19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015."

Transcriptie

1 t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws van jeugdsoos de Okse 8 Kerstverhaal 10 It Bokje 16 Op de Jistrumer prairie 22 Gedicht van de maand 24 Werom yn e tiid 28 Oksecolumn 31 De Boekenplank 32 Nieuws van It Iepen Stee 36 Activiteitenagenda 38 A.E.D. lijst 39 S.O.S. Pagina 40 Uiterste kopijdatum: 19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: De tekst als Word-bestand. Grafische bestanden los als BIJLAGE toevoegen aan de mail, dus niet in Word document plaatsen!! Voor vragen over bijlagen kunt u contact opnemen met de opmaker. (472966) Ponghâldster Aukje Douma Kooiweg 3, tel Banknûmmer (IBAN) NL90RABO Op naam van Dorpskrant Eestrum Jistrum (Teksten toevoegen als Word-bestand) Net op it Ynternet? Namen, foto s e.d. die in de dorpskrant staan, verschijnen ook op internet. Bezwaar? Bel: Hans de Vries, tel Redaksje Sonja Boltjes tel Geppie Bergsma tel Dick de Leeuw tel Hielke Peursum tel Marion Medema tel Opmakke troch Hans de Vries tel Ôfdrukt troch Van der Let, Burgum Besoarging Wiebe de Vries tel

2 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de Redaksje Troch: Hielke Peursum Beste lezers, De geur van kruidnoten en speculaas wordt verdrongen door die van oliebollen en kerstbomen. Overal zie je alweer glinsterende lichtjes van kaarsen en kersversieringen. Een gezellige tijd en ook het teken dat het einde van 2014 nadert. Een jaar waarin u tien keer heeft kunnen genieten van de verhalen van inwoners en organisaties en van foto s van Jistrum en haar inwoners. Voor u ligt alweer het laatste Oksenijs van dit jaar. Dit kerstnummer is extra dik en biedt ons een mooie gelegenheid om u te bedanken voor de waardering voor het `t Oksenijs. Het maken van een dorpskrant vergt de inzet van veel inwoners. Maar liefst dertig vrijwilligers zijn elke maand in de weer om de krant bij u op de mat te krijgen: een prestatie van formaat. Daarom danken we alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Naast de vrijwilligers danken we de adverteerders en iedereen die een bijdrage levert aan de krant. Zonder uw waardering en zonder vrijwilligers en adverteerders lukt het niet om de dorpskrant te behouden! Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar! De redactie Giften voor t Oksenijs x 50,-- 1 x 10,-- Totaal per : 27 giften, saldo 508,50 Totaal enveloppenactie 2014: 2009,47 Alle gulle gevers Hartelijk Dank! 2

3 t Oksenijs Oksenijskes Wilt u in deze rubriek vermeld worden of weet u iets te vertellen, geef dat dan door aan Marijke Lautenbag, Joost Wiersmaweg 26, Ook overlijdensberichten of de namen van jubilarissen kunt u aan haar doorgeven als u de informatie in het Oksenijs vermeld wilt hebben. Wij binne ynmiddels op de hichte Fan alle ins & outs Wij hawwe grien ( blauw led ) ljocht krigen Yn jannewaris gean we los!! (Voor dit bericht aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid) Iedereen hele goede Kerstdagen met Inhoud, en een goed 2015 toegewenst!!! Wikje Bijma De heer Johannes van der Veen uit Drachten biedt te koop aan: Een 3-tal mooie vooroorlogse ansichtkaarten van Jistrum. Bij interesse kunt u mailen naar Kerstnachtdienst 2014 Ook dit jaar wordt er weer een kerstnachtdienst georganiseerd door de kerstnachtcommissie van Jistrum. Deze zal logischerwijs plaatsvinden op 24 december 2014 in Sporthal De Ynset. Om 21.00u zal het programma in de sporthal van start gaan met als thema Verblindend Licht. Dit zal gepresenteerd worden door Dominee Elverdink in samenwerking met een volledig vrouwelijke gospelgroep genaamd The Pilgrims uit Damwoude. Het aantal collectes staat deze keer op twee. Één voor de Voedsel Bank Nederland en één voor de onkosten van de dienst. Voor aanvang van de dienst is er ook al het één en ander te beleven. Zo zal bijvoorbeeld het muziekkorps van Jistrum aanwezig zijn om de sfeer er al goed in te brengen. Ook na de dienst is er nog een hoop bedrijvigheid te vinden op het kantine plein. Wederom zal er Glühwein en chocolademelk geschonken worden om het allemaal net even extra gezellig te maken. Al met al beloofd het weer een saamhorige avond worden, waarop we met z n allen kerst kunnen vieren. 3

4 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Dorpsbelangen Jistrum / Skûlenboarch Troch: Peter van der Werf Op de valreep van 2014 willen wij u informeren over een aantal belangrijke zaken: Viering jaarwisseling Dit jaar willen we op dezelfde plaats(jisteboerewei) als voorgaande jaren, iedereen weer de gelegenheid geven tot carbid schieten met een mooi oudejaarsvuur erbij. Hiervoor worden een aantal grote bakken en een container met hout beschikbaar gesteld. Jeugd maar ook ouderen die carbid willen schieten en/of zich op een of andere manier verdienstelijk willen maken voor de jaarwisseling in Jistrum, kunnen zich melden bij Alex Nijboer, zijn mailadres is: Voor het carbid schieten heeft Dorpsbelangen net als vorig jaar een ontheffing aangevraagd. De gemeente heeft deze inmiddels verleend en dus kunnen de oerknallen op oudejaarsdag losbarsten. Iedereen moet zich wel realiseren dat aan deze ontheffing een aantal strikte voorwaarden is gebonden. Het komt op het volgende neer: Het carbid schieten mag uitsluitend gebeuren op de aangevraagde locatie. Dit is net als vorig jaar het weiland van de familie van der Zwaag aan de Jisteboerewei. Er mag alleen geschoten worden op oudejaarsdag vanaf `s morgens en nieuwjaarsochtend Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van melkbussen of een ander gelijksoortig voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter. Er dient minimaal 75 meter afstand bewaard te blijven tot woonbebouwing. Het publiek moet op veilige afstand worden gehouden. Aanwijzingen van politie of andere toezichthouders(zoals brandweer) moeten direct worden opgevolgd. Iedereen is en blijft persoonlijk ansprakelijk voor eventuele schades aan spullen van derden. Voor de brandbult waarvoor dus stalen bakken en een container worden geregeld, gelden ook een aantal regels: Er mag alleen materiaal zoals kerstbomen, snoeihout en ander onbehandeld hout worden gebruikt. Er mag absoluut geen kunststof materiaal, plaatmateriaal, huisraad, autobanden, olie etc, etc. in het vuur terechtkomen. Denk hier asjeblieft om, we krijgen dit anders niet weer voor elkaar. Als het te hard waait(boven windkracht 5) of als zware mist hangt, gaat het vuur niet door. Na afloop dient het terrein weer netjes en schoon te worden achtergelaten. 4

5 t Oksenijs Wij willen de familie van der Zwaag alvast bedanken voor het kosteloos beschikbaar stellen van jullie stuk land hiervoor. Fantastisch! Ook de gemeente is ons steeds zeer ter wille en hoopt met ons op een oudejaarsviering zonder vernielingen en overlast. Werk hier asjeblieft allemaal aan mee zodat het een feest wordt voor alle Jistrumers, jong en oud! Stoep Joost Wiersmawei We hebben bericht van de gemeente gekregen dat de gemeenteraad volgend jaar geld beschikbaar heeft gesteld om de stoep van de Joost Wiersmawei door te trekken naar het fietspad; een lang gekoesterde wens van Dorpsbelangen. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog niet bekend maar later meer hierover. Parkeren Buorrefinnewei Twee jaar geleden is de Buorrefinnewei deels wat verbreed om een betere toegang te verlenen aan vuilniswagens en hulpdiensten. Toch ervaart de gemeente de situatie nog niet als ideaal en heeft daarom aan Dorpsbelangen gevraagd om bij buurtbewoners eens te polsen of zij er wat voor voelen dat er een aantal parkeervakken worden gemaakt in het plantsoen tegenover nummers 1 t/m 9 van de Buorrefinnewei. Hierdoor zullen volgens de gemeente minder wagens op de weg zelf worden geparkeerd. Binnenkort zal Dorpsbelangen de buurtbewoners nog uitgebreid informeren zodat zij kun mening kunnen vormen over dit plan. Kantineplein In vorige edities van het oksenijs hebben wij bericht dat er een gemeentelijke bijdrage wordt verstrekt voor een herinrichting van het kantineplein. Na een inventarisatie van een aantal meningen en ideeën, heeft Dorpsbelangen besloten de begeleiding en uitvoering van dit project over te dragen aan een onlangs ingestelde projectgroep waar in ieder geval Elly de Boer, Renee Storm, Rene van der Wal, Hein Posthumus en Willem Felen(namens DB) zitting hebben genomen. Waarschijnlijk komt hier nog een zesde Jistrumer bij. Herhaalde oproep bestuur Dorpsbelangen Zoals eerder gemeld is een aantal bestuursleden van Dorpsbelangen in 2015 aftredend en deels niet herkiesbaar. Inmiddels heeft zich één Jistrumer gemeld maar graag zouden wij nog een 2 e kandidaat bestuurslid willen hebben. Iemand die met ons voor de leefbaarheid in het dorp gaat en eventuele kansen voor het dorp wil benutten. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van Dorpsbelangen, Sierd Harkema. Zijn mailadres is: We zien uw aanmelding graag tegemoet. Sinterklaasfeest Een compliment voor de Sinterklaascommissie die samen met de kinderen van Jistrum op zaterdag 22 november Sinterklaas en zijn Pieten een warm welkom hebben geheten. Alles behalve bij de Pieten(maar dat is normaal), ging van een leien dakje. Alle vrijwilligers die dit sinterklaasfeest mogelijk hebben gemaakt: Bedankt! Het bestuur van Dorpsbelangen wenst iedereen prettige feestdagen. 5

6 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Foar in lekker fiskje geane jo nei de fiskkream fan A.S. Storm Elke donderdag tussen 15:30 en 18: 15 Bij de Phoenix te jistrum Tel: De Lange Massage Behandelingen persoonsgericht op afspraak met goed resultaat # voor sportende en niet sportende mensen # (sport) massage s # kinesio taping # blessure preventie # rug-schouder-nekklachten # rijkserkende diploma s Harstewei GN, KOOTSTERTILLE TEL:

7 t Oksenijs 7

8 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Nieuws van jeugdsoos de Okse Zoals in de vorige editie al was te lezen, is er (opnieuw) verbouwd in de jeugdsoos en zijn de wc s en het voorportaal nu weer spik & span. Wij willen daarom alle belangstellenden van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op zaterdagavond 27 december vanaf uur. Voor alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar voor de jeugdsoos hebben ingezet, is dit tevens de mogelijkheid om een presentje in ontvangst te nemen als dank voor de geweldige inzet. Graag willen we er met z n allen een gezellige avond van maken! (een hapje en een drankje mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken ) Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren, willen we op vrijdag 2 januari 2015 weer met de jeugd vanaf 12 jaar te karten & te bowlen. Geef je daarom op bij Rinse Broersma of via één van onderstaande bestuursleden. We vertrekken om uur vanaf het kantineplein. Om de kosten te dekken, vragen wij 10,- eigen bijdrage (dit is inclusief patat na afloop). Wie wil nu niet genieten van de prachtige winterse omgeving van Jistrum. Iedereen vanaf 9 jaar die 5 of 10 kilometer hardlopend of in looppas door de zandpaden kan doen mag meedoen. Start: Om uur is de start bij de kantine van VV Jistrum. Na de loop is er tijd te douchen in de kleedkamers of thuis. Prijzen: Voor de snelste lopers zijn er prijzen te winnen en er is een wisselbeker voor de snelste loper op de 10 km. Stamppotbuffet en nieuwjaarsborrel: De prijsuitreiking is om uur in de kantine met aansluitend stamppotbuffet en nieuwjaarsreceptie. Alle VV Jistrum leden, ouders van leden, vrijwilligers, sponsors en supporters zijn hiervoor uitgenodigd. Inschrijving: Het zou mooi zijn dat elke voetbalspeler van VV Jistrum vanaf 9 jaar meedoet. Maar ook iedereen die graag mee wil rennen of dit wil proberen kan zich opgeven. De inschrijvingslijst voor de 5 of 10 km en de opgaaf voor het buffet hangt in de kantine van VV Jistrum. Je kan je ook aanmelden via mailadres We hopen op veel deelname en een gezellige middag/avond om metelkaar weer een sportief nieuwjaar in te gaan. Groeten van de jeugdcommissie, activiteiten commissie en de club van 100 VV Jistrum 8

9 t Oksenijs Ysclub Jistrum-Skûlenboarch in samenwerking met Tonevido Ook dit jaar komen wij weer met oliebollen bij u langs. Deze actie is net als de voorgaande jaren. De Ysclub bakt de oliebollen waarna het langsbrengen wordt verzorgd door een andere vereniging. Dit jaar is dat Tonevido. Clubs en verenigingen in Jistrum kunnen ook meehelpen met de oliebollenactie. Informeer naar de mogelijkheden. Dit jaar komen wij langs op woensdag 31 december. U kunt ons verwachten vanaf ongeveer 9:30 uur! Afhalen kan natuurlijk ook: dinsdagmiddag bij het ijsbaanhokje. UITNODIGING UITNODIGING GEMEENTE TIENERDIENST Omdat Jozef en Maria een zoontje hebben ontvangen van God, met de roepnaam Jezus, worden jullie allen van harte uitgenodigd voor een poppeslok. Wanneer is het? Waar moet je zijn? Hoe laat begint het? Wat is het thema? Wie is de spreker? Wie zorgt voor de muziek? 28 december 2014 Sporthal De Ynset te Jistrum uur Poppeslok Martin Dol, teamleider Royal Mission School Band van Royal Mission WIJ REKENEN OP JULLIE KOMST! De tienerdienst commissie 9

10 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Hoe de inspecteur het licht zag (een eigentijds kerstverhaal) Hij gebruikte de wachttijd om opmerkzaam rond te kijken, ondertussen met kleine slokjes genietend van de koffie, die de receptioniste hem gebracht had. Een metershoge kerstboom met honderden lichtjes sierde de hal op. Twee bewoners zaten in hun rolstoel voor het raam. Ze keken naar buiten. Wat zouden ze zien? Waar zouden ze aan denken? Een oude, breekbaar ogende vrouw werd door ambulancebroeders op een brancard naar binnen gereden. Hij ving flarden op van een gesprek met de vrouw die haar begeleidde. Heup gebroken.. revalideren.. denkt dat ze nog terug naar huis kan. hard hoofd in. Goedemorgen, meneer t Hoen zei de locatiemanager, loopt u met mij mee?. Ze liepen door de lange gangen naar de directiekamer. Tijdens de kennismaking vertelde de locatiemanager dat hij pas een paar maanden in dienst was. Zijn drie voorgangers waren allemaal na vrij korte tijd weervertrokken. Na de laatste reorganisatie was er een andere wind gaan waaien. Helaas draaiden ze financieel nog steeds met verlies. Ik zal u naar de kleine vergaderkamer brengen zei de l ocatiemanager, daar staat een PC waarmee u toegang hebt tot de documentendatabase. En ik heb een stapel zorgdossiers voor u klaar laten leggen. Als u iets nodig hebt, dan belt u maar. Tegen een uur of twaalf kom ik u ophalen voor de lunch. Nog één dag, dan was het kerst. Het had flink gevroren. De eerste zonnestralen vielen door de berijpte bomen. Een al wat oudere man stapte uit zijn auto en liep behoedzaam in de richting van verpleeghuis Het Goudhaantje. Het was behoorlijk glad op de parkeerplaats. Hij was blij dat hij heelhuids binnen was. Daar was het behaaglijk warm. Nadat hij zijn jas had uitgetrokken, meldde hij zich bij de receptie. Ik heb een afspraak met de locatiemanager zei hij. Dan bent u vast inspecteur t Hoen, antwoordde de receptioniste. U bent mooi op tijd, ondanks het barre weer. Neemt u daar maar even plaats, u wordt zo opgehaald. 10 Omdat de inspectie in het teken stond van de BOPZ was de inspecteur vooral benieuwd naar de beleidsnota BOPZ en het protocol Middelen & Maatregelen. Hij had deze documenten snel gevonden en terwijl hij ze doorlas, knikte hij instemmend. Hij miste een nota over valpreventie. Daar zou hij straks naar vragen. Hij bekeek vervolgens de zorgdossiers, die de locatiemanager voor hem had laten klaarleggen. De instemming van de wettelijke vertegenwoordiger met het zorgplan was In alle dossiers keurig vastgelegd. In enkele dossiers was niet terug te vinden wanneer de laatste evaluatievan het zorgplan had plaatsgevonden. Niet vergeten om daar een opmerking over te maken mompelde hij in zichzelf. Hij begon trek te krijgen. Na de lunch sprak hij met een aantal leidinggevenden. Hij hoorde van hen dat het ziekteverzuim hoog was en het personeelsverloop groot. Ze zouden graag meer vast personeel in dienst willen hebben, vooral verzorgenden nivo 3, maar dat kon niet omdat de personeelsformatie flexibel moest blijven. Ze hadden opdracht gekregen om tenminste twintig procent van de formatie in te vullen met afroep- en uitzendkrachten. Dan kan de personeelsinzet snel worden aangepast als de inkomsten teruglopen, omdat er een paar bedden leeg staan of er nieuwe bewoners binnenkomen met een andere zorgzwaarte. Vervolgens maakte hij samen met een van de teamleiders een ronde over een afdeling. Hij zagdementerende bewoners in kleine groepjes bij elkaar zitten. Sommigen sliepen met de kin op de borst. Anderen zaten met holle ogen voor zich uit te staren. Eén mevrouw zat zachtjes te snikken. Wat zit hier op de jurk van deze mevrouw? vroeg de inspecteur. De teamleider schrok. Het waren overduidelijk restanten van de erwtensoep, die als middagmaal had gediend. Sorry, zei ze, dathoort natuurlijk niet.

11 t Oksenijs Tijdens zijn ronde controleerde de inspecteur de sloten op de ramen en de werking van de branddeuren. Als hij een ruimte binnenkwam, zag hij zorgverleners schichtig wegduiken. Dat is niet nodig hoor zei hij tegen de teamleider. Goed bekeken ben ik eigenlijk een bondgenoot, al denken jullie daar kennelijk anders over. Het lukte hem toch om een paar verzorgsters rechtstreeks aan te spreken. Hij vroeg hen vriendelijk of ze de beleidsnota BOPZ kenden. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. En het protocol Middelen & Maatregelen? Daarvan wisten ze dat het bestond, maar ze deden er niets mee. Ik wil graag nog een paar zorgdossiers inzien. Samen liepen ze naar de zusterpost om een aantal dossiers te bekijken, deze keer dossiers die niet tevorenoor hem waren uitgezocht. Aan het eind van de dag koppelde hij zijn bevindingen terug naar de locatiemanager. Hij vertelde dat er binnen enkele weken een rapport zou volgen. Als ik u was, zou ik alvast beginnen met het maken van een plan van aanpak om de kwaliteit van de zorg te verbeteren was zijn vaderlijke raad. Denk dan bijvoorbeeld aan aspecten zoals meer bekendheid geven aan protocollen, personeel regelmatig bijscholen en consequent en aantoonbaar evalueren. En het zou fijn zijn als er op korte termijn een nota over valpreventie voorhanden is. De locatiemanager zegde toe dat hij snel met een verbeterplan zou komen. De inspecteur bedankte hem voor de gastvrije ontvangst, trok zijn jas aan en hij liep met een tevreden gevoel de winterse schemering in. De eerste dichte sneeuwvlokken dwarrelden zachtjesnaar beneden. Het zou een witte kerst worden, dat stond nu wel vast. Hij verheugde zich op kerstavond. Geheel volgens traditie zou hij samen met zijn vrouw naar de nachtmis gaan. Terwijl hij wegreed, werden de eerste bewoners naar bed gebracht. Een mevrouw met MS zat al een half uur te wachten tot ze naar het toilet geholpen werd. En haar buurman, van wie beide benen waren geamputeerd, had twintig minuten geleden op de bel gedrukt en nog geen zuster gezien. Toen de inspecteur na de nachtmis naar bed ging, kon hij de slaap niet vatten. Hij moest 11 steeds aan Het Goudhaantje denken en hij wist niet goed waarom. Hij had toch alles keurig volgens het protocol afgewerkt? Zijn opdracht was om te controleren op de uitvoering van de BOPZ. Wel, dat had hij gedaan. Maar in het voorbijgaan had hij stukjes informatie gekregen, die hem een ongemakkelijk gevoel gaven. De snelle wisseling van managers, de reorganisaties, het financiële tekort, het grote personeelsverloop, het hoge ziekteverzuim, het gebrek aan verzorgenden op nivo 3. Hij had het goed gedaan, maar had hij ook het goede gedaan? Hij stapte zijn bed uit en sloop op zijn tenen naar de kamer. Zo zachtjes mogelijk om zijn vrouw niet wakker te maken. Het licht van de straatlantaarn scheen op de kerststal. Hij zette zijn computer aan en zocht op de website van KiesBeter naar de uitkomsten van het laatste tevredenheidsonderzoek van Het Goudhaantje. Zijn weinige haren rezen te berge toen hij de scores zag: dit waren de scores van een potentieel probleemhuis. Tijdens de gesprekken en de rondgang door het huis was hij zo gefocust op zijn opdracht, dat de signalen niet werkelijk tot hem waren doorgedrongen. Ineens realiseerde hij zich dat de Inspectie in verpleeghuizen eigenlijk wel op een heel beperkte manier toezicht houdt. Zelf had hij jarenlang in ziekenhuizen gewerkt. Daar moest je als Inspectie vooral de gezondheidsrisico s in de gaten houden. Maar een verpleeghuis is geen ziekenhuis. In een verpleeghuis verblijven mensen gedurende langere tijd. Soms om beter te worden, maar dikwijls ook niet. Voor die mensen zou kwaliteit van leven een betere maatstaf zijn. Zij willen zorg die nog zoveel mogelijk waardevolle bladzijden toevoegt aan hun leven. Hij keek naar buiten en zag een stralende ster aan de hemel staan. Vanuit de verte hoorde hij de klanken van een kerstlied. Hij herkende de melodie. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet?. Het ontroerde hem. Morgen is het Eerste Kerstdag. Is er een betere dag denkbaar om terug te gaan naar Het Goudhaantje? mompelde hij. Met een glimlach om zijn lippen viel hij in slaap.

12 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Beste dorpsgenoten, sinds kort heb ik Hongaarse Wolvarkens, hiervoor ben ik op zoek naar valfruit en oud brood. Heeft u fruitbomen en het fruit beland in de groene container. Dan haal ik het graag op. Verder is oud brood e.d van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen telefoonnummer of mailen Of gewoon even langskomen om de varkens te bewonderen. Henk Zuidema Miedwei GR Jistrum 12

13 t Oksenijs 13

14 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Nieuws van VV Jistrum VV Jistrum gaat de winterstop in. VV Jistrum 1 en de meeste jeugdteams zijn klaar met de competitie. VV Jistrum 2 en het C1, B1 en A1 elftal hebben nog wat wedstrijden in te halen. De laatste speeldatum is 20 december. Senioren VV Jistrum 1 staat op de 10 e plek met 9 punten. Enkele wedstrijden werden spijtig verloren. We hopen van harte dat er na de welverdiende winterstop weer met frisse moed gestart wordt en het muntje wat vaker de goede kant op valt. VV Jistrum 2 heeft zich staande gehouden. Nog steeds is het puzzelen om iedere week een elftal op het veld te krijgen, maar VV Jistrum 2 voetbalt nog en er is aanwas in het aantal spelers. Zij staan nu op de 9 e plek met 7 punten en hebben nog wat wedstrijden in te halen. VV Jistrum 35+ mannen heeft de competitie op het veld ook afgesloten. Zij zijn 3 e geworden met hetzelfde aantal punten als nummer 2. Met ingang van 12 augustus nemen zijdeel aan de KNVB Zaalcompetitie in Zwaagwesteinde. Meer info is te vinden op de site van VV Jistrum. De Vrouwen van VV Jistrum hebben goed gepresteerd op het veld, boven verwachting. Ze staan op de derde plek maar hebben jammergenoeg een wedstrijd minder gespeeld. Dat had hen nog de 2 e plek op kunnen leveren. Maar tijdens de evaluatie bleek ieder genoten te hebben van hun vliegende start op het voetbalveld. Zij gaan nu even genieten van de rust van de winterstop en starten in februari weer met trainen en het spelen van oefenwedstrijden. Jeugd F t/m D pupillen. De zeventallen en het elftal hebben zich, onder enthousiaste leiding, goed ingezet in de najaarsreeks. Er was veel spelplezier bij de teams. F2 eindigde op de 5 e plek, F1 op de 4 e plek, E1 op de 8 e plek en D1 op de 11 e plek. Na de winter worden de teams op sterkte ingedeeld en voetballen ze een volledige competitie in een poule van 6 teams. De Voorjaarsreeks start op zaterdag 7 maart Nu gaat deze jeugd de zaal in, ze nemen deel aan de zaalcompetitie van Tytsjerksteradiel. Het D1 elftal wordt opgesplitst in 2 zaalteams, de ander teams spelen in de huidige samenstelling. Informatie over de eerste speeldagen is inmiddels te vinden op de site van VV Jistrum. Jeugdelftallen in samenwerking van VV Jistrum met VV Noordbergum, C1, B1, MB1 en A. De elftallen hebben met grote inzet gevoetbald. Voor het nieuwe combinatie elftal C1 was de indeling erg zwaar maar de spelers lieten zich niet uit veld slaan en bleven positief. Ze staan nu op de 11 e plek. De MB1 (meisjes) zijn op de 4 e plek geëindigd. De B1 junioren waren al aan elkaar gewend wat voetballen betreft en staan hun mannetje prima in de laatste wedstrijden. (met uitzondering van 6 december.) zij staan nu op de 7 e plek. Na de winter worden de C1, B1 en MB1 op sterkte ingedeeld in een nieuwe poule. Allemaal weer nieuwe kansen dus voor deze elftallen. De A1 junioren hebben in de nieuwe samenstelling en onder leiding van de nieuwe trainer Wim Rietdijk een duidelijke groei doorgemaakt. Ze staan momenteel op de 9 e plek en we verwachten na de winter nog de nodige punten van dit elftal. Zij blijven in de volledige competitie doorspelen en ontmoeten hun tegenstanders dus nogmaals. Tegen de Lauwers werden in de return de punten al binnen gehaald. Tijdens de winterstop zullen we voor deze oudere jeugd ook voetbal activiteiten gaan organiseren. Zaterdag 20 december gaan ze deelnemen aan een mixtoernooi van VV Jistrum in de Wetterstins te Burgum. De B en A junioren zijn donderdag 11 december naar soccer dome in Heerenveen geweest. 14

15 t Oksenijs Een activiteit die voor herhaling vatbaar is. Meisjes. Tijdens de afgelopen 4 weken hebben een aantal meisjes rond 12 jaar enthousiast bij VV Jistrum getraind. Ze hebben genoten van het voetballen en zouden wel graag verder willen in het nieuwe jaar. Om een meisjes team in te schrijven bij de KNVB zijn er echter nog meer meisjes nodig. Ben jij 11, 12 of 13 jaar en wil je ook kennismaken met het voetbalspel meld je dan aan bij VV Jistrum. Je hoeft niet meteen lid van de club worden maar wie weet kunnen we dan in het voorjaar weer een kennismakingsactiviteit voor meisjes bij VV Jistrum organiseren. Op 20 december wordt ook het mixtoernooi voor A1 en alle senioren van VV Jistrum gehouden in de Wetterstins vanaf uur. Kom kijken deze middag. Tytsjerksteradiel Cup. VV Jistrum neemt ook dit jaar weer deel aan de Tytsjerksteradiel Cup. Op 23 januari komt het zaalteam dat gevormd wordt vanuit de senioren en A1 spelers van VV jistrum uit in de Westermar te Burgum. Kom kijken en moedig ons zaalteam aan! Vrijwilligers. Aansluitend is er om uur in de kantine een feestje voor de vrijwilligers van VV Jistrum. Ieder die op welke manier dan ook mee werkt aan ons mooie clubje is van harte welkom. Aanmelden via Op 10 januari vindt de jaarlijkse Sânredenloop plaats. We rekenen op veel deelname en veel supporters. Aansluitend is er de nieuwjaarsborrel van VV Jistrum. Daarna hopen we weer vol nieuwe energie aan het nieuwe jaar te beginnen. VV Jistrum 15

16 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Elke maand wordt er iemand uit Jistrum of Skûlenboarch in de leeftijdsgroep 15 t/m 25 jaar aan de lezers van t Oksenijs voorgesteld. Deze maand is dat: Cor Broersma Naam + eventuele bijnaam : Cor Broersma Adres: Geboortedatum : Ouders : Ieswei Kees en Thea Broer/Zus : Rinse, Sietse en Alyne Relatie? Zoja met wie en hoe lang? : Werksector : Hoogst genoten opleiding : Waar kunnen we je aan herkennen? : Nee Melkveehouderij HAVO Groot en stevig Wat doe je het liefst in je vrije tijd aan hobby s en/of sport? : Werken en voetbal Wat zijn je slechtste eigenschappen? : Soms een heel klein beetje eigenwijs Wie was je jeugdliefde? : Fenna 16

17 t Oksenijs Wat staat er op je verlanglijstje? : Wat stond er in het laatste sms je wat je gekregen hebt? : Ik ben niet zo hebberig Wer bist jonge?! Wat zou je doen met een miljoen? : Eigen JD kopen en de rest op de bank Wat is de leukste hotspot in de buurt? : Phoenix en t posthuis Hoe ziet jouw doordeweekse dag er uit? : Naar school, trainen + nazitten, heel soms leren en het mooiste: aan het werk Hoe breng jij je weekend door en met wie?: Vrijdag thuis, zaterdag werken, voetballen en weer werken. s Avonds eentje drinken met de jongens. Wat is er zo leuk aan Jistrum? : Ik woon er ;p Wat zou je in Jistrum graag georganiseerd willen zien? : Het is mij allemaal wel goed Waarmee kun je niet zonder? : Mijn mobiel en JD Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen zetten en waarom? : Mijn ouders, waarom dat weten ze zelf wel. Wat weten we nog niet van jou? : Veel, maar laten we dat maar zo houden. Wie bombardeer jij tot het volgende bokje en waarom? : 17 Omdat hij graag wat wil vertellen over hem zelf en. Sjoerd Nijdam

18 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Maaltijdservice Eastermar In 2014 ben ik begonnen met een maaltijdservice in Eastermar. Door de toenemende vraag naar koel-verse maaltijden bied ik deze vanaf januari 2015 ook in de omringende dorpen aan. Is het (tijdelijk) niet voor u mogelijk om uw eten te bereiden of heeft u hier gewoonweg geen tijd voor, dan is het wellicht een uitkomst om gebruik te maken van mijn maaltijdservice. De maaltijden worden gekookt vervolgens snel teruggekoeld en luchtdicht verpakt. Op deze manier blijven smaak, kleur, voedingswaarden en vitamines optimaal behouden. Er wordt uitsluitend met verse producten gewerkt, naast dat dit erg gezond is, is dit ook wel zo lekker. Aan de hand van een eenvoudige bestellijst kunt u zelf bepalen hoeveel maaltijden u per week wenst. De maaltijd is op maat samen te stellen naar uw specifieke wensen. En kan worden opgewarmd in de oven of magnetron (desgewenst kunt u deze in bruikleen krijgen), zo kunt u zelf bepalen wanneer u wilt eten. De maaltijden worden bij u thuisbezorgd en zijn gekoeld een week houdbaar. Wilt u eens vrijblijvend kennismaken, dat kan! U kunt nu een proefpakket aanvragen: De eerste week voor 5,25 per maaltijd (normaal 7,- per maaltijd) Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik wens u fijne feestdagen en sta in 2015 graag voor u klaar! Helga Hiemstra Seadwei XL Eastermar / Het nieuwe jaar inluiden! De eerste zondag van het nieuwe jaar 2015 willen we weer gezamenlijk muzikaal inluiden. Op zondag 4 januari 2015 organiseert Muziekvereniging Joost Wiersma weer haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Traditioneel zal het weer een gezamenlijk concert zijn van zowel Joost Wiersma A als Joost Wiersma B en als primeur zal ook ons jeugdorkest (Joost Wiersma C) een kort optreden laten zien. Het C-orkest zal een licht repertoire met verschillende popliedjes voor u spelen. We hopen weer op een volle zaal met veel gezelligheid en luisterplezier en zien u daar graag tegemoet! Het nieuwjaarsconcert zal plaatsvinden in de Sporthal te Jistrum (Fjildwei 8A) van uur. 18

19 t Oksenijs Ingezonden Mededeling Joost Wiersma naar concours Enschede geweest. Op zaterdag 15 november deed het A-orkest van Joost Wiersma mee aan het Concert Concours 2014 in Enschede georganiseerd door Excelsior Losser. Het concoursprogramma bestond drie stukken. Als inspeelwerk werk Admiration van Rob Goorhuis gespeeld. Als tweede stuk volgende Sonata da Chiesa van Rob Goorhuis waarna werd afgesloten met Omaggio van Marco Putz. De gemiddelde puntenscore van Joost Wiersma op dit concours was 85,58 punten, een nette eerste prijs. Van de vier deelnemers in de eerste divisie was Joost Wiersma die dag de op één na hoogste. Na dit hoogtepunt is Joost Wiersma druk bezig met de voorbereidingen voor een kerstconcert op 20 december (It Heechsân) en het nieuwjaarsconcert in Jistrum. oksenijs.nl Al 35 jaar 19

20 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 20

21 t Oksenijs Nieuwbouw, verbouw, renovatie kwaliteit tegen een eerlijke prijs staat voorop! Heechsân XJ Eastermar Tel Kunststof kozijnen en dakgoten 21

22 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Op de Jistrumer prairie maar dat is het nu beslist niet meer. Jaap is al vanaf 2009 bezig om een bijzondere tuin aan te leggen: een prairietuin. Troch: Hielke Peursum Jistrum is mooi en kent vele bijzondere plekken. Dat is bij de meeste inwoners wel bekend. Waarschijnlijk weet niet iedereen dat Jistrum zelfs internationale allure heeft op het gebied van natuurschoon. Jaap de Vries weet dat wel en vertelt graag over zijn bijzondere prairietuin. Tegenover garagebedrijf Van der Wal is een kleine zandweg. Vroeger liep de weg door tot aan de Kooten in Kootstertille, maar tegenwoordig houdt de weg op bij De Coulisse. Dat is de naam van de Bed & Breakfast van Jaap en Maria. Het stel woont sinds 2007 in Jistrum en bezit naast de Bed & Breakfast een bijzondere tuin. Maria is een geboren en getogen Friezin en Jaap komt oorspronkelijk uit Noord-Holland, maar woont sinds jaar en dag in Friesland. Door Maria is het stel in Jistrum beland. Zij woonde hiervoor in Kollum en kende de omgeving en fietste altijd graag door het coulissenlandschap van de Fryske Wâlden. Bed & Breakfast De Coulisse Een lang gekoesterde wens van Maria om een eigen Bed & Breakfast te exploiteren ging met de koop van de dubbele woning aan de Tillewei in vervulling. Echter, door veranderingen in werkzaamheden rust de bedrijfsvoering tegenwoordig bij Jaap. Ondanks de afgelegen locatie weet men De Coulisse goed te vinden. Er verblijven regelmatig gasten, waaronder oud Jistrumers, in de prachtige stijlvol ingerichte woning omringd door de natuur. Het noorden van Fryslân is nog niet echt bekend bij de toeristen, vertelt Jaap. Toch komen steeds meer mensen genieten van de rustgevende omgeving in Jistrum en van de bijzondere tuin van Jaap. Jakobstuin De plek die het stel in Jistrum bezit leent zich uitstekend voor een mooie grote tuin. Toen Jaap en Maria de woning, inclusief 1,5 hectare grond, kochten zag het er nog triest en troosteloos uit. Vanaf de weg was de woning onzichtbaar gemaakt door grote coniferen en rond de woning was een eenvoudige traditionele tuin ingericht. Ik kan me herinneren dat ik er vroeger wel ben geweest. Toen vond ik het altijd een enge plek, 22 Op een Belgische website lees ik het volgende. Een prairietuin of prairie garden is een onderhoudsarm beplantingssysteem waarbij een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen planten. De combinatie van planten geeft 5 tot 6 keer per jaar een volledig ander aspect qua kleur en structuur waardoor de beleving enorm verhoogt en het beeld het hele jaar door aantrekkelijk is. Eigenlijk kan je een prairietuin nog het beste vergelijken met een bloemenweide. Het is een mengeling van grassen en prairieplanten die van nature voorkomen in de vruchtbare biotoop van Noord Amerika. Het is een subtiel systeem dat minder onkruid toelaat omdat de planten diepwortelend zijn en snel een dichte vegetatie vormen. De bovenste 10 cm wordt afgedekt met een laag lavagrind, waardoor onkruid minder kans tot kiemen krijgt. Een bijkomend voordeel is dat de planten dankzij hun diepe wortelgestel en de goede vochthuishouding van lava minder last hebben van droge zomers. Het onderhoud is extensief en gebeurt hoofdzakelijk in de winter (februari) voor het afmaaien van de dorre beplanting en in het voorjaar (nazicht op onkruiden) voordat de prairievegetatie zich heeft gesloten. In het dorpje Engelum, vlakbij Leeuwarden, is Jaap met zijn hobby begonnen. Jaap zag een foto van een prairietuin in een tuinblad en was daarvan zo onder de indruk dat hij besloot zelf een dergelijke tuin aan te leggen. Hij kocht verschillende planten en grassoorten. Wat ik mooi vond nam ik mee, zegt Jaap. Later is hij zich meer gaan verdiepen in de verschillende soorten en passende combinaties. Deze wetenschap heeft hij in Jistrum toegepast. Hij hanteert daarbij drie uitgangspunten: je moet door de tuin kunnen lopen, je moet er overheen kunnen kijken en er moeten verschillende soorten grassen

23 t Oksenijs in voorkomen. Let wel, Jaap noemt zich geen specialist, maar ik kan u verzekeren dat hij erg veel verstand van zaken heeft. Zijn tuinmanskunsten zijn niet onopgemerkt gebleven. Vanuit binnen- en buitenland is er belangstelling voor zijn 3000 m2 gestileerde natuur, zoals Jaap het noemt. Jaarlijks trekt de tuin maar liefst 1000 belangstellenden. De bezoekers komen van heinde en verre. Zo heeft Jaap twee jaar geleden een groep Russische vrouwen op bezoek gehad. Ook in Frankrijk is zijn tuinaanpak populair. Er zijn al meerdere bussen met Franse tuinliefhebbers in Jistrum geweest. Ja, het loopt een beetje uit de hand, zegt Jaap. Het Internet is een belangrijk middel om bekendheid te geven aan de tuin. Zo heeft Jaap via het web contacten met vele tuinspecialisten en met een zeer beroemde tuinontwerpster uit Amerika. die op haar facebookpagina `Garden Design by Carolyn Mullet` allerlei berichten op tuingebied vanuit de hele wereld op haar pagina deelt. Haar pagina wordt inmiddels door meer dan een miljoen mensen gevolgd. Ze heeft al een paar keer aandacht aan de tuin van Jaap besteedt en dat heeft al eens meer dan likes opgeleverd (een kenner weet waar het over gaat). Van over de hele wereld (bijvoorbeeld: Amerika en India) krijgt hij vriendschapsverzoeken via Facebook. De foto s van zijn tuin op de website zijn voor veel mensen een inspiratiebron en worden gebruikt voor diverse bekende tuin- en landschapsbladen. Ook interviews met Jaap over zijn aanpak kun je in tuinboeken en bladen aantreffen. Dit jaar heeft hij een Franse journalist op bezoek gehad. Ik lees een deel van het interview, waarin Jistrum de village près de Groningen (dorpje dicht bij Groningen) wordt genoemd. Mooie reclame voor een prachtige tuin in een bijzonder gebied. De tuin is nog niet klaar, want ik hanteer een harde opvoeding, zegt Jaap met een lach. Ik verwijder de planten die het niet goed doen, want ik wil de natuurlijke omstandigheden zo weinig mogelijk beïnvloeden. Verder haal ik de opvulplanten zo nu en dan weg, waardoor de tuin langzaam, maar zeker de vorm krijgt die ik voor ogen heb, aldus Jaap. Tot slot Kortom, ik kijk terug op een prettig gesprek met een bevlogen tuinliefhebber. De Bed & Breakfast is het hele jaar door te reserveren. De tuin is nu in ruste, maar dan nog levert het mooie foto s op. Een prairietuin komt laat in bloei, dus als u een bezoekje wilt brengen kunt u dat het beste doen vanaf volgend jaar juli. En wilt u nu al genieten van de mooie tuin, dan raad ik u aan een kijkje op de website te nemen. 23

24 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Gedicht van de maand. Kent u een mooi gedicht en wilt u dat in het Oksenijs geplaatst zien dan kunt u het insturen naar Alie van der Meulen of naar de redactie van t Oksenijs. U dient wel de bron van het gedicht te vermelden. Hebt u zelf een gedicht gemaakt? Nog leuker. Stuur het in. Er moet in Jistrum toch talent genoeg zijn. De stille dagen komen eraan Tijd om even stil te staan, overdenken en bezinnen afsluiten of opnieuw beginnen. Wat te doen met wensen of dromen dingen die jou zijn overkomen laat ze zijn en laat ze achter De ergste worden zachter De mooiste krijgen een plaats in je hart Maak ieder jaar een nieuwe start Begin aan je oude of nieuwe dromen Laat het leven op je afkomen.. Heb lief, bewonder en geniet Meer dan dit leven heb je niet Ingezonden door: Tine Weening KERSTMIS 2014 De taal van het horen de Godsgeboden niet verstoren Door de IS-men die in de loop der eeuwen werden geboren niet sterven van begrip accepteren Is vrede investeren delegeren of in relatie staan tot geen roepende in de woestijn maar als kind heel klein niet geofferd maar in LIEFDE grootgebracht de liefde als tegen- licht van de schaduw van het inzicht als zegen in het paradijs op aarde VREDE Ingezonden door: Jos Holman 24

25 t Oksenijs Noodkreet van de AED in de fysiotherapiepraktijk: Veel mensen liepen mij jarenlang voorbij. Gelukkig werd ik nooit gebruikt. Nu heb ik mij maandenlang eenzaam gevoeld, alleen maar opdwarrelend bouwstof. Ik heb een besluit genomen. Ik wil ook buiten hangen net als mijn vriend bij de sporthal en ook eenzelfde code hebben, dan voel ik mij niet meer zo alleen. Ik vroeg het aan de huismeester of dit mocht en hij zal er voor zorgen. Ik krijg een eigen kast met verwarming en vochtigheidsbestrijding en als ik gebruikt wordt en de code wordt gebruikt dan zakt mijn buik naar beneden. Ik hoop dat ik lang in mijn buitenkast kan hangen en dat ik niet nodig ben. Mijn huismeester vroeg mij ook te vragen aan jullie of jullie er om denken dat als je fysiotherapie nodig hebt ook al is het voor een chronische kwaal die op de chronische lijst staat, dat de eerste 20 behandelingen altijd uit de aanvullende verzekering komen. Rest mij jullie ook namens mijn huismeester en zijn vrouw een goede kerst te wensen en een voorspoedig en gezond Zij wonen er fantastisch en de fysiotherapiepraktijk is weer netjes en wordt gebruikt. Met vriendelijke groeten, jullie AED ook namens de AED van de sporthal (2 AED s binnenkort met een buitenkast en eenzelfde code). Wie mist deze mooie lapjeskat. Hij is gewond aan zijn poot en verblijft op dit moment in het dierenasiel De Wissel te Leeuwarden. Telefoonnummer

26 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 26

27 t Oksenijs Schoolstraat 53, 9258 CG Jistrum Tevens in Augustinusga, Drogeham, Eastermar en Kootstertille. Telefoon: Website: Sportief, gezond en verantwoord bewegen? Dit kan bij Fysio & Fitness Yn t Doarp. Kom langs en geniet van wat Fysio & Fitness Yn t Doarp u biedt. Wij zijn weer VOLOP IN BEWEGING Bij ons kunt u van onderstaande mogelijkheden gebruik maken: Manuele therapie, bekkenfysiotherapie, dryneedling en echografie. Cursus Sûn en Fit, trainen in samenwerking met een diëtiste Diëtiste- en Ergotherapie spreekuur, vergoeding na verwijzing huisarts Fitness voor jong en oud: o.a. voordelige meer persoonsabonnementen Cardio-fitness en krachttraining, voor beginners en gevorderden Medische trainingen, afgestemd op uw klachten, bijvoorbeeld diabetes, lage rugklachten, copd (longproblemen), artrose (slijtage) of coronaire- (bloedvaten) of hartaandoeningen. Kinderfysiotherapie verzorgd door Skrep Kinderfysio. Wij zijn laagdrempelig, niet duur en hebben ruime openingstijden. Kom gerust langs voor meer informatie of neem vrijblijvend een kijkje bij ons. Onze fitnessinstructeurs en fysiotherapeut kunnen u er alles over vertellen 27

28 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Werom yn e tiid San santich jier lyn, yn e besetting, ferbouden de brêgedraaiers op Skûlenboarch tabak en lieten hja in skip baggerspeesje (leechfean) komme om sels turf te meitsjen. Frou Klazema mits de tabaksplanten, it brêgehûs en de loads fan e provinsje op e eftergrûn. Klaas van der Schuit oan t baalders loegjen. 28

29 t Oksenijs De brêgedraaiers Jacob Klazema en Klaas v/d Schuit oan t baalders loegjen yn in stûke. Soan Gjalt v/d Schuit en Jacob Klazema oan t hout saagjen yn e midden in kammeraat fan Gjalt, wa wit syn namme?

30 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Maandag: Openingstijden: Gesloten Dinsdag: Maandag: / Woensdag: / Donderdag: / Vrijdag: / Zaterdag: Dinsdag: Gesloten Contact: Woensdag: Kooiwei 3 Jistrum Donderdag: Tel: Vrijdag: Zaterdag:

31 t Oksenijs Oksecolumn Troch: Dick de Leeuw Doe-het-zelf De gemeente Tytsjerksteradiel int belastingen bij haar burgers en ook krijgt de gemeente geld uit de kas van het rijk. Een deel van dat budget wordt besteed aan Jistrum. Het wordt besteed aan allerlei zaken en doordat de centrale overheid steeds meer taken aan de gemeenten overlaten wordt dat budget alleen maar groter. Het lijkt zo op het eerste gezicht natuurlijk een wat vreemde gedachte, maar zou de gemeente een groot deel van dat geld niet aan Jistrum kunnen overmaken? Zouden wij als dorpelingen dan in staat zijn een deel van de taken die de gemeente nu voor ons doet zelf te verrichten? Ik denk het wel. We betalen gewoon onze eigen mensen. Het groen in het dorp zelf verzorgen bijvoorbeeld en kleine ongemakken zoals losliggende stoeptegels verhelpen. Reparaties aan de wegen uitvoeren. Hekkelen en hekkelspecie afvoeren. Dat zouden we in Jistum toch allemaal zelf kunnen doen! We zouden allerlei werkzaamheden ook zelf kunnen aanbesteden en misschien zelfs goedkoper dan de gemeente. Verkeersmaatregelen in het dorp? Zou het mogelijk zijn dat zelf te regelen? Mankracht genoeg. Paaltje hier, paaltje daar, een verhoging in het wegdek. Zorg (laten) leveren, bejaarden helpen. Dat kunnen we deels natuurlijk ook zelf en zeker met het gemeentelijk budget. Kan de gemeente zich bezighouden met de Centrale As! Van die dingen. Geld zou eigenlijk helemaal geen bezwaar moeten zijn. Er zijn voorbeelden van dorpen die allerlei gemeenschappelijke voorzieningen voor het dorp hebben bekostigd door gezamenlijk een windmolen te exploiteren. We zouden zelfs de molen die aan het eind van de Marwei zijn wieken draaide kunnen herbouwen maar dan op een manier dat het een windmolen wordt die electriciteit opbrengt. We hebben in ons dorp daken genoeg die we vol kunnen leggen met zonnepanelen. Wordt Jistrum stroomleverancier. Snel internet, nou dat moet toch ook in gezamenlijkheid wel te bereiken zijn. Als ondernemers hier goed willen werken dan is snel internet toch onontbeerlijk. We hebben in Jistrum wel twintig verenigingen. Allemaal met een voorzitter en een secretaris en een penningmeester. Is dat niet her en der te clusteren. De boekhouding bijvoorbeeld: dan spelen we betrokken mensen vrij. Kunnen we dorpsbelang niet omvormen tot het bestuur van een coöperatie waar iedereen lid van kan worden. Dat bestuur zou dan aan bovenstaande en aan nog veel meer dan dat vorm kunnen geven. Maar er zijn natuurlijk wel krachtige (jonge) mensen nodig. Van bank tot winkel, van elektriciteit tot onderwijs, van zorg tot opvang voor minder bedeelden en zelfs het waterschap: alles is ooit klein begonnen, op microniveau. Het is de mensen ontglipt, uit handen genomen en het is uiteindelijk verhandeld. Eigenlijk zouden we dus gewoon opnieuw moeten beginnen. Is dit nou een droom, zijn het wilde ideeën van een idealist? Wel, in Nieuw- Dordrecht bij Emmen zijn ze al een jaar of wat bezig met zaken zoals bovenstaande. Daar heeft men het budget van de gemeente gekregen. Het dorp is regelluw gemaakt zoals dat zo mooi heet. Het kan dus. Jistrum kreeg ooit het predicaat Een Dorp Waar Pit In Zit. Zou die pit er nog inzitten? Of is het zoals Willem Elsschot ooit dichtte:..want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. We zullen zien. Als iemand de handschoen oppakt: ik doe mee! 31

32 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch De Boekenplank Troch: Lenie van Zweden Dit keer eens geen thriller. Nu eens wat historie. De laatste tijd heb ik wat boeken van Philippa Gregory gelezen. Zij heeft o.a. twee series boeken geschreven over de Rozenoorlog en over de Tudors. Zij kiest ervoor om sterke vrouwen te beschrijven. In haar eigen woorden : Ik heb mijn hele leven de geschiedenis van vrouwen, hun plaats in de maatschappij en hun pogingen om aan de macht te komen, bestudeerd. Philippa Gregory is erg geïnteresseerd in de Engelse geschiedenis vanaf de 14e- 15e eeuw. Over de koningen, legeraanvoerders en andere belangrijke mannen is genoeg te vinden, over belangrijke vrouwen veel minder. Philippa Gregory heeft serieus onderzoek gedaan naar bronnen. Elk boek bevat een lijst met literatuur die ze heeft bestudeerd. De serie over The Cousin s War. Wij noemen dat de Rozenoorlog. (Ik heb de eerste drie delen gelezen) Koning Edward III Plantagenet en zijn vrouw Philippa, gravin van Holland en Henegouwen,hadden vijf zoons. Die kregen allemaal nageslacht. Toen de tak van de oudste zoon uitstierf, begon de strijd om de troon. De afstammelingen van John of Gaunt (Jan van Gent) hertog van Lancaster,de vierde zoon van Edward III, kwamen op de troon. Dat was de tak Lancaster. Zij kozen een rode roos als symbool. Hun tegenstander was de tak York, afstammelingen van de derde (via de vrouwelijke lijn) en de vijfde zoon van Edward III. Zij hadden als symbool een witte roos. Een grote rol speelde ook Richard Neville, graaf van Warwick. Hij was de rijkste en machtigste man van Engeland. Als hij jouw kant koos, werd je koning. Hij werd de koningmaker genoemd. Zijn zuster Cecily was de moeder van Edward IV. De boeken over The Cousin s War (de Rozenoorlog). The Lady of the Rivers De witte roos. Dit boek gaat over Jacquetta van Luxemburg. Haar familie is machtig en verwant aan bijna elk koningshuis in Europa. Jacquetta trouwt op haar 17 e met John van Lancaster, hertog van Bedford, een broer van de Engelse koning. Op haar 19 e is ze weduwe. Ze kiest dan zelf haar tweede echtgenoot, Richard Woodville, eerste graaf Rivers. Daarvoor moet ze een hoge boete betalen, maar het is een gelukkig huwelijk. Er worden veel kinderen geboren, waarvan Elizabeth Woodville de oudste is. Ze zijn Lancaster-aanhangers, totdat Elizabeth, geholpen door haar moeder, met Edward IV trouwt. Jacquetta zou in de toekomst kunnen zien en wordt verdacht van hekserij. Daarvan wordt ze vrijgesproken. The Red Queen De roos van Lancaster. Hierin wordt het leven van Margaret Beaufort beschreven. Zij stamt af van een onwettige tak van John of Gaunt. Die wordt later gewettigd met de bepaling, dat ze nooit recht op de troon 32

33 t Oksenijs zullen hebben. Margaret wordt op haar 12 e uitgehuwelijkt aan Edmund Tudor, graaf van Richmond, een halfbroer van koning Henry V. Op haar 14 e is ze weduwe en de moeder van een zoon, Henry Tudor. Ze heeft maar één doel : haar zoon op de troon krijgen. Ze trouwt nog twee keer en dank zij het verraad van haar derde man Thomas, Lord Stanley, komt haar zoon op de troon. Lord Stanley was legeraanvoerder van Richard III, maar liep over naar de Lancasters. Philippa Gregory komt tot de conclusie dat Margaret Beaufort ervoor gezorgd zou kunnen hebben dat de prinsjes in de Tower verdwenen.. Dat waren de zoontjes van Edward IV, die, zolang ze leefden, een gevaar waren voor haar zoon. The White Queen De rozenkoningin. Dit boek gaat over Elizabeth Woodville. Het is bewerkt voor de TV en uitgezonden op de BBC en op Nederland 1 of 2. Elizabeth was weduwe van Sir John Grey, van wie ze twee zoons had, toen ze koning Edward IV ontmoette. Ze wilde zijn maîtresse niet worden, dus trouwden ze in het geheim, geholpen door Elizabeth s moeder Jacquetta.Als er gezocht wordt naar een buitenlandse prinses voor Edward IV, moet hij zijn geheime huwelijk bekend maken. Men is er niet blij mee, vooral niet omdat de omvangrijke familie Woodville prachtige huwelijken mag sluiten en belangrijke posities krijgt. Het huwelijk maakt dat Richard Neville, graaf van Warwick de kant van de Lancasters kiest. Edward IV vlucht naar Frankrijk. Hij komt terug met een sterk leger en verslaat de Lancasters en Warwick. Die sneuvelt en koning Henry VI en zijn zoon Edward, prins van Wales worden vermoord. Koning Edward IV wordt ziek en sterft in Hij is dan bijna 41 jaar. Zijn broer Richard van Gloucester wordt koning ( Richard III) en wordt in 1485 verslagen door Henry Tudor te Bosworth door verraad.( Richards lichaam is eind 2012 gevonden bij werkzaamheden onder een parkeerplaats in Leicester). The Kingmaker s Daughter Dochters van de roos Isabel en Anne Neville zijn de dochters van Richard, graaf van Warwick. Voor hem zijn zijn dochters pionnen in het politieke spel. Isabel trouwt met George, hertog van Clarence, een broer van Edward IV. Ze krijgen een zoon en een dochter. Isabel wordt waarschijnlijk vergiftigd en George wordt beschuldigd van verraad en verdrinkt in een vat wijn. Anne wordt op 14-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan Edward, prins van Wales, de zoon van koning Henry VI. Ze is al snel weduwe en vaderloos. Ze beslist nu over haar eigen leven en trouwt met Richard III. Ze wordt koningin van Engeland. Ze krijgen een zoon die jong sterft. Anne overlijdt in 1485, nog voor de slag bij Bosworth. The White princess (nog niet vertaald). Elizabeth van York, de dochter van Edward IV en Elizabeth Woodville, is getrouwd met koning Henry VII Tudor. Henry wist dat hij met de Yorkprinses moest trouwen om het door de burgeroorlog verdeelde land weer te verenigen. Ergens aan de Engelse kust verzamelt een jonge man een leger. Elizabeth moet kiezen tussen haar echtgenoot en deze jonge man, die beweert haar broer te zijn. The King s Curse (nog niet vertaald). Margaret Pole is de dochter van George, hertog van Clarence en Isabel Neville. Hoewel ze van de Yorkse tak is, heeft ze een hoge functie aan het hof van koning Henry VIII. Hij maakt haar gravin van Salisbury. Als haar zoon, kardinaal Reginald de la Pole, kritiek heeft op de koning, worden zijn beide broers gedood. Margaret wordt gevangen gezet in de Tower en in 1541 onthoofd. Ze is dan 68 jaar. Zij was de laatste Plantagenet. Er is ook een zesdelige serie over de Tudors. 33

34 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Altijd thuis met De Friese Wouden De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en ver zorging. Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in één van onze vier zorgcentra. Uw wensen en zelfstandigheid vormen de leidraad voor ons werk. Samen met u bepalen we wat u nodig heeft en wat voor u belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing en zetten daarbij graag een stapje extra. Zo voelt u zich altijd thuis met De Friese Wouden. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op of neem contact op met de klantconsulenten, telefoon ziek ik ben en zit niet lekker in mijn vel. Mijn familie wil ik er niet steeds mee lastig vallen. It Koaihûs Met deze vraag Bed and breakfast of Vakantiewoning kunt u óók Volledig privé en geschikt voor 3 personen bij mij terecht C ar la Vr iel ing is é é Bel of n van De Omtinkerij helpt u bij al uw vragen die gaan over wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Bel de Omtinkerij in Tytsjerksteradiel op (0511) , zij helpen u graag. De Omtinkerij is gratis. de Omtinkers Peter en Yneke Hesselink Heideweg CS Jistrum Website Inchecken na 17:00U Uitchecken voor 10:00U 34

35 t Oksenijs BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF Dijkstra Jistrum timmer- en metselwerken Wij werken onder het Bouwgarant Keurmerk! De Zekerheden Voor uw Verbouwing of Nieuw te bouwen woning VerBouwgarantie [ Voor de N.H.G. Hypotheek ] Eis van de overheid januari 2010 * De juiste diploma s * Aantoonbare ervaring * Correcte bouwverzekeringen * Duidelijke afspraken * Luisteren naar uw wensen * Rekenen naar uw budget * Vakbekwaam personeel * Direct overleg En vanzelfsprekend voor een scherpe prijs!!! Ieswei CT Jistrum Tel./fax // Mob Website: 35

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT..

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT.. 21 december 2016 AGENDA 22 december Kerstviering op school, continurooster tot 14.00 uur. Meer informatie in deze nieuwsbrief 23 december Alle leerlingen s middags vrij. Begin Kerstvakantie 26 december

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF II, SC LOPPERSUM Seizoen 2013-2014

NIEUWSBRIEF II, SC LOPPERSUM Seizoen 2013-2014 NIEUWSBRIEF II, SC LOPPERSUM Seizoen 2013-2014 Het einde van jaar nadert met rasse schreden, de (najaars)competitie is bijna afgelopen en de winterstop is in zicht. Veel teams maken zich op voor de zaalcompetitie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Vivian den Hollander. Kaarsjes. blazen. met illustraties van Alex de Wolf. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam

Vivian den Hollander. Kaarsjes. blazen. met illustraties van Alex de Wolf. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Vivian den Hollander Kaarsjes blazen met illustraties van Alex de Wolf Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Inhoud Bijna Kerst 7 Knutselen: Engeltjes 14 Een heel bijzondere engel 16 Liedje: Er is een kindeke

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Club van 100

Nieuwsbrief Club van 100 Nieuwsbrief Club van 100 Nr.8 /april 2015 Initiatiefnemers Club van 100 Kees Ruyter Adrie Droste Peter Vissie Paul Schroder Henk van Briemen ================================================================

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Triade nieuwsbrief Editie

Triade nieuwsbrief Editie Triade nieuwsbrief Editie 4 09-09-2016 DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ, DUS NIEUW SEIZOEN IS BEGONNEN! We hopen dat jullie allemaal een goede, leuke en vooral ontspannende zomervakantie hebben gehad en dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Regio Waardenlanden December 2016 Van de redactie Prettige feestdagen allemaal!!!! Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. De laatste alweer van dit jaar. In deze nieuwsbrief natuurlijk

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 2015-2016 * nummer 4 * november 2015. november

Nieuwsbrief. 2015-2016 * nummer 4 * november 2015. november Nieuwsbrief november In deze nieuwsbrief meer informatie over AVI en DMT. Termen die u (vanaf groep 3) veel zult horen, maar waarvan u zich misschien afvraagt: wat is het eigenlijk? Verder heten we twee

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

STOMPWIJK & 10 juni 2017

STOMPWIJK & 10 juni 2017 STOMPWIJK 92 Beter laat dan nooit - toernooi 9 & 10 juni 2017 A-B-C-D-E-F toernooi BETER LAAT DAN NOOIT TOERNOOI in teken van 25 jarig jubileum Stompwijk 92 Blij.. Wat zijn wij blij met uw komst. Daarom

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie