ter - klaas, hoe - ter - klaas, hoe - zee! zee.! Ó &. Si Si ter - klaas, hoe - ter - klaas hoe - zee! zee! Ó

8 3 3 Hi komt, Hi komt & 4 4 ΠHi.. komt, hi komt die F. goe - de lie - ve Sint. min 7 & #. bes - te vrind ouw bes - te vrind de vrind van ie - der kind. Min &.. F hart - e klopt min hart - e klopt zo bli. Wat. 7 & brengt hi u wat brent hi mi wat #. brengt hi u en mi? Wie 7 &.. zoet is koek wie &.. komt hi komt die. stout is krigt de roe. Hi F. lie - ve goe - de Sint. Min 7 & 7 bes - te vrind ouw bes - te vrind de vrind van ie - der kind.

9 4 4 Zie ginds komt de stoomboot & 4 3 m 7 Zie ginds komt de stoom - boot uit Span - e weer aan. Hi & brengt ons Sint m Ni - co - laas ik 7 zie hem al & 7 staan. Hoe hup - pelt zin paard - e het F & dek op en neer, hoe waa - ien de & m7 m 7 wim - pels al heen en al weer. Zin knecht staat te lachen en roept ons reeds toe: Wie zoet is krigt lekkers; wie stout is de roe! Oh, lieve Sint Nicolaas kom ook eens bi mi en rid toch niet stilletes ons huise voorbi!

10 5 5 ongens heb e t al vernomen & # # # ong - ens heb e't al ver - no - men & # # #. & # # #.. Tra - la - la - li Ti - ra - la - la - la. Sin - ter - klaas - is aan - ge - ko - men, 7 & # # #. & # # # & # # #.. Tra - la - la - li Ti - ra - la - la - la. Laat ons zing - en 7 Sin - ter - klaas - is & # # # 7.. hand in hand,. in het land,.. Tra - la - la - li, Ti - ra - la - la - la. & # # # 7. Tra - la - la - li, Ti - ra - la - la - la...

11 6 6 Zwarte Piet ging uit fietsen & 8 6 Πm 7 Zwar - te Piet ging uit fiet - sen toen knap - te zin band. Toen & m moest hi gaan lo - pen met de 7 fiets aan zin hand. Toen & F 7 kwam hi in een dorp - e en zei te - gen de smid. Ik ge - & 7. loof dat er in min ach - ter - band een pe - pe-noot - e zit. e smid moest toen lachen en plakte zin band. Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. us ongens en meises let voortaan goed op: misschien zie e Piet wel fietsen met Sint achterop!

12 7 7 Sinterklaas kapoente & # # 4 3 Sin - ter - klaas ka - poen te, & # #.. ooi wat in min schoen te, & # # m.. ooi wat in min laars e, & # # ank e Sin 7. - ter - klaas e!

13 8 8. Sinterklaase bonne bonne bonne & # c Sin - ter - klaas - e, bon - ne, bon - ne, bon - ne & # ooi wat in min le - ge, le - ge ton - ne, & # m ooi wat in min laars e, m & # ank U, Sin - ter - klaas e

14 9 9 Hoor de wind waait door de bomen & # 4 3. Hoor de wind waait door 3. bo - men Hier in m. huis zelfs waait de. wind. Zou de & # 3... goe - de Sint - nog ko - men, Nu hi 'tweer zo le - lik vindt. Nu hi m & #.. 'tweer zo le - lik vindt. a, hi ridt in donk - 're nach - ten Op zin B 7... m 7 & #... paard - e, oh zo snel. ls hi wist hoe zeer wi wach - ten, a ge- 3. & #. wis dan kwam hi. m. wel. a ge - wis dan kwam hi wel!

15 10 10 Zie de maan schint & Zie de maan schint door de bo- men Mak-kers staakt uw wild ge - raas. 'theer-lik & m 7 a - vond - e's ge - ko - men a - von - e van Sin - ter - klaas Vol ver - F & wach - ting klopt ons hart Wie de koek krigt, wie de gard Vol ver - F & m 7 wach - ting klopt ons hart Wie de koek krigt, wie de gard O wat pret zal t zin te spelen Met die bonte harlekin erlik zullen we alles delen suikergoed en marsepein Maar, o wee, o bitt re smart kregen wi voor koek een gard. Maar, o wee, wat bitt re smart kregen wi voor koek een gard! Maar ik vrees niet dat wi klagen; Vader,Moeder zin te goed! Was het ook niet alle dagen, meestal waren wi toch zoet. Ban dus vri de vrees uit t hart; k Wed er ligt geen enk le gard. Ban dus vri de vrees uit t hart; k Wed er ligt geen enk le gard!

