trends en ervaringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "trends en ervaringen"

Transcriptie

1 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit 67aaronder onvoldoende investeringen in d00r8ame energiebronnen: ;ebben geleid tot een verkopersmarkt voor olie en gas< =en steeds kleiner aandeel olie en gas is toegankeliak voor private maats4;appiaen< Steeds meer landen 6CndiaD E;inaD FrankriAkD "0itslandD G0slandD et4<: proberen ;0n energievoor8iening veilig te stellen door op staatsnivea0 te onder;andelen en deals te sl0iten< =nergiebeleid is 7eer een ;ot iss0e D 7aarmee regeringsleiders en niet alleen vakministers 8i4; bemoeien<

2 "ntwikkelingen in de -./ s12aalvergroting en integratie "ussen ()() en ()*) zal de /0 voor zo4n 5)6 van de energievoorziening afhankelijk zijn van import. De Bederlandse gasvoorraad is dan uitgeputc voor elektriciteit is Bederland daarom in toenemende mate afhankelijk van buitenlandse energievoorraden. Fndanks het officiële liberaliseringsbeleid in de /0 is er een trend naar schaalvergroting en verdere integratie tussen productieh en leveringsh bedrijven. Irote, geïntegreerde bedrijven: H kunnen betere deals sluiten met (voornamelijk staatgestuurde) olieh en gasleveranciers (ook: kolen) H kunnen betere prijzen bedingen H hebben een betere leencapaciteit en investeren gemakkelijker in nieuwe (duurzamere) productie H bieden een grotere leveringsh en voorzieningszekerheid. "en slotte biedt schaalvergroting meer mogelijkheden om investeringsrisico4s op te vangen (Helm, ())Q). "ntwikkelingen in de EU - 0plitsing van elektriciteitsbedrijven Nederland Splitsingswet Deze figuur geeft de verschillende vormen van splitsing (ontbundeling) weer en toont voor welke vorm de verschillende EU-landen hebben gekozen. Cron: Report EU Commission on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market, F-G-200F).

3 Ontwikkelingen in de EU - Splitsing van energiebedrijven - vervolg Nederland wil als enige land volledige, gedwongen eigendomssplitsing doorvoeren. De energiebedrijven in de meeste EU-landen zijn nog niet eens juridisch gesplitst, en nog altijd volledig verticaal geïntegreerd. Regeringen zijn eerder geneigd hun eigen energiebedrijven te versterken en te beschermen tegen buitenlandse overnames dan om ze te splitsen en te privatiseren. Nederland loopt niet voorop als gidsland van Europa, maar lijkt eerder een andere kant op te lopen dan de rest van de EU. Op de Noordwest-Europese markt zullen gesplitste Nederlandse bedrijven straks moeten concurreren met geïntegreerde buitenlandse bedrijven die veelvuldig gebruik maken van kruissubsidiëring, betere toegang hebben tot olie- en gasleveranciers op de mondiale markt en vele malen groter zijn (zie figuur p. 7). 5 5 Omzet van de twintig grootste energiebedrijven in Europa (gecorrigeerd voor niet-energieactiviteiten) Bron: Algemene Energieraad (AER),

4 Marktaandeel per land in de elektriciteitsproductie (in %) Land van herkomst Belgie Duitsland Denemarken Frankrijk Nederland Italie Noorwegen Spanje VK Zweden Belgie 63,5 10,8 Denemarken 95 Duitsland 5 82,1 11 4,5 19,7 10,2 Frankrjk 36,5 3,4 99,5 3,1 7,2 0,7 6,1 0,8 Italie 90,7 5 Nederland 56 Noorwegen 7,6 Spanje 86,6 VK 55,9 Zweden 14,5 67,7 Overige ,2 18,3 13,6 Totaal Bron: Deloitte & Touche Bakkenist Management & ICT Consultants (okt. 2002) 7 7 Marktaandeel per land in de elektriciteitsproductie (in %) - vervolg In de onderzochte EU-landen wordt elektriciteit primair geleverd door nationale producenten; in meer dan de helft van de onderzochte landen gaat het om >80% van de elektriciteitsproductie. Samen met het Verenigd Koninkrijk loopt Nederland ver voorop in het toelaten van buitenlandse stroomleveranciers. Nu al is 44% van de Nederlandse elektriciteitsproductie in buitenlandse handen. Met splitsing en privatisering wordt dit gedeelte veel groter. 8 8

5 Publiek-private modellen van elektriciteitsproductie in Europa 1. Veel (>200) overwegend publieke bedrijven, die concurreren op een beperkte markt. Het centrale net is een staatsmonopolie Noorwegen Acht grootste bedienen samen 1/3 van de klanten 2. Staatsmonopolie met geprivatiseerd minderheidsaandeel Frankrijk 3. Deels geprivatiseerde ondernemingen met lokale publieke aandeelhouders Duitsland. RWE en Eon, samen 60% van de Duitse markt, in meerderheid in privaat bezit 4. Staatsbedrijf dat zich terugtrekt en verkoopt aan een buitenlands bedrijf België, dat Electrabel aan Suez heeft verkocht 5. Deel van productie in lokale overheidshanden, een deel in handen van buitenlandse bedrijven Nederland 9 9 Publiek-private modellen van elektriciteitsproductie in Europa - vervolg Nederland is het enige land dat de elektriciteitslevering volledig wil privatiseren. Om concurrentie te waarborgen op de Nederlandse markt worden Nederlandse bedrijven heel klein gehouden vergeleken met buitenlandse concurrenten (zie p. 7). De Nederlandse markt is nauwelijks meer een zelfstandige markt (zie p. 8 en bijlage 1); wat telt is de Noordwest-Europese markt. Hier zijn Nederlandse bedrijven nu al te klein om effectief te concurreren; gesplitst zijn ze nog kleiner en onweerbaar in het spel van fusies en overnames

6 Mondiale trends & ontwikkelingen - Conclusies voor de EU De voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiebedrijven creëert geen gelijk speelveld op de relevante Noordwest-Europese markt, maar laat een (in Europees perspectief) groot aantal kleine, machteloze Nederlandse spelers achter die moeten concurreren met grote, geïntegreerde buitenlandse bedrijven die door de staat worden beschermd en gesubsidieerd en betere toegang hebben tot grondstoffen (kolen, olie en gas). Als Nederlandse elektriciteitsproducenten door buitenlandse bedrijven worden overgenomen verliest de Nederlandse overheid volledig haar greep op afspraken over leveringsvoorwaarden voor olie, gas en andere energiebronnen (inclusief kenniseconomie en energietransitie) Eigendomssplitsing in buitenland - Nieuw-Zeeland In 1998 werd de tot nu toe enige eigendomssplitsing doorgevoerd in Nieuw-Zeeland om concurrentie en lagere consumentenprijzen te bevorderen. De resultaten (An economic analysis of the ownership unbundling in New Zealand door PWC, maart 2006): Splitsing veroorzaakte hoge kosten: miljoen NZ$ (= 20% van de jaarlijkse opbrengsten). De kosten waren hoger dan de baten. De kwaliteit van het netwerk verbeterde niet aantoonbaar. Na de splitsing leidde een consolidatie tot minder aanbieders op de consumentenmarkt, terwijl de elektriciteitsprijzen stegen. De regering van Nieuw-Zeeland kijkt nu hoe zij de negatieve effecten van eigendomssplitsing weer kan repareren

7 Eigendomssplitsing in buitenland - Verenigd Koninkrijk Medio jaren 90 voerden 5 van de 12 distributienetten in het VK vrijwillig eigendomssplitsing door. Ze maakten zelf deze strategische keuze. De resultaten zijn onduidelijk, getuige het feit dat de andere 7 geïntegreerde bedrijven dit voorbeeld niet hebben gevolgd (bron: Helm). De elektriciteitsprijzen zijn gedaald (13-18%), maar als voornaamste reden daarvoor wordt het doorbreken van duur brandstofbeleid (lokale kolen en kernenergie) genoemd, niet de eigendomssplitsing Eigendomssplitsing in buitenland - Verenigde Staten Rond 1999 werd in de VS eigendomssplitsing doorgevoerd tussen de productie en de rest van de keten. De resultaten De prijs (exclusief brandstofkosten), die in de voorafgaande jaren daalde, steeg weer. Grote problemen, zowel fysiek (black-outs) als financieel (Enron)

8 Ervaringen in het buitenland - conclusies Volledige eigendomssplitsing kan positieve effecten hebben wanneer hiervoor vrijwillig wordt gekozen door de bedrijven in kwestie (Verenigd Koninkrijk). Gedwongen eigendomssplitsing, zoals voorgesteld in Nederland, heeft elders (zie Nieuw-Zeeland) niet geleid tot de gewenste effecten, maar tot oligopolievorming, minder concurrentie, onverbeterde kwaliteit en hogere elektriciteitsprijzen. 15 " Bijlage 1. Financieel Dagblad , EU-elektriciteitsmarkt Nota bene: de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt kan pas ontstaan wanneer tientallen miljarden euro s worden geïnvesteerd in interconnectiecapaciteit; tot dat moment bestaat die markt slechts in theorie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven

E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven E-dating Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven Binnen afzienbare termijn zullen, als het om energievoorziening gaat, de woorden betrouwbaar en betaalbaar synoniem zijn voor duurzaam,

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief L.J. Brinkhorst Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief Toen Prometheus in de hemel het zonnevuur in een toorts deed ontbranden en meenam naar de aarde, deed hij dat om de door hem uit klei

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Energiesector op dood spoor

Energiesector op dood spoor Energiesector op dood spoor Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij H. o. p. Motie \ \ x Agendapunt: 13 \ o«v ^ o^coswu* ^ «w ^OON, «o ON, c^^? c^v«^t Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012 DELTA 2020 Een toekomstbestendige strategie voor DELTA Amsterdam, 30 mei 2012 Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Is eigendomssplitsing de moeite waard? Eneco Holding N.V. en Delta N.V.

Is eigendomssplitsing de moeite waard? Eneco Holding N.V. en Delta N.V. Advisory Is eigendomssplitsing de moeite waard? Eneco Holding N.V. en Delta N.V. Introductie Wet- en regelgeving beoogt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening Energie is een basisbehoefte

Nadere informatie

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland 43538_bw_opnieuw 02-11-2004 11:14 Pagina 1 Energiekeuze(s) belicht Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland auteurs: mr. drs. H.P.A. Knops dr. ir. L.J. de Vries,

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie