Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002"

Transcriptie

1 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2002

2 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan KH Utrecht Telefoon: Telefax: Website: Druk: DRUKKERIJ ULEMAN-DE RESIDENTIE Zoetermeer Oplage: ex. mr. R.G. van der Scheer, secretaris A.M.J. de Bekker, penningmeester

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2002 Verslag van de secretaris... 4 Onderscheidingen Commissies en bondsbureau Permanente commissies Tijdelijke commissies en overige Bezetting van het bondsbureau Verslagen van de commissies Commissie van Beroep Protestcommissie Reglementen Commissie (REKO) Commissie Lerarenopleiding en Bridge Onderwijs (LOBO) Straf- en Tuchtcommissie Wedstrijd Commissie (Weko) Commissie Meesterpunten Commissie Jeugdbridge Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT). 25 Commissie Kei/Stuur Commissie (Her)indeling Districten Spelersraad Uitgeefteam Financiële Commissie Jaarverslag van de Bondsraad Verslagen van de districten Bridge Federatie Regio Amsterdam Utrecht s-gravenhage en Omstreken Noord-Holland Noord Rotterdam & Omstreken Kennemerland Midden en Oost Gelderland Maasland & Meierij Leiden e.o IJsselstreek Zuid Limburg Groningen Drenthe...43 Zeeland...44 Nijmegen...45 Dordrecht...46 Friesland...46 Zaanstreek/Waterland...47 Delft...48 Noord en Midden Limburg...49 Gooi en Ommeland...50 Vlaardingen en omstreken...51 Twente...51 West-Brabant...52 Midden Brabant...53 Zuid-Oost Brabant...54 Gegevens over leden en competities...56 Het ledental...56 Specificatie van de ledentallen per district 57 Deelname viertallencompetitie...58 Deelname districts damesparen- en gemengdeparencompetitie...59 Deelname districts openparencompetitie...60 Wedstrijdresultaten...61 Bondscompetities Overige kampioenschappen Internationale Kampioenschappen Internationale Toernooien Bondstoernooien Bekerwedstrijden Overige toernooien Financieel Jaarverslag...73 Verslag van de penningmeester...74 Balans per Resultatenrekening Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans...79 Toelichting op de resultatenrekening...85 Accountantsverklaring...94

4 Verslag van de secretaris over 2002 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierbij verslag uitgebracht over het bondsjaar Samenstelling Bondsbestuur Periodiek aftredend en herkiesbaar waren de heren De Bekker, Bosman en Vaders; zij stellen zich herkiesbaar. Zij werden bij acclamatie op de zomervergadering van 2002 herkozen. Dhr. De Bekker werd behalve als bestuurslid ook opnieuw benoemd tot penningmeester. Dit geeft het Bondsbestuur de navolgende samenstelling aan het einde van dit verslagjaar: De heer A.L.F. Trippaers (voorzitter)* De heer A.M.J. de Bekker AAG (penningmeester)* De heer drs. W.A. Vaders (vice-voorzitter)* Mevrouw M.L.A. Blanken-Burgers Mevrouw ir. H.C. Bronsgeest-Schoute De heer R.G.T.J. Bosman Mevrouw Mr. M.W. Erich-Van Mechelen * tevens lid Dagelijks Bestuur In 2003 is volgens rooster aftredend de heer A.L.F. Trippaers. Het Bondsbestuur kwam in totaal negen maal in vergadering bijeen. In de vergaderingen werd het bestuur terzijde gestaan door de secretaris de heer mr. R.G. van der Scheer, de adjunct-directeur J. van der Kam en mevrouw A.H.M. van Ettinger-Martens (notulen). Het Bondsbestuur van de Nederlandse Bridge Bond V.l.n.r.: Driek Bronsgeest, Pim Vaders, Anton de Bekker, Armand Trippaers, Gijs van der Scheer, Marijke Blanken en Rob Bosman 4

5 Inleiding Het jaar 2002 stond bol van de activiteiten. De talloze vrijwilligers binnen de NBB hebben weer veel tijd en creativiteit ingezet om er voor te zorgen dat overal leuke en spannende bridgeactiviteiten plaatsvonden. Dat varieerde van de organisatie van de wekelijkse clubavond tot de organisatie van bijzondere evenementen. Zonder anderen te willen passeren kunnen bijvoorbeeld de activiteiten rondom het veertigjarig bestaan van District Twente genoemd worden. Hoogtepunt was natuurlijk de drive in het Arke Stadion waar maar liefst 1200 bridgers aan deelnamen. Ook de 24 uurs bridgedrive, georganiseerd door bridgeclub Tjongerbridgers uit Oosterwolde (Fr), is een voorbeeld van creatief denken dat in de praktijk werd gebracht. De realisatie van het Denksportcentrum in Apeldoorn vergde ook het uiterste van de daarbij betrokken vrijwilligers. Dit resulteerde in de officiële opening van dit mooie efficiënte gebouw in het najaar. Natuurlijk gebeurde er nog veel en veel meer in Nederland, te veel om allemaal op te noemen. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers zou bridge in Nederland ondenkbaar zijn. Naar al deze enthousiastelingen gaat dan ook onze grote dank uit. Bestuurlijk De Algemene Vergadering te Spijkenisse, georganiseerd door district Rotterdam, verliep vlekkeloos. Het tekent de harmonie binnen de NBB dat er eigenlijk geen grote meningsverschillen waren. Daarom was er ruim de tijd om Frans Appels tot Lid van Verdienste te benoemen en om de Hunebedtrofee uit te reiken aan Epko Steinmetz, de bedenker van StepBridge. Ook werd het nieuwe logo van de NBB onthuld, dat inmiddels alom geaccepteerd is en zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. Tijdens het diner kreeg Koos Nobel de Gouden Hartenspeld uitgereikt. Tijdens de najaarsvergadering werd het rapport van de Commissie Contributie Differentiatie besproken. Frans Appels Het oude logo Het nieuwe logo Koos Nobel 5

6 In 2002 ging weer een nieuwe serie roadshows van start. Veel kaderleden van verenigingen bezoeken deze roadshows, die ditmaal in de avonduren worden gehouden. De inbreng van de leden is zeer waardevol en tijdens de roadshows wordt de basis gelegd voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de NBB dat in 2003 moet worden vastgesteld. De discussie over normen en waarden gaat niet aan de NBB voorbij. In een ingezonden brief in BRIDGE (juni) vraagt Francien van Ost uit Soest om meer aandacht voor de gedragsregels. Ook het Bondsbestuur is van mening dat de gedragsregels meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Het magazine BRIDGE zal een plaats voor de gedragsregels gaan inruimen en ook in andere publicaties zal er uitleg komen over de gedragsregels. Het Bondsbestuur overweegt een brochure voor beginnende (club-)bridgers te laten maken, waarin uitleg over de gedragsregels zal worden opgenomen. Van geanonimiseerde publicatie van uitspraken van de Straf- en Tuchtcommissie en de uitspraken van de Commissie van Beroep kan een preventieve werking uitgaan. Daardoor wordt duidelijk dat wangedrag niet wordt getolereerd. In 2002 zijn deze uitspraken voor het eerst standaard op de internetsite van de NBB gezet. Natuurlijk zijn de leden van de NBB een afspiegeling van de Nederlandse bevolking, zodat maatschappelijke tendensen, waartoe helaas ook de toenemende spelverruwing behoort, ook in de bridgewereld hun weerslag zullen vinden. De NBB probeert hierop passend te reageren. Nationaal Denksportcentrum Den Hommel. Het jaar 2002 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de ingebruikname van het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel. Dit prachtige gebouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal is uitermate functioneel en het is bijzonder dat de exploitatie van het gebouw voor de NBB niet een zwaardere last vormt. Velen hebben aan dit succes bijgedragen maar twee personen moeten zeker genoemd worden. Bondsbestuurder Pim Vaders stond aan de wieg van de plannen, terwijl bondsdirecteur Gijs van der Scheer de plannen uitwerkte en realiseerde. 6

7 Opening Nationaal Denksport Centrum den Hommel op 8 september 7

8 Op 21 en 22 mei was het Bondsbureau twee dagen gesloten in verband met de verhuizing naar het nieuwe gebouw. Dit verliep vlekkeloos en al snel hadden de medewerkers hun draai weer gevonden. Op 7 september werd het nieuwe gebouw feestelijk geopend door de voorzitter van het NOC*NSF, Hans Blankert. De open dag op 8 september werd druk bezocht. Sponsoring Uiteraard moeten eerst de vele sponsors genoemd worden die met geld en enthousiasme hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel. Een plakkaat met de namen van deze Builders of Bridge is te vinden bij de ingang. In het bijzonder moet hier ook de inspanning van Bavaria genoemd worden, dat met ideeën en middelen aan de sfeer in het Denksportcentrum heeft bijgedragen. Voor het nu lopende seizoen (2002/2003) zijn in het verslagjaar belangrijke nieuwe sponsors aangetrokken. Het Ruitenboertoernooi kreeg in de vorm van Becel pro-activ (Unilever) een zeer gezonde sponsor. Ook het Open Nederlands Paren Kampioenschap kreeg een nieuwe sponsor, stroomleverancier REMU (tegenwoordig Eneco). Het is verheugend te constateren dat in deze economisch moeilijke tijden twee grote gerenommeerde bedrijven de Nederlandse Bridge Bond opnamen in hun marketingplannen. Transfer Solutions bleef trouw aan de Meesterklasse Viertallen. Deze competitie groeit overeenkomstig de intenties van de NBB steeds meer uit tot het kroonjuweel van de nationale competities. De bijdrage en ook inzet van Transfer Solutions zijn een enorme stimulans om dit te bewerkstelligen. ArboNed was weer de prominente sponsor van de ArboNed-Teamcup. Dit knock-out toernooi werd gewonnen door De Lombard. Wereldkampioen (Chili 1993) Jan Westerhof maakte daar zijn comeback als vervanger van Willem van Eijck. Het eenmalige partnership met Berry Westra beviel Westerhof uitstekend en hopelijk treffen we in de toekomst deze sympathieke docent uit Groningen weer wat vaker aan de bridgetafel aan. Bridgetoernooien buiten de NBB In 2002 vond van 17 t/m 20 januari het zestiende en laatste Cap Gemini Ernst & Young World Top Tournament plaats. Helgemo-Helness gaan de geschiedenisboeken in als de laatste winnaars van dit schitterende toernooi dat zijn charme ook ontleende aan de traditionele locatie en opzet in hotel Des Indes te Den Haag. Over het laatste Forbo-toernooi hing helaas de schaduw van het overlijden op 7 januari van Pim Verzijl. Dankzij de inzet, toewijding en passie van deze zeer aimabele man hebben veel bridgers jarenlang kunnen genieten van het Forbo-toernooi. Dit jaar waren de Italiaanse wereldkampioenen wederom onverslaanbaar in het Haagse Kurhaus. Het laatste Topcircuit werd gehouden onder de vlag van sponsor Melchemie. Het was knap van Henk en Elly Schippers dat zij de gehele vaderlandse top na drie dagen spelen achter zich lieten en zich als winnaars mochten laten kronen. Hoewel het Topcircuit stopt, heeft topman Hans Melchers al toegezegd dat Melchemie het topbridge zal blijven steunen. Elly en Henk Schippers Hans Melchers 8

9 Voor topbridge in Nederland is het een groot verlies dat aan bovenstaande drie bridgetoernooien, ook nog in hetzelfde kalenderjaar, een eind is gekomen. De NBB heeft deze toernooien op de achtergrond altijd gefaciliteerd maar aan de drie bedrijven: Cap Gemini Ernst & Young, Forbo Krommenie en Melchemie, is bridgend Nederland veel dank verschuldigd. Internationaal bridge Van 2-6 februari werd de IOC Grand Prix in Salt Lake City georganiseerd, kort voor de Olympische Winterspelen. De bedoeling van de World Bridge Federation (WBF) was om bridge nadrukkelijk onder de aandacht van het IOC te brengen. Het vrouwenteam eindigde als derde, maar de junioren Sjoert Brink en Bas Drijver bereikten een gedeelde eerste plaats in de categorie jeugd. Kort daarna heeft de voorzitter van het IOC duidelijk gemaakt dat bridge geen olympische sport zal worden. De NBB heeft de WBF verzocht hiervan de consequenties in te zien en te stoppen met de dure olympische campagne. Sjoert Brink en Bas Drijver Het EK mixed in maart te Oostende kende verrassende winnaars. Hedwig van Glabbeek en Willem jan Maas eisten de titel op met ijzersterk spel. De kop in het Daily Bulletin Seventh heaven for Dutch champions vonden de winnaars zeer toepasselijk. Zij brachten hun stelling niet zeuren tegen elkaar met veel succes in de praktijk. Zonder twijfel een voorbeeld dat navolging verdient. Willem jan Maas en Hedwig van Glabbeek Het vrouwenteam haalt goud Het EK voor landenteams werd in Salso Maggiore gespeeld van juni. Het vrouwenteam eindigde verdiend als eerste en behaalde daarmee de eerste Europese titel voor een Nederlands team. 9

10 Het seniorenteam eindigde zeer verdienstelijk als vierde; helaas net geen medaille voor dit team onder leiding van captain Jan Meijer. Het Open Team werd geselecteerd door middel van selectiewedstrijden waar tien paren aan deelnamen. Hoewel de leek misschien dacht dat Nederland in de luxe positie verkeerde dat er maar liefst tien internationale topparen zijn, trokken experts uit de eindklassering bij het EK (7 e ) de conclusie dat er in Nederland eigenlijk geen paren meer zijn die met kop en schouders boven de andere Nederlandse paren uitsteken. Het wereldkampioenschap bridge werd in Montreal gespeeld. Daar werd in maar liefst negen disciplines gespeeld. Brons was er voor het seniorenteam. Het vrouwenteam en Franken - Verhees (seniorenparen) grepen met vierde plaatsen net naast de medailles. Aan deze wereldkampioenschappen kan door iedereen meegedaan worden, als tenminste een fors inschrijfgeld wordt betaald. De NBB heeft inmiddels aan de European Bridge League (EBL) gevraagd om bij de WBF aan de orde te stellen dat dit soort kampioenschappen niet zouden mogen worden gebruikt om, door middel Brons op WK voor het seniorenteam van hoge inschrijfgelden, de tekorten in de WBF-begroting aan te vullen. Inmiddels heeft de EBL besloten om een soortgelijk toernooi in de zomer van 2003 te gaan organiseren. In Menton zal dan het 1 e Open EK worden gespeeld. Topbridge in eigen land. Na zestien jaar besloot aspirantencoach Frans Borm als trainer van de aspiranten te stoppen. Het Bondsbestuur reikte hem begin 2003 de Gouden Hartenspeld uit. Het moet Borm veel genoegen gedaan hebben dat vlak na zijn vertrek zowel de aspiranten als de junioren de Channel Trophy wonnen. Wim Heemskerk is Frans Borm opgevolgd. De Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT) heeft op het einde van 2002 besloten de begeleiding van het Open Team te versterken. Toine van Hoof is aangesteld als manager en Henk Schippers en Piet Jansen krijgen een belangrijke rol in de training. Frans Borm Achter de schermen werd in 2002 onder leiding van Ton Stam ook gewerkt aan een plan om het open team nog beter te faciliteren. Naast veel extra geld is het ook de bedoeling de organisatie van het open team op grotere afstand van de NBB te plaatsen. 10

11 Door de wijzingen in de wedstrijdkalender waren er in 2002 maar liefst twee paren kampioen in de Meesterklasse Paren. Berry Westra en Vincent Ramondt werden in januari kampioen. Marco Ter Laare promoveerde begin 2002 naar de Meesterklasse met Gert Jan den Hartog en een half jaar later won hij de Meesterklasse Paren met Joop Meijs. Joop Meijs en Marco ter Laare Door deze kalenderwijzigingen werd er in 2002 geen finale gespeeld van de Transfer Solutions Meesterklasse Viertallen. De finale van het seizoen was een maand naar achteren geschoven en werd in januari 2003 gespeeld. Deze finale werd gewonnen door De Lombard uit Rotterdam. De strijd om de ArboNed Teamcup is hierboven onder sponsoring al besproken. Jeugd Bij de jeugd bruiste het van de activiteiten. Veel jeugdbridgeclubs jubileerden maar het lustrum van Jeugdbridgeclub Berkel en Rodenrijs was wel heel bijzonder. Dat deze club al dertig jaar bestaat is een unicum. Het jeugdkamp is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt Touwtrekker voor Rob Spee Computerbridge Wederom werd het programma Jack wereldkampioen computerbridge. Ditmaal was de voorsprong echter minimaal, één IMP. StepBridge, de Internetbridgeclub van de NBB, groeide als kool en een jaar na de start werd in oktober al het 5.000ste lid verwelkomd. Uit de vele reacties van de leden van StepBridge is gebleken dat deze club een belangrijke sociale functie vervult. Er zijn veel vriendengroepen ontstaan en voor degenen die slecht ter been zijn of s avonds niet meer de deur Jack wordt wereldkampioen uit willen is het een uitkomst. Maar ook de spelers van het Nederlandse team gebruiken StepBridge voor oefenwedstrijden. Bij deze wedstrijden zijn altijd veel toeschouwers aanwezig om over de schouder van een international mee te kijken. 11

12 Onderscheidingen Maar liefst drie enthousiaste vrijwilligers werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat waren Gerrit van Dantzig uit Zwijndrecht, dhr. Ammerlaan uit Naaldwijk en Hetty Prins uit Schalkwijk. Gerrit van Dantzig Het magazine BRIDGE Het lijkt zo vanzelfsprekend, iedere maand BRIDGE op de deurmat. Het is bewonderenswaardig om te zien dat slechts een heel klein team medewerkers en freelancers iedere maand een blad maakt dat met een oplage van meer dan exemplaren tot de grotere bladen van Nederland behoort. Uit de vele positieve reacties van lezers komt duidelijk naar voren dat de redactie een goede mix heeft gevonden, waarbij de interesses van de zeer gevarieerde groep lezers optimaal worden gehonoreerd. De toekomst De Nederlandse Bridge Bond is onderdeel van een zich ontwikkelende maatschappij. Dat vereist soms aanpassingen, het tijdig onderkennen van gevaren en het ontwikkelen van nieuwe kansen. Zo is de NBB op het juiste moment met StepBridge gestart. Maar de stijgende gemiddelde leeftijd (deze is inmiddels boven de zestig jaar) en doorstroming van leden op de clubs baart zorgen. Daarom komt de NBB de komende jaren met diverse initiatieven om hierop te reageren. In het meerjarenplan Contract 2008!, dat nu geschreven wordt voor de periode , heeft de NBB de route uitgezet. Als de vrijwilligers van de NBB met dezelfde inzet bridge in Nederland blijven steunen als in de afgelopen jaren steeds het geval is geweest, dan ziet de toekomst van bridge in Nederland er zonnig uit! R.G. van der Scheer secretaris Bondsbestuur 12

13 Onderscheidingen Ereleden H. van Aarst juni 1991 J.J. Ackermans mei 1981 L.H. Hoedemaker juni 2001 J. de Jager december 1996 A. Kooijman mei 2000 J.T. Kreijns juni 1995 mw. B. Vriend juni 1995 Leden van verdienste F. Appels juni 2002 drs. T.H. de Boer juni 1997 F.B. Durksz juni 1998 J.A. Gelling mei 1989 J.F. Hubeek juni 2001 mr. M.B. Koetser mei 2000 J. Kokkes juni 1994 A. v.d. Peppel juni 2001 R.A.J. Ruijg juni 1996 ir. F. Schukken juni 1991 mw. E. van Strien-Spiekman juni 1999 F. Wolda juni 1994 Gouden hartenspeld F. Appels J.C. Beljaars mw. E.W.M. Creusen-Janssen H.L. van Dalen G. van Dantzig L.W.M. Dekkers P.H. van Dongen E. Franken E.F. den Haring W.J. Heyl mw. I. Heyl-Bruidegom mw. M. Janmaat Abee J. de Jong J.P. Jongeneelen R.K. Knaack G. van Lammeren J.G.M. Metselaar Chr. Niemeijer J.J. Nobel mw. J. Pasman P.J. Postma H. van Ravesteijn J. Rennings B.J. Schelen H.G. Schippers O. Sharif mw. C.J.M. Stolk ing. P.P. Stoopman J. Trouwborst F.M.J.J. Vastersavendts mw. D.M. van Vliet-van Beek J.H. van de Weijer A.J. Wenteler mw. C. Zwager-van Vrede Hunebedtrofee 1967 H.W. Filarski 1968 Wedstrijdleiders NBB (M.J. Vorst) 1969 F.J. Verzijl 1970 G. Elffers 1971 N.J. Neelis 1972 W.A. Goutier 1973 W. Leurs 1974 A. de Graaf 1975 C. Sint 1976 Th.J. Wijnands 1977 J. de Jager 1978 M.P. van den Heuvel 1979 R. van Tilburg 1980 G.L. Wiggerink 1981 F. Vastersavendts 1982 mw. E. van Strien 1983 P. Koren 1984 mw. R. van Calcar 1985 AVRO 1986 mw. E. van der Helm 1987 mw. Ch. Sint 1988 F. Schiereck 1989 P.H. van Dongen 1990 E.F. den Haring 1991 J. Jongeneelen 1992 J. Oomen 1993 R.A.J. Ruijg 1994 dhr. en mw. Cohen 1995 C.J.W. Mulder 1996 St. Bridgestad Den Bosch 1997 Forbo Krommenie 1998 B. Westra 1999 B.J. Schelen 2000 Chr. Niemeijer 2001 W. Willemse (Bridgeweb) 2002 E. Steinmetz (StepBridge) 13

14 Touwtrekker 1976 mw. M.E. Leufkens-Petit 1978 P.J.M. Postma 1980 Jeugdcommissie Berkel Rodenrijs 1981 H.J. Koot 1985 mw. W.J. Cramer-Lefrandt 1989 mw. G. Silvius 1990 G. Meulenbroek 1992 dhr. en mw. Sielhorst 1993 C.J. v.d. Broek 1995 A.C.M. van Bokhoven en J. Rijnaarts 1995 R. Krol en J. Schoot Uiterkamp 1996 dhr. en mw. François 1997 F.H.A.G. Ivens 1998 mw. I. Goerres en J. Colen 1999 mw. E.C. Buisman-Odink 2000 mw. W. v.d. Kieboom 2001 J. Houwers 2001 W. Sam 2002 R. Spee Kei maart W.Th. Intveld B.C. Dongen 13 mei mw. A. van Haren B.C. De Uitkomst 01 juni H. van Maasakkers B.C. Weert 25 juni mw. M.I.A. Paap Berlicumse Bridge Club 10 september mw. W.M. Langens-Knol B.O.D. 10 september mw. A.G. de Boer-Knol B.C. Stania 21 september Th. Vermeulen B.C. Safety Play 01 december M. van Weert B.C. Rosmalen Stuur februari M.B.F. Valkenberg Wormerveerse B.C. 10 maart M.C.J. Op het Roodt B.C. Reuver 26 mei mw. E. Kedde-Geis district Nijmegen 26 mei mw. E.M. Huizinga-Koomen B.C. Never Down 28 mei mw. W.P. Ruijs-Bekker B.C. Smoke Down 10 juni J. Koster Westervoortse B.C. 24 augustus C. Rijnders HOK 04 september D.A.J. Goderie B.C. Dubbelvijf 16 september W.J. Ritzerfeld B.C. De Molenbron 21 september S. Kruizinga B.C. Nieuwegein 01 oktober P. van der Vliet B.C. Hoogland 16 november mw. N. Punt-Schopman B.C. Hardegarijp 16 november A. van der Zwan B.C. Servaes 16 december B.H. Gort GSV Heemstede 18 december A. Slob B.C. Hoornaar 14

15 Commissies en bondsbureau per Permanente commissies Commissie van Beroep (CvB) mw. mr. W. van Willigen, voorzitter mw. drs. G.J. van der Spek, secretaris prof. dr. G. den Boef mr. C.H.B. Boot mw. A.J. van den Meiracker mr. A.C. Monster mr. A.O.C.A. van Schravendijk C. Varkevisser Straf- en Tuchtcommissie mr. J.M.M. van Woensel, voorzitter mr. P. Bender mr. drs. P. v.d. Linde ir. F. Schukken mw. A. Simons drs. F.J. Vergoed mr. R.G. van der Scheer, ambtelijk secretaris Wedstrijdcommissie (WEKO) R.G.T.J. Bosman, voorzitter F.J. Lejeune, secretaris A. Kooijman J.S. Sietsma J.M. van Staveren H. v. Tent B. Westra G.P.C. Westra Uitgeefteam BRIDGE A.M.J. de Bekker, voorzitter mw. M.J.C. Chorus, secretaris R.G. van der Scheer B. Vrieling Protestcommissie (PK) A. Kooijman, voorzitter M. van Beijsterveldt, secretaris C.D. Holzscherer J.J. Jacobs J. van der Neut mw. M. van der Pas R. Ramer B. Westra S. de Wijs Reglementencommissie (REKO) mevr. mr. M.W. Erich-van Mechelen, vrz. J.L.M. van der Velden, secretaris C.D. Holzscherer N. Padmos A.V.N.M. Steur G.P.C. Westra Commissie Lerarenopleiding en Bridge-onderwijs (LOBO) mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter mw. N.A. de Boer, secretaris J.Jongeneelen B. Koster D.D. Ottevanger mw. J. Pasman R. Rotteveel A. Schipperheyn C.J. Sint H.M.S. Willemsens Commissie Jeugdbridge (CJB) mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter mw. M.J. de Bruïne, secretaris M.P. Groenendijk I. Hemminga mw. J. Jansen-Vissinga mw. M. van Gelder mw. I. v.d. Werf 15

16 Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT) Mw. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter H.L. van Dalen E. Leufkens mw. G.J. van der Spek F.J. Vergoed E. Franken. topsportcoördinator M. van Beijsterveldt, ambtelijk secretaris Commissie Meesterpunten R.G.T.J. Bosman, voorzitter A.M.Th. Cosijn (CAMP), secretaris Ch.P. Maris C. Niemeijer mw. I.V. Pals-van Blerk mw. B. Vriend Commissie Kei/Stuur mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter mw. M.L.A.A. Blanken-Burgers mw. A. van Ettinger-Martens, secretaris Financiële Commissie R.A.P.J. Schulze, voorzitter D. Groenendijk R. Jedema M.S.M. Vermolen C.L. Worms Spelersraad S. Wijma, voorzitter N.H. Brink A. Maas G.J. Nab G.J. Paulissen M.H.J. Schollaardt mw. M. Verbeek C.P. Verkade F.J. Lejeune, ambtelijk secretaris H. van Tent, adviseur Tijdelijke commissies en overige Commissie Competitiedeelname R.G.T.J. Bosman, voorzitter P. van Aerle W. Brouwer J.P. Cornet L.W.M. Dekkers mw. B.H. van Dijk-Hage Commissie Internet Spelregels W.A. Vaders, voorzitter F.J. Lejeune, secretaris C.D. Holzscherer A. Kooijman A. van Uitert C. Varkevisser Stichtingsbestuur StepBridge M.B. Koetser, voorzitter E.L. Steinmetz A.L.F. Trippaers A.G. van Uitert W.A. Vaders Federatie Nederlandse Denksport W.A. Vaders (namens de NBB) Commissie Districts(her)indeling W.A. Vaders, voorzitter T.H. de Boer P.H. Bussemaker L.W.M. Dekkers J.F. Hubeek mw. A. van Ettinger-Martens, secretaris Dagelijks bestuur StepBridge W.A. Vaders, voorzitter J. van der Kam E.L. Steinmetz N. Tromp A.G. van Uitert European Bridge League Mw. M.L.A. Blanken-Burgers (lid executive) NOC*NSF A.M.J de Bekker Lid werkgroep Globaal bestedingsplan Lid werkgroep Toelating nieuwe leden 16

17 Bezetting van het bondsbureau in dienst: M. van Beijsterveldt - wedstrijdsecretariaat mw. A. Boer - administratie mw. N.A. de Boer - opleidingen mw. M.J. de Bruïne - breedtesport/jeugd mw. M.J.C. Chorus - eindredacteur BRIDGE A.M.Th. Cosijn - wedstrijdsecretariaat/meesterpunten mw. A. v. Ettinger-Martens - directiesecretaresse/hoofd algemene zaken J. van der Kam - hoofd breedtesport en opleidingen/adjunct-directeur mw. W.G.A.M. Kompier - secretariaat F.J. Lejeune - hoofd wedstrijdsecretariaat mw. A. Lodder - wedstrijdsecretariaat mw. M. van der Pas - redacteur BRIDGE A. de Ridder - hoofd administratie/administrateur R.G. van der Scheer - secretaris Bondsbestuur/bondsdirecteur R.A. Schouten - wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst S. Sietsma - redacteur wedstrijdtechnische cursusboeken mw. A. van Spengen - adm. medewerkster breedtesport/opleidingen mw. P. Steringa - opmaak BRIDGE mw. N. Tjon Sieuw - telefoniste S. Wiersema - wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst H. Yüksel - administratie Topsport E. Franken - topsportcoördinator, tevens captain vrouwenteam A.J.C.M. van Hoof - manager open team C. Niemeijer - trainer vrouwen K. Tammens - trainer junioren W. Heemkerk - trainer aspiranten P. Jansen - trainer open team H. Schippers - trainer openteam 17

18 Verslagen van de commissies Commissie van Beroep De samenstelling van de commissie is in 2002 niet gewijzigd. Aftredend waren mw. W. van Willigen en dhr. G. den Boef; beiden werden herbenoemd door de Algemene Vergadering. De commissie vergaderde eenmaal voltallig om de gedane uitspraken door te nemen en aldus een zo groot mogelijke eenvormigheid in de uitspraken, die steeds in kamers van drie leden worden gedaan, na te streven. In het verslagjaar deed de commissie alsnog in twee zaken uit 2001 uitspraak. Er werden zes nieuwe zaken aanhangig gemaakt. In twee zaken daarvan zal de uitspraak pas in het volgende jaar worden gedaan. Van de aldus zes gedane uitspraken betrof één zaak een hoger beroep in een tuchtzaak en waren er vier gewone beroepen. Er werd driemaal niet-ontvankelijkheid uitgesproken, twee beroepen werden ongegrond verklaard en één aangevallen beslissing werd vernietigd. De dertiende zaak van 2001 richtte zich tegen een beslissing van een districtsbestuur om een besluit van de DKL te handhaven; de DKL in kwestie had besloten geen tijdstraf op te leggen, nadat was gebleken dat de WL ter plaatse evenmin een tijdstraf had opgelegd. Het beroep werd ingediend door een speler die geen deel uitmaakte van de betrokken viertallen. Hij werd nietontvankelijk verklaard, omdat de straf wegens te langzaam spelen blijkens de Spelregels door de WL wordt opgelegd, terwijl de Spelregels eveneens aangeven dat alleen een deelnemer kan protesteren tegen een aan zijn tafel genomen beslissing; het uitblijven van een beslissing door de WL wordt gelijk gesteld met een beslissing. In de veertiende zaak van 2001 klaagde de teamcaptain van een Elffersbekerteam over de beslissing van het Bondsbestuur om een eerste-ronde-wedstrijd tussen clubs uit Utrecht en Warnsveld te laten spelen te Barneveld. Volgens klager was er tussen de teamcaptains al een datum vastgesteld voor een te Utrecht te spelen wedstrijd. De club uit Warnsveld weersprak dat echter. In dat licht heeft het Bondsbestuur naar het oordeel van de Commissie juist gehandeld door een speeldatum vast te stellen en aangezien Utrecht en Warnsveld meer dan 70 km. uiteen liggen- een speelgelegenheid in een tussengelegen plaats aan te wijzen. Het beroep werd derhalve ongegrond verklaard. De eerste zaak van 2002 betrof een beroep van een vereniging tegen de beslissing van het Bondsbestuur om die vereniging uit te sluiten van verdere deelname aan de wedstrijd om de Hoofdklassebeker in het seizoen , omdat in een wedstrijd iemand had meegespeeld die geen lid was van de bewuste vereniging. Het beroep werd niet-ontvankelijk verklaard omdat het te laat werd ingesteld. Ten overvloede werd overwogen dat het beroep verworpen zou zijn als het tijdig was ingesteld: een ongelukkige samenloop van omstandigheden, die leidde tot het meespelen van een niet-lid, levert nog geen disculperende overmacht op. In de tweede zaak kwam een vereniging op tegen de beslissing van een districtsbestuur om een straf van 10 WP op te leggen wegens het niet spelen van een vastgestelde wedstrijd in de districtsviertallencompetitie. De omstandigheden waren dusdanig dat er volgens de Commissie sprake was van overmacht, zodat de genomen beslissing werd vernietigd. De derde zaak was een hoger beroep tegen een uitspraak van de Straf- en Tuchtcommissie. Appellant werd in eerste instantie wegens het tussentijds verlaten van een toernooi veroordeeld tot een uitsluiting voor de duur van drie maanden, waarvan één maand voorwaardelijk onder de bijzondere voorwaarde -naast de algemene voorwaarde van het uitblijven van recidive- dat hij binnen een maand alsnog het inschrijfgeld voor een ander door hem gespeeld toernooi zou 18

19 voldoen. Appellant kwam hiertegen tijdig, maar ongemotiveerd in beroep. Hem is een nadere termijn gesteld voor het aanleveren van de motivering. Een dag na het verstrijken van die nadere termijn diende appellant een geschrift in, dat echter wederom geen heldere motivering bevatte. Hij is daarom niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. Bijzonder aan de uitspraak is dat geen openbare zitting heeft plaatsgehad, hetgeen in tuchtzaken wel is voorgeschreven. De Commissie heeft deze handelwijze mogelijk geacht op basis van art van het Straf- en Tuchtreglement; in dit artikel wordt onder meer verwezen naar art. 20.2, waarin voor de eerste instantie de mogelijkheid is geschapen een zaak zonder openbare zitting af te doen als het Bondsbestuur kennelijk niet-ontvankelijk is. Naar het oordeel van de Commissie geldt dit artikel in beroep voor de appellant, ook als de oorspronkelijke beklaagde de appellant is. De vierde zaak betreft een beroep van twee meesterklassespelers tegen een beslissing van de AKL om hun niet toe te staan dat een bepaalde derde als invaller zou optreden. De mondelinge behandeling zal begin 2003 plaatshebben. De vijfde zaak is in twee etappes ter kennis van de Commissie gekomen. De eerste maal was informeel. Een verenigingslid had bezwaren tegen het feit dat de Technische Commissie van zijn vereniging hem had laten degraderen uit de A-poule. Het reglement voorzag namelijk in het optellen van absolute percentages, terwijl er al acht jaar werd gerekend met gewogen percentages, naar rato van het aantal gespeelde spellen in een zitting. Hij had die bezwaren echter niet aan het bestuur van zijn vereniging voorgelegd. Klager en de vereniging zijn hierop gewezen, onder kennisgeving dat de voorzitter van het verenigingsbestuur, die had deelgenomen aan de besluitvorming binnen de Technische Commissie, geen deel behoort te nemen aan het alsnog behandelen van het beroep door het verenigingsbestuur. Aldus geschiedde. Het bestuur bekrachtigde het besluit van de Technische Commissie, waarna de persoon in kwestie zich alsnog tot de Commissie wendde. De Commissie overwoog dat het weliswaar onterecht is dat de tekst van het verenigingsreglement terzake nimmer werd aangepast, maar ook dat appellant het recht heeft verspeeld na vele jaren nog te protesteren tegen het niet toepassen van de oude regeling. De zesde zaak was een hoger beroep tegen een uitspraak van de Straf- en Tuchtcommissie. Appellant werd in eerste instantie wegens het beledigen, bedreigen en fysiek aanpakken van een medebridger veroordeeld tot uitsluiting voor de duur van de eerstkomende zeven wedstrijden van de door de NBB uitgeschreven viertallencompetitie. De zaak is tijdens een openbare zitting behandeld. De uitspraak volgt begin De zaken 4 en 6 zullen in het volgende jaarverslag worden samengevat. Protestcommissie In 2002 vergaderde de PK zes maal, met name in de periode waarin ook de bondsviertallen- en parencompetities werden gespeeld. Omdat het aantal en de urgentie van enkele protesten dat efficiënt of nodig maakte, werden buiten de vergaderingen om weer enkele protesten langs elektronische weg behandeld. De commissie heeft daar even aan moeten wennen, maar erkent in dit soort gevallen de voordelen. Daarnaast kunnen leden die niet bij de vergadering aanwezig zijn op deze manier toch hun mening geven. De communicatie resulteert bovendien regelmatig in theoretische discussies over inhoud of toepassing van de spelregels, iets waar tijdens de reguliere vergaderingen weinig tijd voor is. De PK hoopt op deze manier haar steentje bij te kunnen dragen aan de komende spelregelwijziging. De cijfers geven een lichte daling van het aantal protesten te zien. Waren er vorig jaar nog 71 protesten, waarvan ruim de helft werd toegewezen, dit jaar zijn er in totaal 64 protesten behandeld waarvan er exact evenveel werden toe- als afgewezen. Hoewel er vaak protesten moeten worden behandeld aan de hand van slecht of onvoldoende ingevulde formulieren, is de commissie blij met 19

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2004

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2004 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2004 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2003

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2003 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2003 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2006 Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2005 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2000 Ir. L. Hoedemaker, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Willem Dreeslaan 55 3515 GB Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2007. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2007 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759911 Fax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl A.L.F.

Nadere informatie

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland Badminton Nederland In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde criteria

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 20-05-2006 te Maastricht

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 20-05-2006 te Maastricht Notulen van de Algemene Vergadering dd. 20-05-2006 te Maastricht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: BF Regio Amsterdam F. Verhagen, W. Smit Utrecht D. Lambert, H.Th.M.L. Janssen, mw. M. Cottaar

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014.

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. Technische commissie De voorzitter van de Technische Commissie (TC) is lid van het bestuur. De TC wordt gevormd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-06-2003 te Utrecht

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-06-2003 te Utrecht Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-06-2003 te Utrecht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: Bridge Federatie Regio Amsterdam, Utrecht, s-gravenhage en Omstreken, Noord-Holland Noord,

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O.

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. CEES VARKEVISSER TROFEE 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. Artikel 1 NBB reglement Deze competitie zal worden gespeeld volgens de regels van de NBB uitgave 2017, het Competitiereglement

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status :

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status : WEDSTRIJDREGLEMENT Status : Geaccordeerd in Algemene Leden Vergadering d.d. 2 september 2013 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 De Technische Commissie ( TC) bestaat uit minimal drie en maximaal

Nadere informatie

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Algemene bepalingen Art. 1 Wedstrijden, georganiseerd door de bridgeclub "Larsheim", worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 1 Algemeen 1.1 Clubcompetitie: Serie zittingen voor clubleden waarover een gemiddelde score per paar wordt bijgehouden. 1.2 Zomercompetitie: Serie zittingen voor clubleden en belangstellenden waarover

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 11 december 2010 te Utrecht

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 11 december 2010 te Utrecht Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 11 december 2010 te Utrecht Aanwezig: Vertegenwoordigers van de districten BF Regio Amsterdam Frank Verhagen Utrecht Donald

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2012. Nederlandse Bridge Bond

Secretarieel Jaarverslag 2012. Nederlandse Bridge Bond Secretarieel Jaarverslag 2012 Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl J.T.M. van der Mars, voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

B E K E R R E G L E M E N T

B E K E R R E G L E M E N T ingaande 1 september 1975 geheel gewijzigd 1 september 1996 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 5 maart 1998 gewijzigd 1 september 1998 geheel gewijzigd 1 september 2004 B E K E R R E G L E M E N T VAN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Artikel 1. Opkomst Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Leden dienen op het vastgestelde tijdstip aanwezig te zijn. Aan leden die op dat tijdstip niet aanwezig zijn, kunnen door de WL

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Protestcommissies Honkbal en Softbal. Procesbeschrijving

Protestcommissies Honkbal en Softbal. Procesbeschrijving Protestcommissies Honkbal en Softbal Procesbeschrijving 19 april 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Senioren en jeugd... 3 Protestcommissies... 3 Correspondentie... 3 Reglementaire bepalingen... 3 Formulieren...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Afdeling A Algemeen Artikel 1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor wedstrijdbridge", de reglementen van de N.B.B. en dit reglement.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 02-06-2007 te Breda

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 02-06-2007 te Breda Notulen van de Algemene Vergadering dd. 02-06-2007 te Breda Vertegenwoordigers van de districten: BF Regio Amsterdam F. Verhagen, B. Westra Utrecht D. Lambert, H.Th.M.L. Janssen, mw. M. Cottaar s-gravenhage

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

De Bridgeclub Centraal

De Bridgeclub Centraal De Bridgeclub Centraal reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond Advies aan de algemene ledenvergadering Commissie Herstructurering Utrecht, 2 mei 2010 De bridgeclub centraal. Advies Commissie Herstructurering.

Nadere informatie

Financieel Reglement District Rotterdam

Financieel Reglement District Rotterdam Financieel Reglement District Rotterdam Hoofdstuk1 Algemeen Artikel 10l Op dit reglement zijn de bepalingen van de Statuten en alle reglementen van de Vereniging Carambole van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Indeling van de competitie 1. Indeling van de lijnen geschiedt na toepassing van promotie en degradatie volgens het bereikte resultaat uit de voorgaande

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: Bridge Federatie Regio Amsterdam, Utrecht, s-gravenhage e.o., Noord- Holland Noord, Rotterdam

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: 14-003 In de zaak tegen: UITSPRAAK Datum: 11 maart 2014 De heer M. L. De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure 1. Aangifte Door de heer

Nadere informatie

Sportief Jaarverslag 2014

Sportief Jaarverslag 2014 Sportief Jaarverslag 2014 Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl O.J. Vrieze, voorzitter R.P. van

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2016-2017 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 Hoofdstuk 2 Vaststelling van het Reglement omtrent de behandeling van klachten door het Bestuur (Het Klachtenreglement Reclamewezen)

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Bridgeseizoen 2014-2015

Bridgeseizoen 2014-2015 Bridgeseizoen 2014-2015 Maak uw clubagenda met hulp van de NBB Beloning na gedane arbeid! Ruitenboertoernooi Uw clubavond is de voorronde! Districtscompetities Leuk om mee te doen Bridgecongres Zorg dat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2016 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling geldt voor toernooien

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2017-2018 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

Nederlandse Tafeltennisbond

Nederlandse Tafeltennisbond Nederlandse Tafeltennisbond COMMISSIE VAN BEROEP Zaak: CvB 10-05/09-01herz d.d.: 29 juni 2010 Aan geadresseerde(n) Geachte mevrouw, mijnheer, In de bovengenoemde zaak doe ik u bijgesloten de uitspraak

Nadere informatie

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken:

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: Ontwerp december 2015 Vooraf: HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: HC Voorne heeft op dit moment (seizoen 2015 2016) nog geen aparte Tucht commissie. Het behandelen van Tuchtzaken gebeurt door de arbitragecommissie

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Als Team naar de Top, En: Competitieopzet 2016 Zoet

Presentatie Beleidsplan Als Team naar de Top, En: Competitieopzet 2016 Zoet Presentatie Beleidsplan Als Team naar de Top, 2016-2020 En: Competitieopzet 2016 Zoet Door Sportvisserij Nederland Piëtte van Hoorn (Projectleider) Inhoud - Totstandkoming beleidsplan - Wedstrijdbeleid:

Nadere informatie

BCO Geschiedenis Kwis

BCO Geschiedenis Kwis Leden 0 BCO Geschiedenis Kwis Oud- Leden 0 Set 1 1 2 3 4 5 Set 2 Set 3 Set 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 De Oud-leden De Leden Vraag 1 - BCO 1 BCO 1: Toppen en Dalen 1990 1967 1965 1975 1989

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2002:AE4462

ECLI:NL:CRVB:2002:AE4462 ECLI:NL:CRVB:2002:AE4462 Instantie Datum uitspraak 10-04-2002 Datum publicatie 03-07-2002 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 00/5247 WW, 00/5248 WW

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBAMS:2015:7924, Meerdere afhandelingswijzen. Algemene wet bestuursrecht 8:4 Gemeentewet Gemeentewet 83 Kieswet

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBAMS:2015:7924, Meerdere afhandelingswijzen. Algemene wet bestuursrecht 8:4 Gemeentewet Gemeentewet 83 Kieswet ECLI:NL:RVS:2016:934 Instantie Raad van State Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201600302/1/A2 Eerste

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaaknummer:

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaaknummer: NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaaknummer: 14-008 In de zaak tegen: UITSPRAAK Datum: 14 juli 2014 TTV D., team 3; De heer J.A. W., De heer F.J.C. R., De heer B. v. V., De heer P. P.. 1. Aangifte

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Definities NBB: Nederlandse Bridgebond Vereniging: Niet-Rokers Bridge Vereniging Beter Zicht Bestuur: Zoals bedoel in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Bridge Club Zuidlaren

Bridge Club Zuidlaren Bridge Club Zuidlaren Competitie-reglement 1. Indeling in groepen 2. Afmelden en verhindering 3. Spelen in een andere groep 4. Promotie/degradatie 5. Systeemkaarten 6. Speeltempo 7. Algemeen 8. Spelregels

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 14/15-01 COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 1. Het beroep De aanklager betaald voetbal heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing d.d. 22 augustus 2014

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL Kenmerken Nederlandse Bridge Bond De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is de nationale sportbond op het gebied van bridge, aangesloten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR ARTIKEL 1: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een aansluitend

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaaknummer: 14-001-a In de zaak tegen: UITSPRAAK 10 maart 2014 De heer J. Z. De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure 1. Aangifte Door de heer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Tabel voor ratinglijst.

WEDSTRIJDREGLEMENT. Tabel voor ratinglijst. WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1 Algemeen 1. Het wedstrijdreglement van de Bridgeclub Zutphen is gebaseerd op het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en bevat aanvullende bepalingen voor

Nadere informatie

Het secretariaat van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris.

Het secretariaat van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BRIDGECLUB KLAVERTOP In dit huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven conform artikel 22 van de Statuten van Bridgeclub KlaverTop, gevestigd te Heemstede.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: tegen de beslissing van (hierna: appellant) de examencommissie Tandheelkunde

Nadere informatie

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB MAG DAT TE HEEZE Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE 1. Algemeen Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor Wedstrijdbridge, vastgesteld door de Nederlandse

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters

Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters Artikel 1. Begripsbepalingen. 1. In dit huishoudelijk reglement van Carnavalsvereniging de Hekkesluiters worden, tenzij anders vermeld, de begrippen en definities

Nadere informatie