Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU"

Transcriptie

1 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Plaats raadzaal Datum 30 november 2010 Voorzit(s)ter :Linda De Dobbeleer - Van den Eede Aanvangsuur: 9.10u Aanwezig: ANCIAUX ROEL, BESSEMANS BEN, STULENS JO, LANGENDRIES GUIDO, OLBRECHTS CORINNE,, SMOUT WILLY, STEEMAN MARCEL, TOELEN TOON, VANDEBROECK ANNITA, VANDERHASSELT MICHEL, ABSILLIS ALBERT, POFFÉ EDDY, LAUREYS VIC, VAN BRUSSELEN ODETTE, VAN OVERSTRAETEN HILDE, HERMANS AN, gedeputeerde JEAN- POL OLBRECHTS Verontschuldigd gedeputeerden: DEKEYSER JULIEN, ZELDERLOO WALTER, SWINNEN MONIQUE raadsleden: DE BAERDEMAEKER RIK, CEYSSENS JOS, DE BROUCKHOVEN DE BERGEYCK-DE MOERLOOSE ELEONORE, SCHREURS- WAUTERS JOSIANE Opmerking de vergadering wordt geopend door Vic Laureys. Linda De Dobbeleer - Van den Eede neemt als voorzitter de vergadering over om 10.25u. Agendapunten 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 9 november 2010 Toon Toelen stelt vast dat zijn vraag op pg.7 onderaan niet weergeeft wat hij eigenlijk gevraagd heeft. Maar het antwoord is wel juist. De vraag wordt geherformuleerd: Toon Toelen Toelen vraagt hoe een onderscheid gemaakt wordt tussen goederen van kringloopcentra die actief zijn op 2 provincies? Hoe wordt dit verrekend in Vlaams -Brabant? -Brabant? antwoordantwoord: De kringloopcentra geven hun inzamelcijfers per gemeente aan OvamOVAM door. De provincie kan op basis daarvan alleen de Vlaams-Brabantse gemeenten selecteren. Toon Toelen stelt dat de formulering van het advies: 'de raadscommssieraadscommissie gaat meerderheid tegen minderheid ( Vlaams Belang) akkoord met het voorstel om het provinciale reglement voor toekenning van een premie voor dak- en buitenmuurisolatie en voor zonneboilers op te heffen.' niet correct is. Volgens hem werd er niet gestemd en als er al zou gestemd zijn, onthoudt de fractie Groen! zich. antwoordantwoord: Bij deze wordt aan het verslag toegevoegd dat de fractie Groen! zich bij monde van Toon Toelen onthoudt. Willy Smout merkt op dat hij op pg.6 onderaan gezegd heeft: 'de verhuurder' en dat de vermelding van sociale verhuurkantoren een voorbeeld hiervan is, zoals ook de eigenaar.. antwoordantwoord: hethet verslag wordt aangepast: Willy Smout stelt dat het systeem van derde betaler niet onoplosbaar is want men kan via de verhuurders werken ( bv. sociale verhuurkantoren, eigenaars...). 1

2 Het verslag wordt goedgekeurd met bovenvermelde aanpassingen. 2. Goedkeuring van een bijzonder bestek betreffende de installatie van PV-panelen op de daken van de provinciale instellingen Gedeputeerde Olbrechts legt uit dat de deputatie al meer dan 1 jaar bezig is met te onderzoeken onderzoeken via welke procedure procedure PV- panelen op de daken van de provinciale instellingen kunnen geplaatst worden. Hij benadrukt dat dit een moeilijk dossier is om verschillende redenen. Enerzijds wenst de deputatie 'met de stroom' mee te gaan. Zowel bedrijven als overheden ( w.o. de stad Leuven) Leuven) installeren installeren zonnepanelen. De deputatie heeft het dossier langs alle kanten bekeken. Zo krijgen bedrijven subsidie van de overheid om PV-panelen te installeren maar de provincie niet. Verder zijn er héélheel wat daken en moest nagegaan worden welke in aanmerking komen ( qua ligging, aanwezigheid van bomen... ). Verder moest er nagedacht worden over de formule: dakconcessie, verhuur van dak, leasing van de PV panelen, lening ( zelf investeren)... Al deze opties maakten de zaak niet eenvoudig. Het onderzoek heeft geresulteerd in 4 provinciale sites die in aanmerking komen voor het plaatsen van PV-panelen: - Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - PIVO, Asse (raming:125 kwp) - Provinciedomein Huizingen - Zwembad (raming: 20 kwp) - Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel' (raming: 70 kwp) - De Wijnpers - Provinciaal Onderwijs Leuven (raming: 35 kwp) Er wordt een totaal geïnstalleerd piekvermogen vooropgesteld van 250 kwp wat ong. overeenkomt met de energievoorziening van een 60-tal gezinnen. Het bestek (opgemaakt voor 250kWp) 250kWp) is een aanneming van van diensten (leasing over 15 jaar, alsook onderhouds- en adviesdiensten over 20 jaar) en een aanneming van levering en bijhorende installatie voor de ingebruikname van de zonnepanelen. De mogelijkheid wordt gelaten om met 3 formules te werken zodat ook mogelijk is: leasing over 20 jaar, dakconcessie of studie, levering, installatie en dienstverlening zonder financiering. In het bestek wordt 60% van de punten toegekend aan de prijs en 40% aan de kwaliteit. Wat de prijs betreft merkt gedeputeerde Olbrechts op dat ondanks de beslissing van de Vlaamse Regering om de prijs van GroeneStroom Certificaten ( GSC) te verlagen het toch nog financieel interessant blijft om PV- panelen te plaatsen. Wat de kwaliteit betreft, merkt hij op dat bv. moet rekening gehouden worden gaat het over waarborgen ivm.met mogelijke lekken in het dak, kwaliteit van het onderhoud, technische kwaliteit,...optimale dimensionering, uitvoeringsplan en adviesverlening. Vragen & antwoorden Ben Bessemans vraagt of het plaatsen van PV-panelen geen problemen geeft met de brandveiligheid van de daken. Hij verwijst naar nieuwberichtennieuwsberichten hierover door de brandweer. Gedeputeerde Olbrechts antwoordt dat wel alle maatregelen zullen getroffen worden om brand te voorkomen maar wat moet gebeuren bij effectieve brand van het gebouw is niet duidelijk. Toon Toelen vult aan dat het grootste gevaar komt van het feit dat bij brand de PV-panelen onder stroom blijven wat bij blussen met water tot elektrocutie zou kunnen leiden. Odette Vnanbrusselen vraagt of na plaatsing van PV- panelen de brandverzekering verhoogt? Roel Anciaux antwoordt dat dit nu al in de brandverzekering zit. Toon Toelen vraagt wat bedoeld wordt met kwp? Martin Viaene ( dienst leefmilieu) antwoordt dat dit slaat op kilowwattpiek. Dit is de standaardgrootheid die algemeen aangewend wordt voor het aanduiden van de vermogencapaciteit van 2

3 zonnepanelen. Die grootheid is altijd terug te vinden op de technische fiche van het product.... grootheid optimale condities // koelkast Toon Toelen vraagt of met de 40% voor kwaliteit in de gunningscriteria, daarbij ook dit piekvermogen verzekerd wordt. iets van piek bepalingof belasting??? daaraan vol.. Martin Viaene bevestigt dat dit het geval is en zodanig ook duidelijk voorkomt in de technische bepalingen van het dossier... Toon Toelen vraagt waarom er op het dak van het provinciehuis geen PV-panelen geplaatst worden? Martin Viaene antwoordt dat voor elke instelling de rendabiliteit berekend werd; bv. in Huizingen is het dak goed georïenteerd georiënteerd en en het is weliswaar een beperkte oppervlakte maar het dak is sterk en goed genoeg om PV-panelen te plaatsen. De mogelijkheid om op het provinciehuis PV- panelen te plaatsen wordt pas in een 2 fase bekeken omdat het provinciehuis nu nog niet definitief opgeleverd is. Toon Toelen vergelijkt met het stadskantoor van Leuven dat dezelfde orïentatieoriëntatie heeft en daar worden ook geen PV-panelen geplaatst? Gedeputeerde Olbrechts bevestigt dat het dak van het provinciehuis ook goed georïenteerdgeoriënteerd is maar dat om ( bovenvermelde) juridische redenen nu geen PV-panelen kunnen geplaatst worden. Michel Vanderhasselt vraagt wanneer de installatie ( financieel) 'break even' zal zijn. Voor zijn privéwoning is dit na 9 jaar. Hij vraagt zich af of het dan zin heeft om een lening langer dan 10 jaar te laten lopen. Geert Bogaert ( dienst leefmilieu) zegt dat aangezien iets over de GSC's die voor 20 jaar verleend worden de installatie toch 20 jaar zal behouden blijven... Martin Viaene voegt hieraan toe dat particulieren voor voor PV-panelen meer subsidies krijgen (zoals b.v. de 40% belastingsaftrek, premies van de netbeheerders, gemeenten) krijgen zodat er een kortere terugverdientijd is dan voor de overheid. De terugverdientijd door de provincie beloopt momenteel zo'n 15 jaar. Ook nog iets over 40% belastingsaftrek door JPO... Michel Vanderhasselt stelt dat het dus toch goed is om voor 15 jaar te lenen.???? Martin Viaene bevestigt dit. Roel Anciaux is blij dat het dossier van de PV-panelen nu besproken wordt. Hij herinnert er aan dat hij dit al meer dan 1 jaar geleden op de provincieraad ter sprake gebracht heeft. Hij begrijpt niet waarom het dak van het provinciehuis niet in aanmerking komt: het is een plat dak, goed georïenteerdgeoriënteerd en met een piekvermogen (?????)groot potentieel. Hij hoopt dat de PVpanelen ( op de andere daken) er zo snel mogelijk zullen komen om een zo groot mogelijke 'return of investment' te bekomen en om een duidelijk signaal aan de bevolking te geven. Hij stelt dat er werk moet gemaakt worden van de oplevering van het provinciehuis want dit sleept nu al lang aan en sleept klaarblijkelijk andere dossiers mee. Gedeputeerde Olbrechts begrijpt dit volkomen maar wil toch de omstandigheden schetsen. Er is een bod voor de Wijnpers gekomen 'out of the blue' en de deputatie is daar niet zomaar op ingegaan, maar heeft van deze opportuniteit ( welke...???) gebruik gemaakt om een uitgebreide analyse te vragen aan de administratie. Hij herhaalt nogmaals de complexiteit van het dossier om het grote tijdsverloop te verklaren. Michel Vanderhasselt stelt dat de productie van energie door PV- panelen nu hoger ligt dan vroeger zodat de prijzeninvestering nu kleiner zaullen zijn. Hij vindt het vandaag zeker nog interessant om PV panelen te installeren. 3

4 Roel Anciaux maakt een opmerking over de 3 financieringsformules. maar tten gevolge van gv de daling van de prijs van de GSC's wordten zelf plaatsen en het verhuren van het dak aan derden minder interessant. Het aanbod van dakconcessie-overeenkomsten zal wellicht minder groot worden. Geert Bogaert antwoordt dat iets overde GSC's voor prov. bij leasing en eigen financiering ten goede komen van de provincie, maar... en niet bij dakconcessie... Willy Smout Smout stelt een vraag over pagina 8 van het bestek over bij het afsluiten van de zaak en het recht van opstal binnen het kader van een financiële leasing... Daar wordt gesteld dat het verwijderen van de installatie na het einde van de lease-overeenkomstleaseovereenkomst (na 15 jaar) inschrijven op kosten van... de provincie gebeurt of dat de provincie de installatie overneemt (aankoopoptie). Heeft overnemen nog zin binnen 2015 jaar want de techniek evolueert snel? Geert Bogaert antwoordt dat een installatie van nu binnen 15 jaar minder energie-efficiënt zal zijn t.o.v. een nieuwe maar ze zal tussen het 15e en het 20e jaar economisch toch nog efficiëntzeer rendabel genoeg zijn oa. omdat men nog 5 jaar GSC's ontvangt terwijl de installatie volledig is afbetaald. Willy Smout bevestigt dit maar stelt ook dat er de laatste jaren grotere onderhoudskosten aan zijn. Hieraan moet toch aandacht besteed worden. Martin Viaene antwoordt dat het onderhoudscontract loopt voor 20 jaar en dat daarin ondermeer is voorzien dat iets overde omvormers worden vervangen zie bestek en onderhoudscontract... Vic Laureys antwoordt ook nog dat aan het toekennen van recht van opstal, rechten en plichten voor de opstallende verbonden zijn en dat deze dienen gerespecteerd te worden. Willy Smout zegt ook nog iets?????? Roel Anciaux vraagt of het dossier niet moet aangepast worden om op een termijn van 20 jaar nieuwe technologie te kunnen plaatsen. Geert Bogaert antwoordt dat nu al berekeningen werden gemaakt van iets over berekeningde nettoinkomsten tussen na jaar en jaar tot 30 jaar... Maar op het moment zelf zal dat moeten herbekeken worden in functie van de dan geldende elektriciteitsprijzen en de efficiëntie van nieuwe zonnepanelen. Advies: de raadscommissie aanvaardt het bestek (met bijlagen) betreffende het installeren van PVpanelen op de daken van de provinciale instellingen. 3. Duurzaam energiebeheer in het provinciebestuur- stand van zaken ( zie bijlage) Geert Bogaert ( stafmedewerker) ligcht de Kyotodoelstellingen van de provincie toe. Martin Viaene ( energiecoördinator) bespreekt het interne energfiebeheer Toon Toelen vraagt of men bij groene stroom afkomstig van de bijstook van biomassa in oude, inefficiënte steenkoolcentrales wel kan uitgaan van heeft ( tijdens de bespreking van BG een vraag gesteld over biobrandstoffen) maar ik heb dit niet genoteerd (was op ronde met de aanwezeigheidslijst...dezelfde CO2-reductie als bij de productie van groene stroom uit wind- of zonneenergiezonne-energie. antwoord Geert Bogaert? antwoordt dat er inderdaad aan wordt getwijfeld of dit wel correct is. Formatted: No underline Formatted: No underline 4

5 Roel Anciaux stelt vast dat de aanwerving van de energiecoördinator al zijn nut bewezen heeft en vindt dat de energieproblematiek in de provincie met grote profefesionaliteitprofessionaliteit aangepakt wordt. Hij stelt een vraag over over de zonnepanelen iets over hoe berekentberekend wordt wat de panelen kunnen produceren.2x3% en de opbrengst aan electriciteit? Martin Viaene antwoordt antwoordt dat in België meestal de omzetfactor wordt aangewend voor de productie van polykristalijne zonnepanelen van 850 kwh per jaar. Hierbij wordt de gemiddelde instraling (directe en indirecte) in rekening gebracht zoals die in België opgemeten werd door het KMI. Vooriets over 250kWp, zoals voorzien in het dossier, geeft dat 212,5 MWh per jaar. en in België 1kWp... 2p= 800kWu per jaar... Roel Anciaux vraagt of dit berekend werd voor het provinciehuis? MartinViaene antwoordt bevestigend, maar waarschuwt wel voor het feit dat, alhoewel het provinciehuis over een grote oppervlakte beschikt zonder relevante beschaduwing, dit niet allemaal kan benut worden het provinciehuis niet echt te vergelijken is...? omwille van bv. de veiligheidsnormen. Zo moet er plaats blijvenzijn om te kunnen rondwandelen op het dak voor onderhoud en voor de installaties van het valbewegingsysteem (bvb. voor de cabine voor het kuisen van ruiten). ( katrollen voor de stellingen). Hierdoor is niet de gehele oppervlakte beschikbaar. Formatted: Highlight Ben Bessemans merkt op dat er 2 Engelstalige woorden gebruikt zijn in de kaderspresentatie. Martin Viaene legt uit wat 'Relighting' betekent. Bij renovatiewerken wordt het concept van de verlichting volledig herzien. Willy Smout vraagt inzake het Kyotobeleid of er in het natuurbeleid ook gewerkt aan CO2 neutraliteit. Hij refereert hiervoor naar het kappen van bossen om veen- en heidevorming te stimuleren. Maar veen produceert juist veel methaangas. Geert Bogaert Bogaert antwoordt dat er wel al over gedacht berekeningen gemaakt werden maar om echt zicht te krijgen (en te begrijpen) wat het op de netto-effect van dergelijke ingrepen op de CO2- balans is, zou er veel studiewerk nodig zijn. Het is dus niet echt duidelijkdit staat nog in de kinderschoenen. Gedeputeerde Olbrechts merkt op dat het Kyotobeleid enkel gaat over hetgeen de provincie zelf kan Willy Smout reageert hierop dat de provincie door steun aan projecten hier ook iets aan zou kunnen Hij vraagt tevens om volgende reactie van gedeputeerde Olbrechts in het verslag te noteren: ' Als het van het Vlaams Belang afhangt zal het niet zo lang meer duren om hierover te spreken.' Willy Smout Smout vraagt aangaande de pijler mobiliteit van het Kyotobeleid op welke basis de verbruiken van de dienstwagens berekend werden. Enerzijds kan er gerekend worden met het reële benzine- en diesel verbruik,... anderzijds kan er gerekend worden mert de theoretische verbruiken... Hoe gebeurt de berekeningbesparing? Hij merkt ook op dat voor groene stroom ook de brandstoffen moeten meegerekend worden want hierbij is er ook CO2 uitstoot. Hij verwijst naar energie van kercentraleskerncentrales die wél zuiver is. Gedeputeerde Olbrechts merkt op dat het Kyotobeleid enkel gaat over hetgeen de provincie zelf kan Willy Smout reageert hieropdat de provincie door steun aan projecten hier ook iets aan zou kunnen Hij vraagt tevens om volgende reactie van gedeputeerde Olbrechts in het verslag te noteren: ' Als het van het Vlaams Belang afhangt zal het niet zo lang meer duren om hierover te spreken.' 5

6 Geert Bogaert antwoordt op de vraag over de dienstwagens dat wordt uitgegaan van het werkelijke verbruik via de tankkaarten... Verder antwoordt Geert Bogaert dat de CO2-emissiecoëfficiënt voor grijze stroom er rekening gehoudten werd met het aandeel van kernenergie en het feit dat kerncentrales geen (of weinig) aanleiding geven tot CO2-emissies produceren. Roel Anciaux vindt dat de definitie van 'groene stroom' verkeerd is, verwijzend naar de bijstook van biomassa in oude steenkoolcentrales... zaken die wél passen... Hij vraagt iets overof er leveranciers bestaan die een andere invulling geven aan groene stroom dan bv. Electrabel ( de grote spelers...) Geert Bogaert antwoordt dat er inderdaad kleine stroomleveranciers zijn die bv. uitsluitend op windenergie of biomassa draaien.draaien. Hij vraagt zich af of het wel zo is dat de volledige energieinhoud van de biomassa meegeteld wordt voor de groenestroomcertifikaten.zegt ook iets over de steenkoolcentrales die biomassa bijstoken en over de toewijzing van GSC's... (Nvdr.: vorig jaar wijzigde de Vlaamse overheid haar steun ivm. de bijstook van biomassa in centrales.) Roel Anciaux vraagt of bij het aflopen van het huidige contract met de stroomleverancier zou kunnen nagegkeken worden welke... invulling in het bestek wordt gegeven vaan definitie van groene stroom... Gedeputeerde Olbrechts antwoordt dat het huidige contract afloopt in juli 2011 en dat er wel degelijk meer aandacht zal besteed worden aan de levering van groene stroom ( nu is dat 50%). Toon Toelen vraagt hoe het papier van de printer en de drukwerken verrekend werd? Geert Bogaert legt uit dat er een steekproef gehouden ( over 1 jaar) werd bij 2 diensten die veel drukwerk produceren: de dienst leefmilieu en de dienst cultuur... De resultaten van deze steekproef werden geëxtrapoleerd naar gehele provincie. Dit is niet nauwkeurig maar geeft wel een aanwijzing van het verbruik. Toon Toelen vraagt nog nog aan Martin Viaene hoe het zit met het getal van de EPC's? Heeft de provincie ook zo'n getal? Roel Anciaux komt tussen en zegt dat het EPC van het provinciehuis uithangt aan de ingang. Martin Viaene heeft heeft ( verplichte) energieprestatiecertificaten energieprestatiecertificaten opgemaakt voor volgende volgende gebouwen met een oppervlakte > 1000m²: 1) 1) Provinciehuis 2) 2) De Sterretjes Tienen 3) 3) Leuven 'De Wijnpers' 4) 4) Provinciaal Agrarisch Centrum Herent Herent 5) 5) Provinciaal Proefcentrum PamelPamel 6) 6) Cultuurcentrum Dworp Hanenbos 7) 7) Provinciaal Instituut voor vorming en opleiding - PIVO Asse Asse 8) Provinciaal Instituut voor Secundair onderwijs- Piso- Tienen Ter informatie: Er zijn in een EPC certificaat twee luiken: E-kengetal en Adviezen. Het E-kengetal wordt berekend in de software van VEA (Vlaams Energieagentschap) op basis van drie gegevens: 1) energieverbruik over één jaarperiode (gas en elektriciteit); 2) bruikbare oppervlakte van het gebouw; 3) graaddagen (weersomstandigheden) in de meetperiode. Dit E-kengetal wordt op een kleurendiagram vergeleken met een E-referentiewaarde. Dit referentiegetal is afhankelijk van het type gebouw waaronder het betreffende gebouw geklasseerd wordt. Het luik Adviezen wordt automatisch gegenereerd in de VEA-software op basis van een ingevulde auditlijst met vragen (meer dan 100) zowel over gedrag en beheer, alsook over gebouw- en 6

7 installatiekarakteristieken. Toon Toelen stelt dat de serverruimte veel energie verbruikt omdat ze moet afgekoeld worden. Hij vraagt of er geen mogelijkheid is om natuurlijke koeling toe te passen. Martin Viaene antwoordt dat natuurlijke koeling van de serverruimte niet mogelijk is omdat er specifieke eisen gesteld werden en ook omdat de ruimte 24u/24u moet gekoeld worden. HiIj zegt ook nog dat het provinciehuis er voorzien is om in de nabije toekomst de server te koelen met een koelsysteem op gas i.p.v. elektriciteit.gekoeld wordt op gas en niet op electriciteit. Odette Vanbrusselen wijst er op dat men door het installeren van PV-panelen op CO2 uitstoot wiol wil besparen maar dat anderzijds de productie van PV-panelen veel CO2 uitstoot. Werd hiermee rekening gehouden? Roel Anciaux Anciaux heeft kritiek op deze stelling omdat hierdoor hierdoor niets zou moet veranderen aan het milieubeleid en de klimaatverandering miskend wordt. 4. Rondvraag Er zijn geen vragen. Datum volgende vergadering (landbouw & leefmilieu): niet gekend Einduur van de vergadering uur Martine Borremans Secretaris Linda De Dobbeleer - Van den Eede voorzit(s)ter 7

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 22/02/2011 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 18:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie,

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Volgens de regels van de kunst

Volgens de regels van de kunst Een Haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een WKK Volgens de regels van de kunst Te volgen methodologie en hypothesen Lastenboek opgesteld door de WKK Facilitator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4.

HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4. HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4. GREENWASHING 5. MISBRUIK VAN GROENESTROOMCERTIFICATEN 6. GIJZELING

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 15 (2014-2015) Nr. 8-C ingediend op 27 november 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Verslag namens de

Nadere informatie

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit Oogst Opbrengst November 2011 NR. 39 INFORMATIE VOOR LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN Lees Oogst&Opbrengst nu ook digitaal op www.oogst-en-opbrengst.be Themanummer duurzame energie Creatief met energie Koen

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie