Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 20 december Van zwalpende schepenen tot stakende financiën (of was het nu omgekeerd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 20 december 2014. Van zwalpende schepenen tot stakende financiën (of was het nu omgekeerd?"

Transcriptie

1 DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 20 december 2014 Van zwalpende schepenen tot stakende financiën (of was het nu omgekeerd?) De federale regering met daarin de N-VA voert zoals bekend een indexsprong door. Voor de private sector is de maatregel gericht op het scheppen van banen. Wat betreft de lokale overheden is het de bedoeling om budgettaire ademruimte te creëren. Maar in Gent heeft paarsgroen dit anders begrepen: de 7,5 miljoen euro die de stad 'wint' via de indexsprong zal men meteen weer uitgeven aan het in dienst houden van 100 extra personeelsleden. De stad kan nochtans best met heel wat minder: onze stad telt 17,7 stadsambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden 12,8 is. Niet alleen de personeelskosten blijven de pan uit swingen. Ook qua schuldopbouw doet de stad er in haar aangepaste financieel meerjarenplan nog een schepje bovenop met 18 miljoen euro extra aan leningen. Daarmee zal de schuld in de periode bijna verdubbelen van 408 miljoen euro tot 772 miljoen euro. Een overheid moet zeker investeren, maar er zijn grenzen! En terwijl de stadsfinanciën zo verder afglijden, vindt het stadsbestuur ruim de tijd om voluit de onze economie ondermijnende vakbondsacties te ondersteunen: burgemeester Termont betuigt zijn morele steun, de socialistische en groene schepenen staken gezellig mee, en hoewel maar 1 op 5 personeelsleden deelneemt aan de stakingen wordt de dienstverlening aan de burger voor het gemak meteen gehalveerd. Dit zijn niet de keuzes van de Gentse N-VA: wij pleiten voor een verantwoord financieel beleid dat de rekening niet doorschuift, en voor een stadsbestuur dat in de eerste plaats vierkant achter zijn werkwillige burgers staat. Tenslotte wensen we u en de uwen het allerbeste voor een gezond We hopen u te ontmoeten op het grote N-VA-nieuwjaarsfeest op 10 januari in Flanders Expo! Siegfried Bracke, voorzitter gemeenteraadsfractie Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie 1

2 Kans gemist om gevolgen afbraak B401 te onderzoeken Dat het mobiliteitsplan een grote economische impact zal hebben, is evident. Maar hoe groot die zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Recent ging de afrit aan het Zuid, de viaduct B401, een tijd dicht voor herstellingswerken. Dat leek een gedroomde kans om na te gaan wat de gevolgen van de geplande afbraak kunnen zijn, niet alleen op het verkeer maar ook op de economische activiteit in de ruime omgeving. Gert Robert vroeg daarom aan het stadsbestuur of men kon meedelen wat het effect was van de sluiting van de viaduct op de handelaars en kantoren uit de buurt. Het antwoord van de schepen was teleurstellend: men heeft geen enkele studie of rondvraag gehouden. Dus heeft het bestuur niets geleerd uit het afsluiten van de viaduct, reageert Gert, van een gemiste kans gesproken! Gert Robert N-VA blij met ondersteuning jeugdbewegingen Jeugdbewegingen in de stad hebben het niet altijd gemakkelijk: het ontbreekt vaak aan kwalitatieve lokalen en aangename speelterreinen. Karlijn Deene pleit daarom regelmatig in de gemeenteraad voor investeringen in kwaliteitsvolle en brandveilige jeugdinfrastructuur. De stad plant de komende jaren gelukkig enkele mooie nieuwbouw- en renovatieprojecten voor onze Gentse jongeren. Andere dossiers baren wél zorgen. Zo wordt o.m. het gratis vervoer van kampmateriaal (tenten, sjorbalken ) tijdens de zomervakantie mogelijk afgeschaft. Karlijn volgt deze en andere dossiers nauwlettend op. Ook is het voor Gentse groepen niet altijd evident om elk jaar voldoende leden en leiding te vinden. Stadswijken kennen namelijk niet de zelfde sociale cohesie als een dorp. Mooie verhalen dreigen te verdwijnen en dat is jammer voor de kinderen in de buurt. Na een vraag van Karlijn verklaarde de schepen van Jeugd dat er volgend jaar een grootschalige wervingscampagne wordt opgezet om jongeren warm te maken voor de Gentse jeugdbewegingen. Karlijn was verheugd met deze boodschap en vroeg met aandrang dat alle jeugdbewegingen, en niet alleen de meest gekende, worden meegenomen in de campagne. Karlijn Deene 2

3 N-VA heeft aandacht voor jeugdwelzijnswerk Sandra Van Renterghem toonde haar belangstelling voor het jeugdwelzijnswerk in onze stad door een bezoek te brengen aan vzw Jong. Deze vzw die per jaar meer dan twee miljoen euro aan subsidies krijgt, is een belangrijke partner voor het stadsbestuur. Ik ben de mensen van vzw Jong dankbaar voor het openhartig en bijzonder interessant gesprek, reageerde Sandra na afloop, ik heb er enthousiaste en hardwerkende mensen ontmoet, die hun best doen voor de duizenden kinderen waarvoor zij activiteiten en begeleiding opzetten. De N-VA-fractie is het niet altijd eens met de keuzes die het stadsbestuur in het jeugdwelzijnsbeleid maakt, maar dat wil niet zeggen dat wij de inzet van de mensen ter plaatse niet kunnen waarderen. Sandra Van Renterghem Gents migratiebeleid: 'We welcome everyone and try to help' De migratie binnen Europa blijft voor onze stad een grote uitdaging. De toestroom van mensen uit Oost-Europa houdt aan: migranten uit deze regio blijven aanwezig in de 3-maandelijkse OCMW-top 5 van nieuwe leeflooncliënten. De verklaring is simpel: paarsgroen voert een beleid dat onze stad tot een magneet maakt voor buitenlandse gelukzoekers. Op de populairste nationale Bulgaarse tv-zender verklaarde een Gentse ambtenaar recent nog: "We welcome everyone and try to help." Siegfried Bracke pleit er voor de Gentse aanpak en het uitkeringsbeleid dringend bij te sturen. Een recent arrest van het Europese Hof van Justitie bevestigt dat dit kan. Uitkeringsmigratie is voor de betrokken mensen ook geen oplossing: ze verzeilen hier in grote armoede, overgeleverd aan huisjesmelkers en allerlei onfrisse figuren die hen uitbuiten. Daarom kiest de N-VA voor een positief migratiebeleid met de klemtoon op arbeids- en kennismigratie. Want migranten die hier komen werken of studeren, leveren een actieve bijdrage aan onze samenleving. Siegfried Bracke 3

4 Goed onderwijsbeleid niet alleen geldkwestie In onze stad verlaat 1 op de 5 jongeren de school zonder diploma middelbaar onderwijs. Bij allochtone jongeren is dat zelfs 2 op de 5. Dramatische cijfers. De acties van de stad om hieraan te verhelpen hebben weinig effect. Voor de schepen lijkt het evident dat er vooral meer geld nodig is (liefst van de Vlaamse overheid): volgens de rood-groene logica is meer geld uitgeven immers hetzelfde als meer resultaat boeken. Robin De Wulf maakt hier een kanttekening bij: goed beleid is niet alleen een kwestie van zoveel mogelijk geld, maar evenzeer van verstandige keuzes. Het taalbeleid op school is een mooi voorbeeld: de keuze van het stadsbestuur om het gebruik van thuistalen toe te staan in plaats van 200% in te zetten op Nederlandse taalverwerving is geen verstandige keuze. Dit zal het aantal jongeren dat een diploma haalt niet doen stijgen, integendeel. "Nederlands is dé sleutel tot succes op school en ook later op de arbeidsmarkt. Als het stadsbestuur dat zou willen erkennen én voluit gaan voor een goede taalverwerving dan komt er misschien verbetering in de slechte schoolprestaties, bij allochtone maar ook bij autochtone taalzwakke kinderen. Dergelijk beleid heeft niets met geld te maken, maar alles met het afzetten van ideologische oogkleppen en het maken van verstandige keuzes", aldus Robin. Volg N-VA Gent via Facebook! Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws uit de afdeling en uit de fracties in de gemeenteraad en in het OCMW? Naast onze website (www.nva.be/gent) kan je ons ook volgen via de vernieuwde Facebook-pagina op Elke week vind je er berichten over op stapel staande activiteiten of over de politieke actualiteit. Doe ook actief mee: klik op 'Vind ik leuk', schrijf een reactie, of deel een bericht zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Robin De Wulf 4

5 Is Gent klaar voor de supertram? Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts is onlangs de nieuwe 'supertram' komen voorstellen in de stelplaats van De lijn in Gentbrugge. Vanaf de lente zullen deze extra lange trams ingezet worden op lijn 1. Daardoor zullen er per uur 2000 reizigers meer kunnen worden vervoerd. Faruk Demircioglu informeerde of de nodige verlenging van de tramhaltes al overal is uitgevoerd. De nieuwe tram is een grote stap vooruit voor de reizigers, zegt hij, nu moet het stadsbestuur nog doen wat nodig is om de doorstroming flink te verbeteren, want een tram die stilstaat in de file daar heeft niemand iets aan. Ruime trams die vlot rijden, dat is pas openbaar vervoer van topniveau. Faruk Demircioglu Gents parkeerplan brengt goed op, maar mist digitale revolutie De bespreking van het parkeerplan leidde tot een geanimeerd debat waar de N-VAfractie goed van zich liet horen. "Dit blijft voor ons een 'taxeerplan', zei Isabelle De Clercq. Dat blijkt ook gewoon uit de cijfers: de opbrengsten uit straatparkeren springen dit jaar van 8 naar 15 miljoen euro; de ondergrondse parkeergarages die actueel 6,7 miljoen euro opbrengen, gaan naar het dubbele (13,5 miljoen) tegen het einde van deze legislatuur; ook de boetes moeten meer opbrengen: 4 miljoen. Met dit plan komt er bovendien betalend parkeren tot in de stadsrand, elke Gentenaar zal meebetalen. "Dit bestuur weigert in eigen vel te snijden, dus kan het ook niet anders", vulde Siegfried Bracke aan, "je moet het geld ergens halen." Maar wat evenzeer opvalt aan dit plan is hoe achterhaald het is nog voor het wordt ingevoerd. Andere steden halen de parkeerautomaten van hun stoep, de stad Gent gaat er nog duizend nieuwe aankopen. In het buitenland, maar ook bij ons in Brugge bijvoorbeeld, worden er moderne digitale oplossingen uitgewerkt: betalen, controleren, beheersen - alles gebeurt digitaal en efficiënt. Voor de schepen betekent 'innovatie' dat Gentenaars ook gaan kunnen betalen via sms, wat in andere steden al lang kan. Om te schateren als het niet zo triestig was. Isabelle De Clercq Siegfried Bracke 5

6 Onmeetbare aanpak jongerenwerkloosheid In de reeks 'pas heraangelegd en toch al schade': de Sint- Niklaasstraat De Sint-Niklaasstraat werd recent heraangelegd. Het is dan ook merkwaardig dat er in de straat al barsten zijn, voegen uitgehold zijn en stenen losliggen. Guido Meersschaut vroeg wat er fout is gegaan bij de aanleg. De schepen bevestigde dat de werken onzorgvuldig zijn uitgevoerd. De aannemer is hiervoor verantwoordelijk, en werd al aangesproken om de straat te komen herstellen. Maar er lopen over de KoBra-werken (heraanleg Korenmarkt-Braunplein) nog diverse rechtszaken en die moeten eerst zijn afgehandeld voor er iets kan gebeuren. De Gentse meerderheid beloofde via haar bestuursakkoord werk te zullen maken van werk bij jonge OCMW-cliënten. Er werden dan ook diverse projecten opgestart, maar nu blijkt dat het OCMW helemaal geen cijfers bijhoudt over hoeveel jongeren effectief doorstromen naar een job. Maatregelen lanceren om jongerenwerkloosheid aan te pakken, maar vervolgens niet opvolgen of die acties tot de verhoopte resultaten leiden? Voor Eric Wauters is dit geen behoorlijk bestuur. Erger zelfs, tot op heden zijn er ook geen concrete acties uitgewerkt om te vermijden dat jonge leefloners de school verlaten zonder diploma!", zucht Eric. Eric Wauters Dat is een spijtige zaak, reageert Guido, met de winter voor de deur dreigt de schade nog groter te worden, en daar wordt niemand beter van. Guido Meersschaut 6

7 Voorstel goedgekeurd: beter toegankelijke oplaadpunten voor budgetmeters Wachten op OCMW-beleid voor personen met beperking De OCMW-fractie roept de meerderheidspartijen op om aandacht te schenken aan personen met een beperking. De keuze voor het voeren van een inclusief beleid is de evidentie zelve, zegt Els Roegiers, "maar momenteel trekt de paarsgroene coalitie toch onvoldoende de kaart van personen met een beperking." Mensen met een laag inkomen die geen officiële stroomleverancier hebben, kunnen elektriciteit kopen via een budgetmeter. Hierop laadt men een bedrag op zoals op een prepaidtelefoonkaart. Maar helaas is het bestaande aanbod van oplaadpunten voor de budgetmeters te beperkt, zegt Ronny Rysermans. Daarom diende de OCMWfractie een constructief voorstel in. Resultaat: het idee werd door de meerderheid mee goedgekeurd. Het OCMW zal nu onderzoeken waar bijkomende oplaadpunten kunnen worden geplaatst, bijvoorbeeld in de bibliotheek aan het Zuid of in het ziekenhuis Jan Palfijn. Ronny Rysermans Beleidsdocumenten belijden wel omstandig het belang van inclusie en integrale toegankelijkheid, maar van concrete acties is weinig te merken. Voor andere kansengroepen wordt wél het ene initiatief na het andere gelanceerd. Els Roegiers hoopt dat paarsgroen in de toekomst een inclusie-beleid zal voeren dat zichtbaar is, en verder gaat dan de papieren. Els Roegiers 7

8 CONTACT? De gemeenteraadsfractie kan u steeds bereiken via: Sint-Niklaasstraat 27/ Gent Tel: De OCMW-fractie kan u steeds bereiken via: Onderbergen Gent Tel: OPGELET! Het secretariaat van de gemeenteraadsfractie verhuist. Vanaf 8 januari vind je ons op volgend adres: Hof van Ryhove Onderstraat Gent Tel: De contactinformatie van alle individuele raadsleden is terug te vinden op de webstek van de Gentse afdeling (www.n-va.be/gent). Portretfoto s door Eddy Ooms MEER INFO? Via de webstek van de Gentse afdeling is ons werk in de gemeente- en OCMW-raad op de voet te volgen: - persberichten - initiatieven opgepikt in de media - opiniestukken Raadpleeg ook onze facebookpagina: 8

Gents antiracismeplan = contraproductief

Gents antiracismeplan = contraproductief DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 3 * Nr. 23 maart 2015 Gents antiracismeplan = contraproductief Een nieuwe maand en alweer een nieuw Gents actieplan.

Nadere informatie

D E G E N T S E F R A C T I E

D E G E N T S E F R A C T I E DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 11 januari 2014 Gentenaars niet tevreden over stadsbestuur De krant Het Nieuwsblad vroeg onlangs de mening van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 13 maart 2014

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 13 maart 2014 DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 13 maart 2014 Windstilte De stijgende verkiezingkoorts verlamt het Gentse stadsbestuur. In de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 3 Nr. 26 juni 2015

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 3 Nr. 26 juni 2015 DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 3 Nr. 26 juni 2015 Investeringen vallen stil De jaarrekening 2014 is zonneklaar: paarsgroen investeert alleen op papier.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 18-19 oktober/november 2014 Nieuw mobiliteitsplan = strop voor Gent? De afgelopen maand stelde het stadsbestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 14 april 2014

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 14 april 2014 DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 14 april 2014 Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. We hoeven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 12 februari 2014

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 12 februari 2014 DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 12 februari 2014 De Gentse trein der traagheid Na ruim één jaar paarsgroen begint het op te vallen: niets in deze

Nadere informatie

DE GENTSE FRACTIE. Paarsgroen meerjarenplan geen antwoord op Gentse uitdagingen. Beste wensen voor 2014! DE FRACTIE IN ACTIE.

DE GENTSE FRACTIE. Paarsgroen meerjarenplan geen antwoord op Gentse uitdagingen. Beste wensen voor 2014! DE FRACTIE IN ACTIE. DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 1 Nr. 10 Paarsgroen meerjarenplan geen antwoord op Gentse uitdagingen Deze maand stelde paarsgroen haar meerjarenplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad JUNI 2013

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad JUNI 2013 Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad JUNI 2013 Voorwoord De kranten stonden de voorbije weken vol van de moeilijke financiële tijden die de steden en gemeenten te wachten staan. Wat Gent betreft heeft

Nadere informatie

ZIJN KIEZERS! GEMEENTERAADSFRACTIE. De gemeenteraadsfractie: Siegfried Bracke, Isabelle De N-VA GENT BEDANKT ZIJN KIEZERS! GEMEENTERAADSFRACTIE

ZIJN KIEZERS! GEMEENTERAADSFRACTIE. De gemeenteraadsfractie: Siegfried Bracke, Isabelle De N-VA GENT BEDANKT ZIJN KIEZERS! GEMEENTERAADSFRACTIE N-VA GENT BEDANKT ZIJN KIEZERS! V.U.: Gert Robert - Bosakker 8-9050 Gentbrugge - gent@n-va.be Jaargang 10 Nr. 1 januari 2013 www.n-va.be/gent GENT De gemeenteraadsfractie WE GAAN VOOR EEN GOEDE, CONSTRUCTIEVE

Nadere informatie

De gemeenteraadsfractie: Siegfried Bracke, Isabelle De. Inleiding GENT BEDANKT. Guido Meersschaut, Gert Robert, Elke Sleurs, Helga Stevens,

De gemeenteraadsfractie: Siegfried Bracke, Isabelle De. Inleiding GENT BEDANKT. Guido Meersschaut, Gert Robert, Elke Sleurs, Helga Stevens, Jaargang 10 Nr. 1 januari 2013 Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad GEMEENTERAADSFRACTIE GENT De Belleman De gemeenteraadsfractie: FEBRUARI 2013 Siegfried Bracke, Isabelle De GENT BEDANKT Clercq,N-VA Karlijn

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00840

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00840 gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00840 Onderwerp: Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst bewonerszones'

Nadere informatie

D E GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE. Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 1 Nr. 8 OKT Voorwoord

D E GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE. Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 1 Nr. 8 OKT Voorwoord D E GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 1 Nr. 8 OKT 2013 Voorwoord De armoede in Gent was de voorbije maand een hot item. Schepen van onderwijs Decruynaere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 5 Nr. 47. Extra sociale woningen en nieuwe antikraakwet

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 5 Nr. 47. Extra sociale woningen en nieuwe antikraakwet DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 5 Nr. 47 September 2017 Extra sociale woningen en nieuwe antikraakwet Twee keer goed nieuws voor onze stad deze maand.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 4 Nr. 36 Juni Optima & burgemeester Termont: "onvoorzichtigheden en inschattingsfouten"

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 4 Nr. 36 Juni Optima & burgemeester Termont: onvoorzichtigheden en inschattingsfouten DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 4 Nr. 36 Juni 2016 Optima & burgemeester Termont: "onvoorzichtigheden en inschattingsfouten" De Optima-affaire beheerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad MEI 2013

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad MEI 2013 Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad MEI 2013 Voorwoord Het hoofddoekenverbod voor ambtenaren aan een loket werd de voorbije maand afgeschaft door meerderheidspartijen sp.a en Groen, gesteund door oppositiepartij

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 In de vorige gemeenteraad stelde ik vragen over de gevolgen van de tax shift op de financiën

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad SEPT 2013

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad SEPT 2013 Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad SEPT 2013 Voorwoord Deze maand werd de eerste beleidsnota van de paars-groene coalitie voorgesteld. Meteen ook een primeur: het eerste drugsbeleidsplan ooit voor onze

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 vergadering 21 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 ACTUELE VRAAG van de heer Rob Beenders tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer van Stad Gent en OCMW Gent valt in de prijzen

Bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer van Stad Gent en OCMW Gent valt in de prijzen Bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer van Stad Gent en OCMW Gent valt in de prijzen Op 21 september 2017 kregen de Stad Gent en het OCMW Gent de Business Mobility Award in de categorie 'Overheidsorganisatie'.

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid. (Jean-Paul Sartre)

In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid. (Jean-Paul Sartre) We zijn niet bang Het federaal parlement neemt maatregelen Beleidsnota Binnenlandse Zaken en Federale Politie Sint-Truiden geeft het voorbeeld De rekening klopt! Intussen op de werf van de Grote Markt......

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 BULLETIN 6 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 2015/017 Mondelinge vraag over onderzoek uitbreiding van oplaadpunten 06/2015 budgetmeters 2015/018 Webwinkel in de lokale dienstencentra

Nadere informatie

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 13 februari 2014 Nummer: 2014_MC_00075 Onderwerp: Problematiek van niet-geregistreerde studentenkoten.

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 34 35 36 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende

Nadere informatie

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem.

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Initiatief: Aanleiding: Gericht aan: Datum: 9 mei 2010 Adviesnummer: 2010/1 Jeugdraad Aalst in samenwerking

Nadere informatie

Jaarrekening 2015, Meerjarenplan 2014-2019, Budgetwijziging 2016.

Jaarrekening 2015, Meerjarenplan 2014-2019, Budgetwijziging 2016. Jaarrekening 2015, Meerjarenplan 2014-2019, Budgetwijziging 2016. Gemeenteraad juni 2016. Tussenkomst Anne Schiettekatte. Burgemeester en collega s, Bij de bespreking van de oorspronkelijke budgetten 2015

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario De Standaard 13 november 2013 Opinies Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario 1. 15.000 jobs, gratis en voor niks Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en

Nadere informatie

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette In samenwerking met INHOUD Wat is BlueAssist Bekendmaken algemeen Campagne Basisplan Concept Concrete uitwerking / Drempels Resultaat

Nadere informatie

Verslag debat Groot Politiek Circus 06/10/2012. Over mobiliteit. Aanwezigen

Verslag debat Groot Politiek Circus 06/10/2012. Over mobiliteit. Aanwezigen Verslag debat Groot Politiek Circus 06/10/2012 Aanwezigen sp.a: Tom Balthazar en Astrid Debruycker groen: Elke Decruynaere en Bram Van Braeckevelt open vld: Mathias De Clercq en Remy Bonnafé CD&V: Veli

Nadere informatie

Meer parkeerplaatsen

Meer parkeerplaatsen 7 voorstellen: 1) Meer parkeerplaatsen 2) Goedkoper parkeren 3) Minder gereserveerde plaatsen 4) Park en Ride invoeren 5) Betere parkeersignalisatie 6) Parkeren bewoners verbeteren 7) Groot Hasselt De

Nadere informatie

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Wat is het spreidingsplan? Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Psychiatrische patiënten ruimen zwerfvuil. Patiënten Sint-Jan Baptist nieuw wapen in zwerfvuilproblematiek Pag. 21

Psychiatrische patiënten ruimen zwerfvuil. Patiënten Sint-Jan Baptist nieuw wapen in zwerfvuilproblematiek Pag. 21 Gent-Eeklo-Deinze Psychiatrische patiënten ruimen zwerfvuil 29-03-2012 Pag. 21 De patiënten van de psychiatrische instelling Sint-Jan Baptist gaan om de twee maanden zwerfvuil ruimen in Zelzate. Het initiatief

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00938 Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand 2014-2020 - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden?

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden? Toelichtingen: Interpellatie over werkbezoek van de gouverneur aan Malle. Uit de pers konden we vernemen dat de gouverneur van Antwerpen samen met enkele gedeputeerden een werkbezoek brachten aan onze

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

De kracht van Overijssel: komt op stoom. Inhoud. CDA positief over 107 miljoen voor Overijsselse economie. Ledenkamer

De kracht van Overijssel: komt op stoom. Inhoud. CDA positief over 107 miljoen voor Overijsselse economie. Ledenkamer De kracht van Overijssel: komt op stoom Afgelopen maand zijn er drie woensdagen achter elkaar statenvergaderingen geweest. De politiek is aan zet geweest en het CDA is positief over het resultaat. De investeringsagenda

Nadere informatie

Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder Vlees'

Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder Vlees' Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder Vlees' Als officiële ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ('SDG Voice' van de Sustainable Development Goals) zal

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Academiejaar 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten 2014-2015 1. Infomarkt

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015 Infovergadering Wijnendalestraat 29 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Herinrichting Wijnendalestraat uitleg bij ontwerp - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars

Nadere informatie

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden,

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden, Voorwoord Beste Leden, Er lijken altijd redenen te zijn om aan de kant te gaan staan. Maar een partij die wil gaan voor het moedige midden, voor een nieuw evenwicht, voor economische groei én sociale vooruitgang,

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Progressieve werkhervatting - Wijziging

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Progressieve werkhervatting - Wijziging gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00026 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Progressieve werkhervatting - Wijziging Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

6/02/2013. Samen voor duurzame mobiliteit. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen. Inhoud. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen

6/02/2013. Samen voor duurzame mobiliteit. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen. Inhoud. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen Mandatarissen Gent, 07-02-2013 Oost-Vlaanderen Samen voor duurzame mobiliteit Inhoud Voorstelling Oost-Vlaanderen Partnerschap en lokale overheden Thema-avond Oost-Vlaanderen Gent, 24 april 2013 Dia 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Barometer werking 2015

Barometer werking 2015 Barometer werking 2015 Bezorg deze vragenlijst voor 30 september 2016 terug aan: Vlaamse Ouderenraad - t.a.v. Nadia Denayer Koloniënstraat 18 24 bus 7-1000 Brussel info: 02 209 34 58 terugmailen naar nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie