19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015."

Transcriptie

1 t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws van jeugdsoos de Okse 8 Kerstverhaal 10 It Bokje 16 Op de Jistrumer prairie 22 Gedicht van de maand 24 Werom yn e tiid 28 Oksecolumn 31 De Boekenplank 32 Nieuws van It Iepen Stee 36 Activiteitenagenda 38 A.E.D. lijst 39 S.O.S. Pagina 40 Uiterste kopijdatum: 19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: De tekst als Word-bestand. Grafische bestanden los als BIJLAGE toevoegen aan de mail, dus niet in Word document plaatsen!! Voor vragen over bijlagen kunt u contact opnemen met de opmaker. (472966) Ponghâldster Aukje Douma Kooiweg 3, tel Banknûmmer (IBAN) NL90RABO Op naam van Dorpskrant Eestrum Jistrum (Teksten toevoegen als Word-bestand) Net op it Ynternet? Namen, foto s e.d. die in de dorpskrant staan, verschijnen ook op internet. Bezwaar? Bel: Hans de Vries, tel Redaksje Sonja Boltjes tel Geppie Bergsma tel Dick de Leeuw tel Hielke Peursum tel Marion Medema tel Opmakke troch Hans de Vries tel Ôfdrukt troch Van der Let, Burgum Besoarging Wiebe de Vries tel

2 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de Redaksje Troch: Hielke Peursum Beste lezers, De geur van kruidnoten en speculaas wordt verdrongen door die van oliebollen en kerstbomen. Overal zie je alweer glinsterende lichtjes van kaarsen en kersversieringen. Een gezellige tijd en ook het teken dat het einde van 2014 nadert. Een jaar waarin u tien keer heeft kunnen genieten van de verhalen van inwoners en organisaties en van foto s van Jistrum en haar inwoners. Voor u ligt alweer het laatste Oksenijs van dit jaar. Dit kerstnummer is extra dik en biedt ons een mooie gelegenheid om u te bedanken voor de waardering voor het `t Oksenijs. Het maken van een dorpskrant vergt de inzet van veel inwoners. Maar liefst dertig vrijwilligers zijn elke maand in de weer om de krant bij u op de mat te krijgen: een prestatie van formaat. Daarom danken we alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Naast de vrijwilligers danken we de adverteerders en iedereen die een bijdrage levert aan de krant. Zonder uw waardering en zonder vrijwilligers en adverteerders lukt het niet om de dorpskrant te behouden! Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar! De redactie Giften voor t Oksenijs x 50,-- 1 x 10,-- Totaal per : 27 giften, saldo 508,50 Totaal enveloppenactie 2014: 2009,47 Alle gulle gevers Hartelijk Dank! 2

3 t Oksenijs Oksenijskes Wilt u in deze rubriek vermeld worden of weet u iets te vertellen, geef dat dan door aan Marijke Lautenbag, Joost Wiersmaweg 26, Ook overlijdensberichten of de namen van jubilarissen kunt u aan haar doorgeven als u de informatie in het Oksenijs vermeld wilt hebben. Wij binne ynmiddels op de hichte Fan alle ins & outs Wij hawwe grien ( blauw led ) ljocht krigen Yn jannewaris gean we los!! (Voor dit bericht aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid) Iedereen hele goede Kerstdagen met Inhoud, en een goed 2015 toegewenst!!! Wikje Bijma De heer Johannes van der Veen uit Drachten biedt te koop aan: Een 3-tal mooie vooroorlogse ansichtkaarten van Jistrum. Bij interesse kunt u mailen naar Kerstnachtdienst 2014 Ook dit jaar wordt er weer een kerstnachtdienst georganiseerd door de kerstnachtcommissie van Jistrum. Deze zal logischerwijs plaatsvinden op 24 december 2014 in Sporthal De Ynset. Om 21.00u zal het programma in de sporthal van start gaan met als thema Verblindend Licht. Dit zal gepresenteerd worden door Dominee Elverdink in samenwerking met een volledig vrouwelijke gospelgroep genaamd The Pilgrims uit Damwoude. Het aantal collectes staat deze keer op twee. Één voor de Voedsel Bank Nederland en één voor de onkosten van de dienst. Voor aanvang van de dienst is er ook al het één en ander te beleven. Zo zal bijvoorbeeld het muziekkorps van Jistrum aanwezig zijn om de sfeer er al goed in te brengen. Ook na de dienst is er nog een hoop bedrijvigheid te vinden op het kantine plein. Wederom zal er Glühwein en chocolademelk geschonken worden om het allemaal net even extra gezellig te maken. Al met al beloofd het weer een saamhorige avond worden, waarop we met z n allen kerst kunnen vieren. 3

4 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Dorpsbelangen Jistrum / Skûlenboarch Troch: Peter van der Werf Op de valreep van 2014 willen wij u informeren over een aantal belangrijke zaken: Viering jaarwisseling Dit jaar willen we op dezelfde plaats(jisteboerewei) als voorgaande jaren, iedereen weer de gelegenheid geven tot carbid schieten met een mooi oudejaarsvuur erbij. Hiervoor worden een aantal grote bakken en een container met hout beschikbaar gesteld. Jeugd maar ook ouderen die carbid willen schieten en/of zich op een of andere manier verdienstelijk willen maken voor de jaarwisseling in Jistrum, kunnen zich melden bij Alex Nijboer, zijn mailadres is: Voor het carbid schieten heeft Dorpsbelangen net als vorig jaar een ontheffing aangevraagd. De gemeente heeft deze inmiddels verleend en dus kunnen de oerknallen op oudejaarsdag losbarsten. Iedereen moet zich wel realiseren dat aan deze ontheffing een aantal strikte voorwaarden is gebonden. Het komt op het volgende neer: Het carbid schieten mag uitsluitend gebeuren op de aangevraagde locatie. Dit is net als vorig jaar het weiland van de familie van der Zwaag aan de Jisteboerewei. Er mag alleen geschoten worden op oudejaarsdag vanaf `s morgens en nieuwjaarsochtend Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van melkbussen of een ander gelijksoortig voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter. Er dient minimaal 75 meter afstand bewaard te blijven tot woonbebouwing. Het publiek moet op veilige afstand worden gehouden. Aanwijzingen van politie of andere toezichthouders(zoals brandweer) moeten direct worden opgevolgd. Iedereen is en blijft persoonlijk ansprakelijk voor eventuele schades aan spullen van derden. Voor de brandbult waarvoor dus stalen bakken en een container worden geregeld, gelden ook een aantal regels: Er mag alleen materiaal zoals kerstbomen, snoeihout en ander onbehandeld hout worden gebruikt. Er mag absoluut geen kunststof materiaal, plaatmateriaal, huisraad, autobanden, olie etc, etc. in het vuur terechtkomen. Denk hier asjeblieft om, we krijgen dit anders niet weer voor elkaar. Als het te hard waait(boven windkracht 5) of als zware mist hangt, gaat het vuur niet door. Na afloop dient het terrein weer netjes en schoon te worden achtergelaten. 4

5 t Oksenijs Wij willen de familie van der Zwaag alvast bedanken voor het kosteloos beschikbaar stellen van jullie stuk land hiervoor. Fantastisch! Ook de gemeente is ons steeds zeer ter wille en hoopt met ons op een oudejaarsviering zonder vernielingen en overlast. Werk hier asjeblieft allemaal aan mee zodat het een feest wordt voor alle Jistrumers, jong en oud! Stoep Joost Wiersmawei We hebben bericht van de gemeente gekregen dat de gemeenteraad volgend jaar geld beschikbaar heeft gesteld om de stoep van de Joost Wiersmawei door te trekken naar het fietspad; een lang gekoesterde wens van Dorpsbelangen. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog niet bekend maar later meer hierover. Parkeren Buorrefinnewei Twee jaar geleden is de Buorrefinnewei deels wat verbreed om een betere toegang te verlenen aan vuilniswagens en hulpdiensten. Toch ervaart de gemeente de situatie nog niet als ideaal en heeft daarom aan Dorpsbelangen gevraagd om bij buurtbewoners eens te polsen of zij er wat voor voelen dat er een aantal parkeervakken worden gemaakt in het plantsoen tegenover nummers 1 t/m 9 van de Buorrefinnewei. Hierdoor zullen volgens de gemeente minder wagens op de weg zelf worden geparkeerd. Binnenkort zal Dorpsbelangen de buurtbewoners nog uitgebreid informeren zodat zij kun mening kunnen vormen over dit plan. Kantineplein In vorige edities van het oksenijs hebben wij bericht dat er een gemeentelijke bijdrage wordt verstrekt voor een herinrichting van het kantineplein. Na een inventarisatie van een aantal meningen en ideeën, heeft Dorpsbelangen besloten de begeleiding en uitvoering van dit project over te dragen aan een onlangs ingestelde projectgroep waar in ieder geval Elly de Boer, Renee Storm, Rene van der Wal, Hein Posthumus en Willem Felen(namens DB) zitting hebben genomen. Waarschijnlijk komt hier nog een zesde Jistrumer bij. Herhaalde oproep bestuur Dorpsbelangen Zoals eerder gemeld is een aantal bestuursleden van Dorpsbelangen in 2015 aftredend en deels niet herkiesbaar. Inmiddels heeft zich één Jistrumer gemeld maar graag zouden wij nog een 2 e kandidaat bestuurslid willen hebben. Iemand die met ons voor de leefbaarheid in het dorp gaat en eventuele kansen voor het dorp wil benutten. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van Dorpsbelangen, Sierd Harkema. Zijn mailadres is: We zien uw aanmelding graag tegemoet. Sinterklaasfeest Een compliment voor de Sinterklaascommissie die samen met de kinderen van Jistrum op zaterdag 22 november Sinterklaas en zijn Pieten een warm welkom hebben geheten. Alles behalve bij de Pieten(maar dat is normaal), ging van een leien dakje. Alle vrijwilligers die dit sinterklaasfeest mogelijk hebben gemaakt: Bedankt! Het bestuur van Dorpsbelangen wenst iedereen prettige feestdagen. 5

6 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Foar in lekker fiskje geane jo nei de fiskkream fan A.S. Storm Elke donderdag tussen 15:30 en 18: 15 Bij de Phoenix te jistrum Tel: De Lange Massage Behandelingen persoonsgericht op afspraak met goed resultaat # voor sportende en niet sportende mensen # (sport) massage s # kinesio taping # blessure preventie # rug-schouder-nekklachten # rijkserkende diploma s Harstewei GN, KOOTSTERTILLE TEL:

7 t Oksenijs 7

8 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Nieuws van jeugdsoos de Okse Zoals in de vorige editie al was te lezen, is er (opnieuw) verbouwd in de jeugdsoos en zijn de wc s en het voorportaal nu weer spik & span. Wij willen daarom alle belangstellenden van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op zaterdagavond 27 december vanaf uur. Voor alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar voor de jeugdsoos hebben ingezet, is dit tevens de mogelijkheid om een presentje in ontvangst te nemen als dank voor de geweldige inzet. Graag willen we er met z n allen een gezellige avond van maken! (een hapje en een drankje mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken ) Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren, willen we op vrijdag 2 januari 2015 weer met de jeugd vanaf 12 jaar te karten & te bowlen. Geef je daarom op bij Rinse Broersma of via één van onderstaande bestuursleden. We vertrekken om uur vanaf het kantineplein. Om de kosten te dekken, vragen wij 10,- eigen bijdrage (dit is inclusief patat na afloop). Wie wil nu niet genieten van de prachtige winterse omgeving van Jistrum. Iedereen vanaf 9 jaar die 5 of 10 kilometer hardlopend of in looppas door de zandpaden kan doen mag meedoen. Start: Om uur is de start bij de kantine van VV Jistrum. Na de loop is er tijd te douchen in de kleedkamers of thuis. Prijzen: Voor de snelste lopers zijn er prijzen te winnen en er is een wisselbeker voor de snelste loper op de 10 km. Stamppotbuffet en nieuwjaarsborrel: De prijsuitreiking is om uur in de kantine met aansluitend stamppotbuffet en nieuwjaarsreceptie. Alle VV Jistrum leden, ouders van leden, vrijwilligers, sponsors en supporters zijn hiervoor uitgenodigd. Inschrijving: Het zou mooi zijn dat elke voetbalspeler van VV Jistrum vanaf 9 jaar meedoet. Maar ook iedereen die graag mee wil rennen of dit wil proberen kan zich opgeven. De inschrijvingslijst voor de 5 of 10 km en de opgaaf voor het buffet hangt in de kantine van VV Jistrum. Je kan je ook aanmelden via mailadres We hopen op veel deelname en een gezellige middag/avond om metelkaar weer een sportief nieuwjaar in te gaan. Groeten van de jeugdcommissie, activiteiten commissie en de club van 100 VV Jistrum 8

9 t Oksenijs Ysclub Jistrum-Skûlenboarch in samenwerking met Tonevido Ook dit jaar komen wij weer met oliebollen bij u langs. Deze actie is net als de voorgaande jaren. De Ysclub bakt de oliebollen waarna het langsbrengen wordt verzorgd door een andere vereniging. Dit jaar is dat Tonevido. Clubs en verenigingen in Jistrum kunnen ook meehelpen met de oliebollenactie. Informeer naar de mogelijkheden. Dit jaar komen wij langs op woensdag 31 december. U kunt ons verwachten vanaf ongeveer 9:30 uur! Afhalen kan natuurlijk ook: dinsdagmiddag bij het ijsbaanhokje. UITNODIGING UITNODIGING GEMEENTE TIENERDIENST Omdat Jozef en Maria een zoontje hebben ontvangen van God, met de roepnaam Jezus, worden jullie allen van harte uitgenodigd voor een poppeslok. Wanneer is het? Waar moet je zijn? Hoe laat begint het? Wat is het thema? Wie is de spreker? Wie zorgt voor de muziek? 28 december 2014 Sporthal De Ynset te Jistrum uur Poppeslok Martin Dol, teamleider Royal Mission School Band van Royal Mission WIJ REKENEN OP JULLIE KOMST! De tienerdienst commissie 9

10 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Hoe de inspecteur het licht zag (een eigentijds kerstverhaal) Hij gebruikte de wachttijd om opmerkzaam rond te kijken, ondertussen met kleine slokjes genietend van de koffie, die de receptioniste hem gebracht had. Een metershoge kerstboom met honderden lichtjes sierde de hal op. Twee bewoners zaten in hun rolstoel voor het raam. Ze keken naar buiten. Wat zouden ze zien? Waar zouden ze aan denken? Een oude, breekbaar ogende vrouw werd door ambulancebroeders op een brancard naar binnen gereden. Hij ving flarden op van een gesprek met de vrouw die haar begeleidde. Heup gebroken.. revalideren.. denkt dat ze nog terug naar huis kan. hard hoofd in. Goedemorgen, meneer t Hoen zei de locatiemanager, loopt u met mij mee?. Ze liepen door de lange gangen naar de directiekamer. Tijdens de kennismaking vertelde de locatiemanager dat hij pas een paar maanden in dienst was. Zijn drie voorgangers waren allemaal na vrij korte tijd weervertrokken. Na de laatste reorganisatie was er een andere wind gaan waaien. Helaas draaiden ze financieel nog steeds met verlies. Ik zal u naar de kleine vergaderkamer brengen zei de l ocatiemanager, daar staat een PC waarmee u toegang hebt tot de documentendatabase. En ik heb een stapel zorgdossiers voor u klaar laten leggen. Als u iets nodig hebt, dan belt u maar. Tegen een uur of twaalf kom ik u ophalen voor de lunch. Nog één dag, dan was het kerst. Het had flink gevroren. De eerste zonnestralen vielen door de berijpte bomen. Een al wat oudere man stapte uit zijn auto en liep behoedzaam in de richting van verpleeghuis Het Goudhaantje. Het was behoorlijk glad op de parkeerplaats. Hij was blij dat hij heelhuids binnen was. Daar was het behaaglijk warm. Nadat hij zijn jas had uitgetrokken, meldde hij zich bij de receptie. Ik heb een afspraak met de locatiemanager zei hij. Dan bent u vast inspecteur t Hoen, antwoordde de receptioniste. U bent mooi op tijd, ondanks het barre weer. Neemt u daar maar even plaats, u wordt zo opgehaald. 10 Omdat de inspectie in het teken stond van de BOPZ was de inspecteur vooral benieuwd naar de beleidsnota BOPZ en het protocol Middelen & Maatregelen. Hij had deze documenten snel gevonden en terwijl hij ze doorlas, knikte hij instemmend. Hij miste een nota over valpreventie. Daar zou hij straks naar vragen. Hij bekeek vervolgens de zorgdossiers, die de locatiemanager voor hem had laten klaarleggen. De instemming van de wettelijke vertegenwoordiger met het zorgplan was In alle dossiers keurig vastgelegd. In enkele dossiers was niet terug te vinden wanneer de laatste evaluatievan het zorgplan had plaatsgevonden. Niet vergeten om daar een opmerking over te maken mompelde hij in zichzelf. Hij begon trek te krijgen. Na de lunch sprak hij met een aantal leidinggevenden. Hij hoorde van hen dat het ziekteverzuim hoog was en het personeelsverloop groot. Ze zouden graag meer vast personeel in dienst willen hebben, vooral verzorgenden nivo 3, maar dat kon niet omdat de personeelsformatie flexibel moest blijven. Ze hadden opdracht gekregen om tenminste twintig procent van de formatie in te vullen met afroep- en uitzendkrachten. Dan kan de personeelsinzet snel worden aangepast als de inkomsten teruglopen, omdat er een paar bedden leeg staan of er nieuwe bewoners binnenkomen met een andere zorgzwaarte. Vervolgens maakte hij samen met een van de teamleiders een ronde over een afdeling. Hij zagdementerende bewoners in kleine groepjes bij elkaar zitten. Sommigen sliepen met de kin op de borst. Anderen zaten met holle ogen voor zich uit te staren. Eén mevrouw zat zachtjes te snikken. Wat zit hier op de jurk van deze mevrouw? vroeg de inspecteur. De teamleider schrok. Het waren overduidelijk restanten van de erwtensoep, die als middagmaal had gediend. Sorry, zei ze, dathoort natuurlijk niet.

11 t Oksenijs Tijdens zijn ronde controleerde de inspecteur de sloten op de ramen en de werking van de branddeuren. Als hij een ruimte binnenkwam, zag hij zorgverleners schichtig wegduiken. Dat is niet nodig hoor zei hij tegen de teamleider. Goed bekeken ben ik eigenlijk een bondgenoot, al denken jullie daar kennelijk anders over. Het lukte hem toch om een paar verzorgsters rechtstreeks aan te spreken. Hij vroeg hen vriendelijk of ze de beleidsnota BOPZ kenden. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. En het protocol Middelen & Maatregelen? Daarvan wisten ze dat het bestond, maar ze deden er niets mee. Ik wil graag nog een paar zorgdossiers inzien. Samen liepen ze naar de zusterpost om een aantal dossiers te bekijken, deze keer dossiers die niet tevorenoor hem waren uitgezocht. Aan het eind van de dag koppelde hij zijn bevindingen terug naar de locatiemanager. Hij vertelde dat er binnen enkele weken een rapport zou volgen. Als ik u was, zou ik alvast beginnen met het maken van een plan van aanpak om de kwaliteit van de zorg te verbeteren was zijn vaderlijke raad. Denk dan bijvoorbeeld aan aspecten zoals meer bekendheid geven aan protocollen, personeel regelmatig bijscholen en consequent en aantoonbaar evalueren. En het zou fijn zijn als er op korte termijn een nota over valpreventie voorhanden is. De locatiemanager zegde toe dat hij snel met een verbeterplan zou komen. De inspecteur bedankte hem voor de gastvrije ontvangst, trok zijn jas aan en hij liep met een tevreden gevoel de winterse schemering in. De eerste dichte sneeuwvlokken dwarrelden zachtjesnaar beneden. Het zou een witte kerst worden, dat stond nu wel vast. Hij verheugde zich op kerstavond. Geheel volgens traditie zou hij samen met zijn vrouw naar de nachtmis gaan. Terwijl hij wegreed, werden de eerste bewoners naar bed gebracht. Een mevrouw met MS zat al een half uur te wachten tot ze naar het toilet geholpen werd. En haar buurman, van wie beide benen waren geamputeerd, had twintig minuten geleden op de bel gedrukt en nog geen zuster gezien. Toen de inspecteur na de nachtmis naar bed ging, kon hij de slaap niet vatten. Hij moest 11 steeds aan Het Goudhaantje denken en hij wist niet goed waarom. Hij had toch alles keurig volgens het protocol afgewerkt? Zijn opdracht was om te controleren op de uitvoering van de BOPZ. Wel, dat had hij gedaan. Maar in het voorbijgaan had hij stukjes informatie gekregen, die hem een ongemakkelijk gevoel gaven. De snelle wisseling van managers, de reorganisaties, het financiële tekort, het grote personeelsverloop, het hoge ziekteverzuim, het gebrek aan verzorgenden op nivo 3. Hij had het goed gedaan, maar had hij ook het goede gedaan? Hij stapte zijn bed uit en sloop op zijn tenen naar de kamer. Zo zachtjes mogelijk om zijn vrouw niet wakker te maken. Het licht van de straatlantaarn scheen op de kerststal. Hij zette zijn computer aan en zocht op de website van KiesBeter naar de uitkomsten van het laatste tevredenheidsonderzoek van Het Goudhaantje. Zijn weinige haren rezen te berge toen hij de scores zag: dit waren de scores van een potentieel probleemhuis. Tijdens de gesprekken en de rondgang door het huis was hij zo gefocust op zijn opdracht, dat de signalen niet werkelijk tot hem waren doorgedrongen. Ineens realiseerde hij zich dat de Inspectie in verpleeghuizen eigenlijk wel op een heel beperkte manier toezicht houdt. Zelf had hij jarenlang in ziekenhuizen gewerkt. Daar moest je als Inspectie vooral de gezondheidsrisico s in de gaten houden. Maar een verpleeghuis is geen ziekenhuis. In een verpleeghuis verblijven mensen gedurende langere tijd. Soms om beter te worden, maar dikwijls ook niet. Voor die mensen zou kwaliteit van leven een betere maatstaf zijn. Zij willen zorg die nog zoveel mogelijk waardevolle bladzijden toevoegt aan hun leven. Hij keek naar buiten en zag een stralende ster aan de hemel staan. Vanuit de verte hoorde hij de klanken van een kerstlied. Hij herkende de melodie. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet?. Het ontroerde hem. Morgen is het Eerste Kerstdag. Is er een betere dag denkbaar om terug te gaan naar Het Goudhaantje? mompelde hij. Met een glimlach om zijn lippen viel hij in slaap.

12 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Beste dorpsgenoten, sinds kort heb ik Hongaarse Wolvarkens, hiervoor ben ik op zoek naar valfruit en oud brood. Heeft u fruitbomen en het fruit beland in de groene container. Dan haal ik het graag op. Verder is oud brood e.d van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen telefoonnummer of mailen Of gewoon even langskomen om de varkens te bewonderen. Henk Zuidema Miedwei GR Jistrum 12

13 t Oksenijs 13

14 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Nieuws van VV Jistrum VV Jistrum gaat de winterstop in. VV Jistrum 1 en de meeste jeugdteams zijn klaar met de competitie. VV Jistrum 2 en het C1, B1 en A1 elftal hebben nog wat wedstrijden in te halen. De laatste speeldatum is 20 december. Senioren VV Jistrum 1 staat op de 10 e plek met 9 punten. Enkele wedstrijden werden spijtig verloren. We hopen van harte dat er na de welverdiende winterstop weer met frisse moed gestart wordt en het muntje wat vaker de goede kant op valt. VV Jistrum 2 heeft zich staande gehouden. Nog steeds is het puzzelen om iedere week een elftal op het veld te krijgen, maar VV Jistrum 2 voetbalt nog en er is aanwas in het aantal spelers. Zij staan nu op de 9 e plek met 7 punten en hebben nog wat wedstrijden in te halen. VV Jistrum 35+ mannen heeft de competitie op het veld ook afgesloten. Zij zijn 3 e geworden met hetzelfde aantal punten als nummer 2. Met ingang van 12 augustus nemen zijdeel aan de KNVB Zaalcompetitie in Zwaagwesteinde. Meer info is te vinden op de site van VV Jistrum. De Vrouwen van VV Jistrum hebben goed gepresteerd op het veld, boven verwachting. Ze staan op de derde plek maar hebben jammergenoeg een wedstrijd minder gespeeld. Dat had hen nog de 2 e plek op kunnen leveren. Maar tijdens de evaluatie bleek ieder genoten te hebben van hun vliegende start op het voetbalveld. Zij gaan nu even genieten van de rust van de winterstop en starten in februari weer met trainen en het spelen van oefenwedstrijden. Jeugd F t/m D pupillen. De zeventallen en het elftal hebben zich, onder enthousiaste leiding, goed ingezet in de najaarsreeks. Er was veel spelplezier bij de teams. F2 eindigde op de 5 e plek, F1 op de 4 e plek, E1 op de 8 e plek en D1 op de 11 e plek. Na de winter worden de teams op sterkte ingedeeld en voetballen ze een volledige competitie in een poule van 6 teams. De Voorjaarsreeks start op zaterdag 7 maart Nu gaat deze jeugd de zaal in, ze nemen deel aan de zaalcompetitie van Tytsjerksteradiel. Het D1 elftal wordt opgesplitst in 2 zaalteams, de ander teams spelen in de huidige samenstelling. Informatie over de eerste speeldagen is inmiddels te vinden op de site van VV Jistrum. Jeugdelftallen in samenwerking van VV Jistrum met VV Noordbergum, C1, B1, MB1 en A. De elftallen hebben met grote inzet gevoetbald. Voor het nieuwe combinatie elftal C1 was de indeling erg zwaar maar de spelers lieten zich niet uit veld slaan en bleven positief. Ze staan nu op de 11 e plek. De MB1 (meisjes) zijn op de 4 e plek geëindigd. De B1 junioren waren al aan elkaar gewend wat voetballen betreft en staan hun mannetje prima in de laatste wedstrijden. (met uitzondering van 6 december.) zij staan nu op de 7 e plek. Na de winter worden de C1, B1 en MB1 op sterkte ingedeeld in een nieuwe poule. Allemaal weer nieuwe kansen dus voor deze elftallen. De A1 junioren hebben in de nieuwe samenstelling en onder leiding van de nieuwe trainer Wim Rietdijk een duidelijke groei doorgemaakt. Ze staan momenteel op de 9 e plek en we verwachten na de winter nog de nodige punten van dit elftal. Zij blijven in de volledige competitie doorspelen en ontmoeten hun tegenstanders dus nogmaals. Tegen de Lauwers werden in de return de punten al binnen gehaald. Tijdens de winterstop zullen we voor deze oudere jeugd ook voetbal activiteiten gaan organiseren. Zaterdag 20 december gaan ze deelnemen aan een mixtoernooi van VV Jistrum in de Wetterstins te Burgum. De B en A junioren zijn donderdag 11 december naar soccer dome in Heerenveen geweest. 14

15 t Oksenijs Een activiteit die voor herhaling vatbaar is. Meisjes. Tijdens de afgelopen 4 weken hebben een aantal meisjes rond 12 jaar enthousiast bij VV Jistrum getraind. Ze hebben genoten van het voetballen en zouden wel graag verder willen in het nieuwe jaar. Om een meisjes team in te schrijven bij de KNVB zijn er echter nog meer meisjes nodig. Ben jij 11, 12 of 13 jaar en wil je ook kennismaken met het voetbalspel meld je dan aan bij VV Jistrum. Je hoeft niet meteen lid van de club worden maar wie weet kunnen we dan in het voorjaar weer een kennismakingsactiviteit voor meisjes bij VV Jistrum organiseren. Op 20 december wordt ook het mixtoernooi voor A1 en alle senioren van VV Jistrum gehouden in de Wetterstins vanaf uur. Kom kijken deze middag. Tytsjerksteradiel Cup. VV Jistrum neemt ook dit jaar weer deel aan de Tytsjerksteradiel Cup. Op 23 januari komt het zaalteam dat gevormd wordt vanuit de senioren en A1 spelers van VV jistrum uit in de Westermar te Burgum. Kom kijken en moedig ons zaalteam aan! Vrijwilligers. Aansluitend is er om uur in de kantine een feestje voor de vrijwilligers van VV Jistrum. Ieder die op welke manier dan ook mee werkt aan ons mooie clubje is van harte welkom. Aanmelden via Op 10 januari vindt de jaarlijkse Sânredenloop plaats. We rekenen op veel deelname en veel supporters. Aansluitend is er de nieuwjaarsborrel van VV Jistrum. Daarna hopen we weer vol nieuwe energie aan het nieuwe jaar te beginnen. VV Jistrum 15

16 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Elke maand wordt er iemand uit Jistrum of Skûlenboarch in de leeftijdsgroep 15 t/m 25 jaar aan de lezers van t Oksenijs voorgesteld. Deze maand is dat: Cor Broersma Naam + eventuele bijnaam : Cor Broersma Adres: Geboortedatum : Ouders : Ieswei Kees en Thea Broer/Zus : Rinse, Sietse en Alyne Relatie? Zoja met wie en hoe lang? : Werksector : Hoogst genoten opleiding : Waar kunnen we je aan herkennen? : Nee Melkveehouderij HAVO Groot en stevig Wat doe je het liefst in je vrije tijd aan hobby s en/of sport? : Werken en voetbal Wat zijn je slechtste eigenschappen? : Soms een heel klein beetje eigenwijs Wie was je jeugdliefde? : Fenna 16

17 t Oksenijs Wat staat er op je verlanglijstje? : Wat stond er in het laatste sms je wat je gekregen hebt? : Ik ben niet zo hebberig Wer bist jonge?! Wat zou je doen met een miljoen? : Eigen JD kopen en de rest op de bank Wat is de leukste hotspot in de buurt? : Phoenix en t posthuis Hoe ziet jouw doordeweekse dag er uit? : Naar school, trainen + nazitten, heel soms leren en het mooiste: aan het werk Hoe breng jij je weekend door en met wie?: Vrijdag thuis, zaterdag werken, voetballen en weer werken. s Avonds eentje drinken met de jongens. Wat is er zo leuk aan Jistrum? : Ik woon er ;p Wat zou je in Jistrum graag georganiseerd willen zien? : Het is mij allemaal wel goed Waarmee kun je niet zonder? : Mijn mobiel en JD Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen zetten en waarom? : Mijn ouders, waarom dat weten ze zelf wel. Wat weten we nog niet van jou? : Veel, maar laten we dat maar zo houden. Wie bombardeer jij tot het volgende bokje en waarom? : 17 Omdat hij graag wat wil vertellen over hem zelf en. Sjoerd Nijdam

18 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Maaltijdservice Eastermar In 2014 ben ik begonnen met een maaltijdservice in Eastermar. Door de toenemende vraag naar koel-verse maaltijden bied ik deze vanaf januari 2015 ook in de omringende dorpen aan. Is het (tijdelijk) niet voor u mogelijk om uw eten te bereiden of heeft u hier gewoonweg geen tijd voor, dan is het wellicht een uitkomst om gebruik te maken van mijn maaltijdservice. De maaltijden worden gekookt vervolgens snel teruggekoeld en luchtdicht verpakt. Op deze manier blijven smaak, kleur, voedingswaarden en vitamines optimaal behouden. Er wordt uitsluitend met verse producten gewerkt, naast dat dit erg gezond is, is dit ook wel zo lekker. Aan de hand van een eenvoudige bestellijst kunt u zelf bepalen hoeveel maaltijden u per week wenst. De maaltijd is op maat samen te stellen naar uw specifieke wensen. En kan worden opgewarmd in de oven of magnetron (desgewenst kunt u deze in bruikleen krijgen), zo kunt u zelf bepalen wanneer u wilt eten. De maaltijden worden bij u thuisbezorgd en zijn gekoeld een week houdbaar. Wilt u eens vrijblijvend kennismaken, dat kan! U kunt nu een proefpakket aanvragen: De eerste week voor 5,25 per maaltijd (normaal 7,- per maaltijd) Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik wens u fijne feestdagen en sta in 2015 graag voor u klaar! Helga Hiemstra Seadwei XL Eastermar / Het nieuwe jaar inluiden! De eerste zondag van het nieuwe jaar 2015 willen we weer gezamenlijk muzikaal inluiden. Op zondag 4 januari 2015 organiseert Muziekvereniging Joost Wiersma weer haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Traditioneel zal het weer een gezamenlijk concert zijn van zowel Joost Wiersma A als Joost Wiersma B en als primeur zal ook ons jeugdorkest (Joost Wiersma C) een kort optreden laten zien. Het C-orkest zal een licht repertoire met verschillende popliedjes voor u spelen. We hopen weer op een volle zaal met veel gezelligheid en luisterplezier en zien u daar graag tegemoet! Het nieuwjaarsconcert zal plaatsvinden in de Sporthal te Jistrum (Fjildwei 8A) van uur. 18

19 t Oksenijs Ingezonden Mededeling Joost Wiersma naar concours Enschede geweest. Op zaterdag 15 november deed het A-orkest van Joost Wiersma mee aan het Concert Concours 2014 in Enschede georganiseerd door Excelsior Losser. Het concoursprogramma bestond drie stukken. Als inspeelwerk werk Admiration van Rob Goorhuis gespeeld. Als tweede stuk volgende Sonata da Chiesa van Rob Goorhuis waarna werd afgesloten met Omaggio van Marco Putz. De gemiddelde puntenscore van Joost Wiersma op dit concours was 85,58 punten, een nette eerste prijs. Van de vier deelnemers in de eerste divisie was Joost Wiersma die dag de op één na hoogste. Na dit hoogtepunt is Joost Wiersma druk bezig met de voorbereidingen voor een kerstconcert op 20 december (It Heechsân) en het nieuwjaarsconcert in Jistrum. oksenijs.nl Al 35 jaar 19

20 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 20

21 t Oksenijs Nieuwbouw, verbouw, renovatie kwaliteit tegen een eerlijke prijs staat voorop! Heechsân XJ Eastermar Tel Kunststof kozijnen en dakgoten 21

22 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Op de Jistrumer prairie maar dat is het nu beslist niet meer. Jaap is al vanaf 2009 bezig om een bijzondere tuin aan te leggen: een prairietuin. Troch: Hielke Peursum Jistrum is mooi en kent vele bijzondere plekken. Dat is bij de meeste inwoners wel bekend. Waarschijnlijk weet niet iedereen dat Jistrum zelfs internationale allure heeft op het gebied van natuurschoon. Jaap de Vries weet dat wel en vertelt graag over zijn bijzondere prairietuin. Tegenover garagebedrijf Van der Wal is een kleine zandweg. Vroeger liep de weg door tot aan de Kooten in Kootstertille, maar tegenwoordig houdt de weg op bij De Coulisse. Dat is de naam van de Bed & Breakfast van Jaap en Maria. Het stel woont sinds 2007 in Jistrum en bezit naast de Bed & Breakfast een bijzondere tuin. Maria is een geboren en getogen Friezin en Jaap komt oorspronkelijk uit Noord-Holland, maar woont sinds jaar en dag in Friesland. Door Maria is het stel in Jistrum beland. Zij woonde hiervoor in Kollum en kende de omgeving en fietste altijd graag door het coulissenlandschap van de Fryske Wâlden. Bed & Breakfast De Coulisse Een lang gekoesterde wens van Maria om een eigen Bed & Breakfast te exploiteren ging met de koop van de dubbele woning aan de Tillewei in vervulling. Echter, door veranderingen in werkzaamheden rust de bedrijfsvoering tegenwoordig bij Jaap. Ondanks de afgelegen locatie weet men De Coulisse goed te vinden. Er verblijven regelmatig gasten, waaronder oud Jistrumers, in de prachtige stijlvol ingerichte woning omringd door de natuur. Het noorden van Fryslân is nog niet echt bekend bij de toeristen, vertelt Jaap. Toch komen steeds meer mensen genieten van de rustgevende omgeving in Jistrum en van de bijzondere tuin van Jaap. Jakobstuin De plek die het stel in Jistrum bezit leent zich uitstekend voor een mooie grote tuin. Toen Jaap en Maria de woning, inclusief 1,5 hectare grond, kochten zag het er nog triest en troosteloos uit. Vanaf de weg was de woning onzichtbaar gemaakt door grote coniferen en rond de woning was een eenvoudige traditionele tuin ingericht. Ik kan me herinneren dat ik er vroeger wel ben geweest. Toen vond ik het altijd een enge plek, 22 Op een Belgische website lees ik het volgende. Een prairietuin of prairie garden is een onderhoudsarm beplantingssysteem waarbij een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen planten. De combinatie van planten geeft 5 tot 6 keer per jaar een volledig ander aspect qua kleur en structuur waardoor de beleving enorm verhoogt en het beeld het hele jaar door aantrekkelijk is. Eigenlijk kan je een prairietuin nog het beste vergelijken met een bloemenweide. Het is een mengeling van grassen en prairieplanten die van nature voorkomen in de vruchtbare biotoop van Noord Amerika. Het is een subtiel systeem dat minder onkruid toelaat omdat de planten diepwortelend zijn en snel een dichte vegetatie vormen. De bovenste 10 cm wordt afgedekt met een laag lavagrind, waardoor onkruid minder kans tot kiemen krijgt. Een bijkomend voordeel is dat de planten dankzij hun diepe wortelgestel en de goede vochthuishouding van lava minder last hebben van droge zomers. Het onderhoud is extensief en gebeurt hoofdzakelijk in de winter (februari) voor het afmaaien van de dorre beplanting en in het voorjaar (nazicht op onkruiden) voordat de prairievegetatie zich heeft gesloten. In het dorpje Engelum, vlakbij Leeuwarden, is Jaap met zijn hobby begonnen. Jaap zag een foto van een prairietuin in een tuinblad en was daarvan zo onder de indruk dat hij besloot zelf een dergelijke tuin aan te leggen. Hij kocht verschillende planten en grassoorten. Wat ik mooi vond nam ik mee, zegt Jaap. Later is hij zich meer gaan verdiepen in de verschillende soorten en passende combinaties. Deze wetenschap heeft hij in Jistrum toegepast. Hij hanteert daarbij drie uitgangspunten: je moet door de tuin kunnen lopen, je moet er overheen kunnen kijken en er moeten verschillende soorten grassen

23 t Oksenijs in voorkomen. Let wel, Jaap noemt zich geen specialist, maar ik kan u verzekeren dat hij erg veel verstand van zaken heeft. Zijn tuinmanskunsten zijn niet onopgemerkt gebleven. Vanuit binnen- en buitenland is er belangstelling voor zijn 3000 m2 gestileerde natuur, zoals Jaap het noemt. Jaarlijks trekt de tuin maar liefst 1000 belangstellenden. De bezoekers komen van heinde en verre. Zo heeft Jaap twee jaar geleden een groep Russische vrouwen op bezoek gehad. Ook in Frankrijk is zijn tuinaanpak populair. Er zijn al meerdere bussen met Franse tuinliefhebbers in Jistrum geweest. Ja, het loopt een beetje uit de hand, zegt Jaap. Het Internet is een belangrijk middel om bekendheid te geven aan de tuin. Zo heeft Jaap via het web contacten met vele tuinspecialisten en met een zeer beroemde tuinontwerpster uit Amerika. die op haar facebookpagina `Garden Design by Carolyn Mullet` allerlei berichten op tuingebied vanuit de hele wereld op haar pagina deelt. Haar pagina wordt inmiddels door meer dan een miljoen mensen gevolgd. Ze heeft al een paar keer aandacht aan de tuin van Jaap besteedt en dat heeft al eens meer dan likes opgeleverd (een kenner weet waar het over gaat). Van over de hele wereld (bijvoorbeeld: Amerika en India) krijgt hij vriendschapsverzoeken via Facebook. De foto s van zijn tuin op de website zijn voor veel mensen een inspiratiebron en worden gebruikt voor diverse bekende tuin- en landschapsbladen. Ook interviews met Jaap over zijn aanpak kun je in tuinboeken en bladen aantreffen. Dit jaar heeft hij een Franse journalist op bezoek gehad. Ik lees een deel van het interview, waarin Jistrum de village près de Groningen (dorpje dicht bij Groningen) wordt genoemd. Mooie reclame voor een prachtige tuin in een bijzonder gebied. De tuin is nog niet klaar, want ik hanteer een harde opvoeding, zegt Jaap met een lach. Ik verwijder de planten die het niet goed doen, want ik wil de natuurlijke omstandigheden zo weinig mogelijk beïnvloeden. Verder haal ik de opvulplanten zo nu en dan weg, waardoor de tuin langzaam, maar zeker de vorm krijgt die ik voor ogen heb, aldus Jaap. Tot slot Kortom, ik kijk terug op een prettig gesprek met een bevlogen tuinliefhebber. De Bed & Breakfast is het hele jaar door te reserveren. De tuin is nu in ruste, maar dan nog levert het mooie foto s op. Een prairietuin komt laat in bloei, dus als u een bezoekje wilt brengen kunt u dat het beste doen vanaf volgend jaar juli. En wilt u nu al genieten van de mooie tuin, dan raad ik u aan een kijkje op de website te nemen. 23

24 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Gedicht van de maand. Kent u een mooi gedicht en wilt u dat in het Oksenijs geplaatst zien dan kunt u het insturen naar Alie van der Meulen of naar de redactie van t Oksenijs. U dient wel de bron van het gedicht te vermelden. Hebt u zelf een gedicht gemaakt? Nog leuker. Stuur het in. Er moet in Jistrum toch talent genoeg zijn. De stille dagen komen eraan Tijd om even stil te staan, overdenken en bezinnen afsluiten of opnieuw beginnen. Wat te doen met wensen of dromen dingen die jou zijn overkomen laat ze zijn en laat ze achter De ergste worden zachter De mooiste krijgen een plaats in je hart Maak ieder jaar een nieuwe start Begin aan je oude of nieuwe dromen Laat het leven op je afkomen.. Heb lief, bewonder en geniet Meer dan dit leven heb je niet Ingezonden door: Tine Weening KERSTMIS 2014 De taal van het horen de Godsgeboden niet verstoren Door de IS-men die in de loop der eeuwen werden geboren niet sterven van begrip accepteren Is vrede investeren delegeren of in relatie staan tot geen roepende in de woestijn maar als kind heel klein niet geofferd maar in LIEFDE grootgebracht de liefde als tegen- licht van de schaduw van het inzicht als zegen in het paradijs op aarde VREDE Ingezonden door: Jos Holman 24

25 t Oksenijs Noodkreet van de AED in de fysiotherapiepraktijk: Veel mensen liepen mij jarenlang voorbij. Gelukkig werd ik nooit gebruikt. Nu heb ik mij maandenlang eenzaam gevoeld, alleen maar opdwarrelend bouwstof. Ik heb een besluit genomen. Ik wil ook buiten hangen net als mijn vriend bij de sporthal en ook eenzelfde code hebben, dan voel ik mij niet meer zo alleen. Ik vroeg het aan de huismeester of dit mocht en hij zal er voor zorgen. Ik krijg een eigen kast met verwarming en vochtigheidsbestrijding en als ik gebruikt wordt en de code wordt gebruikt dan zakt mijn buik naar beneden. Ik hoop dat ik lang in mijn buitenkast kan hangen en dat ik niet nodig ben. Mijn huismeester vroeg mij ook te vragen aan jullie of jullie er om denken dat als je fysiotherapie nodig hebt ook al is het voor een chronische kwaal die op de chronische lijst staat, dat de eerste 20 behandelingen altijd uit de aanvullende verzekering komen. Rest mij jullie ook namens mijn huismeester en zijn vrouw een goede kerst te wensen en een voorspoedig en gezond Zij wonen er fantastisch en de fysiotherapiepraktijk is weer netjes en wordt gebruikt. Met vriendelijke groeten, jullie AED ook namens de AED van de sporthal (2 AED s binnenkort met een buitenkast en eenzelfde code). Wie mist deze mooie lapjeskat. Hij is gewond aan zijn poot en verblijft op dit moment in het dierenasiel De Wissel te Leeuwarden. Telefoonnummer

26 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 26

27 t Oksenijs Schoolstraat 53, 9258 CG Jistrum Tevens in Augustinusga, Drogeham, Eastermar en Kootstertille. Telefoon: Website: Sportief, gezond en verantwoord bewegen? Dit kan bij Fysio & Fitness Yn t Doarp. Kom langs en geniet van wat Fysio & Fitness Yn t Doarp u biedt. Wij zijn weer VOLOP IN BEWEGING Bij ons kunt u van onderstaande mogelijkheden gebruik maken: Manuele therapie, bekkenfysiotherapie, dryneedling en echografie. Cursus Sûn en Fit, trainen in samenwerking met een diëtiste Diëtiste- en Ergotherapie spreekuur, vergoeding na verwijzing huisarts Fitness voor jong en oud: o.a. voordelige meer persoonsabonnementen Cardio-fitness en krachttraining, voor beginners en gevorderden Medische trainingen, afgestemd op uw klachten, bijvoorbeeld diabetes, lage rugklachten, copd (longproblemen), artrose (slijtage) of coronaire- (bloedvaten) of hartaandoeningen. Kinderfysiotherapie verzorgd door Skrep Kinderfysio. Wij zijn laagdrempelig, niet duur en hebben ruime openingstijden. Kom gerust langs voor meer informatie of neem vrijblijvend een kijkje bij ons. Onze fitnessinstructeurs en fysiotherapeut kunnen u er alles over vertellen 27

28 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Werom yn e tiid San santich jier lyn, yn e besetting, ferbouden de brêgedraaiers op Skûlenboarch tabak en lieten hja in skip baggerspeesje (leechfean) komme om sels turf te meitsjen. Frou Klazema mits de tabaksplanten, it brêgehûs en de loads fan e provinsje op e eftergrûn. Klaas van der Schuit oan t baalders loegjen. 28

29 t Oksenijs De brêgedraaiers Jacob Klazema en Klaas v/d Schuit oan t baalders loegjen yn in stûke. Soan Gjalt v/d Schuit en Jacob Klazema oan t hout saagjen yn e midden in kammeraat fan Gjalt, wa wit syn namme?

30 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Maandag: Openingstijden: Gesloten Dinsdag: Maandag: / Woensdag: / Donderdag: / Vrijdag: / Zaterdag: Dinsdag: Gesloten Contact: Woensdag: Kooiwei 3 Jistrum Donderdag: Tel: Vrijdag: Zaterdag:

31 t Oksenijs Oksecolumn Troch: Dick de Leeuw Doe-het-zelf De gemeente Tytsjerksteradiel int belastingen bij haar burgers en ook krijgt de gemeente geld uit de kas van het rijk. Een deel van dat budget wordt besteed aan Jistrum. Het wordt besteed aan allerlei zaken en doordat de centrale overheid steeds meer taken aan de gemeenten overlaten wordt dat budget alleen maar groter. Het lijkt zo op het eerste gezicht natuurlijk een wat vreemde gedachte, maar zou de gemeente een groot deel van dat geld niet aan Jistrum kunnen overmaken? Zouden wij als dorpelingen dan in staat zijn een deel van de taken die de gemeente nu voor ons doet zelf te verrichten? Ik denk het wel. We betalen gewoon onze eigen mensen. Het groen in het dorp zelf verzorgen bijvoorbeeld en kleine ongemakken zoals losliggende stoeptegels verhelpen. Reparaties aan de wegen uitvoeren. Hekkelen en hekkelspecie afvoeren. Dat zouden we in Jistum toch allemaal zelf kunnen doen! We zouden allerlei werkzaamheden ook zelf kunnen aanbesteden en misschien zelfs goedkoper dan de gemeente. Verkeersmaatregelen in het dorp? Zou het mogelijk zijn dat zelf te regelen? Mankracht genoeg. Paaltje hier, paaltje daar, een verhoging in het wegdek. Zorg (laten) leveren, bejaarden helpen. Dat kunnen we deels natuurlijk ook zelf en zeker met het gemeentelijk budget. Kan de gemeente zich bezighouden met de Centrale As! Van die dingen. Geld zou eigenlijk helemaal geen bezwaar moeten zijn. Er zijn voorbeelden van dorpen die allerlei gemeenschappelijke voorzieningen voor het dorp hebben bekostigd door gezamenlijk een windmolen te exploiteren. We zouden zelfs de molen die aan het eind van de Marwei zijn wieken draaide kunnen herbouwen maar dan op een manier dat het een windmolen wordt die electriciteit opbrengt. We hebben in ons dorp daken genoeg die we vol kunnen leggen met zonnepanelen. Wordt Jistrum stroomleverancier. Snel internet, nou dat moet toch ook in gezamenlijkheid wel te bereiken zijn. Als ondernemers hier goed willen werken dan is snel internet toch onontbeerlijk. We hebben in Jistrum wel twintig verenigingen. Allemaal met een voorzitter en een secretaris en een penningmeester. Is dat niet her en der te clusteren. De boekhouding bijvoorbeeld: dan spelen we betrokken mensen vrij. Kunnen we dorpsbelang niet omvormen tot het bestuur van een coöperatie waar iedereen lid van kan worden. Dat bestuur zou dan aan bovenstaande en aan nog veel meer dan dat vorm kunnen geven. Maar er zijn natuurlijk wel krachtige (jonge) mensen nodig. Van bank tot winkel, van elektriciteit tot onderwijs, van zorg tot opvang voor minder bedeelden en zelfs het waterschap: alles is ooit klein begonnen, op microniveau. Het is de mensen ontglipt, uit handen genomen en het is uiteindelijk verhandeld. Eigenlijk zouden we dus gewoon opnieuw moeten beginnen. Is dit nou een droom, zijn het wilde ideeën van een idealist? Wel, in Nieuw- Dordrecht bij Emmen zijn ze al een jaar of wat bezig met zaken zoals bovenstaande. Daar heeft men het budget van de gemeente gekregen. Het dorp is regelluw gemaakt zoals dat zo mooi heet. Het kan dus. Jistrum kreeg ooit het predicaat Een Dorp Waar Pit In Zit. Zou die pit er nog inzitten? Of is het zoals Willem Elsschot ooit dichtte:..want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. We zullen zien. Als iemand de handschoen oppakt: ik doe mee! 31

32 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch De Boekenplank Troch: Lenie van Zweden Dit keer eens geen thriller. Nu eens wat historie. De laatste tijd heb ik wat boeken van Philippa Gregory gelezen. Zij heeft o.a. twee series boeken geschreven over de Rozenoorlog en over de Tudors. Zij kiest ervoor om sterke vrouwen te beschrijven. In haar eigen woorden : Ik heb mijn hele leven de geschiedenis van vrouwen, hun plaats in de maatschappij en hun pogingen om aan de macht te komen, bestudeerd. Philippa Gregory is erg geïnteresseerd in de Engelse geschiedenis vanaf de 14e- 15e eeuw. Over de koningen, legeraanvoerders en andere belangrijke mannen is genoeg te vinden, over belangrijke vrouwen veel minder. Philippa Gregory heeft serieus onderzoek gedaan naar bronnen. Elk boek bevat een lijst met literatuur die ze heeft bestudeerd. De serie over The Cousin s War. Wij noemen dat de Rozenoorlog. (Ik heb de eerste drie delen gelezen) Koning Edward III Plantagenet en zijn vrouw Philippa, gravin van Holland en Henegouwen,hadden vijf zoons. Die kregen allemaal nageslacht. Toen de tak van de oudste zoon uitstierf, begon de strijd om de troon. De afstammelingen van John of Gaunt (Jan van Gent) hertog van Lancaster,de vierde zoon van Edward III, kwamen op de troon. Dat was de tak Lancaster. Zij kozen een rode roos als symbool. Hun tegenstander was de tak York, afstammelingen van de derde (via de vrouwelijke lijn) en de vijfde zoon van Edward III. Zij hadden als symbool een witte roos. Een grote rol speelde ook Richard Neville, graaf van Warwick. Hij was de rijkste en machtigste man van Engeland. Als hij jouw kant koos, werd je koning. Hij werd de koningmaker genoemd. Zijn zuster Cecily was de moeder van Edward IV. De boeken over The Cousin s War (de Rozenoorlog). The Lady of the Rivers De witte roos. Dit boek gaat over Jacquetta van Luxemburg. Haar familie is machtig en verwant aan bijna elk koningshuis in Europa. Jacquetta trouwt op haar 17 e met John van Lancaster, hertog van Bedford, een broer van de Engelse koning. Op haar 19 e is ze weduwe. Ze kiest dan zelf haar tweede echtgenoot, Richard Woodville, eerste graaf Rivers. Daarvoor moet ze een hoge boete betalen, maar het is een gelukkig huwelijk. Er worden veel kinderen geboren, waarvan Elizabeth Woodville de oudste is. Ze zijn Lancaster-aanhangers, totdat Elizabeth, geholpen door haar moeder, met Edward IV trouwt. Jacquetta zou in de toekomst kunnen zien en wordt verdacht van hekserij. Daarvan wordt ze vrijgesproken. The Red Queen De roos van Lancaster. Hierin wordt het leven van Margaret Beaufort beschreven. Zij stamt af van een onwettige tak van John of Gaunt. Die wordt later gewettigd met de bepaling, dat ze nooit recht op de troon 32

33 t Oksenijs zullen hebben. Margaret wordt op haar 12 e uitgehuwelijkt aan Edmund Tudor, graaf van Richmond, een halfbroer van koning Henry V. Op haar 14 e is ze weduwe en de moeder van een zoon, Henry Tudor. Ze heeft maar één doel : haar zoon op de troon krijgen. Ze trouwt nog twee keer en dank zij het verraad van haar derde man Thomas, Lord Stanley, komt haar zoon op de troon. Lord Stanley was legeraanvoerder van Richard III, maar liep over naar de Lancasters. Philippa Gregory komt tot de conclusie dat Margaret Beaufort ervoor gezorgd zou kunnen hebben dat de prinsjes in de Tower verdwenen.. Dat waren de zoontjes van Edward IV, die, zolang ze leefden, een gevaar waren voor haar zoon. The White Queen De rozenkoningin. Dit boek gaat over Elizabeth Woodville. Het is bewerkt voor de TV en uitgezonden op de BBC en op Nederland 1 of 2. Elizabeth was weduwe van Sir John Grey, van wie ze twee zoons had, toen ze koning Edward IV ontmoette. Ze wilde zijn maîtresse niet worden, dus trouwden ze in het geheim, geholpen door Elizabeth s moeder Jacquetta.Als er gezocht wordt naar een buitenlandse prinses voor Edward IV, moet hij zijn geheime huwelijk bekend maken. Men is er niet blij mee, vooral niet omdat de omvangrijke familie Woodville prachtige huwelijken mag sluiten en belangrijke posities krijgt. Het huwelijk maakt dat Richard Neville, graaf van Warwick de kant van de Lancasters kiest. Edward IV vlucht naar Frankrijk. Hij komt terug met een sterk leger en verslaat de Lancasters en Warwick. Die sneuvelt en koning Henry VI en zijn zoon Edward, prins van Wales worden vermoord. Koning Edward IV wordt ziek en sterft in Hij is dan bijna 41 jaar. Zijn broer Richard van Gloucester wordt koning ( Richard III) en wordt in 1485 verslagen door Henry Tudor te Bosworth door verraad.( Richards lichaam is eind 2012 gevonden bij werkzaamheden onder een parkeerplaats in Leicester). The Kingmaker s Daughter Dochters van de roos Isabel en Anne Neville zijn de dochters van Richard, graaf van Warwick. Voor hem zijn zijn dochters pionnen in het politieke spel. Isabel trouwt met George, hertog van Clarence, een broer van Edward IV. Ze krijgen een zoon en een dochter. Isabel wordt waarschijnlijk vergiftigd en George wordt beschuldigd van verraad en verdrinkt in een vat wijn. Anne wordt op 14-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan Edward, prins van Wales, de zoon van koning Henry VI. Ze is al snel weduwe en vaderloos. Ze beslist nu over haar eigen leven en trouwt met Richard III. Ze wordt koningin van Engeland. Ze krijgen een zoon die jong sterft. Anne overlijdt in 1485, nog voor de slag bij Bosworth. The White princess (nog niet vertaald). Elizabeth van York, de dochter van Edward IV en Elizabeth Woodville, is getrouwd met koning Henry VII Tudor. Henry wist dat hij met de Yorkprinses moest trouwen om het door de burgeroorlog verdeelde land weer te verenigen. Ergens aan de Engelse kust verzamelt een jonge man een leger. Elizabeth moet kiezen tussen haar echtgenoot en deze jonge man, die beweert haar broer te zijn. The King s Curse (nog niet vertaald). Margaret Pole is de dochter van George, hertog van Clarence en Isabel Neville. Hoewel ze van de Yorkse tak is, heeft ze een hoge functie aan het hof van koning Henry VIII. Hij maakt haar gravin van Salisbury. Als haar zoon, kardinaal Reginald de la Pole, kritiek heeft op de koning, worden zijn beide broers gedood. Margaret wordt gevangen gezet in de Tower en in 1541 onthoofd. Ze is dan 68 jaar. Zij was de laatste Plantagenet. Er is ook een zesdelige serie over de Tudors. 33

34 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Altijd thuis met De Friese Wouden De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en ver zorging. Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in één van onze vier zorgcentra. Uw wensen en zelfstandigheid vormen de leidraad voor ons werk. Samen met u bepalen we wat u nodig heeft en wat voor u belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing en zetten daarbij graag een stapje extra. Zo voelt u zich altijd thuis met De Friese Wouden. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op of neem contact op met de klantconsulenten, telefoon ziek ik ben en zit niet lekker in mijn vel. Mijn familie wil ik er niet steeds mee lastig vallen. It Koaihûs Met deze vraag Bed and breakfast of Vakantiewoning kunt u óók Volledig privé en geschikt voor 3 personen bij mij terecht C ar la Vr iel ing is é é Bel of n van De Omtinkerij helpt u bij al uw vragen die gaan over wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Bel de Omtinkerij in Tytsjerksteradiel op (0511) , zij helpen u graag. De Omtinkerij is gratis. de Omtinkers Peter en Yneke Hesselink Heideweg CS Jistrum Website Inchecken na 17:00U Uitchecken voor 10:00U 34

35 t Oksenijs BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF Dijkstra Jistrum timmer- en metselwerken Wij werken onder het Bouwgarant Keurmerk! De Zekerheden Voor uw Verbouwing of Nieuw te bouwen woning VerBouwgarantie [ Voor de N.H.G. Hypotheek ] Eis van de overheid januari 2010 * De juiste diploma s * Aantoonbare ervaring * Correcte bouwverzekeringen * Duidelijke afspraken * Luisteren naar uw wensen * Rekenen naar uw budget * Vakbekwaam personeel * Direct overleg En vanzelfsprekend voor een scherpe prijs!!! Ieswei CT Jistrum Tel./fax // Mob Website: 35

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Achttiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 34 - september 1 december april 2011 2014 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u 27e jaargang nr. 11 21 december 2011 De Wessaner in een nieuwe jas De Wessaner in kleur Na de vele jaren waarin het drukken van De Wessaner werd verzorgd door o.a. drukkerij STUBA hebben het bestuur en

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

November 2010. Energo 50 jaar

November 2010. Energo 50 jaar 1 Energo 50 jaar MET ENERGO 50 JAAR BIJLAGE Drie prominente personen van het Beerse Energo: medeoprichtster Annie Kauwenberg-Cuppen, huidige voorzitter Ed Weltevrede en erelid Pieter ten Haaf, al vanaf

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

Buurtblad Kruidenbuurt

Buurtblad Kruidenbuurt In dit nummer: Achter de voordeur bij Peel en Sharon van Rouwendaal Terugblik 2014 Handige apps Vrijwilligers gezocht Prikbord Buurtblad Kruidenbuurt Nummer 1 - Februari 2015 Inhoud Voorwoord Activiteitenoverzicht

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie