duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!"

Transcriptie

1 Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok gaan don In d bachlooplid is d n ondzoksinstll of aan n moglijkhid n ducativ mino t univsitit. Maa zijn ook bann volgn, waam j in kot tijd j tkst- n vtaalbuaus, in d jounalis- twdgaads bvogdhid kunt tik, ht toism, d uitgvswld, bhaln ls t gvn in d ond- in ht (int)national bdijfslvn of bouw van havo/vwo n d t-insto d ovhid. J kunt ook als zlfstan- van ht vmbo. Na j mast kun j dig v gaan wkn of lsgvn op voo kizn nog n jaa doo t n middlba school of in ht hog studn aan ht Instituut voo Laa ondwijs. Binnn d oplid is vl n School (ILS), zo j stgaads uimt n aandacht voo abidsmakt- bvogdhid t bhaln. Zi voo m oiëntati. Bij Ca Svic Lttn kun infati ltuu Judith van dn Huk Alumna Spaans taal n cu ops Palmnt t Eu wkt als v voo h igin Nijmgn is d klinschal d studi Spaans Wat ik hl fijn vond aan m n kunnn j vl docntn knnn j naa d : hid van d oplid di zo bd is, dn. Ook ht fit dat d stu psoonlijk bglid bi a daanaast uulijk d Spaans taal, ma vond ik positif. J lt nat vakkn aan bod. dig kun uu als ltt- n cult kn zowl taalkundig t nog bd t jzlf t spcialisn of juis E is bovndin uimt hoog tmpo ign, j d taal in n bhoolijk oiëntn. Vd maak j t volgn. Aan ht ind a collgs in ht Spaans kun zodat j na n half jaa pim anstalig land gaan studn; tn n piod in n Spa dn stu in waa jaa ht van ht dd jaa n! - bsloot ik m in mijn nis in d paktijk t bng kn n da opg all n pfct mani d studi vond. Na d dat n luk onddl van ik dat n, v op mast to t lggn inmiddls bn ik na n n ambassad gwkt, n v als n iod p mast hb ik n kan ik nog daglijks pofit lmnt in Luxmbug. Hi Pa s op Eu ht stag wkzaam gn hb mgkgn! )taalgbid di ik in Nijm van d god basis op (v Wist j dat. dmogafisch studis voosplln dat d VS ond 2050 ht gootst Spaansspknd land t wld zal zijn? Spanj in totaal n kustlijn hft van m dan 5000 kilt? in d Vnigd Statn ook Spanglish gspokn wodt? Dit is n mix tussn Spaans n Engls. Spaans taal n cultuu studn in Nijmgn Studivnig Ouisí? di allli gzllig n cultuu n activ studivnig Spaans hft samn mt Fans taal n kun j via Ouisí? n én docntn oganist. Nit all n nuttig activititn voo studnt d Spaans cultuu, j vondn wonn di gicht zijn op bols, lzn, uitstapjs of filma bstlln. Daanaast obld ook j studibokn mt kot kunt via d studivnig vo studntn di in Nijmgn actif contact glgd mt Spaans wodt vanuit d studivnig Ouisí? Kijk ns op d d taal t ofnn! M wtn ov studn, n pfct mani gn. Facbookpagina van SV Ouisi Nijm M wtn ov Spaans taal n cultuu in Nijmgn D studi Spaans taal n cultuu valt ond d bachlooplid Raans n n cultun. M infati ov d oplid vind j op: (klik op Spaans taal n cultuu) J kunt ons ook vindn op Youtub: Vagn? Wij hlpn j gaag vd! Bl ons op of mail naa onz sctass: Mw. M. Lagwij, duidlijk taal Spaans taal n cultuu studn in Nijmgn

2 duidlijk taal Kis voo Duidlijk taal! Wi kist voo Spaans taal n cultuu in Nijmgn, kist bwust voo acadmisch ondwijs in één taal. Want taal is n vak. Doo intnsif, psoonlijk ondwijs l j alls wat d Spaans n Spaans-Amikaans taal n cultuu hoot, n stud j af als vakspcialist mt god voouitzichtn op d abidsmakt. Duidlijk, toch? Mt m dan 450 miljon hispanohablants is ht Spaans d twd wldtaal (na ht Engls). Spaans wodt nit alln gspokn in Spanj n Spaans-Amika, maa ook in got dln van d Vnigd Statn. Knnis van d Spaans taal is ook n blangijk conisch tof. Spanj is will van ht toism al lang n intssant gio voo Ndland n d huidig conisch goi van Spaans-Amikaans landn maakt van hn blangijk handlspatns voo d Euops Uni. Jzlf vlot kunnn uitdukkn in ht Spaans opnt voo jou dus n wld vol moglijkhdn. Doltffnd cmunicati is natuulijk nit alln n kwsti van taalbhs: n bd n kitisch kijk op d maatschapplijk n cultul contxt is vnns onmisbaa. Onz van docntn waaond nkl nativ spaks zulln j mt vl nthousiasm wgwijs makn in d cultul divsitit van Spanj n Spaans-Amika. In dz fold ls j alls ov ho ht is Spaans t studn aan d Radboud Univsitit Nijmgn. Hasta ponto! Docnt Elvia Muñoz Mono ov Spaans taal n cultuu in Nijmgn! Hola! Mijn gbootplaats is Jz d la Fonta, glgn in ht zuidn van Andalusië. Als gbon Spaans gnit ik van mijn modtaal t ondwijzn aan Ndlands studntn n samn d ijkd t ontdkkn van d Spaans taal n d Spaans n Spaans-Amikaans cultuu. Mijn blangijkst dol als docnt Spaans taal is studntn d juist vaadighdn t bngn zodat z kunnn cmunicn mt Spaansspknd mnsn ov d hl wld n all bnodigd knnis hbbn ov d Spaans cultuu. Litatuu, cultul aspctn, muzik, films... alls kt aan bod! Ht luk van d studiicht Spaans op d Radboud Univsitit is dat ht volt als n klin gmnschap; d bst plaats waa wij, studntn n docntn, kunnn ln, wkn n samn gnitn van la xpincia hispana.

3 Ht st studijaa Spaans taal n cultuu D studi bstaat uit vi onddln: taalvwv, taalkund, lttkund n cultuukund. In ht st jaa lg j mtn n stvig basis: all onddln kn aan bod. E is vl uimt voo spk-, schijf-, ls- n luistvaadighid, want vl studntn di aan d studi bginnn bhsn d Spaans taal nog nit. Tijdns d st tw wkn van ht studijaa oganist d oplid n inmsión: n intnsif pogamma waain j samn mt mdstudntn wkt aan j bhs van ht Spaans, mt uitspaakofnn, gammatica, film, muzik n litatuu. Ht twd n dd jaa In ht twd n dd jaa kijgn d onddln uit ht st studijaa n vvolg in d v van vdipscusussn. D aandacht voo taalbhs blijft nadukklijk in ht pogamma aanwzig. Ook kis j in dz fas van j studi n aantal minon (kuzpakkttn). Binnn d oplid kun j kizn voo minon Italiaans, Spaans of Fans. T vbd van j studipogamma kun j ook minon van and (lttn)oplidn kizn, voobld Jounalistik of Bdijfscmunicati. J sluit ht dd studijaa af mt n bachlowkstuk. Hivoo kis j in ovlg mt j docnt n ondwp binnn n van d vakgbidn: lttkund, taalkund of cultuukund. Alumna Spaans taal n cultuu Elin Zws wkt als consultant Na ht afondn van d middlba school bn ik n jaa in Baclona gaan wonn daa Spaans t ln. In dat jaa is mijn intss in d Spaans taal n cultuu vd aangwakkd. En paa jaa lat bn ik in Nijmgn Spaans gaan studn mij vd t vdipn in d taal n cultuu n op acadmisch nivau t ln dnkn n analysn. D litatuu-, cultuu- n filmvakkn spakn mij ht mst aan. Sinds ht volgn van ht vak cin spañol kijk ik mt and ogn naa films: ik bn m nu bwust van dat alls wat d gissu in bld bngt n dn hft. Ik wk op dit mnt als consultant op ht snijvlak tussn Businss n IT. Ht bdijf waa ik voo wk hft ook n vstig in Spanj. Wllicht dat ik in d tokst d kans kijg mijn knnis van d Spaans taal t cbinn mt consultancy, zodat mijn oplid optimaal van pas kt!

4 Studn in ht buitnland, n unik va! In ht dd jaa van j studi loop j stag in ht buitnland of stud j n half jaa of n jaa aan n Spaanstalig univsitit, voobld in Madid, Ganada of Ovido, maa ook Santiago (Chili), La Plata (Agntinië) of Guanajuato (Mxico) zijn optis. Zo kun j d opgdan knnis van d Spaans taal cht in d paktijk bngn! Als j wilt wtn ho ht is in ht buitnland t studn, nm dan ook ns n kijkj op d blog On ya UAH van studnt Spaans Enni Maund: Daa kun j alls lzn ov haa avontun in Santiago d Chil. Jim van Moosl, ddjaasstudnt, studd n half jaa in Ganada Ik hb altijd al wat mt n ghad n wist dan ook al vij vog dat ik op d univsitit n taal wild gaan studn. Doodat ik vaak op familibzok n op vakanti in Spanj bn gwst was d kuz nit g moilijk. Spanj was n is gwoon ht land dat m ht mst intigt. Ht hft ignlijk alls: modn wldstdn als Baclona n Madid, landschappn di afwisslnd g do of juist g gon zijn, vschillnd cultun én vschillnd n, alhowl in ht hl land Spaans wodt gspokn. D zuidlijkst gio Andalusië staat vooal bknd haa islamitisch fnis, di j duidlijk tugvindt in stdn als Ganada, Códoba n Svilla. Om di dn hb ik voo gkozn n half jaa in Ganada t studn: d unik sf di j hi tugvindt lijkt n bug tussn Oost n Wst t slaan. Ganada is n hlijk studntnstad waa j god j Spaans kunt ofnn ht makn van niuw contactn. Hi hlpt d knnis di ik in Nijmgn hb opgdaan n. Doo d klinschalighid van d oplid n ht blang dat aan d taalvaadighid wodt ghcht, bn j pima in staat j n half jaa in Spanj t ddn. Wist j dat. ht van oospong Aabisch 'maspin' via ht Spaans is doogdongn in ht Ndlands? onz o-hollands hutspot van oospong uit Spanj kt? Ht cpt is in 1574 tijdns d Tachtigjaig Oolog via Spaans topn in Ndland tchtgkn. kindn in Spanj tw achtnamn hbbn, van hun vad én hun mod?

5 Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok gaan don In d bachlooplid is d n ondzoksinstll of aan n moglijkhid n ducativ mino t univsitit. Maa zijn ook bann volgn, waam j in kot tijd j tkst- n vtaalbuaus, in d jounalis- twdgaads bvogdhid kunt tik, ht toism, d uitgvswld, bhaln ls t gvn in d ond- in ht (int)national bdijfslvn of bouw van havo/vwo n d t-insto d ovhid. J kunt ook als zlfstan- van ht vmbo. Na j mast kun j dig v gaan wkn of lsgvn op voo kizn nog n jaa doo t n middlba school of in ht hog studn aan ht Instituut voo Laa ondwijs. Binnn d oplid is vl n School (ILS), zo j stgaads uimt n aandacht voo abidsmakt- bvogdhid t bhaln. Zi voo m oiëntati. Bij Ca Svic Lttn kun infati ltuu Judith van dn Huk Alumna Spaans taal n cu ops Palmnt t Eu wkt als v voo h igin Nijmgn is d klinschal d studi Spaans Wat ik hl fijn vond aan m n kunnn j vl docntn knnn j naa d : hid van d oplid di zo bd is, dn. Ook ht fit dat d stu psoonlijk bglid bi a daanaast uulijk d Spaans taal, ma vond ik positif. J lt nat vakkn aan bod. dig kun uu als ltt- n cult kn zowl taalkundig t nog bd t jzlf t spcialisn of juis E is bovndin uimt hoog tmpo ign, j d taal in n bhoolijk oiëntn. Vd maak j t volgn. Aan ht ind a collgs in ht Spaans kun zodat j na n half jaa pim anstalig land gaan studn; tn n piod in n Spa dn stu in waa jaa ht van ht dd jaa n! - bsloot ik m in mijn nis in d paktijk t bng kn n da opg all n pfct mani d studi vond. Na d dat n luk onddl van ik dat n, v op mast to t lggn inmiddls bn ik na n n ambassad gwkt, n v als n iod p mast hb ik n kan ik nog daglijks pofit lmnt in Luxmbug. Hi Pa s op Eu ht stag wkzaam gn hb mgkgn! )taalgbid di ik in Nijm van d god basis op (v Wist j dat. dmogafisch studis voosplln dat d VS ond 2050 ht gootst Spaansspknd land t wld zal zijn? Spanj in totaal n kustlijn hft van m dan 5000 kilt? in d Vnigd Statn ook Spanglish gspokn wodt? Dit is n mix tussn Spaans n Engls. Spaans taal n cultuu studn in Nijmgn Studivnig Ouisí? di allli gzllig n cultuu n activ studivnig Spaans hft samn mt Fans taal n kun j via Ouisí? n én docntn oganist. Nit all n nuttig activititn voo studnt d Spaans cultuu, j vondn wonn di gicht zijn op bols, lzn, uitstapjs of filma bstlln. Daanaast obld ook j studibokn mt kot kunt via d studivnig vo studntn di in Nijmgn actif contact glgd mt Spaans wodt vanuit d studivnig Ouisí? Kijk ns op d d taal t ofnn! M wtn ov studn, n pfct mani gn. Facbookpagina van SV Ouisi Nijm M wtn ov Spaans taal n cultuu in Nijmgn D studi Spaans taal n cultuu valt ond d bachlooplid Raans n n cultun. M infati ov d oplid vind j op: (klik op Spaans taal n cultuu) J kunt ons ook vindn op Youtub: Vagn? Wij hlpn j gaag vd! Bl ons op of mail naa onz sctass: Mw. M. Lagwij, duidlijk taal Spaans taal n cultuu studn in Nijmgn

6 Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok gaan don In d bachlooplid is d n ondzoksinstll of aan n moglijkhid n ducativ mino t univsitit. Maa zijn ook bann volgn, waam j in kot tijd j tkst- n vtaalbuaus, in d jounalis- twdgaads bvogdhid kunt tik, ht toism, d uitgvswld, bhaln ls t gvn in d ond- in ht (int)national bdijfslvn of bouw van havo/vwo n d t-insto d ovhid. J kunt ook als zlfstan- van ht vmbo. Na j mast kun j dig v gaan wkn of lsgvn op voo kizn nog n jaa doo t n middlba school of in ht hog studn aan ht Instituut voo Laa ondwijs. Binnn d oplid is vl n School (ILS), zo j stgaads uimt n aandacht voo abidsmakt- bvogdhid t bhaln. Zi voo m oiëntati. Bij Ca Svic Lttn kun infati ltuu Judith van dn Huk Alumna Spaans taal n cu ops Palmnt t Eu wkt als v voo h igin Nijmgn is d klinschal d studi Spaans Wat ik hl fijn vond aan m n kunnn j vl docntn knnn j naa d : hid van d oplid di zo bd is, dn. Ook ht fit dat d stu psoonlijk bglid bi a daanaast uulijk d Spaans taal, ma vond ik positif. J lt nat vakkn aan bod. dig kun uu als ltt- n cult kn zowl taalkundig t nog bd t jzlf t spcialisn of juis E is bovndin uimt hoog tmpo ign, j d taal in n bhoolijk oiëntn. Vd maak j t volgn. Aan ht ind a collgs in ht Spaans kun zodat j na n half jaa pim anstalig land gaan studn; tn n piod in n Spa dn stu in waa jaa ht van ht dd jaa n! - bsloot ik m in mijn nis in d paktijk t bng kn n da opg all n pfct mani d studi vond. Na d dat n luk onddl van ik dat n, v op mast to t lggn inmiddls bn ik na n n ambassad gwkt, n v als n iod p mast hb ik n kan ik nog daglijks pofit lmnt in Luxmbug. Hi Pa s op Eu ht stag wkzaam gn hb mgkgn! )taalgbid di ik in Nijm van d god basis op (v Wist j dat. dmogafisch studis voosplln dat d VS ond 2050 ht gootst Spaansspknd land t wld zal zijn? Spanj in totaal n kustlijn hft van m dan 5000 kilt? in d Vnigd Statn ook Spanglish gspokn wodt? Dit is n mix tussn Spaans n Engls. Spaans taal n cultuu studn in Nijmgn Studivnig Ouisí? di allli gzllig n cultuu n activ studivnig Spaans hft samn mt Fans taal n kun j via Ouisí? n én docntn oganist. Nit all n nuttig activititn voo studnt d Spaans cultuu, j vondn wonn di gicht zijn op bols, lzn, uitstapjs of filma bstlln. Daanaast obld ook j studibokn mt kot kunt via d studivnig vo studntn di in Nijmgn actif contact glgd mt Spaans wodt vanuit d studivnig Ouisí? Kijk ns op d d taal t ofnn! M wtn ov studn, n pfct mani gn. Facbookpagina van SV Ouisi Nijm M wtn ov Spaans taal n cultuu in Nijmgn D studi Spaans taal n cultuu valt ond d bachlooplid Raans n n cultun. M infati ov d oplid vind j op: (klik op Spaans taal n cultuu) J kunt ons ook vindn op Youtub: Vagn? Wij hlpn j gaag vd! Bl ons op of mail naa onz sctass: Mw. M. Lagwij, duidlijk taal Spaans taal n cultuu studn in Nijmgn

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling.

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling. Zond g oobhoudn. Afgbld uto kn fwjkn vn stnddspcfcts. 3; CO2 g/km: vn 98-244 Edt Zutphn nts AUTO SHOW- mt b jn LICHT 1500 AU T E BED RIJFS O S n WAGE NS www. lnf nk.nl 11 Vschjnt 11x p j 5 jgng dt 25 novmb

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN.

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN. VRTT -idz ptmbr 2008 Rmdhn 1429 Prof nr. urrij Zorg urrij Zorg is n jong rvrn orgnisti, mt rds 150 gzinnn di wij mt 90 mdwrrs bdinn. urrij Zorg vrt zorg bij mnsn mt divrs cutur chtrgrondn, goofsovrtuigingn

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht gmntlijk INFOBLAD vrschijnt nit in ugustus Mndlijks tijdschrift mi 2 5 MET EXTRA BIJLAGE Niuw schtjs in d wijk Kids Run - Jgging 2 p.3 Jbstudntn gzcht www.lpldsburg.b p.7 Dg vn ht prk p.8-9 Tips vr n zrglz

Nadere informatie