Nieuwsbrief. ALLOCHTONEN project. Allochtone meiden & vrouwen in-zicht. Stichting VSK hulp na seksueel misbruik Nijmegen, december 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. ALLOCHTONEN project. Allochtone meiden & vrouwen in-zicht. Stichting VSK hulp na seksueel misbruik Nijmegen, december 2009"

Transcriptie

1 ALLOCHTONEN project 2009 Nieuwsbrief Allochtone meiden & vrouwen in-zicht Stichting VSK hulp na seksueel misbruik Nijmegen, december 2009

2 Allochtonen project Sinds 1,5 jaar is het project Allochtone meiden en vrouwen in-zicht in uitvoering. Het project kent twee fases. In de eerste fase stond de informatievoorziening centraal aan allochtone meiden en vrouwen, doormiddel van het verspreiden van een flyer en een folder in vier talen. In de tweede fase lag het accent op contact en samenwerking met vrouwen binnen de allochtone instellingen en allochtone zelforganisaties en de Turkse en Marokkaanse vrouwengroepen in Nijmegen. Korte terugblik Fase 1 Informatievoorziening Vol enthousiasme gingen wij aan de slag. In verband met de inhoud en het taalgebruik hebben we allereerst onze informatiefolder laten lezen door Turkse en Marokkaanse medewerkers van Inter-lokaal (Allochtone instelling voor maatschappelijk werk), alvorens deze naar een vertaalbureau te sturen. En dan. krijg je een tekst voor ogen die je zelf niet kan lezen en niet kan controleren. Dit deden de medewerkers van Inter-lokaal. Wat bleek. de Marokkaanse tekst is niet te lezen, allemaal losse letters. (Oorzaak ligt bij de verwerking van de Marokkaanse tekst door de vormgeefster op een Apple computer. Oplossing: PDF bestand). Een volgend probleem: In het land van herkomst hebben veel Allochtone vrouwen niet leren lezen en schrijven. Nu leren ze dát alleen in het Nederlands. Eén van de vrouwen stelde voor om naast de Arabische tekst een Engelse versie van de tekst te zetten, zodat zij met deze beide vertalingen naast elkaar de tekst kan ontcijferen. Dankzij de reacties uit het veld is het resultaat een kleurrijke 4-talige folder: Marokkaans, Turks, Engels en Nederlands. Op onze website wordt het project Allochtone meiden & vrouwen in-zicht beschreven. Meerdere keren is dit aanleiding geweest tot mailcontact met allochtone meiden. Dit geeft aan hoe belangrijk informatievoorziening, voorlichting en bekendmaking van de problematiek is. Citaat Tot mijn verrassing zag ik dat u ook een allochtonen project bent gestart. Weet u hoelang ik al naar zoiets op zoek ben? In alle literatuur die ik over misbruik lees kom ik nooit verhalen tegen van mensen die uit een allochtone familie komen. Soms denk ik dat ik de enige ben, dat is niet zo.

3 Fase 2 Contact en samenwerking Contactpersonen van Inter-lokaal, ziekenhuis, huisartsenpraktijk, SWON en IVC erkennen dat er extra aandacht nodig is voor deze problematiek. Ze zijn enthousiast over het project. Allen zijn bereid mee te denken over: hoe deze doelgroep te bereiken, het organiseren van bijeenkomsten en een verspreidingsplan van de folders & flyers. Als tussenstap is afgesproken om interactieve bijeenkomsten te plannen met medewerkers/vrijwilligers van Inter-lokaal en IVC. Enerzijds om te brainstormen over mogelijkheden in het bereiken van de allochtone doelgroep. Anderzijds het vergroten van de bewustwording en signalering door allochtone medewerkers van seksueel misbruik/geweld. Successen Op het project is zonder uitzondering met groot enthousiasme gereageerd. De contactpersonen van de verschillende organisaties onderstrepen het belang van dit project. Allen waren onmiddellijk bereid hun agenda te trekken en ervaringen, informatie en mogelijkheden uit te wisselen ten behoeve van dit project. Wethouder Lenie Scholten neemt contact op om te onderzoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties. Stagiaire die zich meldt, met ruime ervaring in het werken met allochtone vrouwen/mannen. Lezing Hameeda Lakho over kindermishandeling Vervolg traject In de loop van dit project is duidelijk geworden dat seksueel misbruik/geweld een taboe-onderwerp is en dat een meerjaren project noodzakelijk is. Dankzij de Gemeente Nijmegen krijgt het project Allochtone meiden & vrouwen in-zicht' een vervolg. Het 3-jarig project heeft als doel de problematiek van seksueel misbruik/geweld onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken bij de allochtone instellingen en de allochtone doelgroep zelf. Het project zal zich te zijner tijd ook richten op de meiden van het Inloophuis. Het bespreken van thema s in het kader van seksueel misbruik/geweld, wordt gekoppeld aan een training versterken van de weerbaarheid. Kennisgroep De expertise van de VSK hulp na seksueel misbruik ligt op het terrein van seksueel misbruik/geweld. Specialisme met betrekking tot de allochtone doelgroep willen we vanuit een brede invalshoek samen brengen in een kennisgroep ; professionals met kennis met betrekking tot culturele achtergronden en ervaring met de allochtone doelgroep. Samenstelling van de kennisgroep : Radboud ziekenhuis Saïda Baktit (zorgconsulent) Huisartsenpraktijk Ayten Adlim (zorgconsulent) Zorgbelang Gelderland Saïda Hattaoui Enzovoort/ Osmose Malika Elmouridi De organisaties Inter-lokaal, IVC en Tandem hebben toegezegd deel te nemen, maar hiervan zijn nog geen namen bekend ten tijde van de uitgave van deze nieuwsbrief.

4 Interview Ayten Adlim Ayten Adlim werkt sinds 6 jaar als zorgconsulent in verschillende huisartsenpraktijken in Nijmegen. De functie van Zorgconsulent is door de huisartsen ontwikkeld in samenwerking met stichting Osmose en de gemeente Nijmegen. Als brugfunctie tussen de patiënt en de arts en de patiënt en de verwijzing. Ayten is van Koerdische afkomst (woonachtig in Nederland sinds 1991)en begeleidt vele allochtone vrouwen (voornamelijk Turkse en Koerdische vrouwen) die worden/zijn mishandeld. ALLOC Haar is de vraag voorgelegd: Kom je in aanraking met seksueel misbruik/geweld bij jouw cliënten. Zij geeft aan vermoedens te hebben dat dit gebeurd, maar dit wordt niet zo letterlijk aan haar verteld. Ayten denkt dat seksueel misbruik ook binnen de Turkse bevolkinggroep voorkomt. Ze geeft hierbij aan dat door het grote taboe hier nauwelijks over wordt gesproken. Sociale controle en traditie binnen de cultuur zijn factoren die belemmeren om hierover te praten. Dit stilhouden gaat gepaard met angstklachten. Daarom is het zo belangrijk dat vrouwen terecht kunnen bij iemand die vanuit zijn functie een beroepsgeheim heeft, verteld Ayten. Vroeger in Turkije bespraken vrouwen dit soort onderwerpen vaker met vriendinnen maar hier in Nederland gaan de vrouwen liever naar bijvoorbeeld een zorgconsulent of huisarts die hen dan weer kan doorverwijzen. Zij heeft ook de ervaring dat de vrouwen die ze begeleidt, vaak behoefte hebben om uren met haar te praten en hun hart te luchten. Eindelijk kunnen ze iemand alles vertellen, zonder angst voor de gevolgen. De beschikbare tijd (20 minuten per cliënt), is onvoldoende om vrouwen goed te begeleiden. Zij zou dit graag veranderd willen zien, maar daarvoor is uitbreiding van de financiële middelen noodzakelijk. Het beroepsgeheim van Ayten is van wezenlijk belang. Zij spreekt de taal, kent de cultuur en kent veel van de problemen van de vrouwen van binnenuit. Ayten Adlim geeft aan dat seksueel geweld vaak samen gaat met huiselijk geweld. Sinds de nieuwe regeling van kracht is dat de mishandelaar uit huis geplaatst wordt, zijn de consequenties op meerdere terreinen veranderd. Ten eerste wordt de mishandelaar uit huis gehaald en wordt in de gelegenheid gesteld vrijwillig hulp te zoeken, een dwingend kader wordt ingezet als dit niet gebeurt. Ten tweede de overige gezinsleden kunnen in de woning blijven en het hele gezinssysteem wordt ondersteund in het zoeken naar een oplossing. Hiermee is de macht van de dreigende consequenties sterk verminderd. Tot slot geeft ze aan hoe belangrijk het is dat er folders over seksueel misbruik verspreid worden. Het is erg lastig om deze vrouwen te bereiken, vertelt Ayten, omdat de vrouwen vaak niemand vertrouwen en bang zijn voor de consequenties. Een folder stimuleert en motiveert vrouwen om hulp te zoeken.

5 op het UMC Stichting Radboud In gesprek met Saïda Baktit Bij binnenkomst valt meteen de foto op die in de werkkamer hangt. Een foto van Saïda met 2 zeer kleurrijk geklede allochtone vrouwen, gemaakt op de viering van het suikerfeest op het Radboud ziekenhuis. Dit feest werd vorig jaar voor de zevende keer gevierd en gezien de volle zaal kennelijk een groot succes!!! Saïda begon haar werk bij het UMC st. Radboud als schoonmaakster. Regelmatig werd zij ingeschakeld door artsen en verpleegkundigen om te helpen bij de communicatie met allochtone patiënten. De kar met schoonmaakspullen stond steeds vaker op de gang en Saïda was in gesprek met allochtone patiënten en hun behandelaars. In heeft in het Kinderziekenhuis van de Radboud het project Optimalisering Zorg Allochtone Patiënten (OZAP) plaats gevonden. Saïda werd aangesteld als allochtone zorgconsulent. De grootste groep patiënten waarmee Saïda in contact komt is moslim. In het kader van ons Allochtonenproject hebben wij haar gevraagd of zij in haar werk in contact komt met vrouwen die te maken hebben met seksueel geweld. Saïda komt dat inderdaad tegen: situaties Werkzaamheden van Saïda zijn: waarin sprake is van verboden liefde, seksueel ondersteunen van de communicatie tussen patiënt en hulpverleners geweld of eerwraak. toelichten van adviezen en behandelingen van de hulpverlener In deze situaties constateren hulpverleners en de consulent veel spanningen. terugkoppelen van vragen en misverstanden die leven bij de patiënt De stress uit hun privé-situatie (familie-, gezins- of huwelijksomstandigheden) kunnen de patiënten niet verschaffen van achtergrond informatie over culturele gewoonten alleen oplossen. signaleren van knelpunten en problemen van allochtone patiënten Het verstoort bovendien een effectieve zorgverlening. Saïda treedt dan op als vertrouwenspersoon om het op verzoek van hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers) contacten onderhouden met allochtone families probleem te verhelderen. Dit komt regelmatig voor bij allochtone vrouwen. Daarnaast komt ze in contact met patiënten voor wie op verzoek van hulpverleners als intermediair bemiddelen bij problemen tussen allochtone families en hulpverlener praten over alles onder de taille een groot taboe is. Ook hierin speelt Saïda een belangrijke rol in contact met de hulpverleners. op verzoek van hulpverleners deel nemen aan patiëntenbesprekingen, klinische lessen of bijscholing (cultuurverschillen, allochtonen en zwangerschap, palliatieve zorg) Ten aanzien van het thema seksueel geweld en allochtone vrouwen en meiden ondersteunt Saïda het belang van informatieverstrekking en voorlichting. Zij stelt voor een werkgroep samen te stellen met sleutelfiguren van de allochtone organisaties die hierin kan adviseren en meedenken.

6

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

ergeten meer dan Meer dan Vergeten

ergeten meer dan Meer dan Vergeten meer dan Meer dan V een programma over dementie en oudere migranten ontwikkeld door Unie KBO en NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) in samenwerking met bureau Kleurrijk Advies Achtergrond

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

PU LS. Allochtone Mantelzorgers. Cahier1. Ondersteuning aan

PU LS. Allochtone Mantelzorgers. Cahier1. Ondersteuning aan Ondersteuning aan Allochtone Mantelzorgers Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. Colofon Dit Cahier komt tot stand binnen

Nadere informatie

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument Inventarisatie Methodieken Huiselijk Geweld werkdocument TransAct, in samenwerking met NIZW Jeugd september 2004 Voorwoord Deze inventarisatie heeft de status werkdocument gekregen. Dit moet in de meest

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg in de regio

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg in de regio INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg in de regio INHOUD INLEIDING 1 1. Inleiding 3 2. Interculturele palliatieve zorg; anders

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Petra Snelders MOVISIE p.snelders@movisie.nl 030-789 22 27 Petra Snelders

Nadere informatie