Liberaal Utrecht. Van de voorzitter AGENDA. In dit nummer. Nieuwjaarsborrel op 6 januari om 17:00 uur. Locatie Cafe Lebowski op het Domplein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liberaal Utrecht. Van de voorzitter AGENDA. In dit nummer. Nieuwjaarsborrel op 6 januari om 17:00 uur. Locatie Cafe Lebowski op het Domplein"

Transcriptie

1 Liberaal Utrecht J A A R G A N G 5 4 N R D E C E M B E R AGENDA Nieuwjaarsborrel op 6 januari om 17:00 uur. Locatie Cafe Lebowski op het Domplein Politiek Cafe op 7 januari om 20:00 uur. Locatie Nieuwe Dikke Dries Politiek Cafe op 6 februari om 20:00 uur. Locatie Nieuwe Dikke Dries In dit nummer 1 Van de voorzitter 2 Bestuurlijke informatie 3 Van de Provinciale Staten 4 Van de fractie 9 Rinze Benedictus 9 Hugo Soepenberg 10 Column Willem Buunk 11 Judith Fransen van Galen 12 Kerstgroet van de redactie Inleveren kopij voor jaargang 55 nummer 390 vóór 1 februari 2013 bij de redactie Van de voorzitter De eerste digitale Liberaal Utrecht is in uw digitale brievenbus gevallen. Dat is voor ons een spannend moment. Zal de LU nu beter gelezen worden en zullen we daarom meer mensen kunnen betrekken bij onze activiteiten? Ik kan als voorzitter zeggen dat ik heel blij ben met deze digitalisering. Ik zie dat als een afdeling die met haar tijd meegaat en betere kwaliteit en actualiteit tegen lagere kosten verzorgd. Alle lof aan Irene Crul. Al vele jaren de trekkende kracht achter ons afdelingsblad en nu de organisator en hoofdredacteur van deze digitale LU. Irene echt super. Het jaar is bijna voorbij en natuurlijk gaan we bij onze nieuwjaarsborrel op 6 januari 2013 een terugblik en vooruitblik doen. Er is genoeg om naar terug te kijken en vooral veel om naar uit te zien. Ik noem hier de afgelopen Algemene Vergadering in s Hertogenbosch waar de afdeling Utrecht een motie heeft ingediend met het verzoek te komen tot een betere informatievoorziening naar leden rond het sluiten van een regeerakkoord. De discussies rond de zorgpremies heeft ons duidelijk gemaakt dat het goed is leden nadrukkelijk te betrekken bij coalitieakkoorden. We willen daarmee naast betere informatie ook een betere dialoog bewerkstelligen. De motie is ingediend en overgenomen. Bij het volgende congres zal het hoofdbestuur met voorstellen komen. Bij het congres is ook aangekondigd dat het hoofdbestuur druk bezig is met integriteit. Een commissie gaat voorstellen doen om continue integriteit vraagstukken te kunnen beantwoorden en er op te kunnen reageren als deze aan de orde zijn. Aanleiding is onder andere de kwestie rond de wethouder in Roermond. Als volksvertegenwoordiger is het soms lastig om te weten hoe je op integriteit vraagstukken moet reageren. Stel het geval dat je naast je lidmaatschap van de raad ook bestuurslid bent van een culturele instelling en de vraag voor subsidie ligt voor. Jouw stem is de beslissende stem. Wat doe je? Dit is veel voorkomend. Raadsleden zijn namelijk vaak al maatschappelijk betrokken voordat zij raadslid zijn. Waar we naar uit kijken is een jaar in het teken van de raadsverkiezingen in In onze leden vergadering heb ik aangegeven dat een ieder die interesse heeft om zich voorlopig kandidaat te stellen voor deze verkiezingen, dat nu al kan melden. Ook als het voorlopig interesse is, maar nog geen definitieve keuze. Meld het mij via de . De programma commissie is al ingesteld en zal snel van start gaan. U krijgt de gelegenheid om hen al uw wijsheid mee te geven. Waar we ook naar uit kijken is het lustrumjaar. Paul Beelen is voorzitter van de lustrumcommissie. We verheugen ons op festiviteiten die we ook kunnen zien als een voorbode voor een sprankelende campagne. Ik wens u allen een goede kerst en hoop dat u geniet van het inluiden van het nieuwe jaar. Danielle van den Broek Foto s fractieleden door Fotograaf: Sebastiaan ter Burg

2 Bestuurlijke informatie Bestuur Danielle van den Broek, voorzitter, Bas Steunenberg, vice-voorzitter, Willemijn Hack, secretaris, Jorrit Linders, penningmeester, Tom Meyer, bestuurslid Politiek en Zakelijk Netwerk Hugo Soepenberg, bestuurslid opleiding en training; Martijn van Dalen, Activiteiten en Permanente Campagne, Gemeenteraadsfractie Kees Geldof, fractievoorzitter, Willem Buunk, vice-fractievoorzitter, Jesper Rijpma, Mark Dijk, secretaris/penningmeester, André van Schie, Dimitri Gilissen, Provinciale Staten Eric Balemans, Zohair el Yassini, Arthur Kocken, Hans Konings, Daniel Tuijnman, Redactie Liberaal Utrecht Irene Crul, hoofdredacteur, Gijsbrecht van Walenborchstraat 56, 3515 BV Utrecht, Bas Steunenberg, contactpersoon Bestuur, Rinze Benedictus, redacteur Maarten van de Wetering, redacteur Ralf Willems, redacteur Ingezonden brieven en advertenties Ingezonden brieven of artikelen voor nummer 390 moeten vóór 1 februari 2013 bij de redactie binnen zijn op Voor advertenties kunt u contact opnemen met de redactie op Giften Giften aan de afdeling Utrecht kunt u overmaken op bankrekeningnummer of giro t.n.v. VVD afdeling Utrecht te Utrecht.

3 Artikel Liberaal Utrecht 1 december 2012 De provincie heeft toekomst of toch niet? Eric Balemans vice-voorzitter VVD fractie Provinciale Staten Ontwerpen voor de toekomst van Nederland beginnen vaak aan de tekentafel. Er wordt een probleem geconstateerd of in de nabije toekomst voorzien en dat moet aangepakt en opgelost worden zodat Nederland verder kan. Van tekentafel naar praktijk is vaak een ander verhaal. De weg naar realisatie van op papier logische plannen is vaak bezaaid met hobbels en kuilen. Op zichzelf is dat helemaal niet erg, al doende leert men immers. En aanpassingen van oorspronkelijke ontwerpen kan ook iets beters opleveren. Anders ligt dat met plannen waarvan de conclusie al duidelijk is, maar het probleem niet of waar de argumenten voor ontbreken. Het is een beetje het prof. Diederik Stapel-syndroom. Je trekt een conclusie en verzint wat gegevens die de conclusie ogenschijnlijk ondersteunen. En zie daar een briljant idee is geboren, bewezen en de nieuwe waarheid. Voor de toekomstige inrichting van bestuurlijk Nederland dreigt ook zo n Stapeltje. Het regeerakkoord stelt: voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding [ ] voor ogen. [ ] Wij kiezen voor een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid. [ ] Decentrale overheden gaan in 2013 verplicht schat kist bankieren. Om te komen tot die vijf landsdelen moet de eerste stap gezet worden met de fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland die in maart 2015, voor de volgende verkiezingen van Provinciale Staten gerealiseerd moet zijn. Nu is het Regeerakkoord een politiek manifest en géén doorwrocht wetenschappelijk werkstuk. Maar het is wel bizar dat in Den Haag de conclusie al is getrokken: namelijk de fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zonder dat er een probleemanalyse is gemaakt, laat staan dat er iets is dat ook maar enigszins lijkt op een gedegen visie. Als je naar bestuurlijk Nederland kijkt begin je normaliter met je af te vragen wat het probleem is. Vervolgens komt de vraag wat de oorzaak is van het probleem. Hoe los je het dan op is de volgende vraag en daarbij vraag je je ook nog af wat nut en noodzaak zijn van de oplossing. Als het gaat om het ontwikkelen van een bestuurlijke visie is de volgorde volgens mij nog steeds: 1. Welke taken leg je bij de overheid? 2. Welke overheidslagen wil je hebben? 3. Bij welke overheidslaag leg je die taken? 4. Welke omvang moet die overheidslaag dan hebben om die taken uit te voeren? 5. Over welk geografisch samenhangend gebied moet die overheidslaag zich dan bekommeren? En dan is er ook nog zoiets als de democratische legitimatie. In gewoon Nederlands: de menselijke maat. Doordat de fusieprovincie zich zou uitstrekken van Veenendaal tot Den Helder wordt de afstand tussen burgers en het bestuur nog veel groter dan hij nu al is. En dat terwijl het toch de bedoeling is om het bestuur dichter bij de mensen te brengen. Het Regeerakkoord heeft als het gaat om de taken van de provincie wel een goede insteek getuige de tekst: Wij kiezen voor een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid. In de provincie Utrecht wordt daar al invulling aan gegeven met het huidige Collegeakkoord zijn we terug gegaan naar onze kerntaken: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid. Maar als je dat legt naast het fusie plan dan zijn voor 3 van deze 4 kerntaken de verschillen veel groter dan de overeenkomsten. Zo is het economisch profiel van Utrecht en Flevoland heel anders dan dat van Noord-Holland. Maar ook op het terrein van RO en natuur zijn de verschillen groot. Denk aan de kracht van de Utrechtse dienstensector, de ontwikkelingen in het Utrecht Science Park en de Food Valley samen met Wageningen, maar ook de vijf Nationale Landschappen en uitgestrekte natuurgebieden in onze provincie. Allemaal zaken waarin we verschillen van Noord-Holland en/of Flevoland. Een fusie tussen Noord-Holland, Utrecht en Flevoland lijkt zo al gauw een Stapeltje dat erger is dan de vermeende kwaal. Het verstoort bovendien het evenwicht van Nederland. Nederland is veel meer dan alleen de Randstad, al denkt Den Haag daar blijkbaar anders over. Moeten we dan strikt vasthouden aan wat we al eeuwenlang hebben? Ook dat is niet nodig. Stel dat je alle bovenstaande vragen weet te beantwoorden van probleem naar analyse naar oplossing naar uitvoering dan is een verbetering van het openbaar bestuur altijd welkom. En als dat betekent dat er grenzen, letterlijk en figuurlijk verlegd moeten worden, dan is dat prima. Helaas is dat niet het geval met dit regeerakkoord. Er zijn nog veel meer mogelijkheden: Waarom t Gooi en het landelijk gebied van Flevoland niet naar Utrecht? Waarom geen Groot-Amsterdam Met Almere? Waarom Utrecht niet met Gelderland? En wat betekent de vorming van uiteindelijk vijf grote landsdelen eigenlijk voor de kerntaken? Met grote en krachtige landsdelen is misschien Den Haag wel veel minder nodig? We hebben overigens ooit de Republiek der Zeven Provinciën gehad. Wat vooral ontbreekt is een duidelijke visie gekoppeld aan logisch handelen. Vandaag de dag zien de plannen voor het openbaar bestuur er als volgt uit: Gemeenten moeten groter zijn dan inwoners (inmiddels zal dat niet meer gedwongen gebeuren). Provincies moeten wel gedwongen fuseren. Het wetsvoorstel voor verkleining van Eerste- en Tweede Kamer is door de regering ingetrokken. Het is moeilijk om in deze plannen consistentie en logica te ontdekken. Een Stapeltje ligt op de loer voor het openbaar bestuur. Minister Donner faalde in de vorige kabinetsperiode al op precies dezelfde manier met de Randstadprovincie. Minister Plassterk zou er, in het belang van de burgers, goed aan doen om de wetenschapper in hem voorrang te geven op de politicus Plassterk. Wellicht komt er dan èn een visie èn een goede conclusie.

