Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

2 Beste klant, Bij de aankoop van een zuiveringsstation hebt u duidelijk gemaakt dat u belang hecht aan de bescherming van het milieu in uw omgeving, en meer bepaald van het water, een goed dat ons bijzonder kostbaar is. Wij danken u voor uw vertrouwen door te kiezen voor de Oxyfix C-90, een ontwerp van Eloy Water. Onze Oxyfix C-90-systemen die gefabriceerd worden in onze ateliers op basis van een speciaal samengesteld beton, zijn tegelijk lichter, steviger en hermetischer dan vergelijkbare producten op de markt. Wij garanderen u dat uw Oxyfix C-90, in het kader van een installatie conform de instructies van de handleiding voor de inbedrijfstelling en de gebruiksaanwijzing, voldoet aan de normen die op het moment van de installatie ervan van kracht waren. Voor een optimaal, economisch en duurzaam gebruik van uw Oxyfix C-90 raden we u ten stelligste aan dit document te lezen. Het bevat: - De handleiding voor de inbedrijfstelling - De gebruiksaanwijzing Aarzel niet om voor alle informatie contact op te nemen met de distributeur van uw regio, van wie u de gegevens op onze website terugvindt, of door te bellen naar het volgende nummer:

3 Veiligheidsregels Wij raden ten stelligste aan om strikt elke interventie op het zuiveringsstation behalve wat wij in onze onderhoudscontracten een "passend toezicht" noemen alleen te laten uitvoeren door gespecialiseerde technici die erkend zijn door onze onderneming. Het voorkomen van risico's Het personeel moet tijdens het werk de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die passen bij de uit te voeren werkzaamheden. Ter herinnering en pro memorie: Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht voor de werknemers die zware stukken behandelen en die, als ze vallen, hun voeten zouden kunnen verwonden; Het dragen van veiligheidshandschoenen is verplicht voor werknemers die voorwerpen, producten of materialen behandelen die snijden, scherpe delen bevatten, irriteren, gloeiend heet of ruw zijn; Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht voor werknemers die bloot staan aan spatten van gevaarlijke stoffen, aan weggeslingerde deeltjes die vrijkomen bij het zagen en slijpen, en die blootstaan aan schadelijke stralingen tijdens las- of snijwerk; Het dragen van geschikte maskers is verplicht wanneer de omgevingslucht gevaarlijke of schadelijke stoffen of substanties bevat; Het dragen van een individuele gehoorbescherming is vereist tijdens het gebruik van luidruchtige toestellen. 3

4 In termen van veiligheid zijn de belangrijkste risico's in verband met een zuiveringsstation hieronder gedefinieerd. BIOLOGISCHE RISICO'S Afvalwater en slib bevatten ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Rechtstreeks contact van de handen (en elk ander lichaamsdeel) met deze substanties moet in de mate van het mogelijke worden vermeden. Het dragen van werkhandschoenen en aangepaste kleding is een vereiste. Zolang een persoon in contact is met vervuild water en hij zijn handen niet heeft gewassen en ontsmet, is het te verkiezen dat hij niet drinkt, eet, rookt of met zijn handen zijn gezicht aanraakt. Bij contact met ziekteverwekkende substanties moeten de bevuilde lichaamsdelen gewassen en ontsmet worden met behulp van de specifieke producten en mogen de bevuilde kledingstukken niet opnieuw aangetrokken worden vooraleer ze gereinigd en ontsmet zijn. Het is ook aan te raden om het gereedschap en voorwerpen die in contact gekomen zijn met ziekteverwekkende substanties te wassen en te ontsmetten. MECHANISCHE GEVAREN Het is aan te bevelen om waakzaam te zijn in de buurt van elektromechanische toestellen waarvan bepaalde volgens een automatische cyclus werken. De inspectieputten, riooldeksels of luikgrendels mogen alleen open gelaten worden tijdens de tijdsspanne die nodig is voor de interventie. Na de interventie worden ze weer dichtgedaan. Om een toevallige inschakeling van een machine waaraan het personeel een interventie doet, te voorkomen, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen. GEVAREN VERBONDEN AAN GASSEN Bepaalde gassen kunnen onpasselijkheid of verstikking veroorzaken. Het is daarom verboden dat een persoon alleen in een kuip afdaalt die afvalwater bevat of bevat heeft en, meer algemeen, in een ruimte met een bedompte atmosfeer. Desgevallend moet de kuip voor elke toegang belucht worden. Een tweede persoon moet ter plaatse aanwezig zijn buiten de constructie met bedompte atmosfeer gedurende de hele duur van de interventie om de arbeider te helpen de constructie te verlaten als hij onwel wordt en alarm slaat. De tweede persoon mag onder geen enkel voorwendsel afdalen in de constructie met beknopte atmosfeer. 4

5 ELEKTROCUTIERISICO'S Interventies op en bedieningen van elektrische installaties, en wijzigingen aan deze installaties worden toevertrouwd aan competent personeel dat als dusdanig erkend is. 5

6 - Handleiding voor de inbedrijfstelling - Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) Oxyfix C-90 uitgerust met een membraanbeluchter (MB) Inhoudsopgave 1. Regels voor het bepalen van de afmetingen naargelang de karakteristieken van de woning en/of van het aantal gebruikers 2. Verschillende onderdelen van de Oxyfix C Werkingsprincipe 4. Algemeen installatieschema 5. Risico's op aantasting 6. Topografische en evacuatieomstandigheden 7. Voorwaarden voor transport, plaatsing, veiligheid, het verwezenlijken van de funderingen, de aansluiting, de aanaarding en de inbedrijfstelling 8. Het ruimen van het slib 9. Monstername of bemonstering 10. Procedure in geval van slechte werking 11. Onderhoud - ten sterkste aanbevolen 6

7 1. Regels voor het bepalen van de afmetingen naargelang de karakteristieken van de woning en/of van het aantal gebruikers De nuttige capaciteit van het individuele zuiveringssysteem wordt bepaald volgens het aantal inwonersequivalenten (IE) van de woning of de groep woningen die door het systeem bediend worden. In België wordt voor eengezinswoningen die enkel huishoudelijke afvalwater genereren, de dagelijks geproduceerde vuilvracht, uitgedrukt in inwonerequivalenten, dit is een getal dat overeenkomt met het aantal bewoners. Bij aansluiting van meerdere woningen op hetzelfde zuiveringssysteem wordt de vuilvracht verrekend met een minimum van 4 IE per woning. De capaciteit bedraagt minstens 5 IE. Voor andere gebouwen wordt het aantal inwonerequivalenten dat overeenstemt met de vuilvracht van het huishoudelijk afvalwater, als volgt berekend: Gebouw of complex Fabriek, atelier Kantoor School zonder baden, douche noch keuken (externaat)* School met baden en zonder keuken (externaat)* School met baden en keuken (externaat)* School met baden en keuken (internaat)* Hotel, pension* Camping doorreisplaatsen Camping verblijfplaatsen Kazerne Restaurant* Theater, bioscoop, feestzaal, slijterijen van dranken Sportpark* Home, centrum voor specifieke verzorging, gevangenissen* Aantal inwonerequivalenten (IE) 1 arbeider = ½ IE 1 bediende = 1/3 IE 1 leerling = 1/10 IE 1 leerling = 1/5 IE 1 leerling = 1/3 IE 1 leerling = 1 IE 1 bed = 1 IE 1 plaats = 1,5 IE 1 verblijfplaats = 2 IE 1 persoon (voorzien) = 1 IE 1 opgediende maaltijd = ¼ IE Aantal IE = ¼ IE x gemiddeld aantal opgediende maaltijden 1 plaats = 1/30 IE 1 plaats = 1/20 IE 1 bed = 1,5 IE Voor de met een asterisk (*) gemarkeerde gebouwen of complexen wordt het op grond van de tabel berekende aantal IE verhoogd met 1/2 IE per personeelslid dat in de instelling tewerkgesteld is. Voor de bepaling van de vereiste nuttige capaciteit wordt rekening gehouden met een eventuele vermeerdering van het aantal gebruikers van het aangesloten gebouw of complex. 7

8 Voor afvalwater afkomstig van kleine collectieve gehelen wordt de berekening van het aantal inwonerequivalenten als volgt geschat*: Benaming Correctiecoëfficiënten Debieten (in liter per dag) Permanente gebruiker School (pensionaat), kazerne, rusthuis School (half-pension), of vergelijkbaar 0,5 75 School (externaat), of vergelijkbaar 0,3 50 Ziekenhuizen, kliniek, enz. (per bed) à 500 (met inbegrip van de zorgverstrekkers en de personen die instaan voor de exploitatie) Fabriekspersoneel (per ploeg van 8 uur) 0,5 75 Kantoorpersoneel, winkelpersoneel 0,5 75 Hotel-restaurant, familiepension (per slaapkamer) Hotel-restaurant, familiepension (zonder restaurant, per slaapkamer) Campingterrein 0,75 à à 300 Toevallige gebruiker (openbare plaatsen) 0,05 7,5 2. Verschillende onderdelen van de Oxyfix C-90 MB (MB: Membraan blower, uitgerust met een beluchter met membranen) 2.1. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) De Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) bestaat uit een kuip in beton C-90 van 6000 liter uitgerust met: - Bochtstukken - Oxybee - Luchtverdelers - Luchtverdeelbuis - Airlift - 20 meter slang voor de beluchter - Nabezinkingsconus - Dichtingsringen IN/OUT - Monsternamevoorziening - Betonnen deksels - Beluchter met membranen: 1 x Secoh EL-60N 3. Werkingsprincipe De werking van uw Oxyfix C-90 is gebaseerd op een zogenaamde "vaste, ondergedompelde en beluchte cultuur" die ideaal geschikt is voor kleine en middelgrote gemeenschappen waarvan de influenten gekenmerkt zijn door beperkte schommelingen van de debiet en de vuilvracht. Het systeem bevat meerdere technische innovaties die het tegelijk handig, doeltreffend, economisch en duurzaam maken. 8

9 Uw Oxyfix C-90 heeft de vorm van een betonnen kuip, die onderverdeeld is in drie compartimenten: Compartiment 1 (primaire bezinktank): Het afvalwater wordt verzameld in de primaire bezinktank. De zwevende materialen bezinken in het onderste deel van deze kamer om "voorbehandeld" te worden door anaërobe bacteriën. Er treden anaërobe verterings- en vloeibaarmakingsmechanismen op. De primaire bezinktank speelt ook de rol van ontvetter. Na een bepaalde gebruikstijd kan op het oppervlak van de primaire bezinktank een "deksel" van vet, cellulose... gevormd worden. Om te vermijden dat de aanvoer van het afvalwater in het gedrang komt door dit obstakel, zijn de Oxyfix C-90-systemen uitgerust met een verluchte dompel-t die de influenten rechtstreeks onder dit "deksel" leidt. Deze T maakt het ook mogelijk de binnenkomende stroom te dempen, wat twee extra voordelen biedt: - het werk van de anaërobe bacteriën wordt niet verstoord door een plotselinge, brutale toevoer van afvalwater; - de beweging die opgelegd wordt aan het influent bevordert de eerste bezinking ervan. Compartiment 2 (biologische reactor): Via een ondergedompelde leiding bereikt het "voorbehandelde" water vervolgens de bodem van de biologische reactor, waar de resterende organische verontreiniging dit keer afgebroken zal worden door aërobe bacteriën. De toevoer van zuurstof aan de bacteriën gebeurt door een beluchter. De beluchter is met een luchtverdeelbuis verbonden. Deze is in het onderste deel van de biologische reactor aangebracht en bestaat uit luchtverdelers "die fijne belletjes opwekken" en niet verstopt kunnen raken. De bijzonderheid van het systeem schuilt in het feit dat de bacteriën van de biologische reactor zich vastzetten en uitgroeien op een originele ondergedompelde drager: de Oxybees. Compartiment 3 (nabezinker): Na de behandeling in de biologische reactor komt het water in de nabezinker. Het secundaire slib zet zich af en concentreert zich in het onderste deel. Het gezuiverde water wordt dan afgevoerd via het bovenste deel van de nabezinker waar er, als ultieme voorzorgsmaatregel, een voorziening is om het behandelde afvalwater af te voeren zonder eventuele zwevende deeltjes mee te nemen. Deze voorziening werd speciaal ontworpen om gemakkelijk toegankelijk te zijn en eenvoudig monsters te kunnen nemen die representatief zijn voor het afvalwater. De nabezinker is uitgerust met een decanteerconus die het slib op het diepste punt van het compartiment concentreert en het aanzuigen ervan optimaliseert via het systeem voor recirculatie van het secundaire slib (airlift). De airlift zorgt voor de hercirculatie van het behandelde afvalwater en het slib van de nabezinker (waar de tweede klaring plaatsvindt) naar de primaire bezinktank. 9

10 Deze hercirculatie, die een niet-beheerste denitrificatie voorkomt, uit zich in het opstijgen van het slib. Ze zorgt ook voor een gedeeltelijke denitrificatie van de nitraten in het eerste compartiment en een goede nitrificatie van de resterende Kjeldahlstikstof door een nieuwe beluchting te doen van het teruggevoerde water. 4. Algemeen installatieschema 4.1. Principeschema H F I J A B C D K G E Legenda: Figuur 4-1. Principeschema van de Oxyfix C-90 (niet-contractueel) A : Primaire bezinktank B : Biologische reactor C : Nabezinker D : Bacteriedrager E : Luchtverdelers F : Hercirculatie van het slib G : Decanteerconus H : Inspectieopening van de primaire bezinktank : Inspectieopening van de biologische reactor en de nabezinker I J : Controlevoorziening K : Airlift 10

11 4.2. Plaatsing van de Oxyfix C-90 Figuur 4-2. Plaatsing van de Oxyfix C-90 De Oxyfix C-90 moet geïnstalleerd worden op een plaats: waar de afstand tussen de beluchter en het zuiveringsstation niet meer dan 20 meter bedraagt; buiten een zone met verkeer met voertuigen van meer dan 3,5 ton (*); die niet kan onderlopen (**); De opslagruimte van het slib (eerste bezinktank) wordt best voorzien van een ventilatiesysteem met een minimumdiameter van 80 mm, gescheiden van het gezuiverde watercircuit en het hemelwatercircuit en op voldoende hoogte om geurhinder te voorkomen. Wij raden aan om voor deze leiding pvc-buizen van minstens 80 mm diameter te gebruiken. Vertrek van de eerste bezinktank en werk zo naar een hoger gelegen punt toe (bijvoorbeeld een daknok), dat bij voorkeur blootgesteld is aan de overheersende windrichting om de afvoer van zware gassen te bevorderen. (*) in geval van verkeer van voertuigen van meer dan 3,5 ton is het onontbeerlijk een plaat aan te brengen voor het verdelen van de belasting boven de kuip. (**) in geval van de aanwezigheid van grondwater is het onontbeerlijk boven de kuip een ballastplaat aan te brengen. 11

12 De Oxyfix kan een aanaarding van maximaal 80 cm dragen plus een loopbelasting. De Oxyfix kan ook een aanaarding van maximaal 80 cm dragen plus een rollende belasting van maximaal 3,5 T (rond en op de kuip, met uitzondering van de toegangen). Aangepaste verhogingen uit geprefabriceerd beton of polyethyleen verbinden de kijkgaten met de bovenkant van de aanaarding die de dekplaat van de kuip bedekt. De verhogingen worden aangeaard met uitgegraven aarde of met steenslag met een korrelverdeling van minder dan 0/56 mm. De verhogingen worden afgesloten met vergrendelbare luiken uit polyethyleen met een standaard diameter van 60 cm en een weerstand die enkel berekend is voor voetgangersverkeer A15 (geen rollende belasting). Er moeten aangepaste luiken geplaatst worden volgens de verwachte belastingen. Die luiken moeten uit polyethyleen, polyurethaan, gietijzer of aluminium vervaardigd zijn (niet standaard geleverd). 5. Kwaliteit van de onderdelen Eloy Water heeft systematisch materialen gekozen die een duurzame en doeltreffende werking van uw Oxyfix C-90 garanderen Betonnen kuip Algemeen De geprefabriceerde kuip is gemaakt van zelfverdichtend beton. Daardoor is het mogelijk een grote dichtheid en een zeer geringe absorptie van afvalwater te verkrijgen waardoor een totale dichtheidsgarantie verkregen wordt voor de kuip en een goede weerstand tegen de sulfaten in het afvalwater Wapeningen Het beton is gewapend met metalen vezels met een exclusief design die de kuip een uitstekende mechanische weerstand verlenen Inspectieputten en toegangen De kuip is uitgerust met twee mangaten met een diameter van 600 mm die een gemakkelijke toegang tot alle elementen van de Oxyfix C-90 mogelijk maken. Aangepaste opzetstukken in prefabbeton of polyethyleen vervolledigen de installatie (optie). De opzetstukken worden afgewerkt met betonnen, gietijzeren of polyethyleen deksels, die in standaard uitvoering geschikt zijn voor voetgangersverkeer. De deksels kunnen in versterkte versies geleverd worden voor specifieke lasten naargelang de behoeften. 12

13 5.2. Verdeelbuizen en luchttoevoerleidingen De verdeelbuizen, leidingen en het toebehoren zijn uitgevoerd in PVC PN16, reeks 6,3 volgens de norm NBN EN 1452 (België). De leidingen zijn aan de wanden van de biologische reactor bevestigd met behulp van corrosievrije kunststof beugels. De Oxyfix C-90-systemen zijn uitgerust met luchtverdelers van het type "met fijne belletjes" dankzij een micro geperforeerd membraan dat de beluchting tot stand brengt. De uiteinden (3/4") voor de bevestiging van de luchtverdelers op de verdeelbuis zijn bedraad voor een eenvoudige montage en demontage Beluchter De beluchter bevindt zich in een technisch lokaal. Dit moet droog, verlucht en gemakkelijk toegankelijk zijn (washok, kelder, garage...). Het is uitgerust met een rood verklikkerlichtje (led) dat brandt om aan de gebruiker een storing van de beluchter te melden. Een aangepast technisch lokaal, in prefabbeton of polyethyleen, kan de installatie vervolledigen (optie) Voorziening voor de hercirculatie van het slib Het slib wordt teruggevoerd d.m.v. een "airlift", die gevoed wordt door dezelfde beluchter die de beluchtingsbuis voedt. Deze voorziening werkt permanent en wordt geregeld door een onderdeel dat voor een ideaal luchtdebiet zorgt om de airlift te voeden, zodat een perfecte verdeling van de ingeblazen lucht tussen terugvoer [hercirculatie] en verdeling mogelijk wordt. Het slib wordt aangezogen in de nabezinker om naar de primaire bezinktank teruggevoerd te worden. De airlift is uitgevoerd in PVC PN16, reeks 6,3 en ook met een soepele, geribbelde en versterkte slang voor de terugvoer naar de primaire bezinktank. De slang voor de luchtaanvoer vanaf de debietregelaar bestaat uit een gewapende, transparante slang. De debietregelaar bestaat uit een messing koppeling en een Ertacetal koppelbuisje met een boring die zorgt voor een ideaal en constant luchtdebiet voor het voeden van de airlift. De airlift is aan de wanden vastgemaakt met behulp van met behulp van corrosievrije kunststof beugels Leidingen De leidingen zijn van PVC voor rioleringen, met BENOR-label en conform de norm NBN EN De inlaat - en uitlaatmoffen zijn uitgerust met rubber dichtingen van het type SBR Andere onderdelen Alle andere onderdelen zijn ongevoelig voor corrosie (kunststof of roestvast staal). 13

14 6. Topografische en evacuatieomstandigheden Uw Oxyfix C-90 wordt gevoed via een inlaat bovenaan. De afvoer van het gezuiverde water gebeurt via een bovenaan gelegen afvoer. Het niveauverschil tussen de inlaat en de uitlaat bedraagt ongeveer 2 centimeter. Figuur 6-2: Tekening van de Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) Het gezuiverde water kan afgevoerd worden in een verdeel-drainageleiding, een regenwaterafvoergoot, een oppervlakte waterafvoer (beekje, rivier, sloot...)... In het geval van afvoer via infiltratie moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen om elke verstopping van de infiltratie te vermijden. De problemen die gepaard gaan met de aard van de bodem (aanwezigheid van rotsen of van grondwater) worden behandeld in punt 7. De toevoer van ongeschikt influent kan het zuiveringsproces verstoren of blokkeren. We moeten in de mate van het mogelijke vermijden dat in de Oxyfix schadelijke stoffen terechtkomen (bactericiden, bleekwater, oplosmiddelen, pesticiden, antibiotica, koolwaterstoffen...). Bij het aftappen van huishoudelijk afvalwater voor de Oxyfix C-90, mag het influentdebiet niet meer bedragen dan 0,125 m³/h (3Q18) voor de Oxyfix 5 IE om de goede werking van de Oxyfix te verzekeren. 14

15 7. Voorwaarden voor het transport, de plaatsing, de veiligheid, de funderingen, de aansluiting, de aanaarding en de inbedrijfstelling 7.1. Transport De Oxyfix C-90 MB 5 IE vertonen de volgende karakteristieken: Totaal aangesloten... IE 5 Totaal volume m³ 6,0 Buitenafmetingen Lengte m 2,38 Breedte m 1,58 Hoogte m 2,25 Ø Inlaat (IN) / Uitlaat (OUT) mm 110/110 Gewicht kuip (zonder pallet) kg 2850 Inspectieputten cm 2 x Ø 60 Bij het rechtstreeks in de bouwput aanbrengen (door de vrachtwagen die de zuiveringsinstallatie levert) : De vrachtwagen moet de bouwput in alle veiligheid kunnen bereiken via een (voor een groot voertuig) berijdbare toegangsweg met een breedte van minstens 3,5 meter. Figuur 7-1: Veiligheidsafstanden De doorgang van het voertuigverkeer vergt een vrije hoogte (vrij van alle obstakels) van 4,5 meter. De directe omgeving van de bouwput moet volledig vrij zijn over een breedte van minstens 4 m om stabilisatiesteunen te kunnen plaatsen voor het statische evenwicht van de vrachtwagen tijdens het laden en lossen van de kuip. Opmerking: De installateur is verantwoordelijk voor de toepasselijke veiligheidsmaatregelen in alle fasen van de installatie. 15

16 Het lossen van de kuip gebeurt over het algemeen via de achterkant van de vrachtwagen. Daartoe mag de afstand tussen de as van de kraan en de symmetrieas van de bouwput maximum 6 meter bedragen. Belangrijke opmerking: De voorbereidende werkzaamheden moeten volledig beëindigd zijn vooraleer de leverende vrachtwagen aankomt. Bij het in de bouwput laten zakken via een kraan op de bouwplaats : Moet de directe omgeving van de bouwput volledig vrij zijn over een breedte van minimum 2 m om de stabiliteit van het terrein te verzekeren tijdens het laden en lossen van de kuip Laden en lossen þ Vouw de kraan open en haak er de lengen aan. þ Gebruik 4 lengen met een treksterkte van 3 ton ( N) of met een hogere capaciteit (met kettingsluitingen), die gekeurd zijn door een erkende instelling en aangepast zijn aan de afmetingen van de kuip C-90, waarbij de hoek alfa (zie tekening) tussen 60 en 90 ligt na verankering aan de 4 ophanghaken van de kuip. Figuur 7-2: Laden en lossen van de kuip C-90 Figuur 7-3: Laden en lossen van de kuip C-90 16

17 De belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn de volgende: Absoluut verbod om zich onder de last te begeven. Gebruik een passende kraan die gekeurd is door een erkende instelling. Zorg ervoor dat de grond gestabiliseerd is vooraleer de kuip erop te plaatsen. Zet de kuip waterpas. Verwijder de lengen van de ophanghaken Graven van de bouwput þ De werken en studies op het perceel moeten uitgevoerd worden volgens de van kracht zijnde regelgeving en volgens de vereisten van de aard van het terrein. Vereisten naargelang de topografie en de aard van het terrein Gelieve de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten na te leven in de volgende omstandigheden: Hellend terrein: De grondvesten van de graafwerken moeten in het natuurlijk terrein uitgevoerd worden. De eenheid moet loodrecht op de hellingsrichting geplaatst worden en nooit op een laag punt van het terrein. Ondoorlatende grond: Men moet boven de kuip een ballastplaat op maat voorzien en/of de aanaarding met cement stabiliseren. Ondergronds waterbekken: Men moet boven de kuip een ballastplaat op maat voorzien. Overstroombare zone: De eenheid mag nooit in een overstroombare zone geïnstalleerd worden. Aanwezigheid van een regenput: De lozing moet minstens 35 meter verwijderd zijn van een regenput waarvan het water bestemd is voor menselijke consumptie. 17

18 Figuur 7-4: Graven van de bouwput þ Graven van de bouwput: de aanbevolen theoretische afmetingen staan in de onderstaande tabel. Type Lengte x (cm) Breedte Y (cm) Hoogte min max (cm) Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) þ Uitgraven tot een horizontaal, stabiel, draagkrachtig oppervlak en vrij van elk risico op beschadiging aan de kuip door scherpe/harde voorwerpen op de bodem van de bouwput om er de kuip neer te zetten. Om de spanningen te beperken en de vorming van barsten in de bodem van de kuip te voorkomen, is het onontbeerlijk om een stabiele, perfect horizontale, draagkrachtige basis te verwezenlijken. Dikte van het ligvlak cm - zorgvuldig verdicht. Figuur 7-5: Aanbrengen in de bouwput 18

19 þ De diepte van de sleuf wordt als volgt bepaald: dikte van het ligvlak + hoogte van de kuip + aanaarding (max. 80 cm) þ Opmerking: de volgende minimumhellingen moeten worden gerespecteerd o 2% afhellend voor de hydraulische leidingen o 1% oplopend voor de ventilatiebuizen Figuur 7-6: Diepte van de bouwput Merk op dat de kuip maximaal met een laag aarde van 0,8 m mag bedekt worden. Als er meer aarde op moet komen (of als voertuigen van meer dan 3,5 ton op het oppervlak zullen rijden), moet een plaat voor het verdelen van de belasting worden aangebracht. Figuur 7-7: Theoretische voorstelling van de plaats van de Oxyfix 19

20 7.4. Aanaarding þ Aanaarden tot op het niveau van de aansluiting met behulp van materiaal met een korrelgrootteverdeling van 0-20 mm (zand, splitlaag, grind...). þ Voor een verzorgde verdichting (in opeenvolgende horizontale lagen van 50 cm) zorgen. Figuur 7-8: Aanaarding 7.5. Hydraulische aansluiting (geen regenwater) De vermeldingen (IN en OUT) specificeren de stroomrichting van het water (hydraulisch traject). Bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om een perfecte stabiliteit van de aanaardingszone te verzekeren ter plaatse van de inlaat en de uitlaat. Als het wegens de topografie van de plaatsen onmogelijk is om een constante helling te verwezenlijken, is het te verkiezen om het bestaande reliëf te gebruiken en daarbij de voorkeur te geven aan de helling stroomopwaarts de Oxyfix. Om de stroming van het influent te vergemakkelijken, is een helling van twee procent vereist, terwijl voor het effluent een kleinere helling kan volstaan. Figuur 7-9: Hydraulische aansluiting 20

21 7.6. Afwerking De hoogte van de grond boven het betonnen deksel van de kuip mag niet meer dan 80 cm bedragen, goed voor een statische belasting van +/ kg/m². Een heel bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de toe- en afvoerleidingen. Ze moeten verplicht op hun plaats gehouden worden om elke latere vervorming door een verschil in verzakking van de grond te vermijden. Ideaal is ze te omhullen met gestabiliseerd zand (dat minimum 50 kg cement per m³ bevat). Aangepaste betonnen schachtelementen of polyethyleen moeten de verbinding verzekeren tussen de inspectieputten en het bovenste niveau van de aanaarding die de dekplaat van de kuip moet bedekken. De opzetstukken moeten aangeaard worden met de uitgegraven aarde of met steenslag met een kaliber van hoogstens 0/56 mm. De opzetstukken worden afgesloten met riooldeksels die in de standaarduitvoering geschikt zijn voor voetgangersverkeer, of aangepast aan de specifieke belastingen naargelang de behoeften. De riooldeksels kunnen gemaakt zijn van polyethyleen, polyurethaan, gietijzer of aluminium. Grondwaterspiegel: Bij aanwezigheid van grondwater in de bouwput moeten bijzondere schikkingen worden getroffen om ballast aan te brengen op de kuip en zo te vermijden dat hij in lege toestand omhoog komt. Hoogte van de bedekking > 0,8 m: Als het nodig is de deklaag met aarde dikker te maken dan 0,8 m, moet absoluut een plaat in gewapend beton voor het verdelen van de belasting boven de kuip worden aangebracht. Deze plaat moet desgevallend het voorwerp vormen van een aanvullende studie. Verkeer van voertuigen: Als voertuigen op het oppervlak moeten rijden, moet een plaat voor het verdelen van de belastingen in gewapend beton boven de kuip worden aangebracht. Deze plaat moet desgevallend het voorwerp vormen van een aanvullende studie. Voorzorgsmaatregelen vóór het vullen: Als een niet-aangeaarde kuip water wordt gevuld, dan kan deze barsten of zelfs ontploffen. Het is dus verboden om een kuip met water te vullen, zelfs tot op halve hoogte, zolang hij niet over de hele omtrek is aangeaard tot op het niveau van het deksel. 21

22 7.7. Elektrische aansluiting þ Controleer of de bestaande elektrische installatie geschikt is voor de aansluiting van de beluchter (voldoende stroomsterkte en vermogen, equipotentiaalverbinding aardaansluiting met een aardingsweerstand (ohm) conform de normen voorgeschreven door het A.R.E.I. (België), Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) Geïnstalleerd vermogen (kw) 0,06 Voedingsspanning (V) 1 x 230 Frequentie (Hz) 50 22

23 7.8. Aansluiting van de beluchter De beluchter wordt rechtstreeks verbonden met het net via een stopcontact. Er hoeft geen enkele regeling gedaan te worden. De beluchter wordt aan de beluchtingsbuis aangesloten met behulp van een snelkoppeling via een slang (geleverd met het zuiveringsstation) met een lengte van 20 meter en een diameter van 19 mm. Deze slang wordt aan het hulpstuk van de beluchter aangesloten. De slang moet aangebracht worden in een mantel van minstens 60 mm diameter om elke beschadiging (pletten of scheuren) te vermijden, die de goede beluchting van de Oxyfix in het gedrang zou kunnen brengen. Het aantal en de grootte van de richtingsveranderingen (max. 45 ) moeten beperkt worden. De beluchter moet geïnstalleerd worden in een schoon, droog, vorstvrij en goed verlucht technisch lokaal. Om elke oververhitting van de beluchter te vermijden, moet het technische lokaal uitgerust zijn met een voldoende ventilatie om een goede luchtverversing te garanderen en een efficiënte koeling van de motor (bijvoorbeeld een PVC slang met een diameter van mm en moet men indien nodig gedwongen ventilatie voorzien). In geval de beluchter in een ingegraven technisch lokaal wordt ondergebracht, moeten absoluut de nodige schikkingen getroffen worden om elke waterinsijpeling in het technische lokaal te voorkomen. In elk geval moet een voorziening voor de afvoer van het water uit het technisch lokaal worden aangebracht Ventilatie Het laten bezinken (decanteren) van de ruwe materialen in de primaire bezinktank van de Oxyfix C-90 gebeurt met anaërobe bacteriën (d.w.z. die geen zuurstof nodig hebben om zich te ontwikkelen). Dit fenomeen houdt in dat methaan, kooldioxide en zwavelwaterstof vrijkomen, die in combinatie met uitwasemingen van vluchtige vette zuren, geuren kunnen veroorzaken. Deze zware gassen moeten absoluut in de atmosfeer worden afgevoerd. Om die reden is het onontbeerlijk om de primaire bezinktank behoorlijk te verluchten. Het volume waarin het slib wordt opgeslagen moet uitgerust zijn met een ventilatiesysteem met een diameter van minstens 100 mm, gescheiden van de kring van het gezuiverde water en het regenwater, en op een voldoende hoogte geplaatst om geurhinder te vermijden. Deze leiding vertrekt van de primaire bezinktank naar een hoog punt dat idealiter blootgesteld is aan de overheersende winden om de afvoer van de zware gassen te bevorderen. De ventilatieslang moet door een gat in een van de zijwanden van de opstand lopen. 23

24 De diameter van de ventilatieslang mag nooit kleiner zijn dan 100 mm en hij moet constant omhoog lopen tot aan het dak. Het aantal en de grootte van de richtingsveranderingen (max. 45 ) moeten beperkt worden. Een kap over deze leiding moet een toevallige verstopping van de afvoeropening voorkomen. Figuur 7-10: Ventilatie Inbedrijfstelling Het zuiveringsstation moet door een erkend installateur in dienst worden gesteld. De verschillende stappen zijn de volgende: þ þ þ þ þ De kuip vullen met zuiver water (na de aanaarding) De beluchter aanbrengen en aansluiten. De bellenvorming in de reactor controleren. De goede werking van de retourleiding controleren. Controleren of het water goed door de verschillende compartimenten wegstroomt. 1. Eens de funderingen klaar zijn en de aanaardingen van de bouwput uitgevoerd zijn zoals aanbevolen in de handleiding voor de inbedrijfstelling, wordt uw Oxyfix C-90 gevuld met water na plaatsing conform de instructies die werden gegeven aan de aannemer die belast is met de werkzaamheden. a. Vul het zuiveringsstation via de primaire bezinktank door een kraan in de woning open te draaien of met behulp van een tuinslang; b. Eens de 3 compartimenten gevuld zijn en het water uit de kuip stroomt via de afvoerslang, kan het zuiveringsstation in bedrijf worden gesteld. 2. De toe- en afvoerleiding moeten correct zijn aangebracht. De beluchter moet aangesloten zijn aan uw Oxyfix C-90 d.m.v. de passende slang. 3. De beluchter moet correct verbonden zijn met het elektriciteitsnet d.m.v. het voedingssnoer of via een bedieningsbord. 4. Al na enkele seconden na de inschakeling van de beluchter zullen fijne belletjes aan het wateroppervlak verschijnen in de biologische reactor en zal de airlift de 24

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION ASTERIA 750 De Asteria waterzuiveringen zijn ontworpen voor het zuiveren van huishoudelijk type afvalwater berekend op een debiet van 150 liter /

Nadere informatie

Biologische waterzuiveringsinstallatie van. van het type ondergedompeld en belucht

Biologische waterzuiveringsinstallatie van. van het type ondergedompeld en belucht Biologische waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompeld en belucht vastbedreactor bestemd voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater Algemeen De is een biologische, kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

Nadere informatie

KOKOPUR 1-5 IE. Kokosfilterbed voor huishoudelijk afvalwater

KOKOPUR 1-5 IE. Kokosfilterbed voor huishoudelijk afvalwater KOKOPUR 1-5 IE 3 HUISHOUDELIJK AFVALWATER 1 2 4 5 6 BIOLOGISCH BEHANDELD WATER Kokopur kokosfilterbed 1. voorbezinker 2. pompput met dompelpomp 3. irrigatienetwerk onder bovenste kokoslaag 4. actieve kokoslagen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER FIELDMASTER INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 3 2. OPSLAG, TRANSPORT EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 3 3. EERSTE GEBRUIK 4 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen Ondergrondse water gamma Inleiding Omschrijving van de tanks De Titan Eko tanks in polyethyleen zijn bestemd voor het voorbehandelen van afvalwater afkomstig van woningen, collectiviteiten, kantoren en

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Standaard installatie van een BioKube

Standaard installatie van een BioKube Standaard installatie van een BioKube Inhoudsopgave BioKube systeem 5 10 IE (Venus en Pluto)... 2 BioKube systeem 15 -- 20 25 30 IE (Mars)... 4 BioKubesysteem voor meerdere woningen (10 30 IE)... 6 Elektrische

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

VET AFSCHEIDERS. Vet afscheiders

VET AFSCHEIDERS. Vet afscheiders VET AFSCHEIDERS Vet afscheiders Standaard uitvoering (te plaatsen in gestabiliseerd zand) Versterkte uitvoering (te plaatsen in zand) Zonder en met slibvanger Volgens EN 1825-1 Inhoudstadel Wat zijn vet

Nadere informatie

WATERZUIVERINGSSTATION Kokopur 1-5 IE

WATERZUIVERINGSSTATION Kokopur 1-5 IE Kokopur 1-5 IE PRESTATIEVERMOGEN Influent : huishoudelijk afvalwater* Vuilvracht BZV 5 60 g/ie/dag Vuilvracht CZV 130 g/ie/dag Vuilvracht ZS 90 g/ie/dag Hydraulische belasting 150 l/ie/dag Zuiveringsefficiëntie

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water

Vlaams Kenniscentrum water Vlaams Kenniscentrum water IBA s in de praktijk 1 Niet vaak meer ingezet, eerder polishingstap oa landbouw (mestverwerking, verwijdering nitraat) 2 2/ Horizontaal doorstroomd bed (geen direct contact met

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket 1. Het Reni PLUS BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende regenwater in voorraad hebben, dan

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften

Plaatsingsvoorschriften Plaatsingsvoorschriften AquapoolZ 1. Levering van het zwembad De levering van het zwembad gebeurt door middel van een speciaal transport. Het zwembad wordt geleverd voor de bouwplaats want de vrachtwagen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Buffertanks Infiltratieblokken

BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Buffertanks Infiltratieblokken BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER Buffertanks Infiltratieblokken Inhoudstadel Buffertanks 3 Karakteristieken 3 Werking 3 Versterkte horizontale 4 Opties 5 Infiltratieblokken 6 Karakteristieken 6 Opties

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Installatiegids Delta Ontario Duplex

Installatiegids Delta Ontario Duplex GH Systems bvba Delta water softeners Diependale 24 Serviceadres: Fonteinplein 3 9700 Oudenaarde Tel. 055/457110 Fax. 055/457111 info@ghsystems.be www.ghsystems.be Installatiegids Delta Ontario Duplex

Nadere informatie

DELTA WATER ENGINEERING V09/2014/P1

DELTA WATER ENGINEERING V09/2014/P1 Delta Water Engineering V09/2014/P1 INSTALLATIEGIDS MORAVA 1. Onderdelen: 1. BYPASS 8. INSTELLING RESTHARDHEID 2. KLEPPENHUIS 9. INSTELLING INKOMENDE HARDHEID 3. HARSTANK 10. NAAR PEKELKLEP 4. CONTAINER

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Handleiding. Zelf installatie

Handleiding. Zelf installatie Handleiding Zelf installatie Stroomvereisten spas met een Balboa GS of GL systeem > 2008 (met 3 fase aansluiting): 1x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (1x fase, 1x nul en aarde) (verwarming schakelt

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BETONBUIZEN

HOOFDSTUK 1: BETONBUIZEN RIOLERINGSWERKEN BETONBUIZEN 106 NBN EN 1916 NBN B21-106 HOOFDSTUK 1: BETONBUIZEN 1.1 INLEIDING Betonbuizen zijn geprefabriceerde elementen met een cirkelvormige doorsnede en buigzame voegen (rubberdichtingsringen).

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE Plaatsingsvoorschriften nidagreen nidagreen onderlaag voor sierkunstgras 1 - Algemeen nidagreen platen zijn honingraatplaten in polypropyleen die bedoeld zijn als stevige

Nadere informatie

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP 1. VOORZORGSMAATREGELEN Deze gids beschrijft de techniek van het aanbrengen van hennepbeton met IsoHemp-producten. Alle gegevens dienen ter ondersteuning

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

NEDERLANDS. Installatie & Onderhoudsinstructies

NEDERLANDS. Installatie & Onderhoudsinstructies NEDERLANDS Installatie & Onderhoudsinstructies VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

BESTEKTEKSTEN VOOR WATERZUIVERINGEN

BESTEKTEKSTEN VOOR WATERZUIVERINGEN BESTEKTEKSTEN VOOR WATERZUIVERINGEN KLEINSCHALIGE WATERZUIVERINGEN TE PLAATSEN IN ZAND, ACTIEF SLIB VAN 2 TOT 5 IE 2 VAN 5 TOT 8 IE 3 KLEINSCHALIGE WATERZUIVERINGEN TE PLAATSEN IN ZAND, ACTIEF SLIB, VOLGENS

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Leidingreparatie en -onderhoud

Leidingreparatie en -onderhoud Leidingreparatie en -onderhoud Uitgebreide keuze bij één leverancier. Uniek duurzaam ontwerp. Betrouwbare prestaties en snel. Type Aantal modellen Pagina Druktestpompen 2 9.2 Pijpbevriezers 2 9.3 Ontkalkingspompen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket 1. Het Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Wilt u hemelwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende hemelwater in voorraad hebben,

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

ECO MAX vetafscheider

ECO MAX vetafscheider 1. Algemeen Dierlijke en plantaardige vetten en oliën moeten worden afgescheiden, omdat ze zich in koude, gestolde toestand aan de buiswanden vastzetten. Daardoor houden ze ook andere stoffen vast en veroorzaken

Nadere informatie

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 Een Snel systeem... voor efficiënte reiniging Een complete cyclus in 20 minuten OPTIMALE BEHANDELINGSTIJD VOOR REINIGING EN DESINFECTIE De

Nadere informatie

INBOUWHANDLEIDING FONTEYN LUXURY POOLS. Type: Tenerife Afmeting: 500 x 300 x 145

INBOUWHANDLEIDING FONTEYN LUXURY POOLS. Type: Tenerife Afmeting: 500 x 300 x 145 INBOUWHANDLEIDING FONTEYN LUXURY POOLS Type: Tenerife Afmeting: 500 x 300 x 145 Belangrijke voorwaarden Deze inbouwhandleiding moet in ieder detail nauwkeurig worden opgevolgd. Het is aan de inbouwspecialist

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN Setting the standard VOOR HET PROFESSIONEEL REINIGEN VAN FVOEREN RIOLEN overzicht verenmachines krachtige elektromotoren perfecte kwaliteit van ontstoppingsveren met riocore kern betrouwbaar vierkant veerkoppelingssysteem

Nadere informatie

Decoratieve akoestische spuitmortel. verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte

Decoratieve akoestische spuitmortel. verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte Soundless Decoratieve akoestische spuitmortel verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte SOUNDLESS : Decoratieve akoestische spuitmortel Verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte Productomschrijving

Nadere informatie

Pompputten in PE 04/2015. Van regen naar rivier

Pompputten in PE 04/2015. Van regen naar rivier Pompputten in PE 04/2015 Van regen naar rivier OLIE-, VET EN Inhoud INOX GAMMA STOCKAGE TANKS Inleiding 57 PRPE150 : 150 L 58\59 PRPE1000 : 1000 L 60\62 56 De PE pompput is geschikt voor het verpompen

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Wat vindt u in deze handleiding

Wat vindt u in deze handleiding MK2000 Handleiding Wat vindt u in deze handleiding 1. INLEIDING... 3 1.1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.2. WERKPRINCIPE... 3 1.3. SNIJGEDEELTE... 4 1.4. TECHNISCHE GEGEVENS... 5 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

Opritverwarming met SiPCP

Opritverwarming met SiPCP Opritverwarming met SiPCP Technische beschrijving 1. Doel De verwarmingsinstallatie heeft tot doel om toegangen ( in- en uitritten, trappen, bordessen, fiets- en voetpaden, bruggen, hellingen, enz. ) sneeuw-

Nadere informatie

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING Bij verwarming door middel van gasgestookte donkere stralingsbuizen worden oppervlaktes verwarmd - geen volumes meer - zonder lucht- en / of stofverplaatsing. Dit biedt tal van mogelijkheden en voordelen,

Nadere informatie

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU M 80 DWANGMENGER (80 L) De Baron M80 is een krachtige en efficiënte menger. De M80 zorgt voor een optimale mengkwaliteit voor verschillende samenstellingen

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket 1. Het Reni MAXI BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor voldoende

Nadere informatie

Delta Water Softeners Nederland BV De Sonman 27, 5066 GJ Moergestel T : 013 513 35 54 info@dewason.nl www.dewason.nl

Delta Water Softeners Nederland BV De Sonman 27, 5066 GJ Moergestel T : 013 513 35 54 info@dewason.nl www.dewason.nl INSTALLATIEGIDS DELTA ESCALDA DELTA ISERA Delta Water Softeners Nederland BV De Sonman 27, 5066 GJ Moergestel T : 013 513 35 54 info@dewason.nl www.dewason.nl Onderdelen Voorzorgsmaatregelen Installatie

Nadere informatie

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING ALPHACLEAN REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING 1. Alphaclean filter 1.1 Omschrijving Zelfreinigende doorstroomfilter met inox filterzeef voor inbouw in kunststof en betonnen regenwatertanks Filterbehuizing

Nadere informatie

Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction

Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction 1 Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction Handleiding Klinkerknipper UL-1500-1021-000 1 Voorwoord Wij feliciteren u met de aanschaf van uw klinkerknipper, die veel zaag- en slijpwerk

Nadere informatie

Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X. Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi

Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X. Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi 9323587 Geachte Klant, We wensen dat ons product, dat werd geproduceerd in moderne

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Werfix BVBA. Drenotube drainage: beschrijving systeem

Werfix BVBA. Drenotube drainage: beschrijving systeem Drenotube drainage: beschrijving systeem DRENOTUBE is een geocomposiet (samenstelling van verschillende materialen) ter vervanging van de klassieke Franse drainage. Ze bestaat uit 4 elementen. 1. Een golvende

Nadere informatie

Warmtepompboiler voor sanitair warm water. De oplossing op hernieuwbare energie.

Warmtepompboiler voor sanitair warm water. De oplossing op hernieuwbare energie. Magna AQUA 300 /2 C Warmtepompboiler Haalt de warmte uit de buiten- of binnenlucht Warmtepompboiler voor sanitair warm water. De oplossing op hernieuwbare energie. Magna Aqua 300 / 2 C Warmtepompboiler

Nadere informatie

GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE

GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE 2 SOLOLIFT2, SELECTIEGIDS Geïnspireerd door professionals, ontworpen voor professionals. De SOLOLIFT2 voldoet aan al uw behoeften en aan

Nadere informatie

Met CE certificaat BESCHRIJVING & HANDLEIDING BORA-CLEAN FILTER 5

Met CE certificaat BESCHRIJVING & HANDLEIDING BORA-CLEAN FILTER 5 Met CE certificaat BESCHRIJVING & HANDLEIDING BORA-CLEAN FILTER 5 DEEL 1 : Beschrijving Beschrijving van de installatie De BORA-CLEAN installatie bestaat uit een voorbezinker van 6.000 liter, een pompput,

Nadere informatie

SEPTISCHE PUTTEN. Ronde septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering. Rechthoekige septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering

SEPTISCHE PUTTEN. Ronde septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering. Rechthoekige septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering SEPTISCHE PUTTEN Ronde septische putten Standaard uitvoering ECO uitvoering Rechthoekige septische putten Standaard uitvoering ECO uitvoering Versterkte verticale septische putten Versterkte horizontale

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

Heftafels voor laadkaaien. eftafels. Flexibel gebruik. Voor alle voertuigtypes. Op alle hoogten. Uitzonderlijke stevigheid.

Heftafels voor laadkaaien. eftafels. Flexibel gebruik. Voor alle voertuigtypes. Op alle hoogten. Uitzonderlijke stevigheid. Heftafels voor laadkaaien eftafels Flexibel gebruik. Voor alle voertuigtypes. Op alle hoogten. Uitzonderlijke stevigheid. Heftafels voor laden en lossen. Soepel gebruik aangepast aan alle vracht- en bestelwagens.

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

BioFleece. Biologisch Vliesfilter. Gebruiksaanwijzing

BioFleece. Biologisch Vliesfilter. Gebruiksaanwijzing BioFleece Biologisch Vliesfilter Gebruiksaanwijzing Het AquaForte BioFleece pompgevoede vliesfilter biedt zowel zeer fijne mechanische filtratie, dankzij het filtervlies, als biologische filtratie d.m.v.

Nadere informatie

LEO AGRO. Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen.

LEO AGRO. Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen. Efficiënte verwarming voor in de landtuinbouw bij extreme lage temperaturen en agressieve ruimtelijke dampen LEO AGRO Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R tuinpompen Hartelijk dank! 2 Hartelijk dank dat u voor een EUROM TP tuinpomp gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING AGGĒRES NV Boomgaarddreef 9-2900 Schoten - België tel +32 3 633 15 50 fax +32 3 633 22 50 info@aggeres.com www.aggeres.com INHOUDSOPGAVE 1. Afmetingen & gewicht van het Porta

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water 1. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI wordt verwerkt is: 1. regenwater 2. huishoudelijk afvalwater 3. een mengsel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen September 2007 Regelmatig bijgewerkte informatie over onze producten en hun beschikbaarheid, met richtlijnen voor hun onderhoud, zijn te vinden op onze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Algemene hygiëne in de refter

Algemene hygiëne in de refter Algemene hygiëne in de refter hygiëne in de refters..docx: Versie: 01/09/2011 Pagina 1 van 6 REFTER: ALGEMENE MAATREGELEN Inleiding : De algemene regelgeving betreffende de hygiëne in een refter kan teruggevonden

Nadere informatie