DEN HELDER. Positionering: Resultaat: masterplan duaal winkelen in binnenstad, ecommerce en fysiek winkelen. april Prof Dr C.N.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN HELDER. Positionering: Resultaat: masterplan duaal winkelen in binnenstad, ecommerce en fysiek winkelen. april 2014. Prof Dr C.N.A."

Transcriptie

1 DEN HELDER masterplan duaal winkelen in binnenstad, ecommerce en fysiek winkelen april 2014 Prof Dr C.N.A. Molenaar Bijlage koopstromen Bijlage concept rapport Philips Offertes Philips en Mobile Strategy Uitdaging: beïnvloeden van koopstromen ten gunste van ondernemers binnenstad Positionering: Den Helder Centrum als regionaal centrum Den Helder als aantrekkelijke toeristentrekker Den Helder aantrekkelijk voor Texelgangers Resultaat: Omzet uit Regio STIJGT MET 25% naar 36 miljoen Omzet toerisme VERDUBBELEN naar 15 miljoen (?) Uiteindelijk maakt 10% van de Texelgangers een pauze. Eigen inwoners besteden 50% minder op internet ten gunste van centrum (10 miljoen) exquo consultancy, Wolfhezerweg 6AA, 6861AB Oosterbeek, tel , website KvK Arnhem , bank Van Lanschot NL45FVL ABNAMRO BTW NL B01 1

2 INHOUD Achtergronden en analyse problematiek Achtergronden Identiteit als winkelcentrum Analyse koopstromen Koopstromen in cijfers Leegstand Sanering Aanpak Den Helder Aandachtsgebieden Zintuigen prikkelen Integratie technologie Ondersteuning door ondernemers Communicatie en binding Activiteiten Toeristen Aanpak/realisatie Organisatie Prioriteiten Directe'omzetvergro-ng'door'meer'aankopen'inwoners:'15%' '15'miljoen' Door'tegen'gaan'afvloeiing'(16'miljoen)'en'internetaankopen'(18'miljoen)' ' Omzetvergro-ng'door'toevloeiing'25% ' ' ' '''6''miljoen' Omzets-jging'toerisme''''''''''''''''''''''''''' ' ' ' ''15'miljoen' Omzets-jging'door'tussenstop'Texelgangers ' ''''5'miljoen' ' Poten-ele'impact'nonFfood'aankopen'binnenstad''41'miljoen' 2

3 Achtergronden en analyse problematiek Achtergrond De huidige situatie in Den Helder is niet bepaald bemoedigend. Door de economische teruggang zijn vooral de gebieden aan de grenzen van Nederland extra zwaar getroffen. Dit zijn vaak ook de economische zwakke gebieden, wat tot uitdrukking komt in weinig werkgelegenheid, veel laag geschoold werk en weinig (koopkrachtige) achterban. Deze factoren spelen ook bij Den Helder een belangrijke rol. Daarnaast nodigt het huidige centrum ook niet uit om er te verblijven. De aankopen, die verricht worden, zijn vaak noodzakelijke aankopen. Het horeca gebied ligt geïsoleerd van het winkelgebied, terwijl het centrum een authentiek hart mist. Als deze constateringen gevoegd worden bij het nieuwe koopgedrag van klanten, wordt het probleem voor het winkelgebied opportuun. Het centrum is gewoon niet aantrekkelijk om naar toe te gaan. Hierdoor is de aantrekkingskracht van het centrum voor bezoekers van buiten beperkt, kopen eigen inwoners steeds vaker buiten Den Helder (Anna Paulowna, Schagen en Alkmaar), maar ook op internet. Door deze gedragskenmerken is er minder economisch draagvlak voor winkeliers, wat leidt tot toenemende leegstand. En beperkt rendement van winkels De centrale probleemstelling is hierop gebaseerd: Hoe kan het centrum van Den Helder aantrekkelijk worden voor eigen inwoners om vaker te kopen en hoe kan het centrum aantrekkelijk worden voor toeristen en dagjesmensen om speciaal naar Den Helder te komen en geld uit te geven? Hoe kan het economische draagvlakte van Den Helder centrum stijgen door meer klanten te trekken die bereid zijn om aankopen te doen in het centrum en waardoor meer omzet gegenereerd wordt door de ondernemers.. Concreet: Hoe kunnen ondernemers meer omzet maken waardoor er een gezond winkelhart ontstaat in Den Helder? Dagelijkse boodschappen worden in de wijk gedaan, niet dagelijkse boodschappen in het centrum, juist daar moet het winkelgedrag gestimuleerd worden om de centrumfunctie te behouden. Klanten kopen bewuster en steeds vaker online (non- food). De dagelijkse boodschappen zijn ratio aankopen en worden wel lokaal gekocht. Dus hoe kunnen meer klanten en bezoekers naar het centrum worden getrokken om geld uit te geven? 3

4 Uitgangspunten Identiteit Den Helder als winkelcentrum De identiteit van Den Helder moet als basis worden genomen en versterkt worden door nieuwe toepassingen. Hierbij kan gedacht worden aan enkele typeringen: De zee en wind Het toerisme De marine en scheepvaart De pragmatische en nuchtere benadering van inwoners. De historie De identiteit is een algemene doelstelling, die als basis zal dienen voor dit plan. Deze algemene doelstelling is gebaseerd op cultuur en DNA van de stad en zal als basis dienen voor de zintuigelijke beleving zoals beschreven in deel 1 van dit masterplan. Dit kan bijvoorbeeld door: - de integratie met op internet gebaseerde toepassingen, augmented reality, - mobiele ondersteuning tijdens het winkelen, een loyaliteitsprogramma, database ondersteuning en sensoringsystemen zoals ebeakons. - zintuigprikkelende toepassingen (vooral verlichting), maar ook geur, groen en cultuur - speciale activiteiten om bezoekers te trekken, dit geldt ook voor de eigen inwoners. Festiviteiten als onderdeel van de totale beleving. Juist toeristen worden extra gestimuleerd als ze in de buurt op vakantie zijn, maar ook weekend toeristen en regionaal recreatie winkelpubliek. Deze moeten voor extra omzet zorgen voor de winkels bovenop de omzet van eigen inwoners.. Daarnaast specifieke toepassingen om bezoekers te leiden, te ondersteunen en te verleiden in het centrum. Het centrum zal naast winkels een integratie moeten hebben van cultuur en horeca (dag en avond vertier). De bestaande infra structuur en de bestaande plannen voor de herinrichting van het centrum worden als uitgangspunt gehanteerd, dit is dus geen onderdeel van de scope van dit plan. 4

5 De keuze die gemaakt wordt is bepalend voor de invulling van het plan voor het centrum is gebaseerd op koopfacililiteiten, koopintenties en koopgedrag: Centrum voor lokale behoeften Hierbij worden de bestedingen van de inwoners als basis genomen, waarbij de afvloeiing naar internet als een normale ontwikkeling wordt beschouwd. Winkeliers moeten hier tegenin gaan door samen te werken en door het serviceniveau te verhogen. Deze focus is de eerste fase van realisatie van Den Helder 2.0 Centrum voor regionale behoeften Hierbij wordt het centrum aantrekkelijk gemaakt voor de eigen inwoners en voor inwoners van randgemeenten. De bereikbaarheid wordt verbeterd, de dag horeca wordt versterkt en de communicatie naar eigen inwoners en inwoners van randgemeenten wordt geïntensiveerd. Een bewust (gratis) parkeerbeleid kan onderdeel hiervan uitmaken. Den Helder 2.1. De huidige infrastructuurplannen voorzien reeds in een vewrdere invulling hiervan. Centrum voor regionale behoeften met extra, aantrekkingskracht. Hierbij moet de identiteit van Den Helder als basis worden genomen en versterkt worden door nieuwe toepassingen. Dit kan bijvoorbeeld de integratie met op internet gebaseerde toepassingen, augmented reality, zintuigprikkelende toepassingen (vooral verlichting) en speciale activiteiten om bezoekers te trekken. Juist toeristen worden extra benaderd. Ook toeristen aan de regio (inclusief Texel) worden in de activiteiten betrokken. Daarnaast specifieke toepassingen om bezoekers te leiden, te ondersteunen en te verleiden in het centrum. Het centrum zal naast winkels een integratie moeten hebben van cultuur en horeca (dag en avond vertier). Den Helder 3.0 Bij de verdere uitwerking van het advies wordt vooral aandacht besteed aan de regionale functie van het (koop)centrum van Den Helder en aan de extra, op koopgebaseerde aantrekkingskracht. Den Helder centrum als een winkelgebied voor alleen inwoners is te beperkt en zal juist lijden onder de ontwikkelingen en adoptie van internet. Daarnaast is het niet aantrekkelijk genoeg voor eigen inwoners om te kopen en voor bezoekers van buiten om hier naar toe te gaan om te kopen. Hierdoor zal de kern uitgehold worden voor winkels. 5

6 Vanuit marketingoogpunt is het essentieel dat er een positieve associatie ontstaat met het merk Den Helder. Dit is een positioneringsproblematiek. Daarnaast een positieve ervaring (publieke ruimte en winkels) en een positieve sturing c.q. beleving: het loyaliteitsprogramma en de integratie met technologie en smartphones. Deze benadering moet leiden tot een verandering in de koopstromen ten gunste van het koopcentrum van Den Helder Den Helder heeft momenteel geen positieve uitstraling, geen positieve positionering en associatie. Dit is nodig voor een aantrekkelijk centrum en de leefbaarheid van Den Helder. Door het kernwinkelgebied weer leuk en attractief te maken, zowel de publieke ruimten, de aanvulling met licht, geluid en groen via een interactief platform worden de zintuigen gestimuleerd. Dit wordt aangevuld met moderne, op internet gebaseerde, technologische toepassingen voor sturing van het klantgedrag.. Hierdoor zal een positieve associatie ontstaan: de positionering. De basis is de positieve associatie, de positionering,: Positionering: Den Helder Centrum als regionaal centrum Den Helder als aantrekkelijke toeristentrekker Den Helder aantrekkelijk voor Texelgangers 6

7 Huidige koopstromen Analyse koopstromen Voor Den Helder geldt dat de winkels het vooral moeten hebben van de eigen inwoners (binding factor 75%). Het centrum is niet aantrekkelijk voor bezoekers van buiten Den Helder. Voor de dagelijkse boodschappen is de bindingfactor zelfs 95%. In 2011 werd er een bedrag van 16 miljoen op internet besteed (12%). Uitgaande van de gemiddelde bestedingen in Nederland zal dit percentage nu rond de 15-17% (20 miljoen) liggen. De afvloeiing naar andere gemeentes lag in 2011 op hetzelfde niveau als internet. In 2011 vloeide dus 24% van de potentiële aankopen in de niet dagelijkse sector weg (32 miljoen). De compensatie door toestroom van aankopen door niet- inwoners bedroeg ongeveer evenveel als de afvloeiing. In beide gevallen zijn het juist de randgemeenten, die invloed hebben op de bestedingen in Den Helder. De aankopen vanuit Texel zijn juist interessant voor de niet- dagelijkse aankopen. Het beeld dat ontstaat van Den Helder is een beeld van een geconcentreerd koopgebied. Er zal direct een weerslag zijn op de aankopen in de ene gemeente als een buurtgemeente haar activiteiten aanpast. Voor dagelijkse boodschappen geldt een sterke lokale functie (zie koopkrachtbinding) voor niet- dagelijkse 7

8 boodschappen kan er een regionale aantrekkingskracht zijn. Dit plan is complementair aan de reeds bestaande plannen voor het stadshart van de gemeente, de woningstichting en winkeliers. Alkmaar is het grootste centrum in de buurt en oefent daardoor ook aantrekkingskracht uit op de regio. De huidige leegstandscijfers wijzen echter uit dat Alkmaar in sterke mate haar aantrekkingskracht verloren heeft. De leegstand in Alkmaar is bovengemiddeld. Winkeliers hebben de aansluiting met het nieuwe koopgedrag verloren waardoor de omzet is ge- erodeerd en de bedrijfsvoering onrendabel geworden. Juist deze factor is een kans voor Den Helder. Hierdoor zal de afvloeiing naar Alkmaar niet toenemen (zelfs af kunnen nemen), maar andersom kan bij een gefocust beleid ook een grotere aantrekkingskracht op Den Helder ontstaan, tot Alkmaar aan toe. (een dagje- uit effect). De keuze waar Den Helder voor staat bepaalt in sterke mate de invulling van het centrum. De dagelijkse boodschappen worden gedaan bij een supermarkt in de buurt met een beperkt aanbod aan winkels voor dagelijkse behoeften zoals een Blokker, een Kruidvat of een Gall&Gall. Het centrum is de kern van Den Helder en moet een volledig aanbod bieden aan niet dagelijkse boodschappen naast een beperkt aanbod voor dagelijkse boodschappen. Het centrum is aanvullend aan de lokale winkelcentra die vooral gericht zijn op dagelijke aankopen (zoals levensmiddelen). Door een goede samenwerking tussen vastgoed en 8

9 ondernemers kan er op termijn een concentratie komen van bepaalde winkels in een bepaald gebied. (branchering). De keuze die al gemaakt is, bestaat eruit dat op lokaal niveau vooral de dagelijkse behoefte centraal staat (winkelcentra in de wijken). Het centrum is een locatie voor niet dagelijkse boodschappen, de non- food. Ook zal hier een aanbod zijn van wat luxere artikelen. Daarnaast moet beleving worden toegevoegd om ook toeristen uyit de regio (inclusief Texel) aan te trekken. Dit masterplan ondersteund deze keuze door zintuiglijke beleving toe te voegen aan de publieke ruimten, door technologie toe te passen voor een ondersteuning van de koopstroom en om klanten te belonen met een geavanceerd loyaliteitssysteem. Het plan is duidelijk complementair aan de reeds bestaande plannen en keuzen. 9

10 Analyse koopstromen (basis 2011) in cijfers (Zie bijlage) Kerngegevens Bestedingen niet dagelijkse artikelen: 125 miljoen in 2011 Toename/ afname sinds 2011 niet aanwezig (o.a. recessie) Afvloeiing internet miljoen Toename %, bestedingen 2013 internet 20 miljoen Afvloeiing door bestedingen buiten Den Helder (2011) 16 miljoen Mogelijke bestedingen niet dagelijkse artikelen Afvloeiing internet Totaal omzet Den Helder eigen inwoners Toename door aankopen vanuit regio (2011) Afname door bestedingen buiten Den Helder Totaal omzet winkels Den Helder 125miljoen 20 miljoen 105 miljoen 24 miljoen 16 miljoen 113 miljoen Bij een omzet van 113 miljoen en een vloerproductiviteit van euro per m2 is de behoefte aan vloeroppervlakte m2, het huidige aanbod is m2. Om de omzet te halen, die nodig is voor een rendabele bedrijfsvoering bij m2 is een omzet nodig van 180 miljoen. Zowel de omzet per m2 van de dagelijkse als de niet dagelijkse artikelen zijn onder het landelijk gemiddelde. Hierdoor zal de toename van de omzet niet direct leiden tot meer winkels, maar ook bijdragen aan het rendement van bestaande winkels. Timing is cruciaal: het koopgedrag verandert snel en andere gemeenten zitten zeker niet stil. Een voortvarende aanpak en snelle besluitvorming leidt direct tot resultaat in 2013! Een verdere afkalving van de omzet en rendement moet voorkomen worden. Hiervoor is belangrijk dat er reeds dit najaar zichtbare veranderingen zijn. Het plan voorziet in een fasering, met een realisatie van fase 1 in oktober, om direct actie mogelijk te maken. 10

11 Naast de winkels in het centrum is het ook mogelijk om faciliteiten te bieden aan lokale internetondernemers. Een internet- store waarbij deze bedrijven zich kunne presenteren maar dat ook kan dienen als ophaal- en afgeefpunt voor andere internetbestellingen. Doelstelling: Omzet uit Regio stijgt met 25% naar 36 miljoen (plus 12 miljoen) Omzet toerisme verdubbelen naar 15 miljoen (?) (geen cijfers bekend) Uiteindelijk maakt 10% van de Texelgangers een pauze in Den Helder! De koopstroom naar internet wordt omgebogen met 50% (10 miljoen)de De afvloeiing naar andere gemeentes wordt omgebogen met 50% (8 miljoen) Leegstand 1 Locatus onderzoek in Nederland de leegstand van winkelpanden. De leegstand is echter een symptoom, geen oorzaak. Panden kunnen ook een andere bestemming krijgen, waardoor er geen leegstand ontstaat maar wel minder winkeloppervlakte. De leegstand ontstaat door een combinatie van factoren, afnemend koopgedrag, minder aantrekkelijk centrum en minder succesvol ondernemerschap. Daarnaast zijn panden ook vaak in eigendom van de ondernemer die geen huurkosten doorberekend. Hierdoor kunnen de resultaten veel lager zijn zonder dat er direct een cash flow probleem ontstaat. Veel winkeliers kunnen het op deze wijze langer uithouden dan op economische gronden verantwoord is. De situatie in Den Helder is op basis van de Locatus cijfers met betrekking tot leegstand niet zorgwekkend, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Heerhugowaard of Alkmaar. De huidige situatie echter is veel zorgwekkender dan de cijfers van Locatus doen vermoeden, dit is erg zorgelijk voor Den Helder. 71 lege panden ruim m2 1 Ook is gebruik gemaakt van de koopstroom analyse van I&O research De absolute getallen verschillen weinig, er is alleen een op een andere manier gebruik gemaakt van de gegevens. 11

12 Leegstand Winkelgebied Helderse Binnenstad Den Helder, 17 april 2014 Compacte binnenstad 35 lege panden Aanloopgebieden 25 lege panden Koningstraat noord, Horeca nat 11 lege panden Dagelijkse boodschappen hebben een grotere lokale bindingsfactor dan niet- dagelijks. Ook het interneteffect is veel groter bij niet- dagelijkse boodschappen. De verwachting is dat in 2020 dagelijkse boodschappen een maximum omzet bereiken van 7.5% op internet, maar niet dagelijkse boodschappen tussen 40% en 50%. Deze ontwikkeling zal direct invloed hebben op het winkelaanbod. Harde of zachte sanering? De markt voor winkels is danig veranderd, deze veranderingen zullen leiden tot een herstructurering van het retaillandschap zoals aangegeven in dit rapport. Dit heeft vooral consequenties voor het aanbod aan winkelvloeroppervlakte, de locatie van winkels en het aanbod aan winkels (producten en branches). Dit is een marktwerking gebaseerd op koopgedrag van klanten, dat de laatste jaren wezenlijk veranderd. Het is mijn inziens een taak van de gemeente om hier beleid op te voeren en zo mogelijk op te anticiperen. Zowel voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid als de economische basis van lokale belastingen is dit essentieel. Voor Den Helder is gekozen om de binnenstad compact te maken, de looproute aan te passen, zo mogelijk te sturen op branchering en locatie horeca. Dit heeft tot doel om het kernwinkelgebied kleiner te maken en mede daardoor aantrekkelijk te maken. Voor winkels, die buiten dit kernwinkelgebied vallen biedt dit een kans of misschien wel een probleem. De aantrekkelijkheid van het centrum wordt juist bepaald en gestuurd door 12

13 dit kleinere kernwinkelgebied. Hiermede reageert de gemeente op het nieuwe koopgedrag, ook ondernemers moeten hier rekening mee houden of hebben hier al rekening mee gehouden. Tot de risico s van ondernemerschap hoort ook markt- en koopontwikkelingen. Als een winkellocatie niet in het benoemde kernwinkelgebied valt, ligt er de uitdaging om de winkel extra aantrekkelijk te maken, zoals bijvoorbeeld een Mediamarkt en een Ikea doet, de winkel te verplaatsen naar een gebied waar een actieve koopstroom is, of de bedrijfsvoering te staken. De gemeente hoeft hier geen actieve rol bij te spelen, het kan vaak volstaan met duidelijk en tijdig aangeven waar de keuzes komen te liggen en de onderliggende motieven toe te lichten. Hierdoor ontstaat een zachte sanering, waarbij detailhandel buiten het kernwinkelgebied, maar binnen een bestemmingsplan wordt gedoogd. De economische ontwikkeling en het ondernemerschap zal bepalend zijn voor de haalbaarheid van deze winkels. In onderzoeken van de provincie Overijssel uitgevoerd door I&O research wordt dit ook expliciet zo verwoord Op termijn kan het bestemmingsplan worden aangepast aan de nieuwe realiteit, wellicht kan dit leiden tot een beperkte harde sanering, maar dit hoeft niet nodig te zijn als er alleen een regulerend beleid wordt gevoerd voor nieuwe vestigingen. Uitbreiding van het winkelaanbod zonder onttrekking van winkelaanbod zal op basis van de huidige trends van toenemende internetoriëntatie en afnemende detailhandelsbestedingen er toe zorgen dat de omzettaart verdeeld zal worden over meer winkelmeters, hetgeen de omzet per winkelmeter verder onder druk kan zetten. Overigens zal een deel van de meters die nu nog ingeboekt staan als leegstand geleidelijk aan uit de markt verdwijnen doordat deze wordt onttrokken en bestemd voor andere al dan niet andere consumentgerichte functies. Net als de kantoren- en bedrijfsterreinenmarkt geldt ook voor de winkelmarkt dat er een spanningsveld blijft tussen het op gemeentelijk niveau versterken van de verzorgingspositie en de regionale en provinciale balans tussen vraag en aanbod. De nieuwe Europese dienstenrichtlijn biedt ook provincies aanknopingspunten voor herijking van uitgangspunten, regels en beleid ten aanzien van detailhandel. 13

14 Vanuit consumentenperspectief beschouwend is het onwaarschijnlijk dat de trend van verdere groei van winkelaanbod nog lang doorzet. De in aanbouw maar ook de in de planfase bevindende nieuwbouwprojecten zullen er echter toe bijdragen dat groei niet vandaag of morgen gekanteld is naar krimp van het winkelaanbod. De behoefte aan winkelruimte zal natuurlijk niet verdwijnen maar zal wel anders ingevuld worden. Steeds breder lijkt dan ook het besef door te dringen dat de winkelmarkt een transformatiemarkt moet worden (of deels al is geworden). Een vergelijkbaar proces heeft zich het afgelopen decennium afgespeeld op de markt van bedrijventerreinen en meer recentelijk kantoren. De notie daarbij is dat er altijd een deelbehoefte zal zijn aan vernieuwende meters voor bijvoorbeeld nieuwe formules en nichespelers, maar dat voor het overige nieuwe betere meters alleen maar kunnen worden toegevoegd als ze bestaande en slechte meters vervangen. Het kan betekenen dat die laatste meters goedkoper moeten worden (afwaardering en lagere huren) of eventueel proactief aan de markt moeten worden onttrokken. Dat vergt net als bij de kantoren en bedrijventerreinen dat er afspraken moeten worden gemaakt om het transformatieproces in goede banen te leiden, bijvoorbeeld dat duurzame verdichting gebaseerd op de SER- ladder voor het inpassen van ruimtebehoefte plaatsvindt. Dat vraagt om meer en meer intensieve afstemming tussen overheden onderling en tussen overheden en marktpartijen waarbij ambities en realiteit in evenwicht moeten zijn. 14

15 AANPAK DEN HELDER Realisatie doelstellingen De aanpak voor Den Helder, op basis van de benoemde speerpunten, kan weergegeven worden als een ijsberg. Boven de zeespiegel is zichtbaar, dit is het zintuigelijke concept voor het kern winkelgebied. Echter dit is niet voldoende. Zoals een ijsberg haar drijfvermogen krijgt door wat er onder de zeespiegel zit, zo zal de klanten juist getrokken worden door de activiteiten en faciliteiten die niet zichtbaar zijn, zoals technologie, communicatie en loyaliteit. Dit geldt ook voor de aanpak in Den Helder. Winkels,en,winkelgebieden, ervaren( Zintuigen,s1muleren, Binden( S8muleren( Mo8veren( faciliteren( Publieke(ruimten( Aankleding( Branchering( Licht,(geluid( entourage( fysiek,, Winkelinrich8ng( Services( Loyaliteitssysteem( Communica8e( Mobiele(toepassingen( drijfvermogen, Bezorgdienst( Wifi( internet( De blauwe activiteiten zijn onderdeel van dit masterplan. Het centrum als koopcentrum is belangrijk voor de ondernemers maar ook voor de gemeente Den Helder. Een aantrekkelijk winkelgebied draagt bij aan de sociale cohesie van een gemeente, maar ook als aantrekkelijk woon- en werkgebied. Zoals boven beschreven wordt uitgegaan van de reeds gemaakte plannen voor de herinrichting van 15

16 het centrum. In dit masterplan wordt richting gegeven aan een verdere invulling van de publieke ruimte (zintuigelijke beleving) aan een verdere binding van klanten/kopers door technologie en aan de realisatie van een samenwerking tussen de ondernemers op basis van faciliteiten en eenduidige sturing (zoals bezorgdiensten en internetontwikkeling). Dit zijn de speerpunten van dit masterplan die moeten leiden tot de genoemde doelstellingen: - Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren - Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag. Hierbij horen ook services, coördinatie en regulering van winkels en gebieden. - Ondersteunen nieuw winkelgedrag door ondernemers, in de winkel, op internet en gezamenlijk. De ondersteuning met mobiele toepassingen en de ontwikkeling van een integraal loyaliteitssysteem. - Ontwikkelen communicatie en bindingsprojecten en - activiteiten Op ieder onderdeel zal ingegaan worden in dit masterplan. Tevens wordt er een fasering aangebracht en een kosten- inschatting gemaakt. Ook worden aannames getoetst over effecten van het koopgedrag. Ondernemers moeten ook investeren in de eigen winkel en in gecoördineerde acties. Hier wordt later op ingegaan (onderste deel van de ijsberg. Zintuigen prikkeling en fysieke motivatie Een winkel en een winkelgebied moeten aantrekkelijk zijn. Fysiek bezoek betekent ook dat bewust zintuigen geprikkeld moeten worden. Geur, kleur, geluid en visuele prikkelingen zijn zintuigelijke ervaringen, die gedrag (en emotie) kunnen beïnvloeden. Zie bijvoorbeeld de effecten van muziek, visuele waarnemingen of groepsgedrag. Waarom gaan mensen nog steeds naar een popconcert of een voetbalwedstrijd, terwijl geluid en zicht beter is met een DvD of op televisie? De zintuigelijke prikkeling is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, maar ook van tijdstip van de dag, week of maand. Ook spelen externe invloeden een rol zoals drukte in een gebied, het weer, licht, externe geur of omgevingsfactoren. De toepassing van licht en geluid moet met al deze factoren rekening houden en kunnen dus niet statisch zijn. Het effect bijvoorbeeld van statische feestverlichting in december is zeer beperkt. Dynamische toepassingen die gestuurd worden door de genoemde externe factoren leiden wel tot de beïnvloeding van 16

17 gevoel, emotie en dus gedrag. Hierbij moet aandacht zijn voor de identiteit van Den Helder, moment van de dag/week/jaar en de prikkeling van de bezoekers. De toepassing dient te passen bij het gewenste gedrag van mensen en ondersteunend zijn aan de gewenste beleving. Per gebied zal hiervoor een ander licht/geluidscenario ontwikkeld moeten worden. Het geheel dient automatisch aangestuurd te worden op basis van te voren bepaalde parameters. Handmatig ingrijpen moet ook mogelijk zijn. Het beheer komt bij de ondernemersvereniging o.l.v. de centrummanager. Tot de accenten behoren: - Het karakter van de winkelstraten - Horeca gelegenheden - Looproutes van parkeerterrein en spoor - Looproute uitgaansgelegenheden - Motivering toeristen (park activiteiten) en autoverkeer naar Texel Primaire doelstelling is bezoekers lokken, maar ook de stemming beïnvloeden. Met een glimlach wordt eerder gekocht dan met een traan. Secundaire doelstelling is het centrum aantrekkelijk te maken met en voor winkels en horeca en cultuur en hierdoor beleving creëren voor alle betrokkenen. 17

18 Voorbeeld lichteffecten in winkelstraat Voor Den Helder is een specifieke toepassing wenselijk gebaseerd op de identiteit en de doelstelling. De fasering moet uitgaan van de realisatie van het nieuwe centrum, de implementatie tijd en de direct te behalen effecten (doelstelling) Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag Dit is een complex aan activiteiten om de bezoekbeleving te verhogen en de bezoekers te sturen. Indeling van winkelstraten, groenvoorziening, branchering en integratie van horeca behoren hierbij. Hier is reeds een besluit ober genomen en onderdeel van de detailhandelsvisie.. Behalve deze klassieke, fysieke, aanpassingen is het belangrijk om ook technologie toe te voegen om klanten te lokken en te binden (en geld te laten uitgeven). Hierbij moet gedacht worden aan mobiele telefoon (smartphones) integratie binnen de fysieke beleving door geavanceerde toepassingen, i- Beakons, QR codering, later augmented reality toepassingen bij historische gebouwen of bij de historische route. Ook kunnen smart zuilen hierbij horen, waarbij er een combinatie is van routing, activering en smartphone integratie. Vanzelfsprekend is WiFi belangrijk. 18

19 Gekeken moet worden in welke mate en op welke wijze geo- fencing toegepast kan worden. Hierbij wordt een bepaald gebied, het kernwinkelgebied, als basis genomen voor specifieke communicatie (actief) of specifieke afbakening (passief). De smartphone is bij uitstek belangrijk omdat hierdoor een directe en interactieve communicatie met de koper/klant mogelijk. De smartphone zal dan ook de basis zijn voor routing )app gebaseerd), loyaliteit gebaseerd op aanwezigheid en koopgedrag en kortingen/acties gebaseerd op een geavanceerd interactieve trickering op basis van electronische lichtpulsen. Een interactief communicatieplan is onderdeel hiervan. Door geavanceerde toepassingen kunnen on- spot communicatie uitingen worden gegeven. Ditzelfde WiFi netwerk kan gebruikt worden als basis voor een bezoekers loyaliteitssysteem. Hierbij is de smartphone de loyaliteitsdrager. Door het bezoek te activeren en deactiveren, wat kan via inlog en uitlog poortjes, maar ook door locatie indicatie kunnen punten verzameld worden. Tevens kan dan gerichte communicatie uitingen gedaan worden op basis van koophistorie en database gegevens. Deze toepassingen zijn technisch realiseerbaar, maar nog uniek in de toepassing. Geadviseerd wordt om direct in fase 1 een beperkte mogelijk operationeel te maken om de aantrekkelijkheid te vergroten en om meetbare resultaten te krijgen. (zie fasering) WiFi gebied voor Loyaliteit en digitale communicatie 19

20 Ondersteuning nieuw koopgedrag door ondernemers Klanten kopen nu anders dan vroeger. Hierbij speelt internet een belangrijke rol. Niet alleen kopen via internet, maar ook oriënteren klanten via internet. Vaak wordt zelfs op internet gekocht tijdens het winkelen. De reden om op internet te kopen is lang niet 20

21 altijd de lagere prijs, veel meer spelen ook het koopmoment (24/7) een rol, de extra informatie, het grotere aanbod en de extra services. Voor winkels is het belangrijk om hier een tegenwicht tegen te vormen of beter nog een added value tegenover te plaatsen voor kopers. Het is essentieel als winkels gaan samenwerken in een eigen internetportal: beleefdenhelder ( of een soortgelijke internetportal). Klanten kopen vooral op internet vanwege het gemak, lekker thuis bestellen, de service: het wordt thuisbezorgd zonder kosten, de retour mogelijkheden: retourneren binnen 14 dagen en pas dan vanwege de prijs. Om deze koopstroom om te buigen naar winkels moet juist op deze voordelen van internet ingespeeld worden. Hierbij moet juist een propositie geboden worden die gebruik maakt van de nadelen van internet, zoals het moeten wachten op de bestelling tot morgen, het nog steeds heersende wantrouwen over webwinkels, de onzekerheid over de levering, de vooruitbetaling. Winkels hebben hier een duidelijk voordeel door: Een gezamenlijk lokaal platform (internetsite) van Den Helder met alle faciliteiten om online te kopen. Winkels garanderen de bezorging binnen 1 uur voor bestellingen tussen en uur. Bezorging door lokale mensen zoals ouderen of mensen met een lichamelijke beperking. Retournering kan meteen, of later bij de winkel Betalen bij aflevering of de winkel Ook tijdens het winkelen kan gebruik gemaakt worden van de bezorgfaciliteit voor niet levensmiddelen. Op een van te voren bepaald tijdstip worden de artikelen thuis bezorgd. Alle aankopen worden eerst gegroepeerd bij centrummanagement daarna worden de artikelen in 1 bezorging geleverd. Een beperkt bedrag voor bezorgkosten is mogelijk. De investeringen voor winkels is de maandelijkse bijdrage aan centrummanagement (50 euro) en de aanpassingen in de winkel. Dit is minimaal de kosten van een Tablet voor internet toegang (ongeveer 500 euro) maar kan oplopen als de gewenste faciliteiten geavanceerder moeten zijn. Te denken valt aan internettafels, interactieve spiegels, e- beakons en location based services. 21

22 Beleef%Den%Helder% De website/internetportal In de portal worden de activiteiten gebundeld van cultuur, winkels en evenementen. Door deze portal worden klanten geïnformeerd over de activiteiten in het centrum. Een informatie- en communicatiefunctie is essentieel. Ook moeten winkels zich kunnen presenteren, een eigen adres hebben, misschien een doorkoppeling naar de eigen website. Op de portal kunnen per winkel steeds wisselende aanbiedingen worden gedaan. De site is onder beheer van de projectleider/centrummanager. Voor alle aankopen wordt ook een thuisbezorgdienst geregeld voor een klein bedrag. Een centraal collectiepunt in het centrum maakt het mogelijk om alle aankopen te verzamelen, die later opgehaald kunnen worden of worden thuisbezorgd. De thuisbezorgdienst wordt verzorgd door lokale mensen met een auto of ander transportmiddel. Goede ervaringen met ouderen mannen en vrouwen die de sociale functie belangrijker vinden dan de verdiensten leiden tot efficiënte toepassingen maar ook tot een rendabele faciliteit en sociale cohesie. Aanpassingen in de winkel 22

23 In de winkels kunnen extra punten worden gespaard voor het loyaliteitssysteem, maar moet ook direct ondersteuning worden gegeven met internet. Een tablet kan hier al de basis voor zijn. In overleg moet de ondernemers moet gewerkt worden aan nieuwe distributiemodellen (longtail/shorttail), aan nieuwe financieringsmogelijkheden en aan een collectief ophaalpunt. Het loyaliteitssysteem heeft een centrale registratie (database) en een persoonlijke identificatie (mobiele telefoon). De gespaarde loyaliteitspunten kunnen ingeleverd worden voor horeca faciliteiten. Hierdoor is er een integratie tussen horeca en winkels mogelijk. Ook zijn horeca faciliteiten self liquidating (kunnen niet bewaard worden) en voor de ondernemers is er sprake van een hefboom (inkoop is tegen kostprijs terwijl de klant tegen verkoopprijs percipieert). Ook is het voor de horeca mogelijk om klanten te trekken met speciale aanbiedingen voor loyaliteitsleden. Horeca is aantrekkelijk door de meerwaarde die ontstaat in de samenwerking met winkels, de samenwerking op internetgebied (WiFi en portal), maar ook door de genoemde hefboomfunctie. De winkeliers kopen de horeca in tegen kostprijs terwijl de klantbeleving de verkoopprijs is. Daarnaast gaat er ook een omzet impuls van uit voor de horeca doordat er meer wordt geconsumeerd (appelgebak of een tweede kopje koffie). De verdere ondersteuning in winkels zal in een latere fase ontwikkeld worden, hierbij wordt vooral gedacht aan verdere integratie van internettafels, sensoringsystemen en voorraad 23

24 aanpassingen. De eerste fase is erop gericht om juist een antwoord te vinden op de internetaankopen met: Acties, communicatie, loyaliteit en extra services. Ontwikkeling communicatie en binding Een goede en gerichte communicatie van ondernemers naar klanten is belangrijk voor het bouwen en onderhouden van een relatie. Hiervoor moeten de adressen door ondernemers worden verzameld. En in een gezamenlijke database worden beheerd De adressen zijn de basis voor het loyaliteitssysteem, maar ook de basis voor de communicatie. In een later stadium zullen de adressen ook gekoppeld worden aan smartphone communicatie en interactieve acties (via het lichtgordijn).wekelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd namens de ondernemers, via het collectief. De nieuwsbrief heeft enkele vaste rubrieken: activiteiten, winkel van de week/horeca en enkele specifieke aanbiedingen. In een latere fase zal er ook communicatie per mobiele telefoon plaatsvinden. Binding met winkels en het kernwinkelgebied ontstaat ook door samenwerking en services. Tot de services gaan behoren: - online bestellen van artikelen via een beperkte online bestelfaciliteit. - Thuisbezorgen van aankopen in de winkel (collectief) voor een beperkt bedrag (ook naar Texel) - Online bestellen in de winkel voor specifieke aankopen - Ophalen artikelen die op internet gekocht zijn bij webwinkels. - Het loyaliteitssysteem - De communicatie per nieuwsbrief en - Uitbreiding diensten van winkels door samenwerking met leveranciers De basis is tweezijdig: communicatie tijdens het winkelen door een integratie van de database en de activiteiten van lokale winkeliers: push messages Wekelijkse communicatie door een nieuwsbrief; De internetsite, met een specifiek onderdeel voor winkels, aanbiedingen en activiteiten. Ook een gezamenlijke site voor Den Helder met een winkeltoegang, beperkte online faciliteiten en beperkte bestelfaciliteiten hoort hierbij. Via deze portal wordt contact gemaakt met alle relevante activiteiten en faciliteiten in Den Helder waaronder de winkels. De uitvoering 24

25 en coördinatie gebeurt door centrummanagement. De individuele winkels zijn onderdeel van een kernwinkelgebied. Klanten worden getrokken naar en gebonden aan het kernwinkelgebied. Iedere ondernemer heeft daar zijn eigen afdeling in. Activiteiten Specifieke activiteiten om klanten te trekken. Dit moet leiden tot verkopen, dus activiteiten om alleen bezoekers te trekken is voor een winkelier niet interessant. Juist deze focus op verkopen vraagt om een integratie tussen activiteit en opvolging door winkels (bijvoorbeeld al dor open te zijn). Vooral in de lente- en zomermaanden van belang door de langere lichttijden. Hierbij kan gedacht worden aan de zaterdagavond met een Fruits of Sea festijn, tapas avond of Japanse avonden. Ook een historische avond is aantrekkelijk. Een jaarlijks terugkerend festijn kan de slag om Den Helder worden in historische kledij en afsluitende parade: Dit is een variant op de Spaanse Moors and Christian feesten. De activiteiten moeten onderscheidend zijn, toeristen trekken en leiden tot verkopen. Ook het specifiek uitlichten van de historische beelden, zoals beschreven in het plan van Philips hoort hierbij. Evenementen en activiteiten moetenc gericht zijn, teveeeel is niet goed, en ook sterk gecommuniceerd worden. Doelgroepen De belanghebbenden voor een attractief kernwinkelgebied zijn in eerste instantie de inwoners die in Den Helder leuk willen wonen, winkelen en werken. Het heeft direct invloed op de leefbaarheid en werkgelegenheid. De gemeente is een grote belanghebbende. De WOZ waarde wordt voor een groot deel bepaald door de aantrekkelijkheid van een gemeente om te wonen en te winkelen en door de werkgelegenheid. Als het kernwinkel gebied verder verloopt zal dit direct een negatieve invloed hebben op de WOZ waarde en indirect op de opbrengsten van lokale belastingen. Bij een positieve ontwikkeling zal de bijdrage hierdoor sterk toenemen. Voor ondernemers is het belangrijk om dat hierdoor een positief rendement bereikt kan worden met de bedrijfsvoering 25

26 Tenslotte zal er ook een effect zijn op de algehele voorzieningen als bibliotheek, cultuur, sport e.d. als het economische draagvlak van een gemeente afneemt. Eigen inwoners Door de genoemde activiteiten moeten eigen inwoners vaker naar het centrum komen en ook meer gaan besteden bij de winkels en de horeca in het centrum. In eerste instantie moet dat gebeuren door de huidige bestedingen buiten het centrum (internet en andere gemeenten) weer terug te krijgen in het centrum. Momenteel lekt hierdoor on geveer 32 miljoen euro weg. Door de genoemde activiteiten wordt ernaar gestreefd om minimaal 50% hiervan weer terug te krijgen in het centrum. Daarnaast moet er een positief gevoel zijn over het centrum, door de inrichting van de publieke ruimten, de zintuigprikkelingen en het loyaliteit en service systeem. Hierdoor moet de binding aan het centrum ook stijgen. Inwoners uit de regio Momenteel wordt er vanuit de regio 24 miljoen euro besteed in Den Helder (basis 2011). Door het nieuwe elan en alle aanpassingen wordt ernaar gestreefd om Den Helder weer aantrekkelijk tye maken voor een bezoek of een dagje uit. Er wordt naar gestreefd om de uitgaven dan te laten stijgen naar 36 miljoen, een stijging van 12 miljoen. Hierbij is de concurrentie met Schagen en Anna Paulowna een duidelijk mikpunyt, maar ook inwoners van Alkmaar behoren tot de doelgroep. Toeristen De uitdaging is gelegen in de toeristen op weg naar Texel en op Texel. Hoe kunnen de toeristen gemotiveerd worden om te stoppen in Den Helder of speciaal naar Den Helder te gaan. Een reden kunnen de festiviteiten zijn zoals hierboven genoemd, de nieuwsbrief en website, maar er is meer voor nodig. Een apart plan moet hiervoor uitgewerkt worden. Naast de evenementen behoort hier ook een plan bij voor de integratie tussen horeca en winkels en daarbij een naadloze aansluiten qua activiteiten en openingstijden. De zaterdagavond is een goede avond om langer open te zijn en dit te koppelen aan speciale horeca activiteiten. In de zomermaanden lijkt een openingstijd tot of uur ook logisch zodat een dagje uit naar Den Helder wordt gecombineerd met een hapje eten. Deze ideeën verdienen nadere uitwerking en verdienen om getest te worden. 26

27 Een speciale opening op woensdagavond voor toeristen gekoppeld aan horeca activiteiten, speciale arrangementen voor Texelbezoekers en een duidelijk afspraak met de veerdienst voor een VIP route en voor besproken plaatsen zodat toeristen in Den Helder wachten op het tijdstip om te boarden. Via de smartphone worden deze toeristen dan opgeroepen om aan boord te gaan. De wachttijd wordt doorgebracht in het centrum. Plan van aanpak/ fasering Alle plannen kunnen niet in een keer gerealiseerd worden. Een fasering lijkt mij noodzakelijk. In de eerste fase wordt dan een beperkte realisatie nagestreefd binnen budgettaire kaders en binnen tijd randvoorwaarden. Deze eerste fase moet op 1 oktober gerealiseerd zijn. Hierdoor hebben ondernemers nog volop profijt van het 4 e kwartaal. Na dit 4 e kwartaal wordt het proces, de activiteiten en de resultaten geëvalueerd waarna besloten wordt over een verdere uitrol en financiering van dit plan. In de eerste fase wordt gestreefd om alle ondersteunende activiteiten (de ijsberg onder water) gerealiseerd te hebben, misschien in beperkte vorm. Ook een gedeeltelijke toepassing van licht en geluid is belangrijk om de ervaringen te meten. Activiteiten die vooraf plaats moeten vinden zijn: - Benoem een projectleider en een projectgroep en bepaal het initiële budget. - Formeer een kopgroep van ondernemers voor inspraak en realisatie van fase 1 - Ondersteun de integrale visie, maar faseer naar haalbaarheid, timing en budget. - Zorg in de eerste fase voor een zintuigelijke toepassing (licht en geluid op een sleutellocatie (park bij station?) - Zorg voor een integraal internetplatform, waar de winkels onderdeel van uitmaken - Zorg voor een winkelplatform als onderdeel van het internetplatform - Maak een online nieuwsbrief voor alle winkels gezamenlijk 27

28 - Activeer een gezamenlijke bezorgdienst voor internetbestellingen en winkelaankopen - Zorg voor mobiele betaalfaciliteiten (omnikassa en myorder) - Zorg voor training aan winkeliers - Verzamel adressen van klanten via de winkels voor een gezamenlijke database - Zorg voor internetondersteuning in winkels - Test longtail/shorttail concept - Integreer mobiele data (KPN/VODAPHONE) - Ontwikkel WiFi omgeving met geo- fencing - Integreer horeca in de activiteiten Organisatie Plannen&Den&Helder& stuurgroep+ Projectleider+ Project+groep+ Externe+leveranciers+ ondernemers+ Stuurgroep+is+toezichthoudend+orgaan+onder+voorzi9erschap+van+budgetverantwoordelijke+ Projectgroep+is+uitvoerend+onder+voorzi9erschap+projectleider+ Externe+leveranciers+worden+aangestuurd+door+projectleider+ Ondernemers+worden+begeleid+door+projectleider+ 28

29 Prioriteiten voor de realisatie van de eerste fase, voor reeele toetsing en betrokkenheid inwoners en ondernemers In de eerste fase wordt de infrastructuur gerealiseerd en activiteiten ontwikkeld die direct tot resultaten zullen leiden. Om dit te realiseren is goedkeuring nodig voor een initieel budget als onderdeel van het totale budget, moet een projectleider worden benoemd en de organisatie worden vormgegeven. Het is de taak van de projectleider om definitieve offertes aan te vragen, de activiteiten op te starten te leiden en te coördineren. De besluitvorming vindt plaats door de stuurgroep maar later door de budget verantwoordelijke, de Raad en de ondernemers. Tot deze 1 fase behoren de navolgende activiteiten: Activiteiten Internet Ontwikkelen internetportal Ontwikkelen loyaliteitsplan Geo- fencing Wi- fi Database bezoekers prioriteit 1 e fase 1 e fase minder hoog 1 e fase 1 e fase Communicatie Nieuwsbrief Mobiele communicatie Loyaliteitscommunicatie 1 e fase minder hoog 1 e fase Organisatie Projectleider aanstellen hoog Centrummanager aanstellen hoog (eventueel functiedeling voorlopig met pl) Projectgroep formeren hoog Stuurgroep formeren hoog Oprichting stichting ondernemers hoog (eventueel via HOB/DFD) Aanpassen publieke ruimten 29

30 Volgens een gefaseerde aanpak Basis rapport Philips en planning uitvoeringsprogramma stadshart Mobiele ondersteuning Basis voorstel Mobile Strategy Ontwikkelen geïntegreerd internetplatform Ontwikkelen ondersteunende faciliteiten Trainingen Ondernemers en internet 1 e fase (kopgroep) Kosten (ex BTW) Totaal aanpak Philips volgens offerte Installatie Totaal aanpak loyaliteit/mobiele toepassingen volgens offerte Mobile Strategy WiFi netwerk ingeschat op Training en begeleiding winkeliers Begeleiding en coördinatie Cor Molenaar totaal Operationele kosten en organisatie, onderdeel van de nieuwe stichting Groenvoorziening Internetplatform/ websupport Activiteiten/ communicatie en extra support Onvoorzien Totaal projectkosten p.m. p.m ========= 30

31 Instore aanpassingen: voor winkelier Alle bedragen zijn ramingen, de uiteindelijke besluitvorming en toekenning zal plaatsvinden op basis van offertes die opgevraagd moeten worden door de projectleider Kosten 1 e fase tot 15 oktober 2014 Kosten (ex BTW) Philips outdoor in overleg te bepalen welke onderdelen Installatie Mobile strategie in overleg te bepalen welke onderdelen WiFi netwerk Training en begeleiding kopgroep Internet Platform/ websupport Coördinatie en begeleiding Cor Molenaar Onvoorzien Totaal 1 e fase ========= Alle bedragen zijn geraamde bedragen op basis van Zie bijlage voor overzicht 1 e fase (realisatie De werkzaamheden van Cor Molenaar zijn ingeschat op 10 werkdagen voor begeleiding, overleg, coördinatie, support projectleider en projectgroep. Ondersteuning in de communicatie en besluitvorming. In alle gevallen wordt uitgegaan van een fixed price. De huidige werkzaamheden zijn meer dan de geoffreerde fixed price maar leiden niet tot extra kosten. Indien er sprake is van excessieve overschrijding zal vooraf toestemming worden aangevraagd en dienen de kosten te worden goedgekeurd. 31

32 Financiële consequenties stichting Operationele kosten, projectleiding en centrummanagement worden betaald uit de opbrengsten van de stichting bestaande uit: Reclamebelasting 50 per maand per winkel: bij 150 winkels p.jr (of ondernemersfonds) Verdubbeling door opbrengst gemeente p.jr Subsidies p.m. Eventuele andere inkomstenbronnen. p.m De nieuwe lichtvoorziening maakt de speciale belichting overbodig tijdens de feestdagen in december. Kosten stichting: - Onderhoudskosten (nieuwe) infrastructuur, publieke ruimte en digitaal - Centrummanager en assistent(e) - Variabele kosten ruimte/kantoor - Promotie activiteiten - Onderhoud systeem/database - Online communicatiekosten De exacte invulling van de taken van de stichting, de kosten en opbrengsten dient in een later stadium te gebeuren door de projectgroep en de stuurgroep. 32

33 Nawoord: onafhankelijkheid advies Binnen de door mij te hanteren gedragscode heb ik geen commerciële relatie met externe leveranciers. Alle genoemde partijen zijn samenwerkingspartijen die ik vraag om mee te denken aan de oplossing en een kosten inschatting te maken. Opdrachtgevers bepalen uiteindelijk wie de realisatiepartners zullen zijn, initiëren het offertetraject en de besluitvorming. Ik aanvaard geen provisie of andere gelden van externe partijen anders dan mijn opdrachtgever. Hierdoor kan ik onafhankelijk en integer adviseren. Met Adobe software en Philips heb ik een research relatie waarbij ik mee participeer in onderzoekstrajecten en ook resultaten van onderzoeken ontvang. Bij Adobe ben ik hiervoor lid van het European Expert panel en bij Philips overleg ik per kwartaal over de marktontwikkeling en zoek ik naar innovatieve oplossingen t.b.v. mijn relaties. In beide gevallen zijn het kennisrelaties. Al mijn adviezen zijn vertrouwelijk en specifiek bedoeld voor mijn opdrachtgevers. Openbaarmaking van gehele of gedeeltelijke adviezen vindt pas plaats na goedkeuring door mijn opdrachtgever. Cor Molenaar 33

34 34

35 35

36 Bijlagen: - Rapport Philips - Koopstroomanalyse I&O: - Leegstandanalyse Locatus - Presentatie Mobile Strategy - Aanbieding Mobile Strategy 36

37 Financiering Het totaal financieringsmodel bestaat uit enkele onderdelen: Zintuigelijke stimulering: basis rapport Philips Mobiele ondersteuning: basis rapport Mobile Strategy WiFi platform Internetplatform incl Apps Training winkeliers Project ondersteuning, coördinatie Cor Molenaar Bijdrage gemeente aan stichting Den Helder Onderneemt Digitale routing/borden Ruimte centrum management, zo mogelijk onderdeel van een ruimte met een andere bestemming, misschien zelfs wel bij een winkel! 37

38 Specificatie 1 fase Binnenstad Den Helder Winkels,en,winkelgebieden, ervaren( Zintuigen,s1muleren, Binden( S8muleren( Mo8veren( faciliteren( Publieke(ruimten( Aankleding( Branchering( Licht,(geluid( entourage( fysiek,, Winkelinrich8ng( Services( Loyaliteitssysteem( Communica8e( Mobiele(toepassingen( drijfvermogen, Bezorgdienst( Wifi( internet( Zintuigen stimuleren Philips: Beatrix Promenade: Verlichte promenade en aanlichten bomen en enkele panden Budget inclusief installatie Integratie technologie in winkelgebied Aanleg WiFi in het centrum, schatting Ontwikkelen smartphone toepassing gebaseerd op android Ontwikkelen loyaliteitsprogramma (punten sparen en inwisselen) Ontwikkelen database voor loyaliteitsprogramma Gebaseerd op offerte Mobile Strategy Budget inclusief voor WiFi 38

39 Ondersteunen nieuw koopgedrag Ontwikkelen website Den Helder (zo mogelijk gebaseerd op bestaande site) Koppeling naar App voor mobiele toepassing Push messages Analyses KPN/Vodaphone Budget Communicatie en bindingsactiviteiten Training kopgroep Ontwikkelen faciliteiten Communicatie database Wekelijkse nieuws brief Opzetten bezorgfaciliteiten Opzetten centraal ophaal/ collectiepunt voor bezorging Opzetten centraal ophaalpunt internet bestellingen Budget Ondersteuning Cor Molenaar tot 1 october 2014: Budget Totaal 1 e fase ex BTW De bedragen zijn inschattingen vóór overleg met leveranciers en vóór onderhandeling! Niet opgenomen kosten projectorganisatie en projectleider. Optie ter overweging het juttersgordijn: extra kosten (Philips onderzoekt nog een goedkoper alternatief voor de 1 e fase 39

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers - Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren - Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag - Ondersteunen nieuw winkelgedrag door ondernemers, in de winkel, op internet en

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie?

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? 2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? We kijken nog even terug naar 2016 en trekken lering uit de ontwikkelingen. Dit is meteen de basis voor 2017 aangevuld met goede macro-economische verwachtingen.

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Visie op Drachten. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580

Visie op Drachten. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Visie op Drachten Beleving en inspiratie exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Prof Dr C.N.A. Molenaar cor@cormolenaar.nl 1 juli 2014 1 Inhoud Inhoud pagina Achtergrond 3

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Visie op Boxtel. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580

Visie op Boxtel. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Visie op Boxtel Beleving en inspiratie exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Prof Dr C.N.A. Molenaar cor@cormolenaar.nl 1 december 2014 1 Inhoud Inhoud pagina Achtergrond

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

Vraagstimulerende maatregelen

Vraagstimulerende maatregelen Dynamica in de retail. Deze week is er een spraakmakend rapport uitgekomen dat de situatie in de winkelretail beschrijft. Het rapport van Dynamis komt tot de conclusie dat vraagsturing niet tot het gewenste

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

Het einde van de opruiming

Het einde van de opruiming Het einde van de opruiming Een voorrecht voor klanten, een ergernis voor winkels; de continue opruiming in de winkelstraten. De kortingspercentages kunnen oplopen tot 70% wat er toe leidt dat klanten aankopen

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group LMG Local Media Group Informatie voor gemeenten en collectieven In deze brochure wordt kort uitgelegd wat LMG (Local Media Group) uw gemeente, collectief, ondernemersvereniging of winkelgebied te bieden

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Visie op Hof van Twente

Visie op Hof van Twente Visie op Hof van Twente Historie, Koninklijk, leefklimaat exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Prof Dr C.N.A. Molenaar cor@cormolenaar.nl augustus2015 1 Inhoud Inhoud pagina

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 Reacties uit de zaal: Een aantal mensen gaf aan dat het winkelaanbod in de Hoeksche Waard teveel van hetzelfde biedt. Echter, gezien de vergrijzing en wellicht afnemende mobiliteit van

Nadere informatie

Bruisende binnensteden en dorpskernen

Bruisende binnensteden en dorpskernen Bruisende binnensteden en dorpskernen Wat is er aan de hand? Van dorp naar stad 70% van de wereldbevolking woont in 2050 in steden of stedelijke gebieden. 10 miljoen mensen wonen in 2050 in de Randstad

Nadere informatie

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken.

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken. 1 Businesscase: Leegstandaanpak bedrijfspanden Beek SAMENVATTING Langdurig leegstaande panden (en voor deze businesscase specifiek de bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden) zijn een gevaar voor de leefbaarheid

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Internet: alles wordt anders

Internet: alles wordt anders Internet: alles wordt anders Prof Dr C.N.A. Molenaar Twee miljoen winkelmeters in de stad gaan verdwijnen De komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. In totaal zal er

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek van MIJN verleden naar mijn TOEKOMST Alarmerend signaal uit marktconsultatie MKB/REVA van

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders 'Hj gemeente Barneveld Nr. 620335 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Memo wifi-winkelcentra en memo toeristische informatiestructuur Veluwe Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: 11 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: 11 ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd 1 Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd gebruik maken van een nieuwe informatielaag. Dit heeft

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

CENTRUMPLAN MARUM. Op basis van deze criteria is een vijftal varianten ontwikkeld. NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL)

CENTRUMPLAN MARUM. Op basis van deze criteria is een vijftal varianten ontwikkeld. NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL) CENTRUMPLAN MARUM NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL) In het Centrumplan Marum is voor de ontsluiting achter de Liddl langs een voorstel opgenomen. Deze ontsluiting sluit aan op

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten:

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten: B&W.nr. 11.1059, d.d. 1 november 2011 Onderwerp Extra stimulans economie binnenstad Besluiten: 1. het bij amendement A110047/5 (RV 11.0047 gewijzigd) door de raad beschikbaar gestelde incidentele budget

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie

Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie Door Minouschka Oort 500646615 Fashion & Management Coach: Ligia Hera 28 mei 2015 Amsterdam Fashion Institute

Nadere informatie

Actieplan vitale Winkelstad!

Actieplan vitale Winkelstad! Actieplan vitale Winkelstad! Programma Opening (Marco Verloop) Aanleiding / opdracht (Marco Verloop) Visie (Aarnoud Aarnoudse) Organisatie Winkelstad (Barbara van Schuppen) Uitvoering (Jeroen Feskens /

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie