Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 20 december Van zwalpende schepenen tot stakende financiën (of was het nu omgekeerd?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 20 december 2014. Van zwalpende schepenen tot stakende financiën (of was het nu omgekeerd?"

Transcriptie

1 DE GENTSE FRACTIE DE FRACTIE IN ACTIE Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad Jaargang 2 Nr. 20 december 2014 Van zwalpende schepenen tot stakende financiën (of was het nu omgekeerd?) De federale regering met daarin de N-VA voert zoals bekend een indexsprong door. Voor de private sector is de maatregel gericht op het scheppen van banen. Wat betreft de lokale overheden is het de bedoeling om budgettaire ademruimte te creëren. Maar in Gent heeft paarsgroen dit anders begrepen: de 7,5 miljoen euro die de stad 'wint' via de indexsprong zal men meteen weer uitgeven aan het in dienst houden van 100 extra personeelsleden. De stad kan nochtans best met heel wat minder: onze stad telt 17,7 stadsambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden 12,8 is. Niet alleen de personeelskosten blijven de pan uit swingen. Ook qua schuldopbouw doet de stad er in haar aangepaste financieel meerjarenplan nog een schepje bovenop met 18 miljoen euro extra aan leningen. Daarmee zal de schuld in de periode bijna verdubbelen van 408 miljoen euro tot 772 miljoen euro. Een overheid moet zeker investeren, maar er zijn grenzen! En terwijl de stadsfinanciën zo verder afglijden, vindt het stadsbestuur ruim de tijd om voluit de onze economie ondermijnende vakbondsacties te ondersteunen: burgemeester Termont betuigt zijn morele steun, de socialistische en groene schepenen staken gezellig mee, en hoewel maar 1 op 5 personeelsleden deelneemt aan de stakingen wordt de dienstverlening aan de burger voor het gemak meteen gehalveerd. Dit zijn niet de keuzes van de Gentse N-VA: wij pleiten voor een verantwoord financieel beleid dat de rekening niet doorschuift, en voor een stadsbestuur dat in de eerste plaats vierkant achter zijn werkwillige burgers staat. Tenslotte wensen we u en de uwen het allerbeste voor een gezond We hopen u te ontmoeten op het grote N-VA-nieuwjaarsfeest op 10 januari in Flanders Expo! Siegfried Bracke, voorzitter gemeenteraadsfractie Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie 1

2 Kans gemist om gevolgen afbraak B401 te onderzoeken Dat het mobiliteitsplan een grote economische impact zal hebben, is evident. Maar hoe groot die zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Recent ging de afrit aan het Zuid, de viaduct B401, een tijd dicht voor herstellingswerken. Dat leek een gedroomde kans om na te gaan wat de gevolgen van de geplande afbraak kunnen zijn, niet alleen op het verkeer maar ook op de economische activiteit in de ruime omgeving. Gert Robert vroeg daarom aan het stadsbestuur of men kon meedelen wat het effect was van de sluiting van de viaduct op de handelaars en kantoren uit de buurt. Het antwoord van de schepen was teleurstellend: men heeft geen enkele studie of rondvraag gehouden. Dus heeft het bestuur niets geleerd uit het afsluiten van de viaduct, reageert Gert, van een gemiste kans gesproken! Gert Robert N-VA blij met ondersteuning jeugdbewegingen Jeugdbewegingen in de stad hebben het niet altijd gemakkelijk: het ontbreekt vaak aan kwalitatieve lokalen en aangename speelterreinen. Karlijn Deene pleit daarom regelmatig in de gemeenteraad voor investeringen in kwaliteitsvolle en brandveilige jeugdinfrastructuur. De stad plant de komende jaren gelukkig enkele mooie nieuwbouw- en renovatieprojecten voor onze Gentse jongeren. Andere dossiers baren wél zorgen. Zo wordt o.m. het gratis vervoer van kampmateriaal (tenten, sjorbalken ) tijdens de zomervakantie mogelijk afgeschaft. Karlijn volgt deze en andere dossiers nauwlettend op. Ook is het voor Gentse groepen niet altijd evident om elk jaar voldoende leden en leiding te vinden. Stadswijken kennen namelijk niet de zelfde sociale cohesie als een dorp. Mooie verhalen dreigen te verdwijnen en dat is jammer voor de kinderen in de buurt. Na een vraag van Karlijn verklaarde de schepen van Jeugd dat er volgend jaar een grootschalige wervingscampagne wordt opgezet om jongeren warm te maken voor de Gentse jeugdbewegingen. Karlijn was verheugd met deze boodschap en vroeg met aandrang dat alle jeugdbewegingen, en niet alleen de meest gekende, worden meegenomen in de campagne. Karlijn Deene 2

3 N-VA heeft aandacht voor jeugdwelzijnswerk Sandra Van Renterghem toonde haar belangstelling voor het jeugdwelzijnswerk in onze stad door een bezoek te brengen aan vzw Jong. Deze vzw die per jaar meer dan twee miljoen euro aan subsidies krijgt, is een belangrijke partner voor het stadsbestuur. Ik ben de mensen van vzw Jong dankbaar voor het openhartig en bijzonder interessant gesprek, reageerde Sandra na afloop, ik heb er enthousiaste en hardwerkende mensen ontmoet, die hun best doen voor de duizenden kinderen waarvoor zij activiteiten en begeleiding opzetten. De N-VA-fractie is het niet altijd eens met de keuzes die het stadsbestuur in het jeugdwelzijnsbeleid maakt, maar dat wil niet zeggen dat wij de inzet van de mensen ter plaatse niet kunnen waarderen. Sandra Van Renterghem Gents migratiebeleid: 'We welcome everyone and try to help' De migratie binnen Europa blijft voor onze stad een grote uitdaging. De toestroom van mensen uit Oost-Europa houdt aan: migranten uit deze regio blijven aanwezig in de 3-maandelijkse OCMW-top 5 van nieuwe leeflooncliënten. De verklaring is simpel: paarsgroen voert een beleid dat onze stad tot een magneet maakt voor buitenlandse gelukzoekers. Op de populairste nationale Bulgaarse tv-zender verklaarde een Gentse ambtenaar recent nog: "We welcome everyone and try to help." Siegfried Bracke pleit er voor de Gentse aanpak en het uitkeringsbeleid dringend bij te sturen. Een recent arrest van het Europese Hof van Justitie bevestigt dat dit kan. Uitkeringsmigratie is voor de betrokken mensen ook geen oplossing: ze verzeilen hier in grote armoede, overgeleverd aan huisjesmelkers en allerlei onfrisse figuren die hen uitbuiten. Daarom kiest de N-VA voor een positief migratiebeleid met de klemtoon op arbeids- en kennismigratie. Want migranten die hier komen werken of studeren, leveren een actieve bijdrage aan onze samenleving. Siegfried Bracke 3

4 Goed onderwijsbeleid niet alleen geldkwestie In onze stad verlaat 1 op de 5 jongeren de school zonder diploma middelbaar onderwijs. Bij allochtone jongeren is dat zelfs 2 op de 5. Dramatische cijfers. De acties van de stad om hieraan te verhelpen hebben weinig effect. Voor de schepen lijkt het evident dat er vooral meer geld nodig is (liefst van de Vlaamse overheid): volgens de rood-groene logica is meer geld uitgeven immers hetzelfde als meer resultaat boeken. Robin De Wulf maakt hier een kanttekening bij: goed beleid is niet alleen een kwestie van zoveel mogelijk geld, maar evenzeer van verstandige keuzes. Het taalbeleid op school is een mooi voorbeeld: de keuze van het stadsbestuur om het gebruik van thuistalen toe te staan in plaats van 200% in te zetten op Nederlandse taalverwerving is geen verstandige keuze. Dit zal het aantal jongeren dat een diploma haalt niet doen stijgen, integendeel. "Nederlands is dé sleutel tot succes op school en ook later op de arbeidsmarkt. Als het stadsbestuur dat zou willen erkennen én voluit gaan voor een goede taalverwerving dan komt er misschien verbetering in de slechte schoolprestaties, bij allochtone maar ook bij autochtone taalzwakke kinderen. Dergelijk beleid heeft niets met geld te maken, maar alles met het afzetten van ideologische oogkleppen en het maken van verstandige keuzes", aldus Robin. Volg N-VA Gent via Facebook! Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws uit de afdeling en uit de fracties in de gemeenteraad en in het OCMW? Naast onze website (www.nva.be/gent) kan je ons ook volgen via de vernieuwde Facebook-pagina op Elke week vind je er berichten over op stapel staande activiteiten of over de politieke actualiteit. Doe ook actief mee: klik op 'Vind ik leuk', schrijf een reactie, of deel een bericht zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Robin De Wulf 4

5 Is Gent klaar voor de supertram? Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts is onlangs de nieuwe 'supertram' komen voorstellen in de stelplaats van De lijn in Gentbrugge. Vanaf de lente zullen deze extra lange trams ingezet worden op lijn 1. Daardoor zullen er per uur 2000 reizigers meer kunnen worden vervoerd. Faruk Demircioglu informeerde of de nodige verlenging van de tramhaltes al overal is uitgevoerd. De nieuwe tram is een grote stap vooruit voor de reizigers, zegt hij, nu moet het stadsbestuur nog doen wat nodig is om de doorstroming flink te verbeteren, want een tram die stilstaat in de file daar heeft niemand iets aan. Ruime trams die vlot rijden, dat is pas openbaar vervoer van topniveau. Faruk Demircioglu Gents parkeerplan brengt goed op, maar mist digitale revolutie De bespreking van het parkeerplan leidde tot een geanimeerd debat waar de N-VAfractie goed van zich liet horen. "Dit blijft voor ons een 'taxeerplan', zei Isabelle De Clercq. Dat blijkt ook gewoon uit de cijfers: de opbrengsten uit straatparkeren springen dit jaar van 8 naar 15 miljoen euro; de ondergrondse parkeergarages die actueel 6,7 miljoen euro opbrengen, gaan naar het dubbele (13,5 miljoen) tegen het einde van deze legislatuur; ook de boetes moeten meer opbrengen: 4 miljoen. Met dit plan komt er bovendien betalend parkeren tot in de stadsrand, elke Gentenaar zal meebetalen. "Dit bestuur weigert in eigen vel te snijden, dus kan het ook niet anders", vulde Siegfried Bracke aan, "je moet het geld ergens halen." Maar wat evenzeer opvalt aan dit plan is hoe achterhaald het is nog voor het wordt ingevoerd. Andere steden halen de parkeerautomaten van hun stoep, de stad Gent gaat er nog duizend nieuwe aankopen. In het buitenland, maar ook bij ons in Brugge bijvoorbeeld, worden er moderne digitale oplossingen uitgewerkt: betalen, controleren, beheersen - alles gebeurt digitaal en efficiënt. Voor de schepen betekent 'innovatie' dat Gentenaars ook gaan kunnen betalen via sms, wat in andere steden al lang kan. Om te schateren als het niet zo triestig was. Isabelle De Clercq Siegfried Bracke 5

6 Onmeetbare aanpak jongerenwerkloosheid In de reeks 'pas heraangelegd en toch al schade': de Sint- Niklaasstraat De Sint-Niklaasstraat werd recent heraangelegd. Het is dan ook merkwaardig dat er in de straat al barsten zijn, voegen uitgehold zijn en stenen losliggen. Guido Meersschaut vroeg wat er fout is gegaan bij de aanleg. De schepen bevestigde dat de werken onzorgvuldig zijn uitgevoerd. De aannemer is hiervoor verantwoordelijk, en werd al aangesproken om de straat te komen herstellen. Maar er lopen over de KoBra-werken (heraanleg Korenmarkt-Braunplein) nog diverse rechtszaken en die moeten eerst zijn afgehandeld voor er iets kan gebeuren. De Gentse meerderheid beloofde via haar bestuursakkoord werk te zullen maken van werk bij jonge OCMW-cliënten. Er werden dan ook diverse projecten opgestart, maar nu blijkt dat het OCMW helemaal geen cijfers bijhoudt over hoeveel jongeren effectief doorstromen naar een job. Maatregelen lanceren om jongerenwerkloosheid aan te pakken, maar vervolgens niet opvolgen of die acties tot de verhoopte resultaten leiden? Voor Eric Wauters is dit geen behoorlijk bestuur. Erger zelfs, tot op heden zijn er ook geen concrete acties uitgewerkt om te vermijden dat jonge leefloners de school verlaten zonder diploma!", zucht Eric. Eric Wauters Dat is een spijtige zaak, reageert Guido, met de winter voor de deur dreigt de schade nog groter te worden, en daar wordt niemand beter van. Guido Meersschaut 6

7 Voorstel goedgekeurd: beter toegankelijke oplaadpunten voor budgetmeters Wachten op OCMW-beleid voor personen met beperking De OCMW-fractie roept de meerderheidspartijen op om aandacht te schenken aan personen met een beperking. De keuze voor het voeren van een inclusief beleid is de evidentie zelve, zegt Els Roegiers, "maar momenteel trekt de paarsgroene coalitie toch onvoldoende de kaart van personen met een beperking." Mensen met een laag inkomen die geen officiële stroomleverancier hebben, kunnen elektriciteit kopen via een budgetmeter. Hierop laadt men een bedrag op zoals op een prepaidtelefoonkaart. Maar helaas is het bestaande aanbod van oplaadpunten voor de budgetmeters te beperkt, zegt Ronny Rysermans. Daarom diende de OCMWfractie een constructief voorstel in. Resultaat: het idee werd door de meerderheid mee goedgekeurd. Het OCMW zal nu onderzoeken waar bijkomende oplaadpunten kunnen worden geplaatst, bijvoorbeeld in de bibliotheek aan het Zuid of in het ziekenhuis Jan Palfijn. Ronny Rysermans Beleidsdocumenten belijden wel omstandig het belang van inclusie en integrale toegankelijkheid, maar van concrete acties is weinig te merken. Voor andere kansengroepen wordt wél het ene initiatief na het andere gelanceerd. Els Roegiers hoopt dat paarsgroen in de toekomst een inclusie-beleid zal voeren dat zichtbaar is, en verder gaat dan de papieren. Els Roegiers 7

8 CONTACT? De gemeenteraadsfractie kan u steeds bereiken via: Sint-Niklaasstraat 27/ Gent Tel: De OCMW-fractie kan u steeds bereiken via: Onderbergen Gent Tel: OPGELET! Het secretariaat van de gemeenteraadsfractie verhuist. Vanaf 8 januari vind je ons op volgend adres: Hof van Ryhove Onderstraat Gent Tel: De contactinformatie van alle individuele raadsleden is terug te vinden op de webstek van de Gentse afdeling (www.n-va.be/gent). Portretfoto s door Eddy Ooms MEER INFO? Via de webstek van de Gentse afdeling is ons werk in de gemeente- en OCMW-raad op de voet te volgen: - persberichten - initiatieven opgepikt in de media - opiniestukken Raadpleeg ook onze facebookpagina: 8

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06 1 INHOUD 1. Inleiding: Gent op mensenmaat... 3 2. Programmapunten... 7 1. Recht op energie... 7 2. Recht op wonen... 13 3. Recht op een job... 19 4. Recht op een veilige stad... 22 5. Recht op mobiliteit...

Nadere informatie

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid www.spameise.be ZOMER 2012 sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 Dossier sociaal beleid Een eigen sociale huisvestingsmaatschappij maakt wonen

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING BASISINKOMEN. Een basisinkomen betekent Zekerheid zonder Gezeur!

NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING BASISINKOMEN. Een basisinkomen betekent Zekerheid zonder Gezeur! NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING BASISINKOMEN NR. 46 november 2005 Een basisinkomen betekent Zekerheid zonder Gezeur! 20 JANUARI 2006 NIEUWJAARSBORREL met bij aanvang: inleiding door Wim Smit over nodeloze

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden http://gingelom.s-p-a.be november 2013 Het beste onderwijs voor onze kinderen Annick Princen Schepen 03 sp.a kiest voor leefbaarheid in Gingelom In de projectontwikkeling van de ontsluiting van de stad

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie