Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002"

Transcriptie

1 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2002

2 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan KH Utrecht Telefoon: Telefax: Website: Druk: DRUKKERIJ ULEMAN-DE RESIDENTIE Zoetermeer Oplage: ex. mr. R.G. van der Scheer, secretaris A.M.J. de Bekker, penningmeester

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2002 Verslag van de secretaris... 4 Onderscheidingen Commissies en bondsbureau Permanente commissies Tijdelijke commissies en overige Bezetting van het bondsbureau Verslagen van de commissies Commissie van Beroep Protestcommissie Reglementen Commissie (REKO) Commissie Lerarenopleiding en Bridge Onderwijs (LOBO) Straf- en Tuchtcommissie Wedstrijd Commissie (Weko) Commissie Meesterpunten Commissie Jeugdbridge Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT). 25 Commissie Kei/Stuur Commissie (Her)indeling Districten Spelersraad Uitgeefteam Financiële Commissie Jaarverslag van de Bondsraad Verslagen van de districten Bridge Federatie Regio Amsterdam Utrecht s-gravenhage en Omstreken Noord-Holland Noord Rotterdam & Omstreken Kennemerland Midden en Oost Gelderland Maasland & Meierij Leiden e.o IJsselstreek Zuid Limburg Groningen Drenthe...43 Zeeland...44 Nijmegen...45 Dordrecht...46 Friesland...46 Zaanstreek/Waterland...47 Delft...48 Noord en Midden Limburg...49 Gooi en Ommeland...50 Vlaardingen en omstreken...51 Twente...51 West-Brabant...52 Midden Brabant...53 Zuid-Oost Brabant...54 Gegevens over leden en competities...56 Het ledental...56 Specificatie van de ledentallen per district 57 Deelname viertallencompetitie...58 Deelname districts damesparen- en gemengdeparencompetitie...59 Deelname districts openparencompetitie...60 Wedstrijdresultaten...61 Bondscompetities Overige kampioenschappen Internationale Kampioenschappen Internationale Toernooien Bondstoernooien Bekerwedstrijden Overige toernooien Financieel Jaarverslag...73 Verslag van de penningmeester...74 Balans per Resultatenrekening Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans...79 Toelichting op de resultatenrekening...85 Accountantsverklaring...94

4 Verslag van de secretaris over 2002 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierbij verslag uitgebracht over het bondsjaar Samenstelling Bondsbestuur Periodiek aftredend en herkiesbaar waren de heren De Bekker, Bosman en Vaders; zij stellen zich herkiesbaar. Zij werden bij acclamatie op de zomervergadering van 2002 herkozen. Dhr. De Bekker werd behalve als bestuurslid ook opnieuw benoemd tot penningmeester. Dit geeft het Bondsbestuur de navolgende samenstelling aan het einde van dit verslagjaar: De heer A.L.F. Trippaers (voorzitter)* De heer A.M.J. de Bekker AAG (penningmeester)* De heer drs. W.A. Vaders (vice-voorzitter)* Mevrouw M.L.A. Blanken-Burgers Mevrouw ir. H.C. Bronsgeest-Schoute De heer R.G.T.J. Bosman Mevrouw Mr. M.W. Erich-Van Mechelen * tevens lid Dagelijks Bestuur In 2003 is volgens rooster aftredend de heer A.L.F. Trippaers. Het Bondsbestuur kwam in totaal negen maal in vergadering bijeen. In de vergaderingen werd het bestuur terzijde gestaan door de secretaris de heer mr. R.G. van der Scheer, de adjunct-directeur J. van der Kam en mevrouw A.H.M. van Ettinger-Martens (notulen). Het Bondsbestuur van de Nederlandse Bridge Bond V.l.n.r.: Driek Bronsgeest, Pim Vaders, Anton de Bekker, Armand Trippaers, Gijs van der Scheer, Marijke Blanken en Rob Bosman 4

5 Inleiding Het jaar 2002 stond bol van de activiteiten. De talloze vrijwilligers binnen de NBB hebben weer veel tijd en creativiteit ingezet om er voor te zorgen dat overal leuke en spannende bridgeactiviteiten plaatsvonden. Dat varieerde van de organisatie van de wekelijkse clubavond tot de organisatie van bijzondere evenementen. Zonder anderen te willen passeren kunnen bijvoorbeeld de activiteiten rondom het veertigjarig bestaan van District Twente genoemd worden. Hoogtepunt was natuurlijk de drive in het Arke Stadion waar maar liefst 1200 bridgers aan deelnamen. Ook de 24 uurs bridgedrive, georganiseerd door bridgeclub Tjongerbridgers uit Oosterwolde (Fr), is een voorbeeld van creatief denken dat in de praktijk werd gebracht. De realisatie van het Denksportcentrum in Apeldoorn vergde ook het uiterste van de daarbij betrokken vrijwilligers. Dit resulteerde in de officiële opening van dit mooie efficiënte gebouw in het najaar. Natuurlijk gebeurde er nog veel en veel meer in Nederland, te veel om allemaal op te noemen. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers zou bridge in Nederland ondenkbaar zijn. Naar al deze enthousiastelingen gaat dan ook onze grote dank uit. Bestuurlijk De Algemene Vergadering te Spijkenisse, georganiseerd door district Rotterdam, verliep vlekkeloos. Het tekent de harmonie binnen de NBB dat er eigenlijk geen grote meningsverschillen waren. Daarom was er ruim de tijd om Frans Appels tot Lid van Verdienste te benoemen en om de Hunebedtrofee uit te reiken aan Epko Steinmetz, de bedenker van StepBridge. Ook werd het nieuwe logo van de NBB onthuld, dat inmiddels alom geaccepteerd is en zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. Tijdens het diner kreeg Koos Nobel de Gouden Hartenspeld uitgereikt. Tijdens de najaarsvergadering werd het rapport van de Commissie Contributie Differentiatie besproken. Frans Appels Het oude logo Het nieuwe logo Koos Nobel 5

6 In 2002 ging weer een nieuwe serie roadshows van start. Veel kaderleden van verenigingen bezoeken deze roadshows, die ditmaal in de avonduren worden gehouden. De inbreng van de leden is zeer waardevol en tijdens de roadshows wordt de basis gelegd voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de NBB dat in 2003 moet worden vastgesteld. De discussie over normen en waarden gaat niet aan de NBB voorbij. In een ingezonden brief in BRIDGE (juni) vraagt Francien van Ost uit Soest om meer aandacht voor de gedragsregels. Ook het Bondsbestuur is van mening dat de gedragsregels meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Het magazine BRIDGE zal een plaats voor de gedragsregels gaan inruimen en ook in andere publicaties zal er uitleg komen over de gedragsregels. Het Bondsbestuur overweegt een brochure voor beginnende (club-)bridgers te laten maken, waarin uitleg over de gedragsregels zal worden opgenomen. Van geanonimiseerde publicatie van uitspraken van de Straf- en Tuchtcommissie en de uitspraken van de Commissie van Beroep kan een preventieve werking uitgaan. Daardoor wordt duidelijk dat wangedrag niet wordt getolereerd. In 2002 zijn deze uitspraken voor het eerst standaard op de internetsite van de NBB gezet. Natuurlijk zijn de leden van de NBB een afspiegeling van de Nederlandse bevolking, zodat maatschappelijke tendensen, waartoe helaas ook de toenemende spelverruwing behoort, ook in de bridgewereld hun weerslag zullen vinden. De NBB probeert hierop passend te reageren. Nationaal Denksportcentrum Den Hommel. Het jaar 2002 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de ingebruikname van het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel. Dit prachtige gebouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal is uitermate functioneel en het is bijzonder dat de exploitatie van het gebouw voor de NBB niet een zwaardere last vormt. Velen hebben aan dit succes bijgedragen maar twee personen moeten zeker genoemd worden. Bondsbestuurder Pim Vaders stond aan de wieg van de plannen, terwijl bondsdirecteur Gijs van der Scheer de plannen uitwerkte en realiseerde. 6

7 Opening Nationaal Denksport Centrum den Hommel op 8 september 7

8 Op 21 en 22 mei was het Bondsbureau twee dagen gesloten in verband met de verhuizing naar het nieuwe gebouw. Dit verliep vlekkeloos en al snel hadden de medewerkers hun draai weer gevonden. Op 7 september werd het nieuwe gebouw feestelijk geopend door de voorzitter van het NOC*NSF, Hans Blankert. De open dag op 8 september werd druk bezocht. Sponsoring Uiteraard moeten eerst de vele sponsors genoemd worden die met geld en enthousiasme hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel. Een plakkaat met de namen van deze Builders of Bridge is te vinden bij de ingang. In het bijzonder moet hier ook de inspanning van Bavaria genoemd worden, dat met ideeën en middelen aan de sfeer in het Denksportcentrum heeft bijgedragen. Voor het nu lopende seizoen (2002/2003) zijn in het verslagjaar belangrijke nieuwe sponsors aangetrokken. Het Ruitenboertoernooi kreeg in de vorm van Becel pro-activ (Unilever) een zeer gezonde sponsor. Ook het Open Nederlands Paren Kampioenschap kreeg een nieuwe sponsor, stroomleverancier REMU (tegenwoordig Eneco). Het is verheugend te constateren dat in deze economisch moeilijke tijden twee grote gerenommeerde bedrijven de Nederlandse Bridge Bond opnamen in hun marketingplannen. Transfer Solutions bleef trouw aan de Meesterklasse Viertallen. Deze competitie groeit overeenkomstig de intenties van de NBB steeds meer uit tot het kroonjuweel van de nationale competities. De bijdrage en ook inzet van Transfer Solutions zijn een enorme stimulans om dit te bewerkstelligen. ArboNed was weer de prominente sponsor van de ArboNed-Teamcup. Dit knock-out toernooi werd gewonnen door De Lombard. Wereldkampioen (Chili 1993) Jan Westerhof maakte daar zijn comeback als vervanger van Willem van Eijck. Het eenmalige partnership met Berry Westra beviel Westerhof uitstekend en hopelijk treffen we in de toekomst deze sympathieke docent uit Groningen weer wat vaker aan de bridgetafel aan. Bridgetoernooien buiten de NBB In 2002 vond van 17 t/m 20 januari het zestiende en laatste Cap Gemini Ernst & Young World Top Tournament plaats. Helgemo-Helness gaan de geschiedenisboeken in als de laatste winnaars van dit schitterende toernooi dat zijn charme ook ontleende aan de traditionele locatie en opzet in hotel Des Indes te Den Haag. Over het laatste Forbo-toernooi hing helaas de schaduw van het overlijden op 7 januari van Pim Verzijl. Dankzij de inzet, toewijding en passie van deze zeer aimabele man hebben veel bridgers jarenlang kunnen genieten van het Forbo-toernooi. Dit jaar waren de Italiaanse wereldkampioenen wederom onverslaanbaar in het Haagse Kurhaus. Het laatste Topcircuit werd gehouden onder de vlag van sponsor Melchemie. Het was knap van Henk en Elly Schippers dat zij de gehele vaderlandse top na drie dagen spelen achter zich lieten en zich als winnaars mochten laten kronen. Hoewel het Topcircuit stopt, heeft topman Hans Melchers al toegezegd dat Melchemie het topbridge zal blijven steunen. Elly en Henk Schippers Hans Melchers 8

9 Voor topbridge in Nederland is het een groot verlies dat aan bovenstaande drie bridgetoernooien, ook nog in hetzelfde kalenderjaar, een eind is gekomen. De NBB heeft deze toernooien op de achtergrond altijd gefaciliteerd maar aan de drie bedrijven: Cap Gemini Ernst & Young, Forbo Krommenie en Melchemie, is bridgend Nederland veel dank verschuldigd. Internationaal bridge Van 2-6 februari werd de IOC Grand Prix in Salt Lake City georganiseerd, kort voor de Olympische Winterspelen. De bedoeling van de World Bridge Federation (WBF) was om bridge nadrukkelijk onder de aandacht van het IOC te brengen. Het vrouwenteam eindigde als derde, maar de junioren Sjoert Brink en Bas Drijver bereikten een gedeelde eerste plaats in de categorie jeugd. Kort daarna heeft de voorzitter van het IOC duidelijk gemaakt dat bridge geen olympische sport zal worden. De NBB heeft de WBF verzocht hiervan de consequenties in te zien en te stoppen met de dure olympische campagne. Sjoert Brink en Bas Drijver Het EK mixed in maart te Oostende kende verrassende winnaars. Hedwig van Glabbeek en Willem jan Maas eisten de titel op met ijzersterk spel. De kop in het Daily Bulletin Seventh heaven for Dutch champions vonden de winnaars zeer toepasselijk. Zij brachten hun stelling niet zeuren tegen elkaar met veel succes in de praktijk. Zonder twijfel een voorbeeld dat navolging verdient. Willem jan Maas en Hedwig van Glabbeek Het vrouwenteam haalt goud Het EK voor landenteams werd in Salso Maggiore gespeeld van juni. Het vrouwenteam eindigde verdiend als eerste en behaalde daarmee de eerste Europese titel voor een Nederlands team. 9

10 Het seniorenteam eindigde zeer verdienstelijk als vierde; helaas net geen medaille voor dit team onder leiding van captain Jan Meijer. Het Open Team werd geselecteerd door middel van selectiewedstrijden waar tien paren aan deelnamen. Hoewel de leek misschien dacht dat Nederland in de luxe positie verkeerde dat er maar liefst tien internationale topparen zijn, trokken experts uit de eindklassering bij het EK (7 e ) de conclusie dat er in Nederland eigenlijk geen paren meer zijn die met kop en schouders boven de andere Nederlandse paren uitsteken. Het wereldkampioenschap bridge werd in Montreal gespeeld. Daar werd in maar liefst negen disciplines gespeeld. Brons was er voor het seniorenteam. Het vrouwenteam en Franken - Verhees (seniorenparen) grepen met vierde plaatsen net naast de medailles. Aan deze wereldkampioenschappen kan door iedereen meegedaan worden, als tenminste een fors inschrijfgeld wordt betaald. De NBB heeft inmiddels aan de European Bridge League (EBL) gevraagd om bij de WBF aan de orde te stellen dat dit soort kampioenschappen niet zouden mogen worden gebruikt om, door middel Brons op WK voor het seniorenteam van hoge inschrijfgelden, de tekorten in de WBF-begroting aan te vullen. Inmiddels heeft de EBL besloten om een soortgelijk toernooi in de zomer van 2003 te gaan organiseren. In Menton zal dan het 1 e Open EK worden gespeeld. Topbridge in eigen land. Na zestien jaar besloot aspirantencoach Frans Borm als trainer van de aspiranten te stoppen. Het Bondsbestuur reikte hem begin 2003 de Gouden Hartenspeld uit. Het moet Borm veel genoegen gedaan hebben dat vlak na zijn vertrek zowel de aspiranten als de junioren de Channel Trophy wonnen. Wim Heemskerk is Frans Borm opgevolgd. De Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT) heeft op het einde van 2002 besloten de begeleiding van het Open Team te versterken. Toine van Hoof is aangesteld als manager en Henk Schippers en Piet Jansen krijgen een belangrijke rol in de training. Frans Borm Achter de schermen werd in 2002 onder leiding van Ton Stam ook gewerkt aan een plan om het open team nog beter te faciliteren. Naast veel extra geld is het ook de bedoeling de organisatie van het open team op grotere afstand van de NBB te plaatsen. 10

11 Door de wijzingen in de wedstrijdkalender waren er in 2002 maar liefst twee paren kampioen in de Meesterklasse Paren. Berry Westra en Vincent Ramondt werden in januari kampioen. Marco Ter Laare promoveerde begin 2002 naar de Meesterklasse met Gert Jan den Hartog en een half jaar later won hij de Meesterklasse Paren met Joop Meijs. Joop Meijs en Marco ter Laare Door deze kalenderwijzigingen werd er in 2002 geen finale gespeeld van de Transfer Solutions Meesterklasse Viertallen. De finale van het seizoen was een maand naar achteren geschoven en werd in januari 2003 gespeeld. Deze finale werd gewonnen door De Lombard uit Rotterdam. De strijd om de ArboNed Teamcup is hierboven onder sponsoring al besproken. Jeugd Bij de jeugd bruiste het van de activiteiten. Veel jeugdbridgeclubs jubileerden maar het lustrum van Jeugdbridgeclub Berkel en Rodenrijs was wel heel bijzonder. Dat deze club al dertig jaar bestaat is een unicum. Het jeugdkamp is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt Touwtrekker voor Rob Spee Computerbridge Wederom werd het programma Jack wereldkampioen computerbridge. Ditmaal was de voorsprong echter minimaal, één IMP. StepBridge, de Internetbridgeclub van de NBB, groeide als kool en een jaar na de start werd in oktober al het 5.000ste lid verwelkomd. Uit de vele reacties van de leden van StepBridge is gebleken dat deze club een belangrijke sociale functie vervult. Er zijn veel vriendengroepen ontstaan en voor degenen die slecht ter been zijn of s avonds niet meer de deur Jack wordt wereldkampioen uit willen is het een uitkomst. Maar ook de spelers van het Nederlandse team gebruiken StepBridge voor oefenwedstrijden. Bij deze wedstrijden zijn altijd veel toeschouwers aanwezig om over de schouder van een international mee te kijken. 11

12 Onderscheidingen Maar liefst drie enthousiaste vrijwilligers werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat waren Gerrit van Dantzig uit Zwijndrecht, dhr. Ammerlaan uit Naaldwijk en Hetty Prins uit Schalkwijk. Gerrit van Dantzig Het magazine BRIDGE Het lijkt zo vanzelfsprekend, iedere maand BRIDGE op de deurmat. Het is bewonderenswaardig om te zien dat slechts een heel klein team medewerkers en freelancers iedere maand een blad maakt dat met een oplage van meer dan exemplaren tot de grotere bladen van Nederland behoort. Uit de vele positieve reacties van lezers komt duidelijk naar voren dat de redactie een goede mix heeft gevonden, waarbij de interesses van de zeer gevarieerde groep lezers optimaal worden gehonoreerd. De toekomst De Nederlandse Bridge Bond is onderdeel van een zich ontwikkelende maatschappij. Dat vereist soms aanpassingen, het tijdig onderkennen van gevaren en het ontwikkelen van nieuwe kansen. Zo is de NBB op het juiste moment met StepBridge gestart. Maar de stijgende gemiddelde leeftijd (deze is inmiddels boven de zestig jaar) en doorstroming van leden op de clubs baart zorgen. Daarom komt de NBB de komende jaren met diverse initiatieven om hierop te reageren. In het meerjarenplan Contract 2008!, dat nu geschreven wordt voor de periode , heeft de NBB de route uitgezet. Als de vrijwilligers van de NBB met dezelfde inzet bridge in Nederland blijven steunen als in de afgelopen jaren steeds het geval is geweest, dan ziet de toekomst van bridge in Nederland er zonnig uit! R.G. van der Scheer secretaris Bondsbestuur 12

13 Onderscheidingen Ereleden H. van Aarst juni 1991 J.J. Ackermans mei 1981 L.H. Hoedemaker juni 2001 J. de Jager december 1996 A. Kooijman mei 2000 J.T. Kreijns juni 1995 mw. B. Vriend juni 1995 Leden van verdienste F. Appels juni 2002 drs. T.H. de Boer juni 1997 F.B. Durksz juni 1998 J.A. Gelling mei 1989 J.F. Hubeek juni 2001 mr. M.B. Koetser mei 2000 J. Kokkes juni 1994 A. v.d. Peppel juni 2001 R.A.J. Ruijg juni 1996 ir. F. Schukken juni 1991 mw. E. van Strien-Spiekman juni 1999 F. Wolda juni 1994 Gouden hartenspeld F. Appels J.C. Beljaars mw. E.W.M. Creusen-Janssen H.L. van Dalen G. van Dantzig L.W.M. Dekkers P.H. van Dongen E. Franken E.F. den Haring W.J. Heyl mw. I. Heyl-Bruidegom mw. M. Janmaat Abee J. de Jong J.P. Jongeneelen R.K. Knaack G. van Lammeren J.G.M. Metselaar Chr. Niemeijer J.J. Nobel mw. J. Pasman P.J. Postma H. van Ravesteijn J. Rennings B.J. Schelen H.G. Schippers O. Sharif mw. C.J.M. Stolk ing. P.P. Stoopman J. Trouwborst F.M.J.J. Vastersavendts mw. D.M. van Vliet-van Beek J.H. van de Weijer A.J. Wenteler mw. C. Zwager-van Vrede Hunebedtrofee 1967 H.W. Filarski 1968 Wedstrijdleiders NBB (M.J. Vorst) 1969 F.J. Verzijl 1970 G. Elffers 1971 N.J. Neelis 1972 W.A. Goutier 1973 W. Leurs 1974 A. de Graaf 1975 C. Sint 1976 Th.J. Wijnands 1977 J. de Jager 1978 M.P. van den Heuvel 1979 R. van Tilburg 1980 G.L. Wiggerink 1981 F. Vastersavendts 1982 mw. E. van Strien 1983 P. Koren 1984 mw. R. van Calcar 1985 AVRO 1986 mw. E. van der Helm 1987 mw. Ch. Sint 1988 F. Schiereck 1989 P.H. van Dongen 1990 E.F. den Haring 1991 J. Jongeneelen 1992 J. Oomen 1993 R.A.J. Ruijg 1994 dhr. en mw. Cohen 1995 C.J.W. Mulder 1996 St. Bridgestad Den Bosch 1997 Forbo Krommenie 1998 B. Westra 1999 B.J. Schelen 2000 Chr. Niemeijer 2001 W. Willemse (Bridgeweb) 2002 E. Steinmetz (StepBridge) 13

14 Touwtrekker 1976 mw. M.E. Leufkens-Petit 1978 P.J.M. Postma 1980 Jeugdcommissie Berkel Rodenrijs 1981 H.J. Koot 1985 mw. W.J. Cramer-Lefrandt 1989 mw. G. Silvius 1990 G. Meulenbroek 1992 dhr. en mw. Sielhorst 1993 C.J. v.d. Broek 1995 A.C.M. van Bokhoven en J. Rijnaarts 1995 R. Krol en J. Schoot Uiterkamp 1996 dhr. en mw. François 1997 F.H.A.G. Ivens 1998 mw. I. Goerres en J. Colen 1999 mw. E.C. Buisman-Odink 2000 mw. W. v.d. Kieboom 2001 J. Houwers 2001 W. Sam 2002 R. Spee Kei maart W.Th. Intveld B.C. Dongen 13 mei mw. A. van Haren B.C. De Uitkomst 01 juni H. van Maasakkers B.C. Weert 25 juni mw. M.I.A. Paap Berlicumse Bridge Club 10 september mw. W.M. Langens-Knol B.O.D. 10 september mw. A.G. de Boer-Knol B.C. Stania 21 september Th. Vermeulen B.C. Safety Play 01 december M. van Weert B.C. Rosmalen Stuur februari M.B.F. Valkenberg Wormerveerse B.C. 10 maart M.C.J. Op het Roodt B.C. Reuver 26 mei mw. E. Kedde-Geis district Nijmegen 26 mei mw. E.M. Huizinga-Koomen B.C. Never Down 28 mei mw. W.P. Ruijs-Bekker B.C. Smoke Down 10 juni J. Koster Westervoortse B.C. 24 augustus C. Rijnders HOK 04 september D.A.J. Goderie B.C. Dubbelvijf 16 september W.J. Ritzerfeld B.C. De Molenbron 21 september S. Kruizinga B.C. Nieuwegein 01 oktober P. van der Vliet B.C. Hoogland 16 november mw. N. Punt-Schopman B.C. Hardegarijp 16 november A. van der Zwan B.C. Servaes 16 december B.H. Gort GSV Heemstede 18 december A. Slob B.C. Hoornaar 14

15 Commissies en bondsbureau per Permanente commissies Commissie van Beroep (CvB) mw. mr. W. van Willigen, voorzitter mw. drs. G.J. van der Spek, secretaris prof. dr. G. den Boef mr. C.H.B. Boot mw. A.J. van den Meiracker mr. A.C. Monster mr. A.O.C.A. van Schravendijk C. Varkevisser Straf- en Tuchtcommissie mr. J.M.M. van Woensel, voorzitter mr. P. Bender mr. drs. P. v.d. Linde ir. F. Schukken mw. A. Simons drs. F.J. Vergoed mr. R.G. van der Scheer, ambtelijk secretaris Wedstrijdcommissie (WEKO) R.G.T.J. Bosman, voorzitter F.J. Lejeune, secretaris A. Kooijman J.S. Sietsma J.M. van Staveren H. v. Tent B. Westra G.P.C. Westra Uitgeefteam BRIDGE A.M.J. de Bekker, voorzitter mw. M.J.C. Chorus, secretaris R.G. van der Scheer B. Vrieling Protestcommissie (PK) A. Kooijman, voorzitter M. van Beijsterveldt, secretaris C.D. Holzscherer J.J. Jacobs J. van der Neut mw. M. van der Pas R. Ramer B. Westra S. de Wijs Reglementencommissie (REKO) mevr. mr. M.W. Erich-van Mechelen, vrz. J.L.M. van der Velden, secretaris C.D. Holzscherer N. Padmos A.V.N.M. Steur G.P.C. Westra Commissie Lerarenopleiding en Bridge-onderwijs (LOBO) mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter mw. N.A. de Boer, secretaris J.Jongeneelen B. Koster D.D. Ottevanger mw. J. Pasman R. Rotteveel A. Schipperheyn C.J. Sint H.M.S. Willemsens Commissie Jeugdbridge (CJB) mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter mw. M.J. de Bruïne, secretaris M.P. Groenendijk I. Hemminga mw. J. Jansen-Vissinga mw. M. van Gelder mw. I. v.d. Werf 15

16 Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT) Mw. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter H.L. van Dalen E. Leufkens mw. G.J. van der Spek F.J. Vergoed E. Franken. topsportcoördinator M. van Beijsterveldt, ambtelijk secretaris Commissie Meesterpunten R.G.T.J. Bosman, voorzitter A.M.Th. Cosijn (CAMP), secretaris Ch.P. Maris C. Niemeijer mw. I.V. Pals-van Blerk mw. B. Vriend Commissie Kei/Stuur mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter mw. M.L.A.A. Blanken-Burgers mw. A. van Ettinger-Martens, secretaris Financiële Commissie R.A.P.J. Schulze, voorzitter D. Groenendijk R. Jedema M.S.M. Vermolen C.L. Worms Spelersraad S. Wijma, voorzitter N.H. Brink A. Maas G.J. Nab G.J. Paulissen M.H.J. Schollaardt mw. M. Verbeek C.P. Verkade F.J. Lejeune, ambtelijk secretaris H. van Tent, adviseur Tijdelijke commissies en overige Commissie Competitiedeelname R.G.T.J. Bosman, voorzitter P. van Aerle W. Brouwer J.P. Cornet L.W.M. Dekkers mw. B.H. van Dijk-Hage Commissie Internet Spelregels W.A. Vaders, voorzitter F.J. Lejeune, secretaris C.D. Holzscherer A. Kooijman A. van Uitert C. Varkevisser Stichtingsbestuur StepBridge M.B. Koetser, voorzitter E.L. Steinmetz A.L.F. Trippaers A.G. van Uitert W.A. Vaders Federatie Nederlandse Denksport W.A. Vaders (namens de NBB) Commissie Districts(her)indeling W.A. Vaders, voorzitter T.H. de Boer P.H. Bussemaker L.W.M. Dekkers J.F. Hubeek mw. A. van Ettinger-Martens, secretaris Dagelijks bestuur StepBridge W.A. Vaders, voorzitter J. van der Kam E.L. Steinmetz N. Tromp A.G. van Uitert European Bridge League Mw. M.L.A. Blanken-Burgers (lid executive) NOC*NSF A.M.J de Bekker Lid werkgroep Globaal bestedingsplan Lid werkgroep Toelating nieuwe leden 16

17 Bezetting van het bondsbureau in dienst: M. van Beijsterveldt - wedstrijdsecretariaat mw. A. Boer - administratie mw. N.A. de Boer - opleidingen mw. M.J. de Bruïne - breedtesport/jeugd mw. M.J.C. Chorus - eindredacteur BRIDGE A.M.Th. Cosijn - wedstrijdsecretariaat/meesterpunten mw. A. v. Ettinger-Martens - directiesecretaresse/hoofd algemene zaken J. van der Kam - hoofd breedtesport en opleidingen/adjunct-directeur mw. W.G.A.M. Kompier - secretariaat F.J. Lejeune - hoofd wedstrijdsecretariaat mw. A. Lodder - wedstrijdsecretariaat mw. M. van der Pas - redacteur BRIDGE A. de Ridder - hoofd administratie/administrateur R.G. van der Scheer - secretaris Bondsbestuur/bondsdirecteur R.A. Schouten - wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst S. Sietsma - redacteur wedstrijdtechnische cursusboeken mw. A. van Spengen - adm. medewerkster breedtesport/opleidingen mw. P. Steringa - opmaak BRIDGE mw. N. Tjon Sieuw - telefoniste S. Wiersema - wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst H. Yüksel - administratie Topsport E. Franken - topsportcoördinator, tevens captain vrouwenteam A.J.C.M. van Hoof - manager open team C. Niemeijer - trainer vrouwen K. Tammens - trainer junioren W. Heemkerk - trainer aspiranten P. Jansen - trainer open team H. Schippers - trainer openteam 17

18 Verslagen van de commissies Commissie van Beroep De samenstelling van de commissie is in 2002 niet gewijzigd. Aftredend waren mw. W. van Willigen en dhr. G. den Boef; beiden werden herbenoemd door de Algemene Vergadering. De commissie vergaderde eenmaal voltallig om de gedane uitspraken door te nemen en aldus een zo groot mogelijke eenvormigheid in de uitspraken, die steeds in kamers van drie leden worden gedaan, na te streven. In het verslagjaar deed de commissie alsnog in twee zaken uit 2001 uitspraak. Er werden zes nieuwe zaken aanhangig gemaakt. In twee zaken daarvan zal de uitspraak pas in het volgende jaar worden gedaan. Van de aldus zes gedane uitspraken betrof één zaak een hoger beroep in een tuchtzaak en waren er vier gewone beroepen. Er werd driemaal niet-ontvankelijkheid uitgesproken, twee beroepen werden ongegrond verklaard en één aangevallen beslissing werd vernietigd. De dertiende zaak van 2001 richtte zich tegen een beslissing van een districtsbestuur om een besluit van de DKL te handhaven; de DKL in kwestie had besloten geen tijdstraf op te leggen, nadat was gebleken dat de WL ter plaatse evenmin een tijdstraf had opgelegd. Het beroep werd ingediend door een speler die geen deel uitmaakte van de betrokken viertallen. Hij werd nietontvankelijk verklaard, omdat de straf wegens te langzaam spelen blijkens de Spelregels door de WL wordt opgelegd, terwijl de Spelregels eveneens aangeven dat alleen een deelnemer kan protesteren tegen een aan zijn tafel genomen beslissing; het uitblijven van een beslissing door de WL wordt gelijk gesteld met een beslissing. In de veertiende zaak van 2001 klaagde de teamcaptain van een Elffersbekerteam over de beslissing van het Bondsbestuur om een eerste-ronde-wedstrijd tussen clubs uit Utrecht en Warnsveld te laten spelen te Barneveld. Volgens klager was er tussen de teamcaptains al een datum vastgesteld voor een te Utrecht te spelen wedstrijd. De club uit Warnsveld weersprak dat echter. In dat licht heeft het Bondsbestuur naar het oordeel van de Commissie juist gehandeld door een speeldatum vast te stellen en aangezien Utrecht en Warnsveld meer dan 70 km. uiteen liggen- een speelgelegenheid in een tussengelegen plaats aan te wijzen. Het beroep werd derhalve ongegrond verklaard. De eerste zaak van 2002 betrof een beroep van een vereniging tegen de beslissing van het Bondsbestuur om die vereniging uit te sluiten van verdere deelname aan de wedstrijd om de Hoofdklassebeker in het seizoen , omdat in een wedstrijd iemand had meegespeeld die geen lid was van de bewuste vereniging. Het beroep werd niet-ontvankelijk verklaard omdat het te laat werd ingesteld. Ten overvloede werd overwogen dat het beroep verworpen zou zijn als het tijdig was ingesteld: een ongelukkige samenloop van omstandigheden, die leidde tot het meespelen van een niet-lid, levert nog geen disculperende overmacht op. In de tweede zaak kwam een vereniging op tegen de beslissing van een districtsbestuur om een straf van 10 WP op te leggen wegens het niet spelen van een vastgestelde wedstrijd in de districtsviertallencompetitie. De omstandigheden waren dusdanig dat er volgens de Commissie sprake was van overmacht, zodat de genomen beslissing werd vernietigd. De derde zaak was een hoger beroep tegen een uitspraak van de Straf- en Tuchtcommissie. Appellant werd in eerste instantie wegens het tussentijds verlaten van een toernooi veroordeeld tot een uitsluiting voor de duur van drie maanden, waarvan één maand voorwaardelijk onder de bijzondere voorwaarde -naast de algemene voorwaarde van het uitblijven van recidive- dat hij binnen een maand alsnog het inschrijfgeld voor een ander door hem gespeeld toernooi zou 18

19 voldoen. Appellant kwam hiertegen tijdig, maar ongemotiveerd in beroep. Hem is een nadere termijn gesteld voor het aanleveren van de motivering. Een dag na het verstrijken van die nadere termijn diende appellant een geschrift in, dat echter wederom geen heldere motivering bevatte. Hij is daarom niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. Bijzonder aan de uitspraak is dat geen openbare zitting heeft plaatsgehad, hetgeen in tuchtzaken wel is voorgeschreven. De Commissie heeft deze handelwijze mogelijk geacht op basis van art van het Straf- en Tuchtreglement; in dit artikel wordt onder meer verwezen naar art. 20.2, waarin voor de eerste instantie de mogelijkheid is geschapen een zaak zonder openbare zitting af te doen als het Bondsbestuur kennelijk niet-ontvankelijk is. Naar het oordeel van de Commissie geldt dit artikel in beroep voor de appellant, ook als de oorspronkelijke beklaagde de appellant is. De vierde zaak betreft een beroep van twee meesterklassespelers tegen een beslissing van de AKL om hun niet toe te staan dat een bepaalde derde als invaller zou optreden. De mondelinge behandeling zal begin 2003 plaatshebben. De vijfde zaak is in twee etappes ter kennis van de Commissie gekomen. De eerste maal was informeel. Een verenigingslid had bezwaren tegen het feit dat de Technische Commissie van zijn vereniging hem had laten degraderen uit de A-poule. Het reglement voorzag namelijk in het optellen van absolute percentages, terwijl er al acht jaar werd gerekend met gewogen percentages, naar rato van het aantal gespeelde spellen in een zitting. Hij had die bezwaren echter niet aan het bestuur van zijn vereniging voorgelegd. Klager en de vereniging zijn hierop gewezen, onder kennisgeving dat de voorzitter van het verenigingsbestuur, die had deelgenomen aan de besluitvorming binnen de Technische Commissie, geen deel behoort te nemen aan het alsnog behandelen van het beroep door het verenigingsbestuur. Aldus geschiedde. Het bestuur bekrachtigde het besluit van de Technische Commissie, waarna de persoon in kwestie zich alsnog tot de Commissie wendde. De Commissie overwoog dat het weliswaar onterecht is dat de tekst van het verenigingsreglement terzake nimmer werd aangepast, maar ook dat appellant het recht heeft verspeeld na vele jaren nog te protesteren tegen het niet toepassen van de oude regeling. De zesde zaak was een hoger beroep tegen een uitspraak van de Straf- en Tuchtcommissie. Appellant werd in eerste instantie wegens het beledigen, bedreigen en fysiek aanpakken van een medebridger veroordeeld tot uitsluiting voor de duur van de eerstkomende zeven wedstrijden van de door de NBB uitgeschreven viertallencompetitie. De zaak is tijdens een openbare zitting behandeld. De uitspraak volgt begin De zaken 4 en 6 zullen in het volgende jaarverslag worden samengevat. Protestcommissie In 2002 vergaderde de PK zes maal, met name in de periode waarin ook de bondsviertallen- en parencompetities werden gespeeld. Omdat het aantal en de urgentie van enkele protesten dat efficiënt of nodig maakte, werden buiten de vergaderingen om weer enkele protesten langs elektronische weg behandeld. De commissie heeft daar even aan moeten wennen, maar erkent in dit soort gevallen de voordelen. Daarnaast kunnen leden die niet bij de vergadering aanwezig zijn op deze manier toch hun mening geven. De communicatie resulteert bovendien regelmatig in theoretische discussies over inhoud of toepassing van de spelregels, iets waar tijdens de reguliere vergaderingen weinig tijd voor is. De PK hoopt op deze manier haar steentje bij te kunnen dragen aan de komende spelregelwijziging. De cijfers geven een lichte daling van het aantal protesten te zien. Waren er vorig jaar nog 71 protesten, waarvan ruim de helft werd toegewezen, dit jaar zijn er in totaal 64 protesten behandeld waarvan er exact evenveel werden toe- als afgewezen. Hoewel er vaak protesten moeten worden behandeld aan de hand van slecht of onvoldoende ingevulde formulieren, is de commissie blij met 19

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2009 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Huidig en verwacht beleid 9 Het werk in de dagelijkse praktijk 11 Onderzoeken 12 3. De cijfers

Nadere informatie

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016 Tijd voor Bridge Beleidsplan 2013-2016 November 2012 Voorwoord De samenleving verandert snel. De briefpost is nagenoeg uitgestorven. Transport wordt een steeds grotere kostenpost, tijd en ruimte zijn schaars.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 Topsport Nationale teams mannen 4 Nationale teams vrouwen 6 Nationale teams rolstoelbasketball 8 CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011. Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker

JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011. Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011 Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker 2 COLOFON De Scheidsrechter Officieel orgaan van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Op het juiste moment op de juiste plaats

Op het juiste moment op de juiste plaats Op het juiste moment op de juiste plaats Waarom wetenschappelijk talent een wetenschappelijke carrière volgt Science System Assessment Barbara van Balen Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap

Nadere informatie