16 11 11 Zachtes gaan de paardevoetes & ΠZach - tes gaan de paar-den - voet - es Trip - pel, trap - pel, trip - pel, & Π7 Πtrap 'tis het paard van Sin - ter - klaas - e Stip pe, stap pe, stip pe, & ΠF Π7 stap 'tschim -mel - te draagt met ge - mak Sin - ter - klaas - e over 't & ΠF Π7 m 7 dak 'tschim -mel - te draagt met ge - mak Sin-ter - klaas - e over 't dak t Paarde kan de weg wel vinden Trippel, trappel, trippel, trap In het held re maneschinte Stippe, stappe, stippe, stap t Paarde is nog lang niet moe Maar ik moet naar bede toe t Paarde is nog lang niet moe Maar ik moet naar bede toe

17 12 12 Rommel de Bommel & # # # # 4 3 Rom - mel de bom - mel wat een ge - stom - & # # # # hoor ik me daar op de zol der. & # # # # B 7. Rin - kel - de kin - kel wat een ge - rin - mel kel & # # # # B 7 Π4 2 wat een ge - hol - der - de - bol der. & # # # # 4 2 Πa dat is Sin-ter -klaas met zin knecht Pie-ter - baas, die zin weer uit Span - e ge-. B 7 & # # # #. ko - men. n zi heb - ben een zak en een mand en een pak vol lek -. kers en & # # # # speel - goed mee - ge - no B 7 men.

18 Zwarte Piet wiede wiede wiet & # c Œ Zwar - te Piet wie - de wie - de wiet Ik & # hoor e wel maar ik Œ zie e niet & # Œ Wil e Sint de groe - ten doen & # Œ. gooi wat in min le - ge schoen!

19 14 14 O, Kom er eens Kiken & # m. O, kom er eens ki - ken wat ik in min schoen - te vind, & #... m. Πl - les ge - kre - gen van die goe - de Sint. en & # pop met vlech - tes in het haar, en snoe - zig urk - e kant en klaar, Twee & # kaat - se - bal - len in een net, en let - ter van ban ket & #... m. O, kom er eens ki - ken wat ik in min schoen - te vind, & #... m.. l - les ge - kre - gen van die goe - de Sint. en bromtol met een zweep er bi, en doos met blokken, ook voor mi! n schaatsen en een nieuwe pet, en letter van banket O, kom er eens kiken wat ik in min schoente vind, lles gekregen van die goede Sint.

20 15 15 Sinterklaas is arig & # # 8 6 & # #.. Sin - - ter - klaas is a - - 'kzet min schoen - vast klaar. mis - rig,. Œ 7 & # # schien dat hi hem & # 7 # a wist ik het. vol doet met,. Œ. maar. & # # Hier zet ik wat 7 & # # daar wat hooi voor't & # # min.. wa ter. Œ. paard.. Want dat moo ie beest - - e & # 7 # is dat heus wel. waard. Œ.

21 16 16 aar word aan de deur geklopt B 7 & # # # # 4 3. aar wordt aan de B 7 deur ge - klopt hard ge - klopt zacht ge - klopt B 7 & # # # #. aar wordt aan de deur ge - klopt B 7 Wie zou dat. zin? & # # # B 7 # Wees maar ge B 7 - rust min kind. Ik ben een goe - de vrind. B 7 & # # # #. Want al ben ik zwart als roet, B 7 'kmeen het toch. goed. Want ik kom van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. k Heb voor ou, m n kleine baas, moois in min zak. Ben e wel zoet geweest? Wees dan maar niet bevreesd! Kik, hier zendt Sint Nicolaas fin speculaas!

22 17 17 Hoor wie klopt daar kinderen & # 4 3 Œ Œ Hoor wie klopt dar kin' dren hoor wie stopt daar kin' - dren hoor wie - & # # Œ vreemd ling ze ker die ver tikt daar zacht - es tegen 't raam. 'tis een & # # dwaald is ze - ker 'kzal hem gauw eens vra - gen naar zin & # 8 6 & # naam. Sint Ni co - laas Sint - # Ni - co - laas breng ons va - na - vond een - be - zoek. n # & #. strooi dan wat & # # een of an dre. lek kers in'd. Œ. hoek.

23 18 18 Sinterklaase kom maar binnen & # c. m Sin - ter - klaas - e kom maar bin - nen met e knecht Want we zit - ten al - le - maal m & # m. e - ven recht Mis - schien heeft U nog e - ven tid Voor - dat U weer naar & # m m. Span - e ridt Kom dan ook e - ven bi ons aan n laat e paard - e maar m m & # buit - en staan. n we zing - en en we spring - en en we m zin zo bli Want er & # m zin geen stou - te kin - d'ren bi n we zing - en en we spring - en en we & # m zin zo bli Want er m zin geen stou - te kin - d'ren bi

24 e zak van Sinterklaas & 7 F 7 Πe zak van Sin - ter - klaas, Sin - ter - klaas, Sin - ter - klaas, e 7 & m m 7 zak van Sin - ter - klaas, o ong - ens, ong - ens 'tis zo'n baas! Πaar m 7 & 7 m 7 Πstopt hi, daar stopt hi, daar stopt hi bli van zin. e m 7 & m7 he - le, de he - le, de he - le we - reld # 7 Πin! e 7 & F 7 Πzak van Sin - ter - klaas, Sin - ter - klaas, Sin - ter - klaas, de 7 & zak van Sin - ter - klaas, o ong - ens, ong - ens 'tis zo'n m m 7 baas!

25 ag sinterklaase & # 4 2 ag Sin - ter - klaas - e da - ag da - ag m & # 7 a - ag da - ag Zwar - te Piet & # ag Sin - ter - klaas - e da - ag da - ag m & # Luis - ter naar ons af - scheids - lied

26 21

27 24 Sinterklaas liedes voor itaar en Zang rrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker Published by Studio Bellamy msterdam

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

ABDIJKERK 4 DECEMBER 2011

ABDIJKERK 4 DECEMBER 2011 OPEN PODIUM ABDIJKERK 4 DECEMBER 2011 Sinterklaasliederen zingen met Gregor Bak Medewerkenden: Gregor Bak Zwarte Piet Alle stoute kinderen Alle lieve kinderen Alle stoute ouderen Alle lieve ouderen Zie

Nadere informatie

Zie ginds komt de stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot Zie ginds komt de stoomboot Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen

Nadere informatie

Zang. bewerkt door: Bram Soentjens

Zang. bewerkt door: Bram Soentjens Zang erklaas, goed heiligman Zie ginds komt stoomboot Zie maan schijnt door bom Zachtjes gaan paarvoetjes aar wordt aan ur klopt e zak erklaas bewerkt door: ram Sotjs In dit boekje staan zes erklaasliedjes,

Nadere informatie

Zie ginds komt de stoomboot Daar wordt aan de deur geklopt 2

Zie ginds komt de stoomboot Daar wordt aan de deur geklopt 2 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. Zijn knecht staat

Nadere informatie

Sinterklaas liedboek

Sinterklaas liedboek Sinterklaas liedboek Hij komt, hij komt Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint: mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt

Nadere informatie

Sinterklaas, goed heiligman. Trek je beste tabberd aan. Rijd er mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje.

Sinterklaas, goed heiligman. Trek je beste tabberd aan. Rijd er mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje. Voor de melodie: www.sinterklaasliedjes.nl Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, dáág, dáág Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied. Sinterklaas, goed heiligman. Trek je beste

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Daar wordt aan de deur geklopt

Sinterklaasliedjes. Daar wordt aan de deur geklopt Sinterklaasliedjes Daar wordt aan de deur geklopt Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust mijn kind. Ik ben een goede

Nadere informatie

SCORE. bewerkt door: Bram Soentjens

SCORE. bewerkt door: Bram Soentjens SORE Sinterklaas, goed heiligman Zie ginds komt stoomboot Zie maan schijnt door bom Zachtjes gaan paarvoetjes aar wordt aan ur geklopt e zak Sinterklaas bewerkt door: Bram Sotjs e muziek is er op gericht

Nadere informatie

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST NU: OUD: Sinterklaasje, kom maar binnen Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet, want we zingen allemaal blij een lied. Misschien heeft u wel

Nadere informatie

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Zie ginds komt de stoomboot. En we zingen en we springen en we zijn zo blij

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Zie ginds komt de stoomboot. En we zingen en we springen en we zijn zo blij Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht Want we zitten allemaal even recht En we zingen en we springen en we zijn zo blij Want er zijn geen stoute kind'ren

Nadere informatie

Zing mee voor Sint, Piet en Paard www.kleurenkoorts.nl 1 Zie ginds komt de stoomboot Zie ginds komt de stoomboot Uit Spanje weer aan Hij brengt ons de Sint Kijk, ik zie hem al staan Hoe huppelt zijn paardje

Nadere informatie

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt!

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, De vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt

Nadere informatie

De Zak van Sinterklaas

De Zak van Sinterklaas De Zak van Sinterklaas Sinterklaas, Sinterklaas, o jongens, jongens 't is zo'n baas! Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin. De hele, de hele, de hele wereld in! Sinterklaas, Sinterklaas,

Nadere informatie

Een lied van mij voor jou - kinderen

Een lied van mij voor jou - kinderen LIEDTEKSTEN - 1 Berend Botje Berend botje ging uit varen Met z n scheepje naar Zuid-Laren De weg was recht, De weg was krom Nooit kwam Berend Botje weerom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waar is Berend Botje gebleven?

Nadere informatie

Van Sinterklaas en Pieterbaas

Van Sinterklaas en Pieterbaas Van Sinterklaas en Pieterbaas Simon Abramsz. bron. Met illustraties van J.G. Kesler. P. van Belkum Az., Velp 1926 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/abra007vans03_01/colofon.php

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Toon Hermansschool - Ede

Toon Hermansschool - Ede Toon Hermansschool - Ede Naam: Alle melodietjes zijn te beluisteren op: www.meesterralph.nl Inhoud ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT...3 HOOR WIE KLOPT DAAR...4 LANGZAME PIET...5 SINTERKLAAS IS VERDWENEN...6

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 41 10 Exit cue: Daar leeft Thomas. 2. Liz+Gina 10 Zorg dat e 10 54 58 D 10 Zorg dat Zorg dat Zorg dat al - le re-gels kent van dit groots ex per-i- ment, dan draag e i aan on-ze maat-schap- pi. Geen al

Nadere informatie

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin Het Grote Rijm lied Een gedicht hoort bij Sinterklaas Net als pepernoten, marsepein en speculaas Zinnen aan elkaar te lijmen Door het laatste woord te laten rijmen Dus als ik zeg het is wit, groot en rond

Nadere informatie

Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet

Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet PAUL PASSCHIER EN THEDO KEIZER Met illustraties van Nynke Talsma Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Aan het sinterklaasfeest beleven miljoenen kleine en grote mensen

Nadere informatie

LILLIE LOLLIE IN DE SNOEPJES TOVERTUIN Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris.

LILLIE LOLLIE IN DE SNOEPJES TOVERTUIN Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. LILLIE LOLLIE IN DE SNOEPJES TOVERTUIN Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Leesboek voor kinderen 6+ Voorlezen vanaf 4 jaar Kleine zinnen, grote letters met lettergrepen. Alle werken van

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, 2016. Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2.

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2. KERST 2 # # # 1 0 0 2 0 0 1 0 3 4 3.. 1 3 2 0 2 1 2 3.. gle # # # Bells 2 0 0 2 3 1 4 # # # 2 2 3 > 0 t Is gebor het Goddlik kd # # c # #. Nu zit Wellekome # # c. # #... # #., w. Stille Nacht # 4 3....

Nadere informatie

TEKSTBOEKJE Swingen voor de Sint

TEKSTBOEKJE Swingen voor de Sint TEKSTBOEKJE Swingen voor de Sint WARBOEL MUZIEKPROJECTEN Sander Berendsen SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN Tekst en muziek: Traditional Sinterklaasje kom maar binnen met uw knecht Want we zitten allemaal

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Liedjesbundel Teksten Boek 1 Suzuki Flute School

Liedjesbundel Teksten Boek 1 Suzuki Flute School Liedjesbundel Teksten Boek 1 Suzuki Flute School Dag klein vogeltje Dag klein vogel-tje, dag klein vogel-tje Zing een liedje, zing een liedje Dag klein vogel-tje Mieke heeft een lammetje Mieke heeft een

Nadere informatie

Als t zonlicht gaat verdwijnen

Als t zonlicht gaat verdwijnen Als t zonlicht gaat verdwijnen Als t zon licht gaat ver dwij nen, ga dan, mijn lamp je, schij nen. Mijn licht, doordring don k re nacht. O, lamp je, schijn en de houd de wacht. Elf november Elf no dat

Nadere informatie

Joopie op het strand.

Joopie op het strand. 1 Joopie op het strand. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Let-ter-gre-pen! Voorleesverhaal voor de kleintjes of zelf lezen rond 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven

Nadere informatie

Alle Pieten dansen Tekst en muziek: Sander Berendsen

Alle Pieten dansen Tekst en muziek: Sander Berendsen Alle Pieten dansen Tekst en muziek: Sander Berendsen De muziekpiet leest de noten, de hoofdpiet heeft het grote boek. De timmerpiet maakt boten, de verdwaalpiet die is altijd zoek. Profpiet kent veel sommen,

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

LET-TER-GRE-PEN. De paas-haas heeft het op 1 A-pril zo druk met grap-jes ma-ken dat hij Pa-sen ver-geet.

LET-TER-GRE-PEN. De paas-haas heeft het op 1 A-pril zo druk met grap-jes ma-ken dat hij Pa-sen ver-geet. 1 De paas-haas ver-geet Pa-sen. geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. (Petronella Louise Muris) Voor de kleintjes. LET-TER-GRE-PEN. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12 01 Goedemorgen Sinterklaas 2 02 De vriend van ieder kind 3 03 Taai taai 4 04 Zwarte Piet, kijk goed uit! 5 05 Vergeten 6 06 Lieve Sinterklaas 7 07 Go Go Amerigo 8 08 Kijk, Sinterklaas is aangekomen 9 09

Nadere informatie

Sinterklaas liedjes. Strooigoed

Sinterklaas liedjes. Strooigoed Sinterklaas liedjes Strooigoed jjm 07/11/2016 1 Strooigoed Inhoud Opeens is hij er weer.... 3 Weet je waar ik van hou... 4 Spanje... 5 Chocolademelk... 6 Fanfare... 7 Kado kado... 8 Een Grote man... 9

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

De vele Pieten hebben allemaal een taak zoals schoonmaken en koken. En natuurlijk zorgen voor Amerigo. Hij heeft een speciale stal aan boord.

De vele Pieten hebben allemaal een taak zoals schoonmaken en koken. En natuurlijk zorgen voor Amerigo. Hij heeft een speciale stal aan boord. Eindelijk is het weer zover, de stoomboot van Sinterklaas is onderweg naar Nederland. De boot was goed nagekeken of hij helemaal in orde was. De stoompijp was nog een keer goed schoongemaakt. Alle pakjes,

Nadere informatie

Toon Hermansschool - Ede

Toon Hermansschool - Ede Toon Hermansschool - Ede Naam: Alle melodietjes zijn te beluisteren op: www.meesterralph.nl Inhoud ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT... 3 SINTERKLAAS WIL DANSEN (MB)... 4 LANGZAME PIET (MB)... 5 SINTERKLAAS

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud 22e aargang Trefwoord, afleverg 1 opyright Kwtessens, 2016. Het is aan scholen, die geabonneerd z op Trefwoord, toegestaan all voor tern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Full Score in C. Koor

Full Score in C. Koor The Besto Sterklaas! on A ormat (Card size also available) Traditional arr: uziek Piet The Best o Sterklaas! Hij komt, hij komt/zie gds komt de stoomboot/sterklaasje kom maar bnen/de zak van Sterklaas/O

Nadere informatie

De Kerstboomballenbeer

De Kerstboomballenbeer e Kerstoomalleneer aar is hi eer de kerstoomalleneer Met itte rode gele en ook laue kerstoomallen aar is hi eer de kerstoomalleneer Hoe zal hi ons verrassen deze keer eze keer heeft die eer, a mevrou,

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 Wi hebn linte (cd1: track 3 4) 3 Jozef drom (cd1: track 5 6) 4 Verlanglichtes (cd1: track 8 9) 5 roomkaars (cd1: track 10 11) 6 22e aargang Trefwoord, aflevering

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

10. Zout is goed (Scheveningse kuren, een opera over 200 jaar badplaats)

10. Zout is goed (Scheveningse kuren, een opera over 200 jaar badplaats) 10. goed (Scheveningse kuren, een opera over 00 jaar badplaats) Moderato (q = 10) 6 L'istesso teo (q = q.) student Johan 6 8 Da-mes en he-ren ook, luis-ter goed naar wat ik u ver-tel! Is je 13 le-ven een

Nadere informatie

Sinterklaas- liedjes

Sinterklaas- liedjes Sinterklaas- liedjes Strooigoed jjm 04/11/2015 1 Strooigoed Inhoud Inhoud... 1 Opeens is hij er weer.... 3 Weet je waar ik van hou... 4 Spanje... 5 Chocolademelk... 6 Fanfare... 7 Kado kado... 8 Een Grote

Nadere informatie

Muziek: G. Jellesma Bewerking: Louwe Kramer Nr œ œ. œ œ. Heer', roert de. œ J. # œ œ œ œ # lo - ven gaat al.

Muziek: G. Jellesma Bewerking: Louwe Kramer Nr œ œ. œ œ. Heer', roert de. œ J. # œ œ œ œ # lo - ven gaat al. Loflied Cantate naa Psalm 147 voo TTBB Muziek: G ellesma Beeking: Loue Kame N 50147001 4 oospel 4 A 8 Hal - le - R lu - a, zingt R Hee', oet R sna - en tot Zin R R ee Hi is R 1 Lief - Hem te lo - ven gaat

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud Inhoud Elke dag e caau (cd1: track 1 2) 2 Voor alles e tid (cd1: track 3 4) 3 e dag van week (cd1: track 5 6) 4 21e aargang Trefwoord, afleverg 4 opyright Kwsss, 2016. Het aan schol, die geabonneerd z

Nadere informatie

Full Score in C. Koor

Full Score in C. Koor The Besto Sterklaas! on A ormat (Card size also available) Traditional arr: uziek Piet The Best o Sterklaas! Hij komt, hij komt/zie gds komt de stoomboot/sterklaasje kom maar bnen/de zak van Sterklaas/O

Nadere informatie

Dirk Scheele Pepernotenpret. Nog een paar nachtjes slapen Dirk Scheele. Olé olé olé Dirk Scheele

Dirk Scheele Pepernotenpret. Nog een paar nachtjes slapen Dirk Scheele. Olé olé olé Dirk Scheele irk Scheele Pepernotenpret 1 Nog een paar nachtjes slapen 2 Olé olé olé 3 Zie ginds komt de stoomboot 4 Sinterklaas kapoentje/sinterklaasje bonne bonne bonne 5 aar wordt aan de deur geklopt/sinterklaasje

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Hoog in de speelgoedbergen

Hoog in de speelgoedbergen Wat hoor ik op het dak Wat hoor ik op het dak? Klik, klak, klik, klak. Het is Zwarte Piet, maar ik zie hem niet. Wie wacht er bij het paard? Klik, klak, klik, klak. Het is Sinterklaas, met een zak vol

Nadere informatie

Belangstellingscentrum10. Een handje van de sint

Belangstellingscentrum10. Een handje van de sint Belangstellingscentrum10 Een handje van de sint u i m p r e s s i e Activiteit 5 Waarnemen Verhaal Sint en piet kiezen voor kleur Doelen 1 De kleuters doen ervaringen op met kleuren. (61) (MV 1.3) 2 De

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

sin-ter-klaas zing-en mij-ter paard-je stoom-boot ve-ren pe-per-noot da-ken pie-ten-pak ka-do span-je schoor-steen pie-ten hup-pelt schoe-nen

sin-ter-klaas zing-en mij-ter paard-je stoom-boot ve-ren pe-per-noot da-ken pie-ten-pak ka-do span-je schoor-steen pie-ten hup-pelt schoe-nen Auditieve oefeningen - Sinterklaas Hakken en plakken (hak de woorden in stukken, laat de kinderen het hele woord zeggen) sin-ter-klaas zing-en mij-ter paard-je stoom-boot ve-ren pe-per-noot da-ken pie-ten-pak

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

2 dobbelstenen (één met nummers of ogen, één met kleuren)

2 dobbelstenen (één met nummers of ogen, één met kleuren) Het spel in het kort Het pepernotenspel bestaat uit quizvragen en uit pictionary opdrachten. Het wordt gespeeld door een paar teams (dit ligt aan de grote van de groep). Laat de teams eerst een team naam

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Het Meisje met de Zwavelstokjes

Het Meisje met de Zwavelstokjes Het Meise met de Zavelstokes Voor kinderkoor, piano, viool en cello Muziek en liedesteksten: D/20/60/061 Euprint ed, Parkosstraat 3, B-3001 Heverlee Tel: +32-16-00 Fax: +32-16-070 euprinte info@euprinte

Nadere informatie

œ œ œ œ. œ. œ & #. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.

œ œ œ œ. œ. œ & #. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. Welkomstlied voor Sinterklaas Hindeloopen, oktober 1991 & # 4. & #.. land. & #........ Sin - ter - klaas Pie - ter - baas wees wel - kom in Ne - der- Sin - ter-klaas Pie - ter-baas....... Sin - ter - klaas

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Sjoerd Kuyper het kleinste pietje. Met illustraties van Harmen van Straaten

Sjoerd Kuyper het kleinste pietje. Met illustraties van Harmen van Straaten Sjoerd Kuyper het kleinste pietje Met illustraties van Harmen van Straaten Tekst: Sjoerd Kuyper, 2015 Illustraties: Harmen van Straaten, 2015 Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, 2015 EAN 978 90 8967 201

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 moet zoveel (cd1: track 3 4) 3 Mozes, de redder (cd1: track 5 6) 4 ie mopperpot (cd1: track 9 10) 5 E tevred liede (cd1: track 14 15) 6 kriebelt in e zi (cd1:

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Het letterboek van Sint. Het letterboek van Sint

Het letterboek van Sint. Het letterboek van Sint r s p o n m l k k j i h g f e c z y v u x d a t q b w Het letterboek van Sint Het letterboek van Sint met werkblad, extra puzzels, liedjes en filmpjes groep 3/4 Herziene uitgave 2014 Herziene uitgave 2014

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, afleverg 2 opyright Kwtesss, 2015. Het schol, die geabonneerd z op Trefwoord, toegest all tern gebruik geelt dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud good start (cd2; track

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Een uitnodiging. Em Am ( ) geef dat. jaar - sla - Voor wat. Hoe - dag pen, voor - ra! wel. ik je. voor Maar. jes. daar hoor jij ook.

Een uitnodiging. Em Am ( ) geef dat. jaar - sla - Voor wat. Hoe - dag pen, voor - ra! wel. ik je. voor Maar. jes. daar hoor jij ook. E uitnodigg Tekst: Nannie KUIPER 3 1. 7 2. C Em F ( ) G Hoe - ra! Voor mijn ver - nacht - s jaar - sla - dag p, voor - geef e par - tij ko - m mag. voor Maar 12 C Am Em Am 1. Dm G vrid - on - s r aan vri

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

AAN DE LEIDER(STER) T E K E N I N G E N V A N Sj. K U P E R U S. JEUGDCOMMISSIE VAN -HET NEDEHjANDKH P ^ IG E N»?

AAN DE LEIDER(STER) T E K E N I N G E N V A N Sj. K U P E R U S. JEUGDCOMMISSIE VAN -HET NEDEHjANDKH P ^ IG E N»? AAN DE LEIDER(STER) JEUGDCOMMISSIE VAN -HET NEDEHjANDKH P ^ IG E N»? A M S T E R D A M - 1938 T E K E N I N G E N V A N Sj. K U P E R U S r/. CO O-TJE AL-LEEN OP REIS Op het dak van een hoog huis zit een

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Diego VOF de Kunst DJumbo. Fifty Sint. Feestpieten en de Boyband Spotlight Viviëne Diego Perspiet Joris VOF de Kunst

Diego VOF de Kunst DJumbo. Fifty Sint. Feestpieten en de Boyband Spotlight Viviëne Diego Perspiet Joris VOF de Kunst S Karaoke overzicht Ik Kan Niet Wachten (duet Gerard Joling) Vijf December (van de film) Het Geheim van het Grote Boek (van de film) Sinterklaas Kapoentje Hoor de wind waait door de bomen Oh Kom Er Eens

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

Het wegje in het koren

Het wegje in het koren Het wegje in het koren W.G. van de Hulst bron. G.F. Callenbach, Nijkerk z.j. [1948] (8ste druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/huls013wegj01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven W.G. van

Nadere informatie

(12)-Anything goes. j nœ. - scheidt. molto rall. q = 60. Eb7. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ j œ œ. bloot op stran den het toon- beeld van ech-te

(12)-Anything goes. j nœ. - scheidt. molto rall. q = 60. Eb7. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ j œ œ. bloot op stran den het toon- beeld van ech-te Reno Soprano-1 Soprano-2 lto Tenor Bass Reno bb b b b b b c q = 130 bm (12)-nything goes El Fb j - ke keer 6 bm nything goes / arr. Freek Dicke bm Keer op keer komt een nieuw-e tijd bm 6 b b b Die zich

Nadere informatie

Klein Concert in V. Bekende liedjes voor de gitaar. Mieke Hou Je Vast. aan de tak - ken van de. - wen van. aan de tou. Mieke heeft een Lammetje

Klein Concert in V. Bekende liedjes voor de gitaar. Mieke Hou Je Vast. aan de tak - ken van de. - wen van. aan de tou. Mieke heeft een Lammetje 1. Mie Mie A ke hou je vast A ke hou je vast Klein oncert in V Bekende liedjes voor de gitaar Mieke Hou Je Vast D aan de tak ken van de D aan de tou wen van de Arrangement Rene Schols bo mast! men. Mieke

Nadere informatie

Het vreemde paard van Sinterklaas. door Nellie de Kok

Het vreemde paard van Sinterklaas. door Nellie de Kok Het vreemde paard van Sinterklaas door Nellie de Kok 1 Het vreemde paard van Sinterklaas door Nellie de Kok Samenvatting Als Sinterklaas in Nederland aankomt, wil hij dat Piedewiet zijn paard, Americo

Nadere informatie

uit: 'WereldWijde Wensen'

uit: 'WereldWijde Wensen' WereldWide Ws tekst: Jan Wouters muziek: Thomas De Baets # # Cantaile () mi* q»8 Ó Strofes Ó () π 1 De Ge 3 π J 5 kerst zel Bui man lig t met rond sneeuw z de pakes ta fel, i zel () z kro kett al les gro

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 Reg le ment rond zend ver keer Skandinavië NFV Vereniging Artikel 1 Algemene bepalingen a. Alle ar ti ke len in dit re gle ment,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Hoe doe je het, Piet?

Hoe doe je het, Piet? november 2010 vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof Hoe doe je het, Piet? Intro F G œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ouplet al G Refrein F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ - le kind' ren sla -pen komt de

Nadere informatie

Paul Schollaert. Imme dimme dore. liedjes met Orff-begeleiding tekst: Joan Van Eepoel D/2016/6045/071

Paul Schollaert. Imme dimme dore. liedjes met Orff-begeleiding tekst: Joan Van Eepoel D/2016/6045/071 Paul Schollaert Imme dimme dore liedjes met Orff-begeleiding tekst: Joan Van Eepoel D/016/6045/071 Euprint ed., Parkbosstraat 3, B-3001 Heverlee Tel.: +3-16-40.40.4 Fax: +3-16-40.70.4 www.euprint.be info@euprint.be

Nadere informatie

Shrek De Musical Voor Eeuwig. RIDDERS: Dat deden wij ook, jongen.

Shrek De Musical Voor Eeuwig. RIDDERS: Dat deden wij ook, jongen. - 57 - Draak Ezel Ridders Backstage Zangers CUE:...wij haar achtergrondkoortje zijn. Voor Eeuwig Dat dachten wij ook, jongen. Dat deden wij ook, jongen. Dat zeiden wij ook, jongen. DRAAK: Al - weer een

Nadere informatie

9 composities voor jeugdkoor. D/2008/6045/130 Musicerende Jeugd eerste uitgave Musicerende Jeugd D/3750/1990/1. Zanglijnen: D/2011/6045/020

9 composities voor jeugdkoor. D/2008/6045/130 Musicerende Jeugd eerste uitgave Musicerende Jeugd D/3750/1990/1. Zanglijnen: D/2011/6045/020 Ludo Claesen Geert Van r Straeten Lo Dieltiens os Wuytack an Coeck Paul Schollaert an Van r Roost Wilried oosen Kurt Bikkemergs Con amore 1 9 comosities voor eugdkoor D/2008/6045/130 Musiceren eugd eerste

Nadere informatie

Uit vele richtingen canon t: Mark Mastenbroek (*1944) m: Christoph Andersen

Uit vele richtingen canon t: Mark Mastenbroek (*1944) m: Christoph Andersen Zaaien en oogsten Uit vele richtingen canon t: Mark Mastenbroek (*1944) m: Christoph Andersen 1 3 & b U 2 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uit ve le rich ting en zijn wij ge ko men, maar als wij 6& b

Nadere informatie