4 Fractiefragmenten Tegenbegroting VVD: Keuzes maken en realistisch begroten Door Kees Geldof Bij de behandeling van de begroting 2013 in de Utrechtse gemeenteraad heeft de VVD een tegenbegroting ingediend met vijf hoofdkeuzes om een realistische begroting te realiseren. Realistisch begroten is nu nog meer noodzakelijk dan ooit. Het grootste deel van het inkomen van de gemeente komt namelijk van het Rijk en in het regeerakkoord van PvdA en VVD staat dat ook de gemeenten de komende jaren beduidend minder te besteden zullen hebben. Een kleinere overheid is noodzakelijk om de overheidsfinanciën in het gareel te brengen en dat geldt dus ook voor gemeenten. De begroting van het Utrechts college, met het daarin opgenomen financiële meerjarenoverzicht, was vlak na de zomer opgesteld, dus voordat het regeerakkoord er lag. Dat neemt niet weg dat de economische crisis voor het college op zich al genoeg reden had moeten zijn om behoedzaam te begroten en om niet elke euro direct uit te willen geven. Van die noodzakelijke behoedzaamheid was in de begroting echter niet veel te merken. Nog steeds denkt het college de komende jaren te verdienen op de grond en op het vastgoed, terwijl de afgelopen jaren alleen maar tekorten zijn opgetreden. Daarnaast wordt te weinig geld uitgetrokken voor het onderhoud van de openbare ruimte, zoals wegen en bruggen. Het achterstallig onderhoud, dat dankzij de VVD sinds 2009 sterk was teruggedrongen, zal daarom weer stevig op gaan lopen. Bovendien is het maar zeer de vraag of de bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie, het geld zullen opleveren waarmee het college denkt om de toch al niet behoedzame begroting op papier sluitend te krijgen. Kortom, een begroting die zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant de crisis ontkent en problemen vooruitschuift. Dat heeft de afgelopen jaren al geleid tot grote tekorten bij bijvoorbeeld de projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn. Die tekorten moesten worden opgevangen door reserves voor bereikbaarheid aan te spreken, met alle gevolgen van dien voor de toekomst. In de tegenbegroting heeft de VVD laten zien dat met een aantal hoofdkeuzes, de begroting wel crisisbestendig is te maken en bovendien ook de komende bezuinigingen door het Rijk kunnen worden opgevangen. De VVD heeft aangegeven dat het nu de tijd is om gezamenlijk de schouders te zetten voor de opgave waar we allemaal voor staan. Realistisch begroten en daarmee de gemeentelijke financiën in lijn brengen met de nieuwe omstandigheden. De VVD kiest voor een kleinere overheid met minder subsidies, maar met wel voldoende geld voor het onderhoud van de openbare ruimte. De VVD kiest voor een bereikbare stad die schoon, heel en veilig is. De VVD kiest voor een stad die ruimte geeft aan bewoners, ondernemers en bedrijven. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Dat kan, ook in Utrecht, maar de linkse coalitie bleek daar helaas nog niet aan te willen en daarmee heeft de meerderheid in de raad de voorgelegde begroting van het college vastgesteld. Parkeernota visieloze geldmachine door Willem Buunk Het stadsbestuur heeft een visieloze nieuwe parkeernota opgesteld. Met de kaasschaaf in de hand worden in de stad de parkeervoorzieningen verminderd. Meer dan 100 parkeerplaatsen verdwijnen. Met de telmachine in de hand worden de tarieven verhoogd op die plekken waar het meest te halen valt. Parkeervergunningen worden tot 50% duurder. Vooral de zone rond de binnenstad is het nieuwe wingewest voor de gemeentekas. Daar gaan de parkeertarieven met 26% omhoog. In de rest van de stad wordt het betaald parkeren automatisch uitgebreid en de inspraak wordt afgeschaft. De VVD is niet verrast over de keuzes van het linkse stadsbestuur, wel zwaar teleurgesteld. Behalve hogere kosten en parkeeroverlast, levert het niets op voor de stad. Deze parkeernota moet de prullenbak in. Het maakt van Utrecht een ongastvrije stad voor bezoekers. Voor bewoners levert het niets op, behalve een deuk in de portemonnee. Het stadsbestuur beloofde ambitie en een aantrekkelijke en bereikbare stad, maar ze hebben geen idee hoe ze het parkeren goed moeten organiseren. Het is echt een gemiste kans. De VVD vindt het vooral onverteerbaar dat de hogere opbrengsten aan parkeergeld niet worden gebruikt om de kwaliteit van de openbare ruimte in de oudere woonwijken te verbeteren. Er wordt elk jaar 5 miljoen van de totale parkeeropbrengsten afgeroomd om tekorten elders in de gemeentebegroting te dekken. Dat geld wordt dus niet geïnvesteerd in betere parkeervoorzieningen. Het is vooral voor de binnenstad pijnlijk dat het tekort aan fietsenstallingen niet wordt opgelost. Het is ook raar dat het programma van P+R voorzieningen in zijn geheel wordt uitgekleed, terwijl er juist behoefte is aan kleinschalige auto- en fietsparkeervoorzieningen bij de kleine stations en sommige bushaltes. Daar heeft het stadsbestuur geen enkel concreet idee over. De nieuwe parkeernota heeft tot 2 december ter inzage gelegen. Vele bewoners en organisaties in de stad hebben er al hun afschuw over uitgesproken. De VVD hoopt dat het stadsbestuur met een fundamenteel andere en betere parkeernota naar de raad komt.

5 VVD blijft tegenstander Windturbineplan op Lage Weide Door André van Schie Energie-U is een vereniging die een grootschalig windturbinepark wil realiseren op Lage Weide. De Gemeente Utrecht met GroenLinks voorop, heeft dit initiatief omarmd omdat het kan bijdragen aan het Utrechtse klimaatbeleid (reductie CO2 en lokale groene energie opwekking). De VVD is kritisch op het klimaatbeleid van de gemeente en ook op het windplan. Een kleine gemeente die meent het wereldwijde klimaatprobleem te kunnen oplossen door ,- te steken in CO2 reductie heeft niet zo goed door dat je met lokale maatregelen het klimaat niet kunt beïnvloeden. Het is meer een symbolische actie van politici die de last van de hele wereld op hun schouders voelen. Het toppunt van die symboliek zijn de windmolens. Die staan immers voor schone energie! En je wordt er de hele dag aan herinnerd. Dat China in 3 dagen evenveel extra CO2 produceert als wij in 20 jaar kunnen besparen met dit windplan dringt blijkbaar nog niet door. Dankzij de inspanningen van de Buren van Lage Weide en de VVD gaat de gemeente, voordat er over de 8-14 windmolens midden in onze stad besloten wordt, eerst een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) maken. Daaruit moet dan blijken of de positieve effecten van het windpark gekapitaliseerd meer of minder zijn dan de negatieve effecten. Helaas blijkt het bureau dat de opzet voor deze MKBA gemaakt heeft òf schunnig partijdig òf volstrekt incapabel. De miljoen rijkssubsidie uit de SDE+ regeling waar de windmolens straks op moeten gaan draaien zijn volgens dit bureau maatschappelijke BATEN. Het is immers gratis rijksgeld dat de gemeentegrenzen komt binnenrollen om hier die prachtige windturbines draaiend te houden. Volgens de VVD zijn van de belastingbetaler afgepakte euro s die in energieprojecten gestoken worden gewoon KOSTEN. De opzet van het college is duidelijk. Als straks blijkt dat de woningwaardedaling van de duizenden huishoudens die binnen een straal van 1000 meter van een windturbine wonen een paar miljoen maatschappelijke kosten met zich meebrengt telt dat eigenlijk niet mee. We zullen ons tegen die visie blijven verzetten. Niet omdat we tegen windenergie zijn, niet omdat we tegen lokale groene stroomopwekking zijn. Ook niet omdat we voor extra CO2 zijn of tegen het klimaat. Gewoon omdat dit plan op deze plek veel en veel te veel binnendringt in de leefomgeving. Groene stroom is gewoon stroom. Of het nu uit Denemarken, Zeeland, Utrecht of Groningen komt. Elke stroomleverancier biedt het ook nu al aan, dus iedereen die zijn geweten wil sussen kan het gewoon bestellen. Daar is dus echt geen Utrechts windpark voor nodig. Terwijde, Leo Fallplantsoen vanaf 2e verdieping woonhuis. Afstand tot molen nr. 3 ca 650 m. Zuilen, Van Heukelomlaan vanaf Norbruislaan. Afstand tot molen nr optie 3 ca 1050 m, afstand tot molen nr.4 ca 900 m Terwijde, Musicalkade. Afstand tot molen nr. 7 ca 700 m foto s met dank aan

6 VVD wil een nieuw coffeeshopbeleid in Utrecht Door Mark Dijk In de drie en half jaar dat ik nu in de gemeenteraad zit, zijn er al vele discussies geweest over softdrugs. Meestal waren het zeer ideologische discussies over wel of niet reguleren van de softdrugaanvoer of quasiwetenschappelijke discussies over de gezondheidsaspecten van softdrugs. Allemaal leuk en aardig, maar daar gaat de gemeente niet over. Dat is landelijk beleid. Waar we in Utrecht mee te maken hebben is het landelijk beleidskader, zoals vastgelegd in de Opiumwet en hieruit voortkomend een lokaal softdrugsbeleid. Dit softdrugsbeleid is in 2004 vastgesteld en de VVD heeft aangegeven dat het tijd is voor een revisie hiervan. Waarom? Er zijn enkele trends gaande. Zo is het aantal coffeeshops behoorlijk aan het afnemen. Landelijk zijn er een kleine 25% minder coffeeshops eind 2011 dan in Ook in Utrecht zien we deze trend: hadden we in 1999 nog 20 coffeeshops. Nu zijn er 13 vergunningen vergeven, waarvan er een onlangs is gesloten wegens zwaar illegale praktijken. Dat brengt me bij de tweede trend. Softdrugs gaan gepaard met keiharde criminaliteit. Er gaan miljarden in de Nederlandse softdrugshandel om en drugskoeriers rijden vanuit Kanaleneiland vrolijk het hele land door om hun illegale waar te verkopen. Een andere trend is dat er steeds minder gebruik is van softdrugs in coffeeshops zelf, maar dat het vooral wordt afgehaald voor gebruik elders. Dit leidt tot heel veel overlast in de buurten waar auto s dubbel parkeren om softdrugs op te halen en rondhangende gebruikers. Zeker in woonwijken is veel overlast. De gemeente Utrecht is verder bezig met een experiment voor een soort staatswietclub (wat landelijk niet mag, dus zinloze excercitie) en is aan het onderzoeken of er een drive-in coffeeshop kan worden opgezet. Kortom, genoeg nieuwe ontwikkelingen, waar het al bijna 10 jaar oude Utrechtse drugsbeleid niet meer is op ingesteld. De VVD wil dat er een beter spreidingsbeleid komt, waardoor we niet zoals op de Vleutenseweg, in de Breedstraat en op de Croeselaan een hoge concentratie van coffeeshops krijgen. Wij denken dat de komst van een drive-in coffeeshop ergens op een industrieterrein aan de afhaaltrend tegemoet kan komen. Hierdoor ontstaat er ook ruimte om het maximum aantal coffeeshops in Utrecht (nu 17) naar beneden bij te stellen. Dit zorgt voor minder overlast en minder coffeeshops maakt de handhaving overzichtelijker. Zeker nu landelijk ook binnenkort het ingezetencriterium wordt ingevoerd, waardoor enkel in Nederland wonende softdrugs kunnen kopen, is het noodzakelijke aanbod kleiner en dus meer beheersbaar. Er zijn meer mogelijkheden om de overlast van coffeeshops te beperken zoals het werken met openingstijden, geen terrassen, verplichte BIBOB toets voor coffeeshops, verplichte cursus ten behoeve van een adequate voorlichting etc. De VVD heeft hier samen met enkele andere partijen vragen over gesteld en hoopt dat binnenkort het college samen met de gemeenteraad tot een nieuw beleid wil komen. Ruimte om te (g)roeien Door Jesper Rijpma Utrecht is een echte roeistad. Ruim 2000 roeiers maken dagelijks gebruik van de roeifaciliteiten in de stad en de roeisport is één van de kernsporten waar de gemeente zich in het sportbeleid op focust. Door de grote populariteit kampt de sport in Utrecht echter wel met twee problemen: de verenigingen zijn uit hun thuisbasis De Driewerf gegroeid en er is een tekort aan geschikt roeiwater. Er wordt inmiddels al jaren gesproken over de realisatie van een nieuw thuishonk voor de roeiverenigingen en van nieuw roeiwater in Rijnenburg, de nieuwbouwwijk die gepland staat ten zuiden van Utrecht. Omdat dit de afgelopen jaren vooral een proces van woorden en niet van daden was, heeft de VVD, met raadsbrede steun, ervoor gezorgd dat er de komende tijd weer een aantal concrete stappen kan worden gezet om de roeiers te laten (g)roeien. De roeiverenigingen hebben tot 31 december de tijd gekregen om een (financieel) haalbaar plan te ontwikkelen voor een nieuwe Driewerf aan de Merwede. Hiervoor houdt de gemeente tot het einde van het jaar een stuk grond naast de huidige Driewerf gereserveerd. Daarnaast heeft de VVD gezorgd dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de inpassing van roeiwater in Rijnenburg. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van Rijnenburg. Er wordt inmiddels al jaren gesproken over de realisatie van een nieuw thuishonk voor de roeiverenigingen en van nieuw roeiwater in Rijnenburg, de nieuwbouwwijk die gepland staat ten zuiden van Utrecht. Omdat dit de afgelopen jaren vooral een proces van woorden en niet van daden was, heeft de VVD, met raadsbrede steun, ervoor gezorgd dat er de komende tijd weer een aantal concrete stappen kan worden gezet om de roeiers te laten (g)roeien.

7 Fractiefragmenten Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is Door Dimitri Gilissen Zaterdag 24 november kwam de Sint aan in De Meern. Zoals elk jaar legt hij zijn boot aan bij de brug in het centrum van het dorp om daarna een rondrit te maken die eindigt bij dorpshuis De Schalm. Dit jaar was het toch anders dan de jaren daarvoor. De ondernemers van het Mereveldplein hadden hun etalages met zwarte folie afgeplakt om zo een signaal af te geven aan de gemeente Utrecht en de eigenaar van het winkelcentrum Nieuwe Steen Investments (NSI). Al jarenlang ligt het winkelcentrum Mereveldplein er verwaarloosd bij. De economische crisis en de verslechterde bereikbaarheid van De Meern zijn de twee belangrijkste oorzaken. De ene na de andere winkel is genoodzaakt om de deuren te sluiten, soms na meer dan twintig jaar trouwe dienst. Het gebied ten noorden van de Leidse Rijn wordt niet ontwikkeld omdat de ontwikkelaar BON-groep zijn bouwplannen weigert aan te passen omdat de gemeente geen detailhandel op deze plek toe wil staan. In de tussentijd zorgt de onduidelijkheid over de toekomst van het centrum van De Meern voor nog meer ellende. Eigenaar NSI ziet af van investeringen in het winkelcentrum en de verkeerssituatie rond de Brug is er na de aanleg van de HOV-baan niet veiliger op geworden. De gemeente heeft de ontwerpen voor een nieuwe brug en een autoluwe Zandweg inmiddels afgerond, maar het zal nog minstens anderhalf à twee jaar duren voordat deze worden gerealiseerd. De bewoners van De Meern zien het gebeuren en worden moedeloos van de stilstand in het dorp. Gemeente, NSI en de BON-groep zijn verwikkeld in een ingewikkeld pokerspel over geld en grond. Vooralsnog lijkt geen van de beide marktpartijen een stap te willen zetten, met alle gevolgen van dien. De Meern heeft een doorbraak nodig en het zou de gemeente Utrecht sieren als zij de eerste stap zet. Het geeft blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk bewustzijn als alle partijen de strijdbijl zouden begraven, uit hun loopgraven komen en de toekomst van De Meern centraal stellen. Dezelfde dag als waarop de Sint aankwam, heb ik een oproep gedaan aan gemeente, NSI en BON-groep om zo snel mogelijk aan tafel te gaan, hun verlies te nemen en te kijken naar wat wel kan. Dat deed ik niet als politicus, maar als bewoner van De Meern. De maat is vol. Het is al lang geen vijf voor twaalf meer voor het centrum van De Meern. De geloofwaardigheid van de Utrechtse politiek is in het gedrang en de bewoners en ondernemers van De Meern betalen nu het gelag. Het zou een mooi streven zijn als alle partijen gezamenlijk de ambitie uitspreken en oppakken om de goedheiligman in 2015 in een totaal vernieuwd en levendig De Meern te mogen ontvangen.

8 Fractiefragmenten Blij met verzelfstandiging Centraal Museum, Bibliotheek en Kunstuitleen Door David Ikkersheim Deze maand lagen een aantal verzelfstandigingen voor in de gemeenteraad. De VVD heeft ingestemd met de verzelfstandiging van het Centraal Museum en de Bibliotheek. In 2007 nam de VVD, samen met de SP, het initiatief tot het verzelfstandigen van de culturele instellingen. Na de Stadsschouwburg wordt nu ook het Centraal Museum verzelfstandigd. Het initiatief van het college om daarnaast de Bibliotheek te verzelfstandigen, heeft de VVD uiteraard ook gesteund. Door de verzelfstandiging worden de Bibliotheek en het Centraal Museum zelfstandige organisaties met meer vrijheid om in te spelen op de wensen van het Utrechtse publiek en het verwerven van externe fondsen. De instellingen worden slagvaardiger, waardoor de kwaliteit, dienstverlening en creativiteit (verder) omhoog kan. Daarnaast draagt de verzelfstandiging bij aan de afslanking van de gemeentelijke organisatie. De VVD heeft wel een aantal kanttekeningen geplaatst rondom de financiële waarborgen van de verzelfstandiging. Zo ontvangen de beide instanties nu een grote subsidie om de meerkosten van de verzelfstandiging te dekken. Deze subsidie wordt terugverdiend door over een aantal jaren de jaarlijkse subsidie te verlagen. Omdat de VVD het belangrijk vindt dat ook toekomstige gemeenteraden inzicht houden of dit ook daadwerkelijk gebeurt, heeft de VVD amendementen ingediend die deze jaarlijkse transparantie mogelijk maakt. Deze voorstellen konden rekenen op raadsbrede steun, dus dat is goed nieuws. Begin december staat de privatisering van de kunstuitleen op de agenda in de commissie Mens & Samenleving. Concreet is het voorstel om de kunstuitleen eerst te verzelfstandigen in een stichting en vervolgens te v erkopen aan een private partij. Dit zou een einde maken aan jaren van concurrentievervalsing: de gemeentelijke kunstuitleen had namelijk gratis het vruchtgebruik van de collectie, wat private partijen niet hadden. Kortom, Utrecht is weer een stukje liberaler en dat is mooi nieuws! Doorwerken aan doorstroming Door Willem Buunk Een internetenquête van een van de lokale nieuwswebsites liet het weer eens haarfijn zien: bewoners en bezoekers van Utrecht zien de gebrekkige verkeersdoorstroming als het grootste probleem van de stad. In Utrecht sta je stil bij kruispunten waar alle rijrichtingen een rood stoplicht voor zich zien. En voor wegwerkzaamheden die zelf ook stil liggen. De prachtige fly over op het 24 oktoberplein is het nieuwe icoon van Utrechtse bereikbaarheidsbeleid: aan bouwhekken, betonmolens en helder gemarkeerde wegafzettingen geen gebrek, maar er is geen wegwerker te zien. Onbegrijpelijk voor wie er met de auto, fiets of tram langs moet. Een geluk bij een ongeluk: de gemeenteraad ziet het probleem inmiddels raadsbreed. Daar is de VVD gelukkig mee, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Stilstaand verkeer vervuilt meer, dus de luchtkwaliteitsknelpunten worden er niet beter op in deze situatie. Het zijn niet alleen de wegenprojecten die vertraagd raken. Het aanleggen van de HOV busbanen is inmiddels vele jaren vertraagd. Omdat zelfs het aanleggen van de hoofdfietsroutes, toch een prioriteit van de GroenLinks wethouder, niet wil vlotten komt de gemeenteraad nu in actie. Er is een structureel probleem in de uitvoering van wegenbouwprojecten. Op initiatief van de VVD gaat de gemeenteraad nu samen met het college uitzoeken wat de problemen zijn in de organisatie als het gaat om de aanbesteding en uitvoering van bouwprojecten. Als het aan de VVD ligt wordt het sneller, beter en met minder verkeershinder.

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag! ribune Nieuwsblad van de SP jaargang 48 nr. 11 december 2012 1,75 www.sp.nl acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henri√ętte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie