Energie-efficientie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie-efficientie..."

Transcriptie

1 Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 4 I 28 Voortdurend stijgende energieprijzen en aangescherpte wettelijke voorschriften zorgen ervoor dat het thema energie-efficientie van gebouwen steeds steviger in het bewustzijn van opdrachtgevers, ontwerpers, gebouweigenaren en -gebruikers verankert raakt. Het grootste besparingspotentieel 27 tot 3% tot 22 ligt volgens het EU-actieplan van de Europese Commissie in bestaande gebouwen. In dit artikel komen diverse mogelijkheden aan de orde om het daadwerkelijke besparingspotentieel te beoordelen en de mogelijkheden ten volle te benutten. Aan de energie-efficientie van een gebouw dragen veel factoren bij, onder meer: de weerstand tegen weersinvloeden en zoninstraling. Hierbij hoort ook de mogelijke reductie van energieverlies door een verbeterde isolatie; een productie van verwarmings- en/of koelenergie die is afgestemde op de behoefte; benutten van externe warmtebronnen in het gebouw of van beschikbare koude (bijv. het gebruik van koele buitenlucht tijdens nachtspoelen). efficiënte, met zo weinig mogelijk verlies gepaard gaande verdeling van verwarmings- en koelenergie door het gebouw; hergebruik van energie, resp. een optimaal rendement bij gebruik van fossiele brandstoffen (rookgascondensatie- of lage temperatuur ketel); optimaal inregelen van bestaande verwarmings-, ventilatie- en klimaatin stallaties; reductie van de elektrisch vermogen in verwarmings-, ventilatie- en klimaatinstallaties (circulatiepompen, ventilatoren etc.). 1 Bron: p286.pdf

2 Het doel is te zorgen voor behoud van comfort tegen een zo een laag mogelijk energiegebruik. Bij alle bovengenoemde punten speelt regeltechniek een directe of indirecte rol bij het realiseren van de energie-efficientie. Ook op het gebied van de gebouwisolatie kan regeltechniek worden toegepast. Zo kan voor de isolatie tegen stralingswarmte gebruik worden gemaakt van elektronisch geregelde zonnewering, die door automatische verduistering bij te sterke zoninstraling de benodigde koelenergie in het gebouw reduceert. Een optimaal ingestelde regeling kan zo ook op alle andere genoemde gebieden een belangrijk besparingspotentieel bieden. Elke optimalisatie-afweging m.b.t. de energie-efficientie moet worden voorafgegaan door een beoordeling van het besparingspotentieel. De grafiek1 in afbeelding 1 is uit een Europese studie en toont een vergelijking van verschillende typen gebouwen m.b.t. hun verwarmingsenergie verbruik. Ook al zijn de gegevens, vanwege ontbrekende informatie uit de afzonderlijke EU-lidstaten, verre van volledig. Toch kan men conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie: het is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar dat in Nederland per vierkante meter kantoorruimte bijna driemaal meer verwarmingsenergie nodig is als in Duitsland. Warmteverbruik gebouwen kwh/m Kantoren Scholen Ziekenhuizen Hotels/Restaurants Boerderij Fabrieken Winkels Andere producties Transport en garage Sportzalen be de dk fr gr nl uk Afbeelding 1: Warmteverbruik per vierkante meter in de gebouwensector Om het besparingspotentieel van een bestaand gebouw te beoordelen, bestaan er talrijke uitgangspunten. Met behulp van infrarood camera s kan bijvoorbeeld het warmteverlies van een gebouw worden gevisualiseerd waarmee informatie wordt verkregen over mogelijke besparingen door geoptimaliseerde warmteisolatie. Zie afbeelding Bron: p286.pdf 3 Bron:

3 Afbeelding 2: Warmteverlies van een slecht geisoleerde woning (bron: Duitse vereniging van particuliere opdrachtgevers / Duitse bond voor de bouwmaterialenhandel) Gebouw management systemen (GMS) zoals CentraLine ARENA 2. kunnen bijdragen om concrete verbruikswaarden vast te leggen en ervoor zorgen dat deze vergelijkbaar zijn aan de hand van de normeringen: zo kunnen m.b.v. gegevens over dagtemperaturen weersinvloeden en verwarmingskosten met elkaar worden gecorreleerd om de verwarmingskosten in de verschillende maanden beter te kunnen vergelijken. GMS-protocollen met verbruiksgegevens bieden de mogelijkheid van eenvoudige voor- en na-vergelijkingen: de effectiviteit van optimalisatie maatregelen kan direct en met een grote mate van nauwkeurigheid worden bijgehouden. In het voorbeeld hieronder (zie afbeelding 3) is na de uitgevoerde optimalisatie een duidelijke reductie van ca. 3% aan verwarmingsenergie te zien. 45 Tijd Energieverbruik Optimalisatie 5 Januar 6 Februar 6 März 6 April 6 Mai 6 Juni 6 Juli 6 August 6 September 6 Oktober 6 November 6 Dezember 6 Januar 7 Februar 7 März 7 April 7 Mai 7 Juni 7 Juli 7 August 7 September 7 Oktober 7 November 7 Dezember 7 Graaddagen Energieverbruik Warmte-energie Afbeelding 3: Energieverbruik in relatie tot dagtemperatuur

4 De, door het gebouw managementsysteem, opgeslagen gegevens leveren belangrijke informatie over de optimalisatie potentieel m.b.t. het functioneren van de installatie, waarbij nageschakelde energiemanagementsystemen de gegevensanalyse en -verwerking automatiseren, zodat besluitvorming in real time kan plaatsvinden op basis van actuele gegevens. Hierbij worden veel verschillende analysevormen toegepast, zoals: analyse van de continue belasting, die informatie geeft over verbruikswaarden tijdens periodes dat het gebouw niet in gebruik is (zie afbeelding 4); analyse van de piekbelasting, die informatie geeft over de belastingspieken bijv. bij elektrische apparaten (zie afbeelding 5); diverse tariefanalyses, die bijvoorbeeld effecten van een tariefverandering bij een stroomleverancier analyseren aan de hand van reële verbruiksgegevens (zie afbeelding 6); vergelijkende analyses, bijv. afwijkingen in het verbruik op de verschillende dagen van de week, of afwijkingen in het verbruik bij verschillende gebouwen (zie afbeelding 7). (kwh) Dec 27 2 Dec 27 3 Dec 27 4 Dec 27 5 Dec 27 6 Dec 27 7 Dec 27 8 Dec 27 9 Dec 27 1 Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 27 2 Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 27 3 Dec Dec 27 Basis belasting (kwh) van kantoor Actieve Belasting (kwh) van kantoor Afbeelding 4: Analyse van de continue belasting

5 Hoofd Elektriciteitsmeter kwh kw Dag van de maand kw Maximale vraag Beschikbare capaciteit Afbeelding 5: Analyse van de piekbelasting Hoofd Elektriciteitsmeter kwh Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Dag Nacht Weekend Afbeelding 6: Tariefanalyse

6 Hoofd Elektriciteitsmeter kwh 1/7/27 2/7/27 3/7/27 4/7/27 5/7/27 6/7/27 7/7/27 8/7/27 9/7/27 1/7/27 11/7/27 12/7/27 13/7/27 14/7/27 15/7/27 16/7/27 17/7/27 18/7/27 19/7/27 2/7/27 21/7/27 22/7/27 23/7/27 24/7/27 25/7/27 26/7/27 27/7/27 28/7/27 29/7/27 3/7/27 31/7/27 kwh : :3 1: 1:3 2: 2:3 3: 3:3 4: 4:3 5: 5:3 6: 6:3 7: 7:3 8: 8:3 9: 9:3 1: 1:3 11: 11:3 12: 12:3 13: 13:3 14: 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: 19:3 2: 2:3 21: 21:3 22: 22:3 23: 23:3 Afbeelding 7: Vergelijking van de dagen van de week Toegang op afstand tot het GMS-systeem voor het energiebeheer Om de benodigde gegevens voor het energiebeheer vanuit een lokaal geïnstalleerd gebouw managementsysteem te verkrijgen, moet de mogelijkheid van toegang op afstand bestaan: van diverse gebouwen kan via toegang op afstand de verbruiksgegevens worden uitgelezen en geanalyseerd om de noodzaak van optimalisatiemaatregelen te beoordelen, of om de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen te controleren. Toegang op afstand met het GMS-systeem voor een actieve bedrijfsoptimalisatie Met GMS-systemen zoals CentraLine ARENA 2. kunnen niet alleen gegevens worden verkregen, maar kan ook door daartoe bevoegde personen actief worden ingegrepen in de regeling van installatiecomponenten, van ketels tot en met overwerktijden via een ruimtethermostaat. Zodoende kan b.v. een servicepartner verbeteringen uitvoeren zonder hiervoor naar de installatie te hoeven rijden. Ingestelde tijdprogramma s kunnen lokaal of op afstand aan gewijzigde omstandigheden worden aangepast terwijl de installatie inbedrijf is. Het besparings potentieel door een optimaal ingeregelde regeling is daarbij zeer groot: Bij een Project in Berlijn is hierdoor een energiekostenbesparing van 25% gerealiseerd. Dit besparingspotentieel werd uitsluitend bereikt door een nieuw, optimaal ingesteld regelsysteem van CentraLine by Honeywell. Aan het bouwkundige deel van het gebouw zelf werd niets veranderd. Als een CentraLine by Honeywell servicepartner houden wij permanent toezicht op de gebouwen en zorgen wij dat de installatie voortdurend optimaal functioneert. Hierbij is het absoluut noodzakelijk om toegang op afstand tot alle installatiegegevens te hebben zoals die door CentraLine ARENA 2. wordt geboden, aldus Marco Reinicke van de firma R&T Gebäudeanlagentechnik GmbH (afbeelding 8).

7 Afbeelding 8: Marco Reinicke bij de installatie-optimalisatie via toegang op afstand Slecht ingestelde regelingen hebben een nadelig effect op de energiebesparing. Als de regelaar te langzaam naar zijn ingestelde waarde toe kruipt, heeft dit negatieve gevolgen voor het comfort: de vastgelegde instelwaarde wordt niet of te laat bereikt. Als de regeling doorschiet over de ingestelde waarde, dan gaat dit niet alleen ten koste van het energieverbruik, maar ook ten koste van de levensduur van installatiecomponenten: regelafsluiters (of motoren) die continu moeten corrigeren, worden extra zwaar belast en verbruiken niet alleen meer energie, maar worden tevens blootgesteld aan een hogere mechanische belasting, hetgeen de levensduur verkort. M.b.v. speciale functies van een Gebouw Management Systeem kunnen foutief ingestelde regelparameters snel gelokaliseerd worden en instellingen worden aangepast: rechtstreeks vanuit het kantoor van de CentraLine servicepartner. Conclusie Een energie-efficiënt en daarmee kostenbesparend gebruik van installaties is een regelsysteem waarin GMS een centrale rol spelen: Verbruiks- en andere operationele gegevens van de installatie moeten eerst worden vastgelegd om op feiten gebaseerde beslissingen te kunnen nemen. De rol van het GMS omvat meer dan enkel gegevensregistratie. Meestal dient het GMS ook als buffergeheugen, waarin gegevens worden opgeslagen en samengevat, alsmede als gegevensdistributeur om de gewenste gegevens van de diverse gebruikers via toegang op afstand ter beschikking te stellen. Gebruikers kunnen hierbij zowel menselijke gebruikers (bijv. servicepartners) zijn als computers die deze gegevens verder verwerken.

8 De oorspronkelijke gegevens worden automatisch of handmatig geëvalueerd om het optimalisatiepotentieel kwalitatief en kwantitatief te kunnen beoordelen. De automatische evaluatie kan hierbij worden uitgevoerd door het GMS zelf of door een gespecialiseerd energiebeheersysteem. Omdat de analyses beschikbaar moeten zijn voor diverse gebruikers is het ook hier wenselijk om bijv. via een webbrowser toegang op afstand te hebben. Zodra er een behoefte aan optimalisatie wordt vastgesteld, kan deze optimalisatie rechtstreeks worden ingesteld d.m.v. afstandsbediening via een browser van het GMS zonder dat er iemand naar de installatie moet rijden. Nadat de optimalisatie is uitgevoerd, wordt deze correctie met het GMS gecontro - leerd en de bijbehorende meetgegevens worden opgeslagen. De correctie van de optimalisatie (adaptatie) wordt rechtstreeks in de regelaar zelf uitgevoerd. Bijstellen Analyseren Systeem Resultaat Controleren Optimaliseren Afbeelding 9: Regelsysteem van het energie-efficiënt en kostenbesparend functioneren van de installatie Samenvattend kunnen we constateren dat GMS-systemen een centrale rol spelen bij de beoordeling en optimalisatie van de energie-efficiency. Vooral de mogelijkheid van toegang op afstand niet alleen voor de menselijke bediener, maar ook voor verder verwerkende, gespecialiseerde systemen maakt een centraal beheer van gebouwen bij uitstek mogelijk. Gespecialiseerde servicepartners kunnen er dus toe bijdragen de energiebehoefte van een gebouw permanent te optimaliseren. De installatiebeheerder heeft meerdere redenen om tevreden te zijn: een verbeterde kostenefficiëntie en een storingsvrije werking. Bron van de afbeeldingen 1 en 3 t/m 7: Bron van afbeelding 2: Verband Privater Bauherren e. V. (Duitse vereniging van particuliere opdrachtgevers) / Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e. V. (Duitse bond voor de bouwmaterialenhandel)

9 Auteur: Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Voor aanvullende informatie en meer Energy efficieny artikelen bezoek de CentraLine website of neem contact met ons op. CentraLine Honeywell B.V. Laarderhoogtweg EA Amsterdam Z.O. Tel: +31 ()

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

Slimme en innovatieve oplossingen

Slimme en innovatieve oplossingen RegelVisie juni 2008, jaargang 28 Slimme en innovatieve oplossingen colofon Inhoudsopgave voorwoord Kansen genoeg Nu Nederland weer oranje is gekleurd, lijkt de prioriteit van ons werk even naar een tweede

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s White paper Komt een WKO bij de dokter Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s Inhoud Samenvatting 3 Aanleiding 3 Overzicht klimaatsysteem met WKO 3 Basisprincipes ontwerp WKO 4

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Kees Kooij, Ivo Pothof 1203636-000 Deltares, 2013 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Meerjaren-Afspraak

Nadere informatie

Met onze oplossingen verhogen wij de energie-efficiëntie en bieden blijvende bescherming van de levensruimtes van de toekomst.

Met onze oplossingen verhogen wij de energie-efficiëntie en bieden blijvende bescherming van de levensruimtes van de toekomst. inhoud editorial 4 van Grindelwald naar suriname Een reis naar de oorsprong van de firma Sauter AG 6 Zoals water en lucht, zon en hemel tot handelsmerk worden SAUTER op weg naar merkpersoonlijkheid 8 Het

Nadere informatie

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com Duurzaam vastgoed Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDsrapport 2011 www.ingreim.com ING Real Estate Investment Management Een toonaangevende speler, gericht op de

Nadere informatie

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling koeling profitair: 90% minder energieverbruik bekabeling De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling praktijk ProRail (ver)bouwt 13 computerruimtes dcw april 2012 in samenwerking met: advancing information

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT Heat pumps and air conditioning NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT ZONNE-ENERGIE AAN NULTARIEF EEN GESCHENK VAN MOEDER NATUUR Energiezuinig

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Datum november 2012 Status Tussenrapport definitieve versie Pagina 1 van 1 1 Inleiding 4 1.1 Kleinschalige Uitrol 5 1.2 Monitoring tijdens Kleinschalige

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Oplossingen voor kantoorgebouwen EFFICIËNTE SYSTEMEN VOOR VERWARMEN, KOELEN EN INSTALLEREN

Oplossingen voor kantoorgebouwen EFFICIËNTE SYSTEMEN VOOR VERWARMEN, KOELEN EN INSTALLEREN Oplossingen voor kantoorgebouwen EFFICIËNTE SYSTEMEN VOOR VERWARMEN, KOELEN EN INSTALLEREN Visie Partnerschap en duurzaamheid voor comfortabele leefwerelden Uponor is wereldwijd een van de toonaangevende

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

SAUTER novapro Open. Gebouwmanagement open, flexibel en energie-efficiënt.

SAUTER novapro Open. Gebouwmanagement open, flexibel en energie-efficiënt. SAUTER Gebouwmanagement open, flexibel en energie-efficiënt. Bedienen Visualiseren Reageren Analyseren Communiceren Alarmeren/ evalueren Waar voor- en achterwaartse compatibiliteit gegarandeerd is: met

Nadere informatie