Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte"

Transcriptie

1 Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1

2 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit. Er zijn dn ook 11 verschillende brochures beschikbr. De meeste msteropleidingen zijn Nederlndstlige opleidingen. In een ntl fculteiten worden ook Engelstlige opleidingen ngeboden. De toeltingsvoorwrden voor de Engelstlige opleidingen kunnen nders zijn voor studenten met een Vlms diplom dn voor studenten met een buitenlnds diplom. Een student met een buitenlnds diplom die een msteropleiding wil nvtten, moet de nvrgprocedure opstrten om toegelten te worden (zie Informtion for interntionl degree students) Informtie voor studenten met een Vlms diplom Een msterdiplom ls einddoel Alterntieve trjecten Veel gebruikte termen Prktische info Info for interntionl degree students Mster in de wijsbegeerte Mster in de morlwetenschppen Mster in de tl- en letterkunde Mster in de vergelijkende moderne letterkunde Mster in de historische tl- en letterkunde Mster in het tolken* Mster in het vertlen* Mster in de meertlige communictie* Mster in de oosterse tlen en culturen Mster in de Oost-Europese tlen en culturen Mster in de Afriknse tlen en culturen Mster in de geschiedenis Mster in de kunstwetenschppen Mster in de rcheologie Mster n mster Mster in de meertlige bedrijfscommunictie Mster n mster Mster in de litertuurwetenschppen Mster n mster Mster in de rchivistiek: erfgoed- en hedendgs documentbeheer Mster n mster Mster of Advnced Studies in Linguistics Postgrdutsopleiding in de tl- en letterkunde Postgrdutsopleiding Conferentietolken* Postgrdutsopleiding Tentoonstelling en beheer vn ctuele kunst Postgrdute Progrm in Americn Studies Postgrdute Studies in Logic, History nd Philosophy of Science Postgrdute Studies Dutch & Trnsltion* Stdspln * Deze opleiding mkt vnf het cdemiejr 1-1 deel uit vn het opleidingsnbod vn de UGent. Deze brochurereeks biedt een zo volledig mogelijk overzicht vn de msteropleidingen ngeboden door de UGent. Wijzigingen n de progrmm s, de toeltingsvoorwrden of het nbod zijn steeds mogelijk. De informtie in deze brochure is bijgewerkt tot 1 jnuri 1. Recente informtie vind je op Zols in de ndere Vlmse universiteiten, is er voor de fculteit Letteren en Wijsbegeerte een nvrg ingediend om de mster-n-bcheloropleidingen om te vormen tot tweejrige opleidingen. De ltste stnd vn zken vind je op tweejrigemsters Hieronder wordt duidelijk welke wegen je nr een msterdiplom brengen. Vervolgens krijg je informtie over lterntieve trjecten (p. ), dn worden de meest gebruikte termen toegelicht (p. ) en tenslotte mkt de prktische informtie je concreet wegwijs (p. -7). Verderop in de brochure vind je per mster informtie over de inhoud en de opbouw vn het progrmm, de beroepsuitwegen, de specifieke toeltingsvoorwrden, een overzicht vn de te volgen opleidingsonderdelen en eventueel de contctgegevens vn de opleiding in kwestie. Durf Denken: dt is het credo vn de Universiteit Gent. Kritische en onfhnkelijke breinen studeren, onderzoeken, werken n de Universiteit Gent. Ieder jr drgen we deze boodschp uit vi een cretieve en onderscheidende cmpgne. Ieder jr roepen we onszelf en de buitenwereld op om mee te durven denken. Een msterdiplom ls einddoel Je hebt l een diplom behld in het hoger onderwijs en je wil (nog) een msterdiplom behlen? Dn zijn er diverse mogelijkheden. Als bezitter vn een cdemisch bchelordiplom stroom je in de meeste gevllen rechtstreeks door nr de/een nsluitende mster (= mster-n-bcheloropleiding of MnB) (bv. bchelor tl- en letterkunde nr mster historische tl- en letterkunde). Mr het is ook mogelijk om een nder trject f te werken. Als je een mster wil volgen wrtoe je geen rechtstreekse toegng hebt, zl je eerst een voorbereidingsprogrmm moeten fwerken (bv. bchelor sociologie nr mster pedgogische wetenschppen). N een professioneel bchelordiplom werk je eerst een schkelprogrmm f voor je toegng krijgt tot de dropvolgende mster (bv. bchelor ergotherpie nr mster ergotherpeutische wetenschp). Heb je l een msterdiplom op zk, dn kn je een bijkomende msteropleiding (MnB) of een mster-n-msteropleiding (MnM) volgen. In sommige gevllen kn je beginnen n een msteropleiding n het volgen vn een verkorte bcheloropleiding. In de lijst met toeltingsvoorwrden is er meestl een opsplitsing in ctegorieën. Enerzijds stn de diplom s opgesomd die rechtstreeks toegng hebben tot de mster, nderzijds de diplom s die onrechtstreeks toegng hebben: vi schkelprogrmm, vi voorbereidingsprogrmm of vi verkorte bchelor. Als jouw diplom niet op de lijst voorkomt en je wil toch grg met die beplde mster strten, neem dn contct op met het. Fculteit Letteren en Wijsbegeerte Blndijnberg 2, 9000 Gent T Grfisch ontwerp: - opmk: Gedrukt met vegetle inkten op FSC-ppier Druk en fwerking: en met elektriciteit voor 0 % opgewekt Fotogrfie: uit duurzme CO2-neutrle bronnen. Voor sommige mster-n-msteropleidingen worden er bovenop de diplomvoorwrde nog bijkomende voorwrden gesteld zols dossieronderzoek, toeltingsgesprek of geschiktheidstest: Een dossieronderzoek impliceert het indienen vn een bundel met je motivtie, cv, studiecurriculum, informtie over je eindwerk, ndere relevnte gegevens (bv. reeds gevolgd ntl studiepunten in het betrokken studiedomein); Een toeltingsgesprek peilt o.m. nr de motivtie en eventueel nr de voorkennis m.b.t. de te volgen opleiding; Een geschiktheidstest kn verschillende vormen nnemen: een pper indienen of een test fleggen in verbnd met de vereiste voorkennis. Vnf het cdemiejr 1-1 richt de UGent de cdemische opleidingen in die vndg door hr prtnerhogescholen worden ngeboden. Het betreft o.. de opleidingen bestuurskunde en publiek mngement, hndelswetenschppen, vertler/tolk, industrieel ingenieur. In de respectieve brochures zijn die integrerende opleidingen ls 'nieuw' ngeduid. Meer concrete info vind je terug op

3 Sint-Pietersnieuwstrt 9000 Gent, T Alterntieve trjecten Veel gebruikte termen Studieomvngvermindering Credits of studiepunten Schkelprogrmm Elke opleiding en elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt stt voor 2 à 0 uren studietijd. De studietijd is een schtting vn de totle hoeveelheid tijd die nodig is om de opleiding/het opleidingsonderdeel te verwerken. Het is de som vn het ntl contcturen en de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking vn de leerstof. Eén jr studie stt voor 0 studiepunten. Het systeem vn studiepunten komt overeen met de ECTS-normen die interntionl erkend zijn. ECTS stt voor Europen Credit Trnsfer System. Door middel vn het leerkrediet houdt de Vlmse overheid het volledige studieloopbntrject bij vn lle studenten. Alle info op Een schkelprogrmm is een overgngsprogrmm tussen een professionele bchelor (-jrige hogeschoolopleiding) en een mster. Een schkelprogrmm heeft een studieomvng vn ten minste studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. Het bevt in de meeste gevllen de kernvkken uit het cdemisch bchelorprogrmm. Een schkelprogrmm heeft de bedoeling om de student de lgemeen cdemische én domein specifieke competentie s bij te brengen om met redelijke kns op slgen de mster opleiding n te vtten. Het progrmm fungeert ls toeltingsproef tot één specifieke msteropleiding en leidt niet tot een bchelordiplom. Minor Een voorbereidingsprogrmm is een overgngsprogrmm tussen een cdemische bchelor en een mster, eventueel te volgen ls de bchelor geen rechtstreekse toegng geeft tot de mster. De klemtoon ligt voorl op de domeinspecifieke competenties ngezien studenten die eerder een cdemische opleiding volgden, l verondersteld worden de lgemeen wetenschppelijke competenties te beheersen. Het progrmm fungeert ls toeltingsproef tot één specifieke msteropleiding en leidt niet tot een bchelordiplom. Een specifiek bchelordiplom is de bsisvoorwrde om rechtstreeks of onrechtstreeks toegelten te worden tot de msteropleiding (zie p. ). Een schkel- of voorbereidingsprogrmm geeft op een gestructureerde mnier vrijstellingen op bsis vn dt eerder behlde diplom. Je zult slechts uitzonderlijk nog bijkomende vrijstellingen krijgen. Als je diplom echter niet vermeld wordt op de lijst vn toegelten diplom's kn je ook studieomvngvermindering in de bcheloropleiding nvrgen vi individuele vrijstellingen. Dt kn op bsis vn creditbewijzen, eerder verworven kwlificties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). >> EVK en creditbewijzen Studenten die over specifieke studiebewijzen beschikken, kunnen eventueel een vrijstelling verkrijgen voor beplde vkken. Vrijstellingen moeten steeds ngevrgd worden bij de betrokken fculteit. Die procedure is grtis. >> EVC Wie niet over de specifieke studiebewijzen beschikt mr tijdens de loopbn vi werkervring of specifieke vorming de competenties verworven heeft die eigen zijn n een opleidingsonderdeel, kn hiervoor een EVC-procedure opstrten. De procedure is niet grtis en vereist een gedetilleerde portfolio. Als je ervring vi het bekwmheidsonderzoek erkend wordt, ontvng je een bekwmheidsbewijs. Met dt bewijs vn bekwmheid kn je vrijstellingen nvrgen. Flexibele studietrjecten flexibel studeren > volg... voor studenten > studeren: flexibel studeren trjectbegeleiding Als je je studies wenst te spreiden (bijvoorbeeld om de combintie met werk of gezin mogelijk te mken), dn zijn er een ntl opties. Zo kn je de opleiding deeltijds volgen (ongeveer de helft vn het normle pkket) of je kunt een pkket op mt smenstellen. In het ltste gevl spreken we over een geïndividuliseerd trject (GIT). Een GIT wordt ltijd ngevrgd bij de betrokken fculteit. Elke fculteit heeft een trjectbegeleider die de nspreekpersoon en begeleider is voor die procedure. De combintie werken/studeren is dus in theorie mogelijk. Alle opleidingen n de UGent worden in dgonderwijs ngeboden. Als werkstudent moet je dus werk- en studieschem zo goed mogelijk op elkr proberen f te stemmen. Studenten die minstens 80 uren per mnd tewerkgesteld zijn of een zelfstndige ctiviteit uitoefenen, kunnen het werkstudentensttuut nvrgen. De fculteiten leggen in een fcultir reglement vst welke fciliteiten worden verleend n die studenten. Andere vervolgopleidingen Voor een overzicht vn het nbod, surf nr: > volg msteropleidingen (incl. postgrdutsopleidingen) > volg permnente vorming en nscholing > volg specifieke lerrenopleiding Nst het nbod vn msters worden er n de UGent nog een ntl vervolgopleidingen ingericht. Postgrduten zijn opleidingen die qu structuur fwijken vn de mster-n-msteropleidingen (bv. minder dn 0 studiepunten, mr toch meer dn studiepunten, fwezigheid vn een msterproef ) of opleidingen die een beroepsvoorbereidend krkter hebben. N floop vn een postgrdutsopleiding krijg je een postgrdutsgetuigschrift. Het studiegeld vrieert vn opleiding tot opleiding. Permnente vorming: lle opleidingsprogrmm s die niet leiden tot een formeel diplom zijn gebundeld onder de term permnente vorming. Die progrmm s zijn zeer uiteenlopend qu omvng en duur. Ook de toeltingsvoorwrden zijn erg verschillend en fhnkelijk vn de opleiding. Een opleiding uit de permnente vorming kn bekroond worden met een getuigschrift. Specifieke lerrenopleiding: de SLO leidt tot het diplom vn lerr dt wordt uitgereikt n het behlen vn het msterdiplom. De studieomvng bedrgt 0 studiepunten, wrvn 0 sp theorie en 0 sp prktijk. In sommige msteropleidingen (vn minstens 1 sp) kun je tot 0 sp vn het theoretische gedeelte vn de SLO opnemen. Een minor bestt uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verbredende focus heeft en die slechts zijdelings met de opleiding verbnd houdt. Vk heeft de student de keuze tussen verschillende minors. Mjor Een mjor bestt uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verdiepende focus heeft binnen een opleiding. Ook hier zijn er vk verschillende keuzemogelijkheden. Msterproef De msterproef is het sluitstuk vn een msteropleiding. Het is een persoonlijk wetenschppelijk werk over een onderwerp dt nsluit bij de gekozen opleiding en/of fstudeerrichting. Het onderwerp wordt gekozen in overleg met de promotor, dt is de professor die het werk begeleidt, smen met de wetenschppelijke stf. Het is de zelfstndige uitwerking vn een wetenschppelijk onderwerp en houdt een zekere specilistie in, een element wrnr tijdens een sollicittie dikwijls wordt gevrgd. Voorbereidingsprogrmm Verkorte bcheloropleiding Een voorbereidings- of schkelprogrmm bereidt de student voor op één wel beplde mster. Een verkorte bchelor drentegen zl de student lle doelstellingen vn de bchelor bijbrengen. Een verkorte bchelor is dn ook omvttender dn een voorbereidings- of schkel progrmm. Het bchelordiplom biedt meer doorstroommogelijkheden nr diverse vervolgopleidingen en eventueel ook op de rbeidsmrkt.

4 Prktische info Voltijds / Deeltijds Strt cdemiejr Alle msteropleidingen worden in dgonderwijs georgniseerd. Ze worden zowel voltijds ls hlftijds ingericht. Hlftijds betekent dt het vkkenpkket kn gespreid worden over het dubbele vn de norml voorziene studieduur. Sommige opleidingen kunnen ook over of jr deeltijds gespreid worden. Het cdemiejr 1-1 strt op 2 september 1. Inschrijven Gedetilleerde info over inschrijven > onderwijs en studie > inschrijving en dministrtie Als je student ws n de UGent in het cdemiejr 12-1, krijg je elektronisch een uitnodigin g tot herinschrijving. Ook ls je vn opleiding wenst te vernderen is dt een her inschrijving die dus elektronisch moet gebeuren. Wie nooit eerder n de UGent ws ingeschreven, moet zich inschrijven ls 'nieuwe student': Je kunt je voorf elektronisch registreren op Hierdoor versnel je de inschrijvingsprocedure, mr het is nog geen definitieve inschrijving. Je inschrijving mk je definitief door je persoonlijk n te melden in de foyer vn het Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstrt. Je bent welkom vn 1 juli tot en met 12 juli 1 en vn ugustus tot en met september 1, vn mndg tot vrijdg doorlopend vn tot 1 u. Breng je identiteitskrt mee en ook het originele diplom (of goed leesbre kopie ervn) dt toegng verleent tot de gekozen studie. N die periode moet je je wenden tot de fdeling Studentendministrtie en studieprogrmm's (Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent, T ). Studiegeld > volg... voor studenten > studentendministrtie: studiegeld Het studiegeld wordt ieder jr bepld in overleg met de verschillende universiteiten. Norml gebeurt er lleen een indexnpssing. De reële bedrgen voor 1-1 worden vstgelegd tegen uiterlijk 1 mei 1. De volgende bedrgen wren vn toepssing voor de bchelor- en msteropleidingen (diplomcontrct zowel voor een voltijds modeltrject ls voor een geïndividuliseerd trject) in 12-1 en kunnen ls referentie dienen: niet-beursstudent: 9,0 bijn-beursstudent: 0,0 beursstudent: 80,00 Voor de schkel- en de voorbereidingsprogrmm s die fwijken vn 0 studiepunten gebeurt er een verrekening volgens het ntl studiepunten. Voor beplde mster-n-msteropleidingen wordt een verhoogd studiegeld gevrgd. Rdpleeg de website voor de juiste informtie. Lesroosters In deze brochure vind je per opleiding een overzicht vn het vkkenpkket. De lesroosters zijn te vinden op > g nr de opleiding vn jouw keuze > onder het tbbld 'prktisch' vind je het respectieve lesrooster. Interuniversitir Een ntl msteropleidingen wordt interuniversitir ingericht. Prktisch betekent het dt ofwel de lesgevers uit verschillende universiteiten zich nr een beplde opleidingsplts verpltsen, of dt de studenten beurtelings n de verschillende universiteiten les hebben, of dt de deel nemende universiteiten verschillende keuzepkketten in het kder vn een opleiding nbieden. rmtie hierover is te vinden bij de opleidingen in kwestie. Nog vrgen over >> De opleidingen en toeltingsvoorwrden Blijven er n het doornemen vn de documenttie nog vrgen over of wens je een persoonlijk gesprek, dn kn dt op het Adviescentrum. De studiedviseurs stn ter beschikking voor lle studenten. Voor een uitgebreid gesprek mk je best voorf een fsprk., Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent, T , >> Het socil sttuut Voor informtie over studiefinnciering, kinderbijslg, het sttuut vn de deeltijdse student kn je terecht bij de Socile Dienst, Sint-Pietersnieuwstrt 7, 9000 Gent, T of , >> Huisvesting Voor meer informtie over het huren vn een kot of over de universitire homes kn je terecht bij de fdeling Huisvesting, Stlhof, 9000 Gent, T ,

5 Info for interntionl degree students Obtining mster s degree? This brochure presents ll mster progrmmes offered by Ghent University. There re 11 brochures vilble, one for ech fculty. Besides the Dutch progrmmes you will lso find the interntionl mster progrmmes entirely tught in English nd some English postgrdute studies. Contrry to the Dutch-tught progrmmes (which require Dutch proficiency), the interntionl progrmmes re idel for interntionl degree students wishing to obtin mster s degree. A good knowledge of English however is required. Plese check the lnguge requirements for ech mster. You will find informtion on the objectives nd the content of ech interntionl progrmme s well s detils regrding the dmission requirements, useful ddresses, tuition fees, etc. The tuition fee mentioned with ech mster my vry slightly from yer to yer. Besides these progrmmes there re lso limited number of English permnent trining progrmmes (see online course ctlogue, clssified per fculty). Most msters hve their own website with specific informtion (the ddress cn be found with ech mster in this brochure). Detiled informtion on the content of the progrmmes cn be found in the online course ctlogue of Ghent University (www.ugent.be/en/degree > mking n informed choice: study progrmme > relted links: course ctlogue). Attention: In the course ctlogue ll study progrmmes hve been trnslted into English on behlf of interntionl students nd reserchers. However, this does not men tht the lnguge of instruction is utomticlly English s well; it is either Dutch or English. Glossry Acdemic bchelor degrees Bchelor progrmmes comprise 180 ECTS credits ( yers). Successful students re wrded the degree of bchelor. Acdemic mster degrees comprise either 0 ECTS credits (1 yer), 1 ECTS credits (2 yers), 180 ECTS credits ( yers) or credits ( yers). Mster progrmmes build further on the knowledge cquired during the pproprite bchelor degree, bringing the student to n dvnced level of knowledge nd competences in specific field of study. The progrmme is concluded by mster s disserttion which mens n importnt prt of the ssessment. Successful students re wrded the degree of mster. Advnced mster degrees comprise 0 ECTS credits (1 yer) nd provide high stndrd speciliztion opportunities for holders of prticulr mster degree. They im t deepening the knowledge nd/or competences in certin field of study. These progrmmes re open to students who hold mster degree or four yer bchelor degree; preprtory course my be required. The progrmme is concluded by mster s disserttion which mens n importnt prt of the ssessment. Successful students re wrded the degree of mster. Postgrdute studies Postgrdute studies re study progrmmes of minimum ECTS credits. They constitute study nd lerning pths intended to enble students to explore the competences cquired upon completion of bchelor s or mster s study, in greter depth nd scope, s prt of their further professionl trining. Successful students re wrded postgrdute certificte, in some cses conferring leglly recognized professionl qulifiction. Ersmus Mundus Info dmission nd ppliction Importnt! Interntionl degree students who wnt to obtin mster s degree cn only be dmitted fter n ppliction procedure: Ghent University Interntionl Admissions Desk Office for Student Administrtion nd Study Progrmmes Sint-Pietersnieuwstrt (Ufo), B-9000 Gent - Belgium T +2 (0) F +2 (0) Getting cquinted with the culture More informtion 8 Low Countries Studies is progrmme for exchnge students nd other foreign students nd reserchers who re lredy studying or working s resercher t Ghent University nd who wnt to lern more bout Flnders, Belgium nd the Netherlnds. The students re given brod overview of vrious spects of Flemish society nd everydy customs in Flnders. Ersmus Mundus Mster Courses re high-qulity course progrmmes t mster level, which were selected for funding by the Europen Commission. Ech course progrmme is offered by consortium of universities which re situted in different Europen countries. Students of n Ersmus Mundus Mster Course study in t lest two of these countries. After successfully completing the progrmme students re wrded recognized double, multiple or joint diplom. Interntionl Course Progrmme - ICP Mster progrmme orgnised by Ghent University nd the Flemish Interuniversity Council (VLIRUOS). All progrmmes tke up two cdemic yers nd led to MSc. degree. These courses focus on specific problems of developing countries. Credits Credits re bsed on ECTS-principles. At Ghent University 0 credits constitute full-time progrmme of pproximtely one cdemic yer. One credit equls 2 (mx. 0) hours of eduction, study nd ssessment ctivities. To stimulte students to tke responsibility for their own study progress, in Flnders system of 'lerning ccount' hs been estblished recently. It is mens for the Flemish Government to hve n overview of the study progress of ll students. Detiled informtion cn be found on > eduction nd study > study support > lerning ccount. 9

6 Mster in de wijsbegeerte Mster in de wijsbegeerte 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom Arbeidsmrkt Wijsbegeerte strt met verwondering. Een filosoof stelt voortdurend kritische vrgen over de mens, de wereld en de smenleving en zl proberen die vnuit lle relevnte invlshoeken te belichten. De filosoof neemt geen genoegen met simpele ntwoorden mr gt steeds verder op zoek nr diepere drijfveren en rtionele verklringen. Voor de filosoof is er geen bsoluut eindpunt, mr stt de rtionele zoektocht nr inzichten en het stellen vn nieuwe vrgen voorop. Een opleiding in de wijsbegeerte is geen voorbereiding op een welbeplde job. Mr dt hoeft op de hedendgse jobmrkt geen probleem te betekenen. De vrg nr fgestudeerden met een polyvlente opleiding steekt immers overl de kop op. Personeelsverntwoordelijken spitsen zich minder dn vroeger toe op specifieke diplomvereisten mr hebben drentegen meestl een bepld profiel voor ogen en kiezen de kndidt die drn het best bentwoordt. Bij de selectie speelt de persoonlijkheid vn de kndidt vk een grotere rol dn het diplom. In de voorbije eeuwen hebben grote filosofen met hun theorieën een stempel gedrukt op ons denken. De opleiding in de wijsbegeerte bestt dn ook uit een kritische ontleding vn de ntwoorden die werden en worden gegeven op fundmentele vrgen. Nst de grondige historische studie vn wijsgerige teksten ligt ook een sterke klemtoon op de kritische reflectie op ctuele problemen: de wetenschpsexplosie, de ecologische en bio-ethische problemtiek, vernderingen in het wetenschppelijke wereldbeeld enz. De grondige studie vn de historisch belngrijke denkers, gekoppeld n inzicht in de ctuele problemen zorgt ervoor dt je ls student wijsbegeerte kritisch en utonoom rgumenten leert formuleren en op die mnier je bijdrge kn leveren in ctuele en mtschppijkritische debtten. De volledige opleiding in de wijsbegeerte is opgebouwd rond de idee dt je eerst lgemene kennis en inzicht moet verwerven zodt je je drn kunt speciliseren. De eenjrige Mster in de wijsbegeerte lt een verregnde specilistie toe en vormt op die mnier het sluitstuk. Afhnkelijk vn je interesses kn je een eigen pkket smenstellen met ls belngrijk onderdeel de msterproef. Wie geen Bchelor in de wijsbegeerte heeft behld, zl de lgemene filosofische bsiskennis moeten bijschven vi een verkorte bchelor. Afgestudeerden uit diverse richtingen komen voor die llround jobs in nmerking. De wijsgeer heeft door zijn trining in kritische reflectie, zijn brede chtergrond en door zijn grote zelfstndigheid en synthesevermogen een sterke strtpositie. Combineer je bovendien wijsbegeerte met een ndere studierichting, dn heb je ontegensprekelijk nog een extr troef in hnden. Enkel ls je opteert voor het wetenschppelijk onderzoek n de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks nsluiten bij de opleiding. Andere uitwegen zijn: culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.. orgnisties, en minder voor de hnd liggende sectoren zols overheidsdiensten, journlistiek, bibliotheekwezen, mr ook meer en meer in de bedrijfswereld. verkorte bchelor voor Bchelor mor lwetenschppen (0 SP) B wijsbegeerte Geschiedenis ntieke wijsbegeerte Filosofische vrdigheden en methodiek II Logic II Kennisleer II Metfysic en ntuurfilosofie Esthetic I Geschiedenis middeleeuwse wijsbegeerte Filosofische vrdigheden en methodiek III Teksten ntieke en middeleeuwse wijsbegeerte Teksten moderne en hedendgse wijsbegeerte Wetenschpsfilosofie II Esthetic II Vi verkorte bchelor: (0 studiepunten) B morlwetenschppen Vi verkorte bchelor: ( studiepunten) professioneel bchelordiplom cdemisch bchelordiplom Mster lgemene VAKKEN Ntuurfilosofie Wetenschpsgeschiedenis Metfysic Wereldethiek Bio-ethiek Socile en politieke filosofie Niet-westerse wijsbegeerte Grondige studie vn vrgstukken in de: kennisleer logic wetenschpsfilosofie wijsgerige ntropologie ethische theorievorming Grondige studie vn teksten uit de: ntieke en middeleeuwse wijsbegeerte moderne en hedendgse wijsbegeerte keuzevakken 2/0 1 Vkken uit de studieprogrmm s UGent MASTERPROEF 0 Verkorte bchelor Voor lle ndere bchelors ( sp) VAKKEN Uit het eerste jr bchelor Historisch overzicht vn de wijsbegeerte Logic I Wetenschpsfilosofie I Filosofische vrdigheden en methodiek I Wijsgerige ethiek: systemtiek Wijsgerige ethiek: methodiek Geschiedenis vn de hedendgse wijsbegeerte Wijsgerige ntropologie I Kennisleer I Geschiedenis ntieke wijsbegeerte Uit het tweede jr bchelor Geschiedenis moderne wijsbegeerte Geschiedenis middeleeuwse wijsbegeerte Esthetic I Filosofische vrdigheden en methodiek II Eén vk te kiezen uit: Logic II Kennisleer II Metfysic en ntuurfilosofie Eén vk te kiezen uit: Hedendgse ethiek: continentle trditie Hedendgse ethiek: Anglo-Ameriknse trditie Uit het derde jr bchelor Website Filosofische vrdigheden en methodiek III Eén vk te kiezen uit: Teksten ntieke en middeleeuwse wijsbegeerte I Teksten moderne en hedendgse wijsbegeerte I Wetenschpsfilosofie II Normtieve ethiek Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

7 Mster in de morlwetenschppen Mster in de morlwetenschppen 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom Arbeidsmrkt De opleiding morlwetenschppen wil inzicht verstrekken in het morele denken en hndelen in de breedste zin vn het woord. Ze doet dt enerzijds door de grondige studie vn de belngrijkste benderingen uit de ethiek en uit de filosofie. Nst de meer theoretische bendering is het ook crucil om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedrgingen vn individuen en groepen zowel in het heden ls in het verleden. De kennis vn mens en mtschppij wordt ingevuld door de studie vn de zogenmde hulpwetenschppen zols o.. geschiedenis, litertuur, sociologie en psychologie. Tijdens de studie wordt ook de brug tussen beide pijlers gelegd, en dt mondt uiteindelijk uit in een geïntegreerde empirische en wijsgerige studie vn wrden, normen en levensbeschouwingen. Een opleiding in de morlwetenschppen is geen voorbereiding op een welbeplde job. Mr dt hoeft op de hedendgse jobmrkt geen probleem te zijn. De vrg nr fgestudeerden met een polyvlente opleiding steekt immers overl de kop op. Personeelsverntwoordelijken spitsen zich minder dn vroeger toe op specifieke diplomvereisten mr hebben drentegen meestl een bepld profiel voor ogen en kiezen de kndidt die drn het best bentwoordt. Bij de selectie speelt de persoonlijkheid vn de kndidt vk een grotere rol dn het diplom. Met die bsis kunnen de studenten zich ontplooien tot kritische burgers die in stt zijn om een bergumenteerde visie te geven op de complexe problemen vn onze smenleving. Wijsgerige ethiek en morlwetenschppen hebben die kritische opdrcht met elkr gemeen. De morlwetenschppen zijn echter meer toepssingsgericht. Ze streven concrete resultten n voor de prticiptie in wrdedebtten, opvoeding, onderwijs, vorming, hulpverlening, politiek De Mster in de morlwetenschppen lt een verregnde specilistie vi keuzevkken toe. Afhnkelijk vn je interesses kn je een eigen pkket smenstellen met ls belngrijk onderdeel de msterproef. Wie geen Bchelor in de morlwetenschppen heeft behld, zl de lgemene filosofische en morlwetenschppelijke bsiskennis moeten bijschven vi een verkorte bchelor. Afgestudeerden uit diverse richtingen komen voor die llround jobs in nmerking. De morlwetenschpper heeft door zijn brede interdisciplinire opleiding, de trining in kritische ethische reflectie, zijn brede chtergrond en door zijn grote zelfstndigheid en synthesevermogen een sterke strtpositie. Combineer je bovendien morlwetenschppen met een ndere studierichting, dn heb je ontegensprekelijk nog een extr troef in hnden. Enkel ls je opteert voor het wetenschppelijk onderzoek n de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks nsluiten bij de opleiding. In het onderwijs kies je voor een loopbn ls lerr niet-confessionele zedenleer. Andere uitwegen zijn: culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.. orgnisties, en minder voor de hnd liggende sectoren zols overheidsdiensten, journlistiek, bibliotheekwezen, mr ook meer en meer in de bedrijfswereld. verkorte bchelor Voor Bchelor wijsbegeerte (7 sp) B morlwetenschppen Morlwetenschp Morele ontwikkeling en opvoeding Sttistiek Psychologische rdpleging Biologie, hersenen en gedrg Ontwikkelingspsychologie Sociologie Economie Politicologie Inleiding tot het morlwetenschppelijk onderzoek Culturele ntropologie Seksuele en reltie-ethiek Prktijk vn het morlwetenschppelijk onderzoek Inleiding tot het recht Vrgstukken uit de filosofie vn de religie Vi verkorte bchelor: (7 studiepunten) B wijsbegeerte Vi verkorte bchelor: ( studiepunten) professioneel bchelordiplom cdemisch bchelordiplom Mster Grondige studie vn vrgstukken uit de: ethische theorievorming morlwetenschp Wereldethiek Bio-ethiek Socile en politieke filosofie KEUZEVAKKEN 2 1 Vkken uit de studieprogrmm s vn de: opleiding Wijsbegeerte fculteit Letteren en Wijsbegeerte universiteiten vn de Vlmse Gemeenschp MASTERPROEF 7 verkorte bchelor voor lle ndere bchelors ( sp) Uit het eerste jr bchelor Historisch overzicht vn de wijsbegeerte Logic I Wetenschpsfilosofie I Filosofische vrdigheden en methodiek I Wijsgerige ethiek: systemtiek Wijsgerige ethiek: methodiek Geschiedenis vn de hedendgse wijsbegeerte Kennisleer I Wijsgerige ntropologie I Morlwetenschp Uit het tweede en derde jr bchelor Geschiedenis moderne wijsbegeerte Morele ontwikkeling en opvoeding Sttistiek Normtieve ethiek Hedendgse ethiek: continentle trditie Hedendgse ethiek: Anglo-Ameriknse trditie Inleiding tot het morlwetenschppelijk onderzoek Prktijk vn het morlwetenschppelijk onderzoek Vrgstukken uit de filosofie vn de religie Biologie, hersenen en gedrg Seksuele en reltie-ethiek Website 12 Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

8 Mster in de tl- en letterkunde Mster in de tl- en letterkunde 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS De opleiding tl- en letterkunde is ngepst n de eisen en mtschppelijke noden vn onze tijd. Tlenkennis vormt één vn de hoekstenen vn onze informtiemtschppij. Door de toenme vn de mobiliteit en de schlvergroting vn de interntionle contcten wordt het steeds belngrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde tlvrdigheid, bij voorkeur in meer dn één tl. Doeltreffende communictie is echter niet louter een kwestie vn tlbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevngen kijk op de mtschppelijke context wrbinnen het tlgebruik en de communictie pltsvindt, op een goede kennis vn het culturele en meer bepld het literire erfgoed, en op een grondig inzicht in tlkundige structuren. De Mster in de tl- en letterkunde bouwt voort op de bsisvrdigheden vn de bchelor. N floop moet je in stt zijn om zelfstndig complexe wetenschppelijke problemen op te lossen. Hiertoe kun je je op diverse mnieren speciliseren: of de twee tlen uit de bchelor voort bestuderen of je toeleggen op één vn die twee. Drnst kun je je ook verdiepen in de lgemene tl- of litertuurwetenschp. De Mster in de tl- en letterkunde is één vn de drie msters die volgen op de Bchelor in de tl- en letterkunde: twee tlen. De Mster telt 7 fstudeerrichtingen: Nederlnds-Frns, Nederlnds-Engels, Nederlnds-Duits, Nederlnds-Ltijn, Nederlnds-Grieks, Nederlnds-Itlins, Nederlnds-Spns, Frns-Engels, Frns-Duits, Frns-Ltijn, Frns-Grieks, FrnsItlins, Frns-Spns, Engels-Duits, Engels-Ltijn, Engels-Grieks, Engels-Itlins, Engels-Spns, Duits-Grieks, Duits-Itlins, Duits-Spns, Ltijn-Grieks, Ltijn-Itlins, Ltijn-Spns, Nederlnds-Scndinvistiek, Frns-Scndinvistiek, EngelsScndinvistiek, Duits-Scndinvistiek, Ltijn-Scndinvistiek, Iberoromnse tlen, Nederlnds, Frns, Engels, Duits, Ltijn, Scndinvistiek, Grieks. In de bcheloropleiding (9 tlen met 29 tlencombinties), ligt de ndruk op drie bsisvrdigheden: een vloeiende ctieve beheersing vn twee tlen, een grondige vertrouwdheid met de tl- en letterkundige onderzoeksmethoden, en een diepgnde kennis vn de culturele chtergrond vn de bestudeerde tlgebieden. De tlspecifieke vkken worden gedoceerd in de bestudeerde tl (dt is niet het gevl voor Grieks en Ltijn). Gedurende de eerste twee jren vn de opleiding wegen die twee tlen in het progrmm even zwr. In het derde jr krijg je de gelegenheid om de studie vn één vn de twee gekozen tlen extr te beklemtonen en mk je ook een keuze voor een tlkundige of een letterkundige specilistie. Hierdoor kn je je meer gericht voorbereiden op de keuze vn je msterstudie. Een belngrijk onderdeel vn de msteropleiding is de msterproef die een derde vn de studiepunten omvt ( studiepunten). De studie vn de tlen zelf omvt 0 tot 0 studiepunten, fhnkelijk vn de keuze vn de tlgroep(en). Eventueel kn je nog voor mximl studiepunten vrij een ntl vkken kiezen om je persoonlijk wetenschppelijk profiel uit te bouwen of je tlspecifieke kennis te vervolledigen. Arbeidsmrkt Je diepgnde cdemische vorming met een goede tlenkennis, een verfijnd tlgevoel, en een goed inzicht in zowel literire ls niet-literire teksten, smen met lgemene competenties ls een cretief, probleemoplossend vermogen en een ttitude vn levens lng leren, zullen ervoor zorgen dt je in verschillende sectoren terecht kn. Veel fgestudeerden in de Tl- en letterkunde vinden een gepste bn kn in het bedrijfsleven (dministrtie, communictiebureu s, public reltions of mrketing, bnk- en verzekeringswezen enz.) en in het onderwijs, een trditioneel belngrijke fzetmrkt, die voorl door de genertie wisseling in het middelbr onderwijs weer duidelijk ntrekt. Ook in het onderwijs voor volwssenen gn veel studenten Tl- en letterkunde n de slg. Anderen zullen n de slg kunnen ls journlist of vertler of vinden werk in de uitgeverswereld, voorl ls redcteur of corrector, of in de culturele sector (zols muse, bibliotheken, culturele centr en verenigingen). Voor fgestudeerden met een bijzondere belngstelling voor de theoretische studie vn de tl- of letterkunde biedt het weten schppelijk onderzoek ntrekkelijke perspectieven. Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom Tot de Mster in de t l- en letterkunde: twee tlen Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom Tot de Mster in de t l- en letterkunde: één t l B tl- en letterkunde met twee overeenstemmende tlen B tl- en letterkunde met één overeenstemmende tl (voor de fstudeerrichting Iberoromnse tlen wordt ook een bsiskennis Portugees nbevolen) Vi postgrdutsopleiding: (0 studiepunten) B tl- en letterkunde met één overeenstemmende tl Vi postgrdutsopleiding: (0 studiepunten) Vi voorbereidingsprogrmm: (90 studiepunten) B toegepste tlkunde met overeenstemmende tlpkketten opleiding(en) oude structuur: licentit vertler/tolk met overeenstemmende tlpkketten (niet mogelijk voor tlencombintie met Ltijn, Grieks, Scndinvistiek) (voor deze toelting moeten de studenten hun diplom, vergezeld vn het diplomsupplement, voorleggen n de fculteit) B tl- en letterkunde zonder overeenstemmende tl Enkel geldig voor de fstudeerrichtingen Duits - Engels - Frns - Nederlnds: Vi schkelprogrmm: (80 studiepunten) B onderwijs: secundir onderwijs (met onderwijsvk resp. Duits, Engels, Frns, Nederlnds) B office mngement, fstudeerrichting bedrijfsvertler-tolk de corresponderende diplom s oude structuur (voor deze toelting moeten de studenten hun diplom, vergezeld vn het diplomsupplement, voorleggen n de fculteit) Vi voorbereidingsprogrmm: (0-90 studiepunten) ndere bchelor uit de fculteit Letteren en Wijsbegeerte (vrijstellingen mogelijk indien het gevolgde curriculum de minor tl vn de fstudeerrichting omvt) B toegepste tlkunde met overeenstemmend tlpkket * opleiding(en) oude structuur: licentit vertler/tolk met overeenstemmend tlpkket (niet mogelijk voor Ltijn, Grieks) (*voor deze toelting moeten de studenten hun diplom, vergezeld vn het diplomsupplement, voorleggen n de fculteit - uitgezonderd voor de fstudeerrichting Nederlnds) Contctpersoon in het monitort vn de fculteit Letteren en Wijsbegeerte: Myrim Pelgrims Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

9 Mster in de tl- en letterkunde Mster in de tl- en letterkunde 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS Mster in de t l en letterkunde: twee tlen GROEP ITALIAANS ( of -vkken) combintie vn twee tlen uit verschillende kolommen Duits Engels Frns Nederlnds Ltijn Grieks Itlins Scndinvistiek Spns TAALSPECIFIEKE VAKKEN GROEP DUITS ( of -vkken) Duitse tlkunde bijzondere vrgstukken: Systeemlinguïstiek Vritielinguïstiek Duitse letterkunde bijzondere vrgstukken: Vertelnlyse en retoriek Tekstnlyse en interprettie 0-0 b b b b b b b GROEP frns ( of vkken: ten minste 1 -vk + 1 b-vk) Moderne Frnse tlkunde: bijzondere vrgstukken: I bijzondere vrgstukken: II bijzondere vrgstukken: vritie Dichronie vn het Frns Moderne Frnse letterkunde: bijzondere vrgstukken: I bijzondere vrgstukken: II bijzondere vrgstukken: III b b b GROEP GRIEKS ( -vkken + evt. 1 /b-vk) Oudgriekse tlkunde: bijzondere vrgstukken Oudgriekse letterkunde: bijzondere vrgstukken Middeleeuws-Griekse tl- en letterkunde Nieuwgriekse tlkunde: bijzondere vrgstukken Nieuwgriekse letterkunde: bijzondere vrgstukken Niet-gevolgd tlspecifiek vk Grieks vn de Bchelor in de tl- en letterkunde: Ltijn Grieks Vk uit de msters fc. L&W (limittieve lijst) Itlinse tlkunde: bijzondere vrgstukken: I bijzondere vrgstukken: II Itlinse letterkunde: bijzondere vrgstukken: I bijzondere vrgstukken: II GROEP LATIJN ( -vkken + 1 /b-vk) GROEP ENGELS ( of vkken: ten minste 1 -vk + 1 b-vk) Engelse tlkunde: tl en litertuur functionele grmmtic genertieve grmmtic Oud- en Middelengels Engelse letterkunde: literire teksten uit de Renissnce literire teksten uit de chttiende eeuw nieuwere periode hedendgse Ameriknse letterkunde: oudere periode nieuwere periode hedendgse 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS b b Ltijnse tlkunde: bijzondere vrgstukken I Ltijnse tlkunde: bijzondere vrgstukken II Ltijnse poëtic: Oudheid Ltijnse poëtic: Middeleeuwen Niet-gevolgd tlspecifiek vk Ltijn vn de Bchelor in de tl- en letterkunde: Ltijn-Grieks Vk uit de msters fc. L&W (limittieve lijst) b b GROEP NEDERLANDS ( of /b-vkken) Nederlndse tlkunde: historische ontwikkeling vn het Nederlnds tlkundige nlyse vn historische teksten het hedendgse Nederlndse tlsysteem het hedendgse Nederlndse tlgebruik Nederlndse letterkunde: oudere periode I oudere periode II moderne Nederlndse letterkunde I moderne Nederlndse letterkunde II KEUZEVAKKEN lle tlspecifieke vkken (zie lijst Mster twee tlen) + - Duitse Geistesgeschichte: bijzondere vrgstukken - Duitse Lndeskunde: bijzondere vrgstukken ENGELS tlspecifieke vkken (zie lijst Mster twee tlen) (min. 2 -vkken en 2 b-vkken) ten minste tlspecifieke vkken (zie lijst Mster twee tlen) + niet-gevolgde vkken Grieks uit Bchelor in de tl- en letterkunde: Ltijn-Grieks en/of uit de msters fc. L&W (limittieve lijst), of vn een ndere universiteit vn de Vlmse Gemeenschp b b b b ten minste tlspecifieke vkken (zie lijst Mster twee tlen) + niet-gevolgde vkken Ltijn uit Bchelor in de tl- en letterkunde: Ltijn-Grieks en/of uit de msters fc. L&W (limittieve lijst), of vn een ndere universiteit vn de Vlmse Gemeenschp tlspecifieke vkken (zie lijst Mster twee tlen) (min. 2 -vkken en 2 b-vkken - indien niet meer dn 2 -vkken: verplicht extr vk Nederlndse letterkunde: onderzoeksseminrie) LATIJN NEDERLANDS SCANDINAVISTIEK lle tlspecifieke vkken (zie lijst Mster twee tlen) + niet-gevolgde tlspecifieke vkken Groep Zweeds vn het bchelorprogrmm b b lle tlspecifieke vkken uit de Mster twee tlen groep Spns én Portugees II (indien nog niet gevolgd in B ) één vk (of twee) te kiezen uit: Portugese litertuur Portugese tlkunde Litertuur en cultuur: Spns-Amerik, met bijzondere ndcht voor Crïbisch gebied (UA) Spnje en de culturele relties met de Zuidelijke Nederlnden (1de-17de eeuw) (UA) KEUZEVAKKEN 1 Module Algemene Tlwetenschp: DISCIPLINE-ONDERSTEUNENDE VAKKEN 1 0 Tlkunde Letterkunde Tlvrdigheid ONDERZOEKSTAAK SEMINARIE Voorbereidingsprogrmm Mster in de tl- en letterkunde: één tl (0-90 sp) Algemene tlwetenschp: theorieën en methodes Algemene litertuurwetenschp 0-0 Uit de Bchelor in de tl- en letterkunde: twee tlen, fhnkelijk vn de vooropleiding (min. en mx. 1 sp tlkunde en min. 1 en mx. 2 sp letterkunde) ONDERZOEKSTAAK SEMINARIE Te kiezen binnen de discipline vn de onderzoekstk OPTIEtrjecT Vkken uit één vn de trjecten uit de jr Bchelor in de tl- en letterkunde: twee tlen Andere disciplineondersteunende vkken uit de volledige Bchelor, fhnkelijk vn de vooropleiding Voorbereidingsprogrmm Mster in de t l- en letterkunde: twee tlen (90 sp) theoretische linguïstiek cpit select Module Algemene Litertuurwetenschp: theoretische litertuurwetenschp litertuur en mtschppij Vk(ken) die het door de student gekozen wetenschppelijk profiel vn de opleiding ondersteunen, uit de msters fc. L&W of uit de studieprogrmm s UGent MASTERPROEF 1 Historisch overzicht vn de wijsbegeerte Overzicht vn de historische kritiek Inleiding tot de voornmste moderne literturen Inleiding tot tl- en tekststructuren Visuele cultuur: kunst in historische context TAALSPECIFIEKE VAKKEN IBEROROMAANSE TALEN b tlspecifieke VAKKEN FRANS GRIEKS schkelprogrmm (80 sp) Europese tlen in contct: geschiedenis en methodologie Algemene tlwetenschp: theorieën en methodes Algemene litertuurwetenschp Module Algemene Tlwetenschp Module Algemene Litertuurwetenschp Eén extr vk behorend tot de tlspecifieke vkken vn de fstudeerrichting + één vk uit een mster fc. L&W, of één nog niet gevolgd vk uit de Bchelor tl- en letterkunde, nsluitend bij één vn de gevolgde tlen Vk(ken) die het door de student gekozen wetenschppelijk profiel vn de opleiding ondersteunen, uit de msters fc. L&W of uit de studieprogrmm s UGent MASTERPROEF 0 GROEP SPAANS ( of vkken, ten minste 1 -vk + 2 b-vkken) Spnse tlkunde: bijzondere vrgstukken Spns vn Ltijns-Amerik Bijzondere vrgstukken uit de Spnstlige letterkunde: Gouden Eeuw hedendgse periode TAALSPECIFIEKE VAKKEN DUITS tlspecifieke vkken (zie lijst Mster twee tlen) ( vkken) GROEP SCANDINAVISTIEK ( of -vkken) Scndinvische tlkunde: moderne Oudnoors en tlgeschiedenis Scndinvische letterkunde: bijzondere vrgstukken: I bijzondere vrgstukken: II Mster in de t l- en letterkunde: één t l uit: Duits, Engels, Frns, Grieks, Ltijn, Nederlnds, Scndinvistiek Mster in de t l- en letterkunde: Iberorom nse tlen Vkkenpkket Voorbereidingsprogrmm één tl 0 TAALSPECIFIEKE VAKKEN 0 Uit de Bchelor in de tl- en letterkunde: twee tlen, fhnkelijk vn de vooropleiding (min. en mx. 1 sp tlkunde en min. 1 en mx. 2 sp letterkunde) 17

10 Mster in de vergelijkende moderne letterkunde Mster in de vergelijkende moderne letterkunde 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: Nederlnds w Diplom: Mster of rts Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom De Mster in de vergelijkende moderne letterkunde is één vn de drie msters die volgen op de Bchelor in de tl- en letterkunde: twee tlen, mr stt vi voorbereidingsprogrmm s ook open voor ndere fgestudeerde bchelorstudenten met interesse voor moderne litertuur. Heb je tijdens je bcheloropleiding een minor letterkunde gevolgd, dn krijg je zelfs vrijstelling vn dt voorbereidingsprogrmm. De Mster in de vergelijkende moderne letterkunde wil inspelen op een ntl culturele ontwikkelingen die de plts vn de litertuur in de hedendgse mtschppij grondig hebben vernderd. Elk jr opnieuw verschijnen er meer nieuwe boeken. Uitgevers doen bovendien sinds enige tijd meer en meer moeite om ook het literire erfgoed op de mrkt te houden. Krnten, tijdschriften en ndere medi besteden uitvoerig ndcht n litertuur. Er zijn drnst een ntl professionele orgnisties die de promotie vn de litertuur mogelijk mken en inititieven nemen die literire teksten en hun mkers bij een breder publiek moeten brengen. Ook de overheid lt zich hierin niet onbetuigd: sinds enige jren verzmelt en begeleidt het Vlms Fonds voor de Letteren zoveel mogelijk ctoren in het literire veld. In de Mster in de vergelijkende moderne letterkunde focus je niet lleen op die mtschppelijke ontwikkelingen. Ook de wetenschppelijke studie vn literire teksten, die n bod kwm in het optietrject Litertuurwetenschp vn de Bchelor in de tl- en letterkunde, diep je verder uit. Dt gebeurt zowel in methodologische vkken ls in vkken wrin een specifieke literire trditie centrl stt. Op het einde vn de opleiding moet je zelfstndig en cretief inititieven kunnen nemen in lle domeinen vn de smenleving wrbinnen de litertuurstudie een meerwrde biedt (de culturele sector, het onderwijs, de journlistiek en het wetenschppelijk onderzoek). Uit het voorgnde blijkt duidelijk dt de mster twee finliteiten heeft: een cdemische en een professionele. De opbouw vn het progrmm is drieledig: vkken ( sp), stge ( sp) en msterproef (1 sp). Je volgt drie verplichte vkken (smen 1 sp) die methodologisch vn opzet zijn en litertuurwetenschppelijke problemen in lgemene en vergelijkende termen benderen: 1. Litertuur en mtschppij gt n hoe de moderne litertuur zich verhoudt tot de smenleving. Wt leert de litertuur ons over de smenleving? En welke socile, economische en politieke fctoren beplen de litertuur? 2. Theoretische litertuurwetenschp biedt een overzicht vn de vele nlytische methodes wrmee je literire teksten kunt nlyseren. Op welke mnieren kunnen we een tekst lezen? Tot op welke hoogte stuurt onze leesmethode de interprettie vn een tekst? 18. Actuele problemen uit de vergelijkende litertuurwetenschp gt dieper in op enkele debtten over de plts en functie vn de litertuur in de cultuur(geschiedenis). In hoeverre beplt de litertuur mee onze cultuur en de cnon onze visie op wt litertuur is? En wt is de plts vn populire litertuur of de zogenmd moeilijkere vnt-grdelitertuur erin? Drnst kn je mede op grond vn eerder gekozen specilisties in de bcheloropleiding en in het licht vn de msterproef voor studiepunten kiezen uit o.. een brede wier vn letterkundige vkken uit de msteropleidingen Tlen letter-kunde en Tlen en culturen (bv. Engelse letterkunde, Hispno-Ameriknse letterkunde, Russische letterkunde ). Tot de keuzevkken behoren ook ndere methodologische vkken uit de Mster in de kunstwetenschppen (o.. Drmturgie, Theorieën vn de cultuurgeschiedenis, Ontwikkeling en esthetiek vn de film, Beeldstrtegieën vn film, fotogrfie en videokunst). Op die mnier wordt de opleiding ook interessnt voor wie een drmturgische functie in een thetergezelschp of een ndere culturele instelling wil opnemen. Tijdens de opleiding moet je een stge volgen en een msterproef schrijven. Ideliter sluiten stge en msterproef qu onderwerp bij elkr n. Wil je een cdemisch zwrte punt in je opleiding inbouwen, dn krijg je de mogelijkheid stge te lopen bij één vn de lopende wetenschppelijke projecten vn universitire onderzoeksgroepen die ctief zijn in het vkgebied (prticiptie in wetenschppelijk onderzoek, orgnistie vn lezingen en congressen, voorbereiden vn publicties...). Wie een professioneel zwrtepunt in de opleiding wenst in te bouwen, loopt stge bij één vn de professionele prtners met wie de opleiding smenwerkt en die ctief zijn in één vn de volgende domeinen: pers en kritiek (tijdschriften, boekenbijlgen, rdio); letterenbeleid (Vlms Fonds voor de Letteren); rchieven (Centrum voor Tekst- en Bronnenstudie); uitgeverijen; literire orgnisties (Het Beschrijf, Druksel, Vooruit Letterenprogrmm); bibliotheek; thetergezelschppen (drmturgische functies). B tl- en letterkunde B oosterse tlen en culturen B Oost-Europese tlen en culturen B Afriknse tlen en culturen ook Rechtstreeks voor studenten die de minor Letterkunde gevolgd hebben in de volgende opleidingen: B wijsbegeerte B kunstwetenschppen B rcheologie (voor deze toelting moet de student zijn diplom, vergezeld vn het diplomsupplement, voorleggen n de fculteit) Vi voorbereidingsprogrmm: ( studiepunten) B wijsbegeerte B morlwetenschppen B geschiedenis B kunstwetenschppen B rcheologie B toegepste tlkunde Mster 1 Litertuur en mtschppij Theoretische litertuurwetenschp Actuele problemen uit de vergelijkende litertuurwetenschp KEUZEVAKKEN > Tlspecifieke vkken Afhnkelijk vn het gevolgde bchelortrject: vkken (min. sp) uit één of twee vn de volgende tlgroepen vn de msters tlen letterkunde/tlen en culturen: Duits, Engels, Frns, Grieks, Itlins, Ltijn, Nederlnds, Spns, Zweeds, Russisch, Arbisch > Extr vkken Vkken (mx. sp) uit onderstnde lijst of uit ndere studieprogrmm s vn de UGent: Drmturgie Theorieën vn de cultuurgeschiedenis Ontwikkeling en esthetiek vn de film Beeldstrtegieën vn film, fotogrfie en videokunst STAGE MASTERPROEF 1 Voorbereidingsprogrmm ( sp) 18 Algemene litertuurwetenschp Poëtic Vergelijkende litertuurwetenschp Inleiding tot de voornmste moderne literturen KEUZEVAKKEN Afhnkelijk vn de vooropleiding: letterkundige vkken uit de bcheloropleiding Tl- en letterkunde ONDERZOEKSTAAK Arbeidsmrkt De msteropleiding opent dezelfde mogelijkheden op de rbeidsmrkt ls ndere msters in de tl- en letterkunde. De stge opent nieuwe mogelijkheden binnen het literire bedrijf en het bredere culturele veld. Je kunt n de slg in de culturele sector (muse, uitgeverijen, thetergezelschppen, literire orgnisties, rchieven, pers, bibliotheken en culturele centr). Voor wie een bijzondere belngstelling voor de theoretische studie vn de litertuur wetenschp heeft, biedt de opleiding ook ntrekkelijke perspectieven in het wetenschppelijk onderzoek. Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

11 Mster in de historische tl- en letterkunde Mster in de historische tl- en letterkunde 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster of Arts Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom De Mster in de historische tl- en letterkunde is één vn de drie msters die volgen op de Bchelor in de tl- en letterkunde: twee tlen, mr richt zich ook expliciet op bchelors in de geschiedenis die bijzondere interesse hebben voor historische teksten in de meest diverse vormen (mnuscripten, gedrukte bronnen, boeken ). Centrl in de mster stt immers de studie vn de tl en de litertuur in cultuurhistorisch perspectief. De msterproef vn twintig studiepunten mkt een derde uit vn de opleiding. Een nder derde omvt de grondige studie vn tl- en/of litertuurhistorische specten vn één of twee reeds in de bchelor bestudeerde tlen. Drnst volg je twee historische vkken vn lgemene rd, wrin je vertrouwd wordt gemkt met de filosofie vn het tekst historisch onderzoek ( wrom lezen wij historische teksten?, hoe gn wij om met het verleden vn onze cultuur en onze tl? ) en met een ntl specifieke vrgen die verbnd houden met de historische studie vn tl- en letterkunde (welke methodes bestn er om n historisch litertuuronderzoek te doen? hoe kunnen we de geschiedenis vn een tl in krt brengen? wt leren historische teksten ons over de cultuur vn een lnd? welke impct heeft de geschiedenis vn het boek op onze hedendgse medimtschppij?). De resterende tien studiepunten zijn gereserveerd voor methodologische specilistie en verdere historische contextulisering. Je rkt vertrouwd met nlysemethoden die jou in stt moeten stellen de historische bepldheid vn teksten en ndere tluitingen te begrijpen en zinvol te mken. Door de steeds groeiende ndcht voor zulke diverse onderwerpen ls ntionl en interntionl erfgoed, bibliotheek- en rchiefwezen, de geschiedenis vn het boek en de doorwerking vn het verleden is de msteropleiding ctueler dn ooit. De opleiding bundelt de beschikbre expertise in negen tlen of tlgroepen op het vlk vn de historische studie vn tlen en litertuur. LATIJN B tl- en letterkunde Je beschikt met een diplom vn Mster in de historische tlen letterkunde over dezelfde lgemene vrdigheden ls lle studenten met een msterdiplom in de tl- en/of letterkunde. Je kunt eveneens terecht op de trditionele fzetmrkten voor universitir gediplomeerden in de tl- en letterkunde: het wetenschppelijk onderzoek, het onderwijs, de culturele sector en het bedrijfsleven. Je brengt hierbij voorl een historisch perspectief in de tl en hr culturele componenten in, wrbij je zowel op tlkundig vlk (de tlfmilies met hun historisch beplde verwntschppen) ls op letterkundig en cultureel vlk (de historisch beplde culturele fctoren chter een litertuur en hr eigenheden) eigen ccenten weet te leggen. Angezien je met een msterdiplom historische tl- en letterkunde ls eigen specifictie een historische verdieping vn een tl met hr litertuur en cultureel verleden hebt verworven, kn je ook inspelen op de groeiende vrg vn de erfgoedsector: het onderzoek rond en het beheer vn rchieven en monumenten. De msteropleiding biedt bovendien een goede voorbereiding op meer gespeciliseerde opleidingen zols de mster-n-mster rchivistiek (vi voorbereidingsprogrmm) of de Mster of Advnced Linguistics. NEDERLANDS Oudnederlnds Nederlndse tlkunde: historische ontwikkeling vn het Nederlnds Nederlndse tlkunde: tlkundige nlyse vn historische teksten Nederlndse letterkunde: Oudere periode I Nederlndse letterkunde: Oudere periode II Vi voorbereidingsprogrmm: (9 studiepunten) B in de wijsbegeerte B in de morlwetenschppen B in de rcheologie B in de geschiedenis B in de kunstwetenschppen B in de oosterse tlen en culturen B in de Oost-Europese tlen en culturen B in de Afriknse tlen en culturen Portugese litertuur Eén vk uit: Tlvritie en tlverndering [en] Theorieën vn de cultuurgeschiedenis Eén vk uit: Historische ntropologie vn de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd Cultuurgeschiedenis tlspecifieke VAKKEN Scndinvische tlkunde: Oudnoors en tlgeschiedenis Gotisch SPAANS Spnse tlkunde: bijzondere vrgstukken Spnse tlkunde: het Spns vn Ltijns-Amerik Bijzondere vrgstukken uit de Spnstlige letterkunde: gouden eeuw Bijzondere vrgstukken uit de Spnstlige letterkunde: hedendgse periode keuzevakken Vkken uit onderstnde lijst of uit bovenvermelde vkken vn deze msteropleiding of uit de bchelor- en msteropleidingen in de tl- en letterkunde: Oorkondeleer Inititie tot de beschrijving vn hndschriften en oude drukken Pleogrfie MASTERPROEF DUITS ENGELS Engelse tlkunde: Oud- en Middelengels Engelse letterkunde: literire teksten uit de renissnce Engelse letterkunde: literire teksten uit de chttiende eeuw FRANS Frnse tlkunde: bijzondere vrgstukken: vritie Moderne Frnse letterkunde: bijzondere vrgstukken III Dichronie vn het Frns GRIEKS Oudgriekse tlkunde: bijzondere vrgstukken Oudgriekse letterkunde: bijzondere vrgstukken Middeleeuws-Griekse tl- en letterkunde ITALIAANS Itlinse tlkunde: bijzondere vrgstukken I Itlinse tlkunde: bijzondere vrgstukken II Itlinse letterkunde: bijzondere vrgstukken II (vkkencombinties: sp, / sp, 1/ sp) Oudhoogduitse en Oudsksische tl- en letterkunde Middel- en vroegnieuwhoogduitse tl- en letterkunde SCANDINAVISCHE TALEN EN GOTISCH Als de minor Duits, Engels, Frns, Grieks, Itlins, Ltijn, Nederlnds, Spns of Zweeds reeds werd opgenomen in de bchelor, krijgt de student hiervoor een vrijstelling in het voorbereidingsprogrmm. PORTUGEES Mster Arbeidsmrkt Ltijnse tlkunde: bijzondere vrgstukken I Ltijnse tlkunde: bijzondere vrgstukken II Ltijnse poëtic: Oudheid Ltijnse poëtic: Middeleeuwen 21

12 Mster in de historische tl- en letterkunde 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster of Arts Voorbereidingsprogrmm (9 sp) Eén vk te kiezen uit: Inleiding tot de tl- en letterkunde: Germnse en Romnse tlen Geschiedenis en typologie vn de Germnse tlen Romnse en Klssieke tlen Eén of twee vkken te kiezen uit: Vergelijkende tlwetenschp: Indo-Europese tlen Theorie en methodes vn de litertuurgeschiedenis Vier of vijf vkken te kiezen uit: Algemene tlwetenschp Algemene litertuurwetenschp Vergelijkende tlwetenschp: Germnse tlen Vergelijkende tlwetenschp: Romnse tlen Vergelijkende litertuurwetenschp Poëtic De litertuur vn de Oudheid Klssieke mythologie Receptiegeschiedenis: de klssieke trditie minors 0 (zie online studiegids > B Afriknse tlen en culturen) DUITS ENGELS FRANS OUDGRIEKS ITALIAANS LATIJN NEDERLANDS SCANDINAVISTIEK SPAANS KEUZEVAKKEN 0 Historisch georiënteerde vkken uit de bcheloropleiding Tl- en letterkunde Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

13 NIEUW Mster in het tolken Mster in het tolken 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom de institutionele kders wrin het beroep uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdgingen vn ieder werkveld. Je leert omgn met mobiele tolkpprtuur en werken in videoconferentie. Je verdiept je in de cultuur en mtschppij vn die gebieden wr de vreemde tlen die je gekozen hebt, worden gesproken. Als je het diplom vn bchelor in de toegepste tlkunde behld hebt en je wil voorl je mondelinge beheersing vn tlen ls troef op de rbeidsmrkt uitspelen, dn is de mster in het tolken wellicht iets voor jou. Er stt ook een keuzevk op het progrmm. Je kunt je verdiepen in de udiovisuele tolktechnieken, meer bepld live subtitling en udiodescriptie. Je kunt ook een nder keuzevk volgen om je lgemene chtergrond- of tlkennis uit te breiden. Het tolken is een vk prt. Wie een vreemde tl goed beheerst, slgt er drom nog niet in om ls tolk te functioneren. Tolken beschikken over een sterk ontwikkeld concentrtievermogen en zijn behoorlijk stressbestendig. Het werk vergt nst een zeer goede mondelinge vrdigheid ook een gespeciliseerde trining, ervring met tolktechniek, en een dosis koelbloedigheid. Tolken kunnen voor hun mondeling vertlwerk nu eenml nuwelijks gebruikmken vn een woordenboek of ndere hulpmiddelen. Het moet bij wijze vn spreken lleml uit het hoofd gebeuren. Algemene cultuur en voorbereiding zijn dn ook crucil. De specifieke knowhow leer je tijdens de opleiding. Als stge doe je bij voorkeur een tolkstge. Zo ervr je n den lijve wt voor uitdging een tolkopdrcht inhoudt, wt opdrchtgevers verwchten, hoeveel vritie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten vn gesproken teksten worden getolkt etc. Je kunt ook terecht in een bedrijfsomgeving wr mondelinge communictie belngrijk is. Vnf het cdemiejr 1-1 mkt deze opleiding deel uit vn de Universiteit Gent. Het bchelor- en msterdiplom wordt een universitir diplom, uitgereikt door de Universiteit Gent. De opleiding biedt je tegelijk een degelijke cdemische vorming (inzicht verwerven in het wrom) en een prktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (relevnte technieken, technologie en kennis vn diverse werkvelden). De mstergrd kun je behlen in één jr (0 studiepunten). Het progrmm bouwt verder op de vrdigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bchelor in de toegepste tlkunde. Met die bgge kun jij je nu toeleggen op het tolken. Het spreekt vnzelf dt je drvoor een perfecte beheersing vn het Nederlnds en vn de twee door jou gekozen vreemde tlen nodig hebt. Binnen het pkket Nederlnds wordt sterk de ndruk gelegd op de perfecte beheersing vn het gesproken Nederlnds, toegespitst op mondelinge formuleervrdigheid. Je krijgt drnst een prktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicittiedriedgse op verpltsing. De beheersing vn de tolktechniek wordt grdueel opgebouwd. Je mkt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gngbr zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dn luister je eerst nr de spreker en geeft drn weer wt er gezegd is), vertlen vn het bld (lezend vertlen, meestl vn documenten) en fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertlt gelijktijdig voor een cliënt). Dt doe je zowel in het Nederlnds ls in de vreemde tl. Drie werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, socil tolken en gerechtelijk tolken. Je wordt vertrouwd gemkt met theoretische inzichten en werkwijzen. Dt is de zogenmde theorie vn het tolken. Je krijgt een volledig overzicht vn het beroep vn gesprekstolk, 2 De kroon op het werk wordt je msterproef wrvoor je een keuze n onderwerpen krijgt ngeboden. Je schrijft je msterproef in een vn de vreemde tlen die deel uitmken vn je progrmm. Je bewijst dt je zelfstndig informtie kunt opzoeken en verwerken, dt je dr iets 'nieuws' vn kunt mken, dt je problemen op een systemtische en cretieve mnier weet op te lossen. Je msterproef is een eigen werk met de stempel vn je persoonlijkheid. Spns mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene tolkprktijk gespeciliseerde tolkprktijk: bedrijf gespeciliseerde tolkprktijk: community Itlins mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tolkprktijk Russisch mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tolkprktijk Turks mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl en beroep Tsjechisch mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl en beroep B toegepste tlkunde Vi schkelprogrmm: (7/89 sp) (lgemene voorwrde: minstens 2 studiepunten per corresponderende vreemde tl gevolgd hebben in vooropleiding) B office mngement (7 sp) -- fstudeerrichting bedrijfsvertler-tolk -- fstudeerrichting mngement ssistnt B onderwijs: secundir onderwijs -- met Engels en Frns (7 sp) -- met Engels en Nederlnds (89 sp) -- met Frns en Nederlnds (89 sp) Vi voorbereidingsprogrmm: (8//92 sp) B tl- en letterkunde -- met twee corresponderende vreemde tlen (8 sp - kolom A) -- met één corresponderende vreemde tl en Nederlnds ( sp - kolom B) -- met één corresponderende vreemde tl zonder Nederlnds (92 sp - kolom C) Je kunt n de slg ls zelfstndig tolk of ls medewerker vn een tolkfdeling bij een ntionle of interntionle orgnistie, de overheid of in de privésector. Door de toenemende interntionlisering vn het economisch, politiek en socil leven spelen tolken een lsmr belngrijker rol. Je grote troeven zijn nst de kennis vn tolktechnieken je uitstekende mondelinge tlvrdigheid, je sterk ontwikkeld concentrtievermogen en je behoorlijke stressbestendigheid. Bovendien ben je vertrouwd met meerdere gespeciliseerde domeinen en de mtschppelijke ontwikkelingen vn de tlgebieden die je hebt bestudeerd. Vi verkort bchelorprogrmm: (1/129 sp) B Oost-Europese tlen en culturen (met minstens sp Russisch) Je bent tevens opgeleid om ctief te zijn ls wetenschppelijk onderzoeker. De postgrdutsopleiding conferentietolk die de fculteit ook nbiedt, breidt je tolkopleiding nog verder uit. Je mkt je dn vertrouwd met ndere settings (conferentiezlen met tolkcbines), met de techniek vn het simultn tolken, met ndere werkvelden (o.. ntionle en interntionle politiek, economie, wetenschp) en ten slotte ook met ndere hedendgse technologieën, zols tolken met sprkherkenning. Mster en themvkken Tolkwetenschp Deontologie Nederlnds Tl en beroep tolken Mondelinge formuleerbrheid vreemde tlen Twee vreemde tlen te kiezen: (Een vn de vreemde tlen moet Engels, Duits of Frns zijn) Duits mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene tolkprktijk gespeciliseerde tolkprktijk: bedrijf gespeciliseerde tolkprktijk: community Engels mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene tolkprktijk gespeciliseerde tolkprktijk: bedrijf gespeciliseerde tolkprktijk: community Frns mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene tolkprktijk gespeciliseerde tolkprktijk: bedrijf gespeciliseerde tolkprktijk: community KEUZEVAK Arbeidsmrkt De mster in het tolken bereidt je voor op een professionele loop -bn ls gesprekstolk (liisontolk), mr ook op veel ndere beroepen wr snel en vlot mondeling communiceren in gespeciliseerde domeinen belngrijk is. / Audiovisueel tolken Tltechnologie Inleiding tl en cultuur: Duits Engels Frns Spns Itlins Russisch Turks Tsjechisch Zweeds Extern keuzevk STAGE MASTERPROEF 1 2 Onder voorbehoud vn goedkeuring Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

14 Mster in het tolken Mster in het tolken 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS schkelprogrmm (7 sp) Toegepste tlkunde 1 Toegepste tlkunde 2 Inleiding tot de tltechnologie Bchelorproef Nederlnds: tlstructuren A Nederlnds: tlstructuren B Nederlnds: spreekvrdigheid Nederlnds: revisie Vreemde tl 1: tlstructuren C Vreemde tl 1: vertling Vreemde tl 1: tekstvrdigheid Vreemde tl 1: mondelinge vrdigheid Vreemde tl 2: tlstructuren C Vreemde tl 2: vertling Vreemde tl 2: tekstvrdigheid Vreemde tl 2: mondelinge vrdigheid schkelprogrmm (89 sp) Toegepste tlkunde 1 Toegepste tlkunde 2 Inleiding tot de tltechnologie Bchelorproef Nederlnds: tlstructuren C Nederlnds: revisie Vreemde tl 1: tlstructuren C Vreemde tl 1: vertling Vreemde tl 1: tekstvrdigheid Vreemde tl 1: mondelinge vrdigheid Vreemde tl 2: tlstructuren A Vreemde tl 2: tlprktijk A Vreemde tl 2: tlstructuren B Vreemde tl 2: tlprktijk B Vreemde tl 2: tlstructuren C Vreemde tl 2: tlprktijk C Vreemde tl 2: tlstructuren D Vreemde tl 2: tlprktijk D Vreemde tl 2: cultuurgeschiedenis Vreemde tl 2: litertuur Vreemde tl 2: vertling Vreemde tl 2: tekstvrdigheid Vreemde tl 2: mondelinge vrdigheid Vreemde tl 1= corresponderende vreemde tl 2 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS VOORBEREIDINGSprogrmm (8//92 sp) Verkort bchelorprogrmm (1/129 SP) A B C Inleiding tot de tltechnologie Nederlnds: tlstructuren A Nederlnds: tlvrdigheid Nederlnds: tlstructuren B Nederlnds: tlstructuren C Nederlnds: schrijfvrdigheid Nederlnds: spreekvrdigheid Mtschppij en instellingen v/d Lge Lnden Nederlnds: revisie Vreemde tl 1: vertling Vreemde tl 1: tekstvrdigheid Vreemde tl 1: mondelinge vrdigheid Vreemde tl 2: tlstructuren A Vreemde tl 2: tlprktijk A Vreemde tl 2: tlstructuren B Vreemde tl 2: tlprktijk B Vreemde tl 2: tlstructuren C Vreemde tl 2: tlprktijk C Vreemde tl 2: tlstructuren D Vreemde tl 2: tlprktijk D Vreemde tl 2: cultuurgeschiedenis Vreemde tl 2: litertuur Vreemde tl 2: vertling Vreemde tl 2: tekstvrdigheid Vreemde tl 2: mondelinge vrdigheid 8 92 A B Algemene economie Wereldgeschiedenis Toegepste tlkunde 1 Inleiding tot het recht Toegepste tlkunde 2 Bchelorproef Inleiding tot de tltechnologie Immersie: tl en interculturliteit 27 Nederlnds: tlstructuren A Nederlnds: tlvrdigheid Nederlnds: tlstructuren B Nederlnds: tlstructuren C Nederlnds: schrijfvrdigheid Nederlnds: spreekvrdigheid Mtschppij en instellingen v/d Lge Lnden Nederlnds: revisie Vreemde tl 1: tlstructuren A Vreemde tl 1: tlprktijk A Vreemde tl 1: tlstructuren B Vreemde tl 1: tlprktijk B Vreemde tl 1: tlstructuren C Vreemde tl 1: tlprktijk C Vreemde tl 1: tlstructuren D Vreemde tl 1: tlprktijk D Vreemde tl 1: cultuurgeschiedenis Vreemde tl 1: litertuur Vreemde tl 1: vertling Vreemde tl 1: tekstvrdigheid Vreemde tl 1: mondelinge vrdigheid Russisch: tlstructuren A Russisch: tlprktijk A Russisch: tlstructuren B Russisch: tlprktijk B Russisch: tlstructuren C Russisch: tlprktijk C Russisch: tlstructuren D Russisch: tlprktijk D Russisch: cultuurgeschiedenis Russisch: litertuur Russisch: vertling Russisch: tekstvrdigheid Russisch: mondelinge vrdigheid Vreemde tl 1= corresponderende vreemde tl = vrijstelling vn dit vk uit het bchelorprogrmm A = voor wie nog niet eerder nr het betrokken tlgebied op uitwisseling is geweest B = voor wie wel op uitwisseling is geweest nr het betrokken tlgebied 27

15 NIEUW Mster in het vertlen Mster in het vertlen 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS Vnf het cdemiejr 1-1 mkt deze opleiding deel uit vn de Universiteit Gent. Het bchelor- en msterdiplom wordt een universitir diplom, uitgereikt door de Universiteit Gent. Als je het diplom vn bchelor in de toegepste tlkunde behld hebt, kun je ervoor kiezen om mster in het vertlen te worden. Onze mster in het vertlen kreeg ls eerste in Vlnderen het Europen Mster's in Trnsltion kwliteitslbel. Dt lbel wordt door de Europese Commissie toegekend n vertl opleidingen die voldoen n hoge kwliteitsnormen. De mster in het vertlen neemt ook deel n twee Ersmusnetwerken: Optimle, dt cdemische vertlopleidingen uit meer dn dertig lnden verenigt om de kwliteit te optimliseren en Agor, dt de mogelijkheid tot interntionle stges wil uitbreiden. Vertlen is een gespeciliseerd vk. Wie een vreemde tl goed beheerst, verstt drom nog niet de kunst om een geslgde vertling te mken. Drvoor moet je inzicht hebben in vertlmethodes, vertlstrtegieën en vertltechnieken; je moet gespeciliseerde termen kunnen opzoeken, bronnen kunnen rdplegen en op de hoogte zijn vn elektronische hulpmiddelen zols vertlgeheugens en dtbnken. Die inzichten verwerf je tijdens de opleiding mster in het vertlen. De opleiding biedt je tegelijk een degelijke cdemische vorming (kritisch inzicht verwerven in het wrom) en een prktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete trining vn het hoe). De mstergrd kun je behlen in één jr (0 studiepunten). Het progrmm bouwt verder op de vrdigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bchelor in de toegepste tlkunde. Met die bgge kun jij je nu toeleggen op het vertlen. Het spreekt vnzelf dt je drvoor een perfecte beheersing vn het Nederlnds en vn je twee vreemde tlen nodig hebt. Binnen het pkket Nederlnds wordt sterk de ndruk gelegd op teksten herformuleren tot het tlgebruik en de stijl heleml goed zitten. Bovendien krijg je een prktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicittiedriedgse op verpltsing. Om het vertlvk te leren oefen je eerst met lgemene, niet l te gespeciliseerde teksten (journlistieke, essys, columns, brochures...). Gndeweg leer je meer gespeciliseerde teksten vertlen uit verscheidene domeinen vn het mtschppelijke leven. Nrgelng je tlencombintie leer je bijvoorbeeld medische, wetenschppelijke, juridische, economische of technische teksten vertlen. Vertlen leer je in twee richtingen: vn de vreemde tl in het Nederlnds en omgekeerd. Je wordt ook vertrouwd gemkt met een ntl meer theoretische inzichten, werkwijzen en technologische hulpmiddelen zols utomtische vertling en ndere vertlsoftwre, bruikbre dtbnken, zoekmethodes etc. Je verdiept je ook in de cultuur en mtschppij vn de gebieden wr je twee vreemde tlen worden gesproken. Er stt verder nog een keuzevk op het progrmm. Je kunt ervoor kiezen om een derde vreemde tl te leren of om je kennis ervn weer op te frissen. Je kunt ook een cursus gespeciliseerde 28 vormen vn vertling volgen: udiovisuele vertling (onder- en boventiteling, nsynchronistie en udiodescriptie), tltechnologie, loklistie (vertlen vn o.. softwre en videogmes), vertling tussen twee vreemde tlen enz. Voorts werk je een stge f bij een vertlbureu of bij een vertlfdeling vn een profit- of non-profitorgnistie. Zo ervr je n den lijve hoe druk het er in de beroepswereld n toe kn gn, wt de normen vn vertlfdelingen zijn, wt opdrchtgevers verwchten, hoeveel vritie het vertlwerk met zich brengt, welke soorten teksten worden vertld, tegen welk tempo, met welke hulpmiddelen enz. Je kunt ook opteren voor SBP (smll business project): je richt dn met een tem je eigen vertlbureu op, stelt een businesspln op, werkt met reële opdrchtgevers en voert een volledige vertlopdrcht uit. Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom Itlins mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing vertlprktijk Russisch mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing vertlprktijk Turks mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl en beroep Tsjechisch mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl en beroep B toegepste tlkunde Vi schkelprogrmm: (7/89 sp) (lgemene voorwrde: minstens 2 studiepunten per corresponderende vreemde tl gevolgd hebben in vooropleiding) B office mngement (7 sp) -- fstudeerrichting bedrijfsvertler-tolk -- fstudeerrichting mngement ssistnt B onderwijs: secundir onderwijs -- met Engels en Frns (7 sp) -- met Engels en Nederlnds (89 sp) -- met Frns en Nederlnds (89 sp) De kroon op het werk wordt je msterproef. Je krijgt een keuze n onderwerpen ngeboden in de diverse domeinen die het vertlen nbelngen. Je kunt specten vn het vertlproces onderzoeken (op grond vn bestnde vertlingen of eventueel vn een eigen vertling), de reltie tussen bron- en doeltekst bestuderen, de vertlprocedures eigen n gespeciliseerde tekstsoorten bespreken of de technische hulpmiddelen die vertling ondersteunen kritisch onderzoeken. Ook terminogrfische, culturele of tlige onderwerpen die tijdens de opleiding n bod kwmen, behoren tot de mogelijke them s vn je msterproef. Je schrijft je msterproef in een vn je twee vreemde tlen. Je bewijst dt je zelfstndig informtie kunt opzoeken en verwerken, dt je dr iets 'nieuws' vn kunt mken, dt je problemen op een systemtische en cretieve mnier weet op te lossen. Je msterproef is een eigen werk dt de stempel vn je persoonlijkheid drgt. Vi voorbereidingsprogrmm: (8//92 sp) en themvkken Arbeidsmrkt Vertlwetenschp Terminologie en vertltechnologie nederlnds Voor de mster in het vertlen kies je ls je zelfstndig vertler wilt worden of n de slg wilt ls medewerker vn een vertlbureu of vn een vertlfdeling in een interntionl bedrijf. Ook bij ntionle of interntionle overheidsinstellingen kun je terecht. Je kunt bovendien beëdigd vertler worden, je kunt je ook profileren ls vertler-revisor en vertlwerk eventueel combineren met copywriting enz. Als ICT je nspreekt, kn je terminoloog worden, meertlige tldtbnken smenstellen, documenten elektronisch ontsluiten of meewerken n de ontwikkeling vn vertlsoftwre. Als vertler beheers je dus niet lleen vreemde tlen, je bent bovendien getrind om zowel op zelfstndige wijze ls in temverbnd complexe tekstsoorten te vertlen en te reviseren. Je kunt de methoden en technieken eigen n de vertlprktijk ook kritisch benderen in het kder vn wetenschppelijk onderzoek. Ondnks lle investeringen in utomtisch vertlen blijft de vrg nr specilisten in het correct vertlen vn geschreven teksten zeer groot. Vn vertlsoftwre of zogenmde vertlmchines mg je niet echt verwchten dt ze knt-en-klre vertlingen fleveren, mr ze vormen wel een hulpmiddel voor professionele vertlers. De rbeidsmrkt wordt door de opleiding op de voet gevolgd, onder meer vi een resonnsgroep wrvn de leden professionele vertlers zijn die ook kunnen worden uitgenodigd tijdens colleges om de vertlprktijk toe te lichten. Vi verkort bchelorprogrmm: (1/129 sp) B Oost-Europese tlen en culturen (met minstens sp Russisch) Mster Tl en beroep vertlrevisie Twee vreemde tlen te kiezen: (Een vn de vreemde tlen moet Engels, Duits of Frns zijn) Duits mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene vertlprktijk gespeciliseerde vertlprktijk Engels mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene vertlprktijk gespeciliseerde vertlprktijk Frns mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene vertlprktijk gespeciliseerde vertlprktijk Spns mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied lgemene vertlprktijk gespeciliseerde vertlprktijk KEUZEVAK B tl- en letterkunde -- met twee corresponderende vreemde tlen (8 sp - kolom A) -- met één corresponderende vreemde tl en Nederlnds ( sp - kolom B) -- met één corresponderende vreemde tl zonder Nederlnds (92 sp - kolom C) vreemde tlen / Audiovisuele vertling Tltechnologie Loklistie Inleiding tl en cultuur: Duits Engels Frns Spns Itlins Russisch Turks Tsjechisch Zweeds Extern keuzevk STAGE MASTERPROEF 1 Onder voorbehoud vn goedkeuring 28 De schkel- en voorbereidingsprogrmm's én het studieprogrmm vn de verkorte bchelor zijn identiek ls die vermeld bij de Mster in het tolken (zie p. 2 e.v.) Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

16 NIEUW Mster in de meertlige communictie Mster in de meertlige communictie 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom Vnf het cdemiejr 1-1 mkt deze opleiding deel uit vn de Universiteit Gent. Het bchelor- en msterdiplom wordt een universitir diplom, uitgereikt door de Universiteit Gent. De msteropleiding in de meertlige communictie is ontstn vnuit de vststelling dt de meerderheid vn de fgestudeerde vertlers en tolken geen fulltime vertler of tolk werd. Ze vullen wel tl vn functies in wr hun beheersing vn vreemde tlen (en vn hun moedertl), nst hun inzicht in meertlige communictie, goede diensten bewijzen. Tlen kun je niet los denken vn de mtschppelijke en culturele werelden die ern vstzitten. Als je een vreemde tl spreekt, leg je meteen verbnden tussen je eigen chtergrond en die vn de tl wrvn je je bedient. Meertlige communictie kn lleen slgen ls je voeling en inzicht hebt in die gelgde ndere wereld: de verble en non-verble gewoontes, de communictieve do s-nd-don ts, de tlige codes om boodschppen gepst te verwoorden, diverse mnieren vn overtuigen, informeren of instrueren - die per tl ndere ccenten vergen Dt lles leer je tijdens de opleiding mster in de meertlige communictie. De opleiding biedt je bijgevolg de mogelijkheid om je tlenknobbel optiml te ontwikkelen met het oog op communictieve functies. Ze voorziet tegelijk in een degelijke cdemische vorming (inzicht verwerven in het wrom) en een prktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete trining vn het hoe). De mstergrd kun je behlen in één jr (0 studiepunten). Het progrmm bouwt verder op de vrdigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bchelor in de toegepste tlkunde. Die bgge kun je nu verder uitbreiden en verdiepen. Het spreekt vnzelf dt je drvoor een perfecte beheersing vn het Nederlnds en vn de twee door jou gekozen vreemde tlen nodig hebt. Binnen het pkket Nederlnds wordt er een wier n mogelijkheden ngeboden: vergderen, rpporteren, schrijven vn teksten voor de rdio, presenttietechniek, gespreksvoering etc. Bovendien krijg je een prktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicittiedriedgse op verpltsing. Ook in het pkket vreemde tlen gt veel ndcht uit nr diverse vormen vn communictie en situties wrin professioneel gecommuniceerd wordt. De interculturele component is drbij erg belngrijk en vergt een flinke dosis cretiviteit. Vergderen, onderhndelen, corresponderen, gesprekken nknopen, het verloopt enigszins nders fhnkelijk vn de tlige cultuur wrin je je begeeft. Met Russen kom je op een ndere mnier tot fsprken dn bv. met Engelsen of Frnsen. Stiptheid betekent voor de gemiddelde Nederlnder iets nders dn voor een Spnjrd enz. In nsluiting bij die interculturele invlshoek g jij je ook verder verdiepen in de cultuur en mtschppij vn die gebieden wr de vreemde tlen die je gekozen hebt, worden gesproken. 0 Een derde vreemde tl en cultuur mkt een vst onderdeel uit vn je progrmm. De prktijk vn de meertlige communictie komt in het tlenpkket ruim n bod. Acdemische ondersteuning vn de prktijk krijg je in de vorm vn een cursus over de theorie vn de interculturele communictie. Voor je keuzevk kun je kiezen voor een cursus met meertlige interculturele inslg of je kunt vn de mogelijkheid gebruik mken om nder kennis te mken met specten vn het vertlen of tolken. Op je progrmm stt ook een stge bij een profit- of non-profitorgnistie. Je ervrt n den lijve hoe het er in de beroepswereld n toe gt, welke uitdgingen meertlige communictie inhoudt, wt opdrchtgevers verwchten, hoeveel vritie het werk met zich brengt, hoe je communictief oplossingen moet bedenken, hoe je interculturele misverstnden kunt vermijden, wrin verschillende soorten teksten precies vn elkr verschillen en wrop je let ls je ze bedenkt, welke hulpmiddelen goede diensten kunnen bewijzen enz. De kroon op het werk wordt je msterproef. Je krijgt een keuze n onderwerpen ngeboden in het domein vn de interculturele communictie. Je schrijft je msterproef in een vn de vreemde tlen die deel uitmken vn je progrmm. Je bewijst dt je zelfstndig informtie kunt opzoeken en verwerken, dt je dr iets 'nieuws' vn kunt mken, dt je problemen op een systemtische en cretieve mnier weet op te lossen. Je msterproef is een eigen werk met de stempel vn je persoonlijkheid. B toegepste tlkunde Vi schkelprogrmm: (7/89 sp) (lgemene voorwrde: minstens 2 studiepunten per corresponderende vreemde tl gevolgd hebben in vooropleiding) B office mngement (7 sp) -- fstudeerrichting bedrijfsvertler-tolk -- fstudeerrichting mngement ssistnt B onderwijs: secundir onderwijs -- met Engels en Frns (7 sp) -- met Engels en Nederlnds (89 sp) -- met Frns en Nederlnds (89 sp) Vi voorbereidingsprogrmm: (8//92 sp) B tl- en letterkunde -- met twee corresponderende vreemde tlen (8 sp - kolom A) -- met één corresponderende vreemde tl en Nederlnds ( sp - kolom B) -- met één corresponderende vreemde tl zonder Nederlnds (92 sp - kolom C) Vi verkort bchelorprogrmm: (1/129 sp) B Oost-Europese tlen en culturen (met minstens sp Russisch) Arbeidsmrkt Je kiest voor meertlige communictie ls je je tlenkennis ls je grootste troef op de rbeidsmrkt wilt uitspelen zonder dt je drom meteen n de functie vn vertler of tolk denkt. Je speelt met de idee om lter een communictieve functie in te vullen ls woordvoerder/ PR-medewerker of je bent ls redcteurin-spe sterk geïnteresseerd in medi. Je wilt tltrining geven of je voelt je ls nkomend tekstschrijver ngetrokken tot de sector vn communictie- of reclmebureus etc. Je bent vertrouwd met de principes vn intern en extern communiceren vn orgnisties, met bijzondere ndcht voor de interculturele communictie. Als je ls meertlige communictor fstudeert, beschik je over goed getrinde communictieve vrdigheden, zowel mondeling ls schriftelijk, zowel in vreemde tlen ls in het Nederlnds. Je kn de methoden en technieken eigen n het onderzoek vn de meertlige interculturele communictie ook kritisch benderen en toepssen. Mogelijke ndere functies die je kunt uitoefenen zijn ccount executive, commercieel-dministrtief medewerker, reltiegelstigde, opleidingscoördintor, junior mnger externe communictie, leerkrcht, product mnger buitenlnd, commercieel vertegenwoordiger, sles ssistent, redctiesecretris, mnger interne communictie, ondertitelr, hndelsgent, uitzendconsulent, technisch uteur, ssistent office mnger, medewerker mrketing, mbssdemedewerker enz. Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

17 Mster in de meertlige communictie 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster OF ARTS KEUZEVAK Mster en themvkken Theorie vn de meertlige en interculturele communictie Orgnisties en communictie nederlnds Tl en beroep copywriting Communictieve vrdigheden vreemde tlen 2 Twee vreemde tlen te kiezen: (Een vn de vreemde tlen moet Engels, Duits of Frns zijn) Duits mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tl en bedrijf tl en medi Engels mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tl en bedrijf tl en medi Frns mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tl en bedrijf tl en medi Spns mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tl en bedrijf tl en medi Itlins mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl, bedrijf en medi Russisch mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl, bedrijf en medi Turks mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl en beroep Tsjechisch mtschppelijke ontwikkelingen in het tlgebied tlbeheersing tl en beroep Verplichte derde vreemde tl te kiezen uit: Inleiding tl en cultuur: Duits Inleiding tl en cultuur: Engels Inleiding tl en cultuur: Frns Inleiding tl en cultuur: Spns 2 / Websitebeheer Journlistieke technieken Tltechnologie Inleiding tl en cultuur: Duits Engels Frns Spns Itlins Russisch Turks Tsjechisch Zweeds Extern keuzevk STAGE MASTERPROEF 1 Onder voorbehoud vn goedkeuring De schkel- en voorbereidingsprogrmm's én het studieprogrmm vn de verkorte bchelor zijn identiek ls die vermeld bij de Mster in het tolken (zie p. 2 e.v.)

18 Mster in de oosterse tlen en culturen Mster in de oosterse tlen en culturen 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster of Arts Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom De msteropleiding in de oosterse tlen en culturen is een tlenen culturenstudie. Dt houdt in dt je tlen studeert om culturen beter te kunnen doorgronden. De pijlers twee tlen of tlvrinten, geschiedenis, religie, mtschppij en litertuur en wetenschppelijke methodologie, die de kern uitmken vn de bchelor opleiding oosterse tlen en culturen, vind je hier terug. In de mster worden de wetenschppelijke en kritische vrdigheden vervolmkt, en de tlen en culturen in de diepte bestudeerd, wt betekent dt je een bredere wier n mogelijkheden hebt op de rbeidsmrkt. In de bchelor werden de bsisvrdigheden opgebouwd in de diverse componenten vn het progrmm (tlvrdigheid, essentiële historische, culturele en mtschppelijke chtergronden, onderzoeksstrtegieën). In de mster worden die meer geïntegreerd ngeboden. De msteropleiding heeft een sterke wetenschppelijke oriëntering. Het grote verschil met de bcheloropleiding is dt tl, cultuur en wetenschppelijke methodologie in de opleidingsonderdelen geïntegreerd ngeboden worden. Niet lnger leer je een tl, mr je studeert een tl, tekst en context ; in cultuur in perspectief stn them's centrl die vn diverse invlshoeken belicht worden. De msterproef is het sluitstuk wrin je bewijst de methodologie te kunnen nwenden om n tl- en cultuurstudie te doen. De mster is enkel toegnkelijk n het volgen vn de Bchelor in de oosterse tlen en culturen (eventueel vi een verkort trject, n te vrgen bij de fculteit). We geven drom ook een korte beschrijving vn de inhoud vn de driejrige bcheloropleiding die voorfgt n de eenjrige mster. In de opleiding Oosterse tlen en culturen kunnen diverse deel gebieden onderscheiden worden (Mesopotmië, Arbistiek en islmkunde, Indi, Chin, Jpn). Die deelgebieden zijn in vele universiteiten prte studierichtingen. In Gent vllen ze lle onder de lgemene noemer Oosterse tlen en culturen. Dt heeft een belngrijk voordeel. Volgens het Gentse model vn oosterse studies kies je twee tlen of tlvrinten die de kern uitmken vn de studie. Rond die tlen wordt een cultuurpkket opgebouwd wrin interctie tussen culturen een belngrijke pijler is. De keuze vn de tl, tekst en contextvkken in de msteropleiding hngt uiterrd nuw smen met het trject dt je in de bchelor volgde. Binnen het msterprcours kies je twee tl, tekst en contextvkken, in nsluiting op de tlvkken uit de bcheloropleiding: Nbije Oosten en de islmwereld: Modern Arbisch, Klssiek Arbisch, Spijkerschrifttlen (sluit n op Akkdisch VI), (Hebreeuws: uitdovend, nog mogelijk tot 1-1 voor studenten met een bchelor Hebreeuws) Zuid- en Centrl-Azië: Oud- en Middelindisch (sluit n op Snskrit en op Lngues de l'inde), Hindi Oost-Azië: Klssieke tlen vn Oost-Azië (verplicht), Modern Chinees, Modern Jpns. Zols je uit bovenstnd tlenpkket kunt flezen, zl je ltijd nst moderne ook klssieke teksten leren kennen. Die klssieke oosterse teksten spelen nmelijk een belngrijke rol in de religies en het politieke discours in de diverse oosterse lnden. In de tlenstudie is ctieve tlvrdigheid uiterrd belngrijk (voor moderne tlen), mr nders dn in een tolkenopleiding is tlvrdigheid geen doel op zich, mr een middel om door te dringen tot ndere culturen en te communiceren met mensen uit de bestudeerde lnden. Het progrmm bevt deze componenten: 1. Tl, tekst en context (per tl): grondige studie vn teksten in de oosterse tlen die in de bchelor ngeleerd werden. Die worden ingebed in hun mtschppelijke, culturele en wetenschppelijke context. 2. Cultuur in perspectief (per cultuurgebied): grondige studie vn culturele of mtschppelijke fenomenen op bsis vn bronteksten en een nlyse vn de stndpunten ingenomen in de vklitertuur;. Een vk nr keuze, dt desgewenst kn ngewend worden ter ondersteuning vn de msterproef;. Msterproef en onderzoeksseminrie: hierin bewijs je dt je bronmteril uit de oosterse culturen toegnkelijk kn mken voor een westers publiek, en gebeurtenissen kn interpreteren binnen een wetenschppelijk kder. Arbeidsmrkt Mster B oosterse tlen en culturen Twee vkken (nsluitend op de twee in de bchelor gevolgde tlen) te kiezen uit: Tl, tekst en context: Spijkerschrifttlen Hebreeuws Klssiek Arbisch Modern Arbisch Oud- en Middel-Indisch Hindi Klssieke tlen vn Oost-Azië Modern Chinees Modern Jpns Eén vk (nsluitend op ten minste één vn de in de bchelor gevolgde tlen) te kiezen uit: Cultuur in perspectief: het Nbije Oosten en de Islmwereld Zuid- en Centrl-Azië Oost-Azië De msteropleiding in oosterse tlen en culturen is lleen rechtstreeks toegnkelijk voor studenten uit de bchelor Oosterse tlen en culturen. Dt is zo omdt de vkken vn de msteropleiding een voorkennis op bchelorniveu vn twee oosterse tlen, hun culturen, mtschppijen, religies, geschiedenissen en de wetenschppelijke methodologie verbonden n de studie vn die tlen en culturen veronderstelt. Studenten die menen op grond vn een nder diplom in nmerking te komen tot toelting, rechtstreeks of vi een verkort trject, kunnen een nvrg indienen bij de exmencommissie die de nvrg op bsis vn het dossier onderzoekt. 2 KEUZEVAKKEN Afhnkelijk vn het gevolgde bchelortrject: vkken uit de studieprogrmm s vn de UGent of vn een ndere universiteit vn de Vlmse Gemeenschp ONDERZOEKSSEMINARIE MASTERPROEF De Mster in de oosterse tlen en culturen opent dezelfde mogelijkheden op de rbeidsmrkt ls ndere msters in de tl- en letterkunde. Je kunt n de slg in de culturele sector (muse, uitgeverijen, thetergezelschppen, literire orgnisties, rchieven, pers, bibliotheken en culturele centr), lsook in instellingen vn verschillende overheden en interntionl gerichte bedrijven. Afgestudeerden worden vk gevrgd om hndelsmissies te ontvngen en te begeleiden, om hndelscontrcten in goede bnen te leiden, en om bedrijfsleiders bij te stn in de verschillende Azitische lnden. Voor wie een grote belngstelling heeft voor een wetenschppelijke verdieping in de humne wetenschppen (religie, litertuur, sociologie, ntropologie) biedt de mster ook ntrekkelijke perspectieven op een crrière ls wetenschppelijk onderzoeker. Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

19 Mster in de Oost-Europese tlen en culturen Mster in de Oost-Europese tlen en culturen 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster of Arts Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom Arbeidsmrkt De opleiding in de Oost-Europese tlen en culturen is een tlenen culturenstudie. Dt houdt in dt je tlen studeert om culturen beter te kunnen doorgronden. De trditionele fzetmrkt is het onderwijs en het wetenschppelijk onderzoek. Als lerr zijn er weliswr beperkte mogelijkheden in het hogeschool onderwijs en n de universiteit. Losse tlleergngen en permnent e vorming bieden ook mogelijkheden voor wie geïnteresseerd is in onderwijs. Drnst zijn er het wetenschppelijk onderzoek n de universiteit, het bibliotheekwezen, de gespeciliseerd e muse, specifieke studiediensten enz. Drom wordt nst de studie vn het Russisch, enkele ndere moderne Slvische tlen, en de economie en geogrfie vn Oost-Europ ook veel ndcht besteed n het Oudslvisch en de (cultuur)geschiedenis en litertuur vn Ruslnd, Centrlen Zuidoost-Europ. Centrl in de hele opleiding stt de intensieve, theoretische en prktische studie vn de belngrijkste Oost-Europese tl, het Russisch. In het tweede bchelorjr bestudeer je een tweede moderne Oost-Europese tl (Pools, Tsjechisch, Sloveens, Krotisch/Servisch of Bulgrs). Ten slotte komt in lle jren vn de bcheloropleiding de studie vn het Oudslvisch n bod ls de interntionle cultuurtl vn de Slvisch-orthodoxe wereld vn de middeleeuwen tot n de moderne tijden. In de mster ligt de ndruk op specilistie, verdieping en persoonlijk wetenschppelijk werk. Nst de tlen die ook in de bchelor worden ngeboden (Russisch, Pools, Tsjechisch, Sloveens, Krotisch/Servisch en Bulgrs) zijn er verdiepingsvkken op het gebied vn tlkunde, letterkunde, Slvische filologie en regiostudies. Je kunt kiezen uit twee trjecten: of je gt verder met de bestudering vn twee tlen die je in de bchelor hebt gehd, of je kiest ervoor om met een vn de tlen uit de bchelor verder te gn. In beide gevllen kies je voor verdiepingsvkken die nsluiten bij je msterproef. Drnst is er ruimte voor keuzeonderdelen. Dt geeft je de mogelijkheid om je minor uit de bcheloropleiding voort te zetten of vkken buiten de eigen studierichting te kiezen die nsluiten bij het onderwerp vn je msterproef. Onder invloed vn de vernderingen in Oost-Europ is de werkgelegenheid de ltste jren nzienlijk toegenomen. Nieuw is bijvoorbeeld de belngstelling vn het bedrijfsleven voor Oost-Europspecilisten. Ze worden gerekruteerd om hndelsmissies te ontvngen en te begeleiden, om goede hndelscontcten te smeden, in het bnkwezen Vk vrgen bedrijven hen om privélessen te geven n kderleden wrdoor ze betere zken kunnen doen met het voormlige Oostblok. Ook de job vn vertler en vn tolk wordt lsmr vker ngeboden. Door de studie in uiteenlopende domeinen krijg je een heel lgemene opleiding, die de toegng tot de rbeidsmrkt vergemkkelijkt. Uiterrd zl je voor een ntl lgemene functies concurrentie ervren vn ndere cdemici. Ook voor beplde gespeciliseerde opdrchten zul je soms wedijveren met bijvoorbeeld vertlers en tolken. Vergeet echter niet dt een loopbn vndg sterk fhnkelijk is vn je persoonlijkheid, vn uitgesproken interesses, socile vrdigheden, tlenkennis Mster* B Oost-Europese tlen en culturen Vkken (- sp) uit onderstnde lijst: Vi voorbereidingsprogrmm: (mx. studiepunten) B toegepste tlkunde (voor deze toelting moet de student zijn diplom, vergezeld vn het diplomsupplement, voorleggen n de fculteit) Voorbereidingsprogrmm* (8/ sp) 8 Inleiding tot de voornmste moderne literturen Algemene litertuurwetenschp doelgroepvakken 0/ 0 Tl- en tekstnlyse (nsluitend op de in de bchelor gekozen tweede tl): Russisch Pools Tsjechisch Sloveens Bulgrs Krotisch/Servisch Verdiepingsvkken (- sp) uit onderstnde lijst: Contrstieve Slvische discoursnlyse Geschiedenis en sociologie vn de Slvische tlen Russische litertuur en cultuur: cpit select Tekst en schriftcultuur vn Slvi Orthodox Aspecten vn de Zuidoost-Europese (cultuur)geschiedenis Aspecten vn de Centrl-Europese (cultuur)geschiedenis Voor studenten met vooropleiding Russisch Geschiedenis vn Ruslnd Russische litertuur I Russische litertuur II Voor studenten met vooropleiding Tsjechisch, Pools of Sloveens Geschiedenis vn Centrl-Europ Centrl-Europese litertuur en cultuur Voor studenten met vooropleiding Bulgrs of Krotisch/Servisch Geschiedenis vn Zuidoost-Europ Zuidoost-Europese litertuur en cultuur Voor lle studenten Een ndere tl (I + II) dn die uit vooropleiding kiezen uit: Pools I + II Tsjechisch I + II Sloveens I + II Bulgrs I + II Krotisch/Servisch I + II KEUZEVAKKEN Vkken uit onderstnde lijst: De islm Mtschppij en ctuliteit: de joodse wereld Geschiedenis en cultuur vn de Duitstlige lnden of uit: ndere vkken uit deze mster de in de bchelor gevolgde minor (extr vkken) ndere studieprogrmm's UGent MASTERPROEF * onder voorbehoud vn goedkeuring Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

20 Mster in de Afriknse tlen en culturen Mster in de Afriknse tlen en culturen 0 studiepunten w Voltijds of hlftijds w Onderwijstl: NEDERLANDS w Diplom: Mster of Arts Toeltingsvoorw rden voor houders vn een vl ms diplom De Mster in de Afriknse tlen en culturen is opgevt ls een opleiding die een re-specilistie nbiedt n bchelors uit de humne en socile wetenschppen. De specilistie heeft betrekking op de linguïstische, culturele en socile verscheidenheid en dynmieken die zich niet enkel voordoen op het continent Afrik mr tevens in de Afriknse dispor in (voorl) Amerik en Europ. Bovendien bendert de msteropleiding Afrik ook ls object vn verbeelding en geheugen binnen en buiten het eigen continent. Meer dn ooit krijgt Afrik immers vorm in een veelheid n officiële en informele vertogen: in litertuur, medi en populire cultuur, in eigentijds toerisme en kolonile herinnering, in geopolitiek en diplomtiek overleg. Afrik is tevens de locus vn inspnningen op het vlk vn ontwikkelingssmenwerking, conflictresolutie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Op l die vlkken is kennis vn tl en cultuur onontbeerlijk. Afrik mterieel Nst kunst en litertuur, bestudeerd in de bchelor, is het continent rijk n ndere mteriële cultuur die de wereld mee vormgeeft en innovtief onderzoek inspireert in het vkgebied vn postkolonile studies. De rchitectuur in Afriknse steden, de muziek, godsdiensten zols de islm, en de verscheidene visuele culturen zijn invloedrijke expressievormen. Ze mken deel uit vn de postkolonile omwenteling die volop gnde is. Smengevt slt de msteropleiding Afriknse tlen en culturen rond het geogrfische gegeven Afrik een brug tussen de cultuuren gedrgswetenschppen met ls inzet een diepgnd begrip vn Afrik ls een complex vn linguïstisch-culturele, sociopolitieke en discursieve fenomenen. >> msterproef De msteropleiding Afriknse tlen en culturen is opgebouwd uit vier lgemene opleidingsonderdelen, een onderzoeksseminrie, drie keuzevkken en de msterproef. >> Afrik in tl, cultuur en geschiedenis Een eerste lgemene opleidingsonderdeel legt het ccent op de veelheid n linguïstische fenomenen in Afrik, gekoppeld n een gevnceerd begrip vn de mnier wrop ze worden bestudeerd. Een tweede lgemene vk ontrfelt de bewogen mr voor de meesten onbekende geschiedenis vn het Afriknse continent. De linguïstische ntropologie bendert socile en historische processen in Afrik en de dispor vnuit het belngrijkste medium tlgebruik. De medische ntropologie is de interdisciplinire studie bij uitstek. Zij gt nder in op de culturele en socilpolitieke wortels vn welzijn en ontwikkeling, gezondheid en ziekte, zowel in Afrik ls in de dispor. >> onderzoeksseminrie In het onderzoeksseminrie worden die onderzoekslijnen uitgediept in functie vn de msterproef. Het biedt je een ruimte wrbinnen je, in diloog met medestudenten en onder begeleiding vn meerdere lesgevers, je onderzoekscompetenties kunt verdiepen en je wetenschppelijk inzicht kunt nscherpen. >> keuzevkken In de keuzevkken wordt kennis vervolledigd. De volgende twee themgroepen worden nbevolen: de studie vn cultuurproducten uit Afrik en de rest vn de wereld, en de studie vn Afrik in reltie tot globle mtschppelijke processen. 8 Afrik mondil Antropologie, linguïstiek en geschiedenis vormen de drietnd om culturele fenomenen te doorgronden, zowel in hun lokle ls in hun globle dimensie. In deze keuzevkken verruimen we de wier n socilwetenschppelijke instrumenten om culturele fenomenen te relteren n mondile processen. Sleuteltermen hierbij zijn rcisme, kpitlisme, en globlisering. Eén derde vn de studiepunten vn de msteropleiding is toe gekend n de msterproef. Drin lever je het bewijs vn een grondige kennis vn een specifiek empirisch gegeven en vn het beheersen vn een relevnt theoretisch en methodologisch kder. Het onderwerp, het theoretische kder, lsook de methode (veldwerk-, litertuur- of rchiefgebseerd) kies je zelf, uiterrd in smensprk met je begeleider(s). Arbeidsmrkt Het diplom Afriknse tlen en culturen biedt toegng tot l de beroepen wr een msterdiplom gevrgd wordt. Terwijl een beperkt ntl fgestudeerden verder gt in wetenschppelijk onderzoek, komt het merendeel terecht in de ngo-sector, overheidsdiensten, de journlistiek en de socioculturele sector zowel in België ls in Afrik en ndere continenten. In een veelheid n instellingen en orgnisties kunnen houders vn een Mster in de Afriknse tlen en culturen hun wetenschppelijke competenties vloriseren en hun cpciteiten ontplooien om zelfstndig en kritisch dossiers te onderzoeken, projecten op te zetten en ze te begeleiden. Gezien de nhoudende (economische, politieke en culturele) sublterniteit vn Afrik en Afriknen (in Afrik en de wereldwijde dispor), komen fgestudeerden vk terecht in ctiviteiten die te mken hebben met de problemtiek vn chtergestelde mensen en knsengroepen (ontwikkeling, siel, zorg, emnciptie, mensenrechten, socile bewegingen, ntidiscrimintie, integrtie, diversiteitsbeleid e.d.). Mster B Afriknse tlen en culturen nder cdemisch bchelordiplom (met minor Afriknse tlen en culturen) (voor deze toelting moet de student zijn diplom, vergezeld vn het diplomsupplement, voorleggen n de fculteit) Tldiversiteit en tlstudie in Afrik Geschiedenis vn Afrik Linguïstische ntropologie [en] Medische ntropologie: Afrik en de dispor [en] onderzoeksseminrie Onderzoeksseminrie: Afriknse tlen en culturen Vi voorbereidingsprogrmm: ( studiepunten) nder cdemisch bchelordiplom keuzevkken 1 Vkken uit onderstnde lijst of uit de studieprogrmm's vn de fculteit of de UGent: Postkolonile studies Geschiedenis en theorie vn de niet-europese std en rchitectuur Etnomusicologie Wereldsteden Rcisme en discours: Afrik en de dispor Globlisering en Afrik: economisch, politiek en socil Actuele vrgstukken vn het Globle Zuiden Are studie: politieke problemen vn Sub-Shr Afrik Wereldstudies Msterproef Voorbereidingsprogrmm ( sp) Inleiding tot de Afriknse tlkunde Sociolinguïstiek vn Afrik I Antropologie vn Afrik I Overzicht vn de geschiedenis vn Afrik Inleiding tot het bronnenonderzoek en de methodologie vn de Afriknse geschiedenis Afriknse historische tlkunde* Antropologie vn Afrik II* Inleiding tot de linguïstische ntropologie en veldwerk* De literturen vn Afrik* * lternerend tweejrlijks gedoceerd Website Sint-Pietersnieuwstrt, 9000 Gent T

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie