Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU"

Transcriptie

1 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Plaats raadzaal Datum 30 november 2010 Voorzit(s)ter :Linda De Dobbeleer - Van den Eede Aanvangsuur: 9.10u Aanwezig: ANCIAUX ROEL, BESSEMANS BEN, STULENS JO, LANGENDRIES GUIDO, OLBRECHTS CORINNE,, SMOUT WILLY, STEEMAN MARCEL, TOELEN TOON, VANDEBROECK ANNITA, VANDERHASSELT MICHEL, ABSILLIS ALBERT, POFFÉ EDDY, LAUREYS VIC, VAN BRUSSELEN ODETTE, VAN OVERSTRAETEN HILDE, HERMANS AN, gedeputeerde JEAN- POL OLBRECHTS Verontschuldigd gedeputeerden: DEKEYSER JULIEN, ZELDERLOO WALTER, SWINNEN MONIQUE raadsleden: DE BAERDEMAEKER RIK, CEYSSENS JOS, DE BROUCKHOVEN DE BERGEYCK-DE MOERLOOSE ELEONORE, SCHREURS- WAUTERS JOSIANE Opmerking de vergadering wordt geopend door Vic Laureys. Linda De Dobbeleer - Van den Eede neemt als voorzitter de vergadering over om 10.25u. Agendapunten 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 9 november 2010 Toon Toelen stelt vast dat zijn vraag op pg.7 onderaan niet weergeeft wat hij eigenlijk gevraagd heeft. Maar het antwoord is wel juist. De vraag wordt geherformuleerd: Toon Toelen Toelen vraagt hoe een onderscheid gemaakt wordt tussen goederen van kringloopcentra die actief zijn op 2 provincies? Hoe wordt dit verrekend in Vlaams -Brabant? -Brabant? antwoordantwoord: De kringloopcentra geven hun inzamelcijfers per gemeente aan OvamOVAM door. De provincie kan op basis daarvan alleen de Vlaams-Brabantse gemeenten selecteren. Toon Toelen stelt dat de formulering van het advies: 'de raadscommssieraadscommissie gaat meerderheid tegen minderheid ( Vlaams Belang) akkoord met het voorstel om het provinciale reglement voor toekenning van een premie voor dak- en buitenmuurisolatie en voor zonneboilers op te heffen.' niet correct is. Volgens hem werd er niet gestemd en als er al zou gestemd zijn, onthoudt de fractie Groen! zich. antwoordantwoord: Bij deze wordt aan het verslag toegevoegd dat de fractie Groen! zich bij monde van Toon Toelen onthoudt. Willy Smout merkt op dat hij op pg.6 onderaan gezegd heeft: 'de verhuurder' en dat de vermelding van sociale verhuurkantoren een voorbeeld hiervan is, zoals ook de eigenaar.. antwoordantwoord: hethet verslag wordt aangepast: Willy Smout stelt dat het systeem van derde betaler niet onoplosbaar is want men kan via de verhuurders werken ( bv. sociale verhuurkantoren, eigenaars...). 1

2 Het verslag wordt goedgekeurd met bovenvermelde aanpassingen. 2. Goedkeuring van een bijzonder bestek betreffende de installatie van PV-panelen op de daken van de provinciale instellingen Gedeputeerde Olbrechts legt uit dat de deputatie al meer dan 1 jaar bezig is met te onderzoeken onderzoeken via welke procedure procedure PV- panelen op de daken van de provinciale instellingen kunnen geplaatst worden. Hij benadrukt dat dit een moeilijk dossier is om verschillende redenen. Enerzijds wenst de deputatie 'met de stroom' mee te gaan. Zowel bedrijven als overheden ( w.o. de stad Leuven) Leuven) installeren installeren zonnepanelen. De deputatie heeft het dossier langs alle kanten bekeken. Zo krijgen bedrijven subsidie van de overheid om PV-panelen te installeren maar de provincie niet. Verder zijn er héélheel wat daken en moest nagegaan worden welke in aanmerking komen ( qua ligging, aanwezigheid van bomen... ). Verder moest er nagedacht worden over de formule: dakconcessie, verhuur van dak, leasing van de PV panelen, lening ( zelf investeren)... Al deze opties maakten de zaak niet eenvoudig. Het onderzoek heeft geresulteerd in 4 provinciale sites die in aanmerking komen voor het plaatsen van PV-panelen: - Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - PIVO, Asse (raming:125 kwp) - Provinciedomein Huizingen - Zwembad (raming: 20 kwp) - Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel' (raming: 70 kwp) - De Wijnpers - Provinciaal Onderwijs Leuven (raming: 35 kwp) Er wordt een totaal geïnstalleerd piekvermogen vooropgesteld van 250 kwp wat ong. overeenkomt met de energievoorziening van een 60-tal gezinnen. Het bestek (opgemaakt voor 250kWp) 250kWp) is een aanneming van van diensten (leasing over 15 jaar, alsook onderhouds- en adviesdiensten over 20 jaar) en een aanneming van levering en bijhorende installatie voor de ingebruikname van de zonnepanelen. De mogelijkheid wordt gelaten om met 3 formules te werken zodat ook mogelijk is: leasing over 20 jaar, dakconcessie of studie, levering, installatie en dienstverlening zonder financiering. In het bestek wordt 60% van de punten toegekend aan de prijs en 40% aan de kwaliteit. Wat de prijs betreft merkt gedeputeerde Olbrechts op dat ondanks de beslissing van de Vlaamse Regering om de prijs van GroeneStroom Certificaten ( GSC) te verlagen het toch nog financieel interessant blijft om PV- panelen te plaatsen. Wat de kwaliteit betreft, merkt hij op dat bv. moet rekening gehouden worden gaat het over waarborgen ivm.met mogelijke lekken in het dak, kwaliteit van het onderhoud, technische kwaliteit,...optimale dimensionering, uitvoeringsplan en adviesverlening. Vragen & antwoorden Ben Bessemans vraagt of het plaatsen van PV-panelen geen problemen geeft met de brandveiligheid van de daken. Hij verwijst naar nieuwberichtennieuwsberichten hierover door de brandweer. Gedeputeerde Olbrechts antwoordt dat wel alle maatregelen zullen getroffen worden om brand te voorkomen maar wat moet gebeuren bij effectieve brand van het gebouw is niet duidelijk. Toon Toelen vult aan dat het grootste gevaar komt van het feit dat bij brand de PV-panelen onder stroom blijven wat bij blussen met water tot elektrocutie zou kunnen leiden. Odette Vnanbrusselen vraagt of na plaatsing van PV- panelen de brandverzekering verhoogt? Roel Anciaux antwoordt dat dit nu al in de brandverzekering zit. Toon Toelen vraagt wat bedoeld wordt met kwp? Martin Viaene ( dienst leefmilieu) antwoordt dat dit slaat op kilowwattpiek. Dit is de standaardgrootheid die algemeen aangewend wordt voor het aanduiden van de vermogencapaciteit van 2

3 zonnepanelen. Die grootheid is altijd terug te vinden op de technische fiche van het product.... grootheid optimale condities // koelkast Toon Toelen vraagt of met de 40% voor kwaliteit in de gunningscriteria, daarbij ook dit piekvermogen verzekerd wordt. iets van piek bepalingof belasting??? daaraan vol.. Martin Viaene bevestigt dat dit het geval is en zodanig ook duidelijk voorkomt in de technische bepalingen van het dossier... Toon Toelen vraagt waarom er op het dak van het provinciehuis geen PV-panelen geplaatst worden? Martin Viaene antwoordt dat voor elke instelling de rendabiliteit berekend werd; bv. in Huizingen is het dak goed georïenteerd georiënteerd en en het is weliswaar een beperkte oppervlakte maar het dak is sterk en goed genoeg om PV-panelen te plaatsen. De mogelijkheid om op het provinciehuis PV- panelen te plaatsen wordt pas in een 2 fase bekeken omdat het provinciehuis nu nog niet definitief opgeleverd is. Toon Toelen vergelijkt met het stadskantoor van Leuven dat dezelfde orïentatieoriëntatie heeft en daar worden ook geen PV-panelen geplaatst? Gedeputeerde Olbrechts bevestigt dat het dak van het provinciehuis ook goed georïenteerdgeoriënteerd is maar dat om ( bovenvermelde) juridische redenen nu geen PV-panelen kunnen geplaatst worden. Michel Vanderhasselt vraagt wanneer de installatie ( financieel) 'break even' zal zijn. Voor zijn privéwoning is dit na 9 jaar. Hij vraagt zich af of het dan zin heeft om een lening langer dan 10 jaar te laten lopen. Geert Bogaert ( dienst leefmilieu) zegt dat aangezien iets over de GSC's die voor 20 jaar verleend worden de installatie toch 20 jaar zal behouden blijven... Martin Viaene voegt hieraan toe dat particulieren voor voor PV-panelen meer subsidies krijgen (zoals b.v. de 40% belastingsaftrek, premies van de netbeheerders, gemeenten) krijgen zodat er een kortere terugverdientijd is dan voor de overheid. De terugverdientijd door de provincie beloopt momenteel zo'n 15 jaar. Ook nog iets over 40% belastingsaftrek door JPO... Michel Vanderhasselt stelt dat het dus toch goed is om voor 15 jaar te lenen.???? Martin Viaene bevestigt dit. Roel Anciaux is blij dat het dossier van de PV-panelen nu besproken wordt. Hij herinnert er aan dat hij dit al meer dan 1 jaar geleden op de provincieraad ter sprake gebracht heeft. Hij begrijpt niet waarom het dak van het provinciehuis niet in aanmerking komt: het is een plat dak, goed georïenteerdgeoriënteerd en met een piekvermogen (?????)groot potentieel. Hij hoopt dat de PVpanelen ( op de andere daken) er zo snel mogelijk zullen komen om een zo groot mogelijke 'return of investment' te bekomen en om een duidelijk signaal aan de bevolking te geven. Hij stelt dat er werk moet gemaakt worden van de oplevering van het provinciehuis want dit sleept nu al lang aan en sleept klaarblijkelijk andere dossiers mee. Gedeputeerde Olbrechts begrijpt dit volkomen maar wil toch de omstandigheden schetsen. Er is een bod voor de Wijnpers gekomen 'out of the blue' en de deputatie is daar niet zomaar op ingegaan, maar heeft van deze opportuniteit ( welke...???) gebruik gemaakt om een uitgebreide analyse te vragen aan de administratie. Hij herhaalt nogmaals de complexiteit van het dossier om het grote tijdsverloop te verklaren. Michel Vanderhasselt stelt dat de productie van energie door PV- panelen nu hoger ligt dan vroeger zodat de prijzeninvestering nu kleiner zaullen zijn. Hij vindt het vandaag zeker nog interessant om PV panelen te installeren. 3

4 Roel Anciaux maakt een opmerking over de 3 financieringsformules. maar tten gevolge van gv de daling van de prijs van de GSC's wordten zelf plaatsen en het verhuren van het dak aan derden minder interessant. Het aanbod van dakconcessie-overeenkomsten zal wellicht minder groot worden. Geert Bogaert antwoordt dat iets overde GSC's voor prov. bij leasing en eigen financiering ten goede komen van de provincie, maar... en niet bij dakconcessie... Willy Smout Smout stelt een vraag over pagina 8 van het bestek over bij het afsluiten van de zaak en het recht van opstal binnen het kader van een financiële leasing... Daar wordt gesteld dat het verwijderen van de installatie na het einde van de lease-overeenkomstleaseovereenkomst (na 15 jaar) inschrijven op kosten van... de provincie gebeurt of dat de provincie de installatie overneemt (aankoopoptie). Heeft overnemen nog zin binnen 2015 jaar want de techniek evolueert snel? Geert Bogaert antwoordt dat een installatie van nu binnen 15 jaar minder energie-efficiënt zal zijn t.o.v. een nieuwe maar ze zal tussen het 15e en het 20e jaar economisch toch nog efficiëntzeer rendabel genoeg zijn oa. omdat men nog 5 jaar GSC's ontvangt terwijl de installatie volledig is afbetaald. Willy Smout bevestigt dit maar stelt ook dat er de laatste jaren grotere onderhoudskosten aan zijn. Hieraan moet toch aandacht besteed worden. Martin Viaene antwoordt dat het onderhoudscontract loopt voor 20 jaar en dat daarin ondermeer is voorzien dat iets overde omvormers worden vervangen zie bestek en onderhoudscontract... Vic Laureys antwoordt ook nog dat aan het toekennen van recht van opstal, rechten en plichten voor de opstallende verbonden zijn en dat deze dienen gerespecteerd te worden. Willy Smout zegt ook nog iets?????? Roel Anciaux vraagt of het dossier niet moet aangepast worden om op een termijn van 20 jaar nieuwe technologie te kunnen plaatsen. Geert Bogaert antwoordt dat nu al berekeningen werden gemaakt van iets over berekeningde nettoinkomsten tussen na jaar en jaar tot 30 jaar... Maar op het moment zelf zal dat moeten herbekeken worden in functie van de dan geldende elektriciteitsprijzen en de efficiëntie van nieuwe zonnepanelen. Advies: de raadscommissie aanvaardt het bestek (met bijlagen) betreffende het installeren van PVpanelen op de daken van de provinciale instellingen. 3. Duurzaam energiebeheer in het provinciebestuur- stand van zaken ( zie bijlage) Geert Bogaert ( stafmedewerker) ligcht de Kyotodoelstellingen van de provincie toe. Martin Viaene ( energiecoördinator) bespreekt het interne energfiebeheer Toon Toelen vraagt of men bij groene stroom afkomstig van de bijstook van biomassa in oude, inefficiënte steenkoolcentrales wel kan uitgaan van heeft ( tijdens de bespreking van BG een vraag gesteld over biobrandstoffen) maar ik heb dit niet genoteerd (was op ronde met de aanwezeigheidslijst...dezelfde CO2-reductie als bij de productie van groene stroom uit wind- of zonneenergiezonne-energie. antwoord Geert Bogaert? antwoordt dat er inderdaad aan wordt getwijfeld of dit wel correct is. Formatted: No underline Formatted: No underline 4

5 Roel Anciaux stelt vast dat de aanwerving van de energiecoördinator al zijn nut bewezen heeft en vindt dat de energieproblematiek in de provincie met grote profefesionaliteitprofessionaliteit aangepakt wordt. Hij stelt een vraag over over de zonnepanelen iets over hoe berekentberekend wordt wat de panelen kunnen produceren.2x3% en de opbrengst aan electriciteit? Martin Viaene antwoordt antwoordt dat in België meestal de omzetfactor wordt aangewend voor de productie van polykristalijne zonnepanelen van 850 kwh per jaar. Hierbij wordt de gemiddelde instraling (directe en indirecte) in rekening gebracht zoals die in België opgemeten werd door het KMI. Vooriets over 250kWp, zoals voorzien in het dossier, geeft dat 212,5 MWh per jaar. en in België 1kWp... 2p= 800kWu per jaar... Roel Anciaux vraagt of dit berekend werd voor het provinciehuis? MartinViaene antwoordt bevestigend, maar waarschuwt wel voor het feit dat, alhoewel het provinciehuis over een grote oppervlakte beschikt zonder relevante beschaduwing, dit niet allemaal kan benut worden het provinciehuis niet echt te vergelijken is...? omwille van bv. de veiligheidsnormen. Zo moet er plaats blijvenzijn om te kunnen rondwandelen op het dak voor onderhoud en voor de installaties van het valbewegingsysteem (bvb. voor de cabine voor het kuisen van ruiten). ( katrollen voor de stellingen). Hierdoor is niet de gehele oppervlakte beschikbaar. Formatted: Highlight Ben Bessemans merkt op dat er 2 Engelstalige woorden gebruikt zijn in de kaderspresentatie. Martin Viaene legt uit wat 'Relighting' betekent. Bij renovatiewerken wordt het concept van de verlichting volledig herzien. Willy Smout vraagt inzake het Kyotobeleid of er in het natuurbeleid ook gewerkt aan CO2 neutraliteit. Hij refereert hiervoor naar het kappen van bossen om veen- en heidevorming te stimuleren. Maar veen produceert juist veel methaangas. Geert Bogaert Bogaert antwoordt dat er wel al over gedacht berekeningen gemaakt werden maar om echt zicht te krijgen (en te begrijpen) wat het op de netto-effect van dergelijke ingrepen op de CO2- balans is, zou er veel studiewerk nodig zijn. Het is dus niet echt duidelijkdit staat nog in de kinderschoenen. Gedeputeerde Olbrechts merkt op dat het Kyotobeleid enkel gaat over hetgeen de provincie zelf kan Willy Smout reageert hierop dat de provincie door steun aan projecten hier ook iets aan zou kunnen Hij vraagt tevens om volgende reactie van gedeputeerde Olbrechts in het verslag te noteren: ' Als het van het Vlaams Belang afhangt zal het niet zo lang meer duren om hierover te spreken.' Willy Smout Smout vraagt aangaande de pijler mobiliteit van het Kyotobeleid op welke basis de verbruiken van de dienstwagens berekend werden. Enerzijds kan er gerekend worden met het reële benzine- en diesel verbruik,... anderzijds kan er gerekend worden mert de theoretische verbruiken... Hoe gebeurt de berekeningbesparing? Hij merkt ook op dat voor groene stroom ook de brandstoffen moeten meegerekend worden want hierbij is er ook CO2 uitstoot. Hij verwijst naar energie van kercentraleskerncentrales die wél zuiver is. Gedeputeerde Olbrechts merkt op dat het Kyotobeleid enkel gaat over hetgeen de provincie zelf kan Willy Smout reageert hieropdat de provincie door steun aan projecten hier ook iets aan zou kunnen Hij vraagt tevens om volgende reactie van gedeputeerde Olbrechts in het verslag te noteren: ' Als het van het Vlaams Belang afhangt zal het niet zo lang meer duren om hierover te spreken.' 5

6 Geert Bogaert antwoordt op de vraag over de dienstwagens dat wordt uitgegaan van het werkelijke verbruik via de tankkaarten... Verder antwoordt Geert Bogaert dat de CO2-emissiecoëfficiënt voor grijze stroom er rekening gehoudten werd met het aandeel van kernenergie en het feit dat kerncentrales geen (of weinig) aanleiding geven tot CO2-emissies produceren. Roel Anciaux vindt dat de definitie van 'groene stroom' verkeerd is, verwijzend naar de bijstook van biomassa in oude steenkoolcentrales... zaken die wél passen... Hij vraagt iets overof er leveranciers bestaan die een andere invulling geven aan groene stroom dan bv. Electrabel ( de grote spelers...) Geert Bogaert antwoordt dat er inderdaad kleine stroomleveranciers zijn die bv. uitsluitend op windenergie of biomassa draaien.draaien. Hij vraagt zich af of het wel zo is dat de volledige energieinhoud van de biomassa meegeteld wordt voor de groenestroomcertifikaten.zegt ook iets over de steenkoolcentrales die biomassa bijstoken en over de toewijzing van GSC's... (Nvdr.: vorig jaar wijzigde de Vlaamse overheid haar steun ivm. de bijstook van biomassa in centrales.) Roel Anciaux vraagt of bij het aflopen van het huidige contract met de stroomleverancier zou kunnen nagegkeken worden welke... invulling in het bestek wordt gegeven vaan definitie van groene stroom... Gedeputeerde Olbrechts antwoordt dat het huidige contract afloopt in juli 2011 en dat er wel degelijk meer aandacht zal besteed worden aan de levering van groene stroom ( nu is dat 50%). Toon Toelen vraagt hoe het papier van de printer en de drukwerken verrekend werd? Geert Bogaert legt uit dat er een steekproef gehouden ( over 1 jaar) werd bij 2 diensten die veel drukwerk produceren: de dienst leefmilieu en de dienst cultuur... De resultaten van deze steekproef werden geëxtrapoleerd naar gehele provincie. Dit is niet nauwkeurig maar geeft wel een aanwijzing van het verbruik. Toon Toelen vraagt nog nog aan Martin Viaene hoe het zit met het getal van de EPC's? Heeft de provincie ook zo'n getal? Roel Anciaux komt tussen en zegt dat het EPC van het provinciehuis uithangt aan de ingang. Martin Viaene heeft heeft ( verplichte) energieprestatiecertificaten energieprestatiecertificaten opgemaakt voor volgende volgende gebouwen met een oppervlakte > 1000m²: 1) 1) Provinciehuis 2) 2) De Sterretjes Tienen 3) 3) Leuven 'De Wijnpers' 4) 4) Provinciaal Agrarisch Centrum Herent Herent 5) 5) Provinciaal Proefcentrum PamelPamel 6) 6) Cultuurcentrum Dworp Hanenbos 7) 7) Provinciaal Instituut voor vorming en opleiding - PIVO Asse Asse 8) Provinciaal Instituut voor Secundair onderwijs- Piso- Tienen Ter informatie: Er zijn in een EPC certificaat twee luiken: E-kengetal en Adviezen. Het E-kengetal wordt berekend in de software van VEA (Vlaams Energieagentschap) op basis van drie gegevens: 1) energieverbruik over één jaarperiode (gas en elektriciteit); 2) bruikbare oppervlakte van het gebouw; 3) graaddagen (weersomstandigheden) in de meetperiode. Dit E-kengetal wordt op een kleurendiagram vergeleken met een E-referentiewaarde. Dit referentiegetal is afhankelijk van het type gebouw waaronder het betreffende gebouw geklasseerd wordt. Het luik Adviezen wordt automatisch gegenereerd in de VEA-software op basis van een ingevulde auditlijst met vragen (meer dan 100) zowel over gedrag en beheer, alsook over gebouw- en 6

7 installatiekarakteristieken. Toon Toelen stelt dat de serverruimte veel energie verbruikt omdat ze moet afgekoeld worden. Hij vraagt of er geen mogelijkheid is om natuurlijke koeling toe te passen. Martin Viaene antwoordt dat natuurlijke koeling van de serverruimte niet mogelijk is omdat er specifieke eisen gesteld werden en ook omdat de ruimte 24u/24u moet gekoeld worden. HiIj zegt ook nog dat het provinciehuis er voorzien is om in de nabije toekomst de server te koelen met een koelsysteem op gas i.p.v. elektriciteit.gekoeld wordt op gas en niet op electriciteit. Odette Vanbrusselen wijst er op dat men door het installeren van PV-panelen op CO2 uitstoot wiol wil besparen maar dat anderzijds de productie van PV-panelen veel CO2 uitstoot. Werd hiermee rekening gehouden? Roel Anciaux Anciaux heeft kritiek op deze stelling omdat hierdoor hierdoor niets zou moet veranderen aan het milieubeleid en de klimaatverandering miskend wordt. 4. Rondvraag Er zijn geen vragen. Datum volgende vergadering (landbouw & leefmilieu): niet gekend Einduur van de vergadering uur Martine Borremans Secretaris Linda De Dobbeleer - Van den Eede voorzit(s)ter 7

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Plaats raadzaal 2011 Voorzit(s)ter :Linda De Dobbeleer - Van den Eede Datum 30 november 201015 maart Aanvangsuur: 9.1011.45u Aanwezig:

Nadere informatie

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE "ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID" Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Voorzitter: Hilde Van Overstraeten Aanvangsuur: 13.10 uur Aanwezig: Effectieve leden:

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 22/02/2011 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 18:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie,

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID

RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 14 september 2010 Voorzitter : Roel ANCIAUX Aanvangsuur: 9.30 uur Aanwezig:

Nadere informatie

directie infrastructuur dienst mobiliteit

directie infrastructuur dienst mobiliteit directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Patricia Willems Tel - fax 016/26.75.34 016/26.75.60 e-mail patricia.willems@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20120424 vergadering raadscommissie

Nadere informatie

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17.

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17. directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Katrien Putzeys Tel - fax 016/26.75.05 016/26.75.60 e-mail katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-RO-20111206_verslag vergadering

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 11/09/2012 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 15:30 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie,

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Plaats raadzaal provinciehuis Datum 09/06/2015 Voorzit(s)ter Ann Schevenels Aanvangsuur 09:30 uur Aanwezig Ann SCHEVENELS,

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats: Raadszaal Provinciehuis Datum: 24 februari 2015 Voorzitter: JAAK PIJPEN Aanvangsuur: 10u30 Aanwezig: JAAK PIJPEN, EDDY POFFE,

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 september 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 28 mei 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur: 13.00

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam bouwen

Seminarie Duurzaam bouwen Seminarie Duurzaam bouwen Hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leefmilieu Brussel Monitoring van PV-systemen, zonneboilers en warmtepompen David MARTENS CENERGIE Doelstelling(en)

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 jan. 2014 1 Verplicht aandeel HE met PV Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen. Partners:

GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen. Partners: GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen Partners: GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen Welkom GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen - CLEAR-project - Groepsaankoop zonnepanelen - Waarom zonnepanelen?

Nadere informatie

VRP Antwerpen 8 mei 2008. Drs. Catrinus B. Tuinstra 5P BGM bv Dordrecht- Aardenburg

VRP Antwerpen 8 mei 2008. Drs. Catrinus B. Tuinstra 5P BGM bv Dordrecht- Aardenburg VRP Antwerpen 8 mei 2008 Drs. Catrinus B. Tuinstra 5P BGM bv Dordrecht- Aardenburg - Zoncampagnes in Zeeland - SDE nieuwe subsidieregeling PV - Richtlijnen toepassing Zonne-energie - Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

Fotovoltaïsche zonneenergie

Fotovoltaïsche zonneenergie Fotovoltaïsche zonneenergie in het Brusselse Gewest op een gemeenschappelijk dak Typecontract van APERe Burgers en lokale overheden begeleiden bij het zich toeeigenen van de energie op weg naar een systeem

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Wat? Waarom? Zonne-energie. Om de Kyotonorm te halen moet België tegen 2012 7,5% minder CO 2

Wat? Waarom? Zonne-energie. Om de Kyotonorm te halen moet België tegen 2012 7,5% minder CO 2 E6 Na regen komt zonneschijn! Zonne-energie Wat? Waarom? Om de Kyotonorm te halen moet België tegen 2012 7,5% minder CO 2 uitstoten dan in 1990. Dat kan alleen als we investeren in hernieuwbare energie.

Nadere informatie

Provinciegriffier: Julien Dekeyser, Monique Swinnen, Walter Zelderloo, Karin Jiroflée. Agendapunten

Provinciegriffier: Julien Dekeyser, Monique Swinnen, Walter Zelderloo, Karin Jiroflée. Agendapunten Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID Plaats Raadzaal, Provinciehuis Leuven Datum 26/03/2013 Voorzitter Ingrid Claes Aanvangsuur 10.00 uur Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats Provinciehuis, Leuven Datum 21 januari 2014 Voorzit(s)ter CHRIS KINDEKENS Aanvangsuur 10.30 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

Welkom. PV-panelen op publieke daken. Wase Klimaattop. 14 oktober 2016

Welkom. PV-panelen op publieke daken. Wase Klimaattop. 14 oktober 2016 Welkom Wase Klimaattop PV-panelen op publieke daken 14 oktober 2016 Agenda Zonne-energie in Vlaanderen Zonnepotentie van een dak Aanbod voor Lokale Besturen 2 Context Europese doelstelling: 20% hernieuwbare

Nadere informatie

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?'

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' 'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' https://www.youtube.com/watch?v=ttbsiwy4jow Onze partners EcoNation referenties (1) RETAIL & VOEDING LOKALE BESTUREN

Nadere informatie

Online beschikbaar op www.proclam.be, energie

Online beschikbaar op www.proclam.be, energie REKENBLADEN om een eerste inschatting te maken van de terugverdientijden van fotovoltaïsche systemen, zonthermische systemen en windturbines in uw eigen bedrijfssituatie Online beschikbaar op www.proclam.be,

Nadere informatie

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Klimaatneutrale Organisatie 2020 De ondersteuningscampagne voor gemeenten die zich engageren om in 2020 een klimaatneutrale organisatie

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen 28 november 2007 Researchpark Zellik Ir. Bert Stassen bert.stassen@vlao.be T : 016 31 10 63 www.vlao.be Belangrijkste vormen van subsidie 1. Ecologiepremie

Nadere informatie

Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober 2012 Voorzitter: CHRIS TAES Aanvangsuur: 15.15u

Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober 2012 Voorzitter: CHRIS TAES Aanvangsuur: 15.15u Vergadering raadscommissie NOTULEN Gezamenlijke raadscommissie: - Landbouw en leefmilieu - Regionaal beleid en economie - Ruimtelijke Ordening, verkeer en mobiliteit Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober

Nadere informatie

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2017 Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 24.04.2017 Willy Smout Directie ruimte dienst leefmilieu i.v.m. windturbines 1 4.05.2017 Jan Laeremans Directie

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 11

Inhoudsopgave VOORWOORD 11 Inhoudsopgave VOORWOORD 11 HOOFDSTUK I HER IEUWBARE E ERGIE I VLAA DERE 13 1. Wat is hernieuwbare energie? 13 2. Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit in Vlaanderen 14 3. Internationale druk vertaald

Nadere informatie

Het potentieel van zonnepanelen toegepast op geluidsschermen langs de Rijkswegen Auteur: Sander Meppelink (2015)

Het potentieel van zonnepanelen toegepast op geluidsschermen langs de Rijkswegen Auteur: Sander Meppelink (2015) Het potentieel van zonnepanelen toegepast op geluidsschermen langs de Rijkswegen Auteur: Sander Meppelink (2015) Dit document is een Nederlandstalige samenvatting van de (Engelstalige) master thesis The

Nadere informatie

Groepsaankoop voor PV installaties

Groepsaankoop voor PV installaties Groepsaankoop voor PV installaties Technische analyse Zero Emission Solutions Ism POM Limburg Zero EmissionSolutionswerd geselecteerd op basis van openbare aanbesteding Project kaderde in Europese Eco2profit

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouwen Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht De voorbije jaren zijn volop zonnepanelen geplaatst op de daken van veel gebouwen. Daarbij

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING

BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING 1 BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING IN HET KADER VAN DE BELANGSTINGSAFTREK HEEFT DE FEDERALE REGERING EEN DEFINITIE GEPUBLICEERD OVER DE NULEREGIEWONING Bij nader toezien was dit een foutieve en zeer contraproductieve

Nadere informatie

BEREKENING INSTRALING

BEREKENING INSTRALING ZONNESCAN BRABANT Doe de Zonnescan! Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant, een initiatief van de provincie

Nadere informatie

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech informatiebrochure pv-systemen Stetech BV - Nijverheidsweg 27-9482WB - Tynaarlo - T.0592-541597 - F.0592-542433 - info@stetech.com

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Plaats raadzaal Datum 19/04/2016 Voorzit(s)ter Ingrid Claes Aanvangsuur 10:00 uur Aanwezig Verontschuldigd Raadsleden: Technische leden:

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Zonnestroom in Enspijk

Zonnestroom in Enspijk Zonnestroom in Enspijk Waarom zonnestroom? Wat is zonnestroom? Wat levert zonnestroom op? Hoe begin ik er aan? De zon straalt in 1 uur evenveel energie op aarde als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik

Nadere informatie

Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak. Jos Stassen JJK&Partners.

Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak. Jos Stassen JJK&Partners. Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak Jos Stassen JJK&Partners. Basisscenario : - Geen risico s of kosten bij eigenaar - Geen financiering (lening) voor eigenaar -

Nadere informatie

Welkom. IZEN biedt : HERNIEUWBARE ENERGIE. - Zonthermische systemen - Fotovoltaïsche system - Warmtepomp - Kleine windturbines

Welkom. IZEN biedt : HERNIEUWBARE ENERGIE. - Zonthermische systemen - Fotovoltaïsche system - Warmtepomp - Kleine windturbines Welkom HERNIEUWBARE ENERGIE IZEN biedt iedere consument de beste hernieuwbare energie oplossing met kwaliteitsvolle producten en vanuit een ondernemende organisatie. Offerte op maat Aanbod van technologieën

Nadere informatie

Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17. Zero Emission Solutions

Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17. Zero Emission Solutions Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17 Zero Emission Solutions Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht in 2009 12 ervaren personeelsleden Aangevuld met

Nadere informatie

Innoveren met financiering van zonnepanelen

Innoveren met financiering van zonnepanelen Innoveren met financiering van zonnepanelen Dexia Corporate Jean-Michel Baetslé, Gedelegeerd Bestuurder Inhoud Inleiding Fotovoltaïsche zonne-energie Voor- en nadelen van een fotovoltaïsch systeem Steun

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Hernieuwbare energie systemen

Opleiding Duurzaam Gebouw : Hernieuwbare energie systemen Opleiding Duurzaam Gebouw : Hernieuwbare energie systemen Leefmilieu Brussel Financiële mechanismen voor hernieuwbare energie Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstelling(en) van de presentatie Kennismaking

Nadere informatie

Meer groene energie met de zonnekaart en andere communicatie-instrumenten. Véronique Vens Vlaams Energieagentschap 25 september 2017

Meer groene energie met de zonnekaart en andere communicatie-instrumenten. Véronique Vens Vlaams Energieagentschap 25 september 2017 Meer groene energie met de zonnekaart en andere communicatie-instrumenten Véronique Vens Vlaams Energieagentschap 25 september 2017 Zonne-energie in Vlaanderen 284.646 PV-installaties (cijfer op 30/06/2017)

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Netkoppeling van decentrale productie

Netkoppeling van decentrale productie Netkoppeling van decentrale productie Infosessie land- en tuinbouwsector 8 juni 2007 Guido Claes Netkoppeling? 2 Wettelijke voorschriften netkoppeling Uitvoeringsbesluit hernieuwbare energie: o.a. de meting

Nadere informatie

Hernieuwbare Energiescan. Karen Dhollander

Hernieuwbare Energiescan. Karen Dhollander Hernieuwbare Energiescan Karen Dhollander Dienst Ruimtelijke planning Werken aan oplossing = werken aan draagvlak 3 PIJLERS 1. Ruimtelijke, planmatige aansturing (dienst ruimtelijke planning) Obv beleidskader

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, raadzaal provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 juni 2014 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Waarom je blauw betalen aan energie?

Waarom je blauw betalen aan energie? Waarom je blauw betalen aan energie? Energieprijzen Voordeel van energievriendelijke installaties Opbrengst spaarboekje Haal je voordeel uit energievriendelijke oplossingen voor warmte en water! Bespaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Plaats raadzaal provinciehuis Datum 25/10/2016 Voorzitter Joël Vander Elst Aanvangsuur 09:45 uur Aanwezig Joël VANDER ELST,

Nadere informatie

20 vragen en antwoorden over EPC

20 vragen en antwoorden over EPC 20 vragen en antwoorden over EPC Inleiding Als renovatiecoach adviseer en begeleid ik mensen met bouw-of verbouwplannen. Stap voor stap neem ik ze mee in een voor hen ongekend avontuur. Een avontuur waarin

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Algemeen en Organisatie

Algemeen en Organisatie Welkom! Programma 20:00 Deel 1 Algemeen en Organisatie Techniek 20:45 Pauze 21:00 Deel 2 Plan van Aanpak Voorbeelden en RIC Gemeente Raalte: Duurzaamheidslening Vragen 22:00 Afsluiting Algemeen en Organisatie

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN Plaats raadzaal Datum 06/01/2015 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Leefmilieu Brussel - BIM. Hernieuwbare energie

Leefmilieu Brussel - BIM. Hernieuwbare energie Hernieuwbare energie 1 1 Leefmilieu Brussel - BIM Gesticht in 1989, Leefmilieu Brussel - BIM is de administratie voor energie en leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de gesprekspartner

Nadere informatie

directie infrastructuur dienst mobiliteit

directie infrastructuur dienst mobiliteit directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Katrien Putzeys Tel - fax 016/26.75.05 016/26.75.85 e-mail katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20120605 vergadering raadscommissie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom Veel mensen schrikken terug voor investeringen in zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine windturbines, maar bijv. ook warmtepompen.

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29 Toepassing van de artikelen 244 en 245

Nadere informatie

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN VOORSTEL nr. 2 Betreft: opdracht voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van drankautomaten (huurformule: termijn van 7 jaar) en bijbehorende grondstoffen voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Zonne-energie in Nederland Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Informatie Horizon Opgericht 2009 Veel ervaring in (duurzame) energie ca. 60 jaar Grootaandeelhouder HVC Groep in Alkmaar In

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie