Reglement BFOV/FIVA wedstrijd [NL]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement BFOV/FIVA wedstrijd [NL]"

Transcriptie

1 Reglement BFOV/FIVA wedstrijd [NL]

2 Het huidige reglement is onderworpen aan de voorschriften voor de organisatie van classic oriëntatieritten BFOV, opgesteld door de BFOV. Deze voorschriften, die de instructies opgesteld door de BFOV betreffende het verloop van een classic oriëntatierit BFOV en de technische normen voor de voertuigen bevatten, kunnen geraadpleegd worden via de website van de federatie ( 1. Organisatie Titel Autostal Hemicuda vzw, lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) met aansluitingsnummer 294 organiseert op zaterdag 4 februari 2012 in overeenstemming met de Events Code van de FIVA en het typereglement van de BFOV een regelmatigheidsrit voor historische voertuigen, genaamd Ronde door Vlaanderen Onderstaand reglement werd door de BFOV goedgekeurd op Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe België. Voorzitter: Jan Verschaeve Ondervoorzitter: Marc Vandemoortele Secretaris: Guy Desmet Leden: Thijs Declerckq - Geert Delplancke - Hugo De Moor - Glenn Deschuijmere - Karel Destorme - Joan De Volder - Philippe Ghistelinck - Marc Maesen - Frederik Vancraeynest - Steve Verschaeve - Gino Viaene. Secretariaat Ronde door Vlaanderen Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat B-8930 Lauwe - België. Tel./Fax Verantwoordelijken van de organisatie Wedstrijdleider: Adjunct-wedstrijdleider: Verantwoordelijken relatie deelnemers: Classic klasse Expert klasse Verantwoordelijke rekenkamer: BFOV waarnemer: BFOV technische controle: Jan Verschaeve Hugo De Moor Marc Maesen Guy Desmet Karel Destorme Te bepalen Te bepalen 2. Timing Verschijning van het reglement Opening van de voorinschrijvingen Afsluiten van de inschrijvingen Afsluiten betalingstermijn Toekenning startnummers Publicatie van de startlijst Publicatie van de timing van de documentencontrole Publicatie van de timing van de technische controle Bekendmaking passages voor het publiek Reglement Ronde door Vlaanderen Page 1 of 9

3 :00 Aanvang van de documentencontrole DOTS - Ieper Business Park - Ter Waarde Ieper - België 11:30 Aanvang van de technische controle DOTS - Ieper Business Park - Ter Waarde Ieper - België 13:30 Mondelinge briefing - (indien de omstandigheden dit zouden vereisen). 14:00 Start 1 e wagen 23:00 Opening buffet Aankomst 1 e wagen Classic klasse DOTS - Ieper Business Park - Ter Waarde Ieper - België 23:30 Aankomst 1 e wagen Expert klasse :00 Prijsuitreiking. 3. Beschrijving van de organisatie Een historische regelmatigheidsrit is een geheime wedstrijd met bestraffingen, op de openbare weg. De gemiddelde snelheid zal nooit hoger liggen dan 49,99 km/u. De opgelegde gemiddelde snelheid binnen een agglomeratie bedraagt maximum 36 km/u. De wedstrijd wordt georganiseerd in twee categorieën: Classic klasse - (BFOV VOHR van toepassing) - Navigatie en Regularity combineren - Geen muggenziften in het navigeren - rijden blijft de hoofdzaak - Ongeveer 360 kilometer traject, verdeeld over drie etappes - Voornamelijk verhard wegdek - Maximum gemiddelde snelheid 44 km/u. - Navigatiesystemen : - Bol-pijl, met en zonder afstanden - Ingetekende lijn op kaart - Kaartfragmenten in kleur op schaal 1:20.000, 1: of 1: Expert klasse - (BFOV VOHR van toepassing) - Navigatie en Regularity in de geest van de wedstrijden uit de jaren 60 - Behoorlijk wat tijdcontroles, RT s, - Ongeveer 420 kilometer traject, verdeeld over drie etappes - Voornamelijk verhard wegdek - Maximum gemiddelde snelheid 49,99 km/u. - Navigatiesystemen : - Bol-pijl, met en zonder afstanden - Ingetekende lijn op kaart, - Pijlen- en puntenrit, - Blinde lijn, - Lettersysteem - Kaartfragmenten op schaal 1:20.000, 1: en 1: Reglement Ronde door Vlaanderen Page 2 of 9

4 4. Toegelaten voertuigen - Het toegelaten aantal deelnemende voertuigen voor de twee categorieën samen is vastgesteld op 60 wagens. - Leeftijd van de voertuigen : Classic klasse Voor voertuigen eerste maal in gebruik genomen vóór 1 januari Expert klasse Voor voertuigen eerste maal in gebruik genomen vóór 1 januari Worden eveneens toegelaten : Voertuigen waarvan de eerste datum van ingebruikname na 1 januari 1982 is, mits de leeftijd van minimum 25 jaar bereikt werd op de dag van de wedstrijd. Deze wagens dienen voorzien te zijn van een gewone inschrijving en voorzien van een geldige keuringskaart (groene kaart) met vermelding toegelaten tot het verkeer. De voertuigen van na die vrijgesteld zijn van technische keuring (O-platen) zullen niet aanvaard worden. - Het organiserende comité behoudt zich het recht voor om, in samenspraak met de BFOV, de inschrijving van een voertuig te weigeren. Wordt de inschrijving niet aanvaard, dan zal het inschrijvingsgeld integraal worden teruggestort. - International FIVA Identity Card Voor de voertuigen die deelnemen in de Classic en de Expert klasse is een International FIVA Identity Card verplicht. Aanvragen van een FIVA ID Card: zie 5. Technische normen - Alle voertuigen moeten beantwoorden aan de wetten die gelden in hun land van inschrijving, alsook aan de technische normen van dit reglement. - De technische normen waaraan de voertuigen moeten voldoen zijn hernomen in het BFOV Reglement, hoofdstuk 15 - ( > Historische rally s > BFOV Reglement 2012). Het vertrek zal worden geweigerd aan voertuigen waarvan: - het chassisnummer niet overeenstemt met de boorddocumenten, - het dashboard zijn origineel historisch uitzicht niet meer heeft, - de bloedgroep van de piloten voorkomt op de carrosserie, - het lawaai, voortgebracht door het voertuig tijdens het rijden of bij stationair toerental van de motor, hoger ligt dan 95 db bij een maximum van ¾ vermogen, - de banden geen DOT-nummer of E-vermelding hebben, - het aantal lampen vooraan het voertuig meer bedraagt dan 6 (2 originele kruislichten, 2 verstralers, 2 mistlichten), - er achteraan meer dan twee mistlichten werden aangebracht, - het achteruitrijdlicht functioneert zonder dat de versnellingsbak in achteruit wordt gezet, - de piloten helmen dragen (behalve voor open voertuigen), - de piloten gebruik maken van koptelefoons voor de communicatie (vb. Peltor), - de piloten brandwerende kledij dragen die niet uit de periode zijn, - de nummers van vorige rally s nog niet zijn verwijderd, Nummerplaten van Belgische voertuigen - De genaamde proefrittenplaten zijn verboden; Meetsystemen - Het gebruik van kaartmateriaal onder digitale vorm (GPS, ipad, ) is verboden. - Alle soorten toestellen om afstanden en gemiddelden te meten of weer te geven zijn toegelaten. Reglement Ronde door Vlaanderen Page 3 of 9

5 6. Bemanning - De volledige bemanning moet zich gedurende de volledige duur van de wedstrijd aan boord van het voertuig bevinden, behalve wanneer het voertuig stilstaat, tijdens een controle, in noodgeval of op bevel van een medewerker van de inrichters. De bemanning moet zich gedurende de volledige duur van de rit houden aan de wettelijke bepalingen van de wegcode. - De bemanning bestaat gedurende de volledige wedstrijd uit twee personen. 7. Deelname in de kosten Iedereen die wenst deel te nemen dient het inschrijfformulier vóór 25 januari 2012 te sturen aan: - Autostal Hemicuda vzw p/a Hospitaalstraat 9/ B-8930 Lauwe - België Fax: +32 (0) Online: In de deelname in de kosten zijn begrepen: Classic Expert Verzekering (1) Set roadbooks Set wedstrijdplaten Set deurnummers Trofeeën Sandwich Diner Deelnameprijs 125,- EUR / team 150,- EUR / team (1) De verzekering bevat de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig en zijn passagiers tijdens de wedstrijd, alsook de rechtsbijstand. Gelieve te noteren dat materiële schade tussen de deelnemers alsook eigen schade niet verzekerd zijn. Diner - Salad bar - Buffet van Vlaamse stoverij, vol-au-vent van kip en vol-au-vent van het beste uit de Noordzee - Frietjes en broodjes - Consumptie Het is mogelijk om extra menu s te bestellen aan 17,- EUR per persoon voor vb. vrienden, supporters, Zie inschrijvingsformulier. Betalingsmodaliteiten Het totale inschrijfrecht dient ons te bereiken vóór 25 januari Belgische deelnemers: - Bankrekening BE Referentie RdV 12 - Naam piloot + Naam navigator Buitenlandse deelnemers: - Bank Dexia Bank - Rekeninghouder Autostal Hemicuda vzw - Rekeningnummer BE BIC GKCCBEBB - IBAN BE Referentie RdV 12 - Naam piloot + Naam navigator De terugbetaling van de deelnamekosten : - 100% voor zover de deelnemer dit schriftelijk meldt vóór 25 januari % voor zover de deelnemer dit schriftelijk meldt vóór 1 februari % voor meldingen na 1 februari % indien het evenement zou worden afgelast. Niettemin zullen de bijzondere gevallen bestudeerd worden door de organisator. Reglement Ronde door Vlaanderen Page 4 of 9

6 8. Toekenning startnummers De startnummers worden toegekend per categorie. De Classic klasse start voor de Expert klasse. 9. Verloop van de rit Het vertrek: Het vertrek wordt gegeven met een interval van een minuut. Controlekaart: Bij het vertrek zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen. Deze kaart zal bij de verschillende controleposten moeten worden voorgelegd. De verantwoordelijkheid wat betreft de juistheid van de vermeldingen op deze kaart ligt uitsluitend bij de deelnemers. Elke fout of schrapping moet worden geparafeerd door een controleur, op straffe van uitsluiting. Verlies of vervalsing van deze kaart heeft uitsluiting tot gevolg. Bij opgave dient de controlekaart te worden terugbezorgd aan de organisatoren. Geen enkele informatie mag in potlood of in het rood of met een ander voorwerp worden aangebracht met de bedoeling dat dit later zonder sporen na te laten, kan verwijderd worden van de controlekaart. Controles: Opening van de controleposten: 20 minuten voor het ideale tijdstip van de eerste deelnemer. Sluiten van de controleposten: 30 minuten na het ideale tijdstip van de laatste deelnemer. Bemande stempel controle: Bij de controle zal de dienstdoende medewerker de controlekaart afstempelen zonder melding te maken van het uur. Niet bemande controle (bordje met letter, cijfer of stempel): Bij deze controle zal de deelnemer in het eerst volgend vrije vakje op zijn controlekaart de informatie overnemen die vermeld staat op het controlebord of een afdruk van de stempel plaatsen. Snelheidscontrole: De snelheidscontroles kunnen uitgevoerd worden over het ganse traject en in het bijzonder bij het doorkruisen van agglomeraties, Zone 30 en Zone 50. De inrichter dient geen melding te maken van de gekende RADAR zones in het roadbook. De snelheidscontroles kunnen uitgevoerd worden door het organiserende comité, door de politie of door de BFOV. Tijdscontrole (TK) - De deelnemers rijden van TK naar TK. - De inrichter geeft aan de deelnemers de ideale tijd tussen 2 TK S - (vermeld op de controlekaart). - Bij een tijdscontrole is het de voertuigen met hun bemanning toegelaten om de controlezone (aangeduid door een geel FIA bord) te betreden op hun ideaal tijdstip (niet de minuut die voorafgaat). - Het geldende uur is dat uur waarop een lid van de bemanning zijn boekje afgeeft aan een dienstdoende controleur, die het boekje onmiddellijk moet afstempelen indien en het voertuig en de bemanning zich in de controlezone bevinden. - De bemanning mag de chronometer van de dienstdoende controleur raadplegen en is geheel verantwoordelijk voor de notering van het uur van afstempelen. - De controleur mag in geen geval informatie verstrekken over het ideaal stempeluur. - Er zal bij de tijdscontroles geen straf worden gegeven indien de controleur de tijd noteert tijdens de minuut dewelke overeenstemt met het ideaal stempeluur. Voorbeeld : Ideaal stempeluur: 12 uur 42 min. Notering zonder straf tussen: 12 uur 42 minuten 00 seconden en 12 uur 42 minuten 59 seconden. Notering vóór 12 uur 42 minuten 00 seconden: strafpunten voor te vroeg pointeren. Notering na 12 uur 42 minuten 59 seconden: strafpunten voor te laat pointeren - In geen geval zal een notering bij het te vroeg zijn een vermindering meebrengen van laattijdige minuten bij vorige controles. Regelmatigheidsproef (RT) - Bij het vertrek van iedere regelmatigheidsproef zal de deelnemer informatie omtrent de gemiddelde snelheid/snelheden ontvangen. Hij zal zich aan deze gemiddelden dienen te houden tot bij de aankomst van de regelmatigheidsproef. Reglement Ronde door Vlaanderen Page 5 of 9

7 10. Plaatsen van vertrek, van hergroepering en van aankomst - De organisatoren wijzen iedere verantwoordelijkheid van de hand bij eventuele schade aan de voertuigen die op deze plaatsen worden achtergelaten, zelfs indien deze bewaakt zijn. - Op deze plaatsen is het toegestaan te werken doch deze werken dienen beëindigd te zijn voor het vertrekuur; zo niet zal de tijdsoverschrijding de overeenkomende straf met zich meebrengen. - Werken aan een voertuig (bij vertrek, hergroepering of aankomst) dienen te gebeuren op een grondzeil. 11. Diensten en bevoorrading - De bevoorradingspunten voor brandstof zullen vermeld worden in het roadbook en/of de briefing. - Alle georganiseerde hulp is verboden, behalve bij een hergroepering. - Een deelnemend voertuig mag in geen geval, op straffe van uitsluiting, gevolgd, of voorafgegaan worden door een Supporter voertuig. 12. Bijvoegsels - Interpretatie - Alle eventuele wijzigingen of bijkomende maatregelen zullen worden bekendgemaakt in gedateerde, genummerde en ondertekende bijvoegsels, die integraal deel zullen uitmaken van het huidige reglement. - Bij verschillende interpretatie ervan, zal de tekst opgemaakt in de Nederlandse taal doorslaggevend zijn. 13. Controle der documenten Administratieve controle - Het uur van de documentencontrole per voertuig zal op de website van Autostal Hemicuda vzw ( gepubliceerd worden op 30 januari Tijdens de documentencontrole die de wedstrijd voorafgaat, dient men een type document afstand van verhaal te ondertekenen. - Volgende documenten moeten worden voorgelegd : - identiteitskaart of paspoort van piloot en navigator; - rijbewijs van de piloot; - indien de navigator geen houder is van een rijbewijs, dan dient hij voor het plaatsen van de handtekening op het document Afstand van verhaal een clausule toe te voegen: Ik verbind er mij toe om op geen enkel ogenblik een deelnemend voertuig te besturen ; - een ouderlijke toelating dat een minderjarige co-piloot mag deelnemen; - een gelegaliseerd attest waaruit blijkt dat de piloot toelating heeft om deel te nemen met een voertuig dat niet zijn eigendom of dat van de navigator is; 14. Technische controle - Het uur van de technische controle per voertuig zal op de website van Autostal Hemicuda vzw ( gepubliceerd worden op 30 januari Volgende documenten moeten worden voorgelegd : - het inschrijvingsbewijs van het voertuig, - een geldig bewijs van technische keuring; - een geldig verzekeringsattest, - de FIVA Identity Card. - Alle punten hernomen in artikel 5 kunnen gecontroleerd worden. 15. IJking - De afstand en de plaats van de ijking van het meettoestel zullen worden vermeld op Bestraffingen Vertrek geweigerd als (met niet terugbetaling van de bijdrage in de kosten): - Voertuig niet conform is met het artikel 5; - Bemanning niet voldoet aan de administratieve normen voorzien in punt 13; - Niet betaling van het totale bedrag van de deelnamekosten; - Wanneer het startnummer, de publiciteit of de wedstrijdplaten ontbreken. Reglement Ronde door Vlaanderen Page 6 of 9

8 Uitsluiting (met niet terugbetaling van de bijdrage in de kosten): - Voertuigen niet conform aan artikel 5 tijdens de wedstrijd; - Niet toegestane bijstand ontvangen hebben zoals voorzien in artikel 11; - Verlies of vervalsing van de controlekaart; - Schrapping of wijziging van de controlekaart die niet werd tegen getekend door de dienstdoende controleur; - Zijn voertuig laten vervoeren of trekken door een ander voertuig dan deze van een deelnemer; - Opzettelijk de doorgang blokkeren van andere deelnemers; - Zich onbehoorlijk gedragen volgens de regels van de fair-play; - Onbeleefd of dreigementen tegenover een medewerker van het inrichtende comité; - Snelheidsovertreding met meer dan 50% van de toegelaten snelheid; - Zware inbreuken betreffende het verkeersreglement - Gevaarlijk rijgedrag die gevaarlijke situaties teweeg brengen; - Geluidsoverlast (+95 db). Strafpunten - Het grondzeil moet gebruikt worden op elke plaats die door de inrichter wordt aangegeven. Deze eventuele plaatsen zullen omschreven worden in de briefing van de wedstrijd. Het grondzeil moet steeds gebruikt worden bij werken aan het voertuig. Het ontbreken of het niet gebruiken van het grondzeil zal onmiddellijk bestraft worden met 150 punten. - Een zoeklicht mag enkel gebruikt worden als het voertuig stilstaat. Het gebruik ervan als het voertuig in beweging is brengt 150 strafpunten teweeg. - Snelheidsovertredingen Snelheidsovertreding van meer dan 20% van de toegelaten snelheid: 100 punten. Snelheidsovertreding van meer dan 30% van de toegelaten snelheid: 200 punten. Snelheidsovertreding van meer dan 40% van de toegelaten snelheid: 300 punten. Per minuut te vroeg aan een TK of GTK Per minuut te laat aan een TK of GTK Missen van om het even welke vorm van tijdcontrole, geheim of niet geheim Seconde te vroeg bij een (geheime) secondecontrole tijdens een RT Seconde te laat bij een (geheime) secondecontrole tijdens een RT Missen van een (geheime) secondecontrole tijdens een RT Missen van een bemande of onbemande controle Noteren van een controle waar men niet moest passeren Meer dan 30 minuten te laat aan het einde van een etappe Meer dan 45 minuten te laat aan het einde van een etappe Eerste inbreuk op de wegcode, vastgesteld door een official Tweede inbreuk op de wegcode, vastgesteld door een official 6 punten 3 punten 30 punten 0,10 punten per seconde 0,05 punten per seconde 30 punten 10 punten 10 punten 60 punten + 1 punt per minuut Niet geklasseerd. 300 punten Buitenwedstrijdstelling. 17. Inlichtingen - Klachten - beroep - Enkel individuele en geschreven vragen om inlichtingen worden in overweging genomen door de wedstrijdleiding. - Iedere vraag om inlichtingen betreffende het afgelegde parcours dient te worden voorgelegd aan de verantwoordelijke voor de relaties met de deelnemers, binnen het half uur volgend op de aankomst van de bemanning. - Enkel individuele en geschreven klachten worden in overweging genomen. Ze dienen vergezeld te zijn van een bedrag van 100,- EUR. Dit bedrag wordt teruggegeven wanneer de klacht gegrond blijkt. - Iedere klacht betreffende het klassement moet worden voorgelegd aan de verantwoordelijke voor de relaties met de deelnemers, binnen het half uur na de bekendmaking van de resultaten - Het is steeds mogelijk in beroep te gaan tegen een beslissing van het organiserend comité bij de BFOV Steward, zijn beslissing is definitief en onherroepbaar. 18. Klassementen - Bij het einde van de proef zal er per categorie een algemeen klassement worden opgemaakt. - In geval van ex-aequo betreffende de punten zal de ploeg van het voertuig met de minste cilinderinhoud als winnaar aangeduid worden. Indien er op dat ogenblik nog steeds een ex-aequo is dan zal het oudste voertuig de voorkeur krijgen. - De winnaar van de Expert klasse wordt de algemene winnaar van de Ronde door Vlaanderen. Reglement Ronde door Vlaanderen Page 7 of 9

9 19. Trofeeën en aandenkens Er zullen trofeeën voorzien worden voor: - de eerste drie teams (piloot en navigator) in het algemeen klassement Classic - de eerste drie teams (piloot en navigator) in het algemeen klassement Expert. 20. Start / Finish DOTS Ter Waarde Ieper België N ,11 E ,9 Aachen - Ieper Baden-Baden - Ieper Trier - Ieper Breda - Ieper Eindhoven - Ieper Maastricht - Ieper Antwerpen - Ieper Arlon - Ieper Brussel - Ieper Hasselt - Ieper Liège - Ieper Namur - Ieper 270 km - 2:20 hrs 590 km - 5:20 hrs 390 km - 3:20 hrs 190 km - 1:45 hrs 215 km - 2:00 hrs 235 km - 2:15 hrs 130 km - 1:10 hrs 310 km - 2:40 hrs 120 km - 1:10 hrs 210 km - 1:50 hrs 245 km - 2:15 hrs 195 km - 2:10 hrs 21. Hotel / B&B lijst Naam Adres www Afstand Rally-HQ Best Western A. Dehemlaanlaan Ieper 0,5 km Hotel Arianne **** Slachthuisstraat Ieper 2,2 km Novotel Ieper *** Sint Jacobsstraat Ieper 2,8 km Albion Hotel *** Sint - Jacobsstraat Ieper 2,8 km Hotel Regina ** Grote markt Ieper 2,7 km B&B Kasteelhof t Hooghe Meenseweg Ieper 5,9 km Meer adressen: / Reglement Ronde door Vlaanderen Page 8 of 9

10 22. Int. B-D-NL Cup 2012 De Ronde door Vlaanderen is de eerste manche van de Internationale B-D-NL Cup De Cup omvat zeven gevarieerde wedstrijden, waarvan 3 in België, 2 in Nederland en 2 in Duitsland. Meer info: Toezicht Wedstrijd onder toezicht van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen. De wedstrijd is opgenomen op de kalender van de BFOV Challenge Divisie Ieper Sponsered by Reglement Ronde door Vlaanderen Page 9 of 9

11 Inschrijvingsformulier Dossier d engagement Nennformular Piloot / Pilote / Fahrer Naam / Nom / Name... Voornaam / Prénom / Vorname... Nationaliteit / Nationalité / Nationalität... Geboortedatum / Date de naissance / Geburtsdatum... Adres / Adresse / Strasse Land / Pays / Land... Telefoon / Téléphone / Telefonnummer... GSM / Portable / Handy... Geslacht / Sexe / Geschlecht M V/F ... Navigator / Co-Pilote / Beifahrer Naam / Nom / Name... Voornaam / Prénom / Vorname... Nationaliteit / Nationalité / Nationalität... Geboortedatum / Date de naissance / Geburtsdatum... Adres / Adresse / Strasse Land / Pays / Land... Telefoon / Téléphone / Telefonnummer... GSM / Portable / Handy... Geslacht / Sexe / Geschlecht M V/F ... Auto / Véhicule / Fahrzeug Merk / Marque / Marke... Type / Modèle / Typ... Kleur / Couleur / Farbe... Cilinderinhoud / Cylindrée / Hubraum... Bouwjaar / Année de construction / Baujahr... Nummerplaat / N d immatriculation / Kennzeichen... FIVA ID-kaart (1) / Passeport FIVA (1) / FIVA Ausweis (1)... (1) Vereist voor Classic & Expert klasse (1) Obligatoire pour la classe FIVA Expert & Classic (1) Notwendig für FIVA Expert & Classic Kategorie Ronde door Vlaanderen 2012 Pag. 1 of 3

12 Categorie / Catégorie / Kategorie FIVA Classic klasse FIVA Expert klasse Inschrijfgeld / Droits d inscripition / Nenngeld FIVA Classic FIVA Expert (diner / Abendessen inclusief/compris/einbegriffen) 125 EUR per team (diner / Abendessen inclusief/compris/einbegriffen) 150 EUR per team Diner / Diner / Abendessen Aanduiden indien u buiten piloot en navigator nog extra menu s wenst te bestellen (17,- EUR p.p.): Marquer si vous voudriez commander des menu s en plus, hors des menu s pilote/co-pilote (17,- EUR p.p.): Ankreuzen wenn Sie zusätzlich Abendessen reservieren wollen, ausserhalb des Abendessens für Fahrer und Beifahrer (17,- EUR p.p): Diner / Abendessen extra... personen/personnes/personen extra Correspondentie / Correspondance / Korrespondenz piloot / pilote / Fahrer navigator / co-pilote / Beifahrer Bank / Banque / Bankverbindung Het inschrijfformulier en het inschrijfrecht (incl. kosten diner, indien van toepassing) dient ons te bereiken vóór 25 januari Inschrijven na 25 januari is niet meer mogelijk. Avant le 25 ième Janvier 2012, le dossier d engagement et les droits d inscription doivent être reçu par l organisateur. Il n est plus possible de s inscrire après le 25 ième Janvier Nennung und Bezahlung bitte vor dem 25. Januar Nennungen nach dem 25. Januar 2012 sind nicht mehr möglich. Belgische deelnemers / Participants Belges Bankrekening / N de compte BE Referentie / Référence RdV 12 - Naam/nom piloot + Naam/nom navigator Buitenlandse deelnemers / Étrangers / Ausländer Bank / Banque / Bank Dexia Bank Rekeninghouder / Titulaire / Inhaber Autostal Hemicuda vzw Rekening / N de compte / Konto-Nummer BE BIC GKCCBEBB IBAN BE Referentie / Référence / Referenz RdV 12 - Naam piloot + Naam navigator RdV 12 - Nom pilote + Nom co-pilote RdV 12 - Name Fahrer + Name Beifahrer Ronde door Vlaanderen 2012 Pag. 2 of 3

13 Handtekening / Signature / Unterschrift Hierbij bevestigen ondergetekenden de juistheid en volledigheid van bovenvermelde inschrijving. Wij vrijwaren Autostal Hemicuda vzw van elke verantwoording voor eventuele schadegevallen, welke direct of indirect, voor, tijdens en/of na het evenement ontstaan. Wij zien er bovendien uitdrukkelijk van af, de organisatie van de Ronde door Vlaanderen 2012 op eender welke reden gerechtelijk te vervolgen. Wij zijn op de hoogte van het bijzonder wedstrijdreglement en gaan akkoord met alle daarin opgenomen artikels. Après avoir pris connaissance du règlement, nous nous engageons à observer toutes les prescriptions et déclarons que tous les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts. J endosse l entière responsabilité concernant tout damage survenant de mon fait avant, pendant ou après le rallye et renonce à poursuivre l organisation ou l un de ses membres pour quelque motif que ce soit. Ich bestätige die Genauigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. Ich entbinde die Organisation von jeder Verantwortung für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt, vor, während oder nach die Veranstaltung entstehen können. Ich verzichte ausserdem darauf, den Autostal Hemicuda vzw auf irgendeine Weise und aus irgendwelchen Gründen gerichtlich zu verfolgen. Ich habe Kenntnis vom Reglement genommen und anerkenne die darin aufgeführten Bedingungen. Datum / Date / Datum : Handtekening / Signature / Unterschrift Piloot / Pilote / Fahrer Handtekening / Signature / Unterschrift Navigator / Co-pilote / Beifahrer Zenden aan / Envoyer à / Senden an Autostal Hemicuda vzw p/a Hospitaalstraat 9/0001 B-8930 Lauwe België Fax +32 (0) Inschrijven via website / Inscription digitale / Digitale Nennung zie Ronde door Vlaanderen 2012 Pag. 3 of 3

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw) en lid van PAK West-Vlaanderen vzw, organiseert op zaterdag

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw), lid van PAK West-Vlaanderen vzw en lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), organiseert op zaterdag

Nadere informatie

Reglement VAS Classics

Reglement VAS Classics Reglement VAS Classics 2 3 1 b a Reglement - VAS Classics Artikel 1 - Organisatie 1.1 Titel De "Ronde van Vlaanderen 2009" is een navigatie- en regelmatigheidswedstrijd die wordt georganiseerd door Autostal

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver Reglement 1. Inleiding Algemeenheden a. Elke organisator moet bij het vertrek van zijn wedstrijd iedere deelnemer uitsluiten die heeft deelgenomen of georganiseerd aan een regelmatigheidswedstrijd met

Nadere informatie

ACT - Antwerp Classic Tour 2015. 1, 2 en 3 mei 2015

ACT - Antwerp Classic Tour 2015. 1, 2 en 3 mei 2015 ACT - Antwerp Classic Tour 2015 1, 2 en 3 mei 2015 1. Inleiding Algemeenheden a. Elke organisator moet bij het vertrek van zijn wedstrijd iedere deelnemer uitsluiten die heeft deelgenomen of georganiseerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Programma 20.01.2015 : Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website: www.zoutegrandprix.be Mei/juni 2015 : Bekendmaking van de voorlopig weerhouden Deelnemers 31.08.2015

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement DEEL 1. VOORSTELLING ART. 1.1 TIMING 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement 26/04/2014 23u59 Afsluiting voorinschrijving 27/04/2014 00u00 Opening last- minute

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Reglement 2016. c. Secretariaat tijdens de rally (vanaf vrijdag 22 april 09.00)

Reglement 2016. c. Secretariaat tijdens de rally (vanaf vrijdag 22 april 09.00) Reglement 2016 1. Inleiding Algemeenheden a. Elke organisator moet aan het vertrek van zijn wedstrijd iedere deelnemer uitsluiten die aan een niet opgenomen in de BFOV, FIVA, FIA, RACB, VAS of ASAF kalender

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

27-29 maart 2015 R E G L E M E N T

27-29 maart 2015 R E G L E M E N T 27-29 maart 2015 R E G L E M E N T 1. Inleiding - Algemeenheden 1.1 Elke organisator moet een deelnemer weigeren die binnen het jaar voorafgaand aan de start van deze proef aan een niet erkende regulariteitproef

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN)

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN) ECURIE BAYARD A.S.B.L. DINANT 8 «BAYARD CONTACTS» Driemaandelijkse periodiek 2de KWARTAAL 2015 Verantwoordelijke uitgever : Nyssen H., rue du Jauviat, 48 B-5530 YVOIR 12 APRIL 2015 Nationaal Proef aan

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 Wedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap Supermoto BIJZONDER REGLEMENT Art. 1 - VOORSTELLING. MCPH ( Motoclub du Pays de Herve ) organiseert op 6 september 2015

Nadere informatie

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

4de Houtlandslalom. zondag 13 september 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Torhout. Autoclub Noordzee vzw presenteert:

4de Houtlandslalom. zondag 13 september 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Torhout. Autoclub Noordzee vzw presenteert: presenteert: 4de Houtlandslalom zondag 13 september 2015 in Torhout Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 42de Houtlandslalom - 14 juli 2013 - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015 Programma 15.12.2014 : Publicatie van het Reglement en Opening van de Inschrijvingen 30.04.2015 : Afsluiten van de Inschrijvingen Mei/juni 2015 :Bekendmaking van

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

Kampioenschap van België 2014

Kampioenschap van België 2014 Reglement Masters & Bachelors Kampioenschap van België 2014 11.05.14 Brussels Expo, Paleis 3 www.coiffure.org wedstrijden@coiffure.org Beauty Selection Brussels Nationale wedstrijden tijdens vakbeurs BEAUTY

Nadere informatie

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands)

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2015.

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen.

Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen. Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen. 17 tot 24 otober 2015 TOEGELATEN VOERTUIGEN Deelname is toegestaan voor voertuigen met elk type aandrijving

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

Particulier reglement 15 e RALLYSPRINT VAN MOORSLEDE 12 13 maart 2016

Particulier reglement 15 e RALLYSPRINT VAN MOORSLEDE 12 13 maart 2016 Particulier reglement 15 e RALLYSPRINT VAN MOORSLEDE 12 13 maart 2016 De Rallysprint van Moorslede wordt ingericht door Autoclub Dadizele vzw, Mgr. Cardijnlaan 97 8890 Dadizele op zaterdag 12 maart & zondag

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Achternaam Voornaam Adres Nr Postcode Gemeente Geboortedatum Geboorteplaats Rijksregisternummer Email Telefoon Wenst lid te worden van Castori MTB Team. Mountainbikeclub

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 I. De aansluiting van de club... 4 II. Nieuwe leden/hernieuwingen... 5 Voorbeeld: Opmaakbon...6 Voorbeeld: Verzekerings/aansluitingsformulier...7 III. Het lidboekje...

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

HUSQVARNA ENDURO TROPHY

HUSQVARNA ENDURO TROPHY HUSQVARNA ENDURO TROPHY ARTIKEL 1 DEFINITIE In het kader van het Belgische enduro BMB kampioenschap organiseert Husqvarna een formule die luistert naar de naam HUSQVARNA Enduro Trophy. Voor de editie 2015,

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE AFRICA Eco RACE 2010

PRAKTISCHE INFORMATIE AFRICA Eco RACE 2010 PRAKTISCHE INFORMATIE AFRICA Eco RACE 2010 27 december 2009-10 januari 2010 TIMING Maandag 1 juni 2009 Maandag 30 november 2009 Zondag 27 december 2009 Maandag 28 december 2009 Dinsdag 29 december 2009

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

35 Rally T.B.R. 11-12 juli 2015

35 Rally T.B.R. 11-12 juli 2015 35 Rally T.B.R. 11-12 juli 2015 De 35 Rally T.B.R. wordt ingericht door Autoclub Team Bassin Roeselare vzw op 11 en 12 juli 2015 en zal starten te Roeselare. A. PROGRAMMA Timing 01-05-2015 Verschijning

Nadere informatie

Dossier : voertuig zonder documenten

Dossier : voertuig zonder documenten Dossier : voertuig zonder documenten Ik, ondergetekende verklaar in eer en geweten, dat de gegeven antwoorden juist en correct zijn en geef volmacht aan de BFOV om mijn dossier te behandelen bij de FOD

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

... ... EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org. SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports.

... ... EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org. SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports. Organisatie: Organisatie: EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org Met de steun van SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports.net Met de steun van Province de

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Organisatie : Rally Events vzw Tiektstraat 121 8740 Pittem

Wedstrijdreglement. Organisatie : Rally Events vzw Tiektstraat 121 8740 Pittem Wedstrijdreglement 2015 Organisatie : Rally Events vzw Tiektstraat 121 8740 Pittem De ORC Canalrally wordt ingericht door Rally Events vzw samen met de Oostrozebeekse rallyclub en zal plaatsvinden te Oostrozebeke,

Nadere informatie

De organisatoren willen de deelnemers wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het invullen van het inschrijvingsformulier.

De organisatoren willen de deelnemers wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het invullen van het inschrijvingsformulier. Particulier reglement 11 RALLYSPRINT VAN MOORSLEDE 17 18 maart 2012 De 11 Rallysprint van Moorslede wordt ingericht door Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen vzw, Kerkstraat 35/5, 8800 Roeselare

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Aanvraag van een FIVA International Identity Card. Voertuigen vanaf 30 jaar oud - Verklaring van de aanvrager

Aanvraag van een FIVA International Identity Card. Voertuigen vanaf 30 jaar oud - Verklaring van de aanvrager Aanvraag van een FIVA International Identity Card Voertuigen vanaf 30 jaar oud - Verklaring van de aanvrager Algemeenheden a) Verklaring van de aanvrager De aanvrager bevestigt op zijn eer dat alle gegeven

Nadere informatie

Bijzonder Wedstrijdreglement Tour de Belgique 2015

Bijzonder Wedstrijdreglement Tour de Belgique 2015 32 ste Tour de Belgique - 6 de editie regularity 2 de editie Criterium - Tour de Belgique Bijzonder Wedstrijdreglement Tour de Belgique 2015 Goedgekeurd door de ASN op.. Visa nr. Goedgekeurd door de FIA

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

THE NATIONAL CLASSIC TOUR

THE NATIONAL CLASSIC TOUR - 1-2013 REGLEMENT Goedgekeurd door de Fédération Belge des Véhicules Anciens asbl (FBVA)-Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV). Ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissione Sportiva Italiana

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT RED CROSS ART CONTEST 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT RED CROSS ART CONTEST 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT RED CROSS ART CONTEST 2015 Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Rode Kruis- Vlaanderen, afdeling Ronse-Kluisbergen,

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 Artikel 1. Definitie van de meeting. Bijzonder Wedstrijdreglement Het «New Race Festival» heeft het statuut van Open meeting. De meeting is samengesteld

Nadere informatie

Kampioenschap van België 2014

Kampioenschap van België 2014 Reglement Youngsters & Step-In Kampioenschap van België 2014 12.05.14 Brussels Expo, Paleis 3 www.coiffure.org wedstrijden@coiffure.org Beauty Selection Brussels Nationale wedstrijden tijdens vakbeurs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016.

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016. Hasselt, 25 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 29 mei 2016 gaan we weer een stapje verder... I-Karate GLBAL organiseert: Het kampioenschap wordt georganiseerd door I-Karate GLBAL, in samenwerking

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

20.09.2005 09u00: Start 4e etappe: Neuchâtel Aix les Bains. Aankomst 4e etappe: Aix les Bains.

20.09.2005 09u00: Start 4e etappe: Neuchâtel Aix les Bains. Aankomst 4e etappe: Aix les Bains. 17 D 22 september 2005 sportreglement Goedgekeurd door de RACB SPORT van de Royal Automobile Club of Belgium Op 26 mei 2005 Visum RACB SPORT nr RE 02/05 Ter goedkeuring voorgelegd aan de Automobile Club

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

[LASTENBOEK ZWEMLOPEN]

[LASTENBOEK ZWEMLOPEN] 2009 Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga [LASTENBOEK ZWEMLOPEN] 1. INTRO ALLE EVENTS EN WEDSTRIJDEN DIE IN DE OFFICIËLE RANKING EN KALENDER VAN DE VLAAMSE TRIATLON EN DUATLON LIGA WILLEN OPGENOMEN WORDEN,

